« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] gps a navigace na CR2 dnes

Vlákno 16.4. - 19.4.2010, počet zpráv: 5


16.4.2010 10:37:15 (#1)
gravatar

karpi.lists at email.cz

<karpi.lists at email.cz>
13
Zdrav?m, zachytil jsem, ?e dnes (p? 16.04.010) na ?esk?m rozhlase 2 v?nuj? t?matu gps, elektonick?ch map a v?c? okolo. Je to takov? p?smo, sest?vaj?c? se z kr?tk?ch vstup? pr?b?hem cel?ho vys?l?n?. Zmi?ovali tam u? v?echno mo?n?, autonavigace, a ?e pr? ?e?i propadli geocachingu (napodruh? i spr?vn? vyslovili ,) Ale o tom ?e existuj? i mnohem smyslupln?j?? a nem?n? z?bavn? zp?soby jak vyu??t gpsku, a ?e i v tom jsou ?e?i na ?pi?ce, o tom tam nikdo nic nev?. Obecn? o ?skal? licencov?n? map, jejich kvalit? a projektech "lidi sob?" tam je?t? nepadlo ani slovo. Tohle denn? t?ma v rozhlase vrchol? po?adem "K?va o ?tvrt?" - tam se sejde v?dycky plno odborn?k?, a ti od ?ty? do p?ti na dan? t?ma rozumuj?. Te? pozor. Na konci tohoto po?adu, tedy n?co po 16:45 tam dost?vaj? prostor telefon?ty poslucha??. - Mysl?m ?e jedine?n? p??le?itost jak do tohto informa?n?ho vakuua n?co p?ifouknout. Zavolal bych tam s?m, ale v?m jist? ?e nebudu tou dobou k dispozici. Asi bych to formuloval sp??e opravdu jako dopl?uj?c? informaci, vtip, inspiraci k smyslupln?mu vyu?it?, aby to nevyzn?lo jako reklama, ?tok, ??dost nebo jakejkoli n?tlak. Mo?n? tam budou trvat na "ot?zce" tak bych jim vyhov?l a naformuloval to jako ot?zku. Mysl?m ?e do jedn?, dvou minut ze toho d? vm?stnat opravdu dost. Tak?e pokud si tenhle mail otev?e te? 50 lid? z v?s, deset z nich si nabrous? svoje vyjad?ovac? schopnosti, tak to by bylo, aby se tam nakonec jeden neprovolal .) V?c vstup?, pokud by nedodaly nic nov?ho - to u? by asi bylo, podle m?, zase kontraproduktivn?.. Tolik tedy odem?, d?k za p?e?ten?.

16.4.2010 02:49:14 (#2)
gravatar

Petr Schönmann

<pschonmann at gmail.com>
206 1598
Dobr? den, Neporad?m, p??mo ?e?, ale ur?it? bych zm?nil ?sp?chy OSM ( import silnic, lesy, voda ) 2010/4/16 <karpi.lists at email.cz> zobrazit citaci
> > Zdrav?m, > zachytil jsem, ?e dnes (p? 16.04.010) na ?esk?m rozhlase 2 v?nuj? t?matu > gps, elektonick?ch map a v?c? okolo. Je to takov? p?smo, sest?vaj?c? se z > kr?tk?ch vstup? pr?b?hem cel?ho vys?l?n?. Zmi?ovali tam u? v?echno mo?n?, > autonavigace, a ?e pr? ?e?i propadli geocachingu (napodruh? i spr?vn? > vyslovili ,) Ale o tom ?e existuj? i mnohem smyslupln?j?? a nem?n? z?bavn? > zp?soby jak vyu??t gpsku, a ?e i v tom jsou ?e?i na ?pi?ce, o tom tam nikdo > nic nev?. Obecn? o ?skal? licencov?n? map, jejich kvalit? a projektech "lidi > sob?" tam je?t? nepadlo ani slovo. > > Tohle denn? t?ma v rozhlase vrchol? po?adem "K?va o ?tvrt?" - tam se sejde > v?dycky plno odborn?k?, a ti od ?ty? do p?ti na dan? t?ma rozumuj?. Te? > pozor. Na konci tohoto po?adu, tedy n?co po 16:45 tam dost?vaj? prostor > telefon?ty poslucha??. - Mysl?m ?e jedine?n? p??le?itost jak do tohto > informa?n?ho vakuua n?co p?ifouknout. > > Zavolal bych tam s?m, ale v?m jist? ?e nebudu tou dobou k dispozici. Asi > bych to formuloval sp??e opravdu jako dopl?uj?c? informaci, vtip, inspiraci > k smyslupln?mu vyu?it?, aby to nevyzn?lo jako reklama, ?tok, ??dost nebo > jakejkoli n?tlak. Mo?n? tam budou trvat na "ot?zce" tak bych jim vyhov?l a > naformuloval to jako ot?zku. Mysl?m ?e do jedn?, dvou minut ze toho d? > vm?stnat opravdu dost. Tak?e pokud si tenhle mail otev?e te? 50 lid? z v?s, > deset z nich si nabrous? svoje vyjad?ovac? schopnosti, tak to by bylo, aby > se tam nakonec jeden neprovolal .) V?c vstup?, pokud by nedodaly nic nov?ho > - to u? by asi bylo, podle m?, zase kontraproduktivn?.. > > > > Tolik tedy odem?, d?k za p?e?ten?. > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100416/07a76f16/attachment.html>

16.4.2010 09:06:26 (#3)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
Jeliko? jsem jezdil po les?ch, tak mne to minulo, no stejn? bych tam asi nevolal, proto?e jak jsem se o OSM bavit s lidma kolem sebe, tak jsou v podstat? v?ichni skepti?t?. A pokud tam byli n?jac? "odborn?ci" (na to slovo jsem u? alergick?), tak o tom stejn? bu? nev?d? nebo o tom budou mluvit asi "odborn?ci" o Linuxu. Kdy? jsem se na OSM lid? ptal, tak turisti v?t?inou kouknou n?kam kolem jejich bydli?t? a st??uj? si, ?e to nen? moc podrobn?, ale zmapovat to necht?j? s t?m, ?e to bude dobr?, a? to n?kdo jin? zmapuje. Pro navigaci zase ??kaj?, ?e tomu nev???, proto?e tam za to nem? nikdo zodpov?dnost a nen? zaru?ena spr?vnost dat, ?e to m??e n?kdo sabotovat. T??ko jim ale oponovat, lid? cht?j? prost? p?ij?t k hotov? v?ci, ide?ln? zadarmo a od renomovan? firmy ;O Na argumenty proti moc nesly?? (rychlost aktualizace atd., mnohdy v?t?? podrobnost atd.) No nic, jejich probl?m, moc to ne?e??m, to bych to jinak ned?lal, jsem holt takov? trouba, kter? furt n?co bastl? a je?t? k tomu zadarmo. Aspo? nejsem s?m a to mne t???. Tak hodn? trp?livosti v dal?? pr?ci V?s v?ech :) karpi.lists at email.cz wrote: zobrazit citaci
> Zdrav?m, > zachytil jsem, ?e dnes (p? 16.04.010) na ?esk?m rozhlase 2 v?nuj? t?matu gps, elektonick?ch map a v?c? okolo. Je to takov? p?smo, sest?vaj?c? se z kr?tk?ch vstup? pr?b?hem cel?ho vys?l?n?. Zmi?ovali tam u? v?echno mo?n?, autonavigace, a ?e pr? ?e?i propadli geocachingu (napodruh? i spr?vn? vyslovili ,) Ale o tom ?e existuj? i mnohem smyslupln?j?? a nem?n? z?bavn? zp?soby jak vyu??t gpsku, a ?e i v tom jsou ?e?i na ?pi?ce, o tom tam nikdo nic nev?. Obecn? o ?skal? licencov?n? map, jejich kvalit? a projektech "lidi sob?" tam je?t? nepadlo ani slovo. > > Tohle denn? t?ma v rozhlase vrchol? po?adem "K?va o ?tvrt?" - tam se sejde v?dycky plno odborn?k?, a ti od ?ty? do p?ti na dan? t?ma rozumuj?. Te? pozor. Na konci tohoto po?adu, tedy n?co po 16:45 tam dost?vaj? prostor telefon?ty poslucha??. - Mysl?m ?e jedine?n? p??le?itost jak do tohto informa?n?ho vakuua n?co p?ifouknout. > > Zavolal bych tam s?m, ale v?m jist? ?e nebudu tou dobou k dispozici. Asi bych to formuloval sp??e opravdu jako dopl?uj?c? informaci, vtip, inspiraci k smyslupln?mu vyu?it?, aby to nevyzn?lo jako reklama, ?tok, ??dost nebo jakejkoli n?tlak. Mo?n? tam budou trvat na "ot?zce" tak bych jim vyhov?l a naformuloval to jako ot?zku. Mysl?m ?e do jedn?, dvou minut ze toho d? vm?stnat opravdu dost. Tak?e pokud si tenhle mail otev?e te? 50 lid? z v?s, deset z nich si nabrous? svoje vyjad?ovac? schopnosti, tak to by bylo, aby se tam nakonec jeden neprovolal .) V?c vstup?, pokud by nedodaly nic nov?ho - to u? by asi bylo, podle m?, zase kontraproduktivn?.. > > > Tolik tedy odem?, d?k za p?e?ten?. > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

19.4.2010 10:56:20 (#4)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
Dne P? 16. dubna 2010 Mike napsal(a): zobrazit citaci
> Kdy? jsem se na OSM lid? ptal, tak turisti v?t?inou kouknou n?kam kolem > jejich bydli?t? a st??uj? si, ?e to nen? moc podrobn?, ale zmapovat to > necht?j? s t?m, ?e to bude dobr?, a? to n?kdo jin? zmapuje.
tohle mi tak p?ipomn?lo ... spousta m?st relativn? zmapovan?ch je, akor?t ne do OSM ... kdysi se tu mluvilo o spolupr?ci s jin?mi projekty, taky o importu z n?jak?ho serveru s POI - jak tohle dopadlo? jmenovit? by m? zaj?mala nap??klad data z hrady.cz (o velikonoc?ch si u m? zvedli reputaci(*) nap?. t?m, ?e maj? zmapovan? a spr?vn? um?st?n? hrad Male?, zat?mco Shocart/mapy.cz to zas odn?kud obkreslil blb? a m? tento hrad o kopec vedle) (*) to ov?em mus?m d?t k lep??mu, ?e p?ed p?r lety uv?d?li sou?adnice hradu Vik?tejn tak, ?e vych?zel vpodstat? n?kam do ?eky, a na upozorn?n? na chybu se u?ivateli dostalo odpov?di, cituji: "Stejne jako Vy udavate jine udaje, mohou desitky dalsich majitelu levnych GPS prijimacu uvadet jine udaje. Pokud nemerite s drahymi pristoroji (referencni stanice, totalni stanice + GPS prijimac) v radech sto tisicu korun, mohou odchylky jednotlivych mereni dosahovat i mnohem vetsich rozdilu, nez uvadite Vy. S pozdravem kartograf" (zaj?malo by m?, jestli auto, d?m a penis m? taky dra??? :-)) ... te? u? to maj? opraven? K.

19.4.2010 01:48:47 (#5)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 16.4.2010 21:06, Mike napsal(a): zobrazit citaci
> Jeliko? jsem jezdil po les?ch, tak mne to minulo, no stejn? bych tam asi > nevolal, proto?e jak jsem se o OSM bavit s lidma kolem sebe, tak jsou v > podstat? v?ichni skepti?t?. A pokud tam byli n?jac? "odborn?ci" (na to > slovo jsem u? alergick?), tak o tom stejn? bu? nev?d? nebo o tom budou > mluvit asi "odborn?ci" o Linuxu. > > Kdy? jsem se na OSM lid? ptal, tak turisti v?t?inou kouknou n?kam kolem > jejich bydli?t? a st??uj? si, ?e to nen? moc podrobn?, ale zmapovat to > necht?j? s t?m, ?e to bude dobr?, a? to n?kdo jin? zmapuje. Pro navigaci > zase ??kaj?, ?e tomu nev???, proto?e tam za to nem? nikdo zodpov?dnost a > nen? zaru?ena spr?vnost dat, ?e to m??e n?kdo sabotovat. T??ko jim ale > oponovat, lid? cht?j? prost? p?ij?t k hotov? v?ci, ide?ln? zadarmo a od > renomovan? firmy ;O Na argumenty proti moc nesly?? (rychlost aktualizace > atd., mnohdy v?t?? podrobnost atd.) >
Oni maji vpodstate pravdu. Zrovna vcera sem modil jednu celkem hlavni silnici, ktera (nejspis po importu) vedla vsude mozne i desitky metru od realu. Rek bych, ze tohle uz navigace udejcha dost obtizne. Dokud nebude odpovidajicne zmapovano alespon 1. a 2. trida, tak se to pro navigaci moc pouzivat neda. Co se tyce duveryhodnosti dat, tak ony ty "renomovane" firmy opisuji kde se da a nakupuji tam, kde prodavaji ... zobrazit citaci
> No nic, jejich probl?m, moc to ne?e??m, to bych to jinak ned?lal, jsem > holt takov? trouba, kter? furt n?co bastl? a je?t? k tomu zadarmo. Aspo? > nejsem s?m a to mne t???. Tak hodn? trp?livosti v dal?? pr?ci V?s v?ech :) > > > > karpi.lists at email.cz wrote: > >> Zdrav?m, >> zachytil jsem, ?e dnes (p? 16.04.010) na ?esk?m rozhlase 2 v?nuj? t?matu gps, elektonick?ch map a v?c? okolo. Je to takov? p?smo, sest?vaj?c? se z kr?tk?ch vstup? pr?b?hem cel?ho vys?l?n?. Zmi?ovali tam u? v?echno mo?n?, autonavigace, a ?e pr? ?e?i propadli geocachingu (napodruh? i spr?vn? vyslovili ,) Ale o tom ?e existuj? i mnohem smyslupln?j?? a nem?n? z?bavn? zp?soby jak vyu??t gpsku, a ?e i v tom jsou ?e?i na ?pi?ce, o tom tam nikdo nic nev?. Obecn? o ?skal? licencov?n? map, jejich kvalit? a projektech "lidi sob?" tam je?t? nepadlo ani slovo. >> >> Tohle denn? t?ma v rozhlase vrchol? po?adem "K?va o ?tvrt?" - tam se sejde v?dycky plno odborn?k?, a ti od ?ty? do p?ti na dan? t?ma rozumuj?. Te? pozor. Na konci tohoto po?adu, tedy n?co po 16:45 tam dost?vaj? prostor telefon?ty poslucha??. - Mysl?m ?e jedine?n? p??le?itost jak do tohto informa?n?ho vakuua n?co p?ifouknout. >> >> Zavolal bych tam s?m, ale v?m jist? ?e nebudu tou dobou k dispozici. Asi bych to formuloval sp??e opravdu jako dopl?uj?c? informaci, vtip, inspiraci k smyslupln?mu vyu?it?, aby to nevyzn?lo jako reklama, ?tok, ??dost nebo jakejkoli n?tlak. Mo?n? tam budou trvat na "ot?zce" tak bych jim vyhov?l a naformuloval to jako ot?zku. Mysl?m ?e do jedn?, dvou minut ze toho d? vm?stnat opravdu dost. Tak?e pokud si tenhle mail otev?e te? 50 lid? z v?s, deset z nich si nabrous? svoje vyjad?ovac? schopnosti, tak to by bylo, aby se tam nakonec jeden neprovolal .) V?c vstup?, pokud by nedodaly nic nov?ho - to u? by asi bylo, podle m?, zase kontraproduktivn?.. >> >> >> Tolik tedy odem?, d?k za p?e?ten?. >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

« zpět na výpis měsíce