« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] DIBAVOD v OSM? Ano.

Vlákno 9.1. - 17.1.2010, počet zpráv: 28


9.1.2010 03:02:24 (#1)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
Cau, vcera jsem mluvil s p. Levitusem, vedoucim oddeleni GIS, VUV TGM v.v.i., ktery je gestorem datasetu DIBAVOD.[2] Z naseho rozhovoru vyplynula mozna spoluprace, kterou oni podporuji zvlaste za nize popsanych podminek: 1) Dataset DIBAVOD je vytvoren z penez danovych poplatniku a proto vrstvy DIBAVOD, u kterych je to mozne, jsou volne a zdarma dostupne bez licencnich omezeni [1] 2) Chteji vyjmenovat vrtsvy ktere chceme do OSM pouzit a konzultovat s nimi pouziti 3) Chteji pridat k nim metada predevsim o puvodu dat a casovou znacku (datum) k vztazene jejich hromadne aktualizaci 4) Chteji popsat postup jak se data do OSM dostaneme, aby byl zachovana pripadna kontinuita projektu v OSM 5) Chteji navrhnout zpusob jak budeme schopni data v OSM aktualizovat a udrzovat 6) Chteji rozlisovat to co je od DIBAVOD, co je od editoru OSM. 7) Chteji se pripadne inspirovat opensourcovymi resenemi v OSM Mate nekdo zajem se toho chopit? Zatim je potreba: 1) projit nabizene vrstvy a zhodnotit jejich geometrickou, atributovou i vyznamovou vyuzitelnost pro OSM 2) navrhnout ty ktere chceme importovat 3) navrhnout technicke reseni ahoj hanoj [1] http://www.dibavod.cz/index.php?id=27 [2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#Vodstvo_.28DIBAVOD.29

9.1.2010 05:21:01 (#2)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, kdy? o tom p?em??l?m, tak podle licence nen? mo?n?, aby oni pou??vali p??mo data z OSM (tedy mohou jako CC/ODBL, ne jako PD), co? je trochu ?koda. Samoz?ejm? si mohou zobrazit zm?ny, a na z?klad? t?ch pak upravit sv? data, ale nemohou pou??t nap??klad vodn? tok vytvo?en? u?ivatelem OSM. Ot?zky tedy jsou: Vyu?ili by to? Nap??klad u vodn?ch by mohli. Pokud ano, nest?lo by za to vytvo?it seznam u?ivatel?, kte?? by schvalovali, aby jejich editace mohli skon?it v DIBAVODu? Existuje n?jak? jin? ?e?en?? On Sat, 09 Jan 2010 15:02:24 +0100, hanoj <ehanoj at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Cau, > vcera jsem mluvil s p. Levitusem, vedoucim oddeleni GIS, VUV TGM > v.v.i., ktery je gestorem datasetu DIBAVOD.[2] > > Z naseho rozhovoru vyplynula mozna spoluprace, kterou oni podporuji > zvlaste za nize popsanych podminek: > 1) Dataset DIBAVOD je vytvoren z penez danovych poplatniku a proto > vrstvy DIBAVOD, u kterych je to mozne, jsou volne a zdarma dostupne > bez licencnich omezeni [1] > 2) Chteji vyjmenovat vrtsvy ktere chceme do OSM pouzit a konzultovat s > nimi pouziti > 3) Chteji pridat k nim metada predevsim o puvodu dat a casovou znacku > (datum) k vztazene jejich hromadne aktualizaci > 4) Chteji popsat postup jak se data do OSM dostaneme, aby byl > zachovana pripadna kontinuita projektu v OSM > 5) Chteji navrhnout zpusob jak budeme schopni data v OSM aktualizovat a > udrzovat > 6) Chteji rozlisovat to co je od DIBAVOD, co je od editoru OSM. > 7) Chteji se pripadne inspirovat opensourcovymi resenemi v OSM > > Mate nekdo zajem se toho chopit? > Zatim je potreba: > 1) projit nabizene vrstvy a zhodnotit jejich geometrickou, atributovou > i vyznamovou vyuzitelnost pro OSM > 2) navrhnout ty ktere chceme importovat > 3) navrhnout technicke reseni > > ahoj > hanoj > > > [1] http://www.dibavod.cz/index.php?id=27 > [2] > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#Vodstvo_.28DIBAVOD.29 > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

9.1.2010 05:39:56 (#3)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Petr Dlouh? p??e v So 09. 01. 2010 v 17:21 +0100: zobrazit citaci
> Ahoj, > > kdy? o tom p?em??l?m, tak podle licence nen? mo?n?, aby oni pou??vali > p??mo data z OSM (tedy mohou jako CC/ODBL, ne jako PD), co? je trochu > ?koda. Samoz?ejm? si mohou zobrazit zm?ny, a na z?klad? t?ch pak upravit > sv? data, ale nemohou pou??t nap??klad vodn? tok vytvo?en? u?ivatelem OSM. > > Ot?zky tedy jsou: > Vyu?ili by to? Nap??klad u vodn?ch by mohli. > > Pokud ano, nest?lo by za to vytvo?it seznam u?ivatel?, kte?? by > schvalovali, aby jejich editace mohli skon?it v DIBAVODu? Existuje n?jak? > jin? ?e?en??
Napad? mne tag "license", kter? by umo??oval voln?j?? licenci ne? u vlastn? OSM. hanoj p??e v So 09. 01. 2010 v 15:02 +0100: 6) Chteji rozlisovat to co je od DIBAVOD, co je od editoru OSM. Jako ?e?en? mne napad? digit?ln? podpis. To by ?e?ilo naprosto jednozna?n? p??padnou zm?nu bodu, nikoliv v?ak smaz?n?. ________________________________________________________________________ Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

9.1.2010 05:42:52 (#4)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
zobrazit citaci
> kdy? o tom p?em??l?m, tak podle licence nen? mo?n?, aby oni pou??vali > p??mo data z OSM (tedy mohou jako CC/ODBL, ne jako PD), co? je trochu > ?koda. Samoz?ejm? si mohou zobrazit zm?ny, a na z?klad? t?ch pak upravit > sv? data, ale nemohou pou??t nap??klad vodn? tok vytvo?en? u?ivatelem OSM.
*** Mo?n? jsem to nespr?vn? vylo?il: 1) oni cht?j? aby se rozli?ovalo mezi DIBAVOD v OSM a jin?mi daty. Aby u?ivatel mohl v?d?t, ?e tato data jsou od nich a tato ne. Aby se rozli?ovala aktu?lnost. 2) o data z OSM v z?sad? nestoj?, zaj?maj? je mo?n? technologie pro pr?ci s daty 3) aby jsme jejich data udr?ovali vzhledem k jejich aktu?ln? nic z toho si nevynucuj?, je to v?c domluvy. hanoj

9.1.2010 05:47:29 (#5)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
On 09/01/2010, Stanislav Brabec <utx at penguin.cz> wrote: zobrazit citaci
> Petr Dlouh? p??e v So 09. 01. 2010 v 17:21 +0100: > > > Ahoj, > > > > kdy? o tom p?em??l?m, tak podle licence nen? mo?n?, aby oni pou??vali > > p??mo data z OSM (tedy mohou jako CC/ODBL, ne jako PD), co? je trochu > > ?koda. Samoz?ejm? si mohou zobrazit zm?ny, a na z?klad? t?ch pak upravit > > sv? data, ale nemohou pou??t nap??klad vodn? tok vytvo?en? u?ivatelem OSM. > > > > Ot?zky tedy jsou: > > Vyu?ili by to? Nap??klad u vodn?ch by mohli. > > > > Pokud ano, nest?lo by za to vytvo?it seznam u?ivatel?, kte?? by > > schvalovali, aby jejich editace mohli skon?it v DIBAVODu? Existuje n?jak? > > jin? ?e?en?? > > > Napad? mne tag "license", kter? by umo??oval voln?j?? licenci ne? > u vlastn? OSM.
Probl?m by ale byl, pokud by bod/cestu zm?nil n?kdo kdo s PD nesouhlas? a ten tag zapomn?l zm?nit nebo odstranit. IMHO takhle to nejde. zobrazit citaci
> hanoj p??e v So 09. 01. 2010 v 15:02 +0100: > > 6) Chteji rozlisovat to co je od DIBAVOD, co je od editoru OSM.
V?e z dibavodu by bylo uploadov?no jedn?m u?ivatelem (robotem), tak?e by to ?lo odli?ovat tak. Dal by se tam asi i n?jak? tag typu source=dibavod, tak?e by pak ?ly dob?e odli?it t?i kategorie: data z dibavodu, na kter? nikdo nes?hl, data z dibavodu, kter? n?kdo m?nil a data co nejsou z dibavodu. zobrazit citaci
> Jako ?e?en? mne napad? digit?ln? podpis. To by ?e?ilo naprosto > jednozna?n? p??padnou zm?nu bodu, nikoliv v?ak smaz?n?.
Jsou tu n?pady, ?e by v OSM mohlo b?t u u?ivatel? definov?no, ?e jejich p??sp?vky jsou pod PD: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Optional_public_domain_licensing a pak seznam u?ivatel?: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_whose_contributions_are_in_the_public_domain Mohlo by se prost? ud?lat n?co podobn?ho pro dibavod, lidi co necht?j? PD glob?ln? (ti by se napsali do prvn?ho seznamu), ale cht?j? d?t "PD dibavodu" Ud?lat n?stroj, kter? z toho vy?t?pe zm?ny jen od "povolen?ch u?ivatel?" aby si s t?m mohl dibavod n?co d?lat by nemuselo b?t tak slo?it?... Martin

9.1.2010 06:04:18 (#6)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Sat, 09 Jan 2010 17:42:52 +0100, hanoj <ehanoj at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> *** Mo?n? jsem to nespr?vn? vylo?il: > 1) oni cht?j? aby se rozli?ovalo mezi DIBAVOD v OSM a jin?mi daty. Aby > u?ivatel mohl v?d?t, ?e tato data jsou od nich a tato ne. Aby se > rozli?ovala aktu?lnost. > 2) o data z OSM v z?sad? nestoj?, zaj?maj? je mo?n? technologie pro > pr?ci s daty > 3) aby jsme jejich data udr?ovali vzhledem k jejich aktu?ln?
Mysl?m, ?e to je sp?? v na?em z?jmu, ne? v jejich. Nav?c v???m, ?e by n?kter? data vyu??t mohli - vodn? toky asi ne, ale nap?. pitnou vodu, nebo koupac? oblasti jsou data u kter?ch by to u?ite?n? b?t mohlo. zobrazit citaci
> > nic z toho si nevynucuj?, je to v?c domluvy. > > > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

9.1.2010 06:21:32 (#7)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, na [1] jsem zalo?il str?nku o importu z DIBAVODu a um?stil na n? tabulku s vrstvami, kter? mi p?i?li vhodn? k importu. Tak?e pros?m dopl?te. [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import_DIBAVOD On Sat, 09 Jan 2010 15:02:24 +0100, hanoj <ehanoj at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Cau, > vcera jsem mluvil s p. Levitusem, vedoucim oddeleni GIS, VUV TGM > v.v.i., ktery je gestorem datasetu DIBAVOD.[2] > > Z naseho rozhovoru vyplynula mozna spoluprace, kterou oni podporuji > zvlaste za nize popsanych podminek: > 1) Dataset DIBAVOD je vytvoren z penez danovych poplatniku a proto > vrstvy DIBAVOD, u kterych je to mozne, jsou volne a zdarma dostupne > bez licencnich omezeni [1] > 2) Chteji vyjmenovat vrtsvy ktere chceme do OSM pouzit a konzultovat s > nimi pouziti > 3) Chteji pridat k nim metada predevsim o puvodu dat a casovou znacku > (datum) k vztazene jejich hromadne aktualizaci > 4) Chteji popsat postup jak se data do OSM dostaneme, aby byl > zachovana pripadna kontinuita projektu v OSM > 5) Chteji navrhnout zpusob jak budeme schopni data v OSM aktualizovat a > udrzovat > 6) Chteji rozlisovat to co je od DIBAVOD, co je od editoru OSM. > 7) Chteji se pripadne inspirovat opensourcovymi resenemi v OSM > > Mate nekdo zajem se toho chopit? > Zatim je potreba: > 1) projit nabizene vrstvy a zhodnotit jejich geometrickou, atributovou > i vyznamovou vyuzitelnost pro OSM > 2) navrhnout ty ktere chceme importovat > 3) navrhnout technicke reseni > > ahoj > hanoj > > > [1] http://www.dibavod.cz/index.php?id=27 > [2] > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#Vodstvo_.28DIBAVOD.29 > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

9.1.2010 06:53:17 (#8)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
zobrazit citaci
> na [1] jsem zalo?il str?nku o importu z DIBAVODu a um?stil na n? tabulku s > vrstvami, kter? mi p?i?li vhodn? k importu. Tak?e pros?m dopl?te. > > [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import_DIBAVOD
*** je treba vnimat ze ty co nejsou ke stazeni ted, asi nebudou ani pozdeji. Ale zeptat se muzeme. Data je treba skutecne prohlednout a analyzovat co vnich je, protoze napr. A01 = A02+A03 zatim hanoj

11.1.2010 03:22:37 (#9)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1054 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> Z naseho rozhovoru vyplynula mozna spoluprace, kterou oni podporuji > zvlaste za nize popsanych podminek: > 1) Dataset DIBAVOD je vytvoren z penez danovych poplatniku a proto > vrstvy DIBAVOD, u kterych je to mozne, jsou volne a zdarma dostupne > bez licencnich omezeni [1] > 2) Chteji vyjmenovat vrtsvy ktere chceme do OSM pouzit a konzultovat s > nimi pouziti > 3) Chteji pridat k nim metada predevsim o puvodu dat a casovou znacku > (datum) k vztazene jejich hromadne aktualizaci > 4) Chteji popsat postup jak se data do OSM dostaneme, aby byl > zachovana pripadna kontinuita projektu v OSM > 5) Chteji navrhnout zpusob jak budeme schopni data v OSM aktualizovat a udrzovat > 6) Chteji rozlisovat to co je od DIBAVOD, co je od editoru OSM. > 7) Chteji se pripadne inspirovat opensourcovymi resenemi v OSM > > Mate nekdo zajem se toho chopit?
Dobre... Ja mam pocit ze nekdo uz ten import delal -- tusim ze jsme se bavili o tom jak moc je to potreba generalizovat pred importem... -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

11.1.2010 03:52:59 (#10)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
zobrazit citaci
> Dobre... Ja mam pocit ze nekdo uz ten import delal -- tusim ze jsme se > bavili o tom jak moc je to potreba generalizovat pred importem...
taky si tu diskusi matn? vybavuju, ale na?e vodstvo v OSM dost pokulh?v?, tak?e z toho asi nic nebylo ...? ka?dop?dn? pros?m pros?m nechat co nejp?esn?j?? K.

11.1.2010 09:26:38 (#11)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1054 1226
(zda se ze pravnici dovoluji import dibavodu...) On Mon 2010-01-11 15:52:59, Karel Voln? wrote: zobrazit citaci
> > > Dobre... Ja mam pocit ze nekdo uz ten import delal -- tusim ze jsme se > > bavili o tom jak moc je to potreba generalizovat pred importem... > > taky si tu diskusi matn? vybavuju, ale na?e vodstvo v OSM dost pokulh?v?, > tak?e z toho asi nic nebylo ...?
Ne, z toho importu urcite nic nebylo, ale na disku jsem nasel tohle. Ja to urcite nespachal (k pouziti 7zip-u bych musel byt donucen strelnou zbrani), ale znamena to ze nekdo ma hotovy importovaci skripty. Aha, a ten nekdo je s nejvetsi pravdepodobnosti Tomas Kolda, viz: http://www.mail-archive.com/talk-cz at openstreetmap.org/msg02092.html Pavel pavel at amd:~/incoming/delme$ 7zr x ../vody_081026.7z 7-Zip (A) 4.58 beta Copyright (c) 1999-2008 Igor Pavlov 2008-05-05 p7zip Version 4.58 (locale=cs_CZ,Utf16=on,HugeFiles=on,2 CPUs) Processing archive: ../vody_081026.7z Extracting vody_081026/dp.py Extracting vody_081026/vody.py Extracting vody_081026/vody_err_0.osm Extracting vody_081026/vody_err_1.osm Extracting vody_081026/vody_err_2.osm Extracting vody_081026/vody.sqlite Extracting vody_081026 Everything is Ok Data vypadaj treba takhle: <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> <osm version='0.5' generator='uir_adr'> <node id="-991582" lon="14.494240800" lat="49.926085400" /> <node id="-3754340" lon="14.494544700" lat="49.926139800" /> <node id="-3754341" lon="14.494618900" lat="49.926157800" /> <node id="-3754342" lon="14.495976400" lat="49.926341500" /> <way id="-188419"> <nd ref="-991582" /> <nd ref="-3754340" /> <nd ref="-3754341" /> <nd ref="-3754342" /> <tag k="source" v="dibavod" /> <tag k="waterway" v="river" /> <tag k="dibavod:id" v="129050001000" /> </way> ... <nd ref="-248437" /> <tag k="source" v="dibavod" /> <tag k="waterway" v="river" /> <tag k="name" v="Tloskovsk?? p." /> <tag k="dibavod:id" v="128910006100" /> </way> -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

11.1.2010 09:40:53 (#12)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1054 1226
AhoJ! zobrazit citaci
> (zda se ze pravnici dovoluji import dibavodu...) > > On Mon 2010-01-11 15:52:59, Karel Voln? wrote: > > > > > Dobre... Ja mam pocit ze nekdo uz ten import delal -- tusim ze jsme se > > > bavili o tom jak moc je to potreba generalizovat pred importem... > > > > taky si tu diskusi matn? vybavuju, ale na?e vodstvo v OSM dost pokulh?v?, > > tak?e z toho asi nic nebylo ...? > > Ne, z toho importu urcite nic nebylo, ale na disku jsem nasel > tohle. Ja to urcite nespachal (k pouziti 7zip-u bych musel byt donucen > strelnou zbrani), ale znamena to ze nekdo ma hotovy importovaci > skripty. > > Aha, a ten nekdo je s nejvetsi pravdepodobnosti Tomas Kolda, viz: > > http://www.mail-archive.com/talk-cz at openstreetmap.org/msg02092.html
Jinak co importovat... urcite vodni toky (a01-a03) a vodni nadrze (a05). V druhem sledu by se asi hodily melioracni kanaly (a04) a baziny (a06), koupaliste (c02/c03), mozna i jezy (i01)... Ale ty vodni toky/nadrze jsou suverene nejvic potreba... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

11.1.2010 10:22:38 (#13)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 11.1.2010 21:40, Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
> AhoJ! > > >> (zda se ze pravnici dovoluji import dibavodu...) >> >> On Mon 2010-01-11 15:52:59, Karel Voln? wrote: >> >>> >>>> Dobre... Ja mam pocit ze nekdo uz ten import delal -- tusim ze jsme se >>>> bavili o tom jak moc je to potreba generalizovat pred importem... >>>> >>> taky si tu diskusi matn? vybavuju, ale na?e vodstvo v OSM dost pokulh?v?, >>> tak?e z toho asi nic nebylo ...? >>> >> Ne, z toho importu urcite nic nebylo, ale na disku jsem nasel >> tohle. Ja to urcite nespachal (k pouziti 7zip-u bych musel byt donucen >> strelnou zbrani), ale znamena to ze nekdo ma hotovy importovaci >> skripty. >> >> Aha, a ten nekdo je s nejvetsi pravdepodobnosti Tomas Kolda, viz: >> >> http://www.mail-archive.com/talk-cz at openstreetmap.org/msg02092.html >> > Jinak co importovat... urcite vodni toky (a01-a03) a vodni nadrze > (a05). > > V druhem sledu by se asi hodily melioracni kanaly (a04) a baziny > (a06), koupaliste (c02/c03), mozna i jezy (i01)... > > Ale ty vodni toky/nadrze jsou suverene nejvic potreba... > Pavel > >
Naimportovat neni problem, ale jak to sloucit s tim, co uz v mape je ? Vetsina vodstva v mape nebude mit zadnou identifikaci, mozna tak potoky jmeno, ale u spousty vodnich ploch neni nic ani v km a znacna cast ani zadny nazev nema. Pak je tu otazka zdroje, rekneme ze uprednostnit tento zdroj pret tim co je mapovano z fotomapy ? A pokud je zdroj km, budem verit te? Nektere toky jsem modil podle km, ale jestli sem zmenil zdroj si sam jist nejsem. Nebo to tam poslat jak to lezi a pak to ruco cistit primo v OSM?

11.1.2010 10:56:42 (#14)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1054 1226
AhoJ! zobrazit citaci
> >> Aha, a ten nekdo je s nejvetsi pravdepodobnosti Tomas Kolda, viz: > >> > >> http://www.mail-archive.com/talk-cz at openstreetmap.org/msg02092.html > >> > > Jinak co importovat... urcite vodni toky (a01-a03) a vodni nadrze > > (a05). > > > > V druhem sledu by se asi hodily melioracni kanaly (a04) a baziny > > (a06), koupaliste (c02/c03), mozna i jezy (i01)... > > > > Ale ty vodni toky/nadrze jsou suverene nejvic potreba... > > Naimportovat neni problem, ale jak to sloucit s tim, co uz v mape je ? > Vetsina vodstva v mape nebude mit zadnou identifikaci, mozna tak potoky > jmeno, ale u spousty vodnich ploch neni nic ani v km a znacna cast ani > zadny nazev nema. Pak je tu otazka zdroje, rekneme ze uprednostnit tento > zdroj pret tim co je mapovano z fotomapy ? A pokud je zdroj km, budem > verit te? Nektere toky jsem modil podle km, ale jestli sem zmenil zdroj > si sam jist nejsem. Nebo to tam poslat jak to lezi a pak to ruco cistit > primo v OSM?
Ta data byla -- co jsem koukal -- hodne pekna, takze bych se primlouval za "importovat jak to lezi, pak rucne procistit". (Dalsi varianta je "kdyz je nekde do 30m kolem v osm existujici objekt stejneho typu, tak novy neimportujem" -- tak se delaly silnice -- ale vzhledem ke kvalite dat bych to nedelal.) Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

12.1.2010 12:32:50 (#15)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Ahoj, ano skript jsem delal ja. Asi by sel pouzit i na aktualni data. Pokud budete mit problem, ja to nejak opravim. Jinak se tusim mluvilo o tom, ze data ma asi dibavod mnohem lepsi kvality a tudiz by se mohlo vse v CR smazat a vzit Dibavod. Co jsem na to totiz koukal, tak to byla suprova kvalita, alespon co si pamatuju. T Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
> AhoJ! > > >>>> Aha, a ten nekdo je s nejvetsi pravdepodobnosti Tomas Kolda, viz: >>>> >>>> http://www.mail-archive.com/talk-cz at openstreetmap.org/msg02092.html >>>> >>>> >>> Jinak co importovat... urcite vodni toky (a01-a03) a vodni nadrze >>> (a05). >>> >>> V druhem sledu by se asi hodily melioracni kanaly (a04) a baziny >>> (a06), koupaliste (c02/c03), mozna i jezy (i01)... >>> >>> Ale ty vodni toky/nadrze jsou suverene nejvic potreba... >>> >> Naimportovat neni problem, ale jak to sloucit s tim, co uz v mape je ? >> Vetsina vodstva v mape nebude mit zadnou identifikaci, mozna tak potoky >> jmeno, ale u spousty vodnich ploch neni nic ani v km a znacna cast ani >> zadny nazev nema. Pak je tu otazka zdroje, rekneme ze uprednostnit tento >> zdroj pret tim co je mapovano z fotomapy ? A pokud je zdroj km, budem >> verit te? Nektere toky jsem modil podle km, ale jestli sem zmenil zdroj >> si sam jist nejsem. Nebo to tam poslat jak to lezi a pak to ruco cistit >> primo v OSM? >> > > Ta data byla -- co jsem koukal -- hodne pekna, takze bych se > primlouval za "importovat jak to lezi, pak rucne procistit". > > (Dalsi varianta je "kdyz je nekde do 30m kolem v osm existujici objekt > stejneho typu, tak novy neimportujem" -- tak se delaly silnice -- ale > vzhledem ke kvalite dat bych to nedelal.) > Pavel >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100112/6d9eabc5/attachment.html>

12.1.2010 09:29:16 (#16)
gravatar

Kubajz

<kubajz at kbx.cz>
615
Nebyl zrovna DIBAVOD ten zdroj, kde byly toky vedene kanalem pod sidlistem kresleny normalni carou? Nebo si to pletu s necim jinym? K Dne 12.1.2010 00:32, Tomas Kolda napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > ano skript jsem delal ja. Asi by sel pouzit i na aktualni data. Pokud > budete mit problem, ja to nejak opravim. Jinak se tusim mluvilo o tom, > ze data ma asi dibavod mnohem lepsi kvality a tudiz by se mohlo vse v > CR smazat a vzit Dibavod. Co jsem na to totiz koukal, tak to byla > suprova kvalita, alespon co si pamatuju. > > T > > Pavel Machek napsal(a): >> AhoJ! >> >> >>>>> Aha, a ten nekdo je s nejvetsi pravdepodobnosti Tomas Kolda, viz: >>>>> >>>>> http://www.mail-archive.com/talk-cz at openstreetmap.org/msg02092.html >>>>> >>>>> >>>> Jinak co importovat... urcite vodni toky (a01-a03) a vodni nadrze >>>> (a05). >>>> >>>> V druhem sledu by se asi hodily melioracni kanaly (a04) a baziny >>>> (a06), koupaliste (c02/c03), mozna i jezy (i01)... >>>> >>>> Ale ty vodni toky/nadrze jsou suverene nejvic potreba... >>>> >>> Naimportovat neni problem, ale jak to sloucit s tim, co uz v mape je ? >>> Vetsina vodstva v mape nebude mit zadnou identifikaci, mozna tak potoky >>> jmeno, ale u spousty vodnich ploch neni nic ani v km a znacna cast ani >>> zadny nazev nema. Pak je tu otazka zdroje, rekneme ze uprednostnit tento >>> zdroj pret tim co je mapovano z fotomapy ? A pokud je zdroj km, budem >>> verit te? Nektere toky jsem modil podle km, ale jestli sem zmenil zdroj >>> si sam jist nejsem. Nebo to tam poslat jak to lezi a pak to ruco cistit >>> primo v OSM? >>> >> >> Ta data byla -- co jsem koukal -- hodne pekna, takze bych se >> primlouval za "importovat jak to lezi, pak rucne procistit". >> >> (Dalsi varianta je "kdyz je nekde do 30m kolem v osm existujici objekt >> stejneho typu, tak novy neimportujem" -- tak se delaly silnice -- ale >> vzhledem ke kvalite dat bych to nedelal.) >> Pavel >> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100112/21bcc2f7/attachment.html>

12.1.2010 10:19:48 (#17)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
306 645
Dne 12. ledna 2010 0:32 Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > asi dibavod mnohem lepsi kvality a tudiz by se mohlo vse v CR smazat a vzit > Dibavod. Co jsem na to totiz koukal, tak to byla suprova kvalita, alespon co > si pamatuju.
Tohle mi taky nep?ijde jako dobr? ?e?en?, leckde jsou zaneseny m?stn? n?zvy, kter? jsou t??ko dostupn?, ostr?vky kter? se v podkladu nemus? vyskytovat (http://osm.org/go/0JllIfX8 ) atp. J&D zobrazit citaci
> T > > Pavel Machek napsal(a): > > AhoJ!
________________ zobrazit citaci
> Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
-- -- Ing. Jan Dud?k

12.1.2010 10:41:43 (#18)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Jan Dud?k p??e v ?t 12. 01. 2010 v 10:19 +0100: zobrazit citaci
> Dne 12. ledna 2010 0:32 Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> napsal(a): > > Ahoj, > > > > asi dibavod mnohem lepsi kvality a tudiz by se mohlo vse v CR smazat a vzit > > Dibavod. Co jsem na to totiz koukal, tak to byla suprova kvalita, alespon co > > si pamatuju. > > Tohle mi taky nep?ijde jako dobr? ?e?en?, leckde jsou zaneseny m?stn? > n?zvy, kter? jsou t??ko dostupn?, ostr?vky kter? se v podkladu nemus? > vyskytovat (http://osm.org/go/0JllIfX8 ) atp.
N?podobn?, i j? jsem v http://osm.org/go/0Jl74T88- mapoval i ostr?vky (a sna?il se nemapovat vysok? souvisl? r?kosov? porost), n?kdy jsem zanesl i historick? jm?na rybn?k? a m?stn? n?zvy. ________________________________________________________________________ Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

12.1.2010 11:00:09 (#19)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
A co prov?st import s n?jak?mi vlastn?mi tagy (t?eba waterway=diabvod:river a fixme=import Diabvod) a pak to ru?n? zkontrolovat? Tam kde nen? ?iroko daleko ??dn? voda, by se to dalo importovat i rovnou. Raku??ci to tak n?jak podobn? d?laj? s importem silnic z plan.at. TT 2010/1/12 Stanislav Brabec <utx at penguin.cz>: zobrazit citaci
> Jan Dud?k p??e v ?t 12. 01. 2010 v 10:19 +0100: >> Dne 12. ledna 2010 0:32 Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> napsal(a): >> > Ahoj, >> > >> > asi dibavod mnohem lepsi kvality a tudiz by se mohlo vse v CR smazat a vzit >> > Dibavod. Co jsem na to totiz koukal, tak to byla suprova kvalita, alespon co >> > si pamatuju. >> >> Tohle mi taky nep?ijde jako dobr? ?e?en?, leckde jsou zaneseny m?stn? >> n?zvy, kter? jsou t??ko dostupn?, ostr?vky kter? se v podkladu nemus? >> vyskytovat (http://osm.org/go/0JllIfX8 ) atp. > > N?podobn?, i j? jsem v http://osm.org/go/0Jl74T88- mapoval i ostr?vky (a > sna?il se nemapovat vysok? souvisl? r?kosov? porost), n?kdy jsem zanesl > i historick? jm?na rybn?k? a m?stn? n?zvy. > > > ________________________________________________________________________ > Stanislav Brabec > http://www.penguin.cz/~utx > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

12.1.2010 11:15:04 (#20)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
784
Podle mne by bylo vhodn? dibavod uploadnout cel? a zve?ejnit seznam p??padn?ch duplicit tak, aby mohly b?t zkontrolov?ny a opraveny. Pra??k zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Stanislav Brabec <utx at penguin.cz> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] DIBAVOD v OSM? Ano. > Datum: 12.1.2010 10:42:04 > ---------------------------------------- > Jan Dud?k p??e v ?t 12. 01. 2010 v 10:19 +0100: > > Dne 12. ledna 2010 0:32 Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> napsal(a): > > > Ahoj, > > > > > > asi dibavod mnohem lepsi kvality a tudiz by se mohlo vse v CR smazat a vzit > > > Dibavod. Co jsem na to totiz koukal, tak to byla suprova kvalita, alespon > co > > > si pamatuju. > > > > Tohle mi taky nep?ijde jako dobr? ?e?en?, leckde jsou zaneseny m?stn? > > n?zvy, kter? jsou t??ko dostupn?, ostr?vky kter? se v podkladu nemus? > > vyskytovat (http://osm.org/go/0JllIfX8 ) atp. > > N?podobn?, i j? jsem v http://osm.org/go/0Jl74T88- mapoval i ostr?vky (a > sna?il se nemapovat vysok? souvisl? r?kosov? porost), n?kdy jsem zanesl > i historick? jm?na rybn?k? a m?stn? n?zvy. > > > ________________________________________________________________________ > Stanislav Brabec > http://www.penguin.cz/~utx > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

12.1.2010 11:16:59 (#21)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Dne 11.1.2010 22:56, Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
> Ta data byla -- co jsem koukal -- hodne pekna, takze bych se > primlouval za "importovat jak to lezi, pak rucne procistit". >
Jsem tak? pro tuto metodu. MK

12.1.2010 03:03:27 (#22)
gravatar

Jakub Sýkora

<kubajz at kbx.cz>
615
Jsem pro. K Zden?k Pra??k napsal(a): zobrazit citaci
> Podle mne by bylo vhodn? dibavod uploadnout cel? a zve?ejnit seznam p??padn?ch duplicit tak, aby mohly b?t zkontrolov?ny a opraveny. > Pra??k > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >> Od: Stanislav Brabec <utx at penguin.cz> >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] DIBAVOD v OSM? Ano. >> Datum: 12.1.2010 10:42:04 >> ---------------------------------------- >> Jan Dud?k p??e v ?t 12. 01. 2010 v 10:19 +0100: >> >>> Dne 12. ledna 2010 0:32 Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> napsal(a): >>> >>>> Ahoj, >>>> >>>> asi dibavod mnohem lepsi kvality a tudiz by se mohlo vse v CR smazat a vzit >>>> Dibavod. Co jsem na to totiz koukal, tak to byla suprova kvalita, alespon >>>> >> co >> >>>> si pamatuju. >>>> >>> Tohle mi taky nep?ijde jako dobr? ?e?en?, leckde jsou zaneseny m?stn? >>> n?zvy, kter? jsou t??ko dostupn?, ostr?vky kter? se v podkladu nemus? >>> vyskytovat (http://osm.org/go/0JllIfX8 ) atp. >>> >> N?podobn?, i j? jsem v http://osm.org/go/0Jl74T88- mapoval i ostr?vky (a >> sna?il se nemapovat vysok? souvisl? r?kosov? porost), n?kdy jsem zanesl >> i historick? jm?na rybn?k? a m?stn? n?zvy. >> >> >> ________________________________________________________________________ >> Stanislav Brabec >> http://www.penguin.cz/~utx >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

12.1.2010 03:13:25 (#23)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
A nebo opa?n? - tedy ozna?it star? vody jako t?eba waterway=old:river, a potom to v p??pad? nutnosti ru?n? revertovat. On Tue, 12 Jan 2010 11:00:09 +0100, Tom?? Tich? <t.tichy at post.cz> wrote: zobrazit citaci
> A co prov?st import s n?jak?mi vlastn?mi tagy (t?eba > waterway=diabvod:river a fixme=import Diabvod) a pak to ru?n? > zkontrolovat? Tam kde nen? ?iroko daleko ??dn? voda, by se to dalo > importovat i rovnou. > Raku??ci to tak n?jak podobn? d?laj? s importem silnic z plan.at. > > TT > > 2010/1/12 Stanislav Brabec <utx at penguin.cz>: >> Jan Dud?k p??e v ?t 12. 01. 2010 v 10:19 +0100: >>> Dne 12. ledna 2010 0:32 Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> napsal(a): >>> > Ahoj, >>> > >>> > asi dibavod mnohem lepsi kvality a tudiz by se mohlo vse v CR smazat >>> a vzit >>> > Dibavod. Co jsem na to totiz koukal, tak to byla suprova kvalita, >>> alespon co >>> > si pamatuju. >>> >>> Tohle mi taky nep?ijde jako dobr? ?e?en?, leckde jsou zaneseny m?stn? >>> n?zvy, kter? jsou t??ko dostupn?, ostr?vky kter? se v podkladu nemus? >>> vyskytovat (http://osm.org/go/0JllIfX8 ) atp. >> >> N?podobn?, i j? jsem v http://osm.org/go/0Jl74T88- mapoval i ostr?vky (a >> sna?il se nemapovat vysok? souvisl? r?kosov? porost), n?kdy jsem zanesl >> i historick? jm?na rybn?k? a m?stn? n?zvy. >> >> >> ________________________________________________________________________ >> Stanislav Brabec >> http://www.penguin.cz/~utx >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

12.1.2010 03:36:51 (#24)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Petr Dlouh? p??e v ?t 12. 01. 2010 v 15:13 +0100: zobrazit citaci
> A nebo opa?n? - tedy ozna?it star? vody jako t?eba waterway=old:river, a > potom to v p??pad? nutnosti ru?n? revertovat.
Um?l by n?kdo ud?lat algoritmus: Ve vzd?lenosti do dejme tomu 100m od DIBAVOD je nakreslen? v OSM voda => najdi prvn?ho nebo posledn?ho editora a vytvo? (po?li mu) seznam, nejl?pe set??d?n? podle ?zem?? A tak u?init po ka?d?m importu, nebo? tento probl?m se m??e objevit opakovan?. P?ed p?r t?dny jsem do mapy zanesl nov? postaven? rybn?k. Pokud nen? v DIBAVOD dnes, bude v p???t? aktualizaci. -- Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

12.1.2010 04:38:59 (#25)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
103
2010/1/12 Stanislav Brabec <utx at penguin.cz>: zobrazit citaci
> Petr Dlouh? p??e v ?t 12. 01. 2010 v 15:13 +0100: >> A nebo opa?n? - tedy ozna?it star? vody jako t?eba waterway=old:river, a >> potom to v p??pad? nutnosti ru?n? revertovat. > > Um?l by n?kdo ud?lat algoritmus: Ve vzd?lenosti do dejme tomu 100m od > DIBAVOD je nakreslen? v OSM voda => najdi prvn?ho nebo posledn?ho > editora a vytvo? (po?li mu) seznam, nejl?pe set??d?n? podle ?zem?? > > A tak u?init po ka?d?m importu, nebo? tento probl?m se m??e objevit > opakovan?. P?ed p?r t?dny jsem do mapy zanesl nov? postaven? rybn?k. > Pokud nen? v DIBAVOD dnes, bude v p???t? aktualizaci. >
Podle m? je rozhodn? lep?? ten seznam generalizovat a d?lit podle kraj? (ide?ln? mo?n? dle b?val?ch okres?). zobrazit citaci
> -- > Stanislav Brabec > http://www.penguin.cz/~utx > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

12.1.2010 06:30:18 (#26)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 12.1.2010 11:16, Martin Koke? napsal(a): zobrazit citaci
> Dne 11.1.2010 22:56, Pavel Machek napsal(a): > >> Ta data byla -- co jsem koukal -- hodne pekna, takze bych se >> primlouval za "importovat jak to lezi, pak rucne procistit". >> >> > Jsem tak? pro tuto metodu. > > MK >
OK, proc ne, ovsem chtelo by to nejaky zpusob jak nasledne extrahovat do JOSM napr jen vodu. Tusim jsem na tracu videl neco jako filtry, ale s poznamkou ze je to zatim jen priprava a v editoru to zatim dostupne neni (nebo jsem nezaznamenal ze by bylo). Kazdopadne je v JOSM jako novinka sprava changesetu, takze pokud se to importuje pod nejakym boot accountem + rozumne otagovano a rozsekano na rozumne dlazdice, melo by jit s tm celkem rozumne pracovat. zobrazit citaci
> > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

12.1.2010 10:42:56 (#27)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, ta podpora pro filtry v JOSM je, ale je skryt?, proto?e nen? dost user-friendly a mohla by zp?sobit ?kody v rukou neznal?ho u?ivatele. D? se aktivovat naps?n?m "displayfilter=true" do konfigurace JOSM. [1] http://josm.openstreetmap.de/ticket/3475 On Tue, 12 Jan 2010 18:30:18 +0100, jzvc <jzvc at tpfree.fdns.net> wrote: zobrazit citaci
> OK, proc ne, ovsem chtelo by to nejaky zpusob jak nasledne extrahovat do > JOSM napr jen vodu. Tusim jsem na tracu videl neco jako filtry, ale s > poznamkou ze je to zatim jen priprava a v editoru to zatim dostupne neni > (nebo jsem nezaznamenal ze by bylo). Kazdopadne je v JOSM jako novinka > sprava changesetu, takze pokud se to importuje pod nejakym boot > accountem + rozumne otagovano a rozsekano na rozumne dlazdice, melo by > jit s tm celkem rozumne pracovat.
-- Petr Dlouh?

17.1.2010 08:50:08 (#28)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1054 1226
On Tue 2010-01-12 18:30:18, jzvc wrote: zobrazit citaci
> Dne 12.1.2010 11:16, Martin Koke? napsal(a): > > Dne 11.1.2010 22:56, Pavel Machek napsal(a): > > > >> Ta data byla -- co jsem koukal -- hodne pekna, takze bych se > >> primlouval za "importovat jak to lezi, pak rucne procistit". > >> > >> > > Jsem tak? pro tuto metodu. > > OK, proc ne, ovsem chtelo by to nejaky zpusob jak nasledne extrahovat do > JOSM napr jen vodu. Tusim jsem na tracu videl neco jako filtry, ale s > poznamkou ze je to zatim jen priprava a v editoru to zatim dostupne neni
Jenom vodu by melo jit stahnout pomoci xapi. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

« zpět na výpis měsíce