« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Buď Geo - Openspace

Vlákno 21.2. - 21.2.2011, počet zpráv: 1


21.2.2011 07:49:50 (#1)
gravatar

Petr Schönmann

<pschonmann at gmail.com>
211 1731
Mohlo by n?koho zaj?mat. http://www.budgeo.cz/openspace/ R?di bychom pozvali v?echny studenty a z?jemce o geoinformatiku a jej? aplikace v geografii na 1. Studentskou Open-Space GEOkonferenci, kter? se uskute?n? 17. b?ezna v Olomouci od 13:00 v aule P?F (t?. Svobody 26, 1. patro). *Pro koho je konference ur?ena?* Na??m c?lem je p?iv?tat p?edev??m studenty ?i ?erstv? absolventy. Konference nen? prim?rn? ur?ena pro akademick? odborn?ky, ale pro ?ir?? geoinformatickou komunitu. Jedn? se sp??e o neform?ln? setk?n? z?jemc? o geotechnologie. ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110221/81096d2f/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce