« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Linky MHD

Vlákno 16.5. - 19.5.2011, počet zpráv: 13


16.5.2011 02:10:54 (#1)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
290 645
Kdysi jsem ud?lal pomoc? relac? ??ste?n? veden? linek MHD v ?esk?ch Bud?jovic?ch. n?kolik jich je kompletn?ch, n?kolik ??ste?n? a z n?kterch je jen ??slo a jeden ?sek silnice. Od 12. ?ervna m? doj?t ke kompletn? zm?n? syst?mu, ze st?vaj?c?ch 17 linek z?stane v p?vodn? trase m?lokter?, jednu i zru?? ?pln? a naopak vznikne jedna nov?, n?kter? p?ejdou z trolejbusu na bus a naopak. v n?kter?ch p??padech z?stane p?lka jedn? linky p?vodn? a druh? je stejn?, jako ??st b?val? jin? linky. Co s t?m v OSM? - m? cenu v?bec mapovat linky MHD? - pakli?e ano, maj? se star? smazat, nebo ozna?it t?eba jako disused? (p??padn? jim d?t n?zev typu "Linka 9 before 11-06-12") - pakli?e ano, dod?lat chyb?j?c? veden?? nebo naopak st?vaj?c? relace p?ed?lat na nov? ??slov?n? a nov? veden?? J&D -- -- Ing. Jan Dud?k

16.5.2011 03:21:19 (#2)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
Mysl?m, ?e v map? maj? b?t jen vylo?en? st?lice. Zat?mco zast?vky mezi n? pat??, proto?e jsou v?t?inou po??d na stejn?m m?st?, ?asto s n?jakou budkou, tak samotn? linky se m?n? v podstat? ka?d? rok, tak?e bych je tam ned?val. Samoz?ejm? to neznamen?, ?e si je tam n?kdo nem??e d?t, ale takov? informace bude za p?r let bez n?jak? ?ast? kontroly nev?rohodn?. Co se t??e star?ch tras, tak asi nem? cenu je tam nech?vat, Je to zbyte?n? informace, ?e tam kdysi d?vno jezdil n?jak? autobus, kter? te? jede jinudy. Ale tak je to s OSM - ka?d? si tam m??e d?t co chce a ka?d? si pak m??e v??it ?emu chce. Co se t??e linek, tak asi m?lokdo (nikdo?) bude hledat trasy autobus? podle OSM. Mike On 16.5.2011 14:10, Jan Dud?k wrote: zobrazit citaci
> Kdysi jsem ud?lal pomoc? relac? ??ste?n? veden? linek MHD v ?esk?ch > Bud?jovic?ch. n?kolik jich je kompletn?ch, n?kolik ??ste?n? a z > n?kterch je jen ??slo a jeden ?sek silnice. > > Od 12. ?ervna m? doj?t ke kompletn? zm?n? syst?mu, ze st?vaj?c?ch 17 > linek z?stane v p?vodn? trase m?lokter?, jednu i zru?? ?pln? a naopak > vznikne jedna nov?, n?kter? p?ejdou z trolejbusu na bus a naopak. v > n?kter?ch p??padech z?stane p?lka jedn? linky p?vodn? a druh? je > stejn?, jako ??st b?val? jin? linky. > > Co s t?m v OSM? > > - m? cenu v?bec mapovat linky MHD? > - pakli?e ano, maj? se star? smazat, nebo ozna?it t?eba jako disused? > (p??padn? jim d?t n?zev typu "Linka 9 before 11-06-12") > - pakli?e ano, dod?lat chyb?j?c? veden?? > > nebo naopak st?vaj?c? relace p?ed?lat na nov? ??slov?n? a nov? veden?? > > J&D > >

16.5.2011 03:29:53 (#3)
gravatar

Petr Kadlec

<petr.kadlec at gmail.com>
208 937
2011/5/16 Mike <mike at mikecrash.com>: zobrazit citaci
> Mysl?m, ?e v map? maj? b?t jen vylo?en? st?lice. Zat?mco zast?vky mezi > n? pat??, proto?e jsou v?t?inou po??d na stejn?m m?st?, ?asto s n?jakou > budkou, tak samotn? linky se m?n? v podstat? ka?d? rok, tak?e bych je > tam ned?val. Samoz?ejm? to neznamen?, ?e si je tam n?kdo nem??e d?t, ale > takov? informace bude za p?r let bez n?jak? ?ast? kontroly nev?rohodn?.
To asi plat? o ledac?ems a t?eba mapa no?n?ch autobus? je p?kn? v?c, kter? by z OSM mohla j?t vygenerovat. Ka?dop?dn? bych nikomu snahu zmapovat linky MHD nevymlouval. zobrazit citaci
> Co se t??e star?ch tras, tak asi nem? cenu je tam nech?vat,
Rozhodn? souhlas?m. Ne, ?e bych si nedok?zal p?edstavit, ?e by se nena?el nikdo, kdo by nedok?zal vyu??t data typu ?zm?ny veden? linky 123 za posledn?ch X let?, ale stejn? jako v OSM nenech?v?me d?vno zbouran? domy a zastav?n? parky, tak tam IMHO nem? co d?lat d?vno zru?en? ?i zm?n?n? linka. Od toho je tam verzov?n? a historie. -- Petr Kadlec / Mormegil

16.5.2011 03:33:21 (#4)
gravatar

honny

<honnycze at gmail.com>
99 2484
zobrazit citaci
> Ale tak je to s OSM - ka?d? si tam m??e d?t co chce a ka?d? si pak m??e > v??it ?emu chce. Co se t??e linek, tak asi m?lokdo (nikdo?) bude hledat > trasy autobus? podle OSM.
No, ned?vno se m? na to n?kdo ptal, jestli neexistuje p?ekryvn? mapa pro Garmin s linkama mhd. :) K t? stabilit? - metro a tramvaje v?t?inou dr?? dlouhodob?. A, minim?ln? v Brn?, relativn? i autobusy. Ostatn? proto sem to p?ed lety ( :D ) mapoval. Ale asi to chce poopravovat, kouknu na to. To stejn? s IDSJMK. Star? linky, to ne... K tomu nevid?m d?vod. Vych?zel sem z N?mecka, kde je toho zmapov?no docela dost. Brno - http://www.xn--pnvkarte-m4a.de/?zoom=14&lat=49.19505&lon=16.59984&layers=BT ~?honny

16.5.2011 03:53:52 (#5)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
On 16.5.2011 15:29, Petr Kadlec wrote: zobrazit citaci
> 2011/5/16 Mike <mike at mikecrash.com>: >> Mysl?m, ?e v map? maj? b?t jen vylo?en? st?lice. Zat?mco zast?vky mezi >> n? pat??, proto?e jsou v?t?inou po??d na stejn?m m?st?, ?asto s n?jakou >> budkou, tak samotn? linky se m?n? v podstat? ka?d? rok, tak?e bych je >> tam ned?val. Samoz?ejm? to neznamen?, ?e si je tam n?kdo nem??e d?t, ale >> takov? informace bude za p?r let bez n?jak? ?ast? kontroly nev?rohodn?. > > To asi plat? o ledac?ems a t?eba mapa no?n?ch autobus? je p?kn? v?c, > kter? by z OSM mohla j?t vygenerovat. Ka?dop?dn? bych nikomu snahu > zmapovat linky MHD nevymlouval.
J? to nerozmlouv?m, pr?v? to se mi l?b?, ?e to tam b?t m??e. Osobn? si ale p?edstavuju jin? projekt ("opentrafficguide"), kter? by m?l v sob? jak linky, tak ??dy a u ka?d? by byla napsan? platnost ??du. N?co podobn?ho jako u www.jizdnirady.cz, ale glob?ln?. Hledal jsem te? ned?vno n?jak? spojen? do zahrani?? a nic takov?ho neexistuje. Bylo by to jedine?n?. A pokud by se ud?lalo n?jak? API rozhran?, tak v???m tomu, ?e by tam ty data importovaly spole?nosti samy. Byla by to pro n? reklama zadarmo. Nav?c by ?lo t?eba hledat i podle provozovatele (t?eba vlaky ?D) a pak by sta?ilo, kdyby ?D m?lo na str?nk?ch jen odkaz do tohoto syst?mu a nemuselo d?lat vlastn? vyhled?va? spojen?. To jsem ale bl?zen co?

16.5.2011 04:17:35 (#6)
gravatar

Petr Kadlec

<petr.kadlec at gmail.com>
208 937
2011/5/16 Mike <mike at mikecrash.com>: zobrazit citaci
> A pokud by se ud?lalo n?jak? API rozhran?, tak v???m tomu, > ?e by tam ty data importovaly spole?nosti samy. Byla by to pro n? > reklama zadarmo. Nav?c by ?lo t?eba hledat i podle provozovatele (t?eba > vlaky ?D) a pak by sta?ilo, kdyby ?D m?lo na str?nk?ch jen odkaz do > tohoto syst?mu a nemuselo d?lat vlastn? vyhled?va? spojen?. To jsem ale > bl?zen co?
No, asi jo. :-) Bylo by to samoz?ejm? naprosto super, ale pro m? je zcela demotivuj?c? existence IDOSu, pota?mo CHAPSu a cel? princip funkce ?Celost?tn?ho informa?n?ho syst?mu o j?zdn?ch ??dech ve?ejn? linkov? osobn? dopravy? uzav?en?ho pro jednu komer?n? spole?nost. Takhle dostat se k t?mhle dat?m a zve?ejnit je skrz OSM (?i p??buzn? projekt), to by bylo! Jinak v podstat? stejnou my?lenku reprezentuje ned?vno zalo?en? projekt Transiki (http://wiki.transiki.org/), ale nev?m, jestli vykazuje v?bec n?jakou aktivitu. -- Petr Kadlec / Mormegil

16.5.2011 04:40:10 (#7)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
On 16.5.2011 16:17, Petr Kadlec wrote: zobrazit citaci
> 2011/5/16 Mike <mike at mikecrash.com>: >> A pokud by se ud?lalo n?jak? API rozhran?, tak v???m tomu, >> ?e by tam ty data importovaly spole?nosti samy. Byla by to pro n? >> reklama zadarmo. Nav?c by ?lo t?eba hledat i podle provozovatele (t?eba >> vlaky ?D) a pak by sta?ilo, kdyby ?D m?lo na str?nk?ch jen odkaz do >> tohoto syst?mu a nemuselo d?lat vlastn? vyhled?va? spojen?. To jsem ale >> bl?zen co? > > No, asi jo. :-) Bylo by to samoz?ejm? naprosto super, ale pro m? je > zcela demotivuj?c? existence IDOSu, pota?mo CHAPSu a cel? princip > funkce ?Celost?tn?ho informa?n?ho syst?mu o j?zdn?ch ??dech ve?ejn? > linkov? osobn? dopravy? uzav?en?ho pro jednu komer?n? spole?nost. > Takhle dostat se k t?mhle dat?m a zve?ejnit je skrz OSM (?i p??buzn? > projekt), to by bylo! > > Jinak v podstat? stejnou my?lenku reprezentuje ned?vno zalo?en? > projekt Transiki (http://wiki.transiki.org/), ale nev?m, jestli > vykazuje v?bec n?jakou aktivitu. >
Tak aspo? n?co, t?eba se k nim jednou p?id?m, po??d mus?m n?co kutit. Bohu?el te? moc ?asu nem?m a kdy? n?jak? najdu, tak aspo? trochu vylep?uju moj? navigaci. Pl?ny velk?, ale postup pomal?. Ale to je probl?m v?ech open projekt?. Ve voln?m ?ase toho ?lov?k moc neud?l?. Spousta projekt? tak skon?ila. T?eba by ?la ale podpora ??d? dod?lat rovnou do t? navigace. To by bylo jedine?n? - spojen? turistick? navigace a ??d?. U? takhle m?m jedinou navigaci, kter? routuje i pro p??? po stezk?ch :), tak pro? ne ?asem ??dy? Takhle naj?t si trasu (t?eba i do pr?ce) jako kombinace p???/MHD a nebo kolo/MHD nebo porovnat s autem :) No opravdu jsem bl?zen...

16.5.2011 05:12:09 (#8)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Dne Mon, 16 May 2011 15:21:19 +0200 Mike <mike at mikecrash.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Mysl?m, ?e v map? maj? b?t jen vylo?en? st?lice. Zat?mco zast?vky mezi > n? pat??, proto?e jsou v?t?inou po??d na stejn?m m?st?, ?asto s n?jakou > budkou, tak samotn? linky se m?n? v podstat? ka?d? rok, tak?e bych je > tam ned?val. Samoz?ejm? to neznamen?, ?e si je tam n?kdo nem??e d?t, ale > takov? informace bude za p?r let bez n?jak? ?ast? kontroly nev?rohodn?. > > Co se t??e star?ch tras, tak asi nem? cenu je tam nech?vat, Je to > zbyte?n? informace, ?e tam kdysi d?vno jezdil n?jak? autobus, kter? te? > jede jinudy. > > Ale tak je to s OSM - ka?d? si tam m??e d?t co chce a ka?d? si pak m??e > v??it ?emu chce. Co se t??e linek, tak asi m?lokdo (nikdo?) bude hledat > trasy autobus? podle OSM. > > Mike
S?t? MHD jsou v?t?inou dost st?l?, prob?haj? v?t?inou drobn? ?pravy jednou za rok - u? jenom kv?li lidem, kte?? jsou na to zvykl?. Tak rozs?hl? zm?ny, jak? popisuje Honza jsou docela neobvykl?. Naopak zmapov?n? s?t? m??e m?t r?zn? vyu?it? - vizualizace navigovan? trasy, sch?ma linek Mapovat m? mysl?m cenu v?echno, co bude n?jak udr?ovan? a co se v?as do zobrazit citaci
> > On 16.5.2011 14:10, Jan Dud?k wrote: >> Kdysi jsem ud?lal pomoc? relac? ??ste?n? veden? linek MHD v ?esk?ch >> Bud?jovic?ch. n?kolik jich je kompletn?ch, n?kolik ??ste?n? a z >> n?kterch je jen ??slo a jeden ?sek silnice. >> >> Od 12. ?ervna m? doj?t ke kompletn? zm?n? syst?mu, ze st?vaj?c?ch 17 >> linek z?stane v p?vodn? trase m?lokter?, jednu i zru?? ?pln? a naopak >> vznikne jedna nov?, n?kter? p?ejdou z trolejbusu na bus a naopak. v >> n?kter?ch p??padech z?stane p?lka jedn? linky p?vodn? a druh? je >> stejn?, jako ??st b?val? jin? linky. >> >> Co s t?m v OSM? >> >> - m? cenu v?bec mapovat linky MHD? >> - pakli?e ano, maj? se star? smazat, nebo ozna?it t?eba jako disused? >> (p??padn? jim d?t n?zev typu "Linka 9 before 11-06-12") >> - pakli?e ano, dod?lat chyb?j?c? veden?? >> >> nebo naopak st?vaj?c? relace p?ed?lat na nov? ??slov?n? a nov? veden?? >> >> J&D >> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

16.5.2011 05:14:27 (#9)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Dne Mon, 16 May 2011 15:21:19 +0200 Mike <mike at mikecrash.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Mysl?m, ?e v map? maj? b?t jen vylo?en? st?lice. Zat?mco zast?vky mezi > n? pat??, proto?e jsou v?t?inou po??d na stejn?m m?st?, ?asto s n?jakou > budkou, tak samotn? linky se m?n? v podstat? ka?d? rok, tak?e bych je > tam ned?val. Samoz?ejm? to neznamen?, ?e si je tam n?kdo nem??e d?t, ale > takov? informace bude za p?r let bez n?jak? ?ast? kontroly nev?rohodn?. > > Co se t??e star?ch tras, tak asi nem? cenu je tam nech?vat, Je to > zbyte?n? informace, ?e tam kdysi d?vno jezdil n?jak? autobus, kter? te? > jede jinudy. > > Ale tak je to s OSM - ka?d? si tam m??e d?t co chce a ka?d? si pak m??e > v??it ?emu chce. Co se t??e linek, tak asi m?lokdo (nikdo?) bude hledat > trasy autobus? podle OSM. > > Mike
S?t? MHD jsou v?t?inou dost st?l?, prob?haj? v?t?inou drobn? ?pravy jednou za rok - u? jenom kv?li lidem, kte?? jsou na to zvykl?. Tak rozs?hl? zm?ny, jak? popisuje Honza jsou docela neobvykl?. Naopak zmapov?n? s?t? m??e m?t r?zn? vyu?it? - vizualizace navigovan? trasy, sch?ma linek Mapovat m? mysl?m cenu v?echno, co bude n?jak udr?ovan? a co se nem?n? tak ?asto aby se to u u?ivatel? bylo v?c neaktu?ln? ne? aktu?ln?. Ve velk?ch m?stech je pokryt? mapa?i u? v?t?inou dobr?, tak?e takov? probl?m se zan??en?m t?ch n?kolika zm?n za rok nebude. Star? samoz?ejm? nem? cenu nech?vat. zobrazit citaci
> > On 16.5.2011 14:10, Jan Dud?k wrote: >> Kdysi jsem ud?lal pomoc? relac? ??ste?n? veden? linek MHD v ?esk?ch >> Bud?jovic?ch. n?kolik jich je kompletn?ch, n?kolik ??ste?n? a z >> n?kterch je jen ??slo a jeden ?sek silnice. >> >> Od 12. ?ervna m? doj?t ke kompletn? zm?n? syst?mu, ze st?vaj?c?ch 17 >> linek z?stane v p?vodn? trase m?lokter?, jednu i zru?? ?pln? a naopak >> vznikne jedna nov?, n?kter? p?ejdou z trolejbusu na bus a naopak. v >> n?kter?ch p??padech z?stane p?lka jedn? linky p?vodn? a druh? je >> stejn?, jako ??st b?val? jin? linky. >> >> Co s t?m v OSM? >> >> - m? cenu v?bec mapovat linky MHD? >> - pakli?e ano, maj? se star? smazat, nebo ozna?it t?eba jako disused? >> (p??padn? jim d?t n?zev typu "Linka 9 before 11-06-12") >> - pakli?e ano, dod?lat chyb?j?c? veden?? >> >> nebo naopak st?vaj?c? relace p?ed?lat na nov? ??slov?n? a nov? veden?? >> >> J&D >> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

18.5.2011 07:04:20 (#10)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1041 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> > No, asi jo. :-) Bylo by to samoz?ejm? naprosto super, ale pro m? je > > zcela demotivuj?c? existence IDOSu, pota?mo CHAPSu a cel? princip > > funkce ???Celost?tn?ho informa?n?ho syst?mu o j?zdn?ch ??dech ve?ejn? > > linkov? osobn? dopravy??? uzav?en?ho pro jednu komer?n? spole?nost. > > Takhle dostat se k t?mhle dat?m a zve?ejnit je skrz OSM (?i p??buzn? > > projekt), to by bylo! > > > > Jinak v podstat? stejnou my?lenku reprezentuje ned?vno zalo?en? > > projekt Transiki (http://wiki.transiki.org/), ale nev?m, jestli > > vykazuje v?bec n?jakou aktivitu. > > > > Tak aspo? n?co, t?eba se k nim jednou p?id?m, po??d mus?m n?co kutit. > Bohu?el te? moc ?asu nem?m a kdy? n?jak? najdu, tak aspo? trochu > vylep?uju moj? navigaci. Pl?ny velk?, ale postup pomal?. Ale to je > probl?m v?ech open projekt?. Ve voln?m ?ase toho ?lov?k moc neud?l?. > Spousta projekt? tak skon?ila. T?eba by ?la ale podpora ??d? dod?lat > rovnou do t? navigace. To by bylo jedine?n? - spojen? turistick? > navigace a ??d?. U? takhle m?m jedinou navigaci, kter? routuje i pro > p??? po stezk?ch :), tak pro? ne ?asem ??dy? Takhle naj?t si trasu
Tak to pozor, jedinou pesi navigaci rozhodne nemas, navit naviguje pesi i kone ;-). A dokonce jsem se do ni pokusil dodelat i tu MHD, a kdyz to oddebuguju, treba to bude i fungovat :-). Je to commitnuty na branchi. (na timetab.sf.net je jakasi vyhledavacka v jizdnich radech). Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

18.5.2011 07:12:46 (#11)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
On 05/18/2011 07:04 PM, Pavel Machek wrote: zobrazit citaci
> Ahoj! > >>> No, asi jo. :-) Bylo by to samoz?ejm? naprosto super, ale pro m? je >>> zcela demotivuj?c? existence IDOSu, pota?mo CHAPSu a cel? princip >>> funkce ???Celost?tn?ho informa?n?ho syst?mu o j?zdn?ch ??dech ve?ejn? >>> linkov? osobn? dopravy??? uzav?en?ho pro jednu komer?n? spole?nost. >>> Takhle dostat se k t?mhle dat?m a zve?ejnit je skrz OSM (?i p??buzn? >>> projekt), to by bylo! >>> >>> Jinak v podstat? stejnou my?lenku reprezentuje ned?vno zalo?en? >>> projekt Transiki (http://wiki.transiki.org/), ale nev?m, jestli >>> vykazuje v?bec n?jakou aktivitu. >>> >> >> Tak aspo? n?co, t?eba se k nim jednou p?id?m, po??d mus?m n?co kutit. >> Bohu?el te? moc ?asu nem?m a kdy? n?jak? najdu, tak aspo? trochu >> vylep?uju moj? navigaci. Pl?ny velk?, ale postup pomal?. Ale to je >> probl?m v?ech open projekt?. Ve voln?m ?ase toho ?lov?k moc neud?l?. >> Spousta projekt? tak skon?ila. T?eba by ?la ale podpora ??d? dod?lat >> rovnou do t? navigace. To by bylo jedine?n? - spojen? turistick? >> navigace a ??d?. U? takhle m?m jedinou navigaci, kter? routuje i pro >> p??? po stezk?ch :), tak pro? ne ?asem ??dy? Takhle naj?t si trasu > > Tak to pozor, jedinou pesi navigaci rozhodne nemas, navit naviguje > pesi i kone ;-). A dokonce jsem se do ni pokusil dodelat i tu MHD, a > kdyz to oddebuguju, treba to bude i fungovat :-). Je to commitnuty na > branchi. > > (na timetab.sf.net je jakasi vyhledavacka v jizdnich radech). > > Pavel
Tak to r?d sly??m, v dob? kdy jsem to zkou?el, to je?t? ani po??dn? neroutovalo po silnici. Asi bych ho m?l zase zkusit :) Jak jsi d?lal to MHD? Zad?v?? tam linky a ??dy nebo prost? routuje? mezi zast?vkami?

19.5.2011 12:41:53 (#12)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> S?t? MHD jsou v?t?inou dost st?l?, prob?haj? v?t?inou drobn? ?pravy > jednou > za rok - u? jenom kv?li lidem, kte?? jsou na to zvykl?. Tak rozs?hl? > zm?ny, jak? popisuje Honza jsou docela neobvykl?.
V Praze se moc MHD nem?n?, kdy? nepo??t?m teda do?asn? p?ekop?vky s?t? kv?li v?stavb? tunelu Blanka (co? celkem zam?valo s hodn? linkama v okol?, ale pak se zase vr?tily zp?t), DPP vyd? ?as od ?asu n?jak? seznam s kter?mi linkami kam h?blo a obvykle tam jsou jen drobn? zm?ny p?r autobusdov?ch linek, tramvaje dost z??dka (obvykle jen kdy? se zprovozn? n?kde nov? kus trat?) Tak?e m??e b?t u?ite?n? to zmapovat, udr?ovat to pak aktu?ln? nen? moc pr?ce. Martin

19.5.2011 02:51:55 (#13)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1041 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> > Tak to pozor, jedinou pesi navigaci rozhodne nemas, navit naviguje > > pesi i kone ;-). A dokonce jsem se do ni pokusil dodelat i tu MHD, a > > kdyz to oddebuguju, treba to bude i fungovat :-). Je to commitnuty na > > branchi. > > > > (na timetab.sf.net je jakasi vyhledavacka v jizdnich radech).
zobrazit citaci
> > Tak to r?d sly??m, v dob? kdy jsem to zkou?el, to je?t? ani po??dn? > neroutovalo po silnici. Asi bych ho m?l zase zkusit :) > > Jak jsi d?lal to MHD? Zad?v?? tam linky a ??dy nebo prost? routuje? mezi > zast?vkami?
Ne, stahuju kompletni jizdni rady, a pouzivam je. Casy odjezdu, vsechno. Bohuzel tim graf pro routovani docela hodne nakyne... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

« zpět na výpis měsíce