« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Podklady ÚHUL a KM v Potlachu

Vlákno 23.8. - 23.8.2011, počet zpráv: 1


23.8.2011 08:04:38 (#1)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, jestli tomu dob?e rozum?m, tak Potlach neum? pracovat p??mo s WMS, ale pouze s jednoduchou webovou slu?bou. Nem? tedy n?kdo prost?edky k tomu, aby takovou webovou slu?bu spustil a provozoval pro ?HUL a KM? Neexistuje k tomu u? n?jak? server, kter? by to univerz?ln? p?ed?l?val? Krom? za??te?n?ku s Potlachem pracuj? n?kte?? u?ivatel? i dlouhodob?, a v?ichni by m?li m?t mo?nost kreslit z kvalitn?ch zdroj?, kter? jsou dostupn? - jinak potom trp? mapa. Dal?? probl?m je posunut? Bingu - v Potlachu se d? posunout dr?en?m mezern?ku, ale asi m?lokdo ze za??te?n?k? na to p?ijde, a hlavn? si v?bec nemus? toho posunu v?imnout. Nejlep?? ?e?en? by asi bylo, kdyby se to srovnalo p??mo v Bingu. Nenapad? n?koho ale n?jak? jin? ?e?en?, jak na to za??te?n?ky upozornit. Petr Dlouh? petr.dlouhy at email.cz

« zpět na výpis měsíce