« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] river/stream

Vlákno 7.2. - 8.2.2012, počet zpráv: 6


7.2.2012 07:03:58 (#1)
gravatar

Petr Balíček

<PBalicek at seznam.cz>
24
Zdravim, Je možný použít data z webů povodí řek? Konkrétně "průměrný roční průtok", např. "http://voda.chmi.cz/hpps/prf_bk_createpage.php?seq=2505280" Chtěl bych zpřesnit rozlišení river/stream, protože v současným stavu sou, asi podle dibavodu, řeky "river" až k prameni, což je dle mě špatně. Viděl bych to tak, že od stanice, kde je průtok pod 1 m3/s bych to přeznačil na "stream" + možná přidal "fixme". Má někdo lepší nápad? PB

7.2.2012 09:34:30 (#2)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
563
zdar, zobrazit citaci
> Je možný použít data z webů povodí řek? Konkrétně "průměrný roční průtok", > např. "http://voda.chmi.cz/hpps/prf_bk_createpage.php?seq=2505280"
tipuju (!) že ano, nicméně stejná data jsou i na Wikipedii, takže ... kdybychom jeli pod CC, tak řeknu, že je můžeš opsat bez skrupulí odtamtud, leč s novým licencováním je to nejspíše neslučitelné (především pokud licence může být libovolně měněna) zobrazit citaci
> Chtěl bych zpřesnit rozlišení river/stream, protože v současným stavu sou, > asi podle dibavodu, řeky "river" až k prameni, což je dle mě špatně.
potud souhlas zobrazit citaci
> Viděl bych to tak, že od stanice, kde je průtok pod 1 m3/s bych to přeznačil > na "stream" + možná přidal "fixme". > Má někdo lepší nápad?
tož já bych měl doufám že lepší nápad - a) držet se pravidla na OSM wiki, tedy že pro stream platí "An active, able- bodied person should be able to jump over it if trees along it aren't too thick." b) neměnit to bez místní znalosti (nespoléhat na fixme ... takových tam straší ...) pravda, b) tak trošku plyne z a) - navíc považovat za vhodný bod, kde se to má lámat, vodočet, je nesmysl, neboť naprostá většina vodočtů není v místě, kde by se nějak zásadně měnil charakter řeky ... kde se mění potok na řeku, resp. říčku (pak máme taky riverbank, že), může být značně subjektivní, ovšem předpokládám, že většinou bychom se shodli na místě nějakého významného přítoku, anebo někde v úseku, kde potok sklesá z kopců do nížin, čímž se jeho tok zvolní a rozlije do šíře c) limit 1 m³ je příliš přísný ... moje představa o tom, co už je řeka, by se dala vyjádřit _také_ tím, odkud je to (aspoň zjara) splavné pro normální loď, nikoli jen pro šílence honící prvosjezdy na ultrakrátkých rodeovkách s průměrným průtokem 0,60 m³/s v Batelově by z toho tak vypadla například Jihlava nad soutokem s Třešťským potokem, kterou jsme ovšem celkem bez problémů jeli na Orlici (a to je nějakej koráb) z Dolní Cerekve ... a věř mi, že tam ji rozhodně nepřeskočíš, to jde tak maximálně do Horní Vsi, možná do Horní Cerekve (místní znalci mě doplní, já už si to tak přesně nepamatuju) no a nebo třeba Rokytná, jeli jsme ji od Jaroměřic, přičemž v Příšťpu má průměr 0,75 m³/s ... neznám, jak vejš, ale v těch Jaroměřicích bych ji určitě přeskakovat nechtěl K.

7.2.2012 10:09:08 (#3)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Karel Volný wrote: zobrazit citaci
> > zdar, > >> Je možný použít data z webů povodí řek? Konkrétně "průměrný roční průtok", >> např. "http://voda.chmi.cz/hpps/prf_bk_createpage.php?seq=2505280" > > tipuju (!) že ano, nicméně stejná data jsou i na Wikipedii, takže ... > kdybychom jeli pod CC, tak řeknu, že je můžeš opsat bez skrupulí odtamtud, leč > s novým licencováním je to nejspíše neslučitelné (především pokud licence může > být libovolně měněna)
Tohle se asi vyřeší jedině dotazem na konkrétní licenční podmínky použití dat, bohužel jsem je na webu na první pohled nenašel. zobrazit citaci
> c) limit 1 m³ je příliš přísný ... moje představa o tom, co už je řeka, by se > dala vyjádřit _také_ tím, odkud je to (aspoň zjara) splavné pro normální loď, > nikoli jen pro šílence honící prvosjezdy na ultrakrátkých rodeovkách > > s průměrným průtokem 0,60 m³/s v Batelově by z toho tak vypadla například > Jihlava nad soutokem s Třešťským potokem, kterou jsme ovšem celkem bez > problémů jeli na Orlici (a to je nějakej koráb) z Dolní Cerekve ... a věř mi, > že tam ji rozhodně nepřeskočíš, to jde tak maximálně do Horní Vsi, možná do > Horní Cerekve (místní znalci mě doplní, já už si to tak přesně nepamatuju) > > no a nebo třeba Rokytná, jeli jsme ji od Jaroměřic, přičemž v Příšťpu má > průměr 0,75 m³/s ... neznám, jak vejš, ale v těch Jaroměřicích bych ji určitě > přeskakovat nechtěl
Tagovat podle jen podle průtoku skutečně není šťastné, ale když se zvolí limit naopak dostatčně nízký a použije se pouze pro změnu river->stream a ne naopak, tak výsledek bude rozhodně lepší než současný stav... a až se najde někdo místně znalý (nebo ochotný to vykoukat z leteckých snímků), tak ten bod zlomu stream/river zpřesní. Petr Morávek aka Xificurk ------------- další část --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 212 bytes Desc: [žádný popis není k dispozici] URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120207/cca1ea84/attachment.vcf> ------------- další část --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120207/cca1ea84/attachment.sig>

7.2.2012 10:30:31 (#4)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
576
Dne 7.2.2012 22:09, "Petr Morávek [Xificurk]" napsal(a): zobrazit citaci
> Karel Volný wrote: >> zdar, >> >>> Je moz(ný pouz(ít data z webu* povodí r(ek? Konkrétne( "pru*me(rný roc(ní pru*tok", >>> napr(. "http://voda.chmi.cz/hpps/prf_bk_createpage.php?seq=2505280" >> tipuju (!) z(e ano, nicméne( stejná data jsou i na Wikipedii, takz(e ... >> kdybychom jeli pod CC, tak r(eknu, z(e je mu*z(es( opsat bez skrupulí odtamtud, lec( >> s novým licencováním je to nejspís(e nesluc(itelné (pr(edevs(ím pokud licence mu*z(e >> být libovolne( me(ne(na) > Tohle se asi vyr(es(í jedine( dotazem na konkrétní licenc(ní podmínky > pouz(ití dat, bohuz(el jsem je na webu na první pohled nenas(el.
Obavam se, ze libovolna licence neni kompatibilni s moznosti zmeny licence OSM. zobrazit citaci
> >> c) limit 1 m³ je pr(ílis( pr(ísný ... moje pr(edstava o tom, co uz( je r(eka, by se >> dala vyjádr(it _také_ tím, odkud je to (aspon( zjara) splavné pro normální lod(, >> nikoli jen pro s(ílence honící prvosjezdy na ultrakrátkých rodeovkách >> >> s pru*me(rným pru*tokem 0,60 m³/s v Batelove( by z toho tak vypadla napr(íklad >> Jihlava nad soutokem s Tr(es(t(ským potokem, kterou jsme ovs(em celkem bez >> problému* jeli na Orlici (a to je ne(jakej koráb) z Dolní Cerekve ... a ve(r( mi, >> z(e tam ji rozhodne( nepr(eskoc(ís(, to jde tak maximálne( do Horní Vsi, moz(ná do >> Horní Cerekve (místní znalci me( doplní, já uz( si to tak pr(esne( nepamatuju) >> >> no a nebo tr(eba Rokytná, jeli jsme ji od Jarome(r(ic, pr(ic(emz( v Pr(ís(t(pu má >> pru*me(r 0,75 m³/s ... neznám, jak vejs(, ale v te(ch Jarome(r(icích bych ji urc(ite( >> pr(eskakovat nechte(l > Tagovat podle jen podle pru*toku skutec(ne( není s(t(astné, ale kdyz( se zvolí > limit naopak dostatc(ne( nízký a pouz(ije se pouze pro zme(nu river->stream > a ne naopak, tak výsledek bude rozhodne( leps(í nez( souc(asný stav... a az( > se najde ne(kdo místne( znalý (nebo ochotný to vykoukat z leteckých > snímku*), tak ten bod zlomu stream/river zpr(esní. > > Petr Morávek aka Xificurk > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?í ?ást --------------- HTML p?íloha byla odstran?na... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120207/d86ff39d/attachment.html>

7.2.2012 10:38:39 (#5)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
jzvc wrote: zobrazit citaci
> Obavam se, ze libovolna licence neni kompatibilni s moznosti zmeny > licence OSM.
Spousta geodat je "bez omezení" (public domain), což kompatibilní je ;-) Případně je vždycky možnost, že vlastník dá na požádání explicitní souhlas s použitím v rámci OSM, byť třeba s dodatečnou podmínkou jako zmínění instituce jako přispěvatele na webu OSM (jako např. australské importy ze státních databází [1]). Petr Morávek aka Xificurk [1] http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-au/2011-September/008453.html ------------- další část --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 212 bytes Desc: [žádný popis není k dispozici] URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120207/41dafce2/attachment.vcf> ------------- další část --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120207/41dafce2/attachment.sig>

8.2.2012 10:38:07 (#6)
gravatar

Petr Balíček

<PBalicek at seznam.cz>
24
zobrazit citaci
> Tagovat podle jen podle průtoku skutečně není šťastné, ale když se zvolí > limit naopak dostatčně nízký a použije se pouze pro změnu river->stream > a ne naopak, tak výsledek bude rozhodně lepší než současný stav... a až > se najde někdo místně znalý (nebo ochotný to vykoukat z leteckých > snímků), tak ten bod zlomu stream/river zpřesní.
Jo, přesně tak sem to v původním dotazu myslel. Je mi jasný, že to chce místní znalost a nerad bych nadělal víc škody než užitku, ale kdyby se použil rozumnej limit, tak by snad žádnej problém nebyl. 1 m3/s byl jenom takovej takovej první nástřel ;c) Jestli se teda shodnem na týhle metodě, poptal bych se na povodích, jak je to s licencí. Případně by mohli mít i podrobnější data.

« zpět na výpis měsíce