« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] duplicitní changesety 3966844 a 3966856

Vlákno 25.2. - 25.2.2010, počet zpráv: 2


25.2.2010 08:51:10 (#1)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
784
V?era jsem kontroloval duplicitn? n?dr?e v oblasti 021. Po ukon?en? kontroly jsem cht?l v?sledek importovat ale omylem jsem zapomn?l slou?it vrstvy. Sv?j omyl jsem si hned uv?domil a stiskl jsem tla??tko na zru?en? importu. import se zru?il, j? jsem slou?il vrstvy a importoval v?sledek. Kdy? jsem se nyn? pod?val, tak jsem zjistil, ?e changeset 3966844 obsahuje ve?ker? body z omylem proveden?ho importu zru?en?ho tla??tkem a changeset 3966856 obsahuje spr?vn? import. OSMmi ukazuje, ?e uveden? rybn?ky z t?to oblasti jsou nahr?ny duplicitn?. Mohl by n?kdo zru?it ?patn? changeset 3966844. Je?t? bych r?d v?d?l, pro? trv? nahr?n? changesetu cca deset minut, kdy? i po zru?en? nahr?v?n? po cca 10 s je pak changeset nahran? cel?. Pra??k

25.2.2010 09:34:38 (#2)
gravatar

Jiri Parkan

<jparkan at gmail.com>
47
2010/2/25 Zden?k Pra??k <ZPrazak at seznam.cz>: zobrazit citaci
> Je?t? bych r?d v?d?l, pro? trv? nahr?n? changesetu cca deset minut, kdy? i po zru?en? nahr?v?n? po cca 10 s je pak changeset nahran? cel?. >
P?edpokl?d?m ?e to funguje tak, ?e se v?e na za??tku hromadn? nahrne na server (to zabere p?r sekund) a n?sledn? server data zpracov?v?, p?i?azuje ID nod?m a cest?m, za?le?uje je do ostatn?ch dat a na konci (nebo postupn?) vrac? p?i?azen? ID zp?t do JOSM. Pokud se po?adavek p?eru?? po nahr?t?, server data stejn? zpracuje, jen u? se o tom klient nedozv?.

« zpět na výpis měsíce