« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Mapy z první republiky

Vlákno 24.2. - 25.2.2010, počet zpráv: 9


24.2.2010 09:50:01 (#1)
gravatar

alik dolezal

<alik.dolezal at gmail.com>
12
Ahoj, p?ed ned?vnem se mi do ruk dostalo n?kolik prvorepublikov?ch vojensk?ch map v m???tku 1:75000. Jesli se neptelu tak tyto u? nejsou chr?n?n? autorsk?m pr?vem a tud?? jsou voln? k pou?it?. Koukal sem, co by se z nich dalo obkreslit a napadly m? jedin? ty r?zn? m?stn? n?zvy a vrcholy kopc?. Tud?? moje prvn? ot?zka je: pou??v?te a pokud ano pak jak? a jak?m zp?sobem takov?to podklady. D?ky v??e zm?n?n?m map?m jsem si vzpom?l, ?e doma leta p?echov?v?m mapu Jihlavy a bl?zk?ho okol? ur?enou pro brannou v?chovu na ?kol?ch (m???tko 1:25000). Byla vytvo?ena na podkladech Z?kladn? mapy z roku 1979 a t?m p?dem tato je, pokud se nepletu, je?t? chr?n?n?. Nebo se u n? pletu, nen? to t?eba voln? d?lo ve smyslu ??edn?ho. Anebo stejn? za komunist? bylo v?echno v?ech a tak i ??st toho vlastnictv? p?ipad? na m?. Tak?e moje druh? ot?zka je: jak je to s touto druhou mapou, m??u nebo nem??u. D?ky a m?jte se fajn Ale?

25.2.2010 10:05:04 (#2)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
Ahoj, striktne dle zakona je to 70. let po smrti posledniho autora, coz u prvni republiky muze byt klidne tak 2040, predne to nelze jen tak od stolu urcit. Popisovane vojenske mapy vychazi z vojenskeho mapovani rakouskeho, tj. 3. vojenskeho mapovani z 19. stoleti a ty by uz urcite mohly byt za hranici 70 let. dale viz: http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2010/sbornik/Lists/Papers/CZ_4_2.pdf hanoj 2010/2/24 alik dolezal <alik.dolezal at gmail.com>: zobrazit citaci
> p?ed ned?vnem se mi do ruk dostalo n?kolik prvorepublikov?ch > vojensk?ch map v m???tku 1:75000. Jesli se neptelu tak tyto u? nejsou > chr?n?n? autorsk?m pr?vem a tud?? jsou voln? k pou?it?. > > Koukal sem, co by se z nich dalo obkreslit a napadly m? jedin? ty > r?zn? m?stn? n?zvy a vrcholy kopc?. Tud?? moje prvn? ot?zka je: > pou??v?te a pokud ano pak jak? a jak?m zp?sobem takov?to podklady. > > D?ky v??e zm?n?n?m map?m jsem si vzpom?l, ?e doma leta p?echov?v?m > mapu Jihlavy a bl?zk?ho okol? ur?enou pro brannou v?chovu na ?kol?ch > (m???tko 1:25000). Byla vytvo?ena na podkladech Z?kladn? mapy z roku > 1979 a t?m p?dem tato je, pokud se nepletu, je?t? chr?n?n?. Nebo se u > n? pletu, nen? to t?eba voln? d?lo ve smyslu ??edn?ho. Anebo stejn? za > komunist? bylo v?echno v?ech a tak i ??st toho vlastnictv? p?ipad? na > m?. Tak?e moje druh? ot?zka je: jak je to s touto druhou mapou, m??u > nebo nem??u.

25.2.2010 10:19:31 (#3)
gravatar

Petr Kadlec

<petr.kadlec at gmail.com>
217 1009
2010/2/25 hanoj <ehanoj at gmail.com>: zobrazit citaci
> striktne dle zakona je to 70. let po smrti posledniho autora, coz u > prvni republiky muze byt klidne tak 2040, predne to nelze jen tak od > stolu urcit. Popisovane vojenske mapy vychazi z vojenskeho mapovani > rakouskeho, tj. 3. vojenskeho mapovani z 19. stoleti a ty by uz urcite > mohly byt za hranici 70 let.
Mapy (?d?la kartografick??) jsou typicky tzv. kolektivn? d?la, u kter?ch ochrana majetkov?ch autorsk?ch pr?v trv? o n?co m?n?: 70 let od opr?vn?n?ho zve?ejn?n? d?la (s v?jimkou p??pad?, kdy auto?i, kte?? d?lo jako takov? vytvo?ili, jsou u d?la nebo na d?le p?i jeho zp??stupn?n? ve?ejnosti jako auto?i ozna?eni; to v?ak u mapy zpravidla neb?v?, tam b?v? zvykem ono uv?d?n? na ve?ejnost pod jm?nem fyzick? nebo pr?vnick? osoby, z jej?ho? podn?tu a pod jej?m? veden?m bylo d?lo vytvo?eno, jak je kolektivn? d?lo definov?no). -- Petr Kadlec / Mormegil

25.2.2010 10:29:46 (#4)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
zobrazit citaci
>> striktne dle zakona je to 70. let po smrti posledniho autora, coz u >> prvni republiky muze byt klidne tak 2040, predne to nelze jen tak od >> stolu urcit. Popisovane vojenske mapy vychazi z vojenskeho mapovani >> rakouskeho, tj. 3. vojenskeho mapovani z 19. stoleti a ty by uz urcite >> mohly byt za hranici 70 let. > > Mapy ("d?la kartografick?") jsou typicky tzv. kolektivn? d?la, u > kter?ch ochrana majetkov?ch autorsk?ch pr?v trv? o n?co m?n?: 70 let > od opr?vn?n?ho zve?ejn?n? d?la (s v?jimkou p??pad?, kdy auto?i, kte?? > d?lo jako takov? vytvo?ili, jsou u d?la nebo na d?le p?i jeho > zp??stupn?n? ve?ejnosti jako auto?i ozna?eni; to v?ak u mapy zpravidla > neb?v?, tam b?v? zvykem ono uv?d?n? na ve?ejnost pod jm?nem fyzick? > nebo pr?vnick? osoby, z jej?ho? podn?tu a pod jej?m? veden?m bylo d?lo > vytvo?eno, jak je kolektivn? d?lo definov?no). >
*** diky za opravu, takze publikovana mapova dila do roku 1940 jsou nyni pouzitelna. Ma nejaky vliv na skutecnou ochranu znovupublikovani, t.j. kdy je s publikaci zminovan novy copyright? Viz: http://oldmaps.geolab.cz/ http://mapy.opevneni.cz/ hanoj

25.2.2010 11:48:48 (#5)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 25.2.2010 10:29, hanoj napsal(a): zobrazit citaci
>>> striktne dle zakona je to 70. let po smrti posledniho autora, coz u >>> prvni republiky muze byt klidne tak 2040, predne to nelze jen tak od >>> stolu urcit. Popisovane vojenske mapy vychazi z vojenskeho mapovani >>> rakouskeho, tj. 3. vojenskeho mapovani z 19. stoleti a ty by uz urcite >>> mohly byt za hranici 70 let. >>> >> Mapy ("d?la kartografick?") jsou typicky tzv. kolektivn? d?la, u >> kter?ch ochrana majetkov?ch autorsk?ch pr?v trv? o n?co m?n?: 70 let >> od opr?vn?n?ho zve?ejn?n? d?la (s v?jimkou p??pad?, kdy auto?i, kte?? >> d?lo jako takov? vytvo?ili, jsou u d?la nebo na d?le p?i jeho >> zp??stupn?n? ve?ejnosti jako auto?i ozna?eni; to v?ak u mapy zpravidla >> neb?v?, tam b?v? zvykem ono uv?d?n? na ve?ejnost pod jm?nem fyzick? >> nebo pr?vnick? osoby, z jej?ho? podn?tu a pod jej?m? veden?m bylo d?lo >> vytvo?eno, jak je kolektivn? d?lo definov?no). >> >> > *** diky za opravu, takze publikovana mapova dila do roku 1940 jsou > nyni pouzitelna. > > Ma nejaky vliv na skutecnou ochranu znovupublikovani, t.j. kdy je s > publikaci zminovan novy copyright? Viz: > > http://oldmaps.geolab.cz/ > http://mapy.opevneni.cz/ > > hanoj >
Ne, pokud jsou v nove publikovanych dilech zmeny, tak nemuzes pouzit ty zmeny, ale puvodni obsah ano. zobrazit citaci
> _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

25.2.2010 12:14:27 (#6)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
zobrazit citaci
> Ne, pokud jsou v nove publikovanych dilech zmeny, tak nemuzes pouzit ty > zmeny, ale puvodni obsah ano.
*** a jak bys svuj text interpretoval, kdyz jedinou zmenou je ona publikace tj. digitalizace, georektifikace, vycisteni... hanoj

25.2.2010 01:18:02 (#7)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
103
2010/2/25 hanoj <ehanoj at gmail.com>: zobrazit citaci
>> Ne, pokud jsou v nove publikovanych dilech zmeny, tak nemuzes pouzit ty >> zmeny, ale puvodni obsah ano. > *** a jak bys svuj text interpretoval, kdyz jedinou zmenou je ona > publikace tj. digitalizace, georektifikace, vycisteni... > > hanoj
muzes vyuzit ta data z toho jejich predchoziho zdroje. zobrazit citaci
> > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

25.2.2010 01:34:54 (#8)
gravatar

Petr Kadlec

<petr.kadlec at gmail.com>
217 1009
2010/2/25 hanoj <ehanoj at gmail.com>: zobrazit citaci
>> Ne, pokud jsou v nove publikovanych dilech zmeny, tak nemuzes pouzit ty >> zmeny, ale puvodni obsah ano. > *** a jak bys svuj text interpretoval, kdyz jedinou zmenou je ona > publikace tj. digitalizace, georektifikace, vycisteni...
V principu jde o to, zda ty zm?ny (p??sp?vky toho vydavatele) maj? charakter autorsk?ho d?la, tj. zda se jedn? o ?jedine?n? v?sledek tv?r?? ?innosti autora?. Samotn? digitalizace IMHO ne (jedn? se o ?automatick?? ?i mechanick? postup), u dal??ch v?c? to m??e b?t na zv??en?. Je?t? dal?? v?c? je sui generis ochrana datab?ze? u n?kter?ch zejm?na internetov?ch map asi lze zva?ovat, ?e by se mohlo jednat o datab?zi ve smyslu AutZ; a pokud t?eba to ?po??zen?, ov??en? nebo p?edveden? obsahu datab?ze p?edstavuje kvalitativn? nebo kvantitativn? podstatn? vklad?, m??e ten po?izovatel (nap?. ta laborato? geoinformatiky) m?t ?zvl??tn? pr?vo po?izovatele datab?ze?, kter? 15 let od onoho po??zen? omezuje dal?? osoby ve ?vyt??ov?n? nebo zu?itkov?n? cel?ho obsahu datab?ze nebo jej? kvalitativn? nebo kvantitativn? podstatn? ??sti?. (IANAL, IMHO) -- Petr Kadlec / Mormegil

25.2.2010 02:06:05 (#9)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
2010/2/25 Frettie <frettie at gmail.com>: zobrazit citaci
> 2010/2/25 hanoj <ehanoj at gmail.com>: >>> Ne, pokud jsou v nove publikovanych dilech zmeny, tak nemuzes pouzit ty >>> zmeny, ale puvodni obsah ano. >> *** a jak bys svuj text interpretoval, kdyz jedinou zmenou je ona >> publikace tj. digitalizace, georektifikace, vycisteni... > > muzes vyuzit ta data z toho jejich predchoziho zdroje.
*** jasne, ten original lezi v papirove podobe v archivu v Praze, Vidni a mozna v Madarsku. hanoj

« zpět na výpis měsíce