« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] zákazy odbo?ení v Praze (odli?ovat lze/nelze a smí/nesmí se?)

Vlákno 19.4. - 1.5.2011, počet zpráv: 13


19.4.2011 06:09:30 (#1)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Ahoj. Jako ?erstv? ?idi? jsem v Praze narazil na probl?m r?zn?ch z?kaz? a ?idi?sk?ch chyt?k?, a zjistil jsem, ?e na netu neexistuje spolehliv? zdroj. Zat?mco mapov?n? jednosm?rek je celkem slu?n? (velmi dobr? v centru, hor?? nap?. ve Vr?ovic?ch), a i konkuren?n? Seznam a Google maj? slu?nou datab?zi, se z?kazy odbo?en? je to mnohem hor??. Navigace na Seznamu m? datab?zi velmi d?ravou, a oto?ku na ??zen? k?i?ovatce bere za standardn? postup[1], Google je sice na tom l?pe, ale i tak m? jejich datab?ze zna?n? mezery[2]. OSM je na tom z?ejm? je?t? h??e, nav?c n?kter? online slu?by z?kazy odbo?en? ignoruj? ?pln?. Ve v?sledku pak lokalitu podle kr?sn? vypsan? trasy v?bec neprojedete, ani kdy? zkombinujete v?stup v?ech t?? pl?nova?? dohromady. Nicm?n? p?i jejich mapov?n? mi p?ipad? pon?kud nevhodn? mapovat stejn? z?kazy typu "na silnici zapomn?li namalovat ?ipku"[3] nebo "n?kdo si usmyslel"[4] i z?kazy typu "proje? jinudy"[5] "zde odbo?ovat je sebevra?da"[6] p??padn? "tu betonovou z?branu opravdu neobjedete". Prvn? typ z?kazu je ?asto poru?ov?n, nebo? projet s n?m danou oblast je mnohem komplikovan?j?? (a dokonce ani policist? si z n?j v?t?inou nic ned?laj?), posledn? je velmi d?razn?. Nev?m, jak jsou na tom jin? m?sta a zem?, ale v Praze bych skoro navrhl tag: violating_is_safe=(yes|partially|no|impossible|use_other_way) yes = You can safely turn if nor policeman nor city camera is here. partially = It's possible, but needs extra attention. no = Not recommended to be violated. impossible = It's physically impossible to violate the rule. use_other_way = It would be safe to violate such rule, but other way is dedicated for this purpose. Example: violating_is_safe:left=no violating_is_safe:straight=use_other_way P. S.: Kdy? p?em??l?m o efektivn?m mapov?n?, napad? mne n?sleduj?c? postup: - v aut? b??? GPS logger a kamera se synchronizovan?m ?asem - v p??pad? chybn?ho mapov?n? pouze stisknete tla??tko loggeru - doma pak n?jak? utilita prom?tne ??st z?znamu pobl?? m?sta stisknut? tla??tka, a z?rove? v?s v editoru postav? na m?sto stisknut? tla??tka Nev?te o takov?m programu? Reference: [1] mapy.cz: - trasa Z?ho?ansk?ho, Praha -> Karlovo n?m?st?, Praha Program v?, ?e vyjet mus?te doprava. Ale navr?en? trasa obsahuje hned dva p?estupky: - Na k?i?ovatce u Tan??c?ho domu nelze odbo?it doprava (je nutno odbo?it do ?zk? ulice na za??tku Jir?skova n?m?st?) - k?i?ovatka M?nes: U-turn na ??zen? k?i?ovatce je obecn? zak?z?n [2] maps.google.com: - j?zda rovn? z Masarykova n?b?e?? na Smetanovo n?b?e?? (nesm? se) - odbo?en? vpravo z Jan??kov? n?b?e?? na most Legi? (nesm? se) [3] http://www.openstreetmap.org/browse/relation/1531050 [4] http://www.openstreetmap.org/browse/relation/1546554 [5] http://www.openstreetmap.org/browse/relation/1549266 [6] http://www.openstreetmap.org/browse/relation/1549263 -- Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

19.4.2011 06:31:01 (#2)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Co pou??t na mapov?n? Norc.cz? Je to u? n?kolik let star?, ale je to licen?n? v po??dku (oni s t?m souhlas?). zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Stanislav Brabec <utx at penguin.cz> > P?edm?t: [Talk-cz] z?kazy odbo?en? v Praze (odli?ovat lze/nelze a sm?/nesm? > se?) > Datum: 19.4.2011 18:09:58 > ---------------------------------------- > Ahoj. > > Jako ?erstv? ?idi? jsem v Praze narazil na probl?m r?zn?ch z?kaz? a > ?idi?sk?ch chyt?k?, a zjistil jsem, ?e na netu neexistuje spolehliv? > zdroj. > > Zat?mco mapov?n? jednosm?rek je celkem slu?n? (velmi dobr? v centru, > hor?? nap?. ve Vr?ovic?ch), a i konkuren?n? Seznam a Google maj? slu?nou > datab?zi, se z?kazy odbo?en? je to mnohem hor??. Navigace na Seznamu m? > datab?zi velmi d?ravou, a oto?ku na ??zen? k?i?ovatce bere za standardn? > postup[1], Google je sice na tom l?pe, ale i tak m? jejich datab?ze > zna?n? mezery[2]. OSM je na tom z?ejm? je?t? h??e, nav?c n?kter? online > slu?by z?kazy odbo?en? ignoruj? ?pln?. Ve v?sledku pak lokalitu podle > kr?sn? vypsan? trasy v?bec neprojedete, ani kdy? zkombinujete v?stup > v?ech t?? pl?nova?? dohromady. > > Nicm?n? p?i jejich mapov?n? mi p?ipad? pon?kud nevhodn? mapovat stejn? > z?kazy typu "na silnici zapomn?li namalovat ?ipku"[3] nebo "n?kdo si > usmyslel"[4] i z?kazy typu "proje? jinudy"[5] "zde odbo?ovat je > sebevra?da"[6] p??padn? "tu betonovou z?branu opravdu neobjedete". Prvn? > typ z?kazu je ?asto poru?ov?n, nebo? projet s n?m danou oblast je mnohem > komplikovan?j?? (a dokonce ani policist? si z n?j v?t?inou nic > ned?laj?), posledn? je velmi d?razn?. > > Nev?m, jak jsou na tom jin? m?sta a zem?, ale v Praze bych skoro navrhl > tag: > violating_is_safe=(yes|partially|no|impossible|use_other_way) > > yes = You can safely turn if nor policeman nor city camera is here. > partially = It's possible, but needs extra attention. > no = Not recommended to be violated. > impossible = It's physically impossible to violate the rule. > use_other_way = It would be safe to violate such rule, but other way is > dedicated for this purpose. > > Example: > violating_is_safe:left=no > violating_is_safe:straight=use_other_way > > P. S.: Kdy? p?em??l?m o efektivn?m mapov?n?, napad? mne n?sleduj?c? > postup: > - v aut? b??? GPS logger a kamera se synchronizovan?m ?asem > - v p??pad? chybn?ho mapov?n? pouze stisknete tla??tko loggeru > - doma pak n?jak? utilita prom?tne ??st z?znamu pobl?? m?sta stisknut? > tla??tka, a z?rove? v?s v editoru postav? na m?sto stisknut? tla??tka > > Nev?te o takov?m programu? > > Reference: > [1] mapy.cz: > - trasa Z?ho?ansk?ho, Praha -> Karlovo n?m?st?, Praha > Program v?, ?e vyjet mus?te doprava. Ale navr?en? trasa obsahuje > hned dva p?estupky: > - Na k?i?ovatce u Tan??c?ho domu nelze odbo?it doprava (je nutno > odbo?it do ?zk? ulice na za??tku Jir?skova n?m?st?) > - k?i?ovatka M?nes: U-turn na ??zen? k?i?ovatce je obecn? zak?z?n > [2] maps.google.com: > - j?zda rovn? z Masarykova n?b?e?? na Smetanovo n?b?e?? (nesm? se) > - odbo?en? vpravo z Jan??kov? n?b?e?? na most Legi? (nesm? se) > [3] http://www.openstreetmap.org/browse/relation/1531050 > [4] http://www.openstreetmap.org/browse/relation/1546554 > [5] http://www.openstreetmap.org/browse/relation/1549266 > [6] http://www.openstreetmap.org/browse/relation/1549263 > > -- > Stanislav Brabec > http://www.penguin.cz/~utx > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >
Petr Dlouh? petr.dlouhy at email.cz

19.4.2011 06:49:35 (#3)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
544
zdar, sice ch?pu, o ?em mluv??, minul? v?kend jsem si kv?li p?esunu na cca 150 m vzd?len? parkovi?t? objel asi 4 km a post?l v kolon?ch celkem asi na 20 minut (no a kdy? jsem tam zaparkoval a ?el kolem toho prvn?ho, kde p?vodn? nebylo m?sto, tak tam byla najednou dv? m?sta voln? a ze t?et?ho n?kdo zrovna odj??d?l ...), ale ?ekl bych, ?e navrhovan? ?e?en? nen? zrovna nej??astn?j?? zobrazit citaci
> Nicm?n? p?i jejich mapov?n? mi p?ipad? pon?kud nevhodn? mapovat stejn? > z?kazy typu "na silnici zapomn?li namalovat ?ipku"[3] nebo "n?kdo si > usmyslel"[4] i z?kazy typu "proje? jinudy"[5] "zde odbo?ovat je > sebevra?da"[6] p??padn? "tu betonovou z?branu opravdu neobjedete". Prvn? > typ z?kazu je ?asto poru?ov?n, nebo? projet s n?m danou oblast je mnohem > komplikovan?j?? (a dokonce ani policist? si z n?j v?t?inou nic > ned?laj?), posledn? je velmi d?razn?.
p?izn?m se, ?e ani po prozkoum?n? mapy mi nen? tak ?pln? jasn?, co p?esn? t?m rozd?len?m m?n?? le? na posledn? jmenovan? mysl?m nen? pot?eba znovu vynal?zat kolo, to bude nejsp??e barrier=wall a wall=jersey_barrier (p??padn? je?t? height=X, u?ite?n? informace pro majitele ter?nn?ch vozidel, kter? n?kter? z?tarasy zvl?daj? :-)) K.

19.4.2011 06:53:01 (#4)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Nebo barrier=block zobrazit citaci
> le? na posledn? jmenovan? mysl?m nen? pot?eba znovu vynal?zat kolo, to bude > nejsp??e barrier=wall a wall=jersey_barrier (p??padn? je?t? height=X, u?ite?n? > informace pro majitele ter?nn?ch vozidel, kter? n?kter? z?tarasy zvl?daj? :-)) > > K. > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >
Petr Dlouh? petr.dlouhy at email.cz

19.4.2011 07:48:21 (#5)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Petr Dlouh? p??e v ?t 19. 04. 2011 v 18:31 +0200: zobrazit citaci
> Co pou??t na mapov?n? Norc.cz? Je to u? n?kolik let star?, ale je to licen?n? v po??dku (oni s t?m souhlas?).
Ano, norc.cz je dobr? zdroj, a s?m ho pou??v?m. (P?esn?ji ?e?eno, byl by dobr? zdroj, kdyby velk? mno?stv? panoramat v Praze nebylo ?patn? orientov?no, kdyby n?kter? sn?mky nem??ily na st?echy dom?, a kdyby n?kter? sn?mky nebyly tak tmav?, ?e tam nen? nic vid?t.) Na mapov?n? jednosm?rek je zase mo?n? (ale ne zcela spolehliv?) pou??t libovoln? leteck? foto se slu?n?m rozli?en?m. Parkuj?c? auta vlevo po sm?ru j?zdy indikuj? jednosm?rku - ale v auto?kole jsem narazil na ulici, kde tak lid? parkuj?, a? se form?ln? jedn? o obousm?rnou ulici. To s tou kamerou by bylo dobr? hlavn? na mapov?n? chyb. -- Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

19.4.2011 08:07:51 (#6)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Karel Voln? p??e v ?t 19. 04. 2011 v 18:49 +0200: zobrazit citaci
> > Nicm?n? p?i jejich mapov?n? mi p?ipad? pon?kud nevhodn? mapovat stejn? > > z?kazy typu "na silnici zapomn?li namalovat ?ipku"[3] nebo "n?kdo si > > usmyslel"[4] i z?kazy typu "proje? jinudy"[5] "zde odbo?ovat je > > sebevra?da"[6] p??padn? "tu betonovou z?branu opravdu neobjedete". Prvn? > > typ z?kazu je ?asto poru?ov?n, nebo? projet s n?m danou oblast je mnohem > > komplikovan?j?? (a dokonce ani policist? si z n?j v?t?inou nic > > ned?laj?), posledn? je velmi d?razn?. > > p?izn?m se, ?e ani po prozkoum?n? mapy mi nen? tak ?pln? jasn?, co p?esn? t?m > rozd?len?m m?n??
Pr?v?, ?e z mapy nen? vid?t, zda p??slu?n? z?kaz pouze vypl?v? implicitn? ze ?patn?ho vodorovn?ho zna?en?, zda je tam p??mo p??kazov? zna?ka, ?i zda je to fyzicky nemo?n?. Vyhled?n? fotografie na norc.cz nebo v Google Street View to objasn?. Pokud jde jen o ?patn? vodorovn? zna?en?, lze takov? p?estupek obh?jit (st?la tam auta, zna?en? nebylo vid?t), pokud ?lo o p??kazovou zna?ku, u? to obh?jit nejde, nicm?n? to st?le leckde lze bezpe?n? prov?st (a ?idi?i to hojn? d?laj?). zobrazit citaci
> le? na posledn? jmenovan? mysl?m nen? pot?eba znovu vynal?zat kolo, to bude > nejsp??e barrier=wall a wall=jersey_barrier (p??padn? je?t? height=X, u?ite?n? > informace pro majitele ter?nn?ch vozidel, kter? n?kter? z?tarasy zvl?daj? :-))
Typick?m pra?sk?m z?tarasem je p?lkulat? obrubn?k kolem tramvajov?ch kolej? (cca 10 cm) a st?edov? p?s (cca 15 cm). Ot?zka je, jak takov? m?sta mapovat (jako nap??klad cel? prav? n?b?e?? od V?ton? a? k N?rodn?mu divadlu): - jako jednu silnici s tagem tram a z?kazem U-turn (tag no_u_turn v?ak zat?m nem? ?sekovou verzi) + jednoduch? - ke ka?d? p??pojn? komunikaci je nutn? p?id?vat z?kazy odbo?en? vlevo - ?sekov? verze no_u_turn neexistuje - jako t?i odd?len? cesty (tam, zp?t, tramvajov? p?s) s p???nou spojnic? v m?st? p?eru?en? st?edov?ho p?su + jednoduch? na routov?n? + z?kazy odbo?en? vyplynou automaticky - slo?it?j?? na kreslen? - jako t?i odd?len? cesty, v m?st?, kde je bari?ra, nav?c p?idat barrier cestu + vypad? to impozantn? + z?kazy odbo?en? vyplynou automaticky - slo?it? na kreslen? i renderov?n? - routery nepochop?, ?e v m?st? p?eru?en? barrier lze prov?st U-turn - jako t?i odd?len? cesty v m?stech, kde je bari?ra, jinde jako jednu cestu + pom?rn? logick? + z?kazy odbo?en? vyplynou automaticky - slo?it? na kreslen? - v m?st? za??tku a konce bari?ry vznikaj? fiktivn? zat??ky Podle toho posledn?ho sch?matu jsem pr?v? p?ed?lal Resslovu, ale nejsem si ?pln? jist?, zda to bylo ??astn? ?e?en?. -- Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

21.4.2011 12:27:00 (#7)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
544
zdar, ... zobrazit citaci
> Pr?v?, ?e z mapy nen? vid?t, zda p??slu?n? z?kaz pouze vypl?v? > implicitn? ze ?patn?ho vodorovn?ho zna?en?,
v tomto p??pad? bych ?ekl ... who cares? vodorovn? zna?en? obecn? je ve ?patn?m stavu a d?vat podle n?j n?jak? z?kazy odbo?en? do mapy podle m?ho nen? dobr? n?pad - jin?mi slovy, mysl?m si, ?e je lep?? nem?t tam nic, ne? tam m?t z?kaz odbo?en? a k tomu druh? tag, ?e tam odbo?it lze zobrazit citaci
> zda je tam p??mo p??kazov? zna?ka,
(sp??e z?kazov? ne? p??kazov?) ta bych o?ek?val, ?e pr?v? vypl?v? z t? mapy, ?ili op?t, rad?j rozumn?ji otagovat ne? m?t tam dvojici nesm? - m??e zobrazit citaci
> ?i zda je to fyzicky nemo?n?.
op?t, to by m?lo vypl?vat z toho, jestli je tam barrier ?ili mi p?ijde, ?e vlastn? chce? ?e?it ?patn? (nedostate?n?) tagov?n? t?m, ?e zavede? dal?? tag ... hm, nebylo by lep?? soust?edit se na p???inu a opravit/dod?lat to nedostate?n? tagov?n? prost?edky, kter? ji? m?me? krom toho, n?kde lze tu ??ru v pohod? p?ejet t?eba o p?lnoci, ale odbo?it tam v deset r?no je opravdu fyzicky nemo?n?, to hodl?? taky zohled?ovat? zobrazit citaci
> Pokud jde jen o ?patn? vodorovn? zna?en?, lze takov? p?estupek obh?jit > (st?la tam auta, zna?en? nebylo vid?t), pokud ?lo o p??kazovou zna?ku, > u? to obh?jit nejde, nicm?n? to st?le leckde lze bezpe?n? prov?st (a > ?idi?i to hojn? d?laj?).
ov?em navigace je k tomu nem??e nav?d?t ... a pokud po takov? navigaci tou???, nen? nic jednodu???ho ne? si prost? za??dit, aby z?kazy odbo?en? ignorovala, a tam, kde t? vede do z?kazu i kdy? to fyzicky nejde, tak opravit tagov?n?, aby tam byl ten barrier, m?sto toho cp?t do mapy tag, ?e z?kaz vlastn? nen? a? tak ?pln? z?kaz zobrazit citaci
> Typick?m pra?sk?m z?tarasem je p?lkulat? obrubn?k kolem tramvajov?ch > kolej? (cca 10 cm)
tak ten bych v?bec ne?e?il, proto?e pr?m?rn? auto ho bez probl?m? p?ejede ;-) zobrazit citaci
> a st?edov? p?s (cca 15 cm). > > Ot?zka je, jak takov? m?sta mapovat (jako nap??klad cel? prav? n?b?e?? > od V?ton? a? k N?rodn?mu divadlu): > > - jako jednu silnici s tagem tram a z?kazem U-turn (tag no_u_turn v?ak > zat?m nem? ?sekovou verzi) > + jednoduch? > - ke ka?d? p??pojn? komunikaci je nutn? p?id?vat z?kazy odbo?en? vlevo > - ?sekov? verze no_u_turn neexistuje
to je AFAIK vesm?s st?vaj?c? ?e?en?, beru to jako zjednodu?en? situace kde je?t? nikdo nem?l ?as to nakreslit spr?vn?, v?bec bych se na tuto variantu neohl??el zobrazit citaci
> - jako t?i odd?len? cesty (tam, zp?t, tramvajov? p?s) s p???nou spojnic? > v m?st? p?eru?en? st?edov?ho p?su > + jednoduch? na routov?n? > + z?kazy odbo?en? vyplynou automaticky > - slo?it?j?? na kreslen? > > - jako t?i odd?len? cesty, v m?st?, kde je bari?ra, nav?c p?idat barrier > cestu > + vypad? to impozantn? > + z?kazy odbo?en? vyplynou automaticky > - slo?it? na kreslen? i renderov?n? > - routery nepochop?, ?e v m?st? p?eru?en? barrier lze prov?st U-turn
slo?it? to mo?n? je, ale IMHO by to m?l b?t ide?ln? stav (i barrier i spojnice) - jestli?e po jedn? stran? ulice vede silnice v jednom sm?ru, po druh? v druh?m, a mezit?m tramvajov? ?i jin? pruh, tak to jsou de facto dv? odd?len? jednosm?rky a ??dn? z?kaz U-turn nen? pot?eba d?vat, proto?e prost? nelze p?esko?it z jedn? cesty na druhou - je to podobn? jak d?lnice ... naopak v m?st? p?eru?en? bari?ry to spojit cestou, po kter? to oto?en? m??e prob?hnout (to toti? odpov?d? k?i?ovatce, resp. je?t? jsem snad nevid?l, ?e by tomu bylo na takov? ulici jinak) v takov?m p??pad? nech?pu, co by na tomto navigace nem?la ch?pat :-) zobrazit citaci
> - jako t?i odd?len? cesty v m?stech, kde je bari?ra, jinde jako jednu > cestu > + pom?rn? logick? > + z?kazy odbo?en? vyplynou automaticky > - slo?it? na kreslen? > - v m?st? za??tku a konce bari?ry vznikaj? fiktivn? zat??ky > > Podle toho posledn?ho sch?matu jsem pr?v? p?ed?lal Resslovu, ale nejsem > si ?pln? jist?, zda to bylo ??astn? ?e?en?.
tady se holt nar??? na omezenost logick? struktury OSM - pokud to nen? odd?len?, tak by to opravdu m?la b?t jedna cesta ... i za cenu nehezk? reprezentace v rendereru, kter? vytvo?? tu fiktivn? zat??ku (hm, ne?lo by nau?it ho respektovat n?jakou ???ku?) K.

21.4.2011 02:37:04 (#8)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
hoj zobrazit citaci
> Nicm?n? p?i jejich mapov?n? mi p?ipad? pon?kud nevhodn? mapovat stejn? > z?kazy typu "na silnici zapomn?li namalovat ?ipku"[3] nebo "n?kdo si > usmyslel"[4] i z?kazy typu "proje? jinudy"[5] "zde odbo?ovat je > sebevra?da"[6] p??padn? "tu betonovou z?branu opravdu neobjedete". Prvn? > typ z?kazu je ?asto poru?ov?n, nebo? projet s n?m danou oblast je mnohem > komplikovan?j?? (a dokonce ani policist? si z n?j v?t?inou nic > ned?laj?), posledn? je velmi d?razn?. > [3] http://www.openstreetmap.org/browse/relation/1531050
*** Ceskomoravska - sipku nikdo nezapomnel nakreslit, jen je otazka zda jeji absence zakazuje otaceni. To mi ze zakona jasne nevyplyva. zobrazit citaci *** Vitezna x Janackovo - asi chyba, nebo tam bylo docasne znaceni zobrazit citaci *** Resslova x Rasinovo - IMHO v poradku, vodorovne znaceni jasne rika ze jediny mozny smer jizdy je primo. zobrazit citaci *** Reslova x Ditt., - IMHO v poradku, nez slozite kreslit zminovanou barieru... zobrazit citaci
> Nev?m, jak jsou na tom jin? m?sta a zem?, ale v Praze bych skoro navrhl > tag: > violating_is_safe=(yes|partially|no|impossible|use_other_way)
*** IMHO je to nadbytecna a tezko overitelna dojmologie z jizdy ha hanoj

21.4.2011 05:01:44 (#9)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Karel Voln? p??e v ?t 21. 04. 2011 v 12:27 +0200: zobrazit citaci
> > - jako t?i odd?len? cesty, v m?st?, kde je bari?ra, nav?c p?idat barrier > > cestu > > + vypad? to impozantn? > > + z?kazy odbo?en? vyplynou automaticky > > - slo?it? na kreslen? i renderov?n? > > - routery nepochop?, ?e v m?st? p?eru?en? barrier lze prov?st U-turn > > slo?it? to mo?n? je, ale IMHO by to m?l b?t ide?ln? stav (i barrier i > spojnice) - jestli?e po jedn? stran? ulice vede silnice v jednom sm?ru, po > druh? v druh?m, a mezit?m tramvajov? ?i jin? pruh, tak to jsou de facto dv? > odd?len? jednosm?rky a ??dn? z?kaz U-turn nen? pot?eba d?vat, proto?e prost? > nelze p?esko?it z jedn? cesty na druhou - je to podobn? jak d?lnice ... naopak > v m?st? p?eru?en? bari?ry to spojit cestou, po kter? to oto?en? m??e > prob?hnout (to toti? odpov?d? k?i?ovatce, resp. je?t? jsem snad nevid?l, ?e by > tomu bylo na takov? ulici jinak)
T?eba zde je p?eru?en? tramvajov? bari?ry, ale vodorovn? zna?en? ??k?, ?e nelze odbo?it vlevo (v tomto sm?ru chyb? ?ipka vlevo, a tak teoreticky nelze prov?st U-turn; v protism?ru je): http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=50.103627,14.488137&spn=0.001175,0.002044&z=19&layer=c&cbll=50.103641,14.487983&panoid=20_us0meK8Gg_tEZLIcF7g&cbp=12,282.46,,0,18.78 http://www.openstreetmap.org/?lat=50.103569&lon=14.487652&zoom=18&layers=M P?esto se na tomto m?st? ot??? tis?ce aut denn?. zobrazit citaci
> v takov?m p??pad? nech?pu, co by na tomto navigace nem?la ch?pat :-)
?lo mi o situaci, kdy bari?ra 100m je, pak t?eba 100m nen?, pak zase 100m je. V m?st? p?eru?en? bari?ry se lze ot??et nejen v m?st? p???ek, ale t?eba hned za tramvajov?m ostr?vkem. Existuje na to dokonce n?vrh: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Divided_road Dokonce se tam diskutuje zm?n?n? legal/physical: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Proposed_features/Divided_road Ale n?vrh nepro?el. zobrazit citaci
> > - jako t?i odd?len? cesty v m?stech, kde je bari?ra, jinde jako jednu > > cestu > > + pom?rn? logick? > > + z?kazy odbo?en? vyplynou automaticky > > - slo?it? na kreslen? > > - v m?st? za??tku a konce bari?ry vznikaj? fiktivn? zat??ky > > > > Podle toho posledn?ho sch?matu jsem pr?v? p?ed?lal Resslovu, ale nejsem > > si ?pln? jist?, zda to bylo ??astn? ?e?en?.
http://www.openstreetmap.org/?lat=50.075808&lon=14.415822&zoom=18&layers=M zobrazit citaci
> tady se holt nar??? na omezenost logick? struktury OSM - pokud to nen? > odd?len?, tak by to opravdu m?la b?t jedna cesta ... i za cenu nehezk? > reprezentace v rendereru, kter? vytvo?? tu fiktivn? zat??ku (hm, ne?lo by > nau?it ho respektovat n?jakou ???ku?)
Respektovat ???ku nebo alespo? lanes by bylo hezk?. Pak by mohl pochopit, ?e posun st?edu ??ry v m?st? rozd?len? nen? skute?n? zat??ka. -- Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

22.4.2011 03:03:16 (#10)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
>> [3] http://www.openstreetmap.org/browse/relation/1531050 > *** Ceskomoravska ?- sipku nikdo nezapomnel nakreslit, jen je otazka > zda jeji absence zakazuje otaceni. To mi ze zakona jasne nevyplyva.
*** po diskuzi s dopravnimi inzenyry: prikazova znacka smeru jizdy (svisla nebo vodorovna) nebo zakazova znacka odboceni nezakazuji otaceni vozidel. Zakaz otaceni je jen vyslovne dle zakona (dalnice, svetelna krizovatka, prejezd, prechod, nebezpecne misto, ...) nebo s pouzitim znacky B 25 Z?kaz ot??en?. zobrazit citaci
> [4] http://www.openstreetmap.org/browse/relation/1546554 > *** Vitezna x Janackovo - asi chyba, nebo tam bylo docasne znaceni
*** po shlednuti street view, je prikazany samer jizdy platny jen pro autobus dle znacky "E 9 Druh vozidla" RESUME: nize relaci [3] navrhuji odstranit jako neoduvodnenou a [4] jsem opravil jako platnou jen pro BUS. ahoj hanoj

22.4.2011 03:59:50 (#11)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
hanoj p??e v P? 22. 04. 2011 v 15:03 +0200: zobrazit citaci
> >> [3] http://www.openstreetmap.org/browse/relation/1531050 > > *** Ceskomoravska - sipku nikdo nezapomnel nakreslit, jen je otazka > > zda jeji absence zakazuje otaceni. To mi ze zakona jasne nevyplyva. > > *** po diskuzi s dopravnimi inzenyry: prikazova znacka smeru jizdy > (svisla nebo vodorovna) nebo zakazova znacka odboceni nezakazuji > otaceni vozidel. Zakaz otaceni je jen vyslovne dle zakona (dalnice, > svetelna krizovatka, prejezd, prechod, nebezpecne misto, ...) nebo s > pouzitim znacky B 25 Z?kaz ot??en?.
D?ky za info. V tom p??pad? mne u?itel v auto?kole ohledn? t?to k?i?ovatky mystifikoval. A co zna?ka (pln?) Pod?ln? ??ra? Ta v ?19 tak? nen? uvedena. Nebo v tomto p??pad? tomu br?n? jin? ustanoven? (jin? ustanoven? p?edpokl?d?m u zna?ek Dvojit? pod?ln? ??ra a ?ikm? rovnob??n? ??ry, nebo? ot??en? zde nen? uvedeno ve v??tu jako d?vod p?ekro?en?). zobrazit citaci
> > [4] http://www.openstreetmap.org/browse/relation/1546554 > > *** Vitezna x Janackovo - asi chyba, nebo tam bylo docasne znaceni > > *** po shlednuti street view, je prikazany samer jizdy platny jen pro > autobus dle znacky "E 9 Druh vozidla" > > > RESUME: nize relaci [3] navrhuji odstranit jako neoduvodnenou a [4] > jsem opravil jako platnou jen pro BUS.
D?ky. A? pojedu n?kdy kolem, ov???m si, ?e tam dopl?kov? zna?ka opravdu je?t? vis?. -- Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

26.4.2011 07:56:03 (#12)
gravatar

Jakub Sykora

<kubajz at kbx.cz>
614
Zde bych pouzil ustanoveni nebezpecne misto, nebot plna a dvojita plna je predevsim tam, kde je nebezpecne dostat se vozidlem do protismerneho pruhu. Dne 22.4.2011 15:59, Stanislav Brabec napsal(a): zobrazit citaci
> A co zna?ka (pln?) Pod?ln? ??ra? Ta v ?19 tak? nen? uvedena. Nebo > v tomto p??pad? tomu br?n? jin? ustanoven? (jin? ustanoven? p?edpokl?d?m > u zna?ek Dvojit? pod?ln? ??ra a ?ikm? rovnob??n? ??ry, nebo? ot??en? zde > nen? uvedeno ve v??tu jako d?vod p?ekro?en?).

1.5.2011 10:24:29 (#13)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
550
Dne 21.4.2011 17:01, Stanislav Brabec napsal(a): zobrazit citaci
> Karel Voln? p??e v ?t 21. 04. 2011 v 12:27 +0200: > >>> - jako t?i odd?len? cesty, v m?st?, kde je bari?ra, nav?c p?idat barrier >>> cestu >>> + vypad? to impozantn? >>> + z?kazy odbo?en? vyplynou automaticky >>> - slo?it? na kreslen? i renderov?n? >>> - routery nepochop?, ?e v m?st? p?eru?en? barrier lze prov?st U-turn >> slo?it? to mo?n? je, ale IMHO by to m?l b?t ide?ln? stav (i barrier i >> spojnice) - jestli?e po jedn? stran? ulice vede silnice v jednom sm?ru, po >> druh? v druh?m, a mezit?m tramvajov? ?i jin? pruh, tak to jsou de facto dv? >> odd?len? jednosm?rky a ??dn? z?kaz U-turn nen? pot?eba d?vat, proto?e prost? >> nelze p?esko?it z jedn? cesty na druhou - je to podobn? jak d?lnice ... naopak >> v m?st? p?eru?en? bari?ry to spojit cestou, po kter? to oto?en? m??e >> prob?hnout (to toti? odpov?d? k?i?ovatce, resp. je?t? jsem snad nevid?l, ?e by >> tomu bylo na takov? ulici jinak) > T?eba zde je p?eru?en? tramvajov? bari?ry, ale vodorovn? zna?en? ??k?, > ?e nelze odbo?it vlevo (v tomto sm?ru chyb? ?ipka vlevo, a tak > teoreticky nelze prov?st U-turn; v protism?ru je): > http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=50.103627,14.488137&spn=0.001175,0.002044&z=19&layer=c&cbll=50.103641,14.487983&panoid=20_us0meK8Gg_tEZLIcF7g&cbp=12,282.46,,0,18.78 > http://www.openstreetmap.org/?lat=50.103569&lon=14.487652&zoom=18&layers=M > P?esto se na tomto m?st? ot??? tis?ce aut denn?. > >> v takov?m p??pad? nech?pu, co by na tomto navigace nem?la ch?pat :-) > ?lo mi o situaci, kdy bari?ra 100m je, pak t?eba 100m nen?, pak zase > 100m je. V m?st? p?eru?en? bari?ry se lze ot??et nejen v m?st? p???ek, > ale t?eba hned za tramvajov?m ostr?vkem. > > Existuje na to dokonce n?vrh: > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Divided_road > > Dokonce se tam diskutuje zm?n?n? legal/physical: > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Proposed_features/Divided_road > > Ale n?vrh nepro?el. >
IMO celkem pochopitelne, tohle je prave pro navigace naprosto nepochopitelny znaceni - sice by to hezky vypadalo v mape, ale navigace by vlastne nevedely, ze nejde o jednu, ale o dve oddelene vozovky, ktere se vsude jinde znaci jako dve linie. zobrazit citaci
>>> - jako t?i odd?len? cesty v m?stech, kde je bari?ra, jinde jako jednu >>> cestu >>> + pom?rn? logick? >>> + z?kazy odbo?en? vyplynou automaticky >>> - slo?it? na kreslen? >>> - v m?st? za??tku a konce bari?ry vznikaj? fiktivn? zat??ky >>> >>> Podle toho posledn?ho sch?matu jsem pr?v? p?ed?lal Resslovu, ale nejsem >>> si ?pln? jist?, zda to bylo ??astn? ?e?en?. > http://www.openstreetmap.org/?lat=50.075808&lon=14.415822&zoom=18&layers=M > >> tady se holt nar??? na omezenost logick? struktury OSM - pokud to nen? >> odd?len?, tak by to opravdu m?la b?t jedna cesta ... i za cenu nehezk? >> reprezentace v rendereru, kter? vytvo?? tu fiktivn? zat??ku (hm, ne?lo by >> nau?it ho respektovat n?jakou ???ku?) > Respektovat ???ku nebo alespo? lanes by bylo hezk?. Pak by mohl > pochopit, ?e posun st?edu ??ry v m?st? rozd?len? nen? skute?n? zat??ka. >

« zpět na výpis měsíce