« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Nástroj pro vizuální kontrolu změn v OpenStreetMap

Vlákno 29.1. - 29.1.2012, počet zpráv: 4


29.1.2012 07:08:44 (#1)
gravatar

osm.kyblsoft at seznam.cz

<osm.kyblsoft at seznam.cz>
2
Zdrav?m, vylep?il jsem n?stroj na zobrazen? mapy tak, jak byla v minulosti - pracuje ?pln? jinak. Rozchodil jsem prost? n?kolik paraleln?ch Mapnik?, kter? maj? data r?zn?ho st???. Mezi t?mito daty lze p?ep?nat, a tak sledovat pr?b?h, jak kter? m?sto kdy vypadalo a co se t?eba od posledn?ho t?dne zm?nilo. N?stroj je na http://osm.kyblsoft.cz/historie/ N?pov?da je naho?e na str?nce, te? kr?tk? FAQ: * K ?emu to je? - Zjist?te t?eba, ?e n?kdo zm?nil va?i oblast. T?mhle se snadno m??ete pod?vat, co se zm?nilo - jak to vypadalo p?edt?m a jak to vypad? te?. * Pro? tam jsou jen n?kter? datumy? - Proto?e Mapnik vy?aduje p?edzpracovan? data a d?t tam v?echno by bylo nemo?n?, a p?ev??n? i zbyte?n? * Pro? jsou tam pr?v? tyto datumy a jak ?asto budou p?ib?vat? - V sou?asnosti po??t?m, ?e budu d?lat jeden mapnikov? snapshot t?dn?, star? n?kdy (po m?s?ci?) umaz?vat. Vzd?len?j?? data jsou jednou za p?l roku. V p?lce roku 2008 jsou data ihned po importu les? (?i ?eho). * Pro? to zobrazen? mapy trv? tak zatracen? dlouho? - Je to spousta dat, kter? se nav?c skoro po??d berou z disku. Pro ka?dou vrstvu je v PostgreSQL zvl??tn? datab?ze, tak?e se to ani nekryje a diskov? cache tak nefunguje. Ide?ln? je pou??t ofici?ln? Mapnik (bere se z openstreetmap.org) a vrstvy p?ep?nat a? na konkr?tn? oblast. Ide?ln? by se to m?lo do n?kolika sekund objevit, v?jime?n? a? po n?kolika des?tk?ch sekund. * Li?? se n?jak pou?it? Mapnik od ofici?ln?ho Mapniku? - Ano, i kdy? jen m?lo - mnou pou?it? Mapnik je z trunku, tj. ?pln? nejnov?j?? verze. V?iml jsem si, ?e jsou t?eba n?kdy jinak zarovnan? n?pisy, ale to jsou drobnosti. Ale pozor - je pou?it sou?asn? Mapnik a styly i na star? data! Ne v?echno nemus? b?t proto zobrazeno spr?vn? - nap?. jsem zjistil, ?e v nejstar??ch datech Prahy se nezobrazuje ?eka. Je to proto, ?e tam byla neuzav?en? cesta a p?vodn?mu Mapniku to zjevn? nevadilo. Tento p??pad jsem ru?n? (!) opravil, ale m??e jich tam b?t v?c. * Pro? tam nejsou data mimo ?R? - Proto?e je nem?m - sb?r?m jen data ?R, takt?? dostupn? na http://osm.kyblsoft.cz . Krom? toho by to bylo a? moc velk?. * Je k dispozici star? verze n?stroje? - Ano, je, a bude - na http://osm.kyblsoft.cz/historie/osmarender . Sou?asn? verze ?e?? trochu jin? probl?m a nikdy nebude um?t zobrazit v?e jako star?. Ot?zky: 1) Co na to ??k?te? :-) 2) Co by se na tom dalo je?t? vylep?it? Ta t?denn? frekvence je moc/m?lo?? Teoreticky nen? v?t?? probl?m generovat snapshot ka?d? den, ale znamen? to tak hodinu chroup?n? disku a mal? pou?itelnosti serveru, tak by to za to ani nest?lo? S m?stem na disku nen? t?m?? ??dn? probl?m, hor?? je pam??. Napad? v?s n?co? 3) Kdy? kontrolujete zm?ny ve ?svoj?? oblasti, jak to d?l?te? U??vejte :-) Ale? Janda

29.1.2012 08:49:26 (#2)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
542
Dne 29.1.2012 19:08, osm.kyblsoft at seznam.cz napsal(a): zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > vylep?il jsem n?stroj na zobrazen? mapy tak, jak byla v minulosti - pracuje ?pln? jinak. Rozchodil jsem prost? n?kolik paraleln?ch Mapnik?, kter? maj? data r?zn?ho st???. Mezi t?mito daty lze p?ep?nat, a tak sledovat pr?b?h, jak kter? m?sto kdy vypadalo a co se t?eba od posledn?ho t?dne zm?nilo. > > N?stroj je na http://osm.kyblsoft.cz/historie/ > > N?pov?da je naho?e na str?nce, te? kr?tk? FAQ: > > * K ?emu to je? > - Zjist?te t?eba, ?e n?kdo zm?nil va?i oblast. T?mhle se snadno m??ete pod?vat, co se zm?nilo - jak to vypadalo p?edt?m a jak to vypad? te?. > * Pro? tam jsou jen n?kter? datumy? > - Proto?e Mapnik vy?aduje p?edzpracovan? data a d?t tam v?echno by bylo nemo?n?, a p?ev??n? i zbyte?n? > * Pro? jsou tam pr?v? tyto datumy a jak ?asto budou p?ib?vat? > - V sou?asnosti po??t?m, ?e budu d?lat jeden mapnikov? snapshot t?dn?, star? n?kdy (po m?s?ci?) umaz?vat. Vzd?len?j?? data jsou jednou za p?l roku. V p?lce roku 2008 jsou data ihned po importu les? (?i ?eho). > * Pro? to zobrazen? mapy trv? tak zatracen? dlouho? > - Je to spousta dat, kter? se nav?c skoro po??d berou z disku. Pro ka?dou vrstvu je v PostgreSQL zvl??tn? datab?ze, tak?e se to ani nekryje a diskov? cache tak nefunguje. Ide?ln? je pou??t ofici?ln? Mapnik (bere se z openstreetmap.org) a vrstvy p?ep?nat a? na konkr?tn? oblast. Ide?ln? by se to m?lo do n?kolika sekund objevit, v?jime?n? a? po n?kolika des?tk?ch sekund. > * Li?? se n?jak pou?it? Mapnik od ofici?ln?ho Mapniku? > - Ano, i kdy? jen m?lo - mnou pou?it? Mapnik je z trunku, tj. ?pln? nejnov?j?? verze. V?iml jsem si, ?e jsou t?eba n?kdy jinak zarovnan? n?pisy, ale to jsou drobnosti. Ale pozor - je pou?it sou?asn? Mapnik a styly i na star? data! Ne v?echno nemus? b?t proto zobrazeno spr?vn? - nap?. jsem zjistil, ?e v nejstar??ch datech Prahy se nezobrazuje ?eka. Je to proto, ?e tam byla neuzav?en? cesta a p?vodn?mu Mapniku to zjevn? nevadilo. Tento p??pad jsem ru?n? (!) opravil, ale m??e jich tam b?t v?c. > * Pro? tam nejsou data mimo ?R? > - Proto?e je nem?m - sb?r?m jen data ?R, takt?? dostupn? na http://osm.kyblsoft.cz . Krom? toho by to bylo a? moc velk?. > * Je k dispozici star? verze n?stroje? > - Ano, je, a bude - na http://osm.kyblsoft.cz/historie/osmarender . Sou?asn? verze ?e?? trochu jin? probl?m a nikdy nebude um?t zobrazit v?e jako star?. > > Ot?zky: > 1) Co na to ??k?te? :-) > 2) Co by se na tom dalo je?t? vylep?it? Ta t?denn? frekvence je moc/m?lo?? Teoreticky nen? v?t?? probl?m generovat snapshot ka?d? den, ale znamen? to tak hodinu chroup?n? disku a mal? pou?itelnosti serveru, tak by to za to ani nest?lo? S m?stem na disku nen? t?m?? ??dn? probl?m, hor?? je pam??. Napad? v?s n?co? > 3) Kdy? kontrolujete zm?ny ve ?svoj?? oblasti, jak to d?l?te?
1) Urcite fajn pocin, jen trochu slozity na pouziti. 2) vyber oblasti primo z mapy 3) ITO maps, jsou tam editace za poslednich 7/90 dnu a jeste se daj volit ruzny varianty (podle typu ...) + hromada dalsich zajimavych overlayu. Napr http://www.itoworld.com/product/data/ito_map/main?view=130&lat=50.62574645730943&lon=14.086787468098569&zoom=11 zobrazit citaci
> U??vejte :-) > > Ale? Janda > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

29.1.2012 09:08:07 (#3)
gravatar

osm.kyblsoft at seznam.cz

<osm.kyblsoft at seznam.cz>
2
zobrazit citaci
> 1) Urcite fajn pocin, jen trochu slozity na pouziti.
D?ky za n?zor. Co ti p?ijde slo?it?, v?b?r datumu zp?t? zobrazit citaci
> 2) vyber oblasti primo z mapy
Trochu nech?pu :-) V?b?r je v podstat? d?n u? t?m, na co se zrovna d?v?? :-) zobrazit citaci
> 3) ITO maps, jsou tam editace za poslednich 7/90 dnu a jeste se daj > volit ruzny varianty (podle typu ...) + hromada dalsich zajimavych overlayu. > > Napr > http://www.itoworld.com/product/data/ito_map/main?view=130&lat=50.62574645730943&lon=14.086787468098569&zoom=11
Vida, ITO zn?m a pou??v?m, ale kouk?m, ?e ne v?echny n?stroje :-) AJ

29.1.2012 10:46:01 (#4)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
542
Dne 29.1.2012 21:08, osm.kyblsoft at seznam.cz napsal(a): zobrazit citaci
>> 1) Urcite fajn pocin, jen trochu slozity na pouziti. > D?ky za n?zor. Co ti p?ijde slo?it?, v?b?r datumu zp?t?
Prave sem myslel to, ze bych si vybral rekneme bud zobrazenim zajmove oblasti mapy nebo tazenim nejakyho obdelniku na ni, ne zadavanim odkazu (mluvim o tom generovani historickyho stavu http://osm.kyblsoft.cz/historie/osmarender). + to datum klidne zachovej, ale vetsinu lidi zajima spis trebas pred tydnem/pred mesicem => pridat tam tyhle moznosti. + ted me napadlo, ze by nebylo marny to dat vedle sebe (a zobrazit na obe pulky kurzor), pripadne pres sebe s nejakou pruhlednoti (mineno rekneme stavajici stav a nejaky historicky). zobrazit citaci
> > >> 2) vyber oblasti primo z mapy > Trochu nech?pu :-) V?b?r je v podstat? d?n u? t?m, na co se zrovna d?v?? :-) > > >> 3) ITO maps, jsou tam editace za poslednich 7/90 dnu a jeste se daj >> volit ruzny varianty (podle typu ...) + hromada dalsich zajimavych overlayu. >> >> Napr >> http://www.itoworld.com/product/data/ito_map/main?view=130&lat=50.62574645730943&lon=14.086787468098569&zoom=11 > Vida, ITO zn?m a pou??v?m, ale kouk?m, ?e ne v?echny n?stroje :-) > > AJ > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

« zpět na výpis měsíce