« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] převod dat z rúian do postgresql

Vlákno 14.7. - 15.7.2012, počet zpráv: 8


14.7.2012 09:13:32 (#1)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
ahoj, napsal jsem progr?mek na p?evod dat z r?ian do postgresql (pot?eboval jsem to ??ste?n? pro jednu svoj? aplikaci, ale psal jsem to i s ohledem na osm). bli??? info k programu je tady: https://github.com/fordfrog/ruian2pgsql/blob/next_release/README.cs.md mysl?m, ?e by se ten progr?mek mohl hodit (nejenom) k testov?n? pou?itelnosti r?ian dat pro aktualizace map. moment?ln? to importuje v?echny informace ze z?kladn? datov? sady. je?t? to neum? importovat hranice a defini?n? ??ry ulic. gml mi nic ne??k? a nem?l jsem ?as se do toho n?jak v?c pono?it, ale pokud by m? n?kdo cht?l stru?n? vysv?tlit, jak ta data nejl?p p?ev?st do db, tak budu r?d, u?et?ilo by mi to n?jak? ?as. nebo to m??e n?kdo do toho progr?mku dopsat, zdroj?ky jsou na https://github.com/fordfrog/ruian2pgsql/tree/next_release (je to v jav?). v souvislosti s t?m jsem se cht?l zeptat, jestli se d? n?jak jednodu?e z t?ch dat vygenerovat mapov? vrstva (nap??klad s adresn?mi body, ale a? to bude um?t importovat i hranice a ulice, tak i s t?mi), kter? by se dala na??st t?eba do josm. mysl?m, ?e pro vizu?ln? kontrolu r?ian dat vs osm by to bylo fajn. fordfrog ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120714/64e181f2/attachment.html> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4475 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120714/64e181f2/attachment.bin>

14.7.2012 09:26:31 (#2)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Ahoj, k?d jsem nezkoumal, tak?e jen p?r rychl?ch pozn?mek... Miroslav ?ulc wrote: zobrazit citaci
> mysl?m, ?e by se ten progr?mek mohl hodit (nejenom) k testov?n? > pou?itelnosti r?ian dat pro aktualizace map. moment?ln? to importuje > v?echny informace ze z?kladn? datov? sady. je?t? to neum? importovat > hranice a defini?n? ??ry ulic. gml mi nic ne??k? a nem?l jsem ?as se do > toho n?jak v?c pono?it
Pokud m?? v postgresql i postgis, tak by to m?lo b?t velice jednoduch?, viz http://www.postgis.org/docs/ST_GeomFromGML.html zobrazit citaci
> v souvislosti s t?m jsem se cht?l zeptat, jestli se d? n?jak jednodu?e z > t?ch dat vygenerovat mapov? vrstva (nap??klad s adresn?mi body, ale a? > to bude um?t importovat i hranice a ulice, tak i s t?mi), kter? by se > dala na??st t?eba do josm. mysl?m, ?e pro vizu?ln? kontrolu r?ian dat vs > osm by to bylo fajn.
"Jednodu?e" je v tomto p??pad? relativn?... o hotov?m skriptu nev?m, ale v p??pad? bod? by to m?lo b?t pom?rn? trivi?ln?. Sta?? na??st z datab?ze latlon sou?adnice bodu a p?ipojen? atributy p?ev?st na tagy, pak u? jen vypsat v osm form?tu. Trochu komplikovan?j?? by to bylo v p??pad? exportu cest. Petr Mor?vek aka Xificurk -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120714/4ddcb9a1/attachment.pgp>

15.7.2012 04:51:19 (#3)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
ahoj, d?ky za tip. vypadal slibn? do t? doby, ne? jsem zjistil, ?e mi postgis nefunguje jak m?. instaloval jsem ho poprv?, tak?e chyba m??e b?t i na m? stran?, ale netu??m, kde jsem jakou mohl ud?lat. st_geomfromgml mi vrac? chybu "ERROR: invalid GML representation", dokonce i kdy? pou?iju p??klad z t? referen?n? str?nky: ruian-test=# SELECT ST_GeomFromGML(' <gml:LineString srsName="EPSG:4269"> <gml:coordinates> -71.16028,42.258729 -71.160837,42.259112 -71.161143,42.25932 </gml:coordinates> </gml:LineString>'); ERROR: invalid GML representation KONTEXT: SQL function "st_geomfromgml" statement 1 z t? referen?n? str?nky http://www.postgis.org/docs/ST_GeomFromGML.html mi funguje jen ten " Examples - XLink usage", ostatn? vrac? tu samou chybu. je?t? jsem zkou?el tenhle p??klad a ten mi taky funguje: ruian-test=# SELECT ST_GeomFromGML(ST_AsGML(ST_GeomFromText('POINT EMPTY',4326))); st_geomfromgml ---------------- (1 row) zkou?el jsem postgis 2.0.1 s postgresql 9.2_beta2 a postgis 2.0.0 s postgresql 9.1.4, ale nefunguje ani jedno. do datab?ze jsem nainstaloval v?dy postgis.sql, postgis_comments.sql a spatial_ref_sys.sql. netu??te n?kdo, v ?em by mohl b?t probl?m? ff Dne 14.7.2012 21:26, "Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > k?d jsem nezkoumal, tak?e jen p?r rychl?ch pozn?mek... > > Miroslav ?ulc wrote: >> mysl?m, ?e by se ten progr?mek mohl hodit (nejenom) k testov?n? >> pou?itelnosti r?ian dat pro aktualizace map. moment?ln? to importuje >> v?echny informace ze z?kladn? datov? sady. je?t? to neum? importovat >> hranice a defini?n? ??ry ulic. gml mi nic ne??k? a nem?l jsem ?as se do >> toho n?jak v?c pono?it > Pokud m?? v postgresql i postgis, tak by to m?lo b?t velice jednoduch?, > viz http://www.postgis.org/docs/ST_GeomFromGML.html > >> v souvislosti s t?m jsem se cht?l zeptat, jestli se d? n?jak jednodu?e z >> t?ch dat vygenerovat mapov? vrstva (nap??klad s adresn?mi body, ale a? >> to bude um?t importovat i hranice a ulice, tak i s t?mi), kter? by se >> dala na??st t?eba do josm. mysl?m, ?e pro vizu?ln? kontrolu r?ian dat vs >> osm by to bylo fajn. > "Jednodu?e" je v tomto p??pad? relativn?... o hotov?m skriptu nev?m, ale > v p??pad? bod? by to m?lo b?t pom?rn? trivi?ln?. Sta?? na??st z datab?ze > latlon sou?adnice bodu a p?ipojen? atributy p?ev?st na tagy, pak u? jen > vypsat v osm form?tu. > Trochu komplikovan?j?? by to bylo v p??pad? exportu cest. > > Petr Mor?vek aka Xificurk > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120715/a2e1a5bb/attachment.html> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4475 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120715/a2e1a5bb/attachment.bin>

15.7.2012 05:18:07 (#4)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Miroslav ?ulc wrote: zobrazit citaci
> ahoj, > > d?ky za tip. vypadal slibn? do t? doby, ne? jsem zjistil, ?e mi postgis > nefunguje jak m?. instaloval jsem ho poprv?, tak?e chyba m??e b?t i na > m? stran?, ale netu??m, kde jsem jakou mohl ud?lat. > > st_geomfromgml mi vrac? chybu "ERROR: invalid GML representation", > dokonce i kdy? pou?iju p??klad z t? referen?n? str?nky: > > ruian-test=# SELECT ST_GeomFromGML(' > <gml:LineString srsName="EPSG:4269"> > <gml:coordinates> > -71.16028,42.258729 -71.160837,42.259112 -71.161143,42.25932 > </gml:coordinates> > </gml:LineString>'); > ERROR: invalid GML representation > KONTEXT: SQL function "st_geomfromgml" statement 1
Tohle bude asi chyba v dokumentaci. Testnul jsem to u sebe a p?i?el na to, ?e mus?? uv?st namespace, tj. osm=> SELECT ST_GeomFromGML(' <gml:LineString xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" srsName="EPSG:4269"> <gml:coordinates> -71.16028,42.258729 -71.160837,42.259112 -71.161143,42.25932 </gml:coordinates> </gml:LineString>'); nebo ho poctiv? odstranit na v?ech elementech: osm=> SELECT ST_GeomFromGML(' <LineString srsName="EPSG:4269"> <coordinates> -71.16028,42.258729 -71.160837,42.259112 -71.161143,42.25932 </coordinates> </LineString>'); Petr Mor?vek aka Xificurk -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120715/92d5566f/attachment.pgp>

15.7.2012 06:50:40 (#5)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
tak odpov?? jsem na?el v logu postgresql ... probl?m byl v chyb?j?c? definici gml namespace ... tak?e ty jejich dva p??klady ani fungovat nem??ou. ff Dne 15.7.2012 16:51, Miroslav ?ulc napsal(a): zobrazit citaci
> ahoj, > > d?ky za tip. vypadal slibn? do t? doby, ne? jsem zjistil, ?e mi > postgis nefunguje jak m?. instaloval jsem ho poprv?, tak?e chyba m??e > b?t i na m? stran?, ale netu??m, kde jsem jakou mohl ud?lat. > > st_geomfromgml mi vrac? chybu "ERROR: invalid GML representation", > dokonce i kdy? pou?iju p??klad z t? referen?n? str?nky: > > ruian-test=# SELECT ST_GeomFromGML(' > <gml:LineString srsName="EPSG:4269"> > <gml:coordinates> > -71.16028,42.258729 -71.160837,42.259112 -71.161143,42.25932 > </gml:coordinates> > </gml:LineString>'); > ERROR: invalid GML representation > KONTEXT: SQL function "st_geomfromgml" statement 1 > > z t? referen?n? str?nky > http://www.postgis.org/docs/ST_GeomFromGML.html mi funguje jen ten " > Examples - XLink usage", ostatn? vrac? tu samou chybu. > > je?t? jsem zkou?el tenhle p??klad a ten mi taky funguje: > > ruian-test=# SELECT ST_GeomFromGML(ST_AsGML(ST_GeomFromText('POINT > EMPTY',4326))); > st_geomfromgml > ---------------- > > (1 row) > > zkou?el jsem postgis 2.0.1 s postgresql 9.2_beta2 a postgis 2.0.0 s > postgresql 9.1.4, ale nefunguje ani jedno. do datab?ze jsem > nainstaloval v?dy postgis.sql, postgis_comments.sql a spatial_ref_sys.sql. > > netu??te n?kdo, v ?em by mohl b?t probl?m? > > ff > > Dne 14.7.2012 21:26, "Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal(a): >> Ahoj, >> k?d jsem nezkoumal, tak?e jen p?r rychl?ch pozn?mek... >> >> Miroslav ?ulc wrote: >>> mysl?m, ?e by se ten progr?mek mohl hodit (nejenom) k testov?n? >>> pou?itelnosti r?ian dat pro aktualizace map. moment?ln? to importuje >>> v?echny informace ze z?kladn? datov? sady. je?t? to neum? importovat >>> hranice a defini?n? ??ry ulic. gml mi nic ne??k? a nem?l jsem ?as se do >>> toho n?jak v?c pono?it >> Pokud m?? v postgresql i postgis, tak by to m?lo b?t velice jednoduch?, >> viz http://www.postgis.org/docs/ST_GeomFromGML.html >> >>> v souvislosti s t?m jsem se cht?l zeptat, jestli se d? n?jak jednodu?e z >>> t?ch dat vygenerovat mapov? vrstva (nap??klad s adresn?mi body, ale a? >>> to bude um?t importovat i hranice a ulice, tak i s t?mi), kter? by se >>> dala na??st t?eba do josm. mysl?m, ?e pro vizu?ln? kontrolu r?ian dat vs >>> osm by to bylo fajn. >> "Jednodu?e" je v tomto p??pad? relativn?... o hotov?m skriptu nev?m, ale >> v p??pad? bod? by to m?lo b?t pom?rn? trivi?ln?. Sta?? na??st z datab?ze >> latlon sou?adnice bodu a p?ipojen? atributy p?ev?st na tagy, pak u? jen >> vypsat v osm form?tu. >> Trochu komplikovan?j?? by to bylo v p??pad? exportu cest. >> >> Petr Mor?vek aka Xificurk >> >> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120715/29d13e52/attachment-0001.html> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4475 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120715/29d13e52/attachment-0001.bin>

15.7.2012 07:02:55 (#6)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
tak?e program u? importuje i hranice a cesty (do postgis datov?ho typu geometry). diky xificurkovi za radu. ff Dne 14.7.2012 21:13, Miroslav ?ulc napsal(a): zobrazit citaci
> ahoj, > > napsal jsem progr?mek na p?evod dat z r?ian do postgresql (pot?eboval > jsem to ??ste?n? pro jednu svoj? aplikaci, ale psal jsem to i s > ohledem na osm). bli??? info k programu je tady: > https://github.com/fordfrog/ruian2pgsql/blob/next_release/README.cs.md > > mysl?m, ?e by se ten progr?mek mohl hodit (nejenom) k testov?n? > pou?itelnosti r?ian dat pro aktualizace map. moment?ln? to importuje > v?echny informace ze z?kladn? datov? sady. je?t? to neum? importovat > hranice a defini?n? ??ry ulic. gml mi nic ne??k? a nem?l jsem ?as se > do toho n?jak v?c pono?it, ale pokud by m? n?kdo cht?l stru?n? > vysv?tlit, jak ta data nejl?p p?ev?st do db, tak budu r?d, u?et?ilo by > mi to n?jak? ?as. nebo to m??e n?kdo do toho progr?mku dopsat, > zdroj?ky jsou na > https://github.com/fordfrog/ruian2pgsql/tree/next_release (je to v jav?). > > v souvislosti s t?m jsem se cht?l zeptat, jestli se d? n?jak jednodu?e > z t?ch dat vygenerovat mapov? vrstva (nap??klad s adresn?mi body, ale > a? to bude um?t importovat i hranice a ulice, tak i s t?mi), kter? by > se dala na??st t?eba do josm. mysl?m, ?e pro vizu?ln? kontrolu r?ian > dat vs osm by to bylo fajn. > > fordfrog > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120715/0374e176/attachment.html> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4475 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120715/0374e176/attachment.bin>

15.7.2012 11:04:41 (#7)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
d?ky za odpov??, bohu?el mi zpr?vy z mailing listu obvykle chod? s n?kolikahodinov?m zpo?d?n?m, tak?e se mi ob?as stane, ?e mi p?ijde odpov?? na n?co na co jsem se ptal, ale j? to mezi t?m n?jak vy?e??m. p?edpokl?d?m, ?e ostatn?m to asi chod? norm?ln?, proto?e jinak by ty odpov?di nem?ly ?as odesl?n? t?eba hodinu a p?l p?ed moj? n?slednou zpr?vou, p?i kter? mi p?edchoz? odpov?? je?t? nedorazila. pak to vypad?, ?e ty odpov?di v?bec ne?tu :-/ ff Dne 15.7.2012 17:18, "Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal(a): zobrazit citaci
> Miroslav ?ulc wrote: >> ahoj, >> >> d?ky za tip. vypadal slibn? do t? doby, ne? jsem zjistil, ?e mi postgis >> nefunguje jak m?. instaloval jsem ho poprv?, tak?e chyba m??e b?t i na >> m? stran?, ale netu??m, kde jsem jakou mohl ud?lat. >> >> st_geomfromgml mi vrac? chybu "ERROR: invalid GML representation", >> dokonce i kdy? pou?iju p??klad z t? referen?n? str?nky: >> >> ruian-test=# SELECT ST_GeomFromGML(' >> <gml:LineString srsName="EPSG:4269"> >> <gml:coordinates> >> -71.16028,42.258729 -71.160837,42.259112 -71.161143,42.25932 >> </gml:coordinates> >> </gml:LineString>'); >> ERROR: invalid GML representation >> KONTEXT: SQL function "st_geomfromgml" statement 1 > Tohle bude asi chyba v dokumentaci. Testnul jsem to u sebe a p?i?el na > to, ?e mus?? uv?st namespace, tj. > > osm=> SELECT ST_GeomFromGML(' > <gml:LineString xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" srsName="EPSG:4269"> > <gml:coordinates> > -71.16028,42.258729 -71.160837,42.259112 -71.161143,42.25932 > </gml:coordinates> > </gml:LineString>'); > > nebo ho poctiv? odstranit na v?ech elementech: > > osm=> SELECT ST_GeomFromGML(' > <LineString srsName="EPSG:4269"> > <coordinates> > -71.16028,42.258729 -71.160837,42.259112 -71.161143,42.25932 > </coordinates> > </LineString>'); > > Petr Mor?vek aka Xificurk > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120715/53a6e668/attachment.html> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4475 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120715/53a6e668/attachment.bin>

15.7.2012 11:12:04 (#8)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
tak jsem se je?t? d?val do logu mailserveru a vypad? to, ?e mi zpr?va dorazila cca t?i a p?l hodiny potom, co jsi ji psal :-/ Jul 15 20:54:21 thia postfix/smtpd[23483]: connect from shenron.openstreetmap.org[89.16.179.150] Jul 15 20:54:22 thia postfix/smtpd[23483]: 03861F50: client=shenron.openstreetmap.org[89.16.179.150] Jul 15 20:54:22 thia postfix/cleanup[23489]: 03861F50: message-id=<5002DF2F.8090300 at gmail.com> Jul 15 20:54:22 thia postfix/qmgr[30228]: 03861F50: from=<talk-cz-bounces at openstreetmap.org>, size=6157, nrcpt=1 (queue active) Jul 15 20:54:22 thia postfix/virtual[23492]: 03861F50: to=<fordfrog at fordfrog.com>, relay=virtual, delay=0.24, delays=0.13/0/0/0.11, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir) Jul 15 20:54:22 thia postfix/qmgr[30228]: 03861F50: removed ff Dne 15.7.2012 17:18, "Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal(a): zobrazit citaci
> Miroslav ?ulc wrote: >> ahoj, >> >> d?ky za tip. vypadal slibn? do t? doby, ne? jsem zjistil, ?e mi postgis >> nefunguje jak m?. instaloval jsem ho poprv?, tak?e chyba m??e b?t i na >> m? stran?, ale netu??m, kde jsem jakou mohl ud?lat. >> >> st_geomfromgml mi vrac? chybu "ERROR: invalid GML representation", >> dokonce i kdy? pou?iju p??klad z t? referen?n? str?nky: >> >> ruian-test=# SELECT ST_GeomFromGML(' >> <gml:LineString srsName="EPSG:4269"> >> <gml:coordinates> >> -71.16028,42.258729 -71.160837,42.259112 -71.161143,42.25932 >> </gml:coordinates> >> </gml:LineString>'); >> ERROR: invalid GML representation >> KONTEXT: SQL function "st_geomfromgml" statement 1 > Tohle bude asi chyba v dokumentaci. Testnul jsem to u sebe a p?i?el na > to, ?e mus?? uv?st namespace, tj. > > osm=> SELECT ST_GeomFromGML(' > <gml:LineString xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" srsName="EPSG:4269"> > <gml:coordinates> > -71.16028,42.258729 -71.160837,42.259112 -71.161143,42.25932 > </gml:coordinates> > </gml:LineString>'); > > nebo ho poctiv? odstranit na v?ech elementech: > > osm=> SELECT ST_GeomFromGML(' > <LineString srsName="EPSG:4269"> > <coordinates> > -71.16028,42.258729 -71.160837,42.259112 -71.161143,42.25932 > </coordinates> > </LineString>'); > > Petr Mor?vek aka Xificurk > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120715/7410dbd8/attachment-0001.html> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4475 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120715/7410dbd8/attachment-0001.bin>

« zpět na výpis měsíce