« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Představení nového přispěvatele

Vlákno 6.10. - 6.10.2012, počet zpráv: 7


6.10.2012 11:36:51 (#1)
gravatar

Garret Raziel

<boloomka at gmail.com>
4
Zdrav?m, dlouhou dobu pou??v?m osm.org. Proto?e na n?kter?ch m?stech, kde ji pou??v?m, je velice nep?esn? nebo poskytuje nedostate?n? data, rozhodl jsem se, ?e za?nu aktivn?ji p?isp?vat. Teprve si pro??t?m ve?ker? n?vody a doporu?en? na wiki osm, nicm?n? u? jsem za?al pracovat na datech z jedn? vesnice na ji?n? Morav?. Velmi bych ocenil, kdyby se n?kdo pod?val na tuto vesnici http://www.openstreetmap.org/?lat=49.0882980823517&lon=16.8519973754883&zoom=15, zkontroloval dosavadn? postup, ?ekl mi, co d?l?m blb?, co m?m d?lat jinak, jak? jsou konvence a podobn?. Nap??klad si nejsem jist?, jak?m zp?sobem m?m ozna?it "plochu vesnice" (landuse=residental polygon, ten ?ed? podklad jako je nap??klad u vedlej?? vesnice, Otnic). Ocen?m tak? n?jak? dal?? obecn? doporu?en?, tipy, f?gle - co pou??vat na editaci (pou??v?m josm), na co si d?t pozor, co pou??vat jako podklady, jak moc db?t na detaily. Za v?echny rady p?edem d?kuji, Honza ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20121006/5ad449ef/attachment.html>

6.10.2012 11:48:34 (#2)
gravatar

Petr Schönmann

<pschonmann at gmail.com>
213 1737
On 6.10.2012 11:36, Garret Raziel wrote: zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > dlouhou dobu pou??v?m osm.org <http://osm.org>. Proto?e na n?kter?ch > m?stech, kde ji pou??v?m, je velice nep?esn? nebo poskytuje > nedostate?n? data, rozhodl jsem se, ?e za?nu aktivn?ji p?isp?vat. > > Teprve si pro??t?m ve?ker? n?vody a doporu?en? na wiki osm, nicm?n? u? > jsem za?al pracovat na datech z jedn? vesnice na ji?n? Morav?. Velmi > bych ocenil, kdyby se n?kdo pod?val na tuto vesnici > http://www.openstreetmap.org/?lat=49.0882980823517&lon=16.8519973754883&zoom=15, > zkontroloval dosavadn? postup, ?ekl mi, co d?l?m blb?, co m?m d?lat > jinak, jak? jsou konvence a podobn?. > > Nap??klad si nejsem jist?, jak?m zp?sobem m?m ozna?it "plochu vesnice" > (landuse=residental polygon, ten ?ed? podklad jako je nap??klad u > vedlej?? vesnice, Otnic). > > Ocen?m tak? n?jak? dal?? obecn? doporu?en?, tipy, f?gle - co pou??vat > na editaci (pou??v?m josm), na co si d?t pozor, co pou??vat jako > podklady, jak moc db?t na detaily. > > Za v?echny rady p?edem d?kuji, > Honza > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
Nejlep?? je asi za??t tady https://wiki.openstreetmap.org/wiki/CS:Beginners_Guide . P??padn? se m??e? p?ij?t zeptat na MUC openstreetmap openstreetmap at conf.netlab.cz anebo pokud nem?? jabber tak p?es web http://live.jabbim.cz/muckl/muckl.html?conf_room=openstreetmap&nick= Kdy? budeme v?d?t, tak odpov?me :) Ohledn? plochy obce by jsi to d?lal spr?vn?. Ud?l?? plochu a p?id?? j? tag landuse=residential ( u sebe m?? ?astou typo chybu :) ) Mo?n? pom??e tenhle seri?l co jsem bastlit u? d?vno. Je mo?n?, ?e n?co u? nesouhlas?, ale jako z?klad by sta?it mohlo. http://gpsfreemaps.net/category/openstreetmap/serial-josm ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20121006/3870d4f7/attachment.html>

6.10.2012 12:18:27 (#3)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, konkr?tn? v t? vesnici jsou budovy zbyte?n? obkreslen? z Bingu, p?itom by mohli b?t ud?lan? podle katastr?ln? mapy CUZK. D? se na to pou??t plugin Tracer (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/CS:JOSM/Plugins/Tracer), tak?e se pak plocha budov vypl?uje automaticky. Je to p?esn?j?? a _mnohem_ rychlej??. Potom je tam n?jak? nepo??dek v cyklotras?ch - trasa 5099 a 611 jsou rozv?tven? a trasa 5102 naopak kon?? na hranici vesnice. Je to pravd?podobn? zp?soben? chybou, kterou d?l? v?t?? mno?stv? p?isp?vatel? - prodlu?uj? st?vaj?c? cestu, a nev?imnou si, ?e je tam relace tak?e potom je i na m?st?, na kter?m by b?t nem?la. Doporu?uji plugin routes. Cesty vedle h?bitova na sebe nenavazuj?, p?esto?e ve skute?nosti pravd?podobn? ano. Je to mo?n? detail, ale pokud bude? d?lat bod na cest? v t?sn? bl?zkosti napojen? na jinou cestu, tak se to bude ?patn? editovat. Bylo by dobr? ud?lat mosty (bridge=yes + layer=1) p?es ?eky a potoky. Ostatn? vypad? OK. -- Petr Dlouh? petr.dlouhy at email.cz
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Garret Raziel <boloomka at gmail.com> Datum: 6. 10. 2012 P?edm?t: [Talk-cz] P?edstaven? nov?ho p?isp?vatele " Zdrav?m, dlouhou dobu pou??v?m osm.org(http://osm.org). Proto?e na n?kter?ch m?stech, kde ji pou??v?m, je velice nep?esn? nebo poskytuje nedostate?n? data, rozhodl jsem se, ?e za?nu aktivn?ji p?isp?vat. Teprve si pro??t?m ve?ker? n?vody a doporu?en? na wiki osm, nicm?n? u? jsem za?al pracovat na datech z jedn? vesnice na ji?n? Morav?. Velmi bych ocenil, kdyby se n?kdo pod?val na tuto vesnici?http://www.openstreetmap.org/?lat= 49.0882980823517&lon=16.8519973754883&zoom=15 (http://www.openstreetmap.org/?lat=49.0882980823517&lon=16.8519973754883&zoom=15) , zkontroloval dosavadn? postup, ?ekl mi, co d?l?m blb?, co m?m d?lat jinak, jak? jsou konvence a podobn?. Nap??klad si nejsem jist?, jak?m zp?sobem m?m ozna?it "plochu vesnice" (landuse=residental polygon, ten ?ed? podklad jako je nap??klad u vedlej?? vesnice, Otnic). Ocen?m tak? n?jak? dal?? obecn? doporu?en?, tipy, f?gle - co pou??vat na editaci (pou??v?m josm), na co si d?t pozor, co pou??vat jako podklady, jak moc db?t na detaily. Za v?echny rady p?edem d?kuji, Honza " -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20121006/e429a206/attachment.html>

6.10.2012 09:17:58 (#4)
gravatar

Petr Holub

<hopet at ics.muni.cz>
290 3608
Ahoj, zobrazit citaci
> Potom je tam n?jak? nepo??dek v cyklotras?ch - trasa 5099 a 611 jsou rozv?tven? a trasa 5102 naopak > kon?? na hranici vesnice. Je to pravd?podobn? zp?soben? chybou, kterou d?l? v?t?? mno?stv? > p?isp?vatel? - prodlu?uj? st?vaj?c? cestu, a nev?imnou si, ?e je tam relace tak?e potom je i na m?st?, > na kter?m by b?t nem?la. Doporu?uji plugin routes.
kdyz uz tady padl ten routes plugin - v priloze je upravena verze konfigurace (na Win7 patri do AppData\Roaming\JOSM\plugins\routes), ktera pridava kresleni pro MTB: - fialove: trasy se znacenou mtb:scale - cyanove: trasy se znacenou mtb:scale:uphill - oranzove: path/track, kterym chybi oznaceni mtb:scale (a neni to tracktype=grade1, kde to za normalnich okolnosti nema smysl) Petr -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: routes.xml Type: text/xml Size: 2048 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20121006/da947c9b/attachment.xml>

6.10.2012 09:45:08 (#5)
gravatar

Garret Raziel

<boloomka at gmail.com>
4
D?ky za v?echny p?ipom?nky, hned jak se dostanu dom?, v?e oprav?m. Ten routes plugin je p?esn? to, co jsem hledal - ??kal jsem si, ?e by vytv??en? dom? m?lo j?t podle katastr?ln?ch map zautomatizovat. Dneska jsem to je?t? v?echno ob?hal s GPSkou, tak to budu m?t potvrzen? z dvou zdroj?. Honza ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20121006/5afd4520/attachment.html>

6.10.2012 09:50:28 (#6)
gravatar

Garret Raziel

<boloomka at gmail.com>
4
Myslel jsem, samoz?ejm?, tracer plugin. Jen se d?v?m, ?e si budu muset nainstalovat mono. Katastr?ln? mapy nejsou v jin?ch zem?ch ve?ejn? dostupn?? Honza ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20121006/00255529/attachment.html>

6.10.2012 10:19:40 (#7)
gravatar

LM_1

<flukas.robot+osm at gmail.com>
103
Dne 6. ??jna 2012 21:50 Garret Raziel <boloomka at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Myslel jsem, samoz?ejm?, tracer plugin. Jen se d?v?m, ?e si budu muset > nainstalovat mono. > > Katastr?ln? mapy nejsou v jin?ch zem?ch ve?ejn? dostupn??
V n?kter?ch jsou, v n?kter?ch ne. LM zobrazit citaci
> > Honza > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

« zpět na výpis měsíce