« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Import Estudanky

Vlákno 12.2. - 15.2.2012, počet zpráv: 19


12.2.2012 02:26:49 (#1)
gravatar

f.remenstech

<f.remenstech at gmail.com>
20
Ahoj, cht?l bych se zeptat na prob?hl? import stud?nek. V?echny, kter? jsem d??v zakreslil jsou nyn? duplicitn?, vzd?leny od sebe kolem 50-ti metr?. M?m nechat moji zam??enou pomoc? gps (ale v?t?inou beze jm?na), nov? importovanou (podle m? blb? zam??enou) nebo m??u smazat svoji a tu importovanou posunout na jej? m?sto? Jak to bude po zm?n? licence, kdy? zdroj Estud?nky je pod CC, v?echny importovan? stud?nky zmiz?? A pro? jsou ty stud?nky na str?nce [1] ozna?eny jako chyba? F. [1] http://keepright.ipax.at/report_map.php?zoom=18&lat=49.24456&lon=16.681&layers=B00T&ch=0%2C30%2C40%2C50%2C60%2C70%2C90%2C100%2C110%2C120%2C130%2C150%2C160%2C170%2C180%2C191%2C195%2C196%2C201%2C202%2C203%2C204%2C205%2C206%2C207%2C208%2C210%2C220%2C231%2C232%2C270%2C281%2C282%2C283%2C284%2C291%2C292%2C293%2C311%2C312%2C313%2C350%2C380%2C411%2C412%2C413&show_ign=1&show_tmpign=1

12.2.2012 03:36:45 (#2)
gravatar

Jan Breuer

<jan.breuer at jaybee.cz>
62 479
Ahoj cht?l bych se zeptat na prob?hl? import stud?nek. V?echny, kter? jsem zobrazit citaci
> d??v zakreslil jsou nyn? duplicitn?, vzd?leny od sebe kolem 50-ti > metr?. M?m nechat moji zam??enou pomoc? gps (ale v?t?inou beze jm?na), > nov? importovanou (podle m? blb? zam??enou) nebo m??u smazat svoji a > tu importovanou posunout na jej? m?sto?
mysl?m, ?e cel? import estudanky.cz nem?l v?bec prob?hnout. Nelze ani nikde dohledat explicitn? souhlas v?ech p?isp?vatel? do estudanky, ?e lze jejich d?lo pou??t v OSM. Licence, pod kterou jsou estudanky CC BY-NC-ND [1] nelze za?adit do ??dn?ho odvozen?ho d?la, nato? pak do d?la, kter? umo??uje komer?n? vyu?it? CC BY-SA [2], jako je t?eba OSM. Osobn? bych tedy doporu?oval zm?n?n? import (changeset 10532251, 10532393, 10532577, 10532755, 10532807, 10532878, 10532913, 10532944, 10532979, 10532995, 10533019, 10533040, 10533061) stud?nek odstranit a nechat pouze ru?n? zadan? stud?nky. Na wiki str?nk?ch [3] jsou estudanky v sekci nepou?iteln?ch zdroj? z dobr?ho d?vodu. Honza [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/ [2] http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/ [3] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#Stud.C3.A1nky ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120212/7e0078d7/attachment.html>

12.2.2012 05:42:09 (#3)
gravatar

Václav Řehák

<rehakv01 at gmail.com>
63
Ahoj, vid?m to podobn? a proto jsem jf01psal u? p?ed t?dnem. Dostal jsem n?sleduj?c? odpov??. Asi by to cht?lo doplnit informace na wiki a p?idat ten souhlas p. Koukala: ---- Ahoj, dopisoval jsem si s panem Kouklem a dostal jsem souhlas s importem sou?adnic stud?nek v t?to podob?. Pokus?m se uv?st v?echny informace na wikipedii. J? jinak moc nev?m, jak to technicky prov?st, respektive jak obdr?et souhlas v?ech p?isp?vatel? stud?nek. Diskuzi otev??t mohu, ale stejn? n?zor diskutuj?c?ch nen? pro nikoho z?vazn?, ka?d? rad? nav?c n?co jin?ho. No asi nejjednodu??? bude za??dat o odstran?n? dat a z?skat sou?adnice nezv?visle... Teprve zp?tn? jsem si uv?domil mno?stv? ?skal? p?i importu, nicm?n? d?ky za reakci. Zdrav?m... jindrich zobrazit citaci
> Ahoj, > > koukal jsem, ?e jsi za?al importovat stud?nk z www.estudanky.cz. Domn?v?m se, ?e to to nen? v po??dku, proto?e estudanky jsou pod licenc? CC BY-NC-ND (kter? zakazuje komer?n? vyu?it?), zat?mco OpenStreetMap je CC-BY-SA, kter? komer?n? vyu?it? umo??uje. > > Pokud by do?lo k dohod? s provozovateli estudanky, ?e poskytnou data kompatibiln? s OSM licenc? (co? asi nep?jde bez souhlasu v?ech jejich p?isp?vovatel?), bylo by lep?? naimportovat je hromadn? a hlavn? pod speci?ln?m ??tem. > > Viz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines (hlavn? "Make sure data license is OK" a "Use a dedicated user account") > > Navrhuju probrat to na talk-cz at openstreetmap.org

12.2.2012 06:39:10 (#4)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
zdar, zobrazit citaci
> A pro? jsou ty stud?nky na str?nce [1] ozna?eny jako chyba?
to vypad? na bug v keepright ... p??e: "Content of the URL (http://www.estudanky.cz/studanka-879-detail) did not contain these keywords: (?Leo?e Jan??ka?Leo?e?Jan??ka?Leose?Janacka)" p?itom ten text na on? str?nce je ... jinak co se t??e toho importu, p?esnost dat je opravdu ot?esn?, te? jsem se schv?ln? pod?val na posledn?, co jsem si vzpomn?l, ?e jsem editoval za Vladislav?, a bod z e-studanky je taky o p?kn? kus vedle nav?c name="beze jm?na" nen? zrovna ide?ln?, rovn?? tak jako zna?it v?echno ?mahem jako natural=spring, kdy? jsou tam i studny, tedy man_made=water_well K.

13.2.2012 10:03:31 (#5)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
import uzivatele jf01 [1] * je nekompatibilni s licenci CC BY SA tak ODbL. * je provedena v rozporu se standardy (zvlastni changeset) * nakonec by stejne chtel docistit a upravit tagovani souhlasim s vymazem uvedenych changesetu [1] http://www.openstreetmap.org/user/jf01/edits hanoj Dne 12. ?nora 2012 15:36 Jan Breuer <jan.breuer at jaybee.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj > >> cht?l bych se zeptat na prob?hl? import stud?nek. V?echny, kter? jsem >> d??v zakreslil jsou nyn? duplicitn?, vzd?leny od sebe kolem 50-ti >> metr?. M?m nechat moji zam??enou pomoc? gps (ale v?t?inou beze jm?na), >> nov? importovanou (podle m? blb? zam??enou) nebo m??u smazat svoji a >> tu importovanou posunout na jej? m?sto? > > > mysl?m, ?e cel? import estudanky.cz nem?l v?bec prob?hnout. Nelze ani nikde > dohledat explicitn? souhlas v?ech p?isp?vatel? do estudanky, ?e lze jejich > d?lo pou??t v OSM. Licence, pod kterou jsou estudanky CC BY-NC-ND [1] nelze > za?adit do ??dn?ho odvozen?ho d?la, nato? pak do d?la, kter? umo??uje > komer?n? vyu?it? ?CC BY-SA [2], jako je t?eba OSM. Osobn? bych tedy > doporu?oval zm?n?n? import (changeset 10532251, 10532393, 10532577, > 10532755, 10532807, 10532878, 10532913, 10532944, 10532979, 10532995, > 10533019, 10533040, 10533061) stud?nek odstranit a nechat pouze ru?n? zadan? > stud?nky. > Na wiki str?nk?ch [3] jsou estudanky v sekci nepou?iteln?ch zdroj? z dobr?ho > d?vodu. > > Honza

13.2.2012 11:11:58 (#6)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Ot?zka je, zda v?bec GPS point o poloze n?jak? stud?nky podl?h? autorsk?mu z?konu. V?dy? je to jen popis reality, m?sta pro n?jakou autorskou ?innost p??li? nezb?v?. Mo?n? by st?lo za to, kontaktovat http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivo_Telec s dotazem na spr?vn? v?klad. MK ----- Original Message ----- From: hanoj [mailto:ehanoj at gmail.com] To: OpenStreetMap Czech Republic [mailto:talk-cz at openstreetmap.org] Sent: Mon, 13 Feb 2012 10:03:31 +0100 Subject: Re: [Talk-cz] Import Estudanky zobrazit citaci
> import uzivatele jf01 [1]
* je nekompatibilni s licenci CC BY SA tak ODbL. * zobrazit citaci
> je provedena v rozporu se standardy (zvlastni changeset)
* nakonec by stejne zobrazit citaci
> chtel docistit a upravit tagovani
souhlasim s vymazem uvedenych zobrazit citaci
> changesetu
[1] http://www.openstreetmap.org/user/jf01/edits hanoj Dne 12. zobrazit citaci
> ?nora 2012 15:36 Jan Breuer <jan.breuer at jaybee.cz> napsal(a): > Ahoj > >> > cht?l bych se zeptat na prob?hl? import stud?nek. V?echny, kter? > jsem >> d??v zakreslil jsou nyn? duplicitn?, vzd?leny od sebe kolem > 50-ti >> metr?. M?m nechat moji zam??enou pomoc? gps (ale v?t?inou > beze jm?na), >> nov? importovanou (podle m? blb? zam??enou) nebo > m??u smazat svoji a >> tu importovanou posunout na jej? m?sto? > > > > mysl?m, ?e cel? import estudanky.cz nem?l v?bec prob?hnout. Nelze ani > nikde > dohledat explicitn? souhlas v?ech p?isp?vatel? do estudanky, > ?e lze jejich > d?lo pou??t v OSM. Licence, pod kterou jsou estudanky CC > BY-NC-ND [1] nelze > za?adit do ??dn?ho odvozen?ho d?la, nato? pak do > d?la, kter? umo??uje > komer?n? vyu?it? ?CC BY-SA [2], jako je > t?eba OSM. Osobn? bych tedy > doporu?oval zm?n?n? import (changeset > 10532251, 10532393, 10532577, > 10532755, 10532807, 10532878, 10532913, > 10532944, 10532979, 10532995, > 10533019, 10533040, 10533061) stud?nek > odstranit a nechat pouze ru?n? zadan? > stud?nky. > Na wiki str?nk?ch > [3] jsou estudanky v sekci nepou?iteln?ch zdroj? z dobr?ho > > d?vodu. > > Honza
_______________________________________________ Talk-cz zobrazit citaci
> mailing > list
Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

13.2.2012 11:20:15 (#7)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
2012/2/13 Martin Koke? <shr3k at typo3-hosting.com>: zobrazit citaci
> Ot?zka je, zda v?bec GPS point o poloze n?jak? stud?nky podl?h? autorsk?mu z?konu. V?dy? je to jen popis reality, m?sta pro n?jakou autorskou ?innost p??li? nezb?v?. Mo?n? by st?lo za to, kontaktovat http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivo_Telec s dotazem na spr?vn? v?klad.
"Elektronick? datab?ze je chr?n?na stejn? jako jin? d?la" http://cs.wikisource.org/wiki/Wikizdroje:Autorsk%C3%A9_pr%C3%A1vo#Elektronick.C3.A1_datab.C3.A1ze hanoj

13.2.2012 11:25:02 (#8)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
V?ak j? tak? p??u o jednotliv?ch GPS pointech a pr?vech jednotliv?ch p?isp?vatel?, ne o datab?zi jako celku. MK ----- Original Message ----- From: hanoj [mailto:ehanoj at gmail.com] To: OpenStreetMap Czech Republic [mailto:talk-cz at openstreetmap.org] Sent: Mon, 13 Feb 2012 11:20:15 +0100 Subject: Re: [Talk-cz] Import Estudanky zobrazit citaci
> 2012/2/13 Martin Koke? <shr3k at typo3-hosting.com>: > Ot?zka je, zda v?bec > GPS point o poloze n?jak? stud?nky podl?h? autorsk?mu z?konu. V?dy? > je to jen popis reality, m?sta pro n?jakou autorskou ?innost p??li? > nezb?v?. Mo?n? by st?lo za to, kontaktovat > http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivo_Telec s dotazem na spr?vn? > v?klad.
"Elektronick? datab?ze je chr?n?na stejn? jako jin? zobrazit citaci
> d?la"
http://cs.wikisource.org/wiki/Wikizdroje:Autorsk%C3%A9_pr%C3%A1vo#Elektronick.C3.A1_datab.C3.A1ze hanoj _______________________________________________ Talk-cz zobrazit citaci
> mailing > list
Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

13.2.2012 11:45:06 (#9)
gravatar

LM_1

<flukas.robot+osm at gmail.com>
103
Profesor Telec se sp?? zab?v? klasick?m autorsk?m pr?vem, ohledn? autorsk?ho pr?va v kontextu modern?ch technologi? bych se sp?? obr?til na doktora Radima Pol??ka (http://cs.wikipedia.org/wiki/Radim_Pol??k), nebo n?koho jin?ho z ?stavu (http://www.cyber.law.muni.cz/view.php?cisloclanku=2010020012) Podle m? samotn? informace o tom, ?e n?kde je stud?nka autorsk?m d?lem nen?, ale m??e b?t sou??st? datab?ze (taky chr?n?na). To je podle ?esk?ho pr?va, rozhodn? pr?vo m??e b?t jin?. Luk?? Mat?jka (LM_1) 2012/2/13 Martin Koke? <shr3k at typo3-hosting.com>: zobrazit citaci
> Ot?zka je, zda v?bec GPS point o poloze n?jak? stud?nky podl?h? autorsk?mu z?konu. V?dy? je to jen popis reality, m?sta pro n?jakou autorskou ?innost p??li? nezb?v?. Mo?n? by st?lo za to, kontaktovat http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivo_Telec s dotazem na spr?vn? v?klad. > > MK > > ----- Original Message ----- > From: hanoj [mailto:ehanoj at gmail.com] > To: > OpenStreetMap Czech Republic [mailto:talk-cz at openstreetmap.org] > Sent: Mon, > 13 Feb 2012 10:03:31 +0100 > Subject: Re: [Talk-cz] Import Estudanky > > >> import uzivatele jf01 [1] > * je nekompatibilni s licenci CC BY SA tak ODbL. > * >> je provedena v rozporu se standardy (zvlastni changeset) > * nakonec by stejne >> chtel docistit a upravit tagovani > > souhlasim s vymazem uvedenych >> changesetu > > [1] http://www.openstreetmap.org/user/jf01/edits > > hanoj > > Dne 12. >> ?nora 2012 15:36 Jan Breuer <jan.breuer at jaybee.cz> napsal(a): >> Ahoj >> >>> >> cht?l bych se zeptat na prob?hl? import stud?nek. V?echny, kter? >> jsem >>> d??v zakreslil jsou nyn? duplicitn?, vzd?leny od sebe kolem >> 50-ti >>> metr?. M?m nechat moji zam??enou pomoc? gps (ale v?t?inou >> beze jm?na), >>> nov? importovanou (podle m? blb? zam??enou) nebo >> m??u smazat svoji a >>> tu importovanou posunout na jej? m?sto? >> >> >> >> mysl?m, ?e cel? import estudanky.cz nem?l v?bec prob?hnout. Nelze ani >> nikde >> dohledat explicitn? souhlas v?ech p?isp?vatel? do estudanky, >> ?e lze jejich >> d?lo pou??t v OSM. Licence, pod kterou jsou estudanky CC >> BY-NC-ND [1] nelze >> za?adit do ??dn?ho odvozen?ho d?la, nato? pak do >> d?la, kter? umo??uje >> komer?n? vyu?it? ?CC BY-SA [2], jako je >> t?eba OSM. Osobn? bych tedy >> doporu?oval zm?n?n? import (changeset >> 10532251, 10532393, 10532577, >> 10532755, 10532807, 10532878, 10532913, >> 10532944, 10532979, 10532995, >> 10533019, 10533040, 10533061) stud?nek >> odstranit a nechat pouze ru?n? zadan? >> stud?nky. >> Na wiki str?nk?ch >> [3] jsou estudanky v sekci nepou?iteln?ch zdroj? z dobr?ho >> >> d?vodu. >> >> Honza > > _______________________________________________ > Talk-cz >> mailing >> list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

13.2.2012 12:21:12 (#10)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
Dne Po 13. ?nora 2012 11:11:58, Martin Koke? napsal(a): zobrazit citaci
> Ot?zka je, zda v?bec GPS point o poloze n?jak? stud?nky podl?h? autorsk?mu > z?konu. V?dy? je to jen popis reality, m?sta pro n?jakou autorskou ?innost > p??li? nezb?v?.
ehm, tato ?vaha m? drobnou chybu v tom, ?e se d? induktivn? zobecnit na celou mapu - v?dy? je to jen popis reality ... K.

13.2.2012 12:29:29 (#11)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Kdepak, to nen? jedno a to sam?. Pokud pr?ce p?i tvorb? mapy (t?eba OSM) vykazuje znaky autorsk? ?innosti (nap?. obkreslov?n? ortofota, kter? samo o sob? autorsk?m d?lem zpravidla nen?, vytv??en? topologi?, anal?z a odvozen?ch dat a jejich zp?tn? aplikace), pak je v?sledek samoz?ejm? autorsk? d?lo. J? se mysl?m opr?vn?n? pt?m, zda lze pova?ovat napochodov?n? s GPS ke stud?nce, zaznamen?n? jej? polohy jedin? bodem a n?sledn? z?znam do datab?ze E-Stud?nky pod n?jak?m obecn? za?it?m n?zvem za ?kon hodn? ochrany autorsk?m pr?vem. Samotn? datab?ze pak samoz?ejm? ochrany po??v? a je je na majiteli (v tomto p??pad? z?ejm? provozovatel onoho webu), jak s n? nalo??. MK ----- Original Message ----- From: Karel Voln? [mailto:kavol at seznam.cz] To: OpenStreetMap Czech Republic [mailto:talk-cz at openstreetmap.org] Sent: Mon, 13 Feb 2012 12:21:12 +0100 Subject: Re: [Talk-cz] Import Estudanky zobrazit citaci
> Dne Po 13. ?nora 2012 11:11:58, Martin Koke? napsal(a): > > Ot?zka je, zda v?bec GPS point o poloze n?jak? stud?nky podl?h? > autorsk?mu > > z?konu. V?dy? je to jen popis reality, m?sta pro n?jakou autorskou > ?innost > > p??li? nezb?v?. > > ehm, tato ?vaha m? drobnou chybu v tom, ?e se d? induktivn? zobecnit na > celou > mapu - v?dy? je to jen popis reality ... > > K. > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

13.2.2012 02:45:18 (#12)
gravatar

Jan Breuer

<jan.breuer at jaybee.cz>
62 479
zobrazit citaci
> > > Kdepak, to nen? jedno a to sam?. Pokud pr?ce p?i tvorb? mapy (t?eba OSM) > vykazuje znaky autorsk? ?innosti (nap?. obkreslov?n? ortofota, kter? samo o > sob? autorsk?m d?lem zpravidla nen?, vytv??en? topologi?, anal?z a > odvozen?ch dat a jejich zp?tn? aplikace), pak je v?sledek samoz?ejm? > autorsk? d?lo. > > J? se mysl?m opr?vn?n? pt?m, zda lze pova?ovat napochodov?n? s GPS ke > stud?nce, zaznamen?n? jej? polohy jedin? bodem a n?sledn? z?znam do > datab?ze E-Stud?nky pod n?jak?m obecn? za?it?m n?zvem za ?kon hodn? ochrany > autorsk?m pr?vem. >
Vypad? to jako jedno a to sam?. V prvn?m p??pad? napochoduji kurzorem nad ortofoto mapu, kliknu a vytvo??m bod, kter? si ulo??m do po??ta?e a nebo ho d?m n?komu k u??v?n?. V druh?m p??pad? napochoduji na m?sto ve skute?n?m sv?t?, kter? p?edpokl?d?m je tak? public domain. Ulo??m si bod a p?enesu ho do po??ta?e a nebo ho d?m n?komu k u??v?n?. Rozd?l mezi prvn?m a druh?m je jen v tom, ?e to druh? je podstatn? slo?it?j?? (mus?m se zvednout ze ?idle). Z?rove? z [1] je z?ejm?, ?e ne v?echny body byly po??zeny pomoc? GPS a spadaj? tedy do prvn?ho p??padu. Mysl?m, ?e by se v tomto projektu m?la licence ct?t a ne polemizovat nad t?m, jestli se d? n?jak obej?t, proto?e n?kdo dal?? provedl import, kter? prov?d?t nem?l. [1] Ot?zka: Jak zjistit sou?adnice GPS kdy? nevlastn?m p??stroj? http://www.estudanky.cz/caste-dotazy Honza ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120213/7a50aff3/attachment.html>

13.2.2012 03:13:38 (#13)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Zd? se, ?e je probl?m pochopit rozd?l na z?znamem jedin?ho bodu (jak pomoc? GPS, tak odvozen?m z ortofotomapy) a slo?it?j?? prac? s geodaty (co j? v?m, kreslen? polyline, ?i?t?n? polygon? atp.). Autorsk? z?kon si na slo?itost z?sk?n? (mus?m s GPS do ter?nu / mus?m kliknout do ortofotomapy) nehraje, tam jde o to, ?e n?jak? ?innost mus? vykazovat charakter tvorby unik?tn?ho d?la. Kdy? n?kdo p?ijde s GPS/klikne na mapu a vytvo?? z?znam ke stud?nce, ned?v? mu to hned patent na to, ?e nem??e p?ij?t n?kdo jin? a ud?lat to sam? se stejn?m nebo velmi podobn?m v?sledkem. Ad ct?n? licence, argumenty klackem nebo slzami neberu. V tomto konkr?tn?m p??pad? jsou autorsk? pr?va k datab?zi ?ist? v gesci majitele (E-stud?nky) a ten mus? rozhodnout, jak s datab?z? lze ?i nelze nalo?it. P?isp?vatel? do t?to datab?ze si v tomto p??pad? t??ko mohou n?rokovat autorsk? pr?va k sou?adnic?m a n?zv?m, nebo? jejich ?innost souvisej?c? s po??zen? t?to dvojice ?daj? nelze pova?ovat za autorskou. Jin? by bylo, pokud by n?kdo cht?l pou??t jejich fotografie nebo n?jak? eseje, kter? k dan? stud?nce zaznamenali. MK ----- Original Message ----- From: Jan Breuer [mailto:jan.breuer at jaybee.cz] To: OpenStreetMap Czech Republic [mailto:talk-cz at openstreetmap.org] Sent: Mon, 13 Feb 2012 14:45:18 +0100 Subject: Re: [Talk-cz] Import Estudanky Vypad? to jako jedno a to sam?. V zobrazit citaci
> prvn?m p??pad? napochoduji kurzorem nad ortofoto mapu, kliknu a > vytvo??m
bod, kter? si ulo??m do po??ta?e a nebo ho d?m n?komu k zobrazit citaci
> u??v?n?.
V druh?m p??pad? napochoduji na m?sto ve skute?n?m zobrazit citaci
> sv?t?, kter?
p?edpokl?d?m je tak? public domain. Ulo??m si bod a zobrazit citaci
> p?enesu ho do po??ta?e
a nebo ho d?m n?komu k u??v?n?. Rozd?l zobrazit citaci
> mezi prvn?m a druh?m je jen v tom, ?e to druh? je > podstatn?
slo?it?j?? (mus?m se zvednout ze ?idle). Z?rove? z [1] je zobrazit citaci
> z?ejm?, ?e ne v?echny body byly po??zeny pomoc? GPS a
spadaj? tedy zobrazit citaci
> do prvn?ho p??padu.
Mysl?m, ?e by se v tomto projektu m?la licence zobrazit citaci
> ct?t a ne polemizovat nad
t?m, jestli se d? n?jak obej?t, proto?e zobrazit citaci
> n?kdo dal?? provedl import, kter?
prov?d?t nem?l. [1] Ot?zka: Jak zobrazit citaci
> zjistit sou?adnice GPS kdy? nevlastn?m > p??stroj?
http://www.estudanky.cz/caste-dotazy Honza

13.2.2012 03:39:10 (#14)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
Dne Po 13. ?nora 2012 15:13:38, Martin Koke? napsal(a): zobrazit citaci
> Zd? se, ?e je probl?m pochopit rozd?l na z?znamem jedin?ho bodu (jak pomoc? > GPS, tak odvozen?m z ortofotomapy) a slo?it?j?? prac? s geodaty (co j? v?m, > kreslen? polyline, ?i?t?n? polygon? atp.).
tak ho n?m, hloup?m, laskav? vysv?tli zobrazit citaci
> Autorsk? z?kon si na slo?itost z?sk?n? (mus?m s GPS do ter?nu / mus?m > kliknout do ortofotomapy) nehraje,
pak tedy nech?pu, pro? jsi v minul?m mailu stav?l pr?v? na tomto rozd?lu, cituju: "vykazuje znaky autorsk? ?innosti (nap?. *obkreslov?n? ortofota* ...), pak je v?sledek samoz?ejm? autorsk? d?lo." vs "zda lze pova?ovat *napochodov?n? s GPS ke stud?nce*, ... za ?kon hodn? ochrany autorsk?m pr?vem." zobrazit citaci
> Kdy? n?kdo p?ijde s GPS/klikne na mapu a vytvo?? z?znam ke stud?nce, ned?v? > mu to hned patent na to, ?e nem??e p?ij?t n?kdo jin? a ud?lat to sam? se > stejn?m nebo velmi podobn?m v?sledkem.
ov?em my se tu nebav?me o n?jak?ch patentech, ?e by druh? nemohl ud?lat tot?? co prvn?, n?br? o tom, zda druh? naopak m??e *neud?lat* to sam? co prvn? a jenom vz?t v?ledek toho, co ud?lal prvn?, nam?sto aby pou??val v?sledek pr?ce vlastn? zobrazit citaci
> Ad ct?n? licence, argumenty klackem nebo slzami neberu.
hm, a ty tu n?jak? takov? vid??, nebo co t? vede k takov?mto prohl??en?m? zobrazit citaci
> V tomto konkr?tn?m p??pad? jsou autorsk? pr?va k datab?zi ?ist? v gesci > majitele (E-stud?nky) a ten mus? rozhodnout, jak s datab?z? lze ?i nelze > nalo?it. P?isp?vatel? do t?to datab?ze si v tomto p??pad? t??ko mohou > n?rokovat autorsk? pr?va k sou?adnic?m a n?zv?m, nebo? jejich ?innost > souvisej?c? s po??zen? t?to dvojice ?daj? nelze pova?ovat za autorskou. > Jin? by bylo, pokud by n?kdo cht?l pou??t jejich fotografie nebo n?jak? > eseje, kter? k dan? stud?nce zaznamenali.
a m?l bys n?jak? konkr?tn? argumenty, pro? by tomu tak m?lo b?t? - nejl?pe kdybys to vysv?tlil na p??kladu, pro? nemohu napsat: "V tomto konkr?tn?m p??pad? jsou autorsk? pr?va k datab?zi ?ist? v gesci majitele (OpenStreetMap) a ten mus? rozhodnout, jak s datab?z? lze ?i nelze nalo?it. P?isp?vatel? do t?to datab?ze si v tomto p??pad? t??ko mohou n?rokovat autorsk? pr?va k sou?adnic?m a n?zv?m, nebo? jejich ?innost souvisej?c? s po??zen? t?to dvojice ?daj? nelze pova?ovat za autorskou. Jin? by bylo, pokud by n?kdo cht?l pou??t jejich fotografie nebo n?jak? eseje, kter? k dan? stud?nce zaznamenali." ... anebo to napsat mohu? - tak o ?em tu po??d flejmujem a pro? n?kdo po??d ?e?? n?jak?ho Pavla Machka apod.? K.

13.2.2012 04:23:13 (#15)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
----- Original Message ----- From: Karel Voln? [mailto:kavol at seznam.cz] To: OpenStreetMap Czech Republic [mailto:talk-cz at openstreetmap.org] Sent: Mon, 13 Feb 2012 15:39:10 +0100 Subject: Re: [Talk-cz] Import Estudanky zobrazit citaci
> Dne Po 13. ?nora 2012 15:13:38, Martin Koke? napsal(a): > > Zd? se, ?e je probl?m pochopit rozd?l na z?znamem jedin?ho bodu (jak > pomoc? > > GPS, tak odvozen?m z ortofotomapy) a slo?it?j?? prac? s geodaty (co > j? v?m, > > kreslen? polyline, ?i?t?n? polygon? atp.). > > tak ho n?m, hloup?m, laskav? vysv?tli
Vysv?tlen? je ji? uvedeno v z?vork?ch. zobrazit citaci
> > Autorsk? z?kon si na slo?itost z?sk?n? (mus?m s GPS do ter?nu / > mus?m > > kliknout do ortofotomapy) nehraje, > > pak tedy nech?pu, pro? jsi v minul?m mailu stav?l pr?v? na tomto > rozd?lu, > cituju: > > "vykazuje znaky autorsk? ?innosti (nap?. *obkreslov?n? ortofota* ...), > pak je > v?sledek samoz?ejm? autorsk? d?lo." > > vs > > "zda lze pova?ovat *napochodov?n? s GPS ke stud?nce*, ... za ?kon > hodn? > ochrany autorsk?m pr?vem."
Obkreslov?n? ortofota m?n?no vytv??en? pon?kud slo?it?j??ch prvk?, ne? je jedin? bod, ?i?t?n? GPS z?znam? (a? u? ru?n?, nebo n?jak?mi algoritmy, jako Kalman, Douglas-Pecker atp.), slu?ov?n? do polyline, vytv??en? (multi)polygon?, relac? atp. zobrazit citaci
> > Kdy? n?kdo p?ijde s GPS/klikne na mapu a vytvo?? z?znam ke > stud?nce, ned?v? > > mu to hned patent na to, ?e nem??e p?ij?t n?kdo jin? a ud?lat to > sam? se > > stejn?m nebo velmi podobn?m v?sledkem. > > ov?em my se tu nebav?me o n?jak?ch patentech, ?e by druh? nemohl > ud?lat tot?? > co prvn?, n?br? o tom, zda druh? naopak m??e *neud?lat* to sam? co > prvn? a > jenom vz?t v?ledek toho, co ud?lal prvn?, nam?sto aby pou??val > v?sledek pr?ce > vlastn?
To je p?ece nesmysl, ka?d? n?jak pou??v? v?sledky du?evn? pr?ce n?jak?ch lid? p?ed n?m. Z?le?? p?ece na tom, jak moc ta p?vodn? pr?ce vykazuje charakter autorsk? ?innosti, podle toho si zaslou?? nebo nezaslou?? ochranu. Pro? mysl??, ?e nap?. katastr nemovitost? nen? chr?n?n AZ? Proto?e p?i jeho tvorb? je t?eba reflektovat realitu co nejp?esn?ji a to tak, ?e na n?jakou autorskou ?innost prost? nen? m?sto. Jak to geodet zam??il a vypracoval, co j? v?m v AutoCADu Map, tak se to zanese do KN a je hotovo. Nikdo nen?rokuje ??dn? autorsk? pr?va, proto?e pokud ka?d? v tom dan?m ?et?zci ud?lal, co bylo jeho ?kolem, lze za 100 let p?ij?t a vytvo?it to sam? d?lo, odli?n? jen o n?jak? kontinent?ln? drift a n?jak? ty nep?esnosti dan? pou?itou technikou. zobrazit citaci
> > Ad ct?n? licence, argumenty klackem nebo slzami neberu. > > hm, a ty tu n?jak? takov? vid??, nebo co t? vede k takov?mto > prohl??en?m?
V?ak to snad p??u, vztahuje se k souv?t? o ct?n? licence. zobrazit citaci
> > V tomto konkr?tn?m p??pad? jsou autorsk? pr?va k datab?zi ?ist? > v gesci > > majitele (E-stud?nky) a ten mus? rozhodnout, jak s datab?z? lze ?i > nelze > > nalo?it. P?isp?vatel? do t?to datab?ze si v tomto p??pad? t??ko > mohou > > n?rokovat autorsk? pr?va k sou?adnic?m a n?zv?m, nebo? jejich > ?innost > > souvisej?c? s po??zen? t?to dvojice ?daj? nelze pova?ovat za > autorskou. > > Jin? by bylo, pokud by n?kdo cht?l pou??t jejich fotografie nebo > n?jak? > > eseje, kter? k dan? stud?nce zaznamenali. > > a m?l bys n?jak? konkr?tn? argumenty, pro? by tomu tak m?lo b?t? > > - nejl?pe kdybys to vysv?tlil na p??kladu, pro? nemohu napsat: > > "V tomto konkr?tn?m p??pad? jsou autorsk? pr?va k datab?zi ?ist? v > gesci > majitele (OpenStreetMap) a ten mus? rozhodnout, jak s datab?z? lze ?i > nelze > nalo?it. P?isp?vatel? do t?to datab?ze si v tomto p??pad? t??ko > mohou > n?rokovat autorsk? pr?va k sou?adnic?m a n?zv?m, nebo? jejich > ?innost > souvisej?c? s po??zen? t?to dvojice ?daj? nelze pova?ovat za > autorskou. Jin? > by bylo, pokud by n?kdo cht?l pou??t jejich fotografie nebo n?jak? > eseje, > kter? k dan? stud?nce zaznamenali."
Vysv?tleno z m? strany u? mnohokr?t, proto?e tvorba OSM nem? zpravidla charakter "jedin?ho kliknut?". V?jimkou jsou ojedin?l? editace POI p?es Potlatch nebo nap?. Cloudmade POI collector, tam u? lze mluvit o ?innosti, kter? m? s autorsk?m d?lem pram?lo spole?n?ho. zobrazit citaci
> ... anebo to napsat mohu? > - tak o ?em tu po??d flejmujem a pro? n?kdo po??d ?e?? n?jak?ho > Pavla Machka > apod.?
Netu??m, m? t?eba ??dn? Machek nezaj?m?. MK

13.2.2012 06:36:44 (#16)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
Dne Po 13. ?nora 2012 16:23:13, Martin Koke? napsal(a): zobrazit citaci
> > Dne Po 13. ?nora 2012 15:13:38, Martin Koke? napsal(a): > > > Zd? se, ?e je probl?m pochopit rozd?l na z?znamem jedin?ho bodu (jak > > > pomoc? GPS, tak odvozen?m z ortofotomapy) a slo?it?j?? prac? s geodaty > > > (co j? v?m, kreslen? polyline, ?i?t?n? polygon? atp.). > > > > tak ho n?m, hloup?m, laskav? vysv?tli > > Vysv?tlen? je ji? uvedeno v z?vork?ch.
vskutku? - j? tam ??dn? vysv?tlen? nevid?m ... zobrazit citaci
> > > Autorsk? z?kon si na slo?itost z?sk?n? (mus?m s GPS do ter?nu / > > > mus?m kliknout do ortofotomapy) nehraje, > > > > pak tedy nech?pu, pro? jsi v minul?m mailu stav?l pr?v? na tomto > > rozd?lu, cituju: > > > > "vykazuje znaky autorsk? ?innosti (nap?. *obkreslov?n? ortofota* ...), > > pak je v?sledek samoz?ejm? autorsk? d?lo." > > > > vs > > > > "zda lze pova?ovat *napochodov?n? s GPS ke stud?nce*, ... za ?kon > > hodn? ochrany autorsk?m pr?vem." > > Obkreslov?n? ortofota m?n?no vytv??en? pon?kud slo?it?j??ch prvk?, ne? je > jedin? bod, ?i?t?n? GPS z?znam? (a? u? ru?n?, nebo n?jak?mi algoritmy, jako > Kalman, Douglas-Pecker atp.), slu?ov?n? do polyline, vytv??en? > (multi)polygon?, relac? atp.
eh, promi?, ale opravdu ti nerozum?m - co m? zpracov?n? GPS z?znamu algoritmem na redukci po?tu bod? spole?n?ho s obkreslov?n?m z ortofotomapy? zobrazit citaci
> > > Kdy? n?kdo p?ijde s GPS/klikne na mapu a vytvo?? z?znam ke > > > stud?nce, ned?v? mu to hned patent na to, ?e nem??e p?ij?t n?kdo jin? > > > a ud?lat to sam? se stejn?m nebo velmi podobn?m v?sledkem. > > > > ov?em my se tu nebav?me o n?jak?ch patentech, ?e by druh? nemohl > > ud?lat tot?? co prvn?, n?br? o tom, zda druh? naopak m??e *neud?lat* to > > sam? co prvn? a jenom vz?t v?ledek toho, co ud?lal prvn?, nam?sto aby > > pou??val v?sledek pr?ce vlastn? > > To je p?ece nesmysl, ka?d? n?jak pou??v? v?sledky du?evn? pr?ce n?jak?ch > lid? p?ed n?m. Z?le?? p?ece na tom, jak moc ta p?vodn? pr?ce vykazuje > charakter autorsk? ?innosti, podle toho si zaslou?? nebo nezaslou?? > ochranu.
co konkr?tn? je nesmysl? - ?e?it, zda je dan? vyu?it? mo?n? ?i nikoliv? v tom p??pad? nech?pu, co cht?l b?sn?k ??ci v?tou uvozenou "Z?le?? ..." a v opa?n?m p??pad? tedy nerozum?m, co konkr?tn? z m?ho tvrzen? rozporuje? ... zobrazit citaci
> Pro? mysl??, ?e nap?. katastr nemovitost? nen? chr?n?n AZ? Proto?e p?i jeho > tvorb? je t?eba reflektovat realitu co nejp?esn?ji a to tak, ?e na n?jakou > autorskou ?innost prost? nen? m?sto. Jak to geodet zam??il a vypracoval, co > j? v?m v AutoCADu Map, tak se to zanese do KN a je hotovo. Nikdo nen?rokuje > ??dn? autorsk? pr?va, proto?e pokud ka?d? v tom dan?m ?et?zci ud?lal, co > bylo jeho ?kolem, lze za 100 let p?ij?t a vytvo?it to sam? d?lo, odli?n? > jen o n?jak? kontinent?ln? drift a n?jak? ty nep?esnosti dan? pou?itou > technikou.
mno, j? si p?edev??m mysl?m, ?e katastr nemovitost? AZ chr?n?n je, a ?e pr?va n?rokov?na jsou, tak?e toto r?torick? cvi?en? vych?z? tak tro?ku vnive?; jak zn?mo, z false m??eme vyvozovat cokoliv zd?vodn?n? "na autorskou ?innost prost? nen? m?sto" zna?n? pokulh?v? (jinak bychom mohli ?mahem vy?ktrtnout ochranu datab?z?), mohl bys tak maxim?ln? nar??et na ?3 p?sm. a) AZ, kter? vyj?m? z ochrany ??edn? d?la - KN se tam t?k? "ve?ejn? p??stupn? rejst??k a sb?rka jeho listin", jen?e KN nen? ve?ejn? p??stupn? cel?, vymezen? lze nal?zt ve vyhl??ce 162/2001 Sb. ostatn? i pokud se pod?v?me do na?? dokumentace, tak k t?matu vid?me: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#WMS_.C4.8C.C3.9AZK_- _katastr.C3.A1ln.C3.AD_mapa co? d?le vede na: http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2008-August/001382.html kde se mimo jin? p??e: "Datov? sady KN ve form? datov?ch soubor? naopak voln? ?i?iteln? nejsou, pouze se souhlasem ??ZK." - pokud by KN nem?l b?t nijak chr?n?n proto?e "je t?eba reflektovat realitu" a proto?e "??ZK jen ud?lal, co bylo jeho ?kolem", pak by asi bylo nam?st? nap??klad pt?t se, pro?pak n?m pan ?editel takto lhal, kdy? tvrdil, ?e k (n?jak?mu specifick?mu) u?it? KN je t?eba souhlas zobrazit citaci
> > > Ad ct?n? licence, argumenty klackem nebo slzami neberu. > > > > hm, a ty tu n?jak? takov? vid??, nebo co t? vede k takov?mto > > prohl??en?m? > > V?ak to snad p??u, vztahuje se k souv?t? o ct?n? licence.
mno, j? v tom tedy vid?m vyj?d?en? n?zoru autora, argument by to byl, kdyby se to pokou?el n?jak zd?vodnit - tedy, kdy? u? bychom to cht?li ch?pat jako argument, byl by to sp??e argument (vlastn?) autoritou ale t?? vid?m, ?e na?e vid?n? je z?ejm? siln? nekompatibiln? :) zobrazit citaci
> > > V tomto konkr?tn?m p??pad? jsou autorsk? pr?va k datab?zi ?ist? > > > v gesci majitele (E-stud?nky) a ten mus? rozhodnout, jak s datab?z? lze > > > ?i nelze nalo?it. P?isp?vatel? do t?to datab?ze si v tomto p??pad? t??ko > > > mohou n?rokovat autorsk? pr?va k sou?adnic?m a n?zv?m, nebo? jejich > > > ?innost souvisej?c? s po??zen? t?to dvojice ?daj? nelze pova?ovat za > > > autorskou. Jin? by bylo, pokud by n?kdo cht?l pou??t jejich fotografie > > > nebo n?jak? eseje, kter? k dan? stud?nce zaznamenali. > > > > a m?l bys n?jak? konkr?tn? argumenty, pro? by tomu tak m?lo b?t? > > > > - nejl?pe kdybys to vysv?tlil na p??kladu, pro? nemohu napsat: > > > > "V tomto konkr?tn?m p??pad? jsou autorsk? pr?va k datab?zi ?ist? v gesci > > majitele (OpenStreetMap) a ten mus? rozhodnout, jak s datab?z? lze ?i > > nelze nalo?it. P?isp?vatel? do t?to datab?ze si v tomto p??pad? t??ko > > mohou n?rokovat autorsk? pr?va k sou?adnic?m a n?zv?m, nebo? jejich > > ?innost souvisej?c? s po??zen? t?to dvojice ?daj? nelze pova?ovat za > > autorskou. Jin? by bylo, pokud by n?kdo cht?l pou??t jejich fotografie > > nebo n?jak? eseje, kter? k dan? stud?nce zaznamenali." > > Vysv?tleno z m? strany u? mnohokr?t, proto?e tvorba OSM nem? zpravidla > charakter "jedin?ho kliknut?". V?jimkou jsou ojedin?l? editace POI p?es > Potlatch nebo nap?. Cloudmade POI collector, tam u? lze mluvit o ?innosti, > kter? m? s autorsk?m d?lem pram?lo spole?n?ho.
opravdu? ale j? p?ece taky kliknu jen jednou, kdy? v OSM tvo??m bod ... a pak je?t? jednou, a je?t? jednou, a je?t? jednou ... a ty stud?nky, to tak? nen? jedna stud?nka, ale je?t? jedna, a je?t? jedna ... tak?e kde m?me ten rozd?l? analogie n?jak?ho du?evn?ho vlastnictv? (fujtajbl pojem) s t?m hmatateln?m v?t?inou p??li? nefunguj?, ale tady se to p??mo nab?z?, jestli?e jde o pr?ci t?ch lid?, nikoli o obsah: m?jme n?jakou stavbu, pozveme si JEDNOHO zedn?ka, kter? polo?? X cihel, a dostane zaplaceno X K? a te? m?jme dal?? stavbu, ale tam si pozveme X zedn?k?, kte?? polo?? dohromady X cihel, ka?d? z nich JEDNU a ty tvrd??, ?e v druh?m p??pad? nem? ka?d? z nich n?rok nechat si zaplatit 1 K?, proto?e mezi polo?en?m 1*X cihel a polo?en?m X*1 cihly m? b?t n?jak? z?hadn? rozd?l je?t? v n??em jin?m, ne? jen v organizaci pr?ce, a ?e si tud?? v druh?m p??pad? m??e? tu stavbu n?rokovat zadarmo? zobrazit citaci
> > ... anebo to napsat mohu? > > - tak o ?em tu po??d flejmujem a pro? n?kdo po??d ?e?? n?jak?ho > > Pavla Machka apod.? > > Netu??m, m? t?eba ??dn? Machek nezaj?m?.
aha no tak to potom asi m??em ukon?it ... K.

13.2.2012 09:18:56 (#17)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
542
Panove, dovolim si (laicky informovanou) reakci na vasi plodnou debatu. Ani obkresleni z orthofoto/katastru/... ani GPS souradnice ... samo osobe neni dilo databazove, natoz autorske(zjednodusene), tudiz neni nijak chraneno. Nejde totiz o tzv "tvurci" cinnost ale pouze o mechanickou praci(v principu to muze delat masina a taky to casto dela). Databaze jako takova muze (ale nemusi) byt chranena v pripade, ze obsahuje !unikatni! soubor dat, pripadne jejich vazby (cojavim nekdo prijde na to, ze vic lesu = bohatsi obyvatelstvo a udela databazi na to tema ...). Nelze rozhodne chranit databazi obecne znamych/dostupnych informaci. Takze (jestli sem vyrozumel spravne) pokud import studanek nevadi provozovateli one databaze (= potencialni soubor dat), tak jednotlivych vkladatelu se rozhodne ptat netreba (neb nejde ani u tvurci autorske dilo, ani o databazi). BTW: Mozna by nebylo od veci nasledne provest nejaky link, aby mohlo dochazet k oboustrane aktualizaci. Dne 13.2.2012 18:36, Karel Voln? napsal(a): zobrazit citaci
> Dne Po 13. ?nora 2012 16:23:13, Martin Koke? napsal(a): >>> Dne Po 13. ?nora 2012 15:13:38, Martin Koke? napsal(a): >>>> Zd? se, ?e je probl?m pochopit rozd?l na z?znamem jedin?ho bodu (jak >>>> pomoc? GPS, tak odvozen?m z ortofotomapy) a slo?it?j?? prac? s geodaty >>>> (co j? v?m, kreslen? polyline, ?i?t?n? polygon? atp.). >>> tak ho n?m, hloup?m, laskav? vysv?tli >> Vysv?tlen? je ji? uvedeno v z?vork?ch. > vskutku? - j? tam ??dn? vysv?tlen? nevid?m ... > >>>> Autorsk? z?kon si na slo?itost z?sk?n? (mus?m s GPS do ter?nu / >>>> mus?m kliknout do ortofotomapy) nehraje, >>> pak tedy nech?pu, pro? jsi v minul?m mailu stav?l pr?v? na tomto >>> rozd?lu, cituju: >>> >>> "vykazuje znaky autorsk? ?innosti (nap?. *obkreslov?n? ortofota* ...), >>> pak je v?sledek samoz?ejm? autorsk? d?lo." >>> >>> vs >>> >>> "zda lze pova?ovat *napochodov?n? s GPS ke stud?nce*, ... za ?kon >>> hodn? ochrany autorsk?m pr?vem." >> Obkreslov?n? ortofota m?n?no vytv??en? pon?kud slo?it?j??ch prvk?, ne? je >> jedin? bod, ?i?t?n? GPS z?znam? (a? u? ru?n?, nebo n?jak?mi algoritmy, jako >> Kalman, Douglas-Pecker atp.), slu?ov?n? do polyline, vytv??en? >> (multi)polygon?, relac? atp. > eh, promi?, ale opravdu ti nerozum?m - co m? zpracov?n? GPS z?znamu algoritmem > na redukci po?tu bod? spole?n?ho s obkreslov?n?m z ortofotomapy? > >>>> Kdy? n?kdo p?ijde s GPS/klikne na mapu a vytvo?? z?znam ke >>>> stud?nce, ned?v? mu to hned patent na to, ?e nem??e p?ij?t n?kdo jin? >>>> a ud?lat to sam? se stejn?m nebo velmi podobn?m v?sledkem. >>> ov?em my se tu nebav?me o n?jak?ch patentech, ?e by druh? nemohl >>> ud?lat tot?? co prvn?, n?br? o tom, zda druh? naopak m??e *neud?lat* to >>> sam? co prvn? a jenom vz?t v?ledek toho, co ud?lal prvn?, nam?sto aby >>> pou??val v?sledek pr?ce vlastn? >> To je p?ece nesmysl, ka?d? n?jak pou??v? v?sledky du?evn? pr?ce n?jak?ch >> lid? p?ed n?m. Z?le?? p?ece na tom, jak moc ta p?vodn? pr?ce vykazuje >> charakter autorsk? ?innosti, podle toho si zaslou?? nebo nezaslou?? >> ochranu. > co konkr?tn? je nesmysl? - ?e?it, zda je dan? vyu?it? mo?n? ?i nikoliv? > > v tom p??pad? nech?pu, co cht?l b?sn?k ??ci v?tou uvozenou "Z?le?? ..." > > a v opa?n?m p??pad? tedy nerozum?m, co konkr?tn? z m?ho tvrzen? rozporuje? ... > >> Pro? mysl??, ?e nap?. katastr nemovitost? nen? chr?n?n AZ? Proto?e p?i jeho >> tvorb? je t?eba reflektovat realitu co nejp?esn?ji a to tak, ?e na n?jakou >> autorskou ?innost prost? nen? m?sto. Jak to geodet zam??il a vypracoval, co >> j? v?m v AutoCADu Map, tak se to zanese do KN a je hotovo. Nikdo nen?rokuje >> ??dn? autorsk? pr?va, proto?e pokud ka?d? v tom dan?m ?et?zci ud?lal, co >> bylo jeho ?kolem, lze za 100 let p?ij?t a vytvo?it to sam? d?lo, odli?n? >> jen o n?jak? kontinent?ln? drift a n?jak? ty nep?esnosti dan? pou?itou >> technikou. > mno, j? si p?edev??m mysl?m, ?e katastr nemovitost? AZ chr?n?n je, a ?e pr?va > n?rokov?na jsou, tak?e toto r?torick? cvi?en? vych?z? tak tro?ku vnive?; jak > zn?mo, z false m??eme vyvozovat cokoliv > > zd?vodn?n? "na autorskou ?innost prost? nen? m?sto" zna?n? pokulh?v? (jinak > bychom mohli ?mahem vy?ktrtnout ochranu datab?z?), mohl bys tak maxim?ln? > nar??et na ?3 p?sm. a) AZ, kter? vyj?m? z ochrany ??edn? d?la - KN se tam t?k? > "ve?ejn? p??stupn? rejst??k a sb?rka jeho listin", jen?e KN nen? ve?ejn? > p??stupn? cel?, vymezen? lze nal?zt ve vyhl??ce 162/2001 Sb. > > ostatn? i pokud se pod?v?me do na?? dokumentace, tak k t?matu vid?me: > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#WMS_.C4.8C.C3.9AZK_- > _katastr.C3.A1ln.C3.AD_mapa > > co? d?le vede na: > http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2008-August/001382.html > > kde se mimo jin? p??e: > > "Datov? sady KN ve form? datov?ch soubor? naopak voln? ?i?iteln? nejsou, pouze > se souhlasem ??ZK." > > - pokud by KN nem?l b?t nijak chr?n?n proto?e "je t?eba reflektovat realitu" a > proto?e "??ZK jen ud?lal, co bylo jeho ?kolem", pak by asi bylo nam?st? > nap??klad pt?t se, pro?pak n?m pan ?editel takto lhal, kdy? tvrdil, ?e k > (n?jak?mu specifick?mu) u?it? KN je t?eba souhlas > >>>> Ad ct?n? licence, argumenty klackem nebo slzami neberu. >>> hm, a ty tu n?jak? takov? vid??, nebo co t? vede k takov?mto >>> prohl??en?m? >> V?ak to snad p??u, vztahuje se k souv?t? o ct?n? licence. > mno, j? v tom tedy vid?m vyj?d?en? n?zoru autora, argument by to byl, kdyby se > to pokou?el n?jak zd?vodnit - tedy, kdy? u? bychom to cht?li ch?pat jako > argument, byl by to sp??e argument (vlastn?) autoritou > > ale t?? vid?m, ?e na?e vid?n? je z?ejm? siln? nekompatibiln? :) > >>>> V tomto konkr?tn?m p??pad? jsou autorsk? pr?va k datab?zi ?ist? >>>> v gesci majitele (E-stud?nky) a ten mus? rozhodnout, jak s datab?z? lze >>>> ?i nelze nalo?it. P?isp?vatel? do t?to datab?ze si v tomto p??pad? t??ko >>>> mohou n?rokovat autorsk? pr?va k sou?adnic?m a n?zv?m, nebo? jejich >>>> ?innost souvisej?c? s po??zen? t?to dvojice ?daj? nelze pova?ovat za >>>> autorskou. Jin? by bylo, pokud by n?kdo cht?l pou??t jejich fotografie >>>> nebo n?jak? eseje, kter? k dan? stud?nce zaznamenali. >>> a m?l bys n?jak? konkr?tn? argumenty, pro? by tomu tak m?lo b?t? >>> >>> - nejl?pe kdybys to vysv?tlil na p??kladu, pro? nemohu napsat: >>> >>> "V tomto konkr?tn?m p??pad? jsou autorsk? pr?va k datab?zi ?ist? v gesci >>> majitele (OpenStreetMap) a ten mus? rozhodnout, jak s datab?z? lze ?i >>> nelze nalo?it. P?isp?vatel? do t?to datab?ze si v tomto p??pad? t??ko >>> mohou n?rokovat autorsk? pr?va k sou?adnic?m a n?zv?m, nebo? jejich >>> ?innost souvisej?c? s po??zen? t?to dvojice ?daj? nelze pova?ovat za >>> autorskou. Jin? by bylo, pokud by n?kdo cht?l pou??t jejich fotografie >>> nebo n?jak? eseje, kter? k dan? stud?nce zaznamenali." >> Vysv?tleno z m? strany u? mnohokr?t, proto?e tvorba OSM nem? zpravidla >> charakter "jedin?ho kliknut?". V?jimkou jsou ojedin?l? editace POI p?es >> Potlatch nebo nap?. Cloudmade POI collector, tam u? lze mluvit o ?innosti, >> kter? m? s autorsk?m d?lem pram?lo spole?n?ho. > opravdu? > > ale j? p?ece taky kliknu jen jednou, kdy? v OSM tvo??m bod ... > > a pak je?t? jednou, a je?t? jednou, a je?t? jednou ... a ty stud?nky, to tak? > nen? jedna stud?nka, ale je?t? jedna, a je?t? jedna ... tak?e kde m?me ten > rozd?l? > > > analogie n?jak?ho du?evn?ho vlastnictv? (fujtajbl pojem) s t?m hmatateln?m > v?t?inou p??li? nefunguj?, ale tady se to p??mo nab?z?, jestli?e jde o pr?ci > t?ch lid?, nikoli o obsah: > > m?jme n?jakou stavbu, pozveme si JEDNOHO zedn?ka, kter? polo?? X cihel, a > dostane zaplaceno X K? > > a te? m?jme dal?? stavbu, ale tam si pozveme X zedn?k?, kte?? polo?? dohromady > X cihel, ka?d? z nich JEDNU > > a ty tvrd??, ?e v druh?m p??pad? nem? ka?d? z nich n?rok nechat si zaplatit 1 > K?, proto?e mezi polo?en?m 1*X cihel a polo?en?m X*1 cihly m? b?t n?jak? > z?hadn? rozd?l je?t? v n??em jin?m, ne? jen v organizaci pr?ce, a ?e si tud?? > v druh?m p??pad? m??e? tu stavbu n?rokovat zadarmo? > >>> ... anebo to napsat mohu? >>> - tak o ?em tu po??d flejmujem a pro? n?kdo po??d ?e?? n?jak?ho >>> Pavla Machka apod.? >> Netu??m, m? t?eba ??dn? Machek nezaj?m?. > aha > > no tak to potom asi m??em ukon?it ... > > K. > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

14.2.2012 01:46:45 (#18)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
zdar, tak j? nev?m, asi jsem v??n? natvrdlej, nicm?n? po??d mi unikaj ty rozd?ly, pro? by jednou m?lo platit n?co, a podruh? v obdobn?m p??pad? n?co jin?ho no flame, mohl by se je?t? n?kdo pros?m pokusit o vysv?tlen?? Dne Po 13. ?nora 2012 21:18:56, jzvc napsal(a): zobrazit citaci
> Panove, dovolim si (laicky informovanou) reakci na vasi plodnou debatu. > > Ani obkresleni z orthofoto/katastru/... ani GPS souradnice ... samo > osobe neni dilo databazove, natoz autorske(zjednodusene), tudiz neni > nijak chraneno. Nejde totiz o tzv "tvurci" cinnost ale pouze o > mechanickou praci(v principu to muze delat masina a taky to casto dela). > > Databaze jako takova muze (ale nemusi) byt chranena v pripade, ze > obsahuje !unikatni! soubor dat, pripadne jejich vazby (cojavim nekdo > prijde na to, ze vic lesu = bohatsi obyvatelstvo a udela databazi na to > tema ...). Nelze rozhodne chranit databazi obecne znamych/dostupnych > informaci. > Takze (jestli sem vyrozumel spravne) pokud import studanek nevadi > provozovateli one databaze (= potencialni soubor dat), tak jednotlivych > vkladatelu se rozhodne ptat netreba (neb nejde ani u tvurci autorske > dilo, ani o databazi).
- pokud by m?lo tohle platit, tak nech?pu a) co poskytuje ochranu OSM, pro? ?e??me n?jak? licence a pr?va p?isp?vatel? b) co poskytuje ochranu ostatn?m d?l?m, pro? nem??eme do OSM obkreslovat z ?eho n?s napadne, n?br? jen z vybran?ch zdroj? anebo jsem pr?v? spadl z Marsu, a p?edpoklady pro a) ani b) neplat?, obkreslovat m??em, a OSM chr?n?n? nen?? - pak ale nap??klad k ?emu se na str?nce http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap n?jak? licence v?bec ?e??? ad a) - co z p?id?v?n? dat do OSM d?l? onu "tv?r?? ?innost" a nikoli "mechanickou pr?ci, kterou v principu m??e d?lat ma?ina, a tak? to ?asto d?l?" (ostatn? i v OSM spoustu pr?ce ud?lali skripty a roboti)? ad b) - informace, ?e nap??klad n?kde vede cesta, stoj? d?m, te?e potok ... jsou obecn? zn?m?/dostupn?, a pokud plat?, ?e "nelze rozhodn? chr?nit datab?zi obecn? zn?m?ch/dostupn?ch informac?", pro? si je tedy nemohu do OSM vz?t odkud se mi zl?b?, resp. naopak, na co se lidi obt??ovali s kontaktov?n?m r?zn?ch poskytovatel? t?chto dat s ??dost? o svolen?, pro? se tu neust?le n?co takov?ho ?e??? K.

15.2.2012 11:18:41 (#19)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
542
Dne 14.2.2012 13:46, Karel Voln? napsal(a): zobrazit citaci
> zdar, > > tak j? nev?m, asi jsem v??n? natvrdlej, nicm?n? po??d mi unikaj ty rozd?ly, > pro? by jednou m?lo platit n?co, a podruh? v obdobn?m p??pad? n?co jin?ho > > no flame, mohl by se je?t? n?kdo pros?m pokusit o vysv?tlen??
Protoze definice, viz zakon. Autorske dilo musi jevit znaky tvurci cinnosti (coz nekteri nechapou, trebas na lupe jeji sefredaktor Zandl), tudiz ne vsechno co kdo vyrobi je autorskym dilem chranenym zakonem. Obkreslovani neni tvurci cinnost. U nas jsou chraneny (extra) databaze, a tu definici databaze, kterou lze chranit sem +- popsal nize. zobrazit citaci
> > Dne Po 13. ?nora 2012 21:18:56, jzvc napsal(a): >> Panove, dovolim si (laicky informovanou) reakci na vasi plodnou debatu. >> >> Ani obkresleni z orthofoto/katastru/... ani GPS souradnice ... samo >> osobe neni dilo databazove, natoz autorske(zjednodusene), tudiz neni >> nijak chraneno. Nejde totiz o tzv "tvurci" cinnost ale pouze o >> mechanickou praci(v principu to muze delat masina a taky to casto dela). >> >> Databaze jako takova muze (ale nemusi) byt chranena v pripade, ze >> obsahuje !unikatni! soubor dat, pripadne jejich vazby (cojavim nekdo >> prijde na to, ze vic lesu = bohatsi obyvatelstvo a udela databazi na to >> tema ...). Nelze rozhodne chranit databazi obecne znamych/dostupnych >> informaci. >> Takze (jestli sem vyrozumel spravne) pokud import studanek nevadi >> provozovateli one databaze (= potencialni soubor dat), tak jednotlivych >> vkladatelu se rozhodne ptat netreba (neb nejde ani u tvurci autorske >> dilo, ani o databazi). > - pokud by m?lo tohle platit, tak nech?pu > > a) co poskytuje ochranu OSM, pro? ?e??me n?jak? licence a pr?va p?isp?vatel? > > b) co poskytuje ochranu ostatn?m d?l?m, pro? nem??eme do OSM obkreslovat z > ?eho n?s napadne, n?br? jen z vybran?ch zdroj? > > anebo jsem pr?v? spadl z Marsu, a p?edpoklady pro a) ani b) neplat?, > obkreslovat m??em, a OSM chr?n?n? nen?? - pak ale nap??klad k ?emu se na > str?nce http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap > n?jak? licence v?bec ?e??? > > ad a) - co z p?id?v?n? dat do OSM d?l? onu "tv?r?? ?innost" a nikoli > "mechanickou pr?ci, kterou v principu m??e d?lat ma?ina, a tak? to ?asto d?l?" > (ostatn? i v OSM spoustu pr?ce ud?lali skripty a roboti)? > > ad b) - informace, ?e nap??klad n?kde vede cesta, stoj? d?m, te?e potok ... > jsou obecn? zn?m?/dostupn?, a pokud plat?, ?e "nelze rozhodn? chr?nit datab?zi > obecn? zn?m?ch/dostupn?ch informac?", pro? si je tedy nemohu do OSM vz?t odkud > se mi zl?b?, resp. naopak, na co se lidi obt??ovali s kontaktov?n?m r?zn?ch > poskytovatel? t?chto dat s ??dost? o svolen?, pro? se tu neust?le n?co > takov?ho ?e??? > > K. > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

« zpět na výpis měsíce