« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] tisk mapy

Vlákno 23.2. - 24.2.2011, počet zpráv: 8


23.2.2011 10:26:46 (#1)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
784
cht?l jsem se zeptat, jak m?m postupovat, kdy? bych si cht?l vytisknout z osm dat mapu katastr?ln?ho ?zem? v p?edposledn?m stupni zoomu v mapniku.

24.2.2011 01:38:22 (#2)
gravatar

Pavel Zbytovský

<zbytovsky at gmail.com>
235 495
J? bych postupoval asi tak, ?e bych upravil xml-styl pro mapnika, aby vykresloval jen katastr?ln? ?zem? a potom spusti skript generate-image.py s p??slu?nou oblast?. Je to p?kn? renderovan? do PDFka ?i do SVG (oboj? lze je?t? doupravit). Na linuxu je to v pohod?, bohu?el na windowsech to m??e b?t trnit? :) Pavel Zbytovsk? 2011/2/23 Zden?k Pra??k <ZPrazak at seznam.cz> zobrazit citaci
> > cht?l jsem se zeptat, jak m?m postupovat, kdy? bych si cht?l vytisknout z > osm dat mapu katastr?ln?ho ?zem? v p?edposledn?m stupni zoomu v mapniku. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110224/9dfeb99b/attachment.html>

24.2.2011 07:11:34 (#3)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
784
Bohu?el v?ak m?m na po??ta?i windows a nav?c jsem pouze po??ta?ov? laik, tak?e s ?pravami xml stylu a spou?t?n?m skript? m?m probl?m zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Pavel Zbytovsk? <mail at zby.cz> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] tisk mapy > Datum: 24.2.2011 01:39:04 > ---------------------------------------- > J? bych postupoval asi tak, ?e bych upravil xml-styl pro mapnika, aby > vykresloval jen katastr?ln? ?zem? a potom spusti skript generate-image.py s > p??slu?nou oblast?. Je to p?kn? renderovan? do PDFka ?i do SVG (oboj? lze > je?t? doupravit). > > Na linuxu je to v pohod?, bohu?el na windowsech to m??e b?t trnit? :) > > Pavel Zbytovsk? > > > 2011/2/23 Zden?k Pra??k <ZPrazak at seznam.cz> > > > > > cht?l jsem se zeptat, jak m?m postupovat, kdy? bych si cht?l vytisknout z > > osm dat mapu katastr?ln?ho ?zem? v p?edposledn?m stupni zoomu v mapniku. > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > >

24.2.2011 07:51:05 (#4)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Nejjednodu??? postup je zm??knout ctrl-p v prohl??e?i, a dan? zobrazen? mapa se vytiskne s dan?m nastaven?m tisku (v?echny nepot?ebn? prvky se schovaj?, alespo? na OSM a OTM). Tenhle postup m? n?kolik nedostatk?: 1) Vyti?t?n? mapa m? pom?rn? mal? DPI, hodn? pod mo?nostmi tisk?rny. Ve Firefoxu jde v n?hledu nastavit zv?t?en?, ale potom se v?t?inou nenat?hnou krajn? dla?dice. 2) Kdyby byla mapa vektorov?, tak by mohla mnohem l?pe vyu??t mo?nost? tisk?rny. 3) Skl?d?n? mapy z v?ce pap?ru znamen? spoustu manu?ln? pr?ce. Dal?? mo?nosti, kter? n?kter? z t?chto probl?m? odstra?uj? jsou: 1) Pou?it? tla??tka "export" na OSM a exportovat mapu do vektorov?ho PDF (nebo SVG, nebo postscriptu), ze kter?ho jde p??mo tisknout. Probl?m je, ?e se t??ko zaji??uje, aby exportovan? rozm?r odpov?dal dan?mu form?tu pap?ru. Skl?d?n? z v?ce pap?r? taky moc nepom??e. 2) Vyrenderovat si to s?m, jak navrhuje Pavel. 3) Tak? jsem vid?l n?jak? webov? n?stroj, kter? sestavoval mapu m?sta p?ipravenou k tisku, v?etn? rejst??ku ulic. U? si ale nepamatuju, kde to bylo. Nezn? n?hodou n?kdo n?jak? schopn? n?stroj, kter? by umo??oval st?hnout mapu v podob? dla?dicov? s?rie souboru PDF (SVG, PS) s dan?mi parametry (zoom, form?t a orientace pap?ru)? Tak? by se mi hodil. On Wed, 23 Feb 2011 22:26:46 +0100, Zden?k Pra??k <ZPrazak at seznam.cz> wrote: zobrazit citaci
> > cht?l jsem se zeptat, jak m?m postupovat, kdy? bych si cht?l vytisknout > z osm dat mapu katastr?ln?ho ?zem? v p?edposledn?m stupni zoomu v > mapniku. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

24.2.2011 08:35:27 (#5)
gravatar

Jakub Rychlý

<jakub.rychly at weboveaplikace.info>
10
zobrazit citaci
> 3) Tak? jsem vid?l n?jak? webov? n?stroj, kter? sestavoval mapu m?sta > p?ipravenou k tisku, v?etn? rejst??ku ulic. U? si ale nepamatuju, kde to > bylo.
To webov? ud?l?tko je tady http://maposmatic.org ale je to dobr? jen pro orientaci v ulic?ch ve m?st?. Zoom to m? na pevno. Co vykreslit a co ne si ?lov?k taky nevybere. Rychl? ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110224/719c9374/attachment.html>

24.2.2011 08:56:47 (#6)
gravatar

Lukas Kabrt

<lukas at kabrt.cz>
92
Na Windows se daji bez problemu pouzit programy Kosmos [1] nebo jeho nastupce Maperitive [2]. Taky to ale obnasi vytoreni/upraveni stylu pro renderovani mapy. [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Kosmos [2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Maperitive -- Lukas 2011/2/24 Zden?k Pra??k <ZPrazak at seznam.cz>: zobrazit citaci
> Bohu?el v?ak m?m na po??ta?i windows a nav?c jsem pouze po??ta?ov? laik, tak?e s ?pravami xml stylu a spou?t?n?m skript? m?m probl?m >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >> Od: Pavel Zbytovsk? <mail at zby.cz> >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] tisk mapy >> Datum: 24.2.2011 01:39:04 >> ---------------------------------------- >> J? bych postupoval asi tak, ?e bych upravil xml-styl pro mapnika, aby >> vykresloval jen katastr?ln? ?zem? a potom spusti skript generate-image.py s >> p??slu?nou oblast?. Je to p?kn? renderovan? do PDFka ?i do SVG (oboj? lze >> je?t? doupravit). >> >> Na linuxu je to v pohod?, bohu?el na windowsech to m??e b?t trnit? :) >> >> Pavel Zbytovsk? >> >> >> 2011/2/23 Zden?k Pra??k <ZPrazak at seznam.cz> >> >> > >> > cht?l jsem se zeptat, jak m?m postupovat, kdy? bych si cht?l vytisknout z >> > osm dat mapu katastr?ln?ho ?zem? v p?edposledn?m stupni zoomu v mapniku. >> > >> > _______________________________________________ >> > Talk-cz mailing list >> > Talk-cz at openstreetmap.org >> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > >> >> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

24.2.2011 09:05:07 (#7)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449

24.2.2011 03:41:16 (#8)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
784
j??t? kdyby to vykreslovalo ??sla popisn?, tak by to bylo pro mne ?pln? vyhovuj?c? zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Jakub Rychl? <jakub.rychly at weboveaplikace.info> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] tisk mapy > Datum: 24.2.2011 08:36:04 > ---------------------------------------- > > > > 3) Tak? jsem vid?l n?jak? webov? n?stroj, kter? sestavoval mapu m?sta > > p?ipravenou k tisku, v?etn? rejst??ku ulic. U? si ale nepamatuju, kde to > > bylo. > > > > > To webov? ud?l?tko je tady http://maposmatic.org > > ale je to dobr? jen pro orientaci v ulic?ch ve m?st?. Zoom to m? na pevno. Co > vykreslit a co ne si ?lov?k taky nevybere. > > > > > Rychl? > > > > >

« zpět na výpis měsíce