« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Import KÚ

Vlákno 6.3. - 12.3.2010, počet zpráv: 15


6.3.2010 07:40:19 (#1)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, d?ky za import katastr?ln?ch ?zem?. Vypad? to, ale ?e je s n?m spojen? jeden drobn? probl?m - Mapnik kresl? n?zvy do st?edu t?ch ?zem? (od admin_levelu 8 i 10), tak?e je na map? n?zev ka?d? obce nejm?n? t?ikr?t, a jednou z toho dvakr?t n?kde v poli. Nejde ud?lat n?co, aby ty n?zvy nekreslil? Nejsou ta ?zem? n?jak ?patn? ozna?en? (m? p?ipadaj? spr?vn?)? Mo?n? by se m?lo do Mapniku zav?st pravidlo, ?e kdy? m? ?zem? admin_centre, tak se jeho n?zev nekresl?. Nebo by se mohli kreslit n?zvy ?zem? dostate?n? odli?n?m stylem (hlavn? barvou), aby to bylo na prvn? pohled poznat. -- Petr Dlouh?

6.3.2010 02:02:19 (#2)
gravatar

Mike Crash

<mike at mikecrash.com>
196
Ahoj, ano, toho jsem si v?iml ji? p?ed importem, jedin? ?e?en? je upravit mapnik, aby to nekreslil. Je to tak po cel?m sv?t?, tak?e je to obecn? probl?m. Asi by to cht?lo napsat n?kam do listu mapniku. Import sice je, ale je tam spousta nedod?l?vek, te? ma?u star? v?ci, pak jsou tam pr? n?jak? duplikace, na co? se mus?m taky pod?vat, chce sladit st?tn? hranice, pak jsou tam chyb?j?c? m?sta, chyb?j?c? z?vislosti, tak? ?patn? ozna?en? obce, nap??klad n?kter? vesnice jsou sou??st? m?sta a nev?m, zda je neozna?it sp?? jako suburb, administrativn? by to tak m?lo b?t, ale zase mi docela vad?, ?e suburb je v mapniku kreslen v?t??m p?smem ne? village, v podstat? stejn? jako town, co? je tak? divn?. Tak nev?m, zda tam nenechat village nebo hamlet a ned?vat suburb. V?? n?zor? Mike Petr Dlouh? wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > d?ky za import katastr?ln?ch ?zem?. > > Vypad? to, ale ?e je s n?m spojen? jeden drobn? probl?m - Mapnik kresl? > n?zvy do st?edu t?ch ?zem? (od admin_levelu 8 i 10), tak?e je na map? > n?zev ka?d? obce nejm?n? t?ikr?t, a jednou z toho dvakr?t n?kde v poli. > Nejde ud?lat n?co, aby ty n?zvy nekreslil? Nejsou ta ?zem? n?jak ?patn? > ozna?en? (m? p?ipadaj? spr?vn?)? Mo?n? by se m?lo do Mapniku zav?st > pravidlo, ?e kdy? m? ?zem? admin_centre, tak se jeho n?zev nekresl?. Nebo > by se mohli kreslit n?zvy ?zem? dostate?n? odli?n?m stylem (hlavn? > barvou), aby to bylo na prvn? pohled poznat. > >

6.3.2010 09:00:33 (#3)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
277 645
Doporu?oval bych se dr?et sp?? velikosti s?dla, ne jeho administrativn?ho za?azen?. Proto?e t?eba zna?it jako town takovou Lou?nou pod Kl?novcem (M?sto,200 obyvatel) a jako village Petrovice u Karvin? /5000 obyv). je trochu nepom?r. Naopak jako city ozna?it i men?? krajsk? m?sta, by t?eba nebylo ?patn?. Ide?ln?, kdyby to manik vykresloval podle po?tu obyvatel... AJn 2010/3/6 Mike Crash <mike at mikecrash.com>: zobrazit citaci
> Ahoj, > > ano, toho jsem si v?iml ji? p?ed importem, jedin? ?e?en? je upravit > mapnik, aby to nekreslil. Je to tak po cel?m sv?t?, tak?e je to obecn? > probl?m. Asi by to cht?lo napsat n?kam do listu mapniku. > > Import sice je, ale je tam spousta nedod?l?vek, te? ma?u star? v?ci, pak > jsou tam pr? n?jak? duplikace, na co? se mus?m taky pod?vat, chce sladit > st?tn? hranice, pak jsou tam chyb?j?c? m?sta, chyb?j?c? z?vislosti, tak? > ?patn? ozna?en? obce, nap??klad n?kter? vesnice jsou sou??st? m?sta a > nev?m, zda je neozna?it sp?? jako suburb, administrativn? by to tak m?lo > b?t, ale zase mi docela vad?, ?e suburb je v mapniku kreslen v?t??m > p?smem ne? village, v podstat? stejn? jako town, co? je tak? divn?. Tak > nev?m, zda tam nenechat village nebo hamlet a ned?vat suburb. V?? n?zor? > > Mike > > > > Petr Dlouh? wrote: >> Ahoj, >> >> d?ky za import katastr?ln?ch ?zem?. >> >> Vypad? to, ale ?e je s n?m spojen? jeden drobn? probl?m - Mapnik kresl? >> n?zvy do st?edu t?ch ?zem? (od admin_levelu 8 i 10), tak?e je na map? >> n?zev ka?d? obce nejm?n? t?ikr?t, a jednou z toho dvakr?t n?kde v poli. >> Nejde ud?lat n?co, aby ty n?zvy nekreslil? Nejsou ta ?zem? n?jak ?patn? >> ozna?en? (m? p?ipadaj? spr?vn?)? Mo?n? by se m?lo do Mapniku zav?st >> pravidlo, ?e kdy? m? ?zem? admin_centre, tak se jeho n?zev nekresl?. Nebo >> by se mohli kreslit n?zvy ?zem? dostate?n? odli?n?m stylem (hlavn? >> barvou), aby to bylo na prvn? pohled poznat. >> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- -- Ing. Jan Dud?k

7.3.2010 01:10:33 (#4)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2010/3/6 Jan Dud?k <jan.dudik at gmail.com>: zobrazit citaci
> Doporu?oval bych se dr?et sp?? velikosti s?dla, ne jeho > administrativn?ho za?azen?. Proto?e t?eba zna?it jako town takovou > Lou?nou pod Kl?novcem (M?sto,200 obyvatel) a jako village Petrovice u > Karvin? /5000 obyv). je trochu nepom?r. Naopak jako city ozna?it i > men?? krajsk? m?sta, by t?eba nebylo ?patn?. Ide?ln?, kdyby to manik > vykresloval podle po?tu obyvatel... > > AJn
A to ja bych se drzel administrativniho zarazeni, mesto je mesto i kdyby tam zil 1 clovek. Samozrejme je potreba zadat i pocet obyvatel, to jak to renderuje nejaky nepodstatny mapnik na jakesi strance nehraje zadnou roli. -- Michal Gr?zl http://walley.org

7.3.2010 02:52:41 (#5)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Michal Gr?zl napsal(a): zobrazit citaci
> 2010/3/6 Jan Dud?k <jan.dudik at gmail.com>: >> Doporu?oval bych se dr?et sp?? velikosti s?dla, ne jeho >> administrativn?ho za?azen?. Proto?e t?eba zna?it jako town takovou >> Lou?nou pod Kl?novcem (M?sto,200 obyvatel) a jako village Petrovice u >> Karvin? /5000 obyv). je trochu nepom?r. Naopak jako city ozna?it i >> men?? krajsk? m?sta, by t?eba nebylo ?patn?. Ide?ln?, kdyby to manik >> vykresloval podle po?tu obyvatel... >> >> AJn > > A to ja bych se drzel administrativniho zarazeni, mesto je mesto i > kdyby tam zil 1 clovek. Samozrejme je potreba zadat i pocet obyvatel, > to jak to renderuje nejaky nepodstatny mapnik na jakesi strance > nehraje zadnou roli. > > >
Probl?m je, ?e v ?R neexistuje mapov?n? 1:1 na tagy city, town, village, hamlet (a suburb). Administrativn? m?me jen city (nebo town) a village, suburb pro ?tvrti ve m?stech, jako hamlet by se mo?n? daly ozna?it vesni?ky, kter? nemaj? obecn? ??ad a a administrativn? pat?? pod n?jak? jin? city nebo village. To jak se to renderuje je podle m? dost podstatn?, jeliko? je to zp?sob jak?m k map? p?istupuje v?t?ina u?ivatel?... A domn?v?m se, ?e v?t?in? lid? se nebude moc zamlouvat, ?e n?jak? s prominut?m "zapad?kov" m? z historick?ch d?vod? statut m?sta, a tak se jeho jm?no na dan?m zoomu vyrenderuje, ale vedlej?? n?kolikr?t v?t?? "vesnice" je bezejmenn?. My?lenka, ?e se bude v?e renderovat podle zadan? populace je p?kn?, ale vy?aduje vy?aduje udr?ovanou datab?zi po?tu obyvatel v?ech s?del. Taky je pot?eba si uv?domit, ?e i kdy? by se tu pro ?R do?lo k n?jak?mu specifick?mu konsenzu, tak v okoln?ch st?tech bude tagov?n? s?del jin? a pak se bude velmi t??ko d?vat dokupy renderer, kter? by byl schopen kreslit mezin?rodn? mapu. Osobn? se z t?chto d?vod? klon?m k tagov?n? podle po?tu obyvatel (a? na n?jak? v?jimky). Petr -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 261 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100307/37a8beff/attachment.pgp>

7.3.2010 12:19:56 (#6)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
277 645
medle naprost? v?t?ina lid? na OSM naraz? na osm.org nebo n?jak? podobn?, kde je mapa vygenerovan? mapnikem. To, ?e lze generovat i jinak m?lokdo z nich tu??, to je sp?? bonus pro n?kolik zasv?cenc? (t?eba j? to v?m, ale jak na to netu??m). Tak?e z toho plynou dv? mo?nosti - upravit data pro mapnik, nebo upravit mapnik tak, aby to generoval l?pe. Ide?ln? naj?t ?e?en? n?kde mezi. JAn 2010/3/7 Michal Gr?zl <michal.grezl at openstreetmap.cz>: zobrazit citaci
> 2010/3/6 Jan Dud?k <jan.dudik at gmail.com>: >> Doporu?oval bych se dr?et sp?? velikosti s?dla, ne jeho >> administrativn?ho za?azen?. Proto?e t?eba zna?it jako town takovou >> Lou?nou pod Kl?novcem (M?sto,200 obyvatel) a jako village Petrovice u >> Karvin? /5000 obyv). je trochu nepom?r. Naopak jako city ozna?it i >> men?? krajsk? m?sta, by t?eba nebylo ?patn?. Ide?ln?, kdyby to manik >> vykresloval podle po?tu obyvatel... >> >> AJn > > A to ja bych se drzel administrativniho zarazeni, mesto je mesto i > kdyby tam zil 1 clovek. Samozrejme je potreba zadat i pocet obyvatel, > to jak to renderuje nejaky nepodstatny mapnik na jakesi strance > nehraje zadnou roli. > > > > -- > Michal Gr?zl > http://walley.org > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- -- Ing. Jan Dud?k

7.3.2010 02:07:03 (#7)
gravatar

Ondrej Novy

<novy at ondrej.org>
17
Ahoj, Dne 7. b?ezna 2010 12:19 Jan Dud?k <jan.dudik at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> medle naprost? v?t?ina lid? na OSM naraz? na osm.org nebo n?jak? > podobn?, kde je mapa vygenerovan? mapnikem. To, ?e lze generovat i > jinak m?lokdo z nich tu??, to je sp?? bonus pro n?kolik zasv?cenc? > (t?eba j? to v?m, ale jak na to netu??m). Tak?e z toho plynou dv? > mo?nosti - upravit data pro mapnik, nebo upravit mapnik tak, aby to > generoval l?pe. Ide?ln? naj?t ?e?en? n?kde mezi. >
a co se drzet zlateho pravidla: Nemapujeme pro renderery? Takze nic mezi, opravit mapnik a mapovat spravne data? -- S pozdravem/Best regards Bc. Ondrej Novy Email: novy at ondrej.org Jabber: onovy at njs.netlab.cz ICQ: 115-674-713 Facebook: http://www.facebook.com/onovy Tel/Cell: +420 777 963 207 -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100307/e2c97c5a/attachment.html>

7.3.2010 02:36:29 (#8)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
V podstat? m?te v?ichni pravdu. A chce to, aby platitlo jak spr?vn? mezin?rodn? renderov?n?, tak m?t i status obce. U? to samo rozd?len? podle OSm u n?s moc neplat?, proto?e v?t?ina na?ich pidi-m?st nepad? do kategorie town podle OSM. J? bych zvolil kompromis takov?, ?e pokud je to obec m?sto s alespo? 3 tis?cemi obyvatel, tak ho zna?it jako town, jinak jako village a hamlet ?pln? podle nejmen?? vesnice (mo?n? i bez ??adu). Suburb bych nechal jen pro ??sti v?t??ch ?zemn?ch celk? jako Praha, Ostrava apod. Ke v?em obc?m bych pak p?idal n?jak? nov? tag, kde by byl status obce, u n?s jsou m?sto-m?stys-vesnice... (je n?kde n?jak? seznam?) Ondrej Novy wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > Dne 7. b?ezna 2010 12:19 Jan Dud?k <jan.dudik at gmail.com > <mailto:jan.dudik at gmail.com>> napsal(a): > > medle naprost? v?t?ina lid? na OSM naraz? na osm.org > <http://osm.org> nebo n?jak? > podobn?, kde je mapa vygenerovan? mapnikem. To, ?e lze generovat i > jinak m?lokdo z nich tu??, to je sp?? bonus pro n?kolik zasv?cenc? > (t?eba j? to v?m, ale jak na to netu??m). Tak?e z toho plynou dv? > mo?nosti - upravit data pro mapnik, nebo upravit mapnik tak, aby to > generoval l?pe. Ide?ln? naj?t ?e?en? n?kde mezi. > > > a co se drzet zlateho pravidla: Nemapujeme pro renderery? Takze nic > mezi, opravit mapnik a mapovat spravne data? > > -- > S pozdravem/Best regards > Bc. Ondrej Novy > > Email: novy at ondrej.org <mailto:novy at ondrej.org> > Jabber: onovy at njs.netlab.cz <mailto:onovy at njs.netlab.cz> > ICQ: 115-674-713 > Facebook: http://www.facebook.com/onovy > Tel/Cell: +420 777 963 207 > > > ------------------------------------------------------------------------ > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

7.3.2010 03:08:23 (#9)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> Ke v?em obc?m bych pak p?idal n?jak? nov? tag, kde by byl status obce, u > n?s jsou m?sto-m?stys-vesnice... (je n?kde n?jak? seznam?)
Vcelku kompletn? data jsou (status a po?et obyvatel k n?jak?mu datu) na ?esk? wikipedii, tak?e z toho by to mohlo j?t vysosat .... wiki je nav?c cc-by-sa, tak?e licen?n? to nebude probl?m :) Pocty obyvatel jsou treba i tady v XML souboru: http://aplikace.mvcr.cz/adresa/xml.html (nevim jak je to s licenci, ale tusim ze je to uredni dilo a uz se to snad i nekde v nejakem importu pouzilo ...) Tam ale zase neni status obce (mesto/mestys/....) Martin

7.3.2010 08:40:50 (#10)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Mike p??e v Ne 07. 03. 2010 v 14:36 +0100: zobrazit citaci
> U? to samo rozd?len? podle OSm u n?s moc neplat?, proto?e v?t?ina na?ich > pidi-m?st nepad? do kategorie town podle OSM. J? bych zvolil kompromis > takov?, ?e pokud je to obec m?sto s alespo? 3 tis?cemi obyvatel, tak ho > zna?it jako town, jinak jako village a hamlet ?pln? podle nejmen?? > vesnice (mo?n? i bez ??adu).
Nen? hamlet sp?? samota s p?r chalupami? ________________________________________________________________________ Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

10.3.2010 09:14:08 (#11)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 7.3.2010 20:40, Stanislav Brabec napsal(a): zobrazit citaci
> Mike p??e v Ne 07. 03. 2010 v 14:36 +0100: > > >> U? to samo rozd?len? podle OSm u n?s moc neplat?, proto?e v?t?ina na?ich >> pidi-m?st nepad? do kategorie town podle OSM. J? bych zvolil kompromis >> takov?, ?e pokud je to obec m?sto s alespo? 3 tis?cemi obyvatel, tak ho >> zna?it jako town, jinak jako village a hamlet ?pln? podle nejmen?? >> vesnice (mo?n? i bez ??adu). >> > Nen? hamlet sp?? samota s p?r chalupami? >
Asi tak. K renederu, az bude mit aspon kazda "vesnice" nad 10k obyvatel zadanej ten pocet, tak ma smysl protlacit do mapniku aby to bral v potaz. Ty pocty nemusi byt nijak extra udrzovane, nevim nic o tom, ze by se u na za poslednich 20let menily vesnice hromadne v mesta. V nekterych pripadech lze udelat s citem vyjimku. Napr ja jsem si dovolil Usti n.L. oznacit jako city, ac oficielne nesplnuje podminku 100k obyvatel (ma jich neco kolem 90k). zobrazit citaci
> > ________________________________________________________________________ > Stanislav Brabec > http://www.penguin.cz/~utx > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

10.3.2010 10:07:56 (#12)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 6.3.2010 14:02, Mike Crash napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > ano, toho jsem si v?iml ji? p?ed importem, jedin? ?e?en? je upravit > mapnik, aby to nekreslil. Je to tak po cel?m sv?t?, tak?e je to obecn? > probl?m. Asi by to cht?lo napsat n?kam do listu mapniku. > > Import sice je, ale je tam spousta nedod?l?vek, te? ma?u star? v?ci, pak > jsou tam pr? n?jak? duplikace, na co? se mus?m taky pod?vat, chce sladit > st?tn? hranice, pak jsou tam chyb?j?c? m?sta, chyb?j?c? z?vislosti, tak? > ?patn? ozna?en? obce, nap??klad n?kter? vesnice jsou sou??st? m?sta a > nev?m, zda je neozna?it sp?? jako suburb, administrativn? by to tak m?lo > b?t, ale zase mi docela vad?, ?e suburb je v mapniku kreslen v?t??m > p?smem ne? village, v podstat? stejn? jako town, co? je tak? divn?. Tak > nev?m, zda tam nenechat village nebo hamlet a ned?vat suburb. V?? n?zor? > > Mike > >
Zdravim, jen pro info, nektera ku jsou v relacich lv 8 i 10 zaroven, coz je IMO nesmysl ??, pokud lv 8 nezahrnuje jeste dalsi ku lv 10. Nektera ku lv 10 pak nejsou potomky ku lv 8 a to pres to, ze 8ckova relace je ohranicuje. Zaroven jsou vsechny tyto relace potomky relace lv 7 (okres) coz by asi byt nemely, melo by to byt hiearchicky serazeno. Bude toho asi celkem dost. Nevim co delas, tak ti do toho nebudu hrabat, samply z okresu Teplice: ?jezde?ek, lv8 + 10 ohranicuje totoznou oblast jedineho ku. ?alany - lv 8 obsahuje ku ?alany lv 10, ale uz ne ku ?ern?ice u ?alan (10), ktere ale ohranicuje. --- BTW: Nedostanem se do sporu s nasimi sousedy ? Co sem tak zbezne nahlid, tak vetsina hranice z importu spis zvetsuje nase uzemi :DD zobrazit citaci
> > Petr Dlouh? wrote: > >> Ahoj, >> >> d?ky za import katastr?ln?ch ?zem?. >> >> Vypad? to, ale ?e je s n?m spojen? jeden drobn? probl?m - Mapnik kresl? >> n?zvy do st?edu t?ch ?zem? (od admin_levelu 8 i 10), tak?e je na map? >> n?zev ka?d? obce nejm?n? t?ikr?t, a jednou z toho dvakr?t n?kde v poli. >> Nejde ud?lat n?co, aby ty n?zvy nekreslil? Nejsou ta ?zem? n?jak ?patn? >> ozna?en? (m? p?ipadaj? spr?vn?)? Mo?n? by se m?lo do Mapniku zav?st >> pravidlo, ?e kdy? m? ?zem? admin_centre, tak se jeho n?zev nekresl?. Nebo >> by se mohli kreslit n?zvy ?zem? dostate?n? odli?n?m stylem (hlavn? >> barvou), aby to bylo na prvn? pohled poznat. >> >> >> > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

10.3.2010 10:28:16 (#13)
gravatar

Lukas Kabrt

<lukas at kabrt.cz>
92
zobrazit citaci
> Zdravim, jen pro info, nektera ku jsou v relacich lv 8 i 10 zaroven, coz > je IMO nesmysl ??
Podle me je to tak spravne. Pokud je obec tvorena jenom jednim k.u., tak by toto k.u. melo byt v jedne relaci s admin_level: 10 (protoze to je k.u.) a v jedne relaci s admin_level: 8 (protoze je to zaroven uzemi obce). Diky tomu je uzemi celistve (vyberu relace s admin_level: 10 a dostanu celistve uzemi), navic nazvy k.u. a obce nemusi byt stejne, takze pokud by byla jenom relace s admin_level: 8, tak neni kam ulozit nazev k. u. -- Lukas

11.3.2010 06:27:18 (#14)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
Ano presne tak, u? jsme se tady o tom bavili a dohodli se na tomto zp?sobu. Jinak stale pokracuju, delam statni hranice (se SR je hotova), opravil jsem duplikace, a? dod?l?m hranice, budu dod?l?vat obce, abych je mohl p?i?adit ke hranic?m a pak p?ijde na radu kontrola z?vislost?, jsou tam tak? chyb?j?c? z?vislosti (ne?ly moc automaticky p?i?adit kv?li rozd?ln?m n?zv?m). On 10.3.2010 22:28, Lukas Kabrt wrote: zobrazit citaci
>> Zdravim, jen pro info, nektera ku jsou v relacich lv 8 i 10 zaroven, coz >> je IMO nesmysl ?? > > Podle me je to tak spravne. Pokud je obec tvorena jenom jednim k.u., > tak by toto k.u. melo byt v jedne relaci s admin_level: 10 (protoze to > je k.u.) a v jedne relaci s admin_level: 8 (protoze je to zaroven > uzemi obce). > > Diky tomu je uzemi celistve (vyberu relace s admin_level: 10 a dostanu > celistve uzemi), navic nazvy k.u. a obce nemusi byt stejne, takze > pokud by byla jenom relace s admin_level: 8, tak neni kam ulozit nazev > k. u. > > -- > Lukas > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

12.3.2010 08:17:13 (#15)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
Jo je?t? dopln?m - v n?kter?ch z?vislostech jsou chyby resp. jsou tam chyb?j?c? z?vislosti, na co? jzvc asi tak? upozor?oval, v?m o tom a budu to ?e?it po dod?l?n? st?tn? hranice - je hotov? krom? N?mecka, te? je ale down, pr? tam d?laj? n?jakou kabel?? a asi to bude cel? v?kend, tak?e to asi do konce t?dne nedod?l?m. No nic, aspo? si odpo?inu :) Mike wrote: zobrazit citaci
> Ano presne tak, u? jsme se tady o tom bavili a dohodli se na tomto > zp?sobu. Jinak stale pokracuju, delam statni hranice (se SR je hotova), > opravil jsem duplikace, a? dod?l?m hranice, budu dod?l?vat obce, abych > je mohl p?i?adit ke hranic?m a pak p?ijde na radu kontrola z?vislost?, > jsou tam tak? chyb?j?c? z?vislosti (ne?ly moc automaticky p?i?adit kv?li > rozd?ln?m n?zv?m). > > On 10.3.2010 22:28, Lukas Kabrt wrote: >>> Zdravim, jen pro info, nektera ku jsou v relacich lv 8 i 10 zaroven, coz >>> je IMO nesmysl ?? >> Podle me je to tak spravne. Pokud je obec tvorena jenom jednim k.u., >> tak by toto k.u. melo byt v jedne relaci s admin_level: 10 (protoze to >> je k.u.) a v jedne relaci s admin_level: 8 (protoze je to zaroven >> uzemi obce). >> >> Diky tomu je uzemi celistve (vyberu relace s admin_level: 10 a dostanu >> celistve uzemi), navic nazvy k.u. a obce nemusi byt stejne, takze >> pokud by byla jenom relace s admin_level: 8, tak neni kam ulozit nazev >> k. u. >> >> -- >> Lukas >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

« zpět na výpis měsíce