« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Izometrická 3D mapa z OSM

Vlákno 17.2.2010 - 9.2.2011, počet zpráv: 118


17.2.2010 07:48:49 (#1)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Zdrav?m, tro?ku jsem si hr?l a ud?lal jsem izometrickou 3D mapu z OSM dat. N?co jsem dal na web, je to na http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/ Nap?ed jak to pracuje a potom na co se chci zeptat :-) Ud?lal jsem si program v C++, kter? na?te .osm soubor a ty objekty, kter? zn?, p?evede do n?jak? 3D podoby. V?stup programu je ve form?tu POV, ?ili form?t pro POV-Ray, co? je renderer 3D model?. Tak?e ten v?sek mapky, co vid?te na uveden?m odkaze, je proveden n?kolika cykly osmosis => m?j osm2pov => povray => rozsekat na dla?dice => web :-) A te? co se chci zeptat: 1) co tomu ??k?te? :-) 2) narazil jsem na probl?m s m???tkem. Jak je toti? mapa v izometrick?m pohledu, tak je trochu naklon?n?. T?m dojde ke ?smr?t?n?? osy Y - to co vede od severu k jihu se zd? men?? ne? od v?chodu k z?padu. Zat?m moc nev?m, jak to vy?e?it, napadaj? m? dva zp?soby, na tom odkazu jsou pou?ity oba: - rozta?en? obr?zku na v??ku tak, aby to bylo spr?vn? vysok?. To ale vypad? divn? (v?t?ina mapy) - v ose Y bude m?t mapa polovi?n? velikost (to jsem pou?il v p?su od Kralup do Neratovic) - vypad? to mnohem l?pe, ale je to nekompatibiln? se zbytkem OSM - je probl?m s p?ep?n?n?m vrstev, permalinkem, r?zn? navazov?n? s jin?mi mapami atd. Chci se zeptat, jestli nev?te o n?jak?m standardn?m zp?sobu, jak ?e?it netypick? m???tko. Jinak ta mapa je jen v oblasti od Kralup do Prahy, ladil jsem ji za pochodu, n?kter? dla?dice jsou chybn? (nenavazuj?, ?patn? ???ka silnic??), hromadu toho je?t? nevykresluje nebo chybn? (atribut layer). V pruhu Kralupy-Neratovice jsem dal z?m?rn? to smr?t?n? v ose Y (vypad? to l?p, pochopiteln? nenavazuje se zbytkem mapy). 3) m?te n?jak? n?pady na vylep?en?? D?ky. Ale? Janda

17.2.2010 08:19:31 (#2)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
102
2010/2/17 Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz>: zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > tro?ku jsem si hr?l a ud?lal jsem izometrickou 3D mapu z OSM dat. N?co jsem dal > na web, je to na > http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/ > > Nap?ed jak to pracuje a potom na co se chci zeptat :-) > Ud?lal jsem si program v C++, kter? na?te .osm soubor a ty objekty, kter? zn?, > p?evede do n?jak? 3D podoby. V?stup programu je ve form?tu POV, ?ili form?t pro > POV-Ray, co? je renderer 3D model?. Tak?e ten v?sek mapky, co vid?te na uveden?m > odkaze, je proveden n?kolika cykly osmosis => m?j osm2pov => povray => rozsekat > na dla?dice => web :-) > > A te? co se chci zeptat: > > 1) co tomu ??k?te? :-)
??asn?! Moc se mi to l?b?, vypad? to jako kr?snej p??klad do n?jak?ho mal?ho tycoonu. :) Jak moc a kde to bude u?ite?n? to nev?m, mo?n? by bylo fajn to prov?zat s n?jak?m v?stupem geokodovan?ch fotek. zobrazit citaci
> > 2) narazil jsem na probl?m s m???tkem. Jak je toti? mapa v izometrick?m pohledu, > tak je trochu naklon?n?. T?m dojde ke "smr?t?n?" osy Y - to co vede od severu k > jihu se zd? men?? ne? od v?chodu k z?padu. Zat?m moc nev?m, jak to vy?e?it, > napadaj? m? dva zp?soby, na tom odkazu jsou pou?ity oba: > - rozta?en? obr?zku na v??ku tak, aby to bylo spr?vn? vysok?. To ale vypad? > divn? (v?t?ina mapy) > - v ose Y bude m?t mapa polovi?n? velikost (to jsem pou?il v p?su od Kralup do > Neratovic) - vypad? to mnohem l?pe, ale je to nekompatibiln? se zbytkem OSM - je > probl?m s p?ep?n?n?m vrstev, permalinkem, r?zn? navazov?n? s jin?mi mapami atd. > > Chci se zeptat, jestli nev?te o n?jak?m standardn?m zp?sobu, jak ?e?it netypick? > m???tko. > > Jinak ta mapa je jen v oblasti od Kralup do Prahy, ladil jsem ji za pochodu, > n?kter? dla?dice jsou chybn? (nenavazuj?, ?patn? ???ka silnic?...), hromadu toho > je?t? nevykresluje nebo chybn? (atribut layer). V pruhu Kralupy-Neratovice jsem > dal z?m?rn? to smr?t?n? v ose Y (vypad? to l?p, pochopiteln? nenavazuje se > zbytkem mapy).
Zde neporad?m, l?b? se mi v?c ta varianta od Kralup do Neratovic, subjektivn?. zobrazit citaci
> > 3) m?te n?jak? n?pady na vylep?en??
P?kn? by byly i kopce a ?dol?, ale to u? by bylo asi dost problematick? a nev?m, jestli jsou takov? data k dispozici. zobrazit citaci
> > D?ky. > > Ale? Janda > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

17.2.2010 08:49:26 (#3)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne st?eda 17 ?nor 2010 19:48:49 Ale? Janda napsal(a): Ahoj. zobrazit citaci
> 1) co tomu ??k?te? :-)
Prost? luxusn? n?pad i technick? ?e?en?, jenom barvy by to mo?n? cht?lo p??jemn?j??. Ta oran?ov? se mi moc nel?b?. zobrazit citaci
> Chci se zeptat, jestli nev?te o n?jak?m standardn?m zp?sobu, jak ?e?it > netypick? m???tko.
Mo?n? by ?la pou??t n?jak? projekce podobn? Google Merkatoru, ale s jinym pom?rem stran. Nicmen? nev?m jestli to OpenLayers um? a jestli by pak um?ly p?etransformovat norm?ln? Mapnik overlay vrstvy do dan? projekce. zobrazit citaci
> 3) m?te n?jak? n?pady na vylep?en??
Vid?m podle artefakt? dob?e, ?e ty dla?dice jsou komprimovan? do JPEG? Na tohle je ur?it? lep?? PNG, i kompresn? pom?r by m?l b?t lep??. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

17.2.2010 08:52:29 (#4)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Zdrav?m, je to moc p?kn?. Dovedu si ?iv? p?edstavit, ?e t?eba orienta?n? mapka typu "jak se dostat do ..." by byla t?mto zp?sobem proveden? a vypadala velmi efektn?. M???tko ... v izometrick?m pohledu prost? bude mapka zkreslen?, s t?m nic nenad?l??. Kdy? to n?jak rozt?hne?, tak u? to nen? izometrick? zobrazen?, ale n?co nere?ln?ho, divn?ho, ... Kombinovat 2D pohled shora a izometrick? pohled (jako r?zn? vrstvy) ned?v? smysl. R?zn? vrstvy pou??t lze, ale v?echny mus? b?t zobrazen? stejn? - tedy nap?. v izometrii. Vylep?en? ... napad? mne vyrendrov?n? n?jak? oblasti mapy na p??n? (tedy se zvolen?m ?hlem pohledu). A tak? n?jak? konfigurace zp?sobu vykreslen? (v??ka budov, barvy, tlou?tky ?ar apod.). Kdy? si bude moci ka?d? nastavit vlastn? zobrazen?, tak se mysl?m brzy najde n?jak? obecn? hez?? ne? toto. Honza Dne 17. ?nora 2010 19:48 Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > tro?ku jsem si hr?l a ud?lal jsem izometrickou 3D mapu z OSM dat. N?co jsem dal > na web, je to na > http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/ > > Nap?ed jak to pracuje a potom na co se chci zeptat :-) > Ud?lal jsem si program v C++, kter? na?te .osm soubor a ty objekty, kter? zn?, > p?evede do n?jak? 3D podoby. V?stup programu je ve form?tu POV, ?ili form?t pro > POV-Ray, co? je renderer 3D model?. Tak?e ten v?sek mapky, co vid?te na uveden?m > odkaze, je proveden n?kolika cykly osmosis => m?j osm2pov => povray => rozsekat > na dla?dice => web :-) > > A te? co se chci zeptat: > > 1) co tomu ??k?te? :-) > > 2) narazil jsem na probl?m s m???tkem. Jak je toti? mapa v izometrick?m pohledu, > tak je trochu naklon?n?. T?m dojde ke "smr?t?n?" osy Y - to co vede od severu k > jihu se zd? men?? ne? od v?chodu k z?padu. Zat?m moc nev?m, jak to vy?e?it, > napadaj? m? dva zp?soby, na tom odkazu jsou pou?ity oba: > - rozta?en? obr?zku na v??ku tak, aby to bylo spr?vn? vysok?. To ale vypad? > divn? (v?t?ina mapy) > - v ose Y bude m?t mapa polovi?n? velikost (to jsem pou?il v p?su od Kralup do > Neratovic) - vypad? to mnohem l?pe, ale je to nekompatibiln? se zbytkem OSM - je > probl?m s p?ep?n?n?m vrstev, permalinkem, r?zn? navazov?n? s jin?mi mapami atd. > > Chci se zeptat, jestli nev?te o n?jak?m standardn?m zp?sobu, jak ?e?it netypick? > m???tko. > > Jinak ta mapa je jen v oblasti od Kralup do Prahy, ladil jsem ji za pochodu, > n?kter? dla?dice jsou chybn? (nenavazuj?, ?patn? ???ka silnic?...), hromadu toho > je?t? nevykresluje nebo chybn? (atribut layer). V pruhu Kralupy-Neratovice jsem > dal z?m?rn? to smr?t?n? v ose Y (vypad? to l?p, pochopiteln? nenavazuje se > zbytkem mapy). > > 3) m?te n?jak? n?pady na vylep?en?? > > D?ky. > > Ale? Janda > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

17.2.2010 08:58:13 (#5)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Ahoj, zobrazit citaci
> ??asn?! Moc se mi to l?b?, vypad? to jako kr?snej p??klad do n?jak?ho > mal?ho tycoonu. :)
d?ky moc :-) zobrazit citaci
> P?kn? by byly i kopce a ?dol?, ale to u? by bylo asi dost > problematick? a nev?m, jestli jsou takov? data k dispozici.
S t?mhle do budoucna po??t?m - data k dispozici jsou, jmenuje se to hillshading. Ale nev?m, jak dob?e to bude fungovat, zejm?na ohledn? p?esnosti, aby nap?. ?eka netekla do kopce, cesty vedly tak pod?l kopc? a tak? Ka?dop?dn? teoreticky to mo?n? je, uvid?m jak to p?jde v praxi. Ale nap?ed tu mapu je?t? vylad?m. Ale? Janda

17.2.2010 09:03:54 (#6)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
On 17.2.2010 20:49, Radek Barto? napsal/a: zobrazit citaci
> Dne st?eda 17 ?nor 2010 19:48:49 Ale? Janda napsal(a): > > Ahoj. > >> 1) co tomu ??k?te? :-) > > Prost? luxusn? n?pad i technick? ?e?en?, jenom barvy by to mo?n? cht?lo > p??jemn?j??. Ta oran?ov? se mi moc nel?b?.
D?ky moc. Barvy budu je?t? ?e?it, resp. osv?tlen? v?bec (te? jde sv?tlo tmavne od jihu k severu a na p?echodu dla?dic je to trochu vid?t). Ty st?echy nejsou nic moc, uzn?v?m. zobrazit citaci
>> Chci se zeptat, jestli nev?te o n?jak?m standardn?m zp?sobu, jak ?e?it >> netypick? m???tko. > > Mo?n? by ?la pou??t n?jak? projekce podobn? Google Merkatoru, ale s jinym > pom?rem stran. Nicmen? nev?m jestli to OpenLayers um? a jestli by pak um?ly > p?etransformovat norm?ln? Mapnik overlay vrstvy do dan? projekce.
D?ky, tohle si nastuduju. V podstat? jsem za?al tak, ?e jsem v?era ob?lehl k?d z OpenTrackMapu ;-) zobrazit citaci
>> 3) m?te n?jak? n?pady na vylep?en?? > > Vid?m podle artefakt? dob?e, ?e ty dla?dice jsou komprimovan? do JPEG? Na > tohle je ur?it? lep?? PNG, i kompresn? pom?r by m?l b?t lep??.
Je to tak, je to v JPG. P?i zachov?n? n?jak? realisti?nosti jsem se sna?il d?t textury, co? ale PNG t?m?? nezabal?. JPG je na tom asi 3x l?pe, ale zase tam vznikaj? ty artefakty. Moc se mi to JPG nel?b?, bu? sn???m kompresi nebo vyhod?m textury (alespo? u zelen? plochy) a nasad?m PNG. Ale? Janda

17.2.2010 09:11:28 (#7)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Ahoj, d?ky za n?zor. Jak to mysl?? s t?m zp?sobem vykreslen?? Resp. co by se m?lo v?echno m?nit? Po??t?m s t?m, ?e v??ka budov se bude br?t z tag? http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Building_attributes minim?ln? typ st?echy a v??ka, pop?. po?et pater. Pak je jen ot?zka, jestli to v t?ch datech bude? Tlou??ky ?ar? no, mo?n?, ale v defaultu by to m?lo b?t alespo? p?ijateln? p?kn?. Mimochodem, ten p?evodn? program asi pozd?ji uvoln?m (pod n?jakou volnou licenc?) a stylov? soubor bude patrn? jeho extern? ??st?. Tak?e ka?d? si bude moci vyrenderovat co chce. Ale zat?m je to p??li? v ran?m st?diu. Ale? Janda On 17.2.2010 20:52, Jan Bilak napsal/a: zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > je to moc p?kn?. Dovedu si ?iv? p?edstavit, ?e t?eba orienta?n? mapka > typu "jak se dostat do ..." by byla t?mto zp?sobem proveden? a > vypadala velmi efektn?. > > M???tko ... v izometrick?m pohledu prost? bude mapka zkreslen?, s t?m > nic nenad?l??. Kdy? to n?jak rozt?hne?, tak u? to nen? izometrick? > zobrazen?, ale n?co nere?ln?ho, divn?ho, ... > > Kombinovat 2D pohled shora a izometrick? pohled (jako r?zn? vrstvy) > ned?v? smysl. R?zn? vrstvy pou??t lze, ale v?echny mus? b?t zobrazen? > stejn? - tedy nap?. v izometrii. > > Vylep?en? ... napad? mne vyrendrov?n? n?jak? oblasti mapy na p??n? > (tedy se zvolen?m ?hlem pohledu). A tak? n?jak? konfigurace zp?sobu > vykreslen? (v??ka budov, barvy, tlou?tky ?ar apod.). Kdy? si bude moci > ka?d? nastavit vlastn? zobrazen?, tak se mysl?m brzy najde n?jak? > obecn? hez?? ne? toto. > > Honza > > > Dne 17. ?nora 2010 19:48 Ale? Janda<openstreetmap at kyblsoft.cz> napsal(a): >> Zdrav?m, >> >> tro?ku jsem si hr?l a ud?lal jsem izometrickou 3D mapu z OSM dat. N?co jsem dal >> na web, je to na >> http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/ >> >> Nap?ed jak to pracuje a potom na co se chci zeptat :-) >> Ud?lal jsem si program v C++, kter? na?te .osm soubor a ty objekty, kter? zn?, >> p?evede do n?jak? 3D podoby. V?stup programu je ve form?tu POV, ?ili form?t pro >> POV-Ray, co? je renderer 3D model?. Tak?e ten v?sek mapky, co vid?te na uveden?m >> odkaze, je proveden n?kolika cykly osmosis => m?j osm2pov => povray => rozsekat >> na dla?dice => web :-) >> >> A te? co se chci zeptat: >> >> 1) co tomu ??k?te? :-) >> >> 2) narazil jsem na probl?m s m???tkem. Jak je toti? mapa v izometrick?m pohledu, >> tak je trochu naklon?n?. T?m dojde ke "smr?t?n?" osy Y - to co vede od severu k >> jihu se zd? men?? ne? od v?chodu k z?padu. Zat?m moc nev?m, jak to vy?e?it, >> napadaj? m? dva zp?soby, na tom odkazu jsou pou?ity oba: >> - rozta?en? obr?zku na v??ku tak, aby to bylo spr?vn? vysok?. To ale vypad? >> divn? (v?t?ina mapy) >> - v ose Y bude m?t mapa polovi?n? velikost (to jsem pou?il v p?su od Kralup do >> Neratovic) - vypad? to mnohem l?pe, ale je to nekompatibiln? se zbytkem OSM - je >> probl?m s p?ep?n?n?m vrstev, permalinkem, r?zn? navazov?n? s jin?mi mapami atd. >> >> Chci se zeptat, jestli nev?te o n?jak?m standardn?m zp?sobu, jak ?e?it netypick? >> m???tko. >> >> Jinak ta mapa je jen v oblasti od Kralup do Prahy, ladil jsem ji za pochodu, >> n?kter? dla?dice jsou chybn? (nenavazuj?, ?patn? ???ka silnic?...), hromadu toho >> je?t? nevykresluje nebo chybn? (atribut layer). V pruhu Kralupy-Neratovice jsem >> dal z?m?rn? to smr?t?n? v ose Y (vypad? to l?p, pochopiteln? nenavazuje se >> zbytkem mapy). >> >> 3) m?te n?jak? n?pady na vylep?en?? >> >> D?ky. >> >> Ale? Janda >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >

17.2.2010 09:16:55 (#8)
gravatar

Jan Masopust

<masopust.jan at gmail.com>
21
Ahoj, vypad? to moc hezky. Jak u? se tady psalo, cht?lo by to ty kopce. Je?t? jsem na?el n?jakou 3D OSM mapu N?mecka. Je to na http://www.osm-3d.org/ mo?n? se ti to bude hodit. masox -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100217/b75c3661/attachment.html>

17.2.2010 09:21:50 (#9)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> > 3) m?te n?jak? n?pady na vylep?en??
Mohly by se zohlednovat tagy height a building:levels a podle nich pak upravovat vysku domu v mape V oblasti kolem 50.090, 14.477 je takhle otagovanych asi 100 domu, ale pokud by lidi vedeli, ze se ty tagy nekde projevi, tak by treba tagovali vic budov timhle (nebo by tagovaly aspon ty velky, kde pak bude zadani spravne vysky v tehkle mape nejvic videt). Z zizkovskeho vysilace by pak byla vez a ne maly trojuhelnikovy baracek :) zobrazit citaci
> P?kn? by byly i kopce a ?dol?, ale to u? by bylo asi dost > problematick? a nev?m, jestli jsou takov? data k dispozici.
Jsou, daj se pouzit volne dostupna public-domain SRTM data z NASA, presnost pro cely svet je cca 90 metru .... jsou i presnejsi data ASTER GDEM (tusim 30 metru presnost), ziskane spolupraci NASA a METI, ale ty jsou sice volne (no, je treba se prokousat jakousi registraci) dostupna a stazitelna (bohuzel ne jednoduse jako treba pres wget -r ale maji tam jejich uchylny system s rezervacemi download slotu), ale uz je tam nejake omezeni na redistribuci. Martin

17.2.2010 09:26:57 (#10)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Ahoj, jak p??e? o stylov?m souboru ... tak ten asi bude obsahovat prakticky v?echno. Jak? data se vezmou a jak?m zp?sobem se vykresl?. Tak?e to je ide?ln? forma parametrizace vykreslov?n?. Co se t?k? v??ky budov, tak samoz?ejm? vhodn? otagovan? budovy jsou ide?ln?. Ale ned?l?m si iluze, ?e n?kdo bude hromadn? p?em??ovat budovy (mo?n? na n?kolika m?lo zaj?mav?ch m?stech). ??dn? zdroj dat, kter? by obsahoval v??ku budov v ?R, nejsp??e neexistuje. Tak?e podstatn? bude n?jak? defaultn? v??ka. A defautn? v??ku bude vhodn? zvolit jinou na vesnici a jinou t?eba na s?dli?ti pln?ho panel?k?. Tlou?tky ?ar mo?n? nem? velk? smysl m?nit, to byl jen p??klad. Uk??e ?as, co bude t?eba. Pokud bude? d?lat n?jak? zohledn?n? v??ky ter?nu, tak bych to d?lal vyp?nateln?. V n?kter?ch p??padech (orienta?n? mapka) to bude sp??e na obt??. Je jasn?, ?e je zat?m brzy. Honza Dne 17. ?nora 2010 21:11 Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > d?ky za n?zor. > > Jak to mysl?? s t?m zp?sobem vykreslen?? Resp. co by se m?lo v?echno m?nit? > Po??t?m s t?m, ?e v??ka budov se bude br?t z tag? > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Building_attributes > > minim?ln? typ st?echy a v??ka, pop?. po?et pater. Pak je jen ot?zka, jestli to v > t?ch datech bude... > > Tlou??ky ?ar... no, mo?n?, ale v defaultu by to m?lo b?t alespo? p?ijateln? p?kn?. > > Mimochodem, ten p?evodn? program asi pozd?ji uvoln?m (pod n?jakou volnou > licenc?) a stylov? soubor bude patrn? jeho extern? ??st?. Tak?e ka?d? si bude > moci vyrenderovat co chce. > Ale zat?m je to p??li? v ran?m st?diu. > > Ale? Janda > > > On 17.2.2010 20:52, Jan Bilak napsal/a: >> Zdrav?m, >> >> je to moc p?kn?. Dovedu si ?iv? p?edstavit, ?e t?eba orienta?n? mapka >> typu "jak se dostat do ..." by byla t?mto zp?sobem proveden? a >> vypadala velmi efektn?. >> >> M???tko ... v izometrick?m pohledu prost? bude mapka zkreslen?, s t?m >> nic nenad?l??. Kdy? to n?jak rozt?hne?, tak u? to nen? izometrick? >> zobrazen?, ale n?co nere?ln?ho, divn?ho, ... >> >> Kombinovat 2D pohled shora a izometrick? pohled (jako r?zn? vrstvy) >> ned?v? smysl. R?zn? vrstvy pou??t lze, ale v?echny mus? b?t zobrazen? >> stejn? - tedy nap?. v izometrii. >> >> Vylep?en? ... napad? mne vyrendrov?n? n?jak? oblasti mapy na p??n? >> (tedy se zvolen?m ?hlem pohledu). A tak? n?jak? konfigurace zp?sobu >> vykreslen? (v??ka budov, barvy, tlou?tky ?ar apod.). Kdy? si bude moci >> ka?d? nastavit vlastn? zobrazen?, tak se mysl?m brzy najde n?jak? >> obecn? hez?? ne? toto. >> >> Honza >> >> >> Dne 17. ?nora 2010 19:48 Ale? Janda<openstreetmap at kyblsoft.cz> napsal(a): >>> Zdrav?m, >>> >>> tro?ku jsem si hr?l a ud?lal jsem izometrickou 3D mapu z OSM dat. N?co jsem dal >>> na web, je to na >>> http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/ >>> >>> Nap?ed jak to pracuje a potom na co se chci zeptat :-) >>> Ud?lal jsem si program v C++, kter? na?te .osm soubor a ty objekty, kter? zn?, >>> p?evede do n?jak? 3D podoby. V?stup programu je ve form?tu POV, ?ili form?t pro >>> POV-Ray, co? je renderer 3D model?. Tak?e ten v?sek mapky, co vid?te na uveden?m >>> odkaze, je proveden n?kolika cykly osmosis => m?j osm2pov => povray => rozsekat >>> na dla?dice => web :-) >>> >>> A te? co se chci zeptat: >>> >>> 1) co tomu ??k?te? :-) >>> >>> 2) narazil jsem na probl?m s m???tkem. Jak je toti? mapa v izometrick?m pohledu, >>> tak je trochu naklon?n?. T?m dojde ke "smr?t?n?" osy Y - to co vede od severu k >>> jihu se zd? men?? ne? od v?chodu k z?padu. Zat?m moc nev?m, jak to vy?e?it, >>> napadaj? m? dva zp?soby, na tom odkazu jsou pou?ity oba: >>> - rozta?en? obr?zku na v??ku tak, aby to bylo spr?vn? vysok?. To ale vypad? >>> divn? (v?t?ina mapy) >>> - v ose Y bude m?t mapa polovi?n? velikost (to jsem pou?il v p?su od Kralup do >>> Neratovic) - vypad? to mnohem l?pe, ale je to nekompatibiln? se zbytkem OSM - je >>> probl?m s p?ep?n?n?m vrstev, permalinkem, r?zn? navazov?n? s jin?mi mapami atd. >>> >>> Chci se zeptat, jestli nev?te o n?jak?m standardn?m zp?sobu, jak ?e?it netypick? >>> m???tko. >>> >>> Jinak ta mapa je jen v oblasti od Kralup do Prahy, ladil jsem ji za pochodu, >>> n?kter? dla?dice jsou chybn? (nenavazuj?, ?patn? ???ka silnic?...), hromadu toho >>> je?t? nevykresluje nebo chybn? (atribut layer). V pruhu Kralupy-Neratovice jsem >>> dal z?m?rn? to smr?t?n? v ose Y (vypad? to l?p, pochopiteln? nenavazuje se >>> zbytkem mapy). >>> >>> 3) m?te n?jak? n?pady na vylep?en?? >>> >>> D?ky. >>> >>> Ale? Janda >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

17.2.2010 11:09:01 (#11)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
102
2010/2/17 MP <singularita at gmail.com>: zobrazit citaci
>> ?> 3) m?te n?jak? n?pady na vylep?en?? > > Mohly by se zohlednovat tagy height a building:levels a podle nich pak > upravovat vysku domu v mape > > V oblasti kolem 50.090, 14.477 je takhle otagovanych asi 100 domu, ale > pokud by lidi vedeli, ze se ty tagy nekde projevi, tak by treba > tagovali vic budov timhle (nebo by tagovaly aspon ty velky, kde pak > bude zadani spravne vysky v tehkle mape nejvic videt). Z zizkovskeho > vysilace by pak byla vez a ne maly trojuhelnikovy baracek :) > >> P?kn? by byly i kopce a ?dol?, ale to u? by bylo asi dost >> ?problematick? a nev?m, jestli jsou takov? data k dispozici. > > Jsou, daj se pouzit volne dostupna public-domain SRTM data z NASA, > presnost pro cely svet je cca 90 metru .... jsou i presnejsi data > ASTER GDEM (tusim 30 metru presnost), ziskane spolupraci NASA a METI, > ale ty jsou sice volne (no, je treba se prokousat jakousi registraci) > dostupna a stazitelna (bohuzel ne jednoduse jako treba pres wget -r > ale maji tam jejich uchylny system s rezervacemi download slotu), ale > uz je tam nejake omezeni na redistribuci.
Prave toho jsem se bal, protoze zminenym hillshadingem to asi dost dobre nepujde a 90 metru je pro neco jinyho nez himalaje dost nepresny. zobrazit citaci
> > Martin > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

17.2.2010 11:30:31 (#12)
gravatar

Lukas Kabrt

<lukas at kabrt.cz>
92
zobrazit citaci
> Prave toho jsem se bal, protoze zminenym hillshadingem to asi dost > dobre nepujde a 90 metru je pro neco jinyho nez himalaje dost > nepresny.
Pokud si spravne pamatuju, tak tech 90 metru neni presnost nadmorske vysky, ale rozliseni v horizontalnim smeru. (Data jsou ulozena v rastru po 3 uhlovych sekundach a to odpovida cca 90 metrum na rovniku, u nas bude rozliseni v metrech lepsi) Jaka je presnost nadmorske vysky nevim. Vzhledem k tomu, ze SRTM data se pouzivaji treba v OpenTrackMap k vykreselni vrstenvic a ty docela sedi, tak to s tou presnosti bude docela dobre. -- Lukas

17.2.2010 11:33:47 (#13)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
zobrazit citaci
> Prave toho jsem se bal, protoze zminenym hillshadingem to asi dost > dobre nepujde a 90 metru je pro neco jinyho nez himalaje dost > nepresny. >
90m je horizont?n? rozli?en? m??zky, absolutn? p?esost je IIRC 7-15m, ale efektivn? je to p?esn?j??. Tak?e vklidu. Nav?c by to ?lo prolo?it 2D splinem, p??padn? procedur?ln? nagenerovat detaily pro p?id?n? "lep??ho vzhledu", ale to asi nebude t?eba. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

18.2.2010 12:15:57 (#14)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
102
2010/2/17 Radek Barto? <blackhex at post.cz>: zobrazit citaci
>> Prave toho jsem se bal, protoze zminenym hillshadingem to asi dost >> dobre nepujde a 90 metru je pro neco jinyho nez himalaje dost >> nepresny. >> > > 90m je horizont?n? rozli?en? m??zky, absolutn? p?esost je IIRC 7-15m, ale > efektivn? je to p?esn?j??. Tak?e vklidu. Nav?c by to ?lo prolo?it 2D splinem, > p??padn? ?procedur?ln? nagenerovat detaily pro p?id?n? "lep??ho vzhledu", ale > to asi nebude t?eba. >
Tak to se t???m na pokra?ov?n? s kopci. :) zobrazit citaci
> -- > Ing. Radek Barto? > > Faculty of Information Technology > Department of Computer Graphics and Multimedia > Brno University of Technology > > E-mail: blackhex at post.cz > Web: http://blackhex.no-ip.org > Jabber: blackhex at jabber.cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

19.2.2010 09:20:08 (#15)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Ahoj, tak jsem tu mapu nakonec ud?lal v tom hez??m zkosen?m pohledu. Znamen? to, ?e ??slo dla?dice Y prost? vyd?l?m dv?ma; na jednu b??nou dla?dici se vejdou dv?. Zat?m jsem nevy?e?il ten sou?adnicov? syst?m, tak?e ?R le?? n?kde v Severn?m ledov?m oce?nu :-) Mapu te? nech?v?m vygenerovat, pr?b??n? se zobrazuje na webu a to v po?ad? podle po?tu zm?n na dla?dici za posledn? m?s?c. Pak to budu generovat taky s ohledem na po?et zm?n, tak?e masivn? se rozv?jej?c? ??sti budou obnovov?ny t?eba ka?d? den. Ale cel? mapa mi bude trvat vygenerovat cca t?den. U? to um? tu v??ku bar?ku (nap?. ty bar?ky na ?i?kov? u? se zobrazuj?) - nap?ed se pod?v?m na building:height. Nen?-li nastavena, pak se pod?v?m na building:levels. Je-li ta, v??ku spo??t?m jako (po?et_pater + 1) * 3 metry. Nen?-li nastaveno ani to (standardn? p??pad), v??ka je 4 metry. Tak? jsem odstranil n?kter? textury a zv??il kvalitu JPG, u? by to nem?lo tolik pr?skat do o?? - nicm?n? st?le je JPG asi 2x men?? ne? PNG. Te? postupn? budu p?id?vat featury (d?lnice, r?zn? ?zem??) a pak uvid?m co d?l - z?ejm? se kouknu na ty kopce :-) Ale? Janda

20.2.2010 09:00:28 (#16)
gravatar

Petr Kadlec

<petr.kadlec at gmail.com>
208 937
Ahoj, moc p?kn?. Z?ejm? to m? n?jak? pot??e s ostrovy, takov? ?of?n vypad? jak p?i povodni. :-) -- Petr Kadlec / Mormegil

21.2.2010 05:21:35 (#17)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> U? to um? tu v??ku bar?ku (nap?. ty bar?ky na ?i?kov? u? se zobrazuj?) - nap?ed > se pod?v?m na building:height. Nen?-li nastavena, pak se pod?v?m na
Nekde se pouziva samotne "height", viz. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:height misto "building:height", takze to by chtelo kontrolovat taky. zobrazit citaci
> building:levels. Je-li ta, v??ku spo??t?m jako (po?et_pater + 1) * 3 metry. > Nen?-li nastaveno ani to (standardn? p??pad), v??ka je 4 metry.
building:levels je pocet podlazi (tedy vcetne prizemi), ne pater, takze pokud to "+ 1" neni mineno jako vyska strechy, tak je to spatne :). Tedy maly prizemni baracek bez dalsich pater ma building:levels=1 a jeho vyska bude spis 3 metry nez 6. zobrazit citaci
> Tak? jsem odstranil n?kter? textury a zv??il kvalitu JPG, u? by to nem?lo tolik > pr?skat do o?? - nicm?n? st?le je JPG asi 2x men?? ne? PNG. > > Te? postupn? budu p?id?vat featury (d?lnice, r?zn? ?zem??) a pak uvid?m co d?l
Mohly by jit pridavat mosty (bridge=yes..), pripadne ploty a zdi (barrier=fence/wall/....), nastupiste (railway:platform) A vyresit korektne vrstvy - treba u masarykova nadrazi v realite je magistrala na moste nad kolejemi, ne pod nima jak je videt na obrazku :) Mozna i nejak znacit tunely (aby se dalo poznat ze je to tunel...) Martin

21.2.2010 08:40:09 (#18)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
On 21.2.2010 17:21, MP napsal/a: zobrazit citaci
>> U? to um? tu v??ku bar?ku (nap?. ty bar?ky na ?i?kov? u? se zobrazuj?) - nap?ed >> se pod?v?m na building:height. Nen?-li nastavena, pak se pod?v?m na > > Nekde se pouziva samotne "height", viz. > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:height misto "building:height", > takze to by chtelo kontrolovat taky.
D?ky, tohle dopln?m. Asi bude m?t ale building:height p?ednost p?ed height samotn?m. zobrazit citaci
>> building:levels. Je-li ta, v??ku spo??t?m jako (po?et_pater + 1) * 3 metry. >> Nen?-li nastaveno ani to (standardn? p??pad), v??ka je 4 metry. > > building:levels je pocet podlazi (tedy vcetne prizemi), ne pater, > takze pokud to "+ 1" neni mineno jako vyska strechy, tak je to spatne > :). > Tedy maly prizemni baracek bez dalsich pater ma building:levels=1 a > jeho vyska bude spis 3 metry nez 6.
Asi m?te pravdu, d?ky. Tohle m? celkem zarazilo. Co jsem se d?val, tak se to zna?? r?zn? - http://en.wikipedia.org/wiki/Storey - ale nakonec jsem na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Proposed_features/Building_attributes#building:levels na?el zd?vodn?n? ?A British house with floor 0 and floor 1 has two levels, an American house with floor 1 and floor 2 has two levels, so it's building:levels=2 for both.?, tak?e asi ano, je to po?et podla??. Tak?e ten v?po?et uprav?m (a domy v m?m okol? p?etaguju ;-)). zobrazit citaci
>> Te? postupn? budu p?id?vat featury (d?lnice, r?zn? ?zem??) a pak uvid?m co d?l > > Mohly by jit pridavat mosty (bridge=yes..), pripadne ploty a zdi > (barrier=fence/wall/....), nastupiste (railway:platform)
Ty mosty budou perli?ka, proto?e to budu vykreslovat nad ter?nem (a mus?m to n?jak spojit s navazuj?c?mi silnicemi). Ka?dop?dn? vy?e?en? most?, tunel? a tagu layer bude cht?t je?t? trochu pr?ce - te? ka?d? element vykresluji de facto bez informac? o ostatn?ch - jakmile ale jsou t?eba dva mosty nad sebou, mus?m to n?jak p?ehodnotit - s t?m bude je?t? trochu pr?ce :-) Ale? Janda

21.2.2010 09:14:13 (#19)
gravatar

Petr Nejedlý

<petr at nejedli.cz>
26
Ale? Janda wrote: zobrazit citaci
> Ty mosty budou perli?ka, proto?e to budu vykreslovat nad ter?nem (a mus?m to > n?jak spojit s navazuj?c?mi silnicemi). Ka?dop?dn? vy?e?en? most?, tunel? a tagu > layer bude cht?t je?t? trochu pr?ce - te? ka?d? element vykresluji de facto bez > informac? o ostatn?ch - jakmile ale jsou t?eba dva mosty nad sebou, mus?m to > n?jak p?ehodnotit - s t?m bude je?t? trochu pr?ce :-) >
Priklad takove pekne mostni palandy je tady: http://osm.org/go/0JziQSnz -- Nenik

22.2.2010 01:27:23 (#20)
gravatar

Petr Schönmann

<pschonmann at gmail.com>
205 1598
J? jsem tedy zv?dav co st?m ud?l? Barandovsk? most :) zobrazit citaci
> > Priklad takove pekne mostni palandy je tady: > http://osm.org/go/0JziQSnz > >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100222/e2223da3/attachment.html>

22.2.2010 08:41:39 (#21)
gravatar

Kubajz

<kubajz at kbx.cz>
614
Dne 21.2.2010 20:40, Ale? Janda napsal(a): zobrazit citaci
> > Asi m?te pravdu, d?ky. Tohle m? celkem zarazilo. Co jsem se d?val, tak se to > zna?? r?zn? - http://en.wikipedia.org/wiki/Storey - ale nakonec jsem na > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Proposed_features/Building_attributes#building:levels > na?el zd?vodn?n? ?A British house with floor 0 and floor 1 has two levels, an > American house with floor 1 and floor 2 has two levels, so it's > building:levels=2 for both.?, tak?e asi ano, je to po?et podla??. Tak?e ten > v?po?et uprav?m (a domy v m?m okol? p?etaguju ;-)). > >
Ono i v cestine je rozdil mezi patrem a podlazim (nadzemnim/podzemnim) a jejich pocitanim. Presne by se tedy dalo rici, ze building:levels je pocet nadzemnich podlazi

22.2.2010 08:56:55 (#22)
gravatar

Kubajz

<kubajz at kbx.cz>
614
Kdybys delal kopce, tak se podivej na vypocet a definici bikubickeho (nebo dvanactivektoroveho) coonsova platu - u jsem se jednou zajimal o interpolaci tech SRTM dat a jevi se to jako celkem zajimava metoda, protoze pro vypocet plochy mezi ctyrmi body (resp ctyrmi krivkami) potrebujes prave sestnact bodu, kde plat prochazi primo temi ctyrmi uprostred a zbyvajich dvanact slouzi k tomu, aby plocha byla platem (tedy navazujici plochy sdilejici hranicni krivky). Vyhodou je, ze si muzes urcit krok, po kterem budes generovat vertexy v te interpolaci a udelat si to tak hladke, jak budes potrebovat. Na nasem uzemi by to melo fungovat celkem vsude dobre. K Dne 19.2.2010 21:20, Ale? Janda napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > tak jsem tu mapu nakonec ud?lal v tom hez??m zkosen?m pohledu. Znamen? to, ?e > ??slo dla?dice Y prost? vyd?l?m dv?ma; na jednu b??nou dla?dici se vejdou dv?. > Zat?m jsem nevy?e?il ten sou?adnicov? syst?m, tak?e ?R le?? n?kde v Severn?m > ledov?m oce?nu :-) > > Mapu te? nech?v?m vygenerovat, pr?b??n? se zobrazuje na webu a to v po?ad? podle > po?tu zm?n na dla?dici za posledn? m?s?c. Pak to budu generovat taky s ohledem > na po?et zm?n, tak?e masivn? se rozv?jej?c? ??sti budou obnovov?ny t?eba ka?d? > den. Ale cel? mapa mi bude trvat vygenerovat cca t?den. > > U? to um? tu v??ku bar?ku (nap?. ty bar?ky na ?i?kov? u? se zobrazuj?) - nap?ed > se pod?v?m na building:height. Nen?-li nastavena, pak se pod?v?m na > building:levels. Je-li ta, v??ku spo??t?m jako (po?et_pater + 1) * 3 metry. > Nen?-li nastaveno ani to (standardn? p??pad), v??ka je 4 metry. > > Tak? jsem odstranil n?kter? textury a zv??il kvalitu JPG, u? by to nem?lo tolik > pr?skat do o?? - nicm?n? st?le je JPG asi 2x men?? ne? PNG. > > Te? postupn? budu p?id?vat featury (d?lnice, r?zn? ?zem??) a pak uvid?m co d?l - > z?ejm? se kouknu na ty kopce :-) > > Ale? Janda > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

22.2.2010 10:44:38 (#23)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
102
2010/2/22 Kubajz <kubajz at kbx.cz>: zobrazit citaci
> > > Dne 21.2.2010 20:40, Ale? Janda napsal(a): >> >> Asi m?te pravdu, d?ky. Tohle m? celkem zarazilo. Co jsem se d?val, tak se to >> zna?? r?zn? - http://en.wikipedia.org/wiki/Storey - ale nakonec jsem na >> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Proposed_features/Building_attributes#building:levels >> na?el zd?vodn?n? "A British house with floor 0 and floor 1 has two levels, an >> American house with floor 1 and floor 2 has two levels, so it's >> building:levels=2 for both.", tak?e asi ano, je to po?et podla??. Tak?e ten >> v?po?et uprav?m (a domy v m?m okol? p?etaguju ;-)). >> >> > Ono i v cestine je rozdil mezi patrem a podlazim (nadzemnim/podzemnim) a > jejich pocitanim. Presne by se tedy dalo rici, ze > > building:levels je pocet nadzemnich podlazi >
A va?e doporu?en?, co tedy pou??vat, je jak?? zobrazit citaci
> > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

22.2.2010 05:45:29 (#24)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Zdravim, predne moc pekne. Barandak to trochu nezvlada - chybi tam uplne podjezd smer z mostu na Barandov. Spatne se vykresluji tunely, asi to nebere zatim vubec v potaz, kresli se jako bezna silnice => pak jsou pres to domy ... (napr Prazsky mestsky okruh). Chtelo by to alespon zmenit barvu na svetlou. Taky nejaky problemek s vodou v cisticce (napr na Cisarskym ostrove) - renederuje se pouze nadrz. K vylepseni vzhledu, mozna texturka s oknama na bocni steny domu (to by melo byt celkem snadne), obtiznejsi by bylo v defaultu kreslit sedlovou strechu, ktera je u nas nejbeznejsi. Jinak konstatuju, ze prodrobne vykreslene budovy (tam kde jsou) vypadaji velice verohodne. --- Scifi: 3D modely, moznost natacet mapu + zoom na "prochazka ulicemi", kdyz to umi google ... :D. Dne 19.2.2010 21:20, Ale? Janda napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > tak jsem tu mapu nakonec ud?lal v tom hez??m zkosen?m pohledu. Znamen? to, ?e > ??slo dla?dice Y prost? vyd?l?m dv?ma; na jednu b??nou dla?dici se vejdou dv?. > Zat?m jsem nevy?e?il ten sou?adnicov? syst?m, tak?e ?R le?? n?kde v Severn?m > ledov?m oce?nu :-) > > Mapu te? nech?v?m vygenerovat, pr?b??n? se zobrazuje na webu a to v po?ad? podle > po?tu zm?n na dla?dici za posledn? m?s?c. Pak to budu generovat taky s ohledem > na po?et zm?n, tak?e masivn? se rozv?jej?c? ??sti budou obnovov?ny t?eba ka?d? > den. Ale cel? mapa mi bude trvat vygenerovat cca t?den. > > U? to um? tu v??ku bar?ku (nap?. ty bar?ky na ?i?kov? u? se zobrazuj?) - nap?ed > se pod?v?m na building:height. Nen?-li nastavena, pak se pod?v?m na > building:levels. Je-li ta, v??ku spo??t?m jako (po?et_pater + 1) * 3 metry. > Nen?-li nastaveno ani to (standardn? p??pad), v??ka je 4 metry. > > Tak? jsem odstranil n?kter? textury a zv??il kvalitu JPG, u? by to nem?lo tolik > pr?skat do o?? - nicm?n? st?le je JPG asi 2x men?? ne? PNG. > > Te? postupn? budu p?id?vat featury (d?lnice, r?zn? ?zem??) a pak uvid?m co d?l - > z?ejm? se kouknu na ty kopce :-) > > Ale? Janda > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

22.2.2010 07:17:10 (#25)
gravatar

Kubajz

<kubajz at kbx.cz>
614
No pocet nadzemnich podlazi se pozna zvenku budovy snaze - skoro by se dalo rici, ze odpocitate pocet oken zvenku an vysku a mate pocet nadzemnich podlazi. Takze ja jsem pro pocet nadzemnich podlazi. K Dne 22.2.2010 10:44, Frettie napsal(a): zobrazit citaci
> 2010/2/22 Kubajz<kubajz at kbx.cz>: > >> >> Dne 21.2.2010 20:40, Ale? Janda napsal(a): >> >>> Asi m?te pravdu, d?ky. Tohle m? celkem zarazilo. Co jsem se d?val, tak se to >>> zna?? r?zn? - http://en.wikipedia.org/wiki/Storey - ale nakonec jsem na >>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Proposed_features/Building_attributes#building:levels >>> na?el zd?vodn?n? "A British house with floor 0 and floor 1 has two levels, an >>> American house with floor 1 and floor 2 has two levels, so it's >>> building:levels=2 for both.", tak?e asi ano, je to po?et podla??. Tak?e ten >>> v?po?et uprav?m (a domy v m?m okol? p?etaguju ;-)). >>> >>> >>> >> Ono i v cestine je rozdil mezi patrem a podlazim (nadzemnim/podzemnim) a >> jejich pocitanim. Presne by se tedy dalo rici, ze >> >> building:levels je pocet nadzemnich podlazi >> >> > A va?e doporu?en?, co tedy pou??vat, je jak?? > > >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> > > >

22.2.2010 07:42:33 (#26)
gravatar

alik dolezal

<alik.dolezal at gmail.com>
12
Ahoj, koukal sem a cosi zr?dn?ho se d?je s d?lnic? D1 - n?kter? kusy chyb?. Prvn? sem si toho v?iml kolem Jihlavy (plus minus mezi V?trn?m Jen?kovem - 104km a asi 125 km - p?ed M???nem). Ale dal?? velkej kus chyb? mezi Velk?m Mezi????m a Brnem. I za Brnem je rozkouzkovan?. Chyb? ale i kus na druhou stranu na Prahu. Je mi jasn?, ?e D1 nepat?? mezi nejkvalitn?j?? a na je?d?n? nejp??jemn?j?? komunikace v ?R, ale takhle okat? ji ignorovat se mi zas nezd?. M?jte se fajn Ale? PS mus?m se p?ipojit k ostatn?m a vyseknout poklonu za ??asnou pr?ci. Prost? v?echna ?est.

22.2.2010 08:15:57 (#27)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Ahoj, d?ky. Opravil jsem to s t?mi ostrovy - neum?lo to relace, a tedy nic s ?d?rama?. Te? u? to um? jak ty ostrovy, tak d?rav? bar?ky, palouky uprost?ed lesa atd. Tohle by tedy m?lo b?t u? ok. Ale? Janda On 20.2.2010 21:00, Petr Kadlec napsal/a: zobrazit citaci
> Ahoj, moc p?kn?. > > Z?ejm? to m? n?jak? pot??e s ostrovy, takov? ?of?n vypad? jak p?i povodni. :-) > > -- Petr Kadlec / Mormegil > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

22.2.2010 08:52:53 (#28)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
287 645
Nevykresluj? se ?koly, kostel?m bych dal jako standard nap?. dvojn?sobnou v??ku, p?i pohledu na ?esk? Bud?jovice chyb? ?ern? v?? (amenity=tower) N?kter? v?ci standardn? nem?vaj? nastaven? building=yes, ale budovy to jsou - kostely, ?koly, radnice - pokud jsou jako objekt a ne jako bod. J&D Dne 22. ?nora 2010 20:15 Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > d?ky. Opravil jsem to s t?mi ostrovy - neum?lo to relace, a tedy nic s ?d?rama?. > Te? u? to um? jak ty ostrovy, tak d?rav? bar?ky, palouky uprost?ed lesa atd. > Tohle by tedy m?lo b?t u? ok. > > Ale? Janda > > > On 20.2.2010 21:00, Petr Kadlec napsal/a: >> Ahoj, moc p?kn?. >> >> Z?ejm? to m? n?jak? pot??e s ostrovy, takov? ?of?n vypad? jak p?i povodni. :-) >> >> -- Petr Kadlec / Mormegil >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- -- Ing. Jan Dud?k

22.2.2010 09:00:24 (#29)
gravatar

Petr Kadlec

<petr.kadlec at gmail.com>
208 937
2010/2/22 Jan Dud?k <jan.dudik at gmail.com>: zobrazit citaci
> N?kter? v?ci standardn? nem?vaj? nastaven? building=yes, ale budovy to > jsou - kostely, ?koly, radnice - pokud jsou jako objekt a ne jako bod.
Nesouhlas p?inejmen??m u ?koly. Objekt s amenity=school (apod.) _nen?_ budova ?koly, ale are?l ?koly. Budova ?koly _mus?_ m?t i building=yes. Viz t?? http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity=school -- Petr Kadlec / Mormegil

22.2.2010 09:16:50 (#30)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Zdrav?m, Barrandovsk? most je opraven - ta dla?dice poch?zela z doby, kdy to je?t? neum?lo highway=trunk :-) Te? u? je to p?egenerovan? a m?lo by se tam zobrazit v?echno. Tunely - k t?m se je?t? dostanu, a? budu po??dn? br?t v ?vahu ty mosty, vrstvy atd. Nicm?n? te? u? se to vykresluje sv?tlej?? barvou, d?ky. Voda v ?isti?ce opravena, byl tam je?t? n?jak? probl?m s inner/outer. I kdy? teda ty n?dr?e vypadaj? polopr?zdn?, nev?m jak ??ci, kam a? m? sahat hladina - te? je voda v?dy stejn? vysok?. zobrazit citaci
> K vylepseni vzhledu, mozna texturka s oknama na bocni steny domu (to by > melo byt celkem snadne), obtiznejsi by bylo v defaultu kreslit sedlovou > strechu, ktera je u nas nejbeznejsi. Jinak konstatuju, ze prodrobne > vykreslene budovy (tam kde jsou) vypadaji velice verohodne.
Texturky by mo?n? ?ly, i kdy? nev?m, jak zajistit, aby ta okna byla n?jak inteligentn? (rovnom?rn?, ne ve vnit?n?ch roz?ch atd.). Nicm?n? dobr? n?pad, to promysl?m. Se st?echami to obecn? bude hor??. Ur?it? budu podporovat tag building:roof (tile, slate, flat, concrete), ale se sedlovou st?echou nev?m. P?eci jen; budova je n?jak? polygon obecn?ho tvaru - jak tam napasovat st?echu je n?kdy o???ek i pro architekta, pro program to bude velice netrivi?ln?. Zat?m tam nech?m prost? polygon m?n?c? barvy, kdy? m? napadne n?co lep??ho, ud?l?m to. Tak? m? napadlo standardn? nev?razn? (ne ?erven?) st?echa pro domy maj?c? malou plochu - n?jak? k?lny atd. Ale zat?m m? ani nenapad?, jak zjistit plochu polygonu :-) zobrazit citaci
> Scifi: 3D modely, moznost natacet mapu + zoom na "prochazka ulicemi", > kdyz to umi google ... :D.
Jo, to by bylo super :-) Teoreticky nen? probl?m vygenerovat .pov soubor, ten importovat t?eba do Blenderu a tam si proch?zet podle libosti. Jen to n?jak v?ce zp??stupnit? :-) Ale? Janda On 22.2.2010 17:45, jzvc napsal/a: zobrazit citaci
> Zdravim, > > predne moc pekne. Barandak to trochu nezvlada - chybi tam uplne podjezd > smer z mostu na Barandov. Spatne se vykresluji tunely, asi to nebere > zatim vubec v potaz, kresli se jako bezna silnice => pak jsou pres to > domy ... (napr Prazsky mestsky okruh). Chtelo by to alespon zmenit barvu > na svetlou. Taky nejaky problemek s vodou v cisticce (napr na Cisarskym > ostrove) - renederuje se pouze nadrz. > > K vylepseni vzhledu, mozna texturka s oknama na bocni steny domu (to by > melo byt celkem snadne), obtiznejsi by bylo v defaultu kreslit sedlovou > strechu, ktera je u nas nejbeznejsi. Jinak konstatuju, ze prodrobne > vykreslene budovy (tam kde jsou) vypadaji velice verohodne. > > --- > Scifi: 3D modely, moznost natacet mapu + zoom na "prochazka ulicemi", > kdyz to umi google ... :D. > > > Dne 19.2.2010 21:20, Ale? Janda napsal(a): >> Ahoj, >> >> tak jsem tu mapu nakonec ud?lal v tom hez??m zkosen?m pohledu. Znamen? to, ?e >> ??slo dla?dice Y prost? vyd?l?m dv?ma; na jednu b??nou dla?dici se vejdou dv?. >> Zat?m jsem nevy?e?il ten sou?adnicov? syst?m, tak?e ?R le?? n?kde v Severn?m >> ledov?m oce?nu :-) >> >> Mapu te? nech?v?m vygenerovat, pr?b??n? se zobrazuje na webu a to v po?ad? podle >> po?tu zm?n na dla?dici za posledn? m?s?c. Pak to budu generovat taky s ohledem >> na po?et zm?n, tak?e masivn? se rozv?jej?c? ??sti budou obnovov?ny t?eba ka?d? >> den. Ale cel? mapa mi bude trvat vygenerovat cca t?den. >> >> U? to um? tu v??ku bar?ku (nap?. ty bar?ky na ?i?kov? u? se zobrazuj?) - nap?ed >> se pod?v?m na building:height. Nen?-li nastavena, pak se pod?v?m na >> building:levels. Je-li ta, v??ku spo??t?m jako (po?et_pater + 1) * 3 metry. >> Nen?-li nastaveno ani to (standardn? p??pad), v??ka je 4 metry. >> >> Tak? jsem odstranil n?kter? textury a zv??il kvalitu JPG, u? by to nem?lo tolik >> pr?skat do o?? - nicm?n? st?le je JPG asi 2x men?? ne? PNG. >> >> Te? postupn? budu p?id?vat featury (d?lnice, r?zn? ?zem??) a pak uvid?m co d?l - >> z?ejm? se kouknu na ty kopce :-) >> >> Ale? Janda >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

22.2.2010 09:17:50 (#31)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Ahoj, ta p?eru?ovan? D1 m? prozaick? vysv?tlen? - v za??tc?ch renderer neznal d?lnici, tak?e ji negeneroval. A pr?v? z t? doby poch?z? dla?dice, na kter?ch d?lnice nen?. P?egenerov?n? cel? ?R trv? asi t?den, po??t?m, ?e b?hem z?t?ka snad zapln?m v?echna b?l? m?sta a b?hem dal??ho t?dne a? dvou zmiz? tyhle do o?? bij?c? anom?lie :-) Ale? Janda On 22.2.2010 19:42, alik dolezal napsal/a: zobrazit citaci
> Ahoj, > > koukal sem a cosi zr?dn?ho se d?je s d?lnic? D1 - n?kter? kusy chyb?. > Prvn? sem si toho v?iml kolem Jihlavy (plus minus mezi V?trn?m > Jen?kovem - 104km a asi 125 km - p?ed M???nem). Ale dal?? velkej kus > chyb? mezi Velk?m Mezi????m a Brnem. I za Brnem je rozkouzkovan?. > Chyb? ale i kus na druhou stranu na Prahu. > Je mi jasn?, ?e D1 nepat?? mezi nejkvalitn?j?? a na je?d?n? > nejp??jemn?j?? komunikace v ?R, ale takhle okat? ji ignorovat se mi > zas nezd?. > > M?jte se fajn > > Ale? > > PS mus?m se p?ipojit k ostatn?m a vyseknout poklonu za ??asnou pr?ci. > Prost? v?echna ?est. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >

22.2.2010 09:32:25 (#32)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 22.2.2010 21:00, Petr Kadlec napsal(a): zobrazit citaci
> 2010/2/22 Jan Dud?k <jan.dudik at gmail.com>: > >> N?kter? v?ci standardn? nem?vaj? nastaven? building=yes, ale budovy to >> jsou - kostely, ?koly, radnice - pokud jsou jako objekt a ne jako bod. >> > Nesouhlas p?inejmen??m u ?koly. Objekt s amenity=school (apod.) _nen?_ > budova ?koly, ale are?l ?koly. Budova ?koly _mus?_ m?t i building=yes. > Viz t?? http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity=school > >
Potiz je, ze pokud ma budova zaroven tag skola (a vetsina skol nema areal, pouze budovu) tak se renederuje (na standardni adrese s mapnikem) jako obyc anonymni barak. To neplati jen o skolach, ale napriklad i o fabrikach atd. zobrazit citaci
> -- Petr Kadlec / Mormegil > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

22.2.2010 10:12:12 (#33)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> > Nesouhlas p?inejmen??m u ?koly. Objekt s amenity=school (apod.) _nen?_ > > budova ?koly, ale are?l ?koly. Budova ?koly _mus?_ m?t i building=yes. > > Viz t?? http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity=school > > > > Potiz je, ze pokud ma budova zaroven tag skola (a vetsina skol nema > areal, pouze budovu) tak se renederuje (na standardni adrese s mapnikem) > jako obyc anonymni barak. To neplati jen o skolach, ale napriklad i o > fabrikach atd. >
Pak je ale potreba spravit Mapnik a ne vynechavat tagy u budov. Na spouste skol treba v Praze je pouzito amenity=school na areal (hodne zakladnich skol ma minimalne nejaky dvorek s hristem nebo tak neco) a pak na vlastni budovy uvnitr bud jenom building=yes, pripadne zopakovane amenity=school Mapnik by mel mit svuj bugtracker nekde, takze by mohlo stacit si v nem na tohle postezovat a casem to nekdo (snad) spravi. Martin

22.2.2010 11:16:03 (#34)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Ahoj, zobrazit citaci
> kostel?m bych dal jako standard nap?. dvojn?sobnou v??ku
Stalo se. zobrazit citaci
> p?i pohledu na ?esk? Bud?jovice chyb? ?ern? v?? (amenity=tower)
Doplnil jsem, p?erenderoval jsem. Nyn? se tedy zobrazuj? i v??e (amenity=tower a man_made=tower). U t?ch budov souhlas?m s Petrem Kadlecem, tag building=yes by tam m?l b?t v?dycky. Nebo podle navr?en?ch tag? - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Building - lze d?t i building=n?co, ale zat?m se to asi nijak jinak nerenderuje. Ka?dop?dn? te? kresl?m budovu v?ude, kde je building s libovolnou hodnotou. D?ky za post?ehy. Jinak zrovna jsem renderov?n? trochu zesv?tlil (a st?n jde na druhou stranu). Zd? se mi to hez??, ale chv?li budou dla?dice r?znobarevn? :-) Ale? Janda http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Building On 22.2.2010 20:52, Jan Dud?k napsal/a: zobrazit citaci
> Nevykresluj? se ?koly, kostel?m bych dal jako standard nap?. > dvojn?sobnou v??ku, p?i pohledu na ?esk? Bud?jovice chyb? ?ern? v?? > (amenity=tower) > > N?kter? v?ci standardn? nem?vaj? nastaven? building=yes, ale budovy to > jsou - kostely, ?koly, radnice - pokud jsou jako objekt a ne jako bod. > > J&D > > Dne 22. ?nora 2010 20:15 Ale? Janda<openstreetmap at kyblsoft.cz> napsal(a): >> Ahoj, >> >> d?ky. Opravil jsem to s t?mi ostrovy - neum?lo to relace, a tedy nic s ?d?rama?. >> Te? u? to um? jak ty ostrovy, tak d?rav? bar?ky, palouky uprost?ed lesa atd. >> Tohle by tedy m?lo b?t u? ok. >> >> Ale? Janda >> >> >> On 20.2.2010 21:00, Petr Kadlec napsal/a: >>> Ahoj, moc p?kn?. >>> >>> Z?ejm? to m? n?jak? pot??e s ostrovy, takov? ?of?n vypad? jak p?i povodni. :-) >>> >>> -- Petr Kadlec / Mormegil >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > >

22.2.2010 11:27:07 (#35)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Tak dalsi pripominka, namesti/pesi zony se renederujou cerne, kdyz uz tak by to chtelo svetle sedou (jako dlazebni kostky ;) ) nebo tak neco. V centru Prahy napr. nebo hrad. Jinak pekna ukazka layer a jeho nerespektovani je hlavni nadrazi, magistrala vede rovnou skrz budovu. Tohle by chtelo optimalne nejak kombinovat s terenem a layer pouzivat u budov jako posunovadlo +-3m nahoru dolu ?

23.2.2010 08:20:26 (#36)
gravatar

Kubajz

<kubajz at kbx.cz>
614
Hele i tak to zacina vypadat naprosto dokonale! Myslim, ze OSM potrebuje takovehle obrazky, aby BFU vedeli, ze ta data se daji vyborne zneuzit temer k cemukoliv :) K Dne 22.2.2010 21:17, Ale? Janda napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > ta p?eru?ovan? D1 m? prozaick? vysv?tlen? - v za??tc?ch renderer neznal d?lnici, > tak?e ji negeneroval. A pr?v? z t? doby poch?z? dla?dice, na kter?ch d?lnice > nen?. P?egenerov?n? cel? ?R trv? asi t?den, po??t?m, ?e b?hem z?t?ka snad > zapln?m v?echna b?l? m?sta a b?hem dal??ho t?dne a? dvou zmiz? tyhle do o?? > bij?c? anom?lie :-) > > Ale? Janda > > > On 22.2.2010 19:42, alik dolezal napsal/a: > >> Ahoj, >> >> koukal sem a cosi zr?dn?ho se d?je s d?lnic? D1 - n?kter? kusy chyb?. >> Prvn? sem si toho v?iml kolem Jihlavy (plus minus mezi V?trn?m >> Jen?kovem - 104km a asi 125 km - p?ed M???nem). Ale dal?? velkej kus >> chyb? mezi Velk?m Mezi????m a Brnem. I za Brnem je rozkouzkovan?. >> Chyb? ale i kus na druhou stranu na Prahu. >> Je mi jasn?, ?e D1 nepat?? mezi nejkvalitn?j?? a na je?d?n? >> nejp??jemn?j?? komunikace v ?R, ale takhle okat? ji ignorovat se mi >> zas nezd?. >> >> M?jte se fajn >> >> Ale? >> >> PS mus?m se p?ipojit k ostatn?m a vyseknout poklonu za ??asnou pr?ci. >> Prost? v?echna ?est. >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

23.2.2010 09:31:08 (#37)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Kubajz p??e v ?t 23. 02. 2010 v 08:20 +0100: zobrazit citaci
> Hele i tak to zacina vypadat naprosto dokonale! Myslim, ze OSM potrebuje > takovehle obrazky, aby BFU vedeli, ze ta data se daji vyborne zneuzit > temer k cemukoliv :)
Mysl?m ?e p?ihl??en? do http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Featured_image_proposals s n?jak?m zaj?mav?m m?stem by nebylo od v?ci. ________________________________________________________________________ Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

23.2.2010 11:09:54 (#38)
gravatar

Pavel Zbytovský

<zbytovsky at gmail.com>
230 458
Ahoj, napsal jsem orienta?n? str?nku na wiki http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czechia/OpenK%C3%BDbl3DMap A? m?me pohromad? co to um? a co je wishlist atd. T?? by se tam dala pou??vat ta diskuse... Je?t? bych m?l p?r n?pad? - p??e? ?e "Nyn? se zobrazuj? i v??e (amenity=tower a man_made=tower)", je Pet??nsk? rozhledna n?jak ?patn? zatagovan? nebo se to jen je?t? nerenderovalo? Ale soud? podle ?i?kovsk?ho vys?la?e asi druh? mo?nost. M??e?, pros?m, kdy?tak na tu wiki ps?t jak? ??sti jsou p?erenderovan?? Co se t??e t? sedlov? st?echy, tak by mo?n? dobr? kompromis mohlo b?t vytvo?en? men??ho polygonu ne? je ten p?dorysov? a pouze ten men?? vyv??it. Ten men?? by tedy tak? mohl b?t libovoln? komplikovan?, ale spojovalo by ho s t?m v?t??m jen mal? po?et ?ikm?ch hran. No, ale te? jsou asi na programu je?t? d?le?it?j?? v?ci, p?imlouv?m se t?eba za ten barrier=fence (t?eba 1m) a barrier=wall (t?eba 2m). To je zrovna v?c, kter? by se na 3D map? moc hodila! :) Jinak jsem t?mhle projektem fakt nad?en?, je to ?pln? ??asn? po?in! P?esn? k takov?m v?cem jsou ta data prost? super. Zdrav?m, Pavel Zbytovsk? -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100223/4f4bf426/attachment.html>

24.2.2010 08:35:14 (#39)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Ahoj, d?ky za tu str?nku - jsem r?d, ?e se ti to l?b?. Hned jsem ji trochu upravil :-) Ohledn? toho renderov?n? - ano, Pet??nsk? v?? je?t? renderov?na nebyla, nicm?n? u? je :-). Ps?t n?kam, co u? p?erenderovan? je a co nen? skoro nen? mo?n? - generuju to v podstat? kontinu?ln? (cel? ?R t?mto tempem trv? asi t?den) a hlavn? ne nikterak popo?ad? - v?b?r dal?? dla?dice se ??d? jednak t?m, kdy byla renderov?na naposledy, tak dost tak? t?m, kolik zm?n se na n? mezit?m ud?lo. V?sledkem je celkem nedeterministick? b?h. Nicm?n? kr?tce po ud?l?n? v??? jsem upravil styl tak, ?e se nyn? dla?dice jev? sv?tlej?? - tak?e sv?tlej?? dla?dice = nov?, tmav?? = star?. Alespo? pro te? :-) Do budoucna bych mo?n? mohl n?kde ud?lat slu?bu ?p?erenderovat dla?dici te?? nebo datum renderov?n? d?t na do obr?zku (ale to bych zas moc nerad). zobrazit citaci
> Co se t??e t? sedlov? st?echy, tak by mo?n? dobr? kompromis mohlo b?t > vytvo?en? men??ho polygonu ne? je ten p?dorysov? a pouze ten men?? > vyv??it. Ten men?? by tedy tak? mohl b?t libovoln? komplikovan?, ale > spojovalo by ho s t?m v?t??m jen mal? po?et ?ikm?ch hran.
To by to ?e?ilo, ov?em t?m se probl?m jen trochu p?evede - neum?m z obecn?ho polygonu ud?lat men?? polygon :-) Aspo? m? nenapad? ??dn? zp?sob jak to ud?lat. Krom? toho by z?ejm? na st?e?e vzniklo t?ch polygon? hodn? a renderov?n? by se nat?hlo (ale to jsou spekulace, prvn? d?vod je z?va?n?j??. A?koli je renderov?n? na cel?m procesu nejdel?? - cca 5 minut/dla?dice, 1.200 dla?dic - nechci tomu pod?izovat u?ite?nost). zobrazit citaci
> No, ale te? > jsou asi na programu je?t? d?le?it?j?? v?ci, p?imlouv?m se t?eba za ten > barrier=fence (t?eba 1m) a barrier=wall (t?eba 2m). To je zrovna v?c, > kter? by se na 3D map? moc hodila! :)
Souhlas, to jsou dobr? n?pady. Odk??e? m? na n?jak? m?sto, kde se ?asto vyskytuj?? R?d to lad?m na konkr?tn? oblasti :-) Zdrav?m, Ale? Janda On 23.2.2010 23:09, Pavel Zbytovsk? napsal/a: zobrazit citaci
> Ahoj, > > napsal jsem orienta?n? str?nku na wiki > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czechia/OpenK%C3%BDbl3DMap A? > m?me pohromad? co to um? a co je wishlist atd. T?? by se tam dala > pou??vat ta diskuse... > > Je?t? bych m?l p?r n?pad? - p??e? ?e "Nyn? se zobrazuj? i v??e > (amenity=tower a > man_made=tower)", je Pet??nsk? rozhledna n?jak ?patn? zatagovan? nebo se > to jen je?t? nerenderovalo? Ale soud? podle ?i?kovsk?ho vys?la?e asi > druh? mo?nost. > M??e?, pros?m, kdy?tak na tu wiki ps?t jak? ??sti jsou p?erenderovan?? > > Co se t??e t? sedlov? st?echy, tak by mo?n? dobr? kompromis mohlo b?t > vytvo?en? men??ho polygonu ne? je ten p?dorysov? a pouze ten men?? > vyv??it. Ten men?? by tedy tak? mohl b?t libovoln? komplikovan?, ale > spojovalo by ho s t?m v?t??m jen mal? po?et ?ikm?ch hran. No, ale te? > jsou asi na programu je?t? d?le?it?j?? v?ci, p?imlouv?m se t?eba za ten > barrier=fence (t?eba 1m) a barrier=wall (t?eba 2m). To je zrovna v?c, > kter? by se na 3D map? moc hodila! :) > > Jinak jsem t?mhle projektem fakt nad?en?, je to ?pln? ??asn? po?in! > P?esn? k takov?m v?cem jsou ta data prost? super. > > Zdrav?m, > Pavel Zbytovsk? > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

24.2.2010 10:24:01 (#40)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 24.2.2010 20:35, Ale? Janda napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > d?ky za tu str?nku - jsem r?d, ?e se ti to l?b?. Hned jsem ji trochu upravil :-) > > Ohledn? toho renderov?n? - ano, Pet??nsk? v?? je?t? renderov?na nebyla, nicm?n? > u? je :-). Ps?t n?kam, co u? p?erenderovan? je a co nen? skoro nen? mo?n? - > generuju to v podstat? kontinu?ln? (cel? ?R t?mto tempem trv? asi t?den) a > hlavn? ne nikterak popo?ad? - v?b?r dal?? dla?dice se ??d? jednak t?m, kdy byla > renderov?na naposledy, tak dost tak? t?m, kolik zm?n se na n? mezit?m ud?lo. > V?sledkem je celkem nedeterministick? b?h. Nicm?n? kr?tce po ud?l?n? v??? jsem > upravil styl tak, ?e se nyn? dla?dice jev? sv?tlej?? - tak?e sv?tlej?? dla?dice > = nov?, tmav?? = star?. Alespo? pro te? :-) > > Do budoucna bych mo?n? mohl n?kde ud?lat slu?bu ?p?erenderovat dla?dici te?? > nebo datum renderov?n? d?t na do obr?zku (ale to bych zas moc nerad). > > > > Co se t??e t? sedlov? st?echy, tak by mo?n? dobr? kompromis mohlo b?t > > vytvo?en? men??ho polygonu ne? je ten p?dorysov? a pouze ten men?? > > vyv??it. Ten men?? by tedy tak? mohl b?t libovoln? komplikovan?, ale > > spojovalo by ho s t?m v?t??m jen mal? po?et ?ikm?ch hran. > > To by to ?e?ilo, ov?em t?m se probl?m jen trochu p?evede - neum?m z obecn?ho > polygonu ud?lat men?? polygon :-) Aspo? m? nenapad? ??dn? zp?sob jak to ud?lat. > Krom? toho by z?ejm? na st?e?e vzniklo t?ch polygon? hodn? a renderov?n? by se > nat?hlo (ale to jsou spekulace, prvn? d?vod je z?va?n?j??. A?koli je renderov?n? > na cel?m procesu nejdel?? - cca 5 minut/dla?dice, 1.200 dla?dic - nechci tomu > pod?izovat u?ite?nost). >
Celkem jednoduse vemes tu strechu, zmensis ji (je to 2D plocha, operace zmenseni je celkem trivialni, kdyztak hledej 2D transformace), zmensenou plochu pak posunes vejskove, rekneme +2m a vzajemne odpovidajici body spojis. Jak to bude vypadat by se muselo testnout. Samozrejme by to vzhledem k poctu budov sezralo asi dost vykonu. Kdyz sme u toho, mozna by nebylo od veci stvorit aplikaci pro boinc, pak by potize s vykonem zmizly :D. zobrazit citaci
> > > No, ale te? > > jsou asi na programu je?t? d?le?it?j?? v?ci, p?imlouv?m se t?eba za ten > > barrier=fence (t?eba 1m) a barrier=wall (t?eba 2m). To je zrovna v?c, > > kter? by se na 3D map? moc hodila! :) > > Souhlas, to jsou dobr? n?pady. Odk??e? m? na n?jak? m?sto, kde se ?asto > vyskytuj?? R?d to lad?m na konkr?tn? oblasti :-) > > Zdrav?m, > > Ale? Janda > > On 23.2.2010 23:09, Pavel Zbytovsk? napsal/a: > >> Ahoj, >> >> napsal jsem orienta?n? str?nku na wiki >> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czechia/OpenK%C3%BDbl3DMap A? >> m?me pohromad? co to um? a co je wishlist atd. T?? by se tam dala >> pou??vat ta diskuse... >> >> Je?t? bych m?l p?r n?pad? - p??e? ?e "Nyn? se zobrazuj? i v??e >> (amenity=tower a >> man_made=tower)", je Pet??nsk? rozhledna n?jak ?patn? zatagovan? nebo se >> to jen je?t? nerenderovalo? Ale soud? podle ?i?kovsk?ho vys?la?e asi >> druh? mo?nost. >> M??e?, pros?m, kdy?tak na tu wiki ps?t jak? ??sti jsou p?erenderovan?? >> >> Co se t??e t? sedlov? st?echy, tak by mo?n? dobr? kompromis mohlo b?t >> vytvo?en? men??ho polygonu ne? je ten p?dorysov? a pouze ten men?? >> vyv??it. Ten men?? by tedy tak? mohl b?t libovoln? komplikovan?, ale >> spojovalo by ho s t?m v?t??m jen mal? po?et ?ikm?ch hran. No, ale te? >> jsou asi na programu je?t? d?le?it?j?? v?ci, p?imlouv?m se t?eba za ten >> barrier=fence (t?eba 1m) a barrier=wall (t?eba 2m). To je zrovna v?c, >> kter? by se na 3D map? moc hodila! :) >> >> Jinak jsem t?mhle projektem fakt nad?en?, je to ?pln? ??asn? po?in! >> P?esn? k takov?m v?cem jsou ta data prost? super. >> >> Zdrav?m, >> Pavel Zbytovsk? >> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

24.2.2010 10:37:55 (#41)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Ahoj, zobrazit citaci
>> To by to ?e?ilo, ov?em t?m se probl?m jen trochu p?evede - neum?m z obecn?ho >> polygonu ud?lat men?? polygon :-) Aspo? m? nenapad? ??dn? zp?sob jak to ud?lat. > > Celkem jednoduse vemes tu strechu, zmensis ji (je to 2D plocha, operace > zmenseni je celkem trivialni, kdyztak hledej 2D transformace), zmensenou > plochu pak posunes vejskove, rekneme +2m a vzajemne odpovidajici body > spojis. Jak to bude vypadat by se muselo testnout. Samozrejme by to > vzhledem k poctu budov sezralo asi dost vykonu.
Tohle by z?ejm? nefungovalo ;-) Teda fungovalo, ale jen pro nevykousnut? budovy. Kdyby ta budova byla nap?. do L, tak by se vrchn? ??st posunula do st?edu. Nebo dokonce kdyby ta budova byla s d?rou uvnit?, tak by ta st?echa ne?la nad st?edem konkr?tn?ch budov po obvodu, ale byla by ?oupl? sm?rem k vnit?n?mu vykousnut?. zobrazit citaci
> Kdyz sme u toho, mozna by nebylo od veci stvorit aplikaci pro boinc, pak > by potize s vykonem zmizly :D.
N?co takov?ho u? p?ipravuju, minim?ln? to pou??v?m pro vlastn? ??ely. Je to klient, kter? si ??k? o pr?ci a nahr?v? na server. Pou??v?m to doma i v pr?ci. Chce to ale je?t? doladit - s?m nedok??e aktualizovat vstupn? data, neo?et?uje to moc chybov?ch stav?, funguje to jen pod Linuxem, no a je?t? to ?asto m?n?m :-) Ale a? to d?m do n?jak?ho pou?iteln?j??ho stavu, ur?it? to nab?dnu. Minim?ln? aby se to i mn? l?pe pou??valo. Ale? Janda

24.2.2010 10:50:51 (#42)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Ahoj, zobrazit citaci
> Tak dalsi pripominka, namesti/pesi zony se renederujou cerne, kdyz uz > tak by to chtelo svetle sedou (jako dlazebni kostky ;) ) nebo tak neco.
To je dobr? p?ipom?nka, d?ky. Zkusil jsem si to a vypad? to dob?e, tak?e nyn? se n?m?st? apod. renderuj? ?ed?. Konkr?tn? centrum Prahy jsem u? takto p?erenderoval :-) zobrazit citaci
> V centru Prahy napr. nebo hrad. Jinak pekna ukazka layer a jeho > nerespektovani je hlavni nadrazi, magistrala vede rovnou skrz budovu. > Tohle by chtelo optimalne nejak kombinovat s terenem a layer pouzivat u > budov jako posunovadlo +-3m nahoru dolu ?
Ano, kouk?m, ?e u toho Hlavn?ho n?dra?? je to masakr :-) Zat?m jsem po??d nedomyslel co s t?m, v jak? to m? b?t v??ce. Kdy? to posunu pau??ln? o 3 metry, tak ano, spousta p??pad? se t?m vy?e??. Jen?e layer se n?kdy pou??v? sp?? jako vod?tko pro 2D renderer, ani to t?eba nemus? b?t v??e. Zrovna t?eba u toho Hlavn?ho n?dra?? v Praze v parku je mal? prostor s layer=1 http://www.openstreetmap.org/browse/way/27800148 kde ale nic vyv??en?ho nen?. (P?izn?m se, ?e zrovna v tomto konkr?tn?m p??pad? je mi d?vod pou?it? layer nezn?m?). Pak je mo?nost zkontrolovat v?echny cesty, kter? vedou pod/nad danou cestou a podle toho rozhodnout v??ku. Nicm?n? t?ch cest m??e b?t velice mnoho a kontrola o slo?itosti n*n nemus? b?t p?ijateln?? :-( Ka?dop?dn? toto je probl?m a bez toho mapa nikdy nebude vypadat dob?e. Tak?e jestli m? n?kdo n?jak? n?pad, sem s n?m :-) Ale? Janda zobrazit citaci
> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >

25.2.2010 01:46:57 (#43)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Ahoj, tohle by opravdu obecn? nefungovalo ... i u obd?ln?ku by to bylo divn?. Ale mohlo by to j?t jinak... nebo n?jak obdobn?. Rozhodn? je to relativn? snadno algoritmicky ?e?iteln? i u nekonvexn?ch a nepravo?hl?ch polygon?. Honza Dne 24. ?nora 2010 22:37 Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > >>> To by to ?e?ilo, ov?em t?m se probl?m jen trochu p?evede - neum?m z obecn?ho >>> polygonu ud?lat men?? polygon :-) Aspo? m? nenapad? ??dn? zp?sob jak to ud?lat. >> >> Celkem jednoduse vemes tu strechu, zmensis ji (je to 2D plocha, operace >> zmenseni je celkem trivialni, kdyztak hledej 2D transformace), zmensenou >> plochu pak posunes vejskove, rekneme +2m a vzajemne odpovidajici body >> spojis. Jak to bude vypadat by se muselo testnout. Samozrejme by to >> vzhledem k poctu budov sezralo asi dost vykonu. > > Tohle by z?ejm? nefungovalo ;-) Teda fungovalo, ale jen pro nevykousnut? budovy. > Kdyby ta budova byla nap?. do L, tak by se vrchn? ??st posunula do st?edu. Nebo > dokonce kdyby ta budova byla s d?rou uvnit?, tak by ta st?echa ne?la nad st?edem > konkr?tn?ch budov po obvodu, ale byla by ?oupl? sm?rem k vnit?n?mu vykousnut?. > > >> Kdyz sme u toho, mozna by nebylo od veci stvorit aplikaci pro boinc, pak >> by potize s vykonem zmizly :D. > > N?co takov?ho u? p?ipravuju, minim?ln? to pou??v?m pro vlastn? ??ely. Je to > klient, kter? si ??k? o pr?ci a nahr?v? na server. Pou??v?m to doma i v pr?ci. > Chce to ale je?t? doladit - s?m nedok??e aktualizovat vstupn? data, neo?et?uje > to moc chybov?ch stav?, funguje to jen pod Linuxem, no a je?t? to ?asto m?n?m :-) > Ale a? to d?m do n?jak?ho pou?iteln?j??ho stavu, ur?it? to nab?dnu. Minim?ln? > aby se to i mn? l?pe pou??valo. > > Ale? Janda > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: Konstukce-navrh.PNG Type: image/png Size: 35211 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100225/68ca1932/attachment.png>

25.2.2010 02:01:23 (#44)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Nebo ty body BCDE m??e? hledat i p??mo jako pr?se??ky t?ech ploch: B = pr?se??k ploch p?il?haj?c?ch k s1, s2, s3 C = pr?se??k ploch p?il?haj?c?ch k s1, s3, s4 D = pr?se??k ploch p?il?haj?c?ch k s1, s4, s5 E = pr?se??k ploch p?il?haj?c?ch k s1, s5, s6 Celkov? jde po??d prakticky jen o analytickou geometrii - tedy n?jak? pr?se??ky rovin, p??mek apod. Nemysl?m, ?e by vlastn? v?po?et (a? m??e vypadat slo?it?) n?jak zvl??? zvy?oval v?po?etn? n?ro?nost. P?ecijen na budovu to budou odhadem stovky element?rn?ch operac? s floaty a t?ch budov zase tak moc nen?. Jak se to projev? na v?t??m mno?stv? ploch (troj?heln?k?) k rendrov?n?, to je ot?zka. P?ecijen pixel? v?sledn?ho obr?zku je ??dov? v?ce. Ale mysl?m, ?e to stoj? zato. A p??padn? lze ?e?it pomalost distribuovan?m v?po?tem. Honza 2010/2/25 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: zobrazit citaci
> Ahoj, > > tohle by opravdu obecn? nefungovalo ... i u obd?ln?ku by to bylo > divn?. Ale mohlo by to j?t jinak... nebo n?jak obdobn?. Rozhodn? je to > relativn? snadno algoritmicky ?e?iteln? i u nekonvexn?ch a > nepravo?hl?ch polygon?. > > Honza > > > Dne 24. ?nora 2010 22:37 Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz> napsal(a): >> Ahoj, >> >>>> To by to ?e?ilo, ov?em t?m se probl?m jen trochu p?evede - neum?m z obecn?ho >>>> polygonu ud?lat men?? polygon :-) Aspo? m? nenapad? ??dn? zp?sob jak to ud?lat. >>> >>> Celkem jednoduse vemes tu strechu, zmensis ji (je to 2D plocha, operace >>> zmenseni je celkem trivialni, kdyztak hledej 2D transformace), zmensenou >>> plochu pak posunes vejskove, rekneme +2m a vzajemne odpovidajici body >>> spojis. Jak to bude vypadat by se muselo testnout. Samozrejme by to >>> vzhledem k poctu budov sezralo asi dost vykonu. >> >> Tohle by z?ejm? nefungovalo ;-) Teda fungovalo, ale jen pro nevykousnut? budovy. >> Kdyby ta budova byla nap?. do L, tak by se vrchn? ??st posunula do st?edu. Nebo >> dokonce kdyby ta budova byla s d?rou uvnit?, tak by ta st?echa ne?la nad st?edem >> konkr?tn?ch budov po obvodu, ale byla by ?oupl? sm?rem k vnit?n?mu vykousnut?. >> >> >>> Kdyz sme u toho, mozna by nebylo od veci stvorit aplikaci pro boinc, pak >>> by potize s vykonem zmizly :D. >> >> N?co takov?ho u? p?ipravuju, minim?ln? to pou??v?m pro vlastn? ??ely. Je to >> klient, kter? si ??k? o pr?ci a nahr?v? na server. Pou??v?m to doma i v pr?ci. >> Chce to ale je?t? doladit - s?m nedok??e aktualizovat vstupn? data, neo?et?uje >> to moc chybov?ch stav?, funguje to jen pod Linuxem, no a je?t? to ?asto m?n?m :-) >> Ale a? to d?m do n?jak?ho pou?iteln?j??ho stavu, ur?it? to nab?dnu. Minim?ln? >> aby se to i mn? l?pe pou??valo. >> >> Ale? Janda >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >

9.3.2010 08:19:37 (#45)
gravatar

Kubajz

<kubajz at kbx.cz>
614
Ahoj, sly by udelat oblasti lesu tak treba 10m vysoke a polopruhledne? Takhle jsou jako zelena placka a hned to nevypada jako les :) Diky, K Dne 17.2.2010 19:48, Ale? Janda napsal(a): zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > tro?ku jsem si hr?l a ud?lal jsem izometrickou 3D mapu z OSM dat. N?co jsem dal > na web, je to na > http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/ > > > 3) m?te n?jak? n?pady na vylep?en?? > > D?ky. > > Ale? Janda > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

9.3.2010 09:25:12 (#46)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Ahoj, na lesy chyst?m specialitku - budou tam opravdu stromy (resp. textury strom?), i kdy? sp??e tu a tam strom ne? hust? porost. D?vodem pro ??dk? les je asi 3x men?? v?po?etn? n?ro?nost (a hust? les stejn? - alespo? v m?m pod?n? - vypad? dost neuspo??dan?, opticky to tedy bude cca stejn?). Zat?m ale ?e??m to, ?e n?kter? polygony jsou zmr?en?, prot?naj? samy sebe => ?patn? rozpozn?m sm?r bod? polygonu (po nebo proti hodinov?m ru?i?k?m) => ?patn? rozpozn?m vnit?ek polygonu a stromy jsou zcela mimo. Tohle je teda obecn? probl?m, nejen pro les, ale nap?. i pro spr?vn? ur?en? v??ek (mus?m v?d?t, co nad ??m le??). A? tohle vy?e??m (snad u? v ??du dn?), budou lesy :-) Ale? Janda On 9.3.2010 08:19, Kubajz napsal/a: zobrazit citaci
> Ahoj, > > sly by udelat oblasti lesu tak treba 10m vysoke a polopruhledne? Takhle > jsou jako zelena placka a hned to nevypada jako les :) > > Diky, > > K > > Dne 17.2.2010 19:48, Ale? Janda napsal(a): >> Zdrav?m, >> >> tro?ku jsem si hr?l a ud?lal jsem izometrickou 3D mapu z OSM dat. N?co jsem dal >> na web, je to na >> http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/ >> >> >> 3) m?te n?jak? n?pady na vylep?en?? >> >> D?ky. >> >> Ale? Janda >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

9.3.2010 01:10:53 (#47)
gravatar

Kubajz

<kubajz at kbx.cz>
614
Tak to jsou good news :) Dne 9.3.2010 09:25, Ale? Janda napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > na lesy chyst?m specialitku - budou tam opravdu stromy (resp. textury strom?), i > kdy? sp??e tu a tam strom ne? hust? porost. D?vodem pro ??dk? les je asi 3x > men?? v?po?etn? n?ro?nost (a hust? les stejn? - alespo? v m?m pod?n? - vypad? > dost neuspo??dan?, opticky to tedy bude cca stejn?). > > Zat?m ale ?e??m to, ?e n?kter? polygony jsou zmr?en?, prot?naj? samy sebe => > ?patn? rozpozn?m sm?r bod? polygonu (po nebo proti hodinov?m ru?i?k?m) => ?patn? > rozpozn?m vnit?ek polygonu a stromy jsou zcela mimo. Tohle je teda obecn? > probl?m, nejen pro les, ale nap?. i pro spr?vn? ur?en? v??ek (mus?m v?d?t, co > nad ??m le??). > > A? tohle vy?e??m (snad u? v ??du dn?), budou lesy :-) > > Ale? Janda > > > On 9.3.2010 08:19, Kubajz napsal/a: > >> Ahoj, >> >> sly by udelat oblasti lesu tak treba 10m vysoke a polopruhledne? Takhle >> jsou jako zelena placka a hned to nevypada jako les :) >> >> Diky, >> >> K >> >> Dne 17.2.2010 19:48, Ale? Janda napsal(a): >> >>> Zdrav?m, >>> >>> tro?ku jsem si hr?l a ud?lal jsem izometrickou 3D mapu z OSM dat. N?co jsem dal >>> na web, je to na >>> http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/ >>> >>> >>> 3) m?te n?jak? n?pady na vylep?en?? >>> >>> D?ky. >>> >>> Ale? Janda >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

10.3.2010 10:55:23 (#48)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Zdrav?m, ud?lal jsem novinku v map?: vykreslov?n? strom? v les?ch a parc?ch (ale ne v m?stsk? zeleni). Moment?ln? vygenerov?no v Kralupech, postupn? se t?m bude dogenerov?vat cel? ?R. Vlastnosti: * vykresluje se 6 r?zn?ch druh? strom?, je to v?cem?n? sm??en? les. Zat?m neexistuje ??dn? cesta, jak nap?. ??ct, ?e se jedn? o jehli?nat? les, nicm?n? podporu tagu wood s touto informac? pl?nuji http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:wood (mimochodem, v ?R je tento tag pou?it 204x) * je to dost ??dk? les. To je z n?kolika d?vod?: rychlost vykreslov?n? (n?kolikr?t v?t?? ne? p?i hust?m lese), nav?c jsou l?pe vid?t cesty, pot??ky apod. v lese. Mimo to se mi hust? les jevil zna?n? neuspo??dan?. Mo?n? by v?t?? zahu?t?n? ale i tak ne?kodilo * neuspo??danost je vid?t i tak. Stromy jsou rozmis?ov?ny (v?cem?n?) n?hodn?, co? m??e vypadat dob?e, ale tak? to m? n?jak? neduhy - n?kde vznikaj? a? moc velk? ?palouky? bez strom?, n?kde je v?c strom? u sebe. Nav?c p?i navazov?n? dla?dic na sebe stromy nenavazuj?. Kdyby n?koho napadl n?jak? p?kn? algoritmus rozm?st?n? strom?, aby byly v?cem?n? pravideln?, ale nebyla jejich pravidelnost vid?t, a ide?ln? je?t? na sebe navazovaly dla?dice (nap?. rozmis?ov?n? podle lat/lon), uv?t?m ho :-) * i p?es n?hodnost se vykresluje les relativn? inteligentn? - nikdy nejsou dva stromy p??li? u sebe a nikdy strom nezasahuje do cesty, pot??ku apod. Nap?. pokud prost?edkem lesa vede silnice, stromy jsou v?dy okolo * stromy jsou v?cem?n? tmav?, p?i men??m zoomu se tedy jev? lesy jako tmav?? ne? doposud * pokud je les u ?eky nebo rybn?ka, hezky se stromy odr??? ve vod? :-) Sou?asn? jsem zm?nil zp?sob vykreslov?n? les? - ka?d? polygon si intern? p?evedu na troj?heln?ky a vykresluji ty. P?i velk?ch ploch?ch je to v?razn? rychlej?? zp?sob, POV-Ray moc velk? polygony nem? r?d. Nav?c z r?zn?ch d?vod? intern? po??t?m nad troj?heln?ky. Je ale mo?n?, ?e n?kter? polygony m??u rozd?lit ?patn? - typicky kdy? polygon prot?n? s?m sebe (je zmr?en?) nebo to t?eba n?jak v?razn? namr?? o?ez v osmosis. Nev?m o ??dn?m konkr?tn?m problematick?m m?st?, nicm?n? kdybyste narazili na n?jak? rozpor s vykreslov?n?m nap?. v Mapniku, dejte v?d?t. Celkov? bych ?ekl, ?e je to viditeln? zm?na k lep??mu :-) Ale? Janda

11.3.2010 04:47:53 (#49)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> ud?lal jsem novinku v map?: vykreslov?n? strom? v les?ch a parc?ch (ale ne v > m?stsk? zeleni). > Moment?ln? vygenerov?no v Kralupech, postupn? se t?m bude dogenerov?vat cel? ?R.
Vypad? to zaj?mav?, ale zd? se mi, ?e ty stromy jsou pom?rn? dost tmav?, skoro a? ?ern?. A kdy? jsem si prohl??el ty lesy, tak mn? napadla dal?? v?c, co by se tam mohla vykreslovat - vzletov? a p??st?vac? dr?hy na leti?ti, v?etn? okoln?ch poj??d?c?ch drah a stoj?nek (na rendering by to nemuselo b?t slo?it?j?? ne? silnice, sv?m zp?sobem to je jen trochu tlust?? silnice, i kdy? vykreslovat to i s kompletn?m zna?en?m by bylo p?kn? :). Ruzy?sk? leti?t? te? vypad? na t? 3D map? takov? dosti pr?zdn? ... Martin

11.3.2010 09:39:23 (#50)
gravatar

Petr Nejedlý

<petr at nejedli.cz>
26
Ale? Janda wrote: zobrazit citaci
> Celkov? bych ?ekl, ?e je to viditeln? zm?na k lep??mu :-) >
Vypada to uzasne! zobrazit citaci
> * i p?es n?hodnost se vykresluje les relativn? inteligentn? - nikdy nejsou dva > stromy p??li? u sebe a nikdy strom nezasahuje do cesty, pot??ku apod. Nap?. > pokud prost?edkem lesa vede silnice, stromy jsou v?dy okolo
Tady roste strom z namesti: http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/?zoom=17&lat=75.54991&lon=16.6067&layers=B Nicmene podle Mapniku je to asi slozeny multipoly, protoze uprostred ma byt jeste kousek zelene: http://osm.org/go/0Jv16lmJC- -- Nenik

11.3.2010 01:45:32 (#51)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Petr Nejedl? p??e v ?t 11. 03. 2010 v 09:39 +0100: zobrazit citaci
> Ale? Janda wrote: > > Celkov? bych ?ekl, ?e je to viditeln? zm?na k lep??mu :-) > > > Vypada to uzasne!
To ano. Ale renderer m? probl?my s objekty tvo?en?mi relacemi: http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/?zoom=17&lat=75.7156&lon=14.41967&layers=B http://www.openstreetmap.org/?lat=50.06402&lon=14.42015&zoom=17&layers=B000FFF Ze? kolem Slav?na tam nakreslen? je, budova chr?mu nen?, parkov? zele? nen?, ze? kolem Vy?ehradu nen? (i kdy? u obvodu Vy?ehradu si st??oval valid?tor, ?e pr? to nen? dob?e, ale nev?m pro?). Kdyby byly na k?i?ovatk?ch semafory a z?kazy vjezdu, mohlo by to b?t i pro motoristy... ________________________________________________________________________ Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

11.3.2010 05:08:17 (#52)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
287 645
Ur?it? by se takhle m?ly renderovat i ojedin?l? stromy. Pak by ne?kodila textura pro h?bitov (s plastick?mi n?hrobky?) a pro lomy Chyb? vykreslov?n? vodn?ch kan?l? (viz centrum ?esk?ch Bud?jovic) A jestli by se daly n?jak nen?padn? zahrnout aspo? n?zvy s?del nebo ??sla silnic - takhle ?lov?k nem? ??dn? z?chytn? bod krom? tvar? rybn?k? nebo m?stsk?ch center J&D 2010/3/11 Stanislav Brabec <utx at penguin.cz>: zobrazit citaci
> Petr Nejedl? p??e v ?t 11. 03. 2010 v 09:39 +0100: >> Ale? Janda wrote: >> > Celkov? bych ?ekl, ?e je to viditeln? zm?na k lep??mu :-) >> > >> Vypada to uzasne! > > To ano. > > Ale renderer m? probl?my s objekty tvo?en?mi relacemi: > http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/?zoom=17&lat=75.7156&lon=14.41967&layers=B > http://www.openstreetmap.org/?lat=50.06402&lon=14.42015&zoom=17&layers=B000FFF > > Ze? kolem Slav?na tam nakreslen? je, budova chr?mu nen?, parkov? zele? > nen?, ze? kolem Vy?ehradu nen? (i kdy? u obvodu Vy?ehradu si st??oval > valid?tor, ?e pr? to nen? dob?e, ale nev?m pro?). > > Kdyby byly na k?i?ovatk?ch semafory a z?kazy vjezdu, mohlo by to b?t i > pro motoristy... > > > ________________________________________________________________________ > Stanislav Brabec > http://www.penguin.cz/~utx > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- -- Ing. Jan Dud?k

11.3.2010 11:08:08 (#53)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Zdrav?m, On 11.3.2010 04:47, MP napsal/a: zobrazit citaci
>> ud?lal jsem novinku v map?: vykreslov?n? strom? v les?ch a parc?ch (ale ne v >> m?stsk? zeleni). >> Moment?ln? vygenerov?no v Kralupech, postupn? se t?m bude dogenerov?vat cel? ?R. > > Vypad? to zaj?mav?, ale zd? se mi, ?e ty stromy jsou pom?rn? dost > tmav?, skoro a? ?ern?.
To je fakt; zkus?m je trochu zesv?tlit, co to ud?l?. zobrazit citaci
> A kdy? jsem si prohl??el ty lesy, tak mn? napadla dal?? v?c, co by se > tam mohla vykreslovat - vzletov? a p??st?vac? dr?hy na leti?ti, v?etn? > okoln?ch poj??d?c?ch drah a stoj?nek (na rendering by to nemuselo b?t > slo?it?j?? ne? silnice, sv?m zp?sobem to je jen trochu tlust?? > silnice, i kdy? vykreslovat to i s kompletn?m zna?en?m by bylo p?kn? > :). Ruzy?sk? leti?t? te? vypad? na t? 3D map? takov? dosti pr?zdn? ...
Leti?t? u? se vykresluje, d?ky za upozorn?n? :-) Ale? Janda

11.3.2010 11:12:08 (#54)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Zdrav?m, On 11.3.2010 09:39, Petr Nejedl? napsal/a: zobrazit citaci
> Ale? Janda wrote: >> Celkov? bych ?ekl, ?e je to viditeln? zm?na k lep??mu :-) >> > Vypada to uzasne!
D?ky :-) zobrazit citaci
> Tady roste strom z namesti: > http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/?zoom=17&lat=75.54991&lon=16.6067&layers=B > Nicmene podle Mapniku je to asi slozeny multipoly, protoze uprostred ma > byt jeste kousek zelene: > http://osm.org/go/0Jv16lmJC-
D?ky, koukal jsem na to. Probl?m je v tom, ?e j? kontroluju, jestli n?jak? strom nele?? u cesty, nikoli na n?jak? plo?e. ?ili strom neroste na kraji toho n?m?st??ka, ale v prost?edku je to daleko od v?ech bod? (i jejich spojnic), kter?ch by se mohl zachytit. Samoz?ejm? by m?l kontrolovat, jestli nele?? v n?jak?m polygonu, ale? na druhou stranu, n?m?st? v parku nem? co d?lat :-) Tak?e jsem z toho ud?lal multipolygon, kde to n?m?st? je ?d?ra? v parku. A? se obnov? data a znova vykresl?, strom zmiz? :-) Ale? Janda

11.3.2010 11:16:12 (#55)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Zdrav?m, zobrazit citaci
> Ale renderer m? probl?my s objekty tvo?en?mi relacemi: > http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/?zoom=17&lat=75.7156&lon=14.41967&layers=B > http://www.openstreetmap.org/?lat=50.06402&lon=14.42015&zoom=17&layers=B000FFF > > Ze? kolem Slav?na tam nakreslen? je, budova chr?mu nen?, parkov? zele? > nen?, ze? kolem Vy?ehradu nen? (i kdy? u obvodu Vy?ehradu si st??oval > valid?tor, ?e pr? to nen? dob?e, ale nev?m pro?).
D?ky za upozorn?n?. Kouk?m, ?e ten Slav?n je vylo?en? lah?dka pro renderery - outer polygon je tvo?en mnoha cestami, kter? je spojen v jeden. Dote? jsem ani netu?il, ?e to taky lze (a?koli - zd? se to ?ikovn?) a m?j renderer s t?m nepo??t?. Po??t? s jedn?m outer polygonem a s mnoha inner polygony, kter? v?ak v?dy stoj? samy o sob?. Nicm?n?, zapracuju to tam :-) zobrazit citaci
> Kdyby byly na k?i?ovatk?ch semafory a z?kazy vjezdu, mohlo by to b?t i > pro motoristy...
To je zaj?mav?; jak byste si p?edstavoval nap?. z?kaz vjezdu? Zna?ku? Ta by nebyla t?m?? vid?t, semafor u? mo?n? ano, ale je to ot?zka? Ale? Janda

11.3.2010 11:30:49 (#56)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Zdrav?m, zobrazit citaci
> Ur?it? by se takhle m?ly renderovat i ojedin?l? stromy.
Ur?it?, p?id?l?m. zobrazit citaci
> Pak by ne?kodila textura pro h?bitov (s plastick?mi n?hrobky?)
U t?hle textur to je o?emetn?. J? toti? nijak spolehliv? nepozn?m, jak nato?en? ty hroby jsou. ?lov?k to odhadne (prost? pod?l zdi, b?v? to pravo?hl?), ale pro obecn? tvar m? nenapad? ??dn? p?kn? zp?sob odhadnut? nato?en?. Kdyby n?koho n?co napadlo, nebr?n?m se tomu :-) zobrazit citaci
> a pro lomy
Tohle by snad ?lo, ale dost ?patn? se mi odhaduje, jak by to vypadalo - lom je hodn? plastick?. Uvid?m. zobrazit citaci
> Chyb? vykreslov?n? vodn?ch kan?l? (viz centrum ?esk?ch Bud?jovic)
Vida, doplnil jsem, p?egeneruji, d?ky :-) zobrazit citaci
> A jestli by se daly n?jak nen?padn? zahrnout aspo? n?zvy s?del nebo > ??sla silnic - takhle ?lov?k nem? ??dn? z?chytn? bod krom? tvar? > rybn?k? nebo m?stsk?ch center
N?zvy m? taky docela p?l? - ob?as m?m probl?my poznat, kde jsem, i kdy? to tam zn?m. Probl?m n?zv? je v?ak ten, ?e je chce pro ka?d? zoom generovat znova (a jinak) - p?i men??m zoomu relativn? hodn? velk? p?smena, kter? p?i v?t??m zoomu se zmen?uj? (nebo zmiz? ?pln?) a p??padn? nov? se objevuj?. Zat?m to cel? generuju jako jeden velk? obr?zek na maxim?ln? zoom a men?? zoomy vzniknou prost? jen zmen?en?m t?ch velk?ch. Toto by p?estalo fungovat, musel bych m?t n?jakou p?ekryvnou vrstvu a tu dod?vat zvl???. Rozhodn? to n?kdy budu ?e?it, je?t? ale nev?m kdy. D?ky. Ale? Janda

12.3.2010 10:16:50 (#57)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Ale? Janda p??e v ?t 11. 03. 2010 v 23:16 +0100: zobrazit citaci
> > Kdyby byly na k?i?ovatk?ch semafory a z?kazy vjezdu, mohlo by to b?t i > > pro motoristy... > > To je zaj?mav?; jak byste si p?edstavoval nap?. z?kaz vjezdu? Zna?ku? Ta by > nebyla t?m?? vid?t, semafor u? mo?n? ano, ale je to ot?zka?
Nejsem ?idi?, ale mysl?m si, ?e 3D navigace do auta by mohly m?t zna?ky n?le?it? zv?t?en?. Mimochodem, na k?i?ovatk?ch kousek od Vy?ehradu jsou pou?ity relace pro z?kaz odbo?en?: http://www.openstreetmap.org/browse/relation/34629 ________________________________________________________________________ Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

12.3.2010 10:35:06 (#58)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Dne 12.3.2010 10:16, Stanislav Brabec napsal(a): zobrazit citaci
> Nejsem ?idi?, ale mysl?m si, ?e 3D navigace do auta by mohly m?t zna?ky > n?le?it? zv?t?en?. Mimochodem, na k?i?ovatk?ch kousek od Vy?ehradu jsou > pou?ity relace pro z?kaz odbo?en?: > http://www.openstreetmap.org/browse/relation/34629 >
J? nev?m, ale na? renderovat zna?ky v izometrick? map?, kdy? ji naviga?n? software stejn? nebude pou??vat... :-) MK

17.3.2010 08:05:22 (#59)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Zdrav?m, dnes jsem s pot??en?m zjistil, ?e m? izometrick? mapa ?R se dostala do n?vrh? na obr?zek t?den na hlavn? str?nce wiki OpenStreetMap, a n?sledn? se dostala do v?b?ru - bude tam p???t? t?den. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Featured_Images/Jan-Mar_2010#Week_12 Obr?zek ud?lal u?ivatel FrViPofm; shodou okolnost? se jedn? o pohled na Kralupy (z ?eho? m?m tak? radost ;-)), patrn? kv?li velk? koncentraci dom? s otagovanou v??kou (nev?m). Ud?l?m o map? n?jak? informace, nicm?n? se chci zeptat: * M?te n?jak? n?vrh, jak by se ta mapa m?la jmenovat? * Jako prvn? jsem zad?val OpenK?blMap, to se mi ale moc nel?b?, lep?? je Izometrick? 3D mapa, to je ale bu? m?lo mezin?rodn? nebo m?lo ?esk? (vzhledem k tomu, ?e je tam ?R). Napad? n?koho, jak ji nazvat? D?ky :-) Ale? Janda On 17.2.2010 19:48, Ale? Janda napsal/a: zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > tro?ku jsem si hr?l a ud?lal jsem izometrickou 3D mapu z OSM dat. N?co jsem dal > na web, je to na > http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/ > > Nap?ed jak to pracuje a potom na co se chci zeptat :-) > Ud?lal jsem si program v C++, kter? na?te .osm soubor a ty objekty, kter? zn?, > p?evede do n?jak? 3D podoby. V?stup programu je ve form?tu POV, ?ili form?t pro > POV-Ray, co? je renderer 3D model?. Tak?e ten v?sek mapky, co vid?te na uveden?m > odkaze, je proveden n?kolika cykly osmosis => m?j osm2pov => povray => rozsekat > na dla?dice => web :-) > > A te? co se chci zeptat: > > 1) co tomu ??k?te? :-) > > 2) narazil jsem na probl?m s m???tkem. Jak je toti? mapa v izometrick?m pohledu, > tak je trochu naklon?n?. T?m dojde ke ?smr?t?n?? osy Y - to co vede od severu k > jihu se zd? men?? ne? od v?chodu k z?padu. Zat?m moc nev?m, jak to vy?e?it, > napadaj? m? dva zp?soby, na tom odkazu jsou pou?ity oba: > - rozta?en? obr?zku na v??ku tak, aby to bylo spr?vn? vysok?. To ale vypad? > divn? (v?t?ina mapy) > - v ose Y bude m?t mapa polovi?n? velikost (to jsem pou?il v p?su od Kralup do > Neratovic) - vypad? to mnohem l?pe, ale je to nekompatibiln? se zbytkem OSM - je > probl?m s p?ep?n?n?m vrstev, permalinkem, r?zn? navazov?n? s jin?mi mapami atd. > > Chci se zeptat, jestli nev?te o n?jak?m standardn?m zp?sobu, jak ?e?it netypick? > m???tko. > > Jinak ta mapa je jen v oblasti od Kralup do Prahy, ladil jsem ji za pochodu, > n?kter? dla?dice jsou chybn? (nenavazuj?, ?patn? ???ka silnic??), hromadu toho > je?t? nevykresluje nebo chybn? (atribut layer). V pruhu Kralupy-Neratovice jsem > dal z?m?rn? to smr?t?n? v ose Y (vypad? to l?p, pochopiteln? nenavazuje se > zbytkem mapy). > > 3) m?te n?jak? n?pady na vylep?en?? > > D?ky. > > Ale? Janda > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

17.3.2010 09:22:14 (#60)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
287 645
Ha, bug - highway=trunk_link se nevykresluje (kouk?m na R4 u Dob???e ?i na k?i?ovatku R4xI/20) J&D Dne 17. b?ezna 2010 20:05 Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > dnes jsem s pot??en?m zjistil, ?e m? izometrick? mapa ?R se dostala do n?vrh? na > obr?zek t?den na hlavn? str?nce wiki OpenStreetMap, a n?sledn? se dostala do > v?b?ru - bude tam p???t? t?den. > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Featured_Images/Jan-Mar_2010#Week_12 > > Obr?zek ud?lal u?ivatel FrViPofm; shodou okolnost? se jedn? o pohled na Kralupy > (z ?eho? m?m tak? radost ;-)), patrn? kv?li velk? koncentraci dom? s otagovanou > v??kou (nev?m). > Ud?l?m o map? n?jak? informace, nicm?n? se chci zeptat: > > * M?te n?jak? n?vrh, jak by se ta mapa m?la jmenovat? * > > Jako prvn? jsem zad?val OpenK?blMap, to se mi ale moc nel?b?, lep?? je > Izometrick? 3D mapa, to je ale bu? m?lo mezin?rodn? nebo m?lo ?esk? (vzhledem k > tomu, ?e je tam ?R). Napad? n?koho, jak ji nazvat? > > D?ky :-) > > Ale? Janda > > > On 17.2.2010 19:48, Ale? Janda napsal/a: >> Zdrav?m, >> >> tro?ku jsem si hr?l a ud?lal jsem izometrickou 3D mapu z OSM dat. N?co jsem dal >> na web, je to na >> http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/ >> >> Nap?ed jak to pracuje a potom na co se chci zeptat :-) >> Ud?lal jsem si program v C++, kter? na?te .osm soubor a ty objekty, kter? zn?, >> p?evede do n?jak? 3D podoby. V?stup programu je ve form?tu POV, ?ili form?t pro >> POV-Ray, co? je renderer 3D model?. Tak?e ten v?sek mapky, co vid?te na uveden?m >> odkaze, je proveden n?kolika cykly osmosis => ?m?j osm2pov => ?povray => ?rozsekat >> na dla?dice => ?web :-) >> >> A te? co se chci zeptat: >> >> 1) co tomu ??k?te? :-) >> >> 2) narazil jsem na probl?m s m???tkem. Jak je toti? mapa v izometrick?m pohledu, >> tak je trochu naklon?n?. T?m dojde ke ?smr?t?n?? osy Y - to co vede od severu k >> jihu se zd? men?? ne? od v?chodu k z?padu. Zat?m moc nev?m, jak to vy?e?it, >> napadaj? m? dva zp?soby, na tom odkazu jsou pou?ity oba: >> ? ?- rozta?en? obr?zku na v??ku tak, aby to bylo spr?vn? vysok?. To ale vypad? >> divn? (v?t?ina mapy) >> ? ?- v ose Y bude m?t mapa polovi?n? velikost (to jsem pou?il v p?su od Kralup do >> Neratovic) - vypad? to mnohem l?pe, ale je to nekompatibiln? se zbytkem OSM - je >> probl?m s p?ep?n?n?m vrstev, permalinkem, r?zn? navazov?n? s jin?mi mapami atd. >> >> Chci se zeptat, jestli nev?te o n?jak?m standardn?m zp?sobu, jak ?e?it netypick? >> m???tko. >> >> Jinak ta mapa je jen v oblasti od Kralup do Prahy, ladil jsem ji za pochodu, >> n?kter? dla?dice jsou chybn? (nenavazuj?, ?patn? ???ka silnic??), hromadu toho >> je?t? nevykresluje nebo chybn? (atribut layer). V pruhu Kralupy-Neratovice jsem >> dal z?m?rn? to smr?t?n? v ose Y (vypad? to l?p, pochopiteln? nenavazuje se >> zbytkem mapy). >> >> 3) m?te n?jak? n?pady na vylep?en?? >> >> D?ky. >> >> Ale? Janda >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- -- Ing. Jan Dud?k

17.3.2010 10:49:33 (#61)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
D?ky, opomenut?, opraveno a minim?ln? u Dob???e u? p?erenderov?no. Ale? Janda On 17.3.2010 21:22, Jan Dud?k napsal/a: zobrazit citaci
> Ha, bug - highway=trunk_link se nevykresluje (kouk?m na R4 u Dob???e > ?i na k?i?ovatku R4xI/20) > > J&D >

18.3.2010 12:39:04 (#62)
gravatar

Jakub Sýkora

<kubajz at kbx.cz>
614
OSM 3D Isometric Map ? Ale? Janda napsal(a): zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > dnes jsem s pot??en?m zjistil, ?e m? izometrick? mapa ?R se dostala do n?vrh? na > obr?zek t?den na hlavn? str?nce wiki OpenStreetMap, a n?sledn? se dostala do > v?b?ru - bude tam p???t? t?den. > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Featured_Images/Jan-Mar_2010#Week_12 > > Obr?zek ud?lal u?ivatel FrViPofm; shodou okolnost? se jedn? o pohled na Kralupy > (z ?eho? m?m tak? radost ;-)), patrn? kv?li velk? koncentraci dom? s otagovanou > v??kou (nev?m). > Ud?l?m o map? n?jak? informace, nicm?n? se chci zeptat: > > * M?te n?jak? n?vrh, jak by se ta mapa m?la jmenovat? * > > Jako prvn? jsem zad?val OpenK?blMap, to se mi ale moc nel?b?, lep?? je > Izometrick? 3D mapa, to je ale bu? m?lo mezin?rodn? nebo m?lo ?esk? (vzhledem k > tomu, ?e je tam ?R). Napad? n?koho, jak ji nazvat? > > D?ky :-) > > Ale? Janda > > > On 17.2.2010 19:48, Ale? Janda napsal/a: > >> Zdrav?m, >> >> tro?ku jsem si hr?l a ud?lal jsem izometrickou 3D mapu z OSM dat. N?co jsem dal >> na web, je to na >> http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/ >> >> Nap?ed jak to pracuje a potom na co se chci zeptat :-) >> Ud?lal jsem si program v C++, kter? na?te .osm soubor a ty objekty, kter? zn?, >> p?evede do n?jak? 3D podoby. V?stup programu je ve form?tu POV, ?ili form?t pro >> POV-Ray, co? je renderer 3D model?. Tak?e ten v?sek mapky, co vid?te na uveden?m >> odkaze, je proveden n?kolika cykly osmosis => m?j osm2pov => povray => rozsekat >> na dla?dice => web :-) >> >> A te? co se chci zeptat: >> >> 1) co tomu ??k?te? :-) >> >> 2) narazil jsem na probl?m s m???tkem. Jak je toti? mapa v izometrick?m pohledu, >> tak je trochu naklon?n?. T?m dojde ke ?smr?t?n?? osy Y - to co vede od severu k >> jihu se zd? men?? ne? od v?chodu k z?padu. Zat?m moc nev?m, jak to vy?e?it, >> napadaj? m? dva zp?soby, na tom odkazu jsou pou?ity oba: >> - rozta?en? obr?zku na v??ku tak, aby to bylo spr?vn? vysok?. To ale vypad? >> divn? (v?t?ina mapy) >> - v ose Y bude m?t mapa polovi?n? velikost (to jsem pou?il v p?su od Kralup do >> Neratovic) - vypad? to mnohem l?pe, ale je to nekompatibiln? se zbytkem OSM - je >> probl?m s p?ep?n?n?m vrstev, permalinkem, r?zn? navazov?n? s jin?mi mapami atd. >> >> Chci se zeptat, jestli nev?te o n?jak?m standardn?m zp?sobu, jak ?e?it netypick? >> m???tko. >> >> Jinak ta mapa je jen v oblasti od Kralup do Prahy, ladil jsem ji za pochodu, >> n?kter? dla?dice jsou chybn? (nenavazuj?, ?patn? ???ka silnic??), hromadu toho >> je?t? nevykresluje nebo chybn? (atribut layer). V pruhu Kralupy-Neratovice jsem >> dal z?m?rn? to smr?t?n? v ose Y (vypad? to l?p, pochopiteln? nenavazuje se >> zbytkem mapy). >> >> 3) m?te n?jak? n?pady na vylep?en?? >> >> D?ky. >> >> Ale? Janda >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

18.3.2010 12:48:08 (#63)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
102
Nen? ide?ln?, dvakr?t je tam "Map", ale tro?ku pozm?nit slovosled - nap?. 3D isometric OSM nebo jen Isometric OSM. CO takhle? 2010/3/18 Jakub S?kora <kubajz at kbx.cz>: zobrazit citaci
> OSM 3D Isometric Map ? > > Ale? Janda napsal(a): >> Zdrav?m, >> >> dnes jsem s pot??en?m zjistil, ?e m? izometrick? mapa ?R se dostala do n?vrh? na >> obr?zek t?den na hlavn? str?nce wiki OpenStreetMap, a n?sledn? se dostala do >> v?b?ru - bude tam p???t? t?den. >> >> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Featured_Images/Jan-Mar_2010#Week_12 >> >> Obr?zek ud?lal u?ivatel FrViPofm; shodou okolnost? se jedn? o pohled na Kralupy >> (z ?eho? m?m tak? radost ;-)), patrn? kv?li velk? koncentraci dom? s otagovanou >> v??kou (nev?m). >> Ud?l?m o map? n?jak? informace, nicm?n? se chci zeptat: >> >> * M?te n?jak? n?vrh, jak by se ta mapa m?la jmenovat? * >> >> Jako prvn? jsem zad?val OpenK?blMap, to se mi ale moc nel?b?, lep?? je >> Izometrick? 3D mapa, to je ale bu? m?lo mezin?rodn? nebo m?lo ?esk? (vzhledem k >> tomu, ?e je tam ?R). Napad? n?koho, jak ji nazvat? >> >> D?ky :-) >> >> Ale? Janda >> >> >> On 17.2.2010 19:48, Ale? Janda napsal/a: >> >>> Zdrav?m, >>> >>> tro?ku jsem si hr?l a ud?lal jsem izometrickou 3D mapu z OSM dat. N?co jsem dal >>> na web, je to na >>> http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/ >>> >>> Nap?ed jak to pracuje a potom na co se chci zeptat :-) >>> Ud?lal jsem si program v C++, kter? na?te .osm soubor a ty objekty, kter? zn?, >>> p?evede do n?jak? 3D podoby. V?stup programu je ve form?tu POV, ?ili form?t pro >>> POV-Ray, co? je renderer 3D model?. Tak?e ten v?sek mapky, co vid?te na uveden?m >>> odkaze, je proveden n?kolika cykly osmosis => m?j osm2pov => povray => rozsekat >>> na dla?dice => web :-) >>> >>> A te? co se chci zeptat: >>> >>> 1) co tomu ??k?te? :-) >>> >>> 2) narazil jsem na probl?m s m???tkem. Jak je toti? mapa v izometrick?m pohledu, >>> tak je trochu naklon?n?. T?m dojde ke "smr?t?n?" osy Y - to co vede od severu k >>> jihu se zd? men?? ne? od v?chodu k z?padu. Zat?m moc nev?m, jak to vy?e?it, >>> napadaj? m? dva zp?soby, na tom odkazu jsou pou?ity oba: >>> - rozta?en? obr?zku na v??ku tak, aby to bylo spr?vn? vysok?. To ale vypad? >>> divn? (v?t?ina mapy) >>> - v ose Y bude m?t mapa polovi?n? velikost (to jsem pou?il v p?su od Kralup do >>> Neratovic) - vypad? to mnohem l?pe, ale je to nekompatibiln? se zbytkem OSM - je >>> probl?m s p?ep?n?n?m vrstev, permalinkem, r?zn? navazov?n? s jin?mi mapami atd. >>> >>> Chci se zeptat, jestli nev?te o n?jak?m standardn?m zp?sobu, jak ?e?it netypick? >>> m???tko. >>> >>> Jinak ta mapa je jen v oblasti od Kralup do Prahy, ladil jsem ji za pochodu, >>> n?kter? dla?dice jsou chybn? (nenavazuj?, ?patn? ???ka silnic?...), hromadu toho >>> je?t? nevykresluje nebo chybn? (atribut layer). V pruhu Kralupy-Neratovice jsem >>> dal z?m?rn? to smr?t?n? v ose Y (vypad? to l?p, pochopiteln? nenavazuje se >>> zbytkem mapy). >>> >>> 3) m?te n?jak? n?pady na vylep?en?? >>> >>> D?ky. >>> >>> Ale? Janda >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

18.3.2010 01:39:39 (#64)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 18.3.2010 12:48, Frettie napsal(a): zobrazit citaci
> Nen? ide?ln?, dvakr?t je tam "Map", ale tro?ku pozm?nit slovosled - > nap?. 3D isometric OSM nebo jen Isometric OSM. CO takhle? >
i3D OSM ;) zobrazit citaci
> 2010/3/18 Jakub S?kora <kubajz at kbx.cz>: > >> OSM 3D Isometric Map ? >> >> Ale? Janda napsal(a): >> >>> Zdrav?m, >>> >>> dnes jsem s pot??en?m zjistil, ?e m? izometrick? mapa ?R se dostala do n?vrh? na >>> obr?zek t?den na hlavn? str?nce wiki OpenStreetMap, a n?sledn? se dostala do >>> v?b?ru - bude tam p???t? t?den. >>> >>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Featured_Images/Jan-Mar_2010#Week_12 >>> >>> Obr?zek ud?lal u?ivatel FrViPofm; shodou okolnost? se jedn? o pohled na Kralupy >>> (z ?eho? m?m tak? radost ;-)), patrn? kv?li velk? koncentraci dom? s otagovanou >>> v??kou (nev?m). >>> Ud?l?m o map? n?jak? informace, nicm?n? se chci zeptat: >>> >>> * M?te n?jak? n?vrh, jak by se ta mapa m?la jmenovat? * >>> >>> Jako prvn? jsem zad?val OpenK?blMap, to se mi ale moc nel?b?, lep?? je >>> Izometrick? 3D mapa, to je ale bu? m?lo mezin?rodn? nebo m?lo ?esk? (vzhledem k >>> tomu, ?e je tam ?R). Napad? n?koho, jak ji nazvat? >>> >>> D?ky :-) >>> >>> Ale? Janda >>> >>> >>> On 17.2.2010 19:48, Ale? Janda napsal/a: >>> >>> >>>> Zdrav?m, >>>> >>>> tro?ku jsem si hr?l a ud?lal jsem izometrickou 3D mapu z OSM dat. N?co jsem dal >>>> na web, je to na >>>> http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/ >>>> >>>> Nap?ed jak to pracuje a potom na co se chci zeptat :-) >>>> Ud?lal jsem si program v C++, kter? na?te .osm soubor a ty objekty, kter? zn?, >>>> p?evede do n?jak? 3D podoby. V?stup programu je ve form?tu POV, ?ili form?t pro >>>> POV-Ray, co? je renderer 3D model?. Tak?e ten v?sek mapky, co vid?te na uveden?m >>>> odkaze, je proveden n?kolika cykly osmosis => m?j osm2pov => povray => rozsekat >>>> na dla?dice => web :-) >>>> >>>> A te? co se chci zeptat: >>>> >>>> 1) co tomu ??k?te? :-) >>>> >>>> 2) narazil jsem na probl?m s m???tkem. Jak je toti? mapa v izometrick?m pohledu, >>>> tak je trochu naklon?n?. T?m dojde ke "smr?t?n?" osy Y - to co vede od severu k >>>> jihu se zd? men?? ne? od v?chodu k z?padu. Zat?m moc nev?m, jak to vy?e?it, >>>> napadaj? m? dva zp?soby, na tom odkazu jsou pou?ity oba: >>>> - rozta?en? obr?zku na v??ku tak, aby to bylo spr?vn? vysok?. To ale vypad? >>>> divn? (v?t?ina mapy) >>>> - v ose Y bude m?t mapa polovi?n? velikost (to jsem pou?il v p?su od Kralup do >>>> Neratovic) - vypad? to mnohem l?pe, ale je to nekompatibiln? se zbytkem OSM - je >>>> probl?m s p?ep?n?n?m vrstev, permalinkem, r?zn? navazov?n? s jin?mi mapami atd. >>>> >>>> Chci se zeptat, jestli nev?te o n?jak?m standardn?m zp?sobu, jak ?e?it netypick? >>>> m???tko. >>>> >>>> Jinak ta mapa je jen v oblasti od Kralup do Prahy, ladil jsem ji za pochodu, >>>> n?kter? dla?dice jsou chybn? (nenavazuj?, ?patn? ???ka silnic?...), hromadu toho >>>> je?t? nevykresluje nebo chybn? (atribut layer). V pruhu Kralupy-Neratovice jsem >>>> dal z?m?rn? to smr?t?n? v ose Y (vypad? to l?p, pochopiteln? nenavazuje se >>>> zbytkem mapy). >>>> >>>> 3) m?te n?jak? n?pady na vylep?en?? >>>> >>>> D?ky. >>>> >>>> Ale? Janda >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>>> >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> > > >

18.3.2010 02:09:03 (#65)
gravatar

Petr Nejedlý

<petr at nejedli.cz>
26
jzvc wrote: zobrazit citaci
> Dne 18.3.2010 12:48, Frettie napsal(a): > >> Nen? ide?ln?, dvakr?t je tam "Map", ale tro?ku pozm?nit slovosled - >> nap?. 3D isometric OSM nebo jen Isometric OSM. CO takhle? >> >> > > i3D OSM >
iOSM3D -- Nenik

21.3.2010 09:31:15 (#66)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
D?ky v?em za n?zory. Ty kr?tk? (i3D OSM a iOSM3D) se mi zdaj? a? moc kr?tk? (m??e to znamenat cokoliv ;-)), nad t?m del??m se je?t? zamysl?m ;-) Ale? Janda On 18.3.2010 14:09, Petr Nejedl? napsal/a: zobrazit citaci
> jzvc wrote: >> Dne 18.3.2010 12:48, Frettie napsal(a): >> >>> Nen? ide?ln?, dvakr?t je tam "Map", ale tro?ku pozm?nit slovosled - >>> nap?. 3D isometric OSM nebo jen Isometric OSM. CO takhle? >>> >>> >> >> i3D OSM >> > iOSM3D > > -- > Nenik > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >

23.3.2010 05:24:56 (#67)
gravatar

Petr Schönmann

<pschonmann at gmail.com>
205 1598
Dal?? ?sp?ch ! http://opengeodata.org/isometric-osm-maps Jentak d?l ! -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100323/836903af/attachment.html>

23.3.2010 05:40:08 (#68)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Petr Sch?nmann p??e v ?t 23. 03. 2010 v 17:24 +0100: zobrazit citaci Vypad? to ??m d?l l?pe. Jen ?koda, ?e je?t? neexistuje podpora pro: - tvar st?echy (ploch?, ?ikm? (?hel, sm?r)) A tag pro: - barvu st?echy a om?tky http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Building_attributes Je mi jasn?, ?e udr?ovat takovou datab?zi (a u? jen navrhnout vhodn? zna?en?) by nebylo jen tak. Ale p?edstava, ?e mi navigace ?ekne: ?N?zk? oran?ov? d?m s plochou st?echou 100 metr? p?ed v?mi,? je docela zaj?mav?. A tak? je ?koda, ?e p?i importu z UHUL se nezachovala informace o druhu lesa. -- Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

24.3.2010 11:28:10 (#69)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Zdrav?m, ten ?sp?ch byl trochu v?t?? - zejm?na se to objevilo na reddit.com, co? je n?jak? patrn? hodn? nav?t?vovan? server, proto?e mi z n?j v pond?l? proudil 1 nov? n?v?t?vn?k za vte?inu :-) Server to m?lem neud?chal, odezva byla 5 vte?in, ale par?da, mapa se stala pom?rn? zn?mou. Tak? jsem dal na str?nku informaci o tom, ?e pokud program na p?evod do 3D modelu n?kdo chce, a? mi nap??e. Od pond?l? mi napsalo 23 lid? z r?zn?ch kout? sv?ta, co o n?j m?li z?jem. Tak snad z toho n?co bude :-) Jinak jsem to tedy uvolnil pod GPL v3 a dnes jsem dal odkaz na sta?en? toho programu: http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/info Pokud si ho tedy n?kdo chcete vyzkou?et, m??ete :-) (Teda nezkou?el jsem to kompilovat ve Windows?) Ale? Janda On 23.3.2010 17:24, Petr Sch?nmann napsal/a: zobrazit citaci
> Dal?? ?sp?ch ! > http://opengeodata.org/isometric-osm-maps > > Jentak d?l ! > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

24.3.2010 11:29:09 (#70)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Zdrav?m, tohle by byla par?da :-) Ka?dop?dn? alespo? barva st?echy a om?tky nebude t??k?, to ud?l?m :-) Ale? Janda On 23.3.2010 17:40, Stanislav Brabec napsal/a: zobrazit citaci
> Petr Sch?nmann p??e v ?t 23. 03. 2010 v 17:24 +0100: >> Dal?? ?sp?ch ! >> http://opengeodata.org/isometric-osm-maps > > Vypad? to ??m d?l l?pe. > > Jen ?koda, ?e je?t? neexistuje podpora pro: > - tvar st?echy (ploch?, ?ikm? (?hel, sm?r)) > > A tag pro: > - barvu st?echy a om?tky > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Building_attributes > > Je mi jasn?, ?e udr?ovat takovou datab?zi (a u? jen navrhnout vhodn? > zna?en?) by nebylo jen tak. > > Ale p?edstava, ?e mi navigace ?ekne: ?N?zk? oran?ov? d?m s plochou > st?echou 100 metr? p?ed v?mi,? je docela zaj?mav?. > > A tak? je ?koda, ?e p?i importu z UHUL se nezachovala informace o druhu > lesa. >

25.3.2010 08:49:54 (#71)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2010/3/24 Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz>: zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > ten ?sp?ch byl trochu v?t?? - zejm?na se to objevilo na reddit.com, co? je > n?jak? patrn? hodn? nav?t?vovan? server, proto?e mi z n?j v pond?l? proudil 1 > nov? n?v?t?vn?k za vte?inu :-) Server to m?lem neud?chal, odezva byla 5 vte?in, > ale par?da, mapa se stala pom?rn? zn?mou. > > Tak? jsem dal na str?nku informaci o tom, ?e pokud program na p?evod do 3D > modelu n?kdo chce, a? mi nap??e. Od pond?l? mi napsalo 23 lid? z r?zn?ch kout? > sv?ta, co o n?j m?li z?jem. Tak snad z toho n?co bude :-) > Jinak jsem to tedy uvolnil pod GPL v3 a dnes jsem dal odkaz na sta?en? toho > programu: > http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/info > Pokud si ho tedy n?kdo chcete vyzkou?et, m??ete :-) (Teda nezkou?el jsem to > kompilovat ve Windows...) > > Ale? Janda > >
zkousel sem to na redditu hledat a nasel tohle http://hongkong.edushi.com/ - pro inspiraci:) -- Michal Gr?zl http://walley.org

25.3.2010 11:48:25 (#72)
gravatar

Jiří Nováček

<gfreshman at gmail.com>
18
"reddit.com, co? je n?jak? patrn? hodn? nav?t?vovan? server" :D tak to me pobavilo, ano reddit je hodne nav?t?vovan?, podobn? server je digg.com (nen?vid?n? druhou stranou a naopak) a u obou je dost b??n? ?e str?nka zde zm?n?n? za?ije tot?ln? zahlcen?. U? se s t?m i po??t? a pou??vaj? se mirrorovac? slu?by kter? ulo?? sn?mek webu je?t? ne? spadne (co? u cel? mapy samoz?ejm? dost dob?e nelze). Jinak gratuluji k p?kn?mu projektu, napadlo t? v?bec ?e to bude m?t takov? ohlas? Ta mapka z http://hongkong.edushi.com/ je n??ez...a t?eba ty otexturovan? hri?t? a stadiony by mohly j?t realizovat i v K?blmap? ...? 2010/3/25 Michal Gr?zl <michal.grezl at openstreetmap.cz> zobrazit citaci
> 2010/3/24 Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz>: > > Zdrav?m, > > > > ten ?sp?ch byl trochu v?t?? - zejm?na se to objevilo na reddit.com, co? > je > > n?jak? patrn? hodn? nav?t?vovan? server, proto?e mi z n?j v pond?l? > proudil 1 > > nov? n?v?t?vn?k za vte?inu :-) Server to m?lem neud?chal, odezva byla 5 > vte?in, > > ale par?da, mapa se stala pom?rn? zn?mou. > > > > Tak? jsem dal na str?nku informaci o tom, ?e pokud program na p?evod do > 3D > > modelu n?kdo chce, a? mi nap??e. Od pond?l? mi napsalo 23 lid? z r?zn?ch > kout? > > sv?ta, co o n?j m?li z?jem. Tak snad z toho n?co bude :-) > > Jinak jsem to tedy uvolnil pod GPL v3 a dnes jsem dal odkaz na sta?en? > toho > > programu: > > http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/info > > Pokud si ho tedy n?kdo chcete vyzkou?et, m??ete :-) (Teda nezkou?el jsem > to > > kompilovat ve Windows...) > > > > Ale? Janda > > > > > zkousel sem to na redditu hledat a nasel tohle > http://hongkong.edushi.com/ - pro inspiraci:) > > -- > Michal Gr?zl > http://walley.org > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100325/0a50863d/attachment.html>

25.3.2010 12:16:26 (#73)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
Dne ?t 25. b?ezna 2010 Ji?? Nov??ek napsal(a): zobrazit citaci
> "reddit.com, co? je n?jak? patrn? hodn? nav?t?vovan? server" > > :D tak to me pobavilo, ano reddit je hodne nav?t?vovan?, podobn? server je > > digg.com (nen?vid?n? druhou stranou a naopak) a u obou je dost b??n? ?e > str?nka zde zm?n?n? za?ije tot?ln? zahlcen?.
nesta?ilo by prost? ??ct "you have been slashdotted"? ;-) K.

25.3.2010 12:47:22 (#74)
gravatar

Jakub Sýkora

<kubajz at kbx.cz>
614
Tak odkaz do nejake open source knihovny budov by byl hezky :) Ale to smrdi strasnou praci navic - me se na 3d kyblmape libi to, ze je v podstate ze zdrojovych dat udelana automaticky - v tom je to kouzlo alespon pro me. K Ji?? Nov??ek napsal(a): zobrazit citaci
> "reddit.com <http://reddit.com>, co? je n?jak? patrn? hodn? > nav?t?vovan? server" > :D tak to me pobavilo, ano reddit je hodne nav?t?vovan?, podobn? > server je digg.com <http://digg.com> (nen?vid?n? druhou stranou a > naopak) a u obou je dost b??n? ?e str?nka zde zm?n?n? za?ije tot?ln? > zahlcen?. U? se s t?m i po??t? a pou??vaj? se mirrorovac? slu?by kter? > ulo?? sn?mek webu je?t? ne? spadne (co? u cel? mapy samoz?ejm? dost > dob?e nelze). Jinak gratuluji k p?kn?mu projektu, napadlo t? v?bec ?e > to bude m?t takov? ohlas? > > Ta mapka z http://hongkong.edushi.com/ je n??ez...a t?eba ty > otexturovan? hri?t? a stadiony by mohly j?t realizovat i v K?blmap? ...? > > 2010/3/25 Michal Gr?zl <michal.grezl at openstreetmap.cz > <mailto:michal.grezl at openstreetmap.cz>> > > 2010/3/24 Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz > <mailto:openstreetmap at kyblsoft.cz>>: > > Zdrav?m, > > > > ten ?sp?ch byl trochu v?t?? - zejm?na se to objevilo na > reddit.com <http://reddit.com>, co? je > > n?jak? patrn? hodn? nav?t?vovan? server, proto?e mi z n?j v > pond?l? proudil 1 > > nov? n?v?t?vn?k za vte?inu :-) Server to m?lem neud?chal, odezva > byla 5 vte?in, > > ale par?da, mapa se stala pom?rn? zn?mou. > > > > Tak? jsem dal na str?nku informaci o tom, ?e pokud program na > p?evod do 3D > > modelu n?kdo chce, a? mi nap??e. Od pond?l? mi napsalo 23 lid? z > r?zn?ch kout? > > sv?ta, co o n?j m?li z?jem. Tak snad z toho n?co bude :-) > > Jinak jsem to tedy uvolnil pod GPL v3 a dnes jsem dal odkaz na > sta?en? toho > > programu: > > http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/info > > Pokud si ho tedy n?kdo chcete vyzkou?et, m??ete :-) (Teda > nezkou?el jsem to > > kompilovat ve Windows...) > > > > Ale? Janda > > > > > zkousel sem to na redditu hledat a nasel tohle > http://hongkong.edushi.com/ - pro inspiraci:) > > -- > Michal Gr?zl > http://walley.org > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org <mailto:Talk-cz at openstreetmap.org> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > ------------------------------------------------------------------------ > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

25.3.2010 03:27:24 (#75)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> Ale p?edstava, ?e mi navigace ?ekne: ???N?zk? oran?ov? d?m s plochou > st?echou 100 metr? p?ed v?mi,??? je docela zaj?mav?. > > A tak? je ?koda, ?e p?i importu z UHUL se nezachovala informace o druhu > lesa.
Tak tak, hodilo by se to pro tenhle renderer -- mimochodem pochvala, fakt to vypada dobre -- a hlavne pro orientacke mapy (openorienteeringmap, iirc). Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

27.3.2010 04:00:13 (#76)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Zdrav?m, zobrazit citaci
> "reddit.com <http://reddit.com>, co? je n?jak? patrn? hodn? nav?t?vovan? > server" > :D tak to me pobavilo, ano reddit je hodne nav?t?vovan?, podobn? server > je digg.com <http://digg.com> (nen?vid?n? druhou stranou a naopak) a u > obou je dost b??n? ?e str?nka zde zm?n?n? za?ije tot?ln? zahlcen?. U? se > s t?m i po??t? a pou??vaj? se mirrorovac? slu?by kter? ulo?? sn?mek webu > je?t? ne? spadne (co? u cel? mapy samoz?ejm? dost dob?e nelze).
Pohybuju se prakticky jen na ?esk?m internetu, tak?e tyto dv? str?nky jsem v podstat? neznal. Nicm?n? ano, byl jsem do zna?n? m?ry zahlcen :-) zobrazit citaci
> Jinak gratuluji k p?kn?mu projektu, napadlo t? v?bec ?e to bude m?t takov? ohlas?
Tak to jsem netu?il v?bec, od za??tku jsem to bral jako jeden z hur?-n?pad? - v?cem?n? jako takovou blb?stku. Div?m se, ?e to m? takov? ohlas, div?m se, ?e u? n?co takov?ho n?kdo neud?lal d?vno, ale ten z?jem m? samoz?ejm? t??? :-) zobrazit citaci
> Ta mapka z http://hongkong.edushi.com/ je n??ez...a t?eba ty > otexturovan? hri?t? a stadiony by mohly j?t realizovat i v K?blmap? ...?
Proti textur?m nic nem?m, ale zrovna tato mapka je pr? ru?n? kreslen?. Tomu se chci ur?it? vyhnout - mus? to um?t pouze to, co je v OSM datech a mus? to generovat robot. Pokud m?te n?jak? n?pad, jak toho za t?chto podm?nek dos?hnout, nejsem proti ;-) Anebo je?t? l?pe, pokud m?te n?jak? komplexn?j?? n?pad - st?hn?te si zdroj?ky, zkuste je pochopit ;-) a n?jak n?pad zapracujte. Ale to samoz?ejm? nem??e ka?d?. Ale? Janda

27.3.2010 08:07:52 (#77)
gravatar

Jiří Nováček

<gfreshman at gmail.com>
18
zobrazit citaci
>Tak to jsem netu?il v?bec, od za??tku jsem to bral jako jeden z
hur?-n?pad? - zobrazit citaci
>v?cem?n? jako takovou blb?stku. Div?m se, ?e to m? takov? ohlas, div?m se,
?e u? zobrazit citaci
>n?co takov?ho n?kdo neud?lal d?vno, ale ten z?jem m? samoz?ejm? t??? :-)
Tak m?t hur?-n?pad je jedna v?c, ale zrealizovat ho...to si n?jak? ten ohlas zaslou??. N?jak? to generov?n? 3D modelu z OSM jsem u? na OSMwiki potkal, ale asi z toho tehdy negenerovali ve?ejn? p??stupnou mapku. zobrazit citaci
>Proti textur?m nic nem?m, ale zrovna tato mapka je pr? ru?n? kreslen?. Tomu
se zobrazit citaci
>chci ur?it? vyhnout - mus? to um?t pouze to, co je v OSM datech a mus? to >generovat robot. Pokud m?te n?jak? n?pad, jak toho za t?chto podm?nek
dos?hnout, zobrazit citaci
>nejsem proti ;-) >Anebo je?t? l?pe, pokud m?te n?jak? komplexn?j?? n?pad - st?hn?te si
zdroj?ky, zobrazit citaci
>zkuste je pochopit ;-) a n?jak n?pad zapracujte. Ale to samoz?ejm? nem??e
ka?d?. Tak jist?, d?lat n?co ru?n? u tohoto nem? smysl. Pr?v? sem myslel ?e p?i?adit automaticky texturu do polygonu s tagem pro fotbalov? h?i?t? by m?lo b?t mo?n?. Zdroj?ky jsem si st?hl a m?l v pl?nu se pokusit n?co pochopit, ale odlo?il jsem pl?n na dobu a? bude v?ce ?asu (?nikdy?) :) Je?t? ot?zka: Jak to vypad? s distribuovan?m zpracov?v?n?m/renderov?n?m? Nebo alespo? to tak? zmi?ovan? manu?ln? "po??d?n?" o p?ednostn? p?ekreslen? pro dan? kus mapky (obdoba p?id?n? "/dirty" za adresu tile u mapy na osm.org) by se ob?as hodilo. -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100327/86796563/attachment.html>

27.3.2010 09:41:48 (#78)
gravatar

Stanislav Petr

<glux at glux.org>
2
On 27.3.2010, at 16:00, Ale? Janda wrote: zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > >> "reddit.com <http://reddit.com>, co? je n?jak? patrn? hodn? nav?t?vovan? >> server" >> :D tak to me pobavilo, ano reddit je hodne nav?t?vovan?, podobn? server >> je digg.com <http://digg.com> (nen?vid?n? druhou stranou a naopak) a u >> obou je dost b??n? ?e str?nka zde zm?n?n? za?ije tot?ln? zahlcen?. U? se >> s t?m i po??t? a pou??vaj? se mirrorovac? slu?by kter? ulo?? sn?mek webu >> je?t? ne? spadne (co? u cel? mapy samoz?ejm? dost dob?e nelze). > > Pohybuju se prakticky jen na ?esk?m internetu, tak?e tyto dv? str?nky jsem v > podstat? neznal. Nicm?n? ano, byl jsem do zna?n? m?ry zahlcen :-) > > >> Jinak gratuluji k p?kn?mu projektu, napadlo t? v?bec ?e to bude m?t takov? ohlas? > > Tak to jsem netu?il v?bec, od za??tku jsem to bral jako jeden z hur?-n?pad? - > v?cem?n? jako takovou blb?stku. Div?m se, ?e to m? takov? ohlas, div?m se, ?e u? > n?co takov?ho n?kdo neud?lal d?vno, ale ten z?jem m? samoz?ejm? t??? :-) >
No, kolik by jsi potreboval prostoru pro mirror cely mapy? Treba by se s tim dalo nedo celat... -- Stanislav Petr

27.3.2010 10:24:56 (#79)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
zobrazit citaci
> Tak jist?, d?lat n?co ru?n? u tohoto nem? smysl. Pr?v? sem myslel ?e > p?i?adit automaticky texturu do polygonu s tagem pro fotbalov? h?i?t? by > m?lo b?t mo?n?.
Ano, tak tohle by mo?n? bylo, minim?ln? pokud by ta textura nebyla z?visl? na nato?en? (a?koli zrovna u h?i?t? by se dalo nato?en? celkem bezpe?n? n?jak odvodit). Mimochodem, mo?n? blb? ot?zka - jak by m?la vypadat textura fotbalov?ho h?i?t?? Prost? tr?va? ;-) zobrazit citaci
> Je?t? ot?zka: Jak to vypad? s distribuovan?m zpracov?v?n?m/renderov?n?m?
Mo?n? by to bylo, ale: - zat?m jen pro Linux (n?jak si neum?m p?edstavit d?vat ten skript dohromady ve Windows) - ka?d? den by se st?hlo cca 100 MiB s nov?mi daty - na disku by to zab?ralo 1,5 GiB - pam?ti cca 200 MiB (?pi?kov? i 500 MiB) - zat?m nev?m, jak distribuovat zm?ny v rendereru Je?t? jsem nezji??oval, jestli by o tohle byl z?jem - cht?l by n?kdo na sv?m po??ta?i renderovat izometrickou mapu s t?m, ?e by byla rychleji p?egenerov?na (a mohla by se p?egenerovat i ?lov?kem zadan? dla?dice)? Pokud ano, n?co takov?ho p?iprav?m. zobrazit citaci
> Nebo alespo? to tak? zmi?ovan? manu?ln? "po??d?n?" o p?ednostn? > p?ekreslen? pro dan? kus mapky (obdoba p?id?n? "/dirty" za adresu tile u > mapy na osm.org <http://osm.org>) by se ob?as hodilo.
Vida, o tomto jsem ani nev?d?l. Ka?dop?dn? toto m??u ud?lat, to nebude t??k?. Akor?t nem?m aktu?ln? data, pouze data z minul?ho dne, tak?e pokud bych zm?nil n?jakou oblast a pak zavolal toto, dla?dice by se p?erenderovala daty z minul?ho dne. Anebo z aktu?ln?ho, ale ?ekalo by se a? do z?t?ka. Nev?m, co z toho je lep?? p??pad. Ale? Janda

27.3.2010 10:29:21 (#80)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
zobrazit citaci
> No, kolik by jsi potreboval prostoru pro mirror cely mapy? Treba by se s tim
dalo nedo celat... Cel? mapa zab?r? 30 GiB, nicm?n? to zahlcen? bylo prakticky jen v pond?l?. Te? tam p?ijde jeden ?lov?k za n?kolik minut, co? server zvl?d? v pohod?. Tak?e d?ky, te? to nen? t?eba. Ka?dop?dn? pokud byste n?kdo cht?l rozjet takov? mapov? server t?eba pro cel? sv?t, anebo jen n?jakou oblast, ale s extr?mn?m zoomem, tak pro? ne :-) Uva?oval jsem o zv?t?en? zoomu o 1 stupe?, ale to by pak mapa zabrala 80 GiB, a taky renderov?n? by bylo pomalej??. Jedin? ud?lat v?t?? zoom jen na frekventovan?ch m?stech, ale t?m se to zase trochu zeslo?i?uje? Ale? Janda

27.3.2010 10:43:34 (#81)
gravatar

Petr Kadlec

<petr.kadlec at gmail.com>
208 937
2010/3/27 Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz>: zobrazit citaci
>> Tak jist?, d?lat n?co ru?n? u tohoto nem? smysl. Pr?v? sem myslel ?e >> p?i?adit automaticky texturu do polygonu s tagem pro fotbalov? h?i?t? by >> m?lo b?t mo?n?. > > Ano, tak tohle by mo?n? bylo, minim?ln? pokud by ta textura nebyla z?visl? na > nato?en? (a?koli zrovna u h?i?t? by se dalo nato?en? celkem bezpe?n? n?jak > odvodit). Mimochodem, mo?n? blb? ot?zka - jak by m?la vypadat textura > fotbalov?ho h?i?t?? Prost? tr?va? ;-)
Tuhle featuru jsem navrhoval na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czechia/OpenK?bl3DMap (tak?e te? vid?m, ?e to nikdo ne?te ;-) ), texturou fotbalov?ho h?i?t? by pochopiteln? bylo n?co jako http://wiki.openstreetmap.org/wiki/File:Soccer_field_-_empty.svg :-) Tro?i?ku jsem p?em??lel, jak by to ?lo ud?lat? pokud je h?i?t? obd?ln?k (nebo aspo? ?skoroobd?ln?k?), je to docela snadn?. Pokud ale ne, tak je to dost probl?m? tam by se bu? ta textura prost? nedala, nebo by se muselo d?lat asi nalezen? maxim?ln?ho obd?ln?ku, kter? se do toho polygonu vejde, nebo tak n?co. -- Petr Kadlec / Mormegil

27.3.2010 11:07:37 (#82)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
zobrazit citaci
> Tuhle featuru jsem navrhoval na > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czechia/OpenK?bl3DMap > (tak?e te? vid?m, ?e to nikdo ne?te ;-) ), texturou fotbalov?ho h?i?t? > by pochopiteln? bylo n?co jako > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/File:Soccer_field_-_empty.svg :-)
?te, ale p?izn?m se, ?e toho odkazu na texturu jsem si nev?iml. A mus?m ??ct, ?e je geni?ln? ;-) To by byla opravdu velk? machrovinka :-) zobrazit citaci
> Tro?i?ku jsem p?em??lel, jak by to ?lo ud?lat? pokud je h?i?t? > obd?ln?k (nebo aspo? ?skoroobd?ln?k?), je to docela snadn?. Pokud ale > ne, tak je to dost probl?m? tam by se bu? ta textura prost? nedala, > nebo by se muselo d?lat asi nalezen? maxim?ln?ho obd?ln?ku, kter? se > do toho polygonu vejde, nebo tak n?co.
Pop?em??l?m nad t?m, jak zjistit, jestli je polygon ?skoroobd?ln?k?. Daly by se tak d?lat i jin? v?ci, konkr?tn? na ty textury by se to hodilo dost. A mohlo by to b?t p?kn?. D?ky. Ale? Janda

27.3.2010 11:28:32 (#83)
gravatar

Martin Kupec

<magon at jkopava.cz>
36
On Sat, Mar 27, 2010 at 11:07:37PM +0100, Ale? Janda wrote: zobrazit citaci
> Pop?em??l?m nad t?m, jak zjistit, jestli je polygon ?skoroobd?ln?k?. Daly by se > tak d?lat i jin? v?ci, konkr?tn? na ty textury by se to hodilo dost. A mohlo by > to b?t p?kn?.
Tohle treba JOSM umi pekne. Kdyz ma polygon 4 vrcholy a uspeje na nej ortogonalizace, tak to byl skoro obdelnik. Ortogonalizace si stezuje, pokud nejaky uhel je moc daleko od 90 stupnu. Martin Kupec

28.3.2010 12:23:25 (#84)
gravatar

Jiří Nováček

<gfreshman at gmail.com>
18
P?esn? tak sem si tu texturu p?edstavoval. Na sporty moc nejsem, ale p?r dal??ch h?i?? m? ur?it? tak? sv? charakteristick? ??ry (ur?it? tenis nap?.) Distribuovan? v?po?et by asi mohl po?kat je?t?, ale to ru?n? up?ednostn?n? oblasti by bylo fajn, v tom p??pad? bych vid?l jako lep?? variantu po?kat na dal?? update dat, tedy renderovat z?tra. Jo a tu wikistr?nku jsem t?eba j? tak? vid?l u? d??ve, jen ty h?i?t? tam bu? nebyly nebo jsem na n? zapom?l...to jen aby si n?kdo nemyslel ?e jeho pr?ce vy?la vnive?. Je to ur?it? jeden z jednodu???ch zp?sob? jak to vizu?ln? zatraktivnit. 2010/3/27 Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz> zobrazit citaci
> > Tuhle featuru jsem navrhoval na > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czechia/OpenK?bl3DMap<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czechia/OpenK%C3%BDbl3DMap> > > (tak?e te? vid?m, ?e to nikdo ne?te ;-) ), texturou fotbalov?ho h?i?t? > > by pochopiteln? bylo n?co jako > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/File:Soccer_field_-_empty.svg :-) > > ?te, ale p?izn?m se, ?e toho odkazu na texturu jsem si nev?iml. A mus?m > ??ct, ?e > je geni?ln? ;-) > To by byla opravdu velk? machrovinka :-) > > > > Tro?i?ku jsem p?em??lel, jak by to ?lo ud?lat... pokud je h?i?t? > > obd?ln?k (nebo aspo? "skoroobd?ln?k"), je to docela snadn?. Pokud ale > > ne, tak je to dost probl?m... tam by se bu? ta textura prost? nedala, > > nebo by se muselo d?lat asi nalezen? maxim?ln?ho obd?ln?ku, kter? se > > do toho polygonu vejde, nebo tak n?co. > > Pop?em??l?m nad t?m, jak zjistit, jestli je polygon "skoroobd?ln?k". Daly > by se > tak d?lat i jin? v?ci, konkr?tn? na ty textury by se to hodilo dost. A > mohlo by > to b?t p?kn?. > > D?ky. > > Ale? Janda > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100328/3d68e763/attachment.html>

28.3.2010 03:19:29 (#85)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
On 28/03/2010, Martin Kupec <magon at jkopava.cz> wrote: zobrazit citaci
> On Sat, Mar 27, 2010 at 11:07:37PM +0100, Ale? Janda wrote: > > Pop?em??l?m nad t?m, jak zjistit, jestli je polygon ?skoroobd?ln?k?. Daly by se > > tak d?lat i jin? v?ci, konkr?tn? na ty textury by se to hodilo dost. A mohlo by > > to b?t p?kn?. > Tohle treba JOSM umi pekne. Kdyz ma polygon 4 vrcholy a uspeje > na nej ortogonalizace, tak to byl skoro obdelnik. Ortogonalizace > si stezuje, pokud nejaky uhel je moc daleko od 90 stupnu.
To uz v novejsich verzich JOSM (od r3019 dale) neplati, jelikoz ortogonalizace kvuli tomuhle selhavala v pripadech kdy na skoro-obdelniku byl malinkaty "zobacek" s uhlem 45 stupnu, tak ted se ortogonalizace provede vzdy (s tim, ze pokud polygon neni obdelnik, tak holt vysledek je ... divny :) Martin

28.3.2010 04:01:03 (#86)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> > > Tro?i?ku jsem p?em??lel, jak by to ?lo ud?lat? pokud je h?i?t? > > > obd?ln?k (nebo aspo? ?skoroobd?ln?k?), je to docela snadn?. Pokud ale > > > ne, tak je to dost probl?m? tam by se bu? ta textura prost? nedala, > > > nebo by se muselo d?lat asi nalezen? maxim?ln?ho obd?ln?ku, kter? se > > > do toho polygonu vejde, nebo tak n?co.
Podle pravidel fotbalu m? h?i?t? n?jakou danou velikost - http://en.wikipedia.org/wiki/Association_football_pitch, tak?e pokud je to p??li? velk?, tak je mo?n?, ?e n?kdo otagoval pomoc? sport=soccer i okoln? tribuny, z?zem? a tak .... (a pokud moc mal?, tak jde nejsp?? o tr?n?nkov? h?i?t? pro dorost nebo tak n?co :) Druh? mo?nost je, ?e pokud jsou dv? (nebo v?ce) h?i?? vedle sebe (ob?as fotbal, ale celkem ?asto nap?. tenis, kdy je v jednom are?lu X h?i?? navz?jem odd?len?mi pouze ploty a je to otagoivan? cel? jako jeden obd?ln?k), tak ten kdo to mapuje prost? nakresl? n?jak? obd?ln?k (p??padn? jin? polygon) kolem cel?ho are?lu a u? se nev? kolik h?i?? je uvnit? (a pak to nejde tak jednodu?e texturovat ...) zobrazit citaci
> A tak? je ?koda, ?e p?i importu z UHUL se nezachovala informace o druhu
lesa. Mo?n? by to ?lo n?jak doplnit - br?t existuj?c? polygony z UHULu jeden po druh?m, zji??ovat typ lesa (coniferous/deciduous, p??padn? mixed - a u t?ch mixed pak p??padn? zv??it, jestli by se ten les nedal rozetnout na listnat? a jehli?nat? ??sti), na polygon se pl?cne pat?i?n? tag a jede se d?l :) Martin

28.3.2010 05:20:58 (#87)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> Podle pravidel fotbalu m? h?i?t? n?jakou danou velikost - > http://en.wikipedia.org/wiki/Association_football_pitch, tak?e pokud > je to p??li? velk?, tak je mo?n?, ?e n?kdo otagoval pomoc? > sport=soccer i okoln? tribuny, z?zem? a tak .... (a pokud moc mal?, > tak jde nejsp?? o tr?n?nkov? h?i?t? pro dorost nebo tak n?co :)
*** tak zrovna rozmer fotbalov?ho hriste je hodne plovouci, (chapu ze UEFA to ma fix), ale UEFA hrist je asi par v republice. Navic existuji okolni odstupove zony, na ktere se podle souteze az tak nedba. zobrazit citaci
>> A tak? je ?koda, ?e p?i importu z UHUL se nezachovala informace o druhu > lesa. > > Mo?n? by to ?lo n?jak doplnit - br?t existuj?c? polygony z UHULu jeden > po druh?m, zji??ovat typ lesa (coniferous/deciduous, p??padn? mixed - > a u t?ch mixed pak p??padn? zv??it, jestli by se ten les nedal > rozetnout na listnat? a jehli?nat? ??sti), na polygon se pl?cne > pat?i?n? tag a jede se d?l :)
*** to sice asi ano, ale problem je doslo ke slouceni prostorovych a druhovych(habrina, dubohabrina, smrcina, ...) polygonu jen do prostorovych polygonu. ha hanoj

28.3.2010 11:35:15 (#88)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Ahoj, dostal jsem typ na reseni renderovani strech... Knihovna: http://www.cgal.org/Manual/3.2/doc_html/cgal_manual/Straight_skeleton_2/Chapter_main.html Popis algoritmu: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/Adk/adk7.pdf Honza 2010/3/28 hanoj <ehanoj at gmail.com>: zobrazit citaci
>> Podle pravidel fotbalu m? h?i?t? n?jakou danou velikost - >> http://en.wikipedia.org/wiki/Association_football_pitch, tak?e pokud >> je to p??li? velk?, tak je mo?n?, ?e n?kdo otagoval pomoc? >> sport=soccer i okoln? tribuny, z?zem? a tak .... (a pokud moc mal?, >> tak jde nejsp?? o tr?n?nkov? h?i?t? pro dorost nebo tak n?co :) > *** tak zrovna rozmer fotbalov?ho hriste je hodne plovouci, (chapu ze > UEFA to ma fix), ale UEFA hrist je asi par v republice. Navic existuji > okolni odstupove zony, na ktere se podle souteze az tak nedba. > >>> A tak? je ?koda, ?e p?i importu z UHUL se nezachovala informace o druhu >> lesa. >> >> Mo?n? by to ?lo n?jak doplnit - br?t existuj?c? polygony z UHULu jeden >> po druh?m, zji??ovat typ lesa (coniferous/deciduous, p??padn? mixed - >> a u t?ch mixed pak p??padn? zv??it, jestli by se ten les nedal >> rozetnout na listnat? a jehli?nat? ??sti), na polygon se pl?cne >> pat?i?n? tag a jede se d?l :) > *** to sice asi ano, ale problem je doslo ke slouceni prostorovych a > druhovych(habrina, dubohabrina, smrcina, ...) polygonu jen do > prostorovych polygonu. > > ha > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

29.3.2010 12:56:31 (#89)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
A tady je je?t? Java applet, kter? to n?zorn? a interaktivn? ukazuje: http://www.sable.mcgill.ca/~dbelan2/roofs/roofs.html Honza 2010/3/28 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: zobrazit citaci
> Ahoj, > dostal jsem typ na reseni renderovani strech... > > Knihovna: > http://www.cgal.org/Manual/3.2/doc_html/cgal_manual/Straight_skeleton_2/Chapter_main.html > > Popis algoritmu: > http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/Adk/adk7.pdf > > Honza > > > 2010/3/28 hanoj <ehanoj at gmail.com>: >>> Podle pravidel fotbalu m? h?i?t? n?jakou danou velikost - >>> http://en.wikipedia.org/wiki/Association_football_pitch, tak?e pokud >>> je to p??li? velk?, tak je mo?n?, ?e n?kdo otagoval pomoc? >>> sport=soccer i okoln? tribuny, z?zem? a tak .... (a pokud moc mal?, >>> tak jde nejsp?? o tr?n?nkov? h?i?t? pro dorost nebo tak n?co :) >> *** tak zrovna rozmer fotbalov?ho hriste je hodne plovouci, (chapu ze >> UEFA to ma fix), ale UEFA hrist je asi par v republice. Navic existuji >> okolni odstupove zony, na ktere se podle souteze az tak nedba. >> >>>> A tak? je ?koda, ?e p?i importu z UHUL se nezachovala informace o druhu >>> lesa. >>> >>> Mo?n? by to ?lo n?jak doplnit - br?t existuj?c? polygony z UHULu jeden >>> po druh?m, zji??ovat typ lesa (coniferous/deciduous, p??padn? mixed - >>> a u t?ch mixed pak p??padn? zv??it, jestli by se ten les nedal >>> rozetnout na listnat? a jehli?nat? ??sti), na polygon se pl?cne >>> pat?i?n? tag a jede se d?l :) >> *** to sice asi ano, ale problem je doslo ke slouceni prostorovych a >> druhovych(habrina, dubohabrina, smrcina, ...) polygonu jen do >> prostorovych polygonu. >> >> ha >> hanoj >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >

29.3.2010 01:14:40 (#90)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 27.3.2010 22:24, Ale? Janda napsal(a): zobrazit citaci
>> Tak jist?, d?lat n?co ru?n? u tohoto nem? smysl. Pr?v? sem myslel ?e >> p?i?adit automaticky texturu do polygonu s tagem pro fotbalov? h?i?t? by >> m?lo b?t mo?n?. >> > Ano, tak tohle by mo?n? bylo, minim?ln? pokud by ta textura nebyla z?visl? na > nato?en? (a?koli zrovna u h?i?t? by se dalo nato?en? celkem bezpe?n? n?jak > odvodit). Mimochodem, mo?n? blb? ot?zka - jak by m?la vypadat textura > fotbalov?ho h?i?t?? Prost? tr?va? ;-) > > > >> Je?t? ot?zka: Jak to vypad? s distribuovan?m zpracov?v?n?m/renderov?n?m? >> > Mo?n? by to bylo, ale: > - zat?m jen pro Linux (n?jak si neum?m p?edstavit d?vat ten skript dohromady > ve Windows) > - ka?d? den by se st?hlo cca 100 MiB s nov?mi daty > - na disku by to zab?ralo 1,5 GiB > - pam?ti cca 200 MiB (?pi?kov? i 500 MiB) > - zat?m nev?m, jak distribuovat zm?ny v rendereru > > Je?t? jsem nezji??oval, jestli by o tohle byl z?jem - cht?l by n?kdo na sv?m > po??ta?i renderovat izometrickou mapu s t?m, ?e by byla rychleji p?egenerov?na > (a mohla by se p?egenerovat i ?lov?kem zadan? dla?dice)? > > Pokud ano, n?co takov?ho p?iprav?m. >
Linux neni problem, pro zajemce kteri nezvladaji sami by se pripadne dal vyrobit virtalni stroj. Zmeny v renederu trebas jako zdojaky + balicek pro Gentoo ;), nebo jako balicek do dalsich dister. Pripadne by si to novou verzi mohlo stahnout s datama a samo se to restartnout. zobrazit citaci
> > >> Nebo alespo? to tak? zmi?ovan? manu?ln? "po??d?n?" o p?ednostn? >> p?ekreslen? pro dan? kus mapky (obdoba p?id?n? "/dirty" za adresu tile u >> mapy na osm.org <http://osm.org>) by se ob?as hodilo. >> > Vida, o tomto jsem ani nev?d?l. Ka?dop?dn? toto m??u ud?lat, to nebude t??k?. > Akor?t nem?m aktu?ln? data, pouze data z minul?ho dne, tak?e pokud bych zm?nil > n?jakou oblast a pak zavolal toto, dla?dice by se p?erenderovala daty z minul?ho > dne. Anebo z aktu?ln?ho, ale ?ekalo by se a? do z?t?ka. Nev?m, co z toho je > lep?? p??pad. > > Ale? Janda > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

29.3.2010 10:56:51 (#91)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Ahoj, to je skv?l?, d?ky za ty odkazy! Snad se mi pomoc? toho poda?? ty st?echy ud?lat - to by byla par?da :-) Ale? Janda On 29.3.2010 00:56, Jan Bilak napsal/a: zobrazit citaci
> A tady je je?t? Java applet, kter? to n?zorn? a interaktivn? ukazuje: > http://www.sable.mcgill.ca/~dbelan2/roofs/roofs.html > > Honza > > 2010/3/28 Jan Bilak<jan.bilak.osm at gmail.com>: >> Ahoj, >> dostal jsem typ na reseni renderovani strech... >> >> Knihovna: >> http://www.cgal.org/Manual/3.2/doc_html/cgal_manual/Straight_skeleton_2/Chapter_main.html >> >> Popis algoritmu: >> http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/Adk/adk7.pdf >> >> Honza >> >>

29.3.2010 11:08:14 (#92)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Ahoj, kdybys narazil na n?jak? probl?m, tak dej v?d?t :) Honza Dne 29. b?ezna 2010 22:56 Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > to je skv?l?, d?ky za ty odkazy! Snad se mi pomoc? toho poda?? ty st?echy ud?lat > - to by byla par?da :-) > > Ale? Janda > > > On 29.3.2010 00:56, Jan Bilak napsal/a: >> A tady je je?t? Java applet, kter? to n?zorn? a interaktivn? ukazuje: >> http://www.sable.mcgill.ca/~dbelan2/roofs/roofs.html >> >> Honza >> >> 2010/3/28 Jan Bilak<jan.bilak.osm at gmail.com>: >>> Ahoj, >>> dostal jsem typ na reseni renderovani strech... >>> >>> Knihovna: >>> http://www.cgal.org/Manual/3.2/doc_html/cgal_manual/Straight_skeleton_2/Chapter_main.html >>> >>> Popis algoritmu: >>> http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/Adk/adk7.pdf >>> >>> Honza >>> >>> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

29.3.2010 11:35:21 (#93)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
Kouk?m, ?e k?blmapa m? probl?m s multipolygony, tady je v lese dost divn? d?ra: http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/?zoom=12&lat=75.63141&lon=16.00594&layers=B Je to zp?sobeno t?m, ?e vn?j?? obvod tohoto lesa se skl?d? z v?ce cest (je to kv?li omezen? po?tu bod? na cestu). Jinak je to naprost? bomba, nejv? se mi l?b? vys?la?e/kom?ny. Hned jsem jich p?r p?id?lal :-) Je?t? m? napadlo, ?e by mo?n? nemuselo b?t ?patn? renderovat elektrick? veden? jako dr?tek na sloupc?ch. TT

30.3.2010 07:16:26 (#94)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> kdybys narazil na n?jak? probl?m, tak dej v?d?t :)
*** ten algoritmus je na valbove strechy (v kategorii sikmych strech). Ty jsou u nas z tradice v naprostem minimu. Nejcasteji se uplatnuji u sikmych strech strechy sedlove, pultove, stanove, mansardove, polovalbove... hanoj

30.3.2010 03:02:40 (#95)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Ahoj ... to je celkem v??n? probl?m. Nejsem odborn?kem na stavebnictv? a tak mi n?zvy moc ne??kaj?, ale je pravda, ?e "se??znut?" ze v?ech stran bez ?t?t? nen? moc ?ast?. Ot?zka je, zda jde sedlov? st?echa obecn? zkonstruovateln? nad libovoln?m polygonem. ?ekl bych, ?e ne (t?eba nad troj?heln?kem nebo cca pravideln?m p?ti?heln?kem), ale t??ko to tvrdit, kdy? vlastn? nev?m, jak definov?na sedlov? st?echa. Ve wikipedii jsem na?el "definici" v?cem?n? p??klady.. Jedna mo?nost je takov?, ?e by se ud?lala kontrukce valbov? st?echy a pak se n?jakou heuristikou vynech?valo "se??znut?" na n?kter?ch stran?ch, kde tvo?? v p?dorysu troj?heln?k. U n?jak?ch hodn? slo?it?ch st?ech se asi sedlov? moc nepou??v?. Probl?m bude v tom, ?e u cca ?tvercov?ch staveb nebudeme zn?t orientaci st?echy - tedy kde m? st?echa ?t?ty a kde je se??znut?. Honza 2010/3/30 hanoj <ehanoj at gmail.com>: zobrazit citaci
>> kdybys narazil na n?jak? probl?m, tak dej v?d?t :) > *** ten algoritmus je na valbove strechy (v kategorii sikmych strech). > > Ty jsou u nas z tradice v naprostem minimu. Nejcasteji se uplatnuji u > sikmych strech strechy sedlove, pultove, stanove, mansardove, > polovalbove... > > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

30.3.2010 04:08:19 (#96)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> Ahoj ... to je celkem v??n? probl?m. Nejsem odborn?kem na stavebnictv? > a tak mi n?zvy moc ne??kaj?, ale je pravda, ?e "se??znut?" ze v?ech > stran bez ?t?t? nen? moc ?ast?. Ot?zka je, zda jde sedlov? st?echa > obecn? zkonstruovateln? nad libovoln?m polygonem. ?ekl bych, ?e ne > (t?eba nad troj?heln?kem nebo cca pravideln?m p?ti?heln?kem), ale > t??ko to tvrdit, kdy? vlastn? nev?m, jak definov?na sedlov? st?echa. > Ve wikipedii jsem na?el "definici" v?cem?n? p??klady..
http://www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz/pos72.php zobrazit citaci
> Jedna mo?nost je takov?, ?e by se ud?lala kontrukce valbov? st?echy a > pak se n?jakou heuristikou vynech?valo "se??znut?" na n?kter?ch > stran?ch, kde tvo?? v p?dorysu troj?heln?k. U n?jak?ch hodn? slo?it?ch > st?ech se asi sedlov? moc nepou??v?.
*** sedlova strecha je vychozi model dvou sikmych rovin. Slozitost pudorysu budovy nehraje roli. Sedlova strecha je ta z toho algoritmu ale bez valby. Sikme cary v mistech uzlabi zustavaji. zobrazit citaci
> Probl?m bude v tom, ?e u cca ?tvercov?ch staveb nebudeme zn?t > orientaci st?echy - tedy kde m? st?echa ?t?ty a kde je se??znut?.
*** u ctvercovych staveb to bude nejspise plocha nebo stanova strecha, nebo tak neco. Urcite ne sedlova. hoj hanoj

30.3.2010 05:00:41 (#97)
gravatar

Petr Nejedlý

<petr at nejedli.cz>
26
hanoj wrote: zobrazit citaci
>> Probl?m bude v tom, ?e u cca ?tvercov?ch staveb nebudeme zn?t >> orientaci st?echy - tedy kde m? st?echa ?t?ty a kde je se??znut?. >> > *** u ctvercovych staveb to bude nejspise plocha nebo stanova strecha, > nebo tak neco. Urcite ne sedlova. >
Nemyslim. Uz jen pro to, ze ted pisu ze zahradniho domku s temer ctvercovym pudorysem (5x6m) a ta strecha nade mnou je sedlova. A jeste k tomu ma hreben podel te kratsi steny. A navic neni cervena ;-) http://mapy.cz/#mm=FP at x=132469736 at y=136084328 at z=18 -- Nenik

30.3.2010 06:04:59 (#98)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> Nemyslim. Uz jen pro to, ze ted pisu ze zahradniho domku s temer ctvercovym > pudorysem (5x6m) a ta strecha nade mnou je sedlova. A jeste k tomu ma hreben > podel te kratsi steny. A navic neni cervena ;-)
*** Odbornik se divi, architekt place ;) hanoj

31.3.2010 04:45:56 (#99)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> Kouk?m, ?e k?blmapa m? probl?m s multipolygony, tady je v lese dost divn? d?ra: > http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/?zoom=12&lat=75.63141&lon=16.00594&layers=B > Je to zp?sobeno t?m, ?e vn?j?? obvod tohoto lesa se skl?d? z v?ce cest > (je to kv?li omezen? po?tu bod? na cestu).
V lese mezi Mukarovem a Ricany zas chybi rybniky... ale to je mozna tim ze je polygon les a v nem polygon voda...? ...ale uznavam ze ten odlesk stromecku na hladine je uzasnej ;-). Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

31.3.2010 04:51:30 (#100)
gravatar

Stanislav Petr

<glux at glux.org>
2
A taky jsem si prave vsimnul, ze tam uplne chybi Strahovskej stadion v Praze... Stanislav Petr glux at glux.org On 30.3.2010, at 18:04, hanoj wrote: zobrazit citaci
>> Nemyslim. Uz jen pro to, ze ted pisu ze zahradniho domku s temer ctvercovym >> pudorysem (5x6m) a ta strecha nade mnou je sedlova. A jeste k tomu ma hreben >> podel te kratsi steny. A navic neni cervena ;-) > > *** Odbornik se divi, architekt place ;) > > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

25.4.2010 10:51:14 (#101)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Zdrav?m, po n?jak? dob? jsem trochu pokro?il s 3D mapou. Zejm?na by m?la spr?vn? renderovat polygony maj?c? v?ce outer ??st? - ?ili zejm?na rozs?hl? lesy spojen? do jednoho celku relac?. Tak?e: Slav?n se zobrazuje spr?vn?, n?kter? lesy, co jste mi reportovali apod. B??? to n?kolik dn?, je?t? nen? zdaleka p?erenderov?no v?echno. Bohu?el jsem zjistil, ?e to ?pln? nesta?? - pokud je les hodn? rozs?hl?, ?patn? to osmosis rozd?l? na dla?dice => kus cesty lesa chyb?, renderer v zoufalosti spoj? dva nejvzd?len?j?? body a pokud le?? zrovna n?jak blb?, tak se cel? plocha nevypln? lesem. Tak?e tam vznikne d?ra. Uk?zka je t?eba zde: http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/?zoom=12&lat=75.86913&lon=15.17304&layers=B Lze osmosis ??ct, aby vracel v?echny cesty v relaci, ale pak jen ten v??ez dla?dice trv? ne?nosn? dlouho. Asi to tedy budu ?e?it n?jak l?pe (ne p?es osmosis, bude to o?ez?vat p??mo osm2pov), ale to chce je?t? ?as. N?jakou dobu tedy budou na n?kter?ch m?stech takov?to defekty. U Muka?ova u? se zobrazuj? rybn?ky v lese (http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/?zoom=16&lat=75.70296&lon=14.7319&layers=B) - posunul jsem vodn? plochu nad plochu lesa. Nicm?n? stromy te? ?n? p??mo z vody. Ot?zka je, jestli ?vodn? plocha v lese? ??k? n?co o tom, kde rostou stromy a jestli rostou i z vody, kdy? je na jednom m?st? voda i les - patrn? by tam stromy nem?ly b?t, na druhou stranu je mo?n? vhodn?j?? d?t vodn? plochu do inner ??sti relace lesa (?). Nev?m. Jinak v okol? je je?t? p?r nedogenerovan?ch les?, v?m o tom, ?asem se p?egeneruje a m?lo by to b?t ok. To? novinky :-) Ale? Janda

29.4.2010 06:43:29 (#102)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Ale? Janda p??e v Ne 25. 04. 2010 v 22:51 +0200: zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > po n?jak? dob? jsem trochu pokro?il s 3D mapou. Zejm?na by m?la spr?vn? > renderovat polygony maj?c? v?ce outer ??st? - ?ili zejm?na rozs?hl? lesy spojen? > do jednoho celku relac?. Tak?e: Slav?n se zobrazuje spr?vn?, n?kter? lesy, co > jste mi reportovali apod. B??? to n?kolik dn?, je?t? nen? zdaleka p?erenderov?no > v?echno.
Je?t? ne dokonale. Vy?ehradsk? park m? d?ry. Jedna z nich je shodou okolnost? tak? obrysem Slav?na, dal?? jsou kolem ve?ejnosti nep??stupn?ch pozemk?. http://www.openstreetmap.org/?lat=50.06419&lon=14.41934&zoom=17&layers=B000FTF http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/?zoom=17&lat=75.71599&lon=14.4185&layers=B (Je to pom?rn? nov? kreslen?, ale zd? se, ?e u? se po zm?n? renderovalo.) Mimochodem, mo?n? jsem Slav?n p?vodn? nakreslil pon?kud nespr?vn? - ??sti ?ar na sebe nenavazovaly. Ale nev?m, jestli maj? renderery spol?hat na spr?vn? po?ad? (zvl??? kdy? cesty mohou m?t r?zn? sm?r). Pak je?t? vypadla jedna budova Ministerstva spravedlnosti (asi o 1 velikost Vy?ehradsk?ho parku nad Slav?nem). http://www.openstreetmap.org/?lat=50.06964&lon=14.418945&zoom=18&layers=B000FTF A pak by se mohly kreslit kolem Vy?ehradu hradby - city_wall. T?eba jako vysok? ze?. I kdy? podle popisu by m?la b?t (podle tag?) z jedn? strany kolm?, z druh? ne. A tak? a op?rn? z?dky - retaining_wall (op?t dle definice stranov? odli?n?), mo?n? i ploty - fence. Prvn? t?i pohromad?: http://www.openstreetmap.org/?lat=50.065246&lon=14.419562&zoom=18&layers=B000FTT Jinak to vypad? moc p?kn?. S pozdravem. -- Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

1.5.2010 06:15:13 (#103)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Zdrav?m, d?ky za zhodnocen? a nalezen? dal??ch chyb :-) Kouk?m, ?e ta oblast u Vy?ehradu je ?pln? protk?na takov?mi renderovac?mi ?peky a v?emi druhy relac?. Na ty d?ry ve Slav?n? jsem se koukal - a je to t?m, ?e renderer zat?m neum? spojit si v?ce ?inner? cest do jedn? - ka?dou bere jako extra d?ru. Ministerstvo spravedlnosti je jin? p??pad - tam je ka?d? budova ?outer?, ale jinak stoj? ?pln? zvl??? - nejsou tedy outer proto, ?e by byly spojen? v jednu velkou cestu. S t?mto si renderer tedy je?t? neporad?, nicm?n? dod?l?m ;-) Ve Slav?n? ty cesty v relaci byly zp?eh?zeny a nav?c r?zn?mi sm?ry - ano, toho jsem si v?iml, kdy? jsem to d?lal ;-) ale Mapnik si s t?m porad?, ta moje mapa si s t?m mus? poradit taky :-) Ohledn? zd? - tam bude asi trochu probl?m s nekolmost?, zejm?na u ostr?ch hran. Te? d?v?m nap?. na spojnice silnic, trat? atd. ku?el, kter? zp?sob? zaoblen? p?i zm?n? sm?ru cesty - v?echno pak p?kn? navazuje, a? u? je tvar jak?koli. Tohle tu nebude mo?n?. Ka?dop?dn? d?ky, pak zapracuju. Mimochodem, n?hodou jsem na?el n?jak? fork m?ho programu - ten ?lov?k tam zapracoval i tramvajov? linky, pl??e, po?tovn? schr?nky, vylep?il koleje atd. Je to zde: http://bitsteller.bplaced.net/osm/ Nap??u tomu ?lov?ku a n?kter? vlastnosti p?et?hnu :-) Ale? Janda On 29.4.2010 18:43, Stanislav Brabec napsal/a: zobrazit citaci
> Ale? Janda p??e v Ne 25. 04. 2010 v 22:51 +0200: >> Zdrav?m, >> >> po n?jak? dob? jsem trochu pokro?il s 3D mapou. Zejm?na by m?la spr?vn? >> renderovat polygony maj?c? v?ce outer ??st? - ?ili zejm?na rozs?hl? lesy spojen? >> do jednoho celku relac?. Tak?e: Slav?n se zobrazuje spr?vn?, n?kter? lesy, co >> jste mi reportovali apod. B??? to n?kolik dn?, je?t? nen? zdaleka p?erenderov?no >> v?echno. > > Je?t? ne dokonale. Vy?ehradsk? park m? d?ry. Jedna z nich je shodou > okolnost? tak? obrysem Slav?na, dal?? jsou kolem ve?ejnosti > nep??stupn?ch pozemk?. > http://www.openstreetmap.org/?lat=50.06419&lon=14.41934&zoom=17&layers=B000FTF > http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/?zoom=17&lat=75.71599&lon=14.4185&layers=B > (Je to pom?rn? nov? kreslen?, ale zd? se, ?e u? se po zm?n? > renderovalo.) > > Mimochodem, mo?n? jsem Slav?n p?vodn? nakreslil pon?kud nespr?vn? - > ??sti ?ar na sebe nenavazovaly. Ale nev?m, jestli maj? renderery > spol?hat na spr?vn? po?ad? (zvl??? kdy? cesty mohou m?t r?zn? sm?r). > > Pak je?t? vypadla jedna budova Ministerstva spravedlnosti (asi o 1 > velikost Vy?ehradsk?ho parku nad Slav?nem). > http://www.openstreetmap.org/?lat=50.06964&lon=14.418945&zoom=18&layers=B000FTF > > A pak by se mohly kreslit kolem Vy?ehradu hradby - city_wall. T?eba jako > vysok? ze?. I kdy? podle popisu by m?la b?t (podle tag?) z jedn? strany > kolm?, z druh? ne. A tak? a op?rn? z?dky - retaining_wall (op?t dle > definice stranov? odli?n?), mo?n? i ploty - fence. Prvn? t?i pohromad?: > http://www.openstreetmap.org/?lat=50.065246&lon=14.419562&zoom=18&layers=B000FTT > > Jinak to vypad? moc p?kn?. > > S pozdravem.

4.5.2010 10:08:13 (#104)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Ahoj, v?iml jsem si, ?e se za?ly renderovat jako 3D rozli?n? sportovn? lokality (track, pitch, ...). ?ekl bych, ?e to nen? ?pln? spr?vn?, nap?. pardubick? dostihov? z?vodi?t? vypad? opravdu divn?. http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/?zoom=16&lat=75.70732&lon=15.74883&layers=B Opravte mne n?kdo, pokud se m?l?m, ale nem?la by m?t zast?e?en? sportovi?t? tag building=* ? V takov?m p??pad? by m?lo smysl je renderovat 3D (nap?. odli?nou barvou), ale prohl?sit pau??ln? ka?d? b??eck? ov?l za 3D strukturu je p?ehnan?. S pozdravem, Petr Mor?vek Ale? Janda napsal(a): zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > po n?jak? dob? jsem trochu pokro?il s 3D mapou. Zejm?na by m?la spr?vn? > renderovat polygony maj?c? v?ce outer ??st? - ?ili zejm?na rozs?hl? lesy spojen? > do jednoho celku relac?. Tak?e: Slav?n se zobrazuje spr?vn?, n?kter? lesy, co > jste mi reportovali apod. B??? to n?kolik dn?, je?t? nen? zdaleka p?erenderov?no > v?echno. > > Bohu?el jsem zjistil, ?e to ?pln? nesta?? - pokud je les hodn? rozs?hl?, ?patn? > to osmosis rozd?l? na dla?dice => kus cesty lesa chyb?, renderer v zoufalosti > spoj? dva nejvzd?len?j?? body a pokud le?? zrovna n?jak blb?, tak se cel? plocha > nevypln? lesem. Tak?e tam vznikne d?ra. Uk?zka je t?eba zde: > http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/?zoom=12&lat=75.86913&lon=15.17304&layers=B > Lze osmosis ??ct, aby vracel v?echny cesty v relaci, ale pak jen ten v??ez > dla?dice trv? ne?nosn? dlouho. Asi to tedy budu ?e?it n?jak l?pe (ne p?es > osmosis, bude to o?ez?vat p??mo osm2pov), ale to chce je?t? ?as. N?jakou dobu > tedy budou na n?kter?ch m?stech takov?to defekty. > > U Muka?ova u? se zobrazuj? rybn?ky v lese > (http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/?zoom=16&lat=75.70296&lon=14.7319&layers=B) - > posunul jsem vodn? plochu nad plochu lesa. Nicm?n? stromy te? ?n? p??mo z vody. > Ot?zka je, jestli ?vodn? plocha v lese? ??k? n?co o tom, kde rostou stromy a > jestli rostou i z vody, kdy? je na jednom m?st? voda i les - patrn? by tam > stromy nem?ly b?t, na druhou stranu je mo?n? vhodn?j?? d?t vodn? plochu do inner > ??sti relace lesa (?). Nev?m. Jinak v okol? je je?t? p?r nedogenerovan?ch les?, > v?m o tom, ?asem se p?egeneruje a m?lo by to b?t ok. > > To? novinky :-) > > Ale? Janda > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 353 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100504/c3af849c/attachment.vcf> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 261 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100504/c3af849c/attachment.pgp>

4.5.2010 10:14:48 (#105)
gravatar

Jakub Sýkora

<kubajz at kbx.cz>
614
Ja uz jsem si tuhle rikal, jestli ma smysl vubec vsechno renderovat jako 3D objekty. Jestli by nestalo placnout upravenou mapnik mapu jako texturu na zem a jen to co je opravdu 3D z toho vytahovat. Jak si hraju s tim kopcovatym terenem, tak to beztak bude asi jedine normalne pouzitelne reseni - protoze lamat treba silnice podel terenu je sice mozne, ale neskutecne pracne - a resit pak, jestli mi silnice zabiha pod teren nebo se vznasi se mi moc nechce... Co si o tom myslite? K Dne 4.5.2010 10:08, "Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > v?iml jsem si, ?e se za?ly renderovat jako 3D rozli?n? sportovn? > lokality (track, pitch, ...). ?ekl bych, ?e to nen? ?pln? spr?vn?, nap?. > pardubick? dostihov? z?vodi?t? vypad? opravdu divn?. > http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/?zoom=16&lat=75.70732&lon=15.74883&layers=B > Opravte mne n?kdo, pokud se m?l?m, ale nem?la by m?t zast?e?en? > sportovi?t? tag building=* ? V takov?m p??pad? by m?lo smysl je > renderovat 3D (nap?. odli?nou barvou), ale prohl?sit pau??ln? ka?d? > b??eck? ov?l za 3D strukturu je p?ehnan?. > > S pozdravem, > Petr Mor?vek > > > > Ale? Janda napsal(a): > >> Zdrav?m, >> >> po n?jak? dob? jsem trochu pokro?il s 3D mapou. Zejm?na by m?la spr?vn? >> renderovat polygony maj?c? v?ce outer ??st? - ?ili zejm?na rozs?hl? lesy spojen? >> do jednoho celku relac?. Tak?e: Slav?n se zobrazuje spr?vn?, n?kter? lesy, co >> jste mi reportovali apod. B??? to n?kolik dn?, je?t? nen? zdaleka p?erenderov?no >> v?echno. >> >> Bohu?el jsem zjistil, ?e to ?pln? nesta?? - pokud je les hodn? rozs?hl?, ?patn? >> to osmosis rozd?l? na dla?dice => kus cesty lesa chyb?, renderer v zoufalosti >> spoj? dva nejvzd?len?j?? body a pokud le?? zrovna n?jak blb?, tak se cel? plocha >> nevypln? lesem. Tak?e tam vznikne d?ra. Uk?zka je t?eba zde: >> http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/?zoom=12&lat=75.86913&lon=15.17304&layers=B >> Lze osmosis ??ct, aby vracel v?echny cesty v relaci, ale pak jen ten v??ez >> dla?dice trv? ne?nosn? dlouho. Asi to tedy budu ?e?it n?jak l?pe (ne p?es >> osmosis, bude to o?ez?vat p??mo osm2pov), ale to chce je?t? ?as. N?jakou dobu >> tedy budou na n?kter?ch m?stech takov?to defekty. >> >> U Muka?ova u? se zobrazuj? rybn?ky v lese >> (http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/?zoom=16&lat=75.70296&lon=14.7319&layers=B) - >> posunul jsem vodn? plochu nad plochu lesa. Nicm?n? stromy te? ?n? p??mo z vody. >> Ot?zka je, jestli ?vodn? plocha v lese? ??k? n?co o tom, kde rostou stromy a >> jestli rostou i z vody, kdy? je na jednom m?st? voda i les - patrn? by tam >> stromy nem?ly b?t, na druhou stranu je mo?n? vhodn?j?? d?t vodn? plochu do inner >> ??sti relace lesa (?). Nev?m. Jinak v okol? je je?t? p?r nedogenerovan?ch les?, >> v?m o tom, ?asem se p?egeneruje a m?lo by to b?t ok. >> >> To? novinky :-) >> >> Ale? Janda >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100504/5f6cc7b0/attachment.html>

4.5.2010 01:27:32 (#106)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
287 645
je fakt, ?e spoust? v?c? by sta?ily jen textury (sportovi?t?, voda, louky, h?bitovy, silnice...) a 3D pak hlavn? stromy a budovy... Su za J&D Dne 4. kv?tna 2010 10:14 Jakub S?kora <kubajz at kbx.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Ja uz jsem si tuhle rikal, jestli ma smysl vubec vsechno renderovat jako 3D > objekty. Jestli by nestalo placnout upravenou mapnik mapu jako texturu na > zem a jen to co je opravdu 3D z toho vytahovat. Jak si hraju s tim > kopcovatym terenem, tak to beztak bude asi jedine normalne pouzitelne reseni > - protoze lamat treba silnice podel terenu je sice mozne, ale neskutecne > pracne - a resit pak, jestli mi silnice zabiha pod teren nebo se vznasi se > mi moc nechce... > > Co si o tom myslite? >
-- -- Ing. Jan Dud?k

5.5.2010 12:53:04 (#107)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 4.5.2010 10:14, Jakub S?kora napsal(a): zobrazit citaci
> Ja uz jsem si tuhle rikal, jestli ma smysl vubec vsechno renderovat > jako 3D objekty. Jestli by nestalo placnout upravenou mapnik mapu jako > texturu na zem a jen to co je opravdu 3D z toho vytahovat. Jak si > hraju s tim kopcovatym terenem, tak to beztak bude asi jedine normalne > pouzitelne reseni - protoze lamat treba silnice podel terenu je sice > mozne, ale neskutecne pracne - a resit pak, jestli mi silnice zabiha > pod teren nebo se vznasi se mi moc nechce... > > Co si o tom myslite?
Rozfazovat = v prvni fazi generovat otexturovany 3D povrch, v dalsi na nej prasknout budovy, .... Zatunelit tunel by jiste vypadalo dobre, ale to bych nechal az na nekdy v budoucnu. Ono by to totiz pak taky vyzadovalo umistovani objektu prostorove uz v editoru. Technicky ovsem si dovedu predstavit ze bude mit josm napr moznost jednoduche editace objektu ve 3D. Taky sem narazil na par stadionu, kde ten stadion = hriste kolem ktereho je val se sedackami = zadna budova. IMO by kazda budova mela mit bulding= a teprve dalsi tagy by mely urcovat co je to zac. Tudiz hriste neni budova. zobrazit citaci
> > K > > Dne 4.5.2010 10:08, "Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal(a): >> Ahoj, >> >> v?iml jsem si, ?e se za?ly renderovat jako 3D rozli?n? sportovn? >> lokality (track, pitch, ...). ?ekl bych, ?e to nen? ?pln? spr?vn?, nap?. >> pardubick? dostihov? z?vodi?t? vypad? opravdu divn?. >> http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/?zoom=16&lat=75.70732&lon=15.74883&layers=B >> >> Opravte mne n?kdo, pokud se m?l?m, ale nem?la by m?t zast?e?en? >> sportovi?t? tag building=* ? V takov?m p??pad? by m?lo smysl je >> renderovat 3D (nap?. odli?nou barvou), ale prohl?sit pau??ln? ka?d? >> b??eck? ov?l za 3D strukturu je p?ehnan?. >> >> S pozdravem, >> Petr Mor?vek >> >> >> >> Ale? Janda napsal(a): >> >>> Zdrav?m, >>> >>> po n?jak? dob? jsem trochu pokro?il s 3D mapou. Zejm?na by m?la spr?vn? >>> renderovat polygony maj?c? v?ce outer ??st? - ?ili zejm?na rozs?hl? >>> lesy spojen? >>> do jednoho celku relac?. Tak?e: Slav?n se zobrazuje spr?vn?, n?kter? >>> lesy, co >>> jste mi reportovali apod. B??? to n?kolik dn?, je?t? nen? zdaleka >>> p?erenderov?no >>> v?echno. >>> >>> Bohu?el jsem zjistil, ?e to ?pln? nesta?? - pokud je les hodn? >>> rozs?hl?, ?patn? >>> to osmosis rozd?l? na dla?dice => kus cesty lesa chyb?, renderer v >>> zoufalosti >>> spoj? dva nejvzd?len?j?? body a pokud le?? zrovna n?jak blb?, tak se >>> cel? plocha >>> nevypln? lesem. Tak?e tam vznikne d?ra. Uk?zka je t?eba zde: >>> http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/?zoom=12&lat=75.86913&lon=15.17304&layers=B >>> >>> Lze osmosis ??ct, aby vracel v?echny cesty v relaci, ale pak jen ten >>> v??ez >>> dla?dice trv? ne?nosn? dlouho. Asi to tedy budu ?e?it n?jak l?pe (ne >>> p?es >>> osmosis, bude to o?ez?vat p??mo osm2pov), ale to chce je?t? ?as. >>> N?jakou dobu >>> tedy budou na n?kter?ch m?stech takov?to defekty. >>> >>> U Muka?ova u? se zobrazuj? rybn?ky v lese >>> (http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/?zoom=16&lat=75.70296&lon=14.7319&layers=B) >>> - >>> posunul jsem vodn? plochu nad plochu lesa. Nicm?n? stromy te? ?n? >>> p??mo z vody. >>> Ot?zka je, jestli ?vodn? plocha v lese? ??k? n?co o tom, kde rostou >>> stromy a >>> jestli rostou i z vody, kdy? je na jednom m?st? voda i les - patrn? >>> by tam >>> stromy nem?ly b?t, na druhou stranu je mo?n? vhodn?j?? d?t vodn? >>> plochu do inner >>> ??sti relace lesa (?). Nev?m. Jinak v okol? je je?t? p?r >>> nedogenerovan?ch les?, >>> v?m o tom, ?asem se p?egeneruje a m?lo by to b?t ok. >>> >>> To? novinky :-) >>> >>> Ale? Janda >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100505/e2849e26/attachment.html>

5.5.2010 11:39:28 (#108)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Zdrav?m, d?ky za report. D?val jsem se na to, a to z?vodi?t? m? tag leisure=stadium, proto se tak vykresl?. Nicm?n? si mysl?m, ?e z?vodi?t? neodpov?d? definici stadionu http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:leisure a?koli jinak nev?m, co za leisure tam d?t (asi nic). Jinak mi p?ijde, ?e renderovat stadiony ve 3D smysl m? - jsou v?t?inou ?prostorov? v?znamn??. Ale? Janda On 4.5.2010 10:08, "Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal/a: zobrazit citaci
> Ahoj, > > v?iml jsem si, ?e se za?ly renderovat jako 3D rozli?n? sportovn? > lokality (track, pitch, ...). ?ekl bych, ?e to nen? ?pln? spr?vn?, nap?. > pardubick? dostihov? z?vodi?t? vypad? opravdu divn?. > http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/?zoom=16&lat=75.70732&lon=15.74883&layers=B > Opravte mne n?kdo, pokud se m?l?m, ale nem?la by m?t zast?e?en? > sportovi?t? tag building=* ? V takov?m p??pad? by m?lo smysl je > renderovat 3D (nap?. odli?nou barvou), ale prohl?sit pau??ln? ka?d? > b??eck? ov?l za 3D strukturu je p?ehnan?. > > S pozdravem, > Petr Mor?vek >

6.5.2010 03:45:49 (#109)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> je fakt, ?e spoust? v?c? by sta?ily jen textury (sportovi?t?, voda, > louky, h?bitovy, silnice...) > a 3D pak hlavn? stromy a budovy... > Su za
Nevim, zrovna hrbitov si predstavuju jako spoustu nahrobku :-). Budovy 3d byt musi, ale uz u stromu by to asi nezbyte nutny nebylo, jen to tak vypada lip. Podobne ty nahrobky... -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

6.5.2010 03:57:56 (#110)
gravatar

Jakub Sýkora

<kubajz at kbx.cz>
614
Tak tady slo primarne o veci, ktere v realu plasticke nejsou - silnice, chodniky atp... Ty se v soucasnosti z meho pohledu renderuji dost zbytecne - mapnikova textura by udelala asi stejnou funkci. Hlavne by se ten ukol presunul obracenym zpusobem - takhle se do zdrojaku porad neco pridava, aby se to v mape vubec zobrazilo. S texturou by tam vsechno bylo (vsechno, co je v mapniku) a kdyz bychom usoudili, ze neco ma vycnivat z mapy, tak by se to teprve vymodelovalo... K Dne 6.5.2010 15:45, Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj! > > >> je fakt, ?e spoust? v?c? by sta?ily jen textury (sportovi?t?, voda, >> louky, h?bitovy, silnice...) >> a 3D pak hlavn? stromy a budovy... >> Su za >> > Nevim, zrovna hrbitov si predstavuju jako spoustu nahrobku :-). > > Budovy 3d byt musi, ale uz u stromu by to asi nezbyte nutny nebylo, > jen to tak vypada lip. Podobne ty nahrobky... > >

6.5.2010 04:08:11 (#111)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Mn? se pr?v? v sou?asnosti na 3D map? l?b?, ?e tam nen? p??li? mnoho v?c? - je to p?ehledn?, jednoduch?, ale vypad? to p?kn? a v??ez se d? pou??t jako naviga?n? pl?nek kudy se n?kam dostat i pro lidi, co nedok??? mapu ??st (ano takov? lid? mez n?mi chod? :)). P?edstava, ?e by se tam pl?clo v?e co je v mapniku jako textura se mi moc nel?b?, kdy? u? tak vybrat pro generov?n? textury skute?n? jen p?r v?c?, napsat vlastn? styl. Petr Mor?vek Jakub S?kora napsal(a): zobrazit citaci
> Tak tady slo primarne o veci, ktere v realu plasticke nejsou - silnice, > chodniky atp... Ty se v soucasnosti z meho pohledu renderuji dost > zbytecne - mapnikova textura by udelala asi stejnou funkci. Hlavne by se > ten ukol presunul obracenym zpusobem - takhle se do zdrojaku porad neco > pridava, aby se to v mape vubec zobrazilo. S texturou by tam vsechno > bylo (vsechno, co je v mapniku) a kdyz bychom usoudili, ze neco ma > vycnivat z mapy, tak by se to teprve vymodelovalo... > > K > > Dne 6.5.2010 15:45, Pavel Machek napsal(a): >> Ahoj! >> >> >>> je fakt, ?e spoust? v?c? by sta?ily jen textury (sportovi?t?, voda, >>> louky, h?bitovy, silnice...) >>> a 3D pak hlavn? stromy a budovy... >>> Su za >>> >> Nevim, zrovna hrbitov si predstavuju jako spoustu nahrobku :-). >> >> Budovy 3d byt musi, ale uz u stromu by to asi nezbyte nutny nebylo, >> jen to tak vypada lip. Podobne ty nahrobky... >> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 261 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100506/d604cdbc/attachment.pgp>

6.5.2010 04:16:10 (#112)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 6.5.2010 16:08, "Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal(a): zobrazit citaci
> Mn? se pr?v? v sou?asnosti na 3D map? l?b?, ?e tam nen? p??li? mnoho > v?c? - je to p?ehledn?, jednoduch?, ale vypad? to p?kn? a v??ez se d? > pou??t jako naviga?n? pl?nek kudy se n?kam dostat i pro lidi, co > nedok??? mapu ??st (ano takov? lid? mez n?mi chod? :)). P?edstava, ?e by > se tam pl?clo v?e co je v mapniku jako textura se mi moc nel?b?, kdy? u? > tak vybrat pro generov?n? textury skute?n? jen p?r v?c?, napsat vlastn? > styl. >
V mapniku me aktualne docela stvou trebas prave administrativni hranice :D, strasne zaplevelujou mapu. To je neco, co by melo byt jako overlay a pro pouziti na pozadi (vyhledavani, urcovani polohy ...). V mape maj smysl tak maximalne hranice statu. Na druhou stranu, ve 3D se daj vyresit veci, ktery ve 2D moc resit nejde. Napr by se dalo automaticky renederovat koryto kolem vodnich toku (da se predpokladat, ze voda tece dycky optimalni cestou), pripadne ten vodni tok pouzit ke spravnymu pozicovani terenu (= potok urcite nepotece do kopce). zobrazit citaci
> Petr Mor?vek > > Jakub S?kora napsal(a): > >> Tak tady slo primarne o veci, ktere v realu plasticke nejsou - silnice, >> chodniky atp... Ty se v soucasnosti z meho pohledu renderuji dost >> zbytecne - mapnikova textura by udelala asi stejnou funkci. Hlavne by se >> ten ukol presunul obracenym zpusobem - takhle se do zdrojaku porad neco >> pridava, aby se to v mape vubec zobrazilo. S texturou by tam vsechno >> bylo (vsechno, co je v mapniku) a kdyz bychom usoudili, ze neco ma >> vycnivat z mapy, tak by se to teprve vymodelovalo... >> >> K >> >> Dne 6.5.2010 15:45, Pavel Machek napsal(a): >> >>> Ahoj! >>> >>> >>> >>>> je fakt, ?e spoust? v?c? by sta?ily jen textury (sportovi?t?, voda, >>>> louky, h?bitovy, silnice...) >>>> a 3D pak hlavn? stromy a budovy... >>>> Su za >>>> >>>> >>> Nevim, zrovna hrbitov si predstavuju jako spoustu nahrobku :-). >>> >>> Budovy 3d byt musi, ale uz u stromu by to asi nezbyte nutny nebylo, >>> jen to tak vypada lip. Podobne ty nahrobky... >>> >>> >>> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100506/b1844cb6/attachment.html>

6.5.2010 05:45:08 (#113)
gravatar

Jakub Sýkora

<kubajz at kbx.cz>
614
Tak pokud to tu nekdo cetl, ja jsem psal o tom, ze by se pouzil vlastni styl a ne soucasna mapa... Nesmysl jsou treba veskere popisky, ktere by se nedaly cist atp. Spis slo o to rozvirit debatu, zda neni vhodnejsi vsechny ploche veci pouzit jen jako texturu a vsechny vystouple modelovat... Dne 6.5.2010 16:16, jzvc napsal(a): zobrazit citaci
> Dne 6.5.2010 16:08, "Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal(a): >> Mn? se pr?v? v sou?asnosti na 3D map? l?b?, ?e tam nen? p??li? mnoho >> v?c? - je to p?ehledn?, jednoduch?, ale vypad? to p?kn? a v??ez se d? >> pou??t jako naviga?n? pl?nek kudy se n?kam dostat i pro lidi, co >> nedok??? mapu ??st (ano takov? lid? mez n?mi chod? :)). P?edstava, ?e by >> se tam pl?clo v?e co je v mapniku jako textura se mi moc nel?b?, kdy? u? >> tak vybrat pro generov?n? textury skute?n? jen p?r v?c?, napsat vlastn? >> styl. >> > > V mapniku me aktualne docela stvou trebas prave administrativni > hranice :D, strasne zaplevelujou mapu. To je neco, co by melo byt jako > overlay a pro pouziti na pozadi (vyhledavani, urcovani polohy ...). V > mape maj smysl tak maximalne hranice statu. Na druhou stranu, ve 3D se > daj vyresit veci, ktery ve 2D moc resit nejde. Napr by se dalo > automaticky renederovat koryto kolem vodnich toku (da se predpokladat, > ze voda tece dycky optimalni cestou), pripadne ten vodni tok pouzit ke > spravnymu pozicovani terenu (= potok urcite nepotece do kopce). > >> Petr Mor?vek >> >> Jakub S?kora napsal(a): >> >>> Tak tady slo primarne o veci, ktere v realu plasticke nejsou - silnice, >>> chodniky atp... Ty se v soucasnosti z meho pohledu renderuji dost >>> zbytecne - mapnikova textura by udelala asi stejnou funkci. Hlavne by se >>> ten ukol presunul obracenym zpusobem - takhle se do zdrojaku porad neco >>> pridava, aby se to v mape vubec zobrazilo. S texturou by tam vsechno >>> bylo (vsechno, co je v mapniku) a kdyz bychom usoudili, ze neco ma >>> vycnivat z mapy, tak by se to teprve vymodelovalo... >>> >>> K >>> >>> Dne 6.5.2010 15:45, Pavel Machek napsal(a): >>> >>>> Ahoj! >>>> >>>> >>>> >>>>> je fakt, ?e spoust? v?c? by sta?ily jen textury (sportovi?t?, voda, >>>>> louky, h?bitovy, silnice...) >>>>> a 3D pak hlavn? stromy a budovy... >>>>> Su za >>>>> >>>>> >>>> Nevim, zrovna hrbitov si predstavuju jako spoustu nahrobku :-). >>>> >>>> Budovy 3d byt musi, ale uz u stromu by to asi nezbyte nutny nebylo, >>>> jen to tak vypada lip. Podobne ty nahrobky... >>>> >>>> >>>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100506/fa3f265a/attachment.html>

6.5.2010 10:55:04 (#114)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Na?el jsem n?jakou jinou izometrickou mapu http://karte.com.hr/osijek/ Nepoch?z? z OpenStreetMap, nev?m jak je to d?lan?, ale je to opravdu moc p?kn?. Skoro ide?l :-) Za pov?imnut? stoj?, jak jsou ?e?eny st?echy (dob?e), stromy (lesy) a popisky. Nicm?n? mapa je z n?jak? ??sti kreslena ru?n? (specifick? budovy, mosty, mo?n? stromky(?)?), ne-li ?pln? cel?, tak?e je to pou?iteln? sp?? jako ta inspirace. Tak? tam nejsou nijak zakresleny kopce (i kdy? v t? zeleni t??ko ??ci). Ale? Janda

6.5.2010 11:33:44 (#115)
gravatar

Jakub Sýkora

<kubajz at kbx.cz>
614
Zajimavy je celkem uhel zaberu... Dne 6.5.2010 22:55, Ale? Janda napsal(a): zobrazit citaci
> Na?el jsem n?jakou jinou izometrickou mapu > > http://karte.com.hr/osijek/ > > Nepoch?z? z OpenStreetMap, nev?m jak je to d?lan?, ale je to opravdu moc p?kn?. > Skoro ide?l :-) > Za pov?imnut? stoj?, jak jsou ?e?eny st?echy (dob?e), stromy (lesy) a popisky. > Nicm?n? mapa je z n?jak? ??sti kreslena ru?n? (specifick? budovy, mosty, mo?n? > stromky(?)?), ne-li ?pln? cel?, tak?e je to pou?iteln? sp?? jako ta inspirace. > Tak? tam nejsou nijak zakresleny kopce (i kdy? v t? zeleni t??ko ??ci). > > Ale? Janda > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

10.5.2010 05:40:05 (#116)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 6.5.2010 23:33, Jakub S?kora napsal(a): zobrazit citaci
> Zajimavy je celkem uhel zaberu... > > Dne 6.5.2010 22:55, Ale? Janda napsal(a): > >> Na?el jsem n?jakou jinou izometrickou mapu >> >> http://karte.com.hr/osijek/ >> >> Nepoch?z? z OpenStreetMap, nev?m jak je to d?lan?, ale je to opravdu moc p?kn?. >> Skoro ide?l :-) >> Za pov?imnut? stoj?, jak jsou ?e?eny st?echy (dob?e), stromy (lesy) a popisky. >> Nicm?n? mapa je z n?jak? ??sti kreslena ru?n? (specifick? budovy, mosty, mo?n? >> stromky(?)?), ne-li ?pln? cel?, tak?e je to pou?iteln? sp?? jako ta inspirace. >> Tak? tam nejsou nijak zakresleny kopce (i kdy? v t? zeleni t??ko ??ci). >> >> Ale? Janda >>
Odhaduju, ze je to vicemene vyrobene ruco, prilis mnoho ruznych typu strech. Co by se dalo z podobnyh map "vykrast" jsou trebas hriste, pokud nekde nekdo nacmare hriste a v mape to je jako zelenej flek ... umisteni by se IMO melo dat vyrobit automaticky - vetsinou to bude obdelnik. zobrazit citaci
>> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

16.9.2010 08:00:15 (#117)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> U Muka?ova u? se zobrazuj? rybn?ky v lese > (http://osm.kyblsoft.cz/3dmapa/?zoom=16&lat=75.70296&lon=14.7319&layers=B) - > posunul jsem vodn? plochu nad plochu lesa. Nicm?n? stromy te? ?n? p??mo z vody. > Ot?zka je, jestli ???vodn? plocha v lese??? ??k? n?co o tom, kde rostou stromy a > jestli rostou i z vody, kdy? je na jednom m?st? voda i les - patrn? by tam > stromy nem?ly b?t, na druhou stranu je mo?n? vhodn?j?? d?t vodn? plochu do inner
V tomhle jedu ja. Ostatni renderery zda se davaji mensi polygon nad vetsi, coz mi tak nejak intuitivne dava smysl. Vyrobit kolem tech rybniku "inner" polygony by asi slo, jen je to redundantni informace... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

9.2.2011 07:10:24 (#118)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
N?kde mezi featured images na OSM wiki se objevil screenshot z nov?ho programu - glosm. V podstat? je to OpenGL aplikace, zobrazuj?c? 3D mapu lok?ln? (vcelku rychl?, zvl?d? to v realtime zobrazovat celou Prahu, ale je to dost nov?, tak?e je to je?t? trochu nedod?lan?) Co mn? ale zaujalo je podpora pro 3D budovy - program nav?c k tagu height porporuje i tag min_height (tedy v??ka spodn? ??sti budovy nad zem?) a zn? tag building:part (tedy ??st budovy, co se nerenderuje na map?, typicky ??st co p?esahuje p?es p?dorys) Napadlo mn?, ?e by se mohla podpora pro tohle dodat i do k?blsoft? 3D mapy, nap?. jsem takhle p?ed?lal ?i?kovsk? vys?la? a vypad? to o dost l?pe ne? jak to bylo p?edt?m, viz screenshot http://git.wz.cz/glosm-viewer-zizkovsky-vysilac.png P?idat podporu pro building:part a min_height by mohlo b?t celkem jednoduch? a pak by dost objekt? mohlo v 3D map? vypadat o dost l?pe (nap?. ten ?i?kovsk? vys?la? se tvarem u? dost bl??? realit?) Martin

« zpět na výpis měsíce