« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] import dibavod - názvy

Vlákno 7.11. - 8.11.2010, počet zpráv: 2


7.11.2010 03:23:38 (#1)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Ahoj, tak jsem se pustil do hromadn? opravy n?zv? v importu. Moment?ln? jsou z v?t?? ??sti hotovy "ryb." -> "rybn?k" pro vodn? plochy a "p." -> "potok" pro vodn? toky. D?le se chyst?m pro?istit "v.n. Jm?no" - skoro bych ?ekl, ?e nem? smysl nech?vat to "vodn? n?dr?" p?ed jm?nem - p?eci jen to sam? ??k? u? p??slu?n? tag, Brno taky nem? v n?zvu "m?sto Brno". Jak? na to m?te n?zor? N?kde to asi m??e b?t cel? ofici?ln? n?zev, ale domn?v?m se, ?e to bude minimum p??pad?, kter? se daj? p??padn? doopravit ru?n?. U vodn?ch tok? jsem taky narazil na celkem dost p??pad? typu way(81932354) "p??tok 01 L?skoveck?ho p.a" - podle m? by se tady m?l tag name odstranit ?pln?, proto?e "p??tok ABC" nen? jm?no, jen ozna?en? faktu, kter? je vid?t z mapy. A nakonec mo?n? hromadn? zkus?m pro?istit duplicity v ba?in?ch. Petr -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 353 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20101107/b02e1569/attachment.vcf> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 261 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20101107/b02e1569/attachment.pgp>

8.11.2010 11:08:16 (#2)
gravatar

Pavel Zbytovský

<zbytovsky at gmail.com>
230 458
J? souhlas?m s vynech?n?m v.n. i smaz?n?m p??tok?.. Dobr? pr?ce :-) ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20101108/03cfb752/attachment-0001.html>

« zpět na výpis měsíce