« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] WMS KN

Vlákno 13.7. - 13.7.2010, počet zpráv: 1


13.7.2010 09:10:03 (#1)
gravatar

Jiří Veselý

<j.v.2 at seznam.cz>
57
Zdrav?m v?echny, v souvislosti s postupn?m p?echodem na nov? mapov? server a odli?n? zp?sob aktualizace vektorov?ch dat jsme dnes do st?vaj?c? WMS p?ipojili vektorov? vrstvy z nov?ho serveru. Vrstvy RST_DKM a RST_GPL maj? tedy ji? nov? zp?sob aktualizace (v?razn? rychlej??), z?rove? do?lo ?prav? obsahu vrstvy RST_DKM podle m???tka - viz popis k nov?mu mapov?mu serveru na http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=10&MENUID=10015&AKCE=DOC:10-WMS_PRO_KM. Vrstvy pro DKM jsou ve st?vaj?c?m WMS publikov?ny jako p?vodn? vrstva RST_DKM. J.Vesel?

« zpět na výpis měsíce