« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Co je jedna turistická trasa?

Vlákno 30.6. - 30.6.2010, počet zpráv: 4


30.6.2010 09:46:08 (#1)
gravatar

Marek Prokop

<marek at sovavsiti.cz>
98
Ahoj, p?i vyzna?ov?n? p???ch tras K?T nar???m na praktick? probl?m, jak ur?it, co je jedna trasa a m?la by tedy b?t vyzna?ena jednou relac?. Konkr?tn? p??klad: V ???anech za??n? mod?e zna?en? trasa, kter? se r?zn? klikat? p?es Jevany a S?zavu a? do Vla?imi. Z?ejm? by m?la b?t vyzna?ena jednou relac?, ale ve skute?nosti jsou na OSM jej? d?l?? ??sti vyzna?eny asi t?emi samostatn?mi relacemi. Nyn? konkr?tn? ot?zky (omlouv?m se, ?e jich je tolik): 1) Opravdu bychom m?li vyzna?ovat jednu nep?eru?enou trasu ur?it? barvy jen jednou relac?? P?edpokl?d?m, ?e ano. 2) Co v p??pad?, ?e se k???? dv? trasy stejn? barvy (st?v? se u ?erven?ch)? Pova?uje se m?sto k???en? za za??tek/konec t?? ?i ?ty? samostatn?ch tras? P?edpokl?d?m, ?e ano. 3) Pokud mapuji krat?? ?sek dlouh? trasy, obvykle si mohu jej? skute?n? za??tek a konec ov??it jen v n?jak? jin? map?. Nen? to u? zneu?it? ciz?ho autorsk?ho d?la? Mo?n? ano, ale bez toho v podstat? nejde dodr?et bod 1. 4) Ot?zka 3 m? i ryze praktickou polohu -- jak zjist?m, ?e ??st trasy, kterou zrovna vyzna?uji, u? na OSM n?kde jinde je a m?l bych tedy jen doplnit existuj?c? relaci m?sto zakl?d?n? nov?? 5) Ot?zka ?. 4 p?edstavuje t?m?? ne?e?iteln? probl?m zejm?na u mezin?rodn?ch tras (p?es ?R vedou trasy E3, E6 a E10). M?lo by se i u nich dodr?et pravidlo 1, nebo sta?? m?t jednu relaci pro trasu a st?t? 6) Co kdy? je na OSM vyzna?en jeden konec trasy s ur?it?m ??slem (atribut ref), j? chci k t?to relaci p?idat jinou ??st trasy, av?ak netu??m, zda m? opravdu v ??slov?n? K?T stejn? ??slo? 7) Kdy? naraz?m na p??pad, jako je v??e uveden? modr? trasa z ???an do Vla?imi, jak v JOSM snadno spoj?m t?i relace do jedn?? P?edem d?kuji alespo? za n?kter? odpov?di, Marek

30.6.2010 10:26:59 (#2)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne st?eda 30 ?erven 2010 21:46:08 Marek Prokop napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj,
zobrazit citaci
> 1) Opravdu bychom m?li vyzna?ovat jednu nep?eru?enou trasu ur?it? > barvy jen jednou relac?? P?edpokl?d?m, ?e ano.
Spr?vn? by se to m?lo ??dit podle administrativn?ho zna?en? K?T, tedy trasa s rozcestn?ky se stejn?m ??slem by m?la b?t jedna relace. Pokud to nen? jasn? (nejsou dostupn zdroje), tak bych se ??dil "selsk?m rozumem". zobrazit citaci
> 2) Co v p??pad?, ?e se k???? dv? trasy stejn? barvy (st?v? se u > ?erven?ch)? Pova?uje se m?sto k???en? za za??tek/konec t?? ?i ?ty? > samostatn?ch tras? P?edpokl?d?m, ?e ano.
Viz v??e. zobrazit citaci
> 3) Pokud mapuji krat?? ?sek dlouh? trasy, obvykle si mohu jej? > skute?n? za??tek a konec ov??it jen v n?jak? jin? map?. Nen? to u? > zneu?it? ciz?ho autorsk?ho d?la? Mo?n? ano, ale bez toho v podstat? > nejde dodr?et bod 1.
Podl? m? (a ur?it? spousta lid? se mnou nebude souhlas?t) nepova?uji za kop?rov?n? jak?koliv p?en??en? informac? p?es lidskou pam?t (s vyj?mkou patent?), tj. kdy? se pod?v?m co kde vede nebo co se jak jmenuje a z hlavy to n?kam p?ep??u, tak bych to pova?oval za korektn?. zobrazit citaci
> 5) Ot?zka ?. 4 p?edstavuje t?m?? ne?e?iteln? probl?m zejm?na u > mezin?rodn?ch tras (p?es ?R vedou trasy E3, E6 a E10). M?lo by se i u > nich dodr?et pravidlo 1, nebo sta?? m?t jednu relaci pro trasu a st?t?
Vyzna?il bych je jednou relac? slo?enou z relac? lok?ln?ch zna?ek. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

30.6.2010 10:34:27 (#3)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2010/6/30 Radek Barto? <blackhex at post.cz>: zobrazit citaci
> Dne st?eda 30 ?erven 2010 21:46:08 Marek Prokop napsal(a): >> Ahoj,
... zobrazit citaci
> Podl? m? (a ur?it? spousta lid? se mnou nebude souhlas?t) nepova?uji za > kop?rov?n? jak?koliv p?en??en? informac? p?es lidskou pam?t (s vyj?mkou > patent?), tj. kdy? se pod?v?m co kde vede nebo co se jak jmenuje a z hlavy to > n?kam p?ep??u, tak bych to pova?oval za korektn?. >
... to teda souhlasit nebudou pokud nevim jak se neco jmenuje, tak to necham beze jmena, rozhodne se nebudu snazit zapamatovat si jmeno z cizi mapy. A to proto ze v cizi mape je to zamerne blbe, aby nas mohli nachytat (musime nutne predpokladat, ze cizi mapy jsou uplne cele spatne a plne easter eggs). rozhodne zadne zapamatovavani neceho noveho, co sem predtim nevedel! -- Michal Gr?zl http://walley.org

30.6.2010 10:38:38 (#4)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Wed, 30 Jun 2010 21:46:08 +0200, Marek Prokop <marek at sovavsiti.cz> wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > p?i vyzna?ov?n? p???ch tras K?T nar???m na praktick? probl?m, jak > ur?it, co je jedna trasa a m?la by tedy b?t vyzna?ena jednou relac?. > Konkr?tn? p??klad: V ???anech za??n? mod?e zna?en? trasa, kter? se > r?zn? klikat? p?es Jevany a S?zavu a? do Vla?imi. Z?ejm? by m?la b?t > vyzna?ena jednou relac?, ale ve skute?nosti jsou na OSM jej? d?l?? > ??sti vyzna?eny asi t?emi samostatn?mi relacemi. > > Nyn? konkr?tn? ot?zky (omlouv?m se, ?e jich je tolik): > > 1) Opravdu bychom m?li vyzna?ovat jednu nep?eru?enou trasu ur?it? > barvy jen jednou relac?? P?edpokl?d?m, ?e ano.
Existuj? n?jak? n?vrhy relac? slo?en?ch z jin?ch relac?, ale nejjednodu??? je 1 relace = 1 trasa. zobrazit citaci
> > 2) Co v p??pad?, ?e se k???? dv? trasy stejn? barvy (st?v? se u > ?erven?ch)? Pova?uje se m?sto k???en? za za??tek/konec t?? ?i ?ty? > samostatn?ch tras? P?edpokl?d?m, ?e ano.
K?T vede v?dy trasu line?rn? (z jednoho m?sta na m?sto jin?, bez v?tven?). Pokud se k???? v?c tras stejn? barvy, tak v tom m?st? m??e n?jak? pokra?ovat a jin? kon?it. Jak se tedy zjistit, kter? trasa vede odkud kam? 1) Podle sm?rovek - pokud jdu z jedn? strany, tak ukazuj? na n?jak? vzd?len?j?? c?l za soub?hem tras. 2) Podle ??sla - jedna trasa by m?la b?t vyzna?ena jednou relac? a m?t jedno ??slo. ??sla tras jsou vpravo dole na sm?rovk?ch. Bohu?el p?ed n?kolika lety K?T ??sla tras zru?il, tak?e na n?kter?ch nov?j??ch rozcestn?c?ch u? nejsou. 3) V n?kter?ch map?ch K?T je kilometr?? i s ??sly tras. Nejde o kartografick? d?lo, tak?e by m?lo b?t p?eb?r?n? v pohod? (kdysi se to tu ?e?ilo). 4) Pou??t vyhled?va? zna?en?ch tras <http://kct.cz/vyhledavac-znacenych-tras> zobrazit citaci
> > 3) Pokud mapuji krat?? ?sek dlouh? trasy, obvykle si mohu jej? > skute?n? za??tek a konec ov??it jen v n?jak? jin? map?. Nen? to u? > zneu?it? ciz?ho autorsk?ho d?la? Mo?n? ano, ale bez toho v podstat? > nejde dodr?et bod 1.
M??e? se do t? mapy pod?vat, ale mus?? tu informaci n?jak ov??it - viz bod 2. zobrazit citaci
> > 4) Ot?zka 3 m? i ryze praktickou polohu -- jak zjist?m, ?e ??st trasy, > kterou zrovna vyzna?uji, u? na OSM n?kde jinde je a m?l bych tedy jen > doplnit existuj?c? relaci m?sto zakl?d?n? nov?? >
Bu? se d? pomoc? ??sla naj?t v seznamu tras (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Trasy_K?T), nebo m??e? nakouknout do jin? mapy (viz bod 3). zobrazit citaci
> 5) Ot?zka ?. 4 p?edstavuje t?m?? ne?e?iteln? probl?m zejm?na u > mezin?rodn?ch tras (p?es ?R vedou trasy E3, E6 a E10). M?lo by se i u > nich dodr?et pravidlo 1, nebo sta?? m?t jednu relaci pro trasu a st?t?
dohodli jsme se na jedn? relaci pro st?t (tedy alespo? na ?esk?m f?ru) zobrazit citaci
> > 6) Co kdy? je na OSM vyzna?en jeden konec trasy s ur?it?m ??slem > (atribut ref), j? chci k t?to relaci p?idat jinou ??st trasy, av?ak > netu??m, zda m? opravdu v ??slov?n? K?T stejn? ??slo?
Viz bod 2 zobrazit citaci
> > 7) Kdy? naraz?m na p??pad, jako je v??e uveden? modr? trasa z ???an do > Vla?imi, jak v JOSM snadno spoj?m t?i relace do jedn??
Vybere? v?echny prvky z jedn? relace (t?eba prav?m kliknut?m v seznamu relac?), a vlo??? je do jin?. Sna? se zachovat tu relaci s nejni???m ??slem, p??padn? s nejbohat?? histori?. zobrazit citaci
> > P?edem d?kuji alespo? za n?kter? odpov?di, > > Marek > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

« zpět na výpis měsíce