« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Administrativni hranice z RUIAN

Vlákno 27.8. - 24.9.2012, počet zpráv: 39


27.8.2012 03:24:26 (#1)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Ahoj, spichnul jsem programek na porovnani hranic, co mame nyni v OSM, s hranicemi v RUIAN. P?ekvapen?m je, ?e u zhruba 1500 (10%) K? se pr?b?h hranic li?? o 100m a v?ce. Tak?e jsem sp?chnul skript, kter? dok??e automaticky hranice opravit (nahradit) podle dat v RUIAN, mal? test [1]. Co to (ne)um?: - opravuje hranice po jednotliv?ch K?. - ne?ah? na K?, kter? jsou na hranici ?R. - ne?ah? na K?, u kter?ch se zm?nily sousedi (nap?. RUIAN ??k?, ?e hranice K? X soused? s K? A,B,C, ale v OSM m?me, ?e soused? s A,B,C,D). - vytvo?? nov? body a cesty podle RUIAN, updatne relace hranic a na z?v?r se pokus? smazat star? body a cesty. Ne? to pust?m n?jak ve v?t??m cht?l jsem to trochu prodiskutovat, jestli takhle ano, p??p. co zm?nit. P?edev??m m? zaj?m? jak? m?te n?zor na zjednodu?en? geometrie importovan?ch cest (moment?ln? se ??dn? neprov?d?)? Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk [1] http://www.openstreetmap.org/browse/relation/426320 http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/12878890 http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/12878888

27.8.2012 03:34:00 (#2)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
no, zn? to p?kn? :-) do hranic ale nevid?m, tak se k tomu rad?i nebudu vyjad?ovat. nicm?n? sem se cht?l zeptat, jestli si tu r?ian datab?zi aktulizuje? a jestli ti to taky za?alo shazovat postgis od ur?it? verze updatu. j? na tom v postat? stoj?m, nejsem schopn? datab?zi aktualizovat. ff Dne 27.8.2012 15:24, "Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > spichnul jsem programek na porovnani hranic, co mame nyni v OSM, s > hranicemi v RUIAN. > > P?ekvapen?m je, ?e u zhruba 1500 (10%) K? se pr?b?h hranic li?? o 100m a > v?ce. Tak?e jsem sp?chnul skript, kter? dok??e automaticky hranice > opravit (nahradit) podle dat v RUIAN, mal? test [1]. > > Co to (ne)um?: > - opravuje hranice po jednotliv?ch K?. > - ne?ah? na K?, kter? jsou na hranici ?R. > - ne?ah? na K?, u kter?ch se zm?nily sousedi (nap?. RUIAN ??k?, ?e > hranice K? X soused? s K? A,B,C, ale v OSM m?me, ?e soused? s A,B,C,D). > - vytvo?? nov? body a cesty podle RUIAN, updatne relace hranic a na > z?v?r se pokus? smazat star? body a cesty. > > Ne? to pust?m n?jak ve v?t??m cht?l jsem to trochu prodiskutovat, jestli > takhle ano, p??p. co zm?nit. > > P?edev??m m? zaj?m? jak? m?te n?zor na zjednodu?en? geometrie > importovan?ch cest (moment?ln? se ??dn? neprov?d?)? > > > Zdrav?, > Petr Mor?vek aka Xificurk > > [1] http://www.openstreetmap.org/browse/relation/426320 > http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/12878890 > http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/12878888 > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4475 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120827/109a5113/attachment.bin>

27.8.2012 03:40:41 (#3)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Miroslav ?ulc wrote: zobrazit citaci
> no, zn? to p?kn? :-) do hranic ale nevid?m, tak se k tomu rad?i nebudu > vyjad?ovat. nicm?n? sem se cht?l zeptat, jestli si tu r?ian datab?zi > aktulizuje? a jestli ti to taky za?alo shazovat postgis od ur?it? verze > updatu. j? na tom v postat? stoj?m, nejsem schopn? datab?zi aktualizovat. > > ff
Neaktualizuju, na souborech z konce ?ervence to za?lo padat (kompletn? cel? datab?ze). Ale zat?m m? to moc netr?pilo - je celkem jedno na jak?ch datech testuju skripty. Petr

27.8.2012 09:56:18 (#4)
gravatar

LM_1

<flukas.robot+osm at gmail.com>
103
Dobr? n?pad. Geometrii bych ur?it? nezjednodu?oval, to je celkem zbyte?n? nep?esnost. Star? uzly a cesty bych mazal jen pokud nemaj? krom? hranice ??dn? jin? tag. S t?mi co maj? bych mo?n? v?bec neh?bal automaticky (hranice vedouc? st?edem ?eky apod.) Luk?? Mat?jka (LM_1) Dne 27. srpna 2012 15:40 "Petr Mor?vek [Xificurk]" <petr at pada.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Miroslav ?ulc wrote: >> no, zn? to p?kn? :-) do hranic ale nevid?m, tak se k tomu rad?i nebudu >> vyjad?ovat. nicm?n? sem se cht?l zeptat, jestli si tu r?ian datab?zi >> aktulizuje? a jestli ti to taky za?alo shazovat postgis od ur?it? verze >> updatu. j? na tom v postat? stoj?m, nejsem schopn? datab?zi aktualizovat. >> >> ff > > Neaktualizuju, na souborech z konce ?ervence to za?lo padat (kompletn? > cel? datab?ze). Ale zat?m m? to moc netr?pilo - je celkem jedno na > jak?ch datech testuju skripty. > > Petr > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

27.8.2012 10:16:30 (#5)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
LM_1 wrote: zobrazit citaci
> Star? uzly a cesty bych mazal jen pokud nemaj? > krom? hranice ??dn? jin? tag. S t?mi co maj? bych mo?n? v?bec neh?bal > automaticky (hranice vedouc? st?edem ?eky apod.)
Dobr? p?ipom?nka, tuhle kontrolu p?id?m... Ale chov?n? bych vid?l sp?? takov?, ?e se ze star? cesty odstran? tagy boundary a admin_level, a uploadne se nov? cesta. Jinak by se mohlo st?t, ?e n?kde n?hodn? p?idan? tag zablokuje update. Nelze spol?hat na to, ?e pokud n?kdy vedla hranice st?edem potoka, tak takhle povede v?dycky... nav?c toky potok? a ?ek se m?n?, ale vymezen? adm. hranic je d?no "p?esn?" zam??en?mi body. Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk

27.8.2012 10:42:23 (#6)
gravatar

LM_1

<flukas.robot+osm at gmail.com>
103
To je ot?zka, kter? m? u? del?? zaj?m?, ale zat?m jsem nena?el uspokojivou odpov?? - Kde jsou definovan? hranice (od katastr?ln?ho ?zem? po st?tn?)? Je opravdu hranice d?na defini?n? ?adou sou?adnic nebo sp?? pops?na pomoc? fyzick?ch objekt? (?eka, h?eben, silnice, hrani?n? k?men...) a ty sou?adnice jsou jen odvozen?m vyj?d?en?m pro praktick? ??ely? LM Dne 27. srpna 2012 22:16 "Petr Mor?vek [Xificurk]" <petr at pada.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> LM_1 wrote: >> Star? uzly a cesty bych mazal jen pokud nemaj? >> krom? hranice ??dn? jin? tag. S t?mi co maj? bych mo?n? v?bec neh?bal >> automaticky (hranice vedouc? st?edem ?eky apod.) > > Dobr? p?ipom?nka, tuhle kontrolu p?id?m... > Ale chov?n? bych vid?l sp?? takov?, ?e se ze star? cesty odstran? tagy > boundary a admin_level, a uploadne se nov? cesta. Jinak by se mohlo > st?t, ?e n?kde n?hodn? p?idan? tag zablokuje update. > Nelze spol?hat na to, ?e pokud n?kdy vedla hranice st?edem potoka, tak > takhle povede v?dycky... nav?c toky potok? a ?ek se m?n?, ale vymezen? > adm. hranic je d?no "p?esn?" zam??en?mi body. > > Zdrav?, > Petr Mor?vek aka Xificurk > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

28.8.2012 07:24:45 (#7)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
zobrazit citaci
> Geometrii bych ur?it? nezjednodu?oval, to je celkem > zbyte?n? nep?esnost.
*** uplne bych se tomu nebranil, presna hranice ma smysl pokud pracuji s katastralni mapou (aby 1 parcela nebyla ve 2 k.u.). Chyba 1 metr je v nasich potrebach dostacujici. zobrazit citaci
> Star? uzly a cesty bych mazal jen pokud nemaj? > krom? hranice ??dn? jin? tag. S t?mi co maj? bych mo?n? v?bec neh?bal > automaticky (hranice vedouc? st?edem ?eky apod.)
*** to doufam nemaji, hranice byly vytvoreny jako balik autonomnich entit tj. nezavisly na fyzickych prvcich mapy. A pokud se tak v editacich useru stalo, mela by se data opet stat autonomni. ha hanoj

28.8.2012 09:06:49 (#8)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
hanoj wrote: zobrazit citaci
>> Geometrii bych ur?it? nezjednodu?oval, to je celkem >> zbyte?n? nep?esnost. > *** uplne bych se tomu nebranil, presna hranice ma smysl pokud pracuji > s katastralni mapou (aby 1 parcela nebyla ve 2 k.u.). Chyba 1 metr je > v nasich potrebach dostacujici.
J? si zas ??k?m, ?e ty nody se daj? p??padn? zrecyklovat i na dal?? v?ci (vzhledem k tomu, ?e vedou po hranic?ch parcel). Jestli?e vede hranice p?esn? se zd? domu, tak by zjednodu?en? mohlo zp?sobit, ?e najednou bude roh domu na jedn? stran? zbytek na druh? stran? hranice. V podstat? jedin? d?vod pro zjednodu?en? je redukce v?t??ho mno?stv? nod?... co? mi nep?ijde jako p??li? siln? argument. zobrazit citaci
>> Star? uzly a cesty bych mazal jen pokud nemaj? >> krom? hranice ??dn? jin? tag. S t?mi co maj? bych mo?n? v?bec neh?bal >> automaticky (hranice vedouc? st?edem ?eky apod.) > *** to doufam nemaji, hranice byly vytvoreny jako balik autonomnich > entit tj. nezavisly na fyzickych prvcich mapy. A pokud se tak v > editacich useru stalo, mela by se data opet stat autonomni.
Ob?as bohu?el maj?... u? jsem na to v minulosti p?i oprav?ch narazil. Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk

28.8.2012 09:33:53 (#9)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Jsem stejn?ho n?zoru. Pracuju s daty z R?IAN a WSDP ISKN v CouchDB, kde m?m ulo?en? p?esn? transformovan? sou?adnice p?es nadgrids=czech a pro v?stup v GeoJSON je lehce generalizuju. Kdy? tu ty data jsou, tak pro? je nem?t p?esn?. MK ----- Original Message ----- From: "Petr Mor?vek [Xificurk]" [mailto:petr at pada.cz] To: OpenStreetMap Czech Republic [mailto:talk-cz at openstreetmap.org] Sent: Tue, 28 Aug 2012 09:06:49 +0200 Subject: Re: [Talk-cz] Administrativni hranice z RUIAN zobrazit citaci
> hanoj wrote: >> Geometrii bych ur?it? nezjednodu?oval, to je celkem >> > zbyte?n? nep?esnost. > *** uplne bych se tomu nebranil, presna hranice ma > smysl pokud pracuji > s katastralni mapou (aby 1 parcela nebyla ve 2 k.u.). > Chyba 1 metr je > v nasich potrebach dostacujici.
J? si zas ??k?m, ?e zobrazit citaci
> ty nody se daj? p??padn? zrecyklovat i na dal?? v?ci
(vzhledem k zobrazit citaci
> tomu, ?e vedou po hranic?ch parcel). Jestli?e vede hranice
p?esn? se zobrazit citaci
> zd? domu, tak by zjednodu?en? mohlo zp?sobit, ?e najednou bude
roh domu zobrazit citaci
> na jedn? stran? zbytek na druh? stran? hranice.
V podstat? jedin? zobrazit citaci
> d?vod pro zjednodu?en? je redukce v?t??ho mno?stv?
nod?... co? mi zobrazit citaci
> nep?ijde jako p??li? siln? argument.
zobrazit citaci
>> Star? uzly a cesty bych mazal > jen pokud nemaj? >> krom? hranice ??dn? jin? tag. S t?mi co maj? > bych mo?n? v?bec neh?bal >> automaticky (hranice vedouc? st?edem ?eky > apod.) > *** to doufam nemaji, hranice byly vytvoreny jako balik > autonomnich > entit tj. nezavisly na fyzickych prvcich mapy. A pokud se tak > v > editacich useru stalo, mela by se data opet stat autonomni.
Ob?as zobrazit citaci
> bohu?el maj?... u? jsem na to v minulosti p?i oprav?ch > narazil.
Zdrav?, Petr Mor?vek aka zobrazit citaci
> Xificurk
_______________________________________________ Talk-cz mailing zobrazit citaci
> list
Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

28.8.2012 10:10:08 (#10)
gravatar

LM_1

<flukas.robot+osm at gmail.com>
103
Dne 28. srpna 2012 7:24 hanoj <ehanoj at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
>> Geometrii bych ur?it? nezjednodu?oval, to je celkem >> zbyte?n? nep?esnost. > *** uplne bych se tomu nebranil, presna hranice ma smysl pokud pracuji > s katastralni mapou (aby 1 parcela nebyla ve 2 k.u.). Chyba 1 metr je > v nasich potrebach dostacujici.
To bych netvrdil. Tam, kde jsou p?esn? katastr?ln? mapy je p?esnost mnohem vy??? ne? v metrech a o?ek?val bych, ?e se bude sp?? zvy?ovat. zobrazit citaci
> >> Star? uzly a cesty bych mazal jen pokud nemaj? >> krom? hranice ??dn? jin? tag. S t?mi co maj? bych mo?n? v?bec neh?bal >> automaticky (hranice vedouc? st?edem ?eky apod.) > *** to doufam nemaji, hranice byly vytvoreny jako balik autonomnich > entit tj. nezavisly na fyzickych prvcich mapy. A pokud se tak v > editacich useru stalo, mela by se data opet stat autonomni.
S t?m nesouhlas?m. ?pln? nez?vislou vrstvu dat by si ostatn? mohl ka?d? pou??t p??mo ze zdroje. To, ?e se data spoj? - hranice vedouc? plotem nebo zd? domu - je p?idan? hodnota. Nav?c je t?m zaji?t?no zarovn?n?. ??dn? bal?k autonomn?ch entit nem? v osm moc co d?lat, jak se jednou importuje tak spl?v? s ostatn?mi daty. N?co jako Co jednou peklo schv?t?, to u? nikdy nenavr?t?. :) LM zobrazit citaci
> > ha > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

28.8.2012 10:43:30 (#11)
gravatar

Petr Kadlec

<petr.kadlec at gmail.com>
217 1012
2012/8/27 LM_1 <flukas.robot+osm at gmail.com>: zobrazit citaci
> To je ot?zka, kter? m? u? del?? zaj?m?, ale zat?m jsem nena?el > uspokojivou odpov?? - Kde jsou definovan? hranice (od katastr?ln?ho > ?zem? po st?tn?)? Je opravdu hranice d?na defini?n? ?adou sou?adnic > nebo sp?? pops?na pomoc? fyzick?ch objekt? (?eka, h?eben, silnice, > hrani?n? k?men...) a ty sou?adnice jsou jen odvozen?m vyj?d?en?m pro > praktick? ??ely?
U st?tn? hranice m??e b?t pravda oboj?, z?le??, jak je p?esn? hranice definov?na v p??slu?n?ch mezin?rodn?ch smlouv?ch, resp. hrani?n?m dokument?rn?m d?le: m??e to b?t jak pomoc? lomov?ch bod? (pota?mo hrani?n?ch znak?), tak hrani?n?m vodn?m tokem, hrani?n? cestou atp. (viz z?kon ?. 312/2001 Sb.). N?kter? ??sti hranice jsou tak nepohybliv?, n?kter? se mohou pohybovat nap?. p?irozenou zm?nou polohy koryta hrani?n?ho vodn?ho toku (viz nap?. 246/1997 Sb.). -- Petr Kadlec / Mormegil

28.8.2012 04:40:51 (#12)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Petr Kadlec wrote: zobrazit citaci
> 2012/8/27 LM_1 <flukas.robot+osm at gmail.com>: >> To je ot?zka, kter? m? u? del?? zaj?m?, ale zat?m jsem nena?el >> uspokojivou odpov?? - Kde jsou definovan? hranice (od katastr?ln?ho >> ?zem? po st?tn?)? Je opravdu hranice d?na defini?n? ?adou sou?adnic >> nebo sp?? pops?na pomoc? fyzick?ch objekt? (?eka, h?eben, silnice, >> hrani?n? k?men...) a ty sou?adnice jsou jen odvozen?m vyj?d?en?m pro >> praktick? ??ely? > > U st?tn? hranice m??e b?t pravda oboj?, z?le??, jak je p?esn? hranice > definov?na v p??slu?n?ch mezin?rodn?ch smlouv?ch, resp. hrani?n?m > dokument?rn?m d?le: m??e to b?t jak pomoc? lomov?ch bod? (pota?mo > hrani?n?ch znak?), tak hrani?n?m vodn?m tokem, hrani?n? cestou atp. > (viz z?kon ?. 312/2001 Sb.). N?kter? ??sti hranice jsou tak > nepohybliv?, n?kter? se mohou pohybovat nap?. p?irozenou zm?nou polohy > koryta hrani?n?ho vodn?ho toku (viz nap?. 246/1997 Sb.).
St?tn? hranice je trochu spe?l p??pad, proto na ni tak? rad?i nechci moc ?ahat. Na mnoha m?stech p??li? nesed? s t?m, co je v RUIAN. T?eba n?meck? a rakousk? hranice se zd?, ?e je importovan? z n?jak?ho jejich zdroje, tak?e by ?asem bylo dorb? zjistit, jestli je p?esn?j?? jejich nebo n?? RUIAN (jestli to v?bec lze rozhodnout vzhledem k charakteru definice st?tn?ch hranic). Ale uvnit? st?tu m?me snad v?e rozparcelov?no a definov?no relativn? p?esn? pomoc? polygon?, tak jak to je v RUIAN, tj. nez?visle na tom kudy zrovna vede cesta nebo te?e potok. Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk

29.8.2012 01:17:20 (#13)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
zobrazit citaci
>>> Star? uzly a cesty bych mazal jen pokud nemaj? >>> krom? hranice ??dn? jin? tag. S t?mi co maj? bych mo?n? v?bec neh?bal >>> automaticky (hranice vedouc? st?edem ?eky apod.) >> *** to doufam nemaji, hranice byly vytvoreny jako balik autonomnich >> entit tj. nezavisly na fyzickych prvcich mapy. A pokud se tak v >> editacich useru stalo, mela by se data opet stat autonomni. > > S t?m nesouhlas?m. ?pln? nez?vislou vrstvu dat by si ostatn? mohl > ka?d? pou??t p??mo ze zdroje.
*** muze, nemusi. Proc by nemohlo byt osm vse v jednom? zobrazit citaci
> To, ?e se data spoj? - hranice vedouc? > plotem nebo zd? domu - je p?idan? hodnota. Nav?c je t?m zaji?t?no > zarovn?n?.
*** pridana hodnota to je v datovych modelech, kde existuji striktni topologicka pravidla. V OSM se fakticky nedodrzuji ani ta zakladni. K cemu jsou mi data o jednom fenomenu, ktera nabyvaji ruznych forem, vztahu, tagu, vazeb, relaci, primitiv, pokryti a kvality. zobrazit citaci
> ??dn? bal?k autonomn?ch entit nem? v osm moc co d?lat, jak se jednou > importuje tak spl?v? s ostatn?mi daty.
*** proc by ne, kdyz neni dalsi zdroj relevantnich informaci, ktere k nemu dodat. ha hanoj

29.8.2012 01:32:15 (#14)
gravatar

LM_1

<flukas.robot+osm at gmail.com>
103
Dne 29. srpna 2012 1:17 hanoj <ehanoj at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
>>>> Star? uzly a cesty bych mazal jen pokud nemaj? >>>> krom? hranice ??dn? jin? tag. S t?mi co maj? bych mo?n? v?bec neh?bal >>>> automaticky (hranice vedouc? st?edem ?eky apod.) >>> *** to doufam nemaji, hranice byly vytvoreny jako balik autonomnich >>> entit tj. nezavisly na fyzickych prvcich mapy. A pokud se tak v >>> editacich useru stalo, mela by se data opet stat autonomni. >> >> S t?m nesouhlas?m. ?pln? nez?vislou vrstvu dat by si ostatn? mohl >> ka?d? pou??t p??mo ze zdroje. > *** muze, nemusi. Proc by nemohlo byt osm vse v jednom?
V OSM m? b?t v?e v jednom, m?j nesohlas sm??uje proti existenci chr?n?n?ch, nedotknuteln?ch "vrstev". zobrazit citaci
> >> To, ?e se data spoj? - hranice vedouc? >> plotem nebo zd? domu - je p?idan? hodnota. Nav?c je t?m zaji?t?no >> zarovn?n?. > *** pridana hodnota to je v datovych modelech, kde existuji striktni > topologicka pravidla. V OSM se fakticky nedodrzuji ani ta zakladni. K > cemu jsou mi data o jednom fenomenu, ktera nabyvaji ruznych forem, > vztahu, tagu, vazeb, relaci, primitiv, pokryti a kvality.
Kdy? hled?m hranici a v map? je na stejn? cest? jako plot, bude se mi l?p hledat v realit?. Spojen? s dal??mi ?daji hranice negativn? neovlivn?, stejn? jsou to relace a o ??dn?ch koliz?ch tag? taky nev?m. To, ?e se n?co d?l? ?patn?, je d?vod to za??t d?lat spr?vn? a ne d?lat ?patn? i v?echno okolo. Nestejnom?rn?, ale rostouc?, kvalita je obecnou vlastnost? OSM, v tom nen? rozd?l. zobrazit citaci
> >> ??dn? bal?k autonomn?ch entit nem? v osm moc co d?lat, jak se jednou >> importuje tak spl?v? s ostatn?mi daty. > *** proc by ne, kdyz neni dalsi zdroj relevantnich informaci, ktere k > nemu dodat.
Bav?me se samoz?ejm? o p??padech, kdy relevantn? informace existuj?. To, ?e n?kde vede hranice samoz?ejmn? neznamen?, ?e na ni napl?c?m v?echno co je v okol? (stylem cesta tvo??c? silnici je z?rove? okrajem lesa). LM zobrazit citaci
> > ha > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

29.8.2012 10:19:25 (#15)
gravatar

Jakub

<j at kub.cz>
33 3892
zobrazit citaci
>>> Star? uzly a cesty bych mazal jen pokud nemaj? >>> krom? hranice ??dn? jin? tag. S t?mi co maj? bych mo?n? v?bec neh?bal >>> automaticky (hranice vedouc? st?edem ?eky apod.) >> *** to doufam nemaji, hranice byly vytvoreny jako balik autonomnich >> entit tj. nezavisly na fyzickych prvcich mapy. A pokud se tak v >> editacich useru stalo, mela by se data opet stat autonomni. > S t?m nesouhlas?m. ?pln? nez?vislou vrstvu dat by si ostatn? mohl > ka?d? pou??t p??mo ze zdroje. To, ?e se data spoj? - hranice vedouc? > plotem nebo zd? domu - je p?idan? hodnota. Nav?c je t?m zaji?t?no > zarovn?n?. > ??dn? bal?k autonomn?ch entit nem? v osm moc co d?lat, jak se jednou > importuje tak spl?v? s ostatn?mi daty. > N?co jako Co jednou peklo schv?t?, to u? nikdy nenavr?t?. :)
V tomto souhlas?m s LM, ?e pokud spojen? dat je p?idan? hodnota a tam kde to tak je by se nem?ly cesty mazat, ale upravovat. Hranice rozhodn? autonomn? entity nejsou, mohou p?ece mimo fyzick?ch v?c? koincidovat i s jin?mi "abstraktn?mi" geoinformacemi - jako hranice ps? nebo n?co takov?ho a pokud z n?jak? vyhl??ky koinciduj? tak je obrovsk? p?idan? hodnota, ?e budou v OSM koincidovat. Nav?c i koincidence s objekty jako ploty, zdi, p??rodn? ?tvary a podobn? je tak? p?idan? hodnota, ?asto i pro up?esn?n? polohy t?chto objekt?. Mimochodem jak je to tedy s tou definic? hranic jak se ptal LM? Jsou v?dy definovan? body, nebo jsou n?kde ofici?ln? nav?z?ny na n?jak? fyzick? objekty. Jakub

29.8.2012 10:33:10 (#16)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Jakub wrote: zobrazit citaci
> V tomto souhlas?m s LM, ?e pokud spojen? dat je p?idan? hodnota a tam > kde to tak je by se nem?ly cesty mazat, ale upravovat. Hranice rozhodn? > autonomn? entity nejsou, mohou p?ece mimo fyzick?ch v?c? koincidovat i s > jin?mi "abstraktn?mi" geoinformacemi - jako hranice ps? nebo n?co > takov?ho a pokud z n?jak? vyhl??ky koinciduj? tak je obrovsk? p?idan? > hodnota, ?e budou v OSM koincidovat. Nav?c i koincidence s objekty jako > ploty, zdi, p??rodn? ?tvary a podobn? je tak? p?idan? hodnota, ?asto i > pro up?esn?n? polohy t?chto objekt?.
S t?m upravov?n?m star?ch cest to nen? tak jednoduch?. Nen? ?pln? jednoduch? analyzovat, jak? ??sti hranice se jak zm?nily, a rozhodnout, jestli se hranice posunula n?kam jinam, nebo jde jen o nep?esnost ur?en? polohy t? star?. Obecn? asi takov?ch p??pad? p??li? nebude. Upravil jsem skript podle p?ipom?nky Luk??e, aby nemazal cesty/nody s jin?mi tagy, tento konflikt mi hl?s? v logu. P?ijde mi jednodu??? se po aktualizaci na dan? m?sto pod?vat ru?n? a p??padn? dan? objekt znovu slou?it s hranic?. zobrazit citaci
> Mimochodem jak je to tedy s tou > definic? hranic jak se ptal LM? Jsou v?dy definovan? body, nebo jsou > n?kde ofici?ln? nav?z?ny na n?jak? fyzick? objekty.
Pokud v?m, tak m?me celou republiku rozparcelovanou, polygony parcel jsou na p??slu?n?ch katastr?ln?ch ??adech (resp. v r?zn?ch registrech jako t?eba RUIAN), parcely se skl?daj? do katastr?ln?ch ?zem?, katastr?ln? ?zem? do obc?... Jedin? "probl?m" m??e b?t st?tn? hranice. Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk

30.8.2012 11:07:48 (#17)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
198
Co jsem tak vysledoval, tak to m?me p?esn?ji ne? t?eba N?mci, kte?? to importovali z n?jak?ho soukrom?ho mapov?ho zdroje, ne moc p??sn?ho. Ale stejn? - onehd? jsem hejbnul kouskem hranice, proto?e byla o?ividn? mimo a to bylo k?iku... Tak hodn? ?t?st?. Mike On 28.8.2012 16:40, "Petr Mor?vek [Xificurk]" wrote: zobrazit citaci
> Petr Kadlec wrote: >> 2012/8/27 LM_1 <flukas.robot+osm at gmail.com>: >>> To je ot?zka, kter? m? u? del?? zaj?m?, ale zat?m jsem nena?el >>> uspokojivou odpov?? - Kde jsou definovan? hranice (od katastr?ln?ho >>> ?zem? po st?tn?)? Je opravdu hranice d?na defini?n? ?adou sou?adnic >>> nebo sp?? pops?na pomoc? fyzick?ch objekt? (?eka, h?eben, silnice, >>> hrani?n? k?men...) a ty sou?adnice jsou jen odvozen?m vyj?d?en?m pro >>> praktick? ??ely? >> >> U st?tn? hranice m??e b?t pravda oboj?, z?le??, jak je p?esn? hranice >> definov?na v p??slu?n?ch mezin?rodn?ch smlouv?ch, resp. hrani?n?m >> dokument?rn?m d?le: m??e to b?t jak pomoc? lomov?ch bod? (pota?mo >> hrani?n?ch znak?), tak hrani?n?m vodn?m tokem, hrani?n? cestou atp. >> (viz z?kon ?. 312/2001 Sb.). N?kter? ??sti hranice jsou tak >> nepohybliv?, n?kter? se mohou pohybovat nap?. p?irozenou zm?nou polohy >> koryta hrani?n?ho vodn?ho toku (viz nap?. 246/1997 Sb.). > > St?tn? hranice je trochu spe?l p??pad, proto na ni tak? rad?i nechci moc > ?ahat. Na mnoha m?stech p??li? nesed? s t?m, co je v RUIAN. T?eba > n?meck? a rakousk? hranice se zd?, ?e je importovan? z n?jak?ho jejich > zdroje, tak?e by ?asem bylo dorb? zjistit, jestli je p?esn?j?? jejich > nebo n?? RUIAN (jestli to v?bec lze rozhodnout vzhledem k charakteru > definice st?tn?ch hranic). > Ale uvnit? st?tu m?me snad v?e rozparcelov?no a definov?no relativn? > p?esn? pomoc? polygon?, tak jak to je v RUIAN, tj. nez?visle na tom kudy > zrovna vede cesta nebo te?e potok. > > Zdrav?, > Petr Mor?vek aka Xificurk > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

30.8.2012 11:09:53 (#18)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
198
Jen?e ono to tak ?asto je, ?e d?m stoj? na dvou katastr?ln?ch ?zem?ch. Rad?ji bych to neza?le?oval do jin?ch prvk?, a? se s t?m d? v budoucnu l?pe manipulovat. On 28.8.2012 9:06, "Petr Mor?vek [Xificurk]" wrote: zobrazit citaci
> hanoj wrote: >>> Geometrii bych ur?it? nezjednodu?oval, to je celkem >>> zbyte?n? nep?esnost. >> *** uplne bych se tomu nebranil, presna hranice ma smysl pokud pracuji >> s katastralni mapou (aby 1 parcela nebyla ve 2 k.u.). Chyba 1 metr je >> v nasich potrebach dostacujici. > > J? si zas ??k?m, ?e ty nody se daj? p??padn? zrecyklovat i na dal?? v?ci > (vzhledem k tomu, ?e vedou po hranic?ch parcel). Jestli?e vede hranice > p?esn? se zd? domu, tak by zjednodu?en? mohlo zp?sobit, ?e najednou bude > roh domu na jedn? stran? zbytek na druh? stran? hranice. > V podstat? jedin? d?vod pro zjednodu?en? je redukce v?t??ho mno?stv? > nod?... co? mi nep?ijde jako p??li? siln? argument. > >>> Star? uzly a cesty bych mazal jen pokud nemaj? >>> krom? hranice ??dn? jin? tag. S t?mi co maj? bych mo?n? v?bec neh?bal >>> automaticky (hranice vedouc? st?edem ?eky apod.) >> *** to doufam nemaji, hranice byly vytvoreny jako balik autonomnich >> entit tj. nezavisly na fyzickych prvcich mapy. A pokud se tak v >> editacich useru stalo, mela by se data opet stat autonomni. > > Ob?as bohu?el maj?... u? jsem na to v minulosti p?i oprav?ch narazil. > > Zdrav?, > Petr Mor?vek aka Xificurk > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

30.8.2012 11:14:03 (#19)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
198
On 28.8.2012 10:10, LM_1 wrote: zobrazit citaci
> Dne 28. srpna 2012 7:24 hanoj <ehanoj at gmail.com> napsal(a): >>> Geometrii bych ur?it? nezjednodu?oval, to je celkem >>> zbyte?n? nep?esnost. >> *** uplne bych se tomu nebranil, presna hranice ma smysl pokud pracuji >> s katastralni mapou (aby 1 parcela nebyla ve 2 k.u.). Chyba 1 metr je >> v nasich potrebach dostacujici. > To bych netvrdil. Tam, kde jsou p?esn? katastr?ln? mapy je p?esnost > mnohem vy??? ne? v metrech a o?ek?val bych, ?e se bude sp?? zvy?ovat. > >> >>> Star? uzly a cesty bych mazal jen pokud nemaj? >>> krom? hranice ??dn? jin? tag. S t?mi co maj? bych mo?n? v?bec neh?bal >>> automaticky (hranice vedouc? st?edem ?eky apod.) >> *** to doufam nemaji, hranice byly vytvoreny jako balik autonomnich >> entit tj. nezavisly na fyzickych prvcich mapy. A pokud se tak v >> editacich useru stalo, mela by se data opet stat autonomni. > > S t?m nesouhlas?m. ?pln? nez?vislou vrstvu dat by si ostatn? mohl > ka?d? pou??t p??mo ze zdroje. To, ?e se data spoj? - hranice vedouc? > plotem nebo zd? domu - je p?idan? hodnota. Nav?c je t?m zaji?t?no > zarovn?n?. > ??dn? bal?k autonomn?ch entit nem? v osm moc co d?lat, jak se jednou > importuje tak spl?v? s ostatn?mi daty. > N?co jako Co jednou peklo schv?t?, to u? nikdy nenavr?t?. :) >
S t?m zase nesouhlas?m j?. Je naprosto b??n?, skoro pravidlem, ?e plot se postavil podle star?ho zam??en?, podle nov?ho je ale o metr vedle, ne? vede hranice. Dal?? p??klad - u n?s se te? m? p?esouvat potok o cca 3 metry, tak?e posunu potok a co ta hranice? Tu p?ece nem??u posunout...

30.8.2012 12:12:14 (#20)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Mike wrote: zobrazit citaci
> Jen?e ono to tak ?asto je, ?e d?m stoj? na dvou katastr?ln?ch ?zem?ch.
Jen?e o tomhle p??padu jsem j? v?bec nepsal. ;-) Zopakuji, co jsem napsal u? d??ve: JESTLI?E vede hranice p?esn? se zd? domu, tak by zjednodu?en? mohlo zp?sobit, ?e najednou bude roh domu na jedn? stran? a zbytek na druh? stran? hranice. A p?id?m: JESTLI?E vede hranice skrz d?m, tak by zjednodu?en? mohlo zp?sobit, ?e najednou bude cel? d?m jen na jedn? stran? hranice. To sam? plat? o tv? p?ipom?nce k plotu z druh?ho mailu: JESTLI?E plot vede po hranici, tak je spojen? obou objekt? naprosto v po??dku a d?v? dodate?nou informaci. JESTLI?E vede plot vedle hranice, tak je spojen? samoz?ejm? ?patn?. Opravdu si mysl?m, ?e kdy? u? ta p?esn? data m?me, tak bysme je nem?li zbyte?n? "znehodnocovat". Ad zjednodu?en? geometri?: D?lal jsem je?t? n?jak? testy na datech RUIANu a zd? se, ?e pokud provedu zjednodu?en? (Douglas-Peucker) s p?esnost? na 1cm (co? je taky zhruba p?esnost s jakou jsou data v OSM ulo?ena), tak po?et nod? jde dolu o zhruba 17%. To je mysl?m celkem slu?n? redukce bez v?razn? ztr?ty informace. Jen pro ?plnost: p?esnost 0.1m d?v? redukci 22%, 1m potom 39%. Zdrav?, Petr Mor?vek

30.8.2012 12:23:07 (#21)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Douf?m, ?e to pak po jednoduch?m simplify nevypad? jako na t?et?m obr?zku... :-) http://trac.osgeo.org/postgis/wiki/UsersWikiSimplifyPreserveTopology MK ----- Original Message ----- From: "Petr Mor?vek [Xificurk]" [mailto:petr at pada.cz] To: OpenStreetMap Czech Republic [mailto:talk-cz at openstreetmap.org] Sent: Thu, 30 Aug 2012 12:12:14 +0200 Subject: Re: [Talk-cz] Administrativni hranice z RUIAN zobrazit citaci
> Mike wrote: > Jen?e ono to tak ?asto je, ?e d?m stoj? na dvou > katastr?ln?ch ?zem?ch.
Jen?e o tomhle p??padu jsem j? v?bec zobrazit citaci
> nepsal. ;-)
Zopakuji, co jsem napsal u? d??ve: JESTLI?E vede hranice zobrazit citaci
> p?esn? se zd? domu, tak by zjednodu?en? mohlo
zp?sobit, ?e najednou zobrazit citaci
> bude roh domu na jedn? stran? a zbytek na druh?
stran? hranice. A zobrazit citaci
> p?id?m:
JESTLI?E vede hranice skrz d?m, tak by zjednodu?en? mohlo zobrazit citaci
> zp?sobit, ?e
najednou bude cel? d?m jen na jedn? stran? hranice. To zobrazit citaci
> sam? plat? o tv? p?ipom?nce k plotu z druh?ho mailu:
JESTLI?E plot zobrazit citaci
> vede po hranici, tak je spojen? obou objekt? naprosto v
po??dku a d?v? zobrazit citaci
> dodate?nou informaci.
JESTLI?E vede plot vedle hranice, tak je spojen? zobrazit citaci
> samoz?ejm? ?patn?.
Opravdu si mysl?m, ?e kdy? u? ta p?esn? data zobrazit citaci
> m?me, tak bysme je nem?li
zbyte?n? "znehodnocovat". Ad zjednodu?en? zobrazit citaci
> geometri?:
D?lal jsem je?t? n?jak? testy na datech RUIANu a zd? se, zobrazit citaci
> ?e pokud
provedu zjednodu?en? (Douglas-Peucker) s p?esnost? na 1cm zobrazit citaci
> (co? je taky
zhruba p?esnost s jakou jsou data v OSM ulo?ena), tak po?et zobrazit citaci
> nod? jde
dolu o zhruba 17%. To je mysl?m celkem slu?n? redukce bez zobrazit citaci
> v?razn? ztr?ty
informace. Jen pro ?plnost: p?esnost 0.1m d?v? redukci zobrazit citaci
> 22%, 1m potom 39%.
Zdrav?, Petr zobrazit citaci
> Mor?vek
_______________________________________________ Talk-cz mailing zobrazit citaci
> list
Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

30.8.2012 12:31:30 (#22)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
198
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 Vesm?s s tebou souhlas?m, ale p??u to z toho d?vodu, ?e za rok dojde k aktualizaci dat v CUZK, budou se zase aktualizovat data v OSM a najednou se zjist?, ?e ten plot opravdu nevede po hranici, ?e bar?k opravdu je rozd?len, p?esto?e p?ed t?m nebyl a zase se bude ?e?it, co s t?m. V?dy? je to po??d dokola. Sou?asn? data jsou tak? import, kter? m?l b?t p?esn?, ale nen?, prost? v?ci se m?n?. Nehled? na to, ?e si n?kdo nev?imne, ?e potok je sou??st? relace hranice, rozd?l? ho, kus tam vlo?? a u? nep?id? do relace a hned je hranice rozbit?, co? zase rozbije vyhled?va?e a r?zn? jin? programy, ne? si toho n?kdo/n?co v?imne. Podle mne administrativn? a fyzick? objekty se nemaj? mixovat dohromady z t?chto d?vod?, p?esto?e to zn? l?kav?. On 30.8.2012 12:12, "Petr Mor?vek [Xificurk]" wrote: zobrazit citaci
> Mike wrote: >> Jen?e ono to tak ?asto je, ?e d?m stoj? na dvou katastr?ln?ch >> ?zem?ch. > > Jen?e o tomhle p??padu jsem j? v?bec nepsal. ;-) > > Zopakuji, co jsem napsal u? d??ve: JESTLI?E vede hranice p?esn? se > zd? domu, tak by zjednodu?en? mohlo zp?sobit, ?e najednou bude roh > domu na jedn? stran? a zbytek na druh? stran? hranice. A p?id?m: > JESTLI?E vede hranice skrz d?m, tak by zjednodu?en? mohlo zp?sobit, > ?e najednou bude cel? d?m jen na jedn? stran? hranice. > > To sam? plat? o tv? p?ipom?nce k plotu z druh?ho mailu: JESTLI?E > plot vede po hranici, tak je spojen? obou objekt? naprosto v > po??dku a d?v? dodate?nou informaci. JESTLI?E vede plot vedle > hranice, tak je spojen? samoz?ejm? ?patn?. > > Opravdu si mysl?m, ?e kdy? u? ta p?esn? data m?me, tak bysme je > nem?li zbyte?n? "znehodnocovat". > > > Ad zjednodu?en? geometri?: D?lal jsem je?t? n?jak? testy na datech > RUIANu a zd? se, ?e pokud provedu zjednodu?en? (Douglas-Peucker) s > p?esnost? na 1cm (co? je taky zhruba p?esnost s jakou jsou data v > OSM ulo?ena), tak po?et nod? jde dolu o zhruba 17%. To je mysl?m > celkem slu?n? redukce bez v?razn? ztr?ty informace. Jen pro > ?plnost: p?esnost 0.1m d?v? redukci 22%, 1m potom 39%. > > Zdrav?, Petr Mor?vek > > _______________________________________________ Talk-cz mailing > list Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v2.0.17 (MingW32) Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://www.enigmail.net/ iEYEARECAAYFAlA/QQIACgkQkWJlWekVrbI9IgCfSACRG2ShFMSEkVhGEyGjTPUh M74AoIg88D0r98cG9IuxWube36ls0FtW =T8UI
-----END PGP SIGNATURE-----

30.8.2012 01:39:34 (#23)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Mike wrote: zobrazit citaci
> Vesm?s s tebou souhlas?m, ale p??u to z toho d?vodu, ?e za rok dojde k > aktualizaci dat v CUZK, budou se zase aktualizovat data v OSM a > najednou se zjist?, ?e ten plot opravdu nevede po hranici, ?e bar?k > opravdu je rozd?len, p?esto?e p?ed t?m nebyl a zase se bude ?e?it, co > s t?m. V?dy? je to po??d dokola. Sou?asn? data jsou tak? import, kter? > m?l b?t p?esn?, ale nen?, prost? v?ci se m?n?.
Zas tak ?ern? bych to nevid?l. Star? import prob?hal z ??dov? m?n? p?esn?ch data. Te? m?me kone?n? k dispozici rozumn? p?esn? (a udr?ovan?) zdroj dat ve vhodn?m form?tu. H?j?m p??stup, ?e pokud se zjist? (v?t??) zm?na hranice, tak se prost? hranice nahraje znova a star? cesty/body se ponechaj? jen pokud nesou n?jakou jinou informaci. Takhle, kdy? n?kdo spoj? plot s hranic? (proto?e tam prost? ta hranice vede), tak ten plot z?stane spojen? tak dlouho, dokud se pr?b?h hranice v?razn? nezm?n?... a a? se zm?n?, tak se prost? ta hranice posune na nov? m?sto a plot z?stane. ??dn? ?e?en? stejn?ho probl?mu po??d dokola. zobrazit citaci
> Nehled? na to, ?e si > n?kdo nev?imne, ?e potok je sou??st? relace hranice, rozd?l? ho, kus > tam vlo?? a u? nep?id? do relace a hned je hranice rozbit?, co? zase > rozbije vyhled?va?e a r?zn? jin? programy, ne? si toho n?kdo/n?co > v?imne.
Tuhle p?ipom?nku u? jsem p?rkr?t sly?el a m?j n?zor je, ?e tohle by m?l ?e?it editor! Asi jsem rozmazlen? z Merkaartoru, kde p?i rozd?len? cesty, kter? je sou??st? n?jak? relace, se automaticky do dan? relace p?id? i nov? vytvo?en? ?sek. Jestli?e tohle n?jak? editor neum?, tak by to asi cht?lo d?t v?d?t autor?m, ?e takov? funkce chyb?. A zrovna u t?ch administrativn?ch hranic, m??u s celkem slu?nou jistotou ??ct, ?e si takov?ch chyb v?imnu ;-) Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk

30.8.2012 02:26:22 (#24)
gravatar

LM_1

<flukas.robot+osm at gmail.com>
103
JOSM i Potlatch p?idaj? do relace ob? v?sledn? cesty po rozd?l?n?. Tam by probl?m b?t nem?l. Hranice (nebo jin? objekty) se v OSM m?n? kdy? se zm?n? v realit? nebo kdy? jsou zp?esn?ny. Druh? varianta je u hranic (tam kde jsou obnoven? katastr?ln? mapy) celkem nepravd?podobn? a prvn? variantu ?e?? dob?e p??stup zm?ny jen tag? a relac?ch pat??c?ch ke hranici. Dost dob?e si nedovedu p?edstavit jak by m?la vypadat p?esn? mapa s nez?visl?mi hranicemi - r?zn? body p?es sebe? n?hodn? odchylka aby p?es sebe nebyly? sd?len? jen body (u? nejsou nez?visl?)? Co se t??e zjednodu?en? tak p?esnost 1cm by ur?it? nem?la b?t probl?m (akor?t se t?m posunou n?kter? body a n?kter? zmiz?, co? by mohlo p?sobit probl?my p?i aktualizaci - po zm?n? jednoho uzlu v nezjednodu?en?ch datech by mohl algoritmus doj?t k celkov? zm?n?, kter? by ovlivnila mnohem v?t?? oblast. Luk?? Mat?jka (LM_1) Dne 30. srpna 2012 13:39 "Petr Mor?vek [Xificurk]" <petr at pada.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Mike wrote: >> Vesm?s s tebou souhlas?m, ale p??u to z toho d?vodu, ?e za rok dojde k >> aktualizaci dat v CUZK, budou se zase aktualizovat data v OSM a >> najednou se zjist?, ?e ten plot opravdu nevede po hranici, ?e bar?k >> opravdu je rozd?len, p?esto?e p?ed t?m nebyl a zase se bude ?e?it, co >> s t?m. V?dy? je to po??d dokola. Sou?asn? data jsou tak? import, kter? >> m?l b?t p?esn?, ale nen?, prost? v?ci se m?n?. > > Zas tak ?ern? bych to nevid?l. Star? import prob?hal z ??dov? m?n? > p?esn?ch data. Te? m?me kone?n? k dispozici rozumn? p?esn? (a udr?ovan?) > zdroj dat ve vhodn?m form?tu. > H?j?m p??stup, ?e pokud se zjist? (v?t??) zm?na hranice, tak se prost? > hranice nahraje znova a star? cesty/body se ponechaj? jen pokud nesou > n?jakou jinou informaci. > Takhle, kdy? n?kdo spoj? plot s hranic? (proto?e tam prost? ta hranice > vede), tak ten plot z?stane spojen? tak dlouho, dokud se pr?b?h hranice > v?razn? nezm?n?... a a? se zm?n?, tak se prost? ta hranice posune na > nov? m?sto a plot z?stane. ??dn? ?e?en? stejn?ho probl?mu po??d dokola. > >> Nehled? na to, ?e si >> n?kdo nev?imne, ?e potok je sou??st? relace hranice, rozd?l? ho, kus >> tam vlo?? a u? nep?id? do relace a hned je hranice rozbit?, co? zase >> rozbije vyhled?va?e a r?zn? jin? programy, ne? si toho n?kdo/n?co >> v?imne. > > Tuhle p?ipom?nku u? jsem p?rkr?t sly?el a m?j n?zor je, ?e tohle by m?l > ?e?it editor! Asi jsem rozmazlen? z Merkaartoru, kde p?i rozd?len? > cesty, kter? je sou??st? n?jak? relace, se automaticky do dan? relace > p?id? i nov? vytvo?en? ?sek. Jestli?e tohle n?jak? editor neum?, tak by > to asi cht?lo d?t v?d?t autor?m, ?e takov? funkce chyb?. > > A zrovna u t?ch administrativn?ch hranic, m??u s celkem slu?nou jistotou > ??ct, ?e si takov?ch chyb v?imnu ;-) > > Zdrav?, > Petr Mor?vek aka Xificurk > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

30.8.2012 04:20:53 (#25)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
LM_1 wrote: zobrazit citaci
> Co se t??e zjednodu?en? tak p?esnost 1cm by ur?it? nem?la b?t probl?m > (akor?t se t?m posunou n?kter? body a n?kter? zmiz?, co? by mohlo > p?sobit probl?my p?i aktualizaci - po zm?n? jednoho uzlu v > nezjednodu?en?ch datech by mohl algoritmus doj?t k celkov? zm?n?, > kter? by ovlivnila mnohem v?t?? oblast.
Kandid?ty na aktualizaci vyb?r?m podle toho, jestli se OSM hranice a RUIAN hranice li?? o v?ce ne? x metr?. V prvn? f?zi jsem to pou?t?l pro x=100, abych podchytil ty nejv?t?? excesy. Do budoucna bych cht?l postupn? opravit i hranice s men?? chybou a? do ??dov? n?kolika metr?. Takov? vzd?lenost celkem spolehliv? zaru?uje, ?e "zaokrouhlovac?" chyba, kterou zmi?uje?, aktualizaci nespust?. A zrovna tak ji nespust? drobn? posunut? p?r bod? u?ivatelem. Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk

30.8.2012 04:55:00 (#26)
gravatar

LM_1

<flukas.robot+osm at gmail.com>
103
V tom p??pad? je to bez probl?mu. U hranic s odchylkou p?es metr bych ne?ekal ani spojen? s plotem, hranic? lesa apod. LM Dne 30. srpna 2012 16:20 "Petr Mor?vek [Xificurk]" <petr at pada.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> LM_1 wrote: >> Co se t??e zjednodu?en? tak p?esnost 1cm by ur?it? nem?la b?t probl?m >> (akor?t se t?m posunou n?kter? body a n?kter? zmiz?, co? by mohlo >> p?sobit probl?my p?i aktualizaci - po zm?n? jednoho uzlu v >> nezjednodu?en?ch datech by mohl algoritmus doj?t k celkov? zm?n?, >> kter? by ovlivnila mnohem v?t?? oblast. > > Kandid?ty na aktualizaci vyb?r?m podle toho, jestli se OSM hranice a > RUIAN hranice li?? o v?ce ne? x metr?. V prvn? f?zi jsem to pou?t?l pro > x=100, abych podchytil ty nejv?t?? excesy. > Do budoucna bych cht?l postupn? opravit i hranice s men?? chybou a? do > ??dov? n?kolika metr?. Takov? vzd?lenost celkem spolehliv? zaru?uje, ?e > "zaokrouhlovac?" chyba, kterou zmi?uje?, aktualizaci nespust?. A zrovna > tak ji nespust? drobn? posunut? p?r bod? u?ivatelem. > > Zdrav?, > Petr Mor?vek aka Xificurk > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

30.8.2012 05:12:28 (#27)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
552
Dne 30.8.2012 12:31, Mike napsal(a): zobrazit citaci
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- > Hash: SHA1 > > Vesm?s s tebou souhlas?m, ale p??u to z toho d?vodu, ?e za rok dojde k > aktualizaci dat v CUZK, budou se zase aktualizovat data v OSM a > najednou se zjist?, ?e ten plot opravdu nevede po hranici, ?e bar?k > opravdu je rozd?len, p?esto?e p?ed t?m nebyl a zase se bude ?e?it, co > s t?m. V?dy? je to po??d dokola. Sou?asn? data jsou tak? import, kter? > m?l b?t p?esn?, ale nen?, prost? v?ci se m?n?. Nehled? na to, ?e si > n?kdo nev?imne, ?e potok je sou??st? relace hranice, rozd?l? ho, kus > tam vlo?? a u? nep?id? do relace a hned je hranice rozbit?, co? zase > rozbije vyhled?va?e a r?zn? jin? programy, ne? si toho n?kdo/n?co > v?imne. Podle mne administrativn? a fyzick? objekty se nemaj? mixovat > dohromady z t?chto d?vod?, p?esto?e to zn? l?kav?.
Mas i nemas pravdu ... na spouste mistech je ta hranice urcena prave trebas tou zdi domu, nikoli naopak ... a to ze by se administrativni hranice posunula do domu je velmi, ale opravdu velmi nepravdepodobne ... spis sem videl spoustu mist, kde pekne klickuje po jednotlivych domech, tak, aby vzdy cely dum byl soucasti jednoho ku. A jelikoz mam sousedku, co dela na katastru, a mimo jine dlouhodobe resi prave ruzny slucovani parcel ... tak vim ze na spouste mist posunovaly hranice prave kvuli tomu, aby dum nebyl na dvou ku. Mozna by nebylo od veci pred pripadnym updatem, zkusit zjistit kolik % hranic vede soubezne s necim jinym (rozdelil bych to jeste na dva pripady - soubezna way/priblizne (+-10m rekneme)). A kdyz uz sem pisu, ad statni hranice - rozhodne mame presnejsi nez sousedi, na par mistech sem ruco zpresnoval (samo je to mravenci prace a vopruz), zpresnena hranice pak vizuelne kopirovala spravne ... (orthofoto ....), takze bych se nebal je updatnout taktez. Rozhodne pak nezjednodusovat, cim presnejsi tim lepsi, navic zjednodusovani by vedlo k tomu, ze si tu hranici ja nebo nekdo dalsi nekde posune tak aby byla presne = zbytecne vygenerovana zmena, ktera povede k problematicke aktualizaci. zobrazit citaci
> > On 30.8.2012 12:12, "Petr Mor?vek [Xificurk]" wrote: >> Mike wrote: >>> Jen?e ono to tak ?asto je, ?e d?m stoj? na dvou katastr?ln?ch >>> ?zem?ch. >> Jen?e o tomhle p??padu jsem j? v?bec nepsal. ;-) >> >> Zopakuji, co jsem napsal u? d??ve: JESTLI?E vede hranice p?esn? se >> zd? domu, tak by zjednodu?en? mohlo zp?sobit, ?e najednou bude roh >> domu na jedn? stran? a zbytek na druh? stran? hranice. A p?id?m: >> JESTLI?E vede hranice skrz d?m, tak by zjednodu?en? mohlo zp?sobit, >> ?e najednou bude cel? d?m jen na jedn? stran? hranice. >> >> To sam? plat? o tv? p?ipom?nce k plotu z druh?ho mailu: JESTLI?E >> plot vede po hranici, tak je spojen? obou objekt? naprosto v >> po??dku a d?v? dodate?nou informaci. JESTLI?E vede plot vedle >> hranice, tak je spojen? samoz?ejm? ?patn?. >> >> Opravdu si mysl?m, ?e kdy? u? ta p?esn? data m?me, tak bysme je >> nem?li zbyte?n? "znehodnocovat". >> >> >> Ad zjednodu?en? geometri?: D?lal jsem je?t? n?jak? testy na datech >> RUIANu a zd? se, ?e pokud provedu zjednodu?en? (Douglas-Peucker) s >> p?esnost? na 1cm (co? je taky zhruba p?esnost s jakou jsou data v >> OSM ulo?ena), tak po?et nod? jde dolu o zhruba 17%. To je mysl?m >> celkem slu?n? redukce bez v?razn? ztr?ty informace. Jen pro >> ?plnost: p?esnost 0.1m d?v? redukci 22%, 1m potom 39%. >> >> Zdrav?, Petr Mor?vek >> >> _______________________________________________ Talk-cz mailing >> list Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > -----BEGIN PGP SIGNATURE----- > Version: GnuPG v2.0.17 (MingW32) > Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://www.enigmail.net/ > > iEYEARECAAYFAlA/QQIACgkQkWJlWekVrbI9IgCfSACRG2ShFMSEkVhGEyGjTPUh > M74AoIg88D0r98cG9IuxWube36ls0FtW > =T8UI > -----END PGP SIGNATURE----- > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

30.8.2012 05:28:49 (#28)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
552
Dne 29.8.2012 10:33, "Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal(a): zobrazit citaci
> Jakub wrote: >> V tomto souhlas?m s LM, ?e pokud spojen? dat je p?idan? hodnota a tam >> kde to tak je by se nem?ly cesty mazat, ale upravovat. Hranice rozhodn? >> autonomn? entity nejsou, mohou p?ece mimo fyzick?ch v?c? koincidovat i s >> jin?mi "abstraktn?mi" geoinformacemi - jako hranice ps? nebo n?co >> takov?ho a pokud z n?jak? vyhl??ky koinciduj? tak je obrovsk? p?idan? >> hodnota, ?e budou v OSM koincidovat. Nav?c i koincidence s objekty jako >> ploty, zdi, p??rodn? ?tvary a podobn? je tak? p?idan? hodnota, ?asto i >> pro up?esn?n? polohy t?chto objekt?. > S t?m upravov?n?m star?ch cest to nen? tak jednoduch?. Nen? ?pln? > jednoduch? analyzovat, jak? ??sti hranice se jak zm?nily, a rozhodnout, > jestli se hranice posunula n?kam jinam, nebo jde jen o nep?esnost ur?en? > polohy t? star?. > Obecn? asi takov?ch p??pad? p??li? nebude. Upravil jsem skript podle > p?ipom?nky Luk??e, aby nemazal cesty/nody s jin?mi tagy, tento konflikt > mi hl?s? v logu. P?ijde mi jednodu??? se po aktualizaci na dan? m?sto > pod?vat ru?n? a p??padn? dan? objekt znovu slou?it s hranic?.
Aktualni stav hranic je, ze jsou dost nepresne (+- metry az desitky metru). Par useku sem zpresnil jak se dalo (dle KM) a je na nich note "nesahat, presne ..." (prevazne okres teplice). Predpokladam, ze pokud je bod hranice do rekneme tech 10m od bodu v RUIAN, a "sirokodaleko" neni zadnej jinej, lze jej prohlasit za "ten bod" a posunout jej do nove pozice. Na useky mezi takto detekovanymi body bych pak asi doplnil chybejici z RUIAN. Vyhoda je, ze nebudu nic delat s vlastni way = zadny aktualizace relaci ... Pokud takovy (posunovany) body jsou soucasti neceho dalsiho (budova, plot, ....) je to stejne asi na nejaky polomanuelni proces. Samo, vytvorit novou hranici a starou odstranit by bylo jednoduchy, ale jak bylo receno, ztraci se informace, ktera muze a nemusi odpovidat stavajicimu stavu (plot, vodni tok, ...) Asi bych navrhnul zjistit: 1) pocet hranic, ktere jsou vedeny jako ciste samostatne objekty (= nikde nesdili zadny usek ani body s nicim jinym). U tech bude aktualizace asi celkem bezproblemova. 2) pocty hranic se soubeznyma cestama - mozna rozpadnout na ruzne typy (voda/silnice/...) A podle toho kolik z toho vypadne bych resil co s tim dal. Podle me bude drtiva vetsina hranic vzhledem k predchozimu importu nenapojena nikam a tech problematickych useku by nemuselo byt mnoho. zobrazit citaci
> >> Mimochodem jak je to tedy s tou >> definic? hranic jak se ptal LM? Jsou v?dy definovan? body, nebo jsou >> n?kde ofici?ln? nav?z?ny na n?jak? fyzick? objekty. > Pokud v?m, tak m?me celou republiku rozparcelovanou, polygony parcel > jsou na p??slu?n?ch katastr?ln?ch ??adech (resp. v r?zn?ch registrech > jako t?eba RUIAN), parcely se skl?daj? do katastr?ln?ch ?zem?, > katastr?ln? ?zem? do obc?... > Jedin? "probl?m" m??e b?t st?tn? hranice. > > Zdrav?, > Petr Mor?vek aka Xificurk > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

30.8.2012 05:56:11 (#29)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
jzvc wrote: zobrazit citaci
> Aktualni stav hranic je, ze jsou dost nepresne (+- metry az desitky > metru). Par useku sem zpresnil jak se dalo (dle KM) a je na nich note > "nesahat, presne ..." (prevazne okres teplice). Predpokladam, ze pokud > je bod hranice do rekneme tech 10m od bodu v RUIAN, a "sirokodaleko" > neni zadnej jinej, lze jej prohlasit za "ten bod" a posunout jej do nove > pozice. Na useky mezi takto detekovanymi body bych pak asi doplnil > chybejici z RUIAN. Vyhoda je, ze nebudu nic delat s vlastni way = zadny > aktualizace relaci ...
Nahradit v relaci jednu cestu za novou nen? ??dn? probl?m. Naopak prov?st poctiv? anal?zu, jakou navrhuje? je ??dov? slo?it?j?? probl?m (a taky mnohem n?chyln?j?? na chyby). zobrazit citaci
> Pokud takovy (posunovany) body jsou soucasti neceho dalsiho (budova, > plot, ....) je to stejne asi na nejaky polomanuelni proces. Samo, > vytvorit novou hranici a starou odstranit by bylo jednoduchy, ale jak > bylo receno, ztraci se informace, ktera muze a nemusi odpovidat > stavajicimu stavu (plot, vodni tok, ...) > > Asi bych navrhnul zjistit: > 1) pocet hranic, ktere jsou vedeny jako ciste samostatne objekty (= > nikde nesdili zadny usek ani body s nicim jinym). U tech bude > aktualizace asi celkem bezproblemova. > 2) pocty hranic se soubeznyma cestama - mozna rozpadnout na ruzne typy > (voda/silnice/...) > > A podle toho kolik z toho vypadne bych resil co s tim dal. Podle me bude > drtiva vetsina hranic vzhledem k predchozimu importu nenapojena nikam a > tech problematickych useku by nemuselo byt mnoho.
Bez obalu ?eknu, ?e se mi p??li? do t?hle anal?zy nechce... n?jak? jin? dobrovoln?k? Ale u? n?jakou dobu se sna??m udr?ovat hranice v konzistentn?m stavu, tak?e m?m trochu p?ehled - objekty napojen? na hranice jsou sp??e v?jimkou. Obecn? mi nen? moc jasn?, jak? probl?m se sna??? vy?e?it - ?e se p?i aktualizaci ztrat? informace o napojen?? Rozhodnout, jestli napojen? st?le plat? nebo ne, stejn? mus? ?lov?k. T?eba tak, ?e se podle logu aktualizace pod?v?m ru?n? na danou oblast. Pln? automaticky to rozhodnout fakt nejde. Nevid?m ??dn? p??nos v zeslo?i?ov?n? nast?n?n?ho algoritmu aktualizace. Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk

30.8.2012 10:56:27 (#30)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
552
Dne 30.8.2012 17:56, "Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal(a): zobrazit citaci
> jzvc wrote: >> Aktualni stav hranic je, ze jsou dost nepresne (+- metry az desitky >> metru). Par useku sem zpresnil jak se dalo (dle KM) a je na nich note >> "nesahat, presne ..." (prevazne okres teplice). Predpokladam, ze pokud >> je bod hranice do rekneme tech 10m od bodu v RUIAN, a "sirokodaleko" >> neni zadnej jinej, lze jej prohlasit za "ten bod" a posunout jej do nove >> pozice. Na useky mezi takto detekovanymi body bych pak asi doplnil >> chybejici z RUIAN. Vyhoda je, ze nebudu nic delat s vlastni way = zadny >> aktualizace relaci ... > Nahradit v relaci jednu cestu za novou nen? ??dn? probl?m. > Naopak prov?st poctiv? anal?zu, jakou navrhuje? je ??dov? slo?it?j?? > probl?m (a taky mnohem n?chyln?j?? na chyby). > >> Pokud takovy (posunovany) body jsou soucasti neceho dalsiho (budova, >> plot, ....) je to stejne asi na nejaky polomanuelni proces. Samo, >> vytvorit novou hranici a starou odstranit by bylo jednoduchy, ale jak >> bylo receno, ztraci se informace, ktera muze a nemusi odpovidat >> stavajicimu stavu (plot, vodni tok, ...) >> >> Asi bych navrhnul zjistit: >> 1) pocet hranic, ktere jsou vedeny jako ciste samostatne objekty (= >> nikde nesdili zadny usek ani body s nicim jinym). U tech bude >> aktualizace asi celkem bezproblemova. >> 2) pocty hranic se soubeznyma cestama - mozna rozpadnout na ruzne typy >> (voda/silnice/...) >> >> A podle toho kolik z toho vypadne bych resil co s tim dal. Podle me bude >> drtiva vetsina hranic vzhledem k predchozimu importu nenapojena nikam a >> tech problematickych useku by nemuselo byt mnoho. > Bez obalu ?eknu, ?e se mi p??li? do t?hle anal?zy nechce... n?jak? jin? > dobrovoln?k? Ale u? n?jakou dobu se sna??m udr?ovat hranice v > konzistentn?m stavu, tak?e m?m trochu p?ehled - objekty napojen? na > hranice jsou sp??e v?jimkou. > > Obecn? mi nen? moc jasn?, jak? probl?m se sna??? vy?e?it - ?e se p?i > aktualizaci ztrat? informace o napojen?? Rozhodnout, jestli napojen? > st?le plat? nebo ne, stejn? mus? ?lov?k. T?eba tak, ?e se podle logu > aktualizace pod?v?m ru?n? na danou oblast. Pln? automaticky to > rozhodnout fakt nejde. Nevid?m ??dn? p??nos v zeslo?i?ov?n? nast?n?n?ho > algoritmu aktualizace.
Vidim problem v tom, ze takhle vyrobis cosi jako totalne oddelenou vrstvu, sniz kdokoli cokoli spoji, tak ty mu to smaznes. => muzem vytvorit to co tu bylo zmineno, bitmapu z RUIAN, prohlasit "tohle sou hranice" a neni co resit. A bylo by zahodno nejen zpresnit stavajici stav, ale umoznit i potencielni aktualizace do budoucnosti. Ze je to slozitejsi - no to je. BTW: Zrovna nedavno sem opravoval hranice s polskem aspon co se lv tejce (a pak sem opravil i statni hranice polakum a doplnil kus hranice na slovensku), protoze to bylo totalne rozjebly ... at zije zmena licence ... a to slovaci pokud vim ty hranice taky z neceho importovali ... zobrazit citaci
> > Zdrav?, > Petr Mor?vek aka Xificurk > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

30.8.2012 11:37:52 (#31)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
jzvc wrote: zobrazit citaci
> Vidim problem v tom, ze takhle vyrobis cosi jako totalne oddelenou > vrstvu, sniz kdokoli cokoli spoji, tak ty mu to smaznes.
Ale v?dy? u? jsem n?kolikr?t psal, ?e jako nejlep?? ?e?en? vid?m, ?e se podle logu na t?ch p?r spojen?ch star?ch objekt? pod?v?m ru?n?, a pokud to bude vhodn?, tak je spoj?m zp?t. M??e? napsat konkr?tn?, co se ti na tomhle postupu nezamlouv?? Tohle podle m? fakt jinak ne? ru?n? (?lov?kem) rozhodnout nejde, pokud m?? opa?n? n?zor, popi? pros?m rozhodovac? algoritmus (sta?? slovn?), kter? by tento probl?m spolehliv?e automaticky ?e?il. Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk

31.8.2012 02:06:26 (#32)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Martin Koke? wrote: zobrazit citaci
> Jsem stejn?ho n?zoru. Pracuju s daty z R?IAN a WSDP ISKN v CouchDB, kde m?m ulo?en? p?esn? transformovan? sou?adnice p?es nadgrids=czech a pro v?stup v GeoJSON je lehce generalizuju. Kdy? tu ty data jsou, tak pro? je nem?t p?esn?. > > MK
V souvislosti se zjednodu?ov?n?m geometrie, mi a? te? do?lo, ?e zat?m jsem pou??val sedmiprvkovou transformaci s kl??em "+towgs", kter? nem? ?pln? nejlep?? p?esnost. M??ete m? pros?m n?kdo nasm?rovat na vhodn? soubor s ?esk?m gridem? Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk

31.8.2012 03:21:17 (#33)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
wget http://git.zcu.cz/grid/czech.lla nad2bin < czech.lla /usr/share/proj/czech 2065 mi pak funguje jako '+proj=krovak +lat_0=49.5 +lon_0=42.5 +alpha=30.28813972222222 +k=0.9999 +x_0=-0 +y_0=-0 +ellps=bessel +nadgrids=czech +pm=ferro +to_meter=-1 +no_defs' resp. zkr?cen?, definice toWGS se nahrad? za definici nadgrids MK ----- Original Message ----- From: "Petr Mor?vek [Xificurk]" [mailto:petr at pada.cz] To: OpenStreetMap Czech Republic [mailto:talk-cz at openstreetmap.org] Sent: Fri, 31 Aug 2012 14:06:26 +0200 Subject: Re: [Talk-cz] Administrativni hranice z RUIAN zobrazit citaci
> Martin Koke? wrote: > Jsem stejn?ho n?zoru. Pracuju s daty z R?IAN a > WSDP ISKN v CouchDB, kde m?m ulo?en? p?esn? transformovan? sou?adnice > p?es nadgrids=czech a pro v?stup v GeoJSON je lehce generalizuju. Kdy? tu > ty data jsou, tak pro? je nem?t p?esn?. > > MK
V souvislosti se zobrazit citaci
> zjednodu?ov?n?m geometrie, mi a? te? do?lo, ?e zat?m
jsem pou??val zobrazit citaci
> sedmiprvkovou transformaci s kl??em "+towgs", kter? nem?
?pln? zobrazit citaci
> nejlep?? p?esnost.
M??ete m? pros?m n?kdo nasm?rovat na vhodn? zobrazit citaci
> soubor s ?esk?m gridem?
Zdrav?, Petr Mor?vek aka zobrazit citaci
> Xificurk
_______________________________________________ Talk-cz mailing zobrazit citaci
> list
Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

2.9.2012 09:26:39 (#34)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
"Petr Mor?vek [Xificurk]" wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > spichnul jsem programek na porovnani hranic, co mame nyni v OSM, s > hranicemi v RUIAN. > > P?ekvapen?m je, ?e u zhruba 1500 (10%) K? se pr?b?h hranic li?? o 100m a > v?ce. Tak?e jsem sp?chnul skript, kter? dok??e automaticky hranice > opravit (nahradit) podle dat v RUIAN, mal? test [1]. > > Co to (ne)um?: > - opravuje hranice po jednotliv?ch K?. > - ne?ah? na K?, kter? jsou na hranici ?R. > - ne?ah? na K?, u kter?ch se zm?nily sousedi (nap?. RUIAN ??k?, ?e > hranice K? X soused? s K? A,B,C, ale v OSM m?me, ?e soused? s A,B,C,D). > - vytvo?? nov? body a cesty podle RUIAN, updatne relace hranic a na > z?v?r se pokus? smazat star? body a cesty. > > Ne? to pust?m n?jak ve v?t??m cht?l jsem to trochu prodiskutovat, jestli > takhle ano, p??p. co zm?nit. > > P?edev??m m? zaj?m? jak? m?te n?zor na zjednodu?en? geometrie > importovan?ch cest (moment?ln? se ??dn? neprov?d?)? > > > Zdrav?, > Petr Mor?vek aka Xificurk > > [1] http://www.openstreetmap.org/browse/relation/426320 > http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/12878890 > http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/12878888
Ahoj, vzhledem k tomu, ?e se ??dn? z?sadn? n?mitky neobjevily, tak skript pust?m na relativn? mal? (~300) mno?in? K?, kde se hranice li?? nejv?ce. Pokud se neobjev? n?jak? ne?ekan? probl?m, tak budu pokra?ovat d?l a postupn? zp?es?ovat hranice v OSM. Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk

2.9.2012 09:44:24 (#35)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Ahoj, mal? update o stavu aktualizace hranic a jedna prosba o pomoc. 1) Nav?zan? objekty na hranice: Uk?zalo se, ?e nav?zan?ch objekt? opravdu nen? moc - v?t?inou n?hodn? osamocen? nody, kter? byly na cesty hranic napojeny sp??e n?hodou p?i editaci ne? ?e by nesly n?jakou dodate?nou informaci. Nicm?n? sem tam se objev? n?co, co by st?lo za to zp?tn? nav?zat - seznam si udr?uju a po dokon?en? aktualizace hranic zp?tn? slou??m. Pokud jich bude hodn?, tak n?kde vystav?m seznam a po??d?m o pomoc s "?klidem". Ale to v?echno a? bude aktualizace hranic dokon?ena, zat?m pros?m pozdr?te jejich p??padn? napojov?n?. 2) Uk?zalo se, ?e existuje dost hranic K?, kter? maj? oproti RUIAN jinou topologii (at u? v d?sledku zmeny hranice, nebo nepresnosti p?vodn?ho importu), co? zp?sobuje, ?e skript na jejich aktualizaci sel?e. Postupn? tyto probl?my ru?n? opravuju, ale pokud chcete pomoci s aktualizac? hranic, tak se m??ete p?idat. Co je pot?eba opravit? Jde o to, aby ka?d? K? sd?lelo ?seky hranice se spr?vn?mi sousedy. P??klad: https://www.dropbox.com/s/beg7fx36jdfqbx7/before.png je t?eba opravit na: https://www.dropbox.com/s/sqifntwkt9rh9zq/after.png viz: http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/12958746 Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk

4.9.2012 06:33:07 (#36)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Mike wrote: zobrazit citaci
> Co jsem tak vysledoval, tak to m?me p?esn?ji ne? t?eba N?mci, kte?? to > importovali z n?jak?ho soukrom?ho mapov?ho zdroje, ne moc p??sn?ho. Ale > stejn? - onehd? jsem hejbnul kouskem hranice, proto?e byla o?ividn? mimo > a to bylo k?iku... > > Tak hodn? ?t?st?. > > Mike
Ahoj, koukal jsem jak moc se li?? st?tn? hranice v OSM oproti RUIAN verzi. Vygeneroval jsem vizualizaci [1] ?sek? hranice, kde byla v?razn?j?? odchylka (>50m). Pokud n?kdo trochu zn?te n?kter? ze zv?razn?n?ch ?sek?, zkuste se mrknout kter? verze je p?esn?j??. Pokud to bude ta na?e z RUIAN, tak zkus?m kontaktovat sousedy a poradit se, jak s p??padnou aktualizac?. P?edem d?ky, Petr Mor?vek aka Xificurk [1] http://osm.pada.cz/cr.html

4.9.2012 09:23:22 (#37)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
552
Dne 4.9.2012 18:33, "Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal(a): zobrazit citaci
> Mike wrote: >> Co jsem tak vysledoval, tak to m?me p?esn?ji ne? t?eba N?mci, kte?? to >> importovali z n?jak?ho soukrom?ho mapov?ho zdroje, ne moc p??sn?ho. Ale >> stejn? - onehd? jsem hejbnul kouskem hranice, proto?e byla o?ividn? mimo >> a to bylo k?iku... >> >> Tak hodn? ?t?st?. >> >> Mike > Ahoj, > > koukal jsem jak moc se li?? st?tn? hranice v OSM oproti RUIAN verzi. > Vygeneroval jsem vizualizaci [1] ?sek? hranice, kde byla v?razn?j?? > odchylka (>50m). > Pokud n?kdo trochu zn?te n?kter? ze zv?razn?n?ch ?sek?, zkuste se > mrknout kter? verze je p?esn?j??. Pokud to bude ta na?e z RUIAN, tak > zkus?m kontaktovat sousedy a poradit se, jak s p??padnou aktualizac?.
Cus, Koukal sem na to zbezne, u nekterych sem dokonce jako autor uveden ja ... (nevim proc, zjevne kvuli relicenc bootovi), napr hranici s Nemeckem za hrenskem sem 100% posunoval do pozice, kde je na KM a ten bot to nejspis zmenil zpet, protoze takhle blbe sem ji urcite nedelal ... Celkem se da rict, ze ty marknuty useky = prevazne hranice je vedena v ose vodniho toku, kterej sam o sobe neni importovanej nijak zvlast presne, ale stavajici hranice v OSM ho jen +- kopiruje, kdezto data v KM/RUIAN ho kopirujou daleko presnejs. Jak sem psal, nebal bych se to modnout vsechno, dost pochybuju ze bude nekdo ze sousedu mit presnejsi zdroj. Navic, pokud je mi znamo, tak statni hranice pochazeji (a tudiz z jiste 90%) z predchoziho obkreslovani(pomoci bota) nasi KM. Jen budes muset poresit relace, nektery useky budou mozna v 10+ relacich. zobrazit citaci
> > P?edem d?ky, > Petr Mor?vek aka Xificurk > > [1] http://osm.pada.cz/cr.html > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

5.9.2012 03:28:07 (#38)
gravatar

Butrus Damaskus

<butrus.butrus at gmail.com>
31
2012/9/4 "Petr Mor?vek [Xificurk]" <petr at pada.cz>: zobrazit citaci
> Mike wrote: >> Co jsem tak vysledoval, tak to m?me p?esn?ji ne? t?eba N?mci, kte?? to >> importovali z n?jak?ho soukrom?ho mapov?ho zdroje, ne moc p??sn?ho. Ale >> stejn? - onehd? jsem hejbnul kouskem hranice, proto?e byla o?ividn? mimo >> a to bylo k?iku... >> >> Tak hodn? ?t?st?. >> >> Mike > > Ahoj, > > koukal jsem jak moc se li?? st?tn? hranice v OSM oproti RUIAN verzi. > Vygeneroval jsem vizualizaci [1] ?sek? hranice, kde byla v?razn?j?? > odchylka (>50m). > Pokud n?kdo trochu zn?te n?kter? ze zv?razn?n?ch ?sek?, zkuste se > mrknout kter? verze je p?esn?j??. Pokud to bude ta na?e z RUIAN, tak > zkus?m kontaktovat sousedy a poradit se, jak s p??padnou aktualizac?. > > P?edem d?ky, > Petr Mor?vek aka Xificurk > > [1] http://osm.pada.cz/cr.html
Zdar, an?to jsem trvale v talk-de, poslal jsem tam kr?tk? mail a popsal situaci. Uvid?m, co odep??ou. Petr

24.9.2012 10:25:02 (#39)
gravatar

Butrus Damaskus

<butrus.butrus at gmail.com>
31
2012/9/5 Butrus Damaskus <butrus.butrus at gmail.com>: zobrazit citaci
> 2012/9/4 "Petr Mor?vek [Xificurk]" <petr at pada.cz>: >> Mike wrote: >>> Co jsem tak vysledoval, tak to m?me p?esn?ji ne? t?eba N?mci, kte?? to >>> importovali z n?jak?ho soukrom?ho mapov?ho zdroje, ne moc p??sn?ho. Ale >>> stejn? - onehd? jsem hejbnul kouskem hranice, proto?e byla o?ividn? mimo >>> a to bylo k?iku... >>> >>> Tak hodn? ?t?st?. >>> >>> Mike >> >> Ahoj, >> >> koukal jsem jak moc se li?? st?tn? hranice v OSM oproti RUIAN verzi. >> Vygeneroval jsem vizualizaci [1] ?sek? hranice, kde byla v?razn?j?? >> odchylka (>50m). >> Pokud n?kdo trochu zn?te n?kter? ze zv?razn?n?ch ?sek?, zkuste se >> mrknout kter? verze je p?esn?j??. Pokud to bude ta na?e z RUIAN, tak >> zkus?m kontaktovat sousedy a poradit se, jak s p??padnou aktualizac?. >> >> P?edem d?ky, >> Petr Mor?vek aka Xificurk >> >> [1] http://osm.pada.cz/cr.html > > Zdar, > > an?to jsem trvale v talk-de, poslal jsem tam kr?tk? mail a popsal > situaci. Uvid?m, co odep??ou. > > Petr
Tak se omlouv?m, ale nedostal jsem se k tomu d??v. Tady je to vl?kno v talk-de: http://www.mail-archive.com/talk-de at openstreetmap.org/msg96611.html

« zpět na výpis měsíce