« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Potenciální chyby v administrativní struktuře ČR

Vlákno 7.10. - 9.10.2010, počet zpráv: 6


7.10.2010 11:33:51 (#1)
gravatar

Zbynek Winkler

<zbynek.winkler at gmail.com>
7
Ahoj. Pokud m?te n?kdo volnou chv?li - vygeneroval jsem seznam potenci?ln?ch chyb v administrativn? struktu?e ?R. http://outset.cz/osm-errors.html V ?vodu je seznam obc? beze jm?na nebo s n?jak?m probl?mem s hranic? (ne?pln?, neuzav?en?...). N?sleduj?c? tabulka se zam??uje na hierarchii. Pro ka?d? okres je tam n?vrh obc?, kter? by se m?li p?idat jako subarea, a naopak kter? by se m?li odstranit. Tento n?vrh je zalo?en na prost? geometrii (obec je/nen? uvnit? okresu). V tabulce jsou buttony usnad?uj?c? editaci pomoc? editoru JOSM. Button load nat?hne do JOSMu v?e v dan? bu?ce. Select je p?ekvapiv? vybere :). Snadno je takto mo?n? po zkontrolov?n? v?echny navrhovan? obce p?idat ?i odstranit. Je ale t?eba m?t plugin remote control. ?adu okres? jsem ji? opravil p?i lad?n? skriptu. Pokud by n?kter? n?vrh neodpov?dal skute?nosti, tak budu r?d, kdy? mi d?te v?d?t. Obce, kter? maj? probl?m s hranic?, se v dal??ch ?vah?ch ignoruj? - pro jejich zahrnut? je t?eba je nejprve opravit. Zbyn?k PS. Cel? je to vygenerovan? z dne?n?ho dumpu na geofabrik.de.

8.10.2010 08:41:50 (#2)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
Bezvadn?, d?ky Ten probl?m s hranic? bude pravd?podobn? zp?soben jen t?m, ?e na geofabrik nen? cel? st?t, ale ob?as je u??znut? kus hranice. Tak? proto ten seznam jsou asi v?echny hrani?n? m?sta. Podle toho seznamu p?jde snadno ov??it chyby a opravit je, d?ky. On 10/07/2010 11:33 PM, Zbynek Winkler wrote: zobrazit citaci
> Ahoj. > > Pokud m?te n?kdo volnou chv?li - vygeneroval jsem seznam potenci?ln?ch > chyb v administrativn? struktu?e ?R. > > http://outset.cz/osm-errors.html > > V ?vodu je seznam obc? beze jm?na nebo s n?jak?m probl?mem s hranic? > (ne?pln?, neuzav?en?...). > > N?sleduj?c? tabulka se zam??uje na hierarchii. Pro ka?d? okres je tam > n?vrh obc?, kter? by se m?li p?idat jako subarea, a naopak kter? by se > m?li odstranit. Tento n?vrh je zalo?en na prost? geometrii (obec > je/nen? uvnit? okresu). > > V tabulce jsou buttony usnad?uj?c? editaci pomoc? editoru JOSM. Button > load nat?hne do JOSMu v?e v dan? bu?ce. Select je p?ekvapiv? vybere > :). Snadno je takto mo?n? po zkontrolov?n? v?echny navrhovan? obce > p?idat ?i odstranit. Je ale t?eba m?t plugin remote control. > > ?adu okres? jsem ji? opravil p?i lad?n? skriptu. Pokud by n?kter? > n?vrh neodpov?dal skute?nosti, tak budu r?d, kdy? mi d?te v?d?t. Obce, > kter? maj? probl?m s hranic?, se v dal??ch ?vah?ch ignoruj? - pro > jejich zahrnut? je t?eba je nejprve opravit. > > Zbyn?k > > PS. Cel? je to vygenerovan? z dne?n?ho dumpu na geofabrik.de. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

8.10.2010 09:39:03 (#3)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
287 645
Byl by n?jak? polopatick? n?vod jak tyto chyby opravovat? tedy co p?idat ?i co smazat? J&D Dne 7. ??jna 2010 23:33 Zbynek Winkler <zbynek.winkler at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj. > > Pokud m?te n?kdo volnou chv?li - vygeneroval jsem seznam potenci?ln?ch > chyb v administrativn? struktu?e ?R. > > http://outset.cz/osm-errors.html > > V ?vodu je seznam obc? beze jm?na nebo s n?jak?m probl?mem s hranic? > (ne?pln?, neuzav?en?...). > > N?sleduj?c? tabulka se zam??uje na hierarchii. Pro ka?d? okres je tam > n?vrh obc?, kter? by se m?li p?idat jako subarea, a naopak kter? by se > m?li odstranit. Tento n?vrh je zalo?en na prost? geometrii (obec > je/nen? uvnit? okresu). > > V tabulce jsou buttony usnad?uj?c? editaci pomoc? editoru JOSM. Button > load nat?hne do JOSMu v?e v dan? bu?ce. Select je p?ekvapiv? vybere > :). Snadno je takto mo?n? po zkontrolov?n? v?echny navrhovan? obce > p?idat ?i odstranit. Je ale t?eba m?t plugin remote control. > > ?adu okres? jsem ji? opravil p?i lad?n? skriptu. Pokud by n?kter? > n?vrh neodpov?dal skute?nosti, tak budu r?d, kdy? mi d?te v?d?t. Obce, > kter? maj? probl?m s hranic?, se v dal??ch ?vah?ch ignoruj? - pro > jejich zahrnut? je t?eba je nejprve opravit. > > Zbyn?k > > PS. Cel? je to vygenerovan? z dne?n?ho dumpu na geofabrik.de. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- -- Ing. Jan Dud?k

8.10.2010 10:15:06 (#4)
gravatar

Zbynek Winkler

<zbynek.winkler at gmail.com>
7
?au. St?t je tam kompletn?. S Frederikem jsem to ?e?il a upravoval jsem polygon, podle kter?ho se to exportuje. P?vodn? to byla jen zjednodu?en? hranice st?tu. Tro?ku jsem to nafoukl, aby tam z ?R bylo v?e. Na n?kolik z nich jsem u? koukal a zd? se, ?e tam bude t?eba rozd?lit jednu way na n?kolik krat??ch a t?m p?dem upravit i v?echny relace, do kter?ch vstupuj?. Zbyn?k 2010/10/8 Mike <mike at mikecrash.com>: zobrazit citaci
> Bezvadn?, d?ky > > Ten probl?m s hranic? bude pravd?podobn? zp?soben jen t?m, ?e na > geofabrik nen? cel? st?t, ale ob?as je u??znut? kus hranice. Tak? proto > ten seznam jsou asi v?echny hrani?n? m?sta. > > Podle toho seznamu p?jde snadno ov??it chyby a opravit je, d?ky. > > On 10/07/2010 11:33 PM, Zbynek Winkler wrote: >> Ahoj. >> >> Pokud m?te n?kdo volnou chv?li - vygeneroval jsem seznam potenci?ln?ch >> chyb v administrativn? struktu?e ?R. >> >> http://outset.cz/osm-errors.html >> >> V ?vodu je seznam obc? beze jm?na nebo s n?jak?m probl?mem s hranic? >> (ne?pln?, neuzav?en?...). >> >> N?sleduj?c? tabulka se zam??uje na hierarchii. Pro ka?d? okres je tam >> n?vrh obc?, kter? by se m?li p?idat jako subarea, a naopak kter? by se >> m?li odstranit. Tento n?vrh je zalo?en na prost? geometrii (obec >> je/nen? uvnit? okresu). >> >> V tabulce jsou buttony usnad?uj?c? editaci pomoc? editoru JOSM. Button >> load nat?hne do JOSMu v?e v dan? bu?ce. Select je p?ekvapiv? vybere >> :). Snadno je takto mo?n? po zkontrolov?n? v?echny navrhovan? obce >> p?idat ?i odstranit. Je ale t?eba m?t plugin remote control. >> >> ?adu okres? jsem ji? opravil p?i lad?n? skriptu. Pokud by n?kter? >> n?vrh neodpov?dal skute?nosti, tak budu r?d, kdy? mi d?te v?d?t. Obce, >> kter? maj? probl?m s hranic?, se v dal??ch ?vah?ch ignoruj? - pro >> jejich zahrnut? je t?eba je nejprve opravit. >> >> Zbyn?k >> >> PS. Cel? je to vygenerovan? z dne?n?ho dumpu na geofabrik.de. >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

8.10.2010 10:19:01 (#5)
gravatar

Zbynek Winkler

<zbynek.winkler at gmail.com>
7
?au. J? postupuji tak, ?e nejprve ve sloupci s okresem kliknu na Load a hned na Select, n?sledn? ve sloupe?ku P?idat na Load a Select a po?k?m, a? se to v?echno nat?hne. Pak vyu??v?m historii vybran?ch v?c? (pod ?ipkou na buttonu Select v JOSMu) abych si to prohl?dl a otev?el editor relac?. Pak u? je to jen na dv? kliknut? (p?idat). S odstra?ov?n?m ?pln? stejn?. Jak na poru?en? hranice to u? je asi p??pad od p??padu... Zbyn?k 2010/10/8 Jan Dud?k <jan.dudik at gmail.com>: zobrazit citaci
> Byl by n?jak? polopatick? n?vod jak tyto chyby opravovat? tedy co > p?idat ?i co smazat? > > J&D > > Dne 7. ??jna 2010 23:33 Zbynek Winkler <zbynek.winkler at gmail.com> napsal(a): >> Ahoj. >> >> Pokud m?te n?kdo volnou chv?li - vygeneroval jsem seznam potenci?ln?ch >> chyb v administrativn? struktu?e ?R. >> >> http://outset.cz/osm-errors.html >> >> V ?vodu je seznam obc? beze jm?na nebo s n?jak?m probl?mem s hranic? >> (ne?pln?, neuzav?en?...). >> >> N?sleduj?c? tabulka se zam??uje na hierarchii. Pro ka?d? okres je tam >> n?vrh obc?, kter? by se m?li p?idat jako subarea, a naopak kter? by se >> m?li odstranit. Tento n?vrh je zalo?en na prost? geometrii (obec >> je/nen? uvnit? okresu). >> >> V tabulce jsou buttony usnad?uj?c? editaci pomoc? editoru JOSM. Button >> load nat?hne do JOSMu v?e v dan? bu?ce. Select je p?ekvapiv? vybere >> :). Snadno je takto mo?n? po zkontrolov?n? v?echny navrhovan? obce >> p?idat ?i odstranit. Je ale t?eba m?t plugin remote control. >> >> ?adu okres? jsem ji? opravil p?i lad?n? skriptu. Pokud by n?kter? >> n?vrh neodpov?dal skute?nosti, tak budu r?d, kdy? mi d?te v?d?t. Obce, >> kter? maj? probl?m s hranic?, se v dal??ch ?vah?ch ignoruj? - pro >> jejich zahrnut? je t?eba je nejprve opravit. >> >> Zbyn?k >> >> PS. Cel? je to vygenerovan? z dne?n?ho dumpu na geofabrik.de. >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > > > -- > -- > Ing. Jan Dud?k > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

9.10.2010 12:04:30 (#6)
gravatar

Zbynek Winkler

<zbynek.winkler at gmail.com>
7
P?idal jsem tam je?t? kontrolu, zda se admin_center nach?z? uvnit? polygonu relace, proto?e jsem jich vid?l hodn?, kter? to maj? fakt ?patn?. Bohu?el to obecn? neplat? - administrativn? centrum se nemus? nach?zet nutn? uvnit? :(. Napad? n?koho n?jak? automatick? kontrola, kter? by na?la v?t?inu probl?mov?ch m?st a nevracela nap??klad St?edo?esk? kraj, kde je jako centrum Praha? Zbyn?k 2010/10/7 Zbynek Winkler <zbynek.winkler at gmail.com>: zobrazit citaci
> Ahoj. > > Pokud m?te n?kdo volnou chv?li - vygeneroval jsem seznam potenci?ln?ch > chyb v administrativn? struktu?e ?R. > > http://outset.cz/osm-errors.html > > V ?vodu je seznam obc? beze jm?na nebo s n?jak?m probl?mem s hranic? > (ne?pln?, neuzav?en?...). > > N?sleduj?c? tabulka se zam??uje na hierarchii. Pro ka?d? okres je tam > n?vrh obc?, kter? by se m?li p?idat jako subarea, a naopak kter? by se > m?li odstranit. Tento n?vrh je zalo?en na prost? geometrii (obec > je/nen? uvnit? okresu). > > V tabulce jsou buttony usnad?uj?c? editaci pomoc? editoru JOSM. Button > load nat?hne do JOSMu v?e v dan? bu?ce. Select je p?ekvapiv? vybere > :). Snadno je takto mo?n? po zkontrolov?n? v?echny navrhovan? obce > p?idat ?i odstranit. Je ale t?eba m?t plugin remote control. > > ?adu okres? jsem ji? opravil p?i lad?n? skriptu. Pokud by n?kter? > n?vrh neodpov?dal skute?nosti, tak budu r?d, kdy? mi d?te v?d?t. Obce, > kter? maj? probl?m s hranic?, se v dal??ch ?vah?ch ignoruj? - pro > jejich zahrnut? je t?eba je nejprve opravit. > > Zbyn?k > > PS. Cel? je to vygenerovan? z dne?n?ho dumpu na geofabrik.de. >

« zpět na výpis měsíce