« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] obkreslování

Vlákno 16.10.2011 - 7.8.2012, počet zpráv: 6


16.10.2011 11:35:17 (#1)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
535
?est pr?ci, lidi, proboha ... mohli byste p?estat zan??et do Openstreetmap Shocart? easter eggs? konkr?tn? narazil jsem na probl?m s turistick?m zna?en?m - tuhle jsem v T?eb??i u autobus?ku koukal, ?e tam na rozcestn?ku (TR600) ??dn? ?lut? do Mastn?ku nen?, a?koliv na t? trase m?me v map? ?lutou ??ru te? o v?kendu jsem m?l p??le?itost se proj?t za Ter?vkama, no a kouk?m, ?e tam vede zelen?, houby ?lut? ... nav?c od rozcestn?ku Ter?vky (TR555) vede po pol?a?ce na Mastn?k, nikoliv do vinglu po mezi k lesu - po t? mezi naopak ??dna cesta (u?) nevede, jen mal? p??inka a na tom rozcestn?ku, nem?l jsem fo??k, a moje pam?? je chab?, tak?e za to 100% neru??m, ale mysl?m si ?e byl rok 2005 v tom roce je?t? projekt OSM "??ral do plenek", tak?e t??ko se vymlouvat na n?jak? historick?, nezaktualizovan? stav - popravd?, p??slu?n? relace m? modifikaci p?ed rokem (!) a h?dejte, se stavem ?eho se tedy barva i pr?b?h trasy shoduje, kdy? ne se stavem re?ln?m ... ano, otev?u mapy.cz, p?epnu na turistickou, a vid?m ... no nic, jdu to smazat (relace 1180862), a kus, kter? jsem vid?l, jdu p?ipojit k p??slu?n? zelen? (relace 1273074; podle http://znacenetrasy.kct.cz/cgi- bin/zk1p/delka.cgi je to souvisl? trasa Moravsk? Bud?jovice - Studenec) K.

17.10.2011 12:30:46 (#2)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> lidi, proboha ... mohli byste p?estat zan??et do Openstreetmap Shocart? easter > eggs?
*** Pokud tomu nize dobre rozumim, tak jsi nasel jedno podezreni na jednom miste u jednoho uzivatele na EE. Nebylo by lepsi mu napsat primo? IMO: http://www.openstreetmap.org/user/Frettie hanoj

17.10.2011 06:27:56 (#3)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
535
Dne Po 17. ??jna 2011 hanoj napsal(a): zobrazit citaci
> > lidi, proboha ... mohli byste p?estat zan??et do Openstreetmap Shocart? > > easter eggs? > > *** Pokud tomu nize dobre rozumim, tak jsi nasel jedno podezreni na > jednom miste u jednoho uzivatele na EE. Nebylo by lepsi mu napsat > primo?
konkr?tn? u jmenovan? trasy se jednalo minim?ln? (v?c jsem to nezkoumal) o dva r?zn? u?ivatele, co ji p?ede mnou opravovali myslel jsem to sp??e obecn?, a? si v?ichni d?vaj pozor - ostatn? nen? to prvn? takov? v?c, co jsem potkal (jest pravdou, ?e uveden?m o co p?esn? ?lo, jsem teda nep??mo prstem uk?zal, ale zase n?jak? mlhav? "no v?te je tam n?kde n?co" by mi p?i?lo na dv? v?ci) K.

17.10.2011 09:16:17 (#4)
gravatar

Libor Pechacek

<lpechacek at gmx.com>
68
On Mon 17-10-11 18:27:56, Karel Voln? wrote: zobrazit citaci
> myslel jsem to sp??e obecn?, a? si v?ichni d?vaj pozor - ostatn? nen? to prvn? > takov? v?c, co jsem potkal
J? se ke Karlov? v?zv? k ostra?itosti p?ipojuji a p?id?v?m p??klady, kde se pr?b?h trasy v ter?nu neshoduje s informacemi K?T: Konec modr? 1037 u Ond?ejova (relace 223176) - z?v?re?n? ?sek lesem na Chlum je jinak. http://mapy.cz/s/2s9k http://hiking.lonvia.de/?zoom=15&lat=49.90843&lon=14.80285 Modr? 1428 v Rej?tejn? (relace 1086411) nevede od rozcestn?ku u mostu na jih v soub?hu s ?ervenou, ale o ulici vedle. http://mapy.cz/s/2s9t http://hiking.lonvia.de/?zoom=16&lat=49.14135&lon=13.51585 ?erven? ve Vimperku (zat?m se nezobrazuje na Lonvia) vede do Vimperku asfaltkou z?padn? od U Sloup?, nikoli severn? p?es louku jako v map?. D?l pak ve Vimperku proch?z?, spole?n? se ?lutou, ulici Sadov? m?sto ulice Ro?mbersk?. http://mapy.cz/s/2s9E ?lut? z Nov?ho Brunstu do b?val?ho Zh??? (relace 63959) vede severn?ji po asfaltce, ne p??inou v lese. http://mapy.cz/s/2s9N http://hiking.lonvia.de/?zoom=15&lat=49.18586&lon=13.27986 To je p?t v?znamn?ch odchylek, kter?ch jsem si v?iml na sv?ch leto?n?ch 200km turistick?ch tras. Budi? odstra?uj?c?mi p??klady. :) Libor

7.8.2012 08:07:23 (#5)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
535
nazdar, nev?m, kdo d?lal domy v Brn? ?e?kovic?ch, a rad?i po tom nebudu p?trat, ale docela by m? zaj?malo, odkud to obkreslil ... zaj?mal m? bar?k ?.p. 1468-1469 a kouk?m, ?e na Seznam?ch map?ch je blb? ozna?enej jako ?.p. 1470-1471 (a okoln? domy jsou pat?i?n? ?patn? taky) ... kouknu do OSM a tam to sam? p?itom v katastru je to dob?e, kouknu na Googl? mapy, tam je to dob?e, kouknu na Atlas, tam je to dob?e, aha to je zdroj Google, tak nic ... K.

7.8.2012 11:24:48 (#6)
gravatar

Petr Schönmann

<pschonmann at gmail.com>
211 1731
On 7.8.2012 8:07, Karel Voln? wrote: zobrazit citaci
> nazdar, > > nev?m, kdo d?lal domy v Brn? ?e?kovic?ch, a rad?i po tom nebudu p?trat, ale > docela by m? zaj?malo, odkud to obkreslil ... > > zaj?mal m? bar?k ?.p. 1468-1469 a kouk?m, ?e na Seznam?ch map?ch je blb? > ozna?enej jako ?.p. 1470-1471 (a okoln? domy jsou pat?i?n? ?patn? taky) ... > kouknu do OSM a tam to sam? > > p?itom v katastru je to dob?e, kouknu na Googl? mapy, tam je to dob?e, kouknu > na Atlas, tam je to dob?e, aha to je zdroj Google, tak nic ... > > K. > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
V Josm to lze zjistit velice rychle polo?kou Users. Sp?? ne? se roz?ilovat, bylo by vhodn? tomu h???n?kovi napsat a upozornit ho na chybu. Pokud nev? ?e n?co d?l? ?patn? bude tak ?init nad?le.

« zpět na výpis měsíce