« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Koordinace mapování turistických tras KČT

Vlákno 14.9. - 17.10.2010, počet zpráv: 34


14.9.2010 11:23:20 (#1)
gravatar

Marek Prokop

<marek at sovavsiti.cz>
98
Ahoj, a?koli se v?nuje OSM jen kr?tce, hodn? se mi l?b? a rychle jsem si na?el svou parketu -- turistick? trasy K?T. Bav? mne je mapovat a skoro denn? sleduji, jak p?ib?vaj? dal?? d?ky v?m ostatn?m. Proto mne napadlo, jestli by ne?la na?e ?innost n?jak koordinovat. Nejsem moc systematick? typ, tak?e bych z toho necht?l d?lat moc organizovan? projekt, ale p?eci jen by asi pomohlo, kdybychom si na?li n?jak? mechanismus, kter?m bychom si sd?lovali, co kdo zrovna pl?nuje proj?t, co u? pro?el a je?t? nedal na OSM, kde chyb? n?jak? mal? le? d?le?it? kousek trasy atd. T?eba by se n?m t?m poda?ilo pokr?t b?l? m?sta rychleji. Najdu tady pro tuhle my?lenku dost nad?enc?? D?ky a t???m se, Marek

14.9.2010 11:55:24 (#2)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, existuje plno m?st, kde by ?lo pomoci zmapov?n? pouze s minim?ln?m ?sil?m - p?edev??m je ?koda, pokud n?kdo dokonale zmapuje sv? m?sto, ale na stezky u? zapomene. N?kter? d?le?it? ?seky je mo?n? naj?t jednodu?e tak, ?e se se?ad? seznam tras [1] podle d?lky a ty nejdel?? trasy se zobraz? v relation analyzeru (jako nap?. [2], kde chyb? i kus E10) - kr?tk? a d?le?it? ?seky jdou jednodu?e vid?t. Je?t? d?le?it?j?? je zmapovat ?seky evropsk?ch tras - ty jsou v seznamu dole. Nev?m, jestli je je?t? n?jak? v?t?? mno?stv? dal??ch d?le?it?ch ?sek? - pokud ano, tak na to bude asi nejlep?? zalo?it str?nku na wiki. Nev?m, jestli m? cenu si sd?lovat co kdo bude mapovat, pro m? je to asi trochu ztr?ta ?asu, proto?e: V?t?inou mapuji chaoticky podle toho, kam zrovna jedu. K duplicitn?mu mapov?n? v m?m p??pad? do?lo pouze jednou, a stejn? bych v tom p??pad? asi jinudy nejel. Kdy? u? si ud?l?m v?let v?lu?n? za ??elem mapov?n?, tak to stejn? zanesu do mapy tak rychle, ?e je riziko duplicitn?ho mapov?n? t?m?? vylou?en?. [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Trasy_K?T [2] http://ra.osmsurround.org/osm.jsp?relationId=132143 On Tue, 14 Sep 2010 11:23:20 +0200, Marek Prokop <marek at sovavsiti.cz> wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > a?koli se v?nuje OSM jen kr?tce, hodn? se mi l?b? a rychle jsem si > na?el svou parketu -- turistick? trasy K?T. Bav? mne je mapovat a > skoro denn? sleduji, jak p?ib?vaj? dal?? d?ky v?m ostatn?m. Proto mne > napadlo, jestli by ne?la na?e ?innost n?jak koordinovat. > > Nejsem moc systematick? typ, tak?e bych z toho necht?l d?lat moc > organizovan? projekt, ale p?eci jen by asi pomohlo, kdybychom si na?li > n?jak? mechanismus, kter?m bychom si sd?lovali, co kdo zrovna pl?nuje > proj?t, co u? pro?el a je?t? nedal na OSM, kde chyb? n?jak? mal? le? > d?le?it? kousek trasy atd. T?eba by se n?m t?m poda?ilo pokr?t b?l? > m?sta rychleji. > > Najdu tady pro tuhle my?lenku dost nad?enc?? > > D?ky a t???m se, > > Marek > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

14.9.2010 12:08:13 (#3)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, je?t? bych cht?l poznamenat jednu v?c - podle m? nem? cenu mapovat zvl??? cyklistick? trasy a zvl??? trasy turistick?, ale kdy? u? se vyprav?m do ter?nu, tak mapuji oboje sou?asn?. Tedy pohybuji se pouze po jedn? trase, ale zaznamen?v?m i v?echny ostatn? trasy, kter? tam proch?zej?. N?kdy se tak sice zmapuj? jen kous??ky, ale n?kdy jsou to ty d?le?it? kous??ky a n?kdy se zmapuj? i del?? ?seky. On Tue, 14 Sep 2010 11:23:20 +0200, Marek Prokop <marek at sovavsiti.cz> wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > a?koli se v?nuje OSM jen kr?tce, hodn? se mi l?b? a rychle jsem si > na?el svou parketu -- turistick? trasy K?T. Bav? mne je mapovat a > skoro denn? sleduji, jak p?ib?vaj? dal?? d?ky v?m ostatn?m. Proto mne > napadlo, jestli by ne?la na?e ?innost n?jak koordinovat. > > Nejsem moc systematick? typ, tak?e bych z toho necht?l d?lat moc > organizovan? projekt, ale p?eci jen by asi pomohlo, kdybychom si na?li > n?jak? mechanismus, kter?m bychom si sd?lovali, co kdo zrovna pl?nuje > proj?t, co u? pro?el a je?t? nedal na OSM, kde chyb? n?jak? mal? le? > d?le?it? kousek trasy atd. T?eba by se n?m t?m poda?ilo pokr?t b?l? > m?sta rychleji. > > Najdu tady pro tuhle my?lenku dost nad?enc?? > > D?ky a t???m se, > > Marek > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

14.9.2010 12:16:34 (#4)
gravatar

Marek Prokop

<marek at sovavsiti.cz>
98
Ahoj, zobrazit citaci
> existuje plno m?st, kde by ?lo pomoci zmapov?n? pouze s minim?ln?m ?sil?m
Ano, to si mysl?m taky. zobrazit citaci
> N?kter? d?le?it? ?seky je mo?n? naj?t jednodu?e tak, ?e se se?ad? seznam > tras [1] podle d?lky a ty nejdel?? trasy se zobraz? v relation analyzeru > (jako nap?. [2], kde chyb? i kus E10) - kr?tk? a d?le?it? ?seky jdou > jednodu?e vid?t.
Dobr? tip, d?ky. zobrazit citaci
> Je?t? d?le?it?j?? je zmapovat ?seky evropsk?ch tras - ty > jsou v seznamu dole.
Evropsk? trasy jsou m? hobby. Bohu?el nen? v?dy ?pln? jasn?, kudy vedou. Nev?m jestli zn?te tenhle ?l?nek, kter? jsem o nich p?ed ?asem napsal -- m??e poslou?it jako z?kladn? vod?tko: http://knol.google.com/k/d%C3%A1lkov%C3%A9-p%C4%9B%C5%A1%C3%AD-trasy-v-%C4%8Desk%C3%A9-republice Hlavn? probl?m IMHO je, ?e n?kdy nejsou v ter?nu vyzna?eny a ot?zka, zda v takov?ch p??padech m??eme ?erpat z map K?T. Zat?m jsem to ned?lal, ale IMHO je to trochu n?co jin?ho ne? ostatn? trasy, proto?e u evropsk?ch jsou mapy K?T v podstat? normativn? a jedin? zdroj dat -- K?T nejd??v rozhodne, ?e trasa p?jde t?eba po ?ervn? odsud podsud a teprve n?kdy pozd?ji to vyzna?? v ter?nu. zobrazit citaci
> Nev?m, jestli m? cenu si sd?lovat co kdo bude mapovat, pro m? je to asi > trochu ztr?ta ?asu, proto?e: > V?t?inou mapuji chaoticky podle toho, kam zrovna jedu.
Pro mne by to smysl m?lo. Jednak mohu pl?ny sv?ch v?let? ?asto trochu p?izp?sobit a jednak jde i o n?kter? detaily -- nap?. si r?d kousek n?kde zajdu, kdy? budu v?d?t, ?e tam chyb? kus trasy. Nebo se nech?m r?d inspirovat reportem n?koho jin?ho, ?e to n?kde bylo hezk? a existuje je?t? jedna alternativn? trasa, kterou by to ?lo proj?t. zobrazit citaci
> K duplicitn?mu mapov?n? v m?m p??pad? do?lo pouze jednou, a stejn? bych v > tom p??pad? asi jinudy nejel.
Duplicity asi tak nevad?. Aspo? zp?es?uj? mapu. Zdrav?, Marek

14.9.2010 12:51:17 (#5)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne ?ter? 14 Z??? 2010 11:23:20 Marek Prokop napsal(a): zobrazit citaci
> Najdu tady pro tuhle my?lenku dost nad?enc??
Pokud jde o technick? ?e?en?, jsem ochoten n?jakou webovou aplikaci na rezervaci budouc?ho mapov?n? napsat jako roz???en? Tracu v r?mci http://tracopentrackmap.no-ip.org, p??padn? to m??eme jednodu?e vy?e?it diskuzn?m f?rem, kter? bych na str?nku doinstaloval. V p??pad?, ?e se rozhodneme pro specializovanou aplikaci, pros?m o definov?n? jej? funkcionality nejl?pe v podob? "p??pad? pou?it?" (use cases). -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

14.9.2010 12:58:49 (#6)
gravatar

Marek Prokop

<marek at sovavsiti.cz>
98
Ahoj, zobrazit citaci
> Pokud jde o technick? ?e?en?, jsem ochoten n?jakou webovou aplikaci na > rezervaci budouc?ho mapov?n? napsat jako roz???en? Tracu v r?mci > http://tracopentrackmap.no-ip.org, p??padn? to m??eme jednodu?e vy?e?it > diskuzn?m f?rem, kter? bych na str?nku doinstaloval.
D?ky za nab?dku. Mysl?m, ?e diskusn? f?rum je perfektn? n?pad. Nic slo?it?j??ho by snad nem?lo b?t pot?eba. Klidn? by to ale ?lo ud?lat i t?eba na Google Groups. Sp?? je d?le?it?, jestli se najde dost z?jemc? o chozen?, mapov?n? a pl?nov?n? cest :-) Zdrav?, Marek

14.9.2010 08:59:56 (#7)
gravatar

Libor Pechacek

<lpechacek at gmx.com>
68
Ahoj, On Tue 14-09-10 11:23:20, Marek Prokop wrote: zobrazit citaci
> Nejsem moc systematick? typ, tak?e bych z toho necht?l d?lat moc > organizovan? projekt, ale p?eci jen by asi pomohlo, kdybychom si na?li > n?jak? mechanismus, kter?m bychom si sd?lovali, co kdo zrovna pl?nuje proj?t, > co u? pro?el a je?t? nedal na OSM,
Nev?m jak? je obvykl? prodleva mezi projit?m a zakreslen?m. J? zakresluji ihned po n?vratu z v?letu. Mo?nost duplicitn? pr?ce z d?vodu "nestihl jsem zakreslit" mi p?ijde mal?. zobrazit citaci
> kde chyb? n?jak? mal? le? d?le?it? kousek trasy atd.
To je zaj?mav? informace, nejsem si v?ak jist jak identifikovat ono "kde". Kdy? nap??u, ?e "chyb? kus modr? mezi Manu?icemi a St?elnic?", bude ka?d? rozum?t? Vedle toho jsem narazil na zaj?mav? jev - pom?chan? trasy ve smyslu ??slov?n? K?T, tedy jedna relace pokr?vala ??sti r?zn?ch tras, a naopak jedna trasa K?T se sest?vala z v?ce relac?. Mo?n? jako prvn? krok pot?ebujeme sjednotit identifikaci tras. zobrazit citaci
> T?eba by se n?m t?m poda?ilo pokr?t b?l? m?sta rychleji.
Mysl?m, ?e kreslen? tras K?T je limitov?no p?edev??m rychlost? mapov?n?. :) U m? to je kolem 3 km/hod v?etn? kreslen? v JOSMu. BTW kolik je kilometr? tras v ?R? ;-) zobrazit citaci
> Najdu tady pro tuhle my?lenku dost nad?enc??
Koordinaci mapov?n? tras rozhodn? v?t?m, tedy m?? moji podporu. Libor

14.9.2010 09:40:00 (#8)
gravatar

Marek Prokop

<marek at sovavsiti.cz>
98
Ahoj, zobrazit citaci
> Nev?m jak? je obvykl? prodleva mezi projit?m a zakreslen?m. ?J? zakresluji > ihned po n?vratu z v?letu. ?Mo?nost duplicitn? pr?ce z d?vodu "nestihl jsem > zakreslit" mi p?ijde mal?.
Souhlas?m. Sp?? jde o to, aby si dva lid? zbyte?n? nenapl?novali stejnou trasu v podobnou dobu, a?koli by mohli proj?t dv? odli?n? varianty. zobrazit citaci
>> kde chyb? n?jak? mal? le? d?le?it? kousek trasy atd. > > To je zaj?mav? informace, nejsem si v?ak jist jak identifikovat ono "kde". > Kdy? nap??u, ?e "chyb? kus modr? mezi Manu?icemi a St?elnic?", bude ka?d? > rozum?t?
Mysl?m, ?e bude. Ale chyb?j?c? kousky jde naj?t i na map? a je jich tam plno. Tady by se asi v?dy hodilo z?rove? n?jak? doporu?en? na v?let. zobrazit citaci
> Vedle toho jsem narazil na zaj?mav? jev - pom?chan? trasy ve smyslu ??slov?n? > K?T, tedy jedna relace pokr?vala ??sti r?zn?ch tras, a naopak jedna trasa K?T > se sest?vala z v?ce relac?. ?Mo?n? jako prvn? krok pot?ebujeme sjednotit > identifikaci tras.
Netu??m, jak to ud?lat, proto?e na v?t?in? rozcestn?k? u? ??sla tras nejsou. zobrazit citaci
> Mysl?m, ?e kreslen? tras K?T je limitov?no p?edev??m rychlost? mapov?n?. :) > U m? to je kolem 3 km/hod v?etn? kreslen? v JOSMu.
Ano, proto se pro to sna??m z?skat co nejv?c lid? :-) Zdrav?, Marek

14.9.2010 10:00:02 (#9)
gravatar

Libor Pechacek

<lpechacek at gmx.com>
68
On Tue 14-09-10 21:40:00, Marek Prokop wrote: zobrazit citaci
> >> kde chyb? n?jak? mal? le? d?le?it? kousek trasy atd. > > > > To je zaj?mav? informace, nejsem si v?ak jist jak identifikovat ono "kde". > > Kdy? nap??u, ?e "chyb? kus modr? mezi Manu?icemi a St?elnic?", bude ka?d? > > rozum?t? > > Mysl?m, ?e bude. Ale chyb?j?c? kousky jde naj?t i na map? a je jich > tam plno. Tady by se asi v?dy hodilo z?rove? n?jak? doporu?en? na > v?let.
OK. Pro za??tek tipy na v?let jist? budou fungovat, pozd?ji vymysl?me t?eba n?co lep??ho. zobrazit citaci
> > Vedle toho jsem narazil na zaj?mav? jev - pom?chan? trasy ve smyslu ??slov?n? > > K?T, tedy jedna relace pokr?vala ??sti r?zn?ch tras, a naopak jedna trasa K?T > > se sest?vala z v?ce relac?. ?Mo?n? jako prvn? krok pot?ebujeme sjednotit > > identifikaci tras. > > Netu??m, jak to ud?lat, proto?e na v?t?in? rozcestn?k? u? ??sla tras nejsou.
Na nov?j??ch map?ch K?T je zezadu kilometr?? tras [1]. Nejsem si jist jestli podle autorsk?ho z?kona lze seznam pou??t, nicm?n? m?j tip je, ?e prost? faktografie ??slo-odkud-kam je nekonfliktn?. To u? by byla pomoc. Mo?n? by i Klub turist? byl ochoten ke spolupr?ci a seznam tras n?m poskytnul. Kontaktoval je u? n?kdo d??ve? Libor [1] M?m 37 Okol? Prahy v?chod a 11 ?esk? st?edoho?? v?chod

14.9.2010 10:01:48 (#10)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne ?ter? 14 Z??? 2010 20:59:56 Libor Pechacek napsal(a): zobrazit citaci
> Nev?m jak? je obvykl? prodleva mezi projit?m a zakreslen?m. J? zakresluji > ihned po n?vratu z v?letu. Mo?nost duplicitn? pr?ce z d?vodu "nestihl jsem > zakreslit" mi p?ijde mal?.
No j? jsem p?ed dv?ma t?dny projel na kole n?kolik tras kolem slavkovsk?ho boji?t?, ale je?t? jsem se k zmapov?n? nedostal. zobrazit citaci
> To je zaj?mav? informace, nejsem si v?ak jist jak identifikovat ono "kde". > Kdy? nap??u, ?e "chyb? kus modr? mezi Manu?icemi a St?elnic?", bude ka?d? > rozum?t?
?lo by ud?lat interkativn? mapku, kde by se dal zakreslit polygon, nebo bouning box ohranicujici nezmapovanou trasu. zobrazit citaci
> Mysl?m, ?e kreslen? tras K?T je limitov?no p?edev??m rychlost? mapov?n?. :) > U m? to je kolem 3 km/hod v?etn? kreslen? v JOSMu. BTW kolik je kilometr? > tras v ?R? ;-)
Podle Wikipedie bylo k 1. lednu 2008 zna?eno 39 816 km turistick?ch tras, v OSM je k dne?n?mu dni zmapov?no 14 341 km. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: ibarton at fit.vutbr.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

14.9.2010 10:28:33 (#11)
gravatar

Marek Prokop

<marek at sovavsiti.cz>
98
Ahoj, napadly mne dva konkr?tn? p??klady k tomuhle (berte je jen jako p??klady toho, co bychom mohli prob?rat ve speci?ln?m "turistick?m" f?ru): zobrazit citaci
>> kde chyb? n?jak? mal? le? d?le?it? kousek trasy atd. > > To je zaj?mav? informace, nejsem si v?ak jist jak identifikovat ono "kde". > Kdy? nap??u, ?e "chyb? kus modr? mezi Manu?icemi a St?elnic?", bude ka?d? > rozum?t?
1) P?e t?dnem jsem ?el trasu ze ?leb p?es Ronov a Lichnici na Se?. Moc hezk? v?let, doporu?uju. Z?rove? je kone?n? d?ky tomu n?co zakresleno v ?elezn?ch hor?ch, kde d??v bylo ?pln? b?lo (co se t??e tras K?T). Jen?e hned ve ?lebech, v parku pod z?mkem je ve zna?en? ?erven? trasy K?T zmatek a j? jsem omylem ?el po star? trase, kde se zna?ka po chv?li vytratila. Na spr?vnou cestu jsem se vr?til asi a? po 100 metrech a necht?lo se mi u? vracet (?lo n?s v?c), tak?e kus ?erven? chyb?. Dob?e je to vid?t zde (ten kousek cesty bez relace): http://osm.lonvia.de/world_hiking.html?zoom=15&lat=49.88713&lon=15.48728&layers=FFBT Kdybyste tedy n?kdo m?l cestu kolem (samotn? z?mek stoj? za v?let), projd?te se parkem a nedejte se spl?st star?m zna?en?m. 2) U? brzy na ja?e, je?t? ne? jsem za?al s OSM, jsem ?el po zelen? p?es Vod?radsk? bu?iny. Kus trasy u? na OSM byl, kus jsem zakreslil. V tomto m?st?, kde vid?te zelenou trasu p?eru?enou: http://osm.lonvia.de/world_hiking.html?zoom=15&lat=49.95708&lon=14.773&layers=FFBT jsem ?el po silnici, ale ji? d??ve zakreslen? ?sek nazna?uje, ?e jde trasa n?kde pod?l silnice. Proto?e si nejsem jist?, rad?ji jsem to nespojil. Vod?radsk?mi bu?inami se toul? dost lid?, tak by se na to n?kdo mohl pod?vat. P?ipadaj? v?m ty p??klady u?ite?n?? Rozum?me si u? l?pe, jak si tu spolupr?ci p?edstavuju? Zdrav?, Marek

15.9.2010 12:18:48 (#12)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Podle toho, co se na tomto f?ru kdysi v minulosti prob?ralo je pou?it? nemapov?ch d?l jako j?zdn?ch ??d? nebo kilometr??? v po??dku. Na ur?ov?n? pr?b?hu tras jde taky pou??t vyhled?va? tras K?T [1], ale nen? s n?m ?pln? jednoduch? pr?ce. K?T jsem v minulosti kontaktoval s pom?rn? jasn?m v?sledkem: [2] [1] http://kct.cz/vyhledavac-znacenych-tras [2] http://www.mail-archive.com/talk-cz at openstreetmap.org/msg01761.html On Tue, 14 Sep 2010 22:00:02 +0200, Libor Pechacek <lpechacek at gmx.com> wrote: zobrazit citaci
> Mo?n? by i Klub turist? byl ochoten ke spolupr?ci a seznam tras n?m > poskytnul. > Kontaktoval je u? n?kdo d??ve?
-- Petr Dlouh?

15.9.2010 09:59:47 (#13)
gravatar

Libor Pechacek

<lpechacek at gmx.com>
68
On Wed 15-09-10 00:18:48, Petr Dlouh? wrote: zobrazit citaci
> Podle toho, co se na tomto f?ru kdysi v minulosti prob?ralo je pou?it? > nemapov?ch d?l jako j?zdn?ch ??d? nebo kilometr??? v po??dku.
OK zobrazit citaci
> Na ur?ov?n? pr?b?hu tras jde taky pou??t vyhled?va? tras K?T [1], > ale nen? s n?m ?pln? jednoduch? pr?ce.
A neobsahuje v?echny trasy. Nap??klad po zad?n? v?choz?ho bodu "Polevsko, kapli?ka" nenab?dne ?lutou p?es Kytlici do Svoru. Podobn? tak v?bec nezn? Kytlici a zcela nov? zelen? trasa z Kytlick?ch Ml?n? do Nov?ho Boru tam tak? nen?. Na druhou stranu, nov? ??sla rozcestn?k? m??ou t?eba k n??emu b?t. zobrazit citaci
> K?T jsem v minulosti kontaktoval s pom?rn? jasn?m v?sledkem: [2]
D?ky. Nev?m p?esn? pro?, ale takov? obsah i formu jsem o?ek?val. :) Libor

16.9.2010 12:52:38 (#14)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> Nev?m jak? je obvykl? prodleva mezi projit?m a zakreslen?m. J? zakresluji > ihned po n?vratu z v?letu. Mo?nost duplicitn? pr?ce z d?vodu "nestihl jsem > zakreslit" mi p?ijde mal?.
Pokud v?let je v?cedenn? pobyt, tak prodleva m??e b?t v?t??. Klidn? i t?den. Jinak to, ?e by m? n?kdo p?edb?hl a zanesl data z m?ho pr?zkumu d??ve ne? j? se mi stalo jen jednou - holt kdy? jde X lid? na Bednu a jdou velmi podobnou trasou, ?ance ?e tam bude v?ce ne? jeden ?lov?k co se pak bude vrtat v map? pod?l trasy u? je celkem velk?. Ale i tak jsem tam do dat dal p?r v?c?, kter? tam ani tak nebyly, holt ka?d? mapuje jinak a v??m? si jin?ch detail? (p??padn? jde k dal?? ?if?e jinudy :) Ale pokud nejde o organizovanou akci, kde se nahrne na stejnou nebo podobnou trasu p?r set lid?, tak je asi riziko dvojit?ho mapov?n? prakticky nulov?. zobrazit citaci
> Mysl?m, ?e kreslen? tras K?T je limitov?no p?edev??m rychlost? mapov?n?. :) > U m? to je kolem 3 km/hod v?etn? kreslen? v JOSMu. BTW kolik je kilometr? tras > v ?R? ;-)
Podle cz wiki to bylo v roce 2002 asi 38 500 km p???ch tras v ?R. Martin

16.9.2010 01:08:55 (#15)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, j? bych cht?l p?isp?t tak, ?e bych n?kam nahr?val sv? geotagovan? fotky rozcestn?k?. Rozcestn?ky obsahuj? spoustu informac?, a ne v?echny jdou zachytit do OSM. Nav?c mohou slou?it jako d?kaz, ?e trasy odnikud neopisujeme. Tak? se daj? pou??t jako argument p?i nejistot? okolo n?jak? trasy. Bohu?el nezn?m ide?ln? slu?bu, kter? by umo??ila obr?zky nahr?t. Ide?ln? pro tento ??el by mohla b?t slu?ba openstreetview.org, bohu?el v?ak moc nefunguje (obr?zky na map? nejdou jednodu?e zv?t?it, nen? mo?n? t??dit/upravovat moje d??ve nahran? obr?zky). Rozcestn?ky se tak? daj? nahr?vat na openstreetmap.cz, ale nev?m jestli je mo?n? nahr?vat obr?zky hromadn?. Ide?ln? by bylo, aby pro tu slu?bu tak? existoval plugin do JOSM, kter? by obr?zky ukazoval b?hem editace. On Tue, 14 Sep 2010 11:23:20 +0200, Marek Prokop <marek at sovavsiti.cz> wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > a?koli se v?nuje OSM jen kr?tce, hodn? se mi l?b? a rychle jsem si > na?el svou parketu -- turistick? trasy K?T. Bav? mne je mapovat a > skoro denn? sleduji, jak p?ib?vaj? dal?? d?ky v?m ostatn?m. Proto mne > napadlo, jestli by ne?la na?e ?innost n?jak koordinovat. > > Nejsem moc systematick? typ, tak?e bych z toho necht?l d?lat moc > organizovan? projekt, ale p?eci jen by asi pomohlo, kdybychom si na?li > n?jak? mechanismus, kter?m bychom si sd?lovali, co kdo zrovna pl?nuje > proj?t, co u? pro?el a je?t? nedal na OSM, kde chyb? n?jak? mal? le? > d?le?it? kousek trasy atd. T?eba by se n?m t?m poda?ilo pokr?t b?l? > m?sta rychleji. > > Najdu tady pro tuhle my?lenku dost nad?enc?? > > D?ky a t???m se, > > Marek > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

16.9.2010 07:45:48 (#16)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
784
A ne?el by na to vyu??t projekt Openstreetphoto - viz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenStreetPhoto Pra??k zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Koordinace mapov?n? turistick?ch tras K?T > Datum: 16.9.2010 01:09:37 > ---------------------------------------- > Ahoj, > > j? bych cht?l p?isp?t tak, ?e bych n?kam nahr?val sv? geotagovan? fotky > rozcestn?k?. Rozcestn?ky obsahuj? spoustu informac?, a ne v?echny jdou > zachytit do OSM. Nav?c mohou slou?it jako d?kaz, ?e trasy odnikud > neopisujeme. Tak? se daj? pou??t jako argument p?i nejistot? okolo n?jak? > trasy. > Bohu?el nezn?m ide?ln? slu?bu, kter? by umo??ila obr?zky nahr?t. > > Ide?ln? pro tento ??el by mohla b?t slu?ba openstreetview.org, bohu?el > v?ak moc nefunguje (obr?zky na map? nejdou jednodu?e zv?t?it, nen? mo?n? > t??dit/upravovat moje d??ve nahran? obr?zky). Rozcestn?ky se tak? daj? > nahr?vat na openstreetmap.cz, ale nev?m jestli je mo?n? nahr?vat obr?zky > hromadn?. > Ide?ln? by bylo, aby pro tu slu?bu tak? existoval plugin do JOSM, kter? by > obr?zky ukazoval b?hem editace. > > > On Tue, 14 Sep 2010 11:23:20 +0200, Marek Prokop <marek at sovavsiti.cz> > wrote: > > > Ahoj, > > > > a?koli se v?nuje OSM jen kr?tce, hodn? se mi l?b? a rychle jsem si > > na?el svou parketu -- turistick? trasy K?T. Bav? mne je mapovat a > > skoro denn? sleduji, jak p?ib?vaj? dal?? d?ky v?m ostatn?m. Proto mne > > napadlo, jestli by ne?la na?e ?innost n?jak koordinovat. > > > > Nejsem moc systematick? typ, tak?e bych z toho necht?l d?lat moc > > organizovan? projekt, ale p?eci jen by asi pomohlo, kdybychom si na?li > > n?jak? mechanismus, kter?m bychom si sd?lovali, co kdo zrovna pl?nuje > > proj?t, co u? pro?el a je?t? nedal na OSM, kde chyb? n?jak? mal? le? > > d?le?it? kousek trasy atd. T?eba by se n?m t?m poda?ilo pokr?t b?l? > > m?sta rychleji. > > > > Najdu tady pro tuhle my?lenku dost nad?enc?? > > > > D?ky a t???m se, > > > > Marek > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > -- > Petr Dlouh? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

16.9.2010 10:30:33 (#17)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2010/9/16 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> Ahoj, > > j? bych cht?l p?isp?t tak, ?e bych n?kam nahr?val sv? geotagovan? fotky > rozcestn?k?. Rozcestn?ky obsahuj? spoustu informac?, a ne v?echny jdou > zachytit do OSM. Nav?c mohou slou?it jako d?kaz, ?e trasy odnikud > neopisujeme. Tak? se daj? pou??t jako argument p?i nejistot? okolo n?jak? > trasy. > Bohu?el nezn?m ide?ln? slu?bu, kter? by umo??ila obr?zky nahr?t. > > Ide?ln? pro tento ??el by mohla b?t slu?ba openstreetview.org, bohu?el v?ak > moc nefunguje (obr?zky na map? nejdou jednodu?e zv?t?it, nen? mo?n? > t??dit/upravovat moje d??ve nahran? obr?zky). Rozcestn?ky se tak? daj? > nahr?vat na openstreetmap.cz, ale nev?m jestli je mo?n? nahr?vat obr?zky > hromadn?. > Ide?ln? by bylo, aby pro tu slu?bu tak? existoval plugin do JOSM, kter? by > obr?zky ukazoval b?hem editace. > >
na openstreetmap.cz se daji nahravat obrazky hromadne, a to tak ze mi je poslete a ja je tam nahraju:) male mnozstvi se da nahrat po jednom prez web. nechce se mi moc delat nejake hromadne automatizovane nahravani, rozhodne ne prez web, mozna skusim vymyslet neco prez ftp nebo spis sftp, to by mohlo byt mnohem prijemnejsi na pouziti. -- Michal Gr?zl http://openstreetmap.cz

16.9.2010 11:05:40 (#18)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, je ?koda, ?e je to pouze na?e lok?ln? slu?ba - na glob?ln? openstreetview bych to nahr?val rad?ji (ten projekt se ale u? rok nehnul z m?sta). Dote? jsem si myslel, ?e to v?bec nefunguje, a? v?era jsem p?i?el na to, ?e to funguje. To byl asi hlavn? d?vod, pro? jsem to zat?m nepou??val. Mimochodem - v Ope?e se ani neuk??e mapa. Nahr?vat p?es ftp/sftp by to asi bylo dobr? - nejlep?? by bylo, kdybych si tam mohl dr?et stejnou adres??ovou strukturu jako doma. Dal?? probl?my, kter? aktu?ln? vid?m: U n?kter?ch obr?zk? nefunguje odkaz na zv?t?enou verzi (nap?. http://openstreetmap.cz/uploads/uhvozdecka.jpg) Jako n?hledy se nahr?vaj? pln? verze obr?zk? - u n?kter?ch to tud?? trv? docela dlouho. U fotek nen? vid?t datum jejich po??zen?, co? je docela podstatn? ?daj. Pak je tak? probl?m v tom, ?e v ?ech?ch poch?zej? v?echny rozcestn?ky ode m?, tak?e m? to moc nepom??e. On Thu, 16 Sep 2010 10:30:33 +0200, Michal Gr?zl <michal.grezl at openstreetmap.cz> wrote: zobrazit citaci
> nechce se mi moc delat nejake hromadne automatizovane nahravani, > rozhodne ne prez web, mozna skusim vymyslet neco prez ftp nebo spis > sftp, to by mohlo byt mnohem prijemnejsi na pouziti.
-- Petr Dlouh?

16.9.2010 01:02:53 (#19)
gravatar

honny

<honnycze at gmail.com>
100 2484
Fotim rozcestniky (teda prevazne jen telefonem), rad je poskytnu. Tak se dohodnete kam. :) U me mnohdy trva doba od porizeni dat po zmapovani i dva tydny, ale nestalo se mi, ze by mi nekdo "ukradl" planovanou lokalitu. Prevazne mapuji na kole, a mapuji i turisticke trasy, i ty kousky [1]. A priznavam se, ze trasy me bavi mapovat snad nejvic. [1] http://www.openstreetmap.org/browse/relation/1156339

16.9.2010 01:08:26 (#20)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Telefon ?asto pln? dosta?uje - je ale dobr? aby tam byli vid?t i ta mal? ??sla v rohu (jsou to bu? ??sla tras nebo ??sla rozcestn?k?). S m?m 2mpix mobilem to vy?aduje fotit trochu v?c zbl?zka a nejl?p s dostate?n?m osv?tlen?m. On Thu, 16 Sep 2010 13:02:53 +0200, honny <honnycze at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> teda prevazne jen telefonem
-- Petr Dlouh?

16.9.2010 02:52:04 (#21)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
103
no, a co ty rozcestinky nahrat na commons wiki? JS. 2010/9/16 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> Telefon ?asto pln? dosta?uje - je ale dobr? aby tam byli vid?t i ta mal? > ??sla v rohu (jsou to bu? ??sla tras nebo ??sla rozcestn?k?). S m?m 2mpix > mobilem to vy?aduje fotit trochu v?c zbl?zka a nejl?p s dostate?n?m > osv?tlen?m. > > On Thu, 16 Sep 2010 13:02:53 +0200, honny <honnycze at gmail.com> wrote: > >> teda prevazne jen telefonem > > > -- > Petr Dlouh? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

16.9.2010 06:26:31 (#22)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, to by docela ?lo, mo?n? je to v sou?asn? dob? nejlep?? ?e?en?, akor?t bychom museli naj?t ?e?en? na n?kolik probl?m?: 1) Jde to tam n?jak jednodu?e hromadn? nahr?vat (se v??m v?udy, tedy licenc?, geotagov?n?m z exifu, kategoriemi a dal??mi ?daj?)? 2) Jde n?jak jednodu?e prohl??et obr?zky jen z vybran?ch kategori? na map?? Jde nav?c je?t? p?idat filtrov?n? podle licence? Pomoc? [1] jde prohl??et v?echny obr?zky na Commons, co? je dost nep?ehledn?. Pokud takov? n?stroj neexistuje, nedal by se vytvo?it na openstreetmap.cz nebo na n?jak?m podobn?m serveru? 3) Nevadilo by jim, kdybych tam nahr?l obrovsk? mno?stv? fotek pouze rozcestn?k? (jsou to ??dov? tis?ce)? Ty obr?zky se daj? nap??klad pou??t na str?nce k t? dan? trase, ale jinak nejsou pro Wikipedii moc p??nosem. [1] http://toolserver.org/~kolossos/openlayers/commons-on-osm.php?zoom=17&lat=49.94786&lon=14.18291&layers=B000TFT On Thu, 16 Sep 2010 14:52:04 +0200, Frettie <frettie at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> no, a co ty rozcestinky nahrat na commons wiki? > JS.
-- Petr Dlouh?

16.9.2010 06:39:01 (#23)
gravatar

Petr Kadlec

<petr.kadlec at gmail.com>
216 996
2010/9/16 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> 1) Jde to tam n?jak jednodu?e hromadn? nahr?vat (se v??m v?udy, tedy > licenc?, geotagov?n?m z exifu, kategoriemi a dal??mi ?daj?)?
Ne ?pln? ide?ln?, n?jak? n?stroje jsou, ale v podstat? to je nejslab?? ??st Wikimedia Commons. zobrazit citaci
> 2) Jde n?jak jednodu?e prohl??et obr?zky jen z vybran?ch kategori? na map?? > Jde nav?c je?t? p?idat filtrov?n? podle licence? Pomoc? [1] jde prohl??et > v?echny obr?zky na Commons, co? je dost nep?ehledn?. Pokud takov? n?stroj > neexistuje, nedal by se vytvo?it na openstreetmap.cz nebo na n?jak?m > podobn?m serveru?
Jde. (Bez t? licence, ale nejsem si jist, k ?emu by to m?lo b?t dobr?: v?echny obr?zky na Commons jsou povinn? pod n?kterou svobodnou licenc? a rozd?ly mezi nimi jsou IMHO prakticky nepodstatn?.) http://toolserver.org/~para/cgi-bin/kmlexport?project=Commons&article=Category:Hiking_and_footpath_fingerposts_in_the_Czech_Republic&redir=google Jinak dal?? n?stroje jdou vyr?b?t a pr?b??n? vznikaj?. zobrazit citaci
> 3) Nevadilo by jim, kdybych tam nahr?l obrovsk? mno?stv? fotek pouze > rozcestn?k? (jsou to ??dov? tis?ce)? Ty obr?zky se daj? nap??klad pou??t na > str?nce k t? dan? trase, ale jinak nejsou pro Wikipedii moc p??nosem.
Mysl?m, ?e ur?it? nevadilo (za p?edpoklad? svobodn? licence, jist? minim?ln? kvality atp.); existuje na to kategorie http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hiking_and_footpath_fingerposts_in_the_Czech_Republic -- Petr Kadlec / Mormegil

16.9.2010 07:01:14 (#24)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Thu, 16 Sep 2010 18:39:01 +0200, Petr Kadlec <petr.kadlec at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> 2010/9/16 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >> 1) Jde to tam n?jak jednodu?e hromadn? nahr?vat (se v??m v?udy, tedy >> licenc?, geotagov?n?m z exifu, kategoriemi a dal??mi ?daj?)? > > Ne ?pln? ide?ln?, n?jak? n?stroje jsou, ale v podstat? to je nejslab?? > ??st Wikimedia Commons.
To by mohl b?t k?men ?razu, nerad bych t?m tr?vil v??nost. Pod?v?m se, jestli n?jak? dosta?uj?c? n?stroje existuj?. zobrazit citaci
> >> 2) Jde n?jak jednodu?e prohl??et obr?zky jen z vybran?ch kategori? na >> map?? >> Jde nav?c je?t? p?idat filtrov?n? podle licence? Pomoc? [1] jde >> prohl??et >> v?echny obr?zky na Commons, co? je dost nep?ehledn?. Pokud takov? >> n?stroj >> neexistuje, nedal by se vytvo?it na openstreetmap.cz nebo na n?jak?m >> podobn?m serveru? > > Jde. (Bez t? licence, ale nejsem si jist, k ?emu by to m?lo b?t dobr?: > v?echny obr?zky na Commons jsou povinn? pod n?kterou svobodnou licenc? > a rozd?ly mezi nimi jsou IMHO prakticky nepodstatn?.)
Licence nen? nepodstatn?, mezi n?kter?mi svobodn?mi licencemi nen? konverze mo?n?. Je ale mo?n?, ?e informace z rozcestn?k? je mo?n? ?erpat bez ohledu na licenci, proto?e to nen? mapov? d?lo. zobrazit citaci To vypad? dob?e, ale bylo by dobr?, aby to fungovalo i s OSM jako podkladem. Ten parametr "article" nefunguje na tom odkazu, kter? jsem pos?lal p?edt?m. Ne?lo by to jednodu?e p?idat na <openstreetmap.cz>? zobrazit citaci
> Jinak dal?? n?stroje jdou vyr?b?t a pr?b??n? vznikaj?. > >> 3) Nevadilo by jim, kdybych tam nahr?l obrovsk? mno?stv? fotek pouze >> rozcestn?k? (jsou to ??dov? tis?ce)? Ty obr?zky se daj? nap??klad >> pou??t na >> str?nce k t? dan? trase, ale jinak nejsou pro Wikipedii moc p??nosem. > > Mysl?m, ?e ur?it? nevadilo (za p?edpoklad? svobodn? licence, jist? > minim?ln? kvality atp.); existuje na to kategorie > > http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hiking_and_footpath_fingerposts_in_the_Czech_Republic
OK. O t? kategorii v?m; btw. pr?v? jsem p?i?el, ?e si jde nechat pos?lat novinky v t? kategorii jako RSS (p?es toolbox vlevo). zobrazit citaci
> > -- Petr Kadlec / Mormegil > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

16.9.2010 09:55:57 (#25)
gravatar

Libor Pechacek

<lpechacek at gmx.com>
68
Ahoj, On Tue 14-09-10 22:28:33, Marek Prokop wrote: zobrazit citaci
> napadly mne dva konkr?tn? p??klady k tomuhle (berte je jen jako > p??klady toho, co bychom mohli prob?rat ve speci?ln?m "turistick?m" > f?ru):
On Tue 14-09-10 22:01:48, Radek Barto? wrote: zobrazit citaci
> ?lo by ud?lat interkativn? mapku, kde by se dal zakreslit polygon, nebo > bouning box ohranicujici nezmapovanou trasu.
Nechal jsem si to trochu proj?t hlavou a napadlo m? n?kam zakreslovat v hrub?ch obrysech veden? trasy. Jin?mi slovy "v?m ?e tudy n?kudy trasa vede, ale nebyl jsem tam". Shodou okolnost? Radek u? tento n?vrh m?l, jen jsem neporozum?l hned. :) U ?ist? textov? informace, jak ji navrhuje Marek, m?m obavu, ?e nebude ?k?lovat. Podle m?ho odhadu bude v seznamu brzy spousta kr?tk?ch tip? na v?let a bude nepohodln? vyhledat si ten nejl?kav?j??. Mapa, jak ji navrhuje Radek, se mi l?b? v?ce, z?ejm? proto, ?e jsem z t?ch, kdo pl?nuj? v?lety podle mapy. Nicm?n? sama o sob? je trochu neosobn?. Kombinace ?rty v map? a nepovinn?ho tipu na v?let mi p?ijde l?kav?. Prezentace dat pak m??e b?t vrstva v map? podobn? Hiking Tracks debug plus tabulka tip? na v?let ve stylu seznamu tras na wiki. Jak to vid?te vy? Libor

16.9.2010 10:28:11 (#26)
gravatar

Petr Kadlec

<petr.kadlec at gmail.com>
216 996
2010/9/16 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> On Thu, 16 Sep 2010 18:39:01 +0200, Petr Kadlec <petr.kadlec at gmail.com> > wrote: > >> 2010/9/16 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >>> >>> 1) Jde to tam n?jak jednodu?e hromadn? nahr?vat (se v??m v?udy, tedy >>> licenc?, geotagov?n?m z exifu, kategoriemi a dal??mi ?daj?)? >> >> Ne ?pln? ide?ln?, n?jak? n?stroje jsou, ale v podstat? to je nejslab?? >> ??st Wikimedia Commons. > > To by mohl b?t k?men ?razu, nerad bych t?m tr?vil v??nost. Pod?v?m se, > jestli n?jak? dosta?uj?c? n?stroje existuj?.
Asi z?kladn?m n?strojem je Commonist <http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Tools/Commonist>, ale s ??dn?mi t?mito n?stroji (d?le viz <http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Tools#Upload_media>) nem?m moc zku?enost?. zobrazit citaci
>> Jde. (Bez t? licence, ale nejsem si jist, k ?emu by to m?lo b?t dobr?: >> v?echny obr?zky na Commons jsou povinn? pod n?kterou svobodnou licenc? >> a rozd?ly mezi nimi jsou IMHO prakticky nepodstatn?.) > > Licence nen? nepodstatn?, mezi n?kter?mi svobodn?mi licencemi nen? > konverze mo?n?. Je ale mo?n?, ?e informace z rozcestn?k? je mo?n? ?erpat > bez ohledu na licenci, proto?e to nen? mapov? d?lo.
?Informace? lze ?erpat v?dy odkudkoli, to nen? autorskopr?vn? chr?n?n? v?c (maxim?ln? tak zvl??tn?m pr?vem po?izovatele datab?ze, ale to se net?k? informac? z?skan?ch z jednoho obr?zku). Kompatibilita licenc? by m?la vliv jen p?i tvorb? odvozen?ho d?la, co? se tohoto p??padu ur?it? net?k?. zobrazit citaci
>> http://toolserver.org/~para/cgi-bin/kmlexport?project=Commons&article=Category:Hiking_and_footpath_fingerposts_in_the_Czech_Republic&redir=google >> > > To vypad? dob?e, ale bylo by dobr?, aby to fungovalo i s OSM jako > podkladem. Ten parametr "article" nefunguje na tom odkazu, kter? jsem > pos?lal p?edt?m.
Ten mnou odkazovan? tool prost? generuje odpov?daj?c? KML, jestli jde snadno zobrazit KML vrstva nad OSM podkladem, nen? probl?m. -- Petr Kadlec / Mormegil

16.9.2010 11:16:18 (#27)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2010/9/16 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> Ahoj, > > je ?koda, ?e je to pouze na?e lok?ln? slu?ba - na glob?ln? openstreetview > bych to nahr?val rad?ji (ten projekt se ale u? rok nehnul z m?sta).
nevim jestli zajimaji fotky rozcestniku nekoho jineho nez nas, mozna jo, spis ale ne. zobrazit citaci
> Dote? jsem si myslel, ?e to v?bec nefunguje, a? v?era jsem p?i?el na to, ?e > to funguje. To byl asi hlavn? d?vod, pro? jsem to zat?m nepou??val. > Mimochodem - v Ope?e se ani neuk??e mapa.
zobrazovani fungovalo snad porad, jen s tim uploadem sem si hral podle toho, jakej byl zrovna k mani nastroj na cteni exif. funguje to bez vetsich problemu jen v seamonkey(a tim padem snad i ff), explorer je uplne mimo, operu moc nezkousim(co sem to zkousel naposledy tak to slo, ted to opravdu nejde), a chromium funguje asi taky. Ted sem zkousel hledani v opere a chyba: Error: name: Error message: Security violation je uzasna, zrejme naka stupidni ochrana xmlhttprequestu:) takovych blbosti tam bude spousta. zobrazit citaci
> Nahr?vat p?es ftp/sftp by to asi bylo dobr? - nejlep?? by bylo, kdybych si > tam mohl dr?et stejnou adres??ovou strukturu jako doma.
struktura je celkem jedno, ve finale to stejne zadnou strukturu asi mit nebude, proste se to nahraje, zpracuje a zmizne nekam do systemu zobrazit citaci
> Dal?? probl?my, kter? aktu?ln? vid?m: > > ? ? ? ?U n?kter?ch obr?zk? nefunguje odkaz na zv?t?enou verzi (nap?. > http://openstreetmap.cz/uploads/uhvozdecka.jpg)
mnojo byla tam chyba pri uploadu, este sem to neopravil v db. zobrazit citaci
> ? ? ? ?Jako n?hledy se nahr?vaj? pln? verze obr?zk? - u n?kter?ch to tud?? > trv? docela dlouho.
specialni zmensene nahledy by se mohli nejak vyresit zobrazit citaci
> ? ? ? ?U fotek nen? vid?t datum jejich po??zen?, co? je docela podstatn? > ?daj.
to je v exifu, to nebude problem dodat zobrazit citaci
> Pak je tak? probl?m v tom, ?e v ?ech?ch poch?zej? v?echny rozcestn?ky ode > m?, tak?e m? to moc nepom??e.
no me to pomohlo:) zobrazit citaci
> > > -- > Petr Dlouh? >
-- Michal Gr?zl http://openstreetmap.cz

16.9.2010 11:32:32 (#28)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2010/9/16 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> On Thu, 16 Sep 2010 18:39:01 +0200, Petr Kadlec <petr.kadlec at gmail.com> > wrote: > >> 2010/9/16 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >>> >>> 1) Jde to tam n?jak jednodu?e hromadn? nahr?vat (se v??m v?udy, tedy >>> licenc?, geotagov?n?m z exifu, kategoriemi a dal??mi ?daj?)? >> >> Ne ?pln? ide?ln?, n?jak? n?stroje jsou, ale v podstat? to je nejslab?? >> ??st Wikimedia Commons. > > To by mohl b?t k?men ?razu, nerad bych t?m tr?vil v??nost. Pod?v?m se, > jestli n?jak? dosta?uj?c? n?stroje existuj?. > >> >>> 2) Jde n?jak jednodu?e prohl??et obr?zky jen z vybran?ch kategori? na >>> map?? >>> Jde nav?c je?t? p?idat filtrov?n? podle licence? Pomoc? [1] jde prohl??et >>> v?echny obr?zky na Commons, co? je dost nep?ehledn?. Pokud takov? n?stroj >>> neexistuje, nedal by se vytvo?it na openstreetmap.cz nebo na n?jak?m >>> podobn?m serveru? >> >> Jde. (Bez t? licence, ale nejsem si jist, k ?emu by to m?lo b?t dobr?: >> v?echny obr?zky na Commons jsou povinn? pod n?kterou svobodnou licenc? >> a rozd?ly mezi nimi jsou IMHO prakticky nepodstatn?.) > > Licence nen? nepodstatn?, mezi n?kter?mi svobodn?mi licencemi nen? > konverze mo?n?. Je ale mo?n?, ?e informace z rozcestn?k? je mo?n? ?erpat > bez ohledu na licenci, proto?e to nen? mapov? d?lo. > >> >> >> http://toolserver.org/~para/cgi-bin/kmlexport?project=Commons&article=Category:Hiking_and_footpath_fingerposts_in_the_Czech_Republic&redir=google >> > > To vypad? dob?e, ale bylo by dobr?, aby to fungovalo i s OSM jako > podkladem. Ten parametr "article" nefunguje na tom odkazu, kter? jsem > pos?lal p?edt?m. > > Ne?lo by to jednodu?e p?idat na <openstreetmap.cz>?
openlayers kml umi, asi by to slo. jo ted sem to zkousel na examplu z openlayers (uz je zas nova verze) a dane kml to zobrazi. Sice to neklika a nezobrazuje bubliny ale to snad taky pujde kdyz uz to naparsuje. http://openlayers.org/dev/examples/kml-layer.html -- Michal Gr?zl http://openstreetmap.cz

17.9.2010 09:38:49 (#29)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
103
J? si mysl?m, ?e v r?mci spolupr?ce projekt? by to bylo fajn, nav?c sice existuje commonist, ale i dal??, jsou to kolikr?t i skripty, d? se to tak nahr?t d?vkov?. Jak moc funguje rozpozn?n? geo informac? z Exifu fotky nem?m ov??en?, ale douf?m, ?e dob?e. P??p by se snad dalo to tahat p??mo z exifu a p?ev?d?t do form?tu vhodn?ho pro ?ablonu s geocodingem. J. 2010/9/16 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> On Thu, 16 Sep 2010 18:39:01 +0200, Petr Kadlec <petr.kadlec at gmail.com> > wrote: > >> 2010/9/16 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >>> >>> 1) Jde to tam n?jak jednodu?e hromadn? nahr?vat (se v??m v?udy, tedy >>> licenc?, geotagov?n?m z exifu, kategoriemi a dal??mi ?daj?)? >> >> Ne ?pln? ide?ln?, n?jak? n?stroje jsou, ale v podstat? to je nejslab?? >> ??st Wikimedia Commons. > > To by mohl b?t k?men ?razu, nerad bych t?m tr?vil v??nost. Pod?v?m se, > jestli n?jak? dosta?uj?c? n?stroje existuj?. > >> >>> 2) Jde n?jak jednodu?e prohl??et obr?zky jen z vybran?ch kategori? na >>> map?? >>> Jde nav?c je?t? p?idat filtrov?n? podle licence? Pomoc? [1] jde prohl??et >>> v?echny obr?zky na Commons, co? je dost nep?ehledn?. Pokud takov? n?stroj >>> neexistuje, nedal by se vytvo?it na openstreetmap.cz nebo na n?jak?m >>> podobn?m serveru? >> >> Jde. (Bez t? licence, ale nejsem si jist, k ?emu by to m?lo b?t dobr?: >> v?echny obr?zky na Commons jsou povinn? pod n?kterou svobodnou licenc? >> a rozd?ly mezi nimi jsou IMHO prakticky nepodstatn?.) > > Licence nen? nepodstatn?, mezi n?kter?mi svobodn?mi licencemi nen? > konverze mo?n?. Je ale mo?n?, ?e informace z rozcestn?k? je mo?n? ?erpat > bez ohledu na licenci, proto?e to nen? mapov? d?lo. > >> >> >> http://toolserver.org/~para/cgi-bin/kmlexport?project=Commons&article=Category:Hiking_and_footpath_fingerposts_in_the_Czech_Republic&redir=google >> > > To vypad? dob?e, ale bylo by dobr?, aby to fungovalo i s OSM jako > podkladem. Ten parametr "article" nefunguje na tom odkazu, kter? jsem > pos?lal p?edt?m. > > Ne?lo by to jednodu?e p?idat na <openstreetmap.cz>? > >> Jinak dal?? n?stroje jdou vyr?b?t a pr?b??n? vznikaj?. >> >>> 3) Nevadilo by jim, kdybych tam nahr?l obrovsk? mno?stv? fotek pouze >>> rozcestn?k? (jsou to ??dov? tis?ce)? Ty obr?zky se daj? nap??klad pou??t >>> na >>> str?nce k t? dan? trase, ale jinak nejsou pro Wikipedii moc p??nosem. >> >> Mysl?m, ?e ur?it? nevadilo (za p?edpoklad? svobodn? licence, jist? >> minim?ln? kvality atp.); existuje na to kategorie >> >> >> http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hiking_and_footpath_fingerposts_in_the_Czech_Republic > > OK. O t? kategorii v?m; btw. pr?v? jsem p?i?el, ?e si jde nechat pos?lat > novinky v t? kategorii jako RSS (p?es toolbox vlevo). > >> >> -- Petr Kadlec / Mormegil >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > -- > Petr Dlouh? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

17.9.2010 10:59:28 (#30)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2010/9/16 Michal Gr?zl <michal.grezl at openstreetmap.cz>: zobrazit citaci
> 2010/9/16 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >> On Thu, 16 Sep 2010 18:39:01 +0200, Petr Kadlec <petr.kadlec at gmail.com> >> wrote: >> >>> 2010/9/16 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >>>> >>>> 1) Jde to tam n?jak jednodu?e hromadn? nahr?vat (se v??m v?udy, tedy >>>> licenc?, geotagov?n?m z exifu, kategoriemi a dal??mi ?daj?)? >>> >>> Ne ?pln? ide?ln?, n?jak? n?stroje jsou, ale v podstat? to je nejslab?? >>> ??st Wikimedia Commons. >> >> To by mohl b?t k?men ?razu, nerad bych t?m tr?vil v??nost. Pod?v?m se, >> jestli n?jak? dosta?uj?c? n?stroje existuj?. >> >>> >>>> 2) Jde n?jak jednodu?e prohl??et obr?zky jen z vybran?ch kategori? na >>>> map?? >>>> Jde nav?c je?t? p?idat filtrov?n? podle licence? Pomoc? [1] jde prohl??et >>>> v?echny obr?zky na Commons, co? je dost nep?ehledn?. Pokud takov? n?stroj >>>> neexistuje, nedal by se vytvo?it na openstreetmap.cz nebo na n?jak?m >>>> podobn?m serveru? >>> >>> Jde. (Bez t? licence, ale nejsem si jist, k ?emu by to m?lo b?t dobr?: >>> v?echny obr?zky na Commons jsou povinn? pod n?kterou svobodnou licenc? >>> a rozd?ly mezi nimi jsou IMHO prakticky nepodstatn?.) >> >> Licence nen? nepodstatn?, mezi n?kter?mi svobodn?mi licencemi nen? >> konverze mo?n?. Je ale mo?n?, ?e informace z rozcestn?k? je mo?n? ?erpat >> bez ohledu na licenci, proto?e to nen? mapov? d?lo. >> >>> >>> >>> http://toolserver.org/~para/cgi-bin/kmlexport?project=Commons&article=Category:Hiking_and_footpath_fingerposts_in_the_Czech_Republic&redir=google >>> >> >> To vypad? dob?e, ale bylo by dobr?, aby to fungovalo i s OSM jako >> podkladem. Ten parametr "article" nefunguje na tom odkazu, kter? jsem >> pos?lal p?edt?m. >> >> Ne?lo by to jednodu?e p?idat na <openstreetmap.cz>? > > openlayers kml umi, asi by to slo. > jo ted sem to zkousel na examplu z openlayers (uz je zas nova verze) a > dane kml to zobrazi. Sice to neklika a nezobrazuje bubliny ale to snad > taky pujde kdyz uz to naparsuje. > > http://openlayers.org/dev/examples/kml-layer.html > >
zbezne sem pridal podporu tech wikimedia commons rozcestniku, jde to velmi jednoduse az primitivne. zatim to nacte a.kml coz je vystup: wget "http://toolserver.org/~para/cgi-bin/kmlexport?project=Commons&article=Category:Hiking_and_footpath_fingerposts_in_the_Czech_Republic" a vygeneruje to markery na pozicich. obrazky to nedela nebot jsou nejak prilis automaticke v html ale nebude je problem take zobrazit. (dela ale bez jakehokoliv parsovani) aktivuje se to v menu sekci ovladani mapy potom Wikimedi Commons, je to docela pomale:) natahuji se vsechny. zbytek priste ted jdu spat. -- Michal Gr?zl http://openstreetmap.cz

18.9.2010 04:33:52 (#31)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, d?ky, vypad? to dob?e. ?lo by je?t? p?idat n?sleduj?c? kategorie (a nejl?pe i jejich podkategorie): http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:European_long-distance_paths_direction_labels_in_the_Czech_Republic http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Way_of_Saint_James_in_the_Czech_Republic http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cycling_route_signs_in_the_Czech_Republic http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Czech_hiking_and_footpath_signs_in_Krkono?e http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cycling_stripe_signs_in_the_Czech_Republic On Fri, 17 Sep 2010 22:59:28 +0200, Michal Gr?zl <michal.grezl at openstreetmap.cz> wrote: zobrazit citaci
> zbezne sem pridal podporu tech wikimedia commons rozcestniku, jde to > velmi jednoduse az primitivne. > zatim to nacte a.kml coz je vystup: > wget > "http://toolserver.org/~para/cgi-bin/kmlexport?project=Commons&article=Category:Hiking_and_footpath_fingerposts_in_the_Czech_Republic" > a vygeneruje to markery na pozicich. obrazky to nedela nebot jsou > nejak prilis automaticke v html ale nebude je problem take zobrazit. > (dela ale bez jakehokoliv parsovani) > aktivuje se to v menu sekci ovladani mapy potom Wikimedi Commons, je > to docela pomale:) natahuji se vsechny. > zbytek priste ted jdu spat.
-- Petr Dlouh?

20.9.2010 10:04:31 (#32)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449

16.10.2010 03:18:50 (#33)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1054 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> > napadly mne dva konkr?tn? p??klady k tomuhle (berte je jen jako > > p??klady toho, co bychom mohli prob?rat ve speci?ln?m "turistick?m" > > f?ru): > > On Tue 14-09-10 22:01:48, Radek Barto? wrote: > > ?lo by ud?lat interkativn? mapku, kde by se dal zakreslit polygon, nebo > > bouning box ohranicujici nezmapovanou trasu. > > Nechal jsem si to trochu proj?t hlavou a napadlo m? n?kam zakreslovat v hrub?ch > obrysech veden? trasy. Jin?mi slovy "v?m ?e tudy n?kudy trasa vede, ale nebyl > jsem tam". Shodou okolnost? Radek u? tento n?vrh m?l, jen jsem neporozum?l > hned. :)
No... a nestacilo by proste vyrobit way, ktera v hrubych obrysech odrazi vedeni trasy, a dat ji do relace? (Mozna s note="tudy nekudy vede turisticka znacka :-). Uz to je velmi uzitecna informace, a nemusi byt vsechna data na metr presna od nulteho dne... -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

17.10.2010 07:42:27 (#34)
gravatar

Libor Pechacek

<lpechacek at gmx.com>
68
On Sat 16-10-10 15:18:50, Pavel Machek wrote: zobrazit citaci
> Ahoj! > > > > napadly mne dva konkr?tn? p??klady k tomuhle (berte je jen jako > > > p??klady toho, co bychom mohli prob?rat ve speci?ln?m "turistick?m" > > > f?ru): > > > > On Tue 14-09-10 22:01:48, Radek Barto? wrote: > > > ?lo by ud?lat interkativn? mapku, kde by se dal zakreslit polygon, nebo > > > bouning box ohranicujici nezmapovanou trasu. > > > > Nechal jsem si to trochu proj?t hlavou a napadlo m? n?kam zakreslovat v hrub?ch > > obrysech veden? trasy. Jin?mi slovy "v?m ?e tudy n?kudy trasa vede, ale nebyl > > jsem tam". Shodou okolnost? Radek u? tento n?vrh m?l, jen jsem neporozum?l > > hned. :) > > No... a nestacilo by proste vyrobit way, ktera v hrubych obrysech > odrazi vedeni trasy, a dat ji do relace? (Mozna s note="tudy nekudy > vede turisticka znacka :-). > > Uz to je velmi uzitecna informace, a nemusi byt vsechna data na metr > presna od nulteho dne...
Rozhodn?. Je to dal?? ze zp?sob?. Ted jde o to, dohodnout se kter? budeme pou??vat. Libor

« zpět na výpis měsíce