« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] opentrackmap a relace tras

Vlákno 19.4. - 21.4.2011, počet zpráv: 16


19.4.2011 10:28:21 (#1)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
544
Zdrav?m, koukal jsem na devopentrackmap.no-ip.org, kter? se zd? b?t aktu?ln?j??(*), a vid?m, ?e z ned?vn?ch aktualizac? se ji? vykresluj? nov? rozcestn?ky, ale nevykresluj? se ??sti turistick?ch tras nov? p?idan? do relac? - co? n?jak nech?pu, star? ??st trasy v relaci vykreslena je, tak?e s tagov?n?m a rozpozn?n?m relace asi probl?m nebude ... nen? to n?co v aktualizaci dat, ?e nody a waye se nahraj? nov?, ale relace ne? M??e se n?kdo zkusit pod?vat, kde co d?lal, jestli pozoruje podobn? probl?m? Nebo d?l?m n?co ?patn? p?i editaci? (Ale co? - v n?kter?ch p??padech jsem jen v Merkaartoru p?idal prvek do relace a nic jin?ho jsem nem?nil; nav?c zobrazen? p?es http://www.openstreetmap.org/?relation= to bez probl?m? ukazuje cel? ...) (*) mimochodem, jakpak to vypad? s tou migrac? na v?konn?j?? server, jak inzeruje pata str?nky opentrackmap? K.

19.4.2011 10:54:51 (#2)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne ?t 19. dubna 2011 10:28:21 Karel Voln? napsal(a): zobrazit citaci
> Zdrav?m,
Ahoj. zobrazit citaci
> koukal jsem na devopentrackmap.no-ip.org, kter? se zd? b?t aktu?ln?j??(*), > a vid?m, ?e z ned?vn?ch aktualizac? se ji? vykresluj? nov? rozcestn?ky, > ale nevykresluj? se ??sti turistick?ch tras nov? p?idan? do relac? - co? > n?jak nech?pu, star? ??st trasy v relaci vykreslena je, tak?e s tagov?n?m > a rozpozn?n?m relace asi probl?m nebude ... nen? to n?co v aktualizaci > dat, ?e nody a waye se nahraj? nov?, ale relace ne?
To nev?m. Pro zji?t?n? probl?mu by ur?it? pomohlo uv?st p??klad. Jinak p?ipom?n?m, ?e chyby a po?adavky na nov? funkce OTM je nejlep?? zadat tak? formou ticket? na htp://tracopentrackmap.no-ip.org, aby se na to pak nezapomn?lo. zobrazit citaci
> (*) mimochodem, jakpak to vypad? s tou migrac? na v?konn?j?? server, jak > inzeruje pata str?nky opentrackmap?
Migrace se bohu?el asi v?ce jak m?s?c nepohnula. Chyb? u? "jen" zji?t?n? a smaz?n? dla?dic, kter? je t?eba p?erendrovat po proveden? aktualizace dat, ale n?jak jsem se na tom zasekl a od t? doby u? nebyl ?as to dod?lat. Je mi to docela l?to, proto?e jsem to cht?l rozjet je?t? p?ed jarem, kdy se mape?i zase rozb?hnou do p??rody. Kdyby m?l n?kdo s t?mto krokem zku?enosti, ur?it? si r?d nech?m poradit. Zat?m p?ich?z? v ?vahu jako jedin? ?e?en? Matt?v script expire.rb (viz [1]), proto?e "osm2pgsql -e" nefunguje tak, jak bych pot?eboval. Mimochodem, devopentrackmap.no-ip.org je pr?v? ten v?konn? server laskav? poskytnut? FSv ?VUT. S pozdravem, [1] - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_expire_methods -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110419/4880c12f/attachment.html>

19.4.2011 11:46:03 (#3)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
544
Dne ?t 19. dubna 2011 Radek Barto? napsal(a): zobrazit citaci
> Dne ?t 19. dubna 2011 10:28:21 Karel Voln? napsal(a): > > koukal jsem na devopentrackmap.no-ip.org, kter? se zd? b?t > > aktu?ln?j??(*), a vid?m, ?e z ned?vn?ch aktualizac? se ji? vykresluj? > > nov? rozcestn?ky, ale nevykresluj? se ??sti turistick?ch tras nov? > > p?idan? do relac? - co? n?jak nech?pu, star? ??st trasy v relaci > > vykreslena je, tak?e s tagov?n?m a rozpozn?n?m relace asi probl?m nebude > > ... nen? to n?co v aktualizaci dat, ?e nody a waye se nahraj? nov?, ale > > relace ne? > > To nev?m. Pro zji?t?n? probl?mu by ur?it? pomohlo uv?st p??klad.
tak t?eba tu: http://devopentrackmap.no- ip.org/?zoom=16&lat=6292708.17113&lon=1801303.60045&layers=B000000000FFFFFF (hm, zd? se, ?e link nezachov?v? zapnut? overlaye Hiking Tracks?) relace ?erven? zna?ky vede po hr?zi a pod?l ?eky: http://www.openstreetmap.org/?lat=49.1054&lon=16.18379&zoom=16&layers=M&relation=163185 zobrazit citaci
> Jinak > p?ipom?n?m, ?e chyby a po?adavky na nov? funkce OTM je nejlep?? zadat tak? > formou ticket? na htp://tracopentrackmap.no-ip.org, aby se na to pak > nezapomn?lo.
jasn?, jen jsem se cht?l prvn? poptat na listu, jestli ned?l?m n?co ?patn? zobrazit citaci
> > (*) mimochodem, jakpak to vypad? s tou migrac? na v?konn?j?? server, jak > > inzeruje pata str?nky opentrackmap? > > Migrace se bohu?el asi v?ce jak m?s?c nepohnula. Chyb? u? "jen" zji?t?n? a > smaz?n? dla?dic, kter? je t?eba p?erendrovat po proveden? aktualizace dat, > ale n?jak jsem se na tom zasekl a od t? doby u? nebyl ?as to dod?lat.
njn, v?me jak to chod?, m?m je?t? n?jak? nezpracovan? gps logy z p?edlo?ska, a p?i hovoru o OTM se m??u jen ti?e styd?t za stav zna?kov?ho kl??e ... zobrazit citaci
> Je > mi to docela l?to, proto?e jsem to cht?l rozjet je?t? p?ed jarem, kdy se > mape?i zase rozb?hnou do p??rody.
jojo, chyst?m se rozb?hnout ne Velikonoce :-) zobrazit citaci
> Mimochodem, devopentrackmap.no-ip.org je pr?v? ten v?konn? server laskav? > poskytnut? FSv ?VUT.
super, a neslu?ela by mu n?jak? hez?? dom?na? - dneska je to za p?r korun, klidn? na to p?isp?ju K.

19.4.2011 12:31:16 (#4)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne ?t 19. dubna 2011 11:46:03 Karel Voln? napsal(a): zobrazit citaci
> super, a neslu?ela by mu n?jak? hez?? dom?na? - dneska je to za p?r korun, > klidn? na to p?isp?ju
Kdyz se na dom?nu (nejl?pe asi opentrackmap.cz nebo opentrackmap.org) slo??me, tak nebudu proti. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110419/0962428c/attachment.html>

19.4.2011 04:00:27 (#5)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
544
Dne ?t 19. dubna 2011 Radek Barto? napsal(a): zobrazit citaci
> Dne ?t 19. dubna 2011 11:46:03 Karel Voln? napsal(a): > > super, a neslu?ela by mu n?jak? hez?? dom?na? - dneska je to za p?r > > korun, klidn? na to p?isp?ju > > Kdyz se na dom?nu (nejl?pe asi opentrackmap.cz nebo opentrackmap.org) > slo??me, tak nebudu proti.
klidn? oboj?, vid?m, ?e to u? pou??vaj? i kolegov? v Polsku ... tak?e ... kam mo?no p??sp?vky na OTM pos?lat? K.

19.4.2011 04:09:52 (#6)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2011/4/19 Radek Barto? <blackhex at post.cz>: zobrazit citaci
> Dne ?t 19.?dubna?2011 11:46:03 Karel Voln? napsal(a): > >> super, a neslu?ela by mu n?jak? hez?? dom?na? - dneska je to za p?r korun, > >> klidn? na to p?isp?ju > > Kdyz se na dom?nu (nejl?pe asi opentrackmap.cz nebo opentrackmap.org) > slo??me, tak nebudu proti. >
to sou ty 3kila takovej neprekonatelnej problem? cz a eu sou volne:) -- Michal Gr?zl http://openstreetmap.cz

19.4.2011 05:43:18 (#7)
gravatar

Martin Landa

<landa.martin at gmail.com>
92
2011/4/19 Radek Barto? <blackhex at post.cz>: zobrazit citaci
> Dne ?t 19.?dubna?2011 11:46:03 Karel Voln? napsal(a): > >> super, a neslu?ela by mu n?jak? hez?? dom?na? - dneska je to za p?r korun, > >> klidn? na to p?isp?ju > > Kdyz se na dom?nu (nejl?pe asi opentrackmap.cz nebo opentrackmap.org) > slo??me, tak nebudu proti.
v pripade zajmu, mohu zdarma poskytnout opentrackmap.fsv.cvut.cz Co vy na to? Martin -- Martin Landa <landa.martin gmail.com> * http://geo.fsv.cvut.cz/~landa

19.4.2011 07:15:47 (#8)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
544
Dne ?t 19. dubna 2011 Michal Gr?zl napsal(a): zobrazit citaci
> 2011/4/19 Radek Barto? <blackhex at post.cz>: > > Dne ?t 19. dubna 2011 11:46:03 Karel Voln? napsal(a): > >> super, a neslu?ela by mu n?jak? hez?? dom?na? - dneska je to za p?r > >> korun, > >> > >> klidn? na to p?isp?ju > > > > Kdyz se na dom?nu (nejl?pe asi opentrackmap.cz nebo opentrackmap.org) > > slo??me, tak nebudu proti. > > to sou ty 3kila takovej neprekonatelnej problem?
mno, sp?? to pova?uju za ot?zku slu?nosti, p?isp?t na projekt, ze kter?ho m?m u?itek, aspo? t?m obolem kdy? u? mi nevych?z? ?as jak bych cht?l ... a p?i?lo by mi naopak divn?, kdyby to Radek prohl?sil za one man show a ?e si p?isp?t nenech? probl?m moment?ln? nejsou pen?ze, ale to, ?e nechci b?t dr?itelem dom?ny, ?ili bu? pot?ebuju ?daje o dr?iteli (=> osobn? mail) abych to mohl zaregistrovat, anebo si to tedy budouc? dr?itel mus? zaregistrovat s?m a ??ct mi, kam mu m?m kolik poslat anebo se tu budem dohadovat tak dlouho, a? n?s n?kdo s registrac? p?edb?hne :-) Dne ?t 19. dubna 2011 Martin Landa napsal(a): zobrazit citaci
> 2011/4/19 Radek Barto? <blackhex at post.cz>: > > Dne ?t 19. dubna 2011 11:46:03 Karel Voln? napsal(a): > v pripade zajmu, mohu zdarma poskytnout > > opentrackmap.fsv.cvut.cz > > Co vy na to?
viz v??e, rad?j 2. ?rove? K.

19.4.2011 09:12:53 (#9)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2011/4/19 Karel Voln? <kavol at seznam.cz>: zobrazit citaci
> Dne ?t 19. dubna 2011 Michal Gr?zl napsal(a): >> 2011/4/19 Radek Barto? <blackhex at post.cz>: >> > Dne ?t 19. dubna 2011 11:46:03 Karel Voln? napsal(a): >> >> super, a neslu?ela by mu n?jak? hez?? dom?na? - dneska je to za p?r >> >> korun, >> >> >> >> klidn? na to p?isp?ju >> > >> > Kdyz se na dom?nu (nejl?pe asi opentrackmap.cz nebo opentrackmap.org) >> > slo??me, tak nebudu proti. >> >> to sou ty 3kila takovej neprekonatelnej problem? > > mno, sp?? to pova?uju za ot?zku slu?nosti, p?isp?t na projekt, ze kter?ho m?m > u?itek, aspo? t?m obolem kdy? u? mi nevych?z? ?as jak bych cht?l ... a p?i?lo > by mi naopak divn?, kdyby to Radek prohl?sil za one man show a ?e si p?isp?t > nenech? > > probl?m moment?ln? nejsou pen?ze, ale to, ?e nechci b?t dr?itelem dom?ny, ?ili > bu? pot?ebuju ?daje o dr?iteli (=> osobn? mail) abych to mohl zaregistrovat, > anebo si to tedy budouc? dr?itel mus? zaregistrovat s?m a ??ct mi, kam mu m?m > kolik poslat > > anebo se tu budem dohadovat tak dlouho, a? n?s n?kdo s registrac? p?edb?hne > :-) >
nabizim se, domenu koupim, budu ji spravovat a okamzite pridam a uberu jakoukoliv subdomenu. -- Michal Gr?zl http://openstreetmap.cz

19.4.2011 09:23:08 (#10)
gravatar

Martin Landa

<landa.martin at gmail.com>
92
2011/4/19 Karel Voln? <kavol at seznam.cz>: zobrazit citaci
> Dne ?t 19. dubna 2011 Martin Landa napsal(a): >> 2011/4/19 Radek Barto? <blackhex at post.cz>: >> > Dne ?t 19. dubna 2011 11:46:03 Karel Voln? napsal(a): >> v pripade zajmu, mohu zdarma poskytnout >> >> opentrackmap.fsv.cvut.cz >> >> Co vy na to?
zobrazit citaci
> viz v??e, rad?j 2. ?rove?
OK, hardware jsem Radkovi poskytl i bez nutnosti registrace domeny fsv.cvut.cz, necham to na vas. Kazdopadne moje nabidka plati :-) Martin -- Martin Landa <landa.martin gmail.com> * http://geo.fsv.cvut.cz/~landa

19.4.2011 10:48:25 (#11)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne ?t 19. dubna 2011 21:12:53 Michal Gr?zl napsal(a): zobrazit citaci
> nabizim se, domenu koupim, budu ji spravovat a okamzite pridam a uberu > jakoukoliv subdomenu.
Tak pokud to pro Tebe nebude probl?m, tak by to byla pro m? nejpohodln?j?? varianta. opentrackmap.cz a trac.opentrackmap.cz by zat?m m?la sm??ovat na 147.229.181.90 a dev.opentrackmap.cz na 147.32.131.85. D?ky v?em za ochotu a z?jem. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110419/ce244737/attachment.html>

19.4.2011 11:21:23 (#12)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2011/4/19 Radek Barto? <blackhex at post.cz>: zobrazit citaci
> Dne ?t 19.?dubna?2011 21:12:53 Michal Gr?zl napsal(a): > >> nabizim se, domenu koupim, budu ji spravovat a okamzite pridam a uberu > >> jakoukoliv subdomenu. > > Tak pokud to pro Tebe nebude probl?m, tak by to byla pro m? nejpohodln?j?? > varianta. > > opentrackmap.cz a trac.opentrackmap.cz by zat?m m?la sm??ovat na > 147.229.181.90 a dev.opentrackmap.cz na 147.32.131.85. > > D?ky v?em za ochotu a z?jem. >
poslano 275kc, zaplaceno na rok. zaznam se aktivuje po zjisteni ze je zaplaceno, to by mohlo byt zitra ci pozitri, dalsi asi tak den trva potom propagace zmen v zone do okolniho sveta. -- Michal Gr?zl http://openstreetmap.cz

20.4.2011 10:13:34 (#13)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne ?t 19. dubna 2011 23:21:23 Michal Gr?zl napsal(a): zobrazit citaci
> poslano 275kc, zaplaceno na rok. > > zaznam se aktivuje po zjisteni ze je zaplaceno, to by mohlo byt zitra > ci pozitri, dalsi asi tak den trva potom propagace zmen v zone do > okolniho sveta.
D?ky. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110420/40c0ec52/attachment.html>

20.4.2011 10:22:11 (#14)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
544
Dne ?t 19. dubna 2011 Michal Gr?zl napsal(a): ... zobrazit citaci
> poslano 275kc, zaplaceno na rok.
hm, tak mi pak po?li platebn? ?daje na dal?? rok :-) K.

21.4.2011 08:33:45 (#15)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2011/4/20 Radek Barto? <blackhex at post.cz>: zobrazit citaci
> Dne ?t 19.?dubna?2011 23:21:23 Michal Gr?zl napsal(a): > >> poslano 275kc, zaplaceno na rok. > >> > >> zaznam se aktivuje po zjisteni ze je zaplaceno, to by mohlo byt zitra > >> ci pozitri, dalsi asi tak den trva potom propagace zmen v zone do > >> okolniho sveta. > > D?ky. >
tak je to uz funkcni, projevi se to nekdy kolem zitra:). Povinne maily (postmaster, abuse apod.) si nasmeruju na sebe, zbytek kam bude libo (webmaster, uzivatelske). -- Michal Gr?zl http://openstreetmap.cz

21.4.2011 04:07:13 (#16)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne ?t 21. dubna 2011 08:33:45 Michal Gr?zl napsal(a): zobrazit citaci
> tak je to uz funkcni, projevi se to nekdy kolem zitra:). > Povinne maily (postmaster, abuse apod.) si nasmeruju na sebe, zbytek > kam bude libo (webmaster, uzivatelske).
U? funguj? http://opentrackmap.cz http://dev.opentrackmap.cz a http://trac.opentrackmap.cz . -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: ibarton at fit.vutbr.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110421/374e64ec/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce