« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Sakrální stavby

Vlákno 22.5. - 26.5.2011, počet zpráv: 16


22.5.2011 06:57:28 (#1)
gravatar

Jakub Rychlý

<jakub.rychly at weboveaplikace.info>
10
Mysl?m, ?e by bylo dobr? si ujasnit mapov?n? sakr?ln?ch staveb. J? se dr??m wiki [1], proto?e mi to p?ijde rozumn?. Do n?zvu kostela nep??u slovo "kostel", ale jen jm?no svat?ho a to je?t? se zkratkou "sv." Typ sakr?ln? stavby, pokud nejde o kostel, p??u do kulat?ch z?vorek za jej? n?zev. Panuje nad t?mhle zp?sobem z?pisu obecn? shoda? Ud?lal Petr Dlouh? chybu, kdy? v n?zvech kostel? zm?nil sv. -> svat? ? [2][3] Rychl? [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czechia/Editing_Standards_and_Conventions#Place_of_worship [2] http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/8213627 [3] http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/8213510 ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110522/575f5e0c/attachment.html>

22.5.2011 07:26:27 (#2)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
102
za m? cel? n?zev. tj. Kostel svat?ho ... 2011/5/22 Jakub Rychl? <jakub.rychly at weboveaplikace.info>: zobrazit citaci
> Mysl?m, ?e by bylo dobr? si ujasnit mapov?n? sakr?ln?ch staveb. J? se dr??m > wiki [1], proto?e mi to p?ijde rozumn?. Do n?zvu kostela nep??u slovo > "kostel", ale jen jm?no svat?ho a to je?t? se zkratkou "sv." Typ sakr?ln? > stavby, pokud nejde o kostel, p??u do kulat?ch z?vorek za jej? n?zev. Panuje > nad t?mhle zp?sobem z?pisu obecn? shoda? Ud?lal Petr Dlouh? chybu, kdy? v > n?zvech kostel? zm?nil sv. -> svat? ? [2][3] > > > Rychl? > > > > > [1] > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czechia/Editing_Standards_and_Conventions#Place_of_worship > [2] http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/8213627 > [3] http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/8213510 > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

22.5.2011 07:33:19 (#3)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Jakub Rychl? p??e v Ne 22. 05. 2011 v 16:57 +0000: zobrazit citaci
> Mysl?m, ?e by bylo dobr? si ujasnit mapov?n? sakr?ln?ch staveb. J? se > dr??m wiki [1], proto?e mi to p?ijde rozumn?. Do n?zvu kostela nep??u > slovo "kostel", ale jen jm?no svat?ho
To je podle mne spr?vn?. "Kostel" nepsat. "Chr?m", "kaple" snad ano. Ostatn? stejn? pravidlo plat? pro v?echny objekty - pokud typ objektu plyne ze zna?en?, nepsat - tedy nap?. "ulice" nep??eme zobrazit citaci
> a to je?t? se zkratkou "sv." Typ sakr?ln? stavby, pokud nejde o > kostel, p??u do kulat?ch z?vorek za jej? n?zev.
Mysl?m, ?e tak je to asi spr?vn?. Jinak je jm?no v 2. p?du a vyhled?va? ho nenajde. zobrazit citaci
> Panuje nad t?mhle zp?sobem z?pisu obecn? shoda? Ud?lal Petr Dlouh? > chybu, kdy? v n?zvech kostel? zm?nil sv. -> svat? ? [2][3]
Kdesi na wiki jsem vid?l doporu?en?: Nepou??vejte zkratky. Zmatete t?m vyhled?va?, pokud tam n?kdo zad? nezkr?cen? n?zev. P??padn? zkr?cen? je v?c rendereru a vyhled?va?e. Nav?c expanze zkratky je algoritmicky h??e ?e?iteln? ?kol ne? zkr?cen?. -- ________________________________________________________________________ Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

22.5.2011 07:40:17 (#4)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
Zdrav?m, Dne Ne 22. kv?tna 2011 Jakub Rychl? napsal(a): zobrazit citaci
> Mysl?m, ?e by bylo dobr? si ujasnit mapov?n? sakr?ln?ch staveb.
mno, j? si mysl?m, ?e by bylo vhodn? si prvn? v?bec ujasnit, jak se tyto rozd?luj? - info na wiki (v?etn? anglick?) mi p?ijde tak trochu jako kdy? Pejsek s Ko?i?kou va?ili dort ... zobrazit citaci
> J? se dr??m wiki [1], proto?e mi to p?ijde rozumn?.
hm, mn? to rozumn? nep?ijde - to? kdy? se tam p??e name | <n?zev> | zahrnuje kostely, kter? maj? v?znam pro m?sto, v?t?? vesnici name | <n?zev> (typ) | zahrnuje katedr?ly, basiliky s region?ln?m v?znamem a kaple, kapli?ky, kter? maj? v?znam na ?rovni vesnic ... tak jak podle toho m?m mapovat kostel, kter? nem? v?znam pro m?sto ?i v?t?? vesnici anebo naopak jak m?m tagovat kapli, kter? m? v?znam na ?rovni m?sta (?i dokonce st?tu), nikoli vesnice (a co v?bec exaktn? znamen? "m? v?znam")? zobrazit citaci
> Do n?zvu kostela nep??u slovo > "kostel", ale jen jm?no svat?ho a to je?t? se zkratkou "sv."
n?zev by m?l odpov?dat ofici?ln?mu n?zvu ... jinak bych vych?zel z ?vahy, ?e "svat? Prokop" je osoba, "Bazilika svat?ho Prokopa" je bar?k, stejn? jako "Karel IV." je osoba, "Karl?v most" je most, tomu mostu se ne??k? "Karel IV." zobrazit citaci
> Typ sakr?ln? > stavby, pokud nejde o kostel, p??u do kulat?ch z?vorek za jej? n?zev.
jestli to dob?e ch?pu, tak ty bys tagoval nap??klad: name=sv. Prokop zat?mco j? bych si v??e uveden? sch?ma vylo?il (a p?iohnul - typ uveden v?dy) jako: name=Bazilika svat?ho Prokopa (kostel) name:en=St Procopius' Basilica zobrazit citaci
> Panuje nad t?mhle zp?sobem z?pisu obecn? shoda?
no to rozhodn? nepanuje ... viz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Tag:amenity=place_of_worship#place_of_worship:type_.28Chapels.2C_Small_POWs.29 co? bych preferoval, tak?e: name=Bazilika svat?ho Prokopa place_of_worship:type=church zobrazit citaci
> Ud?lal Petr Dlouh? chybu, > kdy? v n?zvech kostel? zm?nil sv. -> svat? ?
IMHO a AFAIK ne, jednak si mysl?m, ?e u??vat zkratky nen? vhodn? (viz v??e, jak m? chud?k stroj poznat, ?e "sv. Prokopa" nen? "svat? Prokopa", ale "svat?ho Prokopa"), a jednak tu tu??m i prob?hla n?jak? diskuse, ?e se zkratk?m m?me vyh?bat K.

22.5.2011 08:40:14 (#5)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, m?nil jsem pouze sv. na svat?(?,?) a jinak n?zev nech?val b?t (v?etn? velk?ch/mal?ch p?smen). Jak u? tady zazn?lo, je rozvinut? algoritmicky t?m?? ne?e?iteln? ?kol (na rozd?l od zkr?cen?) a za spr?vn? se pova?uje tvar bez zkratek. Jinak si mysl?m, ?e by se m?lo n?jak?m p??davn?m tagem rozli?it o jak? typ stavby jde (kaple, kostel, kl??ter), ??m? by odpadla nutnost d?vat to do z?vorek (co? nen? p??li? algorithm-friendly). Pro kl??ter existuje "historic=monastery" (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:historic%3Dmonastery), pro kapli nev?m. Sice jsem tak? n?kde ?etl doporu?en?, ?e typ stavby do n?zvu nepat??, ale mysl?m, ?e do "name" pat?? pokud mo?no ofici?ln? (nebo pseudoofici?ln?) n?zev stavby v?etn? slov "Kostel" nebo "Chr?m", pokud jsou jeho sou??st?. V?echny ostatn? informace by bylo dobr? popsat pomoc? jin?ch tag?. Pozn.: rozcestn?ky maj? ?asto typ objektu v z?vorce, u nich ale jde o sou??st ofici?ln?ho n?zvu, tak?e to tam pat??. Dne Sun, 22 May 2011 18:57:28 +0200 Jakub Rychl? <jakub.rychly at weboveaplikace.info> napsal(a): zobrazit citaci
> > Mysl?m, ?e by bylo dobr? si ujasnit mapov?n? sakr?ln?ch staveb. J? se > dr??m wiki [1], proto?e mi to p?ijde rozumn?. Do n?zvu kostela nep??u > slovo "kostel", ale jen jm?no svat?ho a to je?t? se zkratkou "sv." Typ > sakr?ln? stavby, pokud nejde o kostel, p??u do kulat?ch z?vorek za jej? > n?zev. Panuje nad t?mhle zp?sobem z?pisu obecn? shoda? Ud?lal Petr > Dlouh? chybu, kdy? v n?zvech kostel? zm?nil sv. -> svat? ? [2][3] > > > Rychl? > > > > > [1] > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czechia/Editing_Standards_and_Conventions#Place_of_worship > [2] http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/8213627 > [3] http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/8213510 >
-- Petr Dlouh?

22.5.2011 08:46:36 (#6)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
102
Sohlas?m. 2011/5/22 Karel Voln? <kavol at seznam.cz>: zobrazit citaci
> > Zdrav?m, > > Dne Ne 22. kv?tna 2011 Jakub Rychl? napsal(a): >> Mysl?m, ?e by bylo dobr? si ujasnit mapov?n? sakr?ln?ch staveb. > > mno, j? si mysl?m, ?e by bylo vhodn? si prvn? v?bec ujasnit, jak se tyto > rozd?luj? - info na wiki (v?etn? anglick?) mi p?ijde tak trochu jako kdy? > Pejsek s Ko?i?kou va?ili dort ... > >> J? se dr??m wiki [1], proto?e mi to p?ijde rozumn?. > > hm, mn? to rozumn? nep?ijde - to? kdy? se tam p??e > > name | <n?zev> | zahrnuje kostely, kter? maj? v?znam pro m?sto, v?t?? vesnici > > name | <n?zev> (typ) | zahrnuje katedr?ly, basiliky s region?ln?m v?znamem a > kaple, kapli?ky, kter? maj? v?znam na ?rovni vesnic > > > ... tak jak podle toho m?m mapovat kostel, kter? nem? v?znam pro m?sto ?i > v?t?? vesnici anebo naopak jak m?m tagovat kapli, kter? m? v?znam na ?rovni > m?sta (?i dokonce st?tu), nikoli vesnice (a co v?bec exaktn? znamen? "m? > v?znam")? > >> Do n?zvu kostela nep??u slovo >> "kostel", ale jen jm?no svat?ho a to je?t? se zkratkou "sv." > > n?zev by m?l odpov?dat ofici?ln?mu n?zvu ... jinak bych vych?zel z ?vahy, ?e > "svat? Prokop" je osoba, "Bazilika svat?ho Prokopa" je bar?k, stejn? jako > "Karel IV." je osoba, "Karl?v most" je most, tomu mostu se ne??k? "Karel IV." > >> Typ sakr?ln? >> stavby, pokud nejde o kostel, p??u do kulat?ch z?vorek za jej? n?zev. > > jestli to dob?e ch?pu, tak ty bys tagoval nap??klad: > > name=sv. Prokop > > zat?mco j? bych si v??e uveden? sch?ma vylo?il (a p?iohnul - typ uveden v?dy) > jako: > > name=Bazilika svat?ho Prokopa (kostel) > name:en=St Procopius' Basilica > >> Panuje nad t?mhle zp?sobem z?pisu obecn? shoda? > > no to rozhodn? nepanuje ... viz > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Tag:amenity=place_of_worship#place_of_worship:type_.28Chapels.2C_Small_POWs.29 > > co? bych preferoval, tak?e: > > name=Bazilika svat?ho Prokopa > place_of_worship:type=church > >> Ud?lal Petr Dlouh? chybu, >> kdy? v n?zvech kostel? zm?nil sv. -> svat? ? > > IMHO a AFAIK ne, jednak si mysl?m, ?e u??vat zkratky nen? vhodn? (viz v??e, > jak m? chud?k stroj poznat, ?e "sv. Prokopa" nen? "svat? Prokopa", ale > "svat?ho Prokopa"), a jednak tu tu??m i prob?hla n?jak? diskuse, ?e se > zkratk?m m?me vyh?bat > > K. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

22.5.2011 11:44:02 (#7)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> co? bych preferoval, tak?e: > > name=Bazilika svat?ho Prokopa
*** a myslis baziliku podle pravidel architektury nebo podle pravidel prislusne cirkve? *** Nikdy nikde jsem nevidel "Bazilika svat?ho Prokopa" vzdy jen "bazilika sv. Prokopa", neb patrocinium http://www.biskupstvi.cz/katalog/zasveceni.php PS: chram je cokoliv, kostel/kaple/... souvisi s cirkevnim pravem ha hanoj

23.5.2011 09:40:21 (#8)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
102
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_svat%C3%A9ho_Prokopa 2011/5/22 hanoj <ehanoj at gmail.com>: zobrazit citaci
>> co? bych preferoval, tak?e: >> >> name=Bazilika svat?ho Prokopa > *** a myslis baziliku podle pravidel architektury nebo podle pravidel > prislusne cirkve? > *** Nikdy nikde jsem nevidel "Bazilika svat?ho Prokopa" vzdy jen > "bazilika sv. Prokopa", neb patrocinium > http://www.biskupstvi.cz/katalog/zasveceni.php > > PS: chram je cokoliv, kostel/kaple/... souvisi s cirkevnim pravem > > ha > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

23.5.2011 09:44:00 (#9)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
Dne Ne 22. kv?tna 2011 hanoj napsal(a): zobrazit citaci
> > co? bych preferoval, tak?e: > > > > name=Bazilika svat?ho Prokopa > > *** a myslis baziliku podle pravidel architektury nebo podle pravidel > prislusne cirkve?
mysl?m Baziliku jako sou??st n?zvu podle pojmenov?n? u??van?ho v materi?lech UNESCO (proto jsem p?idal i anglickou variantu), podle c?rkve jsem se domn?val, ?e je to kostel ... zobrazit citaci
> *** Nikdy nikde jsem nevidel "Bazilika svat?ho Prokopa" vzdy jen > "bazilika sv. Prokopa", neb patrocinium > http://www.biskupstvi.cz/katalog/zasveceni.php
... i kdy? tv?j seznam uv?d? typ objektu - bazilika tak te? nev?m, a tud?? to kr?sn? ilustruje co jsem psal na za??tku, ?e by bylo vhodn? si p?edev??m ujasnit, co je co K.

26.5.2011 11:58:20 (#10)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
542
Souhlas, a) zkratky nepouzivat, resilo se to uz nekolikrat b) do nazvu pouzivat to, co se jako nazev pouziva => napr "Chram svateho Vita", u kostelu je to takove "jak kdy", nekdy se pouziva jen napr "U svate Anny", nekdy "Kaple u svate Anny" nekdy "Kostel u svate Anny" ... => drzel bych se toho, co ma nejcastejsi vyskyt pripadne je nekde uvedeno jako oficialni. c) typ by samozrejme mel mit svuj tag, ale melo by se to spis vztahovat na architektonicke reseni (IMO) - kaple = mala stavba nebo soucast jine budovy, kostel = specializovana budouva s lodi a prevazne se zvonici ..., chram, bazilika .... Proc? Predevsim proto ze v mape me ani tak nezajima, ze nekde sidli jen lokalni farar a jinde papez, jako to, ze tam je nejak velka cirkevni budova. Dne 22.5.2011 20:40, Petr Dlouh? napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > m?nil jsem pouze sv. na svat?(?,?) a jinak n?zev nech?val b?t (v?etn? > velk?ch/mal?ch p?smen). Jak u? tady zazn?lo, je rozvinut? algoritmicky > t?m?? ne?e?iteln? ?kol (na rozd?l od zkr?cen?) a za spr?vn? se > pova?uje tvar bez zkratek. > > Jinak si mysl?m, ?e by se m?lo n?jak?m p??davn?m tagem rozli?it o jak? > typ stavby jde (kaple, kostel, kl??ter), ??m? by odpadla nutnost d?vat > to do z?vorek (co? nen? p??li? algorithm-friendly). Pro kl??ter > existuje "historic=monastery" > (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:historic%3Dmonastery), pro > kapli nev?m. > > Sice jsem tak? n?kde ?etl doporu?en?, ?e typ stavby do n?zvu nepat??, > ale mysl?m, ?e do "name" pat?? pokud mo?no ofici?ln? (nebo > pseudoofici?ln?) n?zev stavby v?etn? slov "Kostel" nebo "Chr?m", pokud > jsou jeho sou??st?. V?echny ostatn? informace by bylo dobr? popsat > pomoc? jin?ch tag?. > Pozn.: rozcestn?ky maj? ?asto typ objektu v z?vorce, u nich ale jde o > sou??st ofici?ln?ho n?zvu, tak?e to tam pat??. > > Dne Sun, 22 May 2011 18:57:28 +0200 Jakub Rychl? > <jakub.rychly at weboveaplikace.info> napsal(a): > >> >> Mysl?m, ?e by bylo dobr? si ujasnit mapov?n? sakr?ln?ch staveb. J? se >> dr??m wiki [1], proto?e mi to p?ijde rozumn?. Do n?zvu kostela nep??u >> slovo "kostel", ale jen jm?no svat?ho a to je?t? se zkratkou "sv." >> Typ sakr?ln? stavby, pokud nejde o kostel, p??u do kulat?ch z?vorek >> za jej? n?zev. Panuje nad t?mhle zp?sobem z?pisu obecn? shoda? Ud?lal >> Petr Dlouh? chybu, kdy? v n?zvech kostel? zm?nil sv. -> svat? ? [2][3] >> >> >> Rychl? >> >> >> >> >> [1] >> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czechia/Editing_Standards_and_Conventions#Place_of_worship >> [2] http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/8213627 >> [3] http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/8213510 >> > >

26.5.2011 12:53:47 (#11)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
zdrav?m, zobrazit citaci
> c) typ by samozrejme mel mit svuj tag, ale melo by se to spis vztahovat > na architektonicke reseni (IMO) - kaple = mala stavba nebo soucast jine > budovy, kostel = specializovana budouva s lodi a prevazne se zvonici > ..., chram, bazilika .... Proc? Predevsim proto ze v mape me ani tak > nezajima, ze nekde sidli jen lokalni farar a jinde papez, jako to, ze > tam je nejak velka cirkevni budova.
no, m? ten pape? taky moc nezaj?m?, ale v???m, ?e netrivi?ln? po?et lid? ano - tak?e co s t?m? to "n?jak velk?" sp?? pozn?m z tvaru ne? podle tagu, tak?e ?e?it v tagu rad?ji architekturu ne? v?znam? ... nebo zav?st dva tagy? byl bych pro druhou mo?nost - u place_of_worship je n?vrh na :type a :size, to se mi moc nepozd?v?, neb kdybychom type vzali podle toho, jestli tam ten pape? je nebo ne, tak size toho ??k? p??li? m?lo o architektonick?m charakteru zamlouvalo by se mi n?co jako type a function ... K.

26.5.2011 03:24:15 (#12)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> a) zkratky nepouzivat, resilo se to uz nekolikrat
*** resilo ale nedoresilo, nebot s tim souviselo automatizovane zkracovani pro potrebu mapy, ktere dodnes neni a ve vyhledu zatim neni. Nepouzivani zkratek vede k tak necitelnym nebo prostorove nerendrovatelnym napisum, ze prestoze myslenka je dobra, nelze ji pouzivat za kazdou cenu. Nahrazovat "sv." za "svaty" je podivne dle zvyku v CZ, SK, AU i DE ale prakticky prekousnutelne. Napr. cist na mape z roku 1910 lze jen K.K. Polizei (C.K.), nebo St. Peter. Dnes bych asi ocekaval Police CR, nikoliv Policie Ceske republiky. Stejne je nepouzitelny nazev "Ustav molekularni fyziky a biochemie Akademie ved Ceske republiky, vedecko vyzkumna instituce". Proc cist v mape za kazdou statni instituci Ceska republika a pred kazdym Petrem svaty. zobrazit citaci
> b) do nazvu pouzivat to, co se jako nazev pouziva => napr "Chram svateho > Vita", u kostelu je to takove "jak kdy", nekdy se pouziva jen napr "U > svate Anny", nekdy "Kaple u svate Anny" nekdy "Kostel u svate Anny" ... > => drzel bych se toho, co ma nejcastejsi vyskyt pripadne je nekde > uvedeno jako oficialni.
*** Asi bych zacal na wiki, kde to je uz nejaky ten rok: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/Editing_Standards_and_Conventions#Place_of_worship *** "Chram" bych rekl odpovida pausalne vyznamu place_of_worship. "Cirkevni stavbou" je kapitulni sin v klastere nebo hospic, ale chramem bych ji nenazval. Asi bych se drzel oficialniho nazvu majitelu tj. cirkevniho nejcasteji jde o katolicke kostely: * Katedrala - sidlo biskupa, bazilika cestny titul - oba dohromady asi 10 ks v CR * zbyvaji kostely a kaple a drobne sakralni objekty, u tech to bud odhadnout nebo neresit. Nektere dalsi cirkve nazvy casto nepouzivaji nebo maji nazvy obecne, komunitni "Modlitebna". Jestli je nutna zmena tak: "Katedrala sv. Vita", v nazvu bych klidne Vaclava a Vojtecha bych v nazvu ozelel. zobrazit citaci
> c) typ by samozrejme mel mit svuj tag, ale melo by se to spis vztahovat > na architektonicke reseni (IMO) - kaple = mala stavba nebo soucast jine > budovy, kostel = specializovana budouva s lodi a prevazne se zvonici > ..., chram, bazilika .... Proc? Predevsim proto ze v mape me ani tak > nezajima, ze nekde sidli jen lokalni farar a jinde papez, jako to, ze > tam je nejak velka cirkevni budova.
*** architektonicke reseni nema jednoznacnou interpretaci i shodu v definici. Jestli nekde sidli biskup ma asi takovy vyznam, kdyz nekde sidli ustavni soud nebo okresni skola. ahoj hanoj

26.5.2011 04:21:48 (#13)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
Ahoj Mysl?m si, ?e nezkracovat je logi?t?j?? ne? zkracovat. To ?e se zat?m automaticky nezkracuje a ani to nen? v pl?nu nic neznamen?. Prost? zat?m nikdo nem?l tu nutnost. Krom? toho zkr?cen? je ot?zkou jednoho eregu a jedn? ??dky p??p. n?jak?ho lep??ho datab?zov?ho ?e?en? a pokud po tom n?kdo tou??, tak a? prost? pod? patch a ud?l? to. Mysl?m, ?e se tomu nikdo br?nit nebude, obzv??? pokud to bude snadno konfigurovateln?. Je?t? je tu jedna mo?nost - zav?st n?co jako shortname, ale to jen p?inese dal?? zeslo?it?n?, tak?e asi sp?? ne. Mysl?m, ?e OSM je hlavn? digit?ln? mapa, kter? m? mnohem v?c vyu?it? ne? jen nakreslen? mapa, tak?e by se nem?lo tagovat jen podle jedn? pot?eby, tedy zrovna v tomto p??pad? ?e se to na map? ?patn? kresl?. Co se t??e toho pou??v?n? Kostel apod. v n?zvu nebo ne, tak jsem zv?dav?, jestli padne n?jak? shoda, proto?e j? teda rozhodn? nev?m, co je lep??. Co jestli to nen? Kostel Sv. Vav?ince, ale Svatovav?ineck? kostel? Nebo co kdy? se pou??v? oboj?? Fakt netu??m... Mike On 26.5.2011 15:24, hanoj wrote: zobrazit citaci
>> a) zkratky nepouzivat, resilo se to uz nekolikrat > *** resilo ale nedoresilo, nebot s tim souviselo automatizovane > zkracovani pro potrebu mapy, ktere dodnes neni a ve vyhledu zatim > neni. Nepouzivani zkratek vede k tak necitelnym nebo prostorove > nerendrovatelnym napisum, ze prestoze myslenka je dobra, nelze ji > pouzivat za kazdou cenu. > Nahrazovat "sv." za "svaty" je podivne dle zvyku v CZ, SK, AU i DE ale > prakticky prekousnutelne. > Napr. cist na mape z roku 1910 lze jen K.K. Polizei (C.K.), nebo St. > Peter. Dnes bych asi ocekaval Police CR, nikoliv Policie Ceske > republiky. Stejne je nepouzitelny nazev "Ustav molekularni fyziky a > biochemie Akademie ved Ceske republiky, vedecko vyzkumna instituce". > Proc cist v mape za kazdou statni instituci Ceska republika a pred > kazdym Petrem svaty. > >> b) do nazvu pouzivat to, co se jako nazev pouziva => napr "Chram svateho >> Vita", u kostelu je to takove "jak kdy", nekdy se pouziva jen napr "U >> svate Anny", nekdy "Kaple u svate Anny" nekdy "Kostel u svate Anny" ... >> => drzel bych se toho, co ma nejcastejsi vyskyt pripadne je nekde >> uvedeno jako oficialni. > *** Asi bych zacal na wiki, kde to je uz nejaky ten rok: > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/Editing_Standards_and_Conventions#Place_of_worship > > *** "Chram" bych rekl odpovida pausalne vyznamu place_of_worship. > "Cirkevni stavbou" je kapitulni sin v klastere nebo hospic, ale > chramem bych ji nenazval. > > Asi bych se drzel oficialniho nazvu majitelu tj. cirkevniho nejcasteji > jde o katolicke kostely: > * Katedrala - sidlo biskupa, bazilika cestny titul - oba dohromady asi > 10 ks v CR > * zbyvaji kostely a kaple a drobne sakralni objekty, u tech to bud > odhadnout nebo neresit. > > Nektere dalsi cirkve nazvy casto nepouzivaji nebo maji nazvy obecne, > komunitni "Modlitebna". > > Jestli je nutna zmena tak: "Katedrala sv. Vita", v nazvu bych klidne > Vaclava a Vojtecha bych v nazvu ozelel. > > >> c) typ by samozrejme mel mit svuj tag, ale melo by se to spis vztahovat >> na architektonicke reseni (IMO) - kaple = mala stavba nebo soucast jine >> budovy, kostel = specializovana budouva s lodi a prevazne se zvonici >> ..., chram, bazilika .... Proc? Predevsim proto ze v mape me ani tak >> nezajima, ze nekde sidli jen lokalni farar a jinde papez, jako to, ze >> tam je nejak velka cirkevni budova. > *** architektonicke reseni nema jednoznacnou interpretaci i shodu v > definici. Jestli nekde sidli biskup ma asi takovy vyznam, kdyz nekde > sidli ustavni soud nebo okresni skola. > > > ahoj > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

26.5.2011 05:35:24 (#14)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Mike p??e v ?t 26. 05. 2011 v 16:21 +0200: zobrazit citaci
> Je?t? je tu jedna mo?nost - zav?st n?co jako shortname, ale to jen > p?inese dal?? zeslo?it?n?, tak?e asi sp?? ne.
Nebo kr?tk? jm?no jako name, a dlouh? v official_name? http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Name Jen?e i pak leccos vypad? docela divoce: http://www.openstreetmap.org/browse/way/28518985 Co s t?m? Vyhled?va? um? i ostatn? varianty jmen - zadejte si "Emauzy": http://www.openstreetmap.org/browse/relation/33709 -- Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

26.5.2011 05:35:25 (#15)
gravatar

f.remenstech

<f.remenstech at gmail.com>
20
Ahoj, asi trochu off-topic ot?zka: m?m u turistick?ch rozcestn?k? ps?t mhd, rozc., bus, host. nebo "m?stsk? hromadn? doprava"? A bude zase fungovat opentrackmap? F.

26.5.2011 09:41:49 (#16)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
On 05/26/2011 05:35 PM, Stanislav Brabec wrote: zobrazit citaci
> Mike p??e v ?t 26. 05. 2011 v 16:21 +0200: > >> Je?t? je tu jedna mo?nost - zav?st n?co jako shortname, ale to jen >> p?inese dal?? zeslo?it?n?, tak?e asi sp?? ne. > > Nebo kr?tk? jm?no jako name, a dlouh? v official_name? > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Name > > Jen?e i pak leccos vypad? docela divoce: > http://www.openstreetmap.org/browse/way/28518985 > Co s t?m?
No pr?v? - co znamen? "Panna Marie, svat? Jeron?m a slovan?t? patroni"? ?e tam n?kdo takov? bydl?? Nebo je tam jejich socha? Podle mne spr?vn? by m?l b?t n?zev "Kostel Panny Marie, sv. Jeron?ma a slovansk?ch patron?" p??padn? kdy? u? bez toho kostela tak "Panny Marie, sv. Jeron?ma a slovansk?ch patron?". Nev?m kter? z t?ch dvou je lep??, oboj? mi p?ejde dobr?, ale ten prvn? je rozhodn? ?patn?. zobrazit citaci
> > Vyhled?va? um? i ostatn? varianty jmen - zadejte si "Emauzy": > http://www.openstreetmap.org/browse/relation/33709 >
To je v po??dku, proto?e je to lok?ln? jm?no, stejn? tak hled? ve v?ech jazykov?ch variant?ch. Tak to m? b?t :)

« zpět na výpis měsíce