« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] rúian bot - první výsledky testů

Vlákno 5.8. - 21.8.2012, počet zpráv: 25


5.8.2012 11:30:11 (#1)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
tak jsem dod?lal bota do st?dia, ?e na?te body z osm api a z r?ian db, pokus? se je sp?rovat a vygeneruje n?jak? statistiky. pokud se n?kdo chce pod?vat do k?du, tak je k dispozici na https://github.com/fordfrog/ruian2osm co se t??e na??t?n? bod? z api, tak jsem to omezil na nody, kter? maj? tag addr:housenumber a tag addr:country=CZ (douf?m, ?e adresn? body v ?r maj? aspo? tyto tagy, pokud ne, tak bych to musel ud?lat jinak). pro testy jsem pou?il BOX(14.63 50.55,14.68 50.58). pro p?rov?n? bod? jsem nastavil maxim?ln? povolenou vzd?lenost na 0.005, nicm?n? nejv?t?? vzd?lenost mezi shodn?mi body je 0,0009538 (R?IAN: POINT(14.6562825 50.5617608) CZ, Doksy, H?lkova 890 OSM: POINT(14.6553375 50.5616313) CZ, null, H?lkova 890, http://maps.fordfrog.com/?zoom=18&lat=50.56166&lon=14.65557&layers=0B0FTF). u tohohle bodu je zaj?mav?, ?e ?daj v k? je jin? ne? ?daj v r?ian (je to vid?t z k? vrstvy, u n?s ale zat?m neprob?hla digitalizace). co se t??e propojov?n?, tak ?sp??nost byla n?sleduj?c?: Total matched nodes: 1 136 Total unmatched nodes - R?IAN: 150, OSM: 15 z toho mj vypl?v?, ?e pokud jsem nikde neud?lal chybu, tak v dan? oblasti je oproti r?ian nav?c 15 adresn?ch bod? a 150 jich chyb? (co? je opravdu dost na tak mal? ?zem?, aspo? podle m?). k p?rov?n? je?t? pozn?mka. to ?e se body spr?rovaly je?t? neznamen?, ?e osm obsahuje kompletn? adresy. jak jsem psal jinde, u n?s kompletn? chyb? addr:city, sou??st? adresy nen? ani addr:postcode. p?rov?n? prob?h? v n?kolika cyklech, nejd??ve podle cel? adresy, nesp?rovan? body se pak porovn?vaj? podle ulice a ??sla, a to co zbyde se nakonec porovn? pouze podle ??sla. ve v?ech p??padech se je?t? zohled?uje vzd?lenost bod?. pro program?tory podrobn?j?? info tady: https://github.com/fordfrog/ruian2osm/blob/next_release/src/main/java/com/fordfrog/ruian2osm/AddressNodesMatcher.java tady je je?t? ?daj o pr?m?rn? vzd?lenosti propojen?ch bod?: Average matched node distance: 0,0000046 v p??loze pos?l?m (snad proleze zip) kompletn? log z bota. uv?tal bych, pokud by se n?kdo na ten log pod?val, jestli tam nenajde je?t? n?co zaj?mav?ho (n?jak? zjevn? chyby, na co si d?t pozor apod.). stejn? tak, pokud budete n?kdo cht?t, abych pustil bota (samoz?ejm? pouze v testovac?m re?imu) na n?jak? va?? obl?ben? oblasti, tak mi po?lete bounding box a j? v?m po?lu log z bota. ff ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120805/085c5fb2/attachment-0001.html> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: ruian-bot.zip Type: application/zip Size: 30341 bytes Desc: [??dn? popis nen? k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120805/085c5fb2/attachment-0001.zip> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4475 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120805/085c5fb2/attachment-0001.bin>

6.8.2012 04:54:09 (#2)
gravatar

Mirek Dlask

<dlask.m at gmail.com>
76
Je ot?zka, zda nejsou v R?IAN adresn? body dom? bez ?.p. , asi tam budou adresn? body rozestav?n?ch dom?. Ty v OSM p?edpokl?d?m nejsou. Nebo by se asi zobrazovaly te?ky bez ??sel!? Bu? zkusit zmen?it box?k na n?jak? gar??e, nebo pr?mysl bez ?.p. , nebo SELECT adresn?ch bod? bez ??sel popisn?ch a z?rove? eviden?n?ch, jsou-li ... 150 je fakt n?jak moc Mirek Dne 5. srpna 2012 23:30 Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com> napsal(a): zobrazit citaci
> tak jsem dod?lal bota do st?dia, ?e na?te body z osm api a z r?ian db, > pokus? se je sp?rovat a vygeneruje n?jak? statistiky. pokud se n?kdo chce > pod?vat do k?du, tak je k dispozici na > https://github.com/fordfrog/ruian2osm > > co se t??e na??t?n? bod? z api, tak jsem to omezil na nody, kter? maj? tag > addr:housenumber a tag addr:country=CZ (douf?m, ?e adresn? body v ?r maj? > aspo? tyto tagy, pokud ne, tak bych to musel ud?lat jinak). > > pro testy jsem pou?il BOX(14.63 50.55,14.68 50.58). > > pro p?rov?n? bod? jsem nastavil maxim?ln? povolenou vzd?lenost na 0.005, > nicm?n? nejv?t?? vzd?lenost mezi shodn?mi body je 0,0009538 (R?IAN: > POINT(14.6562825 50.5617608) CZ, Doksy, H?lkova 890 OSM: POINT(14.6553375 > 50.5616313) CZ, null, H?lkova 890, > http://maps.fordfrog.com/?zoom=18&lat=50.56166&lon=14.65557&layers=0B0FTF). > u tohohle bodu je zaj?mav?, ?e ?daj v k? je jin? ne? ?daj v r?ian (je to > vid?t z k? vrstvy, u n?s ale zat?m neprob?hla digitalizace). > > co se t??e propojov?n?, tak ?sp??nost byla n?sleduj?c?: > Total matched nodes: 1 136 > Total unmatched nodes - R?IAN: 150, OSM: 15 > > z toho mj vypl?v?, ?e pokud jsem nikde neud?lal chybu, tak v dan? oblasti > je oproti r?ian nav?c 15 adresn?ch bod? a 150 jich chyb? (co? je opravdu > dost na tak mal? ?zem?, aspo? podle m?). > > k p?rov?n? je?t? pozn?mka. to ?e se body spr?rovaly je?t? neznamen?, ?e > osm obsahuje kompletn? adresy. jak jsem psal jinde, u n?s kompletn? chyb? > addr:city, sou??st? adresy nen? ani addr:postcode. p?rov?n? prob?h? v > n?kolika cyklech, nejd??ve podle cel? adresy, nesp?rovan? body se pak > porovn?vaj? podle ulice a ??sla, a to co zbyde se nakonec porovn? pouze > podle ??sla. ve v?ech p??padech se je?t? zohled?uje vzd?lenost bod?. pro > program?tory podrobn?j?? info tady: > https://github.com/fordfrog/ruian2osm/blob/next_release/src/main/java/com/fordfrog/ruian2osm/AddressNodesMatcher.java > > tady je je?t? ?daj o pr?m?rn? vzd?lenosti propojen?ch bod?: > Average matched node distance: 0,0000046 > > v p??loze pos?l?m (snad proleze zip) kompletn? log z bota. uv?tal bych, > pokud by se n?kdo na ten log pod?val, jestli tam nenajde je?t? n?co > zaj?mav?ho (n?jak? zjevn? chyby, na co si d?t pozor apod.). stejn? tak, > pokud budete n?kdo cht?t, abych pustil bota (samoz?ejm? pouze v testovac?m > re?imu) na n?jak? va?? obl?ben? oblasti, tak mi po?lete bounding box a j? > v?m po?lu log z bota. > > ff > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120806/14736f2b/attachment.html>

6.8.2012 08:05:22 (#3)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> co se t??e na??t?n? bod? z api, tak jsem to omezil na nody, kter? maj? tag > addr:housenumber a tag addr:country=CZ (douf?m, ?e adresn? body v ?r maj? > aspo? tyto tagy, pokud ne, tak bych to musel ud?lat jinak).
*** jak?m zp?sobem budeme pracovat s OSM addr, kter? jsou vlo?eny v polygonech budov(building=yes)? P?evedeme tyto addr informace p?ed prac? bota na z polygonu body (centroindy polygon?) ? zobrazit citaci
> pro testy jsem pou?il BOX(14.63 50.55,14.68 50.58). > > pro p?rov?n? bod? jsem nastavil maxim?ln? povolenou vzd?lenost na 0.005,
*** na prvni pohled mi neni zrejme co je cilem parovani, ale v k.u. Tu?any, k.u. Chrlice je b??n? vzd?lenost bod? addr v OSM (import z UIR-ADR) v??i WMS CUZK:KM 10 a? 30 metr?, h. hanoj

6.8.2012 12:08:59 (#4)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
Dne 6.8.2012 04:54, Mirek Dlask napsal(a): zobrazit citaci
> Je ot?zka, zda nejsou v R?IAN adresn? body dom? bez ?.p. , asi tam > budou adresn? body rozestav?n?ch dom?. Ty v OSM p?edpokl?d?m nejsou. > Nebo by se asi zobrazovaly te?ky bez ??sel!? > > Bu? zkusit zmen?it box?k na n?jak? gar??e, nebo pr?mysl bez ?.p. , > nebo SELECT adresn?ch bod? bez ??sel popisn?ch a z?rove? eviden?n?ch, > jsou-li ...
adresn? body bez ??sla v r?ian neexistuj? (jsou tam pouze 4, ale ty maj? p??znak smaz?n?), proto?e to z podstaty v?ci nen? adresa :-) za "adresn? body bez ??sla" lze ale pova?ovat stavebn? objekty (na nich je pr?v? definovan? ten typ ??sla "bez ??sla"). podle m? ale nem? smysl je zobrazovat jako body, budovy (kter? maj? definovanou geometrii) se do osm z r?ian d??v nebo pozd?ji tak? dostanou. zobrazit citaci
> > 150 je fakt n?jak moc > > Mirek
ff ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4475 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120806/8b8b5141/attachment.bin>

6.8.2012 12:29:37 (#5)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
Dne 6.8.2012 08:05, hanoj napsal(a): zobrazit citaci
>> co se t??e na??t?n? bod? z api, tak jsem to omezil na nody, kter? maj? tag >> addr:housenumber a tag addr:country=CZ (douf?m, ?e adresn? body v ?r maj? >> aspo? tyto tagy, pokud ne, tak bych to musel ud?lat jinak). > *** jak?m zp?sobem budeme pracovat s OSM addr, kter? jsou vlo?eny v > polygonech budov(building=yes)? P?evedeme tyto addr informace p?ed > prac? bota na z polygonu body (centroindy polygon?) ?
dob?e ?e se o nich zmi?uje?, na n? jsem ?pln? zapomn?l. uprav?m bota tak, aby na??tal i adresy z budov. n?sledn? p?i aktualizaci by pak bot ?daje o adrese z budovy mohl smazat a vytvo?il by nov? adresn? bod. zobrazit citaci
>> pro testy jsem pou?il BOX(14.63 50.55,14.68 50.58). >> >> pro p?rov?n? bod? jsem nastavil maxim?ln? povolenou vzd?lenost na 0.005, > *** na prvni pohled mi neni zrejme co je cilem parovani, ale v k.u. > Tu?any, k.u. Chrlice je b??n? vzd?lenost bod? addr v OSM (import z > UIR-ADR) v??i WMS CUZK:KM 10 a? 30 metr?,
c?lem p?rov?n? je zjistit, kter? bod z osm odpov?d? kter?mu bodu z r?ian. na z?klad? toho pak m??e doj?t ze strany bota k aktualizaci ji? existuj?c?ho bodu m?sto odstran?n? jednoho a vytvo?en? druh?ho, tak?e dojde k zachov?n? historie. neum?m p?epo??t?vat vzd?lenost ze stup?? na metry, ale odhadem ten limit 0.005 bude asi tak 500m. ono kdy? bota pust?m na mal?m ?zem?, tak tenhle parametr nehraje roli, ale kdy? bych ho pustil na cel? ?r, tak se pot?ebuju vyhnout tomu, aby mi p?roval mezi sebou body z opa?n?ch kraj? republiky jako shodn? (vzhledem k tomu, ?e u n?kter?ch adresn?ch bod? v osm chyb? addr:city, tak je to mo?n?). takhle bot sp?ruje jen body, kter? jsou v od sebe vzd?len? maxim?ln? 500m. (v p??kladu, kter? jsem uv?d?l v prvn?m mailu, je maxim?ln? vzd?lenost dvou sp?rovan?ch bod? cca 100m.) zobrazit citaci
> h. > hanoj
ff ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4475 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120806/f5e6775d/attachment-0001.bin>

6.8.2012 03:00:58 (#6)
gravatar

Mirek Dlask

<dlask.m at gmail.com>
76
A taky ti mus?me dr?et palce ;-) p?i ?e?en? duplicit adresn?ch bod? :-( M. Boleslav, Deb? ............... Docela by m? zaj?mal po?et. Co s nima? Smazat ty vzd?len?j??, co nejd??ve, respektive p?e aktualizac?? U? jsem jednou zmi?oval, ?e na n?kter?ch adresn?ch bodech jsou dal?? tagy. name, amenity, operator, http://www.openstreetmap.org/browse/node/1767482902/history P?ev?st tagy na nov? body, nebo budovy? Jinak co jsem na?el, u? jsem p?ed ?asem opravoval. V budoucnu bude asi probl?m se jm?ny ulic http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=addresses&lon=15.18443&lat=50.46818&zoom=18&opacity=0.97&overlays=buildings,buildings_with_addresses,postal_code,nodes_with_addresses_defined,nodes_with_addresses_interpolated,no_addr_street,street_not_found,interpolation,interpolation_errors,connection_lines,nearest_points,nearest_roads T?m tv?m postupem se vlastn? i aktualizuje n?zev ulice u adresn?ho bodu. Ulici na V?clava Havla bude muset p?ejmenovat ?lobrda. Mirek Dne 6. srpna 2012 12:29 Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Dne 6.8.2012 08:05, hanoj napsal(a): > >> co se t??e na??t?n? bod? z api, tak jsem to omezil na nody, kter? maj? > tag > >> addr:housenumber a tag addr:country=CZ (douf?m, ?e adresn? body v ?r > maj? > >> aspo? tyto tagy, pokud ne, tak bych to musel ud?lat jinak). > > *** jak?m zp?sobem budeme pracovat s OSM addr, kter? jsou vlo?eny v > > polygonech budov(building=yes)? P?evedeme tyto addr informace p?ed > > prac? bota na z polygonu body (centroindy polygon?) ? > > dob?e ?e se o nich zmi?uje?, na n? jsem ?pln? zapomn?l. uprav?m bota > tak, aby na??tal i adresy z budov. n?sledn? p?i aktualizaci by pak bot > ?daje o adrese z budovy mohl smazat a vytvo?il by nov? adresn? bod. > > >> pro testy jsem pou?il BOX(14.63 50.55,14.68 50.58). > >> > >> pro p?rov?n? bod? jsem nastavil maxim?ln? povolenou vzd?lenost na 0.005, > > *** na prvni pohled mi neni zrejme co je cilem parovani, ale v k.u. > > Tu?any, k.u. Chrlice je b??n? vzd?lenost bod? addr v OSM (import z > > UIR-ADR) v??i WMS CUZK:KM 10 a? 30 metr?, > > c?lem p?rov?n? je zjistit, kter? bod z osm odpov?d? kter?mu bodu z > r?ian. na z?klad? toho pak m??e doj?t ze strany bota k aktualizaci ji? > existuj?c?ho bodu m?sto odstran?n? jednoho a vytvo?en? druh?ho, tak?e > dojde k zachov?n? historie. neum?m p?epo??t?vat vzd?lenost ze stup?? na > metry, ale odhadem ten limit 0.005 bude asi tak 500m. ono kdy? bota > pust?m na mal?m ?zem?, tak tenhle parametr nehraje roli, ale kdy? bych > ho pustil na cel? ?r, tak se pot?ebuju vyhnout tomu, aby mi p?roval mezi > sebou body z opa?n?ch kraj? republiky jako shodn? (vzhledem k tomu, ?e u > n?kter?ch adresn?ch bod? v osm chyb? addr:city, tak je to mo?n?). takhle > bot sp?ruje jen body, kter? jsou v od sebe vzd?len? maxim?ln? 500m. (v > p??kladu, kter? jsem uv?d?l v prvn?m mailu, je maxim?ln? vzd?lenost dvou > sp?rovan?ch bod? cca 100m.) > > h. > > hanoj > ff > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120806/33e28d32/attachment.html>

6.8.2012 03:27:34 (#7)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
Dne 6.8.2012 15:00, Mirek Dlask napsal(a): zobrazit citaci
> > A taky ti mus?me dr?et palce ;-) p?i ?e?en? duplicit adresn?ch bod? :-( > M. Boleslav, Deb? ............... > Docela by m? zaj?mal po?et.
kdy?tak mi po?li boudning box pro oblast, kde je hodn? duplicit, a j? na tom pust?m bota a uvid?me, co z n?j vyleze. zobrazit citaci
> Co s nima? Smazat ty vzd?len?j??, co nejd??ve, respektive p?e aktualizac??
no, jestli se nepletu, tak duplicity se vyfiltruj? t?m botem, proto?e prvn? bod se namapuje na odpov?daj?c? bod v r?ian, a druh? bod u? nebude na co namapovat, tak?e zbyde a bot ho bude br?t jako nadbyte?n? a ur?en? k odstran?n?. zobrazit citaci
> U? jsem jednou zmi?oval, ?e na n?kter?ch adresn?ch bodech jsou dal?? tagy. > > name, amenity, operator, > http://www.openstreetmap.org/browse/node/1767482902/history > > P?ev?st tagy na nov? body, nebo budovy? > Jinak co jsem na?el, u? jsem p?ed ?asem opravoval.
taky jsem si toho v?imnul. vzhledem k tomu, ?e bot u bod?, kter? existuj? v r?ian i v osm, provede aktualizaci bodu v osm, tak ke ztr?t? informac? nedojde (uprav? pouze adresn? tagy + source). jin? situace je u duplicit, tam je ot?zka, kter? bod si bot vybere (aktu?ln? ten bli??? k sou?adnic?m v r?ian) a tam pak m??e doj?t ke ztr?t? ur?it?ch tag?. asi by se to dalo n?jak o?et?it, nap? ?e by bot p?id?val v?t?? v?hu bodu, kter? m? v?ce tag?, ale to je ot?zka, jestli by to nem?lo negativn? vliv na p?rov?n?. na budovy bych to asi (aspo? v tuhle chv?li) nep?ev?d?l, proto?e budov je v osm nesrovnateln? m?n? ne? adresn?ch bod?. osobn? ani netu??m, zda je tohle tagov?n? adresn?ch bod? (amenity apod) ok nebo by se to m?lo d?lat jinak. zobrazit citaci p?esn? tak, bot by m?l zvl?dnout i p?ejmenov?n? ulic na adresn?ch bodech (ale ne na ulic?ch). ur?it? by nebyl probl?m n?kam reportovat zm?nu n?zvu ulice (adresy obecn?), aby to pak n?kdo mohl ru?n? zkontrolovat a zaktualizovat p??padn? souvisej?c? objekty (n?zev ulice apod). zobrazit citaci
> > Mirek
ff zobrazit citaci
> > Dne 6. srpna 2012 12:29 Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com > <mailto:fordfrog at fordfrog.com>> napsal(a): > > Dne 6.8.2012 08:05, hanoj napsal(a): > >> co se t??e na??t?n? bod? z api, tak jsem to omezil na nody, > kter? maj? tag > >> addr:housenumber a tag addr:country=CZ (douf?m, ?e adresn? body > v ?r maj? > >> aspo? tyto tagy, pokud ne, tak bych to musel ud?lat jinak). > > *** jak?m zp?sobem budeme pracovat s OSM addr, kter? jsou vlo?eny v > > polygonech budov(building=yes)? P?evedeme tyto addr informace p?ed > > prac? bota na z polygonu body (centroindy polygon?) ? > > dob?e ?e se o nich zmi?uje?, na n? jsem ?pln? zapomn?l. uprav?m bota > tak, aby na??tal i adresy z budov. n?sledn? p?i aktualizaci by pak bot > ?daje o adrese z budovy mohl smazat a vytvo?il by nov? adresn? bod. > > >> pro testy jsem pou?il BOX(14.63 50.55,14.68 50.58). > >> > >> pro p?rov?n? bod? jsem nastavil maxim?ln? povolenou vzd?lenost > na 0.005, > > *** na prvni pohled mi neni zrejme co je cilem parovani, ale v k.u. > > Tu?any, k.u. Chrlice je b??n? vzd?lenost bod? addr v OSM (import z > > UIR-ADR) v??i WMS CUZK:KM 10 a? 30 metr?, > > c?lem p?rov?n? je zjistit, kter? bod z osm odpov?d? kter?mu bodu z > r?ian. na z?klad? toho pak m??e doj?t ze strany bota k aktualizaci ji? > existuj?c?ho bodu m?sto odstran?n? jednoho a vytvo?en? druh?ho, tak?e > dojde k zachov?n? historie. neum?m p?epo??t?vat vzd?lenost ze > stup?? na > metry, ale odhadem ten limit 0.005 bude asi tak 500m. ono kdy? bota > pust?m na mal?m ?zem?, tak tenhle parametr nehraje roli, ale kdy? bych > ho pustil na cel? ?r, tak se pot?ebuju vyhnout tomu, aby mi > p?roval mezi > sebou body z opa?n?ch kraj? republiky jako shodn? (vzhledem k > tomu, ?e u > n?kter?ch adresn?ch bod? v osm chyb? addr:city, tak je to mo?n?). > takhle > bot sp?ruje jen body, kter? jsou v od sebe vzd?len? maxim?ln? 500m. (v > p??kladu, kter? jsem uv?d?l v prvn?m mailu, je maxim?ln? > vzd?lenost dvou > sp?rovan?ch bod? cca 100m.) > > h. > > hanoj > ff > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org <mailto:Talk-cz at openstreetmap.org> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120806/6d8a34b1/attachment-0001.html> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4475 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120806/6d8a34b1/attachment-0001.bin>

6.8.2012 04:02:57 (#8)
gravatar

Mirek Dlask

<dlask.m at gmail.com>
76
Test box na duplicity 14.9 50.44 , 14.92 50.41 Nen? to cel? MB. Kn??most - m?sto kde ?.p. nedostavaj? domy ale dvorky .-) http://maps.fordfrog.com/?zoom=18&lat=50.49012&lon=15.03952&layers=B00FFF Dne 6. srpna 2012 15:27 Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Dne 6.8.2012 15:00, Mirek Dlask napsal(a): > > > A taky ti mus?me dr?et palce ;-) p?i ?e?en? duplicit adresn?ch bod? :-( > M. Boleslav, Deb? ............... > Docela by m? zaj?mal po?et. > > > kdy?tak mi po?li boudning box pro oblast, kde je hodn? duplicit, a j? na > tom pust?m bota a uvid?me, co z n?j vyleze. > > Co s nima? Smazat ty vzd?len?j??, co nejd??ve, respektive p?e > aktualizac?? > > > no, jestli se nepletu, tak duplicity se vyfiltruj? t?m botem, proto?e > prvn? bod se namapuje na odpov?daj?c? bod v r?ian, a druh? bod u? nebude na > co namapovat, tak?e zbyde a bot ho bude br?t jako nadbyte?n? a ur?en? k > odstran?n?. > > U? jsem jednou zmi?oval, ?e na n?kter?ch adresn?ch bodech jsou dal?? > tagy. > > name, amenity, operator, > http://www.openstreetmap.org/browse/node/1767482902/history > > P?ev?st tagy na nov? body, nebo budovy? > Jinak co jsem na?el, u? jsem p?ed ?asem opravoval. > > > taky jsem si toho v?imnul. vzhledem k tomu, ?e bot u bod?, kter? existuj? > v r?ian i v osm, provede aktualizaci bodu v osm, tak ke ztr?t? informac? > nedojde (uprav? pouze adresn? tagy + source). jin? situace je u duplicit, > tam je ot?zka, kter? bod si bot vybere (aktu?ln? ten bli??? k sou?adnic?m v > r?ian) a tam pak m??e doj?t ke ztr?t? ur?it?ch tag?. asi by se to dalo > n?jak o?et?it, nap? ?e by bot p?id?val v?t?? v?hu bodu, kter? m? v?ce tag?, > ale to je ot?zka, jestli by to nem?lo negativn? vliv na p?rov?n?. na budovy > bych to asi (aspo? v tuhle chv?li) nep?ev?d?l, proto?e budov je v osm > nesrovnateln? m?n? ne? adresn?ch bod?. osobn? ani netu??m, zda je tohle > tagov?n? adresn?ch bod? (amenity apod) ok nebo by se to m?lo d?lat jinak. > > V budoucnu bude asi probl?m se jm?ny ulic > > http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=addresses&lon=15.18443&lat=50.46818&zoom=18&opacity=0.97&overlays=buildings,buildings_with_addresses,postal_code,nodes_with_addresses_defined,nodes_with_addresses_interpolated,no_addr_street,street_not_found,interpolation,interpolation_errors,connection_lines,nearest_points,nearest_roads > > T?m tv?m postupem se vlastn? i aktualizuje n?zev ulice u adresn?ho bodu. > Ulici na V?clava Havla bude muset p?ejmenovat ?lobrda. > > > p?esn? tak, bot by m?l zvl?dnout i p?ejmenov?n? ulic na adresn?ch bodech > (ale ne na ulic?ch). ur?it? by nebyl probl?m n?kam reportovat zm?nu n?zvu > ulice (adresy obecn?), aby to pak n?kdo mohl ru?n? zkontrolovat a > zaktualizovat p??padn? souvisej?c? objekty (n?zev ulice apod). > > > Mirek > > > ff > > > Dne 6. srpna 2012 12:29 Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com> napsal(a): > >> Dne 6.8.2012 08:05, hanoj napsal(a): >> >> co se t??e na??t?n? bod? z api, tak jsem to omezil na nody, kter? maj? >> tag >> >> addr:housenumber a tag addr:country=CZ (douf?m, ?e adresn? body v ?r >> maj? >> >> aspo? tyto tagy, pokud ne, tak bych to musel ud?lat jinak). >> > *** jak?m zp?sobem budeme pracovat s OSM addr, kter? jsou vlo?eny v >> > polygonech budov(building=yes)? P?evedeme tyto addr informace p?ed >> > prac? bota na z polygonu body (centroindy polygon?) ? >> >> dob?e ?e se o nich zmi?uje?, na n? jsem ?pln? zapomn?l. uprav?m bota >> tak, aby na??tal i adresy z budov. n?sledn? p?i aktualizaci by pak bot >> ?daje o adrese z budovy mohl smazat a vytvo?il by nov? adresn? bod. >> >> >> pro testy jsem pou?il BOX(14.63 50.55,14.68 50.58). >> >> >> >> pro p?rov?n? bod? jsem nastavil maxim?ln? povolenou vzd?lenost na >> 0.005, >> > *** na prvni pohled mi neni zrejme co je cilem parovani, ale v k.u. >> > Tu?any, k.u. Chrlice je b??n? vzd?lenost bod? addr v OSM (import z >> > UIR-ADR) v??i WMS CUZK:KM 10 a? 30 metr?, >> >> c?lem p?rov?n? je zjistit, kter? bod z osm odpov?d? kter?mu bodu z >> r?ian. na z?klad? toho pak m??e doj?t ze strany bota k aktualizaci ji? >> existuj?c?ho bodu m?sto odstran?n? jednoho a vytvo?en? druh?ho, tak?e >> dojde k zachov?n? historie. neum?m p?epo??t?vat vzd?lenost ze stup?? na >> metry, ale odhadem ten limit 0.005 bude asi tak 500m. ono kdy? bota >> pust?m na mal?m ?zem?, tak tenhle parametr nehraje roli, ale kdy? bych >> ho pustil na cel? ?r, tak se pot?ebuju vyhnout tomu, aby mi p?roval mezi >> sebou body z opa?n?ch kraj? republiky jako shodn? (vzhledem k tomu, ?e u >> n?kter?ch adresn?ch bod? v osm chyb? addr:city, tak je to mo?n?). takhle >> bot sp?ruje jen body, kter? jsou v od sebe vzd?len? maxim?ln? 500m. (v >> p??kladu, kter? jsem uv?d?l v prvn?m mailu, je maxim?ln? vzd?lenost dvou >> sp?rovan?ch bod? cca 100m.) >> > h. >> > hanoj >> ff >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing listTalk-cz at openstreetmap.orghttp://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120806/f7baa1db/attachment.html>

6.8.2012 04:04:40 (#9)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Ahoj, jak ten bot rychl?? Aneb za jak dlouho by zpracoval (pokusn?) celou ?R - tedy vygeneroval log? M??e? ud?lat histogram vzd?lenost? sp?rovan?ch bod?? Honza Dne 6. srpna 2012 4:54 Mirek Dlask <dlask.m at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Je ot?zka, zda nejsou v R?IAN adresn? body dom? bez ?.p. , asi tam budou > adresn? body rozestav?n?ch dom?. Ty v OSM p?edpokl?d?m nejsou. > Nebo by se asi zobrazovaly te?ky bez ??sel!? > > Bu? zkusit zmen?it box?k na n?jak? gar??e, nebo pr?mysl bez ?.p. , > nebo SELECT adresn?ch bod? bez ??sel popisn?ch a z?rove? eviden?n?ch, > jsou-li ... > > > > 150 je fakt n?jak moc > > Mirek > > Dne 5. srpna 2012 23:30 Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com> napsal(a): >> >> tak jsem dod?lal bota do st?dia, ?e na?te body z osm api a z r?ian db, >> pokus? se je sp?rovat a vygeneruje n?jak? statistiky. pokud se n?kdo chce >> pod?vat do k?du, tak je k dispozici na https://github.com/fordfrog/ruian2osm >> >> co se t??e na??t?n? bod? z api, tak jsem to omezil na nody, kter? maj? tag >> addr:housenumber a tag addr:country=CZ (douf?m, ?e adresn? body v ?r maj? >> aspo? tyto tagy, pokud ne, tak bych to musel ud?lat jinak). >> >> pro testy jsem pou?il BOX(14.63 50.55,14.68 50.58). >> >> pro p?rov?n? bod? jsem nastavil maxim?ln? povolenou vzd?lenost na 0.005, >> nicm?n? nejv?t?? vzd?lenost mezi shodn?mi body je 0,0009538 (R?IAN: >> POINT(14.6562825 50.5617608) CZ, Doksy, H?lkova 890 OSM: POINT(14.6553375 >> 50.5616313) CZ, null, H?lkova 890, >> http://maps.fordfrog.com/?zoom=18&lat=50.56166&lon=14.65557&layers=0B0FTF). >> u tohohle bodu je zaj?mav?, ?e ?daj v k? je jin? ne? ?daj v r?ian (je to >> vid?t z k? vrstvy, u n?s ale zat?m neprob?hla digitalizace). >> >> co se t??e propojov?n?, tak ?sp??nost byla n?sleduj?c?: >> Total matched nodes: 1 136 >> Total unmatched nodes - R?IAN: 150, OSM: 15 >> >> z toho mj vypl?v?, ?e pokud jsem nikde neud?lal chybu, tak v dan? oblasti >> je oproti r?ian nav?c 15 adresn?ch bod? a 150 jich chyb? (co? je opravdu >> dost na tak mal? ?zem?, aspo? podle m?). >> >> k p?rov?n? je?t? pozn?mka. to ?e se body spr?rovaly je?t? neznamen?, ?e >> osm obsahuje kompletn? adresy. jak jsem psal jinde, u n?s kompletn? chyb? >> addr:city, sou??st? adresy nen? ani addr:postcode. p?rov?n? prob?h? v >> n?kolika cyklech, nejd??ve podle cel? adresy, nesp?rovan? body se pak >> porovn?vaj? podle ulice a ??sla, a to co zbyde se nakonec porovn? pouze >> podle ??sla. ve v?ech p??padech se je?t? zohled?uje vzd?lenost bod?. pro >> program?tory podrobn?j?? info tady: >> https://github.com/fordfrog/ruian2osm/blob/next_release/src/main/java/com/fordfrog/ruian2osm/AddressNodesMatcher.java >> >> tady je je?t? ?daj o pr?m?rn? vzd?lenosti propojen?ch bod?: >> Average matched node distance: 0,0000046 >> >> v p??loze pos?l?m (snad proleze zip) kompletn? log z bota. uv?tal bych, >> pokud by se n?kdo na ten log pod?val, jestli tam nenajde je?t? n?co >> zaj?mav?ho (n?jak? zjevn? chyby, na co si d?t pozor apod.). stejn? tak, >> pokud budete n?kdo cht?t, abych pustil bota (samoz?ejm? pouze v testovac?m >> re?imu) na n?jak? va?? obl?ben? oblasti, tak mi po?lete bounding box a j? >> v?m po?lu log z bota. >> >> ff >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

6.8.2012 05:04:39 (#10)
gravatar

vrs at email.cz

<vrs at email.cz>
44
Mimochodem zn?te plugin Conflation pro JOSM? http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/Conflation Nem?m s t?m zku?enosti (jsem tu nov?), ale podle popisu to lze pou??t pro poloautomatick? import a slu?ov?n? dat z vn?j??ch datab?z? do OSM. Nap?. pr?v? p?i?azov?n? adres z R?IAN existuj?c?m prvk?m v OSM. Mo?n? to nen? vhodn? na pln? automatick? chod, ale t?eba by to ?lo pou??t na manu?ln? do?i??ov?n?? Jan zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] r?ian bot - prvn? v?sledky test? > Datum: 06.8.2012 16:04:59 > ---------------------------------------- > Ahoj, > > jak ten bot rychl?? Aneb za jak dlouho by zpracoval (pokusn?) celou ?R > - tedy vygeneroval log? > > M??e? ud?lat histogram vzd?lenost? sp?rovan?ch bod?? > > Honza > > > Dne 6. srpna 2012 4:54 Mirek Dlask <dlask.m at gmail.com> napsal(a): > > Je ot?zka, zda nejsou v R?IAN adresn? body dom? bez ?.p. , asi tam budou > > adresn? body rozestav?n?ch dom?. Ty v OSM p?edpokl?d?m nejsou. > > Nebo by se asi zobrazovaly te?ky bez ??sel!? > > > > Bu? zkusit zmen?it box?k na n?jak? gar??e, nebo pr?mysl bez ?.p. , > > nebo SELECT adresn?ch bod? bez ??sel popisn?ch a z?rove? eviden?n?ch, > > jsou-li ... > > > > > > > > 150 je fakt n?jak moc > > > > Mirek > > > > Dne 5. srpna 2012 23:30 Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com> napsal(a): > >> > >> tak jsem dod?lal bota do st?dia, ?e na?te body z osm api a z r?ian db, > >> pokus? se je sp?rovat a vygeneruje n?jak? statistiky. pokud se n?kdo chce > >> pod?vat do k?du, tak je k dispozici na https://github.com/fordfrog/ruian2osm > >> > >> co se t??e na??t?n? bod? z api, tak jsem to omezil na nody, kter? maj? tag > >> addr:housenumber a tag addr:country=CZ (douf?m, ?e adresn? body v ?r maj? > >> aspo? tyto tagy, pokud ne, tak bych to musel ud?lat jinak). > >> > >> pro testy jsem pou?il BOX(14.63 50.55,14.68 50.58). > >> > >> pro p?rov?n? bod? jsem nastavil maxim?ln? povolenou vzd?lenost na 0.005, > >> nicm?n? nejv?t?? vzd?lenost mezi shodn?mi body je 0,0009538 (R?IAN: > >> POINT(14.6562825 50.5617608) CZ, Doksy, H?lkova 890 OSM: POINT(14.6553375 > >> 50.5616313) CZ, null, H?lkova 890, > >> http://maps.fordfrog.com/?zoom=18&lat=50.56166&lon=14.65557&layers=0B0FTF). > >> u tohohle bodu je zaj?mav?, ?e ?daj v k? je jin? ne? ?daj v r?ian (je to > >> vid?t z k? vrstvy, u n?s ale zat?m neprob?hla digitalizace). > >> > >> co se t??e propojov?n?, tak ?sp??nost byla n?sleduj?c?: > >> Total matched nodes: 1 136 > >> Total unmatched nodes - R?IAN: 150, OSM: 15 > >> > >> z toho mj vypl?v?, ?e pokud jsem nikde neud?lal chybu, tak v dan? oblasti > >> je oproti r?ian nav?c 15 adresn?ch bod? a 150 jich chyb? (co? je opravdu > >> dost na tak mal? ?zem?, aspo? podle m?). > >> > >> k p?rov?n? je?t? pozn?mka. to ?e se body spr?rovaly je?t? neznamen?, ?e > >> osm obsahuje kompletn? adresy. jak jsem psal jinde, u n?s kompletn? chyb? > >> addr:city, sou??st? adresy nen? ani addr:postcode. p?rov?n? prob?h? v > >> n?kolika cyklech, nejd??ve podle cel? adresy, nesp?rovan? body se pak > >> porovn?vaj? podle ulice a ??sla, a to co zbyde se nakonec porovn? pouze > >> podle ??sla. ve v?ech p??padech se je?t? zohled?uje vzd?lenost bod?. pro > >> program?tory podrobn?j?? info tady: > >> > https://github.com/fordfrog/ruian2osm/blob/next_release/src/main/java/com/fordfrog/ruian2osm/AddressNodesMatcher.java > >> > >> tady je je?t? ?daj o pr?m?rn? vzd?lenosti propojen?ch bod?: > >> Average matched node distance: 0,0000046 > >> > >> v p??loze pos?l?m (snad proleze zip) kompletn? log z bota. uv?tal bych, > >> pokud by se n?kdo na ten log pod?val, jestli tam nenajde je?t? n?co > >> zaj?mav?ho (n?jak? zjevn? chyby, na co si d?t pozor apod.). stejn? tak, > >> pokud budete n?kdo cht?t, abych pustil bota (samoz?ejm? pouze v testovac?m > >> re?imu) na n?jak? va?? obl?ben? oblasti, tak mi po?lete bounding box a j? > >> v?m po?lu log z bota. > >> > >> ff > >> > >> _______________________________________________ > >> Talk-cz mailing list > >> Talk-cz at openstreetmap.org > >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >> > > > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

6.8.2012 07:07:41 (#11)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
Dne 6.8.2012 16:04, Jan Bilak napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > jak ten bot rychl?? Aneb za jak dlouho by zpracoval (pokusn?) celou ?R > - tedy vygeneroval log?
no, chv?li by mu to asi trvalo, ale v tom nevid?m probl?m. a? budu m?t aspo? trochu jistotu, ?e z toho nepolezou bl?boly, tak to m??u zkusit na cel? ?r. akor?t m?m trochu obavy z toho, ?e ten log bude a? moc velk?. zobrazit citaci
> M??e? ud?lat histogram vzd?lenost? sp?rovan?ch bod??
nad t?mhle u? jsem p?em??lel. zkus?m to rozd?lit po n?jak?ch rozumn?ch intervalech a p?id?m to do t?ch v?stupn?ch statistik. zobrazit citaci
> Honza
ff zobrazit citaci
> > > Dne 6. srpna 2012 4:54 Mirek Dlask <dlask.m at gmail.com> napsal(a): >> Je ot?zka, zda nejsou v R?IAN adresn? body dom? bez ?.p. , asi tam budou >> adresn? body rozestav?n?ch dom?. Ty v OSM p?edpokl?d?m nejsou. >> Nebo by se asi zobrazovaly te?ky bez ??sel!? >> >> Bu? zkusit zmen?it box?k na n?jak? gar??e, nebo pr?mysl bez ?.p. , >> nebo SELECT adresn?ch bod? bez ??sel popisn?ch a z?rove? eviden?n?ch, >> jsou-li ... >> >> >> >> 150 je fakt n?jak moc >> >> Mirek >> >> Dne 5. srpna 2012 23:30 Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com> napsal(a): >>> tak jsem dod?lal bota do st?dia, ?e na?te body z osm api a z r?ian db, >>> pokus? se je sp?rovat a vygeneruje n?jak? statistiky. pokud se n?kdo chce >>> pod?vat do k?du, tak je k dispozici na https://github.com/fordfrog/ruian2osm >>> >>> co se t??e na??t?n? bod? z api, tak jsem to omezil na nody, kter? maj? tag >>> addr:housenumber a tag addr:country=CZ (douf?m, ?e adresn? body v ?r maj? >>> aspo? tyto tagy, pokud ne, tak bych to musel ud?lat jinak). >>> >>> pro testy jsem pou?il BOX(14.63 50.55,14.68 50.58). >>> >>> pro p?rov?n? bod? jsem nastavil maxim?ln? povolenou vzd?lenost na 0.005, >>> nicm?n? nejv?t?? vzd?lenost mezi shodn?mi body je 0,0009538 (R?IAN: >>> POINT(14.6562825 50.5617608) CZ, Doksy, H?lkova 890 OSM: POINT(14.6553375 >>> 50.5616313) CZ, null, H?lkova 890, >>> http://maps.fordfrog.com/?zoom=18&lat=50.56166&lon=14.65557&layers=0B0FTF). >>> u tohohle bodu je zaj?mav?, ?e ?daj v k? je jin? ne? ?daj v r?ian (je to >>> vid?t z k? vrstvy, u n?s ale zat?m neprob?hla digitalizace). >>> >>> co se t??e propojov?n?, tak ?sp??nost byla n?sleduj?c?: >>> Total matched nodes: 1 136 >>> Total unmatched nodes - R?IAN: 150, OSM: 15 >>> >>> z toho mj vypl?v?, ?e pokud jsem nikde neud?lal chybu, tak v dan? oblasti >>> je oproti r?ian nav?c 15 adresn?ch bod? a 150 jich chyb? (co? je opravdu >>> dost na tak mal? ?zem?, aspo? podle m?). >>> >>> k p?rov?n? je?t? pozn?mka. to ?e se body spr?rovaly je?t? neznamen?, ?e >>> osm obsahuje kompletn? adresy. jak jsem psal jinde, u n?s kompletn? chyb? >>> addr:city, sou??st? adresy nen? ani addr:postcode. p?rov?n? prob?h? v >>> n?kolika cyklech, nejd??ve podle cel? adresy, nesp?rovan? body se pak >>> porovn?vaj? podle ulice a ??sla, a to co zbyde se nakonec porovn? pouze >>> podle ??sla. ve v?ech p??padech se je?t? zohled?uje vzd?lenost bod?. pro >>> program?tory podrobn?j?? info tady: >>> https://github.com/fordfrog/ruian2osm/blob/next_release/src/main/java/com/fordfrog/ruian2osm/AddressNodesMatcher.java >>> >>> tady je je?t? ?daj o pr?m?rn? vzd?lenosti propojen?ch bod?: >>> Average matched node distance: 0,0000046 >>> >>> v p??loze pos?l?m (snad proleze zip) kompletn? log z bota. uv?tal bych, >>> pokud by se n?kdo na ten log pod?val, jestli tam nenajde je?t? n?co >>> zaj?mav?ho (n?jak? zjevn? chyby, na co si d?t pozor apod.). stejn? tak, >>> pokud budete n?kdo cht?t, abych pustil bota (samoz?ejm? pouze v testovac?m >>> re?imu) na n?jak? va?? obl?ben? oblasti, tak mi po?lete bounding box a j? >>> v?m po?lu log z bota. >>> >>> ff >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4475 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120806/05d75f0b/attachment.bin>

6.8.2012 07:27:13 (#12)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
v p??loze pos?l?m log z bota. tady pak je?t? v?tah z logy pro ty, kter?m se nebude cht?t zip otev?rat: Loaded 1 632 OSM nodes Loaded 2 044 R?IAN nodes Matching nodes by full address... 0 nodes matched Matching nodes by street... Matched R?IAN node POINT(14.901064 50.4144003) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, Pt?ck? 28/29 and OSM node POINT(14.9009875 50.4211801) CZ, null null, Pt?ck? 28/29 but their distance 0,0067802 is over the limit 0,005 Matched R?IAN node POINT(14.9009205 50.4145706) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, Pt?ck? 295 and OSM node POINT(14.9001738 50.4229025) CZ, null null, Pt?ck? 295 but their distance 0,0083653 is over the limit 0,005 Matched R?IAN node POINT(14.9043758 50.4183866) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, Folprechtova 1259 and OSM node POINT(14.9031463 50.4242688) CZ, null null, Folprechtova 1259 but their distance 0,0060093 is over the limit 0,005 1 398 nodes matched Matching nodes by conscription/provisional number... Matched R?IAN node POINT(14.9063657 50.4280101) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, U stadionu 983 and OSM node POINT(14.919441 50.4385282) CZ, null null, Ji?n? 983 but their distance 0,0167808 is over the limit 0,005 Matched R?IAN node POINT(14.901064 50.4144003) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, Pt?ck? 28/29 and OSM node POINT(14.9009875 50.4211801) CZ, null null, Pt?ck? 28/29 but their distance 0,0067802 is over the limit 0,005 Matched R?IAN node POINT(14.9009205 50.4145706) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, Pt?ck? 295 and OSM node POINT(14.9001738 50.4229025) CZ, null null, Pt?ck? 295 but their distance 0,0083653 is over the limit 0,005 Matched R?IAN node POINT(14.9059945 50.4299041) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, Na Radou?i 1078 and OSM node POINT(14.9109589 50.4126665) CZ, null null, T??da T. G. Masaryka 1078 but their distance 0,0179382 is over the limit 0,005 Matched R?IAN node POINT(14.9043758 50.4183866) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, Folprechtova 1259 and OSM node POINT(14.9031463 50.4242688) CZ, null null, Folprechtova 1259 but their distance 0,0060093 is over the limit 0,005 Matched R?IAN node POINT(14.9091991 50.4195372) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, Palack?ho 1396 and OSM node POINT(14.9130038 50.4308788) CZ, null null, null 1396 but their distance 0,0119628 is over the limit 0,005 202 nodes matched Total matched nodes: 1 600 Total unmatched nodes - R?IAN: 444, OSM: 32 Maximum matched node distance: 0,0023727 (R?IAN: POINT(14.9013315 50.422053) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, Pod skalou 303 OSM: POINT(14.9006775 50.4243338) CZ, null null, Pod Skalou 303) ff Dne 6.8.2012 16:02, Mirek Dlask napsal(a): zobrazit citaci
> Test box na duplicity 14.9 50.44 , 14.92 50.41 > Nen? to cel? MB. > > Kn??most - m?sto kde ?.p. nedostavaj? domy ale dvorky .-) > > http://maps.fordfrog.com/?zoom=18&lat=50.49012&lon=15.03952&layers=B00FFF > > > > Dne 6. srpna 2012 15:27 Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com > <mailto:fordfrog at fordfrog.com>> napsal(a): > > Dne 6.8.2012 15:00, Mirek Dlask napsal(a): >> >> A taky ti mus?me dr?et palce ;-) p?i ?e?en? duplicit adresn?ch >> bod? :-( >> M. Boleslav, Deb? ............... >> Docela by m? zaj?mal po?et. > > kdy?tak mi po?li boudning box pro oblast, kde je hodn? duplicit, a > j? na tom pust?m bota a uvid?me, co z n?j vyleze. > >> Co s nima? Smazat ty vzd?len?j??, co nejd??ve, respektive p?e >> aktualizac?? > > no, jestli se nepletu, tak duplicity se vyfiltruj? t?m botem, > proto?e prvn? bod se namapuje na odpov?daj?c? bod v r?ian, a druh? > bod u? nebude na co namapovat, tak?e zbyde a bot ho bude br?t jako > nadbyte?n? a ur?en? k odstran?n?. > >> U? jsem jednou zmi?oval, ?e na n?kter?ch adresn?ch bodech jsou >> dal?? tagy. >> >> name, amenity, operator, >> http://www.openstreetmap.org/browse/node/1767482902/history >> >> P?ev?st tagy na nov? body, nebo budovy? >> Jinak co jsem na?el, u? jsem p?ed ?asem opravoval. > > taky jsem si toho v?imnul. vzhledem k tomu, ?e bot u bod?, kter? > existuj? v r?ian i v osm, provede aktualizaci bodu v osm, tak ke > ztr?t? informac? nedojde (uprav? pouze adresn? tagy + source). > jin? situace je u duplicit, tam je ot?zka, kter? bod si bot vybere > (aktu?ln? ten bli??? k sou?adnic?m v r?ian) a tam pak m??e doj?t > ke ztr?t? ur?it?ch tag?. asi by se to dalo n?jak o?et?it, nap? ?e > by bot p?id?val v?t?? v?hu bodu, kter? m? v?ce tag?, ale to je > ot?zka, jestli by to nem?lo negativn? vliv na p?rov?n?. na budovy > bych to asi (aspo? v tuhle chv?li) nep?ev?d?l, proto?e budov je v > osm nesrovnateln? m?n? ne? adresn?ch bod?. osobn? ani netu??m, zda > je tohle tagov?n? adresn?ch bod? (amenity apod) ok nebo by se to > m?lo d?lat jinak. > >> V budoucnu bude asi probl?m se jm?ny ulic >> http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=addresses&lon=15.18443&lat=50.46818&zoom=18&opacity=0.97&overlays=buildings,buildings_with_addresses,postal_code,nodes_with_addresses_defined,nodes_with_addresses_interpolated,no_addr_street,street_not_found,interpolation,interpolation_errors,connection_lines,nearest_points,nearest_roads >> >> >> T?m tv?m postupem se vlastn? i aktualizuje n?zev ulice u >> adresn?ho bodu. Ulici na V?clava Havla bude muset p?ejmenovat >> ?lobrda. > > p?esn? tak, bot by m?l zvl?dnout i p?ejmenov?n? ulic na adresn?ch > bodech (ale ne na ulic?ch). ur?it? by nebyl probl?m n?kam > reportovat zm?nu n?zvu ulice (adresy obecn?), aby to pak n?kdo > mohl ru?n? zkontrolovat a zaktualizovat p??padn? souvisej?c? > objekty (n?zev ulice apod). > >> >> Mirek > > ff > >> >> Dne 6. srpna 2012 12:29 Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com >> <mailto:fordfrog at fordfrog.com>> napsal(a): >> >> Dne 6.8.2012 08:05, hanoj napsal(a): >> >> co se t??e na??t?n? bod? z api, tak jsem to omezil na >> nody, kter? maj? tag >> >> addr:housenumber a tag addr:country=CZ (douf?m, ?e adresn? >> body v ?r maj? >> >> aspo? tyto tagy, pokud ne, tak bych to musel ud?lat jinak). >> > *** jak?m zp?sobem budeme pracovat s OSM addr, kter? jsou >> vlo?eny v >> > polygonech budov(building=yes)? P?evedeme tyto addr >> informace p?ed >> > prac? bota na z polygonu body (centroindy polygon?) ? >> >> dob?e ?e se o nich zmi?uje?, na n? jsem ?pln? zapomn?l. >> uprav?m bota >> tak, aby na??tal i adresy z budov. n?sledn? p?i aktualizaci >> by pak bot >> ?daje o adrese z budovy mohl smazat a vytvo?il by nov? >> adresn? bod. >> >> >> pro testy jsem pou?il BOX(14.63 50.55,14.68 50.58). >> >> >> >> pro p?rov?n? bod? jsem nastavil maxim?ln? povolenou >> vzd?lenost na 0.005, >> > *** na prvni pohled mi neni zrejme co je cilem parovani, >> ale v k.u. >> > Tu?any, k.u. Chrlice je b??n? vzd?lenost bod? addr v OSM >> (import z >> > UIR-ADR) v??i WMS CUZK:KM 10 a? 30 metr?, >> >> c?lem p?rov?n? je zjistit, kter? bod z osm odpov?d? kter?mu >> bodu z >> r?ian. na z?klad? toho pak m??e doj?t ze strany bota k >> aktualizaci ji? >> existuj?c?ho bodu m?sto odstran?n? jednoho a vytvo?en? >> druh?ho, tak?e >> dojde k zachov?n? historie. neum?m p?epo??t?vat vzd?lenost ze >> stup?? na >> metry, ale odhadem ten limit 0.005 bude asi tak 500m. ono >> kdy? bota >> pust?m na mal?m ?zem?, tak tenhle parametr nehraje roli, ale >> kdy? bych >> ho pustil na cel? ?r, tak se pot?ebuju vyhnout tomu, aby mi >> p?roval mezi >> sebou body z opa?n?ch kraj? republiky jako shodn? (vzhledem k >> tomu, ?e u >> n?kter?ch adresn?ch bod? v osm chyb? addr:city, tak je to >> mo?n?). takhle >> bot sp?ruje jen body, kter? jsou v od sebe vzd?len? maxim?ln? >> 500m. (v >> p??kladu, kter? jsem uv?d?l v prvn?m mailu, je maxim?ln? >> vzd?lenost dvou >> sp?rovan?ch bod? cca 100m.) >> > h. >> > hanoj >> ff >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org <mailto:Talk-cz at openstreetmap.org> >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org <mailto:Talk-cz at openstreetmap.org> >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org <mailto:Talk-cz at openstreetmap.org> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120806/a455ea29/attachment-0001.html> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: ruian-bot-mb.zip Type: application/zip Size: 51243 bytes Desc: [??dn? popis nen? k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120806/a455ea29/attachment-0001.zip> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4475 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120806/a455ea29/attachment-0001.bin>

7.8.2012 12:46:58 (#13)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
tak jsem p?idal do statistik bota je?t? ten histogram vzd?lenost? sp?rovan?ch bod? a informace o zm?n? n?zvu obce/ulice adresn?ho bodu. tady jsou doksy: http://pastebin.com/M5AwaeFN<http://pastebin.com/jtbpMzdX> tady je ??st mlad? boleslavi a kosmonos: http://pastebin.com/jtbpMzdX ff Dne 6.8.2012 19:27, Miroslav ?ulc napsal(a): zobrazit citaci
> v p??loze pos?l?m log z bota. tady pak je?t? v?tah z logy pro ty, > kter?m se nebude cht?t zip otev?rat: > ...
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120807/ad98d7bc/attachment.html> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4475 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120807/ad98d7bc/attachment.bin>

7.8.2012 12:44:28 (#14)
gravatar

Jakub Sykora

<kubajz at kbx.cz>
614
Dobra prace! Opravdu ocenuju tolik vlozeneho usili. Zda se, ze automaticky import je precijen realny! K Dne 7.8.2012 00:46, Miroslav ?ulc napsal(a): zobrazit citaci
> tak jsem p?idal do statistik bota je?t? ten histogram vzd?lenost? > sp?rovan?ch bod? a informace o zm?n? n?zvu obce/ulice adresn?ho bodu. > > tady jsou doksy: http://pastebin.com/M5AwaeFN<http://pastebin.com/jtbpMzdX> > tady je ??st mlad? boleslavi a kosmonos: http://pastebin.com/jtbpMzdX > > ff > > Dne 6.8.2012 19:27, Miroslav ?ulc napsal(a): >> v p??loze pos?l?m log z bota. tady pak je?t? v?tah z logy pro ty, >> kter?m se nebude cht?t zip otev?rat: >> ... > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

7.8.2012 09:43:19 (#15)
gravatar

Mirek Dlask

<dlask.m at gmail.com>
76
D?ky za hodn? zaj?mav? v?stupy. ?e se li?? OSM od R?IAN nen? p?ekvapen?, ale rozd?l mezi R?IAN a KM je zar??ej?c?. ?ekal bych, ?e pou??vaj? stejn? data, ale zjevn? tomu tak nen?. V?echny body v Doksech, kter? nejsou v R?IAN jsou v KM i OSM Zkou?el jsem dva body z Kosmonos. Tam pro zm?nu jsou v R?IAN, ale v KM jsou dome?ky/chati?ky bez ?p/?e. ?emu nerozum?m. POINT(14.9199488 50.4377038) CZ, 29306 Kosmonosy, Kv?tinov? 979 m? prot?j?ek http://www.openstreetmap.org/browse/node/1238703135/history p?esn? na m?st? jako v KM, tedy na ulici ;-) P?esto, ?e m? prot?j?ek, je v Not matched R?IAN addresses: Znamen? to, ?e je p??li? vzd?len? Nem?l by b?t onen prot?j?ek v Not matched OSM addresses: ? Nebo by byl vymaz?n? Nekonzistence dat vypad? takto Not matched OSM addresses: POINT(14.9130038 50.4308788) CZ, null null, null 1396 Duplicity to selekt? skv?le. Je?t? jeden zaj?mavej bod POINT(14.9097779 50.4360764) CZ, 293 06 null, Na Radou?i 1326 Na n?m je p?ip?chnut? l?k?rna, ??m? nen? vid?t ?p. (docela blb? ne? pro navigace asi OK) http://www.openstreetmap.org/browse/node/1781453132/history Nav?c na stejn? budov? je dal?? nekonzistence http://www.openstreetmap.org/browse/node/1238706528/history Zakon??m pozitivn? zpr?vou. Na t?to budov? je je?t? jeden adresn? bod, kter? je na stejn?m m?st? v OSM, KM i R?IAN. Mirek Dne 6. srpna 2012 19:27 Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com> napsal(a): zobrazit citaci
> v p??loze pos?l?m log z bota. tady pak je?t? v?tah z logy pro ty, kter?m > se nebude cht?t zip otev?rat: > > Loaded 1 632 OSM nodes > Loaded 2 044 R?IAN nodes > Matching nodes by full address... > 0 nodes matched > Matching nodes by street... > Matched R?IAN node POINT(14.901064 50.4144003) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, > Pt?ck? 28/29 and OSM node POINT(14.9009875 50.4211801) CZ, null null, > Pt?ck? 28/29 but their distance 0,0067802 is over the limit 0,005 > Matched R?IAN node POINT(14.9009205 50.4145706) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, > Pt?ck? 295 and OSM node POINT(14.9001738 50.4229025) CZ, null null, Pt?ck? > 295 but their distance 0,0083653 is over the limit 0,005 > Matched R?IAN node POINT(14.9043758 50.4183866) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, > Folprechtova 1259 and OSM node POINT(14.9031463 50.4242688) CZ, null null, > Folprechtova 1259 but their distance 0,0060093 is over the limit 0,005 > 1 398 nodes matched > Matching nodes by conscription/provisional number... > Matched R?IAN node POINT(14.9063657 50.4280101) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, > U stadionu 983 and OSM node POINT(14.919441 50.4385282) CZ, null null, > Ji?n? 983 but their distance 0,0167808 is over the limit 0,005 > Matched R?IAN node POINT(14.901064 50.4144003) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, > Pt?ck? 28/29 and OSM node POINT(14.9009875 50.4211801) CZ, null null, > Pt?ck? 28/29 but their distance 0,0067802 is over the limit 0,005 > Matched R?IAN node POINT(14.9009205 50.4145706) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, > Pt?ck? 295 and OSM node POINT(14.9001738 50.4229025) CZ, null null, Pt?ck? > 295 but their distance 0,0083653 is over the limit 0,005 > Matched R?IAN node POINT(14.9059945 50.4299041) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, > Na Radou?i 1078 and OSM node POINT(14.9109589 50.4126665) CZ, null null, > T??da T. G. Masaryka 1078 but their distance 0,0179382 is over the limit > 0,005 > Matched R?IAN node POINT(14.9043758 50.4183866) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, > Folprechtova 1259 and OSM node POINT(14.9031463 50.4242688) CZ, null null, > Folprechtova 1259 but their distance 0,0060093 is over the limit 0,005 > Matched R?IAN node POINT(14.9091991 50.4195372) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, > Palack?ho 1396 and OSM node POINT(14.9130038 50.4308788) CZ, null null, > null 1396 but their distance 0,0119628 is over the limit 0,005 > 202 nodes matched > Total matched nodes: 1 600 > Total unmatched nodes - R?IAN: 444, OSM: 32 > Maximum matched node distance: 0,0023727 (R?IAN: POINT(14.9013315 > 50.422053) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, Pod skalou 303 OSM: POINT(14.9006775 > 50.4243338) CZ, null null, Pod Skalou 303) > > ff > > > >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120807/fb3c1527/attachment.html>

7.8.2012 09:47:36 (#16)
gravatar

Libor Pechacek

<lpechacek at gmx.com>
68
On Mon 06-08-12 19:27:13, Miroslav ?ulc wrote: [...] zobrazit citaci
> Pt?ck? 28/29 and OSM node POINT(14.9009875 50.4211801) CZ, null null, > Pt?ck? 28/29 but their distance 0,0067802 is over the limit 0,005
A vida! Bod z KM+?UZK importu beznad?jn? mimo, opraven? UIR-ADR je jen o 13 metr? vedle na jin?m dom?. :) Co se t??e Mlad? Boleslavi, duplicity jsem tam vytvo?il j? s t?m, ?e budu brzy m?t skript, kter?m je odstran?m. Inu, skript je od t? doby st?le "skoro hotov?". Jak u? jsem psal d??ve, souhlas?m s nahrazen?m sv?ch import? daty z R?IAN. Tedy tyto body mazat, pokud jsou ve verzi 1 a jsem jejich vlastn?kem. Libor

7.8.2012 09:53:54 (#17)
gravatar

Libor Pechacek

<lpechacek at gmx.com>
68
Ahoj, On Mon 06-08-12 17:04:39, vrs at email.cz wrote: zobrazit citaci
> Mimochodem zn?te plugin Conflation pro JOSM? > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/Conflation > > Nem?m s t?m zku?enosti (jsem tu nov?), ale podle popisu to lze pou??t pro > poloautomatick? import a slu?ov?n? dat z vn?j??ch datab?z? do OSM. Nap?. > pr?v? p?i?azov?n? adres z R?IAN existuj?c?m prvk?m v OSM. Mo?n? to nen? > vhodn? na pln? automatick? chod, ale t?eba by to ?lo pou??t na manu?ln? > do?i??ov?n??
V?noval jsem zat?m zkoum?n? tohoto n?stroje p?ibli?n? p?l hodiny a p?ijde mi pou?iteln?. Nicm?n?, je to mocn? n?stroj a jako takov? je t?eba jej pou??vat s rozumem. Na do?i??ov?n? asi bude vhodn?. Libor zobrazit citaci
> Jan > > > > ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > > Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> > > P?edm?t: Re: [Talk-cz] r?ian bot - prvn? v?sledky test? > > Datum: 06.8.2012 16:04:59 > > ---------------------------------------- > > Ahoj, > > > > jak ten bot rychl?? Aneb za jak dlouho by zpracoval (pokusn?) celou ?R > > - tedy vygeneroval log? > > > > M??e? ud?lat histogram vzd?lenost? sp?rovan?ch bod?? > > > > Honza > > > > > > Dne 6. srpna 2012 4:54 Mirek Dlask <dlask.m at gmail.com> napsal(a): > > > Je ot?zka, zda nejsou v R?IAN adresn? body dom? bez ?.p. , asi tam budou > > > adresn? body rozestav?n?ch dom?. Ty v OSM p?edpokl?d?m nejsou. > > > Nebo by se asi zobrazovaly te?ky bez ??sel!? > > > > > > Bu? zkusit zmen?it box?k na n?jak? gar??e, nebo pr?mysl bez ?.p. , > > > nebo SELECT adresn?ch bod? bez ??sel popisn?ch a z?rove? eviden?n?ch, > > > jsou-li ... > > > > > > > > > > > > 150 je fakt n?jak moc > > > > > > Mirek > > > > > > Dne 5. srpna 2012 23:30 Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com> napsal(a): > > >> > > >> tak jsem dod?lal bota do st?dia, ?e na?te body z osm api a z r?ian db, > > >> pokus? se je sp?rovat a vygeneruje n?jak? statistiky. pokud se n?kdo chce > > >> pod?vat do k?du, tak je k dispozici na https://github.com/fordfrog/ruian2osm > > >> > > >> co se t??e na??t?n? bod? z api, tak jsem to omezil na nody, kter? maj? tag > > >> addr:housenumber a tag addr:country=CZ (douf?m, ?e adresn? body v ?r maj? > > >> aspo? tyto tagy, pokud ne, tak bych to musel ud?lat jinak). > > >> > > >> pro testy jsem pou?il BOX(14.63 50.55,14.68 50.58). > > >> > > >> pro p?rov?n? bod? jsem nastavil maxim?ln? povolenou vzd?lenost na 0.005, > > >> nicm?n? nejv?t?? vzd?lenost mezi shodn?mi body je 0,0009538 (R?IAN: > > >> POINT(14.6562825 50.5617608) CZ, Doksy, H?lkova 890 OSM: POINT(14.6553375 > > >> 50.5616313) CZ, null, H?lkova 890, > > >> http://maps.fordfrog.com/?zoom=18&lat=50.56166&lon=14.65557&layers=0B0FTF). > > >> u tohohle bodu je zaj?mav?, ?e ?daj v k? je jin? ne? ?daj v r?ian (je to > > >> vid?t z k? vrstvy, u n?s ale zat?m neprob?hla digitalizace). > > >> > > >> co se t??e propojov?n?, tak ?sp??nost byla n?sleduj?c?: > > >> Total matched nodes: 1 136 > > >> Total unmatched nodes - R?IAN: 150, OSM: 15 > > >> > > >> z toho mj vypl?v?, ?e pokud jsem nikde neud?lal chybu, tak v dan? oblasti > > >> je oproti r?ian nav?c 15 adresn?ch bod? a 150 jich chyb? (co? je opravdu > > >> dost na tak mal? ?zem?, aspo? podle m?). > > >> > > >> k p?rov?n? je?t? pozn?mka. to ?e se body spr?rovaly je?t? neznamen?, ?e > > >> osm obsahuje kompletn? adresy. jak jsem psal jinde, u n?s kompletn? chyb? > > >> addr:city, sou??st? adresy nen? ani addr:postcode. p?rov?n? prob?h? v > > >> n?kolika cyklech, nejd??ve podle cel? adresy, nesp?rovan? body se pak > > >> porovn?vaj? podle ulice a ??sla, a to co zbyde se nakonec porovn? pouze > > >> podle ??sla. ve v?ech p??padech se je?t? zohled?uje vzd?lenost bod?. pro > > >> program?tory podrobn?j?? info tady: > > >> > > https://github.com/fordfrog/ruian2osm/blob/next_release/src/main/java/com/fordfrog/ruian2osm/AddressNodesMatcher.java > > >> > > >> tady je je?t? ?daj o pr?m?rn? vzd?lenosti propojen?ch bod?: > > >> Average matched node distance: 0,0000046 > > >> > > >> v p??loze pos?l?m (snad proleze zip) kompletn? log z bota. uv?tal bych, > > >> pokud by se n?kdo na ten log pod?val, jestli tam nenajde je?t? n?co > > >> zaj?mav?ho (n?jak? zjevn? chyby, na co si d?t pozor apod.). stejn? tak, > > >> pokud budete n?kdo cht?t, abych pustil bota (samoz?ejm? pouze v testovac?m > > >> re?imu) na n?jak? va?? obl?ben? oblasti, tak mi po?lete bounding box a j? > > >> v?m po?lu log z bota. > > >> > > >> ff > > >> > > >> _______________________________________________ > > >> Talk-cz mailing list > > >> Talk-cz at openstreetmap.org > > >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >> > > > > > > > > > _______________________________________________ > > > Talk-cz mailing list > > > Talk-cz at openstreetmap.org > > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
--

7.8.2012 10:17:11 (#18)
gravatar

Mirek Dlask

<dlask.m at gmail.com>
76
Jestli jsem spr?vn? pochopil, chce ff ty bli??? body posunout (bude-li t?eba) a vymazat se budou muset ty vzd?len?j??, z p?edchoz?ho importu. http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/1964311 Mirek Dne 7. srpna 2012 21:47 Libor Pechacek <lpechacek at gmx.com> napsal(a): zobrazit citaci
> On Mon 06-08-12 19:27:13, Miroslav ?ulc wrote: > [...] > > Pt?ck? 28/29 and OSM node POINT(14.9009875 50.4211801) CZ, null null, > > Pt?ck? 28/29 but their distance 0,0067802 is over the limit 0,005 > > A vida! Bod z KM+?UZK importu beznad?jn? mimo, opraven? UIR-ADR je jen o > 13 > metr? vedle na jin?m dom?. :) > > Co se t??e Mlad? Boleslavi, duplicity jsem tam vytvo?il j? s t?m, ?e budu > brzy > m?t skript, kter?m je odstran?m. Inu, skript je od t? doby st?le "skoro > hotov?". > > Jak u? jsem psal d??ve, souhlas?m s nahrazen?m sv?ch import? daty z R?IAN. > Tedy tyto body mazat, pokud jsou ve verzi 1 a jsem jejich vlastn?kem. > > Libor > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120807/515e9259/attachment.html>

7.8.2012 10:26:28 (#19)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
aktu?ln? je to tak, ?e bot se v?dycky sna?? nap?rovat osm bod na nejbli??? r?ian bod. te? m? ale napad?, ?e z?le?? na po?ad? bod? v osm. pokud bude v exportu z osm nejd??v vzd?len?j?? bod (a ten bude do vzd?lenosti 0.005) a pak ten bli???, tak se na sebe nap?ruj? body vzd?len?j??. budu to muset oto?it, aby se p?rovaly r?ian body na osm body a ne osm body na r?ian body jak je to te?, proto?e v r?ian by duplicity b?t nem?ly. ff Dne 7.8.2012 22:17, Mirek Dlask napsal(a): zobrazit citaci
> Jestli jsem spr?vn? pochopil, chce ff ty bli??? body posunout (bude-li > t?eba) a vymazat se budou muset ty vzd?len?j??, z p?edchoz?ho importu. > > http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/1964311 > > Mirek > > Dne 7. srpna 2012 21:47 Libor Pechacek <lpechacek at gmx.com > <mailto:lpechacek at gmx.com>> napsal(a): > > On Mon 06-08-12 19:27:13, Miroslav ?ulc wrote: > [...] > > Pt?ck? 28/29 and OSM node POINT(14.9009875 50.4211801) CZ, null > null, > > Pt?ck? 28/29 but their distance 0,0067802 is over the limit 0,005 > > A vida! Bod z KM+?UZK importu beznad?jn? mimo, opraven? UIR-ADR > je jen o 13 > metr? vedle na jin?m dom?. :) > > Co se t??e Mlad? Boleslavi, duplicity jsem tam vytvo?il j? s t?m, > ?e budu brzy > m?t skript, kter?m je odstran?m. Inu, skript je od t? doby st?le > "skoro > hotov?". > > Jak u? jsem psal d??ve, souhlas?m s nahrazen?m sv?ch import? daty > z R?IAN. > Tedy tyto body mazat, pokud jsou ve verzi 1 a jsem jejich vlastn?kem. > > Libor > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org <mailto:Talk-cz at openstreetmap.org> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120807/08d0090e/attachment-0001.html> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4475 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120807/08d0090e/attachment-0001.bin>

7.8.2012 11:13:56 (#20)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
Dne 7.8.2012 21:43, Mirek Dlask napsal(a): zobrazit citaci
> D?ky za hodn? zaj?mav? v?stupy.
d?ky za skv?lou anal?zu. d?ky n? jsem narazil na dal?? probl?my, kter? jsem p?ehl?dnul a je pot?eba je vy?e?it. zobrazit citaci
> > ?e se li?? OSM od R?IAN nen? p?ekvapen?, ale rozd?l mezi R?IAN a KM je > zar??ej?c?. ?ekal bych, ?e pou??vaj? stejn? data, ale zjevn? tomu tak > nen?. > > V?echny body v Doksech, kter? nejsou v R?IAN jsou v KM i OSM
hledal jsem, kde je probl?m, a na?el jsem p???inu. v r?ian je celkem 205488 adresn?ch bod? (z celkov?ch 2915347), kter? nemaj? definovan? sou?adnice. z toho vypl?v?, ?e kdy? ud?l?m do db dotaz na ur?it? bounding box, tak tyhle ve v?sledn?m seznamu chyb?. je ot?zka, jak tohle po?e?it. osm definice adresn?ho bodu typu POINT(14.6523938 50.5632938) CZ, null null, null 948 nen? z adresn?ho hlediska moc jednozna?n? :-) nicm?n? z r?ian db by m?lo j?t vyt?hnout, v jak? obci se bod nach?z? (podle osm sou?adnic), tak?e bych m?l dostat identifikaci obec - ??slo. s t?m u? by m?lo b?t ve v?t?in? p??pad? asi mo?n? body jednozna?n? nap?rovat. zobrazit citaci
> Zkou?el jsem dva body z Kosmonos. Tam pro zm?nu jsou v R?IAN, ale v KM > jsou dome?ky/chati?ky bez ?p/?e.
a jak je to na webu ??zk v nahl??en? do k?? zobrazit citaci
> ?emu nerozum?m. > POINT(14.9199488 50.4377038) CZ, 29306 Kosmonosy, Kv?tinov? 979 m? > prot?j?ek > http://www.openstreetmap.org/browse/node/1238703135/history p?esn? na > m?st? jako v KM, tedy na ulici ;-) > P?esto, ?e m? prot?j?ek, je v Not matched R?IAN addresses: > Znamen? to, ?e je p??li? vzd?len? > Nem?l by b?t onen prot?j?ek v Not matched OSM addresses: ? > Nebo by byl vymaz?n?
tady je probl?m v bounding boxu. jeliko? jsme definovali bounding box jako BOX(14.9 50.41,14.92 50.44) a bod z osm je mimo n?j (50.4375975, *14.9201675*), tak se body nepotkaly (export z osm api mi bod nedal, proto?e je mimo bbox). v praxi by bot nejd??v na?etl body z cel? ?r (z osm i z r?ian db), tak?e k tomuhle probl?mu by doj?t nem?lo. zobrazit citaci
> Nekonzistence dat vypad? takto > Not matched OSM addresses: > POINT(14.9130038 50.4308788) CZ, null null, null 1396 > > Duplicity to selekt? skv?le.
jak jsem psal jinde, budu muset je?t? upravit p?rov?n?, aby se v?dy p?rovaly nejbli??? body. te? to z?le?? na po?ad? bod? v osm. tj pokud maj? oba duplicitn? body stejn? adresn? informace a vzd?len?j?? bod je v exportu z osm api p?ed bli???m, tak se r?ian bod sp?ruje s t?m vzd?len?j??m. ta ?prava ale nebude m?t vliv na body, kter? jsou sice duplicitn?, ale kvalitativn? rozd?ln?. tj pokud jeden z duplicitn?ch bod? m? nap?. nav?c spr?vn? ulici a druh? ne, tak se na r?ian bod nap?ruje prvn? bod, i kdyby byl d?l ne? ten bez ulice. zobrazit citaci
> > Je?t? jeden zaj?mavej bod > POINT(14.9097779 50.4360764) CZ, 293 06 null, Na Radou?i 1326 > Na n?m je p?ip?chnut? l?k?rna, ??m? nen? vid?t ?p. (docela blb? ne? > pro navigace asi OK) > http://www.openstreetmap.org/browse/node/1781453132/history >
z pohledu renderov?n? amenity p??mo na adresn?m bod? asi nen? zrovna ide?ln?. dal?? probl?m ur?it? nast?v? v p??pad?, kdy je na adrese v?c r?zn?ch amenity, ale namapovat jde t?mhle zp?sobem jen jedna. na druhou stranu je z toho naprosto z?ejm? adresa dan?ho amenity. jak se tohle v praxi ?e??, aby amenity m?lo i adresu ale sou?asn? nebylo adresn?m bodem? bot by eventueln? mohl z bod? extrahovat amenity a posunout je t?eba o metr, aby nedoch?zelo k tomuhle jevu. pokud ov?em budeme cht?t. zobrazit citaci
> Nav?c na stejn? budov? je dal?? nekonzistence > http://www.openstreetmap.org/browse/node/1238706528/history > > Zakon??m pozitivn? zpr?vou. > Na t?to budov? je je?t? jeden adresn? bod, kter? je na stejn?m m?st? v > OSM, KM i R?IAN. > > > Mirek
ff zobrazit citaci
> > Dne 6. srpna 2012 19:27 Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com > <mailto:fordfrog at fordfrog.com>> napsal(a): > > v p??loze pos?l?m log z bota. tady pak je?t? v?tah z logy pro ty, > kter?m se nebude cht?t zip otev?rat: > > Loaded 1 632 OSM nodes > Loaded 2 044 R?IAN nodes > Matching nodes by full address... > 0 nodes matched > Matching nodes by street... > Matched R?IAN node POINT(14.901064 50.4144003) CZ, 29301 Mlad? > Boleslav, Pt?ck? 28/29 and OSM node POINT(14.9009875 50.4211801) > CZ, null null, Pt?ck? 28/29 but their distance 0,0067802 is over > the limit 0,005 > Matched R?IAN node POINT(14.9009205 50.4145706) CZ, 29301 Mlad? > Boleslav, Pt?ck? 295 and OSM node POINT(14.9001738 50.4229025) CZ, > null null, Pt?ck? 295 but their distance 0,0083653 is over the > limit 0,005 > Matched R?IAN node POINT(14.9043758 50.4183866) CZ, 29301 Mlad? > Boleslav, Folprechtova 1259 and OSM node POINT(14.9031463 > 50.4242688) CZ, null null, Folprechtova 1259 but their distance > 0,0060093 is over the limit 0,005 > 1 398 nodes matched > Matching nodes by conscription/provisional number... > Matched R?IAN node POINT(14.9063657 50.4280101) CZ, 29301 Mlad? > Boleslav, U stadionu 983 and OSM node POINT(14.919441 50.4385282) > CZ, null null, Ji?n? 983 but their distance 0,0167808 is over the > limit 0,005 > Matched R?IAN node POINT(14.901064 50.4144003) CZ, 29301 Mlad? > Boleslav, Pt?ck? 28/29 and OSM node POINT(14.9009875 50.4211801) > CZ, null null, Pt?ck? 28/29 but their distance 0,0067802 is over > the limit 0,005 > Matched R?IAN node POINT(14.9009205 50.4145706) CZ, 29301 Mlad? > Boleslav, Pt?ck? 295 and OSM node POINT(14.9001738 50.4229025) CZ, > null null, Pt?ck? 295 but their distance 0,0083653 is over the > limit 0,005 > Matched R?IAN node POINT(14.9059945 50.4299041) CZ, 29301 Mlad? > Boleslav, Na Radou?i 1078 and OSM node POINT(14.9109589 > 50.4126665) CZ, null null, T??da T. G. Masaryka 1078 but their > distance 0,0179382 is over the limit 0,005 > Matched R?IAN node POINT(14.9043758 50.4183866) CZ, 29301 Mlad? > Boleslav, Folprechtova 1259 and OSM node POINT(14.9031463 > 50.4242688) CZ, null null, Folprechtova 1259 but their distance > 0,0060093 is over the limit 0,005 > Matched R?IAN node POINT(14.9091991 50.4195372) CZ, 29301 Mlad? > Boleslav, Palack?ho 1396 and OSM node POINT(14.9130038 50.4308788) > CZ, null null, null 1396 but their distance 0,0119628 is over the > limit 0,005 > 202 nodes matched > Total matched nodes: 1 600 > Total unmatched nodes - R?IAN: 444, OSM: 32 > Maximum matched node distance: 0,0023727 (R?IAN: POINT(14.9013315 > 50.422053) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, Pod skalou 303 OSM: > POINT(14.9006775 50.4243338) CZ, null null, Pod Skalou 303) > > ff > > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120807/2138ca15/attachment-0001.html> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4475 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120807/2138ca15/attachment-0001.bin>

7.8.2012 11:50:12 (#21)
gravatar

Mirek Dlask

<dlask.m at gmail.com>
76
Chajdy jsou na webu OK. * Defini?n? bod adresn?ho m?sta ID 1857484 FID 80901527 DOMOVNICISLO 102 TYPDOMCISLA 2 ORIENTACNICISLO PARCELNICISLO 1575 PARCELAPODLOMENI 4 DRUHPARCCISLA 2 KODKATASTRU 669857 NAZEVULICE NAZEVOBCE KOSMONOSY IDOB 1030274321 CUZKBUD_ID 0 IDADR 30019308531 ULICE_ID PSC 29306 CASTOBCE Kosmonosy Defini?n? bod adresn?ho m?sta ID 2655618 FID 22030160 DOMOVNICISLO 175 TYPDOMCISLA 2 ORIENTACNICISLO PARCELNICISLO 1575 PARCELAPODLOMENI 13 DRUHPARCCISLA 2 KODKATASTRU 669857 NAZEVULICE NAZEVOBCE KOSMONOSY IDOB 1030275327 CUZKBUD_ID 373189207 IDADR 30015238474 ULICE_ID PSC 29306 CASTOBCE Kosmonosy Je?t? jsem narazil na jeden probl?m - dv? skoro stejn? ?p. Mlad? Boleslav, Hwiezdoslavova 699/11 Mlad? Boleslav, t?. V?clava Klementa 699 N?m asi nevad?... A? nejsem Boleslav?k, n?jak moc se v n? posledn? dobou r?pu ;-) Mirek * Dne 7. srpna 2012 23:13 Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Dne 7.8.2012 21:43, Mirek Dlask napsal(a): > > D?ky za hodn? zaj?mav? v?stupy. > > > d?ky za skv?lou anal?zu. d?ky n? jsem narazil na dal?? probl?my, kter? > jsem p?ehl?dnul a je pot?eba je vy?e?it. > > > ?e se li?? OSM od R?IAN nen? p?ekvapen?, ale rozd?l mezi R?IAN a KM je > zar??ej?c?. ?ekal bych, ?e pou??vaj? stejn? data, ale zjevn? tomu tak nen?. > > V?echny body v Doksech, kter? nejsou v R?IAN jsou v KM i OSM > > > hledal jsem, kde je probl?m, a na?el jsem p???inu. v r?ian je celkem > 205488 adresn?ch bod? (z celkov?ch 2915347), kter? nemaj? definovan? > sou?adnice. z toho vypl?v?, ?e kdy? ud?l?m do db dotaz na ur?it? bounding > box, tak tyhle ve v?sledn?m seznamu chyb?. > > je ot?zka, jak tohle po?e?it. osm definice adresn?ho bodu typu POINT(14.6523938 > 50.5632938) CZ, null null, null 948 nen? z adresn?ho hlediska moc > jednozna?n? :-) nicm?n? z r?ian db by m?lo j?t vyt?hnout, v jak? obci se > bod nach?z? (podle osm sou?adnic), tak?e bych m?l dostat identifikaci obec > - ??slo. s t?m u? by m?lo b?t ve v?t?in? p??pad? asi mo?n? body jednozna?n? > nap?rovat. > > Zkou?el jsem dva body z Kosmonos. Tam pro zm?nu jsou v R?IAN, ale v KM > jsou dome?ky/chati?ky bez ?p/?e. > > > a jak je to na webu ??zk v nahl??en? do k?? > > ?emu nerozum?m. > POINT(14.9199488 50.4377038) CZ, 29306 Kosmonosy, Kv?tinov? 979 m? > prot?j?ek > http://www.openstreetmap.org/browse/node/1238703135/history p?esn? na > m?st? jako v KM, tedy na ulici ;-) > P?esto, ?e m? prot?j?ek, je v Not matched R?IAN addresses: > Znamen? to, ?e je p??li? vzd?len? > Nem?l by b?t onen prot?j?ek v Not matched OSM addresses: ? > Nebo by byl vymaz?n? > > > tady je probl?m v bounding boxu. jeliko? jsme definovali bounding box jako BOX(14.9 > 50.41,14.92 50.44) a bod z osm je mimo n?j (50.4375975, *14.9201675*), > tak se body nepotkaly (export z osm api mi bod nedal, proto?e je mimo > bbox). v praxi by bot nejd??v na?etl body z cel? ?r (z osm i z r?ian db), > tak?e k tomuhle probl?mu by doj?t nem?lo. > > Nekonzistence dat vypad? takto > Not matched OSM addresses: > POINT(14.9130038 50.4308788) CZ, null null, null 1396 > > Duplicity to selekt? skv?le. > > > jak jsem psal jinde, budu muset je?t? upravit p?rov?n?, aby se v?dy > p?rovaly nejbli??? body. te? to z?le?? na po?ad? bod? v osm. tj pokud maj? > oba duplicitn? body stejn? adresn? informace a vzd?len?j?? bod je v exportu > z osm api p?ed bli???m, tak se r?ian bod sp?ruje s t?m vzd?len?j??m. ta > ?prava ale nebude m?t vliv na body, kter? jsou sice duplicitn?, ale > kvalitativn? rozd?ln?. tj pokud jeden z duplicitn?ch bod? m? nap?. nav?c > spr?vn? ulici a druh? ne, tak se na r?ian bod nap?ruje prvn? bod, i kdyby > byl d?l ne? ten bez ulice. > > > Je?t? jeden zaj?mavej bod > POINT(14.9097779 50.4360764) CZ, 293 06 null, Na Radou?i 1326 > Na n?m je p?ip?chnut? l?k?rna, ??m? nen? vid?t ?p. (docela blb? ne? pro > navigace asi OK) > http://www.openstreetmap.org/browse/node/1781453132/history > > > z pohledu renderov?n? amenity p??mo na adresn?m bod? asi nen? zrovna > ide?ln?. dal?? probl?m ur?it? nast?v? v p??pad?, kdy je na adrese v?c > r?zn?ch amenity, ale namapovat jde t?mhle zp?sobem jen jedna. na druhou > stranu je z toho naprosto z?ejm? adresa dan?ho amenity. jak se tohle v > praxi ?e??, aby amenity m?lo i adresu ale sou?asn? nebylo adresn?m bodem? > bot by eventueln? mohl z bod? extrahovat amenity a posunout je t?eba o > metr, aby nedoch?zelo k tomuhle jevu. pokud ov?em budeme cht?t. > > Nav?c na stejn? budov? je dal?? nekonzistence > http://www.openstreetmap.org/browse/node/1238706528/history > > Zakon??m pozitivn? zpr?vou. > Na t?to budov? je je?t? jeden adresn? bod, kter? je na stejn?m m?st? v > OSM, KM i R?IAN. > > > Mirek > > > ff > > > Dne 6. srpna 2012 19:27 Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com> napsal(a): > >> v p??loze pos?l?m log z bota. tady pak je?t? v?tah z logy pro ty, kter?m >> se nebude cht?t zip otev?rat: >> >> Loaded 1 632 OSM nodes >> Loaded 2 044 R?IAN nodes >> Matching nodes by full address... >> 0 nodes matched >> Matching nodes by street... >> Matched R?IAN node POINT(14.901064 50.4144003) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, >> Pt?ck? 28/29 and OSM node POINT(14.9009875 50.4211801) CZ, null null, >> Pt?ck? 28/29 but their distance 0,0067802 is over the limit 0,005 >> Matched R?IAN node POINT(14.9009205 50.4145706) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, >> Pt?ck? 295 and OSM node POINT(14.9001738 50.4229025) CZ, null null, Pt?ck? >> 295 but their distance 0,0083653 is over the limit 0,005 >> Matched R?IAN node POINT(14.9043758 50.4183866) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, >> Folprechtova 1259 and OSM node POINT(14.9031463 50.4242688) CZ, null null, >> Folprechtova 1259 but their distance 0,0060093 is over the limit 0,005 >> 1 398 nodes matched >> Matching nodes by conscription/provisional number... >> Matched R?IAN node POINT(14.9063657 50.4280101) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, >> U stadionu 983 and OSM node POINT(14.919441 50.4385282) CZ, null null, >> Ji?n? 983 but their distance 0,0167808 is over the limit 0,005 >> Matched R?IAN node POINT(14.901064 50.4144003) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, >> Pt?ck? 28/29 and OSM node POINT(14.9009875 50.4211801) CZ, null null, >> Pt?ck? 28/29 but their distance 0,0067802 is over the limit 0,005 >> Matched R?IAN node POINT(14.9009205 50.4145706) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, >> Pt?ck? 295 and OSM node POINT(14.9001738 50.4229025) CZ, null null, Pt?ck? >> 295 but their distance 0,0083653 is over the limit 0,005 >> Matched R?IAN node POINT(14.9059945 50.4299041) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, >> Na Radou?i 1078 and OSM node POINT(14.9109589 50.4126665) CZ, null null, >> T??da T. G. Masaryka 1078 but their distance 0,0179382 is over the limit >> 0,005 >> Matched R?IAN node POINT(14.9043758 50.4183866) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, >> Folprechtova 1259 and OSM node POINT(14.9031463 50.4242688) CZ, null null, >> Folprechtova 1259 but their distance 0,0060093 is over the limit 0,005 >> Matched R?IAN node POINT(14.9091991 50.4195372) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, >> Palack?ho 1396 and OSM node POINT(14.9130038 50.4308788) CZ, null null, >> null 1396 but their distance 0,0119628 is over the limit 0,005 >> 202 nodes matched >> Total matched nodes: 1 600 >> Total unmatched nodes - R?IAN: 444, OSM: 32 >> Maximum matched node distance: 0,0023727 (R?IAN: POINT(14.9013315 >> 50.422053) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, Pod skalou 303 OSM: POINT(14.9006775 >> 50.4243338) CZ, null null, Pod Skalou 303) >> >> ff >> >> >> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing listTalk-cz at openstreetmap.orghttp://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120807/2295cf92/attachment-0001.html>

20.8.2012 07:36:02 (#22)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
537
Dne 7.8.2012 23:13, Miroslav ?ulc napsal(a): zobrazit citaci
> Dne 7.8.2012 21:43, Mirek Dlask napsal(a): >> D?ky za hodn? zaj?mav? v?stupy. > > d?ky za skv?lou anal?zu. d?ky n? jsem narazil na dal?? probl?my, kter? > jsem p?ehl?dnul a je pot?eba je vy?e?it. > >> >> ?e se li?? OSM od R?IAN nen? p?ekvapen?, ale rozd?l mezi R?IAN a KM >> je zar??ej?c?. ?ekal bych, ?e pou??vaj? stejn? data, ale zjevn? tomu >> tak nen?. >> >> V?echny body v Doksech, kter? nejsou v R?IAN jsou v KM i OSM > > hledal jsem, kde je probl?m, a na?el jsem p???inu. v r?ian je celkem > 205488 adresn?ch bod? (z celkov?ch 2915347), kter? nemaj? definovan? > sou?adnice. z toho vypl?v?, ?e kdy? ud?l?m do db dotaz na ur?it? > bounding box, tak tyhle ve v?sledn?m seznamu chyb?. > > je ot?zka, jak tohle po?e?it. osm definice adresn?ho bodu typu > POINT(14.6523938 50.5632938) CZ, null null, null 948 nen? z adresn?ho > hlediska moc jednozna?n? :-) nicm?n? z r?ian db by m?lo j?t vyt?hnout, > v jak? obci se bod nach?z? (podle osm sou?adnic), tak?e bych m?l > dostat identifikaci obec - ??slo. s t?m u? by m?lo b?t ve v?t?in? > p??pad? asi mo?n? body jednozna?n? nap?rovat.
Vidis, tohle je jeden z duvodu, proc sem proti mazani cehokoli. Mimochodem, patri ty adresy (bez tech souradnic) nejakym budovam se souradnicemi? Bylo by zajimavy z toho vytahnout nejaky pocet. zobrazit citaci
> >> Zkou?el jsem dva body z Kosmonos. Tam pro zm?nu jsou v R?IAN, ale v >> KM jsou dome?ky/chati?ky bez ?p/?e. > > a jak je to na webu ??zk v nahl??en? do k?? > >> ?emu nerozum?m. >> POINT(14.9199488 50.4377038) CZ, 29306 Kosmonosy, Kv?tinov? 979 m? >> prot?j?ek >> http://www.openstreetmap.org/browse/node/1238703135/history p?esn? na >> m?st? jako v KM, tedy na ulici ;-) >> P?esto, ?e m? prot?j?ek, je v Not matched R?IAN addresses: >> Znamen? to, ?e je p??li? vzd?len? >> Nem?l by b?t onen prot?j?ek v Not matched OSM addresses: ? >> Nebo by byl vymaz?n? > > tady je probl?m v bounding boxu. jeliko? jsme definovali bounding box > jako BOX(14.9 50.41,14.92 50.44) a bod z osm je mimo n?j (50.4375975, > *14.9201675*), tak se body nepotkaly (export z osm api mi bod nedal, > proto?e je mimo bbox). v praxi by bot nejd??v na?etl body z cel? ?r (z > osm i z r?ian db), tak?e k tomuhle probl?mu by doj?t nem?lo. > >> Nekonzistence dat vypad? takto >> Not matched OSM addresses: >> POINT(14.9130038 50.4308788) CZ, null null, null 1396 >> >> Duplicity to selekt? skv?le. > > jak jsem psal jinde, budu muset je?t? upravit p?rov?n?, aby se v?dy > p?rovaly nejbli??? body. te? to z?le?? na po?ad? bod? v osm. tj pokud > maj? oba duplicitn? body stejn? adresn? informace a vzd?len?j?? bod je > v exportu z osm api p?ed bli???m, tak se r?ian bod sp?ruje s t?m > vzd?len?j??m. ta ?prava ale nebude m?t vliv na body, kter? jsou sice > duplicitn?, ale kvalitativn? rozd?ln?. tj pokud jeden z duplicitn?ch > bod? m? nap?. nav?c spr?vn? ulici a druh? ne, tak se na r?ian bod > nap?ruje prvn? bod, i kdyby byl d?l ne? ten bez ulice. > >> >> Je?t? jeden zaj?mavej bod >> POINT(14.9097779 50.4360764) CZ, 293 06 null, Na Radou?i 1326 >> Na n?m je p?ip?chnut? l?k?rna, ??m? nen? vid?t ?p. (docela blb? ne? >> pro navigace asi OK) >> http://www.openstreetmap.org/browse/node/1781453132/history >> > > z pohledu renderov?n? amenity p??mo na adresn?m bod? asi nen? zrovna > ide?ln?. dal?? probl?m ur?it? nast?v? v p??pad?, kdy je na adrese v?c > r?zn?ch amenity, ale namapovat jde t?mhle zp?sobem jen jedna. na > druhou stranu je z toho naprosto z?ejm? adresa dan?ho amenity. jak se > tohle v praxi ?e??, aby amenity m?lo i adresu ale sou?asn? nebylo > adresn?m bodem? bot by eventueln? mohl z bod? extrahovat amenity a > posunout je t?eba o metr, aby nedoch?zelo k tomuhle jevu. pokud ov?em > budeme cht?t.
Da se to v praxi i s adresou na budovu - dalsi duvod proc preferovat adresu na budove, kam logicky patri. Amo, pokud je v budove vice, daj se dalsi body do ni. Ale prevazne ma budova jako takova nejaky primarni ucel. Jinak, pokud mas na budeove amenity, renederuje se ta prednostne pred adresou, ale vyheldavanim to samozrejme najdes a zaroven mas informaci, ze toto patri teto budove. zobrazit citaci
> >> Nav?c na stejn? budov? je dal?? nekonzistence >> http://www.openstreetmap.org/browse/node/1238706528/history >> >> Zakon??m pozitivn? zpr?vou. >> Na t?to budov? je je?t? jeden adresn? bod, kter? je na stejn?m m?st? >> v OSM, KM i R?IAN. >> >> >> Mirek > > ff > >> >> Dne 6. srpna 2012 19:27 Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com >> <mailto:fordfrog at fordfrog.com>> napsal(a): >> >> v p??loze pos?l?m log z bota. tady pak je?t? v?tah z logy pro ty, >> kter?m se nebude cht?t zip otev?rat: >> >> Loaded 1 632 OSM nodes >> Loaded 2 044 R?IAN nodes >> Matching nodes by full address... >> 0 nodes matched >> Matching nodes by street... >> Matched R?IAN node POINT(14.901064 50.4144003) CZ, 29301 Mlad? >> Boleslav, Pt?ck? 28/29 and OSM node POINT(14.9009875 50.4211801) >> CZ, null null, Pt?ck? 28/29 but their distance 0,0067802 is over >> the limit 0,005 >> Matched R?IAN node POINT(14.9009205 50.4145706) CZ, 29301 Mlad? >> Boleslav, Pt?ck? 295 and OSM node POINT(14.9001738 50.4229025) >> CZ, null null, Pt?ck? 295 but their distance 0,0083653 is over >> the limit 0,005 >> Matched R?IAN node POINT(14.9043758 50.4183866) CZ, 29301 Mlad? >> Boleslav, Folprechtova 1259 and OSM node POINT(14.9031463 >> 50.4242688) CZ, null null, Folprechtova 1259 but their distance >> 0,0060093 is over the limit 0,005 >> 1 398 nodes matched >> Matching nodes by conscription/provisional number... >> Matched R?IAN node POINT(14.9063657 50.4280101) CZ, 29301 Mlad? >> Boleslav, U stadionu 983 and OSM node POINT(14.919441 50.4385282) >> CZ, null null, Ji?n? 983 but their distance 0,0167808 is over the >> limit 0,005 >> Matched R?IAN node POINT(14.901064 50.4144003) CZ, 29301 Mlad? >> Boleslav, Pt?ck? 28/29 and OSM node POINT(14.9009875 50.4211801) >> CZ, null null, Pt?ck? 28/29 but their distance 0,0067802 is over >> the limit 0,005 >> Matched R?IAN node POINT(14.9009205 50.4145706) CZ, 29301 Mlad? >> Boleslav, Pt?ck? 295 and OSM node POINT(14.9001738 50.4229025) >> CZ, null null, Pt?ck? 295 but their distance 0,0083653 is over >> the limit 0,005 >> Matched R?IAN node POINT(14.9059945 50.4299041) CZ, 29301 Mlad? >> Boleslav, Na Radou?i 1078 and OSM node POINT(14.9109589 >> 50.4126665) CZ, null null, T??da T. G. Masaryka 1078 but their >> distance 0,0179382 is over the limit 0,005 >> Matched R?IAN node POINT(14.9043758 50.4183866) CZ, 29301 Mlad? >> Boleslav, Folprechtova 1259 and OSM node POINT(14.9031463 >> 50.4242688) CZ, null null, Folprechtova 1259 but their distance >> 0,0060093 is over the limit 0,005 >> Matched R?IAN node POINT(14.9091991 50.4195372) CZ, 29301 Mlad? >> Boleslav, Palack?ho 1396 and OSM node POINT(14.9130038 >> 50.4308788) CZ, null null, null 1396 but their distance 0,0119628 >> is over the limit 0,005 >> 202 nodes matched >> Total matched nodes: 1 600 >> Total unmatched nodes - R?IAN: 444, OSM: 32 >> Maximum matched node distance: 0,0023727 (R?IAN: POINT(14.9013315 >> 50.422053) CZ, 29301 Mlad? Boleslav, Pod skalou 303 OSM: >> POINT(14.9006775 50.4243338) CZ, null null, Pod Skalou 303) >> >> ff >> >> >> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120820/721dbe47/attachment-0001.html>

20.8.2012 09:54:38 (#23)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
Dne 20.8.2012 19:36, jzvc napsal(a): zobrazit citaci
> Dne 7.8.2012 23:13, Miroslav ?ulc napsal(a): >> Dne 7.8.2012 21:43, Mirek Dlask napsal(a): >>> ?e se li?? OSM od R?IAN nen? p?ekvapen?, ale rozd?l mezi R?IAN a KM >>> je zar??ej?c?. ?ekal bych, ?e pou??vaj? stejn? data, ale zjevn? tomu >>> tak nen?. >>> >>> V?echny body v Doksech, kter? nejsou v R?IAN jsou v KM i OSM >> >> hledal jsem, kde je probl?m, a na?el jsem p???inu. v r?ian je celkem >> 205488 adresn?ch bod? (z celkov?ch 2915347), kter? nemaj? definovan? >> sou?adnice. z toho vypl?v?, ?e kdy? ud?l?m do db dotaz na ur?it? >> bounding box, tak tyhle ve v?sledn?m seznamu chyb?. >> >> je ot?zka, jak tohle po?e?it. osm definice adresn?ho bodu typu >> POINT(14.6523938 50.5632938) CZ, null null, null 948 nen? z adresn?ho >> hlediska moc jednozna?n? :-) nicm?n? z r?ian db by m?lo j?t >> vyt?hnout, v jak? obci se bod nach?z? (podle osm sou?adnic), tak?e >> bych m?l dostat identifikaci obec - ??slo. s t?m u? by m?lo b?t ve >> v?t?in? p??pad? asi mo?n? body jednozna?n? nap?rovat. > > Vidis, tohle je jeden z duvodu, proc sem proti mazani cehokoli. > Mimochodem, patri ty adresy (bez tech souradnic) nejakym budovam se > souradnicemi? Bylo by zajimavy z toho vytahnout nejaky pocet.
b?t proti maz?n? ?ehokoliv je podle m? dost jednobarevn? a p?ed?asn? pohled. robot je zat?m st?le je?t? v syrov? podob?. podle m? a? bude ve fin?ln? podob? a vyjede z n?j, co on by m?l v ?myslu smazat a porovn?me to s realitou, tak pak bude teprve z?ejm?, jestli mazat nebo nemazat. jinak co se t??e po?tu adresn?ch bod?, kter? nemaj? sou?adnice, ale budova, na kter? jsou, m? v db sou?adnice, jsou po?ty n?sleduj?c?: adresn? body bez sou?adnic: 205488 souvisej?c? budova m? sou?adnice: 66463 souvisej?c? budova m? obrys: 36657 p?ekryv jsem nezji??oval. pou?it? t?chhle sou?adnic by mohlo trochu pomoct, ale i tak zbydou body bez sou?adnic. ale to by nem?l b?t probl?m po?e?it. datab?ze je kv?li tomuhle bugu http://trac.osgeo.org/postgis/ticket/1936 u? docela zastaral?, proto?e j? nem??u aktualizovat. situace v datech tud?? m??e b?t u? jin?, snad lep??, ale dokud n?kdo ten bug nefixne, tak jsme v tomhle sm?ru na mrtv?m bod?. j? bohu?el c??ko ovl?d?m miziv?, tak?e s t?m asi nic neud?l?m. zobrazit citaci
>>> Je?t? jeden zaj?mavej bod >>> POINT(14.9097779 50.4360764) CZ, 293 06 null, Na Radou?i 1326 >>> Na n?m je p?ip?chnut? l?k?rna, ??m? nen? vid?t ?p. (docela blb? ne? >>> pro navigace asi OK) >>> http://www.openstreetmap.org/browse/node/1781453132/history >>> >> >> z pohledu renderov?n? amenity p??mo na adresn?m bod? asi nen? zrovna >> ide?ln?. dal?? probl?m ur?it? nast?v? v p??pad?, kdy je na adrese v?c >> r?zn?ch amenity, ale namapovat jde t?mhle zp?sobem jen jedna. na >> druhou stranu je z toho naprosto z?ejm? adresa dan?ho amenity. jak se >> tohle v praxi ?e??, aby amenity m?lo i adresu ale sou?asn? nebylo >> adresn?m bodem? bot by eventueln? mohl z bod? extrahovat amenity a >> posunout je t?eba o metr, aby nedoch?zelo k tomuhle jevu. pokud ov?em >> budeme cht?t. > > Da se to v praxi i s adresou na budovu - dalsi duvod proc preferovat > adresu na budove, kam logicky patri. Amo, pokud je v budove vice, daj > se dalsi body do ni. Ale prevazne ma budova jako takova nejaky > primarni ucel.
no, j? osobn? preferuju pou??vat v?dy jeden zp?sob implementace n??eho ne? jich m?t n?kolik r?zn?ch. v p??pad? adresn?ch bod? nar???m na to, ?e jsou budovy, kter? maj? v?c adresn?ch bod?. dal?? probl?m je, ?e v osm nem?me ani zdaleka 100% budov. nav?c adresn? bod m??e ur?ovat i um?st?n? vchodu. zobrazit citaci
> Jinak, pokud mas na budeove amenity, renederuje se ta prednostne pred > adresou, ale vyheldavanim to samozrejme najdes a zaroven mas > informaci, ze toto patri teto budove.
tady j? vid?m probl?m v tom, ?e v map? se takov? informace skryje. nav?c stejn? jako u adresn?ch bod?, amenity um?st?n? p?esn? nad m?stem, kde skute?n? existuje, je podle m? p?idanou hodnotou mapy ve srovn?n? s unifikovan?m zobrazen?m na st?edu budovy. ff ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120820/aa3b27f9/attachment.html> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4475 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120820/aa3b27f9/attachment.bin>

21.8.2012 09:31:38 (#24)
gravatar

Václav Řehák

<rehakv01 at gmail.com>
63
Dne 20. srpna 2012 19:36 jzvc <jzvc at tpfree.net> napsal(a): zobrazit citaci
> Da se to v praxi i s adresou na budovu - dalsi duvod proc preferovat adresu > na budove, kam logicky patri. Amo, pokud je v budove vice, daj se dalsi body > do ni. Ale prevazne ma budova jako takova nejaky primarni ucel.
To mi p?ipad? jako hodn? odv??n? tvrzen?. Co t?eba b??n? obytn? ?in??k, kter? m? v p??zem? ?elez??stv? a pek?rnu? Jak? je prim?rn? ??el takov? budovy?

21.8.2012 12:50:16 (#25)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1037 1226
On Tue 2012-08-21 09:31:38, V?clav ?eh?k wrote: zobrazit citaci
> Dne 20. srpna 2012 19:36 jzvc <jzvc at tpfree.net> napsal(a): > > > Da se to v praxi i s adresou na budovu - dalsi duvod proc preferovat adresu > > na budove, kam logicky patri. Amo, pokud je v budove vice, daj se dalsi body > > do ni. Ale prevazne ma budova jako takova nejaky primarni ucel. > > To mi p?ipad? jako hodn? odv??n? tvrzen?. Co t?eba b??n? obytn? > ?in??k, kter? m? v p??zem? ?elez??stv? a pek?rnu? Jak? je prim?rn? > ??el takov? budovy?
No, je to "bezny obytny cinzak", tak primarni ucel nejspis bude obytna... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

« zpět na výpis měsíce