« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] kreslení turistických tras

Vlákno 12.10. - 12.10.2010, počet zpráv: 2


12.10.2010 09:24:38 (#1)
gravatar

Jiri Parkan

<jparkan at gmail.com>
47
Zdrav?m, m?m takov? obecn?j?? dotaz ohledn? zakreslov?n? tras. Ned?l?m ??dn? c?len? mapov?n?, ale kdy? se n?kde pohybuju, fot?m si rozcestn?ky a doma se pak sna??m zakreslit ty ??sti trasy po kter?ch jsem pro?el. ?asto pak ale naraz?m na to, ?e jin? ??st t??e trasy u? n?kde o kus d?l existuje a j? pak zbyte?ne vytv???m novou relaci, m?sto abych cesty p?idal do t? p?vodn?. Je to hlavn? zp?sobeno t?m, ?e nejsem schopen zjistit ??slo trasy (a podle n?j pak naj?t jestli u? relace existuje), na rozcestn?c?ch obvykle nen? a vyhled?va? tras K?T mi uk??e pouze ??sla rozcestn?k?. Prvn? dotaz tedy zn?, jde n?kde zjistit ??slo (??sla) tras proch?zej?c?ch ur?it?m rozcestn?kem? Druh? ??st dotazu je technick?ho r?zu. Existuje n?jak? p?edvolba do JOSM, plugin, nebo cokoliv co by zjednodu?ilo zakl?d?n? relace pro turistckou trasu? V?dycky t?pu jak? tagy tam maj? b?t, opisuju z relac? n?kde v okol?, ale zd? se ?e ka?d? to d?l? jinak a pou?it? tagy se ?asto li??. d?ky Parkis

12.10.2010 10:01:24 (#2)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Tue, 12 Oct 2010 21:24:38 +0200, Jiri Parkan <jparkan at gmail.com> wrote: V n?kter?ch oblastech (nap??klad okol? Prahy) jsou ??sla tras na t?m?? v?ech, i nov?j??ch, rozcestn?c?ch. Jinde ale jsou jen na t?ch star??ch (nahradilo je ??slo rozcestn?ku). ??sla jsou uveden? vzadu na n?kter?ch star??ch map?ch K?T, pro Plze?sk? kraj je mo?n? je nal?zt na str?nk?ch K?T plze?sk?ho kraje. zobrazit citaci
> Prvn? dotaz tedy zn?, jde n?kde zjistit > ??slo (??sla) tras proch?zej?c?ch ur?it?m rozcestn?kem?
Nejjednodu??? pou??t n?stroj kop?rov?n? relace, zm?nit p??slu?n? parametry a nahradit ?leny. zobrazit citaci
> Druh? ??st dotazu je technick?ho r?zu. Existuje n?jak? p?edvolba do > JOSM, plugin, nebo cokoliv co by zjednodu?ilo zakl?d?n? relace pro > turistckou trasu? V?dycky t?pu jak? tagy tam maj? b?t, opisuju z > relac? n?kde v okol?, ale zd? se ?e ka?d? to d?l? jinak a pou?it? tagy > se ?asto li??.
-- Petr Dlouh?

« zpět na výpis měsíce