« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] dibavod A04 = ditch

Vlákno 20.2. - 6.3.2011, počet zpráv: 25


20.2.2011 12:58:42 (#1)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
713
Ahoj, pred ctvrt rokem byly s importem DIBAVOD do mapy vlozeny linie melioraci A04[1] jako waterway=ditch. Co jsem mel moznost se s timto artefaktem setkat, tak jsem nikdy nenasel v jinych zdrojich (survey, ortofoto, cuzk:km) zadnou fyzickou reprezentaci neceho dnes oznacovano jako waterway=ditch [2]. Nezridka ty linie vedou pres silnice, stavby, vodni toky a nerespektuji terenni clenitost. Nemyslite ze nastal cas pro jeho odstraneni z mapy? hanoj [1] http://www.dibavod.cz/index.php?id=27&id_dib=4 [2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features#Waterway

20.2.2011 08:06:58 (#2)
gravatar

Jan Masopust

<masopust.jan at gmail.com>
21
Ahoj, j? u? jsem to navrhoval hned po importu ( http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2010-October/005984.html ), ale jaksi to zapadlo, takze urcite souhlasim s odstranenim. masox Dne 20. ?nora 2011 0:58 hanoj <ehanoj at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > pred ctvrt rokem byly s importem DIBAVOD do mapy vlozeny linie > melioraci A04[1] jako waterway=ditch. > Co jsem mel moznost se s timto artefaktem setkat, tak jsem nikdy > nenasel v jinych zdrojich (survey, ortofoto, cuzk:km) zadnou fyzickou > reprezentaci neceho dnes oznacovano jako waterway=ditch [2]. Nezridka > ty linie vedou pres silnice, stavby, vodni toky a nerespektuji terenni > clenitost. > > > Nemyslite ze nastal cas pro jeho odstraneni z mapy? > > hanoj > > > > [1] http://www.dibavod.cz/index.php?id=27&id_dib=4 > [2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features#Waterway > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110220/52e137c8/attachment.html>

20.2.2011 09:58:19 (#3)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
meliorace je ur?it? zaj?mav? informace ... ale nen? to ditch (p??kop). V ?R jsou to v?t?inou na zem?d?lsk?ch p?d?ch "trubky v zemi", tak?e na povrchu se to moc neprojevuje jsem pro kdy? ne odstran?n?, tak p?ed?l?n? atributu. ditch (p??kop) je jasn? ter?nn? fenom?n (mohu-li to takhle ??ct), meliorace je n?co pod povrchem, povrchov? pom?ry sice ovliv?uj?c?, ale ne zcela zjevn?. samoz?ejm?, pod pojem "meliorace" se toho vejde hodn?, i zmi?ovan? p??kop a mus? se rozhodovat o ka?d?m prvku zvl???. j?chym Jan Masopust p??e v Ne 20. 02. 2011 v 08:06 +0100: zobrazit citaci
> Ahoj, > j? u? jsem to navrhoval hned po importu > (http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2010-October/005984.html ), ale jaksi to zapadlo, takze urcite souhlasim s odstranenim. > > masox > > > Dne 20. ?nora 2011 0:58 hanoj <ehanoj at gmail.com> napsal(a): > Ahoj, > pred ctvrt rokem byly s importem DIBAVOD do mapy vlozeny linie > melioraci A04[1] jako waterway=ditch. > Co jsem mel moznost se s timto artefaktem setkat, tak jsem > nikdy > nenasel v jinych zdrojich (survey, ortofoto, cuzk:km) zadnou > fyzickou > reprezentaci neceho dnes oznacovano jako waterway=ditch [2]. > Nezridka > ty linie vedou pres silnice, stavby, vodni toky a nerespektuji > terenni > clenitost. > > > Nemyslite ze nastal cas pro jeho odstraneni z mapy? > > hanoj > > > > [1] http://www.dibavod.cz/index.php?id=27&id_dib=4 > [2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features#Waterway > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Jachym Cepicky e-mail: jachym.cepicky gmail com URL: http://les-ejk.cz PGP Public key: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp

20.2.2011 09:58:33 (#4)
gravatar

Petr Morávek

<xificurk at gmail.com>
169
Ahoj, j? jsem na?el asi jeden, kter? k n??emu byl, zbytek jsem mazal. Mysl?m, ?e smazat v?echny cesty, kter? se od importu nezm?nily, by map? prosp?lo. Petr 20/02/2011, Jan Masopust <masopust.jan at gmail.com>: zobrazit citaci
> Ahoj, > j? u? jsem to navrhoval hned po importu ( > http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2010-October/005984.html ), > ale jaksi to zapadlo, takze urcite souhlasim s odstranenim. > > masox > > Dne 20. ?nora 2011 0:58 hanoj <ehanoj at gmail.com> napsal(a): > >> Ahoj, >> pred ctvrt rokem byly s importem DIBAVOD do mapy vlozeny linie >> melioraci A04[1] jako waterway=ditch. >> Co jsem mel moznost se s timto artefaktem setkat, tak jsem nikdy >> nenasel v jinych zdrojich (survey, ortofoto, cuzk:km) zadnou fyzickou >> reprezentaci neceho dnes oznacovano jako waterway=ditch [2]. Nezridka >> ty linie vedou pres silnice, stavby, vodni toky a nerespektuji terenni >> clenitost. >> >> >> Nemyslite ze nastal cas pro jeho odstraneni z mapy? >> >> hanoj >> >> >> >> [1] http://www.dibavod.cz/index.php?id=27&id_dib=4 >> [2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features#Waterway >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >
-- Odesl?no z mobiln?ho za??zen?

20.2.2011 10:37:41 (#5)
gravatar

honny

<honnycze at gmail.com>
99 2484
Ahoj, kdy? jsem n?kde n?co editoval a bylo to tam, tak jsem tomu p?idal tag tunnel. Na fotomap? bez n?jak?ch pam?tek... U? d?vno jsem p?em??lel (na Znojemsku, tam jsou toho kvanta), pro? se to importovalo. Resp. pro? to nen? jinak otagovan?. - honny

20.2.2011 10:48:45 (#6)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
Jen?e tyhle podpovrchov? trubky jsou i v m?st?, kde prokazateln? ??dn? trubky nevedou, kdo v?, co tam v?echno je. Taky jsem pro smaz?n?. On 02/20/2011 09:58 AM, Jachym Cepicky wrote: zobrazit citaci
> meliorace je ur?it? zaj?mav? informace ... ale nen? to ditch (p??kop). V > ?R jsou to v?t?inou na zem?d?lsk?ch p?d?ch "trubky v zemi", tak?e na > povrchu se to moc neprojevuje > > jsem pro kdy? ne odstran?n?, tak p?ed?l?n? atributu. ditch (p??kop) je > jasn? ter?nn? fenom?n (mohu-li to takhle ??ct), meliorace je n?co pod > povrchem, povrchov? pom?ry sice ovliv?uj?c?, ale ne zcela zjevn?. > > samoz?ejm?, pod pojem "meliorace" se toho vejde hodn?, i zmi?ovan? > p??kop a mus? se rozhodovat o ka?d?m prvku zvl???. > > j?chym > > Jan Masopust p??e v Ne 20. 02. 2011 v 08:06 +0100: >> Ahoj, >> j? u? jsem to navrhoval hned po importu >> (http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2010-October/005984.html ), ale jaksi to zapadlo, takze urcite souhlasim s odstranenim. >> >> masox >> >> >> Dne 20. ?nora 2011 0:58 hanoj <ehanoj at gmail.com> napsal(a): >> Ahoj, >> pred ctvrt rokem byly s importem DIBAVOD do mapy vlozeny linie >> melioraci A04[1] jako waterway=ditch. >> Co jsem mel moznost se s timto artefaktem setkat, tak jsem >> nikdy >> nenasel v jinych zdrojich (survey, ortofoto, cuzk:km) zadnou >> fyzickou >> reprezentaci neceho dnes oznacovano jako waterway=ditch [2]. >> Nezridka >> ty linie vedou pres silnice, stavby, vodni toky a nerespektuji >> terenni >> clenitost. >> >> >> Nemyslite ze nastal cas pro jeho odstraneni z mapy? >> >> hanoj >> >> >> >> [1] http://www.dibavod.cz/index.php?id=27&id_dib=4 >> [2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features#Waterway >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

20.2.2011 10:53:46 (#7)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Jachym Cepicky napsal(a): zobrazit citaci
> meliorace je ur?it? zaj?mav? informace ... ale nen? to ditch (p??kop). V > ?R jsou to v?t?inou na zem?d?lsk?ch p?d?ch "trubky v zemi", tak?e na > povrchu se to moc neprojevuje
Probl?m je, ?e na data tohoto importu se ned? absolutn? spolehnout - a to ani v tom "jestli" tam n?co vede, ani "kde" to vede, proto?e p?i editac?ch jsem zjistil, ?e: - Mnoho t?ch cest tvarem p?ipom?n? potok/strouhu, co zhruba v t? oblasti vede, jen je to s pr?m?rnou p?esnost? 20-70m, co? je hodn? ?patn?. - Na n?kter?ch m?stech te?ou p??kopy do kopce, nebo nesmysln? k???? sem a tam jin? vodn? toky. - Editoval jsem ty "p??kopy" i v n?kter?ch mn? dob?e zn?m?ch m?stech, kde si jsem jist?, ?e skute?n? ??dn? vodn? tok na povrchu, ani pod n?m nevede - pokud tam n?co byly v minulosti, tak u? ??dov? des?tky let nefunguje. Celkov? tedy sice souhlas?m, ?e informace o meliora?n?ch trubk?ch by mohla b?t pro n?koho zaj?mav?, ale data z tohodle importu maj? tak mizernou kvalitu, ?e asi nad?laj? v?c ?kody, ne? u?itku. Petr -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 353 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110220/42f2dea2/attachment.vcf> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 261 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110220/42f2dea2/attachment.pgp>

20.2.2011 05:02:28 (#8)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2011/2/20 hanoj <ehanoj at gmail.com>: zobrazit citaci
> Ahoj, > pred ctvrt rokem byly s importem DIBAVOD do mapy vlozeny linie > melioraci A04[1] jako waterway=ditch. > Co jsem mel moznost se s timto artefaktem setkat, tak jsem nikdy > nenasel v jinych zdrojich (survey, ortofoto, cuzk:km) zadnou fyzickou > reprezentaci neceho dnes oznacovano jako waterway=ditch [2]. Nezridka > ty linie vedou pres silnice, stavby, vodni toky a nerespektuji terenni > clenitost. > > > Nemyslite ze nastal cas pro jeho odstraneni z mapy? > > hanoj >
Vsechny ditch co najdu mazu. -- Michal Gr?zl http://openstreetmap.cz

20.2.2011 06:01:56 (#9)
gravatar

Lukas Kabrt

<lukas at kabrt.cz>
92
2011/2/20 Michal Gr?zl <michal.grezl at openstreetmap.cz>: zobrazit citaci
> > Vsechny ditch co najdu mazu.
Zase tak radikalni bych nebyl. Ale smazal bych ty waterway=ditch z importu, kter? nikdo od importu neupravil (Kdyz je nekdo upravil a nesmazal, tak predpokladam, ze tam neco takoveho skutecne bude). -- Lukas Kabrt

20.2.2011 08:08:45 (#10)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2011/2/20 Lukas Kabrt <lukas at kabrt.cz>: zobrazit citaci
> 2011/2/20 Michal Gr?zl <michal.grezl at openstreetmap.cz>: >> >> Vsechny ditch co najdu mazu. > > Zase tak radikalni bych nebyl. Ale smazal bych ty waterway=ditch z > importu, kter? nikdo od importu neupravil (Kdyz je nekdo upravil a > nesmazal, tak predpokladam, ze tam neco takoveho skutecne bude). > > -- > Lukas Kabrt
zadnej co sem smazal nikdy nikde na povrchu nebyl videt a melioracni trubky, dnes uz navic patrne nefunkcni (na polich stoji voda nekdy i mesic, ziju defakto v luzni bazine) opravdu nemusi byt v mape. -- Michal Gr?zl http://openstreetmap.cz

20.2.2011 10:40:40 (#11)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1036 1226
On Sun 2011-02-20 09:58:33, Petr Mor?vek wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, j? jsem na?el asi jeden, kter? k n??emu byl, zbytek jsem mazal. > Mysl?m, ?e smazat v?echny cesty, kter? se od importu nezm?nily, by > map? prosp?lo.
Nejsem proti... A sorry, ta data proste vypadala lakave :-). Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

21.2.2011 10:43:39 (#12)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
713
Dne 20. ?nora 2011 9:58 Jachym Cepicky <jachym.cepicky at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> meliorace je ur?it? zaj?mav? informace ... ale nen? to ditch (p??kop). V > ?R jsou to v?t?inou na zem?d?lsk?ch p?d?ch "trubky v zemi", tak?e na > povrchu se to moc neprojevuje
*** Ono ty trubky musi nekam ustit (odvodnovani) nebo z neceho ustit (zavlazovani), coz jsou nejake betonove objekty (propustky, studny, retencni nadrze, napousteci objekty). Z mist, kde mam terenni zkusenost a tusim o zpusobu obhospodarovani, vim, ze nic takoveho neexistuje. A kde neco takoveho melioracniho nahodou maji, prostorovy vztah k vrstve A05 Dibavodu to nema. Dne 20. ?nora 2011 20:08 Michal Gr?zl <michal.grezl at openstreetmap.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> 2011/2/20 Lukas Kabrt <lukas at kabrt.cz>: >> 2011/2/20 Michal Gr?zl <michal.grezl at openstreetmap.cz>: >>> >>> Vsechny ditch co najdu mazu. >> >> Zase tak radikalni bych nebyl. Ale smazal bych ty waterway=ditch z >> importu, kter? nikdo od importu neupravil (Kdyz je nekdo upravil a >> nesmazal, tak predpokladam, ze tam neco takoveho skutecne bude).
*** to nevim jak to provest. Pokud se budu ptat po verzi prvku (1) nebo majiteli (Pavel), tak jen rozdeleni prvku za ucelem smazani nejake casti v jiz zmapovane prinese novou verzi a noveho majitele. Tedy odliseni editaci formalnich a obsahovych je problem. PS: byl byste nekdo ochotny ten vymaz provest? Teoreticky bych to udelal tak, ze stahnu vyrez CR planet.osm, vyfiltruji dibavod+ditch a pres JOSM smazu? Jinak? diky hanoj

1.3.2011 07:39:10 (#13)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
713
Ahoj, prubezna zprava o stavu melioraci respektive "source=dibavod A04", "dibavod=ditch": Data jsem z planet extrahoval, zbezne jsem je prosel 26. unora 2011 [1]: 1) dataset obsahuje ~10.000 way z toho jen s < 1% existujicich bylo meneno 2) import datasetu je nekompletni (obsahuje jen data mezi zem.?. 14,1 a 17,3 stupne) 3) mala cast dat (pres vseobecny skepticismus) odpovida nejakemu povrchovemu elementu, maly potok, ci remizky, povrchove meliorace, pripadne i nekde vc propustku skrz komunikace Z duvodu 3) si myslim, ze by bylo skoda data smahem smazat. Protoze nelze pro velke mnozstvi dat rychle projit cele uzemi CR, navrhuji proto namisto vymazu data jen pretagovat tak: a) aby se import nevykresloval na mape (stale plati ze vetsina je nesmysl) b) byl doplnen instrukci pro uzivatele, kteri nemaji o importu informace, co s temito prvky maji delat. NAVRH pretagovani: fixme:waterway=ditch fixme="existuje-li jako odvodnovaci kanal oprav linii dle ortofoto nebo sma?" ha hanoj [1] http://osm.templ.net/ditchO.zip

1.3.2011 07:55:28 (#14)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
P?etagovat je dobr? n?pad, na?el jsem tak? p?r, kter? byly relevantn?, tak?e by byla ?koda o n? p?ij?t pouh?m smaz?n?m, postupn? je ru?n? ?istit. On 03/01/2011 07:39 PM, hanoj wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > prubezna zprava o stavu melioraci respektive "source=dibavod A04", > "dibavod=ditch": > > Data jsem z planet extrahoval, zbezne jsem je prosel 26. unora 2011 [1]: > > 1) dataset obsahuje ~10.000 way z toho jen s < 1% existujicich bylo meneno > 2) import datasetu je nekompletni (obsahuje jen data mezi zem.?. 14,1 > a 17,3 stupne) > 3) mala cast dat (pres vseobecny skepticismus) odpovida nejakemu > povrchovemu elementu, maly potok, ci remizky, povrchove meliorace, > pripadne i nekde vc propustku skrz komunikace > > Z duvodu 3) si myslim, ze by bylo skoda data smahem smazat. Protoze > nelze pro velke mnozstvi dat rychle projit cele uzemi CR, navrhuji > proto namisto vymazu data jen pretagovat tak: > a) aby se import nevykresloval na mape (stale plati ze vetsina je nesmysl) > b) byl doplnen instrukci pro uzivatele, kteri nemaji o importu > informace, co s temito prvky maji delat. > > NAVRH pretagovani: > > fixme:waterway=ditch > fixme="existuje-li jako odvodnovaci kanal oprav linii dle ortofoto nebo sma?" > > > ha > hanoj > > [1] http://osm.templ.net/ditchO.zip > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

1.3.2011 08:02:54 (#15)
gravatar

Jan Masopust

<masopust.jan at gmail.com>
21
Ahoj, m?m pro v?s jednu ?patnou zpr?vu. P?etagov?n? jsem navrhoval u? hned po importu, ale bez odezvy. Pot?, co jsme se v?ce m?n? domluvili na maz?n?, jsem u? ??st ?R promazal. Tak?e nev?m ... masox 2011/3/1 Mike <mike at mikecrash.com> zobrazit citaci
> P?etagovat je dobr? n?pad, na?el jsem tak? p?r, kter? byly relevantn?, > tak?e by byla ?koda o n? p?ij?t pouh?m smaz?n?m, postupn? je ru?n? ?istit. > > On 03/01/2011 07:39 PM, hanoj wrote: > > Ahoj, > > prubezna zprava o stavu melioraci respektive "source=dibavod A04", > > "dibavod=ditch": > > > > Data jsem z planet extrahoval, zbezne jsem je prosel 26. unora 2011 [1]: > > > > 1) dataset obsahuje ~10.000 way z toho jen s < 1% existujicich bylo > meneno > > 2) import datasetu je nekompletni (obsahuje jen data mezi zem.?. 14,1 > > a 17,3 stupne) > > 3) mala cast dat (pres vseobecny skepticismus) odpovida nejakemu > > povrchovemu elementu, maly potok, ci remizky, povrchove meliorace, > > pripadne i nekde vc propustku skrz komunikace > > > > Z duvodu 3) si myslim, ze by bylo skoda data smahem smazat. Protoze > > nelze pro velke mnozstvi dat rychle projit cele uzemi CR, navrhuji > > proto namisto vymazu data jen pretagovat tak: > > a) aby se import nevykresloval na mape (stale plati ze vetsina je > nesmysl) > > b) byl doplnen instrukci pro uzivatele, kteri nemaji o importu > > informace, co s temito prvky maji delat. > > > > NAVRH pretagovani: > > > > fixme:waterway=ditch > > fixme="existuje-li jako odvodnovaci kanal oprav linii dle ortofoto nebo > sma?" > > > > > > ha > > hanoj > > > > [1] http://osm.templ.net/ditchO.zip > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110301/536206fc/attachment.html>

1.3.2011 09:44:41 (#16)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
Ano to jsem tak? zaregistroval. To smaz?n? bych nevid?l jako probl?m, nev?m zda jste to mazal n?jak c?len?, kde to zn?te, nebo v?e, ale stejn? 99% dat je z toho zbyte?n?ch. Nechal bych to na maz?n? t?m, kdo v?, ?e tam opravdu nic nen?. J? to vesm?s ma?u, ale jen v okol? kdy? opravdu v?m, ?e tam fakt nic viditeln?ho nen?, p?r jsem jich nechal, kde je opravdu n?jak? stoka (i kdy? to bylo o kus vedle). A d?lat mapu trubek v zemi je asi zbyte?n?, kdy? v?rohodnost dat je mal? a tak je nikdo asi nepou?ije. Jde sp?? o to, ?e v map? jsou nesmyslnn? ??ry, kter? tam v re?lu nejsou a jsou zna?n? matouc?, tak je zneviditelnit. On 03/01/2011 08:02 PM, Jan Masopust wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > m?m pro v?s jednu ?patnou zpr?vu. > P?etagov?n? jsem navrhoval u? hned po importu, ale bez odezvy. Pot?, co > jsme se v?ce m?n? domluvili na maz?n?, jsem u? ??st ?R promazal. Tak?e > nev?m ... > > masox > > 2011/3/1 Mike <mike at mikecrash.com <mailto:mike at mikecrash.com>> > > P?etagovat je dobr? n?pad, na?el jsem tak? p?r, kter? byly relevantn?, > tak?e by byla ?koda o n? p?ij?t pouh?m smaz?n?m, postupn? je ru?n? > ?istit. > > On 03/01/2011 07:39 PM, hanoj wrote: > > Ahoj, > > prubezna zprava o stavu melioraci respektive "source=dibavod A04", > > "dibavod=ditch": > > > > Data jsem z planet extrahoval, zbezne jsem je prosel 26. unora > 2011 [1]: > > > > 1) dataset obsahuje ~10.000 way z toho jen s < 1% existujicich > bylo meneno > > 2) import datasetu je nekompletni (obsahuje jen data mezi zem.?. 14,1 > > a 17,3 stupne) > > 3) mala cast dat (pres vseobecny skepticismus) odpovida nejakemu > > povrchovemu elementu, maly potok, ci remizky, povrchove meliorace, > > pripadne i nekde vc propustku skrz komunikace > > > > Z duvodu 3) si myslim, ze by bylo skoda data smahem smazat. Protoze > > nelze pro velke mnozstvi dat rychle projit cele uzemi CR, navrhuji > > proto namisto vymazu data jen pretagovat tak: > > a) aby se import nevykresloval na mape (stale plati ze vetsina je > nesmysl) > > b) byl doplnen instrukci pro uzivatele, kteri nemaji o importu > > informace, co s temito prvky maji delat. > > > > NAVRH pretagovani: > > > > fixme:waterway=ditch > > fixme="existuje-li jako odvodnovaci kanal oprav linii dle ortofoto > nebo sma?" > > > > > > ha > > hanoj > > > > [1] http://osm.templ.net/ditchO.zip > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org <mailto:Talk-cz at openstreetmap.org> > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org <mailto:Talk-cz at openstreetmap.org> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

2.3.2011 09:13:19 (#17)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
713
zobrazit citaci
> m?m pro v?s jednu ?patnou zpr?vu. > P?etagov?n? jsem navrhoval u? hned po importu, ale bez odezvy. Pot?, co jsme > se v?ce m?n? domluvili na maz?n?, jsem u? ??st ?R promazal. Tak?e nev?m ...
*** ale to je v poradku, cilem je oddelit zrno od plev Pretagovani ma mazani usnadnit a priblizit mapu realite hanoj

2.3.2011 01:08:51 (#18)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
On Tue, 1 Mar 2011 20:02:54 +0100, Jan Masopust wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > m?m pro v?s jednu ?patnou zpr?vu. > P?etagov?n? jsem navrhoval u? hned po importu, ale bez odezvy. Pot?, > co jsme > se v?ce m?n? domluvili na maz?n?, jsem u? ??st ?R promazal. Tak?e > nev?m ...
Ono je to mo?n? skoro lep?? - znovu nakreslit t?ch 1% n??eho (a tentokr?t p?esn?), kde ty data aspo? trochu odpov?dala realit? d? asi v sou?tu m?n? pr?ce, ne? proch?zet t?ch 99 procent, kde ty ??ry jsou bu? nesmysl, nebo p?ibli?n? duplikate okoln?ch potok?. BTW v map? je po??d celkem dost duplicitn?ch vodn?ch tok? (v?dycky jeden z dibavodu a jeden p?vodn?), i kdy? celkem ub?vaj?. Napadlo mne, jestli n?kdo nev?te o n?jak?m n?stroji, co by je dok?zal naj?t (dalo by se mo?n? vyu??t toho, ?e se cesty ?asto navz?jem mnohokr?t k???? - vyfiltrovat jen vodn? toky je jednoduch?, ale pak naj?t ty k???en? je u? t????.) Teoreticky by bylo jednoduch? to naprogramovat (cesty by se rozsekaly na segmenty, nacpalo se to do n?jak? struktury typu R-strom a pak by se to proch?zelo a hledalo se k???en?), ale lep?? by bylo, pokud by ?el pou??t n?jak u? hotov? k?d. Existuje n?jak? takov? n?stroj, p??padn? n?stroj, kde by bylo pot?eba jen minimum ?prav aby se dal k tomuhle pou??t? Martin

2.3.2011 01:25:38 (#19)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
Mo?n? ano, ale na druhou stranu to ?lov?ka p?inut? se nad t?m zamyslet, kde?to jinak by si ani nevzpomn?l, ?e tam n?jak? stoka byla Filtrace tok? u? se tak? ?e?ila, nen? ale p?esn? jasn?, kter? tok je p?esn?j??, tak?e jsem pro to postupn? proch?zet ru?n?. U? jsem tak? za?il, ?e nebylo spr?vn? ani jedno :) On 2.3.2011 13:08, MP wrote: zobrazit citaci
> On Tue, 1 Mar 2011 20:02:54 +0100, Jan Masopust wrote: >> Ahoj, >> m?m pro v?s jednu ?patnou zpr?vu. >> P?etagov?n? jsem navrhoval u? hned po importu, ale bez odezvy. Pot?, >> co jsme >> se v?ce m?n? domluvili na maz?n?, jsem u? ??st ?R promazal. Tak?e >> nev?m ... > > Ono je to mo?n? skoro lep?? - znovu nakreslit t?ch 1% n??eho (a > tentokr?t p?esn?), kde ty data aspo? trochu odpov?dala realit? d? asi v > sou?tu m?n? pr?ce, ne? proch?zet t?ch 99 procent, kde ty ??ry jsou bu? > nesmysl, nebo p?ibli?n? duplikate okoln?ch potok?. > > BTW v map? je po??d celkem dost duplicitn?ch vodn?ch tok? (v?dycky jeden > z dibavodu a jeden p?vodn?), i kdy? celkem ub?vaj?. Napadlo mne, jestli > n?kdo nev?te o n?jak?m n?stroji, co by je dok?zal naj?t (dalo by se > mo?n? vyu??t toho, ?e se cesty ?asto navz?jem mnohokr?t k???? - > vyfiltrovat jen vodn? toky je jednoduch?, ale pak naj?t ty k???en? je u? > t????.) Teoreticky by bylo jednoduch? to naprogramovat (cesty by se > rozsekaly na segmenty, nacpalo se to do n?jak? struktury typu R-strom a > pak by se to proch?zelo a hledalo se k???en?), ale lep?? by bylo, pokud > by ?el pou??t n?jak u? hotov? k?d. Existuje n?jak? takov? n?stroj, > p??padn? n?stroj, kde by bylo pot?eba jen minimum ?prav aby se dal k > tomuhle pou??t? > > Martin > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

2.3.2011 01:48:11 (#20)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
713
zobrazit citaci
> Ono je to mo?n? skoro lep?? - znovu nakreslit t?ch 1% n??eho (a tentokr?t > p?esn?), kde ty data aspo? trochu odpov?dala realit? d? asi v sou?tu m?n? > pr?ce, ne? proch?zet t?ch 99 procent, kde ty ??ry jsou bu? nesmysl, nebo > p?ibli?n? duplikate okoln?ch potok?.
*** kdyby to bylo jen 1% tak bych se s tim tak netrapil. Skutecny pomer nelze zjistit jinak nez vizualni kontrolou. hanoj

2.3.2011 04:30:31 (#21)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
MP napsal(a): zobrazit citaci
> BTW v map? je po??d celkem dost duplicitn?ch vodn?ch tok? (v?dycky jeden > z dibavodu a jeden p?vodn?), i kdy? celkem ub?vaj?. Napadlo mne, jestli > n?kdo nev?te o n?jak?m n?stroji, co by je dok?zal naj?t (dalo by se > mo?n? vyu??t toho, ?e se cesty ?asto navz?jem mnohokr?t k???? - > vyfiltrovat jen vodn? toky je jednoduch?, ale pak naj?t ty k???en? je u? > t????.)
http://keepright.ipax.at/report_map.php A vyfiltrovat si chybu "intersections without junctions > waterway-waterway". Petr -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 353 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110302/ed7e2fde/attachment.vcf> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 261 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110302/ed7e2fde/attachment.pgp>

2.3.2011 05:13:00 (#22)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
hanoj napsal(a): zobrazit citaci
>> Ono je to mo?n? skoro lep?? - znovu nakreslit t?ch 1% n??eho (a tentokr?t >> p?esn?), kde ty data aspo? trochu odpov?dala realit? d? asi v sou?tu m?n? >> pr?ce, ne? proch?zet t?ch 99 procent, kde ty ??ry jsou bu? nesmysl, nebo >> p?ibli?n? duplikate okoln?ch potok?. > *** kdyby to bylo jen 1% tak bych se s tim tak netrapil. Skutecny > pomer nelze zjistit jinak nez vizualni kontrolou.
J? bych se taky p?ikl?n?l sp??e k v?mazu, proto?e jsem pro?el ??dov? stovky cest z importu dibavod A04 = ditch v?t?inou v Pardubick?m kraji, ??st v okol? Prahy a z toho jsem nechal v datab?zi jednu jedinou cestu (a to nav?c u? ani nebyla origin?ln? verze z importu). Je pravda, ?e n?kter? z vymazan?ch cest skute?n? existovaly, ale: - stejn? toky byly importov?ny v setu potok? a ?ek (s ??dov? lep?? p?esnost?) - p?esnost dat byla cca 20-70m Pokud je situace i v ostatn?ch ??stech republiky podobn?, tak to znamen?, ?e i kdy? ?lov?k n?hodou naraz? na n?jakou cestu, kter? nen? ?pln? nesmysl, tak ji pravd?podobn? bude muset tak jako tak p?ekreslit podle jin?ho zdroje. Do te? jsem j? (a p?edpokl?d?m, ?e i dal??) jsem byl motivov?n k prov?d?n? oprav kv?li map? pln? nesmysln?ch ?ar a i p?esto je cca p?l roku po importu dat?b?ze pln? nesmysln?ch cest. ?ekl bych, ?e p?ejmenov?n?m cest doc?l?me ledatak toho, ?e se nebudou renderovat na map?ch, ale nesmysln? data budou v datab?zi hn?t d?l. Petr -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 261 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110302/46464009/attachment.pgp>

2.3.2011 06:17:53 (#23)
gravatar

honny

<honnycze at gmail.com>
99 2484
zobrazit citaci
> Filtrace tok? u? se tak? ?e?ila, nen? ale p?esn? jasn?, kter? tok je > p?esn?j??, tak?e jsem pro to postupn? proch?zet ru?n?. U? jsem tak? > za?il, ?e nebylo spr?vn? ani jedno :)
Taky to proch?z?m ru?n?. Aspo? kolem ?ek oprav?m chyby... A taky dod?l?m b?ehy. ~?honny

4.3.2011 07:58:50 (#24)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1036 1226
On Tue 2011-03-01 19:39:10, hanoj wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > prubezna zprava o stavu melioraci respektive "source=dibavod A04", > "dibavod=ditch": > > Data jsem z planet extrahoval, zbezne jsem je prosel 26. unora 2011 [1]: > > 1) dataset obsahuje ~10.000 way z toho jen s < 1% existujicich bylo meneno > 2) import datasetu je nekompletni (obsahuje jen data mezi zem.?. 14,1 > a 17,3 stupne) > 3) mala cast dat (pres vseobecny skepticismus) odpovida nejakemu > povrchovemu elementu, maly potok, ci remizky, povrchove meliorace, > pripadne i nekde vc propustku skrz komunikace > > Z duvodu 3) si myslim, ze by bylo skoda data smahem smazat. Protoze > nelze pro velke mnozstvi dat rychle projit cele uzemi CR, navrhuji > proto namisto vymazu data jen pretagovat tak: > a) aby se import nevykresloval na mape (stale plati ze vetsina je nesmysl) > b) byl doplnen instrukci pro uzivatele, kteri nemaji o importu > informace, co s temito prvky maji delat. > > NAVRH pretagovani: > > fixme:waterway=ditch > fixme="existuje-li jako odvodnovaci kanal oprav linii dle ortofoto nebo sma?"
...zni rozumne... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

6.3.2011 03:47:25 (#25)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
713
hoj, Takze po posledni sonde na 30 ruznych mistech po republice jsem nasel jedno misto, kde way mohla kdysi neco znamenat a po zasadnich upravach jako zkraceni pretrasovani symbolizovat nejaky remizek. Proto jsem nakonec A04 odstranil. Vytvoril jsem relaci, ktera obsahuje way nekym modifikovane po uploadu. Prosim projdete, zkontrolujte, vyjmete z relace, smazte: http://www.openstreetmap.org/browse/relation/1460492 Pouzite changesety: http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/7471591 http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/7470193 http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/7469554 http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/7469485 wiki doplnena hanoj Dne 4. b?ezna 2011 7:58 Pavel Machek <pavel at ucw.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> On Tue 2011-03-01 19:39:10, hanoj wrote: >> Ahoj, >> prubezna zprava o stavu melioraci respektive "source=dibavod A04", >> "dibavod=ditch": >> >> Data jsem z planet extrahoval, zbezne jsem je prosel 26. unora 2011 [1]: >> >> 1) dataset obsahuje ~10.000 way z toho jen s < 1% existujicich bylo meneno >> 2) import datasetu je nekompletni (obsahuje jen data mezi zem.?. 14,1 >> a 17,3 stupne) >> 3) mala cast dat (pres vseobecny skepticismus) odpovida nejakemu >> povrchovemu elementu, maly potok, ci remizky, povrchove meliorace, >> pripadne i nekde vc propustku skrz komunikace >> >> Z duvodu 3) si myslim, ze by bylo skoda data smahem smazat. Protoze >> nelze pro velke mnozstvi dat rychle projit cele uzemi CR, navrhuji >> proto namisto vymazu data jen pretagovat tak: >> a) aby se import nevykresloval na mape (stale plati ze vetsina je nesmysl) >> b) byl doplnen instrukci pro uzivatele, kteri nemaji o importu >> informace, co s temito prvky maji delat. >> >> NAVRH pretagovani: >> >> fixme:waterway=ditch >> fixme="existuje-li jako odvodnovaci kanal oprav linii dle ortofoto nebo sma?"

« zpět na výpis měsíce