« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Import poboček a bankomatů ČS as

Vlákno 20.2. - 20.2.2012, počet zpráv: 3


20.2.2012 03:27:29 (#1)
gravatar

Petr Schönmann

<pschonmann at gmail.com>
208 1711
Op?t zdrav?m konferenci, dneska jsem narazil op?t na zaj?mav? zdroj do OSM mapy. Nev?m v?ak zda t?eba ji? jej t?eba n?kdo nezapracov?val, p??padn? kdo by se importu ujal ? Data jsou to pobo?ek a bankomat?. K nalezen? ve form?tu v GPX na str?nk?ch CSAS http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/gps_ATM_poi_garmin.xml http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/gps_poi_garmin.xml Napadaji me relevantni otazky. 1, Jak by se k tomu stavila CSAS ? Je to zat??en? n?jakou licenc? ? Dle m?ho by z toho m?la CSAS jen profit :) 2, v <cmt> zna?k?ch je uvedeno hodn? ?asto otev?rac? doba pobo?ky, ?lo by to p?i importu zohlednit ? Bohu?el data nejsou nijak strojov? "p?edp?ipraven?" jednou jsou tak jednou onak. Bylo by t?? z?hodno p?ekonvertovat dny v t?dnu na anglick? n?zvy tj. Po > Mo aby se pak ?daje mohli "rendrovat" pripadne pouzivat v aplikacich ktere s nimi umi pracovat. 3, pokud existuje u? n?jak? bankomat pobl?? tak samoz?ejm? vy?adit kv?li duplicit?, p??padn? ?? naimportovat ?? s note, ?e by mohlo j?t o duplicitu. ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120220/36fd746c/attachment.html>

20.2.2012 03:51:35 (#2)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
zdar, tak naokraj ... Dne Po 20. ?nora 2012 15:27:29, Petr Sch?nmann napsal(a): zobrazit citaci
> 2, v <cmt> zna?k?ch je uvedeno hodn? ?asto otev?rac? doba pobo?ky, ?lo by > to p?i importu zohlednit ? Bohu?el data nejsou nijak strojov? > "p?edp?ipraven?" jednou jsou tak jednou onak. Bylo by t?? z?hodno > p?ekonvertovat dny v t?dnu na anglick? n?zvy tj. Po > Mo aby se pak ?daje > mohli "rendrovat" pripadne pouzivat v aplikacich ktere s nimi umi pracovat.
samotn? p?eklad do angli?tiny je dost m?lo - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:opening_hours - zn?me? a je?t? detail, jak se vypo??dat s p??padn?mi updaty? K.

20.2.2012 04:20:30 (#3)
gravatar

LM_1

<flukas.robot+osm at gmail.com>
103
Velmi zb??n?m pohledem mi p?ipadalo, ?e data jsou vcelku konzistentn? a p?eklad dn? by sta?il - spolu se zm?nou ??rek na st?edn?ky. V?t?inou by se to asi dalo zjednodu?it vytvo?en?m rozsahu dn?, ale m?lo by to vcelku fungovat i bez toho. K updat?m bych se stav?l jako k p?vodn?mu importu. U? by na to byly p?ipraven? skripty a situace by byla v z?sad? stejn? - n?kde se dopln? data, n?kde se p?id? fixme, ?e bankomat je mo?n? jinde nebo tam u? nen?. Luk?? Mat?jka 2012/2/20 Karel Voln? <kavol at seznam.cz>: zobrazit citaci
> > zdar, > > tak naokraj ... > > Dne Po 20. ?nora 2012 15:27:29, Petr Sch?nmann napsal(a): >> 2, v <cmt> zna?k?ch je uvedeno hodn? ?asto otev?rac? doba pobo?ky, ?lo by >> to p?i importu zohlednit ? Bohu?el data nejsou nijak strojov? >> "p?edp?ipraven?" jednou jsou tak jednou onak. Bylo by t?? z?hodno >> p?ekonvertovat dny v t?dnu na anglick? n?zvy tj. Po > Mo aby se pak ?daje >> mohli "rendrovat" pripadne pouzivat v aplikacich ktere s nimi umi pracovat. > > samotn? p?eklad do angli?tiny je dost m?lo - > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:opening_hours > > - zn?me? > > a je?t? detail, jak se vypo??dat s p??padn?mi updaty? > > K. > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

« zpět na výpis měsíce