« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Překlady

Vlákno 9.12. - 14.12.2011, počet zpráv: 5


9.12.2011 09:41:07 (#1)
gravatar

LM_1

<flukas.robot+osm at gmail.com>
103
Jak byste p?elo?ili obvykl? pojmy pou??van? v prost?ed? OSM do ?e?tiny? P?eklady (ani v r?mci jednotliv?ch aplikac? nejsou ust?len?), co? je chyba... Jde mi hlavn? o tyto: tag: zna?ka, ?t?tek, tag (p?ejmout z en), ... k tomu by ale m?ly sed?t i p??buzn? tagging: zna?kov?n?/zna?en?, ?t?tkov?n?, tagov?n? tagged: ozna?kovan?/ozna?en?, o?t?tkovan?, otagovan? node: asi jasn? - uzel, mohl by b?t vrchol way: ?asto se pou??v? cesta, ale to dost koliduje s highway=*, obzvl??t? s highway=track;path, mnoho ?ar na map? nav?c v?bec cestou nen?, tak?e by asi nejlep?? p?eklad byl hrana (p?j?il jsem si z teorie graf?), mo?n? spojnice, ale to zn? divn?. LM_1

10.12.2011 12:17:07 (#2)
gravatar

Jan Kouba

<kouba.honza at gmail.com>
27
Dne P? 9. prosince 2011 LM_1 napsal(a): zobrazit citaci
> Jak byste p?elo?ili obvykl? pojmy pou??van? v prost?ed? OSM do > ?e?tiny? P?eklady (ani v r?mci jednotliv?ch aplikac? nejsou ust?len?), > co? je chyba... > Jde mi hlavn? o tyto: > > tag: zna?ka, ?t?tek, tag (p?ejmout z en), ... > k tomu by ale m?ly sed?t i p??buzn? > tagging: zna?kov?n?/zna?en?, ?t?tkov?n?, tagov?n? > tagged: ozna?kovan?/ozna?en?, o?t?tkovan?, otagovan?
Tag se p?ekl?d? jako zna?ka, zna?kov?n?, ozna?kovan?, ale klidn? bych pou??val i tag, proto?e je to krat??. zobrazit citaci
> > node: asi jasn? - uzel, mohl by b?t vrchol > > way: ?asto se pou??v? cesta, ale to dost koliduje s highway=*, > obzvl??t? s highway=track;path, mnoho ?ar na map? nav?c v?bec cestou > nen?, tak?e by asi nejlep?? p?eklad byl hrana (p?j?il jsem si z teorie > graf?), mo?n? spojnice, ale to zn? divn?.
"A way is an ordered interconnection of at least 2 and at most 2,000[1] (API v0.6) nodes ..." [1]. Tak?e way ur?it? nen? "hrana", ale je to sp?? n?co jako "sled". [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ways Jan Kouba

10.12.2011 07:41:20 (#3)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
zdrav?m, Dne P? 9. prosince 2011 21:41:07, LM_1 napsal(a): zobrazit citaci
> Jak byste p?elo?ili obvykl? pojmy pou??van? v prost?ed? OSM do > ?e?tiny? P?eklady (ani v r?mci jednotliv?ch aplikac? nejsou ust?len?), > co? je chyba... > Jde mi hlavn? o tyto: > > tag: zna?ka, ?t?tek, tag (p?ejmout z en), ... > k tomu by ale m?ly sed?t i p??buzn? > tagging: zna?kov?n?/zna?en?, ?t?tkov?n?, tagov?n? > tagged: ozna?kovan?/ozna?en?, o?t?tkovan?, otagovan?
a? obecn? jsem sp??e pro up?ednost?ov?n? ?esk? terminologie p?ed vyp?j?ov?n?m si z angli?tiny, v tomhle konkr?tn?m p??pad? bych "tag" klidn? pou?il, nebo? u? p?kn?ch p?r let se n?m do jazyka vkr?d?, a o ni?em ?esk?m, rozumn? pou?iteln?m, nev?m - n?silnosti jako "?t?tkov?n?" mi rvou o?i s p?ekladem "zna?ka" bych nesouhlasil, neb "tag" nese obecnou informaci, jako "zna?ku" si p?edstavuju sp?? n?co z n?jak?ho v??tu mo?n?ch hodnot (dopravn? zna?ky, turistick? zna?ky, zna?kov? kl?? v map? ...), ne?li nap??klad jm?no objektu apod. (jestli?e slovem tag se ?asto rozum? nejen o jak? tag jde, ale i jeho hodnota) zobrazit citaci
> node: asi jasn? - uzel, mohl by b?t vrchol
uzel je alternativn? ozna?en? pro vrchol, stejn? tak jako je node alternativou k vertex, ?ili tady nevid?m sebemen?? probl?m ... mohli bychom polemizovat, ?e uzel se bude pl?sti t?eba s uzlem dopravn?m, ale potom vrchol by se pletl s vrcholem kopce zobrazit citaci
> way: ?asto se pou??v? cesta, ale to dost koliduje s highway=*, > obzvl??t? s highway=track;path, mnoho ?ar na map? nav?c v?bec cestou > nen?, tak?e by asi nejlep?? p?eklad byl hrana (p?j?il jsem si z teorie > graf?), mo?n? spojnice, ale to zn? divn?.
mno, tak pokud se pod?v?me na teorii graf?, tak ona ta "cesta" je pro v?t?inu typick?ch pou?it? v OSM, s tou vyj?mkou, kdy tvo?? plochu a tedy v(0) = v(n), vpodstat? spr?vn?: http://cs.wikipedia.org/wiki/Cesta_(graf) - nicm?n? ?ist? form?ln?, "way" v OSM je sled, jak ostatn? vlastn? u? p??e kolega ... akor?t nev?m, kolik potenci?ln?ch p?isp?vatel? by si pak dovedlo p?edstavit, o co vlastn? jde :-) kolize s highway bych se neb?l; path = stezka, p??ina, track = poln?/lesn? cesta, nikoli jen "cesta" bez p??vlastku a mal? n?zornosti, ?e cesta v OSM nen? n?co, po ?em se chod?, bych se rovn?? neb?l, spousta lid? b??n? "cestuje" prstem (?i dnes sp??e kurzorem) po map? obtahuj?c v?emo?n? ??ry, t?ebas kudy te?e n?jak? ?eka apod. K.

10.12.2011 08:12:59 (#4)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
Ahoj, tro?ku mi to p?ipom?n? naj?t p?eklad pojmu offside. A nebo OK jako Budi?. Moc nev???m, ?e by se vneslo do p?eklad? t?chto pojm? po??dek, proto?e ka?d? si to bude p?ekl?dat a ps?t jak chce. Obzvl??? tag snad ani p?elo?it nejde, zrovna ?t?tek mi p?ijde jako znamenaj?c? n?co jin?ho. Way je tak? sporn?. V angli?tin? way je prost? cesta a p?ekl?dat to jinak taky asi nem? smysl... Vid?m to tak, ?e v chaosu je kr?sa, pokud tomu ka?d? rozum? :) On 09/12/11 21:41, LM_1 wrote: zobrazit citaci
> Jak byste p?elo?ili obvykl? pojmy pou??van? v prost?ed? OSM do > ?e?tiny? P?eklady (ani v r?mci jednotliv?ch aplikac? nejsou ust?len?), > co? je chyba... > Jde mi hlavn? o tyto: > > tag: zna?ka, ?t?tek, tag (p?ejmout z en), ... > k tomu by ale m?ly sed?t i p??buzn? > tagging: zna?kov?n?/zna?en?, ?t?tkov?n?, tagov?n? > tagged: ozna?kovan?/ozna?en?, o?t?tkovan?, otagovan? > > node: asi jasn? - uzel, mohl by b?t vrchol > > way: ?asto se pou??v? cesta, ale to dost koliduje s highway=*, > obzvl??t? s highway=track;path, mnoho ?ar na map? nav?c v?bec cestou > nen?, tak?e by asi nejlep?? p?eklad byl hrana (p?j?il jsem si z teorie > graf?), mo?n? spojnice, ale to zn? divn?. > > LM_1 > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

14.12.2011 11:59:57 (#5)
gravatar

Libor Pechacek

<lpechacek at gmx.com>
68
Ahoj, On Fri 09-12-11 21:41:07, LM_1 wrote: zobrazit citaci
> tag: zna?ka, ?t?tek, tag (p?ejmout z en), ... > k tomu by ale m?ly sed?t i p??buzn? > tagging: zna?kov?n?/zna?en?, ?t?tkov?n?, tagov?n? > tagged: ozna?kovan?/ozna?en?, o?t?tkovan?, otagovan?
T?eba?e up?ednost?uji ?esk? ekvivalenty, tady jsem pro p?ijmut? anglick?ho "tag". Alternativy mi tady nep?ijdou vhodn? a n?kter? mohou podle m? b?t dokonce matouc? pro zku?en? u?ivatele, kte?? u? si na anglick? "tag" zvykli. zobrazit citaci
> node: asi jasn? - uzel, mohl by b?t vrchol
Jen "uzel". Grafy bych do kartografie netahal. :) zobrazit citaci
> way: ?asto se pou??v? cesta, ale to dost koliduje s highway=*, > obzvl??t? s highway=track;path, mnoho ?ar na map? nav?c v?bec cestou > nen?, tak?e by asi nejlep?? p?eklad byl hrana (p?j?il jsem si z teorie > graf?), mo?n? spojnice, ale to zn? divn?.
V tomto p??pad? jsem pro "cestu", i p?es jistou nejednozna?nost, kter? v?ak, v???m, nebude vadit. Nakonec, ani anglick? "way" nen? specializovan? term?n. HTH, Libor

« zpět na výpis měsíce