« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Zásahy BOTa - nutné a provedené opravy

Vlákno 29.7. - 6.8.2012, počet zpráv: 9


29.7.2012 02:05:05 (#1)
gravatar

Michal Tauchman

<michal.tauchman at gmail.com>
30
Ahoj, moc se tady na TALKu nevyzn?m a tak douf?m, ?e nezakl?d?m duplicitn? t?ma. Ale ohledn? chyb zp?soben?ch BOTem, jedn? se mi o to, zda bychom toto t?ma mohli zalo?it jako seznam m?st, kde jsme provedli opravy po?kozen?ch ??st? a z?rove? kdy? v?me a nem?me ?as napsat chybn? m?sta, aby se na to n?kdo mohl pod?vat Tady je m?j seznam m?st, kde jsem u? provedl redakci a opravil chyby (rozpojen? silnice, jejich chyb?j?c? ??sti, srovn?n? silnic po smaz?n? n?kter?ch jejich bod?). Snad jsou na t?ch m?stech v?echny a spr?vn?, mysl?m si o sob?, ?e jsem celkem d?kladn?, ale p?ehl?dnut? nevylu?uji, p?ece jen je to n?kdy nep?ehledn?... ?koda ?e nejde n?jak vyfiltrovat pouze chyby v rozd?len? silnic. Inspektor ukazuje v?e mo?n?, j? t?eba ne?e??m PowerLine, co? jsou tam nej?erven?j?? hadi a silnice typu Track taky zat?m nedopl?uji d?kladn?. - Vidochov (oprava silnice) - Mostek (oprava vyu?it? krajin, kompletn? p?ed?l?n? zni?en?ho lesa okolo obce) - ?eleznice (oprava drobn?ch detail? smazan?ch BOTem) - Ji??n (drobn? opravy) - Pust?jov - Nov? Ji??n (oprava roztr?en?ch silnic) - oprava (zarovn?n?) silnice 46421, 191, 27 (E 53), 190, 145, 14516, 185, 1422, 141 (obec Bavorov), 271 - B?lov (opravy rozpojen?ch silnic) - Litochovice/Mar?ovice (spojovac? silnice) - P?edslavice/V?echlapy (spojovac? silnice) - koleje ?. 1435 - Vod?any (vodn? n?dr?e) - Vod?ansk? Svobodn? Hory (drobn? opravy okoln?ch cest) - Horn? Ji?et?n (rebuild smazan?ch cest) - Litv?nov (opravy a dopln?n? roztr?en?ch a umazan?ch silnic) - Chomutov (drobn? dopln?n? smazan?ch uli?ek)

29.7.2012 02:34:00 (#2)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
Opraven? cesty je mo?n? p??mo v OSM Inspectoru odstranit ze zobrazen?. Je pot?eba kliknout na ?erven? bod nebo linii a pak v prav?m sloupci na ikonku odpadkov?ho ko?e. Takto se d? celkem p?ehledn? evidovat co u? je opraveno a postupn? mapu "od?ervenit". TT 2012/7/29 Michal Tauchman <michal.tauchman at gmail.com> zobrazit citaci
> Ahoj, > moc se tady na TALKu nevyzn?m a tak douf?m, ?e nezakl?d?m duplicitn? t?ma. > Ale > ohledn? chyb zp?soben?ch BOTem, jedn? se mi o to, zda bychom toto t?ma > mohli > zalo?it jako seznam m?st, kde jsme provedli opravy po?kozen?ch ??st? a > z?rove? > kdy? v?me a nem?me ?as napsat chybn? m?sta, aby se na to n?kdo mohl pod?vat > Tady je m?j seznam m?st, kde jsem u? provedl redakci a opravil chyby > (rozpojen? > silnice, jejich chyb?j?c? ??sti, srovn?n? silnic po smaz?n? n?kter?ch > jejich > bod?). Snad jsou na t?ch m?stech v?echny a spr?vn?, mysl?m si o sob?, ?e > jsem > celkem d?kladn?, ale p?ehl?dnut? nevylu?uji, p?ece jen je to n?kdy > nep?ehledn?... > > ?koda ?e nejde n?jak vyfiltrovat pouze chyby v rozd?len? silnic. > Inspektor ukazuje v?e mo?n?, j? t?eba ne?e??m PowerLine, co? jsou tam > nej?erven?j?? hadi a silnice typu Track taky zat?m nedopl?uji d?kladn?. > > - Vidochov (oprava silnice) > - Mostek (oprava vyu?it? krajin, kompletn? p?ed?l?n? zni?en?ho lesa okolo > obce) > - ?eleznice (oprava drobn?ch detail? smazan?ch BOTem) > - Ji??n (drobn? opravy) > - Pust?jov - Nov? Ji??n (oprava roztr?en?ch silnic) > - oprava (zarovn?n?) silnice 46421, 191, 27 (E 53), 190, 145, 14516, 185, > 1422, > 141 (obec Bavorov), 271 > - B?lov (opravy rozpojen?ch silnic) > - Litochovice/Mar?ovice (spojovac? silnice) > - P?edslavice/V?echlapy (spojovac? silnice) > - koleje ?. 1435 > - Vod?any (vodn? n?dr?e) > - Vod?ansk? Svobodn? Hory (drobn? opravy okoln?ch cest) > - Horn? Ji?et?n (rebuild smazan?ch cest) > - Litv?nov (opravy a dopln?n? roztr?en?ch a umazan?ch silnic) > - Chomutov (drobn? dopln?n? smazan?ch uli?ek) > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120729/189c8476/attachment.html>

29.7.2012 02:44:35 (#3)
gravatar

Michal Tauchman

<michal.tauchman at gmail.com>
30
Tom?? Tich? <t.tichy at ...> writes: zobrazit citaci
> Takto se d? celkem p?ehledn? evidovat co u? je opraveno a postupn? mapu
"od?ervenit". Jsem v?l, tohle jsem p?ehl?dl. J? pou??val Keep Right, tak?e k Inspektoru jsem se dostal a? te?. Tak te? abych to pro?el co jsem d?lal a odzna?il, a? se n?m to hezky vybarvuje zp?tky do norm?lu... :-)

30.7.2012 09:35:33 (#4)
gravatar

Michal Tauchman

<michal.tauchman at gmail.com>
30
Tak aktu?ln? seznam oprav: - Vidochov (oprava silnice) - Mostek (oprava vyu?it? krajin, kompletn? p?ed?l?n? zni?en?ho lesa okolo obce) - ?eleznice (oprava drobn?ch detail? smazan?ch BOTem) - Ji??n (drobn? opravy) - Pust?jov - Nov? Ji??n (oprava roztr?en?ch silnic) - oprava silnice 46421, 46423, 191, 27 (E 53), 190, 145, 14516, 185, 1422, 141 (obec Bavorov), 271, 501, 46420, 441 - B?lov (opravy rozpojen?ch silnic) - Litochovice/Mar?ovice (spojovac? silnice) - P?edslavice/V?echlapy (spojovac? silnice) - koleje ?. 1435 - Vod?any (vodn? n?dr?e) - Vod?ansk? Svobodn? Hory (drobn? opravy okoln?ch cest) - horn? Ji?et?n (rebuild smazan?ch cest) - Litv?nov (opravy a dopln?n? roztr?en?ch a umazan?ch silnic) - Chomutov (drobn? dopln?n? smazan?ch uli?ek) - Pecka a okol? (opravy cest), Pecka/Borovnice (tracks) - Fulnek (mal? silnice obnovena) - Bose? (rekonstrukce okoln?ho lesa) - Dvorsk? les (nad Trutnovem) (opraveno p?eru?en? a nevykreslen? v map?) - Bobr u ?acl??e (opraveny spoje a smazan? cesty) To jsou m? opravy, od jin?ch je zpracov?no: - Turnov Postupn? proch?z?m i u? sv? zpracovan? m?sta, je?t? je p?ehl???m a ma?u body v Inspektoru, aby bylo jasno, kde je hotovo. Ale je?t? m?m dva dotazy: - Smazat jdou pouze ?erven? body, ?lut? (oran?ov?) zna??c? ?pravu nijak nejdou? ?asto je pr?v? v nich p?eru?eno a po oprav? nev?m jak d?t najevo, ?e je ?isto. - Jde n?jak vymazat v?c bod? najednou? Ka?d? smazan? uzel mus?m jeden po druh?m ru?n? vyhodit z Inspektora, dost to zdr?uje. Jde to n?jak urychlit?

30.7.2012 11:41:35 (#5)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
zobrazit citaci
> > > Postupn? proch?z?m i u? sv? zpracovan? m?sta, je?t? je p?ehl???m a ma?u > body v > Inspektoru, aby bylo jasno, kde je hotovo. > > Ale je?t? m?m dva dotazy: > > - Smazat jdou pouze ?erven? body, ?lut? (oran?ov?) zna??c? ?pravu nijak > nejdou? > ?asto je pr?v? v nich p?eru?eno a po oprav? nev?m jak d?t najevo, ?e je > ?isto. > >
?lut? by se m?ly odstranit samy jakmile n?kdo dot?en? prvek zm?n? (p?edpokl?d? se, ?e ho t?m opravil). Zm?na se neprojev? hned, nev?m jak ?asto se Inspector aktualizuje, tu??m ?e 1x denn?. zobrazit citaci
> - Jde n?jak vymazat v?c bod? najednou? Ka?d? smazan? uzel mus?m jeden po > druh?m > ru?n? vyhodit z Inspektora, dost to zdr?uje. Jde to n?jak urychlit? > >
To pravd?podobn? nejde, alespo? jsem nep?i?el na to jak. M??e? zkusit napsat autorovi jestli by takovou funkci nedoplnil. TT ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120730/6de8ba7c/attachment.html>

30.7.2012 03:59:13 (#6)
gravatar

Michal Tauchman

<michal.tauchman at gmail.com>
30
Aha, fajn, d?ky za odpov?di! Ta aktualizace asi trv? d?le, nap?. silnice z Vidochova, kterou jsem opravoval v sobotu je po??d ?lut?. Jinak dal?? m?sto k od?krtu: - Dobru?ka (opravy mnoha smazan?ch cest, rozpojen?ch silnic)

2.8.2012 09:00:50 (#7)
gravatar

Michal Tauchman

<michal.tauchman at gmail.com>
30
- Vidochov (oprava silnice) - Mostek (oprava vyu?it? krajin, kompletn? p?ed?l?n? zni?en?ho lesa okolo obce) - ?eleznice (oprava drobn?ch detail? smazan?ch BOTem) - Ji??n (drobn? opravy) - Pust?jov - Nov? Ji??n (oprava roztr?en?ch silnic) - oprava silnice 46421, 46423, 191, 27 (E 53), 190, 145, 14516, 185, 1422, 141 (obec Bavorov), 271, 501, 46420, 441, 3024, 2904, 27246 - B?lov (opravy rozpojen?ch silnic) - Litochovice/Mar?ovice (spojovac? silnice) - P?edslavice/V?echlapy (spojovac? silnice) - koleje ?. 1435 - Vod?any (vodn? n?dr?e) - Vod?ansk? Svobodn? Hory (drobn? opravy okoln?ch cest) - Horn? Ji?et?n (rebuild smazan?ch cest) - Litv?nov (opravy a dopln?n? roztr?en?ch a umazan?ch silnic) - Chomutov (drobn? dopln?n? smazan?ch uli?ek) - Pecka a okol? (opravy cest), Pecka/Borovnice (tracks) - Fulnek (mal? silnice obnovena) - Bose? (rekonstrukce okoln?ho lesa) - Dvorsk? les (nad Trutnovem) (opraveno p?eru?en? a nevykreslen? v map?) - Bobr u ?acl??e (opraveny spoje a smazan? cesty) - St?rkov (opraven? spojen?) - Dobru?ka (opraven? spojen?, dopln?ny silnice) - Kostelec nad Orlic? (opraven? spojen?, dopln?ny silnice) - Pardubice (drobn? chyby) - Litomy?l (drobn? opravy) - Lou?ky (obnova v?ech m?stsk?ch silnic) - Jablonec nad Nisou (smazan? budovy) - And?lka (dopln?n? smazan?ch silnic) - Grab?tejn (n?pravy uli?ek) - Hr?dek nad Nisou (drobn? opravy) - Liberec (opravy silnic) - Ma?enice (znovuzakreslen? m?stn? uli?ky) - ?esk? L?pa (ulice u? byly opraveny, tak jen drobn? detaily k dolad?n?) Dal?? hotov? opravy: - Turnov - ?esk? L?pa

2.8.2012 08:43:13 (#8)
gravatar

Libor Pechacek

<lpechacek at gmx.com>
68
Ahoj, Kdy? vid?m ten objem oprav, m?m v?zvu. D?lejme opravy ve stejn? ?i lep?? kvalit? jako byla p?vodn? data. Data z mapy zmizela rychle, to ale neznamen?, ?e se zase stejn? rychle maj? vr?tit. S?m jsem c?til jistou ho?kost p?i opravov?n? ji? jednou dob?e zmapovan?ch oblast? a m?l jsem tendenci opravu odb?t. Nicm?n? jsem se zamyslel a pozvolna mapuji vy?i?t?n? m?sta jako by to bylo poprv? - budovy z KM, ulice a lesy z ortofota, n?zvy ulic a adresy z importu KM+MV?R. Libor On Thu 02-08-12 07:00:50, Michal Tauchman wrote: zobrazit citaci
> - Vidochov (oprava silnice) > - Mostek (oprava vyu?it? krajin, kompletn? p?ed?l?n? zni?en?ho lesa okolo obce) > - ?eleznice (oprava drobn?ch detail? smazan?ch BOTem) > - Ji??n (drobn? opravy) > - Pust?jov - Nov? Ji??n (oprava roztr?en?ch silnic) > - oprava silnice 46421, 46423, 191, 27 (E 53), 190, 145, 14516, 185, 1422, 141 > (obec Bavorov), 271, 501, 46420, 441, 3024, 2904, 27246 > - B?lov (opravy rozpojen?ch silnic) > - Litochovice/Mar?ovice (spojovac? silnice) > - P?edslavice/V?echlapy (spojovac? silnice) > - koleje ?. 1435 > - Vod?any (vodn? n?dr?e) > - Vod?ansk? Svobodn? Hory (drobn? opravy okoln?ch cest) > - Horn? Ji?et?n (rebuild smazan?ch cest) > - Litv?nov (opravy a dopln?n? roztr?en?ch a umazan?ch silnic) > - Chomutov (drobn? dopln?n? smazan?ch uli?ek) > - Pecka a okol? (opravy cest), Pecka/Borovnice (tracks) > - Fulnek (mal? silnice obnovena) > - Bose? (rekonstrukce okoln?ho lesa) > - Dvorsk? les (nad Trutnovem) (opraveno p?eru?en? a nevykreslen? v map?) > - Bobr u ?acl??e (opraveny spoje a smazan? cesty) > - St?rkov (opraven? spojen?) > - Dobru?ka (opraven? spojen?, dopln?ny silnice) > - Kostelec nad Orlic? (opraven? spojen?, dopln?ny silnice) > - Pardubice (drobn? chyby) > - Litomy?l (drobn? opravy) > - Lou?ky (obnova v?ech m?stsk?ch silnic) > - Jablonec nad Nisou (smazan? budovy) > - And?lka (dopln?n? smazan?ch silnic) > - Grab?tejn (n?pravy uli?ek) > - Hr?dek nad Nisou (drobn? opravy) > - Liberec (opravy silnic) > - Ma?enice (znovuzakreslen? m?stn? uli?ky) > - ?esk? L?pa (ulice u? byly opraveny, tak jen drobn? detaily k dolad?n?) > > Dal?? hotov? opravy: > > - Turnov > - ?esk? L?pa > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
--

6.8.2012 05:36:55 (#9)
gravatar

Michal Tauchman

<michal.tauchman at gmail.com>
30
Ahoj, to j? taky, spoustu m?st jsem doplnil ?i dokorigoval, p?idal dal?? cesty apod. M?l jsem na to toti? cel? dny, tak jsem od r?na do ve?era mapoval. Moment?ln? ?as nem?m, tak to jde chv?li k ledu. Ale prioritou jsou pro mne silnice, aby ??dn? fungoval naviga?n? SW postaven? na OSM. I kdy? program?to?i na?t?st? te? pozastavili update dat. Ale dost mne p?ekvapily oblasti v?t??ch m?st, kde i z?sadn? chyby a zni?en? ?seky v?bec nebyly i po n?kolika dnech napraveny. To v t?ch desetitis?cov?ch m?stech nen? jedin? ?lov?k, kter? by si rodnou hroudu opravil s?m? Proto?e tak je to nejlep??, ve sv?m m?st? jsem toho taky hodn? nahodil jen z toho, ?e to zn?m, to bych nikde nevy?etl (ne z leg?ln?ch zdroj?)...

« zpět na výpis měsíce