« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] rúian - statistiky geo dat

Vlákno 18.7. - 19.7.2012, počet zpráv: 8


18.7.2012 01:27:10 (#1)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
ahoj, m?m naimportov?no cca 20% dat a takhle zat?m vypadaj? statistiky existence geo dat: table_name | total | bod | cary | p_bod | p_cary -----------------------+---------+---------+---------+-------+-------- rm_momc | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 rn_adresni_misto | 732548 | 684389 | 0 | 93 | 0 rn_cast_obce | 3951 | 3951 | 0 | 100 | 0 rn_katastralni_uzemi | 3179 | 3179 | 2414 | 100 | 75 rn_kraj_1960 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 rn_obec | 1661 | 1661 | 1069 | 100 | 64 rn_okres | 77 | 77 | 0 | 100 | 0 rn_orp | 206 | 206 | 0 | 100 | 0 rn_parcela | 4628830 | 4628809 | 2948168 | 99 | 63 rn_pou | 394 | 394 | 3 | 100 | 0 rn_region_soudrznosti | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 rn_stat | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 rn_stavebni_objekt | 1001481 | 971883 | 589827 | 97 | 58 rn_ulice | 22926 | 0 | 22531 | 0 | 98 rn_vusc | 14 | 14 | 0 | 100 | 0 rn_zsj | 5440 | 5440 | 4846 | 100 | 89 p_* jsou procenta k celkov?mu po?tu. ff ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4475 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120718/5888e008/attachment.bin>

19.7.2012 08:56:59 (#2)
gravatar

JV

<j.v.2 at seznam.cz>
57
Zdrav?m v?echny, pro jistotu - na adrese http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=10769&AKCE=DOC:10-VDP_NOVINKY je popis sou?asn?ch zn?m?ch chyb ve VFR. Nav?c byl ve VFR zji?t?n dal?? probl?m - ne?pln? defini?n? ??ry ulic (pouze u n?kter?ch ulic) - to v tom dokumentu je?t? nen? dopln?n?. J. Vesel? zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com> > P?edm?t: [Talk-cz] r?ian - statistiky geo dat > Datum: 18.7.2012 13:27:52 > ---------------------------------------- > ahoj, > > m?m naimportov?no cca 20% dat a takhle zat?m vypadaj? statistiky > existence geo dat: > > table_name | total | bod | cary | p_bod | p_cary > -----------------------+---------+---------+---------+-------+-------- > rm_momc | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 > rn_adresni_misto | 732548 | 684389 | 0 | 93 | 0 > rn_cast_obce | 3951 | 3951 | 0 | 100 | 0 > rn_katastralni_uzemi | 3179 | 3179 | 2414 | 100 | 75 > rn_kraj_1960 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 > rn_obec | 1661 | 1661 | 1069 | 100 | 64 > rn_okres | 77 | 77 | 0 | 100 | 0 > rn_orp | 206 | 206 | 0 | 100 | 0 > rn_parcela | 4628830 | 4628809 | 2948168 | 99 | 63 > rn_pou | 394 | 394 | 3 | 100 | 0 > rn_region_soudrznosti | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 > rn_stat | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 > rn_stavebni_objekt | 1001481 | 971883 | 589827 | 97 | 58 > rn_ulice | 22926 | 0 | 22531 | 0 | 98 > rn_vusc | 14 | 14 | 0 | 100 | 0 > rn_zsj | 5440 | 5440 | 4846 | 100 | 89 > > p_* jsou procenta k celkov?mu po?tu. > > ff > > > >

19.7.2012 09:34:33 (#3)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
Jirko, a proc jsou na WMS i VDP/VFR CUZK pod EPSG:2065 souradnice kladne na misto ocekavanych S-JTSK zapornych? srovnej http://geoportal2.uhul.cz/wms_oprl/?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:2065&LAYERS=Ortofoto_cb&STYLES=default&FORMAT=image/jpeg&BBOX=-603900,-1161900,-603800,-1161800&WIDTH=300&HEIGHT=300 nebo http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities nebo $ echo "-868208.53 -1095793.57 512.30" | cs2cs +init=esri:102067 +to +init=epsg:2065 -868208.53 -1095793.57 512.30 ale CUZK http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:2065&LAYERS=DEF_BUDOVY,RST_KN,RST_KMD,RST_PK,obrazy_parcel,hranice_parcel,dalsi_p_mapy,omp,prehledka_kat_uz,prehledka_kraju-linie&FORMAT=image/png&transparent=FALSE&BBOX=1161800,603800,1161900,603900&WIDTH=300&HEIGHT=300 hanoj Dne 19. ?ervence 2012 8:56 JV <j.v.2 at seznam.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Zdrav?m v?echny, > pro jistotu - na adrese http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=10769&AKCE=DOC:10-VDP_NOVINKY je popis sou?asn?ch zn?m?ch chyb ve VFR. Nav?c byl ve VFR zji?t?n dal?? probl?m - ne?pln? defini?n? ??ry ulic (pouze u n?kter?ch ulic) - to v tom dokumentu je?t? nen? dopln?n?. > > J. Vesel? > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >> Od: Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com> >> P?edm?t: [Talk-cz] r?ian - statistiky geo dat >> Datum: 18.7.2012 13:27:52 >> ---------------------------------------- >> ahoj, >> >> m?m naimportov?no cca 20% dat a takhle zat?m vypadaj? statistiky >> existence geo dat: >> >> table_name | total | bod | cary | p_bod | p_cary >> -----------------------+---------+---------+---------+-------+-------- >> rm_momc | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 >> rn_adresni_misto | 732548 | 684389 | 0 | 93 | 0 >> rn_cast_obce | 3951 | 3951 | 0 | 100 | 0 >> rn_katastralni_uzemi | 3179 | 3179 | 2414 | 100 | 75 >> rn_kraj_1960 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 >> rn_obec | 1661 | 1661 | 1069 | 100 | 64 >> rn_okres | 77 | 77 | 0 | 100 | 0 >> rn_orp | 206 | 206 | 0 | 100 | 0 >> rn_parcela | 4628830 | 4628809 | 2948168 | 99 | 63 >> rn_pou | 394 | 394 | 3 | 100 | 0 >> rn_region_soudrznosti | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 >> rn_stat | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 >> rn_stavebni_objekt | 1001481 | 971883 | 589827 | 97 | 58 >> rn_ulice | 22926 | 0 | 22531 | 0 | 98 >> rn_vusc | 14 | 14 | 0 | 100 | 0 >> rn_zsj | 5440 | 5440 | 4846 | 100 | 89 >> >> p_* jsou procenta k celkov?mu po?tu. >> >> ff >> >> >> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

19.7.2012 09:55:56 (#4)
gravatar

JV

<j.v.2 at seznam.cz>
57
Ahoj, proto?e http://www.epsg-registry.org/ :-) Ale v??n? - EPSG::2065 m? geodetick? sou?adnice (kladn?, jih-z?pad). Docela dobr? p?ehled je na http://geoportal.cuzk.cz/%28S%28uvpzlp45agmqymyeg4u25diq%29%29/Default.aspx?lng=CZ&mode=TextMeta&text=souradsystemy&side=WMS.neverejne&menu=312&head_tab=sekce-03-gp Vzhledem k tomu, ?e to psal ?lov?k, kter? ty k?dy pro K?ov?ka s epsg-registry vyjedn?val, tak bych tomu i v??il. C?lov? stav VFR je pou?it? EPSG::5514 - ale moment?ln? nedovedu ??ct, kdy to bude. Jirka V. zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] r?ian - statistiky geo dat > Datum: 19.7.2012 09:34:54 > ---------------------------------------- > Jirko, > a proc jsou na WMS i VDP/VFR CUZK pod EPSG:2065 souradnice kladne na > misto ocekavanych S-JTSK zapornych? > > srovnej > http://geoportal2.uhul.cz/wms_oprl/?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:2065&LAYERS=Ortofoto_cb&STYLES=default&FORMAT=image/jpeg&BBOX=-603900,-1161900,-603800,-1161800&WIDTH=300&HEIGHT=300 > > nebo > http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities > > nebo > $ echo "-868208.53 -1095793.57 512.30" | cs2cs +init=esri:102067 +to > +init=epsg:2065 > -868208.53 -1095793.57 512.30 > > ale CUZK > http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:2065&LAYERS=DEF_BUDOVY,RST_KN,RST_KMD,RST_PK,obrazy_parcel,hranice_parcel,dalsi_p_mapy,omp,prehledka_kat_uz,prehledka_kraju-linie&FORMAT=image/png&transparent=FALSE&BBOX=1161800,603800,1161900,603900&WIDTH=300&HEIGHT=300 > > > > hanoj > > Dne 19. ?ervence 2012 8:56 JV <j.v.2 at seznam.cz> napsal(a): > > Zdrav?m v?echny, > > pro jistotu - na adrese > http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=10769&AKCE=DOC:10-VDP_NOVINKY > je popis sou?asn?ch zn?m?ch chyb ve VFR. Nav?c byl ve VFR zji?t?n dal?? probl?m > - ne?pln? defini?n? ??ry ulic (pouze u n?kter?ch ulic) - to v tom dokumentu > je?t? nen? dopln?n?. > > > > J. Vesel? > > > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > >> Od: Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com> > >> P?edm?t: [Talk-cz] r?ian - statistiky geo dat > >> Datum: 18.7.2012 13:27:52 > >> ---------------------------------------- > >> ahoj, > >> > >> m?m naimportov?no cca 20% dat a takhle zat?m vypadaj? statistiky > >> existence geo dat: > >> > >> table_name | total | bod | cary | p_bod | p_cary > >> -----------------------+---------+---------+---------+-------+-------- > >> rm_momc | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 > >> rn_adresni_misto | 732548 | 684389 | 0 | 93 | 0 > >> rn_cast_obce | 3951 | 3951 | 0 | 100 | 0 > >> rn_katastralni_uzemi | 3179 | 3179 | 2414 | 100 | 75 > >> rn_kraj_1960 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 > >> rn_obec | 1661 | 1661 | 1069 | 100 | 64 > >> rn_okres | 77 | 77 | 0 | 100 | 0 > >> rn_orp | 206 | 206 | 0 | 100 | 0 > >> rn_parcela | 4628830 | 4628809 | 2948168 | 99 | 63 > >> rn_pou | 394 | 394 | 3 | 100 | 0 > >> rn_region_soudrznosti | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 > >> rn_stat | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 > >> rn_stavebni_objekt | 1001481 | 971883 | 589827 | 97 | 58 > >> rn_ulice | 22926 | 0 | 22531 | 0 | 98 > >> rn_vusc | 14 | 14 | 0 | 100 | 0 > >> rn_zsj | 5440 | 5440 | 4846 | 100 | 89 > >> > >> p_* jsou procenta k celkov?mu po?tu. > >> > >> ff > >> > >> > >> > >> > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

19.7.2012 10:05:45 (#5)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
tak?e ty sou?adnice ve vfr jsou spr?vn? kladn?? ff Dne 19.7.2012 09:55, JV napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > proto?e http://www.epsg-registry.org/ :-) Ale v??n? - EPSG::2065 m? geodetick? sou?adnice (kladn?, jih-z?pad). Docela dobr? p?ehled je na > http://geoportal.cuzk.cz/%28S%28uvpzlp45agmqymyeg4u25diq%29%29/Default.aspx?lng=CZ&mode=TextMeta&text=souradsystemy&side=WMS.neverejne&menu=312&head_tab=sekce-03-gp > Vzhledem k tomu, ?e to psal ?lov?k, kter? ty k?dy pro K?ov?ka s epsg-registry vyjedn?val, tak bych tomu i v??il. > C?lov? stav VFR je pou?it? EPSG::5514 - ale moment?ln? nedovedu ??ct, kdy to bude. > > Jirka V. > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >> Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] r?ian - statistiky geo dat >> Datum: 19.7.2012 09:34:54 >> ---------------------------------------- >> Jirko, >> a proc jsou na WMS i VDP/VFR CUZK pod EPSG:2065 souradnice kladne na >> misto ocekavanych S-JTSK zapornych? >> >> srovnej >> http://geoportal2.uhul.cz/wms_oprl/?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:2065&LAYERS=Ortofoto_cb&STYLES=default&FORMAT=image/jpeg&BBOX=-603900,-1161900,-603800,-1161800&WIDTH=300&HEIGHT=300 >> >> nebo >> http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities >> >> nebo >> $ echo "-868208.53 -1095793.57 512.30" | cs2cs +init=esri:102067 +to >> +init=epsg:2065 >> -868208.53 -1095793.57 512.30 >> >> ale CUZK >> http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:2065&LAYERS=DEF_BUDOVY,RST_KN,RST_KMD,RST_PK,obrazy_parcel,hranice_parcel,dalsi_p_mapy,omp,prehledka_kat_uz,prehledka_kraju-linie&FORMAT=image/png&transparent=FALSE&BBOX=1161800,603800,1161900,603900&WIDTH=300&HEIGHT=300 >> >> >> >> hanoj >> >> Dne 19. ?ervence 2012 8:56 JV <j.v.2 at seznam.cz> napsal(a): >>> Zdrav?m v?echny, >>> pro jistotu - na adrese >> http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=10769&AKCE=DOC:10-VDP_NOVINKY >> je popis sou?asn?ch zn?m?ch chyb ve VFR. Nav?c byl ve VFR zji?t?n dal?? probl?m >> - ne?pln? defini?n? ??ry ulic (pouze u n?kter?ch ulic) - to v tom dokumentu >> je?t? nen? dopln?n?. >>> J. Vesel? >>> >>>> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >>>> Od: Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com> >>>> P?edm?t: [Talk-cz] r?ian - statistiky geo dat >>>> Datum: 18.7.2012 13:27:52 >>>> ---------------------------------------- >>>> ahoj, >>>> >>>> m?m naimportov?no cca 20% dat a takhle zat?m vypadaj? statistiky >>>> existence geo dat: >>>> >>>> table_name | total | bod | cary | p_bod | p_cary >>>> -----------------------+---------+---------+---------+-------+-------- >>>> rm_momc | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 >>>> rn_adresni_misto | 732548 | 684389 | 0 | 93 | 0 >>>> rn_cast_obce | 3951 | 3951 | 0 | 100 | 0 >>>> rn_katastralni_uzemi | 3179 | 3179 | 2414 | 100 | 75 >>>> rn_kraj_1960 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 >>>> rn_obec | 1661 | 1661 | 1069 | 100 | 64 >>>> rn_okres | 77 | 77 | 0 | 100 | 0 >>>> rn_orp | 206 | 206 | 0 | 100 | 0 >>>> rn_parcela | 4628830 | 4628809 | 2948168 | 99 | 63 >>>> rn_pou | 394 | 394 | 3 | 100 | 0 >>>> rn_region_soudrznosti | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 >>>> rn_stat | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 >>>> rn_stavebni_objekt | 1001481 | 971883 | 589827 | 97 | 58 >>>> rn_ulice | 22926 | 0 | 22531 | 0 | 98 >>>> rn_vusc | 14 | 14 | 0 | 100 | 0 >>>> rn_zsj | 5440 | 5440 | 4846 | 100 | 89 >>>> >>>> p_* jsou procenta k celkov?mu po?tu. >>>> >>>> ff >>>> >>>> >>>> >>>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4475 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120719/cefa6068/attachment-0001.bin>

19.7.2012 10:22:31 (#6)
gravatar

JV

<j.v.2 at seznam.cz>
57
Ano, s EPSG:2065 jsou spr?vn? kladn? a spr?vn? orientovan?. Pouze upozor?uji na to, ?e n?kdy v budoucnosti se ve VFR p?ejde na EPSG::5514, kde jsou sou?adnice z?porn? a prohozen? osy ("GIS orientace"). J. V. zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] r?ian - statistiky geo dat > Datum: 19.7.2012 10:06:37 > ---------------------------------------- > tak?e ty sou?adnice ve vfr jsou spr?vn? kladn?? > > ff > > Dne 19.7.2012 09:55, JV napsal(a): > > Ahoj, > > proto?e http://www.epsg-registry.org/ :-) Ale v??n? - EPSG::2065 m? geodetick? > sou?adnice (kladn?, jih-z?pad). Docela dobr? p?ehled je na > > > http://geoportal.cuzk.cz/%28S%28uvpzlp45agmqymyeg4u25diq%29%29/Default.aspx?lng=CZ&mode=TextMeta&text=souradsystemy&side=WMS.neverejne&menu=312&head_tab=sekce-03-gp > > Vzhledem k tomu, ?e to psal ?lov?k, kter? ty k?dy pro K?ov?ka s epsg-registry > vyjedn?val, tak bych tomu i v??il. > > C?lov? stav VFR je pou?it? EPSG::5514 - ale moment?ln? nedovedu ??ct, kdy to > bude. > > > > Jirka V. > > > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > >> Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> > >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] r?ian - statistiky geo dat > >> Datum: 19.7.2012 09:34:54 > >> ---------------------------------------- > >> Jirko, > >> a proc jsou na WMS i VDP/VFR CUZK pod EPSG:2065 souradnice kladne na > >> misto ocekavanych S-JTSK zapornych? > >> > >> srovnej > >> > http://geoportal2.uhul.cz/wms_oprl/?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:2065&LAYERS=Ortofoto_cb&STYLES=default&FORMAT=image/jpeg&BBOX=-603900,-1161900,-603800,-1161800&WIDTH=300&HEIGHT=300 > >> > >> nebo > >> http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities > >> > >> nebo > >> $ echo "-868208.53 -1095793.57 512.30" | cs2cs +init=esri:102067 +to > >> +init=epsg:2065 > >> -868208.53 -1095793.57 512.30 > >> > >> ale CUZK > >> > http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:2065&LAYERS=DEF_BUDOVY,RST_KN,RST_KMD,RST_PK,obrazy_parcel,hranice_parcel,dalsi_p_mapy,omp,prehledka_kat_uz,prehledka_kraju-linie&FORMAT=image/png&transparent=FALSE&BBOX=1161800,603800,1161900,603900&WIDTH=300&HEIGHT=300 > >> > >> > >> > >> hanoj > >> > >> Dne 19. ?ervence 2012 8:56 JV <j.v.2 at seznam.cz> napsal(a): > >>> Zdrav?m v?echny, > >>> pro jistotu - na adrese > >> > http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=10769&AKCE=DOC:10-VDP_NOVINKY > >> je popis sou?asn?ch zn?m?ch chyb ve VFR. Nav?c byl ve VFR zji?t?n dal?? > probl?m > >> - ne?pln? defini?n? ??ry ulic (pouze u n?kter?ch ulic) - to v tom dokumentu > >> je?t? nen? dopln?n?. > >>> J. Vesel? > >>> > >>>> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > >>>> Od: Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com> > >>>> P?edm?t: [Talk-cz] r?ian - statistiky geo dat > >>>> Datum: 18.7.2012 13:27:52 > >>>> ---------------------------------------- > >>>> ahoj, > >>>> > >>>> m?m naimportov?no cca 20% dat a takhle zat?m vypadaj? statistiky > >>>> existence geo dat: > >>>> > >>>> table_name | total | bod | cary | p_bod | p_cary > >>>> -----------------------+---------+---------+---------+-------+-------- > >>>> rm_momc | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 > >>>> rn_adresni_misto | 732548 | 684389 | 0 | 93 | 0 > >>>> rn_cast_obce | 3951 | 3951 | 0 | 100 | 0 > >>>> rn_katastralni_uzemi | 3179 | 3179 | 2414 | 100 | 75 > >>>> rn_kraj_1960 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 > >>>> rn_obec | 1661 | 1661 | 1069 | 100 | 64 > >>>> rn_okres | 77 | 77 | 0 | 100 | 0 > >>>> rn_orp | 206 | 206 | 0 | 100 | 0 > >>>> rn_parcela | 4628830 | 4628809 | 2948168 | 99 | 63 > >>>> rn_pou | 394 | 394 | 3 | 100 | 0 > >>>> rn_region_soudrznosti | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 > >>>> rn_stat | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 > >>>> rn_stavebni_objekt | 1001481 | 971883 | 589827 | 97 | 58 > >>>> rn_ulice | 22926 | 0 | 22531 | 0 | 98 > >>>> rn_vusc | 14 | 14 | 0 | 100 | 0 > >>>> rn_zsj | 5440 | 5440 | 4846 | 100 | 89 > >>>> > >>>> p_* jsou procenta k celkov?mu po?tu. > >>>> > >>>> ff > >>>> > >>>> > >>>> > >>>> > >>> _______________________________________________ > >>> Talk-cz mailing list > >>> Talk-cz at openstreetmap.org > >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >> _______________________________________________ > >> Talk-cz mailing list > >> Talk-cz at openstreetmap.org > >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >> > >> > >> > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > >

19.7.2012 11:18:32 (#7)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
zde jsou statistiky kompletn?ch dat (posledn? update z 18.7.2012): table_name | total | bod | cary | p_bod | p_cary -----------------------+----------+----------+----------+-------+-------- rm_momc | 142 | 142 | 0 | 100 | 0 rn_adresni_misto | 2915342 | 2710043 | 0 | 92 | 0 rn_cast_obce | 15068 | 15064 | 0 | 99 | 0 rn_katastralni_uzemi | 13026 | 13026 | 9484 | 100 | 72 rn_kraj_1960 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 rn_mop | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 rn_obec | 6251 | 6251 | 3549 | 100 | 56 rn_okres | 77 | 77 | 0 | 100 | 0 rn_orp | 206 | 206 | 0 | 100 | 0 rn_parcela | 19974362 | 19974237 | 13130238 | 99 | 65 rn_pou | 394 | 394 | 3 | 100 | 0 rn_region_soudrznosti | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 rn_spravni_obvod | 22 | 22 | 0 | 100 | 0 rn_stat | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 rn_stavebni_objekt | 4081125 | 3914316 | 2480013 | 95 | 60 rn_ulice | 79225 | 0 | 78248 | 0 | 98 rn_vusc | 14 | 14 | 0 | 100 | 0 rn_zsj | 22427 | 22415 | 19532 | 99 | 87 ff Dne 18.7.2012 13:27, Miroslav ?ulc napsal(a): zobrazit citaci
> ahoj, > > m?m naimportov?no cca 20% dat a takhle zat?m vypadaj? statistiky > existence geo dat: > > table_name | total | bod | cary | p_bod | p_cary > -----------------------+---------+---------+---------+-------+-------- > rm_momc | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 > rn_adresni_misto | 732548 | 684389 | 0 | 93 | 0 > rn_cast_obce | 3951 | 3951 | 0 | 100 | 0 > rn_katastralni_uzemi | 3179 | 3179 | 2414 | 100 | 75 > rn_kraj_1960 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 > rn_obec | 1661 | 1661 | 1069 | 100 | 64 > rn_okres | 77 | 77 | 0 | 100 | 0 > rn_orp | 206 | 206 | 0 | 100 | 0 > rn_parcela | 4628830 | 4628809 | 2948168 | 99 | 63 > rn_pou | 394 | 394 | 3 | 100 | 0 > rn_region_soudrznosti | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 > rn_stat | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 > rn_stavebni_objekt | 1001481 | 971883 | 589827 | 97 | 58 > rn_ulice | 22926 | 0 | 22531 | 0 | 98 > rn_vusc | 14 | 14 | 0 | 100 | 0 > rn_zsj | 5440 | 5440 | 4846 | 100 | 89 > > p_* jsou procenta k celkov?mu poc(tu. > > ff > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120719/0cd4fcfa/attachment-0001.html> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4475 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120719/0cd4fcfa/attachment-0001.bin>

19.7.2012 11:47:49 (#8)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> proto?e http://www.epsg-registry.org/ :-) Ale v??n? - EPSG::2065 m? geodetick? sou?adnice (kladn?, jih-z?pad).
*** ano mas pravdu, definice je takova. Nedarilo se mi uspesne provest transformaci (prohodit zminovane kvadranty a znaminka) 2065->5514/102067 Nepredpokladal jsem ze je takova penetrace chyb v sw: GeoKettle (resp epsg jeho knihovny) i GDAL a proj.4, kde jsou nespravne definice 2065. Pokud natvrdo zadam spatialreference.org tak je transformace uspesna: napr GDAL: ogr2ogr -s_srs test_shp.prj -t_srs "epsg:102067" -f "ESRI Shapefile" test_shpEastNorth.shp test_shp.shp kde: test_shp.prj http://spatialreference.org/ref/sr-org/czech-s-jtsk-epsg2065/esriwkt/ priklad proj4: echo "-868208.53 -1095793.57 512.30" | cs2cs +init=esri:102067 +to +proj=krovak +lat_0=49.5 +lon_0=42.5 +alpha=30.28813972222222 +k=0.9999 +x_0=-0 +y_0=-0 +ellps=bessel +towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56 +pm=ferro +to_meter=-1 +no_defs 868208.53 1095793.57 512.30 http://spatialreference.org/ref/sr-org/czech-s-jtsk-epsg2065/proj4/ diky hanoj

« zpět na výpis měsíce