« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Fwd: [OpenStreetMap] duplicate nodes

Vlákno 14.11. - 16.11.2010, počet zpráv: 9


14.11.2010 03:12:34 (#1)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Ahoj, zd? se, ?e import dibavodu nad?lal v datab?zi dost duplicit... Krom ba?in (u kter?ch jsem se pustil do systematick?ho maz?n? duplicit) to vypad? na probl?m v napojen? ??st? vodn?ch tok? na sebe (p??p. na rybn?k, kter?m prot?kaj?). M?te n?kdo rozumn? n?stroj na odstran?n? duplicitn?ch nod?? O ba?iny se v n?sleduj?c?ch dnech postar?m, ale cht?lo by to vy?e?it i ty nody. Petr -------- P?vodn? zpr?va -------- P?edm?t: [OpenStreetMap] duplicate nodes Datum: Sun, 14 Nov 2010 13:52:44 +0000 Od: Tshikey <m-144386-4bcc26 at messages.openstreetmap.org> Komu: xificurk at gmail.com Dobr? den, u?ivateli xificurk, Tshikey v?m poslal(a) prost?ednictv?m OpenStreetMap zpr?vu s p?edm?tem duplicate nodes: == hello xificurk! i`m a user from germany and saw a lot of duplicate nodes (twins) in your area... this is a mistake in osm and also dificult to render the cards. here i send you a analyse-tool to find them: http://matt.dev.openstreetmap.org/dupe_nodes/?zoom=8&amp;lat=49.76522&amp;lon=15.63059&amp;layers=BT you can zoom-in in your area and than click right below to set the "permalink" bevore storing at your computer. than zoom deeper to find individual dup-nodes, to edit them, click right below on "edit in josm" for example. (vs. edit in potlatch) please send this mail to other users in your country, to "fight the red crosses"! :-) and also, please don't reply, my english is so bad...., thanks! much pleasure and greetings georg (tshikey) -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 353 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20101114/1a2995cb/attachment.vcf> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 261 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20101114/1a2995cb/attachment.pgp>

14.11.2010 07:32:25 (#2)
gravatar

honny

<honnycze at gmail.com>
99 2484
Ve voln?ch chv?l?ch (v m?stech, kde zrovna n?co mapuju) promaz?v?m zdvojen? objekty - m?m v tom teda pokra?ovat? Nic automatick?ho nem?m. :) J? jen jestli v tom ned?l?m zmatek t?eba. ~?honny

14.11.2010 09:12:18 (#3)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Jo, ur?it?... m? jen zaj?malo jestli to n?kdo nem? zautomatizovan?. Na duplicitn? cesty jsem si n?co napsal, tak to pou?iuju na ba?iny. Ale hled?n? duplicitn?ch nod? takhle v m?stech d?len? cest moc snadn? nen?. honny napsal(a): zobrazit citaci
> Ve voln?ch chv?l?ch (v m?stech, kde zrovna n?co mapuju) promaz?v?m > zdvojen? objekty - m?m v tom teda pokra?ovat? Nic automatick?ho nem?m. > :) J? jen jestli v tom ned?l?m zmatek t?eba. > > > ~ honny > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 353 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20101114/4b47de46/attachment.vcf> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 261 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20101114/4b47de46/attachment.pgp>

14.11.2010 09:53:20 (#4)
gravatar

Lukas Kabrt

<lukas at kabrt.cz>
92
Tak ja jsem si chvilku hral a neco jsem si napsal. Zatim jsem to zkousel na malem kousku a vypada to dobre. Postup: nactu toky (waterway:stream) a nadrze (landuse: reservoir) najdu duplicitni body mezi toky a nadrzemi duplicitni body v tocich nahradim odpovidajicimi body z nadrzi puvodni duplicitni body z toku smazu Az mi skript dobehne na cele republice, tak nekam uploduju vysledek, kdyby se chtel nekdo podivat a zkontrolovat to predtim nez to uploduju. --- Lukas 2010/11/14 "Petr Mor?vek [Xificurk]" <xificurk at gmail.com>: zobrazit citaci
> Jo, ur?it?... m? jen zaj?malo jestli to n?kdo nem? zautomatizovan?. > Na duplicitn? cesty jsem si n?co napsal, tak to pou?iuju na ba?iny. Ale > hled?n? duplicitn?ch nod? takhle v m?stech d?len? cest moc snadn? nen?. > > honny napsal(a): >> Ve voln?ch chv?l?ch (v m?stech, kde zrovna n?co mapuju) promaz?v?m >> zdvojen? objekty - m?m v tom teda pokra?ovat? Nic automatick?ho nem?m. >> :) J? jen jestli v tom ned?l?m zmatek t?eba. >> >> >> ~ honny >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >

14.11.2010 10:19:25 (#5)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Lukas Kabrt napsal(a): zobrazit citaci
> Az mi skript dobehne na cele republice, tak nekam uploduju vysledek, > kdyby se chtel nekdo podivat a zkontrolovat to predtim nez to > uploduju.
Tenhle postup asi nen? zrovna ide?ln? - mezit?m se celkem jist? n?kter? cesty z dumpu zm?n?. P?i updatov?n? je imho pot?eba pracovat s co nejaktu?ln?j??mi daty a hlavn? uploadnout update hned, jak je p?ipraven. Petr -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 261 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20101114/a9b952c2/attachment.pgp>

14.11.2010 10:21:00 (#6)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
On Sun, 14 Nov 2010 21:12:18 +0100, "Petr Mor?vek [Xificurk]" <xificurk at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Jo, ur?it?... m? jen zaj?malo jestli to n?kdo nem? zautomatizovan?. > Na duplicitn? cesty jsem si n?co napsal, tak to pou?iuju na ba?iny. > Ale > hled?n? duplicitn?ch nod? takhle v m?stech d?len? cest moc snadn? > nen?.
M?m skript co do n?j nacpu dump a vyjede mi mapa, kde jsou vid?t duplicitn? nody (resp pokud je tam N duplicitn?ch bod?, tak se jich na v?stup posledn?ch N-1 zkop?ruje). Tohle pak lze otev??t v JOSM a podle toho si vyb?rat kde se na to pod?vat, ale p??mo z toho v?sledku to opravovat nelze (v?t?ina nod? je z?rove? sou??st? n?jak?ch cest). Te? je to asi 45000 nod? jako vedlej?? d?sledek v?ech duplicit v dibavodu. V?sledek je na http://git.wz.cz/dup_nodes_cz.osm.bz2 pokud by n?koho zaj?malo, kde ty duplicity jsou. Stru?n? ?e?eno jsou skoro v?ude. zobrazit citaci
> honny napsal(a): >> Ve voln?ch chv?l?ch (v m?stech, kde zrovna n?co mapuju) promaz?v?m >> zdvojen? objekty - m?m v tom teda pokra?ovat? Nic automatick?ho >> nem?m. >> :) J? jen jestli v tom ned?l?m zmatek t?eba.
Te? jsem si napsat obdobn? skript i na vyhled?v?n? duplicitn?ch cest (celkem to na?lo asi 14 000 p??pad? duplicitn?ch cest v ?R), ale spousta jich tam u? nen?. Vypad? to, ?e velk? mno?stv? duplikac? je (bylo) v pruhu mezi 17. a 18. stupn?m. Kdy? jsem zji??oval jestli je chyba ve skriptu, nebo jestli to n?kdo opravuje, tak jsem narazil na tohle: http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/6362586 Vypad? to, ?e ty duplicity v ?R u? n?kdo ?e?? (aspo? pro potoky), tak bych ho nechal ho to do?e?it. Jinak duplicitn?ch ba?in je asi 5000, p?i hromadn?m odstra?ov?n? by to cht?lo b?t opatrn?, aby se nakonec neodstranily ob? kopie (n?kdo sma?e prvn? z t?ch duplicit, n?kdo tu druhou a nebude tam ani jedna). Validator v JOSM p?i odstra?ov?n? duplicitn?ch cest postupuje deterministicky (z duplicitn?ch cest nech? tu z nejni???m ID, tedy tu co tam byla prvn?, a zbyl? sma?e), ten kdo ?e?? potoky, tak na to jde co jsem koukal asi stejn? (zd? se, ?e pou??v? JOSM). Tak?e pokud by to n?kdo d?lal, doporu?uju, aby pou?il bu? taky JOSM, nebo aspo? stejn? algoritmus (z duplik?t? tu s nejni???m ID nechat, smazat ty zbyl?) J? bych v tom promaz?v?n? b?hem regul?rn?ho opravov?n? pokra?oval, aspo? je pak vid?t kde je?t? nikdo nic neopravoval (tam kde jsou zdvojen? v?ci) a kde u? jo (tam kde nic duplicitn?ho nen?). Nav?c v JOSM je smaz?n? duplicitn?ch v aktu?ln? sta?en?m v??ezu z?le?itost asi na 3 kliknut? ve validatoru. Martin

14.11.2010 10:49:58 (#7)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
MP napsal(a): zobrazit citaci
> Jinak duplicitn?ch ba?in je asi 5000, p?i > hromadn?m odstra?ov?n? by to cht?lo b?t opatrn?, aby se nakonec > neodstranily ob? kopie (n?kdo sma?e prvn? z t?ch duplicit, n?kdo tu > druhou a nebude tam ani jedna).
Na tohle m?m skript - u? jsem to minul? t?den pou?t?l na ??st ?R, je?t? dod?l?m v n?sleduj?c?ch dnech zbytek. Po smaz?n? duplicitn?ch cest ov??uji, jestli ten "origin?l" (cesta s nejni???m id) n?kdo mezit?m taky nesmazal, p??p. to na m? za?ne ?v?t. Tak?e to nen? probl?m. Taky kontroluju jestli n?kter? cesty u? nejsou p?id?ny v n?jak?ch relac?ch. Petr -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 261 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20101114/ab818993/attachment.pgp>

16.11.2010 03:29:29 (#8)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1042 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> Ahoj, zd? se, ?e import dibavodu nad?lal v datab?zi dost duplicit... > Krom ba?in (u kter?ch jsem se pustil do systematick?ho maz?n? duplicit) > to vypad? na probl?m v napojen? ??st? vodn?ch tok? na sebe (p??p. na > rybn?k, kter?m prot?kaj?).
Diky! Cekal bych, ze i na potocich budou nejake "klasicke" duplicity, v jednu chvili mi nehezky lehnul josm. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

16.11.2010 04:38:49 (#9)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2010/11/16 Pavel Machek <pavel at ucw.cz>: zobrazit citaci
> Ahoj! > >> Ahoj, zd? se, ?e import dibavodu nad?lal v datab?zi dost duplicit... >> Krom ba?in (u kter?ch jsem se pustil do systematick?ho maz?n? duplicit) >> to vypad? na probl?m v napojen? ??st? vodn?ch tok? na sebe (p??p. na >> rybn?k, kter?m prot?kaj?). > > Diky! > > Cekal bych, ze i na potocich budou nejake "klasicke" duplicity, v > jednu chvili mi nehezky lehnul josm. > ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Pavel
asi tak 80% potoku co kontroluju sou 2x -- Michal Gr?zl http://openstreetmap.cz

« zpět na výpis měsíce