« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] humanitární mapování Čadu

Vlákno 18.12.2012 - 5.1.2013, počet zpráv: 16


18.12.2012 04:01:43 (#1)
gravatar

Katerina

<Katerina.Struhova at seznam.cz>
8
Zdrav?m! Pracuji na humanit?rn?m projektu EUROSHA v ji?n?m ?adu - projekt spo??v? v mapov?n? rizikov?ch oblastn? zem?, sb?r?n? humanit?rn?ch informac?, vytv??en? nov?ch komunit mapper??a jejich ?kolen? jak pou??vat open-source syst?my aby po na?em odchodu byli schopni mapovat samostatn?. Z?skan? informace ze zmapovan?ch oblast? by m?ly p?isp?t k lep?? p??prav? zem? na krizov? situace jako jsou povodn? (kter? tu jsou opravdu hodn? ?ast?), nepokoje, ob?ansk? konflikty, n?jezdy rebel? a podobn?. ?V?ce informac? o projektu?a?blogy najdete na?http://eurosha-volunteers-blog.org/. Na projektu ?zce spolupracujeme s francouzskou OpenStreetMap komunitou a? hlavn? s Humanitarian OpenStreetMap T?mem. Ale proto?e se n?? projekt rozr?st? i do dal??ch lokalit ne? je prioritn? oblast m?ste?ka Gor? a t?ech uprchlick?ch t?bor? na jihu ?adu, moc by se n?m hodila pomoc?s mapov?n?m hlavn?ho m?sta N'Djameny a m?sta Moundou na jihoz?pad? zem?.? ??m v?ce dobrovoln?k? t?m l?pe, tak?e pokud m?te z?jem tak ur?it? dod?m v?c informac? a pot?ebn??support! Nev?m jak velk? je ?esk? komunita mapper?, ale pokud v?te o n?kom kdo nen? zapojen do talk-cz skupiny, pros?m o p?eposl?n? tohoto emailu :) P?edem d?ky! Katka Struhov? EUROSHA Chad Team ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20121218/3de4a5bf/attachment.html>

18.12.2012 04:01:48 (#2)
gravatar

Katerina

<Katerina.Struhova at seznam.cz>
8
Zdrav?m! Pracuji na humanit?rn?m projektu EUROSHA v ji?n?m ?adu - projekt spo??v? v mapov?n? rizikov?ch oblastn? zem?, sb?r?n? humanit?rn?ch informac?, vytv??en? nov?ch komunit mapper??a jejich ?kolen? jak pou??vat open-source syst?my aby po na?em odchodu byli schopni mapovat samostatn?. Z?skan? informace ze zmapovan?ch oblast? by m?ly p?isp?t k lep?? p??prav? zem? na krizov? situace jako jsou povodn? (kter? tu jsou opravdu hodn? ?ast?), nepokoje, ob?ansk? konflikty, n?jezdy rebel? a podobn?. ?V?ce informac? o projektu?a?blogy najdete na?http://eurosha-volunteers-blog.org/. Na projektu ?zce spolupracujeme s francouzskou OpenStreetMap komunitou a? hlavn? s Humanitarian OpenStreetMap T?mem. Ale proto?e se n?? projekt rozr?st? i do dal??ch lokalit ne? je prioritn? oblast m?ste?ka Gor? a t?ech uprchlick?ch t?bor? na jihu ?adu, moc by se n?m hodila pomoc?s mapov?n?m hlavn?ho m?sta N'Djameny a m?sta Moundou na jihoz?pad? zem?.? ??m v?ce dobrovoln?k? t?m l?pe, tak?e pokud m?te z?jem tak ur?it? dod?m v?c informac? a pot?ebn??support! Nev?m jak velk? je ?esk? komunita mapper?, ale pokud v?te o n?kom kdo nen? zapojen do talk-cz skupiny, pros?m o p?eposl?n? tohoto emailu :) P?edem d?ky! Katka Struhov? EUROSHA Chad Team ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20121218/bcd715b8/attachment.html>

18.12.2012 05:01:26 (#3)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
534
ehm, a nemohla by ta ??dost o pomoc obsahovat tak? alespo? stru?nou informaci, o jakou pomoc se ??d?, resp. co se od komunity talk-cz o?ek?v?? m?me si koupit letenky do N'Djameny a Moundou a za??t tam b?hat s GPS loggery? m? n?kdo, kdo v ?ivot? nebyl v ?adu, za??t obkreslovat m?stn? re?lie z Bingu? K. Dne ?t 18. prosince 2012 16:01:48, Katerina napsal(a): zobrazit citaci
> Zdrav?m! > > > > Pracuji na humanit?rn?m projektu EUROSHA v ji?n?m ?adu - projekt spo??v? v > mapov?n? rizikov?ch oblastn? zem?, sb?r?n? humanit?rn?ch informac?, > vytv??en? nov?ch komunit mapper? a jejich ?kolen? jak pou??vat open-source > syst?my aby po na?em odchodu byli schopni mapovat samostatn?. Z?skan? > informace ze zmapovan?ch oblast? by m?ly p?isp?t k lep?? p??prav? zem? na > krizov? situace jako jsou povodn? (kter? tu jsou opravdu hodn? ?ast?), > nepokoje, ob?ansk? konflikty, n?jezdy rebel? a podobn?. V?ce informac? o > projektu a blogy najdete na http://eurosha-volunteers-blog.org/. > > > > > > > Na projektu ?zce spolupracujeme s francouzskou OpenStreetMap komunitou a > hlavn? s Humanitarian OpenStreetMap T?mem. Ale proto?e se n?? projekt > rozr?st? i do dal??ch lokalit ne? je prioritn? oblast m?ste?ka Gor? a t?ech > uprchlick?ch t?bor? na jihu ?adu, moc by se n?m hodila pomoc s mapov?n?m > hlavn?ho m?sta N'Djameny a m?sta Moundou na jihoz?pad? zem?. > > > > > ??m v?ce dobrovoln?k? t?m l?pe, tak?e pokud m?te z?jem tak ur?it? dod?m v?c > informac? a pot?ebn? support! Nev?m jak velk? je ?esk? komunita mapper?, ale > pokud v?te o n?kom kdo nen? zapojen do talk-cz skupiny, pros?m o p?eposl?n? > tohoto emailu :) > > > > > P?edem d?ky! > > > > > Katka Struhov? > > EUROSHA Chad Team

18.12.2012 05:11:57 (#4)
gravatar

Katerina

<Katerina.Struhova at seznam.cz>
8
Ne, letenku do N'Djameny si opravdu kupovat nemus?te, na b?h?n? s GPS do N' Djamen? a dal??ch m?stech v ?adu jsme tu my :)?Jedn? se o mapov?n? na d?lku, tak?e ano, tou pomoc? jsem myslela?obkreslov?n? m?stn?ch re?li? z Bingu - digitalizaci budov, silnic apod. Je to prakticky vytvo?en? z?kladn?ch podklad? pro n?? t?m, kter? opravdu pot?ebujeme, ale nest?h?me na nich pracovat. O verifikaci a dopln?n? v?ech pot?ebn?ch dal??ch ?daj? - lokalizace humanit?rn?ch akt?r?, nemocnic, sklad? (a pota?mo i obchod?, slu?eb a dal??ch nezbytnost?) se postar?me my a dal?? mappe?i z r?zn?ch organizac? kter? p?sob? zde v regionu a se kter?mi moment?ln? za??n?me spolupracovat. KS
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Karel Voln? <kavol at seznam.cz> Datum: 18. 12. 2012 P?edm?t: Re: [Talk-cz] humanit?rn? mapov?n? ?adu "ehm, a nemohla by ta ??dost o pomoc obsahovat tak? alespo? stru?nou informaci, o jakou pomoc se ??d?, resp. co se od komunity talk-cz o?ek?v?? m?me si koupit letenky do N'Djameny a Moundou a za??t tam b?hat s GPS loggery? m? n?kdo, kdo v ?ivot? nebyl v ?adu, za??t obkreslovat m?stn? re?lie z Bingu? K. Dne ?t 18. prosince 2012 16:01:48, Katerina napsal(a): zobrazit citaci
> Zdrav?m! > > > > Pracuji na humanit?rn?m projektu EUROSHA v ji?n?m ?adu - projekt spo??v? v > mapov?n? rizikov?ch oblastn? zem?, sb?r?n? humanit?rn?ch informac?, > vytv??en? nov?ch komunit mapper? a jejich ?kolen? jak pou??vat open-source > syst?my aby po na?em odchodu byli schopni mapovat samostatn?. Z?skan? > informace ze zmapovan?ch oblast? by m?ly p?isp?t k lep?? p??prav? zem? na > krizov? situace jako jsou povodn? (kter? tu jsou opravdu hodn? ?ast?), > nepokoje, ob?ansk? konflikty, n?jezdy rebel? a podobn?. V?ce informac? o > projektu a blogy najdete na http://eurosha-volunteers-blog.org/
(http://eurosha-volunteers-blog.org/). zobrazit citaci
> > > > > > > Na projektu ?zce spolupracujeme s francouzskou OpenStreetMap komunitou a > hlavn? s Humanitarian OpenStreetMap T?mem. Ale proto?e se n?? projekt > rozr?st? i do dal??ch lokalit ne? je prioritn? oblast m?ste?ka Gor? a
t?ech zobrazit citaci
> uprchlick?ch t?bor? na jihu ?adu, moc by se n?m hodila pomoc s mapov?n?m > hlavn?ho m?sta N'Djameny a m?sta Moundou na jihoz?pad? zem?. > > > > > ??m v?ce dobrovoln?k? t?m l?pe, tak?e pokud m?te z?jem tak ur?it? dod?m
v?c zobrazit citaci
> informac? a pot?ebn? support! Nev?m jak velk? je ?esk? komunita mapper?,
ale zobrazit citaci
> pokud v?te o n?kom kdo nen? zapojen do talk-cz skupiny, pros?m o
p?eposl?n? zobrazit citaci
> tohoto emailu :) > > > > > P?edem d?ky! > > > > > Katka Struhov? > > EUROSHA Chad Team
_______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz)" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20121218/1ad0d4aa/attachment-0001.html>

18.12.2012 06:41:13 (#5)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
D?val jsem se na ta m?sta, a vypad? to, ?e jsou pom?rn? solidn? zmapovan? -? N'Djamena vypad?, ?e m? zmapovanou v?t?inu ulic a v Moundou n?kter? vedlej?? ulice chyb?. Jestli chcete zaujmout v?c lid?, napi?te pros?m ve?ker? pot?ebn? informace sem do diskuze nebo do OSM wiki. -- Petr Dlouh? petr.dlouhy at email.cz
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Katerina <Katerina.Struhova at seznam.cz> Datum: 18. 12. 2012 P?edm?t: Re: [Talk-cz] humanit?rn? mapov?n? ?adu Ne, letenku do N'Djameny si opravdu kupovat nemus?te, na b?h?n? s GPS do N' Djamen? a dal??ch m?stech v ?adu jsme tu my :) Jedn? se o mapov?n? na d?lku, tak?e ano, tou pomoc? jsem myslela obkreslov?n? m?stn?ch re?li? z Bingu - digitalizaci budov, silnic apod. Je to prakticky vytvo?en? z?kladn?ch podklad? pro n?? t?m, kter? opravdu pot?ebujeme, ale nest?h?me na nich pracovat. O verifikaci a dopln?n? v?ech pot?ebn?ch dal??ch ?daj? - lokalizace humanit?rn?ch akt?r?, nemocnic, sklad? (a pota?mo i obchod?, slu?eb a dal??ch nezbytnost?) se postar?me my a dal?? mappe?i z r?zn?ch organizac? kter? p?sob? zde v regionu a se kter?mi moment?ln? za??n?me spolupracovat. KS "_______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz)" -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20121218/ffb40668/attachment.html>

18.12.2012 08:35:09 (#6)
gravatar

Petr Schönmann

<pschonmann at gmail.com>
209 1731
M??ete taky napsat do Komunity na Google+ https://plus.google.com/u/0/communities/111981115616957848548 Ale jak zde ji? bylo zm?n?no, ur?it? je dobr? sepsat p?r v?c? do wiki, aby p??padn? z?jemci v?d?li co maj? vlastn? d?lat. Nemus?te se omezovat jen na hlavn? m?sto :) Ned?vno prob?hl? akce #opc2012 uk?zala, ?e komunita je ochotn? pom?hat. P?eju hodn? zdaru ! Dne 18. prosince 2012 17:11 Katerina <Katerina.Struhova at seznam.cz>napsal(a): zobrazit citaci
> Ne, letenku do N'Djameny si opravdu kupovat nemus?te, na b?h?n? s GPS do > N'Djamen? a dal??ch m?stech v ?adu jsme tu my :) Jedn? se o mapov?n? na > d?lku, tak?e ano, tou pomoc? jsem myslela obkreslov?n? m?stn?ch re?li? z > Bingu - digitalizaci budov, silnic apod. Je to prakticky vytvo?en? > z?kladn?ch podklad? pro n?? t?m, kter? opravdu pot?ebujeme, ale nest?h?me > na nich pracovat. O verifikaci a dopln?n? v?ech pot?ebn?ch dal??ch ?daj? - > lokalizace humanit?rn?ch akt?r?, nemocnic, sklad? (a pota?mo i obchod?, > slu?eb a dal??ch nezbytnost?) se postar?me my a dal?? mappe?i z r?zn?ch > organizac? kter? p?sob? zde v regionu a se kter?mi moment?ln? za??n?me > spolupracovat. > > KS > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Karel Voln? <kavol at seznam.cz> > Datum: 18. 12. 2012 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] humanit?rn? mapov?n? ?adu > > ehm, a nemohla by ta ??dost o pomoc obsahovat tak? alespo? stru?nou > informaci, > o jakou pomoc se ??d?, resp. co se od komunity talk-cz o?ek?v?? > > m?me si koupit letenky do N'Djameny a Moundou a za??t tam b?hat s GPS > loggery? > > m? n?kdo, kdo v ?ivot? nebyl v ?adu, za??t obkreslovat m?stn? re?lie z > Bingu? > > K. > > Dne ?t 18. prosince 2012 16:01:48, Katerina napsal(a): > > Zdrav?m! > > > > > > > > Pracuji na humanit?rn?m projektu EUROSHA v ji?n?m ?adu - projekt spo??v? > v > > mapov?n? rizikov?ch oblastn? zem?, sb?r?n? humanit?rn?ch informac?, > > vytv??en? nov?ch komunit mapper? a jejich ?kolen? jak pou??vat > open-source > > syst?my aby po na?em odchodu byli schopni mapovat samostatn?. Z?skan? > > informace ze zmapovan?ch oblast? by m?ly p?isp?t k lep?? p??prav? zem? na > > krizov? situace jako jsou povodn? (kter? tu jsou opravdu hodn? ?ast?), > > nepokoje, ob?ansk? konflikty, n?jezdy rebel? a podobn?. V?ce informac? o > > projektu a blogy najdete na http://eurosha-volunteers-blog.org/. > > > > > > > > > > > > > > Na projektu ?zce spolupracujeme s francouzskou OpenStreetMap komunitou a > > hlavn? s Humanitarian OpenStreetMap T?mem. Ale proto?e se n?? projekt > > rozr?st? i do dal??ch lokalit ne? je prioritn? oblast m?ste?ka Gor? a > t?ech > > uprchlick?ch t?bor? na jihu ?adu, moc by se n?m hodila pomoc s mapov?n?m > > hlavn?ho m?sta N'Djameny a m?sta Moundou na jihoz?pad? zem?. > > > > > > > > > > ??m v?ce dobrovoln?k? t?m l?pe, tak?e pokud m?te z?jem tak ur?it? dod?m > v?c > > informac? a pot?ebn? support! Nev?m jak velk? je ?esk? komunita mapper?, > ale > > pokud v?te o n?kom kdo nen? zapojen do talk-cz skupiny, pros?m o > p?eposl?n? > > tohoto emailu :) > > > > > > > > > > P?edem d?ky! > > > > > > > > > > Katka Struhov? > > > > EUROSHA Chad Team > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20121218/3c33f63e/attachment.html>

20.12.2012 11:48:50 (#7)
gravatar

Katerina

<Katerina.Struhova at seznam.cz>
8
Pet?e a Pet?e, d?kuji za rady. Nap??u tyto?detaily i na forum a na Google +, jak rad?te.? Ano, ulice v N'Djamen? jsou docela dob?e zmapovan?, nicm?n? pot?ebujeme zmapovat i budovy. Pro mapov?n??na d?lku pou??v?me Tasking?manager, ka?d? si tam m??e vybrat sv?j ?kol tak, aby dva lidi nepracovali na stejn? ??sti m?sta a mapov?n? se zefektivnilo. Odkaz na N'Djamenu na Tasking Manageru je zde:?http://tasks.hotosm.org/job/71? V z?lo?ce Task si vyberete jeden ?tvere?ek a ?kol si m??ete otev??t bu? v Potlatch 2 nebo v JOSM, pokud tento editor pou??v?te. Pokud by m?l n?kdo z?jem si tento editor st?hnout, je to mo?n? zde:?http://josm.openstreetmap. de/ (je mi jasn? ?e mo?n? opakuju v?ci kter? zn?te, ale je to jen pro jistotu:) Je tak? nutn? instalovat Javu. Co se t??e Moundou, zat?m je?t? nem?me vytvo?en? ?kol na Tasking Manageru, pracuje se na tom. Tak? je tam t?eba?digitalizovat?budovy a zbyl? silnice. Pokud m?te z?jem o pr?ci na jin?ch m?stech, m?sto Doba na jihu ?adu je tak? jedna z na?ich prioritn?ch oblast?, tak?e budeme r?di za pomoc i tam (op?t- digitalizace budov a silnic)! U? jsem odeslala Humanitarian OpenStreetMap?t?mu ??dost o vytvo?en? ?kol? pro tyto oblasti, po?lu odkazy hned jak to bude hotov?. Bohu?el moment?ln? nev?m kdy to bude, m?me tu trochu probl?my s internetem a mimo to bude n?? t?m asi v pr?b?hu n?kolika n?sleduj?c?ch hodin evakuov?n kv?li ?patn? bezpe?nostn? situaci vyvolan? zv??enou aktivitou rebel? v okol? m?sta kde m?me z?kladnu. ? Ka?dop?dn? p?edem d?ky za ka?dou pomoc a v p??pad? dotaz? m? m??ete v?dy kontaktovat na emailu nebo p?es Talk-cz, budu se sna?it odpov?dat jak jen to p?jde :) KS
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Petr Sch?nmann <pschonmann at gmail.com> Datum: 18. 12. 2012 P?edm?t: Re: [Talk-cz] humanit?rn? mapov?n? ?adu "_______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz)" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20121220/5221a649/attachment.html>

20.12.2012 11:48:55 (#8)
gravatar

Katerina

<Katerina.Struhova at seznam.cz>
8
Pet?e a Pet?e, d?kuji za rady. Nap??u tyto?detaily i na forum a na Google +, jak rad?te.? Ano, ulice v N'Djamen? jsou docela dob?e zmapovan?, nicm?n? pot?ebujeme zmapovat i budovy. Pro mapov?n??na d?lku pou??v?me Tasking?manager, ka?d? si tam m??e vybrat sv?j ?kol tak, aby dva lidi nepracovali na stejn? ??sti m?sta a mapov?n? se zefektivnilo. Odkaz na N'Djamenu na Tasking Manageru je zde:?http://tasks.hotosm.org/job/71? V z?lo?ce Task si vyberete jeden ?tvere?ek a ?kol si m??ete otev??t bu? v Potlatch 2 nebo v JOSM, pokud tento editor pou??v?te. Pokud by m?l n?kdo z?jem si tento editor st?hnout, je to mo?n? zde:?http://josm.openstreetmap. de/ (je mi jasn? ?e mo?n? opakuju v?ci kter? zn?te, ale je to jen pro jistotu:) Je tak? nutn? instalovat Javu. Co se t??e Moundou, zat?m je?t? nem?me vytvo?en? ?kol na Tasking Manageru, pracuje se na tom. Tak? je tam t?eba?digitalizovat?budovy a zbyl? silnice. Pokud m?te z?jem o pr?ci na jin?ch m?stech, m?sto Doba na jihu ?adu je tak? jedna z na?ich prioritn?ch oblast?, tak?e budeme r?di za pomoc i tam (op?t- digitalizace budov a silnic)! U? jsem odeslala Humanitarian OpenStreetMap?t?mu ??dost o vytvo?en? ?kol? pro tyto oblasti, po?lu odkazy hned jak to bude hotov?. Bohu?el moment?ln? nev?m kdy to bude, m?me tu trochu probl?my s internetem a mimo to bude n?? t?m asi v pr?b?hu n?kolika n?sleduj?c?ch hodin evakuov?n kv?li ?patn? bezpe?nostn? situaci vyvolan? zv??enou aktivitou rebel? v okol? m?sta kde m?me z?kladnu. ? Ka?dop?dn? p?edem d?ky za ka?dou pomoc a v p??pad? dotaz? m? m??ete v?dy kontaktovat na emailu nebo p?es Talk-cz, budu se sna?it odpov?dat jak jen to p?jde :) KS
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Petr Sch?nmann <pschonmann at gmail.com> Datum: 18. 12. 2012 P?edm?t: Re: [Talk-cz] humanit?rn? mapov?n? ?adu "_______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz)" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20121220/9888b0e7/attachment.html>

20.12.2012 04:11:37 (#9)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Dobr? den, mapov?n? budov je oproti ulic?m nepom?rn? pracn?j?? a tak? z jejich zmapov?n? neplyne zdaleka takov? u?itek. Zmapov?n? budov st?le chyb? i v n?kolika ?tvrt?ch Prahy a to tu m?me k dispozici katastr?ln? mapu a mo?nost poloautomatick?ho trasov?n? budov. Bylo by tedy dobr? to mapov?n? budov alespo? n?jak prioritizovat - pot?ebujete mapovat centra m?st, okol? humanit?rn?ch center, nebo n?co jin?ho? Kde jsou? Koukal jsem, ?e leckde chyb? i d?le?it? "silnice" mezi v?t??mi m?sty - jejich zmapov?n? bude ur?it? u?ite?n?j?? a rychlej??, ne? mapov?n? budov. Akor?t je nutn? naj?t kde jsou. Nen? n?kde seznam chyb?j?c?ch? Nejsou i n?jak? dal?? takov? objekty, kter? by bylo u?ite?n?j?? zmapovat ne? zrovna budovy? PS: V N'Djamen? chyb? na docela dost k???en? ulic spole?n? body (nutn? pro spr?vnou interpretaci dat). Dost jsem jich opravil, ale st?le jich dost chyb?. -- Petr Dlouh? petr.dlouhy at email.cz
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Katerina <Katerina.Struhova at seznam.cz> Datum: 20. 12. 2012 P?edm?t: Re: [Talk-cz] humanit?rn? mapov?n? ?adu Pet?e a Pet?e, d?kuji za rady. Nap??u tyto detaily i na forum a na Google +, jak rad?te.? Ano, ulice v N'Djamen? jsou docela dob?e zmapovan?, nicm?n? pot?ebujeme zmapovat i budovy. Pro mapov?n? na d?lku pou??v?me Tasking manager, ka?d? si tam m??e vybrat sv?j ?kol tak, aby dva lidi nepracovali na stejn? ??sti m?sta a mapov?n? se zefektivnilo. Odkaz na N'Djamenu na Tasking Manageru je zde: http://tasks.hotosm.org/job/71 V z?lo?ce Task si vyberete jeden ?tvere?ek a ?kol si m??ete otev??t bu? v Potlatch 2 nebo v JOSM, pokud tento editor pou??v?te. Pokud by m?l n?kdo z?jem si tento editor st?hnout, je to mo?n? zde: http://josm.openstreetmap. de/ (je mi jasn? ?e mo?n? opakuju v?ci kter? zn?te, ale je to jen pro jistotu:) Je tak? nutn? instalovat Javu. Co se t??e Moundou, zat?m je?t? nem?me vytvo?en? ?kol na Tasking Manageru,? pracuje se na tom. Tak? je tam t?eba digitalizovat budovy a zbyl? silnice. Pokud m?te z?jem o pr?ci na jin?ch m?stech, m?sto Doba na jihu ?adu je tak? jedna z na?ich prioritn?ch oblast?, tak?e budeme r?di za pomoc i tam (op?t- digitalizace budov a silnic)! U? jsem odeslala Humanitarian OpenStreetMap t?mu ??dost o vytvo?en? ?kol?? pro tyto oblasti, po?lu odkazy hned jak to bude hotov?. Bohu?el moment?ln? nev?m kdy to bude, m?me tu trochu probl?my s internetem a mimo to bude n?? t?m asi v pr?b?hu n?kolika n?sleduj?c?ch hodin evakuov?n kv?li ?patn? bezpe?nostn? situaci vyvolan? zv??enou aktivitou rebel? v okol? m?sta kde m?me z?kladnu. Ka?dop?dn? p?edem d?ky za ka?dou pomoc a v p??pad? dotaz? m? m??ete v?dy? kontaktovat na emailu nebo p?es Talk-cz, budu se sna?it odpov?dat jak jen to p?jde :) KS "_______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz)" -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20121220/78305bc1/attachment.html>

20.12.2012 07:47:17 (#10)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1040 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> Dobr? den, > > > > > mapov?n? budov je oproti ulic?m nepom?rn? pracn?j?? a tak? z jejich > zmapov?n? neplyne zdaleka takov? u?itek. Zmapov?n? budov st?le chyb? i v > n?kolika ?tvrt?ch Prahy a to tu m?me k dispozici katastr?ln? mapu a mo?nost > poloautomatick?ho trasov?n? budov.
Treba by se daly pridat Kbely do tasking manageru :-). Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

21.12.2012 12:26:57 (#11)
gravatar

Katerina

<Katerina.Struhova at seznam.cz>
8
Pet?e, d?ky za opravy kter? jste?ud?lal. Ano, mapov?n? budov je opravdu hodn? pracn?, ale na??m c?lem je zmapovat celou N'Djamenu, ne pouze jej? ??sti. Mimo to humanit?rn? organizace a d?le?it? body kter? je nutno ur?it? zmapovat jsou roztrou?en? tak?ka po cel?m m?st?, tak?e nelze ?pln? prioritizovat n?kter? ??sti m?sta. Nicm?n? je dobr? za??t s oblast? okolo velk? me?ity, to je centrum m?sta: Latitude: 15.05035 Longitude: 12.11007 Pokud ale preferujete mapov?n? silnic mezi m?sty, KA?D? pomoc je v?t?na, tak?e sm?le do toho :) Seznam chyb?j?c?ch nem?me, ale v?m ?e chyb? propojen? silnic z N'Djameny do mesta Ab?ch? na v?chod? zem?, to by bylo ur?it? u?ite?n? ud?lat. A pak u?it? m?sto Doba (silnice a budovy)?- v druh? p?lce ledna tam po??d?me velkou mapping party s m?stn? univerzitou a lok?ln?mi a region?ln?mi autoritami, tak?e bychom pot?ebovali m?t n?jak? z?klad. Doba je na?e priorita. KS
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> Datum: 20. 12. 2012 P?edm?t: Re: [Talk-cz] humanit?rn? mapov?n? ?adu "_______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz)" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20121221/30daffb1/attachment.html>

21.12.2012 12:27:02 (#12)
gravatar

Katerina

<Katerina.Struhova at seznam.cz>
8
Pet?e, d?ky za opravy kter? jste?ud?lal. Ano, mapov?n? budov je opravdu hodn? pracn?, ale na??m c?lem je zmapovat celou N'Djamenu, ne pouze jej? ??sti. Mimo to humanit?rn? organizace a d?le?it? body kter? je nutno ur?it? zmapovat jsou roztrou?en? tak?ka po cel?m m?st?, tak?e nelze ?pln? prioritizovat n?kter? ??sti m?sta. Nicm?n? je dobr? za??t s oblast? okolo velk? me?ity, to je centrum m?sta: Latitude: 15.05035 Longitude: 12.11007 Pokud ale preferujete mapov?n? silnic mezi m?sty, KA?D? pomoc je v?t?na, tak?e sm?le do toho :) Seznam chyb?j?c?ch nem?me, ale v?m ?e chyb? propojen? silnic z N'Djameny do mesta Ab?ch? na v?chod? zem?, to by bylo ur?it? u?ite?n? ud?lat. A pak u?it? m?sto Doba (silnice a budovy)?- v druh? p?lce ledna tam po??d?me velkou mapping party s m?stn? univerzitou a lok?ln?mi a region?ln?mi autoritami, tak?e bychom pot?ebovali m?t n?jak? z?klad. Doba je na?e priorita. KS
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> Datum: 20. 12. 2012 P?edm?t: Re: [Talk-cz] humanit?rn? mapov?n? ?adu "_______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz)" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20121221/ed18c549/attachment-0001.html>

21.12.2012 09:08:01 (#13)
gravatar

Petr Schönmann

<pschonmann at gmail.com>
209 1731
Pro m?sto Doba jsem nena?el v http://tasks.hotosm.org ??dn? v?sledek. Kdy?tak namalujte ?tvere?ky a pokud v lednu budete mapovat, tak aby jste m?li n?jak? podklady u? p?ipraven? a mohli jste se v?novat p??mo mapov?n? v m?st?, kter? ze satelitu mi nev?d?me :) Kdy? n?co nen? jasn?, d?m to do tagu fixme a m??ete pak na to mrknout na m?st? :) Dne 21. prosince 2012 12:26 Katerina <Katerina.Struhova at seznam.cz>napsal(a): zobrazit citaci
> Pet?e, d?ky za opravy kter? jste ud?lal. Ano, mapov?n? budov je opravdu > hodn? pracn?, ale na??m c?lem je zmapovat celou N'Djamenu, ne pouze jej? > ??sti. Mimo to humanit?rn? organizace a d?le?it? body kter? je nutno ur?it? > zmapovat jsou roztrou?en? tak?ka po cel?m m?st?, tak?e nelze ?pln? > prioritizovat n?kter? ??sti m?sta. Nicm?n? je dobr? za??t s oblast? okolo > velk? me?ity, to je centrum m?sta: > > Latitude: 15.05035 > Longitude: 12.11007 > > Pokud ale preferujete mapov?n? silnic mezi m?sty, KA?D? pomoc je v?t?na, > tak?e sm?le do toho :) Seznam chyb?j?c?ch nem?me, ale v?m ?e chyb? > propojen? silnic z N'Djameny do mesta Ab?ch? na v?chod? zem?, to by bylo > ur?it? u?ite?n? ud?lat. A pak u?it? m?sto Doba (silnice a budovy) - v druh? > p?lce ledna tam po??d?me velkou mapping party s m?stn? univerzitou a > lok?ln?mi a region?ln?mi autoritami, tak?e bychom pot?ebovali m?t n?jak? > z?klad. Doba je na?e priorita. > > KS > > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> > > Datum: 20. 12. 2012 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] humanit?rn? mapov?n? ?adu > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20121221/d2485dcc/attachment.html>

23.12.2012 11:25:40 (#14)
gravatar

Daniel Kubíček

<kube at atlas.cz>
2
Cht?l jsem se zeptat jak moc podrobn? zam??l?te mapov?n? budov v "slamov?ch oblastech". Tak n?jak m? vych?z? ?e to lze zmapovat t?emi zp?soby. 1. Nakreslit ka?dou chatr?, kter? je rozeznateln? - Podle m? naprost? nesmysl 2. Nakreslit obd?ln?k building=yes, kter? p?edstavuje soubor chatr?? mezi 4 ulicemi - To u? d?v? podle m? n?jak? smysl, ale nejv?ce se mi zd? mo?nost t?et? 3. Pou??t pouze landuse=residential - Tato mo?nost je nejm?n? pracn? a z?rove? m? p?ipad? pro tento p??pad nejp??hodn?j??. Jednu reziden?n? oblast jsem nakreslil http://www.openstreetmap.org/browse/way/197853430 Dan. Dne 21. prosince 2012 21:08 Petr Sch?nmann <pschonmann at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Pro m?sto Doba jsem nena?el v http://tasks.hotosm.org ??dn? v?sledek. > Kdy?tak namalujte ?tvere?ky a pokud v lednu budete mapovat, tak aby jste > m?li n?jak? podklady u? p?ipraven? a mohli jste se v?novat p??mo mapov?n? v > m?st?, kter? ze satelitu mi nev?d?me :) > > Kdy? n?co nen? jasn?, d?m to do tagu fixme a m??ete pak na to mrknout na > m?st? :) > > > Dne 21. prosince 2012 12:26 Katerina <Katerina.Struhova at seznam.cz>napsal(a): > > Pet?e, d?ky za opravy kter? jste ud?lal. Ano, mapov?n? budov je opravdu >> hodn? pracn?, ale na??m c?lem je zmapovat celou N'Djamenu, ne pouze jej? >> ??sti. Mimo to humanit?rn? organizace a d?le?it? body kter? je nutno ur?it? >> zmapovat jsou roztrou?en? tak?ka po cel?m m?st?, tak?e nelze ?pln? >> prioritizovat n?kter? ??sti m?sta. Nicm?n? je dobr? za??t s oblast? okolo >> velk? me?ity, to je centrum m?sta: >> >> Latitude: 15.05035 >> Longitude: 12.11007 >> >> Pokud ale preferujete mapov?n? silnic mezi m?sty, KA?D? pomoc je v?t?na, >> tak?e sm?le do toho :) Seznam chyb?j?c?ch nem?me, ale v?m ?e chyb? >> propojen? silnic z N'Djameny do mesta Ab?ch? na v?chod? zem?, to by bylo >> ur?it? u?ite?n? ud?lat. A pak u?it? m?sto Doba (silnice a budovy) - v druh? >> p?lce ledna tam po??d?me velkou mapping party s m?stn? univerzitou a >> lok?ln?mi a region?ln?mi autoritami, tak?e bychom pot?ebovali m?t n?jak? >> z?klad. Doba je na?e priorita. >> >> KS >> >> >> ---------- P?vodn? zpr?va ---------- >> Od: Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> >> >> Datum: 20. 12. 2012 >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] humanit?rn? mapov?n? ?adu >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20121223/f423e895/attachment.html>

24.12.2012 08:52:22 (#15)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
542
Dne 23.12.2012 23:25, Daniel Kub??ek napsal(a): zobrazit citaci
> Cht?l jsem se zeptat jak moc podrobn? zam??l?te mapov?n? budov v > "slamov?ch oblastech". > Tak n?jak m? vych?z? ?e to lze zmapovat t?emi zp?soby. > 1. Nakreslit ka?dou chatr?, kter? je rozeznateln? - Podle m? > naprost? nesmysl > 2. Nakreslit obd?ln?k building=yes, kter? p?edstavuje soubor chatr?? > mezi 4 ulicemi - To u? d?v? podle m? n?jak? smysl, ale nejv?ce se mi > zd? mo?nost t?et? > 3. Pou??t pouze landuse=residential - Tato mo?nost je nejm?n? pracn? a > z?rove? m? p?ipad? pro tento p??pad nejp??hodn?j??. > Jednu reziden?n? oblast > jsem nakreslil http://www.openstreetmap.org/browse/way/197853430 > > Dan. >
Otazka je, k cemu takovyhle tagovani (krome znaceni kazdy boudy) je dobry, protoze to, ze mezi ulicema budou nejaky budovy je IMO celkem zrejmy i bez tagovani. Koukal sem na to taky a je fakt, ze zakreslovat extra kazdou tu boudu by byl nesmirnej vopruz ... otazka je spis k cemu by to melo slouzit. Nejaky vyuziti si predstavit dovedu, takze jde spis o to zda to je/neni treba. Lehce sem otagoval par sektoru, kde byla zastavba vetsich budov. BTW: Dalsi vec je, jak moc dobrej/aktualni je zdroj, ale stim asi nic nenadelame. zobrazit citaci
> > Dne 21. prosince 2012 21:08 Petr Sch?nmann <pschonmann at gmail.com > <mailto:pschonmann at gmail.com>> napsal(a): > > Pro m?sto Doba jsem nena?el v http://tasks.hotosm.org ??dn? > v?sledek. Kdy?tak namalujte ?tvere?ky a pokud v lednu budete > mapovat, tak aby jste m?li n?jak? podklady u? p?ipraven? a mohli > jste se v?novat p??mo mapov?n? v m?st?, kter? ze satelitu mi > nev?d?me :) > > Kdy? n?co nen? jasn?, d?m to do tagu fixme a m??ete pak na to > mrknout na m?st? :) > > > Dne 21. prosince 2012 12:26 Katerina <Katerina.Struhova at seznam.cz > <mailto:Katerina.Struhova at seznam.cz>> napsal(a): > > Pet?e, d?ky za opravy kter? jste ud?lal. Ano, mapov?n? budov > je opravdu hodn? pracn?, ale na??m c?lem je zmapovat celou > N'Djamenu, ne pouze jej? ??sti. Mimo to humanit?rn? organizace > a d?le?it? body kter? je nutno ur?it? zmapovat jsou > roztrou?en? tak?ka po cel?m m?st?, tak?e nelze ?pln? > prioritizovat n?kter? ??sti m?sta. Nicm?n? je dobr? za??t s > oblast? okolo velk? me?ity, to je centrum m?sta: > > Latitude: 15.05035 > Longitude: 12.11007 > > Pokud ale preferujete mapov?n? silnic mezi m?sty, KA?D? pomoc > je v?t?na, tak?e sm?le do toho :) Seznam chyb?j?c?ch nem?me, > ale v?m ?e chyb? propojen? silnic z N'Djameny do mesta Ab?ch? > na v?chod? zem?, to by bylo ur?it? u?ite?n? ud?lat. A pak > u?it? m?sto Doba (silnice a budovy) - v druh? p?lce ledna tam > po??d?me velkou mapping party s m?stn? univerzitou a lok?ln?mi > a region?ln?mi autoritami, tak?e bychom pot?ebovali m?t n?jak? > z?klad. Doba je na?e priorita. > > KS > > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz > <mailto:petr.dlouhy at email.cz>> > > > Datum: 20. 12. 2012 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] humanit?rn? mapov?n? ?adu > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org <mailto:Talk-cz at openstreetmap.org> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org <mailto:Talk-cz at openstreetmap.org> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org <mailto:Talk-cz at openstreetmap.org> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20121224/6d78a616/attachment-0001.html>

5.1.2013 08:19:30 (#16)
gravatar

Katerina

<Katerina.Struhova at seznam.cz>
8
Zdrav?m a omlouv?m se za opo?d?nou odpov??, nem?la jsem posledn? dobou p??stup k internetu. Douf?m ?e jste m?li v?ichni kr?sn? V?noce a p?eji ??astn? cel? rok 2013! Nejprve co se t??e m?sta Doba - po??dala jsem lidi z HOT t?mu aby vytvo?ili ?lohu v tasking manageru, tak snad b?hem n?kolika dn? to bude hotov?. Mapov?n? budov - po konzultaci s HOT a p?edchoz?ch zku?enostech s mapov?n?m oblast? s velmi hustou z?stavbou jsme se dohodli, ?e pokud jsou obrysy jednotliv?ch budov aspo? trochu rozeznateln?, tak preferujeme opravdu kreslit ka?d? d?m. V?m ?e je to pracn?, ale takto se mapuje i na projektech kter? HOT vede v Indon?sii a africk?ch zem?ch (nap? Senegal), tak?e by bylo fajn dr?et se stejn? metody. Pokud je ale z?stavba opravdu tak hust? ?e domy nejdou od sebe rozeznat, pak je samoz?ejm? mo?n? pou??t landuse=residential. Katka
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: jzvc <jzvc at tpfree.net> Datum: 24. 12. 2012 P?edm?t: Re: [Talk-cz] humanit?rn? mapov?n? ?adu " Dne 23.12.2012 23:25, Daniel Kub??ek napsal(a): " Cht?l jsem se zeptat jak moc podrobn? zam??l?te mapov?n? budov v "slamov?ch oblastech".? Tak n?jak m? vych?z? ?e to lze zmapovat t?emi zp?soby.? 1.?Nakreslit?ka?dou chatr?, kter? je rozeznateln? ?- ?Podle m? naprost? nesmysl 2. Nakreslit?obd?ln?k?building=yes, kter? p?edstavuje soubor chatr?? mezi 4 ulicemi ?- To u??d?v??podle m??n?jak??smysl, ale nejv?ce se mi zd? mo?nost t?et? 3. Pou??t pouze landuse=residential - Tato mo?nost je nejm?n? pracn? a z?rove? m? p?ipad? pro tento p??pad nejp??hodn?j??. Jednu?reziden?n??oblast jsem?nakreslil?http://www.openstreetmap.org/browse/way/197853430 (http://www.openstreetmap.org/browse/way/197853430)?? Dan. " Otazka je, k cemu takovyhle tagovani (krome znaceni kazdy boudy) je dobry, protoze to, ze mezi ulicema budou nejaky budovy je IMO celkem zrejmy i bez tagovani. Koukal sem na to taky a je fakt, ze zakreslovat extra kazdou tu boudu by byl nesmirnej vopruz ... otazka je spis k cemu by to melo slouzit. Nejaky vyuziti si predstavit dovedu, takze jde spis o to zda to je/neni treba. Lehce sem otagoval par sektoru, kde byla zastavba vetsich budov. BTW: Dalsi vec je, jak moc dobrej/aktualni je zdroj, ale stim asi nic nenadelame. " Dne 21. prosince 2012 21:08 Petr Sch?nmann <pschonmann at gmail.com (mailto:pschonmann at gmail.com)> napsal(a): " Pro m?sto Doba jsem nena?el v http://tasks.hotosm.org (http://tasks.hotosm.org) ??dn? v?sledek. Kdy?tak namalujte ?tvere?ky a pokud v lednu budete mapovat, tak aby jste m?li n?jak? podklady u? p?ipraven? a mohli jste se v?novat p??mo mapov?n? v m?st?, kter? ze satelitu mi nev?d?me :) Kdy? n?co nen? jasn?, d?m to do tagu fixme a m??ete pak na to mrknout na m?st? :) Dne 21. prosince 2012 12:26 Katerina <Katerina.Struhova at seznam.cz (mailto:Katerina.Struhova at seznam.cz)> napsal(a): " Pet?e, d?ky za opravy kter? jste?ud?lal. Ano, mapov?n? budov je opravdu hodn? pracn?, ale na??m c?lem je zmapovat celou N'Djamenu, ne pouze jej? ??sti. Mimo to humanit?rn? organizace a d?le?it? body kter? je nutno ur?it? zmapovat jsou roztrou?en? tak?ka po cel?m m?st?, tak?e nelze ?pln? prioritizovat n?kter? ??sti m?sta. Nicm?n? je dobr? za??t s oblast? okolo velk? me?ity, to je centrum m?sta: Latitude: 15.05035 Longitude: 12.11007 Pokud ale preferujete mapov?n? silnic mezi m?sty, KA?D? pomoc je v?t?na, tak?e sm?le do toho :) Seznam chyb?j?c?ch nem?me, ale v?m ?e chyb? propojen? silnic z N'Djameny do mesta Ab?ch? na v?chod? zem?, to by bylo ur?it? u?ite?n? ud?lat. A pak u?it? m?sto Doba (silnice a budovy)?- v druh? p?lce ledna tam po??d?me velkou mapping party s m?stn? univerzitou a lok?ln?mi a region?ln?mi autoritami, tak?e bychom pot?ebovali m?t n?jak? z?klad. Doba je na?e priorita. KS ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz(mailto:petr.dlouhy at email.cz)> Datum: 20. 12. 2012 P?edm?t: Re: [Talk-cz] humanit?rn? mapov?n? ?adu "_______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org(mailto:Talk-cz at openstreetmap.org) http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz)" _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org(mailto:Talk-cz at openstreetmap.org) http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz) " _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org(mailto:Talk-cz at openstreetmap.org) http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz) " _______________________________________________ Talk-cz mailing list <a href='mailto:Talk-cz at openstreetmap.org'>Talk-cz at openstreetmap.org</a> <a href='http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz'>http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a> " " ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130105/78ab233e/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce