« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] UHUL:ortofoto vs. CUZK:KM

Vlákno 19.1. - 21.1.2011, počet zpráv: 5


19.1.2011 02:43:49 (#1)
gravatar

Jakub Rychlý

<jakub.rychly at weboveaplikace.info>
10
Zdrav?m, v jedn? obci m?m ?ouplou katastr?ln? mapu oproti ortofotu asi o p?l domu. ?emu m?m v??it p?i kreslen? dom? a silnic? M?m chu? ty domy nakreslit pomoc? traceru a pak je posunout na m?sto, kde jsou na ortofotu. Jak? pak napsat source? Na m?st? jsou ji? importov?ny adresn? body, kter? odpov?daj? katastr?ln? map? a jsou tud?? ob?as taky mimo d?m. Kdy? je posunu podle ortofota, jak jim m?m zm?nit source? Je n?jak? p?kn? mo?nost jak hromadn? objekt?m zm?nit tag v JOSM? (krom ctrl+shift+v) D?ky za rady Rychl? ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110119/0f24ab35/attachment.html>

19.1.2011 03:00:00 (#2)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
V??il bych orotofotu, obzvl??t? pokud se jedn? o n?jakou m?n? v?znamou obci - star? skeny katastr?ln?ch map jsou v n?kter?ch oblastech dost mimo, dokonce na sebe ob?as nenavazuj? sousedn? mapov? listy :-) Petr Jakub Rychl? napsal(a): zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > > v jedn? obci m?m ?ouplou katastr?ln? mapu oproti ortofotu asi o p?l > domu. ?emu m?m v??it p?i kreslen? dom? a silnic? M?m chu? ty domy > nakreslit pomoc? traceru a pak je posunout na m?sto, kde jsou na > ortofotu. Jak? pak napsat source? Na m?st? jsou ji? importov?ny adresn? > body, kter? odpov?daj? katastr?ln? map? a jsou tud?? ob?as taky mimo > d?m. Kdy? je posunu podle ortofota, jak jim m?m zm?nit source? Je n?jak? > p?kn? mo?nost jak hromadn? objekt?m zm?nit tag v JOSM? (krom ctrl+shift+v) > > > D?ky za rady > Rychl?
-------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 261 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110119/f7074750/attachment.pgp>

19.1.2011 04:08:20 (#3)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ortofoto tak? m??e b?t ?oupl? - u UHULu jsou na n?kter?ch m?stech nap??klad vlepen? ?pln? jin? oblasti. Nejlep?? je to asi ov??it pomoc? n?jak?ho t?et?ho zdroje (nap?. Cenia, Bing... - nemus? b?t licen?n? kompatibiln?), nebo naj?t hranici ?oupl? oblasti, a ur?it to podle n?. On Wed, 19 Jan 2011 15:00:00 +0100, Petr Mor?vek [Xificurk] <xificurk at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> V??il bych orotofotu, obzvl??t? pokud se jedn? o n?jakou m?n? v?znamou > obci - star? skeny katastr?ln?ch map jsou v n?kter?ch oblastech dost > mimo, dokonce na sebe ob?as nenavazuj? sousedn? mapov? listy > Petr
-- Petr Dlouh?

19.1.2011 05:06:08 (#4)
gravatar

honny

<honnycze at gmail.com>
99 2484
No, ale pokud je KM digit?ln?, tak bych ji v??il v?c. Kde konkr?tn? to je? honny

21.1.2011 09:25:51 (#5)
gravatar

Libor Pechacek

<lpechacek at gmx.com>
68
On Wed 19-01-11 13:43:49, Jakub Rychl? wrote: zobrazit citaci
> Kdy? je posunu podle ortofota, jak jim m?m zm?nit source? Je n?jak? p?kn? > mo?nost jak hromadn? objekt?m zm?nit tag v JOSM? (krom ctrl+shift+v)
Mo?nost? jak vybrat objektyje n?kolik. Zm?na atributu je pak snadn? v editoru atribut? (Vlastnosti pro zvolen? objekty). V?b?r m??e? ud?lat bud klik?n?m na jednotliv? objekty s Ctrl, nebo hledat s pomoc? Ctrl-F. V dialogu hled?n? pak vybere? objekty podle jejich typu, atribut? nebo v?echny pr?v? zm?n?n? objekty ('modified'), co? bude asi neju?ite?n?js?. HTH, Libor

« zpět na výpis měsíce