« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] pravopis

Vlákno 11.3. - 12.3.2011, počet zpráv: 10


11.3.2011 01:38:42 (#1)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
zdrav?m, je tu takov? drobn? probl?mek - u K?T neum? pravopis a komol? spoustu n?zv? a jaksi se mi vnit?n? p????, kdy? zn?m spr?vnou podobu, abych do mapy psal chybnou, jenom proto, abychom byli konzistentn? s datab?z? K?T (a u?il tak dal?? a dal?? lidi ?patn? n?zev m?sto spr?vn?ho) ale na druhou stranu ch?pu, ?e mapa by m?la zachycovat re?ln? stav, a kdy? je na rozcestn?ku naps?no nap??klad "Pod Templ?t?nem", tak bysme to m?li m?t v map? taky, p?esto?e spr?vn? je Templ?tejn (a na jin?ch map?ch je to tak uvedeno) - ?lov?k kdy? to v re?lu vid?, tak to pochop?, ale probl?m to m??e b?t t?eba p?i vyhled?v?n?, nemluv? o zcela strojov?m zpracov?n? probl?m by asi ?e?ilo d?sledn? pou?it? "name" pro spr?vn? n?zev a "official_name" pro nespr?vn?, ale n?kde form?ln? uv?d?n? ?ili pak u? by to byla jen ot?zka p?idat pat?i?nou podporu do styl?, aby se to p?kn? zobrazovalo - asi nelze ?ekat, ?e n?hodn? u?ivatel vyrenderovan? mapy bude sh?n?t zdrojov? data, aby se pod?val, jestli tam je?t? n?jak? jin? jm?no je, kdy? to v map? mu nesed? tak?e pro co v?echno by to cht?lo po?e?it? - j? jsem te? narazil na ty rozcestn?ky, vid?l n?kdo n?co jin?ho takov?ho? n?jak? jin? n?vrhy ne? name/official_name? K.

11.3.2011 02:31:31 (#2)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
290 645
Zrovan u tohoto n?zvu bych si nebyl jsit?, co je spr?vn? a co ?patn?, nebo? u hrad? se v pr?b?hu ?asu jm?na pohybovaly mezi stein - ?t?n a ?tejn. (Karlstein, Karl?tejn, Karl?v T?n...) J&D 2011/3/11 Karel Voln? <kavol at seznam.cz>: zobrazit citaci
> > zdrav?m, > > je tu takov? drobn? probl?mek - u K?T neum? pravopis a komol? spoustu n?zv? > > a jaksi se mi vnit?n? p????, kdy? zn?m spr?vnou podobu, abych do mapy psal > chybnou, jenom proto, abychom byli konzistentn? s datab?z? K?T (a u?il tak > dal?? a dal?? lidi ?patn? n?zev m?sto spr?vn?ho) > > ale na druhou stranu ch?pu, ?e mapa by m?la zachycovat re?ln? stav, a kdy? je > na rozcestn?ku naps?no nap??klad "Pod Templ?t?nem", tak bysme to m?li m?t v > map? taky, p?esto?e spr?vn? je Templ?tejn (a na jin?ch map?ch je to tak > uvedeno) - ?lov?k kdy? to v re?lu vid?, tak to pochop?, ale probl?m to m??e > b?t t?eba p?i vyhled?v?n?, nemluv? o zcela strojov?m zpracov?n? > > probl?m by asi ?e?ilo d?sledn? pou?it? "name" pro spr?vn? n?zev a > "official_name" pro nespr?vn?, ale n?kde form?ln? uv?d?n? > > ?ili pak u? by to byla jen ot?zka p?idat pat?i?nou podporu do styl?, aby se to > p?kn? zobrazovalo - asi nelze ?ekat, ?e n?hodn? u?ivatel vyrenderovan? mapy > bude sh?n?t zdrojov? data, aby se pod?val, jestli tam je?t? n?jak? jin? jm?no > je, kdy? to v map? mu nesed? > > tak?e pro co v?echno by to cht?lo po?e?it? > - j? jsem te? narazil na ty rozcestn?ky, vid?l n?kdo n?co jin?ho takov?ho? > > n?jak? jin? n?vrhy ne? name/official_name? > > K. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- -- Ing. Jan Dud?k

11.3.2011 02:54:00 (#3)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
Tam m??e taky hr?t roli n??e?? - ?esky to sice spr?vn? je jinak, ale m?stn? n?zev vych?zej?c? z n?jak?ho d?vn?ho jazyka m??e b?t jinak. Asi bych se sp?? dr?el toho ofici?ln?ho n?zvu, opravoval bych opravdu jen n?jak? hrub? chyby. Ale je to jen m?j n?zor a v podstat? je mi to jedno ;) On 11.3.2011 13:38, Karel Voln? wrote: zobrazit citaci
> > zdrav?m, > > je tu takov? drobn? probl?mek - u K?T neum? pravopis a komol? spoustu n?zv? > > a jaksi se mi vnit?n? p????, kdy? zn?m spr?vnou podobu, abych do mapy psal > chybnou, jenom proto, abychom byli konzistentn? s datab?z? K?T (a u?il tak > dal?? a dal?? lidi ?patn? n?zev m?sto spr?vn?ho) > > ale na druhou stranu ch?pu, ?e mapa by m?la zachycovat re?ln? stav, a kdy? je > na rozcestn?ku naps?no nap??klad "Pod Templ?t?nem", tak bysme to m?li m?t v > map? taky, p?esto?e spr?vn? je Templ?tejn (a na jin?ch map?ch je to tak > uvedeno) - ?lov?k kdy? to v re?lu vid?, tak to pochop?, ale probl?m to m??e > b?t t?eba p?i vyhled?v?n?, nemluv? o zcela strojov?m zpracov?n? > > probl?m by asi ?e?ilo d?sledn? pou?it? "name" pro spr?vn? n?zev a > "official_name" pro nespr?vn?, ale n?kde form?ln? uv?d?n? > > ?ili pak u? by to byla jen ot?zka p?idat pat?i?nou podporu do styl?, aby se to > p?kn? zobrazovalo - asi nelze ?ekat, ?e n?hodn? u?ivatel vyrenderovan? mapy > bude sh?n?t zdrojov? data, aby se pod?val, jestli tam je?t? n?jak? jin? jm?no > je, kdy? to v map? mu nesed? > > tak?e pro co v?echno by to cht?lo po?e?it? > - j? jsem te? narazil na ty rozcestn?ky, vid?l n?kdo n?co jin?ho takov?ho? > > n?jak? jin? n?vrhy ne? name/official_name? > > K. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

11.3.2011 07:34:40 (#4)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Souhlas?m, mo?n? bych ten hovorov? tvar dal do alt_name (kdy? nen? jasn?, ?e to je vylo?en? loc_name/reg_name). AJ Dne 11.3.2011 14:54, Mike napsal/a: zobrazit citaci
> Tam m??e taky hr?t roli n??e?? - ?esky to sice spr?vn? je jinak, ale > m?stn? n?zev vych?zej?c? z n?jak?ho d?vn?ho jazyka m??e b?t jinak. Asi > bych se sp?? dr?el toho ofici?ln?ho n?zvu, opravoval bych opravdu jen > n?jak? hrub? chyby. Ale je to jen m?j n?zor a v podstat? je mi to jedno ;) >

11.3.2011 10:30:31 (#5)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
?est, Dne P? 11. b?ezna 2011 Jan Dud?k napsal(a): zobrazit citaci
> Zrovan u tohoto n?zvu bych si nebyl jsit?, co je spr?vn? a co ?patn?,
tak to j? bych si v tomto p??pad? byl docela jist?, nebo? v sou?asnosti existuj? (resp. j? v?m o) pr?v? dva zdroje uv?d?j?c? -t?n, a to provozovatel? tamn?ho RS a K?T (tak?e vlastn? asi jeden zdroj neb K?T to asi p?evzal od nich), zat?mco v?ichni ostatn? se shodnou na -tejn nav?c nejde ani o n?jakou m?stn? jazykovou anom?lii, v okol? jsou dva hrady stejn? konstruovan?ho jm?na: Rab?tejn a Kok?tejn, nikoli "Rab?t?n" a "Kok?t?n" tedy abych byl p?esn?j??, zat?mco slovo "Kok?t?n" neexistuje v?bec, o hradu "Rab?t?nu" se p??e v publikaci "Dukovany a hrad Rab?t?n" (jak jsem pr?v? vygooglil ;-)), nicm?n? tato uv?d? "Hrad Rabstein (Havran?)", a kam a? moje znalosti n?m?iny sahaj?, "stein" se ur?it? jako "?t?n" ne?te, tak?e p?epis u?it? v nadpisu (a t?ikr?t v textu, tj. 1:1 s Rabstein) je pon?kud pochybn? ... nav?c pokud bychom n?zvoslov? tohoto d?lka cht?li prohl?sit za sm?rodatn?, tak potom nikoliv "Templ?t?n" ale "Tempel?t?n" zobrazit citaci
> nebo? u hrad? se v pr?b?hu ?asu jm?na pohybovaly mezi stein - ?t?n a > ?tejn. (Karlstein, Karl?tejn, Karl?v T?n...)
to nebyl ?pln? dobr? p??klad - nezd? se ti, ?e je drobn? rozd?lek mezi "Karl?v T?n" a "Karl?t?n"? K.

11.3.2011 10:43:55 (#6)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
p?nov?, byl bych rad?ji, kdybyste se m?sto k jednomu konkr?tn?mu p??kladu vyj?d?ili k probl?mu obecn?, zodpov?d?li, na co jsem se ptal ... ono t?ch p??pad? tohoto r?zu je v?c (dokonce m?m pocit, ?e u? se tu n?co podobn?ho diskutovalo, ale nebyl jsem schopen se ni?eho dobrat, jestli m? n?kdo lep?? pam?? nebo v?t?? ?t?st? na vyhled?v?n?, sem s odkazem pros?m) Dne P? 11. b?ezna 2011 Ale? Janda napsal(a): zobrazit citaci
> Souhlas?m, mo?n? bych ten hovorov? tvar dal do alt_name (kdy? nen? jasn?, > ?e to je vylo?en? loc_name/reg_name).
te? mi nen? tak ?pln? jasn?, co se m?n? "hovorov? tvar", nicm?n? nemysl?m, ?e by pro mnou popsanou situaci o jednom nebo druh?m platilo "when alternative name exists (which doesn't fit in one of the tags name above)" (pokud dopln?me k above i below :-)) zobrazit citaci
> Dne 11.3.2011 14:54, Mike napsal/a: > > Tam m??e taky hr?t roli n??e?? - ?esky to sice spr?vn? je jinak, ale > > m?stn? n?zev vych?zej?c? z n?jak?ho d?vn?ho jazyka m??e b?t jinak.
viz odpov?? pro J&D zobrazit citaci
> > Asi > > bych se sp?? dr?el toho ofici?ln?ho n?zvu, opravoval bych opravdu jen > > n?jak? hrub? chyby. Ale je to jen m?j n?zor a v podstat? je mi to jedno > > ;)
hm, a "hrub?" a "hladk?" :) chyba se rozli?? jak? K.

11.3.2011 10:57:25 (#7)
gravatar

honny

<honnycze at gmail.com>
99 2484
M?j n?zor: name pro ofici?ln? n?zev na rozcestn?ku alt_name pro "spr?vn?", nebo jinak alt. ~ honny

11.3.2011 11:43:10 (#8)
gravatar

Pavel Zbytovský

<zbytovsky at gmail.com>
230 458
2011/3/11 honny <honnycze at gmail.com> zobrazit citaci
> M?j n?zor: > > name pro ofici?ln? n?zev na rozcestn?ku > > alt_name pro "spr?vn?", nebo jinak alt. > > > ~ honny > >
t?? souhlas?m -> name pro n?zev na rozcestn?ku, co je ofici?ln? ?i v?it? se jinak dost t??ko rozhoduje. Jinak ?t?n a ?tejn by se m?lo d?t o?et?it u? na ?rovni vyhled?n?. Co chud?ci n?mci a jejich ? / ss, ?i ue / ? (s p?ehl?skou). To jsou r?zn? mo?nosti pravopisu, stejn? jako v ?e?tin?. ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110311/0467f4af/attachment-0001.html>

12.3.2011 10:42:01 (#9)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
Dne P? 11. b?ezna 2011 Pavel Zbytovsk? napsal(a): zobrazit citaci
> 2011/3/11 honny <honnycze at gmail.com> > > > M?j n?zor: > > > > name pro ofici?ln? n?zev na rozcestn?ku > > > > alt_name pro "spr?vn?", nebo jinak alt. > > > > > > ~ honny > > t?? souhlas?m -> name pro n?zev na rozcestn?ku, co je ofici?ln? ?i v?it? se > jinak dost t??ko rozhoduje.
ale alt_ p??li? ne?e?? ten probl?m se zobrazen?m spr?vn?ho n?zvu - tedy, ono je to o tom vid?t na map? oboje, tak?e v p??pad? rozcestn?k? (to na to nikdo nenarazil u ni?eho jin?ho?) se prost? d? dohodnout se spr?vcem turistick? mapy, jak to chceme zobrazovat, ?e se alt_ bude vypisovat ale obecn?, kdy? se pod?v?me na p??klady na wiki, tak rad?j budu m?t na map? Andorra (Principality of Andorra) p??padn? pokud se dohodneme, ?e ofici?ln? n?zev m? m?t p?ednost, tak Principality of Andorra (Andorra) ne? Channel Tunnel (Chunnel) nav?c pova?uju za lep?? m?t v "name" spr?vn? n?zev, a ten ofici?ln? jako dopl?kov? (by? nejsem nijak z?sadn? proti tomu, aby m?l v zobrazen? p?ednost), ne? hl?dat, jestli se n?hodou p??slu?n? autorita nechytila za nos, neopravila si to, a "name" potom opravovat v OSM (samoz?ejm? v t? situaci by se muselo opravit, resp. zru?it, to official_name, ale vid?m rozd?l m?t ?patn? name, kter? se v OSM pova?uje za z?kladn?, anebo official_name, co? je sp??e dopl?kov? informace) ono toti? ty autority v tom maj? p?kn? bordel, zrovna u diskutovan?ho p??kladu se K?T neshodne ani s?m se sebou - cituji http://turista.707.cz/templstyn.html "Nev?m, kter? n?zev je spr?vn?. U t?to z??ceniny je turistick? ozna?en? Templ?t?n a na map? Edice klubu ?esk?ch turist? je ozna?en? Templ?tejn." tabulka viz foto u ?l?nku (http://turista.707.cz/images/p068_1_01.jpg), v??ez mapy p?ikl?d?m zobrazit citaci
> Jinak ?t?n a ?tejn by se m?lo d?t o?et?it u? na ?rovni vyhled?n?. Co > chud?ci n?mci a jejich ? / ss, ?i ue / ? (s p?ehl?skou). To jsou r?zn? > mo?nosti pravopisu, stejn? jako v ?e?tin?.
my?lenka hezk?, ale t??ko m??em cht?t po vyhled?va??ch, aby znaly v?echny n??e?n? a zkomolen? varianty pravopisu v?ech jazyk? ... ostatn?, ani m?, coby u?ivatele, by moc nepot??ilo, kdy? bych hledal nap??klad muzik?lov? text "Chce? bejt", kdyby mi vyhled?va? m?sto toho za?al nab?zet v?echny mo?n? str?nky s v?skytem "chce? b?t" (u? takhle je dost probl?m volit kl??ov? slova, aby ?lov?k dostal relevantn? v?sledky) K. ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: Templstejn.jpg Type: image/jpeg Size: 16025 bytes Desc: [??dn? popis nen? k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110312/cb0335ba/attachment.jpg>

12.3.2011 12:06:31 (#10)
gravatar

Jakub Rychlý

<jakub.rychly at weboveaplikace.info>
10
J? probl?m v ozna?en? z??ceniny a rozcestn?ku nevid?m. Kdy? mapuju z??ceninu a m?m za to, ?e se jmenuje Templ?tejn, tak d?m name Templ?tejn. Kdy? mapuju rozcestn?k co stoj? u n? a je na n?m naps?no Templ?t?n, tak mu d?m name Templ?t?n. Sv?dom? m?m ??st?, poka?d? jsem mapoval n?co jin?ho. Ch?pu, ?e to ne?e?? probl?m, kdy se u jednoho objektu pou??v? v?ce n?zvu a nev? se, kter? je spr?vn?j??. Te? mn? tak napadlo, bylo by velk? zv?rstvo odd?lit alternativn? n?zvy st?edn?kem? Rychl? ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110312/0cced6c9/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce