« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] zajimave cteni

Vlákno 23.12. - 23.12.2007, počet zpráv: 2


23.12.2007 12:37:26 (#1)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1066 1226
Ahoj! Na http://tvorbamap.shocart.cz/ je _velmi_ zajimave cteni ... doporucuju proklikat "Uvody", jsou tam hezky komixy. Co je zajimave (a dava smysl; dle http://tvorbamap.shocart.cz/legislativa/autorsky.htm) ZÁKON - č.121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ze dne 7. dubna 2000 Tento zákon nám říká, kam vlastně máme správně zařadit mapy pro orientační běh. Ze zákona vyplývá, že mapa jako taková je dílem vědeckým a vztahují se na ni níže citované paragrafy. Je dobré vědět, že to co je autorsky chráněno ze zákona, je vlastně jen finální grafické zpracování, nikoliv polohopisný obsah mapy, který je jen objektivním vyjádřením reality. Ale ta objektivní realita je to, co je na mapě pro orientační běh nejcennější. Sám termín kartograf je v orientačním běhu chápán jako ten, kdo mapuje v terénu. V běžné praxi je tomu trochu jinak. Kartograf je ten co mapy kreslí v kanceláři nebo lépe v redakci či atelieru. V případě, že si každý na mapě nakreslí svou zmapovanou část, stává se ze zákona spoluautorem. Což má samozřejmě hlavně význam v tom, že každý z nich má nárok na svůj díl odměny. Nic víc, nic míň. Zákon dále pracuje s termínem zpracování díla. V našem případě jde o zpracování (využití) mapových podkladů. Zákon to formuluje tak, že dílo lze zpracovat jen se svolením autora. Pokud vytvářím mapu takřka bez podkladů, není potřeba řešit ze zákona nic. Pokud si k tomuto účelu zakoupíte fotogrammetrii nebo orthomapy, splnili jste požadavek zákona. Pokud použijete základní mapu 1:10 000, postupujete dle následující kapitoly ze Zákona o zeměměřictví. Jediný akademický problém vzniká při vytváření mapy z podkladu předchozí mapy pro orientační běh. Bylo by dobré, kdyby nové vydání mapy zpracovával předchozí správce mapy, respektive stejní kartografové. Což asi nepůjde vždy dodržet. Proto v těchto případech by bylo dobré vše řešit lidskou domluvou eventuelně i finančním vyrovnáním. Pirátství zde není jistě na místě, s ohledem na to, jak malá a uzavřená je skupina orientačních běžců. ...dokonce se zda, ze je mozne za rozumnych podminek pouzivat statni mapove podklady: § 10 Užití státních mapových děl 1. Státní mapová díla poskytují jejich správci k užití 1. v grafické formě jako kopie tiskových podkladů nebo prodejní výtisky, popřípadě prodejní kopie (dále "mapové podklady"), 2. v rastrové nebo vektorové formě, jedná-li se o státní mapové dílo podle § 8 .... 2. 2) Svolení k užití státního mapového díla uděluje jeho správce písemnou smlouvou uzavřenou s osobou, která státní mapové dílo užije v souladu se zvláštním zákonem. 3. 3) Každá rozmnoženina kartografického díla, vytvořeného s užitím státního mapového díla, musí obsahovat upozornění na autorská práva ke státnímu mapovému dílu podle zvláštního zákona ve formě ochranné doložky. 4. 4) Doložka podle odstavce 3 se neuvádí na kartografických dílech vytvořených tvůrčím způsobem zpracováním nového kartografického dila s užitím státního mapového díla. Tento poslední odstavec je pro tvorbu map pro orientační běh nejdůležitější. Je nesporné, že mapa pro orientační běh je skutečně natolik tvůrčím zpracováním, že není nutno uvádět původ podkladu. Vnitrosvazové předpisy však nařizují v tiráži u každé mapy uvést mapové podklady. Ze státních mapových děl pro nás přichází v úvahu více méně pouze základní mapa 1:10 000. A to pouze v podobě prodejních výtisků nebo prodejní kopie. Pořizování rastrových nebo vektorových dat pro tento účel nemá praktický smysl. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

23.12.2007 04:43:53 (#2)
gravatar

hanoj

<enemy at mail.muni.cz>
115
zobrazit citaci
> Tento zákon nám říká, kam vlastně máme správně zařadit mapy pro > orientační běh. Ze zákona vyplývá, že mapa jako taková je dílem > vědeckým a vztahují se na ni níže citované paragrafy. Je dobré vědět, > že to co je autorsky chráněno ze zákona, je vlastně jen finální > grafické zpracování, nikoliv polohopisný obsah mapy, který je jen > objektivním vyjádřením reality. Ale ta objektivní realita je to, co je > na mapě pro orientační běh nejcennější.
*** Pokud bych to shrnul a doplnil, co jsem procetl ja. Tak mapa je kartografem v obraz sestavene informace. Informace jako takova chranena neni. Predpokadame asi takovy cyklus: geodet => data ---> kartograf => mapa Jenze analogove mapy vyskytuji jen u koncovych uzivatelu. Ponejvice se operuje s (geo)databazemi v ruznych datovych formach (OSM,dbf,mdb,shp). Ty lze zdarma vyuzivat ze zakona: "že tento uživatel databázi užívá běžně a přiměřeně, nikoli systematicky či opakovaně, a bez újmy oprávněných zájmů pořizovatele databáze", jak pravi zakon s omezením na "15 let od pořízení databáze. Je-li však v této době databáze zpřístupněna, zaniká zvláštní právo pořizovatele databáze za 15 let od prvního takového zpřístupnění." A zpet k analogove mape. Pokud se podivam, kde lezi hospoda U Ryby, nejedna se o nic protizakonneho. Pokud vsak bod po bodu vysaju (vektorizuju) informace z mapy, korektni se mi nezda, sic jde jen o pocit (Kazdy kartograf musi uvadet na sve mape zdroj geodatabaze, ze ktere cerpal). ha hanoj citace: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/autorsky/cast1h3.aspx to nezda.

« zpět na výpis měsíce