« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] OSM ortofoto

Vlákno 20.12.2011 - 3.2.2012, počet zpráv: 15


20.12.2011 10:12:33 (#1)
gravatar

Petr Balíček

<PBalicek at seznam.cz>
24
Zdravim, jeden z posledn?ch v??n?ch d?vod?, pro? pou??vat nesvobodn? mapy od Seznamu, G?glu, atd. je, ?e OSM chyb? vrstva s leteckou mapou. Tak m? napadlo, pro? si ji taky nevyrobit? Hodila by se t?eba i k odvozov?n? dat do OSM (Na ?obkreslov?n?? by to asi nebylo.). Bylo by k tomu pot?eba: 1) P??stup k serveru, kam by se nahr?valy dla?dice. 2) Software, kterej by um?l transformovat leteck? fotky do sou?adnic podle 3+ naklikan?ch bod?, jejich? polohu zn?me, roz?ezat na dla?dice a poslat na server. Napsat takovej program by byl asi nejv?t?? k?men ?razu, ale mo?n? se n?kdo schopnej najde. 3) Spousta leteckejch fotek, ale myslim, ?e by se jich poda?ilo nashrom??dit p?ekvapiv? dost - sta?ilo by se poptat kamar?d? a zn?mejch, oni by se ur?it? r?di vzdali autorsk?ch pr?v. 4) Mraven?? pr?ce, trochu si s tim pohr?t. Zkou?el sem si takhle vyrobit p?r dla?dic jen tak ru?n? v GIMPu n?strojem ?perspektiva? a v?sledek je docela slu?nej (Samoz?ejm?, ?e je to takhle moc pracn? a ne zrovna p?esn?). S?m se do takov?ho projektu nepustim, proto?e na to nemam pot?ebn? z?zem? a znalosti, ale samoz?ejm? bych se taky r?d p?i?inil. P?i?lo mi to prost? jako dobrej n?pad, t?eba se toho n?kdo chytne, mo?n? by to bylo p?kn? t?ma na bakal??ku... M?lo by n?co takov?ho smysl nebo je to ?pln? zcestn? my?lenka? PB

20.12.2011 10:20:03 (#2)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 OpenAerialMap zahynulo pro nedostatek .. u? ani nev?m ?eho http://openaerialmap.org/Main_Page j On 20.12.2011 22:12, Petr Bal??ek wrote: zobrazit citaci
> Zdravim, > > jeden z posledn?ch v??n?ch d?vod?, pro? pou??vat nesvobodn? mapy od > Seznamu, G?glu, atd. je, ?e OSM chyb? vrstva s leteckou mapou. Tak > m? napadlo, pro? si ji taky nevyrobit? Hodila by se t?eba i k > odvozov?n? dat do OSM (Na ?obkreslov?n?? by to asi nebylo.). > > Bylo by k tomu pot?eba: > > 1) P??stup k serveru, kam by se nahr?valy dla?dice. > > 2) Software, kterej by um?l transformovat leteck? fotky do > sou?adnic podle 3+ naklikan?ch bod?, jejich? polohu zn?me, roz?ezat > na dla?dice a poslat na server. Napsat takovej program by byl asi > nejv?t?? k?men ?razu, ale mo?n? se n?kdo schopnej najde. > > 3) Spousta leteckejch fotek, ale myslim, ?e by se jich poda?ilo > nashrom??dit p?ekvapiv? dost - sta?ilo by se poptat kamar?d? a > zn?mejch, oni by se ur?it? r?di vzdali autorsk?ch pr?v. > > 4) Mraven?? pr?ce, trochu si s tim pohr?t. > > Zkou?el sem si takhle vyrobit p?r dla?dic jen tak ru?n? v GIMPu > n?strojem ?perspektiva? a v?sledek je docela slu?nej (Samoz?ejm?, > ?e je to takhle moc pracn? a ne zrovna p?esn?). S?m se do takov?ho > projektu nepustim, proto?e na to nemam pot?ebn? z?zem? a znalosti, > ale samoz?ejm? bych se taky r?d p?i?inil. P?i?lo mi to prost? jako > dobrej n?pad, t?eba se toho n?kdo chytne, mo?n? by to bylo p?kn? > t?ma na bakal??ku... > > M?lo by n?co takov?ho smysl nebo je to ?pln? zcestn? my?lenka? > > PB > > > _______________________________________________ Talk-cz mailing > list Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux) Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/ iEYEARECAAYFAk7w/AIACgkQyKt0uAjU4I8QpgCgyOgE7rGTOULk8rB1VSKOFYlI FTsAn2odMW9ZsISVkBBbD2WW4WlgDkY7 =iwNR
-----END PGP SIGNATURE-----

20.12.2011 10:25:18 (#3)
gravatar

Petr Nejedly

<petr at nejedli.cz>
26
http://openaerialmap.org/Main_Page Sent via BlackBerry
-----Original Message----- From: Petr Bal??ek <PBalicek at seznam.cz> Date: Tue, 20 Dec 2011 22:12:33 To: <talk-cz at openstreetmap.org> Reply-To: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Subject: [Talk-cz] OSM ortofoto Zdravim, jeden z posledn?ch v??n?ch d?vod?, pro? pou??vat nesvobodn? mapy od Seznamu, G?glu, atd. je, ?e OSM chyb? vrstva s leteckou mapou. Tak m? napadlo, pro? si ji taky nevyrobit? Hodila by se t?eba i k odvozov?n? dat do OSM (Na ?obkreslov?n?? by to asi nebylo.). Bylo by k tomu pot?eba: 1) P??stup k serveru, kam by se nahr?valy dla?dice. 2) Software, kterej by um?l transformovat leteck? fotky do sou?adnic podle 3+ naklikan?ch bod?, jejich? polohu zn?me, roz?ezat na dla?dice a poslat na server. Napsat takovej program by byl asi nejv?t?? k?men ?razu, ale mo?n? se n?kdo schopnej najde. 3) Spousta leteckejch fotek, ale myslim, ?e by se jich poda?ilo nashrom??dit p?ekvapiv? dost - sta?ilo by se poptat kamar?d? a zn?mejch, oni by se ur?it? r?di vzdali autorsk?ch pr?v. 4) Mraven?? pr?ce, trochu si s tim pohr?t. Zkou?el sem si takhle vyrobit p?r dla?dic jen tak ru?n? v GIMPu n?strojem ?perspektiva? a v?sledek je docela slu?nej (Samoz?ejm?, ?e je to takhle moc pracn? a ne zrovna p?esn?). S?m se do takov?ho projektu nepustim, proto?e na to nemam pot?ebn? z?zem? a znalosti, ale samoz?ejm? bych se taky r?d p?i?inil. P?i?lo mi to prost? jako dobrej n?pad, t?eba se toho n?kdo chytne, mo?n? by to bylo p?kn? t?ma na bakal??ku... M?lo by n?co takov?ho smysl nebo je to ?pln? zcestn? my?lenka? PB _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

20.12.2011 10:35:12 (#4)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Zdrav?m. Probl?m vid?m v bod? 3. T?eba m?? lep?? zdroje, spoustu kamar?d? pilot?, ale n?jak moc nev???m tomu, ?e by se toho poda?ilo dostatek nashrom??dit. P?itom, aby to m?lo rozumnou kvalitu, tak by to muselo b?t focen? n?jak rozumn? (v n?jak?m rozmez? ?hl?, z n?jak?ho rozmez? v??ek, p?ijatelnou kvalitou fotoapar?tu + objektiv?, p?i slu?n?m po?as? a sv?teln?ch podm?nk?ch atp.). Nav?c sn?mky by musely b?t n?jak otagovan? alespo? p?ibli?nou polohou, proto?e t??ko z pohledu na fotku ur?it, odkud vlastn? je. A tak? vlastnostmi objektivu (mo?n? by sta?il EXIF), aby se to dalo n?jak rozumn? zpracov?vat. Pokud by byl dostatek podklad?, tak n?jak? to technick? zpracov?n? bych u? vid?l jako men?? probl?m. Tedy v p??pad? slu?n?ch podklad?. V p??pad? ?patn?ch podklad? naopak t?m?? za nemo?n? - tedy v?sledek by nebyl moc pou?iteln?. Pracnost tak? bude zvy?ovat r?znorodost fotoapar?t?, objektiv? a podm?nek, ze kter?ch to bylo focen? (nastaven? fotoapar?tu apod.). Ka?dop?dn? prvn? krok je nashrom??d?n? t?ch podklad?. Pokud nebudou podklady, tak nem? smysl za??nat s n???m dal??m. Honza Dne 20. prosince 2011 22:25 Petr Nejedly <petr at nejedli.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> http://openaerialmap.org/Main_Page > > Sent via BlackBerry > > -----Original Message----- > From: Petr Bal??ek <PBalicek at seznam.cz> > Date: Tue, 20 Dec 2011 22:12:33 > To: <talk-cz at openstreetmap.org> > Reply-To: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> > Subject: [Talk-cz] OSM ortofoto > > Zdravim, > > jeden z posledn?ch v??n?ch d?vod?, pro? pou??vat nesvobodn? mapy od Seznamu, G?glu, atd. je, ?e OSM chyb? vrstva s leteckou mapou. Tak m? napadlo, pro? si ji taky nevyrobit? Hodila by se t?eba i k odvozov?n? dat do OSM (Na "obkreslov?n?" by to asi nebylo.). > > Bylo by k tomu pot?eba: > > 1) P??stup k serveru, kam by se nahr?valy dla?dice. > > 2) Software, kterej by um?l transformovat leteck? fotky do sou?adnic podle 3+ naklikan?ch bod?, jejich? polohu zn?me, roz?ezat na dla?dice a poslat na server. Napsat takovej program by byl asi nejv?t?? k?men ?razu, ale mo?n? se n?kdo schopnej najde. > > 3) Spousta leteckejch fotek, ale myslim, ?e by se jich poda?ilo nashrom??dit p?ekvapiv? dost - sta?ilo by se poptat kamar?d? a zn?mejch, oni by se ur?it? r?di vzdali autorsk?ch pr?v. > > 4) Mraven?? pr?ce, trochu si s tim pohr?t. > > Zkou?el sem si takhle vyrobit p?r dla?dic jen tak ru?n? v GIMPu n?strojem "perspektiva" a v?sledek je docela slu?nej (Samoz?ejm?, ?e je to takhle moc pracn? a ne zrovna p?esn?). > S?m se do takov?ho projektu nepustim, proto?e na to nemam pot?ebn? z?zem? a znalosti, ale samoz?ejm? bych se taky r?d p?i?inil. > P?i?lo mi to prost? jako dobrej n?pad, t?eba se toho n?kdo chytne, mo?n? by to bylo p?kn? t?ma na bakal??ku... > > M?lo by n?co takov?ho smysl nebo je to ?pln? zcestn? my?lenka? > > PB > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

2.2.2012 02:32:33 (#5)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
On Tue 2011-12-20 22:35:12, Jan Bilak wrote: zobrazit citaci
> Zdrav?m. > > Probl?m vid?m v bod? 3. T?eba m?? lep?? zdroje, spoustu kamar?d? > pilot?, ale n?jak moc nev???m tomu, ?e by se toho poda?ilo dostatek > nashrom??dit. P?itom, aby to m?lo rozumnou kvalitu, tak by to muselo
Na disku mam celou CR, cernobilou a starsi ale ve slusny kvalite, redistribuovatelnou. (WMS CENIA). Otazka je jen "kde". Najdou se dobrovolnici na zpracovani? Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

2.2.2012 02:34:48 (#6)
gravatar

Jakub Sykora

<kubajz at kbx.cz>
614
Kolik je to asi tak dat? Mame nejake servery na ktere bychom mohli neco umistit... K Dne 2.2.2012 14:32, Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
> On Tue 2011-12-20 22:35:12, Jan Bilak wrote: >> Zdrav?m. >> >> Probl?m vid?m v bod? 3. T?eba m?? lep?? zdroje, spoustu kamar?d? >> pilot?, ale n?jak moc nev???m tomu, ?e by se toho poda?ilo dostatek >> nashrom??dit. P?itom, aby to m?lo rozumnou kvalitu, tak by to muselo > > Na disku mam celou CR, cernobilou a starsi ale ve slusny kvalite, > redistribuovatelnou. (WMS CENIA). > > Otazka je jen "kde". > > Najdou se dobrovolnici na zpracovani? > Pavel >

2.2.2012 02:38:24 (#7)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Zdrav?m, r?d bych se na to pod?val a p??padn? to n?jak zpracoval. Nic neslibuji - nev?m, jak to vypad?. A i kdybych to vid?l, tak nev?m, jak mi to p?jde zpracovat. Nicm?n? r?d bych to zkusil. Honza Dne 2. ?nora 2012 14:34 Jakub Sykora <kubajz at kbx.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Kolik je to asi tak dat? Mame nejake servery na ktere bychom mohli neco > umistit... > > K > > Dne 2.2.2012 14:32, Pavel Machek napsal(a): > >> On Tue 2011-12-20 22:35:12, Jan Bilak wrote: >>> >>> Zdrav?m. >>> >>> Probl?m vid?m v bod? 3. T?eba m?? lep?? zdroje, spoustu kamar?d? >>> pilot?, ale n?jak moc nev???m tomu, ?e by se toho poda?ilo dostatek >>> nashrom??dit. P?itom, aby to m?lo rozumnou kvalitu, tak by to muselo >> >> >> Na disku mam celou CR, cernobilou a starsi ale ve slusny kvalite, >> redistribuovatelnou. (WMS CENIA). >> >> Otazka je jen "kde". >> >> Najdou se dobrovolnici na zpracovani? >> >> ?Pavel >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

2.2.2012 02:39:43 (#8)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> Kolik je to asi tak dat? Mame nejake servery na ktere bychom mohli > neco umistit...
Nasel :-). Pro moji pamet, je to na: pavel at amd:/data/gis/tilecache/openaerial/16/000/070/926/000/050 pavel at amd:/data/gis/tilecache/openaerial/16/000/070/926/000/050$ du -sh /data/gis/tilecache 1.6G /data/gis/tilecache Jsou tam dve rozliseni, to min podrobny ma 400M. Drobecek :-). Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

2.2.2012 03:00:11 (#9)
gravatar

Jakub Sykora

<kubajz at kbx.cz>
614
Tak to bych u nas nekde urcite bez problemu umistil. Nevim ovsem, jestli bych to zvladnul publikovat jako WMS... K Dne 2.2.2012 14:39, Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj! > >> Kolik je to asi tak dat? Mame nejake servery na ktere bychom mohli >> neco umistit... > > Nasel :-). > > Pro moji pamet, je to na: > > pavel at amd:/data/gis/tilecache/openaerial/16/000/070/926/000/050 > > pavel at amd:/data/gis/tilecache/openaerial/16/000/070/926/000/050$ du > -sh /data/gis/tilecache > 1.6G /data/gis/tilecache > > Jsou tam dve rozliseni, to min podrobny ma 400M. Drobecek :-). > > Pavel

2.2.2012 04:16:51 (#10)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
Dne 2. ?nora 2012 15:00 Jakub Sykora <kubajz at kbx.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Tak to bych u nas nekde urcite bez problemu umistil. Nevim ovsem, jestli > bych to zvladnul publikovat jako WMS...
*** a proc, kdyz CENIA (o ktere pise Pavel ze si ji pro osobni potrebu stahl) je publikovana jako WMS... hanoj

2.2.2012 04:52:51 (#11)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
On Thu 2012-02-02 16:16:51, hanoj wrote: zobrazit citaci
> Dne 2. ?nora 2012 15:00 Jakub Sykora <kubajz at kbx.cz> napsal(a): > > Tak to bych u nas nekde urcite bez problemu umistil. Nevim ovsem, jestli > > bych to zvladnul publikovat jako WMS... > *** a proc, kdyz CENIA (o ktere pise Pavel ze si ji pro osobni potrebu > stahl) je publikovana jako WMS...
Tusim ze tahle data byla dokonce oznacena za "public domain". Anyway, byla tu debata o "openaerialmap" a tohle je slusny zaklad pro ceskou openaerialmap. (Nejakou dobu to jako WMS z cenie jelo, nevim jestli je to jeste dostupne). Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

2.2.2012 04:59:19 (#12)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
On Thu 2012-02-02 16:16:51, hanoj wrote: zobrazit citaci
> Dne 2. ?nora 2012 15:00 Jakub Sykora <kubajz at kbx.cz> napsal(a): > > Tak to bych u nas nekde urcite bez problemu umistil. Nevim ovsem, jestli > > bych to zvladnul publikovat jako WMS... > *** a proc, kdyz CENIA (o ktere pise Pavel ze si ji pro osobni potrebu > stahl) je publikovana jako WMS...
Jinak co by bylo pekne ... zkombinovat WMS CENIA s nove nafocenymi snimky zmenenych oblasti -- a-la openaerialmap. Oni mozna lidi z openaerialmap projektu by byly ochotny poskytnout software/domenu etc? Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

2.2.2012 05:04:58 (#13)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
WMS ortofota CENIA i ??ZK norm?ln? pracuj?. Povinnost poskytovat ve?ejnosti ortofotomapy je zakotvena v INSPIRE. http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx?service=WMS&request=getCapabilities http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_ortofotomapa_aktualni/mapserver/WMSServer?service=WMS&request=getcapabilities MK ----- Original Message ----- From: Pavel Machek [mailto:pavel at ucw.cz] To: OpenStreetMap Czech Republic [mailto:talk-cz at openstreetmap.org] Sent: Thu, 02 Feb 2012 16:52:51 +0100 Subject: Re: [Talk-cz] OSM ortofoto zobrazit citaci
> On Thu 2012-02-02 16:16:51, hanoj wrote: > > Dne 2. ?nora 2012 15:00 Jakub Sykora <kubajz at kbx.cz> napsal(a): > > > Tak to bych u nas nekde urcite bez problemu umistil. Nevim ovsem, jestli > > > bych to zvladnul publikovat jako WMS... > > *** a proc, kdyz CENIA (o ktere pise Pavel ze si ji pro osobni potrebu > > stahl) je publikovana jako WMS... > > Tusim ze tahle data byla dokonce oznacena za "public domain". > > Anyway, byla tu debata o "openaerialmap" a tohle je slusny zaklad pro > ceskou openaerialmap. > > (Nejakou dobu to jako WMS z cenie jelo, nevim jestli je to jeste > dostupne). > Pavel > -- > (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek > (cesky, pictures) > http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

2.2.2012 05:13:41 (#14)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
On Thu 2012-02-02 14:38:24, Jan Bilak wrote: zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > r?d bych se na to pod?val a p??padn? to n?jak zpracoval. Nic neslibuji > - nev?m, jak to vypad?. A i kdybych to vid?l, tak nev?m, jak mi to > p?jde zpracovat. Nicm?n? r?d bych to zkusil.
Pokud jede WMS jet to asi nejjednodussi stahnout z nej. Pokud ne, reknete si o kopii ;-). -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

3.2.2012 07:41:36 (#15)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 pokud j? v?m, ?ernob?l? ortofoto bylo v openaerialmap nacashov?no ud?lat wms nad daty by asi nebyl probl?m, servery na to m?me, m?sta je tam dost, ale pro?, kdy? jedem st?tem garantovan? slu?ba (zat?m) a d?n? sm??uje sp?? k uvol?ov?n? ne? utahov?n? ?roub?? j On 2.2.2012 16:59, Pavel Machek wrote: zobrazit citaci
> On Thu 2012-02-02 16:16:51, hanoj wrote: >> Dne 2. ?nora 2012 15:00 Jakub Sykora <kubajz at kbx.cz> napsal(a): >>> Tak to bych u nas nekde urcite bez problemu umistil. Nevim >>> ovsem, jestli bych to zvladnul publikovat jako WMS... >> *** a proc, kdyz CENIA (o ktere pise Pavel ze si ji pro osobni >> potrebu stahl) je publikovana jako WMS... > > Jinak co by bylo pekne ... zkombinovat WMS CENIA s nove nafocenymi > snimky zmenenych oblasti -- a-la openaerialmap. > > Oni mozna lidi z openaerialmap projektu by byly ochotny poskytnout > software/domenu etc? Pavel
-----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux) Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/ iEYEARECAAYFAk8rgaAACgkQyKt0uAjU4I992gCgqgrtug2xxD2Eqv3jSJBkSiZp RIUAn3ZrF+4LXVIwGreKODrZhqmTe2NY =XO8s
-----END PGP SIGNATURE-----

« zpět na výpis měsíce