« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Nové WMS KN

Vlákno 25.5. - 10.6.2010, počet zpráv: 11


25.5.2010 01:52:01 (#1)
gravatar

JV

<j.v.2 at seznam.cz>
57
Zdrav?m v?echny, v sou?asn? dob? za??n?me provozn? testov?n? nov?ho zp?sobu poskytov?n? WMS slu?eb nad katastr?ln?mi mapami. Pokud budete m?t z?jem se na to pod?vat, adresa je http://wms.cuzk.cz/wms-new.asp. Rozd?ly proti sou?asn?mu stavu: - jin? zp?sob aktualizace vektorov?ch dat - v c?lov?m stavu p?edpokl?d?me zpo?d?n? v ??du hodin (u sou?asn? WMS je aktualizace vektorov?ch dat 2x za m?s?c) - publikov?n? vektorov?ch dat z vektor? :-) (nyn? se DKM p?ev?d? na rastr a ten slou?? jako zdrojov? data pro WMS). V?sledek je (douf?m) ?iteln?j?? - rozd?len? na v?c vrstev - je nap?. odd?len? vrstva hranic parcel od ostatn?ch prvk? mapy nebo parceln?ch ??sel V dohledn? dob? by m?l b?t stru?n? popis dopln?n na http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=10&MENUID=10015&AKCE=DOC:10-WMS_PRO_KM. Pokud budete m?t n?jak? p?ipom?nky nebo n?m?ty, pi?te, pros?m, na adresu cuzk.wms(na)cuzk.cz. Do 9.6. budu asi mimo mail, tak?e p??padn? odpov?di po?lu pozd?ji. P??padn? to m??eme probrat od z?t?ka v Brn? na GIVS :-) P?eji p??jemn? den Ji?? Vesel?

25.5.2010 02:47:26 (#2)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
URL pro testovani v JOSM zde (v dolni casti sekce): http://url.googluj.cz/0cs hanoj 2010/5/25 JV <j.v.2 at seznam.cz>: zobrazit citaci
> Zdrav?m ?v?echny, > v sou?asn? dob? za??n?me provozn? testov?n? nov?ho zp?sobu poskytov?n? WMS slu?eb nad katastr?ln?mi mapami. Pokud budete m?t z?jem se na to pod?vat, adresa je http://wms.cuzk.cz/wms-new.asp. > Rozd?ly proti sou?asn?mu stavu: > - jin? zp?sob aktualizace vektorov?ch dat - v c?lov?m stavu p?edpokl?d?me zpo?d?n? v ??du hodin (u sou?asn? WMS je aktualizace vektorov?ch dat 2x za m?s?c) > - publikov?n? vektorov?ch dat z vektor? :-) (nyn? se DKM p?ev?d? na rastr a ten slou?? jako zdrojov? data pro WMS). V?sledek je (douf?m) ?iteln?j?? > - rozd?len? na v?c vrstev - je nap?. odd?len? vrstva hranic parcel od ostatn?ch prvk? mapy nebo parceln?ch ??sel > > V dohledn? dob? by m?l b?t stru?n? popis dopln?n na http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=10&MENUID=10015&AKCE=DOC:10-WMS_PRO_KM. > > Pokud budete m?t n?jak? p?ipom?nky nebo n?m?ty, pi?te, pros?m, na adresu cuzk.wms(na)cuzk.cz. Do 9.6. budu asi mimo mail, tak?e p??padn? odpov?di po?lu pozd?ji. P??padn? to m??eme probrat od z?t?ka v Brn? na GIVS :-)

26.5.2010 11:47:38 (#3)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
zobrazit citaci
> v sou?asn? dob? za??n?me provozn? testov?n? nov?ho zp?sobu poskytov?n? WMS slu?eb nad katastr?ln?mi mapami. Pokud budete m?t z?jem se na to pod?vat, adresa je http://wms.cuzk.cz/wms-new.asp. > > Pokud budete m?t n?jak? p?ipom?nky nebo n?m?ty, pi?te, pros?m, na adresu cuzk.wms(na)cuzk.cz. Do 9.6. budu asi mimo mail, tak?e p??padn? odpov?di po?lu pozd?ji. P??padn? to m??eme probrat od z?t?ka v Brn? na GIVS :-)
*** vsiml jsem si dvou ne zrovna prijemnych veci: 1) zmena barevneho prostoru PNG obrazku z 4bitu na 32bitu a) vyrazne zacvici s vytizenim procesoru pri renderovani v JOSM az na hranici unosnosti b) naroste velikost i prazdneho stahovaneho obrazku po kompresi z 0,5 kB na 5kB, . [1][2] IMHO je antialiasing luxus na zcela neucelnem miste. Vice vrstev a rychlejsi aktualizace je urcite prinos, ale zlate 4bitove barvy - vzdyt je to technicka mapa. 2) v EPSG 4326 jsou texty oproti starsi verzi vyrazne vertikalne protazene. zdravi Hanoj [1] http://wms.cuzk.cz/wms-new.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=parcelni_cisla_i,obrazy_parcel_i,RST_KMD_I,hranice_parcel_i,DEF_BUDOVY,RST_KN_I,dalsi_p_mapy_i,prehledka_kat_prac,prehledka_kat_uz,prehledka_kraju-linie&FORMAT=image/png&transparent=TRUE&BBOX=16.0000,49.5000,16.0061,49.5040&WIDTH=300&HEIGHT=300 [2] http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=kn-i,prehledky,def_budovy&FORMAT=image/png&transparent=TRUE&BBOX=16.0000,49.5000,16.0061,49.5040&WIDTH=300&HEIGHT=300

27.5.2010 08:44:46 (#4)
gravatar

JV

<j.v.2 at seznam.cz>
57
Dobr? den, - na zobrazov?n? s jin?mi EPSG k?dy se pracuje - bitovou hloubku u PNG zkoum?me - vypnul jsem antialiasing - vykreslov?n? text? pomoc? obrys? jsem opravoval v ?ter? odpoledne, te? by to nem?lo nast?vat J.Vesel? zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Nov? WMS KN > Datum: 26.5.2010 11:48:16 > ---------------------------------------- > > v sou?asn? dob? za??n?me provozn? testov?n? nov?ho zp?sobu poskytov?n? WMS > slu?eb nad katastr?ln?mi mapami. Pokud budete m?t z?jem se na to pod?vat, adresa > je http://wms.cuzk.cz/wms-new.asp. > > > > Pokud budete m?t n?jak? p?ipom?nky nebo n?m?ty, pi?te, pros?m, na adresu > cuzk.wms(na)cuzk.cz. Do 9.6. budu asi mimo mail, tak?e p??padn? odpov?di po?lu > pozd?ji. P??padn? to m??eme probrat od z?t?ka v Brn? na GIVS :-) > > *** vsiml jsem si dvou ne zrovna prijemnych veci: > > 1) zmena barevneho prostoru PNG obrazku z 4bitu na 32bitu > a) vyrazne zacvici s vytizenim procesoru pri renderovani v JOSM az na > hranici unosnosti > b) naroste velikost i prazdneho stahovaneho obrazku po kompresi z 0,5 > kB na 5kB, . [1][2] > > IMHO je antialiasing luxus na zcela neucelnem miste. Vice vrstev a > rychlejsi aktualizace je urcite prinos, ale zlate 4bitove barvy - > vzdyt je to technicka mapa. > > > 2) v EPSG 4326 jsou texty oproti starsi verzi vyrazne vertikalne protazene. > > > zdravi Hanoj > > > [1] > http://wms.cuzk.cz/wms-new.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=parcelni_cisla_i,obrazy_parcel_i,RST_KMD_I,hranice_parcel_i,DEF_BUDOVY,RST_KN_I,dalsi_p_mapy_i,prehledka_kat_prac,prehledka_kat_uz,prehledka_kraju-linie&FORMAT=image/png&transparent=TRUE&BBOX=16.0000,49.5000,16.0061,49.5040&WIDTH=300&HEIGHT=300 > > [2] > http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=kn-i,prehledky,def_budovy&FORMAT=image/png&transparent=TRUE&BBOX=16.0000,49.5000,16.0061,49.5040&WIDTH=300&HEIGHT=300 > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

27.5.2010 01:35:52 (#5)
gravatar

Pavel Pilát

<pavel.pilat at gmail.com>
78
Zat?m se na dan? adrese ve Firefoxu zobrazuje pouze: Tento XML soubor nem? p?ipojeny ??dn? informace o vzhledu prvk?. Strom XML dokumentu je zobrazen n??e. ? <ServiceExceptionReport version="1.1.1"> <ServiceException>Missing REQUEST parameter or its value.</ServiceException> </ServiceExceptionReport> a v IE8: The XML page cannot be displayed Cannot view XML input using style sheet. Please correct the error and then click the Refresh button, or try again later. -------------------------------------------------------------------------------- System error: -2146697211. Error processing resource 'http://10.252.102.206/wmsdtd/1.1.1/WMS_exception_1_1_1.dtd'. Ale vyzkou??m po ?ase zas.... Pavel 2010/5/27 JV <j.v.2 at seznam.cz>: zobrazit citaci
> Dobr? den, > - na zobrazov?n? s jin?mi EPSG k?dy se pracuje > - bitovou hloubku u PNG zkoum?me > - vypnul jsem antialiasing > - vykreslov?n? text? pomoc? obrys? jsem opravoval v ?ter? odpoledne, te? by to nem?lo nast?vat > > J.Vesel? > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >> Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Nov? WMS KN >> Datum: 26.5.2010 11:48:16 >> ---------------------------------------- >> > v sou?asn? dob? za??n?me provozn? testov?n? nov?ho zp?sobu poskytov?n? WMS >> slu?eb nad katastr?ln?mi mapami. Pokud budete m?t z?jem se na to pod?vat, adresa >> je http://wms.cuzk.cz/wms-new.asp. >> > >> > Pokud budete m?t n?jak? p?ipom?nky nebo n?m?ty, pi?te, pros?m, na adresu >> cuzk.wms(na)cuzk.cz. Do 9.6. budu asi mimo mail, tak?e p??padn? odpov?di po?lu >> pozd?ji. P??padn? to m??eme probrat od z?t?ka v Brn? na GIVS :-) >> >> *** vsiml jsem si dvou ne zrovna prijemnych veci: >> >> 1) zmena barevneho prostoru PNG obrazku z 4bitu na 32bitu >> ?a) vyrazne zacvici s vytizenim procesoru pri renderovani v JOSM az na >> hranici unosnosti >> ?b) naroste velikost i prazdneho stahovaneho obrazku po kompresi z 0,5 >> kB na 5kB, . [1][2] >> >> IMHO je antialiasing luxus na zcela neucelnem miste. Vice vrstev a >> rychlejsi aktualizace je urcite prinos, ale zlate 4bitove barvy - >> vzdyt je to technicka mapa. >> >> >> 2) v EPSG 4326 jsou texty oproti starsi verzi vyrazne vertikalne protazene. >> >> >> zdravi Hanoj >> >> >> [1] >> http://wms.cuzk.cz/wms-new.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=parcelni_cisla_i,obrazy_parcel_i,RST_KMD_I,hranice_parcel_i,DEF_BUDOVY,RST_KN_I,dalsi_p_mapy_i,prehledka_kat_prac,prehledka_kat_uz,prehledka_kraju-linie&FORMAT=image/png&transparent=TRUE&BBOX=16.0000,49.5000,16.0061,49.5040&WIDTH=300&HEIGHT=300 >> >> [2] >> http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=kn-i,prehledky,def_budovy&FORMAT=image/png&transparent=TRUE&BBOX=16.0000,49.5000,16.0061,49.5040&WIDTH=300&HEIGHT=300 >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

27.5.2010 03:52:07 (#6)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
784
Z CUZK mi odpov?d?li n?sleduj?c?:: Dobr? den, adresa slou?? pro p?ipojen? WMS slu?by do p??slu?n?ch aplikac?, nejedn? se o adresu interaktivn? aplikace. Je nutn? pou??t p??slu?n? parametry podle specifikace WMS slu?by. P?eji p??jemn? den Ji?? Vesel? zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Pavel Pil?t <pavel.pilat at gmail.com> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Nov? WMS KN > Datum: 27.5.2010 13:37:12 > ---------------------------------------- > Zat?m se na dan? adrese ve Firefoxu zobrazuje pouze: > > Tento XML soubor nem? p?ipojeny ??dn? informace o vzhledu prvk?. Strom > XML dokumentu je zobrazen n??e. > > ? > <ServiceExceptionReport version="1.1.1"> > <ServiceException>Missing REQUEST parameter or its value.</ServiceException> > </ServiceExceptionReport> > > > a v IE8: > > The XML page cannot be displayed > Cannot view XML input using style sheet. Please correct the error and > then click the Refresh button, or try again later. > -------------------------------------------------------------------------------- > System error: -2146697211. Error processing resource > 'http://10.252.102.206/wmsdtd/1.1.1/WMS_exception_1_1_1.dtd'. > > > > Ale vyzkou??m po ?ase zas.... > > Pavel > > > > 2010/5/27 JV <j.v.2 at seznam.cz>: > > Dobr? den, > > - na zobrazov?n? s jin?mi EPSG k?dy se pracuje > > - bitovou hloubku u PNG zkoum?me > > - vypnul jsem antialiasing > > - vykreslov?n? text? pomoc? obrys? jsem opravoval v ?ter? odpoledne, te? by to > nem?lo nast?vat > > > > J.Vesel? > > > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > >> Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> > >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Nov? WMS KN > >> Datum: 26.5.2010 11:48:16 > >> ---------------------------------------- > >> > v sou?asn? dob? za??n?me provozn? testov?n? nov?ho zp?sobu poskytov?n? WMS > >> slu?eb nad katastr?ln?mi mapami. Pokud budete m?t z?jem se na to pod?vat, > adresa > >> je http://wms.cuzk.cz/wms-new.asp. > >> > > >> > Pokud budete m?t n?jak? p?ipom?nky nebo n?m?ty, pi?te, pros?m, na adresu > >> cuzk.wms(na)cuzk.cz. Do 9.6. budu asi mimo mail, tak?e p??padn? odpov?di > po?lu > >> pozd?ji. P??padn? to m??eme probrat od z?t?ka v Brn? na GIVS :-) > >> > >> *** vsiml jsem si dvou ne zrovna prijemnych veci: > >> > >> 1) zmena barevneho prostoru PNG obrazku z 4bitu na 32bitu > >> ?a) vyrazne zacvici s vytizenim procesoru pri renderovani v JOSM az na > >> hranici unosnosti > >> ?b) naroste velikost i prazdneho stahovaneho obrazku po kompresi z 0,5 > >> kB na 5kB, . [1][2] > >> > >> IMHO je antialiasing luxus na zcela neucelnem miste. Vice vrstev a > >> rychlejsi aktualizace je urcite prinos, ale zlate 4bitove barvy - > >> vzdyt je to technicka mapa. > >> > >> > >> 2) v EPSG 4326 jsou texty oproti starsi verzi vyrazne vertikalne protazene. > >> > >> > >> zdravi Hanoj > >> > >> > >> [1] > >> > http://wms.cuzk.cz/wms-new.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=parcelni_cisla_i,obrazy_parcel_i,RST_KMD_I,hranice_parcel_i,DEF_BUDOVY,RST_KN_I,dalsi_p_mapy_i,prehledka_kat_prac,prehledka_kat_uz,prehledka_kraju-linie&FORMAT=image/png&transparent=TRUE&BBOX=16.0000,49.5000,16.0061,49.5040&WIDTH=300&HEIGHT=300 > >> > >> [2] > >> > http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=kn-i,prehledky,def_budovy&FORMAT=image/png&transparent=TRUE&BBOX=16.0000,49.5000,16.0061,49.5040&WIDTH=300&HEIGHT=300 > >> > >> _______________________________________________ > >> Talk-cz mailing list > >> Talk-cz at openstreetmap.org > >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >> > >> > >> > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

27.5.2010 04:09:48 (#7)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
http://cs.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Service :-) http://wms.cuzk.cz/wms-new.asp?REQUEST=GetCapabilities ----- Original Message ----- From: Pavel Pil?t [mailto:pavel.pilat at gmail.com] To: OpenStreetMap Czech Republic [mailto:talk-cz at openstreetmap.org] Sent: Thu, 27 May 2010 13:35:52 +0200 Subject: Re: [Talk-cz] Nov? WMS KN zobrazit citaci
> Zat?m se na dan? adrese ve Firefoxu zobrazuje pouze:
Tento XML soubor zobrazit citaci
> nem? p?ipojeny ??dn? informace o vzhledu prvk?. Strom
XML dokumentu je zobrazit citaci
> zobrazen n??e.
? <ServiceExceptionReport zobrazit citaci
> version="1.1.1">
<ServiceException>Missing REQUEST parameter or its zobrazit citaci
> value.</ServiceException>
</ServiceExceptionReport> a v IE8: The XML page zobrazit citaci
> cannot be displayed
Cannot view XML input using style sheet. Please correct zobrazit citaci
> the error and
then click the Refresh button, or try again zobrazit citaci
> later.
-------------------------------------------------------------------------------- System zobrazit citaci
> error: -2146697211. Error processing > resource
'http://10.252.102.206/wmsdtd/1.1.1/WMS_exception_1_1_1.dtd'. Ale zobrazit citaci
> vyzkou??m po ?ase zas....
Pavel 2010/5/27 JV <j.v.2 at seznam.cz>: zobrazit citaci
> > Dobr? den, > - na zobrazov?n? s jin?mi EPSG k?dy se pracuje > - bitovou > hloubku u PNG zkoum?me > - vypnul jsem antialiasing > - vykreslov?n? > text? pomoc? obrys? jsem opravoval v ?ter? odpoledne, te? by to > nem?lo nast?vat > > J.Vesel? > >> ------------ P?vodn? zpr?va > ------------ >> Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] > Nov? WMS KN >> Datum: 26.5.2010 11:48:16 >> > ---------------------------------------- >> > v sou?asn? dob? za??n?me > provozn? testov?n? nov?ho zp?sobu poskytov?n? WMS >> slu?eb nad > katastr?ln?mi mapami. Pokud budete m?t z?jem se na to pod?vat, > adresa >> je http://wms.cuzk.cz/wms-new.asp. >> > >> > Pokud budete m?t > n?jak? p?ipom?nky nebo n?m?ty, pi?te, pros?m, na adresu >> > cuzk.wms(na)cuzk.cz. Do 9.6. budu asi mimo mail, tak?e p??padn? > odpov?di po?lu >> pozd?ji. P??padn? to m??eme probrat od z?t?ka v > Brn? na GIVS :-) >> >> *** vsiml jsem si dvou ne zrovna prijemnych > veci: >> >> 1) zmena barevneho prostoru PNG obrazku z 4bitu na 32bitu >> > ?a) vyrazne zacvici s vytizenim procesoru pri renderovani v JOSM az na >> > hranici unosnosti >> ?b) naroste velikost i prazdneho stahovaneho obrazku > po kompresi z 0,5 >> kB na 5kB, . [1][2] >> >> IMHO je antialiasing luxus na > zcela neucelnem miste. Vice vrstev a >> rychlejsi aktualizace je urcite > prinos, ale zlate 4bitove barvy - >> vzdyt je to technicka mapa. >> >> >> 2) > v EPSG 4326 jsou texty oproti starsi verzi vyrazne vertikalne > protazene. >> >> >> zdravi Hanoj >> >> >> [1] >> > http://wms.cuzk.cz/wms-new.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=parcelni_cisla_i,obrazy_parcel_i,RST_KMD_I,hranice_parcel_i,DEF_BUDOVY,RST_KN_I,dalsi_p_mapy_i,prehledka_kat_prac,prehledka_kat_uz,prehledka_kraju-linie&FORMAT=image/png&transparent=TRUE&BBOX=16.0000,49.5000,16.0061,49.5040&WIDTH=300&HEIGHT=300 >> >> > [2] >> > http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=kn-i,prehledky,def_budovy&FORMAT=image/png&transparent=TRUE&BBOX=16.0000,49.5000,16.0061,49.5040&WIDTH=300&HEIGHT=300 >> >> > _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> > Talk-cz at openstreetmap.org >> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
_______________________________________________ Talk-cz zobrazit citaci
> mailing > list
Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

27.5.2010 04:30:08 (#8)
gravatar

Pavel Pilát

<pavel.pilat at gmail.com>
78
Nov? vrstva je v JOSM posunut? cca 5 m z?padn? oproti star? (pou?il jsem URL z dokumentu http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#WMS_.C4.8C.C3.9AZK_-_katastr.C3.A1ln.C3.AD_mapa) 2010/5/27 Martin Koke? <shr3k at typo3-hosting.com>: zobrazit citaci
> http://cs.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Service :-) > > http://wms.cuzk.cz/wms-new.asp?REQUEST=GetCapabilities > > ----- Original Message ----- > From: Pavel Pil?t > [mailto:pavel.pilat at gmail.com] > To: OpenStreetMap Czech Republic > [mailto:talk-cz at openstreetmap.org] > Sent: Thu, 27 May 2010 13:35:52 > +0200 > Subject: Re: [Talk-cz] Nov? WMS KN > > >> Zat?m se na dan? adrese ve Firefoxu zobrazuje pouze: > > Tento XML soubor >> nem? p?ipojeny ??dn? informace o vzhledu prvk?. Strom > XML dokumentu je >> zobrazen n??e. > > ? > <ServiceExceptionReport >> version="1.1.1"> > <ServiceException>Missing REQUEST parameter or its >> value.</ServiceException> > </ServiceExceptionReport> > > > a v IE8: > > The XML page >> cannot be displayed > Cannot view XML input using style sheet. Please correct >> the error and > then click the Refresh button, or try again >> later. > -------------------------------------------------------------------------------- > System >> error: -2146697211. Error processing >> resource > 'http://10.252.102.206/wmsdtd/1.1.1/WMS_exception_1_1_1.dtd'. > > > > Ale >> vyzkou??m po ?ase zas.... > > Pavel > > > > 2010/5/27 JV <j.v.2 at seznam.cz>: >> >> Dobr? den, >> - na zobrazov?n? s jin?mi EPSG k?dy se pracuje >> - bitovou >> hloubku u PNG zkoum?me >> - vypnul jsem antialiasing >> - vykreslov?n? >> text? pomoc? obrys? jsem opravoval v ?ter? odpoledne, te? by to >> nem?lo nast?vat >> >> J.Vesel? >> >>> ------------ P?vodn? zpr?va >> ------------ >>> Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> >>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] >> Nov? WMS KN >>> Datum: 26.5.2010 11:48:16 >>> >> ---------------------------------------- >>> > v sou?asn? dob? za??n?me >> provozn? testov?n? nov?ho zp?sobu poskytov?n? WMS >>> slu?eb nad >> katastr?ln?mi mapami. Pokud budete m?t z?jem se na to pod?vat, >> adresa >>> je http://wms.cuzk.cz/wms-new.asp. >>> > >>> > Pokud budete m?t >> n?jak? p?ipom?nky nebo n?m?ty, pi?te, pros?m, na adresu >>> >> cuzk.wms(na)cuzk.cz. Do 9.6. budu asi mimo mail, tak?e p??padn? >> odpov?di po?lu >>> pozd?ji. P??padn? to m??eme probrat od z?t?ka v >> Brn? na GIVS :-) >>> >>> *** vsiml jsem si dvou ne zrovna prijemnych >> veci: >>> >>> 1) zmena barevneho prostoru PNG obrazku z 4bitu na 32bitu >>> >> ?a) vyrazne zacvici s vytizenim procesoru pri renderovani v JOSM az na >>> >> hranici unosnosti >>> ?b) naroste velikost i prazdneho stahovaneho obrazku >> po kompresi z 0,5 >>> kB na 5kB, . [1][2] >>> >>> IMHO je antialiasing luxus na >> zcela neucelnem miste. Vice vrstev a >>> rychlejsi aktualizace je urcite >> prinos, ale zlate 4bitove barvy - >>> vzdyt je to technicka mapa. >>> >>> >>> 2) >> v EPSG 4326 jsou texty oproti starsi verzi vyrazne vertikalne >> protazene. >>> >>> >>> zdravi Hanoj >>> >>> >>> [1] >>> >> http://wms.cuzk.cz/wms-new.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=parcelni_cisla_i,obrazy_parcel_i,RST_KMD_I,hranice_parcel_i,DEF_BUDOVY,RST_KN_I,dalsi_p_mapy_i,prehledka_kat_prac,prehledka_kat_uz,prehledka_kraju-linie&FORMAT=image/png&transparent=TRUE&BBOX=16.0000,49.5000,16.0061,49.5040&WIDTH=300&HEIGHT=300 >>> >>> >> [2] >>> >> http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=kn-i,prehledky,def_budovy&FORMAT=image/png&transparent=TRUE&BBOX=16.0000,49.5000,16.0061,49.5040&WIDTH=300&HEIGHT=300 >>> >>> >> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> >> Talk-cz at openstreetmap.org >>> >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> >>> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> >> Talk-cz at openstreetmap.org >> >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > _______________________________________________ > Talk-cz >> mailing >> list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

27.5.2010 04:50:12 (#9)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
zobrazit citaci
> Nov? vrstva je v JOSM posunut? cca 5 m z?padn? oproti star? (pou?il > jsem URL z dokumentu
*** leda zebys sis ji rucne posunul v JOSM ;) hanoj

27.5.2010 09:56:22 (#10)
gravatar

JV

<j.v.2 at seznam.cz>
57
Pro ne-S-JTSK (nap?. EPSG:4326) tam m?me moment?ln? chybu - v oblastech mimo DKM (tj. vrstvy RST_KN, RST_KMD, RST_PK) to je opravdu posunut? z?padn?m sm?rem; DKM sed?. Aby toho nebylo dost, tak u S-42 (EPSG:28403) je posunut? i DKM :-( Zobrazov?n? v EPSG:102067 je v po??dku. Pokud nedoraz? oprava b?hem p?tku, tak to bude muset vydr?et a? do 10.6. J.Vesel? zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Nov? WMS KN > Datum: 27.5.2010 16:51:03 > ---------------------------------------- > > Nov? vrstva je v JOSM posunut? cca 5 m z?padn? oproti star? (pou?il > > jsem URL z dokumentu > *** leda zebys sis ji rucne posunul v JOSM ;) > > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

10.6.2010 04:08:35 (#11)
gravatar

JV

<j.v.2 at seznam.cz>
57
Dobr? den, pro EPSG:4326 to je opraven?, S-42 snad vy?e??me p???t? t?den. J.Vesel? zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: JV <j.v.2 at seznam.cz> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Nov? WMS KN > Datum: 27.5.2010 21:57:23 > ---------------------------------------- > Pro ne-S-JTSK (nap?. EPSG:4326) tam m?me moment?ln? chybu - v oblastech mimo DKM > (tj. vrstvy RST_KN, RST_KMD, RST_PK) to je opravdu posunut? z?padn?m sm?rem; DKM > sed?. Aby toho nebylo dost, tak u S-42 (EPSG:28403) je posunut? i DKM :-( > Zobrazov?n? v EPSG:102067 je v po??dku. Pokud nedoraz? oprava b?hem p?tku, tak > to bude muset vydr?et a? do 10.6. > > J.Vesel? > > > ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > > Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> > > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Nov? WMS KN > > Datum: 27.5.2010 16:51:03 > > ---------------------------------------- > > > Nov? vrstva je v JOSM posunut? cca 5 m z?padn? oproti star? (pou?il > > > jsem URL z dokumentu > > *** leda zebys sis ji rucne posunul v JOSM ;) > > > > hanoj > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

« zpět na výpis měsíce