« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Nová cyklomapa pro Prahou na kole

Vlákno 28.8. - 28.8.2011, počet zpráv: 1


28.8.2011 10:21:54 (#1)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, v?razn? jsem pokro?il s p??pravou cyklomapy pro prahounakole.cz - douf?m ?e se pr?ce pomalu bl??? ke konci. Nejnov?j?? verze je st?le je?t? na [1], ale trochu star?? b??? (zat?m jen jako jedna z vrstev) i na webu PNK. Zdrojov? k?dy jsem nahr?l na SourceForge [2] (v?tev pnkmap). O?ek?v?m n?jak? n?vrhy na vylep?en? a dal?? koment??e. Pozn?mky: -kompletn? jsem p?ed?lal syst?m zna?en? cyklotras. Nyn? to funguje tak, ?e barva zna?? s?lu provozu (tmav? fialov? je bez aut, sv?tle fialov? je m?rn? provoz a na?ervenal? te?ky zna?? siln? provoz) a styl kresby sj?zdnost povrchu (pln? ??ra znamen? zpevn?n? povrch, dlouh? ??rky nezpevn?n? a kr?tk? ??rky ?patn? sj?zdn? povrch) - berou se v ?vahu tagy jako "smoothness", "surface", "tracktype", "access" a dal??. -oproti verzi o kter? jsem sem psal minule vypadly p?echody, p?edsunut? st?n? a nep?ibyli ani bari?ry. Je to zp?soben? t?m, ?e Mapnik neum? (nebo ho aspo? neum?m donutit) nat??et ikonu bodov?ho objektu podle cesty pod n?m. Nejsem ani dostate?n? graficky schopn?, abych vyrobil neot??ec? ikonu, kter? nep?sob? ru?iv? a nekaz? dojem z mapy. -pro nem?stskou cyklistiku bude pot?ebovat je?t? trochu upravit a nasadit na jin? server. Nev?m, jestli mi na to te? je?t? zbude ?as, tak?e kdyby se na?el n?kdo, kdo by mi s t?m pomohl tak by to bylo dobr?. [1] http://cozpserver3.jinonice.cuni.cz/mtbmap/index.html [2] https://sourceforge.net/p/pnkmap/home/Home/ Petr Dlouh? petr.dlouhy at email.cz

« zpět na výpis měsíce