« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] footway=sidewalk

Vlákno 7.6. - 26.6.2011, počet zpráv: 16


7.6.2011 11:38:12 (#1)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
Ahoj, na wiki [1] se pred mesicem objevil navrh/postup jak mapovat chodniky, ktere vedou soubezne podel silnic. Rozdilny pohled na vec je patrny uz v diskuzi[2]. U nas se takove chodniky objevili v Brne-Lisni [3]. Povazujete takove chodniky za prinosne a v mape udrzovatelne? Neni lepe predpokladat, ze v obci "ulice" = "silnice + chodnik + pripadna zelen", nebo to osetrit tagem u highway=*? zdravi hanoj [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:footway%3Dsidewalk [2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Tag:footway%3Dsidewalk [3] http://osm.org/go/0Jv37bp9l--

7.6.2011 11:54:06 (#2)
gravatar

Marek Prokop

<marek at sovavsiti.cz>
98
P?ed ?asem jsem mapoval n?jak? turistick? stezky v ?st? nad Labem, chodn?ky v tom m?st? u? zakreslen? byly a p?i?ly mi velmi p??nosn?. Bez nich by ta turistick? cesta vedla ?pln? zmaten?. Je to ale asi p??pad od p??padu -- pokud chodn?k p?esn? kop?ruje ulici a je t?sn? u n?, zakreslen? b?t asi nemus?. Pokud ji p?esn? nekop?ruje, n?kde je u n?, n?kde se na chv?li vzd?l?, n?kde na n?j (ale ne na ulici) navazuje jin? cesta pro p??? atd., pak se to hod?. Jinak kdy? to beru ?ist? z pohledu turisty, kter? nerad chod? po silnici, ocen?m, kdy? z mapy vy?tu, ?e pod?l silnice jde cesta pro p???. To se ale t?k? sp??e silnic na venkov? ne? ve m?st?, kde chodn?ky automaticky o?ek?v?m. Na druhou stranu by mohl m?t smysl vyzna?ovat ve m?stech ulice/silnice nevhodn? pro p??? (v Praze t?eba magistr?la od Pankr?ce sm?rem na jih). Te? t?eba z tohoto m?sta: http://www.openstreetmap.org/?lat=50.05561&lon=14.43723&zoom=17&layers=M v?bec nejde poznat, kam a? jde pod?l magistr?ly j?t a odkud u? ne. Zdrav?, Marek 2011/6/7 hanoj <ehanoj at gmail.com>: zobrazit citaci
> Ahoj, > > na wiki [1] se pred mesicem objevil navrh/postup jak mapovat chodniky, > ktere vedou soubezne podel silnic. Rozdilny pohled na vec je patrny uz > v diskuzi[2]. U nas se takove chodniky objevili v Brne-Lisni [3]. > Povazujete takove chodniky za prinosne a v mape udrzovatelne? > Neni lepe predpokladat, ze v obci "ulice" = "silnice + chodnik + > pripadna zelen", nebo to osetrit tagem u highway=*?

7.6.2011 11:59:44 (#3)
gravatar

Jan Breuer

<jan.breuer at jaybee.cz>
62 552
Ahoj, m?m jednu osobn? zku?enost, kdy? jsem pot?eboval navigovat p??ky v Ko?ic?ch. Tam maj? zmapovan? chodn?ky pouze jako highway=footway a ji? ne footway=sidewalk, to ale pro navigaci nevadilo. Navigace m? nejen navigovala spr?vn? ale dokonce i ??kala, kde m?m p?ej?t p?es silnici. Docela zaj?mav? vlastnost, kter? by ?la velice t??ko realizovat jin?m zp?sobem. Nav?c, je mnoho p??pad?, kdy "ulice" != "silnice" + "chodn?k" + ... nap??klad na vesnic?ch, tam prost? kolikr?t chodn?k v?bec neexistuje. Naopak ve velk?m m?ste, kdy? chce ?lov?k p?ej?t n?jakou ru?nou ulici, tak se hod? informace o p?echodech. Nav?c je n?kdy chodn?k jen na jedn? stran? a to celou situaci je?t? komplikuje. Zdrav?, Honza 2011/6/7 Marek Prokop <marek at sovavsiti.cz> zobrazit citaci
> P?ed ?asem jsem mapoval n?jak? turistick? stezky v ?st? nad Labem, > chodn?ky v tom m?st? u? zakreslen? byly a p?i?ly mi velmi p??nosn?. > Bez nich by ta turistick? cesta vedla ?pln? zmaten?. > > Je to ale asi p??pad od p??padu -- pokud chodn?k p?esn? kop?ruje ulici > a je t?sn? u n?, zakreslen? b?t asi nemus?. Pokud ji p?esn? > nekop?ruje, n?kde je u n?, n?kde se na chv?li vzd?l?, n?kde na n?j > (ale ne na ulici) navazuje jin? cesta pro p??? atd., pak se to hod?. > > Jinak kdy? to beru ?ist? z pohledu turisty, kter? nerad chod? po > silnici, ocen?m, kdy? z mapy vy?tu, ?e pod?l silnice jde cesta pro > p???. To se ale t?k? sp??e silnic na venkov? ne? ve m?st?, kde > chodn?ky automaticky o?ek?v?m. Na druhou stranu by mohl m?t smysl > vyzna?ovat ve m?stech ulice/silnice nevhodn? pro p??? (v Praze t?eba > magistr?la od Pankr?ce sm?rem na jih). Te? t?eba z tohoto m?sta: > > http://www.openstreetmap.org/?lat=50.05561&lon=14.43723&zoom=17&layers=M > > v?bec nejde poznat, kam a? jde pod?l magistr?ly j?t a odkud u? ne. > > Zdrav?, > > Marek > > > 2011/6/7 hanoj <ehanoj at gmail.com>: > > Ahoj, > > > > na wiki [1] se pred mesicem objevil navrh/postup jak mapovat chodniky, > > ktere vedou soubezne podel silnic. Rozdilny pohled na vec je patrny uz > > v diskuzi[2]. U nas se takove chodniky objevili v Brne-Lisni [3]. > > Povazujete takove chodniky za prinosne a v mape udrzovatelne? > > Neni lepe predpokladat, ze v obci "ulice" = "silnice + chodnik + > > pripadna zelen", nebo to osetrit tagem u highway=*? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110607/6b3f9347/attachment.html>

7.6.2011 12:04:41 (#4)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, ?ekl bych, ?e se to p?i detailn?m mapov?n? velmi hod? a je mo?n? zmapovat v?t?? mno?stv? detail?. M? to ale jeden probl?m, a to jak jednodu?e algoritmicky poznat, kter? silnice k chodn?ku n?le?? a tak? jak vyzna?it co je d?l?. Bylo by dobr?, aby z toho pak ?lo ud?lat p??? navigaci, kter? uk??e chodci, ?e m??e p?ej?t silnici i v m?st? bez p?echodu (pokud nen? do 50 m). zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> > P?edm?t: [Talk-cz] footway=sidewalk > Datum: 07.6.2011 11:39:21 > ---------------------------------------- > Ahoj, > > na wiki [1] se pred mesicem objevil navrh/postup jak mapovat chodniky, > ktere vedou soubezne podel silnic. Rozdilny pohled na vec je patrny uz > v diskuzi[2]. U nas se takove chodniky objevili v Brne-Lisni [3]. > Povazujete takove chodniky za prinosne a v mape udrzovatelne? > Neni lepe predpokladat, ze v obci "ulice" = "silnice + chodnik + > pripadna zelen", nebo to osetrit tagem u highway=*? > > > zdravi > hanoj > > [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:footway%3Dsidewalk > [2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Tag:footway%3Dsidewalk > [3] http://osm.org/go/0Jv37bp9l-- > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >
Petr Dlouh? petr.dlouhy at email.cz

7.6.2011 12:41:54 (#5)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
784
Postup uveden? v odkaze 3 bych pou??val v p??pad?, ?e chodn?ky jsou od ulice odd?leny nap??klad zelen?m p?sem nebo z?bradl?m. U chodn?k? neodd?len?ch od silnice pou??v?m tag sidewalk s hodnotami left, right, both. Takto jsem tagoval ulice v Nechanic?ch Pra??k zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> > P?edm?t: [Talk-cz] footway=sidewalk > Datum: 07.6.2011 11:39:22 > ---------------------------------------- > Ahoj, > > na wiki [1] se pred mesicem objevil navrh/postup jak mapovat chodniky, > ktere vedou soubezne podel silnic. Rozdilny pohled na vec je patrny uz > v diskuzi[2]. U nas se takove chodniky objevili v Brne-Lisni [3]. > Povazujete takove chodniky za prinosne a v mape udrzovatelne? > Neni lepe predpokladat, ze v obci "ulice" = "silnice + chodnik + > pripadna zelen", nebo to osetrit tagem u highway=*? > > > zdravi > hanoj > > [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:footway%3Dsidewalk > [2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Tag:footway%3Dsidewalk > [3] http://osm.org/go/0Jv37bp9l-- > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

7.6.2011 12:54:40 (#6)
gravatar

Jakub Sykora

<kubajz at kbx.cz>
615
Zde je trochu problem s tim left a right. Staci aby nekdo otocil silnici a nestesti je na svete... Nicmene separatne take mapuji pouze chodniky, ktere jsou od komunikace vyznamne oddelene - siroky pas travy (vic nez metr nebo dva), bariera... Dne 7.6.2011 12:41, Zden?k Pra??k napsal(a): zobrazit citaci
> Postup uveden? v odkaze 3 bych pou??val v p??pad?, ?e chodn?ky jsou od ulice odd?leny nap??klad zelen?m p?sem nebo z?bradl?m. > U chodn?k? neodd?len?ch od silnice pou??v?m tag sidewalk s hodnotami left, right, both. > Takto jsem tagoval ulice v Nechanic?ch > > Pra??k >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >> Od: hanoj<ehanoj at gmail.com> >> P?edm?t: [Talk-cz] footway=sidewalk >> Datum: 07.6.2011 11:39:22 >> ---------------------------------------- >> Ahoj, >> >> na wiki [1] se pred mesicem objevil navrh/postup jak mapovat chodniky, >> ktere vedou soubezne podel silnic. Rozdilny pohled na vec je patrny uz >> v diskuzi[2]. U nas se takove chodniky objevili v Brne-Lisni [3]. >> Povazujete takove chodniky za prinosne a v mape udrzovatelne? >> Neni lepe predpokladat, ze v obci "ulice" = "silnice + chodnik + >> pripadna zelen", nebo to osetrit tagem u highway=*? >> >> >> zdravi >> hanoj >> >> [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:footway%3Dsidewalk >> [2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Tag:footway%3Dsidewalk >> [3] http://osm.org/go/0Jv37bp9l-- >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

7.6.2011 02:17:20 (#7)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
784
zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Jakub Sykora <kubajz at kbx.cz> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] footway=sidewalk > Datum: 07.6.2011 12:55:05 > ---------------------------------------- > Zde je trochu problem s tim left a right. Staci aby nekdo otocil silnici > a nestesti je na svete... > >
a nedalo by se n?jak prov?zat tento tag se silnic? aby pokud se zm?n? orientace silnice aby se p?ehodily tagy left a right

7.6.2011 03:00:59 (#8)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
306 645
Hod? se to i v p??pad?, ?e je vedle ulice podloub?, ve kter?m chodn?k vede. proto?e ten pak nem? na co nav?zat, kdy? nen? podloub? po cel? d?lce. http://osm.org/go/0Jlkn0eZb-- J&D 2011/6/7 Zden?k Pra??k <ZPrazak at seznam.cz>: zobrazit citaci
> Postup uveden? v odkaze 3 bych pou??val v p??pad?, ?e chodn?ky jsou od ulice odd?leny nap??klad zelen?m p?sem nebo z?bradl?m. > U chodn?k? neodd?len?ch od silnice pou??v?m tag sidewalk s hodnotami left, right, both. > Takto jsem tagoval ulice v Nechanic?ch > > Pra??k >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >> Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> >> P?edm?t: [Talk-cz] footway=sidewalk >> Datum: 07.6.2011 11:39:22 >> ---------------------------------------- >> Ahoj, >> >> na wiki [1] se pred mesicem objevil navrh/postup jak mapovat chodniky, >> ktere vedou soubezne podel silnic. Rozdilny pohled na vec je patrny uz >> v diskuzi[2]. U nas se takove chodniky objevili v Brne-Lisni [3]. >> Povazujete takove chodniky za prinosne a v mape udrzovatelne? >> Neni lepe predpokladat, ze v obci "ulice" = "silnice + chodnik + >> pripadna zelen", nebo to osetrit tagem u highway=*? >> >> >> zdravi >> hanoj >> >> [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:footway%3Dsidewalk >> [2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Tag:footway%3Dsidewalk >> [3] http://osm.org/go/0Jv37bp9l-- >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- -- Ing. Jan Dud?k

7.6.2011 04:55:05 (#9)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
P??stup s jedinou way? za?ne b?t problematick? ve chv?li, kdy chci zmapovat i podrobn? detaily jako t?eba p?echody na ulic?ch p?ich?zej?c?ch z boku, nebo cyklostezku na chodn?ku nebo ???ku chodn?ku atd. zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Zden?k Pra??k <ZPrazak at seznam.cz> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] footway=sidewalk > Datum: 07.6.2011 12:42:28 > ---------------------------------------- > Postup uveden? v odkaze 3 bych pou??val v p??pad?, ?e chodn?ky jsou od ulice > odd?leny nap??klad zelen?m p?sem nebo z?bradl?m. > U chodn?k? neodd?len?ch od silnice pou??v?m tag sidewalk s hodnotami left, > right, both. > Takto jsem tagoval ulice v Nechanic?ch > > Pra??k > > ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > > Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> > > P?edm?t: [Talk-cz] footway=sidewalk > > Datum: 07.6.2011 11:39:22 > > ---------------------------------------- > > Ahoj, > > > > na wiki [1] se pred mesicem objevil navrh/postup jak mapovat chodniky, > > ktere vedou soubezne podel silnic. Rozdilny pohled na vec je patrny uz > > v diskuzi[2]. U nas se takove chodniky objevili v Brne-Lisni [3]. > > Povazujete takove chodniky za prinosne a v mape udrzovatelne? > > Neni lepe predpokladat, ze v obci "ulice" = "silnice + chodnik + > > pripadna zelen", nebo to osetrit tagem u highway=*? > > > > > > zdravi > > hanoj > > > > [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:footway%3Dsidewalk > > [2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Tag:footway%3Dsidewalk > > [3] http://osm.org/go/0Jv37bp9l-- > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >
Petr Dlouh? petr.dlouhy at email.cz

7.6.2011 09:51:36 (#10)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
On Tue, 07 Jun 2011 12:54:40 +0200, Jakub Sykora wrote: zobrazit citaci
> Zde je trochu problem s tim left a right. Staci aby nekdo otocil > silnici a nestesti je na svete...
Problem, ze nekdo otoci silnici a nevidi souvislosti ale muze mit dalekosahlejsi nasledky, napr. tim znehodnoti i oneway=yes (jednosmerka povede opacne), relace s roli forward a backward u relaci typu route (autobusove a tramvajove linky, mezinarodni silnice (E ##), atd ...) pak budou taky blbe. Mozna to ma nasledky i na jine veci co mne zrovna nenapadly... I kdyz napr. JOSM nektere tyhle pripady umi detekovat a pripadne i automaticky opravit. Martin zobrazit citaci
> > Nicmene separatne take mapuji pouze chodniky, ktere jsou od > komunikace vyznamne oddelene - siroky pas travy (vic nez metr nebo > dva), bariera... > > Dne 7.6.2011 12:41, Zden?k Pra??k napsal(a): >> Postup uveden? v odkaze 3 bych pou??val v p??pad?, ?e chodn?ky jsou >> od ulice odd?leny nap??klad zelen?m p?sem nebo z?bradl?m. >> U chodn?k? neodd?len?ch od silnice pou??v?m tag sidewalk s hodnotami >> left, right, both. >> Takto jsem tagoval ulice v Nechanic?ch >> >> Pra??k >>> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >>> Od: hanoj<ehanoj at gmail.com> >>> P?edm?t: [Talk-cz] footway=sidewalk >>> Datum: 07.6.2011 11:39:22 >>> ---------------------------------------- >>> Ahoj, >>> >>> na wiki [1] se pred mesicem objevil navrh/postup jak mapovat >>> chodniky, >>> ktere vedou soubezne podel silnic. Rozdilny pohled na vec je patrny >>> uz >>> v diskuzi[2]. U nas se takove chodniky objevili v Brne-Lisni [3]. >>> Povazujete takove chodniky za prinosne a v mape udrzovatelne? >>> Neni lepe predpokladat, ze v obci "ulice" = "silnice + chodnik + >>> pripadna zelen", nebo to osetrit tagem u highway=*? >>> >>> >>> zdravi >>> hanoj >>> >>> [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:footway%3Dsidewalk >>> [2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Tag:footway%3Dsidewalk >>> [3] http://osm.org/go/0Jv37bp9l--

24.6.2011 12:47:49 (#11)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
552
Pokud vim, tak to co je znaceno jako "ulice", tam se defaultne predpoklada chodnik z obou stran. Pokud tam neni, nemelo by to byt znaceno jako ulice (ani ve meste, ani ve vsi). Jinak chodniky vytahuju extra v pripadech, ze nejsou primo soucasti ulice, ale osobne me taky uz nekolikrat napadlo, ze by mozne nebylo od veci to resit podobne jako reky - maji svoji osu + "brehy", ktere by mohli byt dvojiho typu - jeden by oznacoval okraj vozovky, druhy okraj pripadneho chodniku. Tim by se zaroven poresila ruzna sirka pro reneder. Dne 7.6.2011 11:54, Marek Prokop napsal(a): zobrazit citaci
> P?ed ?asem jsem mapoval n?jak? turistick? stezky v ?st? nad Labem, > chodn?ky v tom m?st? u? zakreslen? byly a p?i?ly mi velmi p??nosn?. > Bez nich by ta turistick? cesta vedla ?pln? zmaten?. > > Je to ale asi p??pad od p??padu -- pokud chodn?k p?esn? kop?ruje ulici > a je t?sn? u n?, zakreslen? b?t asi nemus?. Pokud ji p?esn? > nekop?ruje, n?kde je u n?, n?kde se na chv?li vzd?l?, n?kde na n?j > (ale ne na ulici) navazuje jin? cesta pro p??? atd., pak se to hod?. > > Jinak kdy? to beru ?ist? z pohledu turisty, kter? nerad chod? po > silnici, ocen?m, kdy? z mapy vy?tu, ?e pod?l silnice jde cesta pro > p???. To se ale t?k? sp??e silnic na venkov? ne? ve m?st?, kde > chodn?ky automaticky o?ek?v?m. Na druhou stranu by mohl m?t smysl > vyzna?ovat ve m?stech ulice/silnice nevhodn? pro p??? (v Praze t?eba > magistr?la od Pankr?ce sm?rem na jih). Te? t?eba z tohoto m?sta: > > http://www.openstreetmap.org/?lat=50.05561&lon=14.43723&zoom=17&layers=M > > v?bec nejde poznat, kam a? jde pod?l magistr?ly j?t a odkud u? ne. > > Zdrav?, > > Marek > > > 2011/6/7 hanoj <ehanoj at gmail.com>: >> Ahoj, >> >> na wiki [1] se pred mesicem objevil navrh/postup jak mapovat chodniky, >> ktere vedou soubezne podel silnic. Rozdilny pohled na vec je patrny uz >> v diskuzi[2]. U nas se takove chodniky objevili v Brne-Lisni [3]. >> Povazujete takove chodniky za prinosne a v mape udrzovatelne? >> Neni lepe predpokladat, ze v obci "ulice" = "silnice + chodnik + >> pripadna zelen", nebo to osetrit tagem u highway=*? > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

24.6.2011 03:05:59 (#12)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
jzvc p??e v P? 24. 06. 2011 v 00:47 +0200: zobrazit citaci
> Pokud vim, tak to co je znaceno jako "ulice", tam se defaultne > predpoklada chodnik z obou stran. Pokud tam neni, nemelo by to byt > znaceno jako ulice (ani ve meste, ani ve vsi).
Jak jinak tedy ozna?it ulici ve m?st? bez chodn?k?? Nen? snad spr?vn? highway=residential sidewalk=none foot=no? zobrazit citaci
> Jinak chodniky vytahuju > extra v pripadech, ze nejsou primo soucasti ulice, ale osobne me taky uz > nekolikrat napadlo, ze by mozne nebylo od veci to resit podobne jako > reky - maji svoji osu + "brehy", ktere by mohli byt dvojiho typu - jeden > by oznacoval okraj vozovky, druhy okraj pripadneho chodniku. Tim by se > zaroven poresila ruzna sirka pro reneder.
Silnice maj? tag width, kter? je k tomu ur?en?, ale skoro nikdo ho nepou??v?. -- Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

24.6.2011 05:51:08 (#13)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
198
On 24.6.2011 0:47, jzvc wrote: zobrazit citaci
> Pokud vim, tak to co je znaceno jako "ulice", tam se defaultne > predpoklada chodnik z obou stran. Pokud tam neni, nemelo by to byt > znaceno jako ulice (ani ve meste, ani ve vsi). Jinak chodniky vytahuju > extra v pripadech, ze nejsou primo soucasti ulice, ale osobne me taky uz > nekolikrat napadlo, ze by mozne nebylo od veci to resit podobne jako > reky - maji svoji osu + "brehy", ktere by mohli byt dvojiho typu - jeden > by oznacoval okraj vozovky, druhy okraj pripadneho chodniku. Tim by se > zaroven poresila ruzna sirka pro reneder. >
Tak od toho je v podstat? area=yes, ale pou??vat to m? smysl jen na n?jak?ch n?m?st?ch nebo v?t??ch ploch?ch, zna?it n?jak extra okraj silnice by u? asi bylo moc. Obzvl??? p?i p?esnosti map, kde metr nehraje ??dnou roli. Nev?m jak vy?e??te ty chodn?ky, ale j? jako chodec nebo cyklista se chov?m podle hesla "kde nen? ze?, tam se nech? j?t", tak?e krom? silnic typu motorway, trunk se nech? j?t skoro v?ude. A chodci je v podstat? jedno, po kter? stran? je chodn?k. Sp?? je d?le?it? tag, jestli se tam v?bec d? j?t, tedy foot=no, ale to plat? obecn? i pro auta a n?kla??ky.

24.6.2011 08:06:31 (#14)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
552
Dne 24.6.2011 15:05, Stanislav Brabec napsal(a): zobrazit citaci
> jzvc p??e v P? 24. 06. 2011 v 00:47 +0200: >> Pokud vim, tak to co je znaceno jako "ulice", tam se defaultne >> predpoklada chodnik z obou stran. Pokud tam neni, nemelo by to byt >> znaceno jako ulice (ani ve meste, ani ve vsi). > Jak jinak tedy ozna?it ulici ve m?st? bez chodn?k?? Nen? snad spr?vn? > highway=residential sidewalk=none foot=no? > >> Jinak chodniky vytahuju >> extra v pripadech, ze nejsou primo soucasti ulice, ale osobne me taky uz >> nekolikrat napadlo, ze by mozne nebylo od veci to resit podobne jako >> reky - maji svoji osu + "brehy", ktere by mohli byt dvojiho typu - jeden >> by oznacoval okraj vozovky, druhy okraj pripadneho chodniku. Tim by se >> zaroven poresila ruzna sirka pro reneder. > Silnice maj? tag width, kter? je k tomu ur?en?, ale skoro nikdo ho > nepou??v?. >
To neni to prave orechove, protoze spousta silnic neni pekne stejne siroka vsude ... ;D Ostatne viz letiste - na Ruzyni jsem drahy (podle zahranicniho vzoru) obtah a vypada to (predevsim ve vetsich zoomech) o dost lepe (respektuje to sirku a pomery jednotlivych prvku). Navic v pripade tech ulic vypada hloupe, kdyz jsou pri vetsim zoomu domy kolem uzonke silnicky, pritom vim, ze ta silnice je samo (vcetne chodniku) na doraz k tem domum. Samo tohle je jen reseni vizualu, pro navigaci a dalsi funkcionalitu je to nepodstatny.

25.6.2011 12:45:29 (#15)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
jzvc p??e v P? 24. 06. 2011 v 20:06 +0200: zobrazit citaci
> Dne 24.6.2011 15:05, Stanislav Brabec napsal(a): > > Silnice maj? tag width, kter? je k tomu ur?en?, ale skoro nikdo ho > > nepou??v?. > > > To neni to prave orechove, protoze spousta silnic neni pekne stejne > siroka vsude ... ;D Ostatne viz letiste - na Ruzyni jsem drahy (podle > zahranicniho vzoru) obtah a vypada to (predevsim ve vetsich zoomech) o > dost lepe (respektuje to sirku a pomery jednotlivych prvku). Navic v > pripade tech ulic vypada hloupe, kdyz jsou pri vetsim zoomu domy kolem > uzonke silnicky, pritom vim, ze ta silnice je samo (vcetne chodniku) na > doraz k tem domum.
Tak se path rozd?l? a nastav? se r?zn? width. zobrazit citaci
> Samo tohle je jen reseni vizualu, pro navigaci a dalsi funkcionalitu je > to nepodstatny.
Kdy? se mapnik nau?? width, tak to visual vy?e?? taky. A chodn?ky by nakonec taky ?ly kreslit ve v?t??ch zoomech automaticky podle sidewalk. -- ________________________________________________________________________ Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

26.6.2011 01:08:13 (#16)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1054 1226
On Fri 2011-06-24 00:47:49, jzvc wrote: zobrazit citaci
> Pokud vim, tak to co je znaceno jako "ulice", tam se defaultne > predpoklada chodnik z obou stran. Pokud tam neni, nemelo by to byt > znaceno jako ulice (ani ve meste, ani ve vsi). Jinak chodniky vytahuju > extra v pripadech, ze nejsou primo soucasti ulice, ale osobne me taky uz
To bude blby v pripade ulice s chodnikem kus dal, ne? Budou na mape videt chodniky tri... pavel zobrazit citaci
> nekolikrat napadlo, ze by mozne nebylo od veci to resit podobne jako > reky - maji svoji osu + "brehy", ktere by mohli byt dvojiho typu - jeden > by oznacoval okraj vozovky, druhy okraj pripadneho chodniku. Tim by se > zaroven poresila ruzna sirka pro reneder. > > Dne 7.6.2011 11:54, Marek Prokop napsal(a): > > P?ed ?asem jsem mapoval n?jak? turistick? stezky v ?st? nad Labem, > > chodn?ky v tom m?st? u? zakreslen? byly a p?i?ly mi velmi p??nosn?. > > Bez nich by ta turistick? cesta vedla ?pln? zmaten?. > > > > Je to ale asi p??pad od p??padu -- pokud chodn?k p?esn? kop?ruje ulici > > a je t?sn? u n?, zakreslen? b?t asi nemus?. Pokud ji p?esn? > > nekop?ruje, n?kde je u n?, n?kde se na chv?li vzd?l?, n?kde na n?j > > (ale ne na ulici) navazuje jin? cesta pro p??? atd., pak se to hod?. > > > > Jinak kdy? to beru ?ist? z pohledu turisty, kter? nerad chod? po > > silnici, ocen?m, kdy? z mapy vy?tu, ?e pod?l silnice jde cesta pro > > p???. To se ale t?k? sp??e silnic na venkov? ne? ve m?st?, kde > > chodn?ky automaticky o?ek?v?m. Na druhou stranu by mohl m?t smysl > > vyzna?ovat ve m?stech ulice/silnice nevhodn? pro p??? (v Praze t?eba > > magistr?la od Pankr?ce sm?rem na jih). Te? t?eba z tohoto m?sta: > > > > http://www.openstreetmap.org/?lat=50.05561&lon=14.43723&zoom=17&layers=M > > > > v?bec nejde poznat, kam a? jde pod?l magistr?ly j?t a odkud u? ne. > > > > Zdrav?, > > > > Marek > > > > > > 2011/6/7 hanoj <ehanoj at gmail.com>: > >> Ahoj, > >> > >> na wiki [1] se pred mesicem objevil navrh/postup jak mapovat chodniky, > >> ktere vedou soubezne podel silnic. Rozdilny pohled na vec je patrny uz > >> v diskuzi[2]. U nas se takove chodniky objevili v Brne-Lisni [3]. > >> Povazujete takove chodniky za prinosne a v mape udrzovatelne? > >> Neni lepe predpokladat, ze v obci "ulice" = "silnice + chodnik + > >> pripadna zelen", nebo to osetrit tagem u highway=*? > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

« zpět na výpis měsíce