« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Fwd: Jde nějak zrušit nesmyslné tracklogy

Vlákno 27.8. - 30.8.2010, počet zpráv: 3


27.8.2010 11:18:43 (#1)
gravatar

Pavel Zbytovský

<zbytovsky at gmail.com>
230 458
Ahoj, v z?kladn? funkcionalit? JOSMu to ur?it? nejde. Taky m? to mrz?, bylo by fajn nechat si vyt?hnout t?eba jen tracklogy s tagem "cyclo", jen?e to by musel b?t aspo? trochu syst?m v tagov?n?. :) Ty public tracklogy tak skoro v?bec nepou??v?m, pou??v?te to alespo? n?kdo? Pavel PS:te? jsem p?i?el na to, ?e mi konfera nep?ijala maily za posledn? m?s?c, a pak se div?m, ?e nikdo neodpov?d? :-(( 2010/8/13 Marek Prokop <marek at sovavsiti.cz> Ahoj, zobrazit citaci
> > u? p?rkr?t jsem p?i editaci OSM narazil na m?sta za?m?ran? nesmysln?mi > GPS tracklogy. P??klad zde: > > http://www.openstreetmap.org/?lat=50.726&lon=13.893&zoom=11 > > Jde tyto tracklogy n?jak odseparovat a zru?it nebo alespo? skr?t? > > D?ky, > > Marek > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100827/459d0897/attachment.html>

30.8.2010 11:20:20 (#2)
gravatar

Marek Prokop

<marek at sovavsiti.cz>
98
Ahoj, zobrazit citaci
> v z?kladn? funkcionalit? JOSMu to ur?it? nejde.
Sp?? jsem myslel, jestli nejdou nesmysln? tracklogy n?jak odstranit p??mo z datab?ze OSM. N?kter? m?sta jsou tak za?m?ran?, ?e s nimi v?bec nejde pracovat. Ob?as tam lid? bohu?el uploaduj? naprost? nesmysly (ly?ov?n?, hled?n? hub, ?et v?) :-( Zdrav?, Marek

30.8.2010 05:28:29 (#3)
gravatar

Pavel Zbytovský

<zbytovsky at gmail.com>
230 458
Ahoj, no to odstranit opravdu nep?jde, proto?e jsou asociovan? k jednotliv?m ??t?m. Museli by to smazat jednoliv? u?ivatel?. Sp??e se mysl?m, ?e by nebylo t??k? domluvit se na n?jak?m tagov?n? t?ch GPS tras a potom do JOSMu stahovat jen podle n?jak?ho vzoru. V ?ech?ch se n?m to hod? p?edev??m pro lesn? p??iny/path - tedy otagovat n?jak v?echny p???/kolmo projit? trasy. Auta n?s v podstat? nezaj?maj?? Jen?e probl?m je, ?e by se to muselo doprogramovat do protokolu jak na stran? osm.org serveru tak na stran? JOSMu. Nyn?j?? stav m? hrozn? ?tve, ?e u?ivatel? v dobr? v??e nahr?vaj?c? GPS trasy do dtb d?laj? vlastn? pr?ci na nic, proto?e to dneska nikdo nevyu?ije. T?eba hled?n? hub/geoke?kov?n? budou ur?it? nep?esnosti, ale kdy? vid?m jak? nep?esnosti ob?as d?l? moje GPSka, tak je to skoro fuk. S?la tohohle GPSkov?ho syst?mu je v tom, ?e t?eba 20 lid? projde stejnou turistickou trasu. Do t? doby to jinak nem? smysl... zby-cz 2010/8/30 Marek Prokop <marek at sovavsiti.cz> zobrazit citaci
> Ahoj, > > > v z?kladn? funkcionalit? JOSMu to ur?it? nejde. > > Sp?? jsem myslel, jestli nejdou nesmysln? tracklogy n?jak odstranit > p??mo z datab?ze OSM. N?kter? m?sta jsou tak za?m?ran?, ?e s nimi > v?bec nejde pracovat. Ob?as tam lid? bohu?el uploaduj? naprost? > nesmysly (ly?ov?n?, hled?n? hub, ?et v?) :-( > > Zdrav?, > > Marek > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100830/42124ad2/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce