« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] WMS data uzemn?hopl?nov?n?

Vlákno 21.12.2011 - 31.1.2012, počet zpráv: 10


21.12.2011 10:29:05 (#1)
gravatar

pk

<karpi.lists at email.cz>
13
Zahl?dnul jsem tenhle dotaz a p?ipojuji se k n?mu... ?zemn? pl?m je ve?ejn? p??stupn? dokument, u n?j? je ??douc? aby proniknul k co nej?ir?mu po?tu lid? a ti jej studovali, zevrubn? zkoumali a pracovali s n?m. WMS zpracov?n? je dobr?m krokem t?mto sm?rem. Toliko teorie. V praxi jde sp??e o lok?ln? entuziasmus n?kter?ch po?izovatel?, kte?? dosud nenaznali o co h??e se pracuje s ob?anstvem, kter? je informovan? v?as, srozumiteln?, p?esn? a zdarma. Jakkoli je tedy pou?it? takov?chto dat p??mo p?edur?eno ke zpracov?n? v jak?chkoli ob?ansk?ch projektech, t?eba typu osm, nepropadal bych p?ed?asn?mu optimismu. Pokud bych cht?l p?edj?mat jak?m sm?rem se bude odv?jet protiargumentace "dr?itel?" t?chto dat (ani? bych snad napov?dal n?co, na co by d??ve nebo pozd?ji nep?i?li sami) p?jde z?ejm? o toto: Data z ?P budou vytr?ena ze sv?ch podklad? a vykl?d?na jako schopn? samostatn? existence.. Tedy n?co jako: "Sm?te pou??t fin?ln? v?stup zpracovatele, jeho vymezen? funk?n?ch ploch, zastav?n?ch ?zem?, n?vrhy zm?n v krajin? atd., tedy v?echno, co do dokumentu p?idal urbanista. ale s podklady nepo??tejte." T?m podkladem ale je stejn? p?edev??m katastr, ten se v osm sm?, tak?e nic hrozn?ho. Zaj?mav?j??mi podklady jsou ale t?eba veden? technick? infrastruktury, rozvod?, kabel?, potrub?.. Ty v katastrech nenajdete, disponuj? jimi pouze spr?vci a ti si je st?e??. V ?P se ov?em prom?taj? i do v?stupu.. Tak?e rekl bych, ?e zase sm?te... V?slovn? ale opakuji, ?e jde jenom o moje dom?nky a p?edj?m?n? v?c?, kter? mohou b?t nakonec jinak. Ty v??e zm?n?n? konkr?tn? data jsem nezkoumal, ale co se t??e chko a krajiny, zabrousil bych sp??e p??mo ke zdroji: http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_chranena_uzemi/mapserver/WMSServer vrstva "P??rodn? parky" - jestli to nen? to, co hled?te.. 20/12/11 18:55, Michal.Pustejovsky at seznam.cz napsal(a): zobrazit citaci
> Dobr? den, > je mo?n? pou??vat k mapov?n? uzemn?-pl?novac? dokumentaci kraj? nebo m?st? > Konkr?tn? mi jde o mapov?n? CHKO, NP a horsk?ch vrchol? z WMS dat > Moravskoslezsk?ho kraje: > http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/datove_zdroje.html > D?kuji. > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

22.12.2011 03:02:51 (#2)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
552
Muj (taktez ciste soukromy a laicky) nazor je, ze bych se toho nijak zvlast nebal. Pricipielne totiz oni ta data poskytnou musi a to (pokud existuji) i v podobe vektoru. Takze nejake +- obkresleni hranice CHKO a pod ... Dne 21.12.2011 22:29, pk napsal(a): zobrazit citaci
> Zahl?dnul jsem tenhle dotaz a p?ipojuji se k n?mu... > ?zemn? pl?m je ve?ejn? p??stupn? dokument, u n?j? je ??douc? aby > proniknul k co nej?ir?mu po?tu lid? a ti jej studovali, zevrubn? > zkoumali a pracovali s n?m. WMS zpracov?n? je dobr?m krokem t?mto > sm?rem. > > Toliko teorie. > > V praxi jde sp??e o lok?ln? entuziasmus n?kter?ch po?izovatel?, kte?? > dosud nenaznali o co h??e se pracuje s ob?anstvem, kter? je informovan? > v?as, srozumiteln?, p?esn? a zdarma. > > Jakkoli je tedy pou?it? takov?chto dat p??mo p?edur?eno ke zpracov?n? v > jak?chkoli ob?ansk?ch projektech, t?eba typu osm, nepropadal bych > p?ed?asn?mu optimismu. Pokud bych cht?l p?edj?mat jak?m sm?rem se bude > odv?jet protiargumentace "dr?itel?" t?chto dat (ani? bych snad napov?dal > n?co, na co by d??ve nebo pozd?ji nep?i?li sami) p?jde z?ejm? o toto: > > Data z ?P budou vytr?ena ze sv?ch podklad? a vykl?d?na jako schopn? > samostatn? existence.. Tedy n?co jako: "Sm?te pou??t fin?ln? v?stup > zpracovatele, jeho vymezen? funk?n?ch ploch, zastav?n?ch ?zem?, n?vrhy > zm?n v krajin? atd., tedy v?echno, co do dokumentu p?idal urbanista. > ale s podklady nepo??tejte." T?m podkladem ale je stejn? p?edev??m > katastr, ten se v osm sm?, tak?e nic hrozn?ho. Zaj?mav?j??mi podklady > jsou ale t?eba veden? technick? infrastruktury, rozvod?, kabel?, > potrub?.. Ty v katastrech nenajdete, disponuj? jimi pouze spr?vci a ti > si je st?e??. V ?P se ov?em prom?taj? i do v?stupu.. Tak?e rekl bych, > ?e zase sm?te... > V?slovn? ale opakuji, ?e jde jenom o moje dom?nky a p?edj?m?n? v?c?, > kter? mohou b?t nakonec jinak. > > Ty v??e zm?n?n? konkr?tn? data jsem nezkoumal, ale co se t??e chko a > krajiny, zabrousil bych sp??e p??mo ke zdroji: > http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_chranena_uzemi/mapserver/WMSServer > vrstva "P??rodn? parky" - jestli to nen? to, co hled?te.. > > > > > > 20/12/11 18:55, Michal.Pustejovsky at seznam.cz napsal(a): >> Dobr? den, >> je mo?n? pou??vat k mapov?n? uzemn?-pl?novac? dokumentaci kraj? nebo m?st? >> Konkr?tn? mi jde o mapov?n? CHKO, NP a horsk?ch vrchol? z WMS dat >> Moravskoslezsk?ho kraje: >> http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/datove_zdroje.html >> D?kuji. >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

23.12.2011 08:18:41 (#3)
gravatar

Michal Pustějovský

<Michal.Pustejovsky at seznam.cz>
170 2646
jzvc <jzvc at ...> writes: zobrazit citaci
> > Muj (taktez ciste soukromy a laicky) nazor je, ze bych se toho nijak > zvlast nebal. Pricipielne totiz oni ta data poskytnou musi a to (pokud > existuji) i v podobe vektoru. Takze nejake +- obkresleni hranice CHKO a > pod ... >
D?ky za informace. Data otaguju jako source=MSK:wms, aby ?la v nejhor??m jednodu?e vyhledat a smazat. Mimochodem na OSM wiki je ?zemn? dokumentace mezi dovolen?mi zdroji: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#.C3.9Azemn.C3.AD_pl.C3.A1ny_a_z.C3.A1sady_.C3.BAzemn.C3.ADho_rozvoje

23.12.2011 11:52:49 (#4)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
Nevim co jste si vysnil na wiki, ale licence se nedefinuje tak ze mate zbozna prani. Zeptejte se take tvurcu daneho uzemniho planu, coz urcite nejsou urednici a maji na vykresech sva kulata razitka. To jen kvuli copy-vio. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#Potencion.C3.A1ln.C3.AD_zdroje ha hanoj Dne 23. prosince 2011 20:18 Michal Pust?jovsk? <Michal.Pustejovsky at seznam.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> > > jzvc <jzvc at ...> writes: > >> >> Muj (taktez ciste soukromy a laicky) ?nazor je, ze bych se toho nijak >> zvlast nebal. Pricipielne totiz oni ta data poskytnou musi a to (pokud >> existuji) i v podobe vektoru. Takze nejake +- obkresleni hranice CHKO a >> pod ... >> > > > D?ky za informace. Data otaguju jako source=MSK:wms, aby ?la v nejhor??m > jednodu?e vyhledat a smazat. Mimochodem na OSM wiki je ?zemn? dokumentace mezi > dovolen?mi zdroji: > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#.C3.9Azemn.C3.AD_pl.C3.A1ny_a_z.C3.A1sady_.C3.BAzemn.C3.ADho_rozvoje

24.12.2011 08:41:24 (#5)
gravatar

Michal Pustějovský

<Michal.Pustejovsky at seznam.cz>
170 2646
hanoj <ehanoj at ...> writes: zobrazit citaci
> > Nevim co jste si vysnil na wiki, ale licence se nedefinuje tak ze mate > zbozna prani. Zeptejte se take tvurcu daneho uzemniho planu, coz > urcite nejsou urednici a maji na vykresech sva kulata razitka. To jen > kvuli copy-vio. > >
M?te pravdu, p??n? bylo otcem my?lenky. V tom p??pad? tedy to WMS zat?m pou??vat nebudu, dokud se licence nevyjasn?. Popt?m se a nap??u v?sledek.

25.12.2011 07:14:58 (#6)
gravatar

Petr Kadlec

<petr.kadlec at gmail.com>
217 1009
2011/12/23 hanoj <ehanoj at gmail.com>: zobrazit citaci
> Nevim co jste si vysnil na wiki, ale licence se nedefinuje tak ze mate > zbozna prani. Zeptejte se take tvurcu daneho uzemniho planu, coz > urcite nejsou urednici a maji na vykresech sva kulata razitka.
Stejn? tak se ov?em licence nedefinuje t?m, ?e se autora zept?m, jestli chce, nebo nechce, aby jeho d?lo bylo ze z?kona voln?. :-) Opat?en? obecn? povahy, mezi kter? pat?? pr?v? ?zemn? pl?novac? dokumentace (mj. ?zemn? pl?n, z?sady ?zemn?ho rozvoje, vymezen? zastav?n?ho ?zem?) jsou v AutZ v?slovn? jmenov?na jako p??klad ??edn?ho d?la, kter? je vylou?eno z autorskopr?vn? ochrany. Obdobn? i ?zemn? pl?novac? poklady (cf. ? 25 stavebn?ho z?kona) jsou z ochrany vylou?ena jako ??edn? n?vrh ??edn?ho d?la ?i jin? p??pravn? ??edn? dokumentace. Ov?em samoz?ejm? probl?mem m??e b?t to, zda n?jak? konkr?tn? zdroj dat obsahuje jen tato voln? data? -- Petr Kadlec / Mormegil

25.12.2011 09:57:53 (#7)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
zobrazit citaci
>> Nevim co jste si vysnil na wiki, ale licence se nedefinuje tak ze mate >> zbozna prani. Zeptejte se take tvurcu daneho uzemniho planu, coz >> urcite nejsou urednici a maji na vykresech sva kulata razitka. > > Stejn? tak se ov?em licence nedefinuje t?m, ?e se autora zept?m, > jestli chce, nebo nechce, aby jeho d?lo bylo ze z?kona voln?. :-) > > Opat?en? obecn? povahy, mezi kter? pat?? pr?v? ?zemn? pl?novac? > dokumentace (mj. ?zemn? pl?n, z?sady ?zemn?ho rozvoje, vymezen? > zastav?n?ho ?zem?) jsou v AutZ v?slovn? jmenov?na jako p??klad > ??edn?ho d?la, kter? je vylou?eno z autorskopr?vn? ochrany. Obdobn? i > ?zemn? pl?novac? poklady (cf. ? 25 stavebn?ho z?kona) jsou z ochrany > vylou?ena jako ??edn? n?vrh ??edn?ho d?la ?i jin? p??pravn? ??edn? > dokumentace.
*** urcite. Na wiki formulujte myslenku "uzemni plan, nebo ZUR = uredni dilo", ozdrojujte clanek CKAIT, uvedte praxi wikipedie a nemam zadnych namitek... ha hanoj

25.1.2012 03:29:18 (#8)
gravatar

Michal Pustějovský

<Michal.Pustejovsky at seznam.cz>
170 2646
Poptal jsem se tedy na odboru ?zemn?ho pl?nov?n? MSK. Dle ?editele tohoto odboru nelze data ?zemn? pl?novac? dokumentace poskytnou jako celek, proto?e jednotliv? vrstvy poch?zej? z r?zn?ch zdroj? a maj? r?zn? licence. K dat?m ?zemn? analytick?ch podklad? a technick? infrastruktury plat? licence (z ust. ? 27 odst. 3 stavebn?ho z?kona), ?e je lze pou??t jen pro pot?eby ?zemn?ho pl?nov?n?. Podklady jsou uvoln?ny jen pro v?kon st?tn? samospr?vy.

25.1.2012 04:14:49 (#9)
gravatar

Petr Kadlec

<petr.kadlec at gmail.com>
217 1009
2012/1/25 Michal Pust?jovsk? <Michal.Pustejovsky at seznam.cz>: zobrazit citaci
> Poptal jsem se tedy na odboru ?zemn?ho pl?nov?n? MSK. Dle ?editele tohoto odboru > nelze data ?zemn? pl?novac? dokumentace poskytnou jako celek, proto?e jednotliv? > vrstvy poch?zej? z r?zn?ch zdroj? a maj? r?zn? licence. K dat?m ?zemn? > analytick?ch podklad? a technick? infrastruktury plat? licence (z ust. ? 27 > odst. 3 stavebn?ho z?kona), ?e je lze pou??t jen pro pot?eby ?zemn?ho pl?nov?n?. > Podklady jsou uvoln?ny jen pro v?kon st?tn? samospr?vy.
Pokud z t?chto podklad? st?tn? samospr?va vyd? opat?en? obecn? povahy (nap?. z?sady ?zemn?ho rozvoje ? ? 36, odst. 4 StavZ), je toto opat?en? obecn? povahy (nikoli nutn? ty p?vodn? podklady) ze z?kona vy?ato z autorskopr?vn? ochrany (? 3, p?sm. a) AutZ). Tedy nap?. toto opat?en? obecn? povahy <http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/upl_0151.html> je IMHO zcela bezpochyby nechr?n?n?. -- Petr Kadlec / Mormegil

31.1.2012 10:56:18 (#10)
gravatar

Michal Pustějovský

<Michal.Pustejovsky at seznam.cz>
170 2646
Zeptal jsem se tedy znovu a data Z?R lze voln? pou??vat. Nelze ale pou??vat referen?n? podklady (kter? tam ostatn? stejn? uvedeny nejsou). V tomto p??pad? pr? licence vypl?v? ze stavebn?ho a ne autorsk?ho z?kona.

« zpět na výpis měsíce