« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Tracer na rozpoznání budov z katastr. map

Vlákno 26.1. - 26.5.2010, počet zpráv: 112


26.1.2010 06:52:48 (#1)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Ahoj, d?lal jsem na programu, kter? by dok?zal rozumn? trasovat budovy z digit. map katastru. Ty ru?n? ?m?ranice ze sken? mnoha let star?ch map mysl?m nem? smysl automaticky trasovat. Zkou?el jsem to pomoc? potrace apod. ... ale n?jak mi to nedopadalo moc dob?e, tak?e jsem se rozhodl pro vlastn? ?e?en?. V vyzkou?en? zde (bin?rka v .NETu + test.png k vyzkou?en?): http://jabi.aspone.cz/osm/TracerTest.zip Po spu?t?n? se zobraz? mapka. Klikejte do pr?zdn?ch (b?l?ch) ??st? uvnit? budov. Testovac? png je mo?n? nahranit p??padn? jin?m se stejn?m n?zev. Je?t? zkus?m ud?lat to, aby kdy? ?lov?k klikne na popis budovy (text uvnit? budovy), tak aby to tak? fungovalo. Pak lze doladit n?jak? chyby. A bude zb?vat ud?lat n?jak? GUI s kontinu?ln? mapou, p?epo?tem sou?adnic a exportem do *.osm, zobrazov?n?m sou?asn?ch objekt?, nab?zen? budov podle adresn?ch m?st, mo?nost? ru?n? editace, zobrazov?n? fotomapy na pozad?, ... Nebo je n?kdo schopn? to integrovat do JOSM? Pokud bude z?jem, zdroj?ky dod?m. Honza

26.1.2010 07:13:38 (#2)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
102
No dokonal?! Super pr?ce, ur?it? bych necht?l integraci do JOSM, ne ka?d? s n?m pracuje. J. 2010/1/26 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: zobrazit citaci
> Ahoj, > > d?lal jsem na programu, kter? by dok?zal rozumn? trasovat budovy z > digit. map katastru. Ty ru?n? ?m?ranice ze sken? mnoha let star?ch map > mysl?m nem? smysl automaticky trasovat. Zkou?el jsem to pomoc? potrace > apod. ... ale n?jak mi to nedopadalo moc dob?e, tak?e jsem se rozhodl > pro vlastn? ?e?en?. > > V vyzkou?en? zde (bin?rka v .NETu + test.png k vyzkou?en?): > http://jabi.aspone.cz/osm/TracerTest.zip > > Po spu?t?n? se zobraz? mapka. Klikejte do pr?zdn?ch (b?l?ch) ??st? > uvnit? budov. Testovac? png je mo?n? nahranit p??padn? jin?m se > stejn?m n?zev. > > Je?t? zkus?m ud?lat to, aby kdy? ?lov?k klikne na popis budovy (text > uvnit? budovy), tak aby to tak? fungovalo. Pak lze doladit n?jak? > chyby. A bude zb?vat ud?lat n?jak? GUI s kontinu?ln? mapou, p?epo?tem > sou?adnic a exportem do *.osm, zobrazov?n?m sou?asn?ch objekt?, > nab?zen? budov podle adresn?ch m?st, mo?nost? ru?n? editace, > zobrazov?n? fotomapy na pozad?, ... Nebo je n?kdo schopn? to > integrovat do JOSM? > > Pokud bude z?jem, zdroj?ky dod?m. > > Honza > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

26.1.2010 09:41:41 (#3)
gravatar

Jiri Parkan

<jparkan at gmail.com>
47
J? bych naopak integraci do JOSM velmi ocenil, nemusel bych pak v?echno proch?zet dvakr?t a v?e by bylo vid?t p?kn? v kontextu u? existuj?c?ch dat. Nicm?n? ud?lat to neum?m, program?tor nejsem. 2010/1/26 Frettie <frettie at gmail.com>: zobrazit citaci
> No dokonal?! Super pr?ce, ur?it? bych necht?l integraci do JOSM, ne > ka?d? s n?m pracuje. > > J. > > 2010/1/26 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >> Ahoj, >> >> d?lal jsem na programu, kter? by dok?zal rozumn? trasovat budovy z >> digit. map katastru. Ty ru?n? ?m?ranice ze sken? mnoha let star?ch map >> mysl?m nem? smysl automaticky trasovat. Zkou?el jsem to pomoc? potrace >> apod. ... ale n?jak mi to nedopadalo moc dob?e, tak?e jsem se rozhodl >> pro vlastn? ?e?en?. >> >> V vyzkou?en? zde (bin?rka v .NETu + test.png k vyzkou?en?): >> http://jabi.aspone.cz/osm/TracerTest.zip >> >> Po spu?t?n? se zobraz? mapka. Klikejte do pr?zdn?ch (b?l?ch) ??st? >> uvnit? budov. Testovac? png je mo?n? nahranit p??padn? jin?m se >> stejn?m n?zev. >> >> Je?t? zkus?m ud?lat to, aby kdy? ?lov?k klikne na popis budovy (text >> uvnit? budovy), tak aby to tak? fungovalo. Pak lze doladit n?jak? >> chyby. A bude zb?vat ud?lat n?jak? GUI s kontinu?ln? mapou, p?epo?tem >> sou?adnic a exportem do *.osm, zobrazov?n?m sou?asn?ch objekt?, >> nab?zen? budov podle adresn?ch m?st, mo?nost? ru?n? editace, >> zobrazov?n? fotomapy na pozad?, ... Nebo je n?kdo schopn? to >> integrovat do JOSM? >> >> Pokud bude z?jem, zdroj?ky dod?m. >> >> Honza >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > > > -- > S pozdravem, > Jirka Sedl??ek > --- > jirisedlacek at gmail.com > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

27.1.2010 05:48:53 (#4)
gravatar

Pavel Zbytovský

<zbytovsky at gmail.com>
230 458
Ahoj, j??, tak tohle je velmi dobr? pr?ce! N?co podobn?ho mi hodn? chyb?lo, tak jsem uva?oval nad tvorbou vlastn?ho n?stroje, u? nemus?m :-)) Integraci do JOSM bych tak? moc ocenil, p?eci jen na rozumn? mapov?n? v?t?? oblasti se to moc jinak ne? josmem d?lat ned?. Mo?n? bych vid?l trochu pot?? v tom, ?e JOSM je v jav? a tud?? platform independent, co? .NET nen?. Jo a asi by ?lo podstatnou ??st api pluginu vydolovat z lake-walkera - tedy trasova?e jezer z landsatu - viz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/Lakewalker D?l? to dost podobnou v?c, tak?e by ?prava na tv?j algoritmus a cuzk mapy nem?la b?t takov? pot??.. Ka?dop?dn? supr! Zdrav?m, Pavel Zbytovsk? 2010/1/26 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> zobrazit citaci
> Ahoj, > > d?lal jsem na programu, kter? by dok?zal rozumn? trasovat budovy z > digit. map katastru. Ty ru?n? ?m?ranice ze sken? mnoha let star?ch map > mysl?m nem? smysl automaticky trasovat. Zkou?el jsem to pomoc? potrace > apod. ... ale n?jak mi to nedopadalo moc dob?e, tak?e jsem se rozhodl > pro vlastn? ?e?en?. > > V vyzkou?en? zde (bin?rka v .NETu + test.png k vyzkou?en?): > http://jabi.aspone.cz/osm/TracerTest.zip > > Po spu?t?n? se zobraz? mapka. Klikejte do pr?zdn?ch (b?l?ch) ??st? > uvnit? budov. Testovac? png je mo?n? nahranit p??padn? jin?m se > stejn?m n?zev. > > Je?t? zkus?m ud?lat to, aby kdy? ?lov?k klikne na popis budovy (text > uvnit? budovy), tak aby to tak? fungovalo. Pak lze doladit n?jak? > chyby. A bude zb?vat ud?lat n?jak? GUI s kontinu?ln? mapou, p?epo?tem > sou?adnic a exportem do *.osm, zobrazov?n?m sou?asn?ch objekt?, > nab?zen? budov podle adresn?ch m?st, mo?nost? ru?n? editace, > zobrazov?n? fotomapy na pozad?, ... Nebo je n?kdo schopn? to > integrovat do JOSM? > > Pokud bude z?jem, zdroj?ky dod?m. > > Honza > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100127/cd5df80a/attachment.html>

27.1.2010 06:21:25 (#5)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Ahoj, uva?oval jsem podobn? ... zat?m tedy o JOSM a API pro pluginy moc nev?m. A v Jav? jsem n?co naposledy p?ed x lety (n?jak? drobnosti tedy i pozd?ji, ale mnohem v?t?? zku?enosti m?m s .NETem). P?epsat j?dro algoritmu do Javy by asi takov? probl?m nebyl (tedy tu ??st, kter? vezme 2D pole byt? (byte = pixel) a sou?adnici kliknut? a vr?t? se?azen? seznam sou?adnic vrchol? polygonu obrysu budovy). Hor?? pro mne bude se stahov?n?m a cachov?n? bitmap, jejich spojov?n?m pro ??ely trace, p?ev?d?n?m na pole byt? (kv?li rychlosti ... v .NETu na to pou??v?m unmanaged k?d). Tedy takov?mi v?cmi, kde jsou t?eba znalosti nejen jazyka Java, ale i r?zn?ch knihoven. A ot?zka je, jak to bude rychl? v ?ist? Jav?. Sp??e jsem uva?oval i nad p?episem toho j?dra do nativn?ho C ?i C++. V?era jsem na ten plugin lake-walker zb??n? koukal, inspirovat by se z toho jist? dalo. Zda by z toho ?lo vyu??t v?echno a jen doplnit algoritmus rozpozn?v?n?, to je ot?zka. Jinak jsem je?t? uva?oval na t?m, ?e by rozpozn?v?n? mohla d?lat extern? aplikace, se kterou by plugin komunikovat t?eba TCP ... tedy plugin JOSM by zavolat "u?ivatel kliknul na sou?adnici x, y" a extern? aplikace by vr?tila "ok, v?sledn? polygon je x1, y1, x2, y2, x3, y3, ...". Bylo by to jist? m?n? pohodln?, ale to j?dro by nemuselo b?t v Jav?. Ten sm?r z extern? aplikace do JOSM je dokonce mysl?m u? v JOSM naimplementovan? v podob? RemoteControl: [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/RemoteControl] Algoritmus jsem je?t? trochu vylep?il oproti tomu v uk?zce. Jinak integrace do JOSM by m?la v?hodu v tom, ?e by nebylo t?eba do t? aplikace d?lat v?echno ostatn? GIS v?ci (tedy takov? klon JOSM). Nev?hoda by asi byla v tom, ?e JOSM je pro za??te?n?ky slo?it? a v?sledn? program by nebyl tak jednoduch?, jak m??e b?t (tedy n?co takov?ho, co by si ?lov?k s Windows st?hnul, nainstaloval a klikal na budovy, ani? by musel n?co nastavovat, zkoumat ovl?d?n?, ...). Aneb pr?ce je?t? nen? zdaleka u konce ... algoritmus trasov?n? je jen jedna ??st. Honza 2010/1/27 Pavel Zbytovsk? <mail at zby.cz>: zobrazit citaci
> Ahoj, > > j??, tak tohle je velmi dobr? pr?ce! N?co podobn?ho mi hodn? chyb?lo, tak > jsem uva?oval nad tvorbou vlastn?ho n?stroje, u? nemus?m :-)) > > Integraci do JOSM bych tak? moc ocenil, p?eci jen na rozumn? mapov?n? v?t?? > oblasti se to moc jinak ne? josmem d?lat ned?. Mo?n? bych vid?l trochu pot?? > v tom, ?e JOSM je v jav? a tud?? platform independent, co? .NET nen?. Jo a > asi by ?lo podstatnou ??st api pluginu vydolovat z lake-walkera - tedy > trasova?e jezer z landsatu - viz > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/Lakewalker > > D?l? to dost podobnou v?c, tak?e by ?prava na tv?j algoritmus a cuzk mapy > nem?la b?t takov? pot??.. > > Ka?dop?dn? supr! > > Zdrav?m, > Pavel Zbytovsk? > > > > > 2010/1/26 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >> >> Ahoj, >> >> d?lal jsem na programu, kter? by dok?zal rozumn? trasovat budovy z >> digit. map katastru. Ty ru?n? ?m?ranice ze sken? mnoha let star?ch map >> mysl?m nem? smysl automaticky trasovat. Zkou?el jsem to pomoc? potrace >> apod. ... ale n?jak mi to nedopadalo moc dob?e, tak?e jsem se rozhodl >> pro vlastn? ?e?en?. >> >> V vyzkou?en? zde (bin?rka v .NETu + test.png k vyzkou?en?): >> http://jabi.aspone.cz/osm/TracerTest.zip >> >> Po spu?t?n? se zobraz? mapka. Klikejte do pr?zdn?ch (b?l?ch) ??st? >> uvnit? budov. Testovac? png je mo?n? nahranit p??padn? jin?m se >> stejn?m n?zev. >> >> Je?t? zkus?m ud?lat to, aby kdy? ?lov?k klikne na popis budovy (text >> uvnit? budovy), tak aby to tak? fungovalo. Pak lze doladit n?jak? >> chyby. A bude zb?vat ud?lat n?jak? GUI s kontinu?ln? mapou, p?epo?tem >> sou?adnic a exportem do *.osm, zobrazov?n?m sou?asn?ch objekt?, >> nab?zen? budov podle adresn?ch m?st, mo?nost? ru?n? editace, >> zobrazov?n? fotomapy na pozad?, ... Nebo je n?kdo schopn? to >> integrovat do JOSM? >> >> Pokud bude z?jem, zdroj?ky dod?m. >> >> Honza >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >

27.1.2010 08:53:56 (#6)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
102
Pr?v?, ono takovej merkaartor je super v?c, JOSM je jak slo?it?, tak prost? "ovladateln?". :/ Ale asi by m? to donutilo p?ej?t, to zas jo. 2010/1/27 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: zobrazit citaci
> Ahoj, > > uva?oval jsem podobn? ... zat?m tedy o JOSM a API pro pluginy moc > nev?m. A v Jav? jsem n?co naposledy p?ed x lety (n?jak? drobnosti tedy > i pozd?ji, ale mnohem v?t?? zku?enosti m?m s .NETem). P?epsat j?dro > algoritmu do Javy by asi takov? probl?m nebyl (tedy tu ??st, kter? > vezme 2D pole byt? (byte = pixel) a sou?adnici kliknut? a vr?t? > se?azen? seznam sou?adnic vrchol? polygonu obrysu budovy). Hor?? pro > mne bude se stahov?n?m a cachov?n? bitmap, jejich spojov?n?m pro ??ely > trace, p?ev?d?n?m na pole byt? (kv?li rychlosti ... v .NETu na to > pou??v?m unmanaged k?d). Tedy takov?mi v?cmi, kde jsou t?eba znalosti > nejen jazyka Java, ale i r?zn?ch knihoven. > > A ot?zka je, jak to bude rychl? v ?ist? Jav?. Sp??e jsem uva?oval i > nad p?episem toho j?dra do nativn?ho C ?i C++. > > V?era jsem na ten plugin lake-walker zb??n? koukal, inspirovat by se z > toho jist? dalo. Zda by z toho ?lo vyu??t v?echno a jen doplnit > algoritmus rozpozn?v?n?, to je ot?zka. > > Jinak jsem je?t? uva?oval na t?m, ?e by rozpozn?v?n? mohla d?lat > extern? aplikace, se kterou by plugin komunikovat t?eba TCP ... tedy > plugin JOSM by zavolat "u?ivatel kliknul na sou?adnici x, y" a extern? > aplikace by vr?tila "ok, v?sledn? polygon je x1, y1, x2, y2, x3, y3, > ...". Bylo by to jist? m?n? pohodln?, ale to j?dro by nemuselo b?t v > Jav?. Ten sm?r z extern? aplikace do JOSM je dokonce mysl?m u? v JOSM > naimplementovan? v podob? RemoteControl: > [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/RemoteControl] > > Algoritmus jsem je?t? trochu vylep?il oproti tomu v uk?zce. > > Jinak integrace do JOSM by m?la v?hodu v tom, ?e by nebylo t?eba do t? > aplikace d?lat v?echno ostatn? GIS v?ci (tedy takov? klon JOSM). > > Nev?hoda by asi byla v tom, ?e JOSM je pro za??te?n?ky slo?it? a > v?sledn? program by nebyl tak jednoduch?, jak m??e b?t (tedy n?co > takov?ho, co by si ?lov?k s Windows st?hnul, nainstaloval a klikal na > budovy, ani? by musel n?co nastavovat, zkoumat ovl?d?n?, ...). > > Aneb pr?ce je?t? nen? zdaleka u konce ... algoritmus trasov?n? je jen > jedna ??st. > > Honza > > > 2010/1/27 Pavel Zbytovsk? <mail at zby.cz>: >> Ahoj, >> >> j??, tak tohle je velmi dobr? pr?ce! N?co podobn?ho mi hodn? chyb?lo, tak >> jsem uva?oval nad tvorbou vlastn?ho n?stroje, u? nemus?m :-)) >> >> Integraci do JOSM bych tak? moc ocenil, p?eci jen na rozumn? mapov?n? v?t?? >> oblasti se to moc jinak ne? josmem d?lat ned?. Mo?n? bych vid?l trochu pot?? >> v tom, ?e JOSM je v jav? a tud?? platform independent, co? .NET nen?. Jo a >> asi by ?lo podstatnou ??st api pluginu vydolovat z lake-walkera - tedy >> trasova?e jezer z landsatu - viz >> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/Lakewalker >> >> D?l? to dost podobnou v?c, tak?e by ?prava na tv?j algoritmus a cuzk mapy >> nem?la b?t takov? pot??.. >> >> Ka?dop?dn? supr! >> >> Zdrav?m, >> Pavel Zbytovsk? >> >> >> >> >> 2010/1/26 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>> >>> Ahoj, >>> >>> d?lal jsem na programu, kter? by dok?zal rozumn? trasovat budovy z >>> digit. map katastru. Ty ru?n? ?m?ranice ze sken? mnoha let star?ch map >>> mysl?m nem? smysl automaticky trasovat. Zkou?el jsem to pomoc? potrace >>> apod. ... ale n?jak mi to nedopadalo moc dob?e, tak?e jsem se rozhodl >>> pro vlastn? ?e?en?. >>> >>> V vyzkou?en? zde (bin?rka v .NETu + test.png k vyzkou?en?): >>> http://jabi.aspone.cz/osm/TracerTest.zip >>> >>> Po spu?t?n? se zobraz? mapka. Klikejte do pr?zdn?ch (b?l?ch) ??st? >>> uvnit? budov. Testovac? png je mo?n? nahranit p??padn? jin?m se >>> stejn?m n?zev. >>> >>> Je?t? zkus?m ud?lat to, aby kdy? ?lov?k klikne na popis budovy (text >>> uvnit? budovy), tak aby to tak? fungovalo. Pak lze doladit n?jak? >>> chyby. A bude zb?vat ud?lat n?jak? GUI s kontinu?ln? mapou, p?epo?tem >>> sou?adnic a exportem do *.osm, zobrazov?n?m sou?asn?ch objekt?, >>> nab?zen? budov podle adresn?ch m?st, mo?nost? ru?n? editace, >>> zobrazov?n? fotomapy na pozad?, ... Nebo je n?kdo schopn? to >>> integrovat do JOSM? >>> >>> Pokud bude z?jem, zdroj?ky dod?m. >>> >>> Honza >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

28.1.2010 02:13:11 (#7)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Na Merkaator jsem zb??n? koukal a n?jak mne zat?m nep?esv?d?il. A to ani mo?nostmi (to jsem ani moc ne?ekal), ani rychlost? (to jsem ?ekal, proto?e je psan? v C++/qt a to je hodn? v?konn? platforma - t?eba p?i ta?en? nov? cesty se to vylo?en? ?kube a to podle mne zna?? sp??e na pou?it? ?patn?ch algoritm? a datov?ch struktur). A nakonec ani jednoduchost? ... na prvn? pohled. Ale mo?n? je to t?m, ?e na JOSM jsem p?eci jen koukal del?? dobu. Tu jednoduchost jsem myslel hlavn? pro lidi, kte?? se cht?l OSM z??astnit tak n?jak "rekrea?n?" - dod?lat si tam n?jak? okol? sv?ho domu, nic neimportovat, neprogramovat, ... Ale mo?nost volby je dobr? v?c - nech? ka?d? pou??v? to, co mu vyhovuje. Honza
---------- Forwarded message ---------- From: Frettie <frettie at gmail.com> Date: 2010/1/27 Subject: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map To: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Pr?v?, ono takovej merkaartor je super v?c, JOSM je jak slo?it?, tak prost? "ovladateln?". :/ Ale asi by m? to donutilo p?ej?t, to zas jo. 2010/1/27 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: zobrazit citaci
> Ahoj, > > uva?oval jsem podobn? ... zat?m tedy o JOSM a API pro pluginy moc > nev?m. A v Jav? jsem n?co naposledy p?ed x lety (n?jak? drobnosti tedy > i pozd?ji, ale mnohem v?t?? zku?enosti m?m s .NETem). P?epsat j?dro > algoritmu do Javy by asi takov? probl?m nebyl (tedy tu ??st, kter? > vezme 2D pole byt? (byte = pixel) a sou?adnici kliknut? a vr?t? > se?azen? seznam sou?adnic vrchol? polygonu obrysu budovy). Hor?? pro > mne bude se stahov?n?m a cachov?n? bitmap, jejich spojov?n?m pro ??ely > trace, p?ev?d?n?m na pole byt? (kv?li rychlosti ... v .NETu na to > pou??v?m unmanaged k?d). Tedy takov?mi v?cmi, kde jsou t?eba znalosti > nejen jazyka Java, ale i r?zn?ch knihoven. > > A ot?zka je, jak to bude rychl? v ?ist? Jav?. Sp??e jsem uva?oval i > nad p?episem toho j?dra do nativn?ho C ?i C++. > > V?era jsem na ten plugin lake-walker zb??n? koukal, inspirovat by se z > toho jist? dalo. Zda by z toho ?lo vyu??t v?echno a jen doplnit > algoritmus rozpozn?v?n?, to je ot?zka. > > Jinak jsem je?t? uva?oval na t?m, ?e by rozpozn?v?n? mohla d?lat > extern? aplikace, se kterou by plugin komunikovat t?eba TCP ... tedy > plugin JOSM by zavolat "u?ivatel kliknul na sou?adnici x, y" a extern? > aplikace by vr?tila "ok, v?sledn? polygon je x1, y1, x2, y2, x3, y3, > ...". Bylo by to jist? m?n? pohodln?, ale to j?dro by nemuselo b?t v > Jav?. Ten sm?r z extern? aplikace do JOSM je dokonce mysl?m u? v JOSM > naimplementovan? v podob? RemoteControl: > [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/RemoteControl] > > Algoritmus jsem je?t? trochu vylep?il oproti tomu v uk?zce. > > Jinak integrace do JOSM by m?la v?hodu v tom, ?e by nebylo t?eba do t? > aplikace d?lat v?echno ostatn? GIS v?ci (tedy takov? klon JOSM). > > Nev?hoda by asi byla v tom, ?e JOSM je pro za??te?n?ky slo?it? a > v?sledn? program by nebyl tak jednoduch?, jak m??e b?t (tedy n?co > takov?ho, co by si ?lov?k s Windows st?hnul, nainstaloval a klikal na > budovy, ani? by musel n?co nastavovat, zkoumat ovl?d?n?, ...). > > Aneb pr?ce je?t? nen? zdaleka u konce ... algoritmus trasov?n? je jen > jedna ??st. > > Honza > > > 2010/1/27 Pavel Zbytovsk? <mail at zby.cz>: >> Ahoj, >> >> j??, tak tohle je velmi dobr? pr?ce! N?co podobn?ho mi hodn? chyb?lo, tak >> jsem uva?oval nad tvorbou vlastn?ho n?stroje, u? nemus?m :-)) >> >> Integraci do JOSM bych tak? moc ocenil, p?eci jen na rozumn? mapov?n? v?t?? >> oblasti se to moc jinak ne? josmem d?lat ned?. Mo?n? bych vid?l trochu pot?? >> v tom, ?e JOSM je v jav? a tud?? platform independent, co? .NET nen?. Jo a >> asi by ?lo podstatnou ??st api pluginu vydolovat z lake-walkera - tedy >> trasova?e jezer z landsatu - viz >> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/Lakewalker >> >> D?l? to dost podobnou v?c, tak?e by ?prava na tv?j algoritmus a cuzk mapy >> nem?la b?t takov? pot??.. >> >> Ka?dop?dn? supr! >> >> Zdrav?m, >> Pavel Zbytovsk? >> >> >> >> >> 2010/1/26 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>> >>> Ahoj, >>> >>> d?lal jsem na programu, kter? by dok?zal rozumn? trasovat budovy z >>> digit. map katastru. Ty ru?n? ?m?ranice ze sken? mnoha let star?ch map >>> mysl?m nem? smysl automaticky trasovat. Zkou?el jsem to pomoc? potrace >>> apod. ... ale n?jak mi to nedopadalo moc dob?e, tak?e jsem se rozhodl >>> pro vlastn? ?e?en?. >>> >>> V vyzkou?en? zde (bin?rka v .NETu + test.png k vyzkou?en?): >>> http://jabi.aspone.cz/osm/TracerTest.zip >>> >>> Po spu?t?n? se zobraz? mapka. Klikejte do pr?zdn?ch (b?l?ch) ??st? >>> uvnit? budov. Testovac? png je mo?n? nahranit p??padn? jin?m se >>> stejn?m n?zev. >>> >>> Je?t? zkus?m ud?lat to, aby kdy? ?lov?k klikne na popis budovy (text >>> uvnit? budovy), tak aby to tak? fungovalo. Pak lze doladit n?jak? >>> chyby. A bude zb?vat ud?lat n?jak? GUI s kontinu?ln? mapou, p?epo?tem >>> sou?adnic a exportem do *.osm, zobrazov?n?m sou?asn?ch objekt?, >>> nab?zen? budov podle adresn?ch m?st, mo?nost? ru?n? editace, >>> zobrazov?n? fotomapy na pozad?, ... Nebo je n?kdo schopn? to >>> integrovat do JOSM? >>> >>> Pokud bude z?jem, zdroj?ky dod?m. >>> >>> Honza >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

28.1.2010 02:40:56 (#8)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
102
To si pr?v? nemysl?m, to, ?e je slo?it?, pro m? jako za??te?n?ka v mapov?n? (no dob?e, m?m za sebou pr?ci v ArcGISu a Topolu) to bylo fajn, bylo snadn? se napojit, snadn? si nakonfigurovat to, co jsem pot?eboval. JOSM odpuzuje bohu?el u? t?m, jak vypad? a taky t?m, ?e je tu??m v Jav?. Mo?n? jsi m?l jen sm?lu na "?patn? kus", m? se lehce ?kubne, jen p?i velk?m po?tu bod? a linek (a to nem?m zdaleka oslniv? hardware). Ale API nem? (zat?m). 2010/1/28 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: zobrazit citaci
> Na Merkaator jsem zb??n? koukal a n?jak mne zat?m nep?esv?d?il. A to > ani mo?nostmi (to jsem ani moc ne?ekal), ani rychlost? (to jsem ?ekal, > proto?e je psan? v C++/qt a to je hodn? v?konn? platforma - t?eba p?i > ta?en? nov? cesty se to vylo?en? ?kube a to podle mne zna?? sp??e na > pou?it? ?patn?ch algoritm? a datov?ch struktur). A nakonec ani > jednoduchost? ... na prvn? pohled. ?Ale mo?n? je to t?m, ?e na JOSM > jsem p?eci jen koukal del?? dobu. Tu jednoduchost jsem myslel hlavn? > pro lidi, kte?? se cht?l OSM z??astnit tak n?jak "rekrea?n?" - dod?lat > si tam n?jak? okol? sv?ho domu, nic neimportovat, neprogramovat, ... > > Ale mo?nost volby je dobr? v?c - nech? ka?d? pou??v? to, co mu vyhovuje. > > Honza > > ---------- Forwarded message ---------- > From: Frettie <frettie at gmail.com> > Date: 2010/1/27 > Subject: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map > To: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> > > > Pr?v?, ono takovej merkaartor je super v?c, JOSM je jak slo?it?, tak > prost? "ovladateln?". :/ Ale asi by m? to donutilo p?ej?t, to zas jo. > > 2010/1/27 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >> Ahoj, >> >> uva?oval jsem podobn? ... zat?m tedy o JOSM a API pro pluginy moc >> nev?m. A v Jav? jsem n?co naposledy p?ed x lety (n?jak? drobnosti tedy >> i pozd?ji, ale mnohem v?t?? zku?enosti m?m s .NETem). P?epsat j?dro >> algoritmu do Javy by asi takov? probl?m nebyl (tedy tu ??st, kter? >> vezme 2D pole byt? (byte = pixel) a sou?adnici kliknut? a vr?t? >> se?azen? seznam sou?adnic vrchol? polygonu obrysu budovy). Hor?? pro >> mne bude se stahov?n?m a cachov?n? bitmap, jejich spojov?n?m pro ??ely >> trace, p?ev?d?n?m na pole byt? (kv?li rychlosti ... v .NETu na to >> pou??v?m unmanaged k?d). Tedy takov?mi v?cmi, kde jsou t?eba znalosti >> nejen jazyka Java, ale i r?zn?ch knihoven. >> >> A ot?zka je, jak to bude rychl? v ?ist? Jav?. Sp??e jsem uva?oval i >> nad p?episem toho j?dra do nativn?ho C ?i C++. >> >> V?era jsem na ten plugin lake-walker zb??n? koukal, inspirovat by se z >> toho jist? dalo. Zda by z toho ?lo vyu??t v?echno a jen doplnit >> algoritmus rozpozn?v?n?, to je ot?zka. >> >> Jinak jsem je?t? uva?oval na t?m, ?e by rozpozn?v?n? mohla d?lat >> extern? aplikace, se kterou by plugin komunikovat t?eba TCP ... tedy >> plugin JOSM by zavolat "u?ivatel kliknul na sou?adnici x, y" a extern? >> aplikace by vr?tila "ok, v?sledn? polygon je x1, y1, x2, y2, x3, y3, >> ...". Bylo by to jist? m?n? pohodln?, ale to j?dro by nemuselo b?t v >> Jav?. Ten sm?r z extern? aplikace do JOSM je dokonce mysl?m u? v JOSM >> naimplementovan? v podob? RemoteControl: >> [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/RemoteControl] >> >> Algoritmus jsem je?t? trochu vylep?il oproti tomu v uk?zce. >> >> Jinak integrace do JOSM by m?la v?hodu v tom, ?e by nebylo t?eba do t? >> aplikace d?lat v?echno ostatn? GIS v?ci (tedy takov? klon JOSM). >> >> Nev?hoda by asi byla v tom, ?e JOSM je pro za??te?n?ky slo?it? a >> v?sledn? program by nebyl tak jednoduch?, jak m??e b?t (tedy n?co >> takov?ho, co by si ?lov?k s Windows st?hnul, nainstaloval a klikal na >> budovy, ani? by musel n?co nastavovat, zkoumat ovl?d?n?, ...). >> >> Aneb pr?ce je?t? nen? zdaleka u konce ... algoritmus trasov?n? je jen >> jedna ??st. >> >> Honza >> >> >> 2010/1/27 Pavel Zbytovsk? <mail at zby.cz>: >>> Ahoj, >>> >>> j??, tak tohle je velmi dobr? pr?ce! N?co podobn?ho mi hodn? chyb?lo, tak >>> jsem uva?oval nad tvorbou vlastn?ho n?stroje, u? nemus?m :-)) >>> >>> Integraci do JOSM bych tak? moc ocenil, p?eci jen na rozumn? mapov?n? v?t?? >>> oblasti se to moc jinak ne? josmem d?lat ned?. Mo?n? bych vid?l trochu pot?? >>> v tom, ?e JOSM je v jav? a tud?? platform independent, co? .NET nen?. Jo a >>> asi by ?lo podstatnou ??st api pluginu vydolovat z lake-walkera - tedy >>> trasova?e jezer z landsatu - viz >>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/Lakewalker >>> >>> D?l? to dost podobnou v?c, tak?e by ?prava na tv?j algoritmus a cuzk mapy >>> nem?la b?t takov? pot??.. >>> >>> Ka?dop?dn? supr! >>> >>> Zdrav?m, >>> Pavel Zbytovsk? >>> >>> >>> >>> >>> 2010/1/26 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>> >>>> Ahoj, >>>> >>>> d?lal jsem na programu, kter? by dok?zal rozumn? trasovat budovy z >>>> digit. map katastru. Ty ru?n? ?m?ranice ze sken? mnoha let star?ch map >>>> mysl?m nem? smysl automaticky trasovat. Zkou?el jsem to pomoc? potrace >>>> apod. ... ale n?jak mi to nedopadalo moc dob?e, tak?e jsem se rozhodl >>>> pro vlastn? ?e?en?. >>>> >>>> V vyzkou?en? zde (bin?rka v .NETu + test.png k vyzkou?en?): >>>> http://jabi.aspone.cz/osm/TracerTest.zip >>>> >>>> Po spu?t?n? se zobraz? mapka. Klikejte do pr?zdn?ch (b?l?ch) ??st? >>>> uvnit? budov. Testovac? png je mo?n? nahranit p??padn? jin?m se >>>> stejn?m n?zev. >>>> >>>> Je?t? zkus?m ud?lat to, aby kdy? ?lov?k klikne na popis budovy (text >>>> uvnit? budovy), tak aby to tak? fungovalo. Pak lze doladit n?jak? >>>> chyby. A bude zb?vat ud?lat n?jak? GUI s kontinu?ln? mapou, p?epo?tem >>>> sou?adnic a exportem do *.osm, zobrazov?n?m sou?asn?ch objekt?, >>>> nab?zen? budov podle adresn?ch m?st, mo?nost? ru?n? editace, >>>> zobrazov?n? fotomapy na pozad?, ... Nebo je n?kdo schopn? to >>>> integrovat do JOSM? >>>> >>>> Pokud bude z?jem, zdroj?ky dod?m. >>>> >>>> Honza >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > > > -- > S pozdravem, > Jirka Sedl??ek > --- > jirisedlacek at gmail.com > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

29.1.2010 03:45:15 (#9)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Zdrav?m p?nov?, pros?m o vyzkou?en? prvn? betaverze traceru budov z katastr?ln?ch map. http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta1.zip Archiv obsahuje dva soubory. 1) Osm.Kn.Trace.Server.exe 2) tracer.jar Prvn? z nich je trasovac? server, kter? je t?eba m?t spu?t?n? v pr?b?hu trasov?n?. Poslouch? na portu 5050 a zat?m nen? nijak konfigurovaten?. Prost? jej spust?te a a? jej nebudete pot?ebovat, tak jej zav?ete. To je v?e. Doporu?uji jej d?t do pr?zdn?ho adres??e, proto si k sob? ukl?d? do?asn? soubory (sta?en? a p?edzpracovan? v?seky katastr?ln? mapy). Druh? soubor je plugin do JOSM (zalo?en? na LakeWalkeru). Ten zkop?rujete do adres??e s pluginy JOSM (ve Vist? nap?. c:\Users\[userName]\AppData\Roaming\JOSM\plugins). Funguje s verz? 2561 JOSM. Aktivujete jej v nastaven?. P?ibude n?stroj Tracer (kl?vesov? zkratka T). Po aktivaci n?stroje m??ete klikat na mapu a m?lo by to trasovat. Op?tovn?m zvolen?m n?stroje (nebo T) by se m?l zase deaktivovat. Uv?t?m p?ipom?nky, ale nev?m, kdy je stihnu realizovat. N?jak? dal?? v?voj?? by se hodil... Kdo se hl?s? dobrovoln?? :) BTW: Jak to m? tagovat ty budovy? Honza 2010/1/28 Frettie <frettie at gmail.com>: zobrazit citaci
> To si pr?v? nemysl?m, to, ?e je slo?it?, pro m? jako za??te?n?ka v > mapov?n? (no dob?e, m?m za sebou pr?ci v ArcGISu a Topolu) to bylo > fajn, bylo snadn? se napojit, snadn? si nakonfigurovat to, co jsem > pot?eboval. JOSM odpuzuje bohu?el u? t?m, jak vypad? a taky t?m, ?e je > tu??m v Jav?. > > Mo?n? jsi m?l jen sm?lu na "?patn? kus", m? se lehce ?kubne, jen p?i > velk?m po?tu bod? a linek (a to nem?m zdaleka oslniv? hardware). Ale > API nem? (zat?m). > > 2010/1/28 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >> Na Merkaator jsem zb??n? koukal a n?jak mne zat?m nep?esv?d?il. A to >> ani mo?nostmi (to jsem ani moc ne?ekal), ani rychlost? (to jsem ?ekal, >> proto?e je psan? v C++/qt a to je hodn? v?konn? platforma - t?eba p?i >> ta?en? nov? cesty se to vylo?en? ?kube a to podle mne zna?? sp??e na >> pou?it? ?patn?ch algoritm? a datov?ch struktur). A nakonec ani >> jednoduchost? ... na prvn? pohled. ?Ale mo?n? je to t?m, ?e na JOSM >> jsem p?eci jen koukal del?? dobu. Tu jednoduchost jsem myslel hlavn? >> pro lidi, kte?? se cht?l OSM z??astnit tak n?jak "rekrea?n?" - dod?lat >> si tam n?jak? okol? sv?ho domu, nic neimportovat, neprogramovat, ... >> >> Ale mo?nost volby je dobr? v?c - nech? ka?d? pou??v? to, co mu vyhovuje. >> >> Honza >> >> ---------- Forwarded message ---------- >> From: Frettie <frettie at gmail.com> >> Date: 2010/1/27 >> Subject: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >> To: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> >> >> >> Pr?v?, ono takovej merkaartor je super v?c, JOSM je jak slo?it?, tak >> prost? "ovladateln?". :/ Ale asi by m? to donutilo p?ej?t, to zas jo. >> >> 2010/1/27 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>> Ahoj, >>> >>> uva?oval jsem podobn? ... zat?m tedy o JOSM a API pro pluginy moc >>> nev?m. A v Jav? jsem n?co naposledy p?ed x lety (n?jak? drobnosti tedy >>> i pozd?ji, ale mnohem v?t?? zku?enosti m?m s .NETem). P?epsat j?dro >>> algoritmu do Javy by asi takov? probl?m nebyl (tedy tu ??st, kter? >>> vezme 2D pole byt? (byte = pixel) a sou?adnici kliknut? a vr?t? >>> se?azen? seznam sou?adnic vrchol? polygonu obrysu budovy). Hor?? pro >>> mne bude se stahov?n?m a cachov?n? bitmap, jejich spojov?n?m pro ??ely >>> trace, p?ev?d?n?m na pole byt? (kv?li rychlosti ... v .NETu na to >>> pou??v?m unmanaged k?d). Tedy takov?mi v?cmi, kde jsou t?eba znalosti >>> nejen jazyka Java, ale i r?zn?ch knihoven. >>> >>> A ot?zka je, jak to bude rychl? v ?ist? Jav?. Sp??e jsem uva?oval i >>> nad p?episem toho j?dra do nativn?ho C ?i C++. >>> >>> V?era jsem na ten plugin lake-walker zb??n? koukal, inspirovat by se z >>> toho jist? dalo. Zda by z toho ?lo vyu??t v?echno a jen doplnit >>> algoritmus rozpozn?v?n?, to je ot?zka. >>> >>> Jinak jsem je?t? uva?oval na t?m, ?e by rozpozn?v?n? mohla d?lat >>> extern? aplikace, se kterou by plugin komunikovat t?eba TCP ... tedy >>> plugin JOSM by zavolat "u?ivatel kliknul na sou?adnici x, y" a extern? >>> aplikace by vr?tila "ok, v?sledn? polygon je x1, y1, x2, y2, x3, y3, >>> ...". Bylo by to jist? m?n? pohodln?, ale to j?dro by nemuselo b?t v >>> Jav?. Ten sm?r z extern? aplikace do JOSM je dokonce mysl?m u? v JOSM >>> naimplementovan? v podob? RemoteControl: >>> [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/RemoteControl] >>> >>> Algoritmus jsem je?t? trochu vylep?il oproti tomu v uk?zce. >>> >>> Jinak integrace do JOSM by m?la v?hodu v tom, ?e by nebylo t?eba do t? >>> aplikace d?lat v?echno ostatn? GIS v?ci (tedy takov? klon JOSM). >>> >>> Nev?hoda by asi byla v tom, ?e JOSM je pro za??te?n?ky slo?it? a >>> v?sledn? program by nebyl tak jednoduch?, jak m??e b?t (tedy n?co >>> takov?ho, co by si ?lov?k s Windows st?hnul, nainstaloval a klikal na >>> budovy, ani? by musel n?co nastavovat, zkoumat ovl?d?n?, ...). >>> >>> Aneb pr?ce je?t? nen? zdaleka u konce ... algoritmus trasov?n? je jen >>> jedna ??st. >>> >>> Honza >>> >>> >>> 2010/1/27 Pavel Zbytovsk? <mail at zby.cz>: >>>> Ahoj, >>>> >>>> j??, tak tohle je velmi dobr? pr?ce! N?co podobn?ho mi hodn? chyb?lo, tak >>>> jsem uva?oval nad tvorbou vlastn?ho n?stroje, u? nemus?m :-)) >>>> >>>> Integraci do JOSM bych tak? moc ocenil, p?eci jen na rozumn? mapov?n? v?t?? >>>> oblasti se to moc jinak ne? josmem d?lat ned?. Mo?n? bych vid?l trochu pot?? >>>> v tom, ?e JOSM je v jav? a tud?? platform independent, co? .NET nen?. Jo a >>>> asi by ?lo podstatnou ??st api pluginu vydolovat z lake-walkera - tedy >>>> trasova?e jezer z landsatu - viz >>>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/Lakewalker >>>> >>>> D?l? to dost podobnou v?c, tak?e by ?prava na tv?j algoritmus a cuzk mapy >>>> nem?la b?t takov? pot??.. >>>> >>>> Ka?dop?dn? supr! >>>> >>>> Zdrav?m, >>>> Pavel Zbytovsk? >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> 2010/1/26 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>>> >>>>> Ahoj, >>>>> >>>>> d?lal jsem na programu, kter? by dok?zal rozumn? trasovat budovy z >>>>> digit. map katastru. Ty ru?n? ?m?ranice ze sken? mnoha let star?ch map >>>>> mysl?m nem? smysl automaticky trasovat. Zkou?el jsem to pomoc? potrace >>>>> apod. ... ale n?jak mi to nedopadalo moc dob?e, tak?e jsem se rozhodl >>>>> pro vlastn? ?e?en?. >>>>> >>>>> V vyzkou?en? zde (bin?rka v .NETu + test.png k vyzkou?en?): >>>>> http://jabi.aspone.cz/osm/TracerTest.zip >>>>> >>>>> Po spu?t?n? se zobraz? mapka. Klikejte do pr?zdn?ch (b?l?ch) ??st? >>>>> uvnit? budov. Testovac? png je mo?n? nahranit p??padn? jin?m se >>>>> stejn?m n?zev. >>>>> >>>>> Je?t? zkus?m ud?lat to, aby kdy? ?lov?k klikne na popis budovy (text >>>>> uvnit? budovy), tak aby to tak? fungovalo. Pak lze doladit n?jak? >>>>> chyby. A bude zb?vat ud?lat n?jak? GUI s kontinu?ln? mapou, p?epo?tem >>>>> sou?adnic a exportem do *.osm, zobrazov?n?m sou?asn?ch objekt?, >>>>> nab?zen? budov podle adresn?ch m?st, mo?nost? ru?n? editace, >>>>> zobrazov?n? fotomapy na pozad?, ... Nebo je n?kdo schopn? to >>>>> integrovat do JOSM? >>>>> >>>>> Pokud bude z?jem, zdroj?ky dod?m. >>>>> >>>>> Honza >>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>>> >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> >> >> >> -- >> S pozdravem, >> Jirka Sedl??ek >> --- >> jirisedlacek at gmail.com >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > > > -- > S pozdravem, > Jirka Sedl??ek > --- > jirisedlacek at gmail.com > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

29.1.2010 04:01:55 (#10)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Jinak, kdyby n?kdo m?l probl?my, tak m??ete ov??it, zda funguje trasovac? server ... vyu??v? klasick? HTTP protokol, tak?e sta?? otev??t internetov? prohl??e? a napsat nap?.: http://localhost:5050/trace/simple/50.037973499148485;14.50494914227297 V?sledek by m?l b?t ve stylu seznamu sou?adnic bod? budovy, nap?.: 50.038111;14.505007|50.037951;14.505044|50.037932;14.504851|50.037962;14.504843|50.037966;14.504868|50.038064;14.504848|50.038061;14.504823|50.038094;14.504813|50.038111;14.505007 P??padn? lze pou??t form?t OSM: http://localhost:5050/trace/osm/50.037973499148485;14.50494914227297 (to vr?t? XML se stejn?mi daty) Naopak, pokud kliknete v JOSM na n?jak? bod n?strojem Tracer, tak v ok?nku serveru uvid?te, co tam p?i?lo za po?adavek... Honza 2010/1/29 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: zobrazit citaci
> Zdrav?m p?nov?, > > pros?m o vyzkou?en? prvn? betaverze traceru budov z katastr?ln?ch map. > http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta1.zip > > Archiv obsahuje dva soubory. > 1) Osm.Kn.Trace.Server.exe > 2) tracer.jar > > Prvn? z nich je trasovac? server, kter? je t?eba m?t spu?t?n? v > pr?b?hu trasov?n?. Poslouch? na portu 5050 a zat?m nen? nijak > konfigurovaten?. Prost? jej spust?te a a? jej nebudete pot?ebovat, tak > jej zav?ete. To je v?e. > > Doporu?uji jej d?t do pr?zdn?ho adres??e, proto si k sob? ukl?d? > do?asn? soubory (sta?en? a p?edzpracovan? v?seky katastr?ln? mapy). > > Druh? soubor je plugin do JOSM (zalo?en? na LakeWalkeru). Ten > zkop?rujete do adres??e s pluginy JOSM (ve Vist? nap?. > c:\Users\[userName]\AppData\Roaming\JOSM\plugins). Funguje s verz? > 2561 JOSM. Aktivujete jej v nastaven?. > > P?ibude n?stroj Tracer (kl?vesov? zkratka T). Po aktivaci n?stroje > m??ete klikat na mapu a m?lo by to trasovat. Op?tovn?m zvolen?m > n?stroje (nebo T) by se m?l zase deaktivovat. > > Uv?t?m p?ipom?nky, ale nev?m, kdy je stihnu realizovat. N?jak? dal?? > v?voj?? by se hodil... Kdo se hl?s? dobrovoln?? :) > > BTW: Jak to m? tagovat ty budovy? > > Honza > > > 2010/1/28 Frettie <frettie at gmail.com>: >> To si pr?v? nemysl?m, to, ?e je slo?it?, pro m? jako za??te?n?ka v >> mapov?n? (no dob?e, m?m za sebou pr?ci v ArcGISu a Topolu) to bylo >> fajn, bylo snadn? se napojit, snadn? si nakonfigurovat to, co jsem >> pot?eboval. JOSM odpuzuje bohu?el u? t?m, jak vypad? a taky t?m, ?e je >> tu??m v Jav?. >> >> Mo?n? jsi m?l jen sm?lu na "?patn? kus", m? se lehce ?kubne, jen p?i >> velk?m po?tu bod? a linek (a to nem?m zdaleka oslniv? hardware). Ale >> API nem? (zat?m). >> >> 2010/1/28 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>> Na Merkaator jsem zb??n? koukal a n?jak mne zat?m nep?esv?d?il. A to >>> ani mo?nostmi (to jsem ani moc ne?ekal), ani rychlost? (to jsem ?ekal, >>> proto?e je psan? v C++/qt a to je hodn? v?konn? platforma - t?eba p?i >>> ta?en? nov? cesty se to vylo?en? ?kube a to podle mne zna?? sp??e na >>> pou?it? ?patn?ch algoritm? a datov?ch struktur). A nakonec ani >>> jednoduchost? ... na prvn? pohled. ?Ale mo?n? je to t?m, ?e na JOSM >>> jsem p?eci jen koukal del?? dobu. Tu jednoduchost jsem myslel hlavn? >>> pro lidi, kte?? se cht?l OSM z??astnit tak n?jak "rekrea?n?" - dod?lat >>> si tam n?jak? okol? sv?ho domu, nic neimportovat, neprogramovat, ... >>> >>> Ale mo?nost volby je dobr? v?c - nech? ka?d? pou??v? to, co mu vyhovuje. >>> >>> Honza >>> >>> ---------- Forwarded message ---------- >>> From: Frettie <frettie at gmail.com> >>> Date: 2010/1/27 >>> Subject: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >>> To: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> >>> >>> >>> Pr?v?, ono takovej merkaartor je super v?c, JOSM je jak slo?it?, tak >>> prost? "ovladateln?". :/ Ale asi by m? to donutilo p?ej?t, to zas jo. >>> >>> 2010/1/27 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>>> Ahoj, >>>> >>>> uva?oval jsem podobn? ... zat?m tedy o JOSM a API pro pluginy moc >>>> nev?m. A v Jav? jsem n?co naposledy p?ed x lety (n?jak? drobnosti tedy >>>> i pozd?ji, ale mnohem v?t?? zku?enosti m?m s .NETem). P?epsat j?dro >>>> algoritmu do Javy by asi takov? probl?m nebyl (tedy tu ??st, kter? >>>> vezme 2D pole byt? (byte = pixel) a sou?adnici kliknut? a vr?t? >>>> se?azen? seznam sou?adnic vrchol? polygonu obrysu budovy). Hor?? pro >>>> mne bude se stahov?n?m a cachov?n? bitmap, jejich spojov?n?m pro ??ely >>>> trace, p?ev?d?n?m na pole byt? (kv?li rychlosti ... v .NETu na to >>>> pou??v?m unmanaged k?d). Tedy takov?mi v?cmi, kde jsou t?eba znalosti >>>> nejen jazyka Java, ale i r?zn?ch knihoven. >>>> >>>> A ot?zka je, jak to bude rychl? v ?ist? Jav?. Sp??e jsem uva?oval i >>>> nad p?episem toho j?dra do nativn?ho C ?i C++. >>>> >>>> V?era jsem na ten plugin lake-walker zb??n? koukal, inspirovat by se z >>>> toho jist? dalo. Zda by z toho ?lo vyu??t v?echno a jen doplnit >>>> algoritmus rozpozn?v?n?, to je ot?zka. >>>> >>>> Jinak jsem je?t? uva?oval na t?m, ?e by rozpozn?v?n? mohla d?lat >>>> extern? aplikace, se kterou by plugin komunikovat t?eba TCP ... tedy >>>> plugin JOSM by zavolat "u?ivatel kliknul na sou?adnici x, y" a extern? >>>> aplikace by vr?tila "ok, v?sledn? polygon je x1, y1, x2, y2, x3, y3, >>>> ...". Bylo by to jist? m?n? pohodln?, ale to j?dro by nemuselo b?t v >>>> Jav?. Ten sm?r z extern? aplikace do JOSM je dokonce mysl?m u? v JOSM >>>> naimplementovan? v podob? RemoteControl: >>>> [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/RemoteControl] >>>> >>>> Algoritmus jsem je?t? trochu vylep?il oproti tomu v uk?zce. >>>> >>>> Jinak integrace do JOSM by m?la v?hodu v tom, ?e by nebylo t?eba do t? >>>> aplikace d?lat v?echno ostatn? GIS v?ci (tedy takov? klon JOSM). >>>> >>>> Nev?hoda by asi byla v tom, ?e JOSM je pro za??te?n?ky slo?it? a >>>> v?sledn? program by nebyl tak jednoduch?, jak m??e b?t (tedy n?co >>>> takov?ho, co by si ?lov?k s Windows st?hnul, nainstaloval a klikal na >>>> budovy, ani? by musel n?co nastavovat, zkoumat ovl?d?n?, ...). >>>> >>>> Aneb pr?ce je?t? nen? zdaleka u konce ... algoritmus trasov?n? je jen >>>> jedna ??st. >>>> >>>> Honza >>>> >>>> >>>> 2010/1/27 Pavel Zbytovsk? <mail at zby.cz>: >>>>> Ahoj, >>>>> >>>>> j??, tak tohle je velmi dobr? pr?ce! N?co podobn?ho mi hodn? chyb?lo, tak >>>>> jsem uva?oval nad tvorbou vlastn?ho n?stroje, u? nemus?m :-)) >>>>> >>>>> Integraci do JOSM bych tak? moc ocenil, p?eci jen na rozumn? mapov?n? v?t?? >>>>> oblasti se to moc jinak ne? josmem d?lat ned?. Mo?n? bych vid?l trochu pot?? >>>>> v tom, ?e JOSM je v jav? a tud?? platform independent, co? .NET nen?. Jo a >>>>> asi by ?lo podstatnou ??st api pluginu vydolovat z lake-walkera - tedy >>>>> trasova?e jezer z landsatu - viz >>>>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/Lakewalker >>>>> >>>>> D?l? to dost podobnou v?c, tak?e by ?prava na tv?j algoritmus a cuzk mapy >>>>> nem?la b?t takov? pot??.. >>>>> >>>>> Ka?dop?dn? supr! >>>>> >>>>> Zdrav?m, >>>>> Pavel Zbytovsk? >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> 2010/1/26 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>>>> >>>>>> Ahoj, >>>>>> >>>>>> d?lal jsem na programu, kter? by dok?zal rozumn? trasovat budovy z >>>>>> digit. map katastru. Ty ru?n? ?m?ranice ze sken? mnoha let star?ch map >>>>>> mysl?m nem? smysl automaticky trasovat. Zkou?el jsem to pomoc? potrace >>>>>> apod. ... ale n?jak mi to nedopadalo moc dob?e, tak?e jsem se rozhodl >>>>>> pro vlastn? ?e?en?. >>>>>> >>>>>> V vyzkou?en? zde (bin?rka v .NETu + test.png k vyzkou?en?): >>>>>> http://jabi.aspone.cz/osm/TracerTest.zip >>>>>> >>>>>> Po spu?t?n? se zobraz? mapka. Klikejte do pr?zdn?ch (b?l?ch) ??st? >>>>>> uvnit? budov. Testovac? png je mo?n? nahranit p??padn? jin?m se >>>>>> stejn?m n?zev. >>>>>> >>>>>> Je?t? zkus?m ud?lat to, aby kdy? ?lov?k klikne na popis budovy (text >>>>>> uvnit? budovy), tak aby to tak? fungovalo. Pak lze doladit n?jak? >>>>>> chyby. A bude zb?vat ud?lat n?jak? GUI s kontinu?ln? mapou, p?epo?tem >>>>>> sou?adnic a exportem do *.osm, zobrazov?n?m sou?asn?ch objekt?, >>>>>> nab?zen? budov podle adresn?ch m?st, mo?nost? ru?n? editace, >>>>>> zobrazov?n? fotomapy na pozad?, ... Nebo je n?kdo schopn? to >>>>>> integrovat do JOSM? >>>>>> >>>>>> Pokud bude z?jem, zdroj?ky dod?m. >>>>>> >>>>>> Honza >>>>>> >>>>>> _______________________________________________ >>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>>> >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>> >>> >>> >>> -- >>> S pozdravem, >>> Jirka Sedl??ek >>> --- >>> jirisedlacek at gmail.com >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> >> >> >> -- >> S pozdravem, >> Jirka Sedl??ek >> --- >> jirisedlacek at gmail.com >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >

29.1.2010 08:44:45 (#11)
gravatar

Jiri Parkan

<jparkan at gmail.com>
47
Ahoj, tracer funguje na prvn? pokus, s rozb?hnut?m ??dn? probl?m. M?m k tomu jen p?r pozn?mek. - tagov?n? building=yes, source=cuzk:km (p??padn? survey;cuzk:km) - p?i rozpozn?v?n? soused?c?ch dom? mezi nimi z?stanou mezery, asi by se na ?rovni pluginu musely hledat bl?zk? zdi a body slu?ovat. Asi i samotn? tracer by mohl kl?st hranici na st?ed ??ry a ne na jej? vnit?n? okraj, pokud je to technicky ?e?iteln?. U osam?l?ch budov nen? probl?m, tam to funguje bezvadn?. - popis v seznamu plugin? z?stal z lakewalkeru, ale to je jen kosmetika. dr??m palce v dal??m v?voji, pokud se to povede dot?hnout, bude to zatracen? u?ite?n? pomocn?k (minim?ln? pro m? ;) Parkis 2010/1/29 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: zobrazit citaci
> Zdrav?m p?nov?, > > pros?m o vyzkou?en? prvn? betaverze traceru budov z katastr?ln?ch map. > http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta1.zip > > Archiv obsahuje dva soubory. > 1) Osm.Kn.Trace.Server.exe > 2) tracer.jar > > Prvn? z nich je trasovac? server, kter? je t?eba m?t spu?t?n? v > pr?b?hu trasov?n?. Poslouch? na portu 5050 a zat?m nen? nijak > konfigurovaten?. Prost? jej spust?te a a? jej nebudete pot?ebovat, tak > jej zav?ete. To je v?e. > > Doporu?uji jej d?t do pr?zdn?ho adres??e, proto si k sob? ukl?d? > do?asn? soubory (sta?en? a p?edzpracovan? v?seky katastr?ln? mapy). > > Druh? soubor je plugin do JOSM (zalo?en? na LakeWalkeru). Ten > zkop?rujete do adres??e s pluginy JOSM (ve Vist? nap?. > c:\Users\[userName]\AppData\Roaming\JOSM\plugins). Funguje s verz? > 2561 JOSM. Aktivujete jej v nastaven?. > > P?ibude n?stroj Tracer (kl?vesov? zkratka T). Po aktivaci n?stroje > m??ete klikat na mapu a m?lo by to trasovat. Op?tovn?m zvolen?m > n?stroje (nebo T) by se m?l zase deaktivovat. > > Uv?t?m p?ipom?nky, ale nev?m, kdy je stihnu realizovat. N?jak? dal?? > v?voj?? by se hodil... Kdo se hl?s? dobrovoln?? :) > > BTW: Jak to m? tagovat ty budovy? > > Honza > > > 2010/1/28 Frettie <frettie at gmail.com>: >> To si pr?v? nemysl?m, to, ?e je slo?it?, pro m? jako za??te?n?ka v >> mapov?n? (no dob?e, m?m za sebou pr?ci v ArcGISu a Topolu) to bylo >> fajn, bylo snadn? se napojit, snadn? si nakonfigurovat to, co jsem >> pot?eboval. JOSM odpuzuje bohu?el u? t?m, jak vypad? a taky t?m, ?e je >> tu??m v Jav?. >> >> Mo?n? jsi m?l jen sm?lu na "?patn? kus", m? se lehce ?kubne, jen p?i >> velk?m po?tu bod? a linek (a to nem?m zdaleka oslniv? hardware). Ale >> API nem? (zat?m). >> >> 2010/1/28 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>> Na Merkaator jsem zb??n? koukal a n?jak mne zat?m nep?esv?d?il. A to >>> ani mo?nostmi (to jsem ani moc ne?ekal), ani rychlost? (to jsem ?ekal, >>> proto?e je psan? v C++/qt a to je hodn? v?konn? platforma - t?eba p?i >>> ta?en? nov? cesty se to vylo?en? ?kube a to podle mne zna?? sp??e na >>> pou?it? ?patn?ch algoritm? a datov?ch struktur). A nakonec ani >>> jednoduchost? ... na prvn? pohled. ?Ale mo?n? je to t?m, ?e na JOSM >>> jsem p?eci jen koukal del?? dobu. Tu jednoduchost jsem myslel hlavn? >>> pro lidi, kte?? se cht?l OSM z??astnit tak n?jak "rekrea?n?" - dod?lat >>> si tam n?jak? okol? sv?ho domu, nic neimportovat, neprogramovat, ... >>> >>> Ale mo?nost volby je dobr? v?c - nech? ka?d? pou??v? to, co mu vyhovuje. >>> >>> Honza >>> >>> ---------- Forwarded message ---------- >>> From: Frettie <frettie at gmail.com> >>> Date: 2010/1/27 >>> Subject: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >>> To: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> >>> >>> >>> Pr?v?, ono takovej merkaartor je super v?c, JOSM je jak slo?it?, tak >>> prost? "ovladateln?". :/ Ale asi by m? to donutilo p?ej?t, to zas jo. >>> >>> 2010/1/27 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>>> Ahoj, >>>> >>>> uva?oval jsem podobn? ... zat?m tedy o JOSM a API pro pluginy moc >>>> nev?m. A v Jav? jsem n?co naposledy p?ed x lety (n?jak? drobnosti tedy >>>> i pozd?ji, ale mnohem v?t?? zku?enosti m?m s .NETem). P?epsat j?dro >>>> algoritmu do Javy by asi takov? probl?m nebyl (tedy tu ??st, kter? >>>> vezme 2D pole byt? (byte = pixel) a sou?adnici kliknut? a vr?t? >>>> se?azen? seznam sou?adnic vrchol? polygonu obrysu budovy). Hor?? pro >>>> mne bude se stahov?n?m a cachov?n? bitmap, jejich spojov?n?m pro ??ely >>>> trace, p?ev?d?n?m na pole byt? (kv?li rychlosti ... v .NETu na to >>>> pou??v?m unmanaged k?d). Tedy takov?mi v?cmi, kde jsou t?eba znalosti >>>> nejen jazyka Java, ale i r?zn?ch knihoven. >>>> >>>> A ot?zka je, jak to bude rychl? v ?ist? Jav?. Sp??e jsem uva?oval i >>>> nad p?episem toho j?dra do nativn?ho C ?i C++. >>>> >>>> V?era jsem na ten plugin lake-walker zb??n? koukal, inspirovat by se z >>>> toho jist? dalo. Zda by z toho ?lo vyu??t v?echno a jen doplnit >>>> algoritmus rozpozn?v?n?, to je ot?zka. >>>> >>>> Jinak jsem je?t? uva?oval na t?m, ?e by rozpozn?v?n? mohla d?lat >>>> extern? aplikace, se kterou by plugin komunikovat t?eba TCP ... tedy >>>> plugin JOSM by zavolat "u?ivatel kliknul na sou?adnici x, y" a extern? >>>> aplikace by vr?tila "ok, v?sledn? polygon je x1, y1, x2, y2, x3, y3, >>>> ...". Bylo by to jist? m?n? pohodln?, ale to j?dro by nemuselo b?t v >>>> Jav?. Ten sm?r z extern? aplikace do JOSM je dokonce mysl?m u? v JOSM >>>> naimplementovan? v podob? RemoteControl: >>>> [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/RemoteControl] >>>> >>>> Algoritmus jsem je?t? trochu vylep?il oproti tomu v uk?zce. >>>> >>>> Jinak integrace do JOSM by m?la v?hodu v tom, ?e by nebylo t?eba do t? >>>> aplikace d?lat v?echno ostatn? GIS v?ci (tedy takov? klon JOSM). >>>> >>>> Nev?hoda by asi byla v tom, ?e JOSM je pro za??te?n?ky slo?it? a >>>> v?sledn? program by nebyl tak jednoduch?, jak m??e b?t (tedy n?co >>>> takov?ho, co by si ?lov?k s Windows st?hnul, nainstaloval a klikal na >>>> budovy, ani? by musel n?co nastavovat, zkoumat ovl?d?n?, ...). >>>> >>>> Aneb pr?ce je?t? nen? zdaleka u konce ... algoritmus trasov?n? je jen >>>> jedna ??st. >>>> >>>> Honza >>>> >>>> >>>> 2010/1/27 Pavel Zbytovsk? <mail at zby.cz>: >>>>> Ahoj, >>>>> >>>>> j??, tak tohle je velmi dobr? pr?ce! N?co podobn?ho mi hodn? chyb?lo, tak >>>>> jsem uva?oval nad tvorbou vlastn?ho n?stroje, u? nemus?m :-)) >>>>> >>>>> Integraci do JOSM bych tak? moc ocenil, p?eci jen na rozumn? mapov?n? v?t?? >>>>> oblasti se to moc jinak ne? josmem d?lat ned?. Mo?n? bych vid?l trochu pot?? >>>>> v tom, ?e JOSM je v jav? a tud?? platform independent, co? .NET nen?. Jo a >>>>> asi by ?lo podstatnou ??st api pluginu vydolovat z lake-walkera - tedy >>>>> trasova?e jezer z landsatu - viz >>>>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/Lakewalker >>>>> >>>>> D?l? to dost podobnou v?c, tak?e by ?prava na tv?j algoritmus a cuzk mapy >>>>> nem?la b?t takov? pot??.. >>>>> >>>>> Ka?dop?dn? supr! >>>>> >>>>> Zdrav?m, >>>>> Pavel Zbytovsk? >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> 2010/1/26 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>>>> >>>>>> Ahoj, >>>>>> >>>>>> d?lal jsem na programu, kter? by dok?zal rozumn? trasovat budovy z >>>>>> digit. map katastru. Ty ru?n? ?m?ranice ze sken? mnoha let star?ch map >>>>>> mysl?m nem? smysl automaticky trasovat. Zkou?el jsem to pomoc? potrace >>>>>> apod. ... ale n?jak mi to nedopadalo moc dob?e, tak?e jsem se rozhodl >>>>>> pro vlastn? ?e?en?. >>>>>> >>>>>> V vyzkou?en? zde (bin?rka v .NETu + test.png k vyzkou?en?): >>>>>> http://jabi.aspone.cz/osm/TracerTest.zip >>>>>> >>>>>> Po spu?t?n? se zobraz? mapka. Klikejte do pr?zdn?ch (b?l?ch) ??st? >>>>>> uvnit? budov. Testovac? png je mo?n? nahranit p??padn? jin?m se >>>>>> stejn?m n?zev. >>>>>> >>>>>> Je?t? zkus?m ud?lat to, aby kdy? ?lov?k klikne na popis budovy (text >>>>>> uvnit? budovy), tak aby to tak? fungovalo. Pak lze doladit n?jak? >>>>>> chyby. A bude zb?vat ud?lat n?jak? GUI s kontinu?ln? mapou, p?epo?tem >>>>>> sou?adnic a exportem do *.osm, zobrazov?n?m sou?asn?ch objekt?, >>>>>> nab?zen? budov podle adresn?ch m?st, mo?nost? ru?n? editace, >>>>>> zobrazov?n? fotomapy na pozad?, ... Nebo je n?kdo schopn? to >>>>>> integrovat do JOSM? >>>>>> >>>>>> Pokud bude z?jem, zdroj?ky dod?m. >>>>>> >>>>>> Honza >>>>>> >>>>>> _______________________________________________ >>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>>> >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>> >>> >>> >>> -- >>> S pozdravem, >>> Jirka Sedl??ek >>> --- >>> jirisedlacek at gmail.com >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> >> >> >> -- >> S pozdravem, >> Jirka Sedl??ek >> --- >> jirisedlacek at gmail.com >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

29.1.2010 10:46:58 (#12)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, d?ky za trasova?. Zat?m jsem otestoval pouze funk?nost - na Linuxu pod Monem to funguje bez probl?mu, nefunguje ale v nejnov?j?? testovac? verzi JOSM (to je zat?m drobnost). Dal?? p?ipom?nky, kter?ch jsem si v rychlosti v?iml: Server by se m?l spou?t?t automaticky a fungovat tak, aby o n?m u?ivatel JOSM pokud mo?no nev?d?l (p?edpokl?d?m ale, ?e to tak pl?nuje? ud?lat) Trace m?d by m?l b?t dal?? z edita?n?ch m?d? (tedy kdy? zm??knu "s", tak by se m?l m?d p?epnout z trace na p?id?v?n? bod?) Jestli hled?? dal??ho v?voj??e, tak bude nejlep?? nap?ed zve?ejnit zdroj?ky, nejl?pe rovnou na <http://svn.openstreetmap.org/>. Tento plugin bude asi u?ite?n? nejen pro ?echy. On Fri, 29 Jan 2010 03:45:15 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Zdrav?m p?nov?, > > pros?m o vyzkou?en? prvn? betaverze traceru budov z katastr?ln?ch map. > http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta1.zip > > Archiv obsahuje dva soubory. > 1) Osm.Kn.Trace.Server.exe > 2) tracer.jar > > Prvn? z nich je trasovac? server, kter? je t?eba m?t spu?t?n? v > pr?b?hu trasov?n?. Poslouch? na portu 5050 a zat?m nen? nijak > konfigurovaten?. Prost? jej spust?te a a? jej nebudete pot?ebovat, tak > jej zav?ete. To je v?e. > > Doporu?uji jej d?t do pr?zdn?ho adres??e, proto si k sob? ukl?d? > do?asn? soubory (sta?en? a p?edzpracovan? v?seky katastr?ln? mapy). > > Druh? soubor je plugin do JOSM (zalo?en? na LakeWalkeru). Ten > zkop?rujete do adres??e s pluginy JOSM (ve Vist? nap?. > c:\Users\[userName]\AppData\Roaming\JOSM\plugins). Funguje s verz? > 2561 JOSM. Aktivujete jej v nastaven?. > > P?ibude n?stroj Tracer (kl?vesov? zkratka T). Po aktivaci n?stroje > m??ete klikat na mapu a m?lo by to trasovat. Op?tovn?m zvolen?m > n?stroje (nebo T) by se m?l zase deaktivovat. > > Uv?t?m p?ipom?nky, ale nev?m, kdy je stihnu realizovat. N?jak? dal?? > v?voj?? by se hodil... Kdo se hl?s? dobrovoln?? :) > > BTW: Jak to m? tagovat ty budovy? > > Honza > > > 2010/1/28 Frettie <frettie at gmail.com>: >> To si pr?v? nemysl?m, to, ?e je slo?it?, pro m? jako za??te?n?ka v >> mapov?n? (no dob?e, m?m za sebou pr?ci v ArcGISu a Topolu) to bylo >> fajn, bylo snadn? se napojit, snadn? si nakonfigurovat to, co jsem >> pot?eboval. JOSM odpuzuje bohu?el u? t?m, jak vypad? a taky t?m, ?e je >> tu??m v Jav?. >> >> Mo?n? jsi m?l jen sm?lu na "?patn? kus", m? se lehce ?kubne, jen p?i >> velk?m po?tu bod? a linek (a to nem?m zdaleka oslniv? hardware). Ale >> API nem? (zat?m). >> >> 2010/1/28 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>> Na Merkaator jsem zb??n? koukal a n?jak mne zat?m nep?esv?d?il. A to >>> ani mo?nostmi (to jsem ani moc ne?ekal), ani rychlost? (to jsem ?ekal, >>> proto?e je psan? v C++/qt a to je hodn? v?konn? platforma - t?eba p?i >>> ta?en? nov? cesty se to vylo?en? ?kube a to podle mne zna?? sp??e na >>> pou?it? ?patn?ch algoritm? a datov?ch struktur). A nakonec ani >>> jednoduchost? ... na prvn? pohled. Ale mo?n? je to t?m, ?e na JOSM >>> jsem p?eci jen koukal del?? dobu. Tu jednoduchost jsem myslel hlavn? >>> pro lidi, kte?? se cht?l OSM z??astnit tak n?jak "rekrea?n?" - dod?lat >>> si tam n?jak? okol? sv?ho domu, nic neimportovat, neprogramovat, ... >>> >>> Ale mo?nost volby je dobr? v?c - nech? ka?d? pou??v? to, co mu >>> vyhovuje. >>> >>> Honza >>> >>> ---------- Forwarded message ---------- >>> From: Frettie <frettie at gmail.com> >>> Date: 2010/1/27 >>> Subject: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >>> To: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> >>> >>> >>> Pr?v?, ono takovej merkaartor je super v?c, JOSM je jak slo?it?, tak >>> prost? "ovladateln?". :/ Ale asi by m? to donutilo p?ej?t, to zas jo. >>> >>> 2010/1/27 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>>> Ahoj, >>>> >>>> uva?oval jsem podobn? ... zat?m tedy o JOSM a API pro pluginy moc >>>> nev?m. A v Jav? jsem n?co naposledy p?ed x lety (n?jak? drobnosti tedy >>>> i pozd?ji, ale mnohem v?t?? zku?enosti m?m s .NETem). P?epsat j?dro >>>> algoritmu do Javy by asi takov? probl?m nebyl (tedy tu ??st, kter? >>>> vezme 2D pole byt? (byte = pixel) a sou?adnici kliknut? a vr?t? >>>> se?azen? seznam sou?adnic vrchol? polygonu obrysu budovy). Hor?? pro >>>> mne bude se stahov?n?m a cachov?n? bitmap, jejich spojov?n?m pro ??ely >>>> trace, p?ev?d?n?m na pole byt? (kv?li rychlosti ... v .NETu na to >>>> pou??v?m unmanaged k?d). Tedy takov?mi v?cmi, kde jsou t?eba znalosti >>>> nejen jazyka Java, ale i r?zn?ch knihoven. >>>> >>>> A ot?zka je, jak to bude rychl? v ?ist? Jav?. Sp??e jsem uva?oval i >>>> nad p?episem toho j?dra do nativn?ho C ?i C++. >>>> >>>> V?era jsem na ten plugin lake-walker zb??n? koukal, inspirovat by se z >>>> toho jist? dalo. Zda by z toho ?lo vyu??t v?echno a jen doplnit >>>> algoritmus rozpozn?v?n?, to je ot?zka. >>>> >>>> Jinak jsem je?t? uva?oval na t?m, ?e by rozpozn?v?n? mohla d?lat >>>> extern? aplikace, se kterou by plugin komunikovat t?eba TCP ... tedy >>>> plugin JOSM by zavolat "u?ivatel kliknul na sou?adnici x, y" a extern? >>>> aplikace by vr?tila "ok, v?sledn? polygon je x1, y1, x2, y2, x3, y3, >>>> ...". Bylo by to jist? m?n? pohodln?, ale to j?dro by nemuselo b?t v >>>> Jav?. Ten sm?r z extern? aplikace do JOSM je dokonce mysl?m u? v JOSM >>>> naimplementovan? v podob? RemoteControl: >>>> [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/RemoteControl] >>>> >>>> Algoritmus jsem je?t? trochu vylep?il oproti tomu v uk?zce. >>>> >>>> Jinak integrace do JOSM by m?la v?hodu v tom, ?e by nebylo t?eba do t? >>>> aplikace d?lat v?echno ostatn? GIS v?ci (tedy takov? klon JOSM). >>>> >>>> Nev?hoda by asi byla v tom, ?e JOSM je pro za??te?n?ky slo?it? a >>>> v?sledn? program by nebyl tak jednoduch?, jak m??e b?t (tedy n?co >>>> takov?ho, co by si ?lov?k s Windows st?hnul, nainstaloval a klikal na >>>> budovy, ani? by musel n?co nastavovat, zkoumat ovl?d?n?, ...). >>>> >>>> Aneb pr?ce je?t? nen? zdaleka u konce ... algoritmus trasov?n? je jen >>>> jedna ??st. >>>> >>>> Honza >>>> >>>> >>>> 2010/1/27 Pavel Zbytovsk? <mail at zby.cz>: >>>>> Ahoj, >>>>> >>>>> j??, tak tohle je velmi dobr? pr?ce! N?co podobn?ho mi hodn? >>>>> chyb?lo, tak >>>>> jsem uva?oval nad tvorbou vlastn?ho n?stroje, u? nemus?m :-)) >>>>> >>>>> Integraci do JOSM bych tak? moc ocenil, p?eci jen na rozumn? >>>>> mapov?n? v?t?? >>>>> oblasti se to moc jinak ne? josmem d?lat ned?. Mo?n? bych vid?l >>>>> trochu pot?? >>>>> v tom, ?e JOSM je v jav? a tud?? platform independent, co? .NET >>>>> nen?. Jo a >>>>> asi by ?lo podstatnou ??st api pluginu vydolovat z lake-walkera - >>>>> tedy >>>>> trasova?e jezer z landsatu - viz >>>>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/Lakewalker >>>>> >>>>> D?l? to dost podobnou v?c, tak?e by ?prava na tv?j algoritmus a cuzk >>>>> mapy >>>>> nem?la b?t takov? pot??.. >>>>> >>>>> Ka?dop?dn? supr! >>>>> >>>>> Zdrav?m, >>>>> Pavel Zbytovsk? >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> 2010/1/26 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>>>> >>>>>> Ahoj, >>>>>> >>>>>> d?lal jsem na programu, kter? by dok?zal rozumn? trasovat budovy z >>>>>> digit. map katastru. Ty ru?n? ?m?ranice ze sken? mnoha let star?ch >>>>>> map >>>>>> mysl?m nem? smysl automaticky trasovat. Zkou?el jsem to pomoc? >>>>>> potrace >>>>>> apod. ... ale n?jak mi to nedopadalo moc dob?e, tak?e jsem se >>>>>> rozhodl >>>>>> pro vlastn? ?e?en?. >>>>>> >>>>>> V vyzkou?en? zde (bin?rka v .NETu + test.png k vyzkou?en?): >>>>>> http://jabi.aspone.cz/osm/TracerTest.zip >>>>>> >>>>>> Po spu?t?n? se zobraz? mapka. Klikejte do pr?zdn?ch (b?l?ch) ??st? >>>>>> uvnit? budov. Testovac? png je mo?n? nahranit p??padn? jin?m se >>>>>> stejn?m n?zev. >>>>>> >>>>>> Je?t? zkus?m ud?lat to, aby kdy? ?lov?k klikne na popis budovy (text >>>>>> uvnit? budovy), tak aby to tak? fungovalo. Pak lze doladit n?jak? >>>>>> chyby. A bude zb?vat ud?lat n?jak? GUI s kontinu?ln? mapou, >>>>>> p?epo?tem >>>>>> sou?adnic a exportem do *.osm, zobrazov?n?m sou?asn?ch objekt?, >>>>>> nab?zen? budov podle adresn?ch m?st, mo?nost? ru?n? editace, >>>>>> zobrazov?n? fotomapy na pozad?, ... Nebo je n?kdo schopn? to >>>>>> integrovat do JOSM? >>>>>> >>>>>> Pokud bude z?jem, zdroj?ky dod?m. >>>>>> >>>>>> Honza >>>>>> >>>>>> _______________________________________________ >>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>>> >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>> >>> >>> >>> -- >>> S pozdravem, >>> Jirka Sedl??ek >>> --- >>> jirisedlacek at gmail.com >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> >> >> >> -- >> S pozdravem, >> Jirka Sedl??ek >> --- >> jirisedlacek at gmail.com >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

30.1.2010 06:36:33 (#13)
gravatar

Petr Schönmann

<pschonmann at gmail.com>
207 1598
Naproso skv?l?, bomba pecka ! Jen doladit je?t? mu?ky. 1, V JOSM se tla?itko chov? jako p?ep?na?. Pokud chci zvolit jin? mod, nepusti me, musim jej odkliknout. 2, Nekdy je vysledek moc "p?enodovan?" i na rovn? ???e. 3, Vytv??? se duplicitn? uzel v jednom z vrchol? polygonu ( validator dokaze opravit, ale je to pruda ) Jinak pokracuj, zverejni zdrojaky at nekdo pomuze z komunity JOSM, myslim ze tohle bude Plugin roku :) 2010/1/29 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> zobrazit citaci
> Zdrav?m p?nov?, > > pros?m o vyzkou?en? prvn? betaverze traceru budov z katastr?ln?ch map. > http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta1.zip > >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100130/3e75646e/attachment.html>

31.1.2010 12:51:59 (#14)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
102
No, dal jsem znova ?anci JOSM a st?le bych byl pro n?jakou jinou mo?nost. Je p?r probl?m?, je to Javov? (a to v tom p??u bakal??ku) a d????sn? pomal? a hlavn? neohraban?. Sem tam se tak jako stane (nezn?mo pro?) ?e nem??u tvo?it body, a? odklik?v?m sebev?c a to je prost? v?c, kter? u programu, kterej bych n?kdy m?l pou??t b?t nem??e. To vid?m jen j?, jak je to ne?ikovnej program? Zlatej Merkaartor, uv?tal bych tak i mo?nost klikat v n?jak?m okn? samostatn?. Jo a mimochodem, je to jen u m?, nebo v?c lidem u v. 2561 nefunguje czechadress? J. 2010/1/29 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: zobrazit citaci
> Zdrav?m p?nov?, > > pros?m o vyzkou?en? prvn? betaverze traceru budov z katastr?ln?ch map. > http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta1.zip > > Archiv obsahuje dva soubory. > 1) Osm.Kn.Trace.Server.exe > 2) tracer.jar > > Prvn? z nich je trasovac? server, kter? je t?eba m?t spu?t?n? v > pr?b?hu trasov?n?. Poslouch? na portu 5050 a zat?m nen? nijak > konfigurovaten?. Prost? jej spust?te a a? jej nebudete pot?ebovat, tak > jej zav?ete. To je v?e. > > Doporu?uji jej d?t do pr?zdn?ho adres??e, proto si k sob? ukl?d? > do?asn? soubory (sta?en? a p?edzpracovan? v?seky katastr?ln? mapy). > > Druh? soubor je plugin do JOSM (zalo?en? na LakeWalkeru). Ten > zkop?rujete do adres??e s pluginy JOSM (ve Vist? nap?. > c:\Users\[userName]\AppData\Roaming\JOSM\plugins). Funguje s verz? > 2561 JOSM. Aktivujete jej v nastaven?. > > P?ibude n?stroj Tracer (kl?vesov? zkratka T). Po aktivaci n?stroje > m??ete klikat na mapu a m?lo by to trasovat. Op?tovn?m zvolen?m > n?stroje (nebo T) by se m?l zase deaktivovat. > > Uv?t?m p?ipom?nky, ale nev?m, kdy je stihnu realizovat. N?jak? dal?? > v?voj?? by se hodil... Kdo se hl?s? dobrovoln?? :) > > BTW: Jak to m? tagovat ty budovy? > > Honza > > > 2010/1/28 Frettie <frettie at gmail.com>: >> To si pr?v? nemysl?m, to, ?e je slo?it?, pro m? jako za??te?n?ka v >> mapov?n? (no dob?e, m?m za sebou pr?ci v ArcGISu a Topolu) to bylo >> fajn, bylo snadn? se napojit, snadn? si nakonfigurovat to, co jsem >> pot?eboval. JOSM odpuzuje bohu?el u? t?m, jak vypad? a taky t?m, ?e je >> tu??m v Jav?. >> >> Mo?n? jsi m?l jen sm?lu na "?patn? kus", m? se lehce ?kubne, jen p?i >> velk?m po?tu bod? a linek (a to nem?m zdaleka oslniv? hardware). Ale >> API nem? (zat?m). >> >> 2010/1/28 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>> Na Merkaator jsem zb??n? koukal a n?jak mne zat?m nep?esv?d?il. A to >>> ani mo?nostmi (to jsem ani moc ne?ekal), ani rychlost? (to jsem ?ekal, >>> proto?e je psan? v C++/qt a to je hodn? v?konn? platforma - t?eba p?i >>> ta?en? nov? cesty se to vylo?en? ?kube a to podle mne zna?? sp??e na >>> pou?it? ?patn?ch algoritm? a datov?ch struktur). A nakonec ani >>> jednoduchost? ... na prvn? pohled. ?Ale mo?n? je to t?m, ?e na JOSM >>> jsem p?eci jen koukal del?? dobu. Tu jednoduchost jsem myslel hlavn? >>> pro lidi, kte?? se cht?l OSM z??astnit tak n?jak "rekrea?n?" - dod?lat >>> si tam n?jak? okol? sv?ho domu, nic neimportovat, neprogramovat, ... >>> >>> Ale mo?nost volby je dobr? v?c - nech? ka?d? pou??v? to, co mu vyhovuje. >>> >>> Honza >>> >>> ---------- Forwarded message ---------- >>> From: Frettie <frettie at gmail.com> >>> Date: 2010/1/27 >>> Subject: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >>> To: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> >>> >>> >>> Pr?v?, ono takovej merkaartor je super v?c, JOSM je jak slo?it?, tak >>> prost? "ovladateln?". :/ Ale asi by m? to donutilo p?ej?t, to zas jo. >>> >>> 2010/1/27 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>>> Ahoj, >>>> >>>> uva?oval jsem podobn? ... zat?m tedy o JOSM a API pro pluginy moc >>>> nev?m. A v Jav? jsem n?co naposledy p?ed x lety (n?jak? drobnosti tedy >>>> i pozd?ji, ale mnohem v?t?? zku?enosti m?m s .NETem). P?epsat j?dro >>>> algoritmu do Javy by asi takov? probl?m nebyl (tedy tu ??st, kter? >>>> vezme 2D pole byt? (byte = pixel) a sou?adnici kliknut? a vr?t? >>>> se?azen? seznam sou?adnic vrchol? polygonu obrysu budovy). Hor?? pro >>>> mne bude se stahov?n?m a cachov?n? bitmap, jejich spojov?n?m pro ??ely >>>> trace, p?ev?d?n?m na pole byt? (kv?li rychlosti ... v .NETu na to >>>> pou??v?m unmanaged k?d). Tedy takov?mi v?cmi, kde jsou t?eba znalosti >>>> nejen jazyka Java, ale i r?zn?ch knihoven. >>>> >>>> A ot?zka je, jak to bude rychl? v ?ist? Jav?. Sp??e jsem uva?oval i >>>> nad p?episem toho j?dra do nativn?ho C ?i C++. >>>> >>>> V?era jsem na ten plugin lake-walker zb??n? koukal, inspirovat by se z >>>> toho jist? dalo. Zda by z toho ?lo vyu??t v?echno a jen doplnit >>>> algoritmus rozpozn?v?n?, to je ot?zka. >>>> >>>> Jinak jsem je?t? uva?oval na t?m, ?e by rozpozn?v?n? mohla d?lat >>>> extern? aplikace, se kterou by plugin komunikovat t?eba TCP ... tedy >>>> plugin JOSM by zavolat "u?ivatel kliknul na sou?adnici x, y" a extern? >>>> aplikace by vr?tila "ok, v?sledn? polygon je x1, y1, x2, y2, x3, y3, >>>> ...". Bylo by to jist? m?n? pohodln?, ale to j?dro by nemuselo b?t v >>>> Jav?. Ten sm?r z extern? aplikace do JOSM je dokonce mysl?m u? v JOSM >>>> naimplementovan? v podob? RemoteControl: >>>> [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/RemoteControl] >>>> >>>> Algoritmus jsem je?t? trochu vylep?il oproti tomu v uk?zce. >>>> >>>> Jinak integrace do JOSM by m?la v?hodu v tom, ?e by nebylo t?eba do t? >>>> aplikace d?lat v?echno ostatn? GIS v?ci (tedy takov? klon JOSM). >>>> >>>> Nev?hoda by asi byla v tom, ?e JOSM je pro za??te?n?ky slo?it? a >>>> v?sledn? program by nebyl tak jednoduch?, jak m??e b?t (tedy n?co >>>> takov?ho, co by si ?lov?k s Windows st?hnul, nainstaloval a klikal na >>>> budovy, ani? by musel n?co nastavovat, zkoumat ovl?d?n?, ...). >>>> >>>> Aneb pr?ce je?t? nen? zdaleka u konce ... algoritmus trasov?n? je jen >>>> jedna ??st. >>>> >>>> Honza >>>> >>>> >>>> 2010/1/27 Pavel Zbytovsk? <mail at zby.cz>: >>>>> Ahoj, >>>>> >>>>> j??, tak tohle je velmi dobr? pr?ce! N?co podobn?ho mi hodn? chyb?lo, tak >>>>> jsem uva?oval nad tvorbou vlastn?ho n?stroje, u? nemus?m :-)) >>>>> >>>>> Integraci do JOSM bych tak? moc ocenil, p?eci jen na rozumn? mapov?n? v?t?? >>>>> oblasti se to moc jinak ne? josmem d?lat ned?. Mo?n? bych vid?l trochu pot?? >>>>> v tom, ?e JOSM je v jav? a tud?? platform independent, co? .NET nen?. Jo a >>>>> asi by ?lo podstatnou ??st api pluginu vydolovat z lake-walkera - tedy >>>>> trasova?e jezer z landsatu - viz >>>>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/Lakewalker >>>>> >>>>> D?l? to dost podobnou v?c, tak?e by ?prava na tv?j algoritmus a cuzk mapy >>>>> nem?la b?t takov? pot??.. >>>>> >>>>> Ka?dop?dn? supr! >>>>> >>>>> Zdrav?m, >>>>> Pavel Zbytovsk? >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> 2010/1/26 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>>>> >>>>>> Ahoj, >>>>>> >>>>>> d?lal jsem na programu, kter? by dok?zal rozumn? trasovat budovy z >>>>>> digit. map katastru. Ty ru?n? ?m?ranice ze sken? mnoha let star?ch map >>>>>> mysl?m nem? smysl automaticky trasovat. Zkou?el jsem to pomoc? potrace >>>>>> apod. ... ale n?jak mi to nedopadalo moc dob?e, tak?e jsem se rozhodl >>>>>> pro vlastn? ?e?en?. >>>>>> >>>>>> V vyzkou?en? zde (bin?rka v .NETu + test.png k vyzkou?en?): >>>>>> http://jabi.aspone.cz/osm/TracerTest.zip >>>>>> >>>>>> Po spu?t?n? se zobraz? mapka. Klikejte do pr?zdn?ch (b?l?ch) ??st? >>>>>> uvnit? budov. Testovac? png je mo?n? nahranit p??padn? jin?m se >>>>>> stejn?m n?zev. >>>>>> >>>>>> Je?t? zkus?m ud?lat to, aby kdy? ?lov?k klikne na popis budovy (text >>>>>> uvnit? budovy), tak aby to tak? fungovalo. Pak lze doladit n?jak? >>>>>> chyby. A bude zb?vat ud?lat n?jak? GUI s kontinu?ln? mapou, p?epo?tem >>>>>> sou?adnic a exportem do *.osm, zobrazov?n?m sou?asn?ch objekt?, >>>>>> nab?zen? budov podle adresn?ch m?st, mo?nost? ru?n? editace, >>>>>> zobrazov?n? fotomapy na pozad?, ... Nebo je n?kdo schopn? to >>>>>> integrovat do JOSM? >>>>>> >>>>>> Pokud bude z?jem, zdroj?ky dod?m. >>>>>> >>>>>> Honza >>>>>> >>>>>> _______________________________________________ >>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>>> >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>> >>> >>> >>> -- >>> S pozdravem, >>> Jirka Sedl??ek >>> --- >>> jirisedlacek at gmail.com >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> >> >> >> -- >> S pozdravem, >> Jirka Sedl??ek >> --- >> jirisedlacek at gmail.com >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

31.1.2010 07:17:37 (#15)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Je fakt, ?e pomalost JOSM a jeho pam??ov? n?ro?nost mi tak? vad?. Nemo?nost tvo?it body m??e b?t zp?soben? bu? t?m, ?e jsi nepochopil, ?e JOSM m? r?zn? edita?n? m?dy (p?id?v?n?, editace, zv?t?ov?n?). Pokud to si opravdu mysl??, ?e je to chyba JOSM, a ?e to ostatn? nevid? proto?e jsou na to zvykl?, tak m??e? nahl?sit chybu. Jinak je v?t?ina funkcionality toho Traceru v tom samostatn?m serveru, tak?e by nebyl probl?m ud?lat plugin do Merkaartoru, kdyby pluginy podporoval. On Sun, 31 Jan 2010 00:51:59 +0100, Frettie <frettie at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> No, dal jsem znova ?anci JOSM a st?le bych byl pro n?jakou jinou > mo?nost. Je p?r probl?m?, je to Javov? (a to v tom p??u bakal??ku) a > d????sn? pomal? a hlavn? neohraban?. Sem tam se tak jako stane > (nezn?mo pro?) ?e nem??u tvo?it body, a? odklik?v?m sebev?c a to je > prost? v?c, kter? u programu, kterej bych n?kdy m?l pou??t b?t nem??e. > To vid?m jen j?, jak je to ne?ikovnej program? > > Zlatej Merkaartor, uv?tal bych tak i mo?nost klikat v n?jak?m okn? > samostatn?. Jo a mimochodem, je to jen u m?, nebo v?c lidem u v. 2561 > nefunguje czechadress? > > J. > > 2010/1/29 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >> Zdrav?m p?nov?, >> >> pros?m o vyzkou?en? prvn? betaverze traceru budov z katastr?ln?ch map. >> http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta1.zip >> >> Archiv obsahuje dva soubory. >> 1) Osm.Kn.Trace.Server.exe >> 2) tracer.jar >> >> Prvn? z nich je trasovac? server, kter? je t?eba m?t spu?t?n? v >> pr?b?hu trasov?n?. Poslouch? na portu 5050 a zat?m nen? nijak >> konfigurovaten?. Prost? jej spust?te a a? jej nebudete pot?ebovat, tak >> jej zav?ete. To je v?e. >> >> Doporu?uji jej d?t do pr?zdn?ho adres??e, proto si k sob? ukl?d? >> do?asn? soubory (sta?en? a p?edzpracovan? v?seky katastr?ln? mapy). >> >> Druh? soubor je plugin do JOSM (zalo?en? na LakeWalkeru). Ten >> zkop?rujete do adres??e s pluginy JOSM (ve Vist? nap?. >> c:\Users\[userName]\AppData\Roaming\JOSM\plugins). Funguje s verz? >> 2561 JOSM. Aktivujete jej v nastaven?. >> >> P?ibude n?stroj Tracer (kl?vesov? zkratka T). Po aktivaci n?stroje >> m??ete klikat na mapu a m?lo by to trasovat. Op?tovn?m zvolen?m >> n?stroje (nebo T) by se m?l zase deaktivovat. >> >> Uv?t?m p?ipom?nky, ale nev?m, kdy je stihnu realizovat. N?jak? dal?? >> v?voj?? by se hodil... Kdo se hl?s? dobrovoln?? :) >> >> BTW: Jak to m? tagovat ty budovy? >> >> Honza >> >> >> 2010/1/28 Frettie <frettie at gmail.com>: >>> To si pr?v? nemysl?m, to, ?e je slo?it?, pro m? jako za??te?n?ka v >>> mapov?n? (no dob?e, m?m za sebou pr?ci v ArcGISu a Topolu) to bylo >>> fajn, bylo snadn? se napojit, snadn? si nakonfigurovat to, co jsem >>> pot?eboval. JOSM odpuzuje bohu?el u? t?m, jak vypad? a taky t?m, ?e je >>> tu??m v Jav?. >>> >>> Mo?n? jsi m?l jen sm?lu na "?patn? kus", m? se lehce ?kubne, jen p?i >>> velk?m po?tu bod? a linek (a to nem?m zdaleka oslniv? hardware). Ale >>> API nem? (zat?m). >>> >>> 2010/1/28 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>>> Na Merkaator jsem zb??n? koukal a n?jak mne zat?m nep?esv?d?il. A to >>>> ani mo?nostmi (to jsem ani moc ne?ekal), ani rychlost? (to jsem ?ekal, >>>> proto?e je psan? v C++/qt a to je hodn? v?konn? platforma - t?eba p?i >>>> ta?en? nov? cesty se to vylo?en? ?kube a to podle mne zna?? sp??e na >>>> pou?it? ?patn?ch algoritm? a datov?ch struktur). A nakonec ani >>>> jednoduchost? ... na prvn? pohled. Ale mo?n? je to t?m, ?e na JOSM >>>> jsem p?eci jen koukal del?? dobu. Tu jednoduchost jsem myslel hlavn? >>>> pro lidi, kte?? se cht?l OSM z??astnit tak n?jak "rekrea?n?" - dod?lat >>>> si tam n?jak? okol? sv?ho domu, nic neimportovat, neprogramovat, ... >>>> >>>> Ale mo?nost volby je dobr? v?c - nech? ka?d? pou??v? to, co mu >>>> vyhovuje. >>>> >>>> Honza >>>> >>>> ---------- Forwarded message ---------- >>>> From: Frettie <frettie at gmail.com> >>>> Date: 2010/1/27 >>>> Subject: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >>>> To: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> >>>> >>>> >>>> Pr?v?, ono takovej merkaartor je super v?c, JOSM je jak slo?it?, tak >>>> prost? "ovladateln?". :/ Ale asi by m? to donutilo p?ej?t, to zas jo. >>>> >>>> 2010/1/27 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>>>> Ahoj, >>>>> >>>>> uva?oval jsem podobn? ... zat?m tedy o JOSM a API pro pluginy moc >>>>> nev?m. A v Jav? jsem n?co naposledy p?ed x lety (n?jak? drobnosti >>>>> tedy >>>>> i pozd?ji, ale mnohem v?t?? zku?enosti m?m s .NETem). P?epsat j?dro >>>>> algoritmu do Javy by asi takov? probl?m nebyl (tedy tu ??st, kter? >>>>> vezme 2D pole byt? (byte = pixel) a sou?adnici kliknut? a vr?t? >>>>> se?azen? seznam sou?adnic vrchol? polygonu obrysu budovy). Hor?? pro >>>>> mne bude se stahov?n?m a cachov?n? bitmap, jejich spojov?n?m pro >>>>> ??ely >>>>> trace, p?ev?d?n?m na pole byt? (kv?li rychlosti ... v .NETu na to >>>>> pou??v?m unmanaged k?d). Tedy takov?mi v?cmi, kde jsou t?eba znalosti >>>>> nejen jazyka Java, ale i r?zn?ch knihoven. >>>>> >>>>> A ot?zka je, jak to bude rychl? v ?ist? Jav?. Sp??e jsem uva?oval i >>>>> nad p?episem toho j?dra do nativn?ho C ?i C++. >>>>> >>>>> V?era jsem na ten plugin lake-walker zb??n? koukal, inspirovat by se >>>>> z >>>>> toho jist? dalo. Zda by z toho ?lo vyu??t v?echno a jen doplnit >>>>> algoritmus rozpozn?v?n?, to je ot?zka. >>>>> >>>>> Jinak jsem je?t? uva?oval na t?m, ?e by rozpozn?v?n? mohla d?lat >>>>> extern? aplikace, se kterou by plugin komunikovat t?eba TCP ... tedy >>>>> plugin JOSM by zavolat "u?ivatel kliknul na sou?adnici x, y" a >>>>> extern? >>>>> aplikace by vr?tila "ok, v?sledn? polygon je x1, y1, x2, y2, x3, y3, >>>>> ...". Bylo by to jist? m?n? pohodln?, ale to j?dro by nemuselo b?t v >>>>> Jav?. Ten sm?r z extern? aplikace do JOSM je dokonce mysl?m u? v JOSM >>>>> naimplementovan? v podob? RemoteControl: >>>>> [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/RemoteControl] >>>>> >>>>> Algoritmus jsem je?t? trochu vylep?il oproti tomu v uk?zce. >>>>> >>>>> Jinak integrace do JOSM by m?la v?hodu v tom, ?e by nebylo t?eba do >>>>> t? >>>>> aplikace d?lat v?echno ostatn? GIS v?ci (tedy takov? klon JOSM). >>>>> >>>>> Nev?hoda by asi byla v tom, ?e JOSM je pro za??te?n?ky slo?it? a >>>>> v?sledn? program by nebyl tak jednoduch?, jak m??e b?t (tedy n?co >>>>> takov?ho, co by si ?lov?k s Windows st?hnul, nainstaloval a klikal na >>>>> budovy, ani? by musel n?co nastavovat, zkoumat ovl?d?n?, ...). >>>>> >>>>> Aneb pr?ce je?t? nen? zdaleka u konce ... algoritmus trasov?n? je jen >>>>> jedna ??st. >>>>> >>>>> Honza >>>>> >>>>> >>>>> 2010/1/27 Pavel Zbytovsk? <mail at zby.cz>: >>>>>> Ahoj, >>>>>> >>>>>> j??, tak tohle je velmi dobr? pr?ce! N?co podobn?ho mi hodn? >>>>>> chyb?lo, tak >>>>>> jsem uva?oval nad tvorbou vlastn?ho n?stroje, u? nemus?m :-)) >>>>>> >>>>>> Integraci do JOSM bych tak? moc ocenil, p?eci jen na rozumn? >>>>>> mapov?n? v?t?? >>>>>> oblasti se to moc jinak ne? josmem d?lat ned?. Mo?n? bych vid?l >>>>>> trochu pot?? >>>>>> v tom, ?e JOSM je v jav? a tud?? platform independent, co? .NET >>>>>> nen?. Jo a >>>>>> asi by ?lo podstatnou ??st api pluginu vydolovat z lake-walkera - >>>>>> tedy >>>>>> trasova?e jezer z landsatu - viz >>>>>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/Lakewalker >>>>>> >>>>>> D?l? to dost podobnou v?c, tak?e by ?prava na tv?j algoritmus a >>>>>> cuzk mapy >>>>>> nem?la b?t takov? pot??.. >>>>>> >>>>>> Ka?dop?dn? supr! >>>>>> >>>>>> Zdrav?m, >>>>>> Pavel Zbytovsk? >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> 2010/1/26 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>>>>> >>>>>>> Ahoj, >>>>>>> >>>>>>> d?lal jsem na programu, kter? by dok?zal rozumn? trasovat budovy z >>>>>>> digit. map katastru. Ty ru?n? ?m?ranice ze sken? mnoha let star?ch >>>>>>> map >>>>>>> mysl?m nem? smysl automaticky trasovat. Zkou?el jsem to pomoc? >>>>>>> potrace >>>>>>> apod. ... ale n?jak mi to nedopadalo moc dob?e, tak?e jsem se >>>>>>> rozhodl >>>>>>> pro vlastn? ?e?en?. >>>>>>> >>>>>>> V vyzkou?en? zde (bin?rka v .NETu + test.png k vyzkou?en?): >>>>>>> http://jabi.aspone.cz/osm/TracerTest.zip >>>>>>> >>>>>>> Po spu?t?n? se zobraz? mapka. Klikejte do pr?zdn?ch (b?l?ch) ??st? >>>>>>> uvnit? budov. Testovac? png je mo?n? nahranit p??padn? jin?m se >>>>>>> stejn?m n?zev. >>>>>>> >>>>>>> Je?t? zkus?m ud?lat to, aby kdy? ?lov?k klikne na popis budovy >>>>>>> (text >>>>>>> uvnit? budovy), tak aby to tak? fungovalo. Pak lze doladit n?jak? >>>>>>> chyby. A bude zb?vat ud?lat n?jak? GUI s kontinu?ln? mapou, >>>>>>> p?epo?tem >>>>>>> sou?adnic a exportem do *.osm, zobrazov?n?m sou?asn?ch objekt?, >>>>>>> nab?zen? budov podle adresn?ch m?st, mo?nost? ru?n? editace, >>>>>>> zobrazov?n? fotomapy na pozad?, ... Nebo je n?kdo schopn? to >>>>>>> integrovat do JOSM? >>>>>>> >>>>>>> Pokud bude z?jem, zdroj?ky dod?m. >>>>>>> >>>>>>> Honza >>>>>>> >>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>> >>>>>> >>>>>> _______________________________________________ >>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>> >>>>>> >>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>> >>>> >>>> >>>> -- >>>> S pozdravem, >>>> Jirka Sedl??ek >>>> --- >>>> jirisedlacek at gmail.com >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>> >>> >>> >>> -- >>> S pozdravem, >>> Jirka Sedl??ek >>> --- >>> jirisedlacek at gmail.com >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > >
-- Petr Dlouh?

31.1.2010 08:33:03 (#16)
gravatar

Jiri Klement

<jiri.klement at gmail.com>
140
Ja myslim, ze pametova narocnost JOSM uz neni tak hrozna, na praci s 60MB osm potrebuje 100MB heap (+ nejaky overhead jvm). A dalsi pametove optimalizace mam v planu. Co se tyce rychlosti, tak je treba poustet javu s dostatkem pameti (parameter -Xmx) a v server modu. Server mod znamena, ze se pouzije vice optimalizaci, takze JOSM se bude o neco dele spoustet, ale o to rychleji potom pobezi. Velikost pameti je dulezita, nove verze javy maji (imho nestastnou) vlastnost, ze pred tim nez vyhodi OutOfMemory, tak budou se hodne dlouho snazit pamet uvolnit. Takze pokud JOSM jede na hrane (a defaultni velikosti heapu na Windows je 64MB, coz je na hrane), tak se zbytecne zpomali. A pokud presto mate nejaky usecase, kde je JOSM prilis pomaly, tak si stezujte na tracku. 2010/1/31 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> Je fakt, ?e pomalost JOSM a jeho pam??ov? n?ro?nost mi tak? vad?. > Nemo?nost tvo?it body m??e b?t zp?soben? bu? t?m, ?e jsi nepochopil, ?e > JOSM m? r?zn? edita?n? m?dy (p?id?v?n?, editace, zv?t?ov?n?). Pokud to si > opravdu mysl??, ?e je to chyba JOSM, a ?e to ostatn? nevid? proto?e jsou > na to zvykl?, tak m??e? nahl?sit chybu. > > Jinak je v?t?ina funkcionality toho Traceru v tom samostatn?m serveru, > tak?e by nebyl probl?m ud?lat plugin do Merkaartoru, kdyby pluginy > podporoval. > > On Sun, 31 Jan 2010 00:51:59 +0100, Frettie <frettie at gmail.com> wrote: > >> No, dal jsem znova ?anci JOSM a st?le bych byl pro n?jakou jinou >> mo?nost. Je p?r probl?m?, je to Javov? (a to v tom p??u bakal??ku) a >> d????sn? pomal? a hlavn? neohraban?. Sem tam se tak jako stane >> (nezn?mo pro?) ?e nem??u tvo?it body, a? odklik?v?m sebev?c a to je >> prost? v?c, kter? u programu, kterej bych n?kdy m?l pou??t b?t nem??e. >> To vid?m jen j?, jak je to ne?ikovnej program? >> >> Zlatej Merkaartor, uv?tal bych tak i mo?nost klikat v n?jak?m okn? >> samostatn?. Jo a mimochodem, je to jen u m?, nebo v?c lidem u v. 2561 >> nefunguje czechadress? >> >> J. >> >> 2010/1/29 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>> Zdrav?m p?nov?, >>> >>> pros?m o vyzkou?en? prvn? betaverze traceru budov z katastr?ln?ch map. >>> http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta1.zip >>> >>> Archiv obsahuje dva soubory. >>> 1) Osm.Kn.Trace.Server.exe >>> 2) tracer.jar >>> >>> Prvn? z nich je trasovac? server, kter? je t?eba m?t spu?t?n? v >>> pr?b?hu trasov?n?. Poslouch? na portu 5050 a zat?m nen? nijak >>> konfigurovaten?. Prost? jej spust?te a a? jej nebudete pot?ebovat, tak >>> jej zav?ete. To je v?e. >>> >>> Doporu?uji jej d?t do pr?zdn?ho adres??e, proto si k sob? ukl?d? >>> do?asn? soubory (sta?en? a p?edzpracovan? v?seky katastr?ln? mapy). >>> >>> Druh? soubor je plugin do JOSM (zalo?en? na LakeWalkeru). Ten >>> zkop?rujete do adres??e s pluginy JOSM (ve Vist? nap?. >>> c:\Users\[userName]\AppData\Roaming\JOSM\plugins). Funguje s verz? >>> 2561 JOSM. Aktivujete jej v nastaven?. >>> >>> P?ibude n?stroj Tracer (kl?vesov? zkratka T). Po aktivaci n?stroje >>> m??ete klikat na mapu a m?lo by to trasovat. Op?tovn?m zvolen?m >>> n?stroje (nebo T) by se m?l zase deaktivovat. >>> >>> Uv?t?m p?ipom?nky, ale nev?m, kdy je stihnu realizovat. N?jak? dal?? >>> v?voj?? by se hodil... Kdo se hl?s? dobrovoln?? :) >>> >>> BTW: Jak to m? tagovat ty budovy? >>> >>> Honza >>> >>> >>> 2010/1/28 Frettie <frettie at gmail.com>: >>>> To si pr?v? nemysl?m, to, ?e je slo?it?, pro m? jako za??te?n?ka v >>>> mapov?n? (no dob?e, m?m za sebou pr?ci v ArcGISu a Topolu) to bylo >>>> fajn, bylo snadn? se napojit, snadn? si nakonfigurovat to, co jsem >>>> pot?eboval. JOSM odpuzuje bohu?el u? t?m, jak vypad? a taky t?m, ?e je >>>> tu??m v Jav?. >>>> >>>> Mo?n? jsi m?l jen sm?lu na "?patn? kus", m? se lehce ?kubne, jen p?i >>>> velk?m po?tu bod? a linek (a to nem?m zdaleka oslniv? hardware). Ale >>>> API nem? (zat?m). >>>> >>>> 2010/1/28 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>>>> Na Merkaator jsem zb??n? koukal a n?jak mne zat?m nep?esv?d?il. A to >>>>> ani mo?nostmi (to jsem ani moc ne?ekal), ani rychlost? (to jsem ?ekal, >>>>> proto?e je psan? v C++/qt a to je hodn? v?konn? platforma - t?eba p?i >>>>> ta?en? nov? cesty se to vylo?en? ?kube a to podle mne zna?? sp??e na >>>>> pou?it? ?patn?ch algoritm? a datov?ch struktur). A nakonec ani >>>>> jednoduchost? ... na prvn? pohled. ?Ale mo?n? je to t?m, ?e na JOSM >>>>> jsem p?eci jen koukal del?? dobu. Tu jednoduchost jsem myslel hlavn? >>>>> pro lidi, kte?? se cht?l OSM z??astnit tak n?jak "rekrea?n?" - dod?lat >>>>> si tam n?jak? okol? sv?ho domu, nic neimportovat, neprogramovat, ... >>>>> >>>>> Ale mo?nost volby je dobr? v?c - nech? ka?d? pou??v? to, co mu >>>>> vyhovuje. >>>>> >>>>> Honza >>>>> >>>>> ---------- Forwarded message ---------- >>>>> From: Frettie <frettie at gmail.com> >>>>> Date: 2010/1/27 >>>>> Subject: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >>>>> To: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> >>>>> >>>>> >>>>> Pr?v?, ono takovej merkaartor je super v?c, JOSM je jak slo?it?, tak >>>>> prost? "ovladateln?". :/ Ale asi by m? to donutilo p?ej?t, to zas jo. >>>>> >>>>> 2010/1/27 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>>>>> Ahoj, >>>>>> >>>>>> uva?oval jsem podobn? ... zat?m tedy o JOSM a API pro pluginy moc >>>>>> nev?m. A v Jav? jsem n?co naposledy p?ed x lety (n?jak? drobnosti >>>>>> tedy >>>>>> i pozd?ji, ale mnohem v?t?? zku?enosti m?m s .NETem). P?epsat j?dro >>>>>> algoritmu do Javy by asi takov? probl?m nebyl (tedy tu ??st, kter? >>>>>> vezme 2D pole byt? (byte = pixel) a sou?adnici kliknut? a vr?t? >>>>>> se?azen? seznam sou?adnic vrchol? polygonu obrysu budovy). Hor?? pro >>>>>> mne bude se stahov?n?m a cachov?n? bitmap, jejich spojov?n?m pro >>>>>> ??ely >>>>>> trace, p?ev?d?n?m na pole byt? (kv?li rychlosti ... v .NETu na to >>>>>> pou??v?m unmanaged k?d). Tedy takov?mi v?cmi, kde jsou t?eba znalosti >>>>>> nejen jazyka Java, ale i r?zn?ch knihoven. >>>>>> >>>>>> A ot?zka je, jak to bude rychl? v ?ist? Jav?. Sp??e jsem uva?oval i >>>>>> nad p?episem toho j?dra do nativn?ho C ?i C++. >>>>>> >>>>>> V?era jsem na ten plugin lake-walker zb??n? koukal, inspirovat by se >>>>>> z >>>>>> toho jist? dalo. Zda by z toho ?lo vyu??t v?echno a jen doplnit >>>>>> algoritmus rozpozn?v?n?, to je ot?zka. >>>>>> >>>>>> Jinak jsem je?t? uva?oval na t?m, ?e by rozpozn?v?n? mohla d?lat >>>>>> extern? aplikace, se kterou by plugin komunikovat t?eba TCP ... tedy >>>>>> plugin JOSM by zavolat "u?ivatel kliknul na sou?adnici x, y" a >>>>>> extern? >>>>>> aplikace by vr?tila "ok, v?sledn? polygon je x1, y1, x2, y2, x3, y3, >>>>>> ...". Bylo by to jist? m?n? pohodln?, ale to j?dro by nemuselo b?t v >>>>>> Jav?. Ten sm?r z extern? aplikace do JOSM je dokonce mysl?m u? v JOSM >>>>>> naimplementovan? v podob? RemoteControl: >>>>>> [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/RemoteControl] >>>>>> >>>>>> Algoritmus jsem je?t? trochu vylep?il oproti tomu v uk?zce. >>>>>> >>>>>> Jinak integrace do JOSM by m?la v?hodu v tom, ?e by nebylo t?eba do >>>>>> t? >>>>>> aplikace d?lat v?echno ostatn? GIS v?ci (tedy takov? klon JOSM). >>>>>> >>>>>> Nev?hoda by asi byla v tom, ?e JOSM je pro za??te?n?ky slo?it? a >>>>>> v?sledn? program by nebyl tak jednoduch?, jak m??e b?t (tedy n?co >>>>>> takov?ho, co by si ?lov?k s Windows st?hnul, nainstaloval a klikal na >>>>>> budovy, ani? by musel n?co nastavovat, zkoumat ovl?d?n?, ...). >>>>>> >>>>>> Aneb pr?ce je?t? nen? zdaleka u konce ... algoritmus trasov?n? je jen >>>>>> jedna ??st. >>>>>> >>>>>> Honza >>>>>> >>>>>> >>>>>> 2010/1/27 Pavel Zbytovsk? <mail at zby.cz>: >>>>>>> Ahoj, >>>>>>> >>>>>>> j??, tak tohle je velmi dobr? pr?ce! N?co podobn?ho mi hodn? >>>>>>> chyb?lo, tak >>>>>>> jsem uva?oval nad tvorbou vlastn?ho n?stroje, u? nemus?m :-)) >>>>>>> >>>>>>> Integraci do JOSM bych tak? moc ocenil, p?eci jen na rozumn? >>>>>>> mapov?n? v?t?? >>>>>>> oblasti se to moc jinak ne? josmem d?lat ned?. Mo?n? bych vid?l >>>>>>> trochu pot?? >>>>>>> v tom, ?e JOSM je v jav? a tud?? platform independent, co? .NET >>>>>>> nen?. Jo a >>>>>>> asi by ?lo podstatnou ??st api pluginu vydolovat z lake-walkera - >>>>>>> tedy >>>>>>> trasova?e jezer z landsatu - viz >>>>>>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/Lakewalker >>>>>>> >>>>>>> D?l? to dost podobnou v?c, tak?e by ?prava na tv?j algoritmus a >>>>>>> cuzk mapy >>>>>>> nem?la b?t takov? pot??.. >>>>>>> >>>>>>> Ka?dop?dn? supr! >>>>>>> >>>>>>> Zdrav?m, >>>>>>> Pavel Zbytovsk? >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> 2010/1/26 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>>>>>> >>>>>>>> Ahoj, >>>>>>>> >>>>>>>> d?lal jsem na programu, kter? by dok?zal rozumn? trasovat budovy z >>>>>>>> digit. map katastru. Ty ru?n? ?m?ranice ze sken? mnoha let star?ch >>>>>>>> map >>>>>>>> mysl?m nem? smysl automaticky trasovat. Zkou?el jsem to pomoc? >>>>>>>> potrace >>>>>>>> apod. ... ale n?jak mi to nedopadalo moc dob?e, tak?e jsem se >>>>>>>> rozhodl >>>>>>>> pro vlastn? ?e?en?. >>>>>>>> >>>>>>>> V vyzkou?en? zde (bin?rka v .NETu + test.png k vyzkou?en?): >>>>>>>> http://jabi.aspone.cz/osm/TracerTest.zip >>>>>>>> >>>>>>>> Po spu?t?n? se zobraz? mapka. Klikejte do pr?zdn?ch (b?l?ch) ??st? >>>>>>>> uvnit? budov. Testovac? png je mo?n? nahranit p??padn? jin?m se >>>>>>>> stejn?m n?zev. >>>>>>>> >>>>>>>> Je?t? zkus?m ud?lat to, aby kdy? ?lov?k klikne na popis budovy >>>>>>>> (text >>>>>>>> uvnit? budovy), tak aby to tak? fungovalo. Pak lze doladit n?jak? >>>>>>>> chyby. A bude zb?vat ud?lat n?jak? GUI s kontinu?ln? mapou, >>>>>>>> p?epo?tem >>>>>>>> sou?adnic a exportem do *.osm, zobrazov?n?m sou?asn?ch objekt?, >>>>>>>> nab?zen? budov podle adresn?ch m?st, mo?nost? ru?n? editace, >>>>>>>> zobrazov?n? fotomapy na pozad?, ... Nebo je n?kdo schopn? to >>>>>>>> integrovat do JOSM? >>>>>>>> >>>>>>>> Pokud bude z?jem, zdroj?ky dod?m. >>>>>>>> >>>>>>>> Honza >>>>>>>> >>>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>>> >>>>>>> >>>>>> >>>>>> _______________________________________________ >>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> -- >>>>> S pozdravem, >>>>> Jirka Sedl??ek >>>>> --- >>>>> jirisedlacek at gmail.com >>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>> >>>> >>>> >>>> -- >>>> S pozdravem, >>>> Jirka Sedl??ek >>>> --- >>>> jirisedlacek at gmail.com >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> >> >> > > > -- > Petr Dlouh? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

31.1.2010 08:35:44 (#17)
gravatar

Jiri Klement

<jiri.klement at gmail.com>
140
Jeste bych dodal, ze v posledni dobe bylo pridano dost optimalizaci, ktere zatim jsou pouze v josm-lastest. 2010/1/31 Jiri Klement <jiri.klement at gmail.com>: zobrazit citaci
> Ja myslim, ze pametova narocnost JOSM uz neni tak hrozna, na praci s > 60MB osm potrebuje 100MB heap (+ nejaky overhead jvm). A dalsi > pametove optimalizace mam v planu. > > Co se tyce rychlosti, tak je treba poustet javu s dostatkem pameti > (parameter -Xmx) a v server modu. Server mod znamena, ze se pouzije > vice optimalizaci, takze JOSM se bude o neco dele spoustet, ale o to > rychleji potom pobezi. Velikost pameti je dulezita, nove verze javy > maji (imho nestastnou) vlastnost, ze pred tim nez vyhodi OutOfMemory, > tak budou se hodne dlouho snazit pamet uvolnit. Takze pokud JOSM jede > na hrane (a defaultni velikosti heapu na Windows je 64MB, coz je na > hrane), tak se zbytecne zpomali. > > A pokud presto mate nejaky usecase, kde je JOSM prilis pomaly, tak si > stezujte na tracku. > > 2010/1/31 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >> Je fakt, ?e pomalost JOSM a jeho pam??ov? n?ro?nost mi tak? vad?. >> Nemo?nost tvo?it body m??e b?t zp?soben? bu? t?m, ?e jsi nepochopil, ?e >> JOSM m? r?zn? edita?n? m?dy (p?id?v?n?, editace, zv?t?ov?n?). Pokud to si >> opravdu mysl??, ?e je to chyba JOSM, a ?e to ostatn? nevid? proto?e jsou >> na to zvykl?, tak m??e? nahl?sit chybu. >> >> Jinak je v?t?ina funkcionality toho Traceru v tom samostatn?m serveru, >> tak?e by nebyl probl?m ud?lat plugin do Merkaartoru, kdyby pluginy >> podporoval. >> >> On Sun, 31 Jan 2010 00:51:59 +0100, Frettie <frettie at gmail.com> wrote: >> >>> No, dal jsem znova ?anci JOSM a st?le bych byl pro n?jakou jinou >>> mo?nost. Je p?r probl?m?, je to Javov? (a to v tom p??u bakal??ku) a >>> d????sn? pomal? a hlavn? neohraban?. Sem tam se tak jako stane >>> (nezn?mo pro?) ?e nem??u tvo?it body, a? odklik?v?m sebev?c a to je >>> prost? v?c, kter? u programu, kterej bych n?kdy m?l pou??t b?t nem??e. >>> To vid?m jen j?, jak je to ne?ikovnej program? >>> >>> Zlatej Merkaartor, uv?tal bych tak i mo?nost klikat v n?jak?m okn? >>> samostatn?. Jo a mimochodem, je to jen u m?, nebo v?c lidem u v. 2561 >>> nefunguje czechadress? >>> >>> J. >>> >>> 2010/1/29 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>>> Zdrav?m p?nov?, >>>> >>>> pros?m o vyzkou?en? prvn? betaverze traceru budov z katastr?ln?ch map. >>>> http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta1.zip >>>> >>>> Archiv obsahuje dva soubory. >>>> 1) Osm.Kn.Trace.Server.exe >>>> 2) tracer.jar >>>> >>>> Prvn? z nich je trasovac? server, kter? je t?eba m?t spu?t?n? v >>>> pr?b?hu trasov?n?. Poslouch? na portu 5050 a zat?m nen? nijak >>>> konfigurovaten?. Prost? jej spust?te a a? jej nebudete pot?ebovat, tak >>>> jej zav?ete. To je v?e. >>>> >>>> Doporu?uji jej d?t do pr?zdn?ho adres??e, proto si k sob? ukl?d? >>>> do?asn? soubory (sta?en? a p?edzpracovan? v?seky katastr?ln? mapy). >>>> >>>> Druh? soubor je plugin do JOSM (zalo?en? na LakeWalkeru). Ten >>>> zkop?rujete do adres??e s pluginy JOSM (ve Vist? nap?. >>>> c:\Users\[userName]\AppData\Roaming\JOSM\plugins). Funguje s verz? >>>> 2561 JOSM. Aktivujete jej v nastaven?. >>>> >>>> P?ibude n?stroj Tracer (kl?vesov? zkratka T). Po aktivaci n?stroje >>>> m??ete klikat na mapu a m?lo by to trasovat. Op?tovn?m zvolen?m >>>> n?stroje (nebo T) by se m?l zase deaktivovat. >>>> >>>> Uv?t?m p?ipom?nky, ale nev?m, kdy je stihnu realizovat. N?jak? dal?? >>>> v?voj?? by se hodil... Kdo se hl?s? dobrovoln?? :) >>>> >>>> BTW: Jak to m? tagovat ty budovy? >>>> >>>> Honza >>>> >>>> >>>> 2010/1/28 Frettie <frettie at gmail.com>: >>>>> To si pr?v? nemysl?m, to, ?e je slo?it?, pro m? jako za??te?n?ka v >>>>> mapov?n? (no dob?e, m?m za sebou pr?ci v ArcGISu a Topolu) to bylo >>>>> fajn, bylo snadn? se napojit, snadn? si nakonfigurovat to, co jsem >>>>> pot?eboval. JOSM odpuzuje bohu?el u? t?m, jak vypad? a taky t?m, ?e je >>>>> tu??m v Jav?. >>>>> >>>>> Mo?n? jsi m?l jen sm?lu na "?patn? kus", m? se lehce ?kubne, jen p?i >>>>> velk?m po?tu bod? a linek (a to nem?m zdaleka oslniv? hardware). Ale >>>>> API nem? (zat?m). >>>>> >>>>> 2010/1/28 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>>>>> Na Merkaator jsem zb??n? koukal a n?jak mne zat?m nep?esv?d?il. A to >>>>>> ani mo?nostmi (to jsem ani moc ne?ekal), ani rychlost? (to jsem ?ekal, >>>>>> proto?e je psan? v C++/qt a to je hodn? v?konn? platforma - t?eba p?i >>>>>> ta?en? nov? cesty se to vylo?en? ?kube a to podle mne zna?? sp??e na >>>>>> pou?it? ?patn?ch algoritm? a datov?ch struktur). A nakonec ani >>>>>> jednoduchost? ... na prvn? pohled. ?Ale mo?n? je to t?m, ?e na JOSM >>>>>> jsem p?eci jen koukal del?? dobu. Tu jednoduchost jsem myslel hlavn? >>>>>> pro lidi, kte?? se cht?l OSM z??astnit tak n?jak "rekrea?n?" - dod?lat >>>>>> si tam n?jak? okol? sv?ho domu, nic neimportovat, neprogramovat, ... >>>>>> >>>>>> Ale mo?nost volby je dobr? v?c - nech? ka?d? pou??v? to, co mu >>>>>> vyhovuje. >>>>>> >>>>>> Honza >>>>>> >>>>>> ---------- Forwarded message ---------- >>>>>> From: Frettie <frettie at gmail.com> >>>>>> Date: 2010/1/27 >>>>>> Subject: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >>>>>> To: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> >>>>>> >>>>>> >>>>>> Pr?v?, ono takovej merkaartor je super v?c, JOSM je jak slo?it?, tak >>>>>> prost? "ovladateln?". :/ Ale asi by m? to donutilo p?ej?t, to zas jo. >>>>>> >>>>>> 2010/1/27 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>>>>>> Ahoj, >>>>>>> >>>>>>> uva?oval jsem podobn? ... zat?m tedy o JOSM a API pro pluginy moc >>>>>>> nev?m. A v Jav? jsem n?co naposledy p?ed x lety (n?jak? drobnosti >>>>>>> tedy >>>>>>> i pozd?ji, ale mnohem v?t?? zku?enosti m?m s .NETem). P?epsat j?dro >>>>>>> algoritmu do Javy by asi takov? probl?m nebyl (tedy tu ??st, kter? >>>>>>> vezme 2D pole byt? (byte = pixel) a sou?adnici kliknut? a vr?t? >>>>>>> se?azen? seznam sou?adnic vrchol? polygonu obrysu budovy). Hor?? pro >>>>>>> mne bude se stahov?n?m a cachov?n? bitmap, jejich spojov?n?m pro >>>>>>> ??ely >>>>>>> trace, p?ev?d?n?m na pole byt? (kv?li rychlosti ... v .NETu na to >>>>>>> pou??v?m unmanaged k?d). Tedy takov?mi v?cmi, kde jsou t?eba znalosti >>>>>>> nejen jazyka Java, ale i r?zn?ch knihoven. >>>>>>> >>>>>>> A ot?zka je, jak to bude rychl? v ?ist? Jav?. Sp??e jsem uva?oval i >>>>>>> nad p?episem toho j?dra do nativn?ho C ?i C++. >>>>>>> >>>>>>> V?era jsem na ten plugin lake-walker zb??n? koukal, inspirovat by se >>>>>>> z >>>>>>> toho jist? dalo. Zda by z toho ?lo vyu??t v?echno a jen doplnit >>>>>>> algoritmus rozpozn?v?n?, to je ot?zka. >>>>>>> >>>>>>> Jinak jsem je?t? uva?oval na t?m, ?e by rozpozn?v?n? mohla d?lat >>>>>>> extern? aplikace, se kterou by plugin komunikovat t?eba TCP ... tedy >>>>>>> plugin JOSM by zavolat "u?ivatel kliknul na sou?adnici x, y" a >>>>>>> extern? >>>>>>> aplikace by vr?tila "ok, v?sledn? polygon je x1, y1, x2, y2, x3, y3, >>>>>>> ...". Bylo by to jist? m?n? pohodln?, ale to j?dro by nemuselo b?t v >>>>>>> Jav?. Ten sm?r z extern? aplikace do JOSM je dokonce mysl?m u? v JOSM >>>>>>> naimplementovan? v podob? RemoteControl: >>>>>>> [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/RemoteControl] >>>>>>> >>>>>>> Algoritmus jsem je?t? trochu vylep?il oproti tomu v uk?zce. >>>>>>> >>>>>>> Jinak integrace do JOSM by m?la v?hodu v tom, ?e by nebylo t?eba do >>>>>>> t? >>>>>>> aplikace d?lat v?echno ostatn? GIS v?ci (tedy takov? klon JOSM). >>>>>>> >>>>>>> Nev?hoda by asi byla v tom, ?e JOSM je pro za??te?n?ky slo?it? a >>>>>>> v?sledn? program by nebyl tak jednoduch?, jak m??e b?t (tedy n?co >>>>>>> takov?ho, co by si ?lov?k s Windows st?hnul, nainstaloval a klikal na >>>>>>> budovy, ani? by musel n?co nastavovat, zkoumat ovl?d?n?, ...). >>>>>>> >>>>>>> Aneb pr?ce je?t? nen? zdaleka u konce ... algoritmus trasov?n? je jen >>>>>>> jedna ??st. >>>>>>> >>>>>>> Honza >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> 2010/1/27 Pavel Zbytovsk? <mail at zby.cz>: >>>>>>>> Ahoj, >>>>>>>> >>>>>>>> j??, tak tohle je velmi dobr? pr?ce! N?co podobn?ho mi hodn? >>>>>>>> chyb?lo, tak >>>>>>>> jsem uva?oval nad tvorbou vlastn?ho n?stroje, u? nemus?m :-)) >>>>>>>> >>>>>>>> Integraci do JOSM bych tak? moc ocenil, p?eci jen na rozumn? >>>>>>>> mapov?n? v?t?? >>>>>>>> oblasti se to moc jinak ne? josmem d?lat ned?. Mo?n? bych vid?l >>>>>>>> trochu pot?? >>>>>>>> v tom, ?e JOSM je v jav? a tud?? platform independent, co? .NET >>>>>>>> nen?. Jo a >>>>>>>> asi by ?lo podstatnou ??st api pluginu vydolovat z lake-walkera - >>>>>>>> tedy >>>>>>>> trasova?e jezer z landsatu - viz >>>>>>>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/Lakewalker >>>>>>>> >>>>>>>> D?l? to dost podobnou v?c, tak?e by ?prava na tv?j algoritmus a >>>>>>>> cuzk mapy >>>>>>>> nem?la b?t takov? pot??.. >>>>>>>> >>>>>>>> Ka?dop?dn? supr! >>>>>>>> >>>>>>>> Zdrav?m, >>>>>>>> Pavel Zbytovsk? >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> 2010/1/26 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>>>>>>> >>>>>>>>> Ahoj, >>>>>>>>> >>>>>>>>> d?lal jsem na programu, kter? by dok?zal rozumn? trasovat budovy z >>>>>>>>> digit. map katastru. Ty ru?n? ?m?ranice ze sken? mnoha let star?ch >>>>>>>>> map >>>>>>>>> mysl?m nem? smysl automaticky trasovat. Zkou?el jsem to pomoc? >>>>>>>>> potrace >>>>>>>>> apod. ... ale n?jak mi to nedopadalo moc dob?e, tak?e jsem se >>>>>>>>> rozhodl >>>>>>>>> pro vlastn? ?e?en?. >>>>>>>>> >>>>>>>>> V vyzkou?en? zde (bin?rka v .NETu + test.png k vyzkou?en?): >>>>>>>>> http://jabi.aspone.cz/osm/TracerTest.zip >>>>>>>>> >>>>>>>>> Po spu?t?n? se zobraz? mapka. Klikejte do pr?zdn?ch (b?l?ch) ??st? >>>>>>>>> uvnit? budov. Testovac? png je mo?n? nahranit p??padn? jin?m se >>>>>>>>> stejn?m n?zev. >>>>>>>>> >>>>>>>>> Je?t? zkus?m ud?lat to, aby kdy? ?lov?k klikne na popis budovy >>>>>>>>> (text >>>>>>>>> uvnit? budovy), tak aby to tak? fungovalo. Pak lze doladit n?jak? >>>>>>>>> chyby. A bude zb?vat ud?lat n?jak? GUI s kontinu?ln? mapou, >>>>>>>>> p?epo?tem >>>>>>>>> sou?adnic a exportem do *.osm, zobrazov?n?m sou?asn?ch objekt?, >>>>>>>>> nab?zen? budov podle adresn?ch m?st, mo?nost? ru?n? editace, >>>>>>>>> zobrazov?n? fotomapy na pozad?, ... Nebo je n?kdo schopn? to >>>>>>>>> integrovat do JOSM? >>>>>>>>> >>>>>>>>> Pokud bude z?jem, zdroj?ky dod?m. >>>>>>>>> >>>>>>>>> Honza >>>>>>>>> >>>>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> -- >>>>>> S pozdravem, >>>>>> Jirka Sedl??ek >>>>>> --- >>>>>> jirisedlacek at gmail.com >>>>>> >>>>>> _______________________________________________ >>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>> >>>>>> _______________________________________________ >>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> -- >>>>> S pozdravem, >>>>> Jirka Sedl??ek >>>>> --- >>>>> jirisedlacek at gmail.com >>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>> >>> >>> >> >> >> -- >> Petr Dlouh? >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >

31.1.2010 09:25:22 (#18)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
102
No, nev?m kde to bylo, ale po restartu se to spravilo. No jo, ale jsem tak n?jak zvyklej na to, ?e program, kterej pou??v?m zapnu, ?e ho neukec?v?m. :) Mo?n?, a? budu m?t ?as a rozhodnu se jej zapnout na desktopu, tak to bude sna???. J. 2010/1/31 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> Je fakt, ?e pomalost JOSM a jeho pam??ov? n?ro?nost mi tak? vad?. > Nemo?nost tvo?it body m??e b?t zp?soben? bu? t?m, ?e jsi nepochopil, ?e > JOSM m? r?zn? edita?n? m?dy (p?id?v?n?, editace, zv?t?ov?n?). Pokud to si > opravdu mysl??, ?e je to chyba JOSM, a ?e to ostatn? nevid? proto?e jsou > na to zvykl?, tak m??e? nahl?sit chybu. > > Jinak je v?t?ina funkcionality toho Traceru v tom samostatn?m serveru, > tak?e by nebyl probl?m ud?lat plugin do Merkaartoru, kdyby pluginy > podporoval. > > On Sun, 31 Jan 2010 00:51:59 +0100, Frettie <frettie at gmail.com> wrote: > >> No, dal jsem znova ?anci JOSM a st?le bych byl pro n?jakou jinou >> mo?nost. Je p?r probl?m?, je to Javov? (a to v tom p??u bakal??ku) a >> d????sn? pomal? a hlavn? neohraban?. Sem tam se tak jako stane >> (nezn?mo pro?) ?e nem??u tvo?it body, a? odklik?v?m sebev?c a to je >> prost? v?c, kter? u programu, kterej bych n?kdy m?l pou??t b?t nem??e. >> To vid?m jen j?, jak je to ne?ikovnej program? >> >> Zlatej Merkaartor, uv?tal bych tak i mo?nost klikat v n?jak?m okn? >> samostatn?. Jo a mimochodem, je to jen u m?, nebo v?c lidem u v. 2561 >> nefunguje czechadress? >> >> J. >> >> 2010/1/29 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>> Zdrav?m p?nov?, >>> >>> pros?m o vyzkou?en? prvn? betaverze traceru budov z katastr?ln?ch map. >>> http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta1.zip >>> >>> Archiv obsahuje dva soubory. >>> 1) Osm.Kn.Trace.Server.exe >>> 2) tracer.jar >>> >>> Prvn? z nich je trasovac? server, kter? je t?eba m?t spu?t?n? v >>> pr?b?hu trasov?n?. Poslouch? na portu 5050 a zat?m nen? nijak >>> konfigurovaten?. Prost? jej spust?te a a? jej nebudete pot?ebovat, tak >>> jej zav?ete. To je v?e. >>> >>> Doporu?uji jej d?t do pr?zdn?ho adres??e, proto si k sob? ukl?d? >>> do?asn? soubory (sta?en? a p?edzpracovan? v?seky katastr?ln? mapy). >>> >>> Druh? soubor je plugin do JOSM (zalo?en? na LakeWalkeru). Ten >>> zkop?rujete do adres??e s pluginy JOSM (ve Vist? nap?. >>> c:\Users\[userName]\AppData\Roaming\JOSM\plugins). Funguje s verz? >>> 2561 JOSM. Aktivujete jej v nastaven?. >>> >>> P?ibude n?stroj Tracer (kl?vesov? zkratka T). Po aktivaci n?stroje >>> m??ete klikat na mapu a m?lo by to trasovat. Op?tovn?m zvolen?m >>> n?stroje (nebo T) by se m?l zase deaktivovat. >>> >>> Uv?t?m p?ipom?nky, ale nev?m, kdy je stihnu realizovat. N?jak? dal?? >>> v?voj?? by se hodil... Kdo se hl?s? dobrovoln?? :) >>> >>> BTW: Jak to m? tagovat ty budovy? >>> >>> Honza >>> >>> >>> 2010/1/28 Frettie <frettie at gmail.com>: >>>> To si pr?v? nemysl?m, to, ?e je slo?it?, pro m? jako za??te?n?ka v >>>> mapov?n? (no dob?e, m?m za sebou pr?ci v ArcGISu a Topolu) to bylo >>>> fajn, bylo snadn? se napojit, snadn? si nakonfigurovat to, co jsem >>>> pot?eboval. JOSM odpuzuje bohu?el u? t?m, jak vypad? a taky t?m, ?e je >>>> tu??m v Jav?. >>>> >>>> Mo?n? jsi m?l jen sm?lu na "?patn? kus", m? se lehce ?kubne, jen p?i >>>> velk?m po?tu bod? a linek (a to nem?m zdaleka oslniv? hardware). Ale >>>> API nem? (zat?m). >>>> >>>> 2010/1/28 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>>>> Na Merkaator jsem zb??n? koukal a n?jak mne zat?m nep?esv?d?il. A to >>>>> ani mo?nostmi (to jsem ani moc ne?ekal), ani rychlost? (to jsem ?ekal, >>>>> proto?e je psan? v C++/qt a to je hodn? v?konn? platforma - t?eba p?i >>>>> ta?en? nov? cesty se to vylo?en? ?kube a to podle mne zna?? sp??e na >>>>> pou?it? ?patn?ch algoritm? a datov?ch struktur). A nakonec ani >>>>> jednoduchost? ... na prvn? pohled. ?Ale mo?n? je to t?m, ?e na JOSM >>>>> jsem p?eci jen koukal del?? dobu. Tu jednoduchost jsem myslel hlavn? >>>>> pro lidi, kte?? se cht?l OSM z??astnit tak n?jak "rekrea?n?" - dod?lat >>>>> si tam n?jak? okol? sv?ho domu, nic neimportovat, neprogramovat, ... >>>>> >>>>> Ale mo?nost volby je dobr? v?c - nech? ka?d? pou??v? to, co mu >>>>> vyhovuje. >>>>> >>>>> Honza >>>>> >>>>> ---------- Forwarded message ---------- >>>>> From: Frettie <frettie at gmail.com> >>>>> Date: 2010/1/27 >>>>> Subject: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >>>>> To: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> >>>>> >>>>> >>>>> Pr?v?, ono takovej merkaartor je super v?c, JOSM je jak slo?it?, tak >>>>> prost? "ovladateln?". :/ Ale asi by m? to donutilo p?ej?t, to zas jo. >>>>> >>>>> 2010/1/27 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>>>>> Ahoj, >>>>>> >>>>>> uva?oval jsem podobn? ... zat?m tedy o JOSM a API pro pluginy moc >>>>>> nev?m. A v Jav? jsem n?co naposledy p?ed x lety (n?jak? drobnosti >>>>>> tedy >>>>>> i pozd?ji, ale mnohem v?t?? zku?enosti m?m s .NETem). P?epsat j?dro >>>>>> algoritmu do Javy by asi takov? probl?m nebyl (tedy tu ??st, kter? >>>>>> vezme 2D pole byt? (byte = pixel) a sou?adnici kliknut? a vr?t? >>>>>> se?azen? seznam sou?adnic vrchol? polygonu obrysu budovy). Hor?? pro >>>>>> mne bude se stahov?n?m a cachov?n? bitmap, jejich spojov?n?m pro >>>>>> ??ely >>>>>> trace, p?ev?d?n?m na pole byt? (kv?li rychlosti ... v .NETu na to >>>>>> pou??v?m unmanaged k?d). Tedy takov?mi v?cmi, kde jsou t?eba znalosti >>>>>> nejen jazyka Java, ale i r?zn?ch knihoven. >>>>>> >>>>>> A ot?zka je, jak to bude rychl? v ?ist? Jav?. Sp??e jsem uva?oval i >>>>>> nad p?episem toho j?dra do nativn?ho C ?i C++. >>>>>> >>>>>> V?era jsem na ten plugin lake-walker zb??n? koukal, inspirovat by se >>>>>> z >>>>>> toho jist? dalo. Zda by z toho ?lo vyu??t v?echno a jen doplnit >>>>>> algoritmus rozpozn?v?n?, to je ot?zka. >>>>>> >>>>>> Jinak jsem je?t? uva?oval na t?m, ?e by rozpozn?v?n? mohla d?lat >>>>>> extern? aplikace, se kterou by plugin komunikovat t?eba TCP ... tedy >>>>>> plugin JOSM by zavolat "u?ivatel kliknul na sou?adnici x, y" a >>>>>> extern? >>>>>> aplikace by vr?tila "ok, v?sledn? polygon je x1, y1, x2, y2, x3, y3, >>>>>> ...". Bylo by to jist? m?n? pohodln?, ale to j?dro by nemuselo b?t v >>>>>> Jav?. Ten sm?r z extern? aplikace do JOSM je dokonce mysl?m u? v JOSM >>>>>> naimplementovan? v podob? RemoteControl: >>>>>> [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/RemoteControl] >>>>>> >>>>>> Algoritmus jsem je?t? trochu vylep?il oproti tomu v uk?zce. >>>>>> >>>>>> Jinak integrace do JOSM by m?la v?hodu v tom, ?e by nebylo t?eba do >>>>>> t? >>>>>> aplikace d?lat v?echno ostatn? GIS v?ci (tedy takov? klon JOSM). >>>>>> >>>>>> Nev?hoda by asi byla v tom, ?e JOSM je pro za??te?n?ky slo?it? a >>>>>> v?sledn? program by nebyl tak jednoduch?, jak m??e b?t (tedy n?co >>>>>> takov?ho, co by si ?lov?k s Windows st?hnul, nainstaloval a klikal na >>>>>> budovy, ani? by musel n?co nastavovat, zkoumat ovl?d?n?, ...). >>>>>> >>>>>> Aneb pr?ce je?t? nen? zdaleka u konce ... algoritmus trasov?n? je jen >>>>>> jedna ??st. >>>>>> >>>>>> Honza >>>>>> >>>>>> >>>>>> 2010/1/27 Pavel Zbytovsk? <mail at zby.cz>: >>>>>>> Ahoj, >>>>>>> >>>>>>> j??, tak tohle je velmi dobr? pr?ce! N?co podobn?ho mi hodn? >>>>>>> chyb?lo, tak >>>>>>> jsem uva?oval nad tvorbou vlastn?ho n?stroje, u? nemus?m :-)) >>>>>>> >>>>>>> Integraci do JOSM bych tak? moc ocenil, p?eci jen na rozumn? >>>>>>> mapov?n? v?t?? >>>>>>> oblasti se to moc jinak ne? josmem d?lat ned?. Mo?n? bych vid?l >>>>>>> trochu pot?? >>>>>>> v tom, ?e JOSM je v jav? a tud?? platform independent, co? .NET >>>>>>> nen?. Jo a >>>>>>> asi by ?lo podstatnou ??st api pluginu vydolovat z lake-walkera - >>>>>>> tedy >>>>>>> trasova?e jezer z landsatu - viz >>>>>>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/Lakewalker >>>>>>> >>>>>>> D?l? to dost podobnou v?c, tak?e by ?prava na tv?j algoritmus a >>>>>>> cuzk mapy >>>>>>> nem?la b?t takov? pot??.. >>>>>>> >>>>>>> Ka?dop?dn? supr! >>>>>>> >>>>>>> Zdrav?m, >>>>>>> Pavel Zbytovsk? >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> 2010/1/26 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>>>>>> >>>>>>>> Ahoj, >>>>>>>> >>>>>>>> d?lal jsem na programu, kter? by dok?zal rozumn? trasovat budovy z >>>>>>>> digit. map katastru. Ty ru?n? ?m?ranice ze sken? mnoha let star?ch >>>>>>>> map >>>>>>>> mysl?m nem? smysl automaticky trasovat. Zkou?el jsem to pomoc? >>>>>>>> potrace >>>>>>>> apod. ... ale n?jak mi to nedopadalo moc dob?e, tak?e jsem se >>>>>>>> rozhodl >>>>>>>> pro vlastn? ?e?en?. >>>>>>>> >>>>>>>> V vyzkou?en? zde (bin?rka v .NETu + test.png k vyzkou?en?): >>>>>>>> http://jabi.aspone.cz/osm/TracerTest.zip >>>>>>>> >>>>>>>> Po spu?t?n? se zobraz? mapka. Klikejte do pr?zdn?ch (b?l?ch) ??st? >>>>>>>> uvnit? budov. Testovac? png je mo?n? nahranit p??padn? jin?m se >>>>>>>> stejn?m n?zev. >>>>>>>> >>>>>>>> Je?t? zkus?m ud?lat to, aby kdy? ?lov?k klikne na popis budovy >>>>>>>> (text >>>>>>>> uvnit? budovy), tak aby to tak? fungovalo. Pak lze doladit n?jak? >>>>>>>> chyby. A bude zb?vat ud?lat n?jak? GUI s kontinu?ln? mapou, >>>>>>>> p?epo?tem >>>>>>>> sou?adnic a exportem do *.osm, zobrazov?n?m sou?asn?ch objekt?, >>>>>>>> nab?zen? budov podle adresn?ch m?st, mo?nost? ru?n? editace, >>>>>>>> zobrazov?n? fotomapy na pozad?, ... Nebo je n?kdo schopn? to >>>>>>>> integrovat do JOSM? >>>>>>>> >>>>>>>> Pokud bude z?jem, zdroj?ky dod?m. >>>>>>>> >>>>>>>> Honza >>>>>>>> >>>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>>> >>>>>>> >>>>>> >>>>>> _______________________________________________ >>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> -- >>>>> S pozdravem, >>>>> Jirka Sedl??ek >>>>> --- >>>>> jirisedlacek at gmail.com >>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>> >>>> >>>> >>>> -- >>>> S pozdravem, >>>> Jirka Sedl??ek >>>> --- >>>> jirisedlacek at gmail.com >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> >> >> > > > -- > Petr Dlouh? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

31.1.2010 09:25:00 (#19)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
B??n? mi se?ere p?es p?lku pam?ti (500 MB), mo?n? ale nech?v?m Jav? p??li? mnoho prostoru a on ji pak nem? tendenci uvol?ovat (co? je probl?m Javy). Nejnov?j?? build pou??v?m ?asto. Pomalost mi vad? p?edev??m p?i b??n?ch edita?n?ch ?kolech - p?id?v?n?/posouv?n? bod?, p??d?v?n? tag?, posouv?n?/zoomov?n? mapy. P?i t?chto ?innostech zdr?uje t?m?? ka?d? prodleva, by bylo ide?ln?, kdyby to bylo ?pln? plynul?. Nepou??v?m ?pln? nejnov?j?? po??ta?. D?ky za tip se server m?dem, vyzkou??m. Zkus?m to trochu pozorovat, a kdy? p?ijdu na n?co, co vad? nejv?c, tak to zkus?m nahl?sit. On Sun, 31 Jan 2010 08:33:03 +0100, Jiri Klement <jiri.klement at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Ja myslim, ze pametova narocnost JOSM uz neni tak hrozna, na praci s > 60MB osm potrebuje 100MB heap (+ nejaky overhead jvm). A dalsi > pametove optimalizace mam v planu. > > Co se tyce rychlosti, tak je treba poustet javu s dostatkem pameti > (parameter -Xmx) a v server modu. Server mod znamena, ze se pouzije > vice optimalizaci, takze JOSM se bude o neco dele spoustet, ale o to > rychleji potom pobezi. Velikost pameti je dulezita, nove verze javy > maji (imho nestastnou) vlastnost, ze pred tim nez vyhodi OutOfMemory, > tak budou se hodne dlouho snazit pamet uvolnit. Takze pokud JOSM jede > na hrane (a defaultni velikosti heapu na Windows je 64MB, coz je na > hrane), tak se zbytecne zpomali. > > A pokud presto mate nejaky usecase, kde je JOSM prilis pomaly, tak si > stezujte na tracku. > > 2010/1/31 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >> Je fakt, ?e pomalost JOSM a jeho pam??ov? n?ro?nost mi tak? vad?. >> Nemo?nost tvo?it body m??e b?t zp?soben? bu? t?m, ?e jsi nepochopil, ?e >> JOSM m? r?zn? edita?n? m?dy (p?id?v?n?, editace, zv?t?ov?n?). Pokud to >> si >> opravdu mysl??, ?e je to chyba JOSM, a ?e to ostatn? nevid? proto?e jsou >> na to zvykl?, tak m??e? nahl?sit chybu. >> >> Jinak je v?t?ina funkcionality toho Traceru v tom samostatn?m serveru, >> tak?e by nebyl probl?m ud?lat plugin do Merkaartoru, kdyby pluginy >> podporoval. >> >> On Sun, 31 Jan 2010 00:51:59 +0100, Frettie <frettie at gmail.com> wrote: >> >>> No, dal jsem znova ?anci JOSM a st?le bych byl pro n?jakou jinou >>> mo?nost. Je p?r probl?m?, je to Javov? (a to v tom p??u bakal??ku) a >>> d????sn? pomal? a hlavn? neohraban?. Sem tam se tak jako stane >>> (nezn?mo pro?) ?e nem??u tvo?it body, a? odklik?v?m sebev?c a to je >>> prost? v?c, kter? u programu, kterej bych n?kdy m?l pou??t b?t nem??e. >>> To vid?m jen j?, jak je to ne?ikovnej program? >>> >>> Zlatej Merkaartor, uv?tal bych tak i mo?nost klikat v n?jak?m okn? >>> samostatn?. Jo a mimochodem, je to jen u m?, nebo v?c lidem u v. 2561 >>> nefunguje czechadress? >>> >>> J. >>> >>> 2010/1/29 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>>> Zdrav?m p?nov?, >>>> >>>> pros?m o vyzkou?en? prvn? betaverze traceru budov z katastr?ln?ch map. >>>> http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta1.zip >>>> >>>> Archiv obsahuje dva soubory. >>>> 1) Osm.Kn.Trace.Server.exe >>>> 2) tracer.jar >>>> >>>> Prvn? z nich je trasovac? server, kter? je t?eba m?t spu?t?n? v >>>> pr?b?hu trasov?n?. Poslouch? na portu 5050 a zat?m nen? nijak >>>> konfigurovaten?. Prost? jej spust?te a a? jej nebudete pot?ebovat, tak >>>> jej zav?ete. To je v?e. >>>> >>>> Doporu?uji jej d?t do pr?zdn?ho adres??e, proto si k sob? ukl?d? >>>> do?asn? soubory (sta?en? a p?edzpracovan? v?seky katastr?ln? mapy). >>>> >>>> Druh? soubor je plugin do JOSM (zalo?en? na LakeWalkeru). Ten >>>> zkop?rujete do adres??e s pluginy JOSM (ve Vist? nap?. >>>> c:\Users\[userName]\AppData\Roaming\JOSM\plugins). Funguje s verz? >>>> 2561 JOSM. Aktivujete jej v nastaven?. >>>> >>>> P?ibude n?stroj Tracer (kl?vesov? zkratka T). Po aktivaci n?stroje >>>> m??ete klikat na mapu a m?lo by to trasovat. Op?tovn?m zvolen?m >>>> n?stroje (nebo T) by se m?l zase deaktivovat. >>>> >>>> Uv?t?m p?ipom?nky, ale nev?m, kdy je stihnu realizovat. N?jak? dal?? >>>> v?voj?? by se hodil... Kdo se hl?s? dobrovoln?? :) >>>> >>>> BTW: Jak to m? tagovat ty budovy? >>>> >>>> Honza >>>> >>>> >>>> 2010/1/28 Frettie <frettie at gmail.com>: >>>>> To si pr?v? nemysl?m, to, ?e je slo?it?, pro m? jako za??te?n?ka v >>>>> mapov?n? (no dob?e, m?m za sebou pr?ci v ArcGISu a Topolu) to bylo >>>>> fajn, bylo snadn? se napojit, snadn? si nakonfigurovat to, co jsem >>>>> pot?eboval. JOSM odpuzuje bohu?el u? t?m, jak vypad? a taky t?m, ?e >>>>> je >>>>> tu??m v Jav?. >>>>> >>>>> Mo?n? jsi m?l jen sm?lu na "?patn? kus", m? se lehce ?kubne, jen p?i >>>>> velk?m po?tu bod? a linek (a to nem?m zdaleka oslniv? hardware). Ale >>>>> API nem? (zat?m). >>>>> >>>>> 2010/1/28 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>>>>> Na Merkaator jsem zb??n? koukal a n?jak mne zat?m nep?esv?d?il. A to >>>>>> ani mo?nostmi (to jsem ani moc ne?ekal), ani rychlost? (to jsem >>>>>> ?ekal, >>>>>> proto?e je psan? v C++/qt a to je hodn? v?konn? platforma - t?eba >>>>>> p?i >>>>>> ta?en? nov? cesty se to vylo?en? ?kube a to podle mne zna?? sp??e na >>>>>> pou?it? ?patn?ch algoritm? a datov?ch struktur). A nakonec ani >>>>>> jednoduchost? ... na prvn? pohled. Ale mo?n? je to t?m, ?e na JOSM >>>>>> jsem p?eci jen koukal del?? dobu. Tu jednoduchost jsem myslel hlavn? >>>>>> pro lidi, kte?? se cht?l OSM z??astnit tak n?jak "rekrea?n?" - >>>>>> dod?lat >>>>>> si tam n?jak? okol? sv?ho domu, nic neimportovat, neprogramovat, ... >>>>>> >>>>>> Ale mo?nost volby je dobr? v?c - nech? ka?d? pou??v? to, co mu >>>>>> vyhovuje. >>>>>> >>>>>> Honza >>>>>> >>>>>> ---------- Forwarded message ---------- >>>>>> From: Frettie <frettie at gmail.com> >>>>>> Date: 2010/1/27 >>>>>> Subject: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >>>>>> To: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> >>>>>> >>>>>> >>>>>> Pr?v?, ono takovej merkaartor je super v?c, JOSM je jak slo?it?, tak >>>>>> prost? "ovladateln?". :/ Ale asi by m? to donutilo p?ej?t, to zas >>>>>> jo. >>>>>> >>>>>> 2010/1/27 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>>>>>> Ahoj, >>>>>>> >>>>>>> uva?oval jsem podobn? ... zat?m tedy o JOSM a API pro pluginy moc >>>>>>> nev?m. A v Jav? jsem n?co naposledy p?ed x lety (n?jak? drobnosti >>>>>>> tedy >>>>>>> i pozd?ji, ale mnohem v?t?? zku?enosti m?m s .NETem). P?epsat j?dro >>>>>>> algoritmu do Javy by asi takov? probl?m nebyl (tedy tu ??st, kter? >>>>>>> vezme 2D pole byt? (byte = pixel) a sou?adnici kliknut? a vr?t? >>>>>>> se?azen? seznam sou?adnic vrchol? polygonu obrysu budovy). Hor?? >>>>>>> pro >>>>>>> mne bude se stahov?n?m a cachov?n? bitmap, jejich spojov?n?m pro >>>>>>> ??ely >>>>>>> trace, p?ev?d?n?m na pole byt? (kv?li rychlosti ... v .NETu na to >>>>>>> pou??v?m unmanaged k?d). Tedy takov?mi v?cmi, kde jsou t?eba >>>>>>> znalosti >>>>>>> nejen jazyka Java, ale i r?zn?ch knihoven. >>>>>>> >>>>>>> A ot?zka je, jak to bude rychl? v ?ist? Jav?. Sp??e jsem uva?oval i >>>>>>> nad p?episem toho j?dra do nativn?ho C ?i C++. >>>>>>> >>>>>>> V?era jsem na ten plugin lake-walker zb??n? koukal, inspirovat by >>>>>>> se >>>>>>> z >>>>>>> toho jist? dalo. Zda by z toho ?lo vyu??t v?echno a jen doplnit >>>>>>> algoritmus rozpozn?v?n?, to je ot?zka. >>>>>>> >>>>>>> Jinak jsem je?t? uva?oval na t?m, ?e by rozpozn?v?n? mohla d?lat >>>>>>> extern? aplikace, se kterou by plugin komunikovat t?eba TCP ... >>>>>>> tedy >>>>>>> plugin JOSM by zavolat "u?ivatel kliknul na sou?adnici x, y" a >>>>>>> extern? >>>>>>> aplikace by vr?tila "ok, v?sledn? polygon je x1, y1, x2, y2, x3, >>>>>>> y3, >>>>>>> ...". Bylo by to jist? m?n? pohodln?, ale to j?dro by nemuselo b?t >>>>>>> v >>>>>>> Jav?. Ten sm?r z extern? aplikace do JOSM je dokonce mysl?m u? v >>>>>>> JOSM >>>>>>> naimplementovan? v podob? RemoteControl: >>>>>>> [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/RemoteControl] >>>>>>> >>>>>>> Algoritmus jsem je?t? trochu vylep?il oproti tomu v uk?zce. >>>>>>> >>>>>>> Jinak integrace do JOSM by m?la v?hodu v tom, ?e by nebylo t?eba do >>>>>>> t? >>>>>>> aplikace d?lat v?echno ostatn? GIS v?ci (tedy takov? klon JOSM). >>>>>>> >>>>>>> Nev?hoda by asi byla v tom, ?e JOSM je pro za??te?n?ky slo?it? a >>>>>>> v?sledn? program by nebyl tak jednoduch?, jak m??e b?t (tedy n?co >>>>>>> takov?ho, co by si ?lov?k s Windows st?hnul, nainstaloval a klikal >>>>>>> na >>>>>>> budovy, ani? by musel n?co nastavovat, zkoumat ovl?d?n?, ...). >>>>>>> >>>>>>> Aneb pr?ce je?t? nen? zdaleka u konce ... algoritmus trasov?n? je >>>>>>> jen >>>>>>> jedna ??st. >>>>>>> >>>>>>> Honza >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> 2010/1/27 Pavel Zbytovsk? <mail at zby.cz>: >>>>>>>> Ahoj, >>>>>>>> >>>>>>>> j??, tak tohle je velmi dobr? pr?ce! N?co podobn?ho mi hodn? >>>>>>>> chyb?lo, tak >>>>>>>> jsem uva?oval nad tvorbou vlastn?ho n?stroje, u? nemus?m :-)) >>>>>>>> >>>>>>>> Integraci do JOSM bych tak? moc ocenil, p?eci jen na rozumn? >>>>>>>> mapov?n? v?t?? >>>>>>>> oblasti se to moc jinak ne? josmem d?lat ned?. Mo?n? bych vid?l >>>>>>>> trochu pot?? >>>>>>>> v tom, ?e JOSM je v jav? a tud?? platform independent, co? .NET >>>>>>>> nen?. Jo a >>>>>>>> asi by ?lo podstatnou ??st api pluginu vydolovat z lake-walkera - >>>>>>>> tedy >>>>>>>> trasova?e jezer z landsatu - viz >>>>>>>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/Lakewalker >>>>>>>> >>>>>>>> D?l? to dost podobnou v?c, tak?e by ?prava na tv?j algoritmus a >>>>>>>> cuzk mapy >>>>>>>> nem?la b?t takov? pot??.. >>>>>>>> >>>>>>>> Ka?dop?dn? supr! >>>>>>>> >>>>>>>> Zdrav?m, >>>>>>>> Pavel Zbytovsk? >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> 2010/1/26 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>>>>>>> >>>>>>>>> Ahoj, >>>>>>>>> >>>>>>>>> d?lal jsem na programu, kter? by dok?zal rozumn? trasovat budovy >>>>>>>>> z >>>>>>>>> digit. map katastru. Ty ru?n? ?m?ranice ze sken? mnoha let >>>>>>>>> star?ch >>>>>>>>> map >>>>>>>>> mysl?m nem? smysl automaticky trasovat. Zkou?el jsem to pomoc? >>>>>>>>> potrace >>>>>>>>> apod. ... ale n?jak mi to nedopadalo moc dob?e, tak?e jsem se >>>>>>>>> rozhodl >>>>>>>>> pro vlastn? ?e?en?. >>>>>>>>> >>>>>>>>> V vyzkou?en? zde (bin?rka v .NETu + test.png k vyzkou?en?): >>>>>>>>> http://jabi.aspone.cz/osm/TracerTest.zip >>>>>>>>> >>>>>>>>> Po spu?t?n? se zobraz? mapka. Klikejte do pr?zdn?ch (b?l?ch) >>>>>>>>> ??st? >>>>>>>>> uvnit? budov. Testovac? png je mo?n? nahranit p??padn? jin?m se >>>>>>>>> stejn?m n?zev. >>>>>>>>> >>>>>>>>> Je?t? zkus?m ud?lat to, aby kdy? ?lov?k klikne na popis budovy >>>>>>>>> (text >>>>>>>>> uvnit? budovy), tak aby to tak? fungovalo. Pak lze doladit n?jak? >>>>>>>>> chyby. A bude zb?vat ud?lat n?jak? GUI s kontinu?ln? mapou, >>>>>>>>> p?epo?tem >>>>>>>>> sou?adnic a exportem do *.osm, zobrazov?n?m sou?asn?ch objekt?, >>>>>>>>> nab?zen? budov podle adresn?ch m?st, mo?nost? ru?n? editace, >>>>>>>>> zobrazov?n? fotomapy na pozad?, ... Nebo je n?kdo schopn? to >>>>>>>>> integrovat do JOSM? >>>>>>>>> >>>>>>>>> Pokud bude z?jem, zdroj?ky dod?m. >>>>>>>>> >>>>>>>>> Honza >>>>>>>>> >>>>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> -- >>>>>> S pozdravem, >>>>>> Jirka Sedl??ek >>>>>> --- >>>>>> jirisedlacek at gmail.com >>>>>> >>>>>> _______________________________________________ >>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>> >>>>>> _______________________________________________ >>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> -- >>>>> S pozdravem, >>>>> Jirka Sedl??ek >>>>> --- >>>>> jirisedlacek at gmail.com >>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>> >>> >>> >> >> >> -- >> Petr Dlouh? >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

1.2.2010 04:28:58 (#20)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Ahoj. implementov?n?/opraveno m?m: a) tagov?n? b) duplicitn? bod cesty c) detekci tlou?tky ??ry a snaha o um?st?n? bod? na jej? st?ed d) hled?n? a slu?ov?n? bod? e) eliminaci copyright popisk? v map?, kter? pak zp?sobovaly nesmysln? body a hrany Pracuji na hled?n? a slu?ov?n? hran (way). Tedy re?ln? sp??e na zkoum?n? zdroj?k? JOSM, proto?e algoritmicky nejde o nic slo?it?ho. Jen to tam n?jak za?lenit. Popis pluginu, spou?t?n? a "viditelnost" serveru pova?uji zat?m za relativn? nepodstatnou (aneb jsou d?le?it?j?? v?ci, ale pokud se chce n?kdo do t?chto v?c? pustit, pro? ne). P?ep?n?n? m?d? jsem zat?m neza?al ?e?it, ale to mysl?m p?jde. Na commitnut? do ofic. SVN by to pot?ebovalo: a) form?ln? doladit (po str?nk?ch struktury adres???, build skript?, informace o licenci, ...) b) z?skat p??stup do SVN c) zp?ehlednit ... okomentovat, trochu refaktorizovat, ... P?i?em? c) m?m ur?it? v pl?nu. O b) jsem se nezaj?mal, tak?e nev?m, jak to chod?. A do a) se mi moc nechce (studovat, jak to m? b?t). A pak je spousta dal??ch v?c? ... t?eba ?irok? mo?nosti konfigurace (je tam takov?ch konstant, kter? lze vyladit pro lep?? funk?nost...). Co se t?k? JOSM/Merkaartora, tak trasovac? server je nez?visl? a lze jej teoreticky pou??vat z ?ehokoli - t?eba i z toho flashov?ho editoru, pokud by ten server n?kdo n?kde rozjel. Integraci do Merkaartora d?lat ur?it? nebudu - to nech?m na p??padn? jin? lidi, kte?? se j?m zab?vaj? - vyu??t trasovac? server nen? probl?m. Integraci do JOSM bych tak? nejrad?ji ned?lal a zab?val jsem se jen trasovac?m serverem. Zda bude n?jak? vlastn? GUI v .NETu, to nev?m. Mysl?m, ?e to bude velmi z?le?et na tom, jak se mi bude l?bit implementace JOSM. Celkov? m?m r?d pro takov? programy .NET ?i Javu ne? C++ a vid?m v nich v?t?? perspektivnost. Jen pro ur?it? ??sti, kter? jsou v?konostn? kritick?, pak n?jakou nativn? implementaci. A v???m tomu, ?e pokud se pou?ij? vhodn? alogoritmy a datov? struktury, tak pak rychlost je jen o m?lo pomalej?? ne? u nativn?ch aplikac?. V praxi pak ?asto i v?t??, proto?e je sna??? tam d?lat algoritmicky lep?? a slo?it?j?? v?ci. Honza 2010/1/31 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> B??n? mi se?ere p?es p?lku pam?ti (500 MB), mo?n? ale nech?v?m Jav? p??li? > mnoho prostoru a on ji pak nem? tendenci uvol?ovat (co? je probl?m Javy). > Nejnov?j?? build pou??v?m ?asto. > > Pomalost mi vad? p?edev??m p?i b??n?ch edita?n?ch ?kolech - > p?id?v?n?/posouv?n? bod?, p??d?v?n? tag?, posouv?n?/zoomov?n? mapy. P?i > t?chto ?innostech zdr?uje t?m?? ka?d? prodleva, by bylo ide?ln?, kdyby to > bylo ?pln? plynul?. Nepou??v?m ?pln? nejnov?j?? po??ta?. D?ky za tip se > server m?dem, vyzkou??m. Zkus?m to trochu pozorovat, a kdy? p?ijdu na > n?co, co vad? nejv?c, tak to zkus?m nahl?sit. > > On Sun, 31 Jan 2010 08:33:03 +0100, Jiri Klement <jiri.klement at gmail.com> > wrote: > >> Ja myslim, ze pametova narocnost JOSM uz neni tak hrozna, na praci s >> 60MB osm potrebuje 100MB heap (+ nejaky overhead jvm). A dalsi >> pametove optimalizace mam v planu. >> >> Co se tyce rychlosti, tak je treba poustet javu s dostatkem pameti >> (parameter -Xmx) a v server modu. Server mod znamena, ze se pouzije >> vice optimalizaci, takze JOSM se bude o neco dele spoustet, ale o to >> rychleji potom pobezi. Velikost pameti je dulezita, nove verze javy >> maji (imho nestastnou) vlastnost, ze pred tim nez vyhodi OutOfMemory, >> tak budou se hodne dlouho snazit pamet uvolnit. Takze pokud JOSM jede >> na hrane (a defaultni velikosti heapu na Windows je 64MB, coz je na >> hrane), tak se zbytecne zpomali. >> >> A pokud presto mate nejaky usecase, kde je JOSM prilis pomaly, tak si >> stezujte na tracku. >> >> 2010/1/31 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >>> Je fakt, ?e pomalost JOSM a jeho pam??ov? n?ro?nost mi tak? vad?. >>> Nemo?nost tvo?it body m??e b?t zp?soben? bu? t?m, ?e jsi nepochopil, ?e >>> JOSM m? r?zn? edita?n? m?dy (p?id?v?n?, editace, zv?t?ov?n?). Pokud to >>> si >>> opravdu mysl??, ?e je to chyba JOSM, a ?e to ostatn? nevid? proto?e jsou >>> na to zvykl?, tak m??e? nahl?sit chybu. >>> >>> Jinak je v?t?ina funkcionality toho Traceru v tom samostatn?m serveru, >>> tak?e by nebyl probl?m ud?lat plugin do Merkaartoru, kdyby pluginy >>> podporoval. >>> >>> On Sun, 31 Jan 2010 00:51:59 +0100, Frettie <frettie at gmail.com> wrote: >>> >>>> No, dal jsem znova ?anci JOSM a st?le bych byl pro n?jakou jinou >>>> mo?nost. Je p?r probl?m?, je to Javov? (a to v tom p??u bakal??ku) a >>>> d????sn? pomal? a hlavn? neohraban?. Sem tam se tak jako stane >>>> (nezn?mo pro?) ?e nem??u tvo?it body, a? odklik?v?m sebev?c a to je >>>> prost? v?c, kter? u programu, kterej bych n?kdy m?l pou??t b?t nem??e. >>>> To vid?m jen j?, jak je to ne?ikovnej program? >>>> >>>> Zlatej Merkaartor, uv?tal bych tak i mo?nost klikat v n?jak?m okn? >>>> samostatn?. Jo a mimochodem, je to jen u m?, nebo v?c lidem u v. 2561 >>>> nefunguje czechadress? >>>> >>>> J. >>>> >>>> 2010/1/29 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>>>> Zdrav?m p?nov?, >>>>> >>>>> pros?m o vyzkou?en? prvn? betaverze traceru budov z katastr?ln?ch map. >>>>> http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta1.zip >>>>> >>>>> Archiv obsahuje dva soubory. >>>>> 1) Osm.Kn.Trace.Server.exe >>>>> 2) tracer.jar >>>>> >>>>> Prvn? z nich je trasovac? server, kter? je t?eba m?t spu?t?n? v >>>>> pr?b?hu trasov?n?. Poslouch? na portu 5050 a zat?m nen? nijak >>>>> konfigurovaten?. Prost? jej spust?te a a? jej nebudete pot?ebovat, tak >>>>> jej zav?ete. To je v?e. >>>>> >>>>> Doporu?uji jej d?t do pr?zdn?ho adres??e, proto si k sob? ukl?d? >>>>> do?asn? soubory (sta?en? a p?edzpracovan? v?seky katastr?ln? mapy). >>>>> >>>>> Druh? soubor je plugin do JOSM (zalo?en? na LakeWalkeru). Ten >>>>> zkop?rujete do adres??e s pluginy JOSM (ve Vist? nap?. >>>>> c:\Users\[userName]\AppData\Roaming\JOSM\plugins). Funguje s verz? >>>>> 2561 JOSM. Aktivujete jej v nastaven?. >>>>> >>>>> P?ibude n?stroj Tracer (kl?vesov? zkratka T). Po aktivaci n?stroje >>>>> m??ete klikat na mapu a m?lo by to trasovat. Op?tovn?m zvolen?m >>>>> n?stroje (nebo T) by se m?l zase deaktivovat. >>>>> >>>>> Uv?t?m p?ipom?nky, ale nev?m, kdy je stihnu realizovat. N?jak? dal?? >>>>> v?voj?? by se hodil... Kdo se hl?s? dobrovoln?? :) >>>>> >>>>> BTW: Jak to m? tagovat ty budovy? >>>>> >>>>> Honza >>>>> >>>>> >>>>> 2010/1/28 Frettie <frettie at gmail.com>: >>>>>> To si pr?v? nemysl?m, to, ?e je slo?it?, pro m? jako za??te?n?ka v >>>>>> mapov?n? (no dob?e, m?m za sebou pr?ci v ArcGISu a Topolu) to bylo >>>>>> fajn, bylo snadn? se napojit, snadn? si nakonfigurovat to, co jsem >>>>>> pot?eboval. JOSM odpuzuje bohu?el u? t?m, jak vypad? a taky t?m, ?e >>>>>> je >>>>>> tu??m v Jav?. >>>>>> >>>>>> Mo?n? jsi m?l jen sm?lu na "?patn? kus", m? se lehce ?kubne, jen p?i >>>>>> velk?m po?tu bod? a linek (a to nem?m zdaleka oslniv? hardware). Ale >>>>>> API nem? (zat?m). >>>>>> >>>>>> 2010/1/28 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>>>>>> Na Merkaator jsem zb??n? koukal a n?jak mne zat?m nep?esv?d?il. A to >>>>>>> ani mo?nostmi (to jsem ani moc ne?ekal), ani rychlost? (to jsem >>>>>>> ?ekal, >>>>>>> proto?e je psan? v C++/qt a to je hodn? v?konn? platforma - t?eba >>>>>>> p?i >>>>>>> ta?en? nov? cesty se to vylo?en? ?kube a to podle mne zna?? sp??e na >>>>>>> pou?it? ?patn?ch algoritm? a datov?ch struktur). A nakonec ani >>>>>>> jednoduchost? ... na prvn? pohled. ?Ale mo?n? je to t?m, ?e na JOSM >>>>>>> jsem p?eci jen koukal del?? dobu. Tu jednoduchost jsem myslel hlavn? >>>>>>> pro lidi, kte?? se cht?l OSM z??astnit tak n?jak "rekrea?n?" - >>>>>>> dod?lat >>>>>>> si tam n?jak? okol? sv?ho domu, nic neimportovat, neprogramovat, ... >>>>>>> >>>>>>> Ale mo?nost volby je dobr? v?c - nech? ka?d? pou??v? to, co mu >>>>>>> vyhovuje. >>>>>>> >>>>>>> Honza >>>>>>> >>>>>>> ---------- Forwarded message ---------- >>>>>>> From: Frettie <frettie at gmail.com> >>>>>>> Date: 2010/1/27 >>>>>>> Subject: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >>>>>>> To: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> Pr?v?, ono takovej merkaartor je super v?c, JOSM je jak slo?it?, tak >>>>>>> prost? "ovladateln?". :/ Ale asi by m? to donutilo p?ej?t, to zas >>>>>>> jo. >>>>>>> >>>>>>> 2010/1/27 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>>>>>>> Ahoj, >>>>>>>> >>>>>>>> uva?oval jsem podobn? ... zat?m tedy o JOSM a API pro pluginy moc >>>>>>>> nev?m. A v Jav? jsem n?co naposledy p?ed x lety (n?jak? drobnosti >>>>>>>> tedy >>>>>>>> i pozd?ji, ale mnohem v?t?? zku?enosti m?m s .NETem). P?epsat j?dro >>>>>>>> algoritmu do Javy by asi takov? probl?m nebyl (tedy tu ??st, kter? >>>>>>>> vezme 2D pole byt? (byte = pixel) a sou?adnici kliknut? a vr?t? >>>>>>>> se?azen? seznam sou?adnic vrchol? polygonu obrysu budovy). Hor?? >>>>>>>> pro >>>>>>>> mne bude se stahov?n?m a cachov?n? bitmap, jejich spojov?n?m pro >>>>>>>> ??ely >>>>>>>> trace, p?ev?d?n?m na pole byt? (kv?li rychlosti ... v .NETu na to >>>>>>>> pou??v?m unmanaged k?d). Tedy takov?mi v?cmi, kde jsou t?eba >>>>>>>> znalosti >>>>>>>> nejen jazyka Java, ale i r?zn?ch knihoven. >>>>>>>> >>>>>>>> A ot?zka je, jak to bude rychl? v ?ist? Jav?. Sp??e jsem uva?oval i >>>>>>>> nad p?episem toho j?dra do nativn?ho C ?i C++. >>>>>>>> >>>>>>>> V?era jsem na ten plugin lake-walker zb??n? koukal, inspirovat by >>>>>>>> se >>>>>>>> z >>>>>>>> toho jist? dalo. Zda by z toho ?lo vyu??t v?echno a jen doplnit >>>>>>>> algoritmus rozpozn?v?n?, to je ot?zka. >>>>>>>> >>>>>>>> Jinak jsem je?t? uva?oval na t?m, ?e by rozpozn?v?n? mohla d?lat >>>>>>>> extern? aplikace, se kterou by plugin komunikovat t?eba TCP ... >>>>>>>> tedy >>>>>>>> plugin JOSM by zavolat "u?ivatel kliknul na sou?adnici x, y" a >>>>>>>> extern? >>>>>>>> aplikace by vr?tila "ok, v?sledn? polygon je x1, y1, x2, y2, x3, >>>>>>>> y3, >>>>>>>> ...". Bylo by to jist? m?n? pohodln?, ale to j?dro by nemuselo b?t >>>>>>>> v >>>>>>>> Jav?. Ten sm?r z extern? aplikace do JOSM je dokonce mysl?m u? v >>>>>>>> JOSM >>>>>>>> naimplementovan? v podob? RemoteControl: >>>>>>>> [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/RemoteControl] >>>>>>>> >>>>>>>> Algoritmus jsem je?t? trochu vylep?il oproti tomu v uk?zce. >>>>>>>> >>>>>>>> Jinak integrace do JOSM by m?la v?hodu v tom, ?e by nebylo t?eba do >>>>>>>> t? >>>>>>>> aplikace d?lat v?echno ostatn? GIS v?ci (tedy takov? klon JOSM). >>>>>>>> >>>>>>>> Nev?hoda by asi byla v tom, ?e JOSM je pro za??te?n?ky slo?it? a >>>>>>>> v?sledn? program by nebyl tak jednoduch?, jak m??e b?t (tedy n?co >>>>>>>> takov?ho, co by si ?lov?k s Windows st?hnul, nainstaloval a klikal >>>>>>>> na >>>>>>>> budovy, ani? by musel n?co nastavovat, zkoumat ovl?d?n?, ...). >>>>>>>> >>>>>>>> Aneb pr?ce je?t? nen? zdaleka u konce ... algoritmus trasov?n? je >>>>>>>> jen >>>>>>>> jedna ??st. >>>>>>>> >>>>>>>> Honza >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> 2010/1/27 Pavel Zbytovsk? <mail at zby.cz>: >>>>>>>>> Ahoj, >>>>>>>>> >>>>>>>>> j??, tak tohle je velmi dobr? pr?ce! N?co podobn?ho mi hodn? >>>>>>>>> chyb?lo, tak >>>>>>>>> jsem uva?oval nad tvorbou vlastn?ho n?stroje, u? nemus?m :-)) >>>>>>>>> >>>>>>>>> Integraci do JOSM bych tak? moc ocenil, p?eci jen na rozumn? >>>>>>>>> mapov?n? v?t?? >>>>>>>>> oblasti se to moc jinak ne? josmem d?lat ned?. Mo?n? bych vid?l >>>>>>>>> trochu pot?? >>>>>>>>> v tom, ?e JOSM je v jav? a tud?? platform independent, co? .NET >>>>>>>>> nen?. Jo a >>>>>>>>> asi by ?lo podstatnou ??st api pluginu vydolovat z lake-walkera - >>>>>>>>> tedy >>>>>>>>> trasova?e jezer z landsatu - viz >>>>>>>>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/Lakewalker >>>>>>>>> >>>>>>>>> D?l? to dost podobnou v?c, tak?e by ?prava na tv?j algoritmus a >>>>>>>>> cuzk mapy >>>>>>>>> nem?la b?t takov? pot??.. >>>>>>>>> >>>>>>>>> Ka?dop?dn? supr! >>>>>>>>> >>>>>>>>> Zdrav?m, >>>>>>>>> Pavel Zbytovsk? >>>>>>>>> >>>>>>>>> >>>>>>>>> >>>>>>>>> >>>>>>>>> 2010/1/26 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> Ahoj, >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> d?lal jsem na programu, kter? by dok?zal rozumn? trasovat budovy >>>>>>>>>> z >>>>>>>>>> digit. map katastru. Ty ru?n? ?m?ranice ze sken? mnoha let >>>>>>>>>> star?ch >>>>>>>>>> map >>>>>>>>>> mysl?m nem? smysl automaticky trasovat. Zkou?el jsem to pomoc? >>>>>>>>>> potrace >>>>>>>>>> apod. ... ale n?jak mi to nedopadalo moc dob?e, tak?e jsem se >>>>>>>>>> rozhodl >>>>>>>>>> pro vlastn? ?e?en?. >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> V vyzkou?en? zde (bin?rka v .NETu + test.png k vyzkou?en?): >>>>>>>>>> http://jabi.aspone.cz/osm/TracerTest.zip >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> Po spu?t?n? se zobraz? mapka. Klikejte do pr?zdn?ch (b?l?ch) >>>>>>>>>> ??st? >>>>>>>>>> uvnit? budov. Testovac? png je mo?n? nahranit p??padn? jin?m se >>>>>>>>>> stejn?m n?zev. >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> Je?t? zkus?m ud?lat to, aby kdy? ?lov?k klikne na popis budovy >>>>>>>>>> (text >>>>>>>>>> uvnit? budovy), tak aby to tak? fungovalo. Pak lze doladit n?jak? >>>>>>>>>> chyby. A bude zb?vat ud?lat n?jak? GUI s kontinu?ln? mapou, >>>>>>>>>> p?epo?tem >>>>>>>>>> sou?adnic a exportem do *.osm, zobrazov?n?m sou?asn?ch objekt?, >>>>>>>>>> nab?zen? budov podle adresn?ch m?st, mo?nost? ru?n? editace, >>>>>>>>>> zobrazov?n? fotomapy na pozad?, ... Nebo je n?kdo schopn? to >>>>>>>>>> integrovat do JOSM? >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> Pokud bude z?jem, zdroj?ky dod?m. >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> Honza >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>>>>> >>>>>>>>> >>>>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>>>>> >>>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> -- >>>>>>> S pozdravem, >>>>>>> Jirka Sedl??ek >>>>>>> --- >>>>>>> jirisedlacek at gmail.com >>>>>>> >>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>>> >>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> -- >>>>>> S pozdravem, >>>>>> Jirka Sedl??ek >>>>>> --- >>>>>> jirisedlacek at gmail.com >>>>>> >>>>>> _______________________________________________ >>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>> >>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>> >>>> >>>> >>> >>> >>> -- >>> Petr Dlouh? >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > -- > Petr Dlouh? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

1.2.2010 11:31:29 (#21)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
V opensource se prosazuje heslo "Commit Early, Commit Often". J? bych se sna?il dodr?et pouze z?kladn? form?ln? po?adavky (moc jich nen?) a co nejd??ve to nahr?l. Pokud v?m, tak nav?c p??li? form?ln?ch po?adavk? na pluginy neexistuje, n?co je mo?n? naj?t na [1]; licenci by asi bylo dobr? uv?st, ale ostatn? v?ci m??e? ty nebo n?kdo jin? dod?lat ?asem. Komentov?n? nebo ?i?t?n? k?du taky m??e? ud?lat ?asem. Z?skat p??stup, pokud v?m, nen? p??li? t??k? - j? jsem napsal na Tom Hughes <tom at compton.nu>. Nev?m, jak?m zp?sobem to d?l??, ale nejsem si jist, jestli nem??e b?t slu?ov?n? bod? a hran trochu na obt?? (aby se neslu?ovalo i to, co by nem?lo). J? osobn? bych si to sp?? p?edstavoval jako n?stroj - u?ivatel vybere jednotliv? objekty a nech? je spojit. Mo?n? ale tvoje verze funguje dob?e, nem?l jsem ji mo?nost vyzkou?et. [1] http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/plugins/00_README On Mon, 01 Feb 2010 04:28:58 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Na commitnut? do ofic. SVN by to pot?ebovalo: > a) form?ln? doladit (po str?nk?ch struktury adres???, build skript?, > informace o licenci, ...) > b) z?skat p??stup do SVN > c) zp?ehlednit ... okomentovat, trochu refaktorizovat, ... > P?i?em? c) m?m ur?it? v pl?nu. O b) jsem se nezaj?mal, tak?e nev?m, > jak to chod?. A do a) se mi moc nechce (studovat, jak to m? b?t).
-- Petr Dlouh?

2.2.2010 02:58:51 (#22)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Ahoj, ke slu?ov?n? ... m??e? zkusit betu 2: http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta2.zip (nejsou tam asi optim?ln? nastaven? konstanty ... jak vzd?len? body je?t? napojovat apod.) Mo?n? se to heslo v opensource prosazuje, ale j? si nemysl?m, ?e je dobr? commitovat neupraven? k?d (i v samotn?m JOSM chyb? na ?ad? m?st alespo? z?kladn? koment??e apod. ... co? dost znesnad?uje pr?ci s n?m). A druh? v?c je, ?e plugin + trasovac? server je pom?rn? specificky d?lan? na ?esk? katastr?ln? mapy. Pravd?podobn? by z toho n?co ?lo pou??t i na pro trasov?n? jin?ch obdobn?ch map, ale nen? to navr?en? jako univerz?ln? v?c. A tak o?ek?v?m z?jem o dod?l?n? tohoto pouze ze strany ?esk?ch v?voj??? ... tedy t?to komunity a nikdo zde ani nenazna?il, ?e by m?l o zdroj?ky osobn? z?jem, ?e by uva?oval nad spolupr?c?. Naplsal jsem si o p??stup na SVN, tak uvid?m... Honza 2010/2/1 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> V opensource se prosazuje heslo "Commit Early, Commit Often". J? bych se > sna?il dodr?et pouze z?kladn? form?ln? po?adavky (moc jich nen?) a co > nejd??ve to nahr?l. > Pokud v?m, tak nav?c p??li? form?ln?ch po?adavk? na pluginy neexistuje, > n?co je mo?n? naj?t na [1]; licenci by asi bylo dobr? uv?st, ale ostatn? > v?ci m??e? ty nebo n?kdo jin? dod?lat ?asem. Komentov?n? nebo ?i?t?n? k?du > taky m??e? ud?lat ?asem. > Z?skat p??stup, pokud v?m, nen? p??li? t??k? - j? jsem napsal na Tom > Hughes <tom at compton.nu>. > > Nev?m, jak?m zp?sobem to d?l??, ale nejsem si jist, jestli nem??e b?t > slu?ov?n? bod? a hran trochu na obt?? (aby se neslu?ovalo i to, co by > nem?lo). J? osobn? bych si to sp?? p?edstavoval jako n?stroj - u?ivatel > vybere jednotliv? objekty a nech? je spojit. Mo?n? ale tvoje verze funguje > dob?e, nem?l jsem ji mo?nost vyzkou?et. > > [1] > http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/plugins/00_README > > On Mon, 01 Feb 2010 04:28:58 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> > wrote: > >> Na commitnut? do ofic. SVN by to pot?ebovalo: >> a) form?ln? doladit (po str?nk?ch struktury adres???, build skript?, >> informace o licenci, ...) >> b) z?skat p??stup do SVN >> c) zp?ehlednit ... okomentovat, trochu refaktorizovat, ... >> P?i?em? c) m?m ur?it? v pl?nu. O b) jsem se nezaj?mal, tak?e nev?m, >> jak to chod?. A do a) se mi moc nechce (studovat, jak to m? b?t). > > > -- > Petr Dlouh? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

2.2.2010 08:17:29 (#23)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
D?ky za betu 2 - ur?it? vyzkou??m. Na SVN jsou i pluginy jako Czechaddres, tak?e s ?eskou specificitou nen? probl?m. Nav?c si mysl?m, ?e kdyby bylo n?kde jinde tak? pot?eba trasovat stejnobarevn? plochy, tak by ho nebyl nep?ekonateln? probl?m ud?lat univerz?ln?j??, nebo by alespo? mohl slou?it jako inspirace. Kdy? u? nechce? zdroj?ky nahr?vat p??mo na SVN, tak je m??e? taky jenom d?t n?kam ke sta?en?. T?eba j? to m?m tak, ?e kdy? by se mi hodila n?jak? funkcionalita nebo kdy? mi vad? n?jak? chyba tak zdroj?ky uprav?m a ?pravu po?lu. Kdy? je nem?m, tak neuprav?m a nepo?lu. On Tue, 02 Feb 2010 02:58:51 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > ke slu?ov?n? ... m??e? zkusit betu 2: > http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta2.zip > (nejsou tam asi optim?ln? nastaven? konstanty ... jak vzd?len? body > je?t? napojovat apod.) > > > Mo?n? se to heslo v opensource prosazuje, ale j? si nemysl?m, ?e je > dobr? commitovat neupraven? k?d (i v samotn?m JOSM chyb? na ?ad? m?st > alespo? z?kladn? koment??e apod. ... co? dost znesnad?uje pr?ci s > n?m). A druh? v?c je, ?e plugin + trasovac? server je pom?rn? > specificky d?lan? na ?esk? katastr?ln? mapy. Pravd?podobn? by z toho > n?co ?lo pou??t i na pro trasov?n? jin?ch obdobn?ch map, ale nen? to > navr?en? jako univerz?ln? v?c. A tak o?ek?v?m z?jem o dod?l?n? tohoto > pouze ze strany ?esk?ch v?voj??? ... tedy t?to komunity a nikdo zde > ani nenazna?il, ?e by m?l o zdroj?ky osobn? z?jem, ?e by uva?oval nad > spolupr?c?. Naplsal jsem si o p??stup na SVN, tak uvid?m... > > Honza > > > 2010/2/1 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >> V opensource se prosazuje heslo "Commit Early, Commit Often". J? bych se >> sna?il dodr?et pouze z?kladn? form?ln? po?adavky (moc jich nen?) a co >> nejd??ve to nahr?l. >> Pokud v?m, tak nav?c p??li? form?ln?ch po?adavk? na pluginy neexistuje, >> n?co je mo?n? naj?t na [1]; licenci by asi bylo dobr? uv?st, ale ostatn? >> v?ci m??e? ty nebo n?kdo jin? dod?lat ?asem. Komentov?n? nebo ?i?t?n? >> k?du >> taky m??e? ud?lat ?asem. >> Z?skat p??stup, pokud v?m, nen? p??li? t??k? - j? jsem napsal na Tom >> Hughes <tom at compton.nu>. >> >> Nev?m, jak?m zp?sobem to d?l??, ale nejsem si jist, jestli nem??e b?t >> slu?ov?n? bod? a hran trochu na obt?? (aby se neslu?ovalo i to, co by >> nem?lo). J? osobn? bych si to sp?? p?edstavoval jako n?stroj - u?ivatel >> vybere jednotliv? objekty a nech? je spojit. Mo?n? ale tvoje verze >> funguje >> dob?e, nem?l jsem ji mo?nost vyzkou?et. >> >> [1] >> http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/plugins/00_README >> >> On Mon, 01 Feb 2010 04:28:58 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >> wrote: >> >>> Na commitnut? do ofic. SVN by to pot?ebovalo: >>> a) form?ln? doladit (po str?nk?ch struktury adres???, build skript?, >>> informace o licenci, ...) >>> b) z?skat p??stup do SVN >>> c) zp?ehlednit ... okomentovat, trochu refaktorizovat, ... >>> P?i?em? c) m?m ur?it? v pl?nu. O b) jsem se nezaj?mal, tak?e nev?m, >>> jak to chod?. A do a) se mi moc nechce (studovat, jak to m? b?t). >> >> >> -- >> Petr Dlouh? >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

2.2.2010 11:57:17 (#24)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 2.2.2010 2:58, Jan Bilak napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > ke slu?ov?n? ... m??e? zkusit betu 2: > http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta2.zip > (nejsou tam asi optim?ln? nastaven? konstanty ... jak vzd?len? body > je?t? napojovat apod.) > > > Mo?n? se to heslo v opensource prosazuje, ale j? si nemysl?m, ?e je > dobr? commitovat neupraven? k?d (i v samotn?m JOSM chyb? na ?ad? m?st > alespo? z?kladn? koment??e apod. ... co? dost znesnad?uje pr?ci s > n?m). A druh? v?c je, ?e plugin + trasovac? server je pom?rn? > specificky d?lan? na ?esk? katastr?ln? mapy. Pravd?podobn? by z toho > n?co ?lo pou??t i na pro trasov?n? jin?ch obdobn?ch map, ale nen? to > navr?en? jako univerz?ln? v?c. A tak o?ek?v?m z?jem o dod?l?n? tohoto > pouze ze strany ?esk?ch v?voj??? ... tedy t?to komunity a nikdo zde > ani nenazna?il, ?e by m?l o zdroj?ky osobn? z?jem, ?e by uva?oval nad > spolupr?c?. Naplsal jsem si o p??stup na SVN, tak uvid?m... > > Honza > >
Zdravicko, nevim kde delam chybu, ale na Vistach mi to posloucha na externi sitovce (presneji na 0.0.0.0), ale ne na localhostu => plugin se nema kam pripojit, protoze ma natvrdo localhost. ... Hmm, tak chyba neni ve me ale v tech po...jch Vistach, na XP se to chova normalne. zobrazit citaci
> 2010/2/1 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: > >> V opensource se prosazuje heslo "Commit Early, Commit Often". J? bych se >> sna?il dodr?et pouze z?kladn? form?ln? po?adavky (moc jich nen?) a co >> nejd??ve to nahr?l. >> Pokud v?m, tak nav?c p??li? form?ln?ch po?adavk? na pluginy neexistuje, >> n?co je mo?n? naj?t na [1]; licenci by asi bylo dobr? uv?st, ale ostatn? >> v?ci m??e? ty nebo n?kdo jin? dod?lat ?asem. Komentov?n? nebo ?i?t?n? k?du >> taky m??e? ud?lat ?asem. >> Z?skat p??stup, pokud v?m, nen? p??li? t??k? - j? jsem napsal na Tom >> Hughes <tom at compton.nu>. >> >> Nev?m, jak?m zp?sobem to d?l??, ale nejsem si jist, jestli nem??e b?t >> slu?ov?n? bod? a hran trochu na obt?? (aby se neslu?ovalo i to, co by >> nem?lo). J? osobn? bych si to sp?? p?edstavoval jako n?stroj - u?ivatel >> vybere jednotliv? objekty a nech? je spojit. Mo?n? ale tvoje verze funguje >> dob?e, nem?l jsem ji mo?nost vyzkou?et. >> >> [1] >> http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/plugins/00_README >> >> On Mon, 01 Feb 2010 04:28:58 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >> wrote: >> >> >>> Na commitnut? do ofic. SVN by to pot?ebovalo: >>> a) form?ln? doladit (po str?nk?ch struktury adres???, build skript?, >>> informace o licenci, ...) >>> b) z?skat p??stup do SVN >>> c) zp?ehlednit ... okomentovat, trochu refaktorizovat, ... >>> P?i?em? c) m?m ur?it? v pl?nu. O b) jsem se nezaj?mal, tak?e nev?m, >>> jak to chod?. A do a) se mi moc nechce (studovat, jak to m? b?t). >>> >> >> -- >> Petr Dlouh? >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

2.2.2010 01:36:02 (#25)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, d?ky za 2. betu, m?m k n? p?r pozn?mek: U? je to v?razn? pou?iteln?j??, ale st?le to m? pom?rn? v?znamn? nedostatky: Spojov?n? budov opravdu spojuje i s nesouvisej?c?mi objekty (typicky adresn? body), jak jsem se b?l (n?kdy naopak zase nespojuje soused?c? domy). J? vid?m dv? mo?n? ?e?en? tohoto probl?mu: Bu? st?vaj?c? funkcionalitu je?t? vylep?it - p?idat mo?nost vypnut? (zapnut?) spojov?n? p?i zm??knut? kl?vese Ctrl, a omezen? spojov?n? pouze na domy. Druh? mo?nost je ud?lat n?stroj, kter? spoj? vybran? objekty. Prvn? mo?nost m? v?hodu, ?e spojov?n? prob?h? automaticky; druh? mo?nost je zase univerz?ln?j?? a mohla by b?t ?asem p?id?na p??mo do JOSM. Taky mi p?ijde, ?e se po p?id?n? trasov?n? na st?ed ??ry trochu zhor?il v?sledek (ob?as se tam p?idaj? zbyte?n? body, nebo se v roz?ch ud?laj? nesmysly). Trasov?n? nav?c ?asto neumis?uje body na st?edy ?ar. Taky jsem zkou?el trasovat ji? d??ve zakreslen? kostel sv. Anton?na (http://osm.org/go/0J0wCrtWh--), a moc dob?e to nedopadlo - asi je na tak slo?it? objekt zjednodu?en? p??li?n?. Dal?? probl?m je, ?e st?le nefunguje spr?vn? p?ep?n?n? n?stroj?. Ob?as se mi tak? stane, ?e se dokon?? trasov?n?, ale v?sledek se u? neobjev?. N?kolikr?t se mi stalo, ?e se n?jak? z okoln?ch ulic prodlou?ila na jeden z bod? nov? trasovan?ho domu. zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map > Datum: 02.2.2010 02:59:12 > ---------------------------------------- > Ahoj, > > ke slu?ov?n? ... m??e? zkusit betu 2: > http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta2.zip > (nejsou tam asi optim?ln? nastaven? konstanty ... jak vzd?len? body > je?t? napojovat apod.) > > > Mo?n? se to heslo v opensource prosazuje, ale j? si nemysl?m, ?e je > dobr? commitovat neupraven? k?d (i v samotn?m JOSM chyb? na ?ad? m?st > alespo? z?kladn? koment??e apod. ... co? dost znesnad?uje pr?ci s > n?m). A druh? v?c je, ?e plugin + trasovac? server je pom?rn? > specificky d?lan? na ?esk? katastr?ln? mapy. Pravd?podobn? by z toho > n?co ?lo pou??t i na pro trasov?n? jin?ch obdobn?ch map, ale nen? to > navr?en? jako univerz?ln? v?c. A tak o?ek?v?m z?jem o dod?l?n? tohoto > pouze ze strany ?esk?ch v?voj??? ... tedy t?to komunity a nikdo zde > ani nenazna?il, ?e by m?l o zdroj?ky osobn? z?jem, ?e by uva?oval nad > spolupr?c?. Naplsal jsem si o p??stup na SVN, tak uvid?m... > > Honza > > > 2010/2/1 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: > > V opensource se prosazuje heslo "Commit Early, Commit Often". J? bych se > > sna?il dodr?et pouze z?kladn? form?ln? po?adavky (moc jich nen?) a co > > nejd??ve to nahr?l. > > Pokud v?m, tak nav?c p??li? form?ln?ch po?adavk? na pluginy neexistuje, > > n?co je mo?n? naj?t na [1]; licenci by asi bylo dobr? uv?st, ale ostatn? > > v?ci m??e? ty nebo n?kdo jin? dod?lat ?asem. Komentov?n? nebo ?i?t?n? k?du > > taky m??e? ud?lat ?asem. > > Z?skat p??stup, pokud v?m, nen? p??li? t??k? - j? jsem napsal na Tom > > Hughes <tom at compton.nu>. > > > > Nev?m, jak?m zp?sobem to d?l??, ale nejsem si jist, jestli nem??e b?t > > slu?ov?n? bod? a hran trochu na obt?? (aby se neslu?ovalo i to, co by > > nem?lo). J? osobn? bych si to sp?? p?edstavoval jako n?stroj - u?ivatel > > vybere jednotliv? objekty a nech? je spojit. Mo?n? ale tvoje verze funguje > > dob?e, nem?l jsem ji mo?nost vyzkou?et. > > > > [1] > > http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/plugins/00_README > > > > On Mon, 01 Feb 2010 04:28:58 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> > > wrote: > > > >> Na commitnut? do ofic. SVN by to pot?ebovalo: > >> a) form?ln? doladit (po str?nk?ch struktury adres???, build skript?, > >> informace o licenci, ...) > >> b) z?skat p??stup do SVN > >> c) zp?ehlednit ... okomentovat, trochu refaktorizovat, ... > >> P?i?em? c) m?m ur?it? v pl?nu. O b) jsem se nezaj?mal, tak?e nev?m, > >> jak to chod?. A do a) se mi moc nechce (studovat, jak to m? b?t). > > > > > > -- > > Petr Dlouh? > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >
Petr Dlouh? petr.dlouhy at email.cz

2.2.2010 04:32:42 (#26)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Ahoj, jj, ohledn? spojov?n? ... m?me na to stejn? n?zor. Ohledn? zhor?en? v?sledku trasov?n? kv?li detekci tlou??ky ??ry ... n?co na tom bude, tak? se mi to nel?b?. Zkus?m nast?nit zjednodu?en? algoritmus, jak to funguje (tedy jak jsem zam??lel, t?eba je tam chyba): a) nap?ed se floodfillem vypln? souvisl? plocha, na kterou u?ivatel kliknul b) najde se vn?j?? hranice - mno?ina bod? c) najdou se tam v?znamn?/zlomov? body d) zjednodu?? se a naopak dopln? chyb?j?c? body (sada r?zn?ch postup?) A tady vylezl mysl?m celkem dobr? v?sledek, ale na vnit?n? stran? ??ry. A nyn? nov? ... pro ka?dou ?se?ku polygonu se vynese kolmice v 1/10, 2/10, ..., 9/10 a najde tlou??ka ??ry na ob? strany v m?st? kolmice. Vezme se ta nejmen?? tlou??ka a podle toho se ??ra posune. Body se tam nep?id?vaj?, jen posouvaj?. Pro? nejmen??? Proto?e na map? typicky je n?jak? ??ra nav?c, kter? zv?t?uje tlou??ku ??ry. Ale v?t?inou v ??dn?m m?st? kus ??ry nechyb?. Mo?n? ale lep?? bude medi?n nebo doln? kvartil. K lad?n? je tam i ?ada konstant. Zvl??t? u kr?tk?ch ?sek? je detekce tlou??ky ??ry celkem problematick?. Jak na to l?pe? N?jak? n?pady? Mohu tam m?t n?jakou chybu, mohu zkusit n?jak? pr?m?rov?n?, mohu zkusit tlou??ku ??ry u kr?tk?ch ?ar odvozovat od t?ch del??ch... N?jak? prokl?d?n? p??mky body moc nepad? v ?vahu, proto?e t??ko poznat, kter? body pat?? pr?v? dan? ???e - na vn?j?? stranu ??ry navazuj? dal?? ??ry. Moc jsem se t?m zat?m nezab?val, proto?e jsem si "hr?l" s t?m pluginem. ?koda, ?e ??ra po cel? obvodu nem? v mnoha p??padech stejnou tlou??ku - bylo by to zna?n? jednodu???. Zdroj?ky: http://jabi.aspone.cz/osm/TracerPluginBeta2-src.zip http://jabi.aspone.cz/osm/TracerServerBeta2-src.zip Zdroj?ky toho pluginu jsou dost hrozn? ... a pot?ebuj? v?t?? refaktorizaci. U toho serveru je to lep??, ale tak? by to ?adu ?prav pot?ebovalo (v?etn? rozd?len? do metod apod.). Tak?e to berte jako p?edzve?ejn?n? pro siln? povahy :) Honza 2010/2/2 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> Ahoj, > > d?ky za 2. betu, m?m k n? p?r pozn?mek: > > U? je to v?razn? pou?iteln?j??, ale st?le to m? pom?rn? v?znamn? nedostatky: > > Spojov?n? budov opravdu spojuje i s nesouvisej?c?mi objekty (typicky adresn? body), jak jsem se b?l (n?kdy naopak zase nespojuje soused?c? domy). J? vid?m dv? mo?n? ?e?en? tohoto probl?mu: > Bu? st?vaj?c? funkcionalitu je?t? vylep?it - p?idat mo?nost vypnut? (zapnut?) spojov?n? p?i zm??knut? kl?vese Ctrl, a omezen? spojov?n? pouze na domy. > Druh? mo?nost je ud?lat n?stroj, kter? spoj? vybran? objekty. > > Prvn? mo?nost m? v?hodu, ?e spojov?n? prob?h? automaticky; druh? mo?nost je zase univerz?ln?j?? a mohla by b?t ?asem p?id?na p??mo do JOSM. > > Taky mi p?ijde, ?e se po p?id?n? trasov?n? na st?ed ??ry trochu zhor?il v?sledek (ob?as se tam p?idaj? zbyte?n? body, nebo se v roz?ch ud?laj? nesmysly). Trasov?n? nav?c ?asto neumis?uje body na st?edy ?ar. Taky jsem zkou?el trasovat ji? d??ve zakreslen? kostel sv. Anton?na (http://osm.org/go/0J0wCrtWh--), a moc dob?e to nedopadlo - asi je na tak slo?it? objekt zjednodu?en? p??li?n?. > > Dal?? probl?m je, ?e st?le nefunguje spr?vn? p?ep?n?n? n?stroj?. Ob?as se mi tak? stane, ?e se dokon?? trasov?n?, ale v?sledek se u? neobjev?. N?kolikr?t se mi stalo, ?e se n?jak? z okoln?ch ulic prodlou?ila na jeden z bod? nov? trasovan?ho domu. > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >> Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >> Datum: 02.2.2010 02:59:12 >> ---------------------------------------- >> Ahoj, >> >> ke slu?ov?n? ... ?m??e? zkusit betu 2: >> http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta2.zip >> (nejsou tam asi optim?ln? nastaven? konstanty ... jak vzd?len? body >> je?t? napojovat apod.) >> >> >> Mo?n? se to heslo v opensource prosazuje, ale j? si nemysl?m, ?e je >> dobr? commitovat neupraven? k?d (i v samotn?m JOSM chyb? na ?ad? m?st >> alespo? z?kladn? koment??e apod. ... co? dost znesnad?uje pr?ci s >> n?m). A druh? v?c je, ?e plugin + trasovac? server je pom?rn? >> specificky d?lan? na ?esk? katastr?ln? mapy. Pravd?podobn? by z toho >> n?co ?lo pou??t i na pro trasov?n? jin?ch obdobn?ch map, ale nen? to >> navr?en? jako univerz?ln? v?c. A tak o?ek?v?m z?jem o dod?l?n? tohoto >> pouze ze strany ?esk?ch v?voj??? ... tedy t?to komunity a nikdo zde >> ani nenazna?il, ?e by m?l o zdroj?ky osobn? z?jem, ?e by uva?oval nad >> spolupr?c?. Naplsal jsem si o p??stup na SVN, tak uvid?m... >> >> Honza >> >> >> 2010/2/1 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >> > V opensource se prosazuje heslo "Commit Early, Commit Often". J? bych se >> > sna?il dodr?et pouze z?kladn? form?ln? po?adavky (moc jich nen?) a co >> > nejd??ve to nahr?l. >> > Pokud v?m, tak nav?c p??li? form?ln?ch po?adavk? na pluginy neexistuje, >> > n?co je mo?n? naj?t na [1]; licenci by asi bylo dobr? uv?st, ale ostatn? >> > v?ci m??e? ty nebo n?kdo jin? dod?lat ?asem. Komentov?n? nebo ?i?t?n? k?du >> > taky m??e? ud?lat ?asem. >> > Z?skat p??stup, pokud v?m, nen? p??li? t??k? - j? jsem napsal na Tom >> > Hughes <tom at compton.nu>. >> > >> > Nev?m, jak?m zp?sobem to d?l??, ale nejsem si jist, jestli nem??e b?t >> > slu?ov?n? bod? a hran trochu na obt?? (aby se neslu?ovalo i to, co by >> > nem?lo). J? osobn? bych si to sp?? p?edstavoval jako n?stroj - u?ivatel >> > vybere jednotliv? objekty a nech? je spojit. Mo?n? ale tvoje verze funguje >> > dob?e, nem?l jsem ji mo?nost vyzkou?et. >> > >> > [1] >> > http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/plugins/00_README >> > >> > On Mon, 01 Feb 2010 04:28:58 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >> > wrote: >> > >> >> Na commitnut? do ofic. SVN by to pot?ebovalo: >> >> a) form?ln? doladit (po str?nk?ch struktury adres???, build skript?, >> >> informace o licenci, ...) >> >> b) z?skat p??stup do SVN >> >> c) zp?ehlednit ... okomentovat, trochu refaktorizovat, ... >> >> P?i?em? c) m?m ur?it? v pl?nu. O b) jsem se nezaj?mal, tak?e nev?m, >> >> jak to chod?. A do a) se mi moc nechce (studovat, jak to m? b?t). >> > >> > >> > -- >> > Petr Dlouh? >> > >> > _______________________________________________ >> > Talk-cz mailing list >> > Talk-cz at openstreetmap.org >> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> > > Petr Dlouh? > petr.dlouhy at email.cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

2.2.2010 05:53:25 (#27)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 2.2.2010 16:32, Jan Bilak napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > jj, ohledn? spojov?n? ... m?me na to stejn? n?zor. Ohledn? zhor?en? > v?sledku trasov?n? kv?li detekci tlou??ky ??ry ... n?co na tom bude, > tak? se mi to nel?b?. Zkus?m nast?nit zjednodu?en? algoritmus, jak to > funguje (tedy jak jsem zam??lel, t?eba je tam chyba): > a) nap?ed se floodfillem vypln? souvisl? plocha, na kterou u?ivatel kliknul > b) najde se vn?j?? hranice - mno?ina bod? > c) najdou se tam v?znamn?/zlomov? body > d) zjednodu?? se a naopak dopln? chyb?j?c? body (sada r?zn?ch postup?) > > A tady vylezl mysl?m celkem dobr? v?sledek, ale na vnit?n? stran? ??ry. > > A nyn? nov? ... pro ka?dou ?se?ku polygonu se vynese kolmice v 1/10, > 2/10, ..., 9/10 a najde tlou??ka ??ry na ob? strany v m?st? kolmice. > Vezme se ta nejmen?? tlou??ka a podle toho se ??ra posune. Body se tam > nep?id?vaj?, jen posouvaj?. Pro? nejmen??? Proto?e na map? typicky je > n?jak? ??ra nav?c, kter? zv?t?uje tlou??ku ??ry. Ale v?t?inou v ??dn?m > m?st? kus ??ry nechyb?. Mo?n? ale lep?? bude medi?n nebo doln? > kvartil. K lad?n? je tam i ?ada konstant. Zvl??t? u kr?tk?ch ?sek? je > detekce tlou??ky ??ry celkem problematick?. > > Jak na to l?pe? N?jak? n?pady? >
Napad (mozna blby), co takhle to brat ze zlomoveho bodu a tahat to na stred uhlu zevreneho dvema useky v tom bode koncicimi ? Mozna blbe napsano, proste kdyz budou dve casti svirat uhel 100, tak vytahnu z toho bodu linku pod uhlem 50, zjistim kam az je v "cerne" a do 1/2 posunu ten bod. Je treba to omezit nejakym maximem pro pripad, ze se trefim a pod stejnym uhlem tam vychazi nejaka dalsi linie. Pro info, trochu sem to testnul, vysledky byly velice slusne. Problematicka byla mista, kde na sebe dva domy navazuji na jedne strane v linii (tam se bod spojil) a na duhe jsou "trochu" posunute (tam by se zlomovy bod jednoho mel stat soucasti linie druheho). To funguje v pripade, ze nejdriv nakreslim dum s linii a pak vedle nej ten s bodem, opacne nikoli. Pokusim se prihodit prilohy, snad projdou. Mozna by taky nebylo od veci volitelne volat automaticky zpravouhleni (maximalne to bude nadavat ze nelze => pocitam ze to vrati nejakou chybu = nechat to v takovem pripade byt). Nekdy to ovsem produkuje hodne "zajimave" vysledky, proto rozhodne ne natvrdo. Variantne me napada hodit na nove vytvoreny prvek selected (stejne jako kdyz ho nacmaru rucne) a pak se to da zavolat dle potreby ruco. Mozna bych jeste trochu pritlacil na rozliseni. Pri max zoomu km to nektere zlomy ignoruje. V josm jsem na 5m (ta potvora vlevo nahore), opet pokusim hodit do prilohy. zobrazit citaci
> Mohu tam m?t n?jakou chybu, mohu zkusit n?jak? pr?m?rov?n?, mohu > zkusit tlou??ku ??ry u kr?tk?ch ?ar odvozovat od t?ch del??ch... > N?jak? prokl?d?n? p??mky body moc nepad? v ?vahu, proto?e t??ko > poznat, kter? body pat?? pr?v? dan? ???e - na vn?j?? stranu ??ry > navazuj? dal?? ??ry. Moc jsem se t?m zat?m nezab?val, proto?e jsem si > "hr?l" s t?m pluginem. ?koda, ?e ??ra po cel? obvodu nem? v mnoha > p??padech stejnou tlou??ku - bylo by to zna?n? jednodu???. > > Zdroj?ky: > http://jabi.aspone.cz/osm/TracerPluginBeta2-src.zip > http://jabi.aspone.cz/osm/TracerServerBeta2-src.zip > > Zdroj?ky toho pluginu jsou dost hrozn? ... a pot?ebuj? v?t?? > refaktorizaci. U toho serveru je to lep??, ale tak? by to ?adu ?prav > pot?ebovalo (v?etn? rozd?len? do metod apod.). Tak?e to berte jako > p?edzve?ejn?n? pro siln? povahy :) > > Honza > > > 2010/2/2 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: > >> Ahoj, >> >> d?ky za 2. betu, m?m k n? p?r pozn?mek: >> >> U? je to v?razn? pou?iteln?j??, ale st?le to m? pom?rn? v?znamn? nedostatky: >> >> Spojov?n? budov opravdu spojuje i s nesouvisej?c?mi objekty (typicky adresn? body), jak jsem se b?l (n?kdy naopak zase nespojuje soused?c? domy). J? vid?m dv? mo?n? ?e?en? tohoto probl?mu: >> Bu? st?vaj?c? funkcionalitu je?t? vylep?it - p?idat mo?nost vypnut? (zapnut?) spojov?n? p?i zm??knut? kl?vese Ctrl, a omezen? spojov?n? pouze na domy. >> Druh? mo?nost je ud?lat n?stroj, kter? spoj? vybran? objekty. >> >> Prvn? mo?nost m? v?hodu, ?e spojov?n? prob?h? automaticky; druh? mo?nost je zase univerz?ln?j?? a mohla by b?t ?asem p?id?na p??mo do JOSM. >> >> Taky mi p?ijde, ?e se po p?id?n? trasov?n? na st?ed ??ry trochu zhor?il v?sledek (ob?as se tam p?idaj? zbyte?n? body, nebo se v roz?ch ud?laj? nesmysly). Trasov?n? nav?c ?asto neumis?uje body na st?edy ?ar. Taky jsem zkou?el trasovat ji? d??ve zakreslen? kostel sv. Anton?na (http://osm.org/go/0J0wCrtWh--), a moc dob?e to nedopadlo - asi je na tak slo?it? objekt zjednodu?en? p??li?n?. >> >> Dal?? probl?m je, ?e st?le nefunguje spr?vn? p?ep?n?n? n?stroj?. Ob?as se mi tak? stane, ?e se dokon?? trasov?n?, ale v?sledek se u? neobjev?. N?kolikr?t se mi stalo, ?e se n?jak? z okoln?ch ulic prodlou?ila na jeden z bod? nov? trasovan?ho domu. >> >> >>> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >>> Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >>> Datum: 02.2.2010 02:59:12 >>> ---------------------------------------- >>> Ahoj, >>> >>> ke slu?ov?n? ... m??e? zkusit betu 2: >>> http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta2.zip >>> (nejsou tam asi optim?ln? nastaven? konstanty ... jak vzd?len? body >>> je?t? napojovat apod.) >>> >>> >>> Mo?n? se to heslo v opensource prosazuje, ale j? si nemysl?m, ?e je >>> dobr? commitovat neupraven? k?d (i v samotn?m JOSM chyb? na ?ad? m?st >>> alespo? z?kladn? koment??e apod. ... co? dost znesnad?uje pr?ci s >>> n?m). A druh? v?c je, ?e plugin + trasovac? server je pom?rn? >>> specificky d?lan? na ?esk? katastr?ln? mapy. Pravd?podobn? by z toho >>> n?co ?lo pou??t i na pro trasov?n? jin?ch obdobn?ch map, ale nen? to >>> navr?en? jako univerz?ln? v?c. A tak o?ek?v?m z?jem o dod?l?n? tohoto >>> pouze ze strany ?esk?ch v?voj??? ... tedy t?to komunity a nikdo zde >>> ani nenazna?il, ?e by m?l o zdroj?ky osobn? z?jem, ?e by uva?oval nad >>> spolupr?c?. Naplsal jsem si o p??stup na SVN, tak uvid?m... >>> >>> Honza >>> >>> >>> 2010/2/1 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >>> >>>> V opensource se prosazuje heslo "Commit Early, Commit Often". J? bych se >>>> sna?il dodr?et pouze z?kladn? form?ln? po?adavky (moc jich nen?) a co >>>> nejd??ve to nahr?l. >>>> Pokud v?m, tak nav?c p??li? form?ln?ch po?adavk? na pluginy neexistuje, >>>> n?co je mo?n? naj?t na [1]; licenci by asi bylo dobr? uv?st, ale ostatn? >>>> v?ci m??e? ty nebo n?kdo jin? dod?lat ?asem. Komentov?n? nebo ?i?t?n? k?du >>>> taky m??e? ud?lat ?asem. >>>> Z?skat p??stup, pokud v?m, nen? p??li? t??k? - j? jsem napsal na Tom >>>> Hughes <tom at compton.nu>. >>>> >>>> Nev?m, jak?m zp?sobem to d?l??, ale nejsem si jist, jestli nem??e b?t >>>> slu?ov?n? bod? a hran trochu na obt?? (aby se neslu?ovalo i to, co by >>>> nem?lo). J? osobn? bych si to sp?? p?edstavoval jako n?stroj - u?ivatel >>>> vybere jednotliv? objekty a nech? je spojit. Mo?n? ale tvoje verze funguje >>>> dob?e, nem?l jsem ji mo?nost vyzkou?et. >>>> >>>> [1] >>>> http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/plugins/00_README >>>> >>>> On Mon, 01 Feb 2010 04:28:58 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>> wrote: >>>> >>>> >>>>> Na commitnut? do ofic. SVN by to pot?ebovalo: >>>>> a) form?ln? doladit (po str?nk?ch struktury adres???, build skript?, >>>>> informace o licenci, ...) >>>>> b) z?skat p??stup do SVN >>>>> c) zp?ehlednit ... okomentovat, trochu refaktorizovat, ... >>>>> P?i?em? c) m?m ur?it? v pl?nu. O b) jsem se nezaj?mal, tak?e nev?m, >>>>> jak to chod?. A do a) se mi moc nechce (studovat, jak to m? b?t). >>>>> >>>> >>>> -- >>>> Petr Dlouh? >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> >>> >>> >> Petr Dlouh? >> petr.dlouhy at email.cz >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: TckoSpatne.PNG Type: image/png Size: 1953 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100202/f1d1feeb/attachment.png> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: TckoDobre.PNG Type: image/png Size: 1381 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100202/f1d1feeb/attachment-0001.png> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: Ignorance.PNG Type: image/png Size: 1775 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100202/f1d1feeb/attachment-0002.png>

2.2.2010 06:10:38 (#28)
gravatar

Lukas Kabrt

<lukas at kabrt.cz>
92
zobrazit citaci
> Zkus?m nast?nit zjednodu?en? algoritmus, jak to > funguje (tedy jak jsem zam??lel, t?eba je tam chyba): > a) nap?ed se floodfillem vypln? souvisl? plocha, na kterou u?ivatel kliknul > b) najde se vn?j?? hranice - mno?ina bod? > c) najdou se tam v?znamn?/zlomov? body > d) zjednodu?? se a naopak dopln? chyb?j?c? body (sada r?zn?ch postup?)
Kdysi jsou zkousel napsat neco podobneho, ale moc dobre mi to nefungovalo. Postup byl zhruba stejny, takze koukam, asi jsem delal neco spatne :-) zobrazit citaci
> Jak na to l?pe? N?jak? n?pady?
Pro predzpracovani mapy jsem pouzival binarni morfologii [1] a myslim, ze tahle cast docela fungovala. Koukal jsem jestli najdu zdrojaky myho traceru, ale uz zmizely v propadlisti dejin. Jediny co jsem nasel je knihovna pro binarni morfologii [2]. Nevim v jakem je stadiu pouzitelnosti, ale aspon pro inspiraci. Pokud jsi spravne pamatuju, tak jsem pouzival "thinning" na katastralni mapu a pak "dilation" nebo "closing" na vysledek floodfill. zobrazit citaci
> Zdroj?ky: > http://jabi.aspone.cz/osm/TracerPluginBeta2-src.zip > http://jabi.aspone.cz/osm/TracerServerBeta2-src.zip > > Zdroj?ky toho pluginu jsou dost hrozn? ... a pot?ebuj? v?t?? > refaktorizaci. U toho serveru je to lep??, ale tak? by to ?adu ?prav > pot?ebovalo (v?etn? rozd?len? do metod apod.). Tak?e to berte jako > p?edzve?ejn?n? pro siln? povahy :)
Zkousel jsem stahovat zdrojaky serveru a dostavam 404 Not Found, muzes se na to prosim podivat? Docela rad bych si zdrojove kody prohlidnul. [1] http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/morops.htm [2] http://osm.kabrt.cz/home/morphology.zip?attredirects=0&d=1 -- Lukas

2.2.2010 06:29:01 (#29)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, v p??loze pos?l?m prvn? drobnou opravu - zm?nu pluginu z n?stroje na edita?n? m?d. Tato zm?na odstra?uje mnoho probl?m?, kter? p?edchoz? chov?n? zp?sobovalo. Ikony si neposlal, tak?e jsem musel pou??t n?hradn?. zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map > Datum: 02.2.2010 16:33:31 > ---------------------------------------- > Ahoj, > > jj, ohledn? spojov?n? ... m?me na to stejn? n?zor. Ohledn? zhor?en? > v?sledku trasov?n? kv?li detekci tlou??ky ??ry ... n?co na tom bude, > tak? se mi to nel?b?. Zkus?m nast?nit zjednodu?en? algoritmus, jak to > funguje (tedy jak jsem zam??lel, t?eba je tam chyba): > a) nap?ed se floodfillem vypln? souvisl? plocha, na kterou u?ivatel kliknul > b) najde se vn?j?? hranice - mno?ina bod? > c) najdou se tam v?znamn?/zlomov? body > d) zjednodu?? se a naopak dopln? chyb?j?c? body (sada r?zn?ch postup?) > > A tady vylezl mysl?m celkem dobr? v?sledek, ale na vnit?n? stran? ??ry. > > A nyn? nov? ... pro ka?dou ?se?ku polygonu se vynese kolmice v 1/10, > 2/10, ..., 9/10 a najde tlou??ka ??ry na ob? strany v m?st? kolmice. > Vezme se ta nejmen?? tlou??ka a podle toho se ??ra posune. Body se tam > nep?id?vaj?, jen posouvaj?. Pro? nejmen??? Proto?e na map? typicky je > n?jak? ??ra nav?c, kter? zv?t?uje tlou??ku ??ry. Ale v?t?inou v ??dn?m > m?st? kus ??ry nechyb?. Mo?n? ale lep?? bude medi?n nebo doln? > kvartil. K lad?n? je tam i ?ada konstant. Zvl??t? u kr?tk?ch ?sek? je > detekce tlou??ky ??ry celkem problematick?. > > Jak na to l?pe? N?jak? n?pady? > > Mohu tam m?t n?jakou chybu, mohu zkusit n?jak? pr?m?rov?n?, mohu > zkusit tlou??ku ??ry u kr?tk?ch ?ar odvozovat od t?ch del??ch... > N?jak? prokl?d?n? p??mky body moc nepad? v ?vahu, proto?e t??ko > poznat, kter? body pat?? pr?v? dan? ???e - na vn?j?? stranu ??ry > navazuj? dal?? ??ry. Moc jsem se t?m zat?m nezab?val, proto?e jsem si > "hr?l" s t?m pluginem. ?koda, ?e ??ra po cel? obvodu nem? v mnoha > p??padech stejnou tlou??ku - bylo by to zna?n? jednodu???. > > Zdroj?ky: > http://jabi.aspone.cz/osm/TracerPluginBeta2-src.zip > http://jabi.aspone.cz/osm/TracerServerBeta2-src.zip > > Zdroj?ky toho pluginu jsou dost hrozn? ... a pot?ebuj? v?t?? > refaktorizaci. U toho serveru je to lep??, ale tak? by to ?adu ?prav > pot?ebovalo (v?etn? rozd?len? do metod apod.). Tak?e to berte jako > p?edzve?ejn?n? pro siln? povahy :) > > Honza > > > 2010/2/2 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: > > Ahoj, > > > > d?ky za 2. betu, m?m k n? p?r pozn?mek: > > > > U? je to v?razn? pou?iteln?j??, ale st?le to m? pom?rn? v?znamn? nedostatky: > > > > Spojov?n? budov opravdu spojuje i s nesouvisej?c?mi objekty (typicky adresn? > body), jak jsem se b?l (n?kdy naopak zase nespojuje soused?c? domy). J? vid?m > dv? mo?n? ?e?en? tohoto probl?mu: > > Bu? st?vaj?c? funkcionalitu je?t? vylep?it - p?idat mo?nost vypnut? (zapnut?) > spojov?n? p?i zm??knut? kl?vese Ctrl, a omezen? spojov?n? pouze na domy. > > Druh? mo?nost je ud?lat n?stroj, kter? spoj? vybran? objekty. > > > > Prvn? mo?nost m? v?hodu, ?e spojov?n? prob?h? automaticky; druh? mo?nost je > zase univerz?ln?j?? a mohla by b?t ?asem p?id?na p??mo do JOSM. > > > > Taky mi p?ijde, ?e se po p?id?n? trasov?n? na st?ed ??ry trochu zhor?il > v?sledek (ob?as se tam p?idaj? zbyte?n? body, nebo se v roz?ch ud?laj? > nesmysly). Trasov?n? nav?c ?asto neumis?uje body na st?edy ?ar. Taky jsem > zkou?el trasovat ji? d??ve zakreslen? kostel sv. Anton?na > (http://osm.org/go/0J0wCrtWh--), a moc dob?e to nedopadlo - asi je na tak > slo?it? objekt zjednodu?en? p??li?n?. > > > > Dal?? probl?m je, ?e st?le nefunguje spr?vn? p?ep?n?n? n?stroj?. Ob?as se mi > tak? stane, ?e se dokon?? trasov?n?, ale v?sledek se u? neobjev?. N?kolikr?t se > mi stalo, ?e se n?jak? z okoln?ch ulic prodlou?ila na jeden z bod? nov? > trasovan?ho domu. > > > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > >> Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> > >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map > >> Datum: 02.2.2010 02:59:12 > >> ---------------------------------------- > >> Ahoj, > >> > >> ke slu?ov?n? ... ?m??e? zkusit betu 2: > >> http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta2.zip > >> (nejsou tam asi optim?ln? nastaven? konstanty ... jak vzd?len? body > >> je?t? napojovat apod.) > >> > >> > >> Mo?n? se to heslo v opensource prosazuje, ale j? si nemysl?m, ?e je > >> dobr? commitovat neupraven? k?d (i v samotn?m JOSM chyb? na ?ad? m?st > >> alespo? z?kladn? koment??e apod. ... co? dost znesnad?uje pr?ci s > >> n?m). A druh? v?c je, ?e plugin + trasovac? server je pom?rn? > >> specificky d?lan? na ?esk? katastr?ln? mapy. Pravd?podobn? by z toho > >> n?co ?lo pou??t i na pro trasov?n? jin?ch obdobn?ch map, ale nen? to > >> navr?en? jako univerz?ln? v?c. A tak o?ek?v?m z?jem o dod?l?n? tohoto > >> pouze ze strany ?esk?ch v?voj??? ... tedy t?to komunity a nikdo zde > >> ani nenazna?il, ?e by m?l o zdroj?ky osobn? z?jem, ?e by uva?oval nad > >> spolupr?c?. Naplsal jsem si o p??stup na SVN, tak uvid?m... > >> > >> Honza > >> > >> > >> 2010/2/1 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: > >> > V opensource se prosazuje heslo "Commit Early, Commit Often". J? bych se > >> > sna?il dodr?et pouze z?kladn? form?ln? po?adavky (moc jich nen?) a co > >> > nejd??ve to nahr?l. > >> > Pokud v?m, tak nav?c p??li? form?ln?ch po?adavk? na pluginy neexistuje, > >> > n?co je mo?n? naj?t na [1]; licenci by asi bylo dobr? uv?st, ale ostatn? > >> > v?ci m??e? ty nebo n?kdo jin? dod?lat ?asem. Komentov?n? nebo ?i?t?n? k?du > >> > taky m??e? ud?lat ?asem. > >> > Z?skat p??stup, pokud v?m, nen? p??li? t??k? - j? jsem napsal na Tom > >> > Hughes <tom at compton.nu>. > >> > > >> > Nev?m, jak?m zp?sobem to d?l??, ale nejsem si jist, jestli nem??e b?t > >> > slu?ov?n? bod? a hran trochu na obt?? (aby se neslu?ovalo i to, co by > >> > nem?lo). J? osobn? bych si to sp?? p?edstavoval jako n?stroj - u?ivatel > >> > vybere jednotliv? objekty a nech? je spojit. Mo?n? ale tvoje verze funguje > >> > dob?e, nem?l jsem ji mo?nost vyzkou?et. > >> > > >> > [1] > >> > http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/plugins/00_README > >> > > >> > On Mon, 01 Feb 2010 04:28:58 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> > >> > wrote: > >> > > >> >> Na commitnut? do ofic. SVN by to pot?ebovalo: > >> >> a) form?ln? doladit (po str?nk?ch struktury adres???, build skript?, > >> >> informace o licenci, ...) > >> >> b) z?skat p??stup do SVN > >> >> c) zp?ehlednit ... okomentovat, trochu refaktorizovat, ... > >> >> P?i?em? c) m?m ur?it? v pl?nu. O b) jsem se nezaj?mal, tak?e nev?m, > >> >> jak to chod?. A do a) se mi moc nechce (studovat, jak to m? b?t). > >> > > >> > > >> > -- > >> > Petr Dlouh? > >> > > >> > _______________________________________________ > >> > Talk-cz mailing list > >> > Talk-cz at openstreetmap.org > >> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >> > > >> > >> _______________________________________________ > >> Talk-cz mailing list > >> Talk-cz at openstreetmap.org > >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >> > >> > >> > > > > Petr Dlouh? > > petr.dlouhy at email.cz > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >
Petr Dlouh? petr.dlouhy at email.cz -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: TracerPlugin.tar.bz2 Type: application/bzip2 Size: 6520 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100202/c0f8ee8a/attachment.bin>

2.2.2010 06:35:41 (#30)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Je?t? jsem zapom?l - zdroj?ky od serveru se nedaj? st?hnout. zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map > Datum: 02.2.2010 16:33:31 > ---------------------------------------- > Ahoj, > > jj, ohledn? spojov?n? ... m?me na to stejn? n?zor. Ohledn? zhor?en? > v?sledku trasov?n? kv?li detekci tlou??ky ??ry ... n?co na tom bude, > tak? se mi to nel?b?. Zkus?m nast?nit zjednodu?en? algoritmus, jak to > funguje (tedy jak jsem zam??lel, t?eba je tam chyba): > a) nap?ed se floodfillem vypln? souvisl? plocha, na kterou u?ivatel kliknul > b) najde se vn?j?? hranice - mno?ina bod? > c) najdou se tam v?znamn?/zlomov? body > d) zjednodu?? se a naopak dopln? chyb?j?c? body (sada r?zn?ch postup?) > > A tady vylezl mysl?m celkem dobr? v?sledek, ale na vnit?n? stran? ??ry. > > A nyn? nov? ... pro ka?dou ?se?ku polygonu se vynese kolmice v 1/10, > 2/10, ..., 9/10 a najde tlou??ka ??ry na ob? strany v m?st? kolmice. > Vezme se ta nejmen?? tlou??ka a podle toho se ??ra posune. Body se tam > nep?id?vaj?, jen posouvaj?. Pro? nejmen??? Proto?e na map? typicky je > n?jak? ??ra nav?c, kter? zv?t?uje tlou??ku ??ry. Ale v?t?inou v ??dn?m > m?st? kus ??ry nechyb?. Mo?n? ale lep?? bude medi?n nebo doln? > kvartil. K lad?n? je tam i ?ada konstant. Zvl??t? u kr?tk?ch ?sek? je > detekce tlou??ky ??ry celkem problematick?. > > Jak na to l?pe? N?jak? n?pady? > > Mohu tam m?t n?jakou chybu, mohu zkusit n?jak? pr?m?rov?n?, mohu > zkusit tlou??ku ??ry u kr?tk?ch ?ar odvozovat od t?ch del??ch... > N?jak? prokl?d?n? p??mky body moc nepad? v ?vahu, proto?e t??ko > poznat, kter? body pat?? pr?v? dan? ???e - na vn?j?? stranu ??ry > navazuj? dal?? ??ry. Moc jsem se t?m zat?m nezab?val, proto?e jsem si > "hr?l" s t?m pluginem. ?koda, ?e ??ra po cel? obvodu nem? v mnoha > p??padech stejnou tlou??ku - bylo by to zna?n? jednodu???. > > Zdroj?ky: > http://jabi.aspone.cz/osm/TracerPluginBeta2-src.zip > http://jabi.aspone.cz/osm/TracerServerBeta2-src.zip > > Zdroj?ky toho pluginu jsou dost hrozn? ... a pot?ebuj? v?t?? > refaktorizaci. U toho serveru je to lep??, ale tak? by to ?adu ?prav > pot?ebovalo (v?etn? rozd?len? do metod apod.). Tak?e to berte jako > p?edzve?ejn?n? pro siln? povahy :) > > Honza > > > 2010/2/2 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: > > Ahoj, > > > > d?ky za 2. betu, m?m k n? p?r pozn?mek: > > > > U? je to v?razn? pou?iteln?j??, ale st?le to m? pom?rn? v?znamn? nedostatky: > > > > Spojov?n? budov opravdu spojuje i s nesouvisej?c?mi objekty (typicky adresn? > body), jak jsem se b?l (n?kdy naopak zase nespojuje soused?c? domy). J? vid?m > dv? mo?n? ?e?en? tohoto probl?mu: > > Bu? st?vaj?c? funkcionalitu je?t? vylep?it - p?idat mo?nost vypnut? (zapnut?) > spojov?n? p?i zm??knut? kl?vese Ctrl, a omezen? spojov?n? pouze na domy. > > Druh? mo?nost je ud?lat n?stroj, kter? spoj? vybran? objekty. > > > > Prvn? mo?nost m? v?hodu, ?e spojov?n? prob?h? automaticky; druh? mo?nost je > zase univerz?ln?j?? a mohla by b?t ?asem p?id?na p??mo do JOSM. > > > > Taky mi p?ijde, ?e se po p?id?n? trasov?n? na st?ed ??ry trochu zhor?il > v?sledek (ob?as se tam p?idaj? zbyte?n? body, nebo se v roz?ch ud?laj? > nesmysly). Trasov?n? nav?c ?asto neumis?uje body na st?edy ?ar. Taky jsem > zkou?el trasovat ji? d??ve zakreslen? kostel sv. Anton?na > (http://osm.org/go/0J0wCrtWh--), a moc dob?e to nedopadlo - asi je na tak > slo?it? objekt zjednodu?en? p??li?n?. > > > > Dal?? probl?m je, ?e st?le nefunguje spr?vn? p?ep?n?n? n?stroj?. Ob?as se mi > tak? stane, ?e se dokon?? trasov?n?, ale v?sledek se u? neobjev?. N?kolikr?t se > mi stalo, ?e se n?jak? z okoln?ch ulic prodlou?ila na jeden z bod? nov? > trasovan?ho domu. > > > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > >> Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> > >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map > >> Datum: 02.2.2010 02:59:12 > >> ---------------------------------------- > >> Ahoj, > >> > >> ke slu?ov?n? ... ?m??e? zkusit betu 2: > >> http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta2.zip > >> (nejsou tam asi optim?ln? nastaven? konstanty ... jak vzd?len? body > >> je?t? napojovat apod.) > >> > >> > >> Mo?n? se to heslo v opensource prosazuje, ale j? si nemysl?m, ?e je > >> dobr? commitovat neupraven? k?d (i v samotn?m JOSM chyb? na ?ad? m?st > >> alespo? z?kladn? koment??e apod. ... co? dost znesnad?uje pr?ci s > >> n?m). A druh? v?c je, ?e plugin + trasovac? server je pom?rn? > >> specificky d?lan? na ?esk? katastr?ln? mapy. Pravd?podobn? by z toho > >> n?co ?lo pou??t i na pro trasov?n? jin?ch obdobn?ch map, ale nen? to > >> navr?en? jako univerz?ln? v?c. A tak o?ek?v?m z?jem o dod?l?n? tohoto > >> pouze ze strany ?esk?ch v?voj??? ... tedy t?to komunity a nikdo zde > >> ani nenazna?il, ?e by m?l o zdroj?ky osobn? z?jem, ?e by uva?oval nad > >> spolupr?c?. Naplsal jsem si o p??stup na SVN, tak uvid?m... > >> > >> Honza > >> > >> > >> 2010/2/1 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: > >> > V opensource se prosazuje heslo "Commit Early, Commit Often". J? bych se > >> > sna?il dodr?et pouze z?kladn? form?ln? po?adavky (moc jich nen?) a co > >> > nejd??ve to nahr?l. > >> > Pokud v?m, tak nav?c p??li? form?ln?ch po?adavk? na pluginy neexistuje, > >> > n?co je mo?n? naj?t na [1]; licenci by asi bylo dobr? uv?st, ale ostatn? > >> > v?ci m??e? ty nebo n?kdo jin? dod?lat ?asem. Komentov?n? nebo ?i?t?n? k?du > >> > taky m??e? ud?lat ?asem. > >> > Z?skat p??stup, pokud v?m, nen? p??li? t??k? - j? jsem napsal na Tom > >> > Hughes <tom at compton.nu>. > >> > > >> > Nev?m, jak?m zp?sobem to d?l??, ale nejsem si jist, jestli nem??e b?t > >> > slu?ov?n? bod? a hran trochu na obt?? (aby se neslu?ovalo i to, co by > >> > nem?lo). J? osobn? bych si to sp?? p?edstavoval jako n?stroj - u?ivatel > >> > vybere jednotliv? objekty a nech? je spojit. Mo?n? ale tvoje verze funguje > >> > dob?e, nem?l jsem ji mo?nost vyzkou?et. > >> > > >> > [1] > >> > http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/plugins/00_README > >> > > >> > On Mon, 01 Feb 2010 04:28:58 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> > >> > wrote: > >> > > >> >> Na commitnut? do ofic. SVN by to pot?ebovalo: > >> >> a) form?ln? doladit (po str?nk?ch struktury adres???, build skript?, > >> >> informace o licenci, ...) > >> >> b) z?skat p??stup do SVN > >> >> c) zp?ehlednit ... okomentovat, trochu refaktorizovat, ... > >> >> P?i?em? c) m?m ur?it? v pl?nu. O b) jsem se nezaj?mal, tak?e nev?m, > >> >> jak to chod?. A do a) se mi moc nechce (studovat, jak to m? b?t). > >> > > >> > > >> > -- > >> > Petr Dlouh? > >> > > >> > _______________________________________________ > >> > Talk-cz mailing list > >> > Talk-cz at openstreetmap.org > >> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >> > > >> > >> _______________________________________________ > >> Talk-cz mailing list > >> Talk-cz at openstreetmap.org > >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >> > >> > >> > > > > Petr Dlouh? > > petr.dlouhy at email.cz > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >
Petr Dlouh? petr.dlouhy at email.cz

2.2.2010 06:38:46 (#31)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
D?ky za n?pady, ?pravu ... a omlouv?m se za chybu v URL a chyb?j?c? ikonky ... tyhle tvoje jsou ale mysl?m hez??. Spr?vn? je: http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta2-src.zip (tedy bez "r") Honza 2010/2/2 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> Je?t? jsem zapom?l - zdroj?ky od serveru se nedaj? st?hnout. > > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >> Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >> Datum: 02.2.2010 16:33:31 >> ---------------------------------------- >> Ahoj, >> >> jj, ohledn? spojov?n? ... m?me na to stejn? n?zor. Ohledn? zhor?en? >> v?sledku trasov?n? kv?li detekci tlou??ky ??ry ... n?co na tom bude, >> tak? se mi to nel?b?. Zkus?m nast?nit zjednodu?en? algoritmus, jak to >> funguje (tedy jak jsem zam??lel, t?eba je tam chyba): >> a) nap?ed se floodfillem vypln? souvisl? plocha, na kterou u?ivatel kliknul >> b) najde se vn?j?? hranice - mno?ina bod? >> c) najdou se tam v?znamn?/zlomov? body >> d) zjednodu?? se a naopak dopln? chyb?j?c? body (sada r?zn?ch postup?) >> >> A tady vylezl mysl?m celkem dobr? v?sledek, ale na vnit?n? stran? ??ry. >> >> A nyn? nov? ... pro ka?dou ?se?ku polygonu se vynese kolmice v 1/10, >> 2/10, ..., 9/10 a najde tlou??ka ??ry na ob? strany v m?st? kolmice. >> Vezme se ta nejmen?? tlou??ka a podle toho se ??ra posune. Body se tam >> nep?id?vaj?, jen posouvaj?. Pro? nejmen??? Proto?e na map? typicky je >> n?jak? ??ra nav?c, kter? zv?t?uje tlou??ku ??ry. Ale v?t?inou v ??dn?m >> m?st? kus ??ry nechyb?. Mo?n? ale lep?? bude medi?n nebo doln? >> kvartil. K lad?n? je tam i ?ada konstant. Zvl??t? u kr?tk?ch ?sek? je >> detekce tlou??ky ??ry celkem problematick?. >> >> Jak na to l?pe? N?jak? n?pady? >> >> Mohu tam m?t n?jakou chybu, mohu zkusit n?jak? pr?m?rov?n?, mohu >> zkusit tlou??ku ??ry u kr?tk?ch ?ar odvozovat od t?ch del??ch... >> N?jak? prokl?d?n? p??mky body moc nepad? v ?vahu, proto?e t??ko >> poznat, kter? body pat?? pr?v? dan? ???e - na vn?j?? stranu ??ry >> navazuj? dal?? ??ry. Moc jsem se t?m zat?m nezab?val, proto?e jsem si >> "hr?l" s t?m pluginem. ?koda, ?e ??ra po cel? obvodu nem? v mnoha >> p??padech stejnou tlou??ku - bylo by to zna?n? jednodu???. >> >> Zdroj?ky: >> http://jabi.aspone.cz/osm/TracerPluginBeta2-src.zip >> http://jabi.aspone.cz/osm/TracerServerBeta2-src.zip >> >> Zdroj?ky toho pluginu jsou dost hrozn? ... a pot?ebuj? v?t?? >> refaktorizaci. U toho serveru je to lep??, ale tak? by to ?adu ?prav >> pot?ebovalo (v?etn? rozd?len? do metod apod.). Tak?e to berte jako >> p?edzve?ejn?n? pro siln? povahy :) >> >> Honza >> >> >> 2010/2/2 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >> > Ahoj, >> > >> > d?ky za 2. betu, m?m k n? p?r pozn?mek: >> > >> > U? je to v?razn? pou?iteln?j??, ale st?le to m? pom?rn? v?znamn? nedostatky: >> > >> > Spojov?n? budov opravdu spojuje i s nesouvisej?c?mi objekty (typicky adresn? >> body), jak jsem se b?l (n?kdy naopak zase nespojuje soused?c? domy). J? vid?m >> dv? mo?n? ?e?en? tohoto probl?mu: >> > Bu? st?vaj?c? funkcionalitu je?t? vylep?it - p?idat mo?nost vypnut? (zapnut?) >> spojov?n? p?i zm??knut? kl?vese Ctrl, a omezen? spojov?n? pouze na domy. >> > Druh? mo?nost je ud?lat n?stroj, kter? spoj? vybran? objekty. >> > >> > Prvn? mo?nost m? v?hodu, ?e spojov?n? prob?h? automaticky; druh? mo?nost je >> zase univerz?ln?j?? a mohla by b?t ?asem p?id?na p??mo do JOSM. >> > >> > Taky mi p?ijde, ?e se po p?id?n? trasov?n? na st?ed ??ry trochu zhor?il >> v?sledek (ob?as se tam p?idaj? zbyte?n? body, nebo se v roz?ch ud?laj? >> nesmysly). Trasov?n? nav?c ?asto neumis?uje body na st?edy ?ar. Taky jsem >> zkou?el trasovat ji? d??ve zakreslen? kostel sv. Anton?na >> (http://osm.org/go/0J0wCrtWh--), a moc dob?e to nedopadlo - asi je na tak >> slo?it? objekt zjednodu?en? p??li?n?. >> > >> > Dal?? probl?m je, ?e st?le nefunguje spr?vn? p?ep?n?n? n?stroj?. Ob?as se mi >> tak? stane, ?e se dokon?? trasov?n?, ale v?sledek se u? neobjev?. N?kolikr?t se >> mi stalo, ?e se n?jak? z okoln?ch ulic prodlou?ila na jeden z bod? nov? >> trasovan?ho domu. >> > >> >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >> >> Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >> >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >> >> Datum: 02.2.2010 02:59:12 >> >> ---------------------------------------- >> >> Ahoj, >> >> >> >> ke slu?ov?n? ... ?m??e? zkusit betu 2: >> >> http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta2.zip >> >> (nejsou tam asi optim?ln? nastaven? konstanty ... jak vzd?len? body >> >> je?t? napojovat apod.) >> >> >> >> >> >> Mo?n? se to heslo v opensource prosazuje, ale j? si nemysl?m, ?e je >> >> dobr? commitovat neupraven? k?d (i v samotn?m JOSM chyb? na ?ad? m?st >> >> alespo? z?kladn? koment??e apod. ... co? dost znesnad?uje pr?ci s >> >> n?m). A druh? v?c je, ?e plugin + trasovac? server je pom?rn? >> >> specificky d?lan? na ?esk? katastr?ln? mapy. Pravd?podobn? by z toho >> >> n?co ?lo pou??t i na pro trasov?n? jin?ch obdobn?ch map, ale nen? to >> >> navr?en? jako univerz?ln? v?c. A tak o?ek?v?m z?jem o dod?l?n? tohoto >> >> pouze ze strany ?esk?ch v?voj??? ... tedy t?to komunity a nikdo zde >> >> ani nenazna?il, ?e by m?l o zdroj?ky osobn? z?jem, ?e by uva?oval nad >> >> spolupr?c?. Naplsal jsem si o p??stup na SVN, tak uvid?m... >> >> >> >> Honza >> >> >> >> >> >> 2010/2/1 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >> >> > V opensource se prosazuje heslo "Commit Early, Commit Often". J? bych se >> >> > sna?il dodr?et pouze z?kladn? form?ln? po?adavky (moc jich nen?) a co >> >> > nejd??ve to nahr?l. >> >> > Pokud v?m, tak nav?c p??li? form?ln?ch po?adavk? na pluginy neexistuje, >> >> > n?co je mo?n? naj?t na [1]; licenci by asi bylo dobr? uv?st, ale ostatn? >> >> > v?ci m??e? ty nebo n?kdo jin? dod?lat ?asem. Komentov?n? nebo ?i?t?n? k?du >> >> > taky m??e? ud?lat ?asem. >> >> > Z?skat p??stup, pokud v?m, nen? p??li? t??k? - j? jsem napsal na Tom >> >> > Hughes <tom at compton.nu>. >> >> > >> >> > Nev?m, jak?m zp?sobem to d?l??, ale nejsem si jist, jestli nem??e b?t >> >> > slu?ov?n? bod? a hran trochu na obt?? (aby se neslu?ovalo i to, co by >> >> > nem?lo). J? osobn? bych si to sp?? p?edstavoval jako n?stroj - u?ivatel >> >> > vybere jednotliv? objekty a nech? je spojit. Mo?n? ale tvoje verze funguje >> >> > dob?e, nem?l jsem ji mo?nost vyzkou?et. >> >> > >> >> > [1] >> >> > http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/plugins/00_README >> >> > >> >> > On Mon, 01 Feb 2010 04:28:58 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >> >> > wrote: >> >> > >> >> >> Na commitnut? do ofic. SVN by to pot?ebovalo: >> >> >> a) form?ln? doladit (po str?nk?ch struktury adres???, build skript?, >> >> >> informace o licenci, ...) >> >> >> b) z?skat p??stup do SVN >> >> >> c) zp?ehlednit ... okomentovat, trochu refaktorizovat, ... >> >> >> P?i?em? c) m?m ur?it? v pl?nu. O b) jsem se nezaj?mal, tak?e nev?m, >> >> >> jak to chod?. A do a) se mi moc nechce (studovat, jak to m? b?t). >> >> > >> >> > >> >> > -- >> >> > Petr Dlouh? >> >> > >> >> > _______________________________________________ >> >> > Talk-cz mailing list >> >> > Talk-cz at openstreetmap.org >> >> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> > >> >> >> >> _______________________________________________ >> >> Talk-cz mailing list >> >> Talk-cz at openstreetmap.org >> >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> >> >> >> >> > >> > Petr Dlouh? >> > petr.dlouhy at email.cz >> > >> > _______________________________________________ >> > Talk-cz mailing list >> > Talk-cz at openstreetmap.org >> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> > > Petr Dlouh? > petr.dlouhy at email.cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

2.2.2010 09:45:39 (#32)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
P?ed chvilkou mi dorazil p??stup do SVN, tak jsem Java plug-in commitnul. Kam s tou .NET? ??st?, to je ot?zka... Do n?jak?ho podadres??e pluginu? Ale ten server je nez?visl? a tedy t?eba jej n?kdo pou?ije i v jin?m softu (Merkaartoru apod.) ... tak?e logicky by se moc nepat?il. A tak? nen? v Jav?. Honza 2010/2/2 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: zobrazit citaci
> D?ky za n?pady, ?pravu ... a omlouv?m se za chybu v URL a chyb?j?c? > ikonky ... tyhle tvoje jsou ale mysl?m hez??. > > Spr?vn? je: > http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta2-src.zip > (tedy bez "r") > > > Honza > > 2010/2/2 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >> Je?t? jsem zapom?l - zdroj?ky od serveru se nedaj? st?hnout. >> >> >>> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >>> Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >>> Datum: 02.2.2010 16:33:31 >>> ---------------------------------------- >>> Ahoj, >>> >>> jj, ohledn? spojov?n? ... m?me na to stejn? n?zor. Ohledn? zhor?en? >>> v?sledku trasov?n? kv?li detekci tlou??ky ??ry ... n?co na tom bude, >>> tak? se mi to nel?b?. Zkus?m nast?nit zjednodu?en? algoritmus, jak to >>> funguje (tedy jak jsem zam??lel, t?eba je tam chyba): >>> a) nap?ed se floodfillem vypln? souvisl? plocha, na kterou u?ivatel kliknul >>> b) najde se vn?j?? hranice - mno?ina bod? >>> c) najdou se tam v?znamn?/zlomov? body >>> d) zjednodu?? se a naopak dopln? chyb?j?c? body (sada r?zn?ch postup?) >>> >>> A tady vylezl mysl?m celkem dobr? v?sledek, ale na vnit?n? stran? ??ry. >>> >>> A nyn? nov? ... pro ka?dou ?se?ku polygonu se vynese kolmice v 1/10, >>> 2/10, ..., 9/10 a najde tlou??ka ??ry na ob? strany v m?st? kolmice. >>> Vezme se ta nejmen?? tlou??ka a podle toho se ??ra posune. Body se tam >>> nep?id?vaj?, jen posouvaj?. Pro? nejmen??? Proto?e na map? typicky je >>> n?jak? ??ra nav?c, kter? zv?t?uje tlou??ku ??ry. Ale v?t?inou v ??dn?m >>> m?st? kus ??ry nechyb?. Mo?n? ale lep?? bude medi?n nebo doln? >>> kvartil. K lad?n? je tam i ?ada konstant. Zvl??t? u kr?tk?ch ?sek? je >>> detekce tlou??ky ??ry celkem problematick?. >>> >>> Jak na to l?pe? N?jak? n?pady? >>> >>> Mohu tam m?t n?jakou chybu, mohu zkusit n?jak? pr?m?rov?n?, mohu >>> zkusit tlou??ku ??ry u kr?tk?ch ?ar odvozovat od t?ch del??ch... >>> N?jak? prokl?d?n? p??mky body moc nepad? v ?vahu, proto?e t??ko >>> poznat, kter? body pat?? pr?v? dan? ???e - na vn?j?? stranu ??ry >>> navazuj? dal?? ??ry. Moc jsem se t?m zat?m nezab?val, proto?e jsem si >>> "hr?l" s t?m pluginem. ?koda, ?e ??ra po cel? obvodu nem? v mnoha >>> p??padech stejnou tlou??ku - bylo by to zna?n? jednodu???. >>> >>> Zdroj?ky: >>> http://jabi.aspone.cz/osm/TracerPluginBeta2-src.zip >>> http://jabi.aspone.cz/osm/TracerServerBeta2-src.zip >>> >>> Zdroj?ky toho pluginu jsou dost hrozn? ... a pot?ebuj? v?t?? >>> refaktorizaci. U toho serveru je to lep??, ale tak? by to ?adu ?prav >>> pot?ebovalo (v?etn? rozd?len? do metod apod.). Tak?e to berte jako >>> p?edzve?ejn?n? pro siln? povahy :) >>> >>> Honza >>> >>> >>> 2010/2/2 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >>> > Ahoj, >>> > >>> > d?ky za 2. betu, m?m k n? p?r pozn?mek: >>> > >>> > U? je to v?razn? pou?iteln?j??, ale st?le to m? pom?rn? v?znamn? nedostatky: >>> > >>> > Spojov?n? budov opravdu spojuje i s nesouvisej?c?mi objekty (typicky adresn? >>> body), jak jsem se b?l (n?kdy naopak zase nespojuje soused?c? domy). J? vid?m >>> dv? mo?n? ?e?en? tohoto probl?mu: >>> > Bu? st?vaj?c? funkcionalitu je?t? vylep?it - p?idat mo?nost vypnut? (zapnut?) >>> spojov?n? p?i zm??knut? kl?vese Ctrl, a omezen? spojov?n? pouze na domy. >>> > Druh? mo?nost je ud?lat n?stroj, kter? spoj? vybran? objekty. >>> > >>> > Prvn? mo?nost m? v?hodu, ?e spojov?n? prob?h? automaticky; druh? mo?nost je >>> zase univerz?ln?j?? a mohla by b?t ?asem p?id?na p??mo do JOSM. >>> > >>> > Taky mi p?ijde, ?e se po p?id?n? trasov?n? na st?ed ??ry trochu zhor?il >>> v?sledek (ob?as se tam p?idaj? zbyte?n? body, nebo se v roz?ch ud?laj? >>> nesmysly). Trasov?n? nav?c ?asto neumis?uje body na st?edy ?ar. Taky jsem >>> zkou?el trasovat ji? d??ve zakreslen? kostel sv. Anton?na >>> (http://osm.org/go/0J0wCrtWh--), a moc dob?e to nedopadlo - asi je na tak >>> slo?it? objekt zjednodu?en? p??li?n?. >>> > >>> > Dal?? probl?m je, ?e st?le nefunguje spr?vn? p?ep?n?n? n?stroj?. Ob?as se mi >>> tak? stane, ?e se dokon?? trasov?n?, ale v?sledek se u? neobjev?. N?kolikr?t se >>> mi stalo, ?e se n?jak? z okoln?ch ulic prodlou?ila na jeden z bod? nov? >>> trasovan?ho domu. >>> > >>> >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >>> >> Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>> >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >>> >> Datum: 02.2.2010 02:59:12 >>> >> ---------------------------------------- >>> >> Ahoj, >>> >> >>> >> ke slu?ov?n? ... ?m??e? zkusit betu 2: >>> >> http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta2.zip >>> >> (nejsou tam asi optim?ln? nastaven? konstanty ... jak vzd?len? body >>> >> je?t? napojovat apod.) >>> >> >>> >> >>> >> Mo?n? se to heslo v opensource prosazuje, ale j? si nemysl?m, ?e je >>> >> dobr? commitovat neupraven? k?d (i v samotn?m JOSM chyb? na ?ad? m?st >>> >> alespo? z?kladn? koment??e apod. ... co? dost znesnad?uje pr?ci s >>> >> n?m). A druh? v?c je, ?e plugin + trasovac? server je pom?rn? >>> >> specificky d?lan? na ?esk? katastr?ln? mapy. Pravd?podobn? by z toho >>> >> n?co ?lo pou??t i na pro trasov?n? jin?ch obdobn?ch map, ale nen? to >>> >> navr?en? jako univerz?ln? v?c. A tak o?ek?v?m z?jem o dod?l?n? tohoto >>> >> pouze ze strany ?esk?ch v?voj??? ... tedy t?to komunity a nikdo zde >>> >> ani nenazna?il, ?e by m?l o zdroj?ky osobn? z?jem, ?e by uva?oval nad >>> >> spolupr?c?. Naplsal jsem si o p??stup na SVN, tak uvid?m... >>> >> >>> >> Honza >>> >> >>> >> >>> >> 2010/2/1 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >>> >> > V opensource se prosazuje heslo "Commit Early, Commit Often". J? bych se >>> >> > sna?il dodr?et pouze z?kladn? form?ln? po?adavky (moc jich nen?) a co >>> >> > nejd??ve to nahr?l. >>> >> > Pokud v?m, tak nav?c p??li? form?ln?ch po?adavk? na pluginy neexistuje, >>> >> > n?co je mo?n? naj?t na [1]; licenci by asi bylo dobr? uv?st, ale ostatn? >>> >> > v?ci m??e? ty nebo n?kdo jin? dod?lat ?asem. Komentov?n? nebo ?i?t?n? k?du >>> >> > taky m??e? ud?lat ?asem. >>> >> > Z?skat p??stup, pokud v?m, nen? p??li? t??k? - j? jsem napsal na Tom >>> >> > Hughes <tom at compton.nu>. >>> >> > >>> >> > Nev?m, jak?m zp?sobem to d?l??, ale nejsem si jist, jestli nem??e b?t >>> >> > slu?ov?n? bod? a hran trochu na obt?? (aby se neslu?ovalo i to, co by >>> >> > nem?lo). J? osobn? bych si to sp?? p?edstavoval jako n?stroj - u?ivatel >>> >> > vybere jednotliv? objekty a nech? je spojit. Mo?n? ale tvoje verze funguje >>> >> > dob?e, nem?l jsem ji mo?nost vyzkou?et. >>> >> > >>> >> > [1] >>> >> > http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/plugins/00_README >>> >> > >>> >> > On Mon, 01 Feb 2010 04:28:58 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>> >> > wrote: >>> >> > >>> >> >> Na commitnut? do ofic. SVN by to pot?ebovalo: >>> >> >> a) form?ln? doladit (po str?nk?ch struktury adres???, build skript?, >>> >> >> informace o licenci, ...) >>> >> >> b) z?skat p??stup do SVN >>> >> >> c) zp?ehlednit ... okomentovat, trochu refaktorizovat, ... >>> >> >> P?i?em? c) m?m ur?it? v pl?nu. O b) jsem se nezaj?mal, tak?e nev?m, >>> >> >> jak to chod?. A do a) se mi moc nechce (studovat, jak to m? b?t). >>> >> > >>> >> > >>> >> > -- >>> >> > Petr Dlouh? >>> >> > >>> >> > _______________________________________________ >>> >> > Talk-cz mailing list >>> >> > Talk-cz at openstreetmap.org >>> >> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> > >>> >> >>> >> _______________________________________________ >>> >> Talk-cz mailing list >>> >> Talk-cz at openstreetmap.org >>> >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> >>> >> >>> >> >>> > >>> > Petr Dlouh? >>> > petr.dlouhy at email.cz >>> > >>> > _______________________________________________ >>> > Talk-cz mailing list >>> > Talk-cz at openstreetmap.org >>> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> > >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> >>> >> >> Petr Dlouh? >> petr.dlouhy at email.cz >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >

2.2.2010 09:46:47 (#33)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, tak pozn?mky k bet? 2: U? je to v?razn? pou?iteln?j??, ale st?le to m? pom?rn? v?znamn? nedostatky: Spojov?n? budov opravdu spojuje i s nesouvisej?c?mi objekty (typicky adresn? body), jak jsem se b?l (n?kdy naopak zase nespojuje soused?c? domy). J? vid?m dv? mo?n? ?e?en?: Bu? st?vaj?c? funkcionalitu je?t? vylep?it - p?idat mo?nost vypnut? (zapnut?) spojov?n? p?i zm??knut? kl?vese Ctrl, a omezen? spojov?n? pouze na domy. Druh? mo?nost je ud?lat n?stroj, kter? spoj? vybran? objekty. Prvn? mo?nost m? v?hodu, ?e spojov?n? prob?h? automaticky; druh? mo?nost je zase univerz?ln?j?? a mohla by b?t ?asem p?id?na p??mo do JOSM. Taky mi p?ijde, ?e se po p?id?n? trasov?n? na st?ed ??ry trochu zhor?il v?sledek (ob?as se tam p?idaj? zbyte?n? body, nebo se v roz?ch ud?laj? nesmysly). Trasov?n? nav?c ?asto neumis?uje body na st?edy ?ar. Dal?? probl?m je, ?e st?le nefunguje spr?vn? p?ep?n?n? n?stroj?. Ob?as se mi tak? stane, ?e se dokon?? trasov?n?, ale v?sledek se u? neobjev?. N?kolikr?t se mi stalo, ?e se n?jak? z okoln?ch ulic prodlou?ila na jeden z bod? nov? trasovan?ho domu. On Tue, 02 Feb 2010 02:58:51 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > ke slu?ov?n? ... m??e? zkusit betu 2: > http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta2.zip > (nejsou tam asi optim?ln? nastaven? konstanty ... jak vzd?len? body > je?t? napojovat apod.) > > > Mo?n? se to heslo v opensource prosazuje, ale j? si nemysl?m, ?e je > dobr? commitovat neupraven? k?d (i v samotn?m JOSM chyb? na ?ad? m?st > alespo? z?kladn? koment??e apod. ... co? dost znesnad?uje pr?ci s > n?m). A druh? v?c je, ?e plugin + trasovac? server je pom?rn? > specificky d?lan? na ?esk? katastr?ln? mapy. Pravd?podobn? by z toho > n?co ?lo pou??t i na pro trasov?n? jin?ch obdobn?ch map, ale nen? to > navr?en? jako univerz?ln? v?c. A tak o?ek?v?m z?jem o dod?l?n? tohoto > pouze ze strany ?esk?ch v?voj??? ... tedy t?to komunity a nikdo zde > ani nenazna?il, ?e by m?l o zdroj?ky osobn? z?jem, ?e by uva?oval nad > spolupr?c?. Naplsal jsem si o p??stup na SVN, tak uvid?m... > > Honza > > > 2010/2/1 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >> V opensource se prosazuje heslo "Commit Early, Commit Often". J? bych se >> sna?il dodr?et pouze z?kladn? form?ln? po?adavky (moc jich nen?) a co >> nejd??ve to nahr?l. >> Pokud v?m, tak nav?c p??li? form?ln?ch po?adavk? na pluginy neexistuje, >> n?co je mo?n? naj?t na [1]; licenci by asi bylo dobr? uv?st, ale ostatn? >> v?ci m??e? ty nebo n?kdo jin? dod?lat ?asem. Komentov?n? nebo ?i?t?n? >> k?du >> taky m??e? ud?lat ?asem. >> Z?skat p??stup, pokud v?m, nen? p??li? t??k? - j? jsem napsal na Tom >> Hughes <tom at compton.nu>. >> >> Nev?m, jak?m zp?sobem to d?l??, ale nejsem si jist, jestli nem??e b?t >> slu?ov?n? bod? a hran trochu na obt?? (aby se neslu?ovalo i to, co by >> nem?lo). J? osobn? bych si to sp?? p?edstavoval jako n?stroj - u?ivatel >> vybere jednotliv? objekty a nech? je spojit. Mo?n? ale tvoje verze >> funguje >> dob?e, nem?l jsem ji mo?nost vyzkou?et. >> >> [1] >> http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/plugins/00_README >> >> On Mon, 01 Feb 2010 04:28:58 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >> wrote: >> >>> Na commitnut? do ofic. SVN by to pot?ebovalo: >>> a) form?ln? doladit (po str?nk?ch struktury adres???, build skript?, >>> informace o licenci, ...) >>> b) z?skat p??stup do SVN >>> c) zp?ehlednit ... okomentovat, trochu refaktorizovat, ... >>> P?i?em? c) m?m ur?it? v pl?nu. O b) jsem se nezaj?mal, tak?e nev?m, >>> jak to chod?. A do a) se mi moc nechce (studovat, jak to m? b?t). >> >> >> -- >> Petr Dlouh? >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

2.2.2010 09:46:50 (#34)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Hez?? rozhodn? nejsou, proto?e u? jsou v JOSM pou?it?. Jejich pou?it? by vedlo ke zmaten? u?ivatele, j? jsem je pou?il pouze jako placeholder. On Tue, 02 Feb 2010 18:38:46 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> D?ky za n?pady, ?pravu ... a omlouv?m se za chybu v URL a chyb?j?c? > ikonky ... tyhle tvoje jsou ale mysl?m hez??.
-- Petr Dlouh?

2.2.2010 09:49:20 (#35)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Server <svn.openstreetmap.org> je takov? skladi?t? n?stroj? a dal??ch v?c? u?ite?n?ch pro OSM, tak?e se tam snad najde vhodn? slo?ka kam to p?jde nahr?t. On Tue, 02 Feb 2010 21:45:39 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> P?ed chvilkou mi dorazil p??stup do SVN, tak jsem Java plug-in > commitnul. Kam s tou .NET? ??st?, to je ot?zka... Do n?jak?ho > podadres??e pluginu? Ale ten server je nez?visl? a tedy t?eba jej > n?kdo pou?ije i v jin?m softu (Merkaartoru apod.) ... tak?e logicky by > se moc nepat?il. A tak? nen? v Jav?.
-- Petr Dlouh?

3.2.2010 01:08:17 (#36)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
zobrazit citaci
> Pro predzpracovani mapy jsem pouzival binarni morfologii [1] a myslim, > ze tahle cast docela fungovala. Koukal jsem jestli najdu zdrojaky myho > traceru, ale uz zmizely v propadlisti dejin. Jediny co jsem nasel je > knihovna pro binarni morfologii [2]. Nevim v jakem je stadiu > pouzitelnosti, ale aspon pro inspiraci. > > Pokud jsi spravne pamatuju, tak jsem pouzival "thinning" na > katastralni mapu a pak "dilation" nebo "closing" na vysledek > floodfill.
Tak tak. V po??ta?ov?m vid?n? se pro zten?en? hran pou??vaj? morfologick? oper?tory (thinning, skeletonization). Viz. [1,2,3]. Napsat si jednoduchou implementaci zase takov? probl?m nen? (asi jako napsat konvoluci), aby se musela pou??vat extern? knihovna. [1] - http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_morphology [2] - http://en.wikipedia.org/wiki/Hit-or-miss_transform#Thinning [3] - http://en.wikipedia.org/wiki/Topological_skeleton -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

4.2.2010 05:02:46 (#37)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, na SVN jsem commitnul dal?? ?pravy pluginu: Sna?il jsem se ho ud?lat kompatibiln? s n?stroji ortogonalizace (q) a spojit p?ekr?vaj?c? plochy (shift-j). Posledn? nakreslen? d?m tedy z?stane ve v?b?ru, a p?i zm??knut? "shift" se k v?b?ru p?id?. Dal?? zm?na je mo?nost vypnout spojov?n? budov pomoc? "ctrl". Plugin nyn? tak? spojuje pouze domy, a dal??ch objekt? by si nem?l v??mat. Tak? jsem m?rn? zv??il toleranci pro spojov?n? (alespo? dokud nebude tracer strkat body opravdu na st?edy ?ar). S pou??t?m ortogonalizace je st?le trochu probl?m - tracer kr?ti?k? ?seky ?asto neud?l? dostate?n? kolm?. Nev?m, jak ale dostat plugin na ofici?ln? seznam, kter? pou??v? JOSM pro automatick? stahov?n? plugin? - m?l by se tam p?idat automaticky, co? se zat?m nestalo. M?nil jsem build.xml, ale nev?m, jestli to pomohlo. zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map > Datum: 02.2.2010 18:29:51 > ---------------------------------------- > Ahoj, > > v p??loze pos?l?m prvn? drobnou opravu - zm?nu pluginu z n?stroje na edita?n? > m?d. Tato zm?na odstra?uje mnoho probl?m?, kter? p?edchoz? chov?n? zp?sobovalo. > Ikony si neposlal, tak?e jsem musel pou??t n?hradn?. > > > > ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > > Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> > > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map > > Datum: 02.2.2010 16:33:31 > > ---------------------------------------- > > Ahoj, > > > > jj, ohledn? spojov?n? ... m?me na to stejn? n?zor. Ohledn? zhor?en? > > v?sledku trasov?n? kv?li detekci tlou??ky ??ry ... n?co na tom bude, > > tak? se mi to nel?b?. Zkus?m nast?nit zjednodu?en? algoritmus, jak to > > funguje (tedy jak jsem zam??lel, t?eba je tam chyba): > > a) nap?ed se floodfillem vypln? souvisl? plocha, na kterou u?ivatel kliknul > > b) najde se vn?j?? hranice - mno?ina bod? > > c) najdou se tam v?znamn?/zlomov? body > > d) zjednodu?? se a naopak dopln? chyb?j?c? body (sada r?zn?ch postup?) > > > > A tady vylezl mysl?m celkem dobr? v?sledek, ale na vnit?n? stran? ??ry. > > > > A nyn? nov? ... pro ka?dou ?se?ku polygonu se vynese kolmice v 1/10, > > 2/10, ..., 9/10 a najde tlou??ka ??ry na ob? strany v m?st? kolmice. > > Vezme se ta nejmen?? tlou??ka a podle toho se ??ra posune. Body se tam > > nep?id?vaj?, jen posouvaj?. Pro? nejmen??? Proto?e na map? typicky je > > n?jak? ??ra nav?c, kter? zv?t?uje tlou??ku ??ry. Ale v?t?inou v ??dn?m > > m?st? kus ??ry nechyb?. Mo?n? ale lep?? bude medi?n nebo doln? > > kvartil. K lad?n? je tam i ?ada konstant. Zvl??t? u kr?tk?ch ?sek? je > > detekce tlou??ky ??ry celkem problematick?. > > > > Jak na to l?pe? N?jak? n?pady? > > > > Mohu tam m?t n?jakou chybu, mohu zkusit n?jak? pr?m?rov?n?, mohu > > zkusit tlou??ku ??ry u kr?tk?ch ?ar odvozovat od t?ch del??ch... > > N?jak? prokl?d?n? p??mky body moc nepad? v ?vahu, proto?e t??ko > > poznat, kter? body pat?? pr?v? dan? ???e - na vn?j?? stranu ??ry > > navazuj? dal?? ??ry. Moc jsem se t?m zat?m nezab?val, proto?e jsem si > > "hr?l" s t?m pluginem. ?koda, ?e ??ra po cel? obvodu nem? v mnoha > > p??padech stejnou tlou??ku - bylo by to zna?n? jednodu???. > > > > Zdroj?ky: > > http://jabi.aspone.cz/osm/TracerPluginBeta2-src.zip > > http://jabi.aspone.cz/osm/TracerServerBeta2-src.zip > > > > Zdroj?ky toho pluginu jsou dost hrozn? ... a pot?ebuj? v?t?? > > refaktorizaci. U toho serveru je to lep??, ale tak? by to ?adu ?prav > > pot?ebovalo (v?etn? rozd?len? do metod apod.). Tak?e to berte jako > > p?edzve?ejn?n? pro siln? povahy :) > > > > Honza > > > > > > 2010/2/2 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: > > > Ahoj, > > > > > > d?ky za 2. betu, m?m k n? p?r pozn?mek: > > > > > > U? je to v?razn? pou?iteln?j??, ale st?le to m? pom?rn? v?znamn? > nedostatky: > > > > > > Spojov?n? budov opravdu spojuje i s nesouvisej?c?mi objekty (typicky > adresn? > > body), jak jsem se b?l (n?kdy naopak zase nespojuje soused?c? domy). J? vid?m > > dv? mo?n? ?e?en? tohoto probl?mu: > > > Bu? st?vaj?c? funkcionalitu je?t? vylep?it - p?idat mo?nost vypnut? > (zapnut?) > > spojov?n? p?i zm??knut? kl?vese Ctrl, a omezen? spojov?n? pouze na domy. > > > Druh? mo?nost je ud?lat n?stroj, kter? spoj? vybran? objekty. > > > > > > Prvn? mo?nost m? v?hodu, ?e spojov?n? prob?h? automaticky; druh? mo?nost je > > zase univerz?ln?j?? a mohla by b?t ?asem p?id?na p??mo do JOSM. > > > > > > Taky mi p?ijde, ?e se po p?id?n? trasov?n? na st?ed ??ry trochu zhor?il > > v?sledek (ob?as se tam p?idaj? zbyte?n? body, nebo se v roz?ch ud?laj? > > nesmysly). Trasov?n? nav?c ?asto neumis?uje body na st?edy ?ar. Taky jsem > > zkou?el trasovat ji? d??ve zakreslen? kostel sv. Anton?na > > (http://osm.org/go/0J0wCrtWh--), a moc dob?e to nedopadlo - asi je na tak > > slo?it? objekt zjednodu?en? p??li?n?. > > > > > > Dal?? probl?m je, ?e st?le nefunguje spr?vn? p?ep?n?n? n?stroj?. Ob?as se > mi > > tak? stane, ?e se dokon?? trasov?n?, ale v?sledek se u? neobjev?. N?kolikr?t > se > > mi stalo, ?e se n?jak? z okoln?ch ulic prodlou?ila na jeden z bod? nov? > > trasovan?ho domu. > > > > > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > > >> Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> > > >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map > > >> Datum: 02.2.2010 02:59:12 > > >> ---------------------------------------- > > >> Ahoj, > > >> > > >> ke slu?ov?n? ... ?m??e? zkusit betu 2: > > >> http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta2.zip > > >> (nejsou tam asi optim?ln? nastaven? konstanty ... jak vzd?len? body > > >> je?t? napojovat apod.) > > >> > > >> > > >> Mo?n? se to heslo v opensource prosazuje, ale j? si nemysl?m, ?e je > > >> dobr? commitovat neupraven? k?d (i v samotn?m JOSM chyb? na ?ad? m?st > > >> alespo? z?kladn? koment??e apod. ... co? dost znesnad?uje pr?ci s > > >> n?m). A druh? v?c je, ?e plugin + trasovac? server je pom?rn? > > >> specificky d?lan? na ?esk? katastr?ln? mapy. Pravd?podobn? by z toho > > >> n?co ?lo pou??t i na pro trasov?n? jin?ch obdobn?ch map, ale nen? to > > >> navr?en? jako univerz?ln? v?c. A tak o?ek?v?m z?jem o dod?l?n? tohoto > > >> pouze ze strany ?esk?ch v?voj??? ... tedy t?to komunity a nikdo zde > > >> ani nenazna?il, ?e by m?l o zdroj?ky osobn? z?jem, ?e by uva?oval nad > > >> spolupr?c?. Naplsal jsem si o p??stup na SVN, tak uvid?m... > > >> > > >> Honza > > >> > > >> > > >> 2010/2/1 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: > > >> > V opensource se prosazuje heslo "Commit Early, Commit Often". J? bych se > > >> > sna?il dodr?et pouze z?kladn? form?ln? po?adavky (moc jich nen?) a co > > >> > nejd??ve to nahr?l. > > >> > Pokud v?m, tak nav?c p??li? form?ln?ch po?adavk? na pluginy neexistuje, > > >> > n?co je mo?n? naj?t na [1]; licenci by asi bylo dobr? uv?st, ale ostatn? > > >> > v?ci m??e? ty nebo n?kdo jin? dod?lat ?asem. Komentov?n? nebo ?i?t?n? > k?du > > >> > taky m??e? ud?lat ?asem. > > >> > Z?skat p??stup, pokud v?m, nen? p??li? t??k? - j? jsem napsal na Tom > > >> > Hughes <tom at compton.nu>. > > >> > > > >> > Nev?m, jak?m zp?sobem to d?l??, ale nejsem si jist, jestli nem??e b?t > > >> > slu?ov?n? bod? a hran trochu na obt?? (aby se neslu?ovalo i to, co by > > >> > nem?lo). J? osobn? bych si to sp?? p?edstavoval jako n?stroj - u?ivatel > > >> > vybere jednotliv? objekty a nech? je spojit. Mo?n? ale tvoje verze > funguje > > >> > dob?e, nem?l jsem ji mo?nost vyzkou?et. > > >> > > > >> > [1] > > >> > http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/plugins/00_README > > >> > > > >> > On Mon, 01 Feb 2010 04:28:58 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> > > >> > wrote: > > >> > > > >> >> Na commitnut? do ofic. SVN by to pot?ebovalo: > > >> >> a) form?ln? doladit (po str?nk?ch struktury adres???, build skript?, > > >> >> informace o licenci, ...) > > >> >> b) z?skat p??stup do SVN > > >> >> c) zp?ehlednit ... okomentovat, trochu refaktorizovat, ... > > >> >> P?i?em? c) m?m ur?it? v pl?nu. O b) jsem se nezaj?mal, tak?e nev?m, > > >> >> jak to chod?. A do a) se mi moc nechce (studovat, jak to m? b?t). > > >> > > > >> > > > >> > -- > > >> > Petr Dlouh? > > >> > > > >> > _______________________________________________ > > >> > Talk-cz mailing list > > >> > Talk-cz at openstreetmap.org > > >> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >> > > > >> > > >> _______________________________________________ > > >> Talk-cz mailing list > > >> Talk-cz at openstreetmap.org > > >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >> > > >> > > >> > > > > > > Petr Dlouh? > > > petr.dlouhy at email.cz > > > > > > _______________________________________________ > > > Talk-cz mailing list > > > Talk-cz at openstreetmap.org > > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > > > > Petr Dlouh? > petr.dlouhy at email.cz > > >
Petr Dlouh? petr.dlouhy at email.cz

4.2.2010 05:18:35 (#38)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Ahoj, d?ky. Zrovna d?l?m na ?prav?ch, kter? se trochu p?ekr?vaj? ... sna?il jsem se to rozhodit do t??d a metod, okomentovat a v?bec trochu zkulturnit, napojovat jen na budovy, ... No nevad?. Zkus?m to mergnout nebu ru?n? p?en?st u?ite?n? neduplicitn? zm?ny. Ohledn? dost?n? pluginu na ofic. seznam ... mysl?m, ?e se mus? n?kam commitovat i bin?rky. Ale je to jen tu?en?. Honza 2010/2/4 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> Ahoj, > > na SVN jsem commitnul dal?? ?pravy pluginu: > > Sna?il jsem se ho ud?lat kompatibiln? s n?stroji ortogonalizace (q) a spojit p?ekr?vaj?c? plochy (shift-j). Posledn? nakreslen? d?m tedy z?stane ve v?b?ru, a p?i zm??knut? "shift" se k v?b?ru p?id?. > Dal?? zm?na je mo?nost vypnout spojov?n? budov pomoc? "ctrl". > Plugin nyn? tak? spojuje pouze domy, a dal??ch objekt? by si nem?l v??mat. > Tak? jsem m?rn? zv??il toleranci pro spojov?n? (alespo? dokud nebude tracer strkat body opravdu na st?edy ?ar). > > S pou??t?m ortogonalizace je st?le trochu probl?m - tracer kr?ti?k? ?seky ?asto neud?l? dostate?n? kolm?. > > Nev?m, jak ale dostat plugin na ofici?ln? seznam, kter? pou??v? JOSM pro automatick? stahov?n? plugin? - m?l by se tam p?idat automaticky, co? se zat?m nestalo. M?nil jsem build.xml, ale nev?m, jestli to pomohlo. > > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >> Od: Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >> Datum: 02.2.2010 18:29:51 >> ---------------------------------------- >> Ahoj, >> >> v p??loze pos?l?m prvn? drobnou opravu - zm?nu pluginu z n?stroje na edita?n? >> m?d. Tato zm?na odstra?uje mnoho probl?m?, kter? p?edchoz? chov?n? zp?sobovalo. >> Ikony si neposlal, tak?e jsem musel pou??t n?hradn?. >> >> >> > ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >> > Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >> > Datum: 02.2.2010 16:33:31 >> > ---------------------------------------- >> > Ahoj, >> > >> > jj, ohledn? spojov?n? ... m?me na to stejn? n?zor. Ohledn? zhor?en? >> > v?sledku trasov?n? kv?li detekci tlou??ky ??ry ... n?co na tom bude, >> > tak? se mi to nel?b?. Zkus?m nast?nit zjednodu?en? algoritmus, jak to >> > funguje (tedy jak jsem zam??lel, t?eba je tam chyba): >> > a) nap?ed se floodfillem vypln? souvisl? plocha, na kterou u?ivatel kliknul >> > b) najde se vn?j?? hranice - mno?ina bod? >> > c) najdou se tam v?znamn?/zlomov? body >> > d) zjednodu?? se a naopak dopln? chyb?j?c? body (sada r?zn?ch postup?) >> > >> > A tady vylezl mysl?m celkem dobr? v?sledek, ale na vnit?n? stran? ??ry. >> > >> > A nyn? nov? ... pro ka?dou ?se?ku polygonu se vynese kolmice v 1/10, >> > 2/10, ..., 9/10 a najde tlou??ka ??ry na ob? strany v m?st? kolmice. >> > Vezme se ta nejmen?? tlou??ka a podle toho se ??ra posune. Body se tam >> > nep?id?vaj?, jen posouvaj?. Pro? nejmen??? Proto?e na map? typicky je >> > n?jak? ??ra nav?c, kter? zv?t?uje tlou??ku ??ry. Ale v?t?inou v ??dn?m >> > m?st? kus ??ry nechyb?. Mo?n? ale lep?? bude medi?n nebo doln? >> > kvartil. K lad?n? je tam i ?ada konstant. Zvl??t? u kr?tk?ch ?sek? je >> > detekce tlou??ky ??ry celkem problematick?. >> > >> > Jak na to l?pe? N?jak? n?pady? >> > >> > Mohu tam m?t n?jakou chybu, mohu zkusit n?jak? pr?m?rov?n?, mohu >> > zkusit tlou??ku ??ry u kr?tk?ch ?ar odvozovat od t?ch del??ch... >> > N?jak? prokl?d?n? p??mky body moc nepad? v ?vahu, proto?e t??ko >> > poznat, kter? body pat?? pr?v? dan? ???e - na vn?j?? stranu ??ry >> > navazuj? dal?? ??ry. Moc jsem se t?m zat?m nezab?val, proto?e jsem si >> > "hr?l" s t?m pluginem. ?koda, ?e ??ra po cel? obvodu nem? v mnoha >> > p??padech stejnou tlou??ku - bylo by to zna?n? jednodu???. >> > >> > Zdroj?ky: >> > http://jabi.aspone.cz/osm/TracerPluginBeta2-src.zip >> > http://jabi.aspone.cz/osm/TracerServerBeta2-src.zip >> > >> > Zdroj?ky toho pluginu jsou dost hrozn? ... a pot?ebuj? v?t?? >> > refaktorizaci. U toho serveru je to lep??, ale tak? by to ?adu ?prav >> > pot?ebovalo (v?etn? rozd?len? do metod apod.). Tak?e to berte jako >> > p?edzve?ejn?n? pro siln? povahy :) >> > >> > Honza >> > >> > >> > 2010/2/2 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >> > > Ahoj, >> > > >> > > d?ky za 2. betu, m?m k n? p?r pozn?mek: >> > > >> > > U? je to v?razn? pou?iteln?j??, ale st?le to m? pom?rn? v?znamn? >> nedostatky: >> > > >> > > Spojov?n? budov opravdu spojuje i s nesouvisej?c?mi objekty (typicky >> adresn? >> > body), jak jsem se b?l (n?kdy naopak zase nespojuje soused?c? domy). J? vid?m >> > dv? mo?n? ?e?en? tohoto probl?mu: >> > > Bu? st?vaj?c? funkcionalitu je?t? vylep?it - p?idat mo?nost vypnut? >> (zapnut?) >> > spojov?n? p?i zm??knut? kl?vese Ctrl, a omezen? spojov?n? pouze na domy. >> > > Druh? mo?nost je ud?lat n?stroj, kter? spoj? vybran? objekty. >> > > >> > > Prvn? mo?nost m? v?hodu, ?e spojov?n? prob?h? automaticky; druh? mo?nost je >> > zase univerz?ln?j?? a mohla by b?t ?asem p?id?na p??mo do JOSM. >> > > >> > > Taky mi p?ijde, ?e se po p?id?n? trasov?n? na st?ed ??ry trochu zhor?il >> > v?sledek (ob?as se tam p?idaj? zbyte?n? body, nebo se v roz?ch ud?laj? >> > nesmysly). Trasov?n? nav?c ?asto neumis?uje body na st?edy ?ar. Taky jsem >> > zkou?el trasovat ji? d??ve zakreslen? kostel sv. Anton?na >> > (http://osm.org/go/0J0wCrtWh--), a moc dob?e to nedopadlo - asi je na tak >> > slo?it? objekt zjednodu?en? p??li?n?. >> > > >> > > Dal?? probl?m je, ?e st?le nefunguje spr?vn? p?ep?n?n? n?stroj?. Ob?as se >> mi >> > tak? stane, ?e se dokon?? trasov?n?, ale v?sledek se u? neobjev?. N?kolikr?t >> se >> > mi stalo, ?e se n?jak? z okoln?ch ulic prodlou?ila na jeden z bod? nov? >> > trasovan?ho domu. >> > > >> > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >> > >> Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >> > >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >> > >> Datum: 02.2.2010 02:59:12 >> > >> ---------------------------------------- >> > >> Ahoj, >> > >> >> > >> ke slu?ov?n? ... ?m??e? zkusit betu 2: >> > >> http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta2.zip >> > >> (nejsou tam asi optim?ln? nastaven? konstanty ... jak vzd?len? body >> > >> je?t? napojovat apod.) >> > >> >> > >> >> > >> Mo?n? se to heslo v opensource prosazuje, ale j? si nemysl?m, ?e je >> > >> dobr? commitovat neupraven? k?d (i v samotn?m JOSM chyb? na ?ad? m?st >> > >> alespo? z?kladn? koment??e apod. ... co? dost znesnad?uje pr?ci s >> > >> n?m). A druh? v?c je, ?e plugin + trasovac? server je pom?rn? >> > >> specificky d?lan? na ?esk? katastr?ln? mapy. Pravd?podobn? by z toho >> > >> n?co ?lo pou??t i na pro trasov?n? jin?ch obdobn?ch map, ale nen? to >> > >> navr?en? jako univerz?ln? v?c. A tak o?ek?v?m z?jem o dod?l?n? tohoto >> > >> pouze ze strany ?esk?ch v?voj??? ... tedy t?to komunity a nikdo zde >> > >> ani nenazna?il, ?e by m?l o zdroj?ky osobn? z?jem, ?e by uva?oval nad >> > >> spolupr?c?. Naplsal jsem si o p??stup na SVN, tak uvid?m... >> > >> >> > >> Honza >> > >> >> > >> >> > >> 2010/2/1 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >> > >> > V opensource se prosazuje heslo "Commit Early, Commit Often". J? bych se >> > >> > sna?il dodr?et pouze z?kladn? form?ln? po?adavky (moc jich nen?) a co >> > >> > nejd??ve to nahr?l. >> > >> > Pokud v?m, tak nav?c p??li? form?ln?ch po?adavk? na pluginy neexistuje, >> > >> > n?co je mo?n? naj?t na [1]; licenci by asi bylo dobr? uv?st, ale ostatn? >> > >> > v?ci m??e? ty nebo n?kdo jin? dod?lat ?asem. Komentov?n? nebo ?i?t?n? >> k?du >> > >> > taky m??e? ud?lat ?asem. >> > >> > Z?skat p??stup, pokud v?m, nen? p??li? t??k? - j? jsem napsal na Tom >> > >> > Hughes <tom at compton.nu>. >> > >> > >> > >> > Nev?m, jak?m zp?sobem to d?l??, ale nejsem si jist, jestli nem??e b?t >> > >> > slu?ov?n? bod? a hran trochu na obt?? (aby se neslu?ovalo i to, co by >> > >> > nem?lo). J? osobn? bych si to sp?? p?edstavoval jako n?stroj - u?ivatel >> > >> > vybere jednotliv? objekty a nech? je spojit. Mo?n? ale tvoje verze >> funguje >> > >> > dob?e, nem?l jsem ji mo?nost vyzkou?et. >> > >> > >> > >> > [1] >> > >> > http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/plugins/00_README >> > >> > >> > >> > On Mon, 01 Feb 2010 04:28:58 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >> > >> > wrote: >> > >> > >> > >> >> Na commitnut? do ofic. SVN by to pot?ebovalo: >> > >> >> a) form?ln? doladit (po str?nk?ch struktury adres???, build skript?, >> > >> >> informace o licenci, ...) >> > >> >> b) z?skat p??stup do SVN >> > >> >> c) zp?ehlednit ... okomentovat, trochu refaktorizovat, ... >> > >> >> P?i?em? c) m?m ur?it? v pl?nu. O b) jsem se nezaj?mal, tak?e nev?m, >> > >> >> jak to chod?. A do a) se mi moc nechce (studovat, jak to m? b?t). >> > >> > >> > >> > >> > >> > -- >> > >> > Petr Dlouh? >> > >> > >> > >> > _______________________________________________ >> > >> > Talk-cz mailing list >> > >> > Talk-cz at openstreetmap.org >> > >> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > >> > >> > >> >> > >> _______________________________________________ >> > >> Talk-cz mailing list >> > >> Talk-cz at openstreetmap.org >> > >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > >> >> > >> >> > >> >> > > >> > > Petr Dlouh? >> > > petr.dlouhy at email.cz >> > > >> > > _______________________________________________ >> > > Talk-cz mailing list >> > > Talk-cz at openstreetmap.org >> > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > >> > >> > _______________________________________________ >> > Talk-cz mailing list >> > Talk-cz at openstreetmap.org >> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > >> > >> > >> >> Petr Dlouh? >> petr.dlouhy at email.cz >> >> >> > > Petr Dlouh? > petr.dlouhy at email.cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

4.2.2010 05:28:28 (#39)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Mimochodem ... pro? jsi plugin p?est?m p?endal z bal?ku package org.openstreetmap.josm.plugins.tracer do bal?ku tracer? A je ot?zka, zda m? smysl se sna?it tam ten plugin dostat ... kdy? stejn? samostatn? nefunguje (bez Trace Serveru). Tak?e automatick? instalace pluginu je sice p?kn? v?c, ale stejn? to samo fungovat zat?m nebude. Honza 2010/2/4 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: zobrazit citaci
> Ahoj, > d?ky. Zrovna d?l?m na ?prav?ch, kter? se trochu p?ekr?vaj? ... sna?il > jsem se to rozhodit do t??d a metod, okomentovat a v?bec trochu > zkulturnit, napojovat jen na budovy, ... No nevad?. Zkus?m to mergnout > nebu ru?n? p?en?st u?ite?n? neduplicitn? zm?ny. > > Ohledn? dost?n? pluginu na ofic. seznam ... mysl?m, ?e se mus? n?kam > commitovat i bin?rky. Ale je to jen tu?en?. > > Honza > > > > 2010/2/4 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >> Ahoj, >> >> na SVN jsem commitnul dal?? ?pravy pluginu: >> >> Sna?il jsem se ho ud?lat kompatibiln? s n?stroji ortogonalizace (q) a spojit p?ekr?vaj?c? plochy (shift-j). Posledn? nakreslen? d?m tedy z?stane ve v?b?ru, a p?i zm??knut? "shift" se k v?b?ru p?id?. >> Dal?? zm?na je mo?nost vypnout spojov?n? budov pomoc? "ctrl". >> Plugin nyn? tak? spojuje pouze domy, a dal??ch objekt? by si nem?l v??mat. >> Tak? jsem m?rn? zv??il toleranci pro spojov?n? (alespo? dokud nebude tracer strkat body opravdu na st?edy ?ar). >> >> S pou??t?m ortogonalizace je st?le trochu probl?m - tracer kr?ti?k? ?seky ?asto neud?l? dostate?n? kolm?. >> >> Nev?m, jak ale dostat plugin na ofici?ln? seznam, kter? pou??v? JOSM pro automatick? stahov?n? plugin? - m?l by se tam p?idat automaticky, co? se zat?m nestalo. M?nil jsem build.xml, ale nev?m, jestli to pomohlo. >> >> >>> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >>> Od: Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> >>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >>> Datum: 02.2.2010 18:29:51 >>> ---------------------------------------- >>> Ahoj, >>> >>> v p??loze pos?l?m prvn? drobnou opravu - zm?nu pluginu z n?stroje na edita?n? >>> m?d. Tato zm?na odstra?uje mnoho probl?m?, kter? p?edchoz? chov?n? zp?sobovalo. >>> Ikony si neposlal, tak?e jsem musel pou??t n?hradn?. >>> >>> >>> > ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >>> > Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >>> > Datum: 02.2.2010 16:33:31 >>> > ---------------------------------------- >>> > Ahoj, >>> > >>> > jj, ohledn? spojov?n? ... m?me na to stejn? n?zor. Ohledn? zhor?en? >>> > v?sledku trasov?n? kv?li detekci tlou??ky ??ry ... n?co na tom bude, >>> > tak? se mi to nel?b?. Zkus?m nast?nit zjednodu?en? algoritmus, jak to >>> > funguje (tedy jak jsem zam??lel, t?eba je tam chyba): >>> > a) nap?ed se floodfillem vypln? souvisl? plocha, na kterou u?ivatel kliknul >>> > b) najde se vn?j?? hranice - mno?ina bod? >>> > c) najdou se tam v?znamn?/zlomov? body >>> > d) zjednodu?? se a naopak dopln? chyb?j?c? body (sada r?zn?ch postup?) >>> > >>> > A tady vylezl mysl?m celkem dobr? v?sledek, ale na vnit?n? stran? ??ry. >>> > >>> > A nyn? nov? ... pro ka?dou ?se?ku polygonu se vynese kolmice v 1/10, >>> > 2/10, ..., 9/10 a najde tlou??ka ??ry na ob? strany v m?st? kolmice. >>> > Vezme se ta nejmen?? tlou??ka a podle toho se ??ra posune. Body se tam >>> > nep?id?vaj?, jen posouvaj?. Pro? nejmen??? Proto?e na map? typicky je >>> > n?jak? ??ra nav?c, kter? zv?t?uje tlou??ku ??ry. Ale v?t?inou v ??dn?m >>> > m?st? kus ??ry nechyb?. Mo?n? ale lep?? bude medi?n nebo doln? >>> > kvartil. K lad?n? je tam i ?ada konstant. Zvl??t? u kr?tk?ch ?sek? je >>> > detekce tlou??ky ??ry celkem problematick?. >>> > >>> > Jak na to l?pe? N?jak? n?pady? >>> > >>> > Mohu tam m?t n?jakou chybu, mohu zkusit n?jak? pr?m?rov?n?, mohu >>> > zkusit tlou??ku ??ry u kr?tk?ch ?ar odvozovat od t?ch del??ch... >>> > N?jak? prokl?d?n? p??mky body moc nepad? v ?vahu, proto?e t??ko >>> > poznat, kter? body pat?? pr?v? dan? ???e - na vn?j?? stranu ??ry >>> > navazuj? dal?? ??ry. Moc jsem se t?m zat?m nezab?val, proto?e jsem si >>> > "hr?l" s t?m pluginem. ?koda, ?e ??ra po cel? obvodu nem? v mnoha >>> > p??padech stejnou tlou??ku - bylo by to zna?n? jednodu???. >>> > >>> > Zdroj?ky: >>> > http://jabi.aspone.cz/osm/TracerPluginBeta2-src.zip >>> > http://jabi.aspone.cz/osm/TracerServerBeta2-src.zip >>> > >>> > Zdroj?ky toho pluginu jsou dost hrozn? ... a pot?ebuj? v?t?? >>> > refaktorizaci. U toho serveru je to lep??, ale tak? by to ?adu ?prav >>> > pot?ebovalo (v?etn? rozd?len? do metod apod.). Tak?e to berte jako >>> > p?edzve?ejn?n? pro siln? povahy :) >>> > >>> > Honza >>> > >>> > >>> > 2010/2/2 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >>> > > Ahoj, >>> > > >>> > > d?ky za 2. betu, m?m k n? p?r pozn?mek: >>> > > >>> > > U? je to v?razn? pou?iteln?j??, ale st?le to m? pom?rn? v?znamn? >>> nedostatky: >>> > > >>> > > Spojov?n? budov opravdu spojuje i s nesouvisej?c?mi objekty (typicky >>> adresn? >>> > body), jak jsem se b?l (n?kdy naopak zase nespojuje soused?c? domy). J? vid?m >>> > dv? mo?n? ?e?en? tohoto probl?mu: >>> > > Bu? st?vaj?c? funkcionalitu je?t? vylep?it - p?idat mo?nost vypnut? >>> (zapnut?) >>> > spojov?n? p?i zm??knut? kl?vese Ctrl, a omezen? spojov?n? pouze na domy. >>> > > Druh? mo?nost je ud?lat n?stroj, kter? spoj? vybran? objekty. >>> > > >>> > > Prvn? mo?nost m? v?hodu, ?e spojov?n? prob?h? automaticky; druh? mo?nost je >>> > zase univerz?ln?j?? a mohla by b?t ?asem p?id?na p??mo do JOSM. >>> > > >>> > > Taky mi p?ijde, ?e se po p?id?n? trasov?n? na st?ed ??ry trochu zhor?il >>> > v?sledek (ob?as se tam p?idaj? zbyte?n? body, nebo se v roz?ch ud?laj? >>> > nesmysly). Trasov?n? nav?c ?asto neumis?uje body na st?edy ?ar. Taky jsem >>> > zkou?el trasovat ji? d??ve zakreslen? kostel sv. Anton?na >>> > (http://osm.org/go/0J0wCrtWh--), a moc dob?e to nedopadlo - asi je na tak >>> > slo?it? objekt zjednodu?en? p??li?n?. >>> > > >>> > > Dal?? probl?m je, ?e st?le nefunguje spr?vn? p?ep?n?n? n?stroj?. Ob?as se >>> mi >>> > tak? stane, ?e se dokon?? trasov?n?, ale v?sledek se u? neobjev?. N?kolikr?t >>> se >>> > mi stalo, ?e se n?jak? z okoln?ch ulic prodlou?ila na jeden z bod? nov? >>> > trasovan?ho domu. >>> > > >>> > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >>> > >> Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>> > >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >>> > >> Datum: 02.2.2010 02:59:12 >>> > >> ---------------------------------------- >>> > >> Ahoj, >>> > >> >>> > >> ke slu?ov?n? ... ?m??e? zkusit betu 2: >>> > >> http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta2.zip >>> > >> (nejsou tam asi optim?ln? nastaven? konstanty ... jak vzd?len? body >>> > >> je?t? napojovat apod.) >>> > >> >>> > >> >>> > >> Mo?n? se to heslo v opensource prosazuje, ale j? si nemysl?m, ?e je >>> > >> dobr? commitovat neupraven? k?d (i v samotn?m JOSM chyb? na ?ad? m?st >>> > >> alespo? z?kladn? koment??e apod. ... co? dost znesnad?uje pr?ci s >>> > >> n?m). A druh? v?c je, ?e plugin + trasovac? server je pom?rn? >>> > >> specificky d?lan? na ?esk? katastr?ln? mapy. Pravd?podobn? by z toho >>> > >> n?co ?lo pou??t i na pro trasov?n? jin?ch obdobn?ch map, ale nen? to >>> > >> navr?en? jako univerz?ln? v?c. A tak o?ek?v?m z?jem o dod?l?n? tohoto >>> > >> pouze ze strany ?esk?ch v?voj??? ... tedy t?to komunity a nikdo zde >>> > >> ani nenazna?il, ?e by m?l o zdroj?ky osobn? z?jem, ?e by uva?oval nad >>> > >> spolupr?c?. Naplsal jsem si o p??stup na SVN, tak uvid?m... >>> > >> >>> > >> Honza >>> > >> >>> > >> >>> > >> 2010/2/1 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >>> > >> > V opensource se prosazuje heslo "Commit Early, Commit Often". J? bych se >>> > >> > sna?il dodr?et pouze z?kladn? form?ln? po?adavky (moc jich nen?) a co >>> > >> > nejd??ve to nahr?l. >>> > >> > Pokud v?m, tak nav?c p??li? form?ln?ch po?adavk? na pluginy neexistuje, >>> > >> > n?co je mo?n? naj?t na [1]; licenci by asi bylo dobr? uv?st, ale ostatn? >>> > >> > v?ci m??e? ty nebo n?kdo jin? dod?lat ?asem. Komentov?n? nebo ?i?t?n? >>> k?du >>> > >> > taky m??e? ud?lat ?asem. >>> > >> > Z?skat p??stup, pokud v?m, nen? p??li? t??k? - j? jsem napsal na Tom >>> > >> > Hughes <tom at compton.nu>. >>> > >> > >>> > >> > Nev?m, jak?m zp?sobem to d?l??, ale nejsem si jist, jestli nem??e b?t >>> > >> > slu?ov?n? bod? a hran trochu na obt?? (aby se neslu?ovalo i to, co by >>> > >> > nem?lo). J? osobn? bych si to sp?? p?edstavoval jako n?stroj - u?ivatel >>> > >> > vybere jednotliv? objekty a nech? je spojit. Mo?n? ale tvoje verze >>> funguje >>> > >> > dob?e, nem?l jsem ji mo?nost vyzkou?et. >>> > >> > >>> > >> > [1] >>> > >> > http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/plugins/00_README >>> > >> > >>> > >> > On Mon, 01 Feb 2010 04:28:58 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>> > >> > wrote: >>> > >> > >>> > >> >> Na commitnut? do ofic. SVN by to pot?ebovalo: >>> > >> >> a) form?ln? doladit (po str?nk?ch struktury adres???, build skript?, >>> > >> >> informace o licenci, ...) >>> > >> >> b) z?skat p??stup do SVN >>> > >> >> c) zp?ehlednit ... okomentovat, trochu refaktorizovat, ... >>> > >> >> P?i?em? c) m?m ur?it? v pl?nu. O b) jsem se nezaj?mal, tak?e nev?m, >>> > >> >> jak to chod?. A do a) se mi moc nechce (studovat, jak to m? b?t). >>> > >> > >>> > >> > >>> > >> > -- >>> > >> > Petr Dlouh? >>> > >> > >>> > >> > _______________________________________________ >>> > >> > Talk-cz mailing list >>> > >> > Talk-cz at openstreetmap.org >>> > >> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> > >> > >>> > >> >>> > >> _______________________________________________ >>> > >> Talk-cz mailing list >>> > >> Talk-cz at openstreetmap.org >>> > >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> > >> >>> > >> >>> > >> >>> > > >>> > > Petr Dlouh? >>> > > petr.dlouhy at email.cz >>> > > >>> > > _______________________________________________ >>> > > Talk-cz mailing list >>> > > Talk-cz at openstreetmap.org >>> > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> > > >>> > >>> > _______________________________________________ >>> > Talk-cz mailing list >>> > Talk-cz at openstreetmap.org >>> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> > >>> > >>> > >>> >>> Petr Dlouh? >>> petr.dlouhy at email.cz >>> >>> >>> >> >> Petr Dlouh? >> petr.dlouhy at email.cz >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >

4.2.2010 05:31:01 (#40)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Za duplicitn? ?pravy se omlouv?m, snad to nebylo moc zbyte?n? pr?ce. M?l jsem pocit, ?e se to tak d?lalo d??v a u? to neplat? (viz [1]). Ka?dop?dn? jsem nahr?l bin?rku na [2], tak uvid?me. [1] http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/plugins/build.xml [2] http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/dist/ Petr Dlouh? zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map > Datum: 04.2.2010 17:18:46 > ---------------------------------------- > > Ohledn? dost?n? pluginu na ofic. seznam ... mysl?m, ?e se mus? n?kam > commitovat i bin?rky. Ale je to jen tu?en?. > > Honza > > >

4.2.2010 05:35:35 (#41)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Tu??m, ?e se to v org.openstreetmap.josm.plugins.tracer necht?lo kompilovat, tak jsem to ud?lal podle wmspluginu. Mo?n? to ale nen? spr?vn?. Mysl?m, ?e smysl to m?. ?asem by bylo dobr?, aby plugin server automaticky st?hnul nebo p??mo obsahoval a automaticky ho spustil. Pak by to bylo zcela bez pr?ce. Zat?m by ale m?l alespo? vyhl?sit error, kdy? nenajde server, proto?e takhle to nen? p??li? user-friendly (?e se tv???, ?e n?co d?l? a p?itom nic). zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map > Datum: 04.2.2010 17:29:05 > ---------------------------------------- > Mimochodem ... pro? jsi plugin p?est?m p?endal z bal?ku package > org.openstreetmap.josm.plugins.tracer do bal?ku tracer? > > A je ot?zka, zda m? smysl se sna?it tam ten plugin dostat ... kdy? > stejn? samostatn? nefunguje (bez Trace Serveru). Tak?e automatick? > instalace pluginu je sice p?kn? v?c, ale stejn? to samo fungovat zat?m > nebude. > > Honza > > > 2010/2/4 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: > > Ahoj, > > d?ky. Zrovna d?l?m na ?prav?ch, kter? se trochu p?ekr?vaj? ... sna?il > > jsem se to rozhodit do t??d a metod, okomentovat a v?bec trochu > > zkulturnit, napojovat jen na budovy, ... No nevad?. Zkus?m to mergnout > > nebu ru?n? p?en?st u?ite?n? neduplicitn? zm?ny. > > > > Ohledn? dost?n? pluginu na ofic. seznam ... mysl?m, ?e se mus? n?kam > > commitovat i bin?rky. Ale je to jen tu?en?. > > > > Honza > > > > > > > > 2010/2/4 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: > >> Ahoj, > >> > >> na SVN jsem commitnul dal?? ?pravy pluginu: > >> > >> Sna?il jsem se ho ud?lat kompatibiln? s n?stroji ortogonalizace (q) a spojit > p?ekr?vaj?c? plochy (shift-j). Posledn? nakreslen? d?m tedy z?stane ve v?b?ru, a > p?i zm??knut? "shift" se k v?b?ru p?id?. > >> Dal?? zm?na je mo?nost vypnout spojov?n? budov pomoc? "ctrl". > >> Plugin nyn? tak? spojuje pouze domy, a dal??ch objekt? by si nem?l v??mat. > >> Tak? jsem m?rn? zv??il toleranci pro spojov?n? (alespo? dokud nebude tracer > strkat body opravdu na st?edy ?ar). > >> > >> S pou??t?m ortogonalizace je st?le trochu probl?m - tracer kr?ti?k? ?seky > ?asto neud?l? dostate?n? kolm?. > >> > >> Nev?m, jak ale dostat plugin na ofici?ln? seznam, kter? pou??v? JOSM pro > automatick? stahov?n? plugin? - m?l by se tam p?idat automaticky, co? se zat?m > nestalo. M?nil jsem build.xml, ale nev?m, jestli to pomohlo. > >> > >> > >>> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > >>> Od: Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> > >>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map > >>> Datum: 02.2.2010 18:29:51 > >>> ---------------------------------------- > >>> Ahoj, > >>> > >>> v p??loze pos?l?m prvn? drobnou opravu - zm?nu pluginu z n?stroje na > edita?n? > >>> m?d. Tato zm?na odstra?uje mnoho probl?m?, kter? p?edchoz? chov?n? > zp?sobovalo. > >>> Ikony si neposlal, tak?e jsem musel pou??t n?hradn?. > >>> > >>> > >>> > ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > >>> > Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> > >>> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map > >>> > Datum: 02.2.2010 16:33:31 > >>> > ---------------------------------------- > >>> > Ahoj, > >>> > > >>> > jj, ohledn? spojov?n? ... m?me na to stejn? n?zor. Ohledn? zhor?en? > >>> > v?sledku trasov?n? kv?li detekci tlou??ky ??ry ... n?co na tom bude, > >>> > tak? se mi to nel?b?. Zkus?m nast?nit zjednodu?en? algoritmus, jak to > >>> > funguje (tedy jak jsem zam??lel, t?eba je tam chyba): > >>> > a) nap?ed se floodfillem vypln? souvisl? plocha, na kterou u?ivatel > kliknul > >>> > b) najde se vn?j?? hranice - mno?ina bod? > >>> > c) najdou se tam v?znamn?/zlomov? body > >>> > d) zjednodu?? se a naopak dopln? chyb?j?c? body (sada r?zn?ch postup?) > >>> > > >>> > A tady vylezl mysl?m celkem dobr? v?sledek, ale na vnit?n? stran? ??ry. > >>> > > >>> > A nyn? nov? ... pro ka?dou ?se?ku polygonu se vynese kolmice v 1/10, > >>> > 2/10, ..., 9/10 a najde tlou??ka ??ry na ob? strany v m?st? kolmice. > >>> > Vezme se ta nejmen?? tlou??ka a podle toho se ??ra posune. Body se tam > >>> > nep?id?vaj?, jen posouvaj?. Pro? nejmen??? Proto?e na map? typicky je > >>> > n?jak? ??ra nav?c, kter? zv?t?uje tlou??ku ??ry. Ale v?t?inou v ??dn?m > >>> > m?st? kus ??ry nechyb?. Mo?n? ale lep?? bude medi?n nebo doln? > >>> > kvartil. K lad?n? je tam i ?ada konstant. Zvl??t? u kr?tk?ch ?sek? je > >>> > detekce tlou??ky ??ry celkem problematick?. > >>> > > >>> > Jak na to l?pe? N?jak? n?pady? > >>> > > >>> > Mohu tam m?t n?jakou chybu, mohu zkusit n?jak? pr?m?rov?n?, mohu > >>> > zkusit tlou??ku ??ry u kr?tk?ch ?ar odvozovat od t?ch del??ch... > >>> > N?jak? prokl?d?n? p??mky body moc nepad? v ?vahu, proto?e t??ko > >>> > poznat, kter? body pat?? pr?v? dan? ???e - na vn?j?? stranu ??ry > >>> > navazuj? dal?? ??ry. Moc jsem se t?m zat?m nezab?val, proto?e jsem si > >>> > "hr?l" s t?m pluginem. ?koda, ?e ??ra po cel? obvodu nem? v mnoha > >>> > p??padech stejnou tlou??ku - bylo by to zna?n? jednodu???. > >>> > > >>> > Zdroj?ky: > >>> > http://jabi.aspone.cz/osm/TracerPluginBeta2-src.zip > >>> > http://jabi.aspone.cz/osm/TracerServerBeta2-src.zip > >>> > > >>> > Zdroj?ky toho pluginu jsou dost hrozn? ... a pot?ebuj? v?t?? > >>> > refaktorizaci. U toho serveru je to lep??, ale tak? by to ?adu ?prav > >>> > pot?ebovalo (v?etn? rozd?len? do metod apod.). Tak?e to berte jako > >>> > p?edzve?ejn?n? pro siln? povahy :) > >>> > > >>> > Honza > >>> > > >>> > > >>> > 2010/2/2 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: > >>> > > Ahoj, > >>> > > > >>> > > d?ky za 2. betu, m?m k n? p?r pozn?mek: > >>> > > > >>> > > U? je to v?razn? pou?iteln?j??, ale st?le to m? pom?rn? v?znamn? > >>> nedostatky: > >>> > > > >>> > > Spojov?n? budov opravdu spojuje i s nesouvisej?c?mi objekty (typicky > >>> adresn? > >>> > body), jak jsem se b?l (n?kdy naopak zase nespojuje soused?c? domy). J? > vid?m > >>> > dv? mo?n? ?e?en? tohoto probl?mu: > >>> > > Bu? st?vaj?c? funkcionalitu je?t? vylep?it - p?idat mo?nost vypnut? > >>> (zapnut?) > >>> > spojov?n? p?i zm??knut? kl?vese Ctrl, a omezen? spojov?n? pouze na domy. > >>> > > Druh? mo?nost je ud?lat n?stroj, kter? spoj? vybran? objekty. > >>> > > > >>> > > Prvn? mo?nost m? v?hodu, ?e spojov?n? prob?h? automaticky; druh? mo?nost > je > >>> > zase univerz?ln?j?? a mohla by b?t ?asem p?id?na p??mo do JOSM. > >>> > > > >>> > > Taky mi p?ijde, ?e se po p?id?n? trasov?n? na st?ed ??ry trochu zhor?il > >>> > v?sledek (ob?as se tam p?idaj? zbyte?n? body, nebo se v roz?ch ud?laj? > >>> > nesmysly). Trasov?n? nav?c ?asto neumis?uje body na st?edy ?ar. Taky jsem > >>> > zkou?el trasovat ji? d??ve zakreslen? kostel sv. Anton?na > >>> > (http://osm.org/go/0J0wCrtWh--), a moc dob?e to nedopadlo - asi je na tak > >>> > slo?it? objekt zjednodu?en? p??li?n?. > >>> > > > >>> > > Dal?? probl?m je, ?e st?le nefunguje spr?vn? p?ep?n?n? n?stroj?. Ob?as > se > >>> mi > >>> > tak? stane, ?e se dokon?? trasov?n?, ale v?sledek se u? neobjev?. > N?kolikr?t > >>> se > >>> > mi stalo, ?e se n?jak? z okoln?ch ulic prodlou?ila na jeden z bod? nov? > >>> > trasovan?ho domu. > >>> > > > >>> > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > >>> > >> Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> > >>> > >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map > >>> > >> Datum: 02.2.2010 02:59:12 > >>> > >> ---------------------------------------- > >>> > >> Ahoj, > >>> > >> > >>> > >> ke slu?ov?n? ... ?m??e? zkusit betu 2: > >>> > >> http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta2.zip > >>> > >> (nejsou tam asi optim?ln? nastaven? konstanty ... jak vzd?len? body > >>> > >> je?t? napojovat apod.) > >>> > >> > >>> > >> > >>> > >> Mo?n? se to heslo v opensource prosazuje, ale j? si nemysl?m, ?e je > >>> > >> dobr? commitovat neupraven? k?d (i v samotn?m JOSM chyb? na ?ad? m?st > >>> > >> alespo? z?kladn? koment??e apod. ... co? dost znesnad?uje pr?ci s > >>> > >> n?m). A druh? v?c je, ?e plugin + trasovac? server je pom?rn? > >>> > >> specificky d?lan? na ?esk? katastr?ln? mapy. Pravd?podobn? by z toho > >>> > >> n?co ?lo pou??t i na pro trasov?n? jin?ch obdobn?ch map, ale nen? to > >>> > >> navr?en? jako univerz?ln? v?c. A tak o?ek?v?m z?jem o dod?l?n? tohoto > >>> > >> pouze ze strany ?esk?ch v?voj??? ... tedy t?to komunity a nikdo zde > >>> > >> ani nenazna?il, ?e by m?l o zdroj?ky osobn? z?jem, ?e by uva?oval nad > >>> > >> spolupr?c?. Naplsal jsem si o p??stup na SVN, tak uvid?m... > >>> > >> > >>> > >> Honza > >>> > >> > >>> > >> > >>> > >> 2010/2/1 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: > >>> > >> > V opensource se prosazuje heslo "Commit Early, Commit Often". J? bych > se > >>> > >> > sna?il dodr?et pouze z?kladn? form?ln? po?adavky (moc jich nen?) a > co > >>> > >> > nejd??ve to nahr?l. > >>> > >> > Pokud v?m, tak nav?c p??li? form?ln?ch po?adavk? na pluginy > neexistuje, > >>> > >> > n?co je mo?n? naj?t na [1]; licenci by asi bylo dobr? uv?st, ale > ostatn? > >>> > >> > v?ci m??e? ty nebo n?kdo jin? dod?lat ?asem. Komentov?n? nebo > ?i?t?n? > >>> k?du > >>> > >> > taky m??e? ud?lat ?asem. > >>> > >> > Z?skat p??stup, pokud v?m, nen? p??li? t??k? - j? jsem napsal na Tom > >>> > >> > Hughes <tom at compton.nu>. > >>> > >> > > >>> > >> > Nev?m, jak?m zp?sobem to d?l??, ale nejsem si jist, jestli nem??e > b?t > >>> > >> > slu?ov?n? bod? a hran trochu na obt?? (aby se neslu?ovalo i to, co > by > >>> > >> > nem?lo). J? osobn? bych si to sp?? p?edstavoval jako n?stroj - > u?ivatel > >>> > >> > vybere jednotliv? objekty a nech? je spojit. Mo?n? ale tvoje verze > >>> funguje > >>> > >> > dob?e, nem?l jsem ji mo?nost vyzkou?et. > >>> > >> > > >>> > >> > [1] > >>> > >> > > http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/plugins/00_README > >>> > >> > > >>> > >> > On Mon, 01 Feb 2010 04:28:58 +0100, Jan Bilak > <jan.bilak.osm at gmail.com> > >>> > >> > wrote: > >>> > >> > > >>> > >> >> Na commitnut? do ofic. SVN by to pot?ebovalo: > >>> > >> >> a) form?ln? doladit (po str?nk?ch struktury adres???, build > skript?, > >>> > >> >> informace o licenci, ...) > >>> > >> >> b) z?skat p??stup do SVN > >>> > >> >> c) zp?ehlednit ... okomentovat, trochu refaktorizovat, ... > >>> > >> >> P?i?em? c) m?m ur?it? v pl?nu. O b) jsem se nezaj?mal, tak?e nev?m, > >>> > >> >> jak to chod?. A do a) se mi moc nechce (studovat, jak to m? b?t). > >>> > >> > > >>> > >> > > >>> > >> > -- > >>> > >> > Petr Dlouh? > >>> > >> > > >>> > >> > _______________________________________________ > >>> > >> > Talk-cz mailing list > >>> > >> > Talk-cz at openstreetmap.org > >>> > >> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >>> > >> > > >>> > >> > >>> > >> _______________________________________________ > >>> > >> Talk-cz mailing list > >>> > >> Talk-cz at openstreetmap.org > >>> > >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >>> > >> > >>> > >> > >>> > >> > >>> > > > >>> > > Petr Dlouh? > >>> > > petr.dlouhy at email.cz > >>> > > > >>> > > _______________________________________________ > >>> > > Talk-cz mailing list > >>> > > Talk-cz at openstreetmap.org > >>> > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >>> > > > >>> > > >>> > _______________________________________________ > >>> > Talk-cz mailing list > >>> > Talk-cz at openstreetmap.org > >>> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >>> > > >>> > > >>> > > >>> > >>> Petr Dlouh? > >>> petr.dlouhy at email.cz > >>> > >>> > >>> > >> > >> Petr Dlouh? > >> petr.dlouhy at email.cz > >> > >> _______________________________________________ > >> Talk-cz mailing list > >> Talk-cz at openstreetmap.org > >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >> > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >
Petr Dlouh? petr.dlouhy at email.cz

4.2.2010 05:35:39 (#42)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Nene, nebylo to moc pr?ce. D?l?m na tom jen chilku a prol?nalo se to jen m?lo. Je?t? m?m takov? praktick? dotaz (Javu moc nezn?m) ... koukal jsem, ?e tam pou??v??: System.out.println(...) Jak zap?n?? lad?c? konzolu nebo jak to lad??? J? jsem to d?lal krkolomnou cestou p?es pos?l?n? si lad?c?ch hl??ek do Trace Serveru... Ale n?jak? lad?ci konzola by byla fajn. Ale netu??m, jak ji zapnout. Honza 2010/2/4 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> Za duplicitn? ?pravy se omlouv?m, snad to nebylo moc zbyte?n? pr?ce. > > M?l jsem pocit, ?e se to tak d?lalo d??v a u? to neplat? (viz [1]). Ka?dop?dn? jsem nahr?l bin?rku na [2], tak uvid?me. > > [1] http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/plugins/build.xml > [2] http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/dist/ > > Petr Dlouh? > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >> Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >> Datum: 04.2.2010 17:18:46 >> ---------------------------------------- >> >> Ohledn? dost?n? pluginu na ofic. seznam ... mysl?m, ?e se mus? n?kam >> commitovat i bin?rky. Ale je to jen tu?en?. >> >> Honza >> >> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

4.2.2010 05:37:49 (#43)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Sta?? spustit JOSM z konzoly, a hl??ky tam vyb?haj. zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map > Datum: 04.2.2010 17:35:49 > ---------------------------------------- > Nene, nebylo to moc pr?ce. D?l?m na tom jen chilku a prol?nalo se to jen m?lo. > > Je?t? m?m takov? praktick? dotaz (Javu moc nezn?m) ... koukal jsem, ?e > tam pou??v??: > System.out.println(...) > > Jak zap?n?? lad?c? konzolu nebo jak to lad??? J? jsem to d?lal > krkolomnou cestou p?es pos?l?n? si lad?c?ch hl??ek do Trace Serveru... > Ale n?jak? lad?ci konzola by byla fajn. Ale netu??m, jak ji zapnout. > > Honza > > > 2010/2/4 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: > > Za duplicitn? ?pravy se omlouv?m, snad to nebylo moc zbyte?n? pr?ce. > > > > M?l jsem pocit, ?e se to tak d?lalo d??v a u? to neplat? (viz [1]). Ka?dop?dn? > jsem nahr?l bin?rku na [2], tak uvid?me. > > > > [1] http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/plugins/build.xml > > [2] http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/dist/ > > > > Petr Dlouh? > > > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > >> Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> > >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map > >> Datum: 04.2.2010 17:18:46 > >> ---------------------------------------- > >> > >> Ohledn? dost?n? pluginu na ofic. seznam ... mysl?m, ?e se mus? n?kam > >> commitovat i bin?rky. Ale je to jen tu?en?. > >> > >> Honza > >> > >> > >> > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >
Petr Dlouh? petr.dlouhy at email.cz

4.2.2010 05:46:25 (#44)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
D?ky, jak jednoduch? :) Honza 2010/2/4 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> Sta?? spustit JOSM z konzoly, a hl??ky tam vyb?haj. > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >> Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >> Datum: 04.2.2010 17:35:49 >> ---------------------------------------- >> Nene, nebylo to moc pr?ce. D?l?m na tom jen chilku a prol?nalo se to jen m?lo. >> >> Je?t? m?m takov? praktick? dotaz (Javu moc nezn?m) ... koukal jsem, ?e >> tam pou??v??: >> System.out.println(...) >> >> Jak zap?n?? lad?c? konzolu nebo jak to lad??? J? jsem to d?lal >> krkolomnou cestou p?es pos?l?n? si lad?c?ch hl??ek do Trace Serveru... >> Ale n?jak? lad?ci konzola by byla fajn. Ale netu??m, jak ji zapnout. >> >> Honza >> >> >> 2010/2/4 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >> > Za duplicitn? ?pravy se omlouv?m, snad to nebylo moc zbyte?n? pr?ce. >> > >> > M?l jsem pocit, ?e se to tak d?lalo d??v a u? to neplat? (viz [1]). Ka?dop?dn? >> jsem nahr?l bin?rku na [2], tak uvid?me. >> > >> > [1] http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/plugins/build.xml >> > [2] http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/dist/ >> > >> > Petr Dlouh? >> > >> >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >> >> Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >> >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >> >> Datum: 04.2.2010 17:18:46 >> >> ---------------------------------------- >> >> >> >> Ohledn? dost?n? pluginu na ofic. seznam ... mysl?m, ?e se mus? n?kam >> >> commitovat i bin?rky. Ale je to jen tu?en?. >> >> >> >> Honza >> >> >> >> >> >> >> > >> > _______________________________________________ >> > Talk-cz mailing list >> > Talk-cz at openstreetmap.org >> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> > > Petr Dlouh? > petr.dlouhy at email.cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

4.2.2010 06:47:08 (#45)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Je?t? kouk?m na jednu v?c ... upravil jsi TracerPlugin.java tak, ?e jsi tam p?idal parametr "PluginInformation info". S t?mto mi to nechce chodit pod otestovanou verz? JOSM (2561). Asi tam tohle p?idali a? pozd?ji. Nev?m, zda by to t?eba zkouslo dva kontruktory nebo zda je t?eba udr?ovat v?ce verz? pluginu. Obecn? netu??m, jak s verzemi funguje - tedy v??i jak? revizi zdroj?k? JOSM se m? plugin kompilovat. St?hnul jsem n?jakou z po??tku prosince, ale tak odhadem, proto?e nev?m, jakou p?esnou revizi pou??t. Honza 2010/2/4 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: zobrazit citaci
> D?ky, jak jednoduch? :) > > Honza > > > 2010/2/4 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >> Sta?? spustit JOSM z konzoly, a hl??ky tam vyb?haj. >> >>> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >>> Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >>> Datum: 04.2.2010 17:35:49 >>> ---------------------------------------- >>> Nene, nebylo to moc pr?ce. D?l?m na tom jen chilku a prol?nalo se to jen m?lo. >>> >>> Je?t? m?m takov? praktick? dotaz (Javu moc nezn?m) ... koukal jsem, ?e >>> tam pou??v??: >>> System.out.println(...) >>> >>> Jak zap?n?? lad?c? konzolu nebo jak to lad??? J? jsem to d?lal >>> krkolomnou cestou p?es pos?l?n? si lad?c?ch hl??ek do Trace Serveru... >>> Ale n?jak? lad?ci konzola by byla fajn. Ale netu??m, jak ji zapnout. >>> >>> Honza >>> >>> >>> 2010/2/4 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >>> > Za duplicitn? ?pravy se omlouv?m, snad to nebylo moc zbyte?n? pr?ce. >>> > >>> > M?l jsem pocit, ?e se to tak d?lalo d??v a u? to neplat? (viz [1]). Ka?dop?dn? >>> jsem nahr?l bin?rku na [2], tak uvid?me. >>> > >>> > [1] http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/plugins/build.xml >>> > [2] http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/dist/ >>> > >>> > Petr Dlouh? >>> > >>> >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >>> >> Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>> >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >>> >> Datum: 04.2.2010 17:18:46 >>> >> ---------------------------------------- >>> >> >>> >> Ohledn? dost?n? pluginu na ofic. seznam ... mysl?m, ?e se mus? n?kam >>> >> commitovat i bin?rky. Ale je to jen tu?en?. >>> >> >>> >> Honza >>> >> >>> >> >>> >> >>> > >>> > _______________________________________________ >>> > Talk-cz mailing list >>> > Talk-cz at openstreetmap.org >>> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> > >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> >>> >> >> Petr Dlouh? >> petr.dlouhy at email.cz >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >

4.2.2010 07:05:22 (#46)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Hl?silo mi to, ?e konstruktor bez parametru je depracted. Jestli to se star?m JOSM nechod?, tak tuhle verzi zakomentuj, a zm?n?me to, a? bude vydan? dal?? verze JOSM. On Thu, 04 Feb 2010 18:47:08 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Je?t? kouk?m na jednu v?c ... upravil jsi TracerPlugin.java tak, ?e > jsi tam p?idal parametr "PluginInformation info". S t?mto mi to nechce > chodit pod otestovanou verz? JOSM (2561). Asi tam tohle p?idali a? > pozd?ji. Nev?m, zda by to t?eba zkouslo dva kontruktory nebo zda je > t?eba udr?ovat v?ce verz? pluginu. Obecn? netu??m, jak s verzemi > funguje - tedy v??i jak? revizi zdroj?k? JOSM se m? plugin kompilovat. > St?hnul jsem n?jakou z po??tku prosince, ale tak odhadem, proto?e > nev?m, jakou p?esnou revizi pou??t. > Honza
-- Petr Dlouh?

4.2.2010 08:03:04 (#47)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 4.2.2010 17:28, Jan Bilak napsal(a): zobrazit citaci
> Mimochodem ... pro? jsi plugin p?est?m p?endal z bal?ku package > org.openstreetmap.josm.plugins.tracer do bal?ku tracer? > > A je ot?zka, zda m? smysl se sna?it tam ten plugin dostat ... kdy? > stejn? samostatn? nefunguje (bez Trace Serveru). Tak?e automatick? > instalace pluginu je sice p?kn? v?c, ale stejn? to samo fungovat zat?m > nebude. >
Min se bude sam aktualizovat a to jak kvuli zmenam v nem samem, tak pri zmenach API. zobrazit citaci
> Honza > > > 2010/2/4 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: > >> Ahoj, >> d?ky. Zrovna d?l?m na ?prav?ch, kter? se trochu p?ekr?vaj? ... sna?il >> jsem se to rozhodit do t??d a metod, okomentovat a v?bec trochu >> zkulturnit, napojovat jen na budovy, ... No nevad?. Zkus?m to mergnout >> nebu ru?n? p?en?st u?ite?n? neduplicitn? zm?ny. >> >> Ohledn? dost?n? pluginu na ofic. seznam ... mysl?m, ?e se mus? n?kam >> commitovat i bin?rky. Ale je to jen tu?en?. >> >> Honza >> >> >> >> 2010/2/4 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >> >>> Ahoj, >>> >>> na SVN jsem commitnul dal?? ?pravy pluginu: >>> >>> Sna?il jsem se ho ud?lat kompatibiln? s n?stroji ortogonalizace (q) a spojit p?ekr?vaj?c? plochy (shift-j). Posledn? nakreslen? d?m tedy z?stane ve v?b?ru, a p?i zm??knut? "shift" se k v?b?ru p?id?. >>> Dal?? zm?na je mo?nost vypnout spojov?n? budov pomoc? "ctrl". >>> Plugin nyn? tak? spojuje pouze domy, a dal??ch objekt? by si nem?l v??mat. >>> Tak? jsem m?rn? zv??il toleranci pro spojov?n? (alespo? dokud nebude tracer strkat body opravdu na st?edy ?ar). >>> >>> S pou??t?m ortogonalizace je st?le trochu probl?m - tracer kr?ti?k? ?seky ?asto neud?l? dostate?n? kolm?. >>> >>> Nev?m, jak ale dostat plugin na ofici?ln? seznam, kter? pou??v? JOSM pro automatick? stahov?n? plugin? - m?l by se tam p?idat automaticky, co? se zat?m nestalo. M?nil jsem build.xml, ale nev?m, jestli to pomohlo. >>> >>> >>> >>>> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >>>> Od: Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> >>>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >>>> Datum: 02.2.2010 18:29:51 >>>> ---------------------------------------- >>>> Ahoj, >>>> >>>> v p??loze pos?l?m prvn? drobnou opravu - zm?nu pluginu z n?stroje na edita?n? >>>> m?d. Tato zm?na odstra?uje mnoho probl?m?, kter? p?edchoz? chov?n? zp?sobovalo. >>>> Ikony si neposlal, tak?e jsem musel pou??t n?hradn?. >>>> >>>> >>>> >>>>> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >>>>> Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >>>>> Datum: 02.2.2010 16:33:31 >>>>> ---------------------------------------- >>>>> Ahoj, >>>>> >>>>> jj, ohledn? spojov?n? ... m?me na to stejn? n?zor. Ohledn? zhor?en? >>>>> v?sledku trasov?n? kv?li detekci tlou??ky ??ry ... n?co na tom bude, >>>>> tak? se mi to nel?b?. Zkus?m nast?nit zjednodu?en? algoritmus, jak to >>>>> funguje (tedy jak jsem zam??lel, t?eba je tam chyba): >>>>> a) nap?ed se floodfillem vypln? souvisl? plocha, na kterou u?ivatel kliknul >>>>> b) najde se vn?j?? hranice - mno?ina bod? >>>>> c) najdou se tam v?znamn?/zlomov? body >>>>> d) zjednodu?? se a naopak dopln? chyb?j?c? body (sada r?zn?ch postup?) >>>>> >>>>> A tady vylezl mysl?m celkem dobr? v?sledek, ale na vnit?n? stran? ??ry. >>>>> >>>>> A nyn? nov? ... pro ka?dou ?se?ku polygonu se vynese kolmice v 1/10, >>>>> 2/10, ..., 9/10 a najde tlou??ka ??ry na ob? strany v m?st? kolmice. >>>>> Vezme se ta nejmen?? tlou??ka a podle toho se ??ra posune. Body se tam >>>>> nep?id?vaj?, jen posouvaj?. Pro? nejmen??? Proto?e na map? typicky je >>>>> n?jak? ??ra nav?c, kter? zv?t?uje tlou??ku ??ry. Ale v?t?inou v ??dn?m >>>>> m?st? kus ??ry nechyb?. Mo?n? ale lep?? bude medi?n nebo doln? >>>>> kvartil. K lad?n? je tam i ?ada konstant. Zvl??t? u kr?tk?ch ?sek? je >>>>> detekce tlou??ky ??ry celkem problematick?. >>>>> >>>>> Jak na to l?pe? N?jak? n?pady? >>>>> >>>>> Mohu tam m?t n?jakou chybu, mohu zkusit n?jak? pr?m?rov?n?, mohu >>>>> zkusit tlou??ku ??ry u kr?tk?ch ?ar odvozovat od t?ch del??ch... >>>>> N?jak? prokl?d?n? p??mky body moc nepad? v ?vahu, proto?e t??ko >>>>> poznat, kter? body pat?? pr?v? dan? ???e - na vn?j?? stranu ??ry >>>>> navazuj? dal?? ??ry. Moc jsem se t?m zat?m nezab?val, proto?e jsem si >>>>> "hr?l" s t?m pluginem. ?koda, ?e ??ra po cel? obvodu nem? v mnoha >>>>> p??padech stejnou tlou??ku - bylo by to zna?n? jednodu???. >>>>> >>>>> Zdroj?ky: >>>>> http://jabi.aspone.cz/osm/TracerPluginBeta2-src.zip >>>>> http://jabi.aspone.cz/osm/TracerServerBeta2-src.zip >>>>> >>>>> Zdroj?ky toho pluginu jsou dost hrozn? ... a pot?ebuj? v?t?? >>>>> refaktorizaci. U toho serveru je to lep??, ale tak? by to ?adu ?prav >>>>> pot?ebovalo (v?etn? rozd?len? do metod apod.). Tak?e to berte jako >>>>> p?edzve?ejn?n? pro siln? povahy :) >>>>> >>>>> Honza >>>>> >>>>> >>>>> 2010/2/2 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >>>>> >>>>>> Ahoj, >>>>>> >>>>>> d?ky za 2. betu, m?m k n? p?r pozn?mek: >>>>>> >>>>>> U? je to v?razn? pou?iteln?j??, ale st?le to m? pom?rn? v?znamn? >>>>>> >>>> nedostatky: >>>> >>>>>> Spojov?n? budov opravdu spojuje i s nesouvisej?c?mi objekty (typicky >>>>>> >>>> adresn? >>>> >>>>> body), jak jsem se b?l (n?kdy naopak zase nespojuje soused?c? domy). J? vid?m >>>>> dv? mo?n? ?e?en? tohoto probl?mu: >>>>> >>>>>> Bu? st?vaj?c? funkcionalitu je?t? vylep?it - p?idat mo?nost vypnut? >>>>>> >>>> (zapnut?) >>>> >>>>> spojov?n? p?i zm??knut? kl?vese Ctrl, a omezen? spojov?n? pouze na domy. >>>>> >>>>>> Druh? mo?nost je ud?lat n?stroj, kter? spoj? vybran? objekty. >>>>>> >>>>>> Prvn? mo?nost m? v?hodu, ?e spojov?n? prob?h? automaticky; druh? mo?nost je >>>>>> >>>>> zase univerz?ln?j?? a mohla by b?t ?asem p?id?na p??mo do JOSM. >>>>> >>>>>> Taky mi p?ijde, ?e se po p?id?n? trasov?n? na st?ed ??ry trochu zhor?il >>>>>> >>>>> v?sledek (ob?as se tam p?idaj? zbyte?n? body, nebo se v roz?ch ud?laj? >>>>> nesmysly). Trasov?n? nav?c ?asto neumis?uje body na st?edy ?ar. Taky jsem >>>>> zkou?el trasovat ji? d??ve zakreslen? kostel sv. Anton?na >>>>> (http://osm.org/go/0J0wCrtWh--), a moc dob?e to nedopadlo - asi je na tak >>>>> slo?it? objekt zjednodu?en? p??li?n?. >>>>> >>>>>> Dal?? probl?m je, ?e st?le nefunguje spr?vn? p?ep?n?n? n?stroj?. Ob?as se >>>>>> >>>> mi >>>> >>>>> tak? stane, ?e se dokon?? trasov?n?, ale v?sledek se u? neobjev?. N?kolikr?t >>>>> >>>> se >>>> >>>>> mi stalo, ?e se n?jak? z okoln?ch ulic prodlou?ila na jeden z bod? nov? >>>>> trasovan?ho domu. >>>>> >>>>>> >>>>>>> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >>>>>>> Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>>>>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >>>>>>> Datum: 02.2.2010 02:59:12 >>>>>>> ---------------------------------------- >>>>>>> Ahoj, >>>>>>> >>>>>>> ke slu?ov?n? ... m??e? zkusit betu 2: >>>>>>> http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta2.zip >>>>>>> (nejsou tam asi optim?ln? nastaven? konstanty ... jak vzd?len? body >>>>>>> je?t? napojovat apod.) >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> Mo?n? se to heslo v opensource prosazuje, ale j? si nemysl?m, ?e je >>>>>>> dobr? commitovat neupraven? k?d (i v samotn?m JOSM chyb? na ?ad? m?st >>>>>>> alespo? z?kladn? koment??e apod. ... co? dost znesnad?uje pr?ci s >>>>>>> n?m). A druh? v?c je, ?e plugin + trasovac? server je pom?rn? >>>>>>> specificky d?lan? na ?esk? katastr?ln? mapy. Pravd?podobn? by z toho >>>>>>> n?co ?lo pou??t i na pro trasov?n? jin?ch obdobn?ch map, ale nen? to >>>>>>> navr?en? jako univerz?ln? v?c. A tak o?ek?v?m z?jem o dod?l?n? tohoto >>>>>>> pouze ze strany ?esk?ch v?voj??? ... tedy t?to komunity a nikdo zde >>>>>>> ani nenazna?il, ?e by m?l o zdroj?ky osobn? z?jem, ?e by uva?oval nad >>>>>>> spolupr?c?. Naplsal jsem si o p??stup na SVN, tak uvid?m... >>>>>>> >>>>>>> Honza >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> 2010/2/1 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >>>>>>> >>>>>>>> V opensource se prosazuje heslo "Commit Early, Commit Often". J? bych se >>>>>>>> sna?il dodr?et pouze z?kladn? form?ln? po?adavky (moc jich nen?) a co >>>>>>>> nejd??ve to nahr?l. >>>>>>>> Pokud v?m, tak nav?c p??li? form?ln?ch po?adavk? na pluginy neexistuje, >>>>>>>> n?co je mo?n? naj?t na [1]; licenci by asi bylo dobr? uv?st, ale ostatn? >>>>>>>> v?ci m??e? ty nebo n?kdo jin? dod?lat ?asem. Komentov?n? nebo ?i?t?n? >>>>>>>> >>>> k?du >>>> >>>>>>>> taky m??e? ud?lat ?asem. >>>>>>>> Z?skat p??stup, pokud v?m, nen? p??li? t??k? - j? jsem napsal na Tom >>>>>>>> Hughes <tom at compton.nu>. >>>>>>>> >>>>>>>> Nev?m, jak?m zp?sobem to d?l??, ale nejsem si jist, jestli nem??e b?t >>>>>>>> slu?ov?n? bod? a hran trochu na obt?? (aby se neslu?ovalo i to, co by >>>>>>>> nem?lo). J? osobn? bych si to sp?? p?edstavoval jako n?stroj - u?ivatel >>>>>>>> vybere jednotliv? objekty a nech? je spojit. Mo?n? ale tvoje verze >>>>>>>> >>>> funguje >>>> >>>>>>>> dob?e, nem?l jsem ji mo?nost vyzkou?et. >>>>>>>> >>>>>>>> [1] >>>>>>>> http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/plugins/00_README >>>>>>>> >>>>>>>> On Mon, 01 Feb 2010 04:28:58 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>>>>>> wrote: >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>>> Na commitnut? do ofic. SVN by to pot?ebovalo: >>>>>>>>> a) form?ln? doladit (po str?nk?ch struktury adres???, build skript?, >>>>>>>>> informace o licenci, ...) >>>>>>>>> b) z?skat p??stup do SVN >>>>>>>>> c) zp?ehlednit ... okomentovat, trochu refaktorizovat, ... >>>>>>>>> P?i?em? c) m?m ur?it? v pl?nu. O b) jsem se nezaj?mal, tak?e nev?m, >>>>>>>>> jak to chod?. A do a) se mi moc nechce (studovat, jak to m? b?t). >>>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> -- >>>>>>>> Petr Dlouh? >>>>>>>> >>>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>> Petr Dlouh? >>>>>> petr.dlouhy at email.cz >>>>>> >>>>>> _______________________________________________ >>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>> >>>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>> Petr Dlouh? >>>> petr.dlouhy at email.cz >>>> >>>> >>>> >>>> >>> Petr Dlouh? >>> petr.dlouhy at email.cz >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> >> > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

4.2.2010 08:06:33 (#48)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 4.2.2010 18:47, Jan Bilak napsal(a): zobrazit citaci
> Je?t? kouk?m na jednu v?c ... upravil jsi TracerPlugin.java tak, ?e > jsi tam p?idal parametr "PluginInformation info". S t?mto mi to nechce > chodit pod otestovanou verz? JOSM (2561). Asi tam tohle p?idali a? > pozd?ji. Nev?m, zda by to t?eba zkouslo dva kontruktory nebo zda je > t?eba udr?ovat v?ce verz? pluginu. Obecn? netu??m, jak s verzemi > funguje - tedy v??i jak? revizi zdroj?k? JOSM se m? plugin kompilovat. > St?hnul jsem n?jakou z po??tku prosince, ale tak odhadem, proto?e > nev?m, jakou p?esnou revizi pou??t. > > Honza >
Do pluginu jde myslim pridat info pro jakou revizi JOSM je, tusim neco jako min a max revize. Neporadim jak to udelat, ale vim ze sem tam neco takoveho videl. zobrazit citaci
> > 2010/2/4 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: > >> D?ky, jak jednoduch? :) >> >> Honza >> >> >> 2010/2/4 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >> >>> Sta?? spustit JOSM z konzoly, a hl??ky tam vyb?haj. >>> >>> >>>> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >>>> Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >>>> Datum: 04.2.2010 17:35:49 >>>> ---------------------------------------- >>>> Nene, nebylo to moc pr?ce. D?l?m na tom jen chilku a prol?nalo se to jen m?lo. >>>> >>>> Je?t? m?m takov? praktick? dotaz (Javu moc nezn?m) ... koukal jsem, ?e >>>> tam pou??v??: >>>> System.out.println(...) >>>> >>>> Jak zap?n?? lad?c? konzolu nebo jak to lad??? J? jsem to d?lal >>>> krkolomnou cestou p?es pos?l?n? si lad?c?ch hl??ek do Trace Serveru... >>>> Ale n?jak? lad?ci konzola by byla fajn. Ale netu??m, jak ji zapnout. >>>> >>>> Honza >>>> >>>> >>>> 2010/2/4 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >>>> >>>>> Za duplicitn? ?pravy se omlouv?m, snad to nebylo moc zbyte?n? pr?ce. >>>>> >>>>> M?l jsem pocit, ?e se to tak d?lalo d??v a u? to neplat? (viz [1]). Ka?dop?dn? >>>>> >>>> jsem nahr?l bin?rku na [2], tak uvid?me. >>>> >>>>> [1] http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/plugins/build.xml >>>>> [2] http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/dist/ >>>>> >>>>> Petr Dlouh? >>>>> >>>>> >>>>>> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >>>>>> Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>>>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >>>>>> Datum: 04.2.2010 17:18:46 >>>>>> ---------------------------------------- >>>>>> >>>>>> Ohledn? dost?n? pluginu na ofic. seznam ... mysl?m, ?e se mus? n?kam >>>>>> commitovat i bin?rky. Ale je to jen tu?en?. >>>>>> >>>>>> Honza >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>>> >>>> >>>> >>> Petr Dlouh? >>> petr.dlouhy at email.cz >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> >> > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

4.2.2010 09:29:39 (#49)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
287 645
Ahoj, kdy? u? to tak kr?sn? funguje, dal by n?kdo n?vod pro b??n?ho u?ivatele JOSM, jak do n?j tento plugin dostat? slova jako zkompilovat nebo bin?rka jsou pro b??n?ho u?ivatele nesrozumiteln?, naopak slova jako nakop?rovat, p?idat ??dek, editovat soubor ?i kliknout na tla??tko jsou naopak v?t?na J&D 2010/2/4 jzvc <jzvc at tpfree.fdns.net>: zobrazit citaci
> Dne 4.2.2010 18:47, Jan Bilak napsal(a): >> Je?t? kouk?m na jednu v?c ... upravil jsi TracerPlugin.java tak, ?e >> jsi tam p?idal parametr "PluginInformation info". S t?mto mi to nechce >> chodit pod otestovanou verz? JOSM (2561). Asi tam tohle p?idali a? >> pozd?ji. Nev?m, zda by to t?eba zkouslo dva kontruktory nebo zda je >> t?eba udr?ovat v?ce verz? pluginu. Obecn? netu??m, jak s verzemi >> funguje - tedy v??i jak? revizi zdroj?k? JOSM se m? plugin kompilovat. >> St?hnul jsem n?jakou z po??tku prosince, ale tak odhadem, proto?e >> nev?m, jakou p?esnou revizi pou??t. >> >> Honza >> > > Do pluginu jde myslim pridat info pro jakou revizi JOSM je, tusim neco > jako min a max revize. Neporadim jak to udelat, ale vim ze sem tam neco > takoveho videl. > >> >> 2010/2/4 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >> >>> D?ky, jak jednoduch? :) >>> >>> Honza >>> >>> >>> 2010/2/4 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >>> >>>> Sta?? spustit JOSM z konzoly, a hl??ky tam vyb?haj. >>>> >>>> >>>>> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >>>>> Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >>>>> Datum: 04.2.2010 17:35:49 >>>>> ---------------------------------------- >>>>> Nene, nebylo to moc pr?ce. D?l?m na tom jen chilku a prol?nalo se to jen m?lo. >>>>> >>>>> Je?t? m?m takov? praktick? dotaz (Javu moc nezn?m) ... koukal jsem, ?e >>>>> tam pou??v??: >>>>> System.out.println(...) >>>>> >>>>> Jak zap?n?? lad?c? konzolu nebo jak to lad??? J? jsem to d?lal >>>>> krkolomnou cestou p?es pos?l?n? si lad?c?ch hl??ek do Trace Serveru... >>>>> Ale n?jak? lad?ci konzola by byla fajn. Ale netu??m, jak ji zapnout. >>>>> >>>>> Honza >>>>> >>>>> >>>>> 2010/2/4 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >>>>> >>>>>> Za duplicitn? ?pravy se omlouv?m, snad to nebylo moc zbyte?n? pr?ce. >>>>>> >>>>>> M?l jsem pocit, ?e se to tak d?lalo d??v a u? to neplat? (viz [1]). Ka?dop?dn? >>>>>> >>>>> jsem nahr?l bin?rku na [2], tak uvid?me. >>>>> >>>>>> [1] http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/plugins/build.xml >>>>>> [2] http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/dist/ >>>>>> >>>>>> Petr Dlouh? >>>>>> >>>>>> >>>>>>> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >>>>>>> Od: Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>>>>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map >>>>>>> Datum: 04.2.2010 17:18:46 >>>>>>> ---------------------------------------- >>>>>>> >>>>>>> Ohledn? dost?n? pluginu na ofic. seznam ... mysl?m, ?e se mus? n?kam >>>>>>> commitovat i bin?rky. Ale je to jen tu?en?. >>>>>>> >>>>>>> Honza >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>> _______________________________________________ >>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>> >>>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>> Petr Dlouh? >>>> petr.dlouhy at email.cz >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>>> >>> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- -- Ing. Jan Dud?k

4.2.2010 09:43:15 (#50)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Tak u? je plugin v ofici?ln?m seznamu. Sta?? tedy Tracer nainstalovat jako jak?koliv jin? plugin. Pro jeho provoz je ale nutn? spustit server - d? se st?hnout z [1] (jestli nen? nov?j?? verze), ve Windows asi sta?? poklepat na .exe soubor, v Linuxu je nutn? nainstalovat Mono (z bal??k?) a spustit: mono Osm.Kn.Trace.Server.exe [1] http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta2.zip On Thu, 04 Feb 2010 21:29:39 +0100, Jan Dud?k <jan.dudik at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, kdy? u? to tak kr?sn? funguje, dal by n?kdo n?vod pro b??n?ho > u?ivatele JOSM, jak do n?j tento plugin dostat? slova jako zkompilovat > nebo bin?rka jsou pro b??n?ho u?ivatele nesrozumiteln?, naopak slova > jako nakop?rovat, p?idat ??dek, editovat soubor ?i kliknout na > tla??tko jsou naopak v?t?na > J&D
-- Petr Dlouh?

4.2.2010 09:45:50 (#51)
gravatar

Petr Schönmann

<pschonmann at gmail.com>
207 1598
Sta?? si st?hnout bal??ek v tomto vl?kn?, p??padn? plugin nainstalovat v JOSM p?es nastaven? ( z?suvka ) Restartovat JOSM. V bal??ku je druh? ??st, server. Jedn? se "?ern? okno" co naslouch? na portu 5050. Plugin s n?m komunikuje a je t?eba jej spustit a nechat b??et. Pak by m?lo b?hat v?e jak na dr?tk?ch. Zlepseni pro vyvojare: Neslo by udelat, ze by si plugin server vyvolal sam (stahnul a spustil), pripadne spustil v pozadi ? Dale jsem si vsimnul, ze pri trasovani objektu vadi sp?e?ky, ud?l? se okolo nich nevzhledn? obkli?ka. Mozna by se na tak "jemn?" ways dal pou??t p??kaz simplify way, ale ten ob?as pravo?hl? objekty zkos?, ale v?cem?n? poslou??, pokud to bude jeden nod na objekt ?oupnut? bokem a eliminuje spousty ne??douc?ho bordelu. Dne 4. ?nora 2010 21:29 Jan Dud?k <jan.dudik at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, kdy? u? to tak kr?sn? funguje, dal by n?kdo n?vod pro b??n?ho > u?ivatele JOSM, jak do n?j tento plugin dostat? slova jako zkompilovat > nebo bin?rka jsou pro b??n?ho u?ivatele nesrozumiteln?, naopak slova > jako nakop?rovat, p?idat ??dek, editovat soubor ?i kliknout na > tla??tko jsou naopak v?t?na > >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100204/fa1d458a/attachment.html>

4.2.2010 09:46:03 (#52)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Ahoj. Je to tak. Ve Windows je vy?adov?n .NET Framework (tu??m verze 2.0+, 3.5 sta?? ur?it?). Je celkem pravd?podobn?, ?e .NET Framework u? v po??ta?i m??, pokud m?? Windows. Ve Vist?ch a Windows 7 je p??mo (tedy ve Vist?ch ve verzi 3.0). V XP?k?ch nen?, ale vy?aduje jej hodn? program? a tedy se pravd?podobn? nainstaloval s n???m jin?m. Pokud jej nem??, tak jej st?hne? t?m?? v?ude na netu... nap?. z: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=333325FD-AE52-4E35-B531-508D977D32A6&displaylang=cs Honza 2010/2/4 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> Tak u? je plugin v ofici?ln?m seznamu. > > Sta?? tedy Tracer nainstalovat jako jak?koliv jin? plugin. > Pro jeho provoz je ale nutn? spustit server - d? se st?hnout z [1] (jestli > nen? nov?j?? verze), ve > Windows asi sta?? poklepat na .exe soubor, v Linuxu je nutn? nainstalovat > Mono (z bal??k?) a spustit: > mono Osm.Kn.Trace.Server.exe > > > [1] http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta2.zip > > On Thu, 04 Feb 2010 21:29:39 +0100, Jan Dud?k <jan.dudik at gmail.com> wrote: > >> Ahoj, kdy? u? to tak kr?sn? funguje, dal by n?kdo n?vod pro b??n?ho >> u?ivatele JOSM, jak do n?j tento plugin dostat? slova jako zkompilovat >> nebo bin?rka jsou pro b??n?ho u?ivatele nesrozumiteln?, naopak slova >> jako nakop?rovat, p?idat ??dek, editovat soubor ?i kliknout na >> tla??tko jsou naopak v?t?na >> J&D > > > -- > Petr Dlouh? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

4.2.2010 10:01:38 (#53)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
O integraci serveru u? jsme psali, ale jsou podstatn?j?? v?ci. Nev?m, co mysl?? sp?e?kami, ale pokud to je skosen? roh p?il?haj?c? na rovnou ??ru, tak to je zp?soben? probl?my v implementaci trasov?n? na st?edy ?ar. Prvn? verze serveru byla mo?n? lep??, ale zase zdvojuje n?kter? body, tak?e je nepou?iteln?. Mysl?m, ?e zjednodu?ov?n? se pou??v?, a p?ipad? mi, ?e je nastaven? v?cem?n? spr?vn?. ?ekl bych, ?e zkosov?n? je ale probl?m, kter? by bylo dobr? pokud mo?no potla?it - pak nefunguje spr?vn? ortogonalizace. Na k?d serveru jsem se zat?m ale ned?val, tak?e toho moc nev?m. On Thu, 04 Feb 2010 21:45:50 +0100, Petr Sch?nmann <pschonmann at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Zlepseni pro vyvojare: Neslo by udelat, ze by si plugin server vyvolal > sam (stahnul a spustil), pripadne spustil v pozadi ? > Dale jsem si vsimnul, ze pri trasovani objektu vadi sp?e?ky, ud?l? se > okolo nich nevzhledn? obkli?ka. > Mozna by se na tak "jemn?" ways dal pou??t p??kaz simplify way, ale ten > ob?as pravo?hl? objekty zkos?, ale v?cem?n? poslou??, pokud to bude > jeden nod na objekt ?oupnut? bokem a eliminuje spousty ne??douc?ho > bordelu.
-- Petr Dlouh?

4.2.2010 10:04:08 (#54)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Sp?e?ky se tu??m naz?vaj? ty ??ry, kter? nazna?uj? vztah dvou ploch, kter? jsou odd?len? ?arou. Tedy je to takov? ??ra ve tvaru p?smene "s", kter? vede z jedn? plochy do druh?. Honza 2010/2/4 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> O integraci serveru u? jsme psali, ale jsou podstatn?j?? v?ci. > > Nev?m, co mysl?? sp?e?kami, ale pokud to je skosen? roh p?il?haj?c? na > rovnou ??ru, tak to je zp?soben? probl?my v implementaci trasov?n? na > st?edy ?ar. Prvn? verze serveru byla mo?n? lep??, ale zase zdvojuje > n?kter? body, tak?e je nepou?iteln?. > Mysl?m, ?e zjednodu?ov?n? se pou??v?, a p?ipad? mi, ?e je nastaven? > v?cem?n? spr?vn?. ?ekl bych, ?e zkosov?n? je ale probl?m, kter? by bylo > dobr? pokud mo?no potla?it - pak nefunguje spr?vn? ortogonalizace. > Na k?d serveru jsem se zat?m ale ned?val, tak?e toho moc nev?m. > > On Thu, 04 Feb 2010 21:45:50 +0100, Petr Sch?nmann <pschonmann at gmail.com> > wrote: > >> Zlepseni pro vyvojare: Neslo by udelat, ze by si plugin server vyvolal >> sam (stahnul a spustil), pripadne spustil v pozadi ? >> Dale jsem si vsimnul, ze pri trasovani objektu vadi sp?e?ky, ud?l? se >> okolo nich nevzhledn? obkli?ka. >> Mozna by se na tak "jemn?" ways dal pou??t p??kaz simplify way, ale ten >> ob?as pravo?hl? objekty zkos?, ale v?cem?n? poslou??, pokud to bude >> jeden nod na objekt ?oupnut? bokem a eliminuje spousty ne??douc?ho >> bordelu. > > > -- > Petr Dlouh? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

4.2.2010 10:18:11 (#55)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
OK, v tom p??pad? ale nevid?m rozumn? zp?sob, jak je eliminovat - proto?e pouh?m zjednodu?ov?n?m bychom asi ztratili dost u?ite?n? informace (to je v nepom?ru k pr?ci, kterou d? jejich manu?ln? odstran?n?). Jedin?m zp?sobem by byla jejich detekce, a tu si moc neum?m p?edstavit. On Thu, 04 Feb 2010 22:04:08 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Sp?e?ky se tu??m naz?vaj? ty ??ry, kter? nazna?uj? vztah dvou ploch, > kter? jsou odd?len? ?arou. Tedy je to takov? ??ra ve tvaru p?smene > "s", kter? vede z jedn? plochy do druh?.
-- Petr Dlouh?

4.2.2010 10:20:37 (#56)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
J? si celkem i detekci p?edstavit dok??u. Ale jak ??k??, zat?m jsou d?le?it?j?? v?ci. Honza 2010/2/4 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> OK, v tom p??pad? ale nevid?m rozumn? zp?sob, jak je eliminovat - proto?e > pouh?m zjednodu?ov?n?m bychom asi ztratili dost u?ite?n? informace (to je > v nepom?ru k pr?ci, kterou d? jejich manu?ln? odstran?n?). Jedin?m > zp?sobem by byla jejich detekce, a tu si moc neum?m p?edstavit. > > On Thu, 04 Feb 2010 22:04:08 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> > wrote: > >> Sp?e?ky se tu??m naz?vaj? ty ??ry, kter? nazna?uj? vztah dvou ploch, >> kter? jsou odd?len? ?arou. Tedy je to takov? ??ra ve tvaru p?smene >> "s", kter? vede z jedn? plochy do druh?. > > > -- > Petr Dlouh? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

4.2.2010 10:26:39 (#57)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
287 645
To jsou slu?ky J&D 2010/2/4 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: zobrazit citaci
> Sp?e?ky se tu??m naz?vaj? ty ??ry, kter? nazna?uj? vztah dvou ploch, > kter? jsou odd?len? ?arou. Tedy je to takov? ??ra ve tvaru p?smene > "s", kter? vede z jedn? plochy do druh?. > > Honza > > 2010/2/4 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >> O integraci serveru u? jsme psali, ale jsou podstatn?j?? v?ci. >> >> Nev?m, co mysl?? sp?e?kami, ale pokud to je skosen? roh p?il?haj?c? na >> rovnou ??ru, tak to je zp?soben? probl?my v implementaci trasov?n? na >> st?edy ?ar. Prvn? verze serveru byla mo?n? lep??, ale zase zdvojuje >> n?kter? body, tak?e je nepou?iteln?. >> Mysl?m, ?e zjednodu?ov?n? se pou??v?, a p?ipad? mi, ?e je nastaven? >> v?cem?n? spr?vn?. ?ekl bych, ?e zkosov?n? je ale probl?m, kter? by bylo >> dobr? pokud mo?no potla?it - pak nefunguje spr?vn? ortogonalizace. >> Na k?d serveru jsem se zat?m ale ned?val, tak?e toho moc nev?m. >> >> On Thu, 04 Feb 2010 21:45:50 +0100, Petr Sch?nmann <pschonmann at gmail.com> >> wrote: >> >>> Zlepseni pro vyvojare: Neslo by udelat, ze by si plugin server vyvolal >>> sam (stahnul a spustil), pripadne spustil v pozadi ? >>> Dale jsem si vsimnul, ze pri trasovani objektu vadi sp?e?ky, ud?l? se >>> okolo nich nevzhledn? obkli?ka. >>> Mozna by se na tak "jemn?" ways dal pou??t p??kaz simplify way, ale ten >>> ob?as pravo?hl? objekty zkos?, ale v?cem?n? poslou??, pokud to bude >>> jeden nod na objekt ?oupnut? bokem a eliminuje spousty ne??douc?ho >>> bordelu. >> >> >> -- >> Petr Dlouh? >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- -- Ing. Jan Dud?k

5.2.2010 01:12:18 (#58)
gravatar

honny

<honnycze at gmail.com>
99 2484
Puvodne jsem byl docela skeptik, ale v aktualni verzi je to velmi schopne. Diky! Dokud to nahodne bralo i cizi objekty, tak sem to resil novou vrstvou, ve ktere sem kreslil jen budovy, ted uz je vyresene i tohle. Jen dve veci, takovy maly bugreport - obcas, nahodne (a vazne sem nenasel zadnou souvislost) to vyhodi java.util.ConcurrentModificationException. Ale budovu to udela, nic nespadne. Nekdy nekolikrat za sebou, nekdy nekolik hodin nic. Druha vec je kosmeticka, v mono (2.0.1) pro ukonceni ("Stiskni kl?vesu pro ukon?en?.") nestaci klavesa, je potreba klasicke ctrl+c. Ale to je jen detail. PS: kdyz vidim toho casu navic, ktery tenhle program eliminuje... :) Vazne diky. ~ honny

5.2.2010 01:59:12 (#59)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
287 645
Po n?kolika zkusm?ch editac?ch m??u prohl?sit - super. Sice to nezvl?dne gar??e (velk? ??slo v mal?m obd?ln??ku), ale i tak se pr?ce ??asn? urychl?. Jako tip do budoucna - mo?nost nastaven?, ?e trasovan? objekt nen? nutn? budova, ale t?eba rybn?k, nebo cokoliv jin?ho. A samoz?ejm?, kdyby ?ly slu?ovat soused?c? plochy... a detekce vnit?n?ch polygon? by asi byla p??li? chybov?, ne? aby to st?lo za aplikaci, ?e? J&D Dne 5. ?nora 2010 1:12 honny <honnycze at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Puvodne jsem byl docela skeptik, ale v aktualni verzi je to velmi schopne. Diky! > Dokud to nahodne bralo i cizi objekty, tak sem to resil novou vrstvou, > ve ktere sem kreslil jen budovy, ted uz je vyresene i tohle. Jen dve > veci, takovy maly bugreport - obcas, nahodne (a vazne sem nenasel > zadnou souvislost) to vyhodi > java.util.ConcurrentModificationException. Ale budovu to udela, nic > nespadne. Nekdy nekolikrat za sebou, nekdy nekolik hodin nic. > > Druha vec je kosmeticka, v mono (2.0.1) pro ukonceni ("Stiskni kl?vesu > pro ukon?en?.") nestaci klavesa, je potreba klasicke ctrl+c. Ale to je > jen detail. > > PS: kdyz vidim toho casu navic, ktery tenhle program eliminuje... :) Vazne diky. > > > ~ honny > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- -- Ing. Jan Dud?k

5.2.2010 02:14:32 (#60)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Nev?m, jak by se to p?esn? m?lo nastavovat. Nejjednodu??? mo?nost vid?m takovou, ?e by se se zm??knut?m altem nep?idal tag "building=yes", a ?lo by objekt otagovat ru?n? (p??padn? pomoc? ctrl-shift-v). Jsou n?jak? lep?? n?vrhy? Slu?ov?n? sousedn?ch objekt? u? v JOSM je - shift-j (mo?n? ale a? v latest), pokud nav?c klikne? na prvn? oblast, podr??? shift a klikne? na druhou, tak z?stanou ob? ve v?b?ru, tak?e jde rovnou spustit slu?ov?n?. ?ekl bych, ?e detekce vnit?n?ch polygon? by opravdu zp?sobila v?c pr?ce ne? u?itku. V JOSM ale chyb? n?stroj na jednoduch? vytv??en? d?rav?ch polygon?, tak?e kdyby ho n?kdo vytvo?il, tak by se mohla u?et?it pr?ce. On Fri, 05 Feb 2010 13:59:12 +0100, Jan Dud?k <jan.dudik at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Jako tip do budoucna - mo?nost nastaven?, ?e trasovan? objekt nen? > nutn? budova, ale t?eba rybn?k, nebo cokoliv jin?ho. > A samoz?ejm?, kdyby ?ly slu?ovat soused?c? plochy... > a detekce vnit?n?ch polygon? by asi byla p??li? chybov?, ne? aby to > st?lo za aplikaci, ?e?
-- Petr Dlouh?

5.2.2010 02:19:05 (#61)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
>V JOSM ale chyb? n?stroj na jednoduch? vytv??en? d?rav?ch > polygon?, tak?e kdyby ho n?kdo vytvo?il, tak by se mohla u?et?it pr?ce.
*** ten plugin multipolygon na to neni pouzitelny? hanoj

5.2.2010 03:15:10 (#62)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
On 05/02/2010, hanoj <ehanoj at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> >V JOSM ale chyb? n?stroj na jednoduch? vytv??en? d?rav?ch > > polygon?, tak?e kdyby ho n?kdo vytvo?il, tak by se mohla u?et?it pr?ce. > > *** ten plugin multipolygon na to neni pouzitelny?
Multipoly by na to mel jit pouzit, pokud se cesty neprotinaji a jsou uzavrene, tak vytvori korektni multipolygon a nastavi vzdy spravne v relaci inner a outer. Co zatim neumi je "advanced multipolygons", kdy nektera z vnejsich nebo vnitrnich cest je tvorena nekolika neuzavrenymi cestami, jez spolu tvori uzavrenou cestu (takovy workaround kolem limitu 2000 nodu na cestu). Tam pak jsou vysledky ponekud slabsi ... ale mam to v TODO pro to podporu dodelat. Ale pokud je tam neco co brani pouziti v tomhle pripade, muzu to tam treba taky dodelat. Martin

6.2.2010 06:07:19 (#63)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Ahoj, teda mus?m ??ci - ten V?? Tracker je super. Jednozna?n?. D?ky moc za n?j. To je plugin u?ite?nost? ur?it? srovnateln? s czechaddress, a mo?n? je?t? u?ite?n?j??. I kdy? to lze t??ko srovn?vat. M?l bych k n?mu jen dv? mal? p?ipom?nky: 1) Tracker neobtahuje domy ve st?edu ?ar, ale vyrob? je na vnit?n? stran? ??ry. To m? dva neblah? d?sledky - d?m je tak pravd?podobn? zakreslen men?? ne? ve skute?nosti a tak? pak moc nevych?z? navazov?n? dom?. Kdy? stoj? dva domy nalepen? k sob?, r?zn?ch velikost?, tak vyrob?m jeden a obt?hne se vnit?n? strana toho prvn?ho. Pak ud?l?m druh?, ten si v?imne, ?e bl?zko le?? n?jak? d?m, tak ho p?et?hne k sob? do vnit?n? strany - a nevyjde to, tam, kde jsou na katastru ??ry kolm?, jsou k?iv?, proto?e je rozd?l pr?v? o tlou??ku ??ry. ?koda toho 2) V okam?iku trackov?n? se objev? mod?ln? dialog ?Stopov?n???. Je p?kn?, ?e mi program ??k?, ?e n?co d?l?, ale po chv?li to ru??. V okam?iku stopov?n? nem??u d?lat v?bec nic (posouvat mapou atd.), nav?c ten dialog vyjede uprost?ed obrazovky (?asto tam, kde jsem kliknul) - je to takov? nep?kn?. Ide?ln? by byl nemod?ln? dialog n?kde po stran? - abych ho vid?l, ale neru?il. Nev?m, jak je technicky n?ro?n? to v JOSM ud?lat. Ka?dop?dn? ale d?ky moc, i tak je Tracker velk?m p??nosem do OSM a vynikaj?c?m po?inem. Ale? Janda

6.2.2010 06:25:00 (#64)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Ahoj, ten tracker se sna?il to ??ru posouvat na st?ed ??ry (tedy nejprve "obt?hnul" vnit?n? hranu, pak zkou?el detekovat tlou?tky ?ar a ??ru posouvat). Ale moc mu to ne?lo. M?m rozpracovanou ?pravu, kter? to mysl?m trochu zlep??. Chybu to ob?as ud?l?, ale je to mysl?m lep??. Zazn?l tady n?pad - ned?lat detekci tlou?tky ?ar, ale linie zten?it je?t? v bitmap?. To by mohlo p?in?st lep?? v?sledky. Ob?v?m se, ?e za cenu zpomalen? trasov?n?, ale v?po?etn?ho v?konu je obecn? dostatek - jen by se to muselo patrn? p?edzpracov?vat. Zkou?el jsem n?jakou morfologickou operaci prov?d?t nad polem byt? (pixel?) cca 4000 x 4000 velk?m v .NETu (unsafe) ... a trvalo to celkem dlouho (mal? jednotky sekund). A jak jsem pochopil, takov?ch operac? by se tam musely d?lat des?tky. Ale jist? by se daly d?lat r?zn? optimalizace - nen? t?eba takto upravovat celou ohromnou bitmapu, ale jen jej? ??st, kde je d?m + mal? okol?. Dalo by se to cel? ud?lat unmanaged (v C?ku) apod. Ten dialog ... mysl?m, ?e by se s t?m dalo d?lat n?co i relativn? snadno. Tak? jej nem?m r?d. Tedy hlavn? v p??padech, kdy se nena??taj? dal?? dla?dice mapky z webu a tedy trasov?n? netrv? moc dlouho. Asi by sta?ila zm?na kurzoru na "hodinky". Honza Dne 6. ?nora 2010 18:07 Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > teda mus?m ??ci - ten V?? Tracker je super. Jednozna?n?. D?ky moc za n?j. To je > plugin u?ite?nost? ur?it? srovnateln? s czechaddress, a mo?n? je?t? u?ite?n?j??. > I kdy? to lze t??ko srovn?vat. > > M?l bych k n?mu jen dv? mal? p?ipom?nky: > > 1) Tracker neobtahuje domy ve st?edu ?ar, ale vyrob? je na vnit?n? stran? ??ry. > To m? dva neblah? d?sledky - d?m je tak pravd?podobn? zakreslen men?? ne? ve > skute?nosti a tak? pak moc nevych?z? navazov?n? dom?. Kdy? stoj? dva domy > nalepen? k sob?, r?zn?ch velikost?, tak vyrob?m jeden a obt?hne se vnit?n? > strana toho prvn?ho. Pak ud?l?m druh?, ten si v?imne, ?e bl?zko le?? n?jak? d?m, > tak ho p?et?hne k sob? do vnit?n? strany - a nevyjde to, tam, kde jsou na > katastru ??ry kolm?, jsou k?iv?, proto?e je rozd?l pr?v? o tlou??ku ??ry. ?koda toho > > 2) V okam?iku trackov?n? se objev? mod?ln? dialog "Stopov?n?...". Je p?kn?, ?e mi > program ??k?, ?e n?co d?l?, ale po chv?li to ru??. V okam?iku stopov?n? nem??u > d?lat v?bec nic (posouvat mapou atd.), nav?c ten dialog vyjede uprost?ed > obrazovky (?asto tam, kde jsem kliknul) - je to takov? nep?kn?. > Ide?ln? by byl nemod?ln? dialog n?kde po stran? - abych ho vid?l, ale neru?il. > Nev?m, jak je technicky n?ro?n? to v JOSM ud?lat. > > Ka?dop?dn? ale d?ky moc, i tak je Tracker velk?m p??nosem do OSM a vynikaj?c?m > po?inem. > > Ale? Janda > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

6.2.2010 06:40:57 (#65)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, p?id?lal jsem funkci, ?e p?i stisknut?m alt to nep?id?v? tag "building". M?l bych ale dva dotazy: Po p?ed?l?n? bal?ku se mi neda?? plugin spustit - mus?m si to lok?ln? p?ed?l?vat zp?tky. Da?? se ti spustit? Nena?el jsem, co by mohlo b?t nastaven? ?patn?. Pro? je tam ta kontrola na ?hel p?i spojov?n?, a pro? je nav?c jen u jednoho typu spojov?n?? Zkou?el jsem j? dat pry? a p?ipad? mi, ?e se to chov? st?le rozumn?. Kdy? tam ale je, tak to ob?as nespoj? n?co, co by spojit mohlo. On Sat, 06 Feb 2010 18:25:00 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > ten tracker se sna?il to ??ru posouvat na st?ed ??ry (tedy nejprve > "obt?hnul" vnit?n? hranu, pak zkou?el detekovat tlou?tky ?ar a ??ru > posouvat). Ale moc mu to ne?lo. M?m rozpracovanou ?pravu, kter? to > mysl?m trochu zlep??. Chybu to ob?as ud?l?, ale je to mysl?m lep??. > > Zazn?l tady n?pad - ned?lat detekci tlou?tky ?ar, ale linie zten?it > je?t? v bitmap?. To by mohlo p?in?st lep?? v?sledky. Ob?v?m se, ?e za > cenu zpomalen? trasov?n?, ale v?po?etn?ho v?konu je obecn? dostatek - > jen by se to muselo patrn? p?edzpracov?vat. Zkou?el jsem n?jakou > morfologickou operaci prov?d?t nad polem byt? (pixel?) cca 4000 x 4000 > velk?m v .NETu (unsafe) ... a trvalo to celkem dlouho (mal? jednotky > sekund). A jak jsem pochopil, takov?ch operac? by se tam musely d?lat > des?tky. Ale jist? by se daly d?lat r?zn? optimalizace - nen? t?eba > takto upravovat celou ohromnou bitmapu, ale jen jej? ??st, kde je d?m > + mal? okol?. Dalo by se to cel? ud?lat unmanaged (v C?ku) apod. > > Ten dialog ... mysl?m, ?e by se s t?m dalo d?lat n?co i relativn? > snadno. Tak? jej nem?m r?d. Tedy hlavn? v p??padech, kdy se nena??taj? > dal?? dla?dice mapky z webu a tedy trasov?n? netrv? moc dlouho. Asi by > sta?ila zm?na kurzoru na "hodinky". > > Honza > > > Dne 6. ?nora 2010 18:07 Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz> napsal(a): >> Ahoj, >> >> teda mus?m ??ci - ten V?? Tracker je super. Jednozna?n?. D?ky moc za >> n?j. To je >> plugin u?ite?nost? ur?it? srovnateln? s czechaddress, a mo?n? je?t? >> u?ite?n?j??. >> I kdy? to lze t??ko srovn?vat. >> >> M?l bych k n?mu jen dv? mal? p?ipom?nky: >> >> 1) Tracker neobtahuje domy ve st?edu ?ar, ale vyrob? je na vnit?n? >> stran? ??ry. >> To m? dva neblah? d?sledky - d?m je tak pravd?podobn? zakreslen men?? >> ne? ve >> skute?nosti a tak? pak moc nevych?z? navazov?n? dom?. Kdy? stoj? dva >> domy >> nalepen? k sob?, r?zn?ch velikost?, tak vyrob?m jeden a obt?hne se >> vnit?n? >> strana toho prvn?ho. Pak ud?l?m druh?, ten si v?imne, ?e bl?zko le?? >> n?jak? d?m, >> tak ho p?et?hne k sob? do vnit?n? strany - a nevyjde to, tam, kde jsou >> na >> katastru ??ry kolm?, jsou k?iv?, proto?e je rozd?l pr?v? o tlou??ku >> ??ry. ?koda toho >> >> 2) V okam?iku trackov?n? se objev? mod?ln? dialog "Stopov?n?...". Je >> p?kn?, ?e mi >> program ??k?, ?e n?co d?l?, ale po chv?li to ru??. V okam?iku stopov?n? >> nem??u >> d?lat v?bec nic (posouvat mapou atd.), nav?c ten dialog vyjede uprost?ed >> obrazovky (?asto tam, kde jsem kliknul) - je to takov? nep?kn?. >> Ide?ln? by byl nemod?ln? dialog n?kde po stran? - abych ho vid?l, ale >> neru?il. >> Nev?m, jak je technicky n?ro?n? to v JOSM ud?lat. >> >> Ka?dop?dn? ale d?ky moc, i tak je Tracker velk?m p??nosem do OSM a >> vynikaj?c?m >> po?inem. >> >> Ale? Janda >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

6.2.2010 07:01:48 (#66)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Ahoj, ano - se zm?nou bal?ku nem?m probl?m. Jde mi to jak zkompilovat, tak spustit. Nakonec kdy? se koukne? na jin? pluginy, tak v?t?ina z nich je v bal?ku org.openstreetmap.josm.plugins.[neco]. Osobn? si mus?m zase lok?ln? p?ed?l?vat build skript, proto?e mi nefunguje z?sk?v?n? verze z revize SVN. Ale nevad? - ud?lal jsem si skript?k, kter? to d?l? automaticky, tak?e o tom u? skoro ani nev?m. Je to tak patrn? spr?vn?, tak jsem to tak v SVN nechal. A ten ?hel ... t??ko ??ct, zda je u?ite?n? nebo ne. Cht?l jsem, aby kdy? se sna?? to nacpat do nov? ?se?ku existuj?c? bod, tak aby t?m nevzniklo n?co moc zalomen?ho. Nem?m vypozorovan?, co se chov? l?pe. A mo?n? ani ??dn? univerz?ln? ?e?en? nen? a n?co se bude chovat l?pe v oblastech, kde jsou domy obd?ln?kov? (panel?ky apod.) a n?co zase n?kde na venkov? nebo kde jsou domu r?zn? kulat?... Jinak jsem zkou?el upravovat ten server a p?i pokusech mi to d?lalo stra?n? v?ci p?i napojov?n?, jak jsi zv??il tu toleranci. Kdy? jsem ji 3x zmen?il (na 0.000005), tak se mi to chov? mnohem l?pe. Honza 2010/2/6 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> Ahoj, > > p?id?lal jsem funkci, ?e p?i stisknut?m alt to nep?id?v? tag "building". > > M?l bych ale dva dotazy: > > Po p?ed?l?n? bal?ku se mi neda?? plugin spustit - mus?m si to lok?ln? > p?ed?l?vat zp?tky. Da?? se ti spustit? Nena?el jsem, co by mohlo b?t > nastaven? ?patn?. > > Pro? je tam ta kontrola na ?hel p?i spojov?n?, a pro? je nav?c jen u > jednoho typu spojov?n?? Zkou?el jsem j? dat pry? a p?ipad? mi, ?e se to > chov? st?le rozumn?. Kdy? tam ale je, tak to ob?as nespoj? n?co, co by > spojit mohlo. > > On Sat, 06 Feb 2010 18:25:00 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> > wrote: > >> Ahoj, >> ten tracker se sna?il to ??ru posouvat na st?ed ??ry (tedy nejprve >> "obt?hnul" vnit?n? hranu, pak zkou?el detekovat tlou?tky ?ar a ??ru >> posouvat). Ale moc mu to ne?lo. M?m rozpracovanou ?pravu, kter? to >> mysl?m trochu zlep??. Chybu to ob?as ud?l?, ale je to mysl?m lep??. >> >> Zazn?l tady n?pad - ned?lat detekci tlou?tky ?ar, ale linie zten?it >> je?t? v bitmap?. To by mohlo p?in?st lep?? v?sledky. Ob?v?m se, ?e za >> cenu zpomalen? trasov?n?, ale v?po?etn?ho v?konu je obecn? dostatek - >> jen by se to muselo patrn? p?edzpracov?vat. Zkou?el jsem n?jakou >> morfologickou operaci prov?d?t nad polem byt? (pixel?) cca 4000 x 4000 >> velk?m v .NETu (unsafe) ... a trvalo to celkem dlouho (mal? jednotky >> sekund). A jak jsem pochopil, takov?ch operac? by se tam musely d?lat >> des?tky. Ale jist? by se daly d?lat r?zn? optimalizace - nen? t?eba >> takto upravovat celou ohromnou bitmapu, ale jen jej? ??st, kde je d?m >> + mal? okol?. Dalo by se to cel? ud?lat unmanaged (v C?ku) apod. >> >> Ten dialog ... mysl?m, ?e by se s t?m dalo d?lat n?co i relativn? >> snadno. Tak? jej nem?m r?d. Tedy hlavn? v p??padech, kdy se nena??taj? >> dal?? dla?dice mapky z webu a tedy trasov?n? netrv? moc dlouho. Asi by >> sta?ila zm?na kurzoru na "hodinky". >> >> Honza >> >> >> Dne 6. ?nora 2010 18:07 Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz> napsal(a): >>> Ahoj, >>> >>> teda mus?m ??ci - ten V?? Tracker je super. Jednozna?n?. D?ky moc za >>> n?j. To je >>> plugin u?ite?nost? ur?it? srovnateln? s czechaddress, a mo?n? je?t? >>> u?ite?n?j??. >>> I kdy? to lze t??ko srovn?vat. >>> >>> M?l bych k n?mu jen dv? mal? p?ipom?nky: >>> >>> 1) Tracker neobtahuje domy ve st?edu ?ar, ale vyrob? je na vnit?n? >>> stran? ??ry. >>> To m? dva neblah? d?sledky - d?m je tak pravd?podobn? zakreslen men?? >>> ne? ve >>> skute?nosti a tak? pak moc nevych?z? navazov?n? dom?. Kdy? stoj? dva >>> domy >>> nalepen? k sob?, r?zn?ch velikost?, tak vyrob?m jeden a obt?hne se >>> vnit?n? >>> strana toho prvn?ho. Pak ud?l?m druh?, ten si v?imne, ?e bl?zko le?? >>> n?jak? d?m, >>> tak ho p?et?hne k sob? do vnit?n? strany - a nevyjde to, tam, kde jsou >>> na >>> katastru ??ry kolm?, jsou k?iv?, proto?e je rozd?l pr?v? o tlou??ku >>> ??ry. ?koda toho >>> >>> 2) V okam?iku trackov?n? se objev? mod?ln? dialog "Stopov?n?...". Je >>> p?kn?, ?e mi >>> program ??k?, ?e n?co d?l?, ale po chv?li to ru??. V okam?iku stopov?n? >>> nem??u >>> d?lat v?bec nic (posouvat mapou atd.), nav?c ten dialog vyjede uprost?ed >>> obrazovky (?asto tam, kde jsem kliknul) - je to takov? nep?kn?. >>> Ide?ln? by byl nemod?ln? dialog n?kde po stran? - abych ho vid?l, ale >>> neru?il. >>> Nev?m, jak je technicky n?ro?n? to v JOSM ud?lat. >>> >>> Ka?dop?dn? ale d?ky moc, i tak je Tracker velk?m p??nosem do OSM a >>> vynikaj?c?m >>> po?inem. >>> >>> Ale? Janda >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > -- > Petr Dlouh? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

6.2.2010 07:21:13 (#67)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Experiment?ln? verze TraceServeru - jen pro toho, kdo to chce vyzkou?et: http://jabi.aspone.cz/www/osm/TraceServerBeta3.zip (nenahrazuje betu 2 - tohle ob?as pad? apod.) Honza 2010/2/6 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: zobrazit citaci
> Ahoj, > ano - se zm?nou bal?ku nem?m probl?m. Jde mi to jak zkompilovat, tak > spustit. Nakonec kdy? se koukne? na jin? pluginy, tak v?t?ina z nich > je v bal?ku org.openstreetmap.josm.plugins.[neco]. Osobn? si mus?m > zase lok?ln? p?ed?l?vat build skript, proto?e mi nefunguje z?sk?v?n? > verze z revize SVN. Ale nevad? - ud?lal jsem si skript?k, kter? to > d?l? automaticky, tak?e o tom u? skoro ani nev?m. Je to tak patrn? > spr?vn?, tak jsem to tak v SVN nechal. > > A ten ?hel ... t??ko ??ct, zda je u?ite?n? nebo ne. Cht?l jsem, aby > kdy? se sna?? to nacpat do nov? ?se?ku existuj?c? bod, tak aby t?m > nevzniklo n?co moc zalomen?ho. Nem?m vypozorovan?, co se chov? l?pe. A > mo?n? ani ??dn? univerz?ln? ?e?en? nen? a n?co se bude chovat l?pe v > oblastech, kde jsou domy obd?ln?kov? (panel?ky apod.) a n?co zase > n?kde na venkov? nebo kde jsou domu r?zn? kulat?... > > Jinak jsem zkou?el upravovat ten server a p?i pokusech mi to d?lalo > stra?n? v?ci p?i napojov?n?, jak jsi zv??il tu toleranci. Kdy? jsem ji > 3x zmen?il (na 0.000005), tak se mi to chov? mnohem l?pe. > > Honza > > > 2010/2/6 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >> Ahoj, >> >> p?id?lal jsem funkci, ?e p?i stisknut?m alt to nep?id?v? tag "building". >> >> M?l bych ale dva dotazy: >> >> Po p?ed?l?n? bal?ku se mi neda?? plugin spustit - mus?m si to lok?ln? >> p?ed?l?vat zp?tky. Da?? se ti spustit? Nena?el jsem, co by mohlo b?t >> nastaven? ?patn?. >> >> Pro? je tam ta kontrola na ?hel p?i spojov?n?, a pro? je nav?c jen u >> jednoho typu spojov?n?? Zkou?el jsem j? dat pry? a p?ipad? mi, ?e se to >> chov? st?le rozumn?. Kdy? tam ale je, tak to ob?as nespoj? n?co, co by >> spojit mohlo. >> >> On Sat, 06 Feb 2010 18:25:00 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >> wrote: >> >>> Ahoj, >>> ten tracker se sna?il to ??ru posouvat na st?ed ??ry (tedy nejprve >>> "obt?hnul" vnit?n? hranu, pak zkou?el detekovat tlou?tky ?ar a ??ru >>> posouvat). Ale moc mu to ne?lo. M?m rozpracovanou ?pravu, kter? to >>> mysl?m trochu zlep??. Chybu to ob?as ud?l?, ale je to mysl?m lep??. >>> >>> Zazn?l tady n?pad - ned?lat detekci tlou?tky ?ar, ale linie zten?it >>> je?t? v bitmap?. To by mohlo p?in?st lep?? v?sledky. Ob?v?m se, ?e za >>> cenu zpomalen? trasov?n?, ale v?po?etn?ho v?konu je obecn? dostatek - >>> jen by se to muselo patrn? p?edzpracov?vat. Zkou?el jsem n?jakou >>> morfologickou operaci prov?d?t nad polem byt? (pixel?) cca 4000 x 4000 >>> velk?m v .NETu (unsafe) ... a trvalo to celkem dlouho (mal? jednotky >>> sekund). A jak jsem pochopil, takov?ch operac? by se tam musely d?lat >>> des?tky. Ale jist? by se daly d?lat r?zn? optimalizace - nen? t?eba >>> takto upravovat celou ohromnou bitmapu, ale jen jej? ??st, kde je d?m >>> + mal? okol?. Dalo by se to cel? ud?lat unmanaged (v C?ku) apod. >>> >>> Ten dialog ... mysl?m, ?e by se s t?m dalo d?lat n?co i relativn? >>> snadno. Tak? jej nem?m r?d. Tedy hlavn? v p??padech, kdy se nena??taj? >>> dal?? dla?dice mapky z webu a tedy trasov?n? netrv? moc dlouho. Asi by >>> sta?ila zm?na kurzoru na "hodinky". >>> >>> Honza >>> >>> >>> Dne 6. ?nora 2010 18:07 Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz> napsal(a): >>>> Ahoj, >>>> >>>> teda mus?m ??ci - ten V?? Tracker je super. Jednozna?n?. D?ky moc za >>>> n?j. To je >>>> plugin u?ite?nost? ur?it? srovnateln? s czechaddress, a mo?n? je?t? >>>> u?ite?n?j??. >>>> I kdy? to lze t??ko srovn?vat. >>>> >>>> M?l bych k n?mu jen dv? mal? p?ipom?nky: >>>> >>>> 1) Tracker neobtahuje domy ve st?edu ?ar, ale vyrob? je na vnit?n? >>>> stran? ??ry. >>>> To m? dva neblah? d?sledky - d?m je tak pravd?podobn? zakreslen men?? >>>> ne? ve >>>> skute?nosti a tak? pak moc nevych?z? navazov?n? dom?. Kdy? stoj? dva >>>> domy >>>> nalepen? k sob?, r?zn?ch velikost?, tak vyrob?m jeden a obt?hne se >>>> vnit?n? >>>> strana toho prvn?ho. Pak ud?l?m druh?, ten si v?imne, ?e bl?zko le?? >>>> n?jak? d?m, >>>> tak ho p?et?hne k sob? do vnit?n? strany - a nevyjde to, tam, kde jsou >>>> na >>>> katastru ??ry kolm?, jsou k?iv?, proto?e je rozd?l pr?v? o tlou??ku >>>> ??ry. ?koda toho >>>> >>>> 2) V okam?iku trackov?n? se objev? mod?ln? dialog "Stopov?n?...". Je >>>> p?kn?, ?e mi >>>> program ??k?, ?e n?co d?l?, ale po chv?li to ru??. V okam?iku stopov?n? >>>> nem??u >>>> d?lat v?bec nic (posouvat mapou atd.), nav?c ten dialog vyjede uprost?ed >>>> obrazovky (?asto tam, kde jsem kliknul) - je to takov? nep?kn?. >>>> Ide?ln? by byl nemod?ln? dialog n?kde po stran? - abych ho vid?l, ale >>>> neru?il. >>>> Nev?m, jak je technicky n?ro?n? to v JOSM ud?lat. >>>> >>>> Ka?dop?dn? ale d?ky moc, i tak je Tracker velk?m p??nosem do OSM a >>>> vynikaj?c?m >>>> po?inem. >>>> >>>> Ale? Janda >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> -- >> Petr Dlouh? >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >

6.2.2010 08:36:45 (#68)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> ten tracker se sna?il to ??ru posouvat na st?ed ??ry (tedy nejprve > "obt?hnul" vnit?n? hranu, pak zkou?el detekovat tlou?tky ?ar a ??ru > posouvat). Ale moc mu to ne?lo. M?m rozpracovanou ?pravu, kter? to > mysl?m trochu zlep??. Chybu to ob?as ud?l?, ale je to mysl?m lep??.
Mo?n? by tam ?lo m?t mo?nost si nastavit tlou?tku ??ry "natvrdo" - server by to trasoval po??d uvnit?, ale pak by to roz???il ven o n?jakou konstantn? vzd?lenost, kterou by si ?lov?k p?ed trasov?n?m nastavil (t?eba by tam byl p??kaz v pluginu "nastavit tlou?tku ??ry", pak by ?lov?k namaloval kr?tkou ??ru p?es celou tlou?tku ??ry na katastr?ln? map? a pou?ila by se polovina t?hle vzd?lenosti) Martin

6.2.2010 10:20:27 (#69)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, ta beta 3 n?jak nejde st?hnout. Oni v tom byly chyby (asi je?t? jsou), tak?e se to v n?kter?ch p??padech nespojovalo - proto jsem asi tu citlivost p??li? nadhodnotil. Budu se sna?it to d?l sledovat. On Sat, 06 Feb 2010 19:21:13 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Experiment?ln? verze TraceServeru - jen pro toho, kdo to chce vyzkou?et: > http://jabi.aspone.cz/www/osm/TraceServerBeta3.zip > (nenahrazuje betu 2 - tohle ob?as pad? apod.) > > Honza > > 2010/2/6 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >> Ahoj, >> ano - se zm?nou bal?ku nem?m probl?m. Jde mi to jak zkompilovat, tak >> spustit. Nakonec kdy? se koukne? na jin? pluginy, tak v?t?ina z nich >> je v bal?ku org.openstreetmap.josm.plugins.[neco]. Osobn? si mus?m >> zase lok?ln? p?ed?l?vat build skript, proto?e mi nefunguje z?sk?v?n? >> verze z revize SVN. Ale nevad? - ud?lal jsem si skript?k, kter? to >> d?l? automaticky, tak?e o tom u? skoro ani nev?m. Je to tak patrn? >> spr?vn?, tak jsem to tak v SVN nechal. >> >> A ten ?hel ... t??ko ??ct, zda je u?ite?n? nebo ne. Cht?l jsem, aby >> kdy? se sna?? to nacpat do nov? ?se?ku existuj?c? bod, tak aby t?m >> nevzniklo n?co moc zalomen?ho. Nem?m vypozorovan?, co se chov? l?pe. A >> mo?n? ani ??dn? univerz?ln? ?e?en? nen? a n?co se bude chovat l?pe v >> oblastech, kde jsou domy obd?ln?kov? (panel?ky apod.) a n?co zase >> n?kde na venkov? nebo kde jsou domu r?zn? kulat?... >> >> Jinak jsem zkou?el upravovat ten server a p?i pokusech mi to d?lalo >> stra?n? v?ci p?i napojov?n?, jak jsi zv??il tu toleranci. Kdy? jsem ji >> 3x zmen?il (na 0.000005), tak se mi to chov? mnohem l?pe. >> >> Honza >> >> >> 2010/2/6 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >>> Ahoj, >>> >>> p?id?lal jsem funkci, ?e p?i stisknut?m alt to nep?id?v? tag >>> "building". >>> >>> M?l bych ale dva dotazy: >>> >>> Po p?ed?l?n? bal?ku se mi neda?? plugin spustit - mus?m si to lok?ln? >>> p?ed?l?vat zp?tky. Da?? se ti spustit? Nena?el jsem, co by mohlo b?t >>> nastaven? ?patn?. >>> >>> Pro? je tam ta kontrola na ?hel p?i spojov?n?, a pro? je nav?c jen u >>> jednoho typu spojov?n?? Zkou?el jsem j? dat pry? a p?ipad? mi, ?e se to >>> chov? st?le rozumn?. Kdy? tam ale je, tak to ob?as nespoj? n?co, co by >>> spojit mohlo. >>> >>> On Sat, 06 Feb 2010 18:25:00 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>> wrote: >>> >>>> Ahoj, >>>> ten tracker se sna?il to ??ru posouvat na st?ed ??ry (tedy nejprve >>>> "obt?hnul" vnit?n? hranu, pak zkou?el detekovat tlou?tky ?ar a ??ru >>>> posouvat). Ale moc mu to ne?lo. M?m rozpracovanou ?pravu, kter? to >>>> mysl?m trochu zlep??. Chybu to ob?as ud?l?, ale je to mysl?m lep??. >>>> >>>> Zazn?l tady n?pad - ned?lat detekci tlou?tky ?ar, ale linie zten?it >>>> je?t? v bitmap?. To by mohlo p?in?st lep?? v?sledky. Ob?v?m se, ?e za >>>> cenu zpomalen? trasov?n?, ale v?po?etn?ho v?konu je obecn? dostatek - >>>> jen by se to muselo patrn? p?edzpracov?vat. Zkou?el jsem n?jakou >>>> morfologickou operaci prov?d?t nad polem byt? (pixel?) cca 4000 x 4000 >>>> velk?m v .NETu (unsafe) ... a trvalo to celkem dlouho (mal? jednotky >>>> sekund). A jak jsem pochopil, takov?ch operac? by se tam musely d?lat >>>> des?tky. Ale jist? by se daly d?lat r?zn? optimalizace - nen? t?eba >>>> takto upravovat celou ohromnou bitmapu, ale jen jej? ??st, kde je d?m >>>> + mal? okol?. Dalo by se to cel? ud?lat unmanaged (v C?ku) apod. >>>> >>>> Ten dialog ... mysl?m, ?e by se s t?m dalo d?lat n?co i relativn? >>>> snadno. Tak? jej nem?m r?d. Tedy hlavn? v p??padech, kdy se nena??taj? >>>> dal?? dla?dice mapky z webu a tedy trasov?n? netrv? moc dlouho. Asi by >>>> sta?ila zm?na kurzoru na "hodinky". >>>> >>>> Honza >>>> >>>> >>>> Dne 6. ?nora 2010 18:07 Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz> >>>> napsal(a): >>>>> Ahoj, >>>>> >>>>> teda mus?m ??ci - ten V?? Tracker je super. Jednozna?n?. D?ky moc za >>>>> n?j. To je >>>>> plugin u?ite?nost? ur?it? srovnateln? s czechaddress, a mo?n? je?t? >>>>> u?ite?n?j??. >>>>> I kdy? to lze t??ko srovn?vat. >>>>> >>>>> M?l bych k n?mu jen dv? mal? p?ipom?nky: >>>>> >>>>> 1) Tracker neobtahuje domy ve st?edu ?ar, ale vyrob? je na vnit?n? >>>>> stran? ??ry. >>>>> To m? dva neblah? d?sledky - d?m je tak pravd?podobn? zakreslen men?? >>>>> ne? ve >>>>> skute?nosti a tak? pak moc nevych?z? navazov?n? dom?. Kdy? stoj? dva >>>>> domy >>>>> nalepen? k sob?, r?zn?ch velikost?, tak vyrob?m jeden a obt?hne se >>>>> vnit?n? >>>>> strana toho prvn?ho. Pak ud?l?m druh?, ten si v?imne, ?e bl?zko le?? >>>>> n?jak? d?m, >>>>> tak ho p?et?hne k sob? do vnit?n? strany - a nevyjde to, tam, kde >>>>> jsou >>>>> na >>>>> katastru ??ry kolm?, jsou k?iv?, proto?e je rozd?l pr?v? o tlou??ku >>>>> ??ry. ?koda toho >>>>> >>>>> 2) V okam?iku trackov?n? se objev? mod?ln? dialog "Stopov?n?...". Je >>>>> p?kn?, ?e mi >>>>> program ??k?, ?e n?co d?l?, ale po chv?li to ru??. V okam?iku >>>>> stopov?n? >>>>> nem??u >>>>> d?lat v?bec nic (posouvat mapou atd.), nav?c ten dialog vyjede >>>>> uprost?ed >>>>> obrazovky (?asto tam, kde jsem kliknul) - je to takov? nep?kn?. >>>>> Ide?ln? by byl nemod?ln? dialog n?kde po stran? - abych ho vid?l, ale >>>>> neru?il. >>>>> Nev?m, jak je technicky n?ro?n? to v JOSM ud?lat. >>>>> >>>>> Ka?dop?dn? ale d?ky moc, i tak je Tracker velk?m p??nosem do OSM a >>>>> vynikaj?c?m >>>>> po?inem. >>>>> >>>>> Ale? Janda >>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> >>> -- >>> Petr Dlouh? >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

6.2.2010 10:45:57 (#70)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Ahoj. Oprava adresy: http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta3.zip Honza 2010/2/6 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> Ahoj, > > ta beta 3 n?jak nejde st?hnout. > > Oni v tom byly chyby (asi je?t? jsou), tak?e se to v n?kter?ch p??padech > nespojovalo - proto jsem asi tu citlivost p??li? nadhodnotil. Budu se > sna?it to d?l sledovat. > > On Sat, 06 Feb 2010 19:21:13 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> > wrote: > >> Experiment?ln? verze TraceServeru - jen pro toho, kdo to chce vyzkou?et: >> http://jabi.aspone.cz/www/osm/TraceServerBeta3.zip >> (nenahrazuje betu 2 - tohle ob?as pad? apod.) >> >> Honza >> >> 2010/2/6 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>> Ahoj, >>> ano - se zm?nou bal?ku nem?m probl?m. Jde mi to jak zkompilovat, tak >>> spustit. Nakonec kdy? se koukne? na jin? pluginy, tak v?t?ina z nich >>> je v bal?ku org.openstreetmap.josm.plugins.[neco]. Osobn? si mus?m >>> zase lok?ln? p?ed?l?vat build skript, proto?e mi nefunguje z?sk?v?n? >>> verze z revize SVN. Ale nevad? - ud?lal jsem si skript?k, kter? to >>> d?l? automaticky, tak?e o tom u? skoro ani nev?m. Je to tak patrn? >>> spr?vn?, tak jsem to tak v SVN nechal. >>> >>> A ten ?hel ... t??ko ??ct, zda je u?ite?n? nebo ne. Cht?l jsem, aby >>> kdy? se sna?? to nacpat do nov? ?se?ku existuj?c? bod, tak aby t?m >>> nevzniklo n?co moc zalomen?ho. Nem?m vypozorovan?, co se chov? l?pe. A >>> mo?n? ani ??dn? univerz?ln? ?e?en? nen? a n?co se bude chovat l?pe v >>> oblastech, kde jsou domy obd?ln?kov? (panel?ky apod.) a n?co zase >>> n?kde na venkov? nebo kde jsou domu r?zn? kulat?... >>> >>> Jinak jsem zkou?el upravovat ten server a p?i pokusech mi to d?lalo >>> stra?n? v?ci p?i napojov?n?, jak jsi zv??il tu toleranci. Kdy? jsem ji >>> 3x zmen?il (na 0.000005), tak se mi to chov? mnohem l?pe. >>> >>> Honza >>> >>> >>> 2010/2/6 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >>>> Ahoj, >>>> >>>> p?id?lal jsem funkci, ?e p?i stisknut?m alt to nep?id?v? tag >>>> "building". >>>> >>>> M?l bych ale dva dotazy: >>>> >>>> Po p?ed?l?n? bal?ku se mi neda?? plugin spustit - mus?m si to lok?ln? >>>> p?ed?l?vat zp?tky. Da?? se ti spustit? Nena?el jsem, co by mohlo b?t >>>> nastaven? ?patn?. >>>> >>>> Pro? je tam ta kontrola na ?hel p?i spojov?n?, a pro? je nav?c jen u >>>> jednoho typu spojov?n?? Zkou?el jsem j? dat pry? a p?ipad? mi, ?e se to >>>> chov? st?le rozumn?. Kdy? tam ale je, tak to ob?as nespoj? n?co, co by >>>> spojit mohlo. >>>> >>>> On Sat, 06 Feb 2010 18:25:00 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>> wrote: >>>> >>>>> Ahoj, >>>>> ten tracker se sna?il to ??ru posouvat na st?ed ??ry (tedy nejprve >>>>> "obt?hnul" vnit?n? hranu, pak zkou?el detekovat tlou?tky ?ar a ??ru >>>>> posouvat). Ale moc mu to ne?lo. M?m rozpracovanou ?pravu, kter? to >>>>> mysl?m trochu zlep??. Chybu to ob?as ud?l?, ale je to mysl?m lep??. >>>>> >>>>> Zazn?l tady n?pad - ned?lat detekci tlou?tky ?ar, ale linie zten?it >>>>> je?t? v bitmap?. To by mohlo p?in?st lep?? v?sledky. Ob?v?m se, ?e za >>>>> cenu zpomalen? trasov?n?, ale v?po?etn?ho v?konu je obecn? dostatek - >>>>> jen by se to muselo patrn? p?edzpracov?vat. Zkou?el jsem n?jakou >>>>> morfologickou operaci prov?d?t nad polem byt? (pixel?) cca 4000 x 4000 >>>>> velk?m v .NETu (unsafe) ... a trvalo to celkem dlouho (mal? jednotky >>>>> sekund). A jak jsem pochopil, takov?ch operac? by se tam musely d?lat >>>>> des?tky. Ale jist? by se daly d?lat r?zn? optimalizace - nen? t?eba >>>>> takto upravovat celou ohromnou bitmapu, ale jen jej? ??st, kde je d?m >>>>> + mal? okol?. Dalo by se to cel? ud?lat unmanaged (v C?ku) apod. >>>>> >>>>> Ten dialog ... mysl?m, ?e by se s t?m dalo d?lat n?co i relativn? >>>>> snadno. Tak? jej nem?m r?d. Tedy hlavn? v p??padech, kdy se nena??taj? >>>>> dal?? dla?dice mapky z webu a tedy trasov?n? netrv? moc dlouho. Asi by >>>>> sta?ila zm?na kurzoru na "hodinky". >>>>> >>>>> Honza >>>>> >>>>> >>>>> Dne 6. ?nora 2010 18:07 Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz> >>>>> napsal(a): >>>>>> Ahoj, >>>>>> >>>>>> teda mus?m ??ci - ten V?? Tracker je super. Jednozna?n?. D?ky moc za >>>>>> n?j. To je >>>>>> plugin u?ite?nost? ur?it? srovnateln? s czechaddress, a mo?n? je?t? >>>>>> u?ite?n?j??. >>>>>> I kdy? to lze t??ko srovn?vat. >>>>>> >>>>>> M?l bych k n?mu jen dv? mal? p?ipom?nky: >>>>>> >>>>>> 1) Tracker neobtahuje domy ve st?edu ?ar, ale vyrob? je na vnit?n? >>>>>> stran? ??ry. >>>>>> To m? dva neblah? d?sledky - d?m je tak pravd?podobn? zakreslen men?? >>>>>> ne? ve >>>>>> skute?nosti a tak? pak moc nevych?z? navazov?n? dom?. Kdy? stoj? dva >>>>>> domy >>>>>> nalepen? k sob?, r?zn?ch velikost?, tak vyrob?m jeden a obt?hne se >>>>>> vnit?n? >>>>>> strana toho prvn?ho. Pak ud?l?m druh?, ten si v?imne, ?e bl?zko le?? >>>>>> n?jak? d?m, >>>>>> tak ho p?et?hne k sob? do vnit?n? strany - a nevyjde to, tam, kde >>>>>> jsou >>>>>> na >>>>>> katastru ??ry kolm?, jsou k?iv?, proto?e je rozd?l pr?v? o tlou??ku >>>>>> ??ry. ?koda toho >>>>>> >>>>>> 2) V okam?iku trackov?n? se objev? mod?ln? dialog "Stopov?n?...". Je >>>>>> p?kn?, ?e mi >>>>>> program ??k?, ?e n?co d?l?, ale po chv?li to ru??. V okam?iku >>>>>> stopov?n? >>>>>> nem??u >>>>>> d?lat v?bec nic (posouvat mapou atd.), nav?c ten dialog vyjede >>>>>> uprost?ed >>>>>> obrazovky (?asto tam, kde jsem kliknul) - je to takov? nep?kn?. >>>>>> Ide?ln? by byl nemod?ln? dialog n?kde po stran? - abych ho vid?l, ale >>>>>> neru?il. >>>>>> Nev?m, jak je technicky n?ro?n? to v JOSM ud?lat. >>>>>> >>>>>> Ka?dop?dn? ale d?ky moc, i tak je Tracker velk?m p??nosem do OSM a >>>>>> vynikaj?c?m >>>>>> po?inem. >>>>>> >>>>>> Ale? Janda >>>>>> >>>>>> _______________________________________________ >>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>> >>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>>> >>>> -- >>>> Petr Dlouh? >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > -- > Petr Dlouh? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

6.2.2010 11:10:28 (#71)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, vypad? to velice dob?e, akor?t po??d ob?as nedetekuje i docela jasn? zalomen? hrany (jako u? s obr?zkem hl?sil jzvc). Pos?l?m je?t? jednu chybu: http://localhost:5050/trace/osm/50.071609387667834;14.451425398197062 On Sat, 06 Feb 2010 22:45:57 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Ahoj. > > Oprava adresy: > http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta3.zip > > Honza > > > 2010/2/6 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >> Ahoj, >> >> ta beta 3 n?jak nejde st?hnout. >> >> Oni v tom byly chyby (asi je?t? jsou), tak?e se to v n?kter?ch p??padech >> nespojovalo - proto jsem asi tu citlivost p??li? nadhodnotil. Budu se >> sna?it to d?l sledovat. >> >> On Sat, 06 Feb 2010 19:21:13 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >> wrote: >> >>> Experiment?ln? verze TraceServeru - jen pro toho, kdo to chce >>> vyzkou?et: >>> http://jabi.aspone.cz/www/osm/TraceServerBeta3.zip >>> (nenahrazuje betu 2 - tohle ob?as pad? apod.) >>> >>> Honza >>> >>> 2010/2/6 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>>> Ahoj, >>>> ano - se zm?nou bal?ku nem?m probl?m. Jde mi to jak zkompilovat, tak >>>> spustit. Nakonec kdy? se koukne? na jin? pluginy, tak v?t?ina z nich >>>> je v bal?ku org.openstreetmap.josm.plugins.[neco]. Osobn? si mus?m >>>> zase lok?ln? p?ed?l?vat build skript, proto?e mi nefunguje z?sk?v?n? >>>> verze z revize SVN. Ale nevad? - ud?lal jsem si skript?k, kter? to >>>> d?l? automaticky, tak?e o tom u? skoro ani nev?m. Je to tak patrn? >>>> spr?vn?, tak jsem to tak v SVN nechal. >>>> >>>> A ten ?hel ... t??ko ??ct, zda je u?ite?n? nebo ne. Cht?l jsem, aby >>>> kdy? se sna?? to nacpat do nov? ?se?ku existuj?c? bod, tak aby t?m >>>> nevzniklo n?co moc zalomen?ho. Nem?m vypozorovan?, co se chov? l?pe. A >>>> mo?n? ani ??dn? univerz?ln? ?e?en? nen? a n?co se bude chovat l?pe v >>>> oblastech, kde jsou domy obd?ln?kov? (panel?ky apod.) a n?co zase >>>> n?kde na venkov? nebo kde jsou domu r?zn? kulat?... >>>> >>>> Jinak jsem zkou?el upravovat ten server a p?i pokusech mi to d?lalo >>>> stra?n? v?ci p?i napojov?n?, jak jsi zv??il tu toleranci. Kdy? jsem ji >>>> 3x zmen?il (na 0.000005), tak se mi to chov? mnohem l?pe. >>>> >>>> Honza >>>> >>>> >>>> 2010/2/6 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >>>>> Ahoj, >>>>> >>>>> p?id?lal jsem funkci, ?e p?i stisknut?m alt to nep?id?v? tag >>>>> "building". >>>>> >>>>> M?l bych ale dva dotazy: >>>>> >>>>> Po p?ed?l?n? bal?ku se mi neda?? plugin spustit - mus?m si to lok?ln? >>>>> p?ed?l?vat zp?tky. Da?? se ti spustit? Nena?el jsem, co by mohlo b?t >>>>> nastaven? ?patn?. >>>>> >>>>> Pro? je tam ta kontrola na ?hel p?i spojov?n?, a pro? je nav?c jen u >>>>> jednoho typu spojov?n?? Zkou?el jsem j? dat pry? a p?ipad? mi, ?e se >>>>> to >>>>> chov? st?le rozumn?. Kdy? tam ale je, tak to ob?as nespoj? n?co, co >>>>> by >>>>> spojit mohlo. >>>>> >>>>> On Sat, 06 Feb 2010 18:25:00 +0100, Jan Bilak >>>>> <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>>> wrote: >>>>> >>>>>> Ahoj, >>>>>> ten tracker se sna?il to ??ru posouvat na st?ed ??ry (tedy nejprve >>>>>> "obt?hnul" vnit?n? hranu, pak zkou?el detekovat tlou?tky ?ar a ??ru >>>>>> posouvat). Ale moc mu to ne?lo. M?m rozpracovanou ?pravu, kter? to >>>>>> mysl?m trochu zlep??. Chybu to ob?as ud?l?, ale je to mysl?m lep??. >>>>>> >>>>>> Zazn?l tady n?pad - ned?lat detekci tlou?tky ?ar, ale linie zten?it >>>>>> je?t? v bitmap?. To by mohlo p?in?st lep?? v?sledky. Ob?v?m se, ?e >>>>>> za >>>>>> cenu zpomalen? trasov?n?, ale v?po?etn?ho v?konu je obecn? dostatek >>>>>> - >>>>>> jen by se to muselo patrn? p?edzpracov?vat. Zkou?el jsem n?jakou >>>>>> morfologickou operaci prov?d?t nad polem byt? (pixel?) cca 4000 x >>>>>> 4000 >>>>>> velk?m v .NETu (unsafe) ... a trvalo to celkem dlouho (mal? jednotky >>>>>> sekund). A jak jsem pochopil, takov?ch operac? by se tam musely >>>>>> d?lat >>>>>> des?tky. Ale jist? by se daly d?lat r?zn? optimalizace - nen? t?eba >>>>>> takto upravovat celou ohromnou bitmapu, ale jen jej? ??st, kde je >>>>>> d?m >>>>>> + mal? okol?. Dalo by se to cel? ud?lat unmanaged (v C?ku) apod. >>>>>> >>>>>> Ten dialog ... mysl?m, ?e by se s t?m dalo d?lat n?co i relativn? >>>>>> snadno. Tak? jej nem?m r?d. Tedy hlavn? v p??padech, kdy se >>>>>> nena??taj? >>>>>> dal?? dla?dice mapky z webu a tedy trasov?n? netrv? moc dlouho. Asi >>>>>> by >>>>>> sta?ila zm?na kurzoru na "hodinky". >>>>>> >>>>>> Honza >>>>>> >>>>>> >>>>>> Dne 6. ?nora 2010 18:07 Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz> >>>>>> napsal(a): >>>>>>> Ahoj, >>>>>>> >>>>>>> teda mus?m ??ci - ten V?? Tracker je super. Jednozna?n?. D?ky moc >>>>>>> za >>>>>>> n?j. To je >>>>>>> plugin u?ite?nost? ur?it? srovnateln? s czechaddress, a mo?n? je?t? >>>>>>> u?ite?n?j??. >>>>>>> I kdy? to lze t??ko srovn?vat. >>>>>>> >>>>>>> M?l bych k n?mu jen dv? mal? p?ipom?nky: >>>>>>> >>>>>>> 1) Tracker neobtahuje domy ve st?edu ?ar, ale vyrob? je na vnit?n? >>>>>>> stran? ??ry. >>>>>>> To m? dva neblah? d?sledky - d?m je tak pravd?podobn? zakreslen >>>>>>> men?? >>>>>>> ne? ve >>>>>>> skute?nosti a tak? pak moc nevych?z? navazov?n? dom?. Kdy? stoj? >>>>>>> dva >>>>>>> domy >>>>>>> nalepen? k sob?, r?zn?ch velikost?, tak vyrob?m jeden a obt?hne se >>>>>>> vnit?n? >>>>>>> strana toho prvn?ho. Pak ud?l?m druh?, ten si v?imne, ?e bl?zko >>>>>>> le?? >>>>>>> n?jak? d?m, >>>>>>> tak ho p?et?hne k sob? do vnit?n? strany - a nevyjde to, tam, kde >>>>>>> jsou >>>>>>> na >>>>>>> katastru ??ry kolm?, jsou k?iv?, proto?e je rozd?l pr?v? o tlou??ku >>>>>>> ??ry. ?koda toho >>>>>>> >>>>>>> 2) V okam?iku trackov?n? se objev? mod?ln? dialog "Stopov?n?...". >>>>>>> Je >>>>>>> p?kn?, ?e mi >>>>>>> program ??k?, ?e n?co d?l?, ale po chv?li to ru??. V okam?iku >>>>>>> stopov?n? >>>>>>> nem??u >>>>>>> d?lat v?bec nic (posouvat mapou atd.), nav?c ten dialog vyjede >>>>>>> uprost?ed >>>>>>> obrazovky (?asto tam, kde jsem kliknul) - je to takov? nep?kn?. >>>>>>> Ide?ln? by byl nemod?ln? dialog n?kde po stran? - abych ho vid?l, >>>>>>> ale >>>>>>> neru?il. >>>>>>> Nev?m, jak je technicky n?ro?n? to v JOSM ud?lat. >>>>>>> >>>>>>> Ka?dop?dn? ale d?ky moc, i tak je Tracker velk?m p??nosem do OSM a >>>>>>> vynikaj?c?m >>>>>>> po?inem. >>>>>>> >>>>>>> Ale? Janda >>>>>>> >>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>>> >>>>>> >>>>>> _______________________________________________ >>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>>> >>>>> -- >>>>> Petr Dlouh? >>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>> >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> -- >> Petr Dlouh? >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

6.2.2010 11:59:04 (#72)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, je?t? m? napadly dv? v?ci: 1) Necht?l by n?kdo napsat k tomu pluginu u?ivatelskou dokumentaci na Wiki? 2) Katastr?ln? ??ad vektorizuje KM, a pokud v?m, tak jim to jde dost pomalu. Nehodil by se jim taky n?hodou Tracer, a nem?li bychom jim o n?m d?t v?d?t? Nebo vektorizace znamen? i p?em??en? v?ech budov v ter?nu? On Sat, 06 Feb 2010 23:10:28 +0100, Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > vypad? to velice dob?e, akor?t po??d ob?as nedetekuje i docela jasn? > zalomen? hrany (jako u? s obr?zkem hl?sil jzvc). > Pos?l?m je?t? jednu chybu: > http://localhost:5050/trace/osm/50.071609387667834;14.451425398197062 > > On Sat, 06 Feb 2010 22:45:57 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> > wrote: > >> Ahoj. >> >> Oprava adresy: >> http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta3.zip >> >> Honza >> >> >> 2010/2/6 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >>> Ahoj, >>> >>> ta beta 3 n?jak nejde st?hnout. >>> >>> Oni v tom byly chyby (asi je?t? jsou), tak?e se to v n?kter?ch >>> p??padech >>> nespojovalo - proto jsem asi tu citlivost p??li? nadhodnotil. Budu se >>> sna?it to d?l sledovat. >>> >>> On Sat, 06 Feb 2010 19:21:13 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>> wrote: >>> >>>> Experiment?ln? verze TraceServeru - jen pro toho, kdo to chce >>>> vyzkou?et: >>>> http://jabi.aspone.cz/www/osm/TraceServerBeta3.zip >>>> (nenahrazuje betu 2 - tohle ob?as pad? apod.) >>>> >>>> Honza >>>> >>>> 2010/2/6 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>>>> Ahoj, >>>>> ano - se zm?nou bal?ku nem?m probl?m. Jde mi to jak zkompilovat, tak >>>>> spustit. Nakonec kdy? se koukne? na jin? pluginy, tak v?t?ina z nich >>>>> je v bal?ku org.openstreetmap.josm.plugins.[neco]. Osobn? si mus?m >>>>> zase lok?ln? p?ed?l?vat build skript, proto?e mi nefunguje z?sk?v?n? >>>>> verze z revize SVN. Ale nevad? - ud?lal jsem si skript?k, kter? to >>>>> d?l? automaticky, tak?e o tom u? skoro ani nev?m. Je to tak patrn? >>>>> spr?vn?, tak jsem to tak v SVN nechal. >>>>> >>>>> A ten ?hel ... t??ko ??ct, zda je u?ite?n? nebo ne. Cht?l jsem, aby >>>>> kdy? se sna?? to nacpat do nov? ?se?ku existuj?c? bod, tak aby t?m >>>>> nevzniklo n?co moc zalomen?ho. Nem?m vypozorovan?, co se chov? l?pe. >>>>> A >>>>> mo?n? ani ??dn? univerz?ln? ?e?en? nen? a n?co se bude chovat l?pe v >>>>> oblastech, kde jsou domy obd?ln?kov? (panel?ky apod.) a n?co zase >>>>> n?kde na venkov? nebo kde jsou domu r?zn? kulat?... >>>>> >>>>> Jinak jsem zkou?el upravovat ten server a p?i pokusech mi to d?lalo >>>>> stra?n? v?ci p?i napojov?n?, jak jsi zv??il tu toleranci. Kdy? jsem >>>>> ji >>>>> 3x zmen?il (na 0.000005), tak se mi to chov? mnohem l?pe. >>>>> >>>>> Honza >>>>> >>>>> >>>>> 2010/2/6 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >>>>>> Ahoj, >>>>>> >>>>>> p?id?lal jsem funkci, ?e p?i stisknut?m alt to nep?id?v? tag >>>>>> "building". >>>>>> >>>>>> M?l bych ale dva dotazy: >>>>>> >>>>>> Po p?ed?l?n? bal?ku se mi neda?? plugin spustit - mus?m si to >>>>>> lok?ln? >>>>>> p?ed?l?vat zp?tky. Da?? se ti spustit? Nena?el jsem, co by mohlo b?t >>>>>> nastaven? ?patn?. >>>>>> >>>>>> Pro? je tam ta kontrola na ?hel p?i spojov?n?, a pro? je nav?c jen u >>>>>> jednoho typu spojov?n?? Zkou?el jsem j? dat pry? a p?ipad? mi, ?e se >>>>>> to >>>>>> chov? st?le rozumn?. Kdy? tam ale je, tak to ob?as nespoj? n?co, co >>>>>> by >>>>>> spojit mohlo. >>>>>> >>>>>> On Sat, 06 Feb 2010 18:25:00 +0100, Jan Bilak >>>>>> <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>>>> wrote: >>>>>> >>>>>>> Ahoj, >>>>>>> ten tracker se sna?il to ??ru posouvat na st?ed ??ry (tedy nejprve >>>>>>> "obt?hnul" vnit?n? hranu, pak zkou?el detekovat tlou?tky ?ar a ??ru >>>>>>> posouvat). Ale moc mu to ne?lo. M?m rozpracovanou ?pravu, kter? to >>>>>>> mysl?m trochu zlep??. Chybu to ob?as ud?l?, ale je to mysl?m lep??. >>>>>>> >>>>>>> Zazn?l tady n?pad - ned?lat detekci tlou?tky ?ar, ale linie zten?it >>>>>>> je?t? v bitmap?. To by mohlo p?in?st lep?? v?sledky. Ob?v?m se, ?e >>>>>>> za >>>>>>> cenu zpomalen? trasov?n?, ale v?po?etn?ho v?konu je obecn? dostatek >>>>>>> - >>>>>>> jen by se to muselo patrn? p?edzpracov?vat. Zkou?el jsem n?jakou >>>>>>> morfologickou operaci prov?d?t nad polem byt? (pixel?) cca 4000 x >>>>>>> 4000 >>>>>>> velk?m v .NETu (unsafe) ... a trvalo to celkem dlouho (mal? >>>>>>> jednotky >>>>>>> sekund). A jak jsem pochopil, takov?ch operac? by se tam musely >>>>>>> d?lat >>>>>>> des?tky. Ale jist? by se daly d?lat r?zn? optimalizace - nen? t?eba >>>>>>> takto upravovat celou ohromnou bitmapu, ale jen jej? ??st, kde je >>>>>>> d?m >>>>>>> + mal? okol?. Dalo by se to cel? ud?lat unmanaged (v C?ku) apod. >>>>>>> >>>>>>> Ten dialog ... mysl?m, ?e by se s t?m dalo d?lat n?co i relativn? >>>>>>> snadno. Tak? jej nem?m r?d. Tedy hlavn? v p??padech, kdy se >>>>>>> nena??taj? >>>>>>> dal?? dla?dice mapky z webu a tedy trasov?n? netrv? moc dlouho. Asi >>>>>>> by >>>>>>> sta?ila zm?na kurzoru na "hodinky". >>>>>>> >>>>>>> Honza >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> Dne 6. ?nora 2010 18:07 Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz> >>>>>>> napsal(a): >>>>>>>> Ahoj, >>>>>>>> >>>>>>>> teda mus?m ??ci - ten V?? Tracker je super. Jednozna?n?. D?ky moc >>>>>>>> za >>>>>>>> n?j. To je >>>>>>>> plugin u?ite?nost? ur?it? srovnateln? s czechaddress, a mo?n? >>>>>>>> je?t? >>>>>>>> u?ite?n?j??. >>>>>>>> I kdy? to lze t??ko srovn?vat. >>>>>>>> >>>>>>>> M?l bych k n?mu jen dv? mal? p?ipom?nky: >>>>>>>> >>>>>>>> 1) Tracker neobtahuje domy ve st?edu ?ar, ale vyrob? je na vnit?n? >>>>>>>> stran? ??ry. >>>>>>>> To m? dva neblah? d?sledky - d?m je tak pravd?podobn? zakreslen >>>>>>>> men?? >>>>>>>> ne? ve >>>>>>>> skute?nosti a tak? pak moc nevych?z? navazov?n? dom?. Kdy? stoj? >>>>>>>> dva >>>>>>>> domy >>>>>>>> nalepen? k sob?, r?zn?ch velikost?, tak vyrob?m jeden a obt?hne se >>>>>>>> vnit?n? >>>>>>>> strana toho prvn?ho. Pak ud?l?m druh?, ten si v?imne, ?e bl?zko >>>>>>>> le?? >>>>>>>> n?jak? d?m, >>>>>>>> tak ho p?et?hne k sob? do vnit?n? strany - a nevyjde to, tam, kde >>>>>>>> jsou >>>>>>>> na >>>>>>>> katastru ??ry kolm?, jsou k?iv?, proto?e je rozd?l pr?v? o >>>>>>>> tlou??ku >>>>>>>> ??ry. ?koda toho >>>>>>>> >>>>>>>> 2) V okam?iku trackov?n? se objev? mod?ln? dialog "Stopov?n?...". >>>>>>>> Je >>>>>>>> p?kn?, ?e mi >>>>>>>> program ??k?, ?e n?co d?l?, ale po chv?li to ru??. V okam?iku >>>>>>>> stopov?n? >>>>>>>> nem??u >>>>>>>> d?lat v?bec nic (posouvat mapou atd.), nav?c ten dialog vyjede >>>>>>>> uprost?ed >>>>>>>> obrazovky (?asto tam, kde jsem kliknul) - je to takov? nep?kn?. >>>>>>>> Ide?ln? by byl nemod?ln? dialog n?kde po stran? - abych ho vid?l, >>>>>>>> ale >>>>>>>> neru?il. >>>>>>>> Nev?m, jak je technicky n?ro?n? to v JOSM ud?lat. >>>>>>>> >>>>>>>> Ka?dop?dn? ale d?ky moc, i tak je Tracker velk?m p??nosem do OSM a >>>>>>>> vynikaj?c?m >>>>>>>> po?inem. >>>>>>>> >>>>>>>> Ale? Janda >>>>>>>> >>>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>> >>>>>> >>>>>> -- >>>>>> Petr Dlouh? >>>>>> >>>>>> _______________________________________________ >>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>> >>>>> >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> >>> -- >>> Petr Dlouh? >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
-- Petr Dlouh?

7.2.2010 12:10:26 (#73)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Ahoj, ke 2) ... podle mne nehodil. Zkus si timto trasovat nejakou rucne kreslenou oskenovanou mapu, kde cisla zasahuji ke krajum apod. Tedy ty mapy, ze kterych to oni pravdepodobne prekresluji. Casto tam sam nepoznam, co je co. Natoz pak nejaky automat. Premereni v terenu myslim nikdo nedela. Ale jeste asi ke kazde parcele budou mit nejake papiry, kde jsou jednotlive body zamereny k okolnim "referencnim" bodum ... alepson tak si to predstavuji. Z tehle mapy by nikdo nezjistil hranici pozemky s vetsi presnosti nez desitky metru. Honza 2010/2/6 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> Ahoj, > > je?t? m? napadly dv? v?ci: > > 1) Necht?l by n?kdo napsat k tomu pluginu u?ivatelskou dokumentaci na Wiki? > > 2) Katastr?ln? ??ad vektorizuje KM, a pokud v?m, tak jim to jde dost > pomalu. Nehodil by se jim taky n?hodou Tracer, a nem?li bychom jim o n?m > d?t v?d?t? Nebo vektorizace znamen? i p?em??en? v?ech budov v ter?nu? > > On Sat, 06 Feb 2010 23:10:28 +0100, Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> > wrote: > >> Ahoj, >> >> vypad? to velice dob?e, akor?t po??d ob?as nedetekuje i docela jasn? >> zalomen? hrany (jako u? s obr?zkem hl?sil jzvc). >> Pos?l?m je?t? jednu chybu: >> http://localhost:5050/trace/osm/50.071609387667834;14.451425398197062 >> >> On Sat, 06 Feb 2010 22:45:57 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >> wrote: >> >>> Ahoj. >>> >>> Oprava adresy: >>> http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta3.zip >>> >>> Honza >>> >>> >>> 2010/2/6 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >>>> Ahoj, >>>> >>>> ta beta 3 n?jak nejde st?hnout. >>>> >>>> Oni v tom byly chyby (asi je?t? jsou), tak?e se to v n?kter?ch >>>> p??padech >>>> nespojovalo - proto jsem asi tu citlivost p??li? nadhodnotil. Budu se >>>> sna?it to d?l sledovat. >>>> >>>> On Sat, 06 Feb 2010 19:21:13 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>> wrote: >>>> >>>>> Experiment?ln? verze TraceServeru - jen pro toho, kdo to chce >>>>> vyzkou?et: >>>>> http://jabi.aspone.cz/www/osm/TraceServerBeta3.zip >>>>> (nenahrazuje betu 2 - tohle ob?as pad? apod.) >>>>> >>>>> Honza >>>>> >>>>> 2010/2/6 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>>>>> Ahoj, >>>>>> ano - se zm?nou bal?ku nem?m probl?m. Jde mi to jak zkompilovat, tak >>>>>> spustit. Nakonec kdy? se koukne? na jin? pluginy, tak v?t?ina z nich >>>>>> je v bal?ku org.openstreetmap.josm.plugins.[neco]. Osobn? si mus?m >>>>>> zase lok?ln? p?ed?l?vat build skript, proto?e mi nefunguje z?sk?v?n? >>>>>> verze z revize SVN. Ale nevad? - ud?lal jsem si skript?k, kter? to >>>>>> d?l? automaticky, tak?e o tom u? skoro ani nev?m. Je to tak patrn? >>>>>> spr?vn?, tak jsem to tak v SVN nechal. >>>>>> >>>>>> A ten ?hel ... t??ko ??ct, zda je u?ite?n? nebo ne. Cht?l jsem, aby >>>>>> kdy? se sna?? to nacpat do nov? ?se?ku existuj?c? bod, tak aby t?m >>>>>> nevzniklo n?co moc zalomen?ho. Nem?m vypozorovan?, co se chov? l?pe. >>>>>> A >>>>>> mo?n? ani ??dn? univerz?ln? ?e?en? nen? a n?co se bude chovat l?pe v >>>>>> oblastech, kde jsou domy obd?ln?kov? (panel?ky apod.) a n?co zase >>>>>> n?kde na venkov? nebo kde jsou domu r?zn? kulat?... >>>>>> >>>>>> Jinak jsem zkou?el upravovat ten server a p?i pokusech mi to d?lalo >>>>>> stra?n? v?ci p?i napojov?n?, jak jsi zv??il tu toleranci. Kdy? jsem >>>>>> ji >>>>>> 3x zmen?il (na 0.000005), tak se mi to chov? mnohem l?pe. >>>>>> >>>>>> Honza >>>>>> >>>>>> >>>>>> 2010/2/6 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >>>>>>> Ahoj, >>>>>>> >>>>>>> p?id?lal jsem funkci, ?e p?i stisknut?m alt to nep?id?v? tag >>>>>>> "building". >>>>>>> >>>>>>> M?l bych ale dva dotazy: >>>>>>> >>>>>>> Po p?ed?l?n? bal?ku se mi neda?? plugin spustit - mus?m si to >>>>>>> lok?ln? >>>>>>> p?ed?l?vat zp?tky. Da?? se ti spustit? Nena?el jsem, co by mohlo b?t >>>>>>> nastaven? ?patn?. >>>>>>> >>>>>>> Pro? je tam ta kontrola na ?hel p?i spojov?n?, a pro? je nav?c jen u >>>>>>> jednoho typu spojov?n?? Zkou?el jsem j? dat pry? a p?ipad? mi, ?e se >>>>>>> to >>>>>>> chov? st?le rozumn?. Kdy? tam ale je, tak to ob?as nespoj? n?co, co >>>>>>> by >>>>>>> spojit mohlo. >>>>>>> >>>>>>> On Sat, 06 Feb 2010 18:25:00 +0100, Jan Bilak >>>>>>> <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>>>>> wrote: >>>>>>> >>>>>>>> Ahoj, >>>>>>>> ten tracker se sna?il to ??ru posouvat na st?ed ??ry (tedy nejprve >>>>>>>> "obt?hnul" vnit?n? hranu, pak zkou?el detekovat tlou?tky ?ar a ??ru >>>>>>>> posouvat). Ale moc mu to ne?lo. M?m rozpracovanou ?pravu, kter? to >>>>>>>> mysl?m trochu zlep??. Chybu to ob?as ud?l?, ale je to mysl?m lep??. >>>>>>>> >>>>>>>> Zazn?l tady n?pad - ned?lat detekci tlou?tky ?ar, ale linie zten?it >>>>>>>> je?t? v bitmap?. To by mohlo p?in?st lep?? v?sledky. Ob?v?m se, ?e >>>>>>>> za >>>>>>>> cenu zpomalen? trasov?n?, ale v?po?etn?ho v?konu je obecn? dostatek >>>>>>>> - >>>>>>>> jen by se to muselo patrn? p?edzpracov?vat. Zkou?el jsem n?jakou >>>>>>>> morfologickou operaci prov?d?t nad polem byt? (pixel?) cca 4000 x >>>>>>>> 4000 >>>>>>>> velk?m v .NETu (unsafe) ... a trvalo to celkem dlouho (mal? >>>>>>>> jednotky >>>>>>>> sekund). A jak jsem pochopil, takov?ch operac? by se tam musely >>>>>>>> d?lat >>>>>>>> des?tky. Ale jist? by se daly d?lat r?zn? optimalizace - nen? t?eba >>>>>>>> takto upravovat celou ohromnou bitmapu, ale jen jej? ??st, kde je >>>>>>>> d?m >>>>>>>> + mal? okol?. Dalo by se to cel? ud?lat unmanaged (v C?ku) apod. >>>>>>>> >>>>>>>> Ten dialog ... mysl?m, ?e by se s t?m dalo d?lat n?co i relativn? >>>>>>>> snadno. Tak? jej nem?m r?d. Tedy hlavn? v p??padech, kdy se >>>>>>>> nena??taj? >>>>>>>> dal?? dla?dice mapky z webu a tedy trasov?n? netrv? moc dlouho. Asi >>>>>>>> by >>>>>>>> sta?ila zm?na kurzoru na "hodinky". >>>>>>>> >>>>>>>> Honza >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> Dne 6. ?nora 2010 18:07 Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz> >>>>>>>> napsal(a): >>>>>>>>> Ahoj, >>>>>>>>> >>>>>>>>> teda mus?m ??ci - ten V?? Tracker je super. Jednozna?n?. D?ky moc >>>>>>>>> za >>>>>>>>> n?j. To je >>>>>>>>> plugin u?ite?nost? ur?it? srovnateln? s czechaddress, a mo?n? >>>>>>>>> je?t? >>>>>>>>> u?ite?n?j??. >>>>>>>>> I kdy? to lze t??ko srovn?vat. >>>>>>>>> >>>>>>>>> M?l bych k n?mu jen dv? mal? p?ipom?nky: >>>>>>>>> >>>>>>>>> 1) Tracker neobtahuje domy ve st?edu ?ar, ale vyrob? je na vnit?n? >>>>>>>>> stran? ??ry. >>>>>>>>> To m? dva neblah? d?sledky - d?m je tak pravd?podobn? zakreslen >>>>>>>>> men?? >>>>>>>>> ne? ve >>>>>>>>> skute?nosti a tak? pak moc nevych?z? navazov?n? dom?. Kdy? stoj? >>>>>>>>> dva >>>>>>>>> domy >>>>>>>>> nalepen? k sob?, r?zn?ch velikost?, tak vyrob?m jeden a obt?hne se >>>>>>>>> vnit?n? >>>>>>>>> strana toho prvn?ho. Pak ud?l?m druh?, ten si v?imne, ?e bl?zko >>>>>>>>> le?? >>>>>>>>> n?jak? d?m, >>>>>>>>> tak ho p?et?hne k sob? do vnit?n? strany - a nevyjde to, tam, kde >>>>>>>>> jsou >>>>>>>>> na >>>>>>>>> katastru ??ry kolm?, jsou k?iv?, proto?e je rozd?l pr?v? o >>>>>>>>> tlou??ku >>>>>>>>> ??ry. ?koda toho >>>>>>>>> >>>>>>>>> 2) V okam?iku trackov?n? se objev? mod?ln? dialog "Stopov?n?...". >>>>>>>>> Je >>>>>>>>> p?kn?, ?e mi >>>>>>>>> program ??k?, ?e n?co d?l?, ale po chv?li to ru??. V okam?iku >>>>>>>>> stopov?n? >>>>>>>>> nem??u >>>>>>>>> d?lat v?bec nic (posouvat mapou atd.), nav?c ten dialog vyjede >>>>>>>>> uprost?ed >>>>>>>>> obrazovky (?asto tam, kde jsem kliknul) - je to takov? nep?kn?. >>>>>>>>> Ide?ln? by byl nemod?ln? dialog n?kde po stran? - abych ho vid?l, >>>>>>>>> ale >>>>>>>>> neru?il. >>>>>>>>> Nev?m, jak je technicky n?ro?n? to v JOSM ud?lat. >>>>>>>>> >>>>>>>>> Ka?dop?dn? ale d?ky moc, i tak je Tracker velk?m p??nosem do OSM a >>>>>>>>> vynikaj?c?m >>>>>>>>> po?inem. >>>>>>>>> >>>>>>>>> Ale? Janda >>>>>>>>> >>>>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> -- >>>>>>> Petr Dlouh? >>>>>>> >>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>>> >>>>>> >>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>>> >>>> -- >>>> Petr Dlouh? >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> > > > -- > Petr Dlouh? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: analog-map.PNG Type: image/png Size: 118748 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100207/91509d48/attachment.png>

7.2.2010 10:28:22 (#74)
gravatar

Jiri Parkan

<jparkan at gmail.com>
47
Ahoj, to zten?ov?n? bitmapy se pou??v? i k detekci a porovn?v?n? otisk? prst?. P??telkyn? na to psala program [1] v?etn? dal??ho zpracov?n? (nav?z?n? p?eru?en?ch lini?, ?i?t?n? nepot?ebn?ch dat..). Je to v C#, samotn? zten?ov?n? v unmanaged k?du, t?eba by se to hodilo k nahl?dnut?, p??padn? pou?it? n?kter?ch ??st?. Dokumentace k programu je na [2]. Parkis [1] http://krovacek.eu/predmety/ZVI%20-%20Zpracovani%20vizualni%20informace/prog.zip [2] http://krovacek.eu/predmety/ZVI%20-%20Zpracovani%20vizualni%20informace/doc.zip 2010/2/6 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: zobrazit citaci
> Ahoj, > ten tracker se sna?il to ??ru posouvat na st?ed ??ry (tedy nejprve > "obt?hnul" vnit?n? hranu, pak zkou?el detekovat tlou?tky ?ar a ??ru > posouvat). Ale moc mu to ne?lo. M?m rozpracovanou ?pravu, kter? to > mysl?m trochu zlep??. Chybu to ob?as ud?l?, ale je to mysl?m lep??. > > Zazn?l tady n?pad - ned?lat detekci tlou?tky ?ar, ale linie zten?it > je?t? v bitmap?. To by mohlo p?in?st lep?? v?sledky. Ob?v?m se, ?e za > cenu zpomalen? trasov?n?, ale v?po?etn?ho v?konu je obecn? dostatek - > jen by se to muselo patrn? p?edzpracov?vat. Zkou?el jsem n?jakou > morfologickou operaci prov?d?t nad polem byt? (pixel?) cca 4000 x 4000 > velk?m v .NETu (unsafe) ... a trvalo to celkem dlouho (mal? jednotky > sekund). A jak jsem pochopil, takov?ch operac? by se tam musely d?lat > des?tky. Ale jist? by se daly d?lat r?zn? optimalizace - nen? t?eba > takto upravovat celou ohromnou bitmapu, ale jen jej? ??st, kde je d?m > + mal? okol?. Dalo by se to cel? ud?lat unmanaged (v C?ku) apod. > > Ten dialog ... mysl?m, ?e by se s t?m dalo d?lat n?co i relativn? > snadno. Tak? jej nem?m r?d. Tedy hlavn? v p??padech, kdy se nena??taj? > dal?? dla?dice mapky z webu a tedy trasov?n? netrv? moc dlouho. Asi by > sta?ila zm?na kurzoru na "hodinky". > > Honza > > > Dne 6. ?nora 2010 18:07 Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz> napsal(a): >> Ahoj, >> >> teda mus?m ??ci - ten V?? Tracker je super. Jednozna?n?. D?ky moc za n?j. To je >> plugin u?ite?nost? ur?it? srovnateln? s czechaddress, a mo?n? je?t? u?ite?n?j??. >> I kdy? to lze t??ko srovn?vat. >> >> M?l bych k n?mu jen dv? mal? p?ipom?nky: >> >> 1) Tracker neobtahuje domy ve st?edu ?ar, ale vyrob? je na vnit?n? stran? ??ry. >> To m? dva neblah? d?sledky - d?m je tak pravd?podobn? zakreslen men?? ne? ve >> skute?nosti a tak? pak moc nevych?z? navazov?n? dom?. Kdy? stoj? dva domy >> nalepen? k sob?, r?zn?ch velikost?, tak vyrob?m jeden a obt?hne se vnit?n? >> strana toho prvn?ho. Pak ud?l?m druh?, ten si v?imne, ?e bl?zko le?? n?jak? d?m, >> tak ho p?et?hne k sob? do vnit?n? strany - a nevyjde to, tam, kde jsou na >> katastru ??ry kolm?, jsou k?iv?, proto?e je rozd?l pr?v? o tlou??ku ??ry. ?koda toho >> >> 2) V okam?iku trackov?n? se objev? mod?ln? dialog "Stopov?n?...". Je p?kn?, ?e mi >> program ??k?, ?e n?co d?l?, ale po chv?li to ru??. V okam?iku stopov?n? nem??u >> d?lat v?bec nic (posouvat mapou atd.), nav?c ten dialog vyjede uprost?ed >> obrazovky (?asto tam, kde jsem kliknul) - je to takov? nep?kn?. >> Ide?ln? by byl nemod?ln? dialog n?kde po stran? - abych ho vid?l, ale neru?il. >> Nev?m, jak je technicky n?ro?n? to v JOSM ud?lat. >> >> Ka?dop?dn? ale d?ky moc, i tak je Tracker velk?m p??nosem do OSM a vynikaj?c?m >> po?inem. >> >> Ale? Janda >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

7.2.2010 10:42:52 (#75)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, je fakt, ?e v n?kter?ch vesnic?ch je to velk? ?m?ranice. Na v?t?in? ?zem? je to docela trasovateln? ale je to po??d ru?n? kreslen? viz [1]. Nav?c by mohli trasovat i ty pap?ry k parcel?m (jestli je maj?). Ka?dop?dn? to je u? jejich probl?m, z na?? strany by sta?ilo jim jen napsat o t? mo?nosti. [1] http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=kn,def_budovy,prehledky&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&bbox=14.3732435,50.0809186,14.3740987,50.0814193&width=519&height=570 On Sun, 07 Feb 2010 00:10:26 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > ke 2) ... podle mne nehodil. Zkus si timto trasovat nejakou rucne > kreslenou oskenovanou mapu, kde cisla zasahuji ke krajum apod. Tedy ty > mapy, ze kterych to oni pravdepodobne prekresluji. Casto tam sam > nepoznam, co je co. Natoz pak nejaky automat. > > Premereni v terenu myslim nikdo nedela. Ale jeste asi ke kazde parcele > budou mit nejake papiry, kde jsou jednotlive body zamereny k okolnim > "referencnim" bodum ... alepson tak si to predstavuji. Z tehle mapy by > nikdo nezjistil hranici pozemky s vetsi presnosti nez desitky metru. > > Honza > > > > 2010/2/6 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >> Ahoj, >> >> je?t? m? napadly dv? v?ci: >> >> 1) Necht?l by n?kdo napsat k tomu pluginu u?ivatelskou dokumentaci na >> Wiki? >> >> 2) Katastr?ln? ??ad vektorizuje KM, a pokud v?m, tak jim to jde dost >> pomalu. Nehodil by se jim taky n?hodou Tracer, a nem?li bychom jim o n?m >> d?t v?d?t? Nebo vektorizace znamen? i p?em??en? v?ech budov v ter?nu? >> >> On Sat, 06 Feb 2010 23:10:28 +0100, Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> >> wrote: >> >>> Ahoj, >>> >>> vypad? to velice dob?e, akor?t po??d ob?as nedetekuje i docela jasn? >>> zalomen? hrany (jako u? s obr?zkem hl?sil jzvc). >>> Pos?l?m je?t? jednu chybu: >>> http://localhost:5050/trace/osm/50.071609387667834;14.451425398197062 >>> >>> On Sat, 06 Feb 2010 22:45:57 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> >>> wrote: >>> >>>> Ahoj. >>>> >>>> Oprava adresy: >>>> http://jabi.aspone.cz/osm/TraceServerBeta3.zip >>>> >>>> Honza >>>> >>>> >>>> 2010/2/6 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >>>>> Ahoj, >>>>> >>>>> ta beta 3 n?jak nejde st?hnout. >>>>> >>>>> Oni v tom byly chyby (asi je?t? jsou), tak?e se to v n?kter?ch >>>>> p??padech >>>>> nespojovalo - proto jsem asi tu citlivost p??li? nadhodnotil. Budu se >>>>> sna?it to d?l sledovat. >>>>> >>>>> On Sat, 06 Feb 2010 19:21:13 +0100, Jan Bilak >>>>> <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>>> wrote: >>>>> >>>>>> Experiment?ln? verze TraceServeru - jen pro toho, kdo to chce >>>>>> vyzkou?et: >>>>>> http://jabi.aspone.cz/www/osm/TraceServerBeta3.zip >>>>>> (nenahrazuje betu 2 - tohle ob?as pad? apod.) >>>>>> >>>>>> Honza >>>>>> >>>>>> 2010/2/6 Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com>: >>>>>>> Ahoj, >>>>>>> ano - se zm?nou bal?ku nem?m probl?m. Jde mi to jak zkompilovat, >>>>>>> tak >>>>>>> spustit. Nakonec kdy? se koukne? na jin? pluginy, tak v?t?ina z >>>>>>> nich >>>>>>> je v bal?ku org.openstreetmap.josm.plugins.[neco]. Osobn? si mus?m >>>>>>> zase lok?ln? p?ed?l?vat build skript, proto?e mi nefunguje >>>>>>> z?sk?v?n? >>>>>>> verze z revize SVN. Ale nevad? - ud?lal jsem si skript?k, kter? to >>>>>>> d?l? automaticky, tak?e o tom u? skoro ani nev?m. Je to tak patrn? >>>>>>> spr?vn?, tak jsem to tak v SVN nechal. >>>>>>> >>>>>>> A ten ?hel ... t??ko ??ct, zda je u?ite?n? nebo ne. Cht?l jsem, aby >>>>>>> kdy? se sna?? to nacpat do nov? ?se?ku existuj?c? bod, tak aby t?m >>>>>>> nevzniklo n?co moc zalomen?ho. Nem?m vypozorovan?, co se chov? >>>>>>> l?pe. >>>>>>> A >>>>>>> mo?n? ani ??dn? univerz?ln? ?e?en? nen? a n?co se bude chovat l?pe >>>>>>> v >>>>>>> oblastech, kde jsou domy obd?ln?kov? (panel?ky apod.) a n?co zase >>>>>>> n?kde na venkov? nebo kde jsou domu r?zn? kulat?... >>>>>>> >>>>>>> Jinak jsem zkou?el upravovat ten server a p?i pokusech mi to d?lalo >>>>>>> stra?n? v?ci p?i napojov?n?, jak jsi zv??il tu toleranci. Kdy? jsem >>>>>>> ji >>>>>>> 3x zmen?il (na 0.000005), tak se mi to chov? mnohem l?pe. >>>>>>> >>>>>>> Honza >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> 2010/2/6 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: >>>>>>>> Ahoj, >>>>>>>> >>>>>>>> p?id?lal jsem funkci, ?e p?i stisknut?m alt to nep?id?v? tag >>>>>>>> "building". >>>>>>>> >>>>>>>> M?l bych ale dva dotazy: >>>>>>>> >>>>>>>> Po p?ed?l?n? bal?ku se mi neda?? plugin spustit - mus?m si to >>>>>>>> lok?ln? >>>>>>>> p?ed?l?vat zp?tky. Da?? se ti spustit? Nena?el jsem, co by mohlo >>>>>>>> b?t >>>>>>>> nastaven? ?patn?. >>>>>>>> >>>>>>>> Pro? je tam ta kontrola na ?hel p?i spojov?n?, a pro? je nav?c >>>>>>>> jen u >>>>>>>> jednoho typu spojov?n?? Zkou?el jsem j? dat pry? a p?ipad? mi, ?e >>>>>>>> se >>>>>>>> to >>>>>>>> chov? st?le rozumn?. Kdy? tam ale je, tak to ob?as nespoj? n?co, >>>>>>>> co >>>>>>>> by >>>>>>>> spojit mohlo. >>>>>>>> >>>>>>>> On Sat, 06 Feb 2010 18:25:00 +0100, Jan Bilak >>>>>>>> <jan.bilak.osm at gmail.com> >>>>>>>> wrote: >>>>>>>> >>>>>>>>> Ahoj, >>>>>>>>> ten tracker se sna?il to ??ru posouvat na st?ed ??ry (tedy >>>>>>>>> nejprve >>>>>>>>> "obt?hnul" vnit?n? hranu, pak zkou?el detekovat tlou?tky ?ar a >>>>>>>>> ??ru >>>>>>>>> posouvat). Ale moc mu to ne?lo. M?m rozpracovanou ?pravu, kter? >>>>>>>>> to >>>>>>>>> mysl?m trochu zlep??. Chybu to ob?as ud?l?, ale je to mysl?m >>>>>>>>> lep??. >>>>>>>>> >>>>>>>>> Zazn?l tady n?pad - ned?lat detekci tlou?tky ?ar, ale linie >>>>>>>>> zten?it >>>>>>>>> je?t? v bitmap?. To by mohlo p?in?st lep?? v?sledky. Ob?v?m se, >>>>>>>>> ?e >>>>>>>>> za >>>>>>>>> cenu zpomalen? trasov?n?, ale v?po?etn?ho v?konu je obecn? >>>>>>>>> dostatek >>>>>>>>> - >>>>>>>>> jen by se to muselo patrn? p?edzpracov?vat. Zkou?el jsem n?jakou >>>>>>>>> morfologickou operaci prov?d?t nad polem byt? (pixel?) cca 4000 x >>>>>>>>> 4000 >>>>>>>>> velk?m v .NETu (unsafe) ... a trvalo to celkem dlouho (mal? >>>>>>>>> jednotky >>>>>>>>> sekund). A jak jsem pochopil, takov?ch operac? by se tam musely >>>>>>>>> d?lat >>>>>>>>> des?tky. Ale jist? by se daly d?lat r?zn? optimalizace - nen? >>>>>>>>> t?eba >>>>>>>>> takto upravovat celou ohromnou bitmapu, ale jen jej? ??st, kde je >>>>>>>>> d?m >>>>>>>>> + mal? okol?. Dalo by se to cel? ud?lat unmanaged (v C?ku) apod. >>>>>>>>> >>>>>>>>> Ten dialog ... mysl?m, ?e by se s t?m dalo d?lat n?co i relativn? >>>>>>>>> snadno. Tak? jej nem?m r?d. Tedy hlavn? v p??padech, kdy se >>>>>>>>> nena??taj? >>>>>>>>> dal?? dla?dice mapky z webu a tedy trasov?n? netrv? moc dlouho. >>>>>>>>> Asi >>>>>>>>> by >>>>>>>>> sta?ila zm?na kurzoru na "hodinky". >>>>>>>>> >>>>>>>>> Honza >>>>>>>>> >>>>>>>>> >>>>>>>>> Dne 6. ?nora 2010 18:07 Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz> >>>>>>>>> napsal(a): >>>>>>>>>> Ahoj, >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> teda mus?m ??ci - ten V?? Tracker je super. Jednozna?n?. D?ky >>>>>>>>>> moc >>>>>>>>>> za >>>>>>>>>> n?j. To je >>>>>>>>>> plugin u?ite?nost? ur?it? srovnateln? s czechaddress, a mo?n? >>>>>>>>>> je?t? >>>>>>>>>> u?ite?n?j??. >>>>>>>>>> I kdy? to lze t??ko srovn?vat. >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> M?l bych k n?mu jen dv? mal? p?ipom?nky: >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> 1) Tracker neobtahuje domy ve st?edu ?ar, ale vyrob? je na >>>>>>>>>> vnit?n? >>>>>>>>>> stran? ??ry. >>>>>>>>>> To m? dva neblah? d?sledky - d?m je tak pravd?podobn? zakreslen >>>>>>>>>> men?? >>>>>>>>>> ne? ve >>>>>>>>>> skute?nosti a tak? pak moc nevych?z? navazov?n? dom?. Kdy? stoj? >>>>>>>>>> dva >>>>>>>>>> domy >>>>>>>>>> nalepen? k sob?, r?zn?ch velikost?, tak vyrob?m jeden a obt?hne >>>>>>>>>> se >>>>>>>>>> vnit?n? >>>>>>>>>> strana toho prvn?ho. Pak ud?l?m druh?, ten si v?imne, ?e bl?zko >>>>>>>>>> le?? >>>>>>>>>> n?jak? d?m, >>>>>>>>>> tak ho p?et?hne k sob? do vnit?n? strany - a nevyjde to, tam, >>>>>>>>>> kde >>>>>>>>>> jsou >>>>>>>>>> na >>>>>>>>>> katastru ??ry kolm?, jsou k?iv?, proto?e je rozd?l pr?v? o >>>>>>>>>> tlou??ku >>>>>>>>>> ??ry. ?koda toho >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> 2) V okam?iku trackov?n? se objev? mod?ln? dialog >>>>>>>>>> "Stopov?n?...". >>>>>>>>>> Je >>>>>>>>>> p?kn?, ?e mi >>>>>>>>>> program ??k?, ?e n?co d?l?, ale po chv?li to ru??. V okam?iku >>>>>>>>>> stopov?n? >>>>>>>>>> nem??u >>>>>>>>>> d?lat v?bec nic (posouvat mapou atd.), nav?c ten dialog vyjede >>>>>>>>>> uprost?ed >>>>>>>>>> obrazovky (?asto tam, kde jsem kliknul) - je to takov? nep?kn?. >>>>>>>>>> Ide?ln? by byl nemod?ln? dialog n?kde po stran? - abych ho >>>>>>>>>> vid?l, >>>>>>>>>> ale >>>>>>>>>> neru?il. >>>>>>>>>> Nev?m, jak je technicky n?ro?n? to v JOSM ud?lat. >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> Ka?dop?dn? ale d?ky moc, i tak je Tracker velk?m p??nosem do >>>>>>>>>> OSM a >>>>>>>>>> vynikaj?c?m >>>>>>>>>> po?inem. >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> Ale? Janda >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>>>>>> >>>>>>>>> >>>>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>> -- >>>>>>>> Petr Dlouh? >>>>>>>> >>>>>>>> _______________________________________________ >>>>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>>>> >>>>>>> >>>>>> >>>>>> _______________________________________________ >>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>>> >>>>> -- >>>>> Petr Dlouh? >>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> >> >> >> -- >> Petr Dlouh? >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>
-- Petr Dlouh?

7.2.2010 02:51:49 (#76)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> je fakt, ?e v n?kter?ch vesnic?ch je to velk? ?m?ranice. Na v?t?in? ?zem? > je to docela trasovateln? ale je to po??d ru?n? kreslen? viz [1]. Nav?c by > mohli trasovat i ty pap?ry k parcel?m (jestli je maj?). Ka?dop?dn? to je > u? jejich probl?m, z na?? strany by sta?ilo jim jen napsat o t? mo?nosti.
*** tak to budte klidni. Sice jste sikovni, ale problem digitalizace nespociva jen v prevedeni vektoru na rastr... http://www.vugtk.cz/gis/info/digitalizace.html http://gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2005/Sbornik/kokoskova/kokoskova.html http://actamont.tuke.sk/pdf/2009/s1/3berkova.pdf hanoj

7.2.2010 08:24:28 (#77)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
Tak jsem si doinstaloval mono a zkusil to. Vcelku to funguje, v nekterych oblastech je uspesnost skoro stoprocentni, v jinych to trochu pokulhava. Par postrehu: - Obcas to misto domu vezme cely pozemek, jako treba tady (c.p. 515): trace/simple/50.05549775797148;14.575302979868146 - Kdyz kliknu o kus nize na dalsi dum (c.p. 505), udela to ten samy pozemek, i presto, ze ten pozemek je uplne mimo oblast kam jsem kliknul: trace/simple/50.055289871529034;14.575388459664714 Beta 2 i 3 se v tomhle chova stejne. To je asi oblast, kde to tomu moc nejde (cary jsou v tehle casti katastru celkem dost tenke) .... Obcas to hodi nejakou exception a nevrati to nic (beta 3): - trace/simple/50.055007144521866;14.576206993474267 System.IndexOutOfRangeException: Array index is out of range. at Osm.Kn.Trace.Server.Tracer.Tracer.SortBorderPoints (System.Drawing.Point[] points) [0x00000] at Osm.Kn.Trace.Server.Tracer.Tracer.Trace (Point innerPoint) [0x00000] at Osm.Kn.Trace.Server.Server.TraceCommand (PointGeo point, IExporter exporter) [0x00000] at Osm.Kn.Trace.Server.Server.webServer_GetContent (System.Object sender, Osm.Kn.Trace.Server.WebServer.GetDataEventArgs e) [0x00000] Toihle to hazi hodne na tech castech katastru s tencima carama. - Nezvlada to fialove budovy - na nekterych castech katastru jsou nektere budovy fialovou barvou (nevim presne co to znamena, ale co jsem tak v realu pozoroval, tak jde o nove postavene budovy, obvykle max. rok dva stare. Ale proc jsou fialove to netusim) - Cache si to uklada do adresare s exe, mozna by neskodilo mit moznost nastavit kam to bude tu cache cpat. Martin

7.2.2010 08:33:57 (#78)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ono to funguje na tlust?ch ?ar?ch bez probl?mu. Na n?kter?ch m?stech je ale KM kreslen? tenk?mi ?arami, a v nich jsou ob?as i d?ry - proto to natrasuje ten pozemek okolo. Mo?n? by st?lo za to ud?lat n?jakou speci?ln? verzi pro tenk? ??ry (ale nev?m jestli je to ot?zka ?pravy konstant nebo by to dalo spoustu pr?ce). To s t?m, ?e to ob?as skon?? tak, ?e m?sto kliknut? nen? v t? budov? je ale ur?it? chyba. On Sun, 07 Feb 2010 20:24:28 +0100, MP <singularita at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Tak jsem si doinstaloval mono a zkusil to. Vcelku to funguje, v > nekterych oblastech je uspesnost skoro stoprocentni, v jinych to > trochu pokulhava. > > Par postrehu: > > - Obcas to misto domu vezme cely pozemek, jako treba tady (c.p. 515): > trace/simple/50.05549775797148;14.575302979868146 > > - Kdyz kliknu o kus nize na dalsi dum (c.p. 505), udela to ten samy > pozemek, i presto, ze ten pozemek je uplne mimo oblast kam jsem > kliknul: > trace/simple/50.055289871529034;14.575388459664714 > > Beta 2 i 3 se v tomhle chova stejne. To je asi oblast, kde to tomu moc > nejde (cary jsou v tehle casti katastru celkem dost tenke) .... > > Obcas to hodi nejakou exception a nevrati to nic (beta 3): > - trace/simple/50.055007144521866;14.576206993474267 > System.IndexOutOfRangeException: Array index is out of range. > at Osm.Kn.Trace.Server.Tracer.Tracer.SortBorderPoints > (System.Drawing.Point[] points) [0x00000] > at Osm.Kn.Trace.Server.Tracer.Tracer.Trace (Point innerPoint) [0x00000] > at Osm.Kn.Trace.Server.Server.TraceCommand (PointGeo point, > IExporter exporter) [0x00000] > at Osm.Kn.Trace.Server.Server.webServer_GetContent (System.Object > sender, Osm.Kn.Trace.Server.WebServer.GetDataEventArgs e) [0x00000] > > Toihle to hazi hodne na tech castech katastru s tencima carama. > > - Nezvlada to fialove budovy - na nekterych castech katastru jsou > nektere budovy fialovou barvou (nevim presne co to znamena, ale co > jsem tak v realu pozoroval, tak jde o nove postavene budovy, obvykle > max. rok dva stare. Ale proc jsou fialove to netusim) > > - Cache si to uklada do adresare s exe, mozna by neskodilo mit moznost > nastavit kam to bude tu cache cpat. > > Martin > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

7.2.2010 09:45:05 (#79)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
Ted jsem ale objevil asi trochu vaznejsi chybu - kdyz se mi vytrasuje neco co nechci, tak zmacknu ctrl+Z (undo) a novy objekt zmizi. Ale pokud ten novy objekt prizpusobil nejak budovy v okoli (aby navazovaly) tak tohle uz undo nevrati. Coz pak nejak vede celkem rychle k nekonzistenci dat a padu na exception (undo asi nevraci zpet ostatni modifikovane cesty a ty pak odkazuji na bod mimo data (ten co byl vytvoren a pak pomoci undo zas smazan)). Martin

8.2.2010 12:22:19 (#80)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, u? by to undo to m?lo b?t v po??dku. Taky by m?l fungovat "alt" pro p?id?n? waye bez tagu "building". St?le m?m ale probl?m s tou kompilac? po zm?n? bal??ku. Hl?s? to n?sleduj?c? hl??en?: org.openstreetmap.josm.plugins.PluginException: Nastala chyba v pluginu Tracer at org.openstreetmap.josm.plugins.PluginInformation.loadClass(PluginInformation.java:244) at org.openstreetmap.josm.plugins.PluginHandler.loadPlugin(PluginHandler.java:379) at org.openstreetmap.josm.plugins.PluginHandler.loadPlugins(PluginHandler.java:434) at org.openstreetmap.josm.plugins.PluginHandler.loadLatePlugins(PluginHandler.java:473) at org.openstreetmap.josm.gui.MainApplication.main(MainApplication.java:197) Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: tracer.TracerPlugin at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:200) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:188) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:307) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:252) at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:320) at java.lang.Class.forName0(Native Method) at java.lang.Class.forName(Class.java:247) at org.openstreetmap.josm.plugins.PluginInformation.loadClass(PluginInformation.java:241) ... 4 more Probl?m je v tom, ?e kdy? se kouknu do toho jaru, tak je Plugin-Class nastaven? spr?vn? (org.openstreetmap...), ale v?bec to nem? vliv na to, co ta hl??ka p??e. Zkou?el jsem i ?istou kopii adres??e ze SVN, a po??d to nefunguje. Nech?pu ??m to m??e b?t. On Sun, 07 Feb 2010 21:45:05 +0100, MP <singularita at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Ted jsem ale objevil asi trochu vaznejsi chybu - kdyz se mi vytrasuje > neco co nechci, tak zmacknu ctrl+Z (undo) a novy objekt zmizi. Ale > pokud ten novy objekt prizpusobil nejak budovy v okoli (aby > navazovaly) tak tohle uz undo nevrati. Coz pak nejak vede celkem > rychle k nekonzistenci dat a padu na exception (undo asi nevraci zpet > ostatni modifikovane cesty a ty pak odkazuji na bod mimo data (ten co > byl vytvoren a pak pomoci undo zas smazan)). > > Martin > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

8.2.2010 12:57:16 (#81)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, tak u? jsem na to p?i?el. JOSM si toti? nebere tu hodnotu p??mo z manifestu, ale n?kam si j? meziukl?d? - je tedy nutn? plugin odinstalovat a nainstalovat. ?ekl bych, ?e to je chyba JOSM (pokud to jde ud?lat jinak). ?koda, ?e to tak budou muset ud?lat v?ichni, co ten plugin pou??vaj?. On Mon, 08 Feb 2010 00:22:19 +0100, Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > u? by to undo to m?lo b?t v po??dku. Taky by m?l fungovat "alt" pro > p?id?n? waye bez tagu "building". > > St?le m?m ale probl?m s tou kompilac? po zm?n? bal??ku. Hl?s? to > n?sleduj?c? hl??en?: > > org.openstreetmap.josm.plugins.PluginException: Nastala chyba v pluginu > Tracer > at > org.openstreetmap.josm.plugins.PluginInformation.loadClass(PluginInformation.java:244) > at > org.openstreetmap.josm.plugins.PluginHandler.loadPlugin(PluginHandler.java:379) > at > org.openstreetmap.josm.plugins.PluginHandler.loadPlugins(PluginHandler.java:434) > at > org.openstreetmap.josm.plugins.PluginHandler.loadLatePlugins(PluginHandler.java:473) > at > org.openstreetmap.josm.gui.MainApplication.main(MainApplication.java:197) > Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: tracer.TracerPlugin > at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:200) > at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) > at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:188) > at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:307) > at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:252) > at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:320) > at java.lang.Class.forName0(Native Method) > at java.lang.Class.forName(Class.java:247) > at > org.openstreetmap.josm.plugins.PluginInformation.loadClass(PluginInformation.java:241) > ... 4 more > > Probl?m je v tom, ?e kdy? se kouknu do toho jaru, tak je Plugin-Class > nastaven? spr?vn? (org.openstreetmap...), ale v?bec to nem? vliv na to, > co > ta hl??ka p??e. Zkou?el jsem i ?istou kopii adres??e ze SVN, a po??d to > nefunguje. Nech?pu ??m to m??e b?t. > > > On Sun, 07 Feb 2010 21:45:05 +0100, MP <singularita at gmail.com> wrote: > >> Ted jsem ale objevil asi trochu vaznejsi chybu - kdyz se mi vytrasuje >> neco co nechci, tak zmacknu ctrl+Z (undo) a novy objekt zmizi. Ale >> pokud ten novy objekt prizpusobil nejak budovy v okoli (aby >> navazovaly) tak tohle uz undo nevrati. Coz pak nejak vede celkem >> rychle k nekonzistenci dat a padu na exception (undo asi nevraci zpet >> ostatni modifikovane cesty a ty pak odkazuji na bod mimo data (ten co >> byl vytvoren a pak pomoci undo zas smazan)). >> >> Martin >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
-- Petr Dlouh?

8.2.2010 07:29:50 (#82)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, zkou?el jsem odstranit dialog a ud?lat z trasov?n? norm?ln? vl?kno. Probl?m nastane kdy? se trasuje a z?rove? se p?id?vaj? nody (nebo jin? podobn? akce), tak to vyhod? v?jimku, proto?e UndoRedoHandler nen? p?ipraven na v?cen?sobn? p??stup. Pot?? je v tom, ?e nev?m jak p??stupy do UndoRedo synchronizovat bez toho, abych modifikoval JOSM. M? n?kdo n?pad, jak to vy?e?it? On Sat, 06 Feb 2010 18:25:00 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Ten dialog ... mysl?m, ?e by se s t?m dalo d?lat n?co i relativn? > snadno. Tak? jej nem?m r?d. Tedy hlavn? v p??padech, kdy se nena??taj? > dal?? dla?dice mapky z webu a tedy trasov?n? netrv? moc dlouho. Asi by > sta?ila zm?na kurzoru na "hodinky".
-- Petr Dlouh?

8.2.2010 04:35:55 (#83)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> zkou?el jsem odstranit dialog a ud?lat z trasov?n? norm?ln? vl?kno. > Probl?m nastane kdy? se trasuje a z?rove? se p?id?vaj? nody (nebo jin? > podobn? akce), tak to vyhod? v?jimku, proto?e UndoRedoHandler nen? > p?ipraven na v?cen?sobn? p??stup. Pot?? je v tom, ?e nev?m jak p??stupy do > UndoRedo synchronizovat bez toho, abych modifikoval JOSM. M? n?kdo n?pad, > jak to vy?e?it?
Asi modifikovat JOSM. Je tam v?c v?c? kter? by mohly b??et "na pozad?" zat?mco ?lov?k d?le edituje. Krom? traceru t?eba i stahovan? GPX tras ze serveru, stahov?n? nov?ch OSM dat pokud se stahuj? do nov? vrstvy, s trochou ?t?st? i v?ci jako download parent ways/relations, tak?e pokud by se tam p?idal n?jak? z?mek na editaci a n?jak? info ok?nko ??kaj?c? co b??? na pozad? za v?ci, tak by to bylo asi nejlep?? :) Rozhodn? by to zjednodu?ilo pr?ci s tracerem, ?lov?k by to naklikal a pak by si jen chv?li po?kat a? se mu v?echny domy vytvo?? m?sto krat??ho ?i del??ho ?ek?n? po ka?d?m kliku :) Martin

8.2.2010 09:13:29 (#84)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Nejde n?jak zjistit, ?e se n?co u?ivatel n?co editoval? D?l?-li to probl?m, v takov?m p??pad? bych pak trasov?n? p?eru?il, resp. jeho v?sledek nezapisoval. N?jak? syst?mov?j?? p??stup by se hodil, ale mysl?m, ?e toto by ?pln? sta?ilo - v?t?inou chci jen h?bnout s mapou a hledat dal?? domy. Ale? Janda On 8.2.2010 07:29, Petr Dlouh? napsal/a: zobrazit citaci
> Ahoj, > > zkou?el jsem odstranit dialog a ud?lat z trasov?n? norm?ln? vl?kno. > Probl?m nastane kdy? se trasuje a z?rove? se p?id?vaj? nody (nebo jin? > podobn? akce), tak to vyhod? v?jimku, proto?e UndoRedoHandler nen? > p?ipraven na v?cen?sobn? p??stup. Pot?? je v tom, ?e nev?m jak p??stupy do > UndoRedo synchronizovat bez toho, abych modifikoval JOSM. M? n?kdo n?pad, > jak to vy?e?it? > > On Sat, 06 Feb 2010 18:25:00 +0100, Jan Bilak<jan.bilak.osm at gmail.com> > wrote: > >> Ten dialog ... mysl?m, ?e by se s t?m dalo d?lat n?co i relativn? >> snadno. Tak? jej nem?m r?d. Tedy hlavn? v p??padech, kdy se nena??taj? >> dal?? dla?dice mapky z webu a tedy trasov?n? netrv? moc dlouho. Asi by >> sta?ila zm?na kurzoru na "hodinky". > >

8.2.2010 10:19:03 (#85)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
Taky se mi zda, ze tracer ma problemy s nekterymi vetsimi budovami, treba od tehle vytrasuje jen roh: trace/simple/50.08182736797727;14.513559241177791 a nektere nevytrasuje vubec .... Neni tam nejaky limit na maximalni velikost budovy? Martin

9.2.2010 01:46:28 (#86)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Ahoj, zkou?el jsem pou??t algoritmus pro zten?ov?n? od Ji??ho Parkana (d?ky za n?j). Rychlost je velmi dobr?. Probl?m je, ?e je pon?kud agresivn? a pokud k ???e p?il?h? n?co "tlust??ho", tak to d?l? o?kliv? v?ci. V p??loze je trochu extr?mn? uk?zka, ale d?l? to ?asto obdobnou v?c i u klasick? ??ry. A mysl?m, ?e nejde o chybu tohoto algoritmu, ale je to obecn? v?c. Asi u v?t?iny algoritm? by to vyhnulo obrys jen n?kam do poloviny ("t??i?t?"), ale i to je ?patn?. Honza Dne 8. ?nora 2010 22:19 MP <singularita at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Taky se mi zda, ze tracer ma problemy s nekterymi vetsimi budovami, > treba od tehle vytrasuje jen roh: > trace/simple/50.08182736797727;14.513559241177791 > a nektere nevytrasuje vubec .... > > Neni tam nejaky limit na maximalni velikost budovy? > > Martin > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: agresivita.PNG Type: image/png Size: 31852 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100209/e6a00c64/attachment.png>

11.2.2010 12:00:54 (#87)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Tak jsem si tak? vyzkou?el tracer. Funguje v?born?, d?ky. M?m p?r n?pad? na vylep?en? pr?ce s tracerem. - Autoortogonalizace - nyn? to znamen? vysko?it z traceru, vybrat pr?v? vytrasovanou cestu, stisknout q, a op?t se vr?tit do traceru. P?i trasov?n? pravo?hl?ch budov by se velmi hodila mo?nost ihned po trasov?n? prov?st ortogonalizaci, mo?n? dokonce ortogonalizaci pr?v? vytrasovan? budovy spole?n? se v?emi propojen?mi cestami. - P?etrasov?n? - m?sty jsou ji? v map? pom?rn? nep?esn? zakreslen? dome?ky. Bylo by hezk?, kdyby tracer pou?il p?vodn? cestu, a pouze vhodn? vylep?il jej? tvar. Nyn? to bu? znamen? p?vodn? budovu smazat a novou vytrasovat (??m? se ztrat? tagy a historie), nebo nutnost ru?n? opravy. P?etrasov?n? se hod? i v budoucnosti po p??padn?m vylep?en? algoritmu nebo zm?n? v KN. - Trasov?n? st?edem ?ar tady ji? zazn?lo A toto mi p?ipad? jako chyby: - Ob?as se stane, ?e tracer spoj? budovu s koncov?m bodem n?jak? bl?zk? nebo i vzd?len?j?? cesty. Nev?m pro?. - Nen? mi ?pln? jasn?, jak re?im trasov?n? spr?vn? ukon?it. Ob?as mi p?i kliknut? zmiz? ikonka, ale dal??m kliknut?m tracer d?le trasuje (obzvl??? nep??jemn?, kdy? je zvolen re?im maz?n?, a nam?sto smaz?n? to zp?sob? necht?n? vytrasov?n? jedn? budovy dvakr?t), jindy je tam ikonka, ale lze norm?ln? editovat. (JOSM 2561, Tracer 19864) -- Stanislav Brabec, http://www.penguin.cz/~utx

11.2.2010 12:40:43 (#88)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, pou??v?? starou verzi Traceru. V t?, co je dostupn? p?es pluginy JOSM (verze 19892, beta 3 serveru) je v?e vy?e?en? krom? zm?ny st?vaj?c?ch budov. Ortogonalizace bloku budov se d?l? p?es shift + trasov?n?. On Thu, 11 Feb 2010 00:00:54 +0100, Stanislav Brabec <utx at penguin.cz> wrote: zobrazit citaci
> Tak jsem si tak? vyzkou?el tracer. Funguje v?born?, d?ky. > > M?m p?r n?pad? na vylep?en? pr?ce s tracerem. > > - Autoortogonalizace - nyn? to znamen? vysko?it z traceru, vybrat pr?v? > vytrasovanou cestu, stisknout q, a op?t se vr?tit do traceru. P?i > trasov?n? pravo?hl?ch budov by se velmi hodila mo?nost ihned po > trasov?n? prov?st ortogonalizaci, mo?n? dokonce ortogonalizaci pr?v? > vytrasovan? budovy spole?n? se v?emi propojen?mi cestami. > > - P?etrasov?n? - m?sty jsou ji? v map? pom?rn? nep?esn? zakreslen? > dome?ky. Bylo by hezk?, kdyby tracer pou?il p?vodn? cestu, a pouze > vhodn? vylep?il jej? tvar. Nyn? to bu? znamen? p?vodn? budovu smazat a > novou vytrasovat (??m? se ztrat? tagy a historie), nebo nutnost ru?n? > opravy. P?etrasov?n? se hod? i v budoucnosti po p??padn?m vylep?en? > algoritmu nebo zm?n? v KN. > > - Trasov?n? st?edem ?ar tady ji? zazn?lo > > A toto mi p?ipad? jako chyby: > > - Ob?as se stane, ?e tracer spoj? budovu s koncov?m bodem n?jak? bl?zk? > nebo i vzd?len?j?? cesty. Nev?m pro?. > > - Nen? mi ?pln? jasn?, jak re?im trasov?n? spr?vn? ukon?it. Ob?as mi p?i > kliknut? zmiz? ikonka, ale dal??m kliknut?m tracer d?le trasuje > (obzvl??? nep??jemn?, kdy? je zvolen re?im maz?n?, a nam?sto smaz?n? to > zp?sob? necht?n? vytrasov?n? jedn? budovy dvakr?t), jindy je tam ikonka, > ale lze norm?ln? editovat. > > (JOSM 2561, Tracer 19864) >
-- Petr Dlouh?

11.2.2010 12:42:49 (#89)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, pou??v?? starou verzi Traceru. V t?, co je dostupn? p?es pluginy JOSM (verze 19892, beta 3 serveru) je v?e vy?e?en? krom? zm?ny st?vaj?c?ch budov. Ortogonalizace bloku budov se d?l? p?es shift + trasov?n?. zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Stanislav Brabec <utx at penguin.cz> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer na rozpozn?n? budov z katastr. map > Datum: 11.2.2010 00:05:52 > ---------------------------------------- > Tak jsem si tak? vyzkou?el tracer. Funguje v?born?, d?ky. > > M?m p?r n?pad? na vylep?en? pr?ce s tracerem. > > - Autoortogonalizace - nyn? to znamen? vysko?it z traceru, vybrat pr?v? > vytrasovanou cestu, stisknout q, a op?t se vr?tit do traceru. P?i > trasov?n? pravo?hl?ch budov by se velmi hodila mo?nost ihned po > trasov?n? prov?st ortogonalizaci, mo?n? dokonce ortogonalizaci pr?v? > vytrasovan? budovy spole?n? se v?emi propojen?mi cestami. > > - P?etrasov?n? - m?sty jsou ji? v map? pom?rn? nep?esn? zakreslen? > dome?ky. Bylo by hezk?, kdyby tracer pou?il p?vodn? cestu, a pouze > vhodn? vylep?il jej? tvar. Nyn? to bu? znamen? p?vodn? budovu smazat a > novou vytrasovat (??m? se ztrat? tagy a historie), nebo nutnost ru?n? > opravy. P?etrasov?n? se hod? i v budoucnosti po p??padn?m vylep?en? > algoritmu nebo zm?n? v KN. > > - Trasov?n? st?edem ?ar tady ji? zazn?lo > > A toto mi p?ipad? jako chyby: > > - Ob?as se stane, ?e tracer spoj? budovu s koncov?m bodem n?jak? bl?zk? > nebo i vzd?len?j?? cesty. Nev?m pro?. > > - Nen? mi ?pln? jasn?, jak re?im trasov?n? spr?vn? ukon?it. Ob?as mi p?i > kliknut? zmiz? ikonka, ale dal??m kliknut?m tracer d?le trasuje > (obzvl??? nep??jemn?, kdy? je zvolen re?im maz?n?, a nam?sto smaz?n? to > zp?sob? necht?n? vytrasov?n? jedn? budovy dvakr?t), jindy je tam ikonka, > ale lze norm?ln? editovat. > > (JOSM 2561, Tracer 19864) > > -- > Stanislav Brabec, http://www.penguin.cz/~utx > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >
Petr Dlouh? petr.dlouhy at email.cz

11.2.2010 01:45:51 (#90)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> pou??v?? starou verzi Traceru. V t?, co je dostupn? p?es pluginy JOSM > (verze 19892, beta 3 serveru) je v?e vy?e?en? krom? zm?ny st?vaj?c?ch > budov. > Ortogonalizace bloku budov se d?l? p?es shift + trasov?n?.
Je n?kde k tomu dokumentace nebo n?pov?da jak tyhle "roz???en?" funkce aktivovat? Napadlo mn? je?t? jedno vylep?en? - V ConnectWays.java jsou natvrdo zadr?tovan? konstanty: final static double MIN_DISTANCE = 0.000005; //Minimal distance, when nodes are merged final static double MIN_DISTANCE_TW = 0.000005; //Minimal distance, when node is connected to other way final static double MIN_DISTANCE_SQ = 0.000005; //Minimal distance, when other node is connected this way final static double MAX_ANGLE = 30; //Minimal angle, when other node is connected this way Co jsem to zkou?el, tak se mi zd?, ?e k ostatn?m budov?m se to p?ipojuje p??li? agresivn?, tak?e by se hodila mo?nost si tyhle konstanty v nastaven? zm?nit. Mo?n? bych i sn??il defaultn? hodnoty z 0.000005 na 0.000003 nebo 0.000004 A pak by ne?kodilo, pokud by ?lo definovat jin? URL traceru ne? natvrdo zadr?tovan? "http://localhost:5050/" (r?d bych si pustil tracer na vzd?len?m stroji s lep??m CPU i p?ipojkou do netu) Martin

11.2.2010 02:30:47 (#91)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, alt = bez tag? ctrl = nespojovat shift = p?idat do v?b?ru Hl?s? se n?kdo dobrovoln?, ?e nap??e n?pov?du na wiki? On Thu, 11 Feb 2010 01:45:51 +0100, MP <singularita at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
>> pou??v?? starou verzi Traceru. V t?, co je dostupn? p?es pluginy JOSM >> (verze 19892, beta 3 serveru) je v?e vy?e?en? krom? zm?ny st?vaj?c?ch >> budov. >> Ortogonalizace bloku budov se d?l? p?es shift + trasov?n?. > > Je n?kde k tomu dokumentace nebo n?pov?da jak tyhle "roz???en?" funkce > aktivovat? > > Napadlo mn? je?t? jedno vylep?en? - V ConnectWays.java jsou natvrdo > zadr?tovan? konstanty: > final static double MIN_DISTANCE = 0.000005; //Minimal distance, > when nodes are merged > final static double MIN_DISTANCE_TW = 0.000005; //Minimal > distance, when node is connected to other way > final static double MIN_DISTANCE_SQ = 0.000005; //Minimal > distance, when other node is connected this way > final static double MAX_ANGLE = 30; //Minimal angle, when other > node is connected this way > > Co jsem to zkou?el, tak se mi zd?, ?e k ostatn?m budov?m se to > p?ipojuje p??li? agresivn?, tak?e by se hodila mo?nost si tyhle > konstanty v nastaven? zm?nit. > > Mo?n? bych i sn??il defaultn? hodnoty z 0.000005 na 0.000003 nebo > 0.000004 > > A pak by ne?kodilo, pokud by ?lo definovat jin? URL traceru ne? > natvrdo zadr?tovan? "http://localhost:5050/" (r?d bych si pustil > tracer na vzd?len?m stroji s lep??m CPU i p?ipojkou do netu) > > Martin > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

12.2.2010 12:25:26 (#92)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 5.2.2010 14:14, Petr Dlouh? napsal(a): zobrazit citaci
> Nev?m, jak by se to p?esn? m?lo nastavovat. Nejjednodu??? mo?nost vid?m > takovou, ?e by se se zm??knut?m altem nep?idal tag "building=yes", a ?lo > by objekt otagovat ru?n? (p??padn? pomoc? ctrl-shift-v). Jsou n?jak? lep?? > n?vrhy? >
Konfigurace pluginu by byla lepsi, pripadne otevrit aktualne pridelovane tagy v pravym sloupci s moznosti pridat/odebrat. Ostatne by bylo celkem fajn, kdyby slo neco podobneho primo v JOSM pro prave kreslene objekty = aby se vsemu co nakreslim pridelila sada nadefinovanych tagu. zobrazit citaci
> Slu?ov?n? sousedn?ch objekt? u? v JOSM je - shift-j (mo?n? ale a? v > latest), pokud nav?c klikne? na prvn? oblast, podr??? shift a klikne? na > druhou, tak z?stanou ob? ve v?b?ru, tak?e jde rovnou spustit slu?ov?n?. > ?ekl bych, ?e detekce vnit?n?ch polygon? by opravdu zp?sobila v?c pr?ce > ne? u?itku. V JOSM ale chyb? n?stroj na jednoduch? vytv??en? d?rav?ch > polygon?, tak?e kdyby ho n?kdo vytvo?il, tak by se mohla u?et?it pr?ce. >
Nemyslis multipoly (plugin) ? Vyberes mnozinu polygonu a jednim klikem vytvori relaci s tim, ze je spravne oznaci vnejsi/vnitrni. zobrazit citaci
> On Fri, 05 Feb 2010 13:59:12 +0100, Jan Dud?k <jan.dudik at gmail.com> wrote: > > >> Jako tip do budoucna - mo?nost nastaven?, ?e trasovan? objekt nen? >> nutn? budova, ale t?eba rybn?k, nebo cokoliv jin?ho. >> A samoz?ejm?, kdyby ?ly slu?ovat soused?c? plochy... >> a detekce vnit?n?ch polygon? by asi byla p??li? chybov?, ne? aby to >> st?lo za aplikaci, ?e? >> > >

12.2.2010 12:35:42 (#93)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, nyn? jde pou??t trasov?n? s altem + ctrl-shift-v. ?e?en? p?id?v?n? na ?rovni pluginu by byla zbyte?n? pr?ce, cht?lo by to ud?lat na ?rovni JOSM. On Fri, 12 Feb 2010 12:25:26 +0100, jzvc <jzvc at tpfree.fdns.net> wrote: zobrazit citaci
> Konfigurace pluginu by byla lepsi, pripadne otevrit aktualne pridelovane > tagy v pravym sloupci s moznosti pridat/odebrat. Ostatne by bylo celkem > fajn, kdyby slo neco podobneho primo v JOSM pro prave kreslene objekty = > aby se vsemu co nakreslim pridelila sada nadefinovanych tagu.
-- Petr Dlouh?

12.2.2010 05:22:18 (#94)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
Objevil jsem dal?? dv? chyby v traceru. Jednak ?as od ?asu to hod? nicne??kaj?c? chybovou hl??ku "Index:0 Size:0" a pak se okno s progressbarem zasekne (nefunguje cancel, ale jde ho zav??t k?i?kem.) A druh? nast?v? p?i napojov?n? mal? budovy na velkou. Viz OSM soubor v p??loze Kdy? vytrasuju tracerem nejd??v tu malou budovu a pak velkou, napoj? se to spr?vn?. Kdy? vytrasuju nejd??v tu velkou a potom tu malou, napoj? se to k???em a vznikne paskvil - by? na prvn? pohled to nen? vid?t, valid?tor si st??uje (a opr?vn?n?) ?e ta velk? budova se k????. Viz p??loha. Martin On 12/02/2010, Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > nyn? jde pou??t trasov?n? s altem + ctrl-shift-v. ?e?en? p?id?v?n? na > ?rovni pluginu by byla zbyte?n? pr?ce, cht?lo by to ud?lat na ?rovni JOSM. > > > On Fri, 12 Feb 2010 12:25:26 +0100, jzvc <jzvc at tpfree.fdns.net> wrote: > > > Konfigurace pluginu by byla lepsi, pripadne otevrit aktualne pridelovane > > tagy v pravym sloupci s moznosti pridat/odebrat. Ostatne by bylo celkem > > fajn, kdyby slo neco podobneho primo v JOSM pro prave kreslene objekty = > > aby se vsemu co nakreslim pridelila sada nadefinovanych tagu. > > > > -- > > Petr Dlouh? > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: bug_velka_pak_mala.osm Type: application/octet-stream Size: 1163 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100212/803b7538/attachment.obj>

13.2.2010 10:44:15 (#95)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ta prvn? chyba mi nikdy nenastala a nev?m, jak ji reprodukovat, ta hl??ka mi taky nic ne??k?. K jej?mu vy?e?en? bych asi pot?eboval dal?? podrobnosti (jestli to nast?v? s n?jakou z?vislost?, co se vyp??e na konzoli, ...). Tu druhou chybu jsem vy?e?il, nov? verze by m?la b?t mezi pluginy v JOSM. On Fri, 12 Feb 2010 17:22:18 +0100, MP <singularita at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Objevil jsem dal?? dv? chyby v traceru. Jednak ?as od ?asu to hod? > nicne??kaj?c? chybovou hl??ku "Index:0 Size:0" a pak se okno s > progressbarem zasekne (nefunguje cancel, ale jde ho zav??t k?i?kem.) > > A druh? nast?v? p?i napojov?n? mal? budovy na velkou. Viz OSM soubor v > p??loze > > Kdy? vytrasuju tracerem nejd??v tu malou budovu a pak velkou, napoj? > se to spr?vn?. Kdy? vytrasuju nejd??v tu velkou a potom tu malou, > napoj? se to k???em a vznikne paskvil - by? na prvn? pohled to nen? > vid?t, valid?tor si st??uje (a opr?vn?n?) ?e ta velk? budova se k????. > Viz p??loha. > > Martin > > On 12/02/2010, Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> wrote: >> Ahoj, >> >> nyn? jde pou??t trasov?n? s altem + ctrl-shift-v. ?e?en? p?id?v?n? na >> ?rovni pluginu by byla zbyte?n? pr?ce, cht?lo by to ud?lat na ?rovni >> JOSM. >> >> >> On Fri, 12 Feb 2010 12:25:26 +0100, jzvc <jzvc at tpfree.fdns.net> wrote: >> >> > Konfigurace pluginu by byla lepsi, pripadne otevrit aktualne >> pridelovane >> > tagy v pravym sloupci s moznosti pridat/odebrat. Ostatne by bylo >> celkem >> > fajn, kdyby slo neco podobneho primo v JOSM pro prave kreslene >> objekty = >> > aby se vsemu co nakreslim pridelila sada nadefinovanych tagu. >> >> >> >> -- >> >> Petr Dlouh? >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>
-- Petr Dlouh?

13.2.2010 11:51:19 (#96)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, napsal jsem kr?tk? n?vod na plugin [1], roz???en? budou v?t?na. Dal jsem tam odkaz na server a zdrojov? soubory bety 2. Bylo by dobr? tam d?t n?jak? st?l? odkazy - nejlep?? by asi bylo nahr?t Tracer server n?kam na svn.openstreetmap.org (nap??klad Francouzi by si ho mohli upravit pro svoji katastr?ln? mapu). [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cz:JOSM/Plugins/Tracer On Sat, 13 Feb 2010 10:44:15 +0100, Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> wrote: zobrazit citaci
> Ta prvn? chyba mi nikdy nenastala a nev?m, jak ji reprodukovat, ta hl??ka > mi taky nic ne??k?. K jej?mu vy?e?en? bych asi pot?eboval dal?? > podrobnosti (jestli to nast?v? s n?jakou z?vislost?, co se vyp??e na > konzoli, ...). > Tu druhou chybu jsem vy?e?il, nov? verze by m?la b?t mezi pluginy v JOSM.
-- Petr Dlouh?

13.2.2010 04:19:41 (#97)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, v Praze, nap??klad, u? za??naj? doch?zet nezmapovan? K?, kter? jsou kreslen? tlust?mi ?arami. Zbyl? ?zem? jsou kreslen? ??rami tenk?mi a na t?ch se Tracer moc nechyt?, tak?e to d? v?razn? v?c pr?ce. Ne?lo by upravit Tracer server pro tenk? ??ry? Hlavn? probl?my jsou dva - slu?ky a d?ry v ?ar?ch. Slu?ky asi budou tvrd?? o???ek, a asi jsou zat?m d?le?it?j?? v?ci na pr?ci (nap??klad import adresn?ch bod?). D?ry by ale mo?n? ?ly vy?e?it jednodu?eji. Ne?lo by ud?lat, aby ?lo nastavit, jak moc velkou d?rou ten flood-fill proleze? V tlust?ch ?ar?ch je naopak probl?m s t?m, ?e u n?kter?ch gar??? to ob?as neproleze kolem n?pisu vedle kter?ho je ?zk? d?ra. On Sun, 07 Feb 2010 20:33:57 +0100, Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> wrote: zobrazit citaci
> Ono to funguje na tlust?ch ?ar?ch bez probl?mu. Na n?kter?ch m?stech je > ale KM kreslen? tenk?mi ?arami, a v nich jsou ob?as i d?ry - proto to > natrasuje ten pozemek okolo. Mo?n? by st?lo za to ud?lat n?jakou > speci?ln? > verzi pro tenk? ??ry (ale nev?m jestli je to ot?zka ?pravy konstant nebo > by to dalo spoustu pr?ce). > To s t?m, ?e to ob?as skon?? tak, ?e m?sto kliknut? nen? v t? budov? je > ale ur?it? chyba.
-- Petr Dlouh?

13.2.2010 04:31:49 (#98)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Ahoj, popravd? mne zat?m nenapad? n?jak? vhodn? algoritmus, kter? by na to ?el aplikovat. Ani jsem moc neproch?zel katastr?ln? mapu, tak?e nev?m, jak na jin?ch m?stech vypad?. Pro slu?ky bych si dovedl p?edstavit n?co, co bude detekovat dv? ??ry, kter? se skoro dot?kaj?, jsou t?m?? rovnob??n? a mezi nimi je ?ada jin?ch divn?ch ?sek? (obkrou?uj?c? slu?ku). Cel? toto by se pak nahradilo jednou ?arou. U floodfillu by sice ?lo n?jak detekovat, ?e jsem v d??e ... na dvou r?zn?ch stran?ch je n?jak? ?ern? pixel, ale aby to bylo trochu rozumn?, tak by to cht?lo domyslet konkr?tn? ?e?en?. M??e? poslat n?jakou sou?adnici, kde je typick? uk?zka t?chto tenk?ch ?ar? Je?t? dod?l?v?m ten OCRova?, pak bych na to kouknul. Ale jak ??k?m, zat?m nem?m konkr?tn? n?pad... Honza 2010/2/13 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> Ahoj, > > v Praze, nap??klad, u? za??naj? doch?zet nezmapovan? K?, kter? jsou > kreslen? tlust?mi ?arami. Zbyl? ?zem? jsou kreslen? ??rami tenk?mi a na > t?ch se Tracer moc nechyt?, tak?e to d? v?razn? v?c pr?ce. > > Ne?lo by upravit Tracer server pro tenk? ??ry? Hlavn? probl?my jsou dva - > slu?ky a d?ry v ?ar?ch. > Slu?ky asi budou tvrd?? o???ek, a asi jsou zat?m d?le?it?j?? v?ci na pr?ci > (nap??klad import adresn?ch bod?). > D?ry by ale mo?n? ?ly vy?e?it jednodu?eji. Ne?lo by ud?lat, aby ?lo > nastavit, jak moc velkou d?rou ten flood-fill proleze? V tlust?ch ?ar?ch > je naopak probl?m s t?m, ?e u n?kter?ch gar??? to ob?as neproleze kolem > n?pisu vedle kter?ho je ?zk? d?ra. > > On Sun, 07 Feb 2010 20:33:57 +0100, Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> > wrote: > >> Ono to funguje na tlust?ch ?ar?ch bez probl?mu. Na n?kter?ch m?stech je >> ale KM kreslen? tenk?mi ?arami, a v nich jsou ob?as i d?ry - proto to >> natrasuje ten pozemek okolo. Mo?n? by st?lo za to ud?lat n?jakou >> speci?ln? >> verzi pro tenk? ??ry (ale nev?m jestli je to ot?zka ?pravy konstant nebo >> by to dalo spoustu pr?ce). >> To s t?m, ?e to ob?as skon?? tak, ?e m?sto kliknut? nen? v t? budov? je >> ale ur?it? chyba. > > > -- > Petr Dlouh? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

13.2.2010 05:59:38 (#99)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Nap??klad tady: http://www.openstreetmap.org/?lat=50.03166&lon=14.49917&zoom=17 ale jestli jinak v Praze sta?? st?hnout n?jakou oblast, ve kter? domy chyb?, a v?t?inou se tref??. On Sat, 13 Feb 2010 16:31:49 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> M??e? poslat n?jakou sou?adnici, kde je typick? uk?zka t?chto tenk?ch > ?ar?
-- Petr Dlouh?

13.2.2010 06:05:30 (#100)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Tam jsou ??ry souvisl? (tedy a? na v?jimku, kde jsou k?iv? slepen? dv? mapy, kter? v?bec nepasuj? k sob? a to je tak o?kliv? v?c, ?e si nedovedu p?edstavit jej? automatick? ?e?en? - je to ?ast? p??pad?). Honza 2010/2/13 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> Nap??klad tady: > http://www.openstreetmap.org/?lat=50.03166&lon=14.49917&zoom=17 > ale jestli jinak v Praze sta?? st?hnout n?jakou oblast, ve kter? domy > chyb?, a v?t?inou se tref??. > > On Sat, 13 Feb 2010 16:31:49 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> > wrote: > >> M??e? poslat n?jakou sou?adnici, kde je typick? uk?zka t?chto tenk?ch >> ?ar? > > > -- > Petr Dlouh? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

14.2.2010 10:08:37 (#101)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> Dal jsem tam odkaz na server a zdrojov? soubory bety 2. Bylo by dobr? tam > d?t n?jak? st?l? odkazy - nejlep?? by asi bylo nahr?t Tracer server n?kam > na svn.openstreetmap.org (nap??klad Francouzi by si ho mohli upravit pro > svoji katastr?ln? mapu). > > [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cz:JOSM/Plugins/Tracer
*** dopisuji neco do tohoto navodu. Neumel by nekdo v JOSM zdrojacich upravit vlastnosti CUZK:KM vrstvy, kterou lze primo pridavat do WMSplugin menu tak aby namisto: LAYERS=kn,prehledky,def_budovy& bylo: LAYERS=kn-i,prehledky,def_budovy& zacinajiciho uzivatele musi prekvapit, ze na cernem pozadi JOSM je cerna kresba KN... diky hanoj

14.2.2010 02:35:04 (#102)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Ahoj, d?ky za vypracov?n? stru?n?ho n?vodu. Ale ten odkaz bych nenahrazoval. Mo?n? p?idal jako alternativu. Ne v?dy je inverzn? proveden? vhodn?. Honza 2010/2/14 hanoj <ehanoj at gmail.com>: zobrazit citaci
>> Dal jsem tam odkaz na server a zdrojov? soubory bety 2. Bylo by dobr? tam >> d?t n?jak? st?l? odkazy - nejlep?? by asi bylo nahr?t Tracer server n?kam >> na svn.openstreetmap.org (nap??klad Francouzi by si ho mohli upravit pro >> svoji katastr?ln? mapu). >> >> [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cz:JOSM/Plugins/Tracer > > *** dopisuji neco do tohoto navodu. Neumel by nekdo v JOSM zdrojacich > upravit vlastnosti CUZK:KM vrstvy, kterou lze primo pridavat do > WMSplugin menu tak aby namisto: > > LAYERS=kn,prehledky,def_budovy& > > bylo: > LAYERS=kn-i,prehledky,def_budovy& > > > > zacinajiciho uzivatele musi prekvapit, ze na cernem pozadi JOSM je > cerna kresba KN... > > diky > > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

14.2.2010 03:48:57 (#103)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, ten seznam p?edvoleb pro WMS plugin je na [1], ale taky si nejsem jist, ?e dobr? n?pad tam d?vat tu inverzn? barvu. Sice jsem to nezkou?el, ale ?ekl bych, ?e to bude ?patn? vid?t nad Yahoo/UHUL ortofotomapou. Na druhou stranu opravdu nen? dob?e, ?e to v defaultu nen? vid?t. Mo?n? by bylo lep?? zm?nit defaultn? pozad?, j? pou??v?m ?edivou. [1] http://svn.openstreetmap.org/applications/editors/josm/plugins/wmsplugin/sources.cfg On Sun, 14 Feb 2010 14:35:04 +0100, Jan Bilak <jan.bilak.osm at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > d?ky za vypracov?n? stru?n?ho n?vodu. Ale ten odkaz bych nenahrazoval. > Mo?n? p?idal jako alternativu. Ne v?dy je inverzn? proveden? vhodn?. > Honza
-- Petr Dlouh?

14.2.2010 05:01:35 (#104)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, tak nejz?kladn?j?? zm?nu, kter? opravuje tu chybu se synchronizac? jsem prosadil do JOSM [1]. St?le to v?ak m? asynchronn? zpracov?n? dalekos?hl? d?sledky z hlediska pou?itelnosti: -Kdy? se n?co zasekne (zat?m se mi to nestalo, ale stejn? by se to st?t mo?n? mohlo), tak to vl?kno z?stane viset, a nep?jde ukon?it. -Kdy? naklik?m n?kolik budov, a edituju sou?asn? s t?m co se ty budovy p?id?vaj?, tak se m?n? v?b?r, a t?m p?dem m??u zeditovat n?co co nechci a nezeditovat to co chci. Kdy? bych ale odstranil zm?nu v?b?ru, tak by zase ne?la rovnou zortogonalizovat p?idan? budova. -Na budovu, kter? nasko?? a? po n?jak? dob? m??e u?ivatel zapomenout. Proto tu verzi nenahraju na server, ale jen j? sem po?lu (+pos?l?m patch) pro ty, kte?? v?d? o probl?mech, a budou s t?m zach?zet opatrn?. Je tedy pot?eba nejnov?j?? testovac? verze JOSM. On Mon, 08 Feb 2010 16:35:55 +0100, MP <singularita at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Asi modifikovat JOSM. Je tam v?c v?c? kter? by mohly b??et "na pozad?" > zat?mco ?lov?k d?le edituje. Krom? traceru t?eba i stahovan? GPX tras > ze serveru, stahov?n? nov?ch OSM dat pokud se stahuj? do nov? vrstvy, > s trochou ?t?st? i v?ci jako download parent ways/relations, tak?e > pokud by se tam p?idal n?jak? z?mek na editaci a n?jak? info ok?nko > ??kaj?c? co b??? na pozad? za v?ci, tak by to bylo asi nejlep?? > Rozhodn? by to zjednodu?ilo pr?ci s tracerem, ?lov?k by to naklikal a > pak by si jen chv?li po?kat a? se mu v?echny domy vytvo?? m?sto > krat??ho ?i del??ho ?ek?n? po ka?d?m kliku
-- Petr Dlouh? -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: Tracer.jar Type: application/octet-stream Size: 15755 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100214/a792eb3a/attachment.obj> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: diff.patch Type: application/octet-stream Size: 3379 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100214/a792eb3a/attachment-0001.obj>

14.2.2010 06:06:46 (#105)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> ten seznam p?edvoleb pro WMS plugin je na [1], ale taky si nejsem jist, ?e > dobr? n?pad tam d?vat tu inverzn? barvu. Sice jsem to nezkou?el, ale ?ekl > bych, ?e to bude ?patn? vid?t nad Yahoo/UHUL ortofotomapou. Na druhou > stranu opravdu nen? dob?e, ?e to v defaultu nen? vid?t. > Mo?n? by bylo lep?? zm?nit defaultn? pozad?, j? pou??v?m ?edivou.
Kdyz si udelam tabulky citelnosti kombinovanych vrstev: vrstva; samotna; s uhul; s cenia; kn; ne; horsi; ano; kn-i; ano; ano; ano; mate jine prakticke zkusenosti? hanoj

14.2.2010 06:37:22 (#106)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Ahoj, kdyz nepouzivam zadnou fotomapu, tak pouzivam kn neinvertovanou a s citelnosti nemam problem. Invertovana je citelna take, ale tohle mi vyhovuje vice (asi otazka zvyku). To vse s defaultnim barevnych schematem. S jinym barevnych schematek bude citelnost uplne jina. Idealni by bylo z WMS ziskavat seznam dostupnych vrstev a jinych nastaveni a toto poskytnout formou dialogu. Ale nemuzu rict, ze by to nejak chybelo. Honza 2010/2/14 hanoj <ehanoj at gmail.com>: zobrazit citaci
>> ten seznam p?edvoleb pro WMS plugin je na [1], ale taky si nejsem jist, ?e >> dobr? n?pad tam d?vat tu inverzn? barvu. Sice jsem to nezkou?el, ale ?ekl >> bych, ?e to bude ?patn? vid?t nad Yahoo/UHUL ortofotomapou. Na druhou >> stranu opravdu nen? dob?e, ?e to v defaultu nen? vid?t. >> Mo?n? by bylo lep?? zm?nit defaultn? pozad?, j? pou??v?m ?edivou. > > Kdyz si udelam tabulky citelnosti kombinovanych vrstev: > > vrstva; samotna; s uhul; s cenia; > kn; ? ? ?ne; horsi; ano; > kn-i; ? ?ano; ano; ano; > > mate jine prakticke zkusenosti? > > > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

14.2.2010 07:56:22 (#107)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> kdyz nepouzivam zadnou fotomapu, tak pouzivam kn neinvertovanou a s > citelnosti nemam problem. Invertovana je citelna take, ale tohle mi > vyhovuje vice (asi otazka zvyku). To vse s defaultnim barevnych > schematem. S jinym barevnych schematek bude citelnost uplne jina.
*** Nenapsal jsem jednu podstatnou vec. Nize uvedena tabulka pouzitelnosti plati pri zapnutem alfakanalu: vrstva; samotna; s uhul; s cenia; kn; ne; horsi; ano; kn-i; ano; ano; ano; zobrazit citaci
> Idealni by bylo z WMS ziskavat seznam dostupnych vrstev a jinych > nastaveni a toto poskytnout formou dialogu. Ale nemuzu rict, ze by to > nejak chybelo.
*** take si myslim. Neni duvod aby studoval metadata kazdy uzivatel. hanoj

15.2.2010 03:52:00 (#108)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
On 13/02/2010, Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > v Praze, nap??klad, u? za??naj? doch?zet nezmapovan? K?, kter? jsou > kreslen? tlust?mi ?arami. Zbyl? ?zem? jsou kreslen? ??rami tenk?mi a na > t?ch se Tracer moc nechyt?, tak?e to d? v?razn? v?c pr?ce.
Jin? m?sta jsou t?eba skoro cel? kreslena tlust?mi ?arami - nap?. Hradec Kr?lov?, tak?e by ?lo do vy?e?en? probl?mu trasovat tam. Co jsem koukal i jinde, tak i men?? m?sta (odhadem tak od 30000 obyvatel v??e, ale je ti r?zn?...) jsou ?asto trasov?na tlust?mi ?arami. zobrazit citaci
> Ne?lo by upravit Tracer server pro tenk? ??ry? Hlavn? probl?my jsou dva - > slu?ky a d?ry v ?ar?ch. > Slu?ky asi budou tvrd?? o???ek, a asi jsou zat?m d?le?it?j?? v?ci na pr?ci > (nap??klad import adresn?ch bod?). > D?ry by ale mo?n? ?ly vy?e?it jednodu?eji. Ne?lo by ud?lat, aby ?lo > nastavit, jak moc velkou d?rou ten flood-fill proleze? V tlust?ch ?ar?ch > je naopak probl?m s t?m, ?e u n?kter?ch gar??? to ob?as neproleze kolem > n?pisu vedle kter?ho je ?zk? d?ra.
Zkusit na to pustit dilataci? http://en.wikipedia.org/wiki/Dilation_(morphology) Sice to nepom??e s gar??emi, ale mohlo by to vy?e?it tenk? polygony s d?rami. Martin

15.2.2010 04:06:24 (#109)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Ahoj, n?co zkus?m, a? se k tomu dostanu. Ta str?nka o dilataci vypad? na prvn? pohled zaj?mav? (zat?m na ni tedy koukal jen p?r sekund) ... u? jsem si od doby studia na matfyzu trochu odvykl tohle ??st. Ale mysl?m, ?e by mohla pomoci b??n? operace typy pixel je ?ern? pr?v? tehdy, pokud byl ?ern? nebo jeho soused byl ?ern?. To ztlust? v?echny ??ry a zacel? d?ry do velikosti cca 2 px. Ale tlust?? ??ry n?m nevad?, proto?e se stejn? zaj?m?me o st?ed ??ry. Ale bude to cht?t nejsp?? vyp?nateln?. A tak? to bude cht?t prov?d?t jen n?kde ... aby to nebylo moc pomal?. Nebo to prov?d?t hned po sta?en? a s t?m to tak ukl?dat cachovat na disk... Uva?uji tedy nad n?jakou konfigurac?. Jedna mo?nost je konfigura?n? soubor. Druh? mo?nost je konfigurace p?es HTTP pomoc? jednoduch?ch p??kaz?. To jde vylep?it zaintegrov?n?m konfigura?n? str?nky p??mo do programu. A cel? to lze zkombinovat, ?e ?pravy ve webov? konfiguraci se budou ukl?dat do konfigura?n?ho souboru. Alternativa je frontend v JOSM - n?jak? dialog, kter? by pos?lal konfiguraci na server klasicky po HTTP jako pos?l? p??kaz pro trasov?n?. Ka?dop?dn? to nebude hned. Honza Dne 15. ?nora 2010 3:52 MP <singularita at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> On 13/02/2010, Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> wrote: >> Ahoj, >> >> ?v Praze, nap??klad, u? za??naj? doch?zet nezmapovan? K?, kter? jsou >> ?kreslen? tlust?mi ?arami. Zbyl? ?zem? jsou kreslen? ??rami tenk?mi a na >> ?t?ch se Tracer moc nechyt?, tak?e to d? v?razn? v?c pr?ce. > > Jin? m?sta jsou t?eba skoro cel? kreslena tlust?mi ?arami - nap?. > Hradec Kr?lov?, tak?e by ?lo do vy?e?en? probl?mu trasovat tam. Co > jsem koukal i jinde, tak i men?? m?sta (odhadem tak od 30000 obyvatel > v??e, ale je ti r?zn?...) jsou ?asto trasov?na tlust?mi ?arami. > >> ?Ne?lo by upravit Tracer server pro tenk? ??ry? Hlavn? probl?my jsou dva - >> ?slu?ky a d?ry v ?ar?ch. >> ?Slu?ky asi budou tvrd?? o???ek, a asi jsou zat?m d?le?it?j?? v?ci na pr?ci >> ?(nap??klad import adresn?ch bod?). >> ?D?ry by ale mo?n? ?ly vy?e?it jednodu?eji. Ne?lo by ud?lat, aby ?lo >> ?nastavit, jak moc velkou d?rou ten flood-fill proleze? V tlust?ch ?ar?ch >> ?je naopak probl?m s t?m, ?e u n?kter?ch gar??? to ob?as neproleze kolem >> ?n?pisu vedle kter?ho je ?zk? d?ra. > > Zkusit na to pustit dilataci? > http://en.wikipedia.org/wiki/Dilation_(morphology) > > Sice to nepom??e s gar??emi, ale mohlo by to vy?e?it tenk? polygony s d?rami. > > Martin > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

22.2.2010 10:43:08 (#110)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Zdravim, plugin vypad ze seznamu pro JOSM (3033, 2998). Dne 26.1.2010 18:52, Jan Bilak napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > d?lal jsem na programu, kter? by dok?zal rozumn? trasovat budovy z > digit. map katastru. Ty ru?n? ?m?ranice ze sken? mnoha let star?ch map > mysl?m nem? smysl automaticky trasovat. Zkou?el jsem to pomoc? potrace > apod. ... ale n?jak mi to nedopadalo moc dob?e, tak?e jsem se rozhodl > pro vlastn? ?e?en?. > > V vyzkou?en? zde (bin?rka v .NETu + test.png k vyzkou?en?): > http://jabi.aspone.cz/osm/TracerTest.zip > > Po spu?t?n? se zobraz? mapka. Klikejte do pr?zdn?ch (b?l?ch) ??st? > uvnit? budov. Testovac? png je mo?n? nahranit p??padn? jin?m se > stejn?m n?zev. > > Je?t? zkus?m ud?lat to, aby kdy? ?lov?k klikne na popis budovy (text > uvnit? budovy), tak aby to tak? fungovalo. Pak lze doladit n?jak? > chyby. A bude zb?vat ud?lat n?jak? GUI s kontinu?ln? mapou, p?epo?tem > sou?adnic a exportem do *.osm, zobrazov?n?m sou?asn?ch objekt?, > nab?zen? budov podle adresn?ch m?st, mo?nost? ru?n? editace, > zobrazov?n? fotomapy na pozad?, ... Nebo je n?kdo schopn? to > integrovat do JOSM? > > Pokud bude z?jem, zdroj?ky dod?m. > > Honza > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

3.4.2010 11:45:41 (#111)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
On 08/02/2010, Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > u? by to undo to m?lo b?t v po??dku. Taky by m?l fungovat "alt" pro > p?id?n? waye bez tagu "building".
Zjistil jsem, ?e v nov?j??m JOSM (3160) se undo zase n?jak rozbilo - cht?l jsem trasovat v Libu?i, kliknul jsem: - trace/simple/50.004915464356095;14.471678020209543 82 point(s) polygon detected ale i s pluginem LargeHoleRemover tam byla asi moc velk? d?ra a trasovan? budova "vytekla" mimo a nalepila se na n?kolik existuj?c?ch budov v okol? (a v n?kter?ch m?stech i sama na sebe). St?v? se, tracer nen? perfektn?. Tak jsem dal undo (vr?tit do p?vodn?ho stavu p?ed nepoveden?m trasov?n?m) a to selhalo a hodilo to tuhle exception: Build-Date: 2010-03-28 14:12:34 Revision: 3160 Is-Local-Build: true Memory Usage: 494 MB / 494 MB (95 MB allocated, but free) Java version: 1.6.0_17, Sun Microsystems Inc., Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM Operating system: Linux Dataset consistency test: [DELETED REFERENCED] {Way id=-13763 version=0 VT nodes=[{Node id=-13764 version=0 V lat=50.0054,lon=14.473566}, {Node id=-13765 version=0 V lat=50.005376,lon=14.47361}, {Node id=-13766 version=0 V lat=50.00536,lon=14.47362}, {Node id=-13767 version=0 V lat=50.004156,lon=14.473858}, {Node id=-13768 version=0 V lat=50.004161,lon=14.47383}, {Node id=-13769 version=0 V lat=50.004166,lon=14.473829}, {Node id=-13770 version=0 V lat=50.004159,lon=14.473858}, {Node id=-13771 version=0 V lat=50.003831,lon=14.473935}, {Node id=-13772 version=0 V lat=50.003674,lon=14.471791}, {Node id=-13773 version=0 V lat=50.003988,lon=14.471594}, {Node id=-13774 version=0 V lat=50.004013,lon=14.471973}, {Node id=-13775 version=0 V lat=50.00404,lon=14.471968}, {Node id=-13776 version=0 V lat=50.004113,lon=14.472975}, {Node id=-13777 version=0 V lat=50.004104,lon=14.472978}, {Node id=-13778 version=0 V lat=50.004105,lon=14.472981}, {Node id=-13779 version=0 V lat=50.004113,lon=14.472983}, {Node id=-13780 version=0 MVD lat=50.004134,lon=14.473309}, {Node id=-13781 version=0 V lat=50.004598,lon=14.473231}, {Node id=-13782 version=0 V lat=50.004599,lon=14.473283}, {Node id=-13783 version=0 V lat=50.004625,lon=14.473288}, {Node id=-13784 version=0 V lat=50.004633,lon=14.473273}, {Node id=-13785 version=0 V lat=50.004645,lon=14.473278}, {Node id=-13786 version=0 V lat=50.004644,lon=14.473274}, {Node id=-13787 version=0 V lat=50.00463,lon=14.473264}, {Node id=-13788 version=0 V lat=50.004625,lon=14.473228}, {Node id=-13789 version=0 MVD lat=50.005104,lon=14.473148}, {Node id=-13790 version=0 MVD lat=50.005065,lon=14.472633}, {Node id=-13791 version=0 V lat=50.004638,lon=14.472709}, {Node id=-13792 version=0 V lat=50.004614,lon=14.472306}, {Node id=-13793 version=0 V lat=50.004619,lon=14.472318}, {Node id=-13794 version=0 V lat=50.004616,lon=14.472308}, {Node id=-13795 version=0 V lat=50.004609,lon=14.472306}, {Node id=-13796 version=0 V lat=50.004609,lon=14.472288}, {Node id=-13797 version=0 V lat=50.004656,lon=14.47228}, {Node id=-13798 version=0 V lat=50.00466,lon=14.472286}, {Node id=-13799 version=0 V lat=50.004876,lon=14.47225}, {Node id=-13800 version=0 V lat=50.004863,lon=14.472083}, {Node id=-13801 version=0 V lat=50.004903,lon=14.472078}, {Node id=-13802 version=0 V lat=50.004909,lon=14.47216}, {Node id=-13803 version=0 V lat=50.005021,lon=14.47214}, {Node id=-13804 version=0 V lat=50.004963,lon=14.471311}, {Node id=-13805 version=0 V lat=50.004981,lon=14.471309}, {Node id=-13806 version=0 V lat=50.004943,lon=14.4708}, {Node id=-13807 version=0 V lat=50.004938,lon=14.470799}, {Node id=-13808 version=0 V lat=50.004935,lon=14.470781}, {Node id=-13809 version=0 V lat=50.004778,lon=14.470806}, {Node id=-13810 version=0 V lat=50.00478,lon=14.470828}, {Node id=-13811 version=0 V lat=50.004775,lon=14.47083}, {Node id=-13812 version=0 V lat=50.004764,lon=14.470713}, {Node id=-13813 version=0 V lat=50.004773,lon=14.470835}, {Node id=-13814 version=0 V lat=50.00478,lon=14.470831}, {Node id=-13815 version=0 V lat=50.004778,lon=14.470809}, {Node id=-13816 version=0 V lat=50.004936,lon=14.470783}, {Node id=-13817 version=0 V lat=50.004983,lon=14.471308}, {Node id=-13818 version=0 V lat=50.004964,lon=14.471309}, {Node id=-13819 version=0 V lat=50.005023,lon=14.472139}, {Node id=-13820 version=0 V lat=50.004909,lon=14.472158}, {Node id=-13821 version=0 V lat=50.004903,lon=14.472078}, {Node id=-13822 version=0 V lat=50.004596,lon=14.472118}, {Node id=-13823 version=0 V lat=50.004573,lon=14.471751}, {Node id=-13824 version=0 V lat=50.00458,lon=14.471749}, {Node id=-13825 version=0 V lat=50.00458,lon=14.471744}, {Node id=-13826 version=0 V lat=50.004571,lon=14.471739}, {Node id=-13827 version=0 V lat=50.004546,lon=14.471364}, {Node id=-13828 version=0 V lat=50.004814,lon=14.471325}, {Node id=-13829 version=0 V lat=50.004791,lon=14.471074}, {Node id=-13830 version=0 V lat=50.004795,lon=14.471073}, {Node id=-13831 version=0 V lat=50.004815,lon=14.471324}, {Node id=-13832 version=0 V lat=50.004759,lon=14.471331}, {Node id=-13833 version=0 V lat=50.004749,lon=14.471166}, {Node id=-13834 version=0 V lat=50.004704,lon=14.471174}, {Node id=-13835 version=0 V lat=50.00469,lon=14.471196}, {Node id=-13836 version=0 V lat=50.004691,lon=14.471218}, {Node id=-13837 version=0 V lat=50.004616,lon=14.471231}, {Node id=-13838 version=0 V lat=50.004576,lon=14.470659}, {Node id=-13839 version=0 V lat=50.005229,lon=14.470339}, {Node id=-13840 version=0 MVD lat=50.005371,lon=14.472278}, {Node id=-13841 version=0 MVD lat=50.005261,lon=14.472294}, {Node id=-13842 version=0 MVD lat=50.005268,lon=14.472388}, {Node id=-13843 version=0 MVD lat=50.005379,lon=14.472369}, {Node id=-13844 version=0 V lat=50.005393,lon=14.472556}, {Node id=-13845 version=0 V lat=50.005348,lon=14.472564}, {Node id=-13764 version=0 V lat=50.0054,lon=14.473566}]} refers to deleted primitive {Node id=-13780 version=0 MVD lat=50.004134,lon=14.473309} [DELETED REFERENCED] {Way id=-13763 version=0 VT nodes=[{Node id=-13764 version=0 V lat=50.0054,lon=14.473566}, {Node id=-13765 version=0 V lat=50.005376,lon=14.47361}, {Node id=-13766 version=0 V lat=50.00536,lon=14.47362}, {Node id=-13767 version=0 V lat=50.004156,lon=14.473858}, {Node id=-13768 version=0 V lat=50.004161,lon=14.47383}, {Node id=-13769 version=0 V lat=50.004166,lon=14.473829}, {Node id=-13770 version=0 V lat=50.004159,lon=14.473858}, {Node id=-13771 version=0 V lat=50.003831,lon=14.473935}, {Node id=-13772 version=0 V lat=50.003674,lon=14.471791}, {Node id=-13773 version=0 V lat=50.003988,lon=14.471594}, {Node id=-13774 version=0 V lat=50.004013,lon=14.471973}, {Node id=-13775 version=0 V lat=50.00404,lon=14.471968}, {Node id=-13776 version=0 V lat=50.004113,lon=14.472975}, {Node id=-13777 version=0 V lat=50.004104,lon=14.472978}, {Node id=-13778 version=0 V lat=50.004105,lon=14.472981}, {Node id=-13779 version=0 V lat=50.004113,lon=14.472983}, {Node id=-13780 version=0 MVD lat=50.004134,lon=14.473309}, {Node id=-13781 version=0 V lat=50.004598,lon=14.473231}, {Node id=-13782 version=0 V lat=50.004599,lon=14.473283}, {Node id=-13783 version=0 V lat=50.004625,lon=14.473288}, {Node id=-13784 version=0 V lat=50.004633,lon=14.473273}, {Node id=-13785 version=0 V lat=50.004645,lon=14.473278}, {Node id=-13786 version=0 V lat=50.004644,lon=14.473274}, {Node id=-13787 version=0 V lat=50.00463,lon=14.473264}, {Node id=-13788 version=0 V lat=50.004625,lon=14.473228}, {Node id=-13789 version=0 MVD lat=50.005104,lon=14.473148}, {Node id=-13790 version=0 MVD lat=50.005065,lon=14.472633}, {Node id=-13791 version=0 V lat=50.004638,lon=14.472709}, {Node id=-13792 version=0 V lat=50.004614,lon=14.472306}, {Node id=-13793 version=0 V lat=50.004619,lon=14.472318}, {Node id=-13794 version=0 V lat=50.004616,lon=14.472308}, {Node id=-13795 version=0 V lat=50.004609,lon=14.472306}, {Node id=-13796 version=0 V lat=50.004609,lon=14.472288}, {Node id=-13797 version=0 V lat=50.004656,lon=14.47228}, {Node id=-13798 version=0 V lat=50.00466,lon=14.472286}, {Node id=-13799 version=0 V lat=50.004876,lon=14.47225}, {Node id=-13800 version=0 V lat=50.004863,lon=14.472083}, {Node id=-13801 version=0 V lat=50.004903,lon=14.472078}, {Node id=-13802 version=0 V lat=50.004909,lon=14.47216}, {Node id=-13803 version=0 V lat=50.005021,lon=14.47214}, {Node id=-13804 version=0 V lat=50.004963,lon=14.471311}, {Node id=-13805 version=0 V lat=50.004981,lon=14.471309}, {Node id=-13806 version=0 V lat=50.004943,lon=14.4708}, {Node id=-13807 version=0 V lat=50.004938,lon=14.470799}, {Node id=-13808 version=0 V lat=50.004935,lon=14.470781}, {Node id=-13809 version=0 V lat=50.004778,lon=14.470806}, {Node id=-13810 version=0 V lat=50.00478,lon=14.470828}, {Node id=-13811 version=0 V lat=50.004775,lon=14.47083}, {Node id=-13812 version=0 V lat=50.004764,lon=14.470713}, {Node id=-13813 version=0 V lat=50.004773,lon=14.470835}, {Node id=-13814 version=0 V lat=50.00478,lon=14.470831}, {Node id=-13815 version=0 V lat=50.004778,lon=14.470809}, {Node id=-13816 version=0 V lat=50.004936,lon=14.470783}, {Node id=-13817 version=0 V lat=50.004983,lon=14.471308}, {Node id=-13818 version=0 V lat=50.004964,lon=14.471309}, {Node id=-13819 version=0 V lat=50.005023,lon=14.472139}, {Node id=-13820 version=0 V lat=50.004909,lon=14.472158}, {Node id=-13821 version=0 V lat=50.004903,lon=14.472078}, {Node id=-13822 version=0 V lat=50.004596,lon=14.472118}, {Node id=-13823 version=0 V lat=50.004573,lon=14.471751}, {Node id=-13824 version=0 V lat=50.00458,lon=14.471749}, {Node id=-13825 version=0 V lat=50.00458,lon=14.471744}, {Node id=-13826 version=0 V lat=50.004571,lon=14.471739}, {Node id=-13827 version=0 V lat=50.004546,lon=14.471364}, {Node id=-13828 version=0 V lat=50.004814,lon=14.471325}, {Node id=-13829 version=0 V lat=50.004791,lon=14.471074}, {Node id=-13830 version=0 V lat=50.004795,lon=14.471073}, {Node id=-13831 version=0 V lat=50.004815,lon=14.471324}, {Node id=-13832 version=0 V lat=50.004759,lon=14.471331}, {Node id=-13833 version=0 V lat=50.004749,lon=14.471166}, {Node id=-13834 version=0 V lat=50.004704,lon=14.471174}, {Node id=-13835 version=0 V lat=50.00469,lon=14.471196}, {Node id=-13836 version=0 V lat=50.004691,lon=14.471218}, {Node id=-13837 version=0 V lat=50.004616,lon=14.471231}, {Node id=-13838 version=0 V lat=50.004576,lon=14.470659}, {Node id=-13839 version=0 V lat=50.005229,lon=14.470339}, {Node id=-13840 version=0 MVD lat=50.005371,lon=14.472278}, {Node id=-13841 version=0 MVD lat=50.005261,lon=14.472294}, {Node id=-13842 version=0 MVD lat=50.005268,lon=14.472388}, {Node id=-13843 version=0 MVD lat=50.005379,lon=14.472369}, {Node id=-13844 version=0 V lat=50.005393,lon=14.472556}, {Node id=-13845 version=0 V lat=50.005348,lon=14.472564}, {Node id=-13764 version=0 V lat=50.0054,lon=14.473566}]} refers to deleted primitive {Node id=-13789 version=0 MVD lat=50.005104,lon=14.473148} [DELETED REFERENCED] {Way id=-13763 version=0 VT nodes=[{Node id=-13764 version=0 V lat=50.0054,lon=14.473566}, {Node id=-13765 version=0 V lat=50.005376,lon=14.47361}, {Node id=-13766 version=0 V lat=50.00536,lon=14.47362}, {Node id=-13767 version=0 V lat=50.004156,lon=14.473858}, {Node id=-13768 version=0 V lat=50.004161,lon=14.47383}, {Node id=-13769 version=0 V lat=50.004166,lon=14.473829}, {Node id=-13770 version=0 V lat=50.004159,lon=14.473858}, {Node id=-13771 version=0 V lat=50.003831,lon=14.473935}, {Node id=-13772 version=0 V lat=50.003674,lon=14.471791}, {Node id=-13773 version=0 V lat=50.003988,lon=14.471594}, {Node id=-13774 version=0 V lat=50.004013,lon=14.471973}, {Node id=-13775 version=0 V lat=50.00404,lon=14.471968}, {Node id=-13776 version=0 V lat=50.004113,lon=14.472975}, {Node id=-13777 version=0 V lat=50.004104,lon=14.472978}, {Node id=-13778 version=0 V lat=50.004105,lon=14.472981}, {Node id=-13779 version=0 V lat=50.004113,lon=14.472983}, {Node id=-13780 version=0 MVD lat=50.004134,lon=14.473309}, {Node id=-13781 version=0 V lat=50.004598,lon=14.473231}, {Node id=-13782 version=0 V lat=50.004599,lon=14.473283}, {Node id=-13783 version=0 V lat=50.004625,lon=14.473288}, {Node id=-13784 version=0 V lat=50.004633,lon=14.473273}, {Node id=-13785 version=0 V lat=50.004645,lon=14.473278}, {Node id=-13786 version=0 V lat=50.004644,lon=14.473274}, {Node id=-13787 version=0 V lat=50.00463,lon=14.473264}, {Node id=-13788 version=0 V lat=50.004625,lon=14.473228}, {Node id=-13789 version=0 MVD lat=50.005104,lon=14.473148}, {Node id=-13790 version=0 MVD lat=50.005065,lon=14.472633}, {Node id=-13791 version=0 V lat=50.004638,lon=14.472709}, {Node id=-13792 version=0 V lat=50.004614,lon=14.472306}, {Node id=-13793 version=0 V lat=50.004619,lon=14.472318}, {Node id=-13794 version=0 V lat=50.004616,lon=14.472308}, {Node id=-13795 version=0 V lat=50.004609,lon=14.472306}, {Node id=-13796 version=0 V lat=50.004609,lon=14.472288}, {Node id=-13797 version=0 V lat=50.004656,lon=14.47228}, {Node id=-13798 version=0 V lat=50.00466,lon=14.472286}, {Node id=-13799 version=0 V lat=50.004876,lon=14.47225}, {Node id=-13800 version=0 V lat=50.004863,lon=14.472083}, {Node id=-13801 version=0 V lat=50.004903,lon=14.472078}, {Node id=-13802 version=0 V lat=50.004909,lon=14.47216}, {Node id=-13803 version=0 V lat=50.005021,lon=14.47214}, {Node id=-13804 version=0 V lat=50.004963,lon=14.471311}, {Node id=-13805 version=0 V lat=50.004981,lon=14.471309}, {Node id=-13806 version=0 V lat=50.004943,lon=14.4708}, {Node id=-13807 version=0 V lat=50.004938,lon=14.470799}, {Node id=-13808 version=0 V lat=50.004935,lon=14.470781}, {Node id=-13809 version=0 V lat=50.004778,lon=14.470806}, {Node id=-13810 version=0 V lat=50.00478,lon=14.470828}, {Node id=-13811 version=0 V lat=50.004775,lon=14.47083}, {Node id=-13812 version=0 V lat=50.004764,lon=14.470713}, {Node id=-13813 version=0 V lat=50.004773,lon=14.470835}, {Node id=-13814 version=0 V lat=50.00478,lon=14.470831}, {Node id=-13815 version=0 V lat=50.004778,lon=14.470809}, {Node id=-13816 version=0 V lat=50.004936,lon=14.470783}, {Node id=-13817 version=0 V lat=50.004983,lon=14.471308}, {Node id=-13818 version=0 V lat=50.004964,lon=14.471309}, {Node id=-13819 version=0 V lat=50.005023,lon=14.472139}, {Node id=-13820 version=0 V lat=50.004909,lon=14.472158}, {Node id=-13821 version=0 V lat=50.004903,lon=14.472078}, {Node id=-13822 version=0 V lat=50.004596,lon=14.472118}, {Node id=-13823 version=0 V lat=50.004573,lon=14.471751}, {Node id=-13824 version=0 V lat=50.00458,lon=14.471749}, {Node id=-13825 version=0 V lat=50.00458,lon=14.471744}, {Node id=-13826 version=0 V lat=50.004571,lon=14.471739}, {Node id=-13827 version=0 V lat=50.004546,lon=14.471364}, {Node id=-13828 version=0 V lat=50.004814,lon=14.471325}, {Node id=-13829 version=0 V lat=50.004791,lon=14.471074}, {Node id=-13830 version=0 V lat=50.004795,lon=14.471073}, {Node id=-13831 version=0 V lat=50.004815,lon=14.471324}, {Node id=-13832 version=0 V lat=50.004759,lon=14.471331}, {Node id=-13833 version=0 V lat=50.004749,lon=14.471166}, {Node id=-13834 version=0 V lat=50.004704,lon=14.471174}, {Node id=-13835 version=0 V lat=50.00469,lon=14.471196}, {Node id=-13836 version=0 V lat=50.004691,lon=14.471218}, {Node id=-13837 version=0 V lat=50.004616,lon=14.471231}, {Node id=-13838 version=0 V lat=50.004576,lon=14.470659}, {Node id=-13839 version=0 V lat=50.005229,lon=14.470339}, {Node id=-13840 version=0 MVD lat=50.005371,lon=14.472278}, {Node id=-13841 version=0 MVD lat=50.005261,lon=14.472294}, {Node id=-13842 version=0 MVD lat=50.005268,lon=14.472388}, {Node id=-13843 version=0 MVD lat=50.005379,lon=14.472369}, {Node id=-13844 version=0 V lat=50.005393,lon=14.472556}, {Node id=-13845 version=0 V lat=50.005348,lon=14.472564}, {Node id=-13764 version=0 V lat=50.0054,lon=14.473566}]} refers to deleted primitive {Node id=-13790 version=0 MVD lat=50.005065,lon=14.472633} [DELETED REFERENCED] {Way id=-13763 version=0 VT nodes=[{Node id=-13764 version=0 V lat=50.0054,lon=14.473566}, {Node id=-13765 version=0 V lat=50.005376,lon=14.47361}, {Node id=-13766 version=0 V lat=50.00536,lon=14.47362}, {Node id=-13767 version=0 V lat=50.004156,lon=14.473858}, {Node id=-13768 version=0 V lat=50.004161,lon=14.47383}, {Node id=-13769 version=0 V lat=50.004166,lon=14.473829}, {Node id=-13770 version=0 V lat=50.004159,lon=14.473858}, {Node id=-13771 version=0 V lat=50.003831,lon=14.473935}, {Node id=-13772 version=0 V lat=50.003674,lon=14.471791}, {Node id=-13773 version=0 V lat=50.003988,lon=14.471594}, {Node id=-13774 version=0 V lat=50.004013,lon=14.471973}, {Node id=-13775 version=0 V lat=50.00404,lon=14.471968}, {Node id=-13776 version=0 V lat=50.004113,lon=14.472975}, {Node id=-13777 version=0 V lat=50.004104,lon=14.472978}, {Node id=-13778 version=0 V lat=50.004105,lon=14.472981}, {Node id=-13779 version=0 V lat=50.004113,lon=14.472983}, {Node id=-13780 version=0 MVD lat=50.004134,lon=14.473309}, {Node id=-13781 version=0 V lat=50.004598,lon=14.473231}, {Node id=-13782 version=0 V lat=50.004599,lon=14.473283}, {Node id=-13783 version=0 V lat=50.004625,lon=14.473288}, {Node id=-13784 version=0 V lat=50.004633,lon=14.473273}, {Node id=-13785 version=0 V lat=50.004645,lon=14.473278}, {Node id=-13786 version=0 V lat=50.004644,lon=14.473274}, {Node id=-13787 version=0 V lat=50.00463,lon=14.473264}, {Node id=-13788 version=0 V lat=50.004625,lon=14.473228}, {Node id=-13789 version=0 MVD lat=50.005104,lon=14.473148}, {Node id=-13790 version=0 MVD lat=50.005065,lon=14.472633}, {Node id=-13791 version=0 V lat=50.004638,lon=14.472709}, {Node id=-13792 version=0 V lat=50.004614,lon=14.472306}, {Node id=-13793 version=0 V lat=50.004619,lon=14.472318}, {Node id=-13794 version=0 V lat=50.004616,lon=14.472308}, {Node id=-13795 version=0 V lat=50.004609,lon=14.472306}, {Node id=-13796 version=0 V lat=50.004609,lon=14.472288}, {Node id=-13797 version=0 V lat=50.004656,lon=14.47228}, {Node id=-13798 version=0 V lat=50.00466,lon=14.472286}, {Node id=-13799 version=0 V lat=50.004876,lon=14.47225}, {Node id=-13800 version=0 V lat=50.004863,lon=14.472083}, {Node id=-13801 version=0 V lat=50.004903,lon=14.472078}, {Node id=-13802 version=0 V lat=50.004909,lon=14.47216}, {Node id=-13803 version=0 V lat=50.005021,lon=14.47214}, {Node id=-13804 version=0 V lat=50.004963,lon=14.471311}, {Node id=-13805 version=0 V lat=50.004981,lon=14.471309}, {Node id=-13806 version=0 V lat=50.004943,lon=14.4708}, {Node id=-13807 version=0 V lat=50.004938,lon=14.470799}, {Node id=-13808 version=0 V lat=50.004935,lon=14.470781}, {Node id=-13809 version=0 V lat=50.004778,lon=14.470806}, {Node id=-13810 version=0 V lat=50.00478,lon=14.470828}, {Node id=-13811 version=0 V lat=50.004775,lon=14.47083}, {Node id=-13812 version=0 V lat=50.004764,lon=14.470713}, {Node id=-13813 version=0 V lat=50.004773,lon=14.470835}, {Node id=-13814 version=0 V lat=50.00478,lon=14.470831}, {Node id=-13815 version=0 V lat=50.004778,lon=14.470809}, {Node id=-13816 version=0 V lat=50.004936,lon=14.470783}, {Node id=-13817 version=0 V lat=50.004983,lon=14.471308}, {Node id=-13818 version=0 V lat=50.004964,lon=14.471309}, {Node id=-13819 version=0 V lat=50.005023,lon=14.472139}, {Node id=-13820 version=0 V lat=50.004909,lon=14.472158}, {Node id=-13821 version=0 V lat=50.004903,lon=14.472078}, {Node id=-13822 version=0 V lat=50.004596,lon=14.472118}, {Node id=-13823 version=0 V lat=50.004573,lon=14.471751}, {Node id=-13824 version=0 V lat=50.00458,lon=14.471749}, {Node id=-13825 version=0 V lat=50.00458,lon=14.471744}, {Node id=-13826 version=0 V lat=50.004571,lon=14.471739}, {Node id=-13827 version=0 V lat=50.004546,lon=14.471364}, {Node id=-13828 version=0 V lat=50.004814,lon=14.471325}, {Node id=-13829 version=0 V lat=50.004791,lon=14.471074}, {Node id=-13830 version=0 V lat=50.004795,lon=14.471073}, {Node id=-13831 version=0 V lat=50.004815,lon=14.471324}, {Node id=-13832 version=0 V lat=50.004759,lon=14.471331}, {Node id=-13833 version=0 V lat=50.004749,lon=14.471166}, {Node id=-13834 version=0 V lat=50.004704,lon=14.471174}, {Node id=-13835 version=0 V lat=50.00469,lon=14.471196}, {Node id=-13836 version=0 V lat=50.004691,lon=14.471218}, {Node id=-13837 version=0 V lat=50.004616,lon=14.471231}, {Node id=-13838 version=0 V lat=50.004576,lon=14.470659}, {Node id=-13839 version=0 V lat=50.005229,lon=14.470339}, {Node id=-13840 version=0 MVD lat=50.005371,lon=14.472278}, {Node id=-13841 version=0 MVD lat=50.005261,lon=14.472294}, {Node id=-13842 version=0 MVD lat=50.005268,lon=14.472388}, {Node id=-13843 version=0 MVD lat=50.005379,lon=14.472369}, {Node id=-13844 version=0 V lat=50.005393,lon=14.472556}, {Node id=-13845 version=0 V lat=50.005348,lon=14.472564}, {Node id=-13764 version=0 V lat=50.0054,lon=14.473566}]} refers to deleted primitive {Node id=-13840 version=0 MVD lat=50.005371,lon=14.472278} [DELETED REFERENCED] {Way id=-13763 version=0 VT nodes=[{Node id=-13764 version=0 V lat=50.0054,lon=14.473566}, {Node id=-13765 version=0 V lat=50.005376,lon=14.47361}, {Node id=-13766 version=0 V lat=50.00536,lon=14.47362}, {Node id=-13767 version=0 V lat=50.004156,lon=14.473858}, {Node id=-13768 version=0 V lat=50.004161,lon=14.47383}, {Node id=-13769 version=0 V lat=50.004166,lon=14.473829}, {Node id=-13770 version=0 V lat=50.004159,lon=14.473858}, {Node id=-13771 version=0 V lat=50.003831,lon=14.473935}, {Node id=-13772 version=0 V lat=50.003674,lon=14.471791}, {Node id=-13773 version=0 V lat=50.003988,lon=14.471594}, {Node id=-13774 version=0 V lat=50.004013,lon=14.471973}, {Node id=-13775 version=0 V lat=50.00404,lon=14.471968}, {Node id=-13776 version=0 V lat=50.004113,lon=14.472975}, {Node id=-13777 version=0 V lat=50.004104,lon=14.472978}, {Node id=-13778 version=0 V lat=50.004105,lon=14.472981}, {Node id=-13779 version=0 V lat=50.004113,lon=14.472983}, {Node id=-13780 version=0 MVD lat=50.004134,lon=14.473309}, {Node id=-13781 version=0 V lat=50.004598,lon=14.473231}, {Node id=-13782 version=0 V lat=50.004599,lon=14.473283}, {Node id=-13783 version=0 V lat=50.004625,lon=14.473288}, {Node id=-13784 version=0 V lat=50.004633,lon=14.473273}, {Node id=-13785 version=0 V lat=50.004645,lon=14.473278}, {Node id=-13786 version=0 V lat=50.004644,lon=14.473274}, {Node id=-13787 version=0 V lat=50.00463,lon=14.473264}, {Node id=-13788 version=0 V lat=50.004625,lon=14.473228}, {Node id=-13789 version=0 MVD lat=50.005104,lon=14.473148}, {Node id=-13790 version=0 MVD lat=50.005065,lon=14.472633}, {Node id=-13791 version=0 V lat=50.004638,lon=14.472709}, {Node id=-13792 version=0 V lat=50.004614,lon=14.472306}, {Node id=-13793 version=0 V lat=50.004619,lon=14.472318}, {Node id=-13794 version=0 V lat=50.004616,lon=14.472308}, {Node id=-13795 version=0 V lat=50.004609,lon=14.472306}, {Node id=-13796 version=0 V lat=50.004609,lon=14.472288}, {Node id=-13797 version=0 V lat=50.004656,lon=14.47228}, {Node id=-13798 version=0 V lat=50.00466,lon=14.472286}, {Node id=-13799 version=0 V lat=50.004876,lon=14.47225}, {Node id=-13800 version=0 V lat=50.004863,lon=14.472083}, {Node id=-13801 version=0 V lat=50.004903,lon=14.472078}, {Node id=-13802 version=0 V lat=50.004909,lon=14.47216}, {Node id=-13803 version=0 V lat=50.005021,lon=14.47214}, {Node id=-13804 version=0 V lat=50.004963,lon=14.471311}, {Node id=-13805 version=0 V lat=50.004981,lon=14.471309}, {Node id=-13806 version=0 V lat=50.004943,lon=14.4708}, {Node id=-13807 version=0 V lat=50.004938,lon=14.470799}, {Node id=-13808 version=0 V lat=50.004935,lon=14.470781}, {Node id=-13809 version=0 V lat=50.004778,lon=14.470806}, {Node id=-13810 version=0 V lat=50.00478,lon=14.470828}, {Node id=-13811 version=0 V lat=50.004775,lon=14.47083}, {Node id=-13812 version=0 V lat=50.004764,lon=14.470713}, {Node id=-13813 version=0 V lat=50.004773,lon=14.470835}, {Node id=-13814 version=0 V lat=50.00478,lon=14.470831}, {Node id=-13815 version=0 V lat=50.004778,lon=14.470809}, {Node id=-13816 version=0 V lat=50.004936,lon=14.470783}, {Node id=-13817 version=0 V lat=50.004983,lon=14.471308}, {Node id=-13818 version=0 V lat=50.004964,lon=14.471309}, {Node id=-13819 version=0 V lat=50.005023,lon=14.472139}, {Node id=-13820 version=0 V lat=50.004909,lon=14.472158}, {Node id=-13821 version=0 V lat=50.004903,lon=14.472078}, {Node id=-13822 version=0 V lat=50.004596,lon=14.472118}, {Node id=-13823 version=0 V lat=50.004573,lon=14.471751}, {Node id=-13824 version=0 V lat=50.00458,lon=14.471749}, {Node id=-13825 version=0 V lat=50.00458,lon=14.471744}, {Node id=-13826 version=0 V lat=50.004571,lon=14.471739}, {Node id=-13827 version=0 V lat=50.004546,lon=14.471364}, {Node id=-13828 version=0 V lat=50.004814,lon=14.471325}, {Node id=-13829 version=0 V lat=50.004791,lon=14.471074}, {Node id=-13830 version=0 V lat=50.004795,lon=14.471073}, {Node id=-13831 version=0 V lat=50.004815,lon=14.471324}, {Node id=-13832 version=0 V lat=50.004759,lon=14.471331}, {Node id=-13833 version=0 V lat=50.004749,lon=14.471166}, {Node id=-13834 version=0 V lat=50.004704,lon=14.471174}, {Node id=-13835 version=0 V lat=50.00469,lon=14.471196}, {Node id=-13836 version=0 V lat=50.004691,lon=14.471218}, {Node id=-13837 version=0 V lat=50.004616,lon=14.471231}, {Node id=-13838 version=0 V lat=50.004576,lon=14.470659}, {Node id=-13839 version=0 V lat=50.005229,lon=14.470339}, {Node id=-13840 version=0 MVD lat=50.005371,lon=14.472278}, {Node id=-13841 version=0 MVD lat=50.005261,lon=14.472294}, {Node id=-13842 version=0 MVD lat=50.005268,lon=14.472388}, {Node id=-13843 version=0 MVD lat=50.005379,lon=14.472369}, {Node id=-13844 version=0 V lat=50.005393,lon=14.472556}, {Node id=-13845 version=0 V lat=50.005348,lon=14.472564}, {Node id=-13764 version=0 V lat=50.0054,lon=14.473566}]} refers to deleted primitive {Node id=-13841 version=0 MVD lat=50.005261,lon=14.472294} [DELETED REFERENCED] {Way id=-13763 version=0 VT nodes=[{Node id=-13764 version=0 V lat=50.0054,lon=14.473566}, {Node id=-13765 version=0 V lat=50.005376,lon=14.47361}, {Node id=-13766 version=0 V lat=50.00536,lon=14.47362}, {Node id=-13767 version=0 V lat=50.004156,lon=14.473858}, {Node id=-13768 version=0 V lat=50.004161,lon=14.47383}, {Node id=-13769 version=0 V lat=50.004166,lon=14.473829}, {Node id=-13770 version=0 V lat=50.004159,lon=14.473858}, {Node id=-13771 version=0 V lat=50.003831,lon=14.473935}, {Node id=-13772 version=0 V lat=50.003674,lon=14.471791}, {Node id=-13773 version=0 V lat=50.003988,lon=14.471594}, {Node id=-13774 version=0 V lat=50.004013,lon=14.471973}, {Node id=-13775 version=0 V lat=50.00404,lon=14.471968}, {Node id=-13776 version=0 V lat=50.004113,lon=14.472975}, {Node id=-13777 version=0 V lat=50.004104,lon=14.472978}, {Node id=-13778 version=0 V lat=50.004105,lon=14.472981}, {Node id=-13779 version=0 V lat=50.004113,lon=14.472983}, {Node id=-13780 version=0 MVD lat=50.004134,lon=14.473309}, {Node id=-13781 version=0 V lat=50.004598,lon=14.473231}, {Node id=-13782 version=0 V lat=50.004599,lon=14.473283}, {Node id=-13783 version=0 V lat=50.004625,lon=14.473288}, {Node id=-13784 version=0 V lat=50.004633,lon=14.473273}, {Node id=-13785 version=0 V lat=50.004645,lon=14.473278}, {Node id=-13786 version=0 V lat=50.004644,lon=14.473274}, {Node id=-13787 version=0 V lat=50.00463,lon=14.473264}, {Node id=-13788 version=0 V lat=50.004625,lon=14.473228}, {Node id=-13789 version=0 MVD lat=50.005104,lon=14.473148}, {Node id=-13790 version=0 MVD lat=50.005065,lon=14.472633}, {Node id=-13791 version=0 V lat=50.004638,lon=14.472709}, {Node id=-13792 version=0 V lat=50.004614,lon=14.472306}, {Node id=-13793 version=0 V lat=50.004619,lon=14.472318}, {Node id=-13794 version=0 V lat=50.004616,lon=14.472308}, {Node id=-13795 version=0 V lat=50.004609,lon=14.472306}, {Node id=-13796 version=0 V lat=50.004609,lon=14.472288}, {Node id=-13797 version=0 V lat=50.004656,lon=14.47228}, {Node id=-13798 version=0 V lat=50.00466,lon=14.472286}, {Node id=-13799 version=0 V lat=50.004876,lon=14.47225}, {Node id=-13800 version=0 V lat=50.004863,lon=14.472083}, {Node id=-13801 version=0 V lat=50.004903,lon=14.472078}, {Node id=-13802 version=0 V lat=50.004909,lon=14.47216}, {Node id=-13803 version=0 V lat=50.005021,lon=14.47214}, {Node id=-13804 version=0 V lat=50.004963,lon=14.471311}, {Node id=-13805 version=0 V lat=50.004981,lon=14.471309}, {Node id=-13806 version=0 V lat=50.004943,lon=14.4708}, {Node id=-13807 version=0 V lat=50.004938,lon=14.470799}, {Node id=-13808 version=0 V lat=50.004935,lon=14.470781}, {Node id=-13809 version=0 V lat=50.004778,lon=14.470806}, {Node id=-13810 version=0 V lat=50.00478,lon=14.470828}, {Node id=-13811 version=0 V lat=50.004775,lon=14.47083}, {Node id=-13812 version=0 V lat=50.004764,lon=14.470713}, {Node id=-13813 version=0 V lat=50.004773,lon=14.470835}, {Node id=-13814 version=0 V lat=50.00478,lon=14.470831}, {Node id=-13815 version=0 V lat=50.004778,lon=14.470809}, {Node id=-13816 version=0 V lat=50.004936,lon=14.470783}, {Node id=-13817 version=0 V lat=50.004983,lon=14.471308}, {Node id=-13818 version=0 V lat=50.004964,lon=14.471309}, {Node id=-13819 version=0 V lat=50.005023,lon=14.472139}, {Node id=-13820 version=0 V lat=50.004909,lon=14.472158}, {Node id=-13821 version=0 V lat=50.004903,lon=14.472078}, {Node id=-13822 version=0 V lat=50.004596,lon=14.472118}, {Node id=-13823 version=0 V lat=50.004573,lon=14.471751}, {Node id=-13824 version=0 V lat=50.00458,lon=14.471749}, {Node id=-13825 version=0 V lat=50.00458,lon=14.471744}, {Node id=-13826 version=0 V lat=50.004571,lon=14.471739}, {Node id=-13827 version=0 V lat=50.004546,lon=14.471364}, {Node id=-13828 version=0 V lat=50.004814,lon=14.471325}, {Node id=-13829 version=0 V lat=50.004791,lon=14.471074}, {Node id=-13830 version=0 V lat=50.004795,lon=14.471073}, {Node id=-13831 version=0 V lat=50.004815,lon=14.471324}, {Node id=-13832 version=0 V lat=50.004759,lon=14.471331}, {Node id=-13833 version=0 V lat=50.004749,lon=14.471166}, {Node id=-13834 version=0 V lat=50.004704,lon=14.471174}, {Node id=-13835 version=0 V lat=50.00469,lon=14.471196}, {Node id=-13836 version=0 V lat=50.004691,lon=14.471218}, {Node id=-13837 version=0 V lat=50.004616,lon=14.471231}, {Node id=-13838 version=0 V lat=50.004576,lon=14.470659}, {Node id=-13839 version=0 V lat=50.005229,lon=14.470339}, {Node id=-13840 version=0 MVD lat=50.005371,lon=14.472278}, {Node id=-13841 version=0 MVD lat=50.005261,lon=14.472294}, {Node id=-13842 version=0 MVD lat=50.005268,lon=14.472388}, {Node id=-13843 version=0 MVD lat=50.005379,lon=14.472369}, {Node id=-13844 version=0 V lat=50.005393,lon=14.472556}, {Node id=-13845 version=0 V lat=50.005348,lon=14.472564}, {Node id=-13764 version=0 V lat=50.0054,lon=14.473566}]} refers to deleted primitive {Node id=-13842 version=0 MVD lat=50.005268,lon=14.472388} [DELETED REFERENCED] {Way id=-13763 version=0 VT nodes=[{Node id=-13764 version=0 V lat=50.0054,lon=14.473566}, {Node id=-13765 version=0 V lat=50.005376,lon=14.47361}, {Node id=-13766 version=0 V lat=50.00536,lon=14.47362}, {Node id=-13767 version=0 V lat=50.004156,lon=14.473858}, {Node id=-13768 version=0 V lat=50.004161,lon=14.47383}, {Node id=-13769 version=0 V lat=50.004166,lon=14.473829}, {Node id=-13770 version=0 V lat=50.004159,lon=14.473858}, {Node id=-13771 version=0 V lat=50.003831,lon=14.473935}, {Node id=-13772 version=0 V lat=50.003674,lon=14.471791}, {Node id=-13773 version=0 V lat=50.003988,lon=14.471594}, {Node id=-13774 version=0 V lat=50.004013,lon=14.471973}, {Node id=-13775 version=0 V lat=50.00404,lon=14.471968}, {Node id=-13776 version=0 V lat=50.004113,lon=14.472975}, {Node id=-13777 version=0 V lat=50.004104,lon=14.472978}, {Node id=-13778 version=0 V lat=50.004105,lon=14.472981}, {Node id=-13779 version=0 V lat=50.004113,lon=14.472983}, {Node id=-13780 version=0 MVD lat=50.004134,lon=14.473309}, {Node id=-13781 version=0 V lat=50.004598,lon=14.473231}, {Node id=-13782 version=0 V lat=50.004599,lon=14.473283}, {Node id=-13783 version=0 V lat=50.004625,lon=14.473288}, {Node id=-13784 version=0 V lat=50.004633,lon=14.473273}, {Node id=-13785 version=0 V lat=50.004645,lon=14.473278}, {Node id=-13786 version=0 V lat=50.004644,lon=14.473274}, {Node id=-13787 version=0 V lat=50.00463,lon=14.473264}, {Node id=-13788 version=0 V lat=50.004625,lon=14.473228}, {Node id=-13789 version=0 MVD lat=50.005104,lon=14.473148}, {Node id=-13790 version=0 MVD lat=50.005065,lon=14.472633}, {Node id=-13791 version=0 V lat=50.004638,lon=14.472709}, {Node id=-13792 version=0 V lat=50.004614,lon=14.472306}, {Node id=-13793 version=0 V lat=50.004619,lon=14.472318}, {Node id=-13794 version=0 V lat=50.004616,lon=14.472308}, {Node id=-13795 version=0 V lat=50.004609,lon=14.472306}, {Node id=-13796 version=0 V lat=50.004609,lon=14.472288}, {Node id=-13797 version=0 V lat=50.004656,lon=14.47228}, {Node id=-13798 version=0 V lat=50.00466,lon=14.472286}, {Node id=-13799 version=0 V lat=50.004876,lon=14.47225}, {Node id=-13800 version=0 V lat=50.004863,lon=14.472083}, {Node id=-13801 version=0 V lat=50.004903,lon=14.472078}, {Node id=-13802 version=0 V lat=50.004909,lon=14.47216}, {Node id=-13803 version=0 V lat=50.005021,lon=14.47214}, {Node id=-13804 version=0 V lat=50.004963,lon=14.471311}, {Node id=-13805 version=0 V lat=50.004981,lon=14.471309}, {Node id=-13806 version=0 V lat=50.004943,lon=14.4708}, {Node id=-13807 version=0 V lat=50.004938,lon=14.470799}, {Node id=-13808 version=0 V lat=50.004935,lon=14.470781}, {Node id=-13809 version=0 V lat=50.004778,lon=14.470806}, {Node id=-13810 version=0 V lat=50.00478,lon=14.470828}, {Node id=-13811 version=0 V lat=50.004775,lon=14.47083}, {Node id=-13812 version=0 V lat=50.004764,lon=14.470713}, {Node id=-13813 version=0 V lat=50.004773,lon=14.470835}, {Node id=-13814 version=0 V lat=50.00478,lon=14.470831}, {Node id=-13815 version=0 V lat=50.004778,lon=14.470809}, {Node id=-13816 version=0 V lat=50.004936,lon=14.470783}, {Node id=-13817 version=0 V lat=50.004983,lon=14.471308}, {Node id=-13818 version=0 V lat=50.004964,lon=14.471309}, {Node id=-13819 version=0 V lat=50.005023,lon=14.472139}, {Node id=-13820 version=0 V lat=50.004909,lon=14.472158}, {Node id=-13821 version=0 V lat=50.004903,lon=14.472078}, {Node id=-13822 version=0 V lat=50.004596,lon=14.472118}, {Node id=-13823 version=0 V lat=50.004573,lon=14.471751}, {Node id=-13824 version=0 V lat=50.00458,lon=14.471749}, {Node id=-13825 version=0 V lat=50.00458,lon=14.471744}, {Node id=-13826 version=0 V lat=50.004571,lon=14.471739}, {Node id=-13827 version=0 V lat=50.004546,lon=14.471364}, {Node id=-13828 version=0 V lat=50.004814,lon=14.471325}, {Node id=-13829 version=0 V lat=50.004791,lon=14.471074}, {Node id=-13830 version=0 V lat=50.004795,lon=14.471073}, {Node id=-13831 version=0 V lat=50.004815,lon=14.471324}, {Node id=-13832 version=0 V lat=50.004759,lon=14.471331}, {Node id=-13833 version=0 V lat=50.004749,lon=14.471166}, {Node id=-13834 version=0 V lat=50.004704,lon=14.471174}, {Node id=-13835 version=0 V lat=50.00469,lon=14.471196}, {Node id=-13836 version=0 V lat=50.004691,lon=14.471218}, {Node id=-13837 version=0 V lat=50.004616,lon=14.471231}, {Node id=-13838 version=0 V lat=50.004576,lon=14.470659}, {Node id=-13839 version=0 V lat=50.005229,lon=14.470339}, {Node id=-13840 version=0 MVD lat=50.005371,lon=14.472278}, {Node id=-13841 version=0 MVD lat=50.005261,lon=14.472294}, {Node id=-13842 version=0 MVD lat=50.005268,lon=14.472388}, {Node id=-13843 version=0 MVD lat=50.005379,lon=14.472369}, {Node id=-13844 version=0 V lat=50.005393,lon=14.472556}, {Node id=-13845 version=0 V lat=50.005348,lon=14.472564}, {Node id=-13764 version=0 V lat=50.0054,lon=14.473566}]} refers to deleted primitive {Node id=-13843 version=0 MVD lat=50.005379,lon=14.472369} Plugins: openstreetbugs,wmsplugin,tracer,remotecontrol,buildings_tools,validator,terracer2,graphview,multipoly,measurement Plugin openstreetbugs (Version: 20696) Plugin wmsplugin (Version: 20566) Plugin tracer Plugin remotecontrol (Version: 19946) Plugin buildings_tools (Version: 20269) Plugin validator (Version: 20579) Plugin graphview (Version: 20244) Plugin measurement (Version: 19681) Plugin multipoly (Version: 19456) org.openstreetmap.josm.data.osm.DataIntegrityProblemException: Deleted node referenced: {Way id=-13763 version=0 VT nodes=[{Node id=-13764 version=0 V lat=50.0054,lon=14.473566}, {Node id=-13765 version=0 V lat=50.005376,lon=14.47361}, {Node id=-13766 version=0 V lat=50.00536,lon=14.47362}, {Node id=-13767 version=0 V lat=50.004156,lon=14.473858}, {Node id=-13768 version=0 V lat=50.004161,lon=14.47383}, {Node id=-13769 version=0 V lat=50.004166,lon=14.473829}, {Node id=-13770 version=0 V lat=50.004159,lon=14.473858}, {Node id=-13771 version=0 V lat=50.003831,lon=14.473935}, {Node id=-13772 version=0 V lat=50.003674,lon=14.471791}, {Node id=-13773 version=0 V lat=50.003988,lon=14.471594}, {Node id=-13774 version=0 V lat=50.004013,lon=14.471973}, {Node id=-13775 version=0 V lat=50.00404,lon=14.471968}, {Node id=-13776 version=0 V lat=50.004113,lon=14.472975}, {Node id=-13777 version=0 V lat=50.004104,lon=14.472978}, {Node id=-13778 version=0 V lat=50.004105,lon=14.472981}, {Node id=-13779 version=0 V lat=50.004113,lon=14.472983}, {Node id=-13780 version=0 MVD lat=50.004134,lon=14.473309}, {Node id=-13781 version=0 V lat=50.004598,lon=14.473231}, {Node id=-13782 version=0 V lat=50.004599,lon=14.473283}, {Node id=-13783 version=0 V lat=50.004625,lon=14.473288}, {Node id=-13784 version=0 V lat=50.004633,lon=14.473273}, {Node id=-13785 version=0 V lat=50.004645,lon=14.473278}, {Node id=-13786 version=0 V lat=50.004644,lon=14.473274}, {Node id=-13787 version=0 V lat=50.00463,lon=14.473264}, {Node id=-13788 version=0 V lat=50.004625,lon=14.473228}, {Node id=-13789 version=0 MVD lat=50.005104,lon=14.473148}, {Node id=-13790 version=0 MVD lat=50.005065,lon=14.472633}, {Node id=-13791 version=0 V lat=50.004638,lon=14.472709}, {Node id=-13792 version=0 V lat=50.004614,lon=14.472306}, {Node id=-13793 version=0 V lat=50.004619,lon=14.472318}, {Node id=-13794 version=0 V lat=50.004616,lon=14.472308}, {Node id=-13795 version=0 V lat=50.004609,lon=14.472306}, {Node id=-13796 version=0 V lat=50.004609,lon=14.472288}, {Node id=-13797 version=0 V lat=50.004656,lon=14.47228}, {Node id=-13798 version=0 V lat=50.00466,lon=14.472286}, {Node id=-13799 version=0 V lat=50.004876,lon=14.47225}, {Node id=-13800 version=0 V lat=50.004863,lon=14.472083}, {Node id=-13801 version=0 V lat=50.004903,lon=14.472078}, {Node id=-13802 version=0 V lat=50.004909,lon=14.47216}, {Node id=-13803 version=0 V lat=50.005021,lon=14.47214}, {Node id=-13804 version=0 V lat=50.004963,lon=14.471311}, {Node id=-13805 version=0 V lat=50.004981,lon=14.471309}, {Node id=-13806 version=0 V lat=50.004943,lon=14.4708}, {Node id=-13807 version=0 V lat=50.004938,lon=14.470799}, {Node id=-13808 version=0 V lat=50.004935,lon=14.470781}, {Node id=-13809 version=0 V lat=50.004778,lon=14.470806}, {Node id=-13810 version=0 V lat=50.00478,lon=14.470828}, {Node id=-13811 version=0 V lat=50.004775,lon=14.47083}, {Node id=-13812 version=0 V lat=50.004764,lon=14.470713}, {Node id=-13813 version=0 V lat=50.004773,lon=14.470835}, {Node id=-13814 version=0 V lat=50.00478,lon=14.470831}, {Node id=-13815 version=0 V lat=50.004778,lon=14.470809}, {Node id=-13816 version=0 V lat=50.004936,lon=14.470783}, {Node id=-13817 version=0 V lat=50.004983,lon=14.471308}, {Node id=-13818 version=0 V lat=50.004964,lon=14.471309}, {Node id=-13819 version=0 V lat=50.005023,lon=14.472139}, {Node id=-13820 version=0 V lat=50.004909,lon=14.472158}, {Node id=-13821 version=0 V lat=50.004903,lon=14.472078}, {Node id=-13822 version=0 V lat=50.004596,lon=14.472118}, {Node id=-13823 version=0 V lat=50.004573,lon=14.471751}, {Node id=-13824 version=0 V lat=50.00458,lon=14.471749}, {Node id=-13825 version=0 V lat=50.00458,lon=14.471744}, {Node id=-13826 version=0 V lat=50.004571,lon=14.471739}, {Node id=-13827 version=0 V lat=50.004546,lon=14.471364}, {Node id=-13828 version=0 V lat=50.004814,lon=14.471325}, {Node id=-13829 version=0 V lat=50.004791,lon=14.471074}, {Node id=-13830 version=0 V lat=50.004795,lon=14.471073}, {Node id=-13831 version=0 V lat=50.004815,lon=14.471324}, {Node id=-13832 version=0 V lat=50.004759,lon=14.471331}, {Node id=-13833 version=0 V lat=50.004749,lon=14.471166}, {Node id=-13834 version=0 V lat=50.004704,lon=14.471174}, {Node id=-13835 version=0 V lat=50.00469,lon=14.471196}, {Node id=-13836 version=0 V lat=50.004691,lon=14.471218}, {Node id=-13837 version=0 V lat=50.004616,lon=14.471231}, {Node id=-13838 version=0 V lat=50.004576,lon=14.470659}, {Node id=-13839 version=0 V lat=50.005229,lon=14.470339}, {Node id=-13840 version=0 MVD lat=50.005371,lon=14.472278}, {Node id=-13841 version=0 MVD lat=50.005261,lon=14.472294}, {Node id=-13842 version=0 MVD lat=50.005268,lon=14.472388}, {Node id=-13843 version=0 MVD lat=50.005379,lon=14.472369}, {Node id=-13844 version=0 V lat=50.005393,lon=14.472556}, {Node id=-13845 version=0 V lat=50.005348,lon=14.472564}, {Node id=-13764 version=0 V lat=50.0054,lon=14.473566}]} at org.openstreetmap.josm.data.osm.Way.checkNodes(Way.java:377) at org.openstreetmap.josm.data.osm.Way.fireNodesChanged(Way.java:384) at org.openstreetmap.josm.data.osm.Way.setNodes(Way.java:63) at org.openstreetmap.josm.data.osm.Way.load(Way.java:212) at org.openstreetmap.josm.command.Command.undoCommand(Command.java:95) at org.openstreetmap.josm.command.SequenceCommand.undoCommands(SequenceCommand.java:76) at org.openstreetmap.josm.command.SequenceCommand.undoCommand(SequenceCommand.java:81) at org.openstreetmap.josm.command.SequenceCommand.undoCommands(SequenceCommand.java:76) at org.openstreetmap.josm.command.SequenceCommand.undoCommand(SequenceCommand.java:81) at org.openstreetmap.josm.data.UndoRedoHandler.undo(UndoRedoHandler.java:76) at org.openstreetmap.josm.actions.UndoAction.actionPerformed(UndoAction.java:34) at javax.swing.SwingUtilities.notifyAction(SwingUtilities.java:1633) at javax.swing.JComponent.processKeyBinding(JComponent.java:2839) at javax.swing.KeyboardManager.fireBinding(KeyboardManager.java:267) at javax.swing.KeyboardManager.fireKeyboardAction(KeyboardManager.java:229) at javax.swing.JComponent.processKeyBindingsForAllComponents(JComponent.java:2916) at javax.swing.JComponent.processKeyBindings(JComponent.java:2908) at javax.swing.JComponent.processKeyEvent(JComponent.java:2802) at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6040) at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2041) at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4630) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2099) at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4460) at java.awt.KeyboardFocusManager.redispatchEvent(KeyboardFocusManager.java:1850) at java.awt.DefaultKeyboardFocusManager.dispatchKeyEvent(DefaultKeyboardFocusManager.java:712) at java.awt.DefaultKeyboardFocusManager.preDispatchKeyEvent(DefaultKeyboardFocusManager.java:990) at java.awt.DefaultKeyboardFocusManager.typeAheadAssertions(DefaultKeyboardFocusManager.java:855) at java.awt.DefaultKeyboardFocusManager.dispatchEvent(DefaultKeyboardFocusManager.java:676) at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4502) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2099) at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2475) at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4460) at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:599) at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:269) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:184) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:174) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:169) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:161) at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:122) Martin

26.5.2010 04:02:45 (#112)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Zdravim, pokud jeste stale delas na tomhle bezvadnym pluginu, chtel sem testnout pouzit novou verzi wms, ale v konfiguraku neni moznost zmenit adresu. Neslo by to tam dat ? Idealne nejak parametricky, aby si kazdy mohl vybrat layer, ktery chce pouzivat. + na wiki mas stale odkaz na beta3, pritom co vim, tak min existuje beta5. Dne 26.1.2010 18:52, Jan Bilak napsal(a): ...

« zpět na výpis měsíce