« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] OSM mapping party

Vlákno 2.3. - 2.3.2012, počet zpráv: 1


2.3.2012 01:03:30 (#1)
gravatar

jirka.panek at gisportal.cz

<jirka.panek at gisportal.cz>
8
Dobr? den/Ahoj,? zdrav?m z redakce serveru GISportal.cz, kter? se dlouhodob? zab?v? geoinformatikou a digit?ln? kartografi? v ?esk? a Slovensk? republice. V redakci n?s napadlo, ?e by bylo zaj?mav? pokusit se uspo??dat Mapping party pro n?kterou z oblast? v bl?zkosti na?eho sp?dov?ho s?dla - Olomouce. M?me velice dobr? kontakty na m?stn? Katedru geoinformatiky a na dal?? z?jemce, ale byli bychom r?di, kdyby se na?el n?kdo z V?s, kdo by se s n?mi na po??d?n? podobn? akce r?d pod?lel.? Je to jen prvn? n?vrh a jsme otev?eni r?zn?m mo?nostem. V p??pad? z?jmu pros?m pi?te na?jirka.panek at gisportal.cz P?kn? den/v?kend Jirka

« zpět na výpis měsíce