« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] RUIAN - veřejný dálkový přístup

Vlákno 30.6. - 1.7.2012, počet zpráv: 4


30.6.2012 08:44:55 (#1)
gravatar

JV

<j.v.2 at seznam.cz>
57
Zdrav?m v?echny, na adrese http://vdp.cuzk.cz/ byl zp??stupn?n ve?ejn? d?lkov? p??stup k RUIAN. Moment?ln? je tam dostupn? stavov? export ke v?erej?ku - dal?? se bude d?lat z?tra a pak u? se najede na b??n? re?im (stavov? export jednou za m?s?c a denn? zm?ny). V exportech jsou u? uli?n? ??ry, defini?n? body vy???ch ?zemn? spr?vn?ch celk? a hranice z?hkladn?ch s?deln?ch jednotek. J. Vesel?

1.7.2012 12:34:32 (#2)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
Dne 30. ?ervna 2012 20:44 JV <j.v.2 at seznam.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Zdrav?m v?echny, > na adrese http://vdp.cuzk.cz/ byl zp??stupn?n ve?ejn? d?lkov? p??stup k RUIAN. Moment?ln? je tam dostupn? stavov? export ke v?erej?ku - dal?? se bude d?lat z?tra a pak u? se najede na b??n? re?im (stavov? export jednou za m?s?c a denn? zm?ny). V exportech jsou u? uli?n? ??ry, defini?n? body vy???ch ?zemn? spr?vn?ch celk? a hranice z?hkladn?ch s?deln?ch jednotek.
*** A ze jsem tak smely, neplanujete nahradit Marushku nejakou pricetnejsi aplikaci? Velky krok by byl, kdyby pouzivala TMS nebo alespon WMS na TMS principu. Tzn. ze cachuje dlazdice na urcitem zoomu, coz vyrazne zrychluje praci (a setri server), jako napr. ikatastr.cz nebo JOSM. Dale urcite moznost odkazovat se na urcitou konkretni mapu... Take formulare pouzivane pro vyhledavani parcel/obci apod by take mohly byti vice pristupne. Nez clovek do nich neco naklika to je komplikovane..., stejne tak moznost odkazovat se na urcitou cast uz naklikaneho formulare. ahoj hanoj

1.7.2012 06:21:48 (#3)
gravatar

Jiří Veselý

<j.v.2 at seznam.cz>
57
no, ono to s tou grafikou nen? tak jednoduch?. O WMTS jsme uva?ovali, ale zrovna pro katastr?ln? mapu to nen? dobr? ?e?en?. Ka?d? den se aktualizuje grafika v cca 700 katastr?ln?ch ?zem?ch, tak?e data jsou docela ?iv? a n?jak? vyr?b?n? dla?dic (nav?c pr?b??n? - mapov? slu?by maj? zpo?d?n? pouze v ??du hodin proti produk?n?mu syst?mu) by bylo vysoce problematick?. Pro informaci - sou?asn? re?ln? ?pi?ky v zat??en? WMS jsou kolem 5000 po?adavk? za minutu. Pokud je t?m my?leno dla?dicov?n? na stran? klienta, tak o tom jsme se tak? bavili. Tam je ale probl?m s prvky, kter? ?e?e hrana dla?dice (popisy defini?n?ch bod? atd.) - na dla?dici s bodem pak je kus popisu a na sousedn? dla?dici nen? nic (proto?e tam nen? ten bod, ke kter?mu se dopl?uje popis). Zrovna na ikatastr.cz to jde p?kn? demonstrovat. Ten p??m? odkaz do grafiky je. Mo?n? trochu zasunut?, ale je :-) V grafick?m okn? tla??tko "GPS" a tam zkop?rovat zobrazen? odkaz. Jirka Dne 1.7.2012 12:34, hanoj napsal(a): zobrazit citaci
> Dne 30. ?ervna 2012 20:44 JV<j.v.2 at seznam.cz> napsal(a): >> Zdrav?m v?echny, >> na adrese http://vdp.cuzk.cz/ byl zp??stupn?n ve?ejn? d?lkov? p??stup k RUIAN. Moment?ln? je tam dostupn? stavov? export ke v?erej?ku - dal?? se bude d?lat z?tra a pak u? se najede na b??n? re?im (stavov? export jednou za m?s?c a denn? zm?ny). V exportech jsou u? uli?n? ??ry, defini?n? body vy???ch ?zemn? spr?vn?ch celk? a hranice z?hkladn?ch s?deln?ch jednotek. > *** A ze jsem tak smely, neplanujete nahradit Marushku nejakou > pricetnejsi aplikaci? Velky krok by byl, kdyby pouzivala TMS nebo > alespon WMS na TMS principu. Tzn. ze cachuje dlazdice na urcitem > zoomu, coz vyrazne zrychluje praci (a setri server), jako napr. > ikatastr.cz nebo JOSM. > Dale urcite moznost odkazovat se na urcitou konkretni mapu... > > > Take formulare pouzivane pro vyhledavani parcel/obci apod by take > mohly byti vice pristupne. Nez clovek do nich neco naklika to je > komplikovane..., stejne tak moznost odkazovat se na urcitou cast uz > naklikaneho formulare. > > ahoj > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

1.7.2012 10:50:08 (#4)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Zdrav?m, nemohu si pomoci, ale souhlas?m s hanojem a jsem p?esv?d?en, tak dla?dicov?n? je spr?vn? cesta. Marushka je opravdu stra?n? pomal? - generov?n? v??ezu 10 sekund nen? nic v?jime?n?ho - na?t?st? s n? nepracuji. Ono tedy nahl??en? do katastru je tak? velmi pomal? (4 a? 5 sekund b??n?) - dokonce d??ve to b?valo rychlej??. zobrazit citaci
> Ka?d? den se aktualizuje > grafika v cca 700 katastr?ln?ch ?zem?ch, tak?e data jsou docela ?iv? a > n?jak? vyr?b?n? dla?dic (nav?c pr?b??n? - mapov? slu?by maj? zpo?d?n? pouze > v ??du hodin proti produk?n?mu syst?mu) by bylo vysoce problematick?
Dla?dice se aktualizuj? pouze p?i zm?n? (dan? dla?dice). Tedy p?i zm?n? dat se zjist? jejich rozd?l (pokud nen? mo?n? jej zjistit p??mo) a zneplatn? se zasa?en? dla?dice, kter? se pr?b??n? s men?? prioritou generuj?. S v?t?? prioritou se generuj? dla?dice, kter? si n?kdo vy??dal a nejsou ji? vygenerovan?. Nev???m, ?e ka?d? den zm?n? relativn? velk? mno?stv? dla?dic. Mapy jsou ve velk?ch zoomech a dla?dice tak pokr?v? pom?rn? mal? ?zem?. zobrazit citaci
> Pro > informaci - sou?asn? re?ln? ?pi?ky v zat??en? WMS jsou kolem 5000 po?adavk? > za minutu.
??m v?ce po?adavk?, t?m v?ce je to ve prosp?ch dla?dic. Generov?n? v??ezu mapky z dat trv? dle pozorov?n? hodn? dlouho. zobrazit citaci
> Pokud je t?m my?leno dla?dicov?n? na stran? klienta, tak o tom > jsme se tak? bavili. Tam je ale probl?m s prvky, kter? ?e?e hrana dla?dice > (popisy defini?n?ch bod? atd.) - na dla?dici s bodem pak je kus popisu a na > sousedn? dla?dici nen? nic (proto?e tam nen? ten bod, ke kter?mu se dopl?uje > popis). Zrovna na ikatastr.cz to jde p?kn? demonstrovat.
Tohle m? celkem jednoduch? ?e?en? - pro ka?d? takov? prvek je t?eba zjistit ohrani?uj?c? obd?ln?k a ten zan?st do prostorov?ho indexu, ze kter?ho se pak zji??uje, kter? objekty zasahuj? do dan?ho v??ezu (dla?dice). Ale tento probl?m mus?te stejn? ?e?it ji? nyn?, kdy generujete v??ez na p??n?. Honza

« zpět na výpis měsíce