« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Tracer 7.1

Vlákno 19.9. - 22.11.2010, počet zpráv: 10


19.9.2010 12:08:37 (#1)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
Ahoj, na nize uvedene adrese najdete tracer s novym konfigurakem, ktery a) odstranuje z WMS dotazu nadbytecne vrstvy (prehledky) b) redukuje potrebne vrstvy z DKM (cisla parcel, grafika) c) obsahuje korektni adresu wms i po 30/9/2010 http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cz:JOSM/Plugins/Tracer ha hanoj

19.9.2010 10:26:04 (#2)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
P?r p?ipom?nek: 1) V archivu chyb? pluginy SmallHoleRemover a LargeHoleRemover. Ty se na n?kter? oblasti katastru mohou hodit. 2) Nebylo by dobr? ty zm?ny commitnout i do SVN? SVN repozit?? je na assemble, Jan Bilak m??e ud?lit pr?va na z?pis. (p??padn? to tam m??u hodit i j? ... jsou n?jak? zm?ny i ve zdroj?ku, nebo se m?nil jen config?) 3) obsahuje to i zm?ny ve zdroj?ku z SVN? Jako nap?. mo?nost specifikovat adres?? pro cache? Martin On 2010-09-19, hanoj <ehanoj at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > na nize uvedene adrese najdete tracer s novym konfigurakem, > ktery > a) odstranuje z WMS dotazu nadbytecne vrstvy (prehledky) > b) redukuje potrebne vrstvy z DKM (cisla parcel, grafika) > c) obsahuje korektni adresu wms i po 30/9/2010 > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cz:JOSM/Plugins/Tracer > > ha > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

19.9.2010 05:26:56 (#3)
gravatar

Libor Pechacek

<lpechacek at gmx.com>
68
Ahoj, On Sat 18-09-10 23:08:37, hanoj wrote: zobrazit citaci
> na nize uvedene adrese najdete tracer s novym konfigurakem,
D?ky za nov? release! S Tracerem u? nejakou dobu experimentuji a sna??m se ho p?im?t, aby mi pomohl s budovami v Kolovratech. Kresba katastr?ln? mapy vypad? na prvn? pohled kvalitn?, ale Tracer systematicky ut?k? mimo trasovan? obd?ln?k. Typicky namaluje zm?? zcela mimo zobrazen? v??ez m?sto ??dan?ho obd?ln?ku. Pom??e v konfigura?n?m souboru zv??it hodnotu "Resolution" na 2600, nicm?n? ani to nen? je?t? z?ruka ?sp?chu. Nap??klad dotaz trace/simple/50.014021287868516;14.621734909378533 vytvo?? za?modrchaninu o 56 uzlech mimo mapov? v??ez. Nakonec i polygony, kter? vektorizuje spr?vn? jsou m?rn? posunut?. M?te n?kdo n?pad co poupravit, aby Tracer fungoval v tomto p??pad? spolehliv?ji? Libor P.S. Kdysi jsem psal tak? n?co na vektorizaci bitmapy. C++ zdroj?ky jsou k nalezen? na http://liborpechacek.wz.cz/programming/cove/src-1.1pre2.tgz. V souboru libvectorizer/Morphology.cpp jsou implementov?ny morfologick? operace eroze, dilatace, zten?ov?n? (4-connected) a pro?ez?v?n?. T?eba mohou b?t inspirac?.

19.9.2010 06:12:13 (#4)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
103
Jo, d?l? m? to tak n?jak podobn?, v T?eb??i. Nav?c to funguje selektivn?, tady tak, tady jinak. J. 2010/9/19 Libor Pechacek <lpechacek at gmx.com>: zobrazit citaci
> Ahoj, > > On Sat 18-09-10 23:08:37, hanoj wrote: >> na nize uvedene adrese najdete tracer s novym konfigurakem, > > D?ky za nov? release! > > S Tracerem u? nejakou dobu experimentuji a sna??m se ho p?im?t, aby mi pomohl s > budovami v Kolovratech. ?Kresba katastr?ln? mapy vypad? na prvn? pohled > kvalitn?, ale Tracer systematicky ut?k? mimo trasovan? obd?ln?k. ?Typicky > namaluje zm?? zcela mimo zobrazen? v??ez m?sto ??dan?ho obd?ln?ku. > > Pom??e v konfigura?n?m souboru zv??it hodnotu "Resolution" na 2600, nicm?n? ani > to nen? je?t? z?ruka ?sp?chu. ?Nap??klad dotaz > trace/simple/50.014021287868516;14.621734909378533 vytvo?? za?modrchaninu o 56 > uzlech mimo mapov? v??ez. ?Nakonec i polygony, kter? vektorizuje spr?vn? jsou > m?rn? posunut?. > > M?te n?kdo n?pad co poupravit, aby Tracer fungoval v tomto p??pad? > spolehliv?ji? > > Libor > > P.S. ?Kdysi jsem psal tak? n?co na vektorizaci bitmapy. ?C++ zdroj?ky jsou k > nalezen? na http://liborpechacek.wz.cz/programming/cove/src-1.1pre2.tgz. ?V > souboru libvectorizer/Morphology.cpp jsou implementov?ny morfologick? operace > eroze, dilatace, zten?ov?n? (4-connected) a pro?ez?v?n?. ?T?eba mohou b?t > inspirac?. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

19.9.2010 06:21:08 (#5)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
784
v Kolovratech bude hlavn? probl?m v tom, ?e se nejedn? o digit?ln? katastr?ln? mapu ale o skenovanou mapu katastru Pra??k zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Libor Pechacek <lpechacek at gmx.com> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer 7.1 > Datum: 19.9.2010 17:27:50 > ---------------------------------------- > Ahoj, > > On Sat 18-09-10 23:08:37, hanoj wrote: > > na nize uvedene adrese najdete tracer s novym konfigurakem, > > D?ky za nov? release! > > S Tracerem u? nejakou dobu experimentuji a sna??m se ho p?im?t, aby mi pomohl s > budovami v Kolovratech. Kresba katastr?ln? mapy vypad? na prvn? pohled > kvalitn?, ale Tracer systematicky ut?k? mimo trasovan? obd?ln?k. Typicky > namaluje zm?? zcela mimo zobrazen? v??ez m?sto ??dan?ho obd?ln?ku. > > Pom??e v konfigura?n?m souboru zv??it hodnotu "Resolution" na 2600, nicm?n? ani > to nen? je?t? z?ruka ?sp?chu. Nap??klad dotaz > trace/simple/50.014021287868516;14.621734909378533 vytvo?? za?modrchaninu o 56 > uzlech mimo mapov? v??ez. Nakonec i polygony, kter? vektorizuje spr?vn? jsou > m?rn? posunut?. > > M?te n?kdo n?pad co poupravit, aby Tracer fungoval v tomto p??pad? > spolehliv?ji? > > Libor > > P.S. Kdysi jsem psal tak? n?co na vektorizaci bitmapy. C++ zdroj?ky jsou k > nalezen? na http://liborpechacek.wz.cz/programming/cove/src-1.1pre2.tgz. V > souboru libvectorizer/Morphology.cpp jsou implementov?ny morfologick? operace > eroze, dilatace, zten?ov?n? (4-connected) a pro?ez?v?n?. T?eba mohou b?t > inspirac?. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

19.9.2010 06:27:26 (#6)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
K tomu pr?v? slou?? plugin LargeHoleRemover, kter? podle p?edchoz?ch zpr?v v nov?m archivu zat?m chyb?. Ten plugin se sna?? zacelit v?t?? d?ry, p?es kter? to ut?k?. Aby za?al fungovat, tak se to mus? nastavit v konfigur?ku. Skenovan? mapa by nem?la b?t probl?m (pokud to nen? ta t?m?? ne?iteln? z Rakouska-Uherska, kter? je je?t? v n?kter?ch vesnic?ch). On Sun, 19 Sep 2010 17:26:56 +0200, Libor Pechacek <lpechacek at gmx.com> wrote: zobrazit citaci
> S Tracerem u? nejakou dobu experimentuji a sna??m se ho p?im?t, aby mi > pomohl s > budovami v Kolovratech. Kresba katastr?ln? mapy vypad? na prvn? pohled > kvalitn?, ale Tracer systematicky ut?k? mimo trasovan? obd?ln?k. Typicky > namaluje zm?? zcela mimo zobrazen? v??ez m?sto ??dan?ho obd?ln?ku.
-- Petr Dlouh?

19.9.2010 06:46:20 (#7)
gravatar

Libor Pechacek

<lpechacek at gmx.com>
68
OK, tak? jsem si tipl. V sousedn?ch ???anech Tracer funguje OK. Co? takhle zkusit n??e uveden? algoritmy? M?j odhad je, ?e 2x dilatace, zten?en? a pro?ez?v?n? a? do konce d? p?kn?, jeden pixel siln?, uzav?en? polygon. M?sta je na 2x dilataci ve sta?en? bitmap? z?ejm? dostatek. Libor On Sun 19-09-10 18:21:08, Zden?k Pra??k wrote: zobrazit citaci
> v Kolovratech bude hlavn? probl?m v tom, ?e se nejedn? o digit?ln? katastr?ln? mapu ale o skenovanou mapu katastru > Pra??k > > ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > > Od: Libor Pechacek <lpechacek at gmx.com> > > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer 7.1 > > Datum: 19.9.2010 17:27:50 > > ---------------------------------------- > > Ahoj, > > > > On Sat 18-09-10 23:08:37, hanoj wrote: > > > na nize uvedene adrese najdete tracer s novym konfigurakem, > > > > D?ky za nov? release! > > > > S Tracerem u? nejakou dobu experimentuji a sna??m se ho p?im?t, aby mi pomohl s > > budovami v Kolovratech. Kresba katastr?ln? mapy vypad? na prvn? pohled > > kvalitn?, ale Tracer systematicky ut?k? mimo trasovan? obd?ln?k. Typicky > > namaluje zm?? zcela mimo zobrazen? v??ez m?sto ??dan?ho obd?ln?ku. > > > > Pom??e v konfigura?n?m souboru zv??it hodnotu "Resolution" na 2600, nicm?n? ani > > to nen? je?t? z?ruka ?sp?chu. Nap??klad dotaz > > trace/simple/50.014021287868516;14.621734909378533 vytvo?? za?modrchaninu o 56 > > uzlech mimo mapov? v??ez. Nakonec i polygony, kter? vektorizuje spr?vn? jsou > > m?rn? posunut?. > > > > M?te n?kdo n?pad co poupravit, aby Tracer fungoval v tomto p??pad? > > spolehliv?ji? > > > > Libor > > > > P.S. Kdysi jsem psal tak? n?co na vektorizaci bitmapy. C++ zdroj?ky jsou k > > nalezen? na http://liborpechacek.wz.cz/programming/cove/src-1.1pre2.tgz. V > > souboru libvectorizer/Morphology.cpp jsou implementov?ny morfologick? operace > > eroze, dilatace, zten?ov?n? (4-connected) a pro?ez?v?n?. T?eba mohou b?t > > inspirac?. > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
--

19.9.2010 09:45:40 (#8)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
Cau, 1) co jsem nasel jako posledni binarku, to jsem pouzil, na SVN zadne binarky ani odkaz neni. http://www.assembla.com/wiki/show/osm-tracer Ani tu nic jineho neni: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/Tracer http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cz:JOSM/Plugins/Tracer 2) prava nemam a asi ani nemam ambice, jedina zmena je v URL pro WMS, ktere odpovida potrebam Traceru dle bodu a) b) c) a to tato: <downloader verticalSkip="560" tileSize="0.002" resolution="1600" url="http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&amp;VERSION=1.1.1&amp;REQUEST=GetMap&amp;SRS=EPSG:4326&amp;LAYERS=RST_KMD,RST_KN,hranice_parcel,dalsi_p_mapy&amp;FORMAT=image/png&amp;transparent=false" /> 3) ne 4) LargeHoleRemove ani SmallHoleRemove neumim do Traceru natahnout. Po vlozeni do config.xml na misto bitmap filters: <filter name="LargeHoleRemover"> <param name="size" value="4" /> </filter> c:\0download\0tracer>Osm.Kn.Trace.Server.exe EXPERIMENTALNI VERZE (2) Plugin dir is c:\0download\0tracer\plugins. Plugin LargeHoleRemover.dll loaded. Plugin Osm.Kn.Trace.Server.Interfaces.dll loaded. Plugin SmallHoleRemover.dll loaded. Neo?et?en? v?jimka: System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: Dan? kl?? n en? ve slovn?ku k dispozici. v System.ThrowHelper.ThrowKeyNotFoundException() v System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key) v Osm.Kn.Trace.Server.Wms.BitmapFilterManager.AddFilter(String name, IDiction ary`2 parameters) v Osm.Kn.Trace.Server.Config.LoadBitmapFilters() v Osm.Kn.Trace.Server.Server.Start() v Osm.Kn.Trace.Server.Program.Main(String[] args) ahoj hanoj Dne 19. z??? 2010 9:26 MP <singularita at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> P?r p?ipom?nek: > > 1) V archivu chyb? pluginy SmallHoleRemover a LargeHoleRemover. Ty se > na n?kter? oblasti katastru mohou hodit. > 2) Nebylo by dobr? ty zm?ny commitnout i do SVN? SVN repozit?? je na > assemble, Jan Bilak m??e ud?lit pr?va na z?pis. (p??padn? to tam m??u > hodit i j? ... jsou n?jak? zm?ny i ve zdroj?ku, nebo se m?nil jen > config?) > 3) obsahuje to i zm?ny ve zdroj?ku z SVN? Jako nap?. mo?nost > specifikovat adres?? pro cache? > > Martin > > On 2010-09-19, hanoj <ehanoj at gmail.com> wrote: >> Ahoj, >> ?na nize uvedene adrese najdete tracer s novym konfigurakem, >> ?ktery >> ?a) odstranuje z WMS dotazu nadbytecne vrstvy (prehledky) >> ?b) redukuje potrebne vrstvy z DKM (cisla parcel, grafika) >> ?c) obsahuje korektni adresu wms i po 30/9/2010

30.9.2010 03:46:27 (#9)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Pro info, pouzivam 7.2 a kresli mi proti wms podkladu s mirnym offsetem, ktery je zavisly na nastavenym rozliseni a poloze. Dne 19.9.2010 0:08, hanoj napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > na nize uvedene adrese najdete tracer s novym konfigurakem, > ktery > a) odstranuje z WMS dotazu nadbytecne vrstvy (prehledky) > b) redukuje potrebne vrstvy z DKM (cisla parcel, grafika) > c) obsahuje korektni adresu wms i po 30/9/2010 > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cz:JOSM/Plugins/Tracer > > ha > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

22.11.2010 08:35:37 (#10)
gravatar

Libor Pechacek

<lpechacek at gmx.com>
68
On Sun 19-09-10 18:46:20, Libor Pechacek wrote: zobrazit citaci
> Co? takhle zkusit n??e uveden? algoritmy? M?j odhad je, ?e 2x dilatace, > zten?en? a pro?ez?v?n? a? do konce d? p?kn?, jeden pixel siln?, uzav?en? > polygon. M?sta je na 2x dilataci ve sta?en? bitmap? z?ejm? dostatek.
Tak jsem vyrobil plugin pro morfologick? operace a chv?li s n?m experimentoval. S n??e uveden?m nastaven?m jsem u? z?skal v Kolovratech solidn? bitmapu a v?t?inou i pou?iteln? polygony. Nicm?n?, vzhledem k pou?it?mu rozli?en? je posun v?sledn?ch polygon? nep?ijateln? a tak? jsou n?kter? polygony p?ekvapiv? zdeformovan?. No, t?eba si budete tak? n?kdo cht?t pohr?t. :) Na po??d?n? m??u dodat i debugovac? patche do Traceru, kter? ukl?daj? p?edzpracovan? bitmapy ve form?tu PNG. Libor -config.xml-------------------- ... <bitmapFilters> <filter name="Morphology"> <param name="operation" value="dilation" /> <param name="repetition" value="2" /> </filter> <filter name="Morphology"> <param name="operation" value="thinning" /> <param name="repetition" value="1" /> </filter> <filter name="Morphology"> <param name="operation" value="pruning" /> <param name="repetition" value="4" /> </filter> </bitmapFilters> ... <downloader verticalSkip="560" tileSize="0.001" resolution="1600" url="http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&amp;VERSION=1.1.1&amp;REQUEST=GetMap&amp;SRS=EPSG:4326&amp;LAYERS=RST_KMD,RST_KN,hranice_parcel,dalsi_p_mapy&amp;FORMAT=image/png&amp;transparent=false" /> -kompilace-(Mono)----------- $ gmcs -reference:../Osm.Kn.Trace.Server.Interfaces.dll -target:library Morphology.cs -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: Morphology.cs.gz Type: application/x-gzip Size: 2620 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20101122/8df4ec3d/attachment.bin>

« zpět na výpis měsíce