« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] křižovatka v Otrokovicích - je to správně?

Vlákno 30.3. - 1.4.2010, počet zpráv: 9


30.3.2010 09:52:41 (#1)
gravatar

Pavel Pilát

<pavel.pilat at gmail.com>
75
Zdrav?m, zaj?mal by m? V?? n?zor na k?i?ovatku http://www.openstreetmap.org/?lat=49.19882&lon=17.53777&zoom=17&layers=B000FTF Pro srovn?n?, tady je fotomapa: http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=otrokovice&sll=37.0625,-95.677068&sspn=47.838189,79.013672&ie=UTF8&hq=&hnear=Otrokovice,+Czech+Republic&ll=49.199261,17.537436&spn=0.002426,0.006866&t=k&z=18 K?i?ovatka obsahuje t?i ostr?vky. Jde mi hlavn? o to rozd?len? na oneways, kter? zasahuje i dost daleko p?esto?e sm?ry nejsou fyzicky odd?len? (lze tam odbo?it doleva). Je to spr?vn? zakreslen? k?i?ovatka? S pozdravem Pontiac_CZ

30.3.2010 10:12:19 (#2)
gravatar

Pavel Pilát

<pavel.pilat at gmail.com>
75
Zdrav?m, zaj?mal by m? V?? n?zor na k?i?ovatku http://www.openstreetmap.org/?lat=49.19882&lon=17.53777&zoom=17&layers=B000FTF Pro srovn?n?, tady je fotomapa: http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=otrokovice&sll=37.0625,-95.677068&sspn=47.838189,79.013672&ie=UTF8&hq=&hnear=Otrokovice,+Czech+Republic&ll=49.199261,17.537436&spn=0.002426,0.006866&t=k&z=18 K?i?ovatka obsahuje t?i ostr?vky. Jde mi hlavn? o to rozd?len? na oneways, kter? zasahuje i dost daleko p?esto?e sm?ry nejsou fyzicky odd?len? (lze tam odbo?it doleva). Je to spr?vn? zakreslen? k?i?ovatka? S pozdravem Pontiac_CZ

31.3.2010 03:46:57 (#3)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Kv?tkovickou k?i?ovatku jsem zakreslil tak, aby byla bez probl?m? routovateln? v navigac?ch a ty v?s nehonily ost?e doprava, kde ani fyzicky odbo?it nem??ete. Odbo?ovac? pruh sm?r Star? M?sto-Zl?n za??n? jak s?m vid?te z ortofota je?t? p?ed vy?st?n?m ??elov? komunikace. Odbo?ovac? pruh sm?r Malenovice-Otrokovice za??n? rovn?? na za??tku zast?vky MHD. Sm?r od Barumu a z Centra v?razn? odbo?ovac? pruhy odd?len? ostr?vky nemaj?. Mysl?m, ?e by v?echny routy by tam m?ly m?t parametry lanes. To sam? plat? i o zdvojen? dal??ho 2+1 pruhu z Malenovic. V ?em vid?te konkr?tn? probl?m? ?e to Mapnik maluje moc tlust?? MK ----- Original Message ----- From: Pavel Pil?t [mailto:pavel.pilat at gmail.com] To: OpenStreetMap Czech Republic [mailto:talk-cz at openstreetmap.org] Sent: Tue, 30 Mar 2010 22:12:19 +0200 Subject: [Talk-cz] k?i?ovatka v Otrokovic?ch - je to spr?vn?? zobrazit citaci
> Zdrav?m,
zaj?mal by m? V?? n?zor na zobrazit citaci
> k?i?ovatku
http://www.openstreetmap.org/?lat=49.19882&lon=17.53777&zoom=17&layers=B000FTF Pro zobrazit citaci
> srovn?n?, tady je > fotomapa:
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=otrokovice&sll=37.0625,-95.677068&sspn=47.838189,79.013672&ie=UTF8&hq=&hnear=Otrokovice,+Czech+Republic&ll=49.199261,17.537436&spn=0.002426,0.006866&t=k&z=18 K?i?ovatka zobrazit citaci
> obsahuje t?i ostr?vky. Jde mi hlavn? o to rozd?len? na
oneways, kter? zobrazit citaci
> zasahuje i dost daleko p?esto?e sm?ry nejsou fyzicky
odd?len? (lze tam zobrazit citaci
> odbo?it doleva).
Je to spr?vn? zakreslen? k?i?ovatka? S zobrazit citaci
> pozdravem
Pontiac_CZ _______________________________________________ Talk-cz zobrazit citaci
> mailing > list
Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

31.3.2010 04:55:49 (#4)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
V?iml jsem si je?t? toho Lidlu - je tam nakresleno parkovi?t? a k n?mu vedou 2 service roads, kter? ale nejsou propojen?, kon?? u parkovi?t?. Ty bych propojil tak, aby to bylo pr?jezdn?, proto?e jinak z toho navigace bude zmaten?. Parkovi?t? jako takov? toti? nen? silnice, ale jen jak?si pl?cek, kde nen? definovan?, kudy se jezd?. Mike Pavel Pil?t wrote: zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > zaj?mal by m? V?? n?zor na k?i?ovatku > http://www.openstreetmap.org/?lat=49.19882&lon=17.53777&zoom=17&layers=B000FTF > > Pro srovn?n?, tady je fotomapa: > http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=otrokovice&sll=37.0625,-95.677068&sspn=47.838189,79.013672&ie=UTF8&hq=&hnear=Otrokovice,+Czech+Republic&ll=49.199261,17.537436&spn=0.002426,0.006866&t=k&z=18 > > K?i?ovatka obsahuje t?i ostr?vky. Jde mi hlavn? o to rozd?len? na > oneways, kter? zasahuje i dost daleko p?esto?e sm?ry nejsou fyzicky > odd?len? (lze tam odbo?it doleva). > > Je to spr?vn? zakreslen? k?i?ovatka? > > S pozdravem > Pontiac_CZ > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

31.3.2010 10:50:48 (#5)
gravatar

Pavel Pilát

<pavel.pilat at gmail.com>
75
Doplnil jsem parking aisles, chystal jsem se na to :-) Martin Koke?: Ne ne, nejde o tlust? nebo tenk?. A nav?c zmi?ujete Mapnik, ale renderer? m??e b?t x. A opravdu to nem? b?t osobn? ?tok. :-) Mysl?m, ?e jsem si takto v?iml v?ce k?i?ovatek. Chci zjistit, jak se na toto komunita d?v?. Nap??klad od toho Zl?na jsou na tom p?lkilometru p?ed k?i?ovatkou t?i pruhy - dva sm?rem ke k?i?ovatce, jeden od n?. Zakreslil jste to jako Divided Highway - a toto Editing Conventions ?e?? tady http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing_Standards_and_Conventions#Divided_highways Specieln? vypichuju: "A divided highway (also separated highway) is any highway where traffic flows are _physically_ separated by a barrier (e.g., grass, concrete, steel), which prevents movements between said flows ... Divided highways should be drawn as separate ways. The ways will typically be oneway ..." No, to n?m p??li? nesed? na re?lnou situaci, ?e :). Jezd?m tudy ka?d? den, ale ty fyzick? bari?ry zat?m chyb?. ;) U-turn tam ud?lat m??u, kdy? m? nic nesest?el?. Tak?e fakticky by tam m?la b?t jedna highway s lanes=3, je to tak? K?i?ovatka by asi taky m?la vypadat jako jednoduch? protnut? dvou highways. Dva oblouky (Napajedla - Zl?n a Zl?n - Otrokovice) bych ?ekl akceptovateln? jsou, jsou fyzicky odd?len? ostr?vkem. Tak?e jak? M?li bychom dodr?ovat p?i mapov?n? pravidla? Odkud pokud? Ring voln?... ;) Pontiac_CZ 2010/3/31 Mike <mike at mikecrash.com>: zobrazit citaci
> V?iml jsem si je?t? toho Lidlu - je tam nakresleno parkovi?t? a k n?mu > vedou 2 service roads, kter? ale nejsou propojen?, kon?? u parkovi?t?. > Ty bych propojil tak, aby to bylo pr?jezdn?, proto?e jinak z toho > navigace bude zmaten?. Parkovi?t? jako takov? toti? nen? silnice, ale > jen jak?si pl?cek, kde nen? definovan?, kudy se jezd?. > > Mike > > Pavel Pil?t wrote: >> Zdrav?m, >> >> zaj?mal by m? V?? n?zor na k?i?ovatku >> http://www.openstreetmap.org/?lat=49.19882&lon=17.53777&zoom=17&layers=B000FTF >> >> Pro srovn?n?, tady je fotomapa: >> http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=otrokovice&sll=37.0625,-95.677068&sspn=47.838189,79.013672&ie=UTF8&hq=&hnear=Otrokovice,+Czech+Republic&ll=49.199261,17.537436&spn=0.002426,0.006866&t=k&z=18 >> >> K?i?ovatka obsahuje t?i ostr?vky. Jde mi hlavn? o to rozd?len? na >> oneways, kter? zasahuje i dost daleko p?esto?e sm?ry nejsou fyzicky >> odd?len? (lze tam odbo?it doleva). >> >> Je to spr?vn? zakreslen? k?i?ovatka? >> >> S pozdravem >> Pontiac_CZ >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

1.4.2010 12:37:16 (#6)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
No v tom p??pad?, pokud byste to cht?l br?t doslova z wiki, tak pr?tah Hranicemi a spousta dal??ch podobn?ch jedni?ek v m?stech by se musel taky p?ekreslit (proto?e pruhy s navz?jem opa?n?m provozem v nich nejsou ni??m fyzick?m odd?leny, maxim?ln? dvojitou plnou). http://osm.org/go/0LSX5N at 5L- A poka?d?, kdy by do?lo k "fyzick?mu" odd?len? pruh?, by se to muselo op?t p?ekreslovat. Mysl?m si ?e je to zbyte?n?, dokud nebudou existovat v OSM n?stroje, kter?mi bude mo?n? podobnou topologii vytv??et jednoduchou lini? (s p??slu?n?mi atributy) a nad n? bez probl?m? routovat. Mo?n? by ani ne?kodilo pod?vat se, jak to ?e?? konkurence. http://tinyurl.com/yjoapea U turn p?es dvojitou plnou, to si asi d?l?te legraci, ?e? ;-) Mo?n? je dob?e, ?e j? tam jezd?m v?dycky se 14denn? p?est?vkou... MK ----- Original Message ----- From: Pavel Pil?t [mailto:pavel.pilat at gmail.com] To: OpenStreetMap Czech Republic [mailto:talk-cz at openstreetmap.org] Sent: Wed, 31 Mar 2010 22:50:48 +0200 Subject: Re: [Talk-cz] k?i?ovatka v Otrokovic?ch - je to spr?vn?? Chci zjistit, jak se na toto komunita zobrazit citaci
> d?v?. Nap??klad od toho Zl?na
jsou na tom p?lkilometru p?ed zobrazit citaci
> k?i?ovatkou t?i pruhy - dva sm?rem ke
k?i?ovatce, jeden od n?. zobrazit citaci
> Zakreslil jste to jako Divided Highway - a
toto Editing Conventions ?e?? zobrazit citaci
> tady
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing_Standards_and_Conventions#Divided_highways Specieln? zobrazit citaci
> vypichuju:
"A divided highway (also separated highway) is any highway zobrazit citaci
> where
traffic flows are _physically_ separated by a barrier (e.g., zobrazit citaci
> grass,
concrete, steel), which prevents movements between said flows zobrazit citaci
> ...
Divided highways should be drawn as separate ways. The ways zobrazit citaci
> will
typically be oneway ..." No, to n?m p??li? nesed? na re?lnou zobrazit citaci
> situaci, ?e :). Jezd?m tudy ka?d?
den, ale ty fyzick? bari?ry zat?m zobrazit citaci
> chyb?. ;) U-turn tam ud?lat m??u,
kdy? m? nic nesest?el?. Tak?e zobrazit citaci
> fakticky by tam m?la b?t jedna highway s lanes=3, je to tak?
K?i?ovatka zobrazit citaci
> by asi taky m?la vypadat jako jednoduch? protnut? dvou
highways. Dva zobrazit citaci
> oblouky (Napajedla - Zl?n a Zl?n - Otrokovice) bych ?ekl
akceptovateln? zobrazit citaci
> jsou, jsou fyzicky odd?len? ostr?vkem.
Tak?e jak? M?li bychom zobrazit citaci
> dodr?ovat p?i mapov?n? pravidla? Odkud pokud?
Ring voln?... zobrazit citaci
> ;)
Pontiac_CZ 2010/3/31 Mike <mike at mikecrash.com>: zobrazit citaci
> V?iml jsem si > je?t? toho Lidlu - je tam nakresleno parkovi?t? a k n?mu > vedou 2 > service roads, kter? ale nejsou propojen?, kon?? u parkovi?t?. > Ty > bych propojil tak, aby to bylo pr?jezdn?, proto?e jinak z toho > navigace > bude zmaten?. Parkovi?t? jako takov? toti? nen? silnice, ale > jen > jak?si pl?cek, kde nen? definovan?, kudy se jezd?. > > Mike > > Pavel > Pil?t wrote: >> Zdrav?m, >> >> zaj?mal by m? V?? n?zor na > k?i?ovatku >> > http://www.openstreetmap.org/?lat=49.19882&lon=17.53777&zoom=17&layers=B000FTF >> >> > Pro srovn?n?, tady je fotomapa: >> > http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=otrokovice&sll=37.0625,-95.677068&sspn=47.838189,79.013672&ie=UTF8&hq=&hnear=Otrokovice,+Czech+Republic&ll=49.199261,17.537436&spn=0.002426,0.006866&t=k&z=18 >> >> > K?i?ovatka obsahuje t?i ostr?vky. Jde mi hlavn? o to rozd?len? na >> > oneways, kter? zasahuje i dost daleko p?esto?e sm?ry nejsou fyzicky >> > odd?len? (lze tam odbo?it doleva). >> >> Je to spr?vn? zakreslen? > k?i?ovatka? >> >> S pozdravem >> Pontiac_CZ >> >> > _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> > Talk-cz at openstreetmap.org >> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
_______________________________________________ Talk-cz zobrazit citaci
> mailing > list
Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

1.4.2010 04:07:24 (#7)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
Dne 1. dubna 2010 0:37 Martin Koke? <shr3k at typo3-hosting.com> napsal(a): zobrazit citaci
> No v tom p??pad?, pokud byste to cht?l br?t doslova z wiki, tak pr?tah Hranicemi a spousta dal??ch podobn?ch jedni?ek v m?stech by se musel taky p?ekreslit (proto?e pruhy s navz?jem opa?n?m provozem v nich nejsou ni??m fyzick?m odd?leny, maxim?ln? dvojitou plnou). http://osm.org/go/0LSX5N at 5L-
*** Tu I/47 jsem historicky kreslil myslim taky ja. Silnice I/47 ve vetsine useku delena JE, v hranicich nejspis neni ale chova se takto. Vznikala v dobe kdy vznikaly pravidla i prvni OSM useri. Takze je to spise anachronizmus, nez dobry priklad. Dneska jsem prekresloval I/37 a ulici Vocelovu v Hradci Kralovem ze dvou linii do jedne . zobrazit citaci
> A poka?d?, kdy by do?lo k "fyzick?mu" odd?len? pruh?, by se to muselo op?t p?ekreslovat.
*** tak vyhrocene to snad neni. zdravi hanoj

1.4.2010 07:17:50 (#8)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
Kdy? se vr?tim k t? p?vodn? k?i?ovatce, tak bych to sp?? nakreslil, jak to je - ten sjezd bych odd?lil a? na konci podle reality (t?eba podle UHUL), ?e tam jsou t?i pruhy nerozhoduje, je to po??d jedna jednodm?rn? silnice. Navigace stejn? ??k? 200m p?edem, kam se m? jet a pokud ?ekne doprava, tak je ?idi?i jasn?, kam m? jet. Nav?c GPS stejn? nen? tak p?esn?, aby se poznalo, v jak?m jedeme pruhu, tak?e si klidn? m??e navigace myslet, ?e jedeme rovn?, p?esto?e odbo?uju a jsem o p?r metr? v?c vpravo. Dr?el bych se striktn? toho, co je v realit?, d?val bych pozor hlavn? na to, aby nebylo re?ln?, ?e navigace zaroutuje n?kde, kde se nesm? - tedy nastavit turn restriction, pokud je to nutn?. On 31.3.2010 22:50, Pavel Pil?t wrote: zobrazit citaci
> Doplnil jsem parking aisles, chystal jsem se na to :-) > > Martin Koke?: > > Ne ne, nejde o tlust? nebo tenk?. A nav?c zmi?ujete Mapnik, ale > renderer? m??e b?t x. A opravdu to nem? b?t osobn? ?tok. :-) Mysl?m, > ?e jsem si takto v?iml v?ce k?i?ovatek. > > Chci zjistit, jak se na toto komunita d?v?. Nap??klad od toho Zl?na > jsou na tom p?lkilometru p?ed k?i?ovatkou t?i pruhy - dva sm?rem ke > k?i?ovatce, jeden od n?. Zakreslil jste to jako Divided Highway - a > toto Editing Conventions ?e?? tady > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing_Standards_and_Conventions#Divided_highways > > Specieln? vypichuju: > > "A divided highway (also separated highway) is any highway where > traffic flows are _physically_ separated by a barrier (e.g., grass, > concrete, steel), which prevents movements between said flows ... > Divided highways should be drawn as separate ways. The ways will > typically be oneway ..." > > No, to n?m p??li? nesed? na re?lnou situaci, ?e :). Jezd?m tudy ka?d? > den, ale ty fyzick? bari?ry zat?m chyb?. ;) U-turn tam ud?lat m??u, > kdy? m? nic nesest?el?. > > Tak?e fakticky by tam m?la b?t jedna highway s lanes=3, je to tak? > K?i?ovatka by asi taky m?la vypadat jako jednoduch? protnut? dvou > highways. Dva oblouky (Napajedla - Zl?n a Zl?n - Otrokovice) bych ?ekl > akceptovateln? jsou, jsou fyzicky odd?len? ostr?vkem. > > > Tak?e jak? M?li bychom dodr?ovat p?i mapov?n? pravidla? Odkud pokud? > Ring voln?... ;) > > Pontiac_CZ > > > 2010/3/31 Mike <mike at mikecrash.com>: >> V?iml jsem si je?t? toho Lidlu - je tam nakresleno parkovi?t? a k n?mu >> vedou 2 service roads, kter? ale nejsou propojen?, kon?? u parkovi?t?. >> Ty bych propojil tak, aby to bylo pr?jezdn?, proto?e jinak z toho >> navigace bude zmaten?. Parkovi?t? jako takov? toti? nen? silnice, ale >> jen jak?si pl?cek, kde nen? definovan?, kudy se jezd?. >> >> Mike >> >> Pavel Pil?t wrote: >>> Zdrav?m, >>> >>> zaj?mal by m? V?? n?zor na k?i?ovatku >>> http://www.openstreetmap.org/?lat=49.19882&lon=17.53777&zoom=17&layers=B000FTF >>> >>> Pro srovn?n?, tady je fotomapa: >>> http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=otrokovice&sll=37.0625,-95.677068&sspn=47.838189,79.013672&ie=UTF8&hq=&hnear=Otrokovice,+Czech+Republic&ll=49.199261,17.537436&spn=0.002426,0.006866&t=k&z=18 >>> >>> K?i?ovatka obsahuje t?i ostr?vky. Jde mi hlavn? o to rozd?len? na >>> oneways, kter? zasahuje i dost daleko p?esto?e sm?ry nejsou fyzicky >>> odd?len? (lze tam odbo?it doleva). >>> >>> Je to spr?vn? zakreslen? k?i?ovatka? >>> >>> S pozdravem >>> Pontiac_CZ >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

1.4.2010 10:12:38 (#9)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
OK, tak to p?emalujem a budeme doufat v toto nebo podobn? features/relations http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:%C3%96mmes/Wayparts, nem?m s t?m probl?m. MK ----- Original Message ----- From: hanoj [mailto:ehanoj at gmail.com] To: OpenStreetMap Czech Republic [mailto:talk-cz at openstreetmap.org] Sent: Thu, 01 Apr 2010 04:07:24 +0200 Subject: Re: [Talk-cz] k?i?ovatka v Otrokovic?ch - je to spr?vn?? zobrazit citaci
> Dne 1. dubna 2010 0:37 Martin Koke? <shr3k at typo3-hosting.com> napsal(a): > > No v tom p??pad?, pokud byste to cht?l br?t doslova z wiki, tak > pr?tah Hranicemi a spousta dal??ch podobn?ch jedni?ek v m?stech by se > musel taky p?ekreslit (proto?e pruhy s navz?jem opa?n?m provozem v nich > nejsou ni??m fyzick?m odd?leny, maxim?ln? dvojitou plnou). > http://osm.org/go/0LSX5N at 5L- > > *** Tu I/47 jsem historicky kreslil myslim taky ja. Silnice I/47 ve > vetsine useku delena JE, v hranicich nejspis neni ale chova se takto. > Vznikala v dobe kdy vznikaly pravidla i prvni OSM useri. > Takze je to spise anachronizmus, nez dobry priklad. > > Dneska jsem prekresloval I/37 a ulici Vocelovu v Hradci Kralovem ze > dvou linii do jedne . > > > > A poka?d?, kdy by do?lo k "fyzick?mu" odd?len? pruh?, by se to > muselo op?t p?ekreslovat. > > *** tak vyhrocene to snad neni. > > > zdravi > > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

« zpět na výpis měsíce