« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] skolni projekt OSM

Vlákno 9.8. - 17.8.2010, počet zpráv: 7


9.8.2010 08:07:10 (#1)
gravatar

Anna Kratochvílová

<KratochAnna at seznam.cz>
8
Dobr? den, jsem studentkou 3. ro?n?ku oboru geoinformatika na Fakult? stavebn? ?VUT a v r?mci p?edm?tu ?vod do zpracov?n? obrazov?ch dat jsme ve skupin?ch pracovali na projektu souvisej?c?m s daty OSM v ?esk? republice. Na?e skupina se zam??ila na validaci polygon? les?, proto?e jsem zjistili, ?e v datab?zi jich bylo mnoho nevalidn?ch. Dos?hli jsem ur?it?ch v?sledk? a n?? vyu?uj?c? (Ing. Martin Landa) navrhl, abychom na?i pr?ci poslali do ?esk? emailov? konference. Douf?m, ?e by to pro v?s mohlo b?t zaj?mav? a pros?m o va?e n?zory. Dokumentace k projektu: http://gama.fsv.cvut.cz/data/geowikicz/2010/uzpd/f/dokumentace.pdf Str?nky k p?edm?tu: http://gama.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/153UZPD_%C3%9Avod_do_zpracov%C3%A1n%C3%AD_prostorov%C3%BDch_dat_-_projekt (zad?n? projektu, dostupn? prezentace k projektu) Za skupinu Anna Kratochv?lov?

15.8.2010 06:21:44 (#2)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Tohle je super, d?ky. Ide?ln? by bylo ud?lat n?co, co by zobrazovalo aktu?ln? seznam chybn?ch les? (nebo polygon? v?bec), a pr?b??n? by se to aktualizovalo :-) Jestli mi n?kdy zbude ?as, mo?n? se toho zhost?m. Jinak konkr?tn? na chybn? lesy u? jsem narazil mnohokr?t - konkr?tn? p?i d?l?n? http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/ jsem si na nich bezm?la vyl?mal zuby a musel renderer v podstat? nau?it to chov?n? p?i chyb?, jak? m? Mapnik. Ov?em n?jak? automatick? upozor?ova? (nejen na toto) by se ale opravdu hodil :-) Ale? Janda On 9.8.2010 08:07, Anna Kratochv?lov? napsal/a: zobrazit citaci
> Dobr? den, > jsem studentkou 3. ro?n?ku oboru geoinformatika na Fakult? stavebn? ?VUT a v r?mci p?edm?tu ?vod do zpracov?n? obrazov?ch dat jsme ve skupin?ch pracovali na projektu souvisej?c?m s daty OSM v ?esk? republice. Na?e skupina se zam??ila na validaci polygon? les?, proto?e jsem zjistili, ?e v datab?zi jich bylo mnoho nevalidn?ch. Dos?hli jsem ur?it?ch v?sledk? a n?? vyu?uj?c? (Ing. Martin Landa) navrhl, abychom na?i pr?ci poslali do ?esk? emailov? konference. Douf?m, ?e by to pro v?s mohlo b?t zaj?mav? a pros?m o va?e n?zory. > > Dokumentace k projektu: > http://gama.fsv.cvut.cz/data/geowikicz/2010/uzpd/f/dokumentace.pdf > > Str?nky k p?edm?tu: > http://gama.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/153UZPD_%C3%9Avod_do_zpracov%C3%A1n%C3%AD_prostorov%C3%BDch_dat_-_projekt > (zad?n? projektu, dostupn? prezentace k projektu) > > Za skupinu > Anna Kratochv?lov? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >

17.8.2010 10:28:31 (#3)
gravatar

Anna Kratochvílová

<KratochAnna at seznam.cz>
8
zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Pavel Zbytovsk? <pavel at zby.cz> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] skolni projekt OSM > Datum: 13.8.2010 13:27:09 > ---------------------------------------- > Ahoj, > > zd? se, ?e se nikdo z povolan?j?ch neozval, tak alespo? p?r dotaz? ode m?. > Pochopil jsem, ?e m?me v ?esk?m osm n?jak? nevalidn? polygony les?, tedy > toto: > Self-intersection - P?ek???en? sama sebe - jasn? > Hole lies outside shell - jasn? > Ring Self-intersection - ? > Duplicate Rings - ? > Holes are nested - jasn? >
Co se t??e t?chto chyb, nena?la jsem k nim ??dnou dokumentaci, tak?e je trochu probl?m je spr?vn? interpretovat. Co jsem zjistila testov?n?m r?zn?ch polygon?: self-intersection - nej?ast?j?? chyba, jsou to v?echny mo?n? k???en? ring? v r?mci polygonu a multipolygonu ring self-intersection - to je trochu o???ek, zat?m jsem p?i?la na jedin? p??pad, kdy k tomu doch?z?, rozd?l mezi ring self-int. a self-int. jsem se pokusila nazna?it na http://josef.fsv.cvut.cz/~kratoan1/intersection.pdf (ale nemam v tom moc jasno) hole lies outside shell - dochazi k tomu nejcasteji asi kdy? se p?vodn? multipolygony p?ed?laj? na polygony a jednotliv? polygony v r?mci p?vodn?ho multipoygonu jsou pak nespr?vn? interpretov?ny jako d?ry v polygonu i kdy? le?? mimo n?j. duplicate rings - nic slo?it?ho, prost? jsou tam v?cekr?t ty sam? ringy v r?mci (multi)polygonu. Jak k tomu dojde, netu??m. holes are nested - v d??e polygonu je dal?? d?ra V r?mci ?koln?ho p?edm?tu jsme se v?novali hlavn? ?prav? ji? naimportovan?ch dat v PostGISu. Nen? mi proto moc jasn?, jak se data importuj? a v jak?m form?tu. Poku? v?m, byl pou?it program osm2pgsql. Po importu vznikla tabulka czech_polygon, kter? je ale typu POLYGON a ne MULTIPOLYGON. Nemohla b?t p?vodn? data v XML, kter? m?la charakter multipolygonu, p?ed?l?na na polygon? T?m by pak vzniklo mnoho zbyte?n?ch chyb, a?koli p?vodn? data jsou t?eba z valn? ??sti v po??dku. zobrazit citaci
> Vyp?v? mi z toho, ?e strojov? ?e?en? nen? asi mo?n?, tak?e by n?m nejv?ce > pomohlo, kdybyste dodali *seznam t?chto chyb, nejl?pe se zem?pisn?m > sou?adnicemi chyby*. Pro ru?n? editaci tak sta?? v JOSMu zobrazit to m?sto a > "p?edr?tovat to". >
My jsme se pr?v? sna?ili se s validac? vypo??dat programov? a mysl?m, ?e je to mo?n?. Z?le?? na mno?stv? chyb, u les? jsme jich zjistili asi 300, i kdy? te? nev?m, jestli n?kter? nevznikly p?i importu. Takov? mno?stv? u? je t??k? upravit ru?n?. Probl?mem nejsou jen nevalidn? polygony, ale i p?ekryty jednotliv?ch les? mezi sebou, kter?ch je tak? po?ehnan?. To je mo?n? je?t? t???? a tady je probl?m, na z?klad? jak? informace odstranit p?ekryty. Sou?adnice chyb by asi ?lo z?skat, nicm?n? se daj? pou??t jen orienta?n?, co? by ale mohlo sta?it. Pokus?m se o to. Je?t? pozn?mka, pakli?e je v polygonu v?c chyb, nahl??ena je jen jedna. zobrazit citaci
> Dal?? fakt ale je, ?e nevalidn? lesy nikomu tady moc nevad?, jde n?m pouze o > vykreslen? les? a s t?m si Mapnik porad? dob?e. >
Jen bych dodala, ?e na vykreslen? to asi p??li? nevad?, ale p?i pr?ci s daty t?eba pr?v? v PostGISu to pro n?s byl probl?m, proto?e pou?it? funkce bu? neakceptuj? nevalidn? data v?bec, nebo se chovaj? nestandartn?. D?ky za odpov??, poku? v?te k problematice v?c, r?da se pou??m Anna Kratochv?lov?

17.8.2010 11:09:28 (#4)
gravatar

Jakub Sykora

<kubajz at kbx.cz>
614
Nektere chyby vznikly simplifikaci importovanych dat - urcite tak muze vzniknout Hole lies outside (hrana vnejsiho polygonu se simplifikaci trochu serizne a tim se dira lezici blizko hranice alespon catecne vysune ven - to uz jsem na importovanych datech videl) a zaroven to muze rovnou generovat i self-intersection Duplikaty - ruznym padanim importu a znovuimportovanim - proste se neco naimportovalo do OSM dvakrat, da se to odhalit validatorem a rucne umazat... K Dne 17.8.2010 10:28, Anna Kratochv?lov? napsal(a): zobrazit citaci
> >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >> Od: Pavel Zbytovsk?<pavel at zby.cz> >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] skolni projekt OSM >> Datum: 13.8.2010 13:27:09 >> ---------------------------------------- >> Ahoj, >> >> zd? se, ?e se nikdo z povolan?j?ch neozval, tak alespo? p?r dotaz? ode m?. >> Pochopil jsem, ?e m?me v ?esk?m osm n?jak? nevalidn? polygony les?, tedy >> toto: >> Self-intersection - P?ek???en? sama sebe - jasn? >> Hole lies outside shell - jasn? >> Ring Self-intersection - ? >> Duplicate Rings - ? >> Holes are nested - jasn? >> >> > Co se t??e t?chto chyb, nena?la jsem k nim ??dnou dokumentaci, tak?e je trochu probl?m je spr?vn? interpretovat. Co jsem zjistila testov?n?m r?zn?ch polygon?: > > self-intersection - nej?ast?j?? chyba, jsou to v?echny mo?n? k???en? ring? v r?mci polygonu a multipolygonu > > ring self-intersection - to je trochu o???ek, zat?m jsem p?i?la na jedin? p??pad, kdy k tomu doch?z?, rozd?l mezi ring self-int. a self-int. jsem se pokusila nazna?it na http://josef.fsv.cvut.cz/~kratoan1/intersection.pdf > (ale nemam v tom moc jasno) > > hole lies outside shell - dochazi k tomu nejcasteji asi kdy? se p?vodn? multipolygony p?ed?laj? na polygony a jednotliv? polygony v r?mci p?vodn?ho multipoygonu jsou pak nespr?vn? interpretov?ny jako d?ry v polygonu i kdy? le?? mimo n?j. > > duplicate rings - nic slo?it?ho, prost? jsou tam v?cekr?t ty sam? ringy v r?mci (multi)polygonu. Jak k tomu dojde, netu??m. > > > holes are nested - v d??e polygonu je dal?? d?ra > > > V r?mci ?koln?ho p?edm?tu jsme se v?novali hlavn? ?prav? ji? naimportovan?ch dat v PostGISu. Nen? mi proto moc jasn?, jak se data importuj? a v jak?m form?tu. Poku? v?m, byl pou?it program osm2pgsql. Po importu vznikla tabulka czech_polygon, kter? je ale typu POLYGON a ne MULTIPOLYGON. Nemohla b?t p?vodn? data v XML, kter? m?la charakter multipolygonu, p?ed?l?na na polygon? T?m by pak vzniklo mnoho zbyte?n?ch chyb, a?koli p?vodn? data jsou t?eba z valn? ??sti v po??dku. > > > > >> Vyp?v? mi z toho, ?e strojov? ?e?en? nen? asi mo?n?, tak?e by n?m nejv?ce >> pomohlo, kdybyste dodali *seznam t?chto chyb, nejl?pe se zem?pisn?m >> sou?adnicemi chyby*. Pro ru?n? editaci tak sta?? v JOSMu zobrazit to m?sto a >> "p?edr?tovat to". >> >> > My jsme se pr?v? sna?ili se s validac? vypo??dat programov? a mysl?m, ?e je to mo?n?. Z?le?? na mno?stv? chyb, u les? jsme jich zjistili asi 300, i kdy? te? nev?m, jestli n?kter? nevznikly p?i importu. Takov? mno?stv? u? je t??k? upravit ru?n?. Probl?mem nejsou jen nevalidn? polygony, ale i p?ekryty jednotliv?ch les? mezi sebou, kter?ch je tak? po?ehnan?. To je mo?n? je?t? t???? a tady je probl?m, na z?klad? jak? informace odstranit p?ekryty. > Sou?adnice chyb by asi ?lo z?skat, nicm?n? se daj? pou??t jen orienta?n?, co? by ale mohlo sta?it. Pokus?m se o to. Je?t? pozn?mka, pakli?e je v polygonu v?c chyb, nahl??ena je jen jedna. > > > >> Dal?? fakt ale je, ?e nevalidn? lesy nikomu tady moc nevad?, jde n?m pouze o >> vykreslen? les? a s t?m si Mapnik porad? dob?e. >> >> > Jen bych dodala, ?e na vykreslen? to asi p??li? nevad?, ale p?i pr?ci s daty t?eba pr?v? v PostGISu to pro n?s byl probl?m, proto?e pou?it? funkce bu? neakceptuj? nevalidn? data v?bec, nebo se chovaj? nestandartn?. > > D?ky za odpov??, poku? v?te k problematice v?c, r?da se pou??m > Anna Kratochv?lov? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

17.8.2010 05:07:45 (#5)
gravatar

Anna Kratochvílová

<KratochAnna at seznam.cz>
8
Probl?m je, ?e takhle neum?m ??ct, kter? chyby v datech skute?n? jsou a bylo by vhodn? je opravit a kter? vznikly importem do PostGISu. P?edpokl?d?m, ?e jsou n?jak? mo?nosti zji?t?n? chyb a jejich validace treba v JOSM, ale o tom skoro nic nev?m. Ka?dop?dn? mne p?ekvapilo, ?e program osm2pgsql si z?ejm? neum? poradit s n?kter?mi slo?it?j??mi daty. Pro n?sledn? vykreslen? to asi sta??, ale vzhledem k tomu, ?e jsme s importovan?mi daty pracovali v PostGISu a pou??vali pom?rn? slo?it? dotazy (kter? na nevalidn?ch datech samoz?ejm? nefungovaly), tento program asi nen? dosta?uj?c?. V?te o n?jak? jin? mo?nosti, jak data naimportovat l?pe? D?ky Anna Kratochv?lov? zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Jakub Sykora <kubajz at kbx.cz> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] skolni projekt OSM > Datum: 17.8.2010 11:09:53 > ---------------------------------------- > Nektere chyby vznikly simplifikaci importovanych dat - urcite tak muze > vzniknout > > Hole lies outside (hrana vnejsiho polygonu se simplifikaci trochu > serizne a tim se dira lezici blizko hranice alespon catecne vysune ven - > to uz jsem na importovanych datech videl) a zaroven to muze rovnou > generovat i self-intersection > > Duplikaty - ruznym padanim importu a znovuimportovanim - proste se neco > naimportovalo do OSM dvakrat, da se to odhalit validatorem a rucne umazat... > > K > > Dne 17.8.2010 10:28, Anna Kratochv?lov? napsal(a): > > > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > >> Od: Pavel Zbytovsk?<pavel at zby.cz> > >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] skolni projekt OSM > >> Datum: 13.8.2010 13:27:09 > >> ---------------------------------------- > >> Ahoj, > >> > >> zd? se, ?e se nikdo z povolan?j?ch neozval, tak alespo? p?r dotaz? ode m?. > >> Pochopil jsem, ?e m?me v ?esk?m osm n?jak? nevalidn? polygony les?, tedy > >> toto: > >> Self-intersection - P?ek???en? sama sebe - jasn? > >> Hole lies outside shell - jasn? > >> Ring Self-intersection - ? > >> Duplicate Rings - ? > >> Holes are nested - jasn? > >> > >> > > Co se t??e t?chto chyb, nena?la jsem k nim ??dnou dokumentaci, tak?e je trochu > probl?m je spr?vn? interpretovat. Co jsem zjistila testov?n?m r?zn?ch polygon?: > > > > self-intersection - nej?ast?j?? chyba, jsou to v?echny mo?n? k???en? ring? v > r?mci polygonu a multipolygonu > > > > ring self-intersection - to je trochu o???ek, zat?m jsem p?i?la na jedin? > p??pad, kdy k tomu doch?z?, rozd?l mezi ring self-int. a self-int. jsem se > pokusila nazna?it na http://josef.fsv.cvut.cz/~kratoan1/intersection.pdf > > (ale nemam v tom moc jasno) > > > > hole lies outside shell - dochazi k tomu nejcasteji asi kdy? se p?vodn? > multipolygony p?ed?laj? na polygony a jednotliv? polygony v r?mci p?vodn?ho > multipoygonu jsou pak nespr?vn? interpretov?ny jako d?ry v polygonu i kdy? le?? > mimo n?j. > > > > duplicate rings - nic slo?it?ho, prost? jsou tam v?cekr?t ty sam? ringy v > r?mci (multi)polygonu. Jak k tomu dojde, netu??m. > > > > > > holes are nested - v d??e polygonu je dal?? d?ra > > > > > > V r?mci ?koln?ho p?edm?tu jsme se v?novali hlavn? ?prav? ji? naimportovan?ch > dat v PostGISu. Nen? mi proto moc jasn?, jak se data importuj? a v jak?m > form?tu. Poku? v?m, byl pou?it program osm2pgsql. Po importu vznikla tabulka > czech_polygon, kter? je ale typu POLYGON a ne MULTIPOLYGON. Nemohla b?t p?vodn? > data v XML, kter? m?la charakter multipolygonu, p?ed?l?na na polygon? T?m by pak > vzniklo mnoho zbyte?n?ch chyb, a?koli p?vodn? data jsou t?eba z valn? ??sti v > po??dku. > > > > > > > > > >> Vyp?v? mi z toho, ?e strojov? ?e?en? nen? asi mo?n?, tak?e by n?m nejv?ce > >> pomohlo, kdybyste dodali *seznam t?chto chyb, nejl?pe se zem?pisn?m > >> sou?adnicemi chyby*. Pro ru?n? editaci tak sta?? v JOSMu zobrazit to m?sto a > >> "p?edr?tovat to". > >> > >> > > My jsme se pr?v? sna?ili se s validac? vypo??dat programov? a mysl?m, ?e je to > mo?n?. Z?le?? na mno?stv? chyb, u les? jsme jich zjistili asi 300, i kdy? te? > nev?m, jestli n?kter? nevznikly p?i importu. Takov? mno?stv? u? je t??k? upravit > ru?n?. Probl?mem nejsou jen nevalidn? polygony, ale i p?ekryty jednotliv?ch les? > mezi sebou, kter?ch je tak? po?ehnan?. To je mo?n? je?t? t???? a tady je > probl?m, na z?klad? jak? informace odstranit p?ekryty. > > Sou?adnice chyb by asi ?lo z?skat, nicm?n? se daj? pou??t jen orienta?n?, co? > by ale mohlo sta?it. Pokus?m se o to. Je?t? pozn?mka, pakli?e je v polygonu v?c > chyb, nahl??ena je jen jedna. > > > > > > > >> Dal?? fakt ale je, ?e nevalidn? lesy nikomu tady moc nevad?, jde n?m pouze o > >> vykreslen? les? a s t?m si Mapnik porad? dob?e. > >> > >> > > Jen bych dodala, ?e na vykreslen? to asi p??li? nevad?, ale p?i pr?ci s daty > t?eba pr?v? v PostGISu to pro n?s byl probl?m, proto?e pou?it? funkce bu? > neakceptuj? nevalidn? data v?bec, nebo se chovaj? nestandartn?. > > > > D?ky za odpov??, poku? v?te k problematice v?c, r?da se pou??m > > Anna Kratochv?lov? > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

17.8.2010 05:29:55 (#6)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
2010/8/17 Anna Kratochv?lov? <KratochAnna at seznam.cz>: zobrazit citaci
> Probl?m je, ?e takhle neum?m ??ct, kter? chyby v datech skute?n? jsou a bylo > by vhodn? je opravit a kter? vznikly importem do PostGISu. P?edpokl?d?m, ?e > jsou n?jak? mo?nosti zji?t?n? chyb a jejich validace treba v JOSM, ale o tom > skoro nic nev?m. Ka?dop?dn? mne p?ekvapilo, ?e program osm2pgsql si z?ejm? > neum? poradit s n?kter?mi slo?it?j??mi daty. Pro n?sledn? vykreslen? to asi > sta??, ale vzhledem k tomu, ?e jsme s importovan?mi daty pracovali v > PostGISu ?a pou??vali pom?rn? slo?it? dotazy (kter? na nevalidn?ch datech > samoz?ejm? nefungovaly), tento program asi nen? dosta?uj?c?. V?te o n?jak? > jin? mo?nosti, jak data naimportovat l?pe?
*** v OSM neco jako validita polygonu neexistuje, protoze s polygony se pracuje jako s polyline. Pripadna validace v JOSM je dobrovnolna. Predpokladam ze PostGIS uz vyzaduje jakousi integritu dat jiz pri importu. Jedna z cest by tedy mohla byt importovat polygony jako polyline a teprve v PostGIS se pokouset z nich vytvaret polygony a chyby tohoto cineni pak opravovat. ha hanoj

17.8.2010 08:07:38 (#7)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 17.8.2010 17:07, Anna Kratochv?lov? napsal(a): zobrazit citaci
> Probl?m je, ?e takhle neum?m ??ct, kter? chyby v datech skute?n? jsou > a bylo by vhodn? je opravit a kter? vznikly importem do PostGISu. > P?edpokl?d?m, ?e jsou n?jak? mo?nosti zji?t?n? chyb a jejich validace > treba v JOSM, ale o tom skoro nic nev?m. Ka?dop?dn? mne p?ekvapilo, ?e > program osm2pgsql si z?ejm? neum? poradit s n?kter?mi slo?it?j??mi > daty. Pro n?sledn? vykreslen? to asi sta??, ale vzhledem k tomu, ?e > jsme s importovan?mi daty pracovali v PostGISu a pou??vali pom?rn? > slo?it? dotazy (kter? na nevalidn?ch datech samoz?ejm? nefungovaly), > tento program asi nen? dosta?uj?c?. V?te o n?jak? jin? mo?nosti, jak > data naimportovat l?pe? > > D?ky Anna Kratochv?lov? >
Pozor na vec, v pripade osm2pgsql hodne (da se rict kriticky) zalezi na pouzite verzi (prakticky nezbytna je kompilace z aktualnich zdrojaku). Co se validace tyce, jak bylo uz receno, OSM jako takove validaci neresi, jen plugin validator pinda, ze neco muze (ale nemusi) byt spatne. A ze casto ani editori nevedi, jaky je aktualni spravny stav jsem zjistil, kdyz mi nekdo vycital, ze sem jim predelal hranice na boundary z multipolygonu, pricemz se odkazoval na wikipage, na ktere je jasne napsano, ze to je sice stale podporovany, ale absolentni zpusob. Jinak zajimava sluzba: http://keepright.ipax.at/report_map.php - analyzuje ruzny chyby a potencialni chyby v mape. Pokud by se podarilo neco podobneho zobrazit pro ty lesy, dalo by se to celkem rychle zkontrolovat a pripadne opravit. zobrazit citaci
> >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >> Od: Jakub Sykora <kubajz at kbx.cz> >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] skolni projekt OSM >> Datum: 17.8.2010 11:09:53 >> ---------------------------------------- >> Nektere chyby vznikly simplifikaci importovanych dat - urcite tak >> muze vzniknout >> >> Hole lies outside (hrana vnejsiho polygonu se simplifikaci trochu >> serizne a tim se dira lezici blizko hranice alespon catecne vysune >> ven - to uz jsem na importovanych datech videl) a zaroven to muze >> rovnou generovat i self-intersection >> >> Duplikaty - ruznym padanim importu a znovuimportovanim - proste se >> neco naimportovalo do OSM dvakrat, da se to odhalit validatorem a >> rucne umazat... >> >> K >> >> Dne 17.8.2010 10:28, Anna Kratochv?lov? napsal(a): >> > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >> >> Od: Pavel Zbytovsk?<pavel at zby.cz> >> >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] skolni projekt OSM >> >> Datum: 13.8.2010 13:27:09 >> >> ---------------------------------------- >> >> Ahoj, >> >> >> >> zd? se, ?e se nikdo z povolan?j?ch neozval, tak alespo? p?r dotaz? >> ode m?. >> >> Pochopil jsem, ?e m?me v ?esk?m osm n?jak? nevalidn? polygony >> les?, tedy >> >> toto: >> >> Self-intersection - P?ek???en? sama sebe - jasn? >> >> Hole lies outside shell - jasn? >> >> Ring Self-intersection - ? >> >> Duplicate Rings - ? >> >> Holes are nested - jasn? >> >> >> >> > Co se t??e t?chto chyb, nena?la jsem k nim ??dnou >> dokumentaci, tak?e je trochu >> probl?m je spr?vn? interpretovat. Co jsem zjistila testov?n?m r?zn?ch >> polygon?: >> > >> > self-intersection - nej?ast?j?? chyba, jsou to v?echny mo?n? >> k???en? ring? v >> r?mci polygonu a multipolygonu >> > >> > ring self-intersection - to je trochu o???ek, zat?m jsem p?i?la na >> jedin? >> p??pad, kdy k tomu doch?z?, rozd?l mezi ring self-int. a self-int. >> jsem se >> pokusila nazna?it na http://josef.fsv.cvut.cz/~kratoan1/intersection.pdf >> > (ale nemam v tom moc jasno) >> > >> > hole lies outside shell - dochazi k tomu nejcasteji asi kdy? se >> p?vodn? >> multipolygony p?ed?laj? na polygony a jednotliv? polygony v r?mci >> p?vodn?ho >> multipoygonu jsou pak nespr?vn? interpretov?ny jako d?ry v polygonu i >> kdy? le?? >> mimo n?j. >> > >> > duplicate rings - nic slo?it?ho, prost? jsou tam v?cekr?t ty sam? >> ringy v >> r?mci (multi)polygonu. Jak k tomu dojde, netu??m. >> > >> > >> > holes are nested - v d??e polygonu je dal?? d?ra >> > >> > >> > V r?mci ?koln?ho p?edm?tu jsme se v?novali hlavn? ?prav? ji? >> naimportovan?ch >> dat v PostGISu. Nen? mi proto moc jasn?, jak se data importuj? a v jak?m >> form?tu. Poku? v?m, byl pou?it program osm2pgsql. Po importu vznikla >> tabulka >> czech_polygon, kter? je ale typu POLYGON a ne MULTIPOLYGON. Nemohla >> b?t p?vodn? >> data v XML, kter? m?la charakter multipolygonu, p?ed?l?na na polygon? >> T?m by pak >> vzniklo mnoho zbyte?n?ch chyb, a?koli p?vodn? data jsou t?eba z valn? >> ??sti v >> po??dku. >> > >> > >> > >> > >> Vyp?v? mi z toho, ?e strojov? ?e?en? nen? asi mo?n?, tak?e by >> n?m nejv?ce >> >> pomohlo, kdybyste dodali *seznam t?chto chyb, nejl?pe se zem?pisn?m >> >> sou?adnicemi chyby*. Pro ru?n? editaci tak sta?? v JOSMu zobrazit >> to m?sto a >> >> "p?edr?tovat to". >> >> >> >> > My jsme se pr?v? sna?ili se s validac? vypo??dat programov? >> a mysl?m, ?e je to >> mo?n?. Z?le?? na mno?stv? chyb, u les? jsme jich zjistili asi 300, i >> kdy? te? >> nev?m, jestli n?kter? nevznikly p?i importu. Takov? mno?stv? u? je >> t??k? upravit >> ru?n?. Probl?mem nejsou jen nevalidn? polygony, ale i p?ekryty >> jednotliv?ch les? >> mezi sebou, kter?ch je tak? po?ehnan?. To je mo?n? je?t? t???? a tady je >> probl?m, na z?klad? jak? informace odstranit p?ekryty. >> > Sou?adnice chyb by asi ?lo z?skat, nicm?n? se daj? pou??t jen >> orienta?n?, co? >> by ale mohlo sta?it. Pokus?m se o to. Je?t? pozn?mka, pakli?e je v >> polygonu v?c >> chyb, nahl??ena je jen jedna. >> > >> > >> > >> Dal?? fakt ale je, ?e nevalidn? lesy nikomu tady moc nevad?, >> jde n?m pouze o >> >> vykreslen? les? a s t?m si Mapnik porad? dob?e. >> >> >> >> > Jen bych dodala, ?e na vykreslen? to asi p??li? nevad?, ale >> p?i pr?ci s daty >> t?eba pr?v? v PostGISu to pro n?s byl probl?m, proto?e pou?it? >> funkce bu? >> neakceptuj? nevalidn? data v?bec, nebo se chovaj? nestandartn?. >> > >> > D?ky za odpov??, poku? v?te k problematice v?c, r?da se pou??m >> > Anna Kratochv?lov? >> > >> > _______________________________________________ >> > Talk-cz mailing list >> > Talk-cz at openstreetmap.org >> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

« zpět na výpis měsíce