« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] OSMonitor

Vlákno 6.9. - 10.9.2012, počet zpráv: 4


6.9.2012 05:19:38 (#1)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Ahoj, na?i soused? v Polsku v r?mci licen?n?ho p?emapov?n? vyvinuli celkem zaj?mav? n?stroj [1]. Prim?rn? se jedn? o anal?zu silni?n? s?t?, ale dneska jsem na IRC mluvil s autorem a v pl?nu je roz???en? i na dal?? trasy (cyklostezky atd.). N?stroj je moment?ln? v experiment?ln? f?zi, ale autor pl?nuje je?t? p?r vylep?en?, aby to bylo v?c "user-friendly" a sepsat lep?? dokumentaci... a n?sledn? zkusit roz???it anal?zu i na dal?? zem? (t?eba ?R ;-)). Pro? to sem p??u? 1) V minulosti se tu n?kolikr?t prob?ralo, ?e jsou silnice (jejich jm?na a ref tagy) v OSM vedeny na ?patn? ?rovni abstrakce a bylo by vhodn? tuto informaci udr?ovat jen na jednom m?st? - na relaci. (Nejen) v Polsku za?ali vytv??et relace [2] pro hlavn? silnice, na kter?ch jsou uvedeny n?kter? informace platn? kompletn? pro celou trasu. Jako ?pln? n?hrada sou?asn?ho syst?mu tagov?n? na mezin?rodn? ?rovni se tento koncept vzhledem k dlouh? a vyost?en? diskuzi v talk@ zd? siln? nepr?choz?. Dokonce byl velk? odpor i k tak trivi?ln? zm?n? jako neuv?d?t ref tag na jednotliv?ch cest?ch, pokud je uveden na relaci. Nicm?n? si mysl?m, ?e snaha m?t p?kn? cel? silnice shrom??d?n? v jedn? relaci, by se mohla podpo?it i u n?s. 2) Pro plnohodnotn? fungov?n? pot?ebuje OSMonitor z?kladn? referen?n? data - seznam tras + jejich d?lek. M?te n?kdo tu?en?, jestli je mo?n? se n?kde k t?mto ?daj?m pro silni?n?/(cyklo)turistickou s?? dostat? Experiment?ln? v?stup pro ?esk? d?lnice a rychlostn? silnice je na [3]. Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSMonitor [2] http://www.openstreetmap.org/browse/relation/114014 [3] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSMonitor/Czech_Republic_Major_Roads

6.9.2012 10:03:44 (#2)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
287 645
Na str?nk?ch ?SD b?vala dostupn? datab?ze jednotliv?ch silni?n?ch ?sek? (pasport), jejich sou?tem se dala z?skat d?lka jak?koliv silnice. Po zprovozn?n? jejich geoprort?lu (kter? poskytuje tato data tak?, ale graficky) u? nedok??u tyto soubory na str?nk?ch vyhledat, ale m?m je k dispozici (p?r let star?) v po??ta?i vzhledem k tomu, ?e to obsahovalo jen hromadu ??sel by snad nemusel b?t probl?m s licenc?, zvl???, kdy? je to jen pro kontrolu J&D Dne 6. z??? 2012 17:19 "Petr Mor?vek [Xificurk]" <petr at pada.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > na?i soused? v Polsku v r?mci licen?n?ho p?emapov?n? vyvinuli celkem > zaj?mav? n?stroj [1]. > > Prim?rn? se jedn? o anal?zu silni?n? s?t?, ale dneska jsem na IRC mluvil > s autorem a v pl?nu je roz???en? i na dal?? trasy (cyklostezky atd.). > N?stroj je moment?ln? v experiment?ln? f?zi, ale autor pl?nuje je?t? p?r > vylep?en?, aby to bylo v?c "user-friendly" a sepsat lep?? dokumentaci... > a n?sledn? zkusit roz???it anal?zu i na dal?? zem? (t?eba ?R ;-)). > > Pro? to sem p??u? > 1) V minulosti se tu n?kolikr?t prob?ralo, ?e jsou silnice (jejich jm?na > a ref tagy) v OSM vedeny na ?patn? ?rovni abstrakce a bylo by vhodn? > tuto informaci udr?ovat jen na jednom m?st? - na relaci. > (Nejen) v Polsku za?ali vytv??et relace [2] pro hlavn? silnice, na > kter?ch jsou uvedeny n?kter? informace platn? kompletn? pro celou trasu. > Jako ?pln? n?hrada sou?asn?ho syst?mu tagov?n? na mezin?rodn? ?rovni se > tento koncept vzhledem k dlouh? a vyost?en? diskuzi v talk@ zd? siln? > nepr?choz?. Dokonce byl velk? odpor i k tak trivi?ln? zm?n? jako > neuv?d?t ref tag na jednotliv?ch cest?ch, pokud je uveden na relaci. > Nicm?n? si mysl?m, ?e snaha m?t p?kn? cel? silnice shrom??d?n? v jedn? > relaci, by se mohla podpo?it i u n?s. > 2) Pro plnohodnotn? fungov?n? pot?ebuje OSMonitor z?kladn? referen?n? > data - seznam tras + jejich d?lek. M?te n?kdo tu?en?, jestli je mo?n? se > n?kde k t?mto ?daj?m pro silni?n?/(cyklo)turistickou s?? dostat? > > Experiment?ln? v?stup pro ?esk? d?lnice a rychlostn? silnice je na [3]. > > Zdrav?, > Petr Mor?vek aka Xificurk > > [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSMonitor > [2] http://www.openstreetmap.org/browse/relation/114014 > [3] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSMonitor/Czech_Republic_Major_Roads > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- -- Ing. Jan Dud?k

9.9.2012 11:59:39 (#3)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> na?i soused? v Polsku v r?mci licen?n?ho p?emapov?n? vyvinuli celkem > zaj?mav? n?stroj [1].
Pekne ;-). zobrazit citaci
> Experiment?ln? v?stup pro ?esk? d?lnice a rychlostn? silnice je na [3].
Moc pekne ;-). Predpokladam ze pustit to i na silnice prvni tridy je v tuto chvili trochu predcasne? Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

10.9.2012 12:01:47 (#4)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
zobrazit citaci
> > Experiment?ln? v?stup pro ?esk? d?lnice a rychlostn? silnice je na [3]. > > Moc pekne ;-). Predpokladam ze pustit to i na silnice prvni tridy je v > tuto chvili trochu predcasne?
...jen... ty odkazy "show in osmonitor" na jednotlivych problemech zda se nefunguji: This webpage is not available. The webpage at http://suncobalt.dyndns.org:8080/browse/road_report/CR/D1 might be temporarily down or it may have moved permanently to a new web address. More information on this error Below is the original error message Error 102 (net::ERR_CONNECTION_REFUSED): Unknown error. -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

« zpět na výpis měsíce